Jälkeläistaulut


Henkilöhakemisto

- Taulu 1 -

1. sukupolvi

Karl I., der Große / Carolus Magnus / Karolus Magnus, Charlemagne / KAARLE SUURI s. 02.04.0742 Ingelheim (Jupille, Belgia). k. 28.01.0814 Aix-la-Chapelle (Aachenissa?) haudattu Pfalzkapelle in Aachen. König der Franken (768-814), römischer Kaiser seit 25.12.800, König der Langobar. Lisätietoja: Oli kuollessaan 66 vuotias. Kuolinsyy: Kova kuume, (Infekt mit Rippenfellentzündung?).

König der Franken seit 768, erster römisch deutsche Keiser seit 800, schuf starke Zentralgewalt, förderte Wissenschaft, Kunst und Rechtspflege. Heiligsprechung 1165. Meni ensimmäiseen avioon 768, xx:n kanssa, toinen avioliitto 770 Ermengranda (eronnut) Kaarle Suuri, Frankkilaisvaltakunnan kuningas v:sta 768, keisari v:sta 800, keskiajan merkillisin hallitsija; Pippin Pienen vanhempi poika; äitinsä oli Berta, Karibertin, Laonin kreivin tytär. K. kruunattiin isänsä kuoltua yhdessä veljensä Karlmannin kanssa kuninkaaksi ja sai Austrasian sekä osan Akvitaniaa, mutta anasti veljensä kuoltua 771 ylimysten suostumuksella koko valtakunnan. Karlmannin leski haki lapsineen turvaa langobardien kuninkaalta Desideriukselta, mutta tämän K. voitti ja valloitti hänen valtakuntansa sekä panetti hänet luostariin 774. Paavi sai K:lta vahvistuksen siihen lahjoitukseen, jonka Pippin oli antanut Pietarin istuimelle (Ravennan eksarkaatti y. m.). — K. saattoi loppuun Saksan heimojen kristinoppiin käännyttämisen ja yhdistämisen saman valtikan alle, joten yhteinen saksalainen kansallisuus saattoi kehittyä. V:sta 772 hän kävi sotaa pakanallisia saksilaisia vastaan, mutta kohtasi jäykkää vastarintaa. Useasti voitettuinakin saksilaiset nousivat yhä uudestaan kapinaan; erään sellaisen johdosta K:n sanotaan varoittavaksi esimerkiksi mestauttaneen 4,500 saksilaista. V. 785 alistui heidän etevin johtajansa Vidukind sekä kääntyi kristinuskoon, jonka jälkeen heidän vastustuskykynsä pääasiassa oli murrettu; Elben pohjoispuolella asuvat saksilaiset kukistettiin kuitenkin vasta 804. Valloitettuun alueeseen levitettiin kristinoppia useita hiippakuntia ja luostareita perustamalla. Myös slaavilaiset kansat Elben itäpuolella sekä Böömissä (tsekkiläiset) saatettiin osittain frankkilaisesta valtakunnasta riippuvaisiksi. Saksilaissodista aiheutui selkkauksia Tanskankin kanssa, joka sota loppui 811; rajaksi tätä valtakuntaa vastaan tuli Eider-joki. Kun K. pani Baierin herttuan Thassilon viralta, joutui hän sotaan tämän liittolaisia avaareja vastaan (nyk. Unkarissa); heidät kukistettiin 796 ja valtakunta laajennettiin Raab-jokeen saakka. Jo aikaisemmin K. oli etelässäkin ryhtynyt valloitukseen: käyttäen hyväkseen maurilaisten keskinäisiä riitaisuuksia hän 778 marssi Espanjaan ja valloitti koillisosan maata melkein Ebroon saakka. Mutta hänen palatessaan hyökkäsivät baskilaiset Pyreneitten Roncevaux-solassa hänen jälkijoukkonsa kimppuun ja tuhosivat sen; täällä kaatui runojen ylistämä Bretagnen rajakreivi Roland. K. menetti valloituksensa, vasta 801:n jälkeen perustettiin "Espanjan rajamaa". - Muitakin rajamaita (mark'eja) K. perusti, esim. ",Itäisen rajamaan" (nyk. Itävalta). Rajakreiveille annettiin laajempi valta kuin tavallisille kreiveille. - Italian niemimaalla valtakunta ulottui Volturno-jokeen saakka; paitsi yllämainittuja oli sillä vielä rajoina Atlannin-meri ja Välimeri. K. ei katsonut itseään vain maalliseksi hallitsijaksi, vaan myös kristillisen kirkon päämieheksi ja suojelijaksi. Tämän hänen asemansa ulkonaiseksi merkiksi paavi Leo III, jota K. oli suojellut hänen vihollisiansa vastaan, kruunasi hänet keisariksi Rooman Pietarinkirkossa joulupäivänä 800. Länsimaitten muutkin kristityt kansat katsoivat häntä tästälähin korkeimmaksi yliherrakseen ja Itä-Roomakin tunnusti hänen keisarinarvonsa. Kristillisen yleisvaltion aate jäi tästälähin vallitsemaan käsitystapaa aina keskiajan loppupuolelle asti, jolloin vahvoja kansallisvaltioita muodostui. Kirkon päämiehenä K. sekä piti kirkolliskokouksia että joskus muutti niiden päätöksiäkin. - Maallisessa suhteessa K. yleensä säilytti frankkien vanhat oikeustavat ja kansallisella pohjalla kasvaneet laitokset, mutta koetti sen ohessa säädöksillään (capitularia), jotka julkaistiin vuosittain toukokuussa ja syksyllä pidetyissä valtakunnankokouksissa, saada monikansaiseen valtakuntaansa suurempaa yhtenäisyyttä. Hän laittoi lähettiläitä (missi) tarkastamaan oloja valtakunnan eri osissa ja varsinkin valvomaan kreivejä, jotka hoitivat hallintoa kukin piirikunnassaan; herttuakunnat (jotka käsittivät useampia kreivikuntia) olivat suurimmaksi osaksi poistetut jo hänen edeltäjiensä aikana. Kreivit toimivat myös tuomareina ja sotapäällikköinä; säännöllisiä kreivinkäräjiä pidettiin kolmasti vuodessa. Vanhat kansankäräjät olivat joutuneet unohduksiin; valtakunnan yleisiä asioita pohdittiin joko (harvempien) neuvosten kokouksissa tai (laajemmilla) herrainpäivillä, joihin kutsuttiin hengelliset ja maalliset suurmiehet. Jos koko kansan mielipidettä kysyttiin, tapahtui se vuotuisten asetarkastusten ("toukokuun kenttien") yhteydessä. Päätösvalta oli hallitsijalla. - K. tahtoi kyllä säilyttää vapaan maata omistavan talonpoikaissäädyn ja sen puolustusvelvollisuuden, mutta suurten sotiensa tähden hänen oli pakko turvautua vasallien apuun ja edisti siten läänityslaitoksen kehitystä. - Valtio sai tulonsa kuninkaantiloista, joita K. hoiti suurella huolella, sakoista, vapaa ehtoisista lahjoista y. m.; veroja ei ollut, vaan sen sijaan persoonallisia suorituksia; täytyi esim, toimittaa hallitsijalle ja hänen seurueelleen ylläpitoa matkoilla. Voimakas oli K: n sivistyksen harrastus; varttuneella iällä hän innokkaasti koki korvata tietojensa puutetta esim. latinaa ja kirjoitustaitoa oppimalla. Hän kokosi ympärilleen aikakautensa etevimmät oppineet; näiden joukossa olivat anglosaksilainen Alkuin ja langobardilainen Paulus Diaconus. Heistä tuli sen koulun etevimmät opettajat, jonka K. perusti hoviinsa; sen oppilaita taas olivat Angilbert, runoilija ja valtiomies, sekä Einhard, K:n elämäkerran kirjoittaja. Useita muita kouluja perustettiin luostarien ja tuomiokirkkojen yhteyteen. K. koetti herättää henkiin klassillista sivistystä; hänen jälkeensä tosin seuraa taas rappeutumisen aika, mutta hänen ansiostaan joku yhteys muinaisuuden kulttuurin kanssa kuitenkin säilyi, josta uusi kehitys voi alkaa. K. suosi sen ohessa myös oman kansansa henkisiä tuotteita; hän antoi koota vanhoja germaanilaisia sankarilauluja, joka kokoelma kuitenkin on joutunut hukkaan. Sivistyksen kannattajaa, pappissäätyä, K. suosi, mutta vaati siltä paljon eikä alentunut sen välikappaleeksi. - Rakennustaidetta K. erityisesti harrasti: hän teetti suuria kirkko- ja linnarakennuksia, kuten Nimwegeniin, Ingelheimiin ja varsinkin Aacheniin. Paraiten hän viihtyi näillä seuduin, frankkilaisten vanhassa emämaassa; varsinaista pääkaupunkia ei hänellä ollut. - Yksityisessä elämässään K. myös yleensä säilytti kansansa vanhat tavat; hänen hovielämässään huomataan kuitenkin myös roomalaista ja bysanttilaista vaikutusta. Kauas kuului hänen maineensa; vieraat ruhtinaat tavoittivat hänen ystävyyttään, kuten kalifi Hârûn arrasid. - K. oli ruumiiltaan terve, voimakas ja karaistunut, ulkomuodoltaan komea ja kunnioitusta herättävä. Hänen elintapansa olivat yksinkertaiset ja kohtuulliset. K. oli uskonnollinen sen ajan käsityksen mukaan; luonteeltaan hän oli kiivas ja intohimoinen. - Hän oli neljästi naimisissa ja hänellä oli useita jalkavaimoja. Ensimäisen puolisonsa, langobardein kuninkaan Desideriuksen tyttären, hän hylkäsi; toisesta puolisostaan, Hildegardista, hänellä oli viisi poikaa ja kolme tytärtä. Pojista jäi kolme eloon, joista Kaarle määrättiin isänsä seuraajaksi, Pippin Italian ja Ludvik ("Hurskas") Akvitanian kuninkaaksi. Mutta kun ensinmainitut kuolivat 811 ja 810, tuli Ludvik ainoaksi perilliseksi ja isänsä seuraajaksi. K. haudattiin rakentamaansa Aachenin tuomiokirkkoon. Fredrik I:n toimesta paavi julisti hänet pyhäksi 1164. K. on valtavasti vaikuttanut myöhempäin sukupolvien mielikuvitukseen; heidän käsityksessään hänestä tuli mahtavan ja urhoollisen, viisaan ja hurskaan hallitsijan ihannekuva. Hän esiintyy saksalaisten, ranskalaisten, alankomaalaisten ja italialaisten y. m. kansojen sadustossa; hänen sankaritekojensa määrää lisättiin uusilla, mielikuvituksen luomilla. Ranskalainen ja provencelainen runous käsitteli varsinkin K:n taisteluja arabialaisia vastaan, kuten kuuluisa Rolandin laulu (Chanson de Roland). Saksassa ja Italiassa mukailtiin suurimmaksi osaksi ranskalaisia esikuvia. vrt. Kaarlentarusto. [Einhard, "Vita Caroli Magni"; Abel, ",Jahrbucher des fränkischen Reichs unter K. dem Grossen"; Mombert, "History of Charles the Great"; Paris, "Histoire poétique de Charlemagne"; Davis, Charlemagne"; Ketterer, "K. der Grosse u. die Kirche"; Ohr, "Die Kaiserkrönung K: s des Grossen".] Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909 Kaarle oli naimisissa neljä tai viisi kertaa. Hänellä oli noin 14 - 20 lasta. Kaikki eivät olleet avioliitossa syntyneitä. Lapset toivat paljon iloa Kaarlen elämään. Hän rakasti viettää aikaansa lastensa kanssa. Kaarlen tyttäret eivät saaneet mennä naimisiin, koska hän halusi pitää tytöt itsellään. Häntä voidaan jo sanoa omistushaluiseksi isäksi. Vähitellen Kaarlesta tuli myös isoisä tyttäriensä suhteiden kautta. Kaarle Suuri määräsi oman jalkansa pituuden perusyksiköksi valtakunnassaan. http://www.edu.vaasa.fi/ranska-saksa/kaarle.htm (Lateinisch Carolus magnus, französisch Charlemagne). Als bedeutendster Herrscher des Mittelalters prägte Karl auf politischem, kirchlichem und kulturellem Gebiet seine Zeit in außerordentlichem Maße und schuf wesentliche Grundlagen für die geistige und politische Einheit des Abendlands. König der Franken 768-814, Römischer Kaiser seit 800, * 2. 4. 742, 28. 1. 814 Aachen; bedeutendster Karolinger, Sohn Pippins III. des Jüngeren, seit dem Tod seines Bruders Karlmann (771), mit dem er die Herrschaft teilte, Alleinherrscher. Karl setzte zunächst die Politik seines Vaters fort, beendete die Unterwerfung Aquitaniens (769) und eroberte das Langobardenreich (773/74). Seit 774 König der Langobarden, erneuerte Karl die Pippinische Schenkung und übernahm die Schutzherrschaft über den Kirchenstaat. Die 778 begonnenen Kämpfe gegen die Omajjaden von Córdoba dienten der Sicherung Aquitaniens und führten 795 zur Errichtung der Spanischen Mark. In zahlreichen blutigen Feldzügen (772-804) wurden die Sachsen unterworfen und christianisiert. 782 befahl Karl die Hinrichtung Hunderter (4500?) von Sachsen zu Verden an der Aller. Die slawischen Obodriten mussten sich mit Karl dem Grossen verbünden, die Dänen 811 die Eidergrenze anerkennen, 788 wurde Bayern dem fränkischen Reich eingegliedert. 795/96 folgte die Unterwerfung des Awarenreichs. Zum Schutz des Herrschaftsbereichs wurden weitere Marken eingerichtet (Awarische, Bretonische, Dänische Mark, Mark Friaul, Karantanische Mark, Nordmark, Serbische, Tolosanische Mark). Außerdem lag ein Kranz slawischer Tributsstaaten vor der Grenze des Reichsgebiets. In Kämpfen über drei Jahrzehnte gelang es Karl, die Grenzen des Frankenreichs so zu erweitern, dass es zum bedeutendsten Großreich des abendländischen Mittelalters wurde. Die europäische Machtstellung, die Herrschaft über Italien und Rom und die von Pippin dem Jüngeren begründete enge Verbindung von fränkischem Königtum und Papsttum waren die Voraussetzung für die Erhebung Karls zum Kaiser, die Weihnachten 800 von Papst Leo III. vollzogen wurde. Damit wurde die Tradition des Römischen Reichs wieder aufgenommen und mit dem fränkisch-christlichen Königtum verbunden. Karl förderte nicht nur nachdrücklich die christliche Mission in den eroberten Gebieten, sondern auch kirchliche Reformen. Der Hof Karls wurde durch die Anwesenheit angesehener Gelehrter (u. a. Alkuin, Einhard, Paulus Diaconus) auch zum geistigen Zentrum Europas. Von ihm wurde eine Bildungsreform getragen, die zu einer Blüte der Wissenschaften und Künste führte (karolingische Kunst). Karl hat so auf politischem, kirchlichem und kulturellem Gebiet seine Zeit in außerordentlichem Maße geprägt und die wesentlichen Grundlagen für die geistige und politische Einheit des Abendlands geschaffen. Als Idealfigur des christlichen Herrschers verherrlicht und später als Heiliger verehrt, wurde Karl der Große 1165 auf Wunsch Kaiser Friedrichs I. durch den (Gegen-)Papst Paschalis III. kanonisiert. KARL DER GROSSE Der Mythos vom Vater Europas ROM AM 25. DEZEMBER DES Jahres 800 in der alten Basilika Sankt Peter: Karl der Grosse, schon ein alter Mann mit langem Bart, kniet vor einem Altar, gekleidet wie ein römischer Patrizier. Von hinten tritt Papst Leo III. an ihn heran, setzt ihm die Krone auf und macht ihn zum ersten Nachfolger der römischen Cäsaren nördlich der Alpen. Karl scheint die Ehrung zu überraschen, wenn nicht sogar zu ärgern. Lähde: Reader´s Digest "Das Beste" März 2001 Römisch-deutscher Kaiser ( 800 bis 814 ). Er übernahm 768 mit seinem Bruder Karlmann, 771 allein die Regierung. 773 bis 774 eroberte er das Langobardenreich und krönte sich mit der Eisernen Krone, In langen, immer erneut aufflammenden Kriegen unterwarf Karl die noch heidnischen Sachsen. Auch das Herzogtum Bayern wurde dem Frankenreiche einverleibt. Weniger erfolgreich kämpfte Karl in Spanien; bis 803 gelang ihm die Eroberung bis zum Ebro. Am Weihnachtstage 800 wurde Karl in Erneuerung des weströmischen Kaisertums vom Papst Leo III zum Kaiser gekrönt.- Die Verwaltung des Reiches erfolgte durch beamtenmässig bestellte Grafen und Markgrafen, die unter der Aufsicht der Königsboten (missi dominici) standen. Eine eigene Residenz gab es nicht. Karl hielt sich abwechselnd in verschiedenen Pfalzen ( Aachen, Ingelheim usw. ) auf. Jährlich wurde ein Reichstag einberufen. Karl bemühte sich um eine Fixierung der bestehenden Volksrechte, die durch ergänzende Gesetze ( capitularia ) verbessert wurden. Dauernd bestrebt, sein eigenes Wissen zu vermehren, suchte er durch Gründung von Schulen und Heranziehung bedeutender Gelehrter ( Alkuin, Einhard, Paulus Diaconus ) die allgemeine Bildung zu fördern.- Das keineswegs in sich geschlossene und aus den verschiedensten Völkerstämmen zusammengesetzte Reich wurde nur durch die überragende Persönlichkeit Karls zusammengehalten, der dem durch die Völkerwanderung zerfallenen Europa eine neue Form gab und ihm einen Halt verlieh, der die ganze spätere Geschichte beeinflusste. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz Die Waadtländer (Schweiz) Saucisson-Wurst Gesichte: Wir schreiben das Jahr 879, als sich der deutsche Kaiser Karl der Grosse und seine beiden Neffen mit ihren jeweiligen Gefolgschaften in Orbe einfinden. Der Aufenthalt erstreckt sich über mehrere Wochen. Als die Fleischvorräte zur Neige gehen, kommt einer der Köche auf die Idee, Kohl in das Wurstfleisch zu mischen, um dieses so zu strecken. Dies ist die Geburtsstunde der «Saucisse aux choux vaudoise». Coopzeitung 27.11.2007 Schweiz St. Galler Mönch, der als älteste Hersteller fassbar ist: Tancro hatte ein Glocke für Kaiser Karl den Grossen gegossen.

St. Galler Mönch, der als älteste Hersteller fassbar ist: Tancro hatte ein Glocke für Kaiser Karl den Grossen gegossen. (Die CD der Jahrtausende) Lähde: Wiler Zeitung, 10.05.2008 Glocken-Lebende Klangzeugen Herausgeber: Bundesamt für Kultur So bleibt die Frage offen, was genau eine Besenbeiz zu einer solchen macht. Es gibt sie eigentlich nicht, und trotzdem wird sie in aller Munde geführt. Woher sie kommt, ist allerdings nicht ganz geklärt. Verschiedene Quellen weisen auf längst vergangene Tage hin, als Karl der Grosse den Winzern erlaubte, den eigenen Wein in sogenannten «Kranzwirtschaften» an Durstige auszu-schenken. Nun, ob Kränze oder Besen, die «Besenbeiz» erfährt vom Gesetzgeber im Kanton St. Gallen keine Definition, der Volksmund jedoch weiss genau, wovon er spricht. Wiler Zeitung 30.08.2008 Aachener Dom ist 1200 Jahre alt Eine Datierung von verbautem Eichenholz in Fundament und Kuppel des Aachener Doms zeigt, dass Karl der Grosse den Aachener Dom vor rund 1200 Jahren gebaut hat. Bislang hatten Experten das Alter des Weltkulturerbes nur anhand von Indizien festlegen können. Gemäss den Forschern haben die Bauarbeiten frühestens im Jahr 793 begonnen und waren 813 abgeschlossen. Das Ergebnis stehe im Einklang mit Karls Auf-enthalten in Aachen, (sda) Wiler Zeitung 04.06.2009 Zürich, diese Stadt ist eine Macht. Schon zur Römerzeit eine Siedlung, von den Ungarnzügen vermutlich verschont, ist sie nach der Überlieferung eine politische Schöpfung der Frankenkönige. Karl der Grosse soll die Propstei des Grossmünsters gegründet haben. Sein Enkel Ludwig der Deutsche habe dann für seine Tochter ein kleines Frauenkloster zur Fraumünsterabtei aufgewertet, der er seine Besitzungen in Zürich schenkte. Beide Klöster sind den heiligen Märtyrern Felix und Regula geweiht, die mit der Thebäischen Legion und der letzten grossen Christenverfolgung (303 - 305) in Zusammenhang gebracht werden. Womit Zürichs Mitwirkung an der Herausbildung der christlichen Identität des Mittelalters belegt wird. Lähde / Quelle: Joëlle Kuntz Schweizer Geschichte

1. puoliso Himiltrude N. . Vihitty: 768. Perhesuhteet: (vermutlich eine Friedelehe um 768).
Die Friedelehe ist eine Eheform des Frühmittelalters. "Friedel" leitet sich vom mittelalterlichen "friudiea" ab, was soviel wie Geliebte heißt; "Ehe" stammt vom mittelalterlichen Wort "etwa" mit der Bedeutung "Recht, Gesetz"; Charakteristika der Friedelehe sind: * Der Ehemann wird nicht Vormund der Frau * Die Ehe beruhte auf einer Willensübereinkunft zwischen Mann und Frau; beide hatten also den Wunsch zu heiraten * Die Frau hatte wie der Mann ein Recht darauf die Scheidung zu verlangen * Die Friedelehe wurde in der Regel zwischen Paaren aus unterschiedlichen Ständen geschlossen * Friedelehen ermöglichten Polygynie * Die Kinder aus einer Friedelehe unterstanden nicht der Verfügungsgewalt des Vaters, sondern lediglich der der Mutter * Kinder aus einer Friedelehe waren zunächst voll erbberechtigt; durch den zunehmenden Einfluss der Kirche wurde ihre Position aber immer mehr abgeschwächt * Eine Friedelehe kam allein durch öffentliche Heimführung der Braut und die Hochzeitsnacht zu stande; zudem erhielt die Braut eine Morgengabe * Eine Friedelehe konnte zu einer Muntehe umgewandelt werden, wenn der Ehemann nachträglich den Brautschatz leistete Die Friedelehe wurde durch die Kirche im 9. Jahrhundert als illegitim erklärt. Trotzdem haben sich Reste dieser Eheform bis in die Neuzeit hinein in der Form der morganatischen Ehe (auch Ehe zur linken Hand genannt) erhalten. Neben der Friedelehe existierte im Mittelalter des weiteren die bereits erwähnte Muntehe, die Kebsehe und die Raub- oder Entführungsehe. Nach neueren Forschungen könnte es sich bei der Friedelehe jedoch um ein bloßes Forschungskonstrukt handeln. Lähde: Wikipedia

Lapset:
1) Pipin 'le Bossu s. n. 769. k. 811.

2. puoliso Langobarden, Desideria k. 776. Vihitty: 770.
Luodessaan valtakuntaansa Kaarle joutui aluksi kukistamaan Langobardien Kuninkaan Desideriuksen. Tämä oli hänen appensa. Kaarle erosi hänen tyttärestään Desideratasta avioliiton kestettyä vain vuoden. Langobardit suuttuivat tästä ja marssivat Roomaa vastaan. Paavi Hadrianus I kutsui Kaarlen apuun, joka marssi Alppien yli vuonna 773 ja voitti Langobardit. Kaarle vangitsi Desideriuksen perheineen, lähetti heidät luostariin ja otti hänen maansa lisäten arvonimiinsä Langobardien Kuninkaan nimen. Kaarlen poika Pippin sai isänsä edustajana Italian Kuninkaan aseman. Lisäksi Kaarle lupasi suojella Kirkkovaltiota

Isä: Didier Desiderio Re de Lombardie; King of Lombards, Langobarden König.

3. puoliso Schwaben af / Bayern af, Hildegard, Vintschgau s. 758 Ranska. k. 30.04.0783 St. Arnulf bei Metz (in alte Grablege des Hauses) . Vihitty: 781. Lisätietoja: Kuoli 25 vuotiaana.
Hildegard tilhørte gjennom sin mor, Imma, de gamle Schwabenhertugers hus. Hun var søster til Gerold, en bayersk markgreve som nød stor og velfortjent anseelse hos «Karl den Store » og Udalrich, som i 802 var greve i Argengau og Linzgau. Hun ledsaget Karl til Italien og Roma i 773-774. En av hennes døtre, Adelheid, ble født under Pavias beleiring foran byens porter. Hennes lykkelige ekteskap ble avbrutt ved hennes død 30.04.783 i Dudenhofen ved Mosel etter at hun hadde født Hildegard. I «Genealogische Tabellen» av Johann Hübner kalles hun datter til hertug Childebrand i Schwaben og Brandenburg og barnebarn til den alemanniske hertug Gotfred. Det siste sier von Dunkern er feil i «Aus dem Blute Widukinds».

Isä: Vintschgau de, Gérold Ier Grafen aus Schwaben.
Äiti: d´Alemanie, Imma, Vintschgau de Einer Tochter des alemannischen dux Hnabi.

Lapset:
1) Lothar k. 779 (tai 880).
2) Theodrade
3) Gudrade k. n. 814.
4) Adele / Athalia k. n. 814.
5) Hildegard k. 783.
6) Gisela k. 800 (814).
7) Rotrud k. 810.
8) Rorico Graf.
9) Charles s. 772. k. 811 Aachen. Frankkien kuningas.
10) Pepin (katso taulu 2) s. 04.00.0773. k. 08.07.0810. Italia / Lombardian kuningas 781 - 810, Lomabardian kuningas 781.
11) Ludvig I. Hurskas / Louis I the Pious of Aquitaine (katso taulu 3) s. 08.00.0778 Casseuil-sur-Garonne. k. 20.06.0840. Kaiser im Frankreich bis 840. Ranskan keisari vuoteen 840. Frankkien keisari. Ammatinlisäyksiä: King of France.

4. puoliso vaimo
Lapset:
1) Hruodhaid k. 814 (noin).

5. puoliso Franconie de, Fastrade k. 10.08.0794 Frankfurt haudattu St. Alban bei Mainz. Vihitty: 783.
Wir wissen nichts über die näheren Umstände dieser Eheschliessung Karls. Sie dürfte nicht zuletzt der politischen Konzeption entsprungen sein, nach einer vermutlich alemannischen, dann einer langobardischen und einer schwäbisch-agilolfingischen Ehe die Verbindung mit einer grossen Familie des Rhein-Main-Gebiets mit Ausstrahlung weit in das Ostfränkische hinein zu suchen. Ob allein die Bedürfnisse einer geordneten Hofhaltung diese Eile einer vierten Vermählung Karls angezeigt sein liessen, bleibe dahingestellt. Im Gegensatz zu Hildegard geniesst ihre Nachfolgerin an der Seite des Königs bei den Bearbeitern und Autoren des 9. Jahrhunderts keinerlei Sympathie. Ihr werden Grausamkeit und schlechter Einfludssi auf Karl attestiert, der gar Aufstände provoziert haben soll. Lähde: Dieter Hägerman Karl der Grosse "Herscher des Abendlandes" Sivu 218 -219

Isä: Radolf s. Gebürtig östlich des Rheins. Fränkischen Graf.

Lapset:
1) Theodrada k. 844. Äbtin von Argenteuil bei Paris.
Theodrada finden wir später als Äbtissin des Klosters Argenteuil bei Paris, das sie 828 unter dem Vorbehalt lebenslanger Nutzniessung an St. Denis übergab. Ferner war sie die erste Äbtissin des späteren Würzburger Klosters Münsterschwarzach, das sie möglicherweise aus Familienbesitz gestiftet hatte, woraus wiederum ein sicheres Indiz für die enge Beziehung Fastradas zu den fränkischen Mattonen gewonnen werden könnte. Immerhin läßt sich aus diesen wenigen Mosaiksteinen die Absicht Karls erkennen, durch die Ehe mit Fastrada die mainfränkischen Klans sich zu verpflichten und in seine Politik einzubinden, wozu wohl auch die Bestellung Richulfs zum Erzbischof von Mainz gehörte. Quelle: Dieter Hägerman Karl der Grosse Herscher des Abendlandes Biographie

6. puoliso Livtgard k. 02.06.0800.
Isä: Radulf Thüringisch-mainfränkischen Graf ? (vermutlich).

7. puoliso Madelgard
Lapset:
1) Ruothild Äbtin von Faremoutirs.

8. puoliso Gersvind Saxonici generis.
Lapset:
1) Adalthrud

9. puoliso Regina
Lapset:
1) Hugo k. 844. Abt von Sankt Quentin und Sankt Bertin.
2) Drogo k. 855. Erzbischof von Metz.

10. puoliso Adallind
Lapset:
1) Theoderich k. 818.

Henkilöhakemisto


- Taulu 2 -

2. sukupolvi

Karlman / Italy / Lombards of, Pepin (taulusta 1. Isä: Karl I., der Große / Carolus Magnus / Karolus Magnus, Charlemagne / KAARLE SUURI) s. 04.00.0773. k. 08.07.0810. Italia / Lombardian kuningas 781 - 810, Lomabardian kuningas 781.

1. puoliso vaimo

Lapset:
1) Bernard I (katso taulu 4) s. n. 0797. k. 17.04.0818. Italian Kuningas 813.

Henkilöhakemisto


- Taulu 3 -

2. sukupolvi

Ludvig I. Hurskas / Louis I the Pious of Aquitaine (taulusta 1. Isä: Karl I., der Große / Carolus Magnus / Karolus Magnus, Charlemagne / KAARLE SUURI) s. 08.00.0778 Casseuil-sur-Garonne. k. 20.06.0840. Kaiser im Frankreich bis 840. Ranskan keisari vuoteen 840. Frankkien keisari. Ammatinlisäyksiä: King of France.

Ludwig I. gerät 829 in Konflikt mit seinen Söhnen um die Reichsteilung. Die von Karl der Grösse gegründete gesetzliche Armenpflege verschwindet; sie geht an die Kirche, Grundherren, später auch Zümfte u. Städte über und nimmt die Form unsystematischer Almosen an. Um 814 > Unter Kar der Grosse Sammlung von Heldensagen un Versuch einer deutschen Grammatik Römisch-deutscher Kaiser ( 814 bis 833 ), Kaiserkrönung 813, 816. Er setzte 817 eine Erbfolgeordnung zugunsten seiner drei Söhne fest, versuchte sie aber 829 zugunsten seines 823 aus zweiter Ehe geborenen Sohnes Karl umzustossen. Der älteste Sohn Lothar (l. ), seit 817 Mitregent, erhob sich gegen Ludwig, zwang ihn 830 auf dem Reichstag zu Compiègne zu einem Schuldbekenntnis und 833 nach der Niederlage auf dem Lügenfelde bei Colmar zur öffentlichen Kirchenbusse. Der als entthront geltende Kaiser wurde in ein Kloster gebracht, jedoch von seinen jüngeren Söhnen befreit. Nach seinem Tod ging der Streit um die Erbschaft weiter, bis das Reich 843 im Vertrage von Verdun geteilt wurde. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

1. puoliso Hesbaye de, Irmgard, Hesbain of k. 0818. Vihitty: 0798.

Lapset:
1) Louis II the German (katso taulu 5) s. 0805 (syntymäaika on noin). k. 0876. Kaiser von Bayern, King of Bavaria 825, King East Franks.
2) Lothar I (katso taulu 6) s. 0795 Altdorf, Saksa. k. 29.09.0855 Prüm, Saksa. Mitregent.
3) Pippin I s. 0797. k. 0838. Kaiser von Aquitanien, King of Aguitane.

2. puoliso Judit von Bayern s. 795. k. 19.04.0843 haudattu St. Martin in Tours bestattet. Barvieren kreivin tytär. Vihitty: 819.
Judith wurde im Februar 819 bei einer Brautschau unter fränkischen Adelstöchtern von Ludwig dem Frommen zu seiner zweiten Ehefrau auserkoren. Sie soll willensstark und sehr schön gewesen sein. Bei ihrer Vermählung erhielt sie das Kloster San Salvatore in Brescia als Lehen (beneficium). Judith gewann starken Einfluss auf Ludwig und konnte dadurch dem Geschlecht der Welfen zu großer Macht verhelfen. Sie war darauf bedacht, ihrem im Jahre 823 geborenen Sohn Karl dem Kahlen einen Anteil am Erbe Ludwigs des Frommen zu sichern, nachdem bereits seit 817 ein Plan für die Aufteilung des Fränkischen Reiches unter Ludwigs anderen drei Söhnen aus erster Ehe existierte, den Prinzen Lothar, Pippin von Aquitanien und Ludwig von Bayern. Lähde: Wikipedia

Isä: von Bayern, Welf Grafen in Schwaben, von Bayern.
Äiti: Heilwig Sächsische Adelige, edle Sächsin.

Lapset:
1) Gisela (katso taulu 7) Perhesuhteet: Gisela wird 14.04.869 als Witwe bezeichnet.
2) Kaarle II Kaljupää / Karl der Kahle (katso taulu 8) s. 13.06.0823 Franfurt am Main, Deutschland. k. 06.10.0877 Avrieux bei Modane; Ranska. Länsi-Francian l. Ranskan kuningas v.sta 843, keisari v:sta 875.

Lapset:
1) Alpaid s. n. 794.
2) Arnulf of Sens s. 0794. k. 0841 jälkeen. Count of Sens.

Henkilöhakemisto


- Taulu 4 -

3. sukupolvi

Bernard I (taulusta 2. Isä: Karlman / Italy / Lombards of, Pepin ) s. n. 0797. k. 17.04.0818. Italian Kuningas 813.

Hän ryhtyi vanhimman haaran perijänä neuvonantajiensa kehoituksesta kapinaan setäänsä, Keisari Louis Piouxia (Hurskas) vastaan 817. Yritys epäonnistui. Keisari määräsi rangaistukseksi ajan tavan mukaan veljenpoikansa sokaistavaksi 817, jonka jälkeen tämä kuoli. (Priha 2.s.6).

1. puoliso Kunigunde k. 0835 jälkeen.
Kunigunde utstedte et dokument i Parma 15.06.835 angående nonneklosteret San Alessandro, som hun hadde bygget.

Lapset:
1) Pepin II Quentin (katso taulu 9) s. 0817. k. 0840. Vermandoisin Kreivi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 5 -

3. sukupolvi

Louis II the German (taulusta 3. Isä: Ludvig I. Hurskas / Louis I the Pious of Aquitaine) s. 0805 (syntymäaika on noin). k. 0876. Kaiser von Bayern, King of Bavaria 825, King East Franks.

1. puoliso Emma of Bavaria

Lapset:
1) Carloman of Bavaria s. 0828 (syntymäaika on noin). k. 0880. King of Bavaria. Lisätietoja: Married daughter of Count Ernest.

Henkilöhakemisto


- Taulu 6 -

3. sukupolvi

Germanie de, Lothar I (taulusta 3. Isä: Ludvig I. Hurskas / Louis I the Pious of Aquitaine) s. 0795 Altdorf, Saksa. k. 29.09.0855 Prüm, Saksa. Mitregent.

Ludvig I. teilt das Frankreich unter seine Söhne Lothar I., Pippin und Ludvig (den Deutschen). Lothar wird Mitregent, Ludwig erhält Bayern, Pipping Aquitanien. Frankkilais-Roomalaisen valtakunnan muodollinen Keisari 840., s. 0795, k. 0855. Testamentti aiheutti riitaa etupiireissä, mikä johti avoimeen taisteluun veljesten välillä. Valtakunta jaettiin Verdunin sopimuksella kolmeen osaan: Länsi-Frankkia, Lothringen ja Itä-Frankkia, jotka olivat itsenäisiä. Lothar sai vanhimpana pitää muodollisen Keisarin arvon. Myös hän jakoi saamansa valtakunnan kolmen poikansa kesken pienemmiksi kuningaskunniksi, jotka olivat Italia, Provence ja Lothringen. Hänen poikansa Lothringenin Kuninkaan Lothar II kuoltua 870 tämän sedät Kaarle Kaljupää ja Ludvig Saksalainen jakoivat Lothringenin keskenään.

1. puoliso Tours de, Irmgard k. 20.03.0851. Vihitty: 15.10.0821.
Isä: Toursin Kreivi

Lapset:
1) Ludwig II (katso taulu 10) s. 0825. k. 12.08.0875 Brescia. Frankkilais-Roomalaisen valtakunnan Keisari 855.

Henkilöhakemisto


- Taulu 7 -

3. sukupolvi

Gisela, Friaul von (taulusta 3. Isä: Ludvig I. Hurskas / Louis I the Pious of Aquitaine) Perhesuhteet: Gisela wird 14.04.869 als Witwe bezeichnet.

1. puoliso Friaul von, Eberhard k. 16.12.0867 (vermutlich). Markgraf, Herzog nach 828, Stifter des Klosters Gysoing.

Lapset:
1) Hadwig (katso taulu 11) k. 903.
2) (katso taulu 12) Römischer Kaiser seit 915, Markgraf von Friaul seit 873, König von Italien 888.

Henkilöhakemisto


- Taulu 8 -

3. sukupolvi

Kaarle II Kaljupää / Karl der Kahle (taulusta 3. Isä: Ludvig I. Hurskas / Louis I the Pious of Aquitaine) s. 13.06.0823 Franfurt am Main, Deutschland. k. 06.10.0877 Avrieux bei Modane; Ranska. Länsi-Francian l. Ranskan kuningas v.sta 843, keisari v:sta 875.

K. (II) Kaljupää (823-77), Länsi-Francian l. Ranskan kuningas v.sta 843, keisari v:sta 875, Ludvik Hurskaan poika, sai 829 Alemannian, josta aiheutui Ludvikin riita hänen ensimmäisestä aviosta syntyneitten poikainsa kanssa, sekä myöhemmin suurimman osan Länsi-Franciaa. Kun Ludvikin kuoltua 840 hänen vanhin poikansa, keisari Lothar, vaati koko valtakunnan, teki K. 841 liiton toisen velipuolensa Ludvik Saksalaisen kanssa; Lothar voitettiin Fontenoyn tappelussa ja pakotettiin Verdunin sovintoon 843. K. sai siinä pitää Länsi-Francian (Akvitanian, Septimanian ynnä Espanjan rajamaan, Länsi-Burgundin, Neustrian, Bretagnen ja Flanderin). - Normannien hävityksistä K. pääsi vapaaksi vain veroa maksamalla. Vuonna 870 tapahtui Lothar II :n kuoleman jälkeen uusi jako Mersenissä K: n ja Ludvik Saksalaisen välillä: K. sai lisäksi Etelä-Friislannin sekä Maasin, Ourthen, Moselin ja Rhônen länsipuolisen alueen. - K. turvautui etupäässä hengellisiin, jotka kannattivat häntä maallisia vasalleja vastaan. Ludvik II: n kuoltua paavi kruunasi K: n keisariksi ja hänet tunnustettiin Italiankin hallitsijaksi 876, mutta hänen yrityksensä anastaa Itä-Francia Ludvik Saksalaisen kuoltua samana vuonna ei onnistunut; kuoli palatessaan toiselta Italianretkeltään. [Lot ja Halphen, "Le règne de Charles le chauve".] Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909


Lapset:
1) Juurit (katso taulu 13)

Henkilöhakemisto


- Taulu 9 -

4. sukupolvi

Pepin II Quentin (taulusta 4. Isä: Bernard I) s. 0817. k. 0840. Vermandoisin Kreivi.

1. puoliso Vaimo ??, Pepin II Quentin

Lapset:
1) Bernard II s. n. 0845. k. 0893.
2) Herbert I (katso taulu 14) s. n. 840. k. 905. Vermandoisin kreivi ?, Greve. Lisätietoja: Pipin var antagelig greve av Vermandois.
3) Pepin I Comte de Senlis Seigneur de Valois (katso taulu 15) s. 0845. k. 0893.

Henkilöhakemisto


- Taulu 10 -

4. sukupolvi

Jeune d´Italie, Ludwig II (taulusta 6. Isä: Germanie de, Lothar I) s. 0825. k. 12.08.0875 Brescia. Frankkilais-Roomalaisen valtakunnan Keisari 855.

1. puoliso Alsace of / Spoleto di, Engelberge k. 0900.

Lapset:
1) Gisele
2) Ermengarde (katso taulu 16) s. 0855 (syntymäaika myös 852). k. 22.06.0896. Lisätietoja: Syntymäaika myös 0852, kuoliaika myös 0897.

Henkilöhakemisto


- Taulu 11 -

4. sukupolvi

Friaul von, Hadwig (taulusta 7. Äiti: Gisela) k. 903.

1. puoliso Otto dem Erlauchten Herzog von Schwaben 880 - 912.
Isä: Liudolf Sachsenfürst.
Äiti: Oda

Lapset:
1) Heinrich I (katso taulu 17) s. 876. k. 02.07.0936 Memleben. König der Franken und Sachsen 919 - 936.

Henkilöhakemisto


- Taulu 12 -

4. sukupolvi

Berengar I, (taulusta 7. Äiti: Gisela) Römischer Kaiser seit 915, Markgraf von Friaul seit 873, König von Italien 888.

Berengar gelangte aber nicht zur wirklichen Macht. Er rief die Ungarn gegen König Rudolf II von Hochburgund zu Hilfe. In dieser Zeit der Zerrissenheit wurde das Papsttum zum Spielball der Parteien. Gestorben ( ermordet ) am 7. Apr.924 Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz


Lapset:
1) Adelbert (katso taulu 18) k. 925. Markgraf von Ivrea.

Henkilöhakemisto


- Taulu 13 -

4. sukupolvi

Juurit (taulusta 8. Isä: Kaarle II Kaljupää / Karl der Kahle)

1. puoliso Baudouin I Rautakäsi Flanderin kreivi.

Lapset:
1) Baudouin II Kalju (katso taulu 19) s. 863. k. 10.09.0918. Graf und Markgraf von Flandern.

Henkilöhakemisto


- Taulu 14 -

5. sukupolvi

Vermandois, Herbert I (taulusta 9. Isä: Pepin II Quentin) s. n. 840. k. 905. Vermandoisin kreivi ?, Greve. Lisätietoja: Pipin var antagelig greve av Vermandois.

1. puoliso ??, Vermandois

Lapset:
1) Beatrice (katso taulu 20)

Henkilöhakemisto


- Taulu 15 -

5. sukupolvi

Pepin I Comte de Senlis Seigneur de Valois (taulusta 9. Isä: Pepin II Quentin) s. 0845. k. 0893.


Lapset:
1) Pepin II Comte de Senlis Seigneur de Valois (katso taulu 21)
2) Bernhard Count of Valois (Senlis) k. 0946 jälkeen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 16 -

5. sukupolvi

Lothringen of / Franken von, Ermengarde (taulusta 10. Isä: Jeune d´Italie, Ludwig II) s. 0855 (syntymäaika myös 852). k. 22.06.0896. Lisätietoja: Syntymäaika myös 0852, kuoliaika myös 0897.

Irmengard var i 866 forlovet med keiser Basilios av Bysants. Etter at hun hadde forgiftet sin første gemal, bortførte Boso henne. Hun var kjent for å være meget stolt. Irmengard døde i 897, før 2. juni.

1. puoliso Nieder-Burgund v., Boson V, Provence de s. 0850 (syntymäaika myös 844). k. 11.01.0887. Niederburgundin eli Provencen Kuningas 879 - 887. Vihitty: 03.00.0872.
Alkuperäinen Kuningas, Keisari Lotharin poika Charel oli kuollut 863 lapsettomana. Saiko Boso Kuninkaan aseman vaimonsa syntyperän perusteella vai oliko hänellä itsellään Karolinkiverta suonissaan, ei tiedetä. Vielä tuohon aikaan Karolinkien osavaltakunnat pysyivät suvun jäsenillä. (Seppo Antero Priha 2.s.45). Gjennom sin søster Richildis var han svoger til Karl «den Skallede» av Frankrike som gjorde ham til greve av Provence i 871. De burgundiske stormenn valgte ham i 880 til konge, og han stiftet således det nyburgundiske eller cisjuranske kongerike.

Lapset:
1) Willa (Gisele) (katso taulu 22) k. 0929.
2) Ludvig III der Blinde (katso taulu 23) s. n. 0883. k. 0928. Keisari, Ala-Burgundin kuningas 887, Italian kuningas 900.
3) Engelberga (katso taulu 24) s. 877. k. 912.

Henkilöhakemisto


- Taulu 17 -

5. sukupolvi

Heinrich I (taulusta 11. Äiti: Friaul von, Hadwig) s. 876. k. 02.07.0936 Memleben. König der Franken und Sachsen 919 - 936.

Der erste Herrscher aus dem sächsischen Haus, nüchtern und umsichtig. Franken und Sachsen wählten ihn in Fritzlar zum König; Schwaben, Bayern, Lothringen zwang er zur Anerkennung. Durch ein berittenes Volksheer, durch Burgenbau ("Städtegründer") und durch den Sieg an der Unstrut (933) schützte er Sachsen gegen die Ungarn, kämpfte erfolgreich gegen Dänen und Slawen und zwang 929 Herzog Wenzel v. Böhmen, die deutsche Oberhoheit annuerkennen. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

1. puoliso ??, ?? Vihitty: ??.

2. puoliso Widukinds, Mathilde k. 14.03.0968 Quelinburg. Stifterin von Klöstern in Enger, Nordhausen, Pöhlde und Quelinburg. Vihitty: 909.
Isä: Widukinds, Dietrich Grafen aus Sachsen.

Lapset:
1) Otto I. der Grosse (katso taulu 25) s. 912. k. 07.05.0973. Deutscher Kaiser.

Henkilöhakemisto


- Taulu 18 -

5. sukupolvi

Adelbert (taulusta 12. Isä: Berengar I, ) k. 925. Markgraf von Ivrea.

1. puoliso Gisela

Lapset:
1) Otto Wilhelm (katso taulu 26) Regierte 995 - 1027.
2) Berengar II. König von Italien.
Suchte 941, vom König Hugo bedrängt, Zuflucht am deutschen Hof. Nach seiner Rückkehr nach Italien erkämpfte er sich 95o die Königskrone die er seit 952 als Vasall des deutschen Königs Otto I. trug. Dieser setzte, vom Papst Johan nes XII. zu Hilfe gerufen, Be-rengar II. ab. Das italienisch Königtum blieb von da an mit dem deutschen vereinigt.

Henkilöhakemisto


- Taulu 19 -

5. sukupolvi

Baudouin II Kalju (taulusta 13. Äiti: Juurit) s. 863. k. 10.09.0918. Graf und Markgraf von Flandern.

1. puoliso Aelfthryth Englanniin kuninkaan Alfred Suuren tytär.
Isä: Alfred Suuri Englannin kuningas.

Lapset:
1) Arnoul I Suuri (katso taulu 27) k. 27.03.0964. Flanderin kreivi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 20 -

6. sukupolvi

Vermandois af, Beatrice (taulusta 14. Isä: Vermandois, Herbert I )

1. puoliso Frankrike von, Robert I le Vaillant s. 866. k. 923 Soissonin taistelussa kaatunut. Kuolinsyy: Sodassa kaatunut.
Robert «den Tapre» var hertug av «Ile de France». Da hans bror, kong Eudes døde, ble han hertug i Seine-Loire-landet. I 922 ble han valgt som motkonge mot Karl «den Enfoldige». Han falt 923 i slaget ved Soisson.

Lapset:
1) Hugo le Grand (katso taulu 28) s. 897. k. 17.06.0956. Pariisin herttua.

Henkilöhakemisto


- Taulu 21 -

6. sukupolvi

Pepin II Comte de Senlis Seigneur de Valois (taulusta 15. Isä: Pepin I Comte de Senlis Seigneur de Valois )


Lapset:
1) Herbert
2) Bernhard Comte (katso taulu 29)

Henkilöhakemisto


- Taulu 22 -

6. sukupolvi

Provence v., Willa (Gisele) (taulusta 16. Äiti: Lothringen of / Franken von, Ermengarde) k. 0929.

1. puoliso Rudolph I s. 0847 Burgundy, Ranska. k. 0912.

Lapset:
1) Rudolpf II (katso taulu 30) s. 0887 Burgundy, Ranska. k. 11.07.0937. Burgundin kuningas.

Lapset:
1) Bertha (katso taulu 31) s. 0907 Swabia, Saksa. k. 02.01.0966.

Henkilöhakemisto


- Taulu 23 -

6. sukupolvi

Ludvig III der Blinde (taulusta 16. Äiti: Lothringen of / Franken von, Ermengarde) s. n. 0883. k. 0928. Keisari, Ala-Burgundin kuningas 887, Italian kuningas 900.

1. puoliso Adelheid Vihitty: 18.01.0915.

Lapset:
1) Karl Konstantin s. 0900. k. 0960 jälkeen. Kreivi.
Karl Konstantin (Charles-Constantin) var greve av Vienne allerede 25.12.927. Da han i et dokument 03.06.923 allerede opptrer som «ambasciator» og i 951 kalles «grandaevus», må han være født ikke lenge etter 900. Han kalles uekte sønn til keiser Ludvig III av Italia. Hans annet fornavn, Konstantin, kan vel kun forklares ved at hans mor v ar av burgundisk-provencialsk slekt, der dette navn ofte forekommer. Konrad av Burgund kaller han «consanguineus», men dette beviser ikke at hans mor tilhørte Welferhuset, slektskapet kunne bestå på annen måte.

Henkilöhakemisto


- Taulu 24 -

6. sukupolvi

Burgund of , Engelberga , Plantevelue de (taulusta 16. Äiti: Lothringen of / Franken von, Ermengarde) s. 877. k. 912.

1. puoliso Plantevelue de, Giullaume 1. k. 0918. Auvergnen Kreivi ja Aquitanian Herttu.
Hän peri isänsä maaomaisuuden ja tuli äitinsä perijänä Auvergnen Kreiviksi. Kun Eudes Capet 888 kruunattiin Kuninkaaksi, näki Guillaume mahdollisuuden kasvattaa valtaansa. Hänen vaimonsa Engelberga oli kuudennessa polvessa Kaarle Suuren jälkeläinen. Hän hankki merkittävimmät paikalliset suvut liittolaisikseen ja luovutti Toulousen kreivikunnan Eudes de Toulouselle, Bernard de Toulousen pojalle. Hän oli karolinkisukuinen Poitoun Kreivin läheinen ystävä. Yhdessä he valvoivat koko Etelä-Ranskaa Gascongea ja Cataloniaa lukuunottamatta. Heistä ei kumpikaan karolinkisukuisena tai sen lähellä olevana tukenut uutta Kuningasta. Kuitenkin Guillaume pysyi lojaalina Eudesille senkin jälkeen, kun Karolinki, Kaarle Yksinkertainen oli kruunattu Kuninkaaksi. Guillaumen vaikutuisvalta perustui lähinnä hänen kykyynsä johtaa Kreivejä, Varakreivejä ja Lordeja. Hänellä oli tytär, mutta ei poikia. (Seppo Antero Priha s.46 ja 75-76).

Isä: Plantevelue de, Bernard

Henkilöhakemisto


- Taulu 25 -

6. sukupolvi

Otto I. der Grosse (taulusta 17. Isä: Heinrich I) s. 912. k. 07.05.0973. Deutscher Kaiser.

Als Nachfolger seines Vaters 936 aum König gewählt, brach Otto die Selbständigkeit der Herzöge zugunsten einer starken Zentralgewalt und stützte diese durch, die Erhebung von Bischöfen zu Reichsfürsten. Otto unterwarf in Italien 951 Berengar v. Ivrea, befreite und heiratete die burgundische Königstochter Adelheid. 955 besiegte er die Ungarn auf dem Lechfelde bei Augsburg. Auf einem zweiten Italienzuge wurde Otto 962 vom Papst Johannes XII. zum Kaiser gekrönt. Die Eroberung des noch unter oströmischer Herrschaft stehenden Unteritaliens misslang. Ottos Verdienst ist die innere Festigung des Reiches; seine Hinwendung nach Italien leitete aber eine auf die Dauer verhängnisvolle Politik ein. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz Pfalz von König Otto I. in Zizers entdeckt. In der Baugrube eines Mehrfamilienhauses in Zizers haben Archäologen einen Sensationsfund gemacht: die Ruinen des im Jahr 955 urkundlich erwähnten Kö- . nigshofs von Otto I. dem Grossen (912-973). Fundstücke lassen darauf schliessen, dass der Hof schon im 9. Jahrhundert erbaut wurde. Als Königshöfe oder Pfalz wurden die Stützpunkte der herumreisenden Könige bezeichnet. DerZizer-ser Königshof ist neben der Pfalz auf dem Lindenhof in Zürich erst der zweite, dessen Überreste in der Schweiz gefunden wurden. Der Bund hat den Königshof zur Ausgrabung von nationaler Bedeutung erklärt. Damit muss der Bau des Mehrfamilienhauses zuwarten. Kantonsarchäologe Urs Clavadetscher hofft, dass die Hofruine erhalten bleibt. Viel Einfluss nehmen könne er aber nicht. Der Bauherr müsste enteignet und entschädigt werden. Veranlassen könnten das nur der Kanton oder der Bund, so Clavadetscher. (sda) Quelle: Wiler Zeitung 03.06.2010

1. puoliso Edith k. 946. Einer angelsächsischen Fürstentochter. Vihitty: 929.

Lapset:
1) Luitgard (katso taulu 32) k. 953.

2. puoliso Burgundy of, Adelaide s. 0931 Burgundy, Ranska. k. 16.12.0999 Selz, Alsace (Elsas), Ranska / Saksa. Lisätietoja: Kuolinpäivä myös 17.12.
Witwe von König Lothars von Italien, nachdem er sie aus der Gefangenmschaft dessen Nachfolgers befreit hat.

Isä: Rudolpf II s. 0887 Burgundy, Ranska. Burgundin kuningas.
Äiti: Swabia of, Bertha s. 0907 Swabia, Saksa.

Lapset:
1) Otto II (katso taulu 33) s. 0955 Rooma, Italia. k. 07.12.0983 Rooma. Rooman keisari, Germaanien kuningas.

Henkilöhakemisto


- Taulu 26 -

6. sukupolvi

Otto Wilhelm (taulusta 18. Isä: Adelbert) Regierte 995 - 1027.

Sein Bruder Berengar II., König von Italien, suchte 941, vom König Hugo bedrängt, Zuflucht am deutschen Hof. Nach seiner Rückkehr nach Italien erkämpfte er sich 950 die Königskrone die er seit 952 als Vasall des deutschen Königs Otto I. trug. Dieser setzte, vom Papst Johannes XII. zu Hilfe gerufen, Berengar II. ab. Das italienisch Königtum blieb von da an mit dem deutschen vereinigt. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz


Lapset:
1) Reinald (katso taulu 34) Regierte 1027 - 1057.

Henkilöhakemisto


- Taulu 27 -

6. sukupolvi

Arnoul I Suuri (taulusta 19. Isä: Baudouin II Kalju) k. 27.03.0964. Flanderin kreivi.

1. puoliso Vermandois de, Adele

Lapset:
1) Bauduin III Nuori (katso taulu 35) k. 17.01.0961. Flanderin kreivi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 28 -

7. sukupolvi

Frankrike von, Hugo le Grand (taulusta 20. Äiti: Vermandois af, Beatrice) s. 897. k. 17.06.0956. Pariisin herttua.

Hugo «den Store var hertug av Paris. Hans far fikk i kamp med Karl «den Enfoldige» kongenavn i 922, men døde i 923. Hugo var da hertug av France, som omfattet store strekninger av området ved Paris. I 936 var Hugo Frankrikes mektigste mann, men ønsket ikke selv å bære kongenavn. Hugo var gift 1. gang med Rotilda, 2. gang med Ethilda, datter til kong Edvard av England, og 3. gang i 938 med Hedwig (Haduid) av Sachsen.

1. puoliso Sachsen, Hedvig Heindrichsdotter s. 922 Saksa. k. 14.05.0965 Saksa. Vihitty: 938.
Isä: Sachsen, Heinrich I Fuglefangeren s. n. 875.
Äiti: Ringelheim von, Mathilde Theodorikesdotter, Sachsen s. n. 890 Saksa.

Lapset:
1) Beatrice (katso taulu 36) s. n. 938. k. 978.
2) Hugo I Capet (katso taulu 37) s. 938 - 941. k. 24.10.0996. Ranskan kuningas 987 - 996. König von Frankreich.

Henkilöhakemisto


- Taulu 29 -

7. sukupolvi

Senlis Seigneur de Valois de, Bernhard Comte (taulusta 21. Isä: Pepin II Comte de Senlis Seigneur de Valois )


Lapset:
1) Adele dame (katso taulu 38)

Henkilöhakemisto


- Taulu 30 -

7. sukupolvi

Rudolpf II (taulusta 22. Äiti: Provence v., Willa (Gisele)) s. 0887 Burgundy, Ranska. k. 11.07.0937. Burgundin kuningas.

1. puoliso Swabia of, Bertha s. 0907 Swabia, Saksa. k. 02.01.0966.
Äiti: Provence v., Willa (Gisele)

Lapset:
1) Adelaide (katso taulu 39) s. 0931 Burgundy, Ranska. k. 16.12.0999 Selz, Alsace (Elsas), Ranska / Saksa. Lisätietoja: Kuolinpäivä myös 17.12.

Henkilöhakemisto


- Taulu 31 -

7. sukupolvi

Swabia of, Bertha (taulusta 22. Äiti: Provence v., Willa (Gisele)) s. 0907 Swabia, Saksa. k. 02.01.0966.

1. puoliso Rudolpf II s. 0887 Burgundy, Ranska. k. 11.07.0937. Burgundin kuningas.
Isä: Rudolph I s. 0847 Burgundy, Ranska.
Äiti: Provence v., Willa (Gisele)

Lapset:
1) Adelaide (katso taulu 39) s. 0931 Burgundy, Ranska. k. 16.12.0999 Selz, Alsace (Elsas), Ranska / Saksa. Lisätietoja: Kuolinpäivä myös 17.12.

Henkilöhakemisto


- Taulu 32 -

7. sukupolvi

Luitgard (taulusta 25. Isä: Otto I. der Grosse) k. 953.

1. puoliso Konrad dem Roten Herzog von Lothringen, regierte 944 - 954 (abgesetzt).

Lapset:
1) Otto (katso taulu 40) Graf vom Wormsfelde, Herzog von Kärnten, regierte ungefähr 1002 - 1004.

Henkilöhakemisto


- Taulu 33 -

7. sukupolvi

Otto II (taulusta 25. Isä: Otto I. der Grosse) s. 0955 Rooma, Italia. k. 07.12.0983 Rooma. Rooman keisari, Germaanien kuningas.

1. puoliso Theophana k. 0991.

Lapset:
1) Ezzo (Ehrendfried) (katso taulu 41) k. 1034. Lothringenin kreivi.

Lapset:
1) Matilda (katso taulu 42) k. 1024.

Henkilöhakemisto


- Taulu 34 -

7. sukupolvi

Burgund von, Reinald (taulusta 26. Isä: Otto Wilhelm) Regierte 1027 - 1057.


Lapset:
1) Wilhelm (katso taulu 43) Regierte 1057 - 1087.

Henkilöhakemisto


- Taulu 35 -

7. sukupolvi

Bauduin III Nuori (taulusta 27. Isä: Arnoul I Suuri) k. 17.01.0961. Flanderin kreivi.

1. puoliso Mathildit

Lapset:
1) Arnoul II (katso taulu 44) k. 30.03.0989. Flanderin kreivi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 36 -

8. sukupolvi

Frankrike von, Beatrice (taulusta 28. Isä: Frankrike von, Hugo le Grand) s. n. 938. k. 978.

Beatrice var første gang gift ca. 954 med Fredrik I av Øvre Lothringen. Han tilhørte ardennergrevenes hus og døde i 978.

1. puoliso Burgund von, Rudolf s. n. 935. k. 1010. Kreivi. Vihitty: n. 978.
Greve av (transjuransk) Burgund 1000 - 1018. Det ble tidligere antatt at hans hustru var en datter til Cuno av Öhringen, men dette er ikke riktig. Hans far var hertug Rudolf av Burgund og hans mor en grevinne av Walbeck.

Isä: Burgund von, Rudolf Herzog.
Äiti: Wahlbech von, ??, Burgund von Kreivitär.

Lapset:
1) Chuno (katso taulu 45) s. n. 978. k. 1026. Chuno var antagelig greve i Albgau, kreivi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 37 -

8. sukupolvi

Frankrike von, Hugo I Capet (taulusta 28. Isä: Frankrike von, Hugo le Grand) s. 938 - 941. k. 24.10.0996. Ranskan kuningas 987 - 996. König von Frankreich.

Konge av Frankrike 987 - 996. Ved farens død i 956 fikk Hugo hertugdømmet France, men kong Lothar måtte også la ham beholde hertugdømmet Burgund og dertil overdra Aguitania til ham. Lothar døde i 986 og da den karolingiske ætt døde ut i 987 med hans sønn, Ludvig V «den Dovne», valgte de franske storvasaller Hugo til konge i Noyon. Hans og hans nærmeste ætlingers kongedømme eksisterte nærmest bare i navnet. De første kapetinger hersket nemlig egentlig bare over sitt eget arveland som hovedsakelig besto av Ile-de-France, øya med Seine og dens bielver, med Paris som hovedstad. Kongens «lentagere» var i virkeligheten selvstendige hertuger og grever, og den sterkeste av dem alle var hertugen av Normandie. Da han i 1066 hadde gjort seg til Englands konge, var han faktisk langt mektigere enn sin «lensherre», kongen av Frankrike. Det så ikke til at det skulle være håp om noensinne å få bygget opp et virkelig rike av alle de småstatene, som kapetingerne i navnet regjerte over. Frankrike var, så langt man kunne dømme om det, et rike i oppløsning. Ingen kunne dengang drømme om at den mannen, som i 987 ble valgt til Frankrikes konge, skulle bli stamfar til et mektig dynasti, som skull e regjere landet i åtte hundre år og gjennom sine sidelinjer Valois og Bourbon i visse perioder også beherske den pyrenéiske halvøy, Ungarn og Polen foruten store deler av Italia. Politisk sett var Frankrike altså ved Hugos tronbestigelse en uensartet samling av innbyrdes selvstendige småstater. Og fra et kulturelt synspunkt, var Paris enda på ingen måte Frankrikes hjerte, slik det ble på 1100-tallet takket være sitt berømte universitet, som ble besøkt av studenter fra alle land. Kapetingerslekten var konger av Frankrike fra 987 til 1328. Slekten var også hertuger av Burgund fra 1032 til 1361 og konger av Portugal fra 1139 til 1640. Hertugdømmet Burgund (Bourgogne) lå i Frankrike, mens Portugal var et grevskap i kongeriket Leon før det ble skil t ut som eget kongerike fra 1139.

1. puoliso Poitou von, Adele, Frankrike von s. n. 945. k. n. 1004. Vihitty: 969.

Lapset:
1) Hedvig (katso taulu 46) k. 1013 jälkeen.
2) Robert II le Pieux (katso taulu 47) s. 970. k. 20.07.1031. Ranskan kuningas 996 - 1031. König von Frankreich. Lisätietoja: "Robert Hurskas / Pyhä".

Henkilöhakemisto


- Taulu 38 -

8. sukupolvi

Valois de, Adele dame (taulusta 29. Isä: Senlis Seigneur de Valois de, Bernhard Comte )

1. puoliso Vexin de, Gauthier II 'le Blanc' Comte Vihitty: 0989.
Isä: Valois de, Gauthier I
Äiti: Dreux de, Adele

Lapset:
1) Raoul II (katso taulu 48)

Henkilöhakemisto


- Taulu 39 -

8. sukupolvi

Burgundy of, Adelaide (taulusta 30. Isä: Rudolpf II) s. 0931 Burgundy, Ranska. k. 16.12.0999 Selz, Alsace (Elsas), Ranska / Saksa. Lisätietoja: Kuolinpäivä myös 17.12.

Witwe von König Lothars von Italien, nachdem er sie aus der Gefangenmschaft dessen Nachfolgers befreit hat.

1. puoliso Lothair Italian kuningas, Arlesin kreivi.

2. puoliso Otto I. der Grosse s. 912. k. 07.05.0973. Deutscher Kaiser.
Als Nachfolger seines Vaters 936 aum König gewählt, brach Otto die Selbständigkeit der Herzöge zugunsten einer starken Zentralgewalt und stützte diese durch, die Erhebung von Bischöfen zu Reichsfürsten. Otto unterwarf in Italien 951 Berengar v. Ivrea, befreite und heiratete die burgundische Königstochter Adelheid. 955 besiegte er die Ungarn auf dem Lechfelde bei Augsburg. Auf einem zweiten Italienzuge wurde Otto 962 vom Papst Johannes XII. zum Kaiser gekrönt. Die Eroberung des noch unter oströmischer Herrschaft stehenden Unteritaliens misslang. Ottos Verdienst ist die innere Festigung des Reiches; seine Hinwendung nach Italien leitete aber eine auf die Dauer verhängnisvolle Politik ein. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz Pfalz von König Otto I. in Zizers entdeckt. In der Baugrube eines Mehrfamilienhauses in Zizers haben Archäologen einen Sensationsfund gemacht: die Ruinen des im Jahr 955 urkundlich erwähnten Kö- . nigshofs von Otto I. dem Grossen (912-973). Fundstücke lassen darauf schliessen, dass der Hof schon im 9. Jahrhundert erbaut wurde. Als Königshöfe oder Pfalz wurden die Stützpunkte der herumreisenden Könige bezeichnet. DerZizer-ser Königshof ist neben der Pfalz auf dem Lindenhof in Zürich erst der zweite, dessen Überreste in der Schweiz gefunden wurden. Der Bund hat den Königshof zur Ausgrabung von nationaler Bedeutung erklärt. Damit muss der Bau des Mehrfamilienhauses zuwarten. Kantonsarchäologe Urs Clavadetscher hofft, dass die Hofruine erhalten bleibt. Viel Einfluss nehmen könne er aber nicht. Der Bauherr müsste enteignet und entschädigt werden. Veranlassen könnten das nur der Kanton oder der Bund, so Clavadetscher. (sda) Quelle: Wiler Zeitung 03.06.2010

Isä: Heinrich I s. 876. König der Franken und Sachsen 919 - 936.
Äiti: Widukinds, Mathilde Stifterin von Klöstern in Enger, Nordhausen, Pöhlde und Quelinburg.

Lapset:
1) Otto II (katso taulu 33) s. 0955 Rooma, Italia. k. 07.12.0983 Rooma. Rooman keisari, Germaanien kuningas.

Henkilöhakemisto


- Taulu 40 -

8. sukupolvi

Wormsfelde, Otto (taulusta 32. Äiti: Luitgard) Graf vom Wormsfelde, Herzog von Kärnten, regierte ungefähr 1002 - 1004.

1. puoliso Tuntematon / Unbekannt, Wormsfelde

Lapset:
1) Heinrich (katso taulu 49) k. 1004. Graf vom Speyer.

Henkilöhakemisto


- Taulu 41 -

8. sukupolvi

Ezzo (Ehrendfried) (taulusta 33. Isä: Otto II) k. 1034. Lothringenin kreivi.

1. puoliso Saxony of, Matilda k. 1024.
Isä: Otto II s. 0955 Rooma, Italia. Rooman keisari, Germaanien kuningas.

Lapset:
1) Richeza (katso taulu 50) k. 1063.

Henkilöhakemisto


- Taulu 42 -

8. sukupolvi

Saxony of, Matilda (taulusta 33. Isä: Otto II) k. 1024.

1. puoliso Ezzo (Ehrendfried) k. 1034. Lothringenin kreivi.
Isä: Otto II s. 0955 Rooma, Italia. Rooman keisari, Germaanien kuningas.
Äiti: Theophana

Lapset:
1) Richeza (katso taulu 50) k. 1063.

Henkilöhakemisto


- Taulu 43 -

8. sukupolvi

Hochburgund von, Wilhelm (taulusta 34. Isä: Burgund von, Reinald) Regierte 1057 - 1087.


Lapset:
1) Stephan (katso taulu 51) Mitgraf von Mâcon, Graf von Burgund, regierte 1087 - 1102.

Henkilöhakemisto


- Taulu 44 -

8. sukupolvi

Arnoul II (taulusta 35. Isä: Bauduin III Nuori) k. 30.03.0989. Flanderin kreivi.

1. puoliso Susanna Rosala
Isä: Berengar I Italian kuningas.

Lapset:
1) Baudouin IV Partainen (katso taulu 52) k. 30.05.1036. Flanderin kreivi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 45 -

9. sukupolvi

Rheinfelden von, Chuno (taulusta 36. Äiti: Frankrike von, Beatrice) s. n. 978. k. 1026. Chuno var antagelig greve i Albgau, kreivi.

1. puoliso ??, Rheinfelden af

Lapset:
1) Rudolf (katso taulu 53) s. n. 1015. k. 15.10.1080 Merseburg, Saksa. Herttua, kuningas.

Henkilöhakemisto


- Taulu 46 -

9. sukupolvi

Frankrike von, Hedvig, Hainaut (taulusta 37. Isä: Frankrike von, Hugo I Capet) k. 1013 jälkeen.


Lapset:
1) Beatrix (katso taulu 54)

Henkilöhakemisto


- Taulu 47 -

9. sukupolvi

Frankrike von, Robert II le Pieux (taulusta 37. Isä: Frankrike von, Hugo I Capet) s. 970. k. 20.07.1031. Ranskan kuningas 996 - 1031. König von Frankreich. Lisätietoja: "Robert Hurskas / Pyhä".

Robert «den Fromme» eller «den Hellige» var konge av Frankrike 996 - 1031. Han ble i 987 kronet som farens medregent. Sitt tilnavn fikk han fordi han bygde mange kirker og diktet kirkehymner. Robert var gift 1. gang i 989 med Rozela (Susanna), datter til kong Berengar II av Italien, skilt i 992, 2. gang i 997 med Berta, datter til kong Konrad av Burgund. Han var hennes kusine og de ble skilt ca. 1000 etter forlangende av pave Gregor V.

1. puoliso Arles von, Constance, Frankrike von s. n. 988. k. 25.07.1032. Provencen kreivitär, Gräfin. Vihitty: 1002.

Henkilöhakemisto


- Taulu 48 -

9. sukupolvi

Crepy de, Raoul II (taulusta 38. Äiti: Valois de, Adele dame)

1. puoliso Breteuil de, Adele s. 1000. k. 11.09.1051. Vihitty: 1020.
Isä: Vicomte de Chartres de Creil, Hilduin

Lapset:
1) Raoul III (katso taulu 55) s. n. 1021. k. 1074. Comte de Valois, de Crepy et de Vexin.

Henkilöhakemisto


- Taulu 49 -

9. sukupolvi

Speyer, Heinrich (taulusta 40. Isä: Wormsfelde, Otto) k. 1004. Graf vom Speyer.

1. puoliso Metz von, Adelheid, Speyer
Isä: Egisheim, ??

Lapset:
1) Konrad II. (katso taulu 56) s. 990 (Geburtstag ca.). k. 04.06.1039 Utrecht haudattu im Dom zu Speyer. Deutscher König und Kaiser 1024 - 1039.

Henkilöhakemisto


- Taulu 50 -

9. sukupolvi

Lothringen von, Richeza (taulusta 41. Isä: Ezzo (Ehrendfried)) k. 1063.

1. puoliso Miezko II Lambert s. 990. k. 10.05.1034. Puolan kuningas.

Lapset:
1) Kazimierz I Karol "Odnowiciel" (katso taulu 57) s. 25.07.1016 Krakowa. k. 19.03.1058. Puolan kuningas. Lisätietoja: 28.11. on toinen kuolinaika.

Henkilöhakemisto


- Taulu 51 -

9. sukupolvi

Mâcon von, Stephan (taulusta 43. Isä: Hochburgund von, Wilhelm) Mitgraf von Mâcon, Graf von Burgund, regierte 1087 - 1102.


Lapset:
1) Reinald III. Pfalzgraf von Mâcon, regierte 1127 - 1148.

Henkilöhakemisto


- Taulu 52 -

9. sukupolvi

Baudouin IV Partainen (taulusta 44. Isä: Arnoul II) k. 30.05.1036. Flanderin kreivi.

1. puoliso Nimeltä tuntematon Richard II:n tytär.
Isä: Richard II Normandian herttua.

Lapset:
1) Baudouin V Hurskas (katso taulu 58) k. 01.09.1067. Flanderin kreivi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 53 -

10. sukupolvi

Rheinfelden von, Rudolf (taulusta 45. Isä: Rheinfelden von, Chuno) s. n. 1015. k. 15.10.1080 Merseburg, Saksa. Herttua, kuningas.

Hertug av Schwaben 1057 - 1080. Motkonge av Tyskland 1077 - 1080. Han ble første gang gift i 1059 med Mathilde av Tyskland (1045 - 1060). Rudolf, som var hertug av Schwaben fra 1057, ble 15.03.1077 valgt til motkonge mot Henrik IV. På det møte i Forchheim hvor han ble valgt av de opprørske tyske fyrster, mått e han love at Tyskland heretter skulle være et valgrike og at kongen skulle velges av fyrstene. Han lovet biskopene kanoniske valg. Han slo Henrik ved Mellrichstadt 07.08.1078 og ved Forchheim 27.01.1080. Rudolf døde i oktober 1080 i Merseburg av de sår han dagen før hadde fått under slaget ved Mölsen mot Henrik IV.

1. puoliso Savoya von, Adelheid, Rheinfelden af k. 1079 Grevinne. Grevinne av Savoya, Savoijan kreivi. Vihitty: n. 1064.
Isä: Savoya von, Otto s. n. 1021 Greve.
Äiti: Susa von, Adelheid, Savoya von s. n. 1015.

Lapset:
1) Adelheid (katso taulu 59) s. n. 1064. k. 05.00.1090.

Henkilöhakemisto


- Taulu 54 -

10. sukupolvi

Hainaut von, Beatrix, Roucy von (taulusta 46. Äiti: Frankrike von, Hedvig)

Beatrix av Hainaut (Hennegau) ble annen gang gift i 1035 med Manasse Calve Asina av Rameru som døde etter 1055.

1. puoliso Roucy von, Ebles I Roucyn kreivi 997 ja Reims´in arkkipiispa.
Isä: Roucy von, Giselbert s. 956 syntynyt ennen.

Lapset:
1) Adele (katso taulu 60) k. 1063.

Henkilöhakemisto


- Taulu 55 -

10. sukupolvi

Crepy de, Raoul III (taulusta 48. Isä: Crepy de, Raoul II) s. n. 1021. k. 1074. Comte de Valois, de Crepy et de Vexin.

1. puoliso Bar-sur-Aube de, Adele s. 1000. k. 1053.
Isä: Bar-sur-Aube de , Nocher III

Lapset:
1) Adele (katso taulu 61) s. 1032. k. 1080.

Henkilöhakemisto


- Taulu 56 -

10. sukupolvi

Konrad II. (taulusta 49. Isä: Speyer, Heinrich) s. 990 (Geburtstag ca.). k. 04.06.1039 Utrecht haudattu im Dom zu Speyer. Deutscher König und Kaiser 1024 - 1039.

Der erste Salier, kam nach dem Aussterben der Sachsenkaiser zur Regierung. Er stärkte die Königsmacht durch Erwerbung der Herzogtümer Schwaben und Bayern, liess sich 1026 / 1027 zum Lombardenkönig und zum Kaiser krönen, erbte Burgund, eroberte im Kampf gegen Polen Meissen und die Lausitz, trat aber Schleswig an Dänemark ab. Er liess den Dom in Speyer erbauen. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

1. puoliso Gisela von Schwaben s. 990. k. 1043 haudattu im Dom zu Speyer.

Lapset:
1) Heinrich III. (katso taulu 62) s. 28.10.1017. k. 05.10.1056 Pfalz, Burg Bodfeld im Harz, Deutschland haudattu Speyer. Deutscher Kaiser 1039 - 1056.

Henkilöhakemisto


- Taulu 57 -

10. sukupolvi

Kazimierz I Karol "Odnowiciel" (taulusta 50. Äiti: Lothringen von, Richeza) s. 25.07.1016 Krakowa. k. 19.03.1058. Puolan kuningas. Lisätietoja: 28.11. on toinen kuolinaika.

1. puoliso Kiev av, Maria Dobronega s. n.1011 Kiew, Ukraina. k. 1087. Kiewin prinsessa.

Lapset:
1) Wladyslaw I Herman (katso taulu 63) s. 1043 Krakowa. k. 04.06.1102. Puolan prinssi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 58 -

10. sukupolvi

Baudouin V Hurskas (taulusta 52. Isä: Baudouin IV Partainen) k. 01.09.1067. Flanderin kreivi.

1. puoliso Adéle
Isä: Robert Hurskas Ranskan kuningas.

Lapset:
1) Robert I Friisiläinen von Flandern (katso taulu 64) s. n. 1030. k. 13.10.1093. Flanderi kreivi; Count of Flanders.

Henkilöhakemisto


- Taulu 59 -

11. sukupolvi

Rheinfelden von, Adelheid, Ungarn (taulusta 53. Isä: Rheinfelden von, Rudolf) s. n. 1064. k. 05.00.1090.

Adelheid var ifølge Encyclopædia Brittanica mor til Piriska. Hun hadde 1 sønn og 3 døtre med Laszlo.

1. puoliso Ungarn von, Laszlo I den Hellige s. n. 1045. k. 19.07.1095 Nyitra. Unkarin kuningas 1077 - 1095, König. Vihitty: 1079.
Konge av Ungarn 1077 - 1095. Laszlo (Ladislaus) etterfulgte sin bror Geza I. I 1088 ble han av de tyske prinser tilbudt keisertronen, men avslo. Han gjorde sitt rike uavhengig av den tyske keiser, og erobret Kroatien og Dalmatien. I 1091 tvang han kumanerne til å anta kristendommen. Han fremmet ro og orden, ga lover og var like god kriger som en vis lovgiver. Konsiliet i Plaisance valgte ham til leder av det første korstog. Han mottok denne utmerkelse, men døde en tid etter, da han bega seg til Bøhmen. Laszlo var første gang gift med Gisela. I 1198 ble han kanonisert av pave Cölestin III. Hans grav i katedralen i Nagy-Varad ble et søkt sted for pilgrimmer.

Isä: Ungarn von, Bela I s. 1016. Kuningas, König.
Äiti: Polen von, Richiza, Ungarn s. n. 1020.

Lapset:
1) Piriska (katso taulu 65) s. n. 1088. k. 1133. Prinsessa. Lisätietoja: Piriska var prinsesse av Ungarn. Hun antok navnet Irene.

Henkilöhakemisto


- Taulu 60 -

11. sukupolvi

Roucy von, Adele, Rameru von (taulusta 54. Äiti: Hainaut von, Beatrix) k. 1063.

1. puoliso Rameru von, Hilduin Roycy´n kreivi, Graf. Vihitty: 1031 vihitty ennen.

Lapset:
1) Felicitas (katso taulu 66) k. 24.04.1086.

Henkilöhakemisto


- Taulu 61 -

11. sukupolvi

Valois of, Adele (taulusta 55. Isä: Crepy de, Raoul III) s. 1032. k. 1080.


Lapset:
1) Odo l'Insente (katso taulu 67) k. 1085 jälkeen. Herr v St.Simon.

Henkilöhakemisto


- Taulu 62 -

11. sukupolvi

Heinrich III. (taulusta 56. Isä: Konrad II.) s. 28.10.1017. k. 05.10.1056 Pfalz, Burg Bodfeld im Harz, Deutschland haudattu Speyer. Deutscher Kaiser 1039 - 1056.

Heinrich war einer der bedeutendsten Herrscher aus dem Hause der Salier, voll hoher Ideale, feingebildet und weitblickend. Das Reich gewann unter ihm die grösste Ausdehnung. Bereits 1026 zum deutschen König gewält ( 1028 gekrönt ), wurde er 1027 Herzog v. Bayern, 1058 Herzog v. Schwaben, 1039 Herzog v. Kärnten. Auch als Kaiser behielt er die Herzogtümer meist in seiner Hand; Böhmen und Ungarn anerkannten die deutsche Oberhoheit . Auf der Synode von Sutri beseitigte er das Schisma dreier Päpste 1046 und ernannte in der Folge vier deutsche Päpste, die der Kirchenreform in Rom Eingang verschafften. Er förderte Kunst - Dome von Worms, Mainz und Speyer - und Wissenschaft und sorgte für den Landfrieden. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

1. puoliso Gunhild (Kunigunde; Ætheltryth) von Dänemark k. 18.07.1038 Italien haudattu Limburg, Klosterkirche.
Isä: Knud den Store s. 995. König in England 1016, König in Dänemark 1018, in Norwegen 1028.
Äiti: Emma von der Normandie

Lapset:
1) Beatrix von Franken s. 1037-38. k. 1061. Äbtissin in Quedlinburg 1045.
Quedlinburg [kwetl?nbu?k] liegt an der Bode nördlich des Harzes in Sachsen-Anhalt. 994 mit dem Stadtrecht versehen war die Stadt vom 10. bis zum 12. Jahrhundert Sitz der zu Ostern besuchten Königspfalz weltlicher Herrscher und fast 900 Jahre lang eines erst geistlichen, nach der Reformation freiweltlichen Damenstiftes.

2. puoliso Poitou von, Agnes s. 1025. k. 1077. Vihitty: 1043.
Isä: Aquitanien von, Wilhelms Herzog von Aquitanien.
Lapset:
1) Heinrich IV. (katso taulu 68) s. 11.10.1050 Goslar. k. 07.08.1106 haudattu Speyer. Deutscher Kaiser 1056 - 1106.

Henkilöhakemisto


- Taulu 63 -

11. sukupolvi

Wladyslaw I Herman (taulusta 57. Isä: Kazimierz I Karol "Odnowiciel") s. 1043 Krakowa. k. 04.06.1102. Puolan prinssi.

1. puoliso Böhmen av, Judith s. 1058 Praha, Tsekki. k. 25.12.1086. Böhmin prinsessa.

Lapset:
1) Boleslaw III "Krzywousty" (katso taulu 69) s. 20.08.1085 Krakowa. k. 28.10.1138. Lisätietoja: Syntymäaika myös 1086.

Henkilöhakemisto


- Taulu 64 -

11. sukupolvi

Robert I Friisiläinen von Flandern (taulusta 58. Isä: Baudouin V Hurskas) s. n. 1030. k. 13.10.1093. Flanderi kreivi; Count of Flanders.

1. puoliso Gertrude von Sachsen s. n. 1030. k. 04.08.1113 Veurne.

Lapset:
1) Adele von Flandern (katso taulu 70) s. n. 1058 Flandern, France; Ranska. k. 04.00.1115.

Henkilöhakemisto


- Taulu 65 -

12. sukupolvi

Ungarn von, Piriska, Komnenos (taulusta 59. Äiti: Rheinfelden von, Adelheid) s. n. 1088. k. 1133. Prinsessa. Lisätietoja: Piriska var prinsesse av Ungarn. Hun antok navnet Irene.

1. puoliso Komnenos, Johannes II s. 1087. k. 08.04.1143 Kilikien. Bysantin keisari 1118 - 1143.
Keiser av Bysants 1118 - 1143. Johannes fikk tilnavnet Calo-Johannes, «den Smukke» Han ble bysantisk keiser etter sin far 16.08.1118 og kronet i Sofia. Han var rettskaffen og dyktig regent. Han kjempet med hell på rikets nordgrense mot petschenger, serbere og magyarer, men var mindre heldig mot venetianerne. Disse tvang ham til å gi dem tilbake endel handelsprivilegier som Johannes hadde berøvet dem i 1126. Han vendte seg senere mot seldschukkerne i Lilleasien, hvor han gjorde store erobringer. Han hadde planer om å trenge inn i Syrien, helt ned til Jerusalem, men døde i Kilikien under et uhell på jakten.

Lapset:
1) Andronikos (katso taulu 71)

Henkilöhakemisto


- Taulu 66 -

12. sukupolvi

Roucy von, Felicitas, Aragon von (taulusta 60. Äiti: Roucy von, Adele) k. 24.04.1086.

1. puoliso Aragon von, Sancho I s. 1043 - 1045. k. 1094. Aragon´in kuningas 1063 - 1094, Navarra´n kuningas 1076 - 1080 (Sancho V) König. Perhesuhteet: Sancho var gift 2. gang med Mathilde Philippa av Toulouse.

Lapset:
1) Ramiro II el Monje (katso taulu 72) s. 1075 - 1080. k. 16.08.1147. Kuningas, König.

Henkilöhakemisto


- Taulu 67 -

12. sukupolvi

Vermandois of, Odo l'Insente (taulusta 61. Äiti: Valois of, Adele) k. 1085 jälkeen. Herr v St.Simon.

1. puoliso Hedwig Angeblich Erbin der Herrschaft St.Simon.

Lapset:
1) Odo II, genannt Farin k. 1144 jälkeen. Herr v St.Simon .

Henkilöhakemisto


- Taulu 68 -

12. sukupolvi

Heinrich IV. (taulusta 62. Isä: Heinrich III.) s. 11.10.1050 Goslar. k. 07.08.1106 haudattu Speyer. Deutscher Kaiser 1056 - 1106.

Hochbegabt und vielgewandt, verteidigte er zäh die Rechte des Königtums, dem er in den Städten und in den Ministerialen eine neue Machtgrundlage gewann. Mit sechzehn Jahren mündig erklärt, ernannte er Unwürdige zu Bischöfen und trieb die Sachsen durch Zwingburgen zum Aufstand ( 1073 bis 1075 ), schlug sie aber nieder bei Homburg ( Unstrut ). Im Investiturstreit traten ihm die Päpste Gregor VII, und Urban II. entgegen; Heinrich liess Gregor VII. im Konzil seiner Bischöfe zu Worms absetzen, worauf der Papst mit dem Bann antwortete. Durch den Gang nach Canossa ( 1077 ) konnte sich Heinrich den Folgen des Bannes entziehen; er schlug den Gegenkönig Rudolf v. Rheinfelden 1080 und liess sich 1084 vom Gegenpapst Clemens III. zum Kaiser krönen, musste aber vor Robert Guiscard aus Rom entweichen und verlor die Herrsnhaft über Italien, wo sich sein ältester Sohn Konrad zum Gegenkönig aufwarf ( 1093 bis 1101 ) . Um der allgemeinen Fürstenerhebung zuvorzukommen, empörte sich 1104 auch der jüngere Sohn Heinrich und zwang den Vater 1105 in Ingelheim zur Abdankung. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

1. puoliso Berta k. 1087. Vihitty: 1066.
Isä: Otto Grafen von Savoyen und Turin.

Lapset:
1) Agnes (katso taulu 73) k. 1143.

Henkilöhakemisto


- Taulu 69 -

12. sukupolvi

Boleslaw III "Krzywousty" (taulusta 63. Isä: Wladyslaw I Herman) s. 20.08.1085 Krakowa. k. 28.10.1138. Lisätietoja: Syntymäaika myös 1086.

1. puoliso Berg- Schelklingen av, Salome s. n. 1095. k. 27.07.1144. Countess, kreivitär.

Lapset:
1) Wladyslaw II s. 1105 Krakova. k. 30.05.1159. Puolan prinssi.
2) Ryksa (katso taulu 74) s. 12.04.1116 Poland. k. 16.06.1185. Lisätietoja: Syntymäaika myös 1117.

Henkilöhakemisto


- Taulu 70 -

12. sukupolvi

Adele von Flandern (taulusta 64. Isä: Robert I Friisiläinen von Flandern) s. n. 1058 Flandern, France; Ranska. k. 04.00.1115.

Adela, die Tochter des flandrischen Grafen Robert I. kehrte nach dem Tod ihres Mannes in ihre Heimat zurück. Ihr Sohn Karl wurde seinerseits Graf von Flandern. Lähde: Wikipedia

1. puoliso Knut IV den Helige / der Heilige s. 1043. k. 10.07.1086 St. Albans, Odense haudattu St. Albans, Odense, später St. Knuds (1100). Jarl in Sjælland, Tanskan kuningas. Vihitty: 1081. Perhesuhteet: Saattaa olla avioton.
Als er 1086 Truppen zusammenzog, um England zu erobern, brach ein Volksaufstand aus. Grund waren weniger seine Expansionspläne als seine wiederholten Eingriffe in die überlieferte Rechtsordnung des Landes. Knut und sein Bruder Benedikt wurden in der von ihm errichteten St.-Albans-Kirche erschlagen, der heutigen Knutskirche. Da Knut für seine kirchenfreundliche Politik bekannt war und in einer Kirche erschlagen wurde, wurde er zum Märtyrer erklärt. 1101 wurde er heilig gesprochen. Festtage sind der 19. Januar und der 10. Juli. Er ist der Schutzpatron Dänemarks. Lähde: Wikipedia ja S. Otto Brenner Nachkommen GORMS DES ALTEN

Isä: Svend Estridssen s. n. 1020. Kuningas, hallitsi Tanskaa 1047 1076.
Äiti: Gunhild Sveinsdatter

Lapset:
1) Cecilia von Dänemark (katso taulu 75) Lisätietoja: Levde 1131.
2) Knut I / Knut Eriksson (katso taulu 76) s. n. 1160. k. 08.04.1196. Von 1167 bis 1196 König von Schweden.
3) Karl I. der Gute (katso taulu 77) s. 1084. k. 02.03.1127 Brügge (Westflandern in Belgien) haudattu Donationskirche, später Saint-Sauveur. Graf von Flandern. Kuolinsyy: Väkivaltainen kuolema.
4) Ingegard Knudsdatter (katso taulu 78) s. 1086 Roskilde. Tanskan prinsessa; Princess of Denmark.

2. puoliso Roger Bursa von Apulien k. 1109. Herzog.

Henkilöhakemisto


- Taulu 71 -

13. sukupolvi

Komnenos, Andronikos (taulusta 65. Äiti: Ungarn von, Piriska)

1. puoliso Manases, Irene, Komnenos

Lapset:
1) Theodora (katso taulu 79) k. 02.01.1184. Perhesuhteet: Theodora war Nichte zu Keiser Manuel von Bysant.

Henkilöhakemisto


- Taulu 72 -

13. sukupolvi

Aragon von, Ramiro II el Monje (taulusta 66. Äiti: Roucy von, Felicitas) s. 1075 - 1080. k. 16.08.1147. Kuningas, König.

1. puoliso Poitou von, Agnes, Aragon von Vihitty: 1134. Perhesuhteet: Agnes var første gang gift før 1117 med Amalrich V av Thouars som døde i 1127.
Isä: Aquitania, Vilhelm IX le Jeune s. n. 1071. Herttua, Herzog.
Äiti: Toulouse von, Mathilde-Philippa, Aquitania s. 1068.

Lapset:
1) Petronilla (katso taulu 80) s. 1135. k. 1173. Aragon´in kuningatar 1137 - 1162. Lisätietoja: Petronilla var arving til kongeriket Aragonien. .

Henkilöhakemisto


- Taulu 73 -

13. sukupolvi

Agnes (taulusta 68. Isä: Heinrich IV.) k. 1143.

1. puoliso Friedrich I. s. 1050. k. 1105. Ritter von Staufen, Herzog von Schwaben, regierte 1079 - 1105.

Lapset:
1) Friedrich II. (katso taulu 81) s. 1090. k. 1147. Herzog von Schwaben, regierte 1105 - 1147. Lisätietoja: Einäugig.

Henkilöhakemisto


- Taulu 74 -

13. sukupolvi

Swantoslawa of Poland, Ryksa (taulusta 69. Isä: Boleslaw III "Krzywousty") s. 12.04.1116 Poland. k. 16.06.1185. Lisätietoja: Syntymäaika myös 1117.

1. puoliso Sverker "den äldre" s. 1100 Östergötland. k. 25.12.1156 Östergötland, Alvastra haudattu Kyrkan, Västra Tollstad, Sweden. Ruotsin kuningas n. 1130 - 1156. Kuolinsyy: Murhattu.

Lapset:
1) Johann Sverkersson (katso taulu 82) Ruotsin prinssi.
2) Sune Sverkersson (katso taulu 83) s. 1132.

Henkilöhakemisto


- Taulu 75 -

13. sukupolvi

Cecilia von Dänemark (taulusta 70. Äiti: Adele von Flandern) Lisätietoja: Levde 1131.

1. puoliso Erik auf Falster Jarl auf Falster, Dänemark 1131 -1146.

Lapset:
1) Karl Eriksen (katso taulu 84) Jarl in Halland (Dänische Besitz bis 1658), Schweden. Lisätietoja: Levde 1145 - 1152.
2) Knud Eriksen Häuptling in Halland, (Dänische Besitz bis 1658), Schweden. Lisätietoja: Levde 1145 - 1152.
3) Inger Eriksdatter (katso taulu 85) k. 1157.

Henkilöhakemisto


- Taulu 76 -

13. sukupolvi

Knut I / Knut Eriksson (taulusta 70. Äiti: Adele von Flandern) s. n. 1160. k. 08.04.1196. Von 1167 bis 1196 König von Schweden.

Als 1187 die Esten in Schweden einfielen, erbaute Knut Eriksson, um die Räuber abzuhalten, an der Stelle, wo sich das heutige Stockholm befindet, ein Schloss, um welches sich nach und nach ein Flecken bildete. Auch das Schloss Kalmar geht zurück auf einen Verteidigungsturm, den Knut Eriksson 1180 erbauen ließ, zum Schutz gegen Piraten und andere Feinde, die von der See her die Stadt bedrohten. Knut Eriksson übernahm 1167 den schwedischen Thron von Karl VII. 1196 folgte Sverker II. den yngre Knut I. auf den Thron. Lähde: Wikipedia

1. puoliso Schweden von, Cecilia Vihitty: 1160.

Lapset:
1) Sigrid Knutdotter (katso taulu 86)
2) Erik Knutsson / Erik X (katso taulu 87) s. 1180. k. 10.04.1216 In der Burg Näs auf Visingsö haudattu Kirche von Varnhem. König von Schweden von 1208 bis 1216 .
3) Erich X (katso taulu 88) s. 1180. k. 10.04.1216 In der Burg Näs auf Visingsö, Ruotsi haudattu Kirche von Varnhem. Von 1208 bis 1216 König von Schweden.

Henkilöhakemisto


- Taulu 77 -

13. sukupolvi

Karl I. der Gute (taulusta 70. Äiti: Adele von Flandern) s. 1084. k. 02.03.1127 Brügge (Westflandern in Belgien) haudattu Donationskirche, später Saint-Sauveur. Graf von Flandern. Kuolinsyy: Väkivaltainen kuolema.

Nachdem sein Vater 1086 erschlagen worden war, ging seine Mutter mit ihm nach Flandern zurück. Dort wuchs er am Hof seines Onkels Robert II. bzw. seines Vetters Balduin VII. auf und erhielt eine fundierte Ausbildung. 1127 wurde er in der Kirche St. Donatus in Brügge von Angehörigen einer mächtigen Dienstleute-Familie ermordet, deren Einfluss er eingeschränkt hatte. Er starb ohne Erben, auf Vermittlung von König Ludwig VI. von Frankreich beerbte ihn sein Vetter zweiten Grades, Wilhelm Clito. Lähde: Wikipedia

1. puoliso Margarete von Clermont Vihitty: 1117.
Isä: Rainald II. Graf von Clermont-en-Beauvaisis.

Henkilöhakemisto


- Taulu 78 -

13. sukupolvi

Danmark av, Ingegard Knudsdatter (taulusta 70. Äiti: Adele von Flandern) s. 1086 Roskilde. Tanskan prinsessa; Princess of Denmark.

Ingegard Knudsdatter, hon är en anmoder till Bjälboätten. Lähde: S. Otto Brenner Nachkommen GORMS DES ALTEN

1. puoliso Folke den Tjocke s. n. 1078 Foulque de Montrevault. Jarl i Östergötland. Perhesuhteet: Folkungien suvun kantaisä.
Folkungaätten sägs härstamma från Folke den tjocke. Folkungaätten, medeltida stormannaätt, av vilken endast ett fåtal medlemmar tillhörde folkungarnas parti. Ätten konstruerades i efterhand av bl.a. Olaus Petri, och dit fördes medlemmar ur vitt skilda släkter. Ätten sägs härstamma från Folke den tjocke (1100-talet), vars mytiske farfar skulle ha varit Folke Filbyter. Bland medlemmarna märks jarlen Birger Brosa (död 1202), vars son Filip Birgersson (död 1200) blev jarl i Norge. Birger Brosa sägs också ha haft sonen Folke Jarl, ledare för folkungapartiet, samt bröderna Karl Jarl (död 1220) och Magnus Månesköld. Den sistnämnde hade flera framstående söner, bl.a. Birger Jarl. Dennes son Valdemar valdes till svensk kung 1250, och genom brodern Magnus Ladulås, dennes son Birger Magnusson och sonson Magnus Eriksson stannade tronen inom ätten till 1364. Det mest använda Folkungavapnet var ett lejon över tre bjälkar, som nu ingår i Sveriges riksvapen. "Probably the same as Foulques (Fulco) von Beaumont a. Montrevault"

Isä: Rudolphe of Beaumont to Lude
Äiti: Agate of Vendome

Lapset:
1) Knut Folkesson Perhesuhteet: Bjälboätten?.
2) Arnulf (katso taulu 89) s. n. 1100. k. 23.10.1157 Gradehede. Königliche Rat, Häupling in Ribe. Lisätietoja: Erhebt 1127 Anspruch auf Flandern, 1129 Riber-Ulf (auf Ulfsborg beim Ribe).
3) Bengt Snivil Folkasson (katso taulu 90)
4) Knut Folkason Jarl in Schweden.
5) Holmger den äldre Jarl in Schweden. Perhesuhteet: Vermutlich?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 79 -

14. sukupolvi

Komnenos, Theodora, Österreich von (taulusta 71. Isä: Komnenos, Andronikos) k. 02.01.1184. Perhesuhteet: Theodora war Nichte zu Keiser Manuel von Bysant.

1. puoliso Österreich von, Heinrich II Jasomirgott s. 02.04.1112. k. 13.01.1177 Wien, Itävalta haudattu Wien Schotten-Kloster. Pfalzgraf bei Rhein, Markgraf und Herzog von Österreich, Herzog von Bayern . Vihitty: 1149. Lisätietoja: Der Heinrichs Frömmigkeit betonende Beiname erst seit dem Spätmittelalter belegt. Kuolinsyy: Starb durch einen Sturz vom Pferd, kuoli pudotessaan hevosen selästä. Ammatinlisäyksiä: Markgraf = rajakreivi.
Markgreve av Østerrike 1141-1156. Hertug av Østerrike 1156-1177. Heinrich ble også hertug av Bayern, men måtte senere avstå dette til Henrik Löwe. Til gjengjeld fikk han avstått til seg det nåværende Øvre Østerrike og begge sine land forenet ti l Hertugdømmet Østerrike, utskilt fra den tidligere avhengighet av Bayern. Han forla sitt fyrstesete til Wien og påbegynte bygningen av Stefanskirken. I 1147 deltok han i det annet store korstog. Han var første gang gift 01.05.1142 med Gjertrud, datter til keiser Lothar III. Hun døde 18.04.1143. Heinrich døde da han falt av hesten i 1177. Markgraf bzw. Herzog von Österreich, aus der Familie der Babenberger. 1140 Pfalzgraf bei Rhein, 1141 Markgraf von Österreich, 1143-56 auch Herzog von Bayern, ab 1156 Herzog von Österreich. Er unterlag 1146 gegen die Ungarn, nahm 1147/48 am 2. Kreuzzug teil, erreichte in hartnäckigen Verhandlungen das Privilegium minus vom 17. 9. 1156 (Erhebung Österreichs zum Herzogtum), unterstützte dann die Politik Kaiser Friedrichs I. gegen Papst Alexander III. und hatte zuletzt Kriege mit allen Nachbarn zu bestehen. Heinrich II. verlegte seinen Herrschaftssitz nach Wien, wo 1147 die Stephanskirche (Stephansdom) vollendet wurde. 1155 stiftete er das Kloster der Schotten. Unter seiner Regentschaft entstanden in Österreich mehrere Klöster und Burgstädte. Seine erste Ehe schloss er 1142 mit Gertrud († 1143), der Tochter Kaiser Lothars III. und Witwe Heinrichs des Stolzen von Bayern; in 2. Ehe (1148) war er mit Theodora Komnena, der Tochter des Sebastokrators Andronikos und Nichte Kaiser Manuels I. von Byzanz vermählt. Ende des 13. Jahrhunderts entstand der Beiname "Jochsamergott" (Bedeutung ungeklärt), der später in "Jasomirgott" umgedeutet wurde.

Heinrich II. Jasomirgott. Während seiner Regierungszeit wurde Österreich 1156 zum Herzogtum erhoben. Er nahm am zweiten Kreuzzug teil, die Fahrt auf dem Meer ist hier zu sehen. Im Hintergrund ist das, noch romanische, Schottenkloster zu sehen, das Heinrich gegründete. Kaiser Friedrich I. Barbarossa weilte im Juli 1165 in Wien, wo er in der Babenberger Residenz "Am Hof" von Heinrich II. und Gattin Theodora Komnena zwei Wochen lang beherbergt wurde.

Isä: Leopold III, der Heiliger s. 29.09.1073. Babenberger-Markgraf.
Äiti: Savoya von, Agnes s. n. 1074.

Lapset:
1) Leopold V (katso taulu 91) s. 1157. k. 31.12.1194 Graz, Steiermark, Itävalta. Ab 1177 Herzog von Österreich.

Henkilöhakemisto


- Taulu 80 -

14. sukupolvi

Aragon von, Petronilla, Barcelona von (taulusta 72. Isä: Aragon von, Ramiro II el Monje) s. 1135. k. 1173. Aragon´in kuningatar 1137 - 1162. Lisätietoja: Petronilla var arving til kongeriket Aragonien. .

1. puoliso Barcelona von, Ramon Berenguer I (IV) el Santo s. n. 1114. k. 06.08.1162 Genova, Italia. Kreivi, ruhtinas. Aragon´in kuningas 11.08.1137.
Ramon «den Hellige» var Greve av Barcelona 1131-1162. Fyrste av Aragon 1137 - 1162. Greve av Provence 1144-1162 (som Raimond Berenguer I). Ramon var den siste som hadde titelen greve av Barcelona. Ifølge sin fars testamente arvet han i 1131 som den førstefødte grevskapene Barcelona, Tarragona, Manresa, Gerona, Ausona, Peralada, Besalù, Vallespir, Fonollet, Perapertusa, Cerdaña, Conflet, Carcasona og Redés. 11.08.1137 ble han konge av Aragon

Isä: Barcelona von, Raimond Berenguer III el Grande Kreivi, Graf.
Äiti: Rouerque von, Dulcia, Barcelona von s. n. 1095. Kreivitär, Gräfin.

Lapset:
1) Dulce Ramonsdatter s. n. 1160. k. 01.09.1198 Coimbra, Portugal. Kuningatar.
Dulce grep aldri inn i statsanliggender, men la an på å være en god hustru og var et mønster av en mor. Hun fikk ikke mindre enn 11 barn. Hennes ben hviler i Santa Cruz de Coimbra.

Henkilöhakemisto


- Taulu 81 -

14. sukupolvi

Staufen von, Friedrich II. (taulusta 73. Äiti: Agnes) s. 1090. k. 1147. Herzog von Schwaben, regierte 1105 - 1147. Lisätietoja: Einäugig.

1. puoliso Welfin / Welfen / Bayern von, Judith k. 1135. Vihitty: 1123. Lisätietoja: Tochter von Herzog Heinrich IX. der Schwarze; Neffe von König KONRAD III. .
Isä: Heinrich IX. der Schwarze

Lapset:
1) Friedrich I. Barbarossa (katso taulu 92) s. 1123 Weiblingen ?. k. 10.06.1190 Saleph, Gök-su, Kleinasien haudattu Eingeweide in Tarsus, "Fleisch" im Dom von Antiochia, Gebeine in Tarsus . Deutscher Kaiser 1152 - 1190. Lisätietoja: Der 'Rotbart' oder 'Barberossa', wie Friedrich I. wegen seiner blonden Manneszie. Perhesuhteet: Aus dem Hause der STAUFER, 10 Kinder. Kuolinsyy: Ertrunken beim baden.

Henkilöhakemisto


- Taulu 82 -

14. sukupolvi

Johann Sverkersson (taulusta 74. Äiti: Swantoslawa of Poland, Ryksa) Ruotsin prinssi.


Lapset:
1) Cecilia Johansdotter (katso taulu 93) Schwedische Königin. Lisätietoja: Tiedot epäselviä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 83 -

14. sukupolvi

Sik, Sune Sverkersson (taulusta 74. Äiti: Swantoslawa of Poland, Ryksa) s. 1132.

1. puoliso Ms of Kalundborg, , Sik s. Danmark.

Lapset:
1) Ingrid, Ylva Sunesdotter von Bjelbo (katso taulu 94) s. n. 1180 Vreta Kloster. k. n. 1251 Bjälbo, Östergötland, Ruotsi haudattu 1252. Lisätietoja: Dödtid också 1253, var en medeltida svensk högättad kvinna.

Henkilöhakemisto


- Taulu 84 -

14. sukupolvi

Karl Eriksen (taulusta 75. Äiti: Cecilia von Dänemark) Jarl in Halland (Dänische Besitz bis 1658), Schweden. Lisätietoja: Levde 1145 - 1152.

1. puoliso Asa Eskilsdatter
Isä: Eskil in Lund s. 1100. Bischof in Roskilde, Erzbischof in Lund 1139 - 1177.

Lapset:
1) Karl Karlsen Häuptling in Halland 1178, (Dänische Besitz bis 1658), Schweden. Lisätietoja: Levde 1145 - 1152. Kuolinsyy: Gefallen in Krieg.
2) Knud Karlsen k. im Gefängnis auf Söborg. Häuptling.

Lapset:
1) Bent Karlsen Perhesuhteet: Ausserehelich, avioton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 85 -

14. sukupolvi

Inger Eriksdatter (taulusta 75. Äiti: Cecilia von Dänemark) k. 1157.

1. puoliso Asser Rig in Fjenneslev (Hvide) k. 1151 haudattu Sorö Kirche.
Isä: N.N. Jarl in Sjaelland und Häuptling auf Rügen Skjalm Hvide.
Äiti: Signe

Lapset:
1) Esbern Snare auf Kalundborg (katso taulu 95) s. 1127 Fjenneslev. k. 1204 Sæbygård. Dänischer Adeliger und Heerführer; Häupling und Krieger.
2) Absalon (Hvide) s. 1128 Fjenneslev. k. 21.03.1201 Sorö, Dänemark haudattu Sorö Klosterkirche. Bischof in Roskilde 1158, Erzbischof in Lund 1178, Grundleger von Kopenhagen.
3) Ingefred Assersdatter Hvide (katso taulu 96) s. n. 1130 Fjenneslev, Sjælland, Dänemark. k. 1157 nacher Dänemark.

Henkilöhakemisto


- Taulu 86 -

14. sukupolvi

Sigrid Knutdotter (taulusta 76. Isä: Knut I / Knut Eriksson)

1. puoliso Knut Birgersson k. 31.01.1208 Kungslena, Ruotsi. Jarl von Schweden. Kuolinsyy: Er starb in der Schlacht bei Lena.
Isä: Birger Brosa Schwedischer Jarl (Herzog) von 1174 bis 1202.

Henkilöhakemisto


- Taulu 87 -

14. sukupolvi

Erik Knutsson / Erik X (taulusta 76. Isä: Knut I / Knut Eriksson) s. 1180. k. 10.04.1216 In der Burg Näs auf Visingsö haudattu Kirche von Varnhem. König von Schweden von 1208 bis 1216 .

Erik heiratete Rikissa von Dänemark und liess sich als erster schwedischer König krönen. Aus seiner Ehe entsprangen drei Töchter und ein Sohn. Letzterer wurde später selbst König – Erik XI. Lähde: S. Otto Brenner Nachkommen GORMS DES ALTEN ja Wikipedia Erich X. führte ab 1196 ständig Thronkriege gegen Sverker II. und verjagte ihn zuletzt 1208 nach der Schlacht bei Lena und besiegte ihn 1210 bei Gistelren und wurde endgültig König. Er ließ sich als erster König vom Erzbischof von Uppsala krönen, wodurch sich der Einfluß der Kirche und das Prinzip der Wahlmonarchie verstärkten. Er erhielt nach 1210 Unterstützung von Dänemark, christianisierte Schweden völlig und öffnete Finnland dem Christentum durch die Gründung des Bistums Turku-Abo. Er erließ ein erstes Landschaftsgesetz für Västergötaland. Lähde: http://www.mittelalter-genealogie.de/mittelalter/koenige/schweden/erich_10_koenig_1216.html

1. puoliso Rikissa von Dänemark / Richiza / Richza s. 1174. k. 08.05.1220 haudattu Ringsted Kirche. Vihitty: 1210.
Isä: Valdemar der Grosse s. 14.01.1131. Kuningas, hallitsi Tanskaa 1157 - 1182.
Äiti: Sophie von Nowgorod / Minsk s. 1141. Princess of Novgorod, Dronning af Danmark, Dronning.

Lapset:
1) Ingeborg (katso taulu 97) k. 1254.
2) Sofie (katso taulu 98)
3) Märte (katso taulu 99)
4) Marianne (katso taulu 100) k. 1252.
5) Erich XI der Lahme s. 1216 Postum. k. 02.02.1250.

Henkilöhakemisto


- Taulu 88 -

14. sukupolvi

Erich X (taulusta 76. Isä: Knut I / Knut Eriksson) s. 1180. k. 10.04.1216 In der Burg Näs auf Visingsö, Ruotsi haudattu Kirche von Varnhem. Von 1208 bis 1216 König von Schweden.


Lapset:
1) Sophie von Schweden (katso taulu 101) k. 24.06.1241 (vor).

Henkilöhakemisto


- Taulu 89 -

14. sukupolvi

Arnulf (taulusta 78. Äiti: Danmark av, Ingegard Knudsdatter) s. n. 1100. k. 23.10.1157 Gradehede. Königliche Rat, Häupling in Ribe. Lisätietoja: Erhebt 1127 Anspruch auf Flandern, 1129 Riber-Ulf (auf Ulfsborg beim Ribe).

1. puoliso Ingerd Pedersdatter auf Pedersporg k. 1113.
Isä: Peder Thorstensen auf Pedersborg Ritter.
Äiti: Cecilie Skjalmsdatter s. Hvide.

Lapset:
1) Karl Ulfsson (katso taulu 102) k. haudattu Klosterkirche, Sorö, Dänemark. Jarl in Schweden.

Henkilöhakemisto


- Taulu 90 -

14. sukupolvi

Bengt Snivil Folkasson (taulusta 78. Äiti: Danmark av, Ingegard Knudsdatter)

Lähde: Nachkommen GORMS DES ALTEN Auskunf nach Saxo Grammaticus

1. puoliso Lakman, Sigrid

Lapset:
1) Birger Bengtsson Brosa (katso taulu 103) k. 09.01.1202 Visingsö. Jarl in Schweden 1174 - 1202, und trug als Wappen eine französische Lilie.
2) Magnus Minnesköld (katso taulu 104) s. 1150 Bjälbo, Östergötland. k. 31.01.1208 Lena (Bjolbo?). Jarl in Schweden, lagman. Kuolinsyy: Gefallen bei Lena.

Henkilöhakemisto


- Taulu 91 -

15. sukupolvi

Österreich von, Leopold V (taulusta 79. Äiti: Komnenos, Theodora) s. 1157. k. 31.12.1194 Graz, Steiermark, Itävalta. Ab 1177 Herzog von Österreich.

Ab 1177 Herzog von Österreich, ab 1192 durch die Georgenberger Handfeste auch Herzog von Steiermark. Als treuer Gefolgsmann Kaiser Friedrichs I. Barbarossa erreichte er die Festlegung der Grenze zu Böhmen, auch die lehensrechtlichen Bindungen von Oberösterreich an Bayern erloschen. An der Grenze der Herzogtümer Österreich und Steiermark gründete Leopold V. 1194 Wiener Neustadt. Unter ihm entstanden im Grenzbereich Burgstädte und Burgen sowie bedeutende Bauten der Romanik (Heiligenkreuz, Zwettl, Schotten in Wien). In Klosterneuburg schuf Nikolaus von Verdun 51 kunstvolle Emailtafeln (Verduner Altar), der Minnesang blühte, und das Rittertum stand auf dem Höhepunkt. 1191 nahm Leopold V. am 3. Kreuzzug und an der Eroberung von Akkon teil und wurde von Richard I. Löwenherz beleidigt. Auf seiner Heimreise geriet Richard Löwenherz am 21./22. 12. 1192 in Erdberg bei Wien in Gefangenschaft Leopolds V., der ihn dann an Kaiser Heinrich VI. auslieferte. Seinen Anteil am beträchtlichen Lösegeld verwendete Leopold V. für den Ausbau mehrerer Städte. Er wurde gebannt, starb nach einem Unfall und wurde in Heiligenkreuz begraben

1. puoliso Ungarn von, Helena k. 25.03.1199. Vihitty: 1174.
Isä: Ungarn von, Geza II s. 1130. König, kuningas.
Äiti: Kijev von, Euphrosyne Mstislavsdatter s. n. 1130.

Lapset:
1) Friedrich I s. 1175. k. 16.04.1198 auf der Heimreise aus Palästina. Herzog von Österreich (ab 1194). Lisätietoja: Beteiligte sich 1197 am Kreuzzug Kaiser Heinrichs VI.
2) Leopold VI (katso taulu 105) s. 1176. k. 28.07.1230 San Germano, Italien haudattu Lilienfeld (Han ble bisatt i klosteret Monte Casino). Babenberger-Herzog von Österreich und Steiermark.

Henkilöhakemisto


- Taulu 92 -

15. sukupolvi

Friedrich I. Barbarossa (taulusta 81. Isä: Staufen von, Friedrich II.) s. 1123 Weiblingen ?. k. 10.06.1190 Saleph, Gök-su, Kleinasien haudattu Eingeweide in Tarsus, "Fleisch" im Dom von Antiochia, Gebeine in Tarsus . Deutscher Kaiser 1152 - 1190. Lisätietoja: Der 'Rotbart' oder 'Barberossa', wie Friedrich I. wegen seiner blonden Manneszie. Perhesuhteet: Aus dem Hause der STAUFER, 10 Kinder. Kuolinsyy: Ertrunken beim baden.

Friedrich, eine der glänzendsten Gestalten der deutschen Kaiser des Mittelalters, hatte ein hohes Bewusstsein seiner Mission als Herr der abendländischen Christenheit und kämpfte zäh um die Anerkennung seiner Stellung. Wie Otto I. stützte er seine Macht auf die Bischöfe des Reiches. Den deutschen weltlichen Fürsten musste er jedoch bedeutende Konzessionen machen. Unter dem Einfluss seines Kanzlers Reinald v. Dassel geriet Friedrich in schwere Konflikte mit Papst Hadrian IV. und mit Alexander III. um die Suprematie der weltlichen oder geistlichen Macht. Erst 1177 wurde der Streit im Frieden von Venedig beigelegt; Kaiser und Papst anerkannten gegenseitig ihre Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Ausser dem deutschen Episkopat stützte Friedrich seine Stellung auf seinen Hausbesitz in Deutschland und auf die wirtschaftlich weit entwickelten lombardischen Städte, die sich aber unter der Führung Mailands und im Bund mit dem Papst erfolgreich widersetzten. Zwar hatte sie der Kaiser 1158 gezwungen, die Beschlüsse von Roncaglia anzunehmen. 1162 war das renitente Mailand sogar geschleift worden. Schliesslich aber wahrten die Städte im Frieden von Konstanz 1183 ihre Autonomie, wenn sie auch die formelle Oberhoheit des Kaisers anerkannten.- Durch den Besitz der Mathildischen Güter in Mittelitalien und durch die Verlobung seines Sohnes Heinrich mit der Erbtochter von Sizilien blieb die Stellung Friedrichs in Italien immer noch stark. Nach dem Fall Jerusalems unternahm Friedrich den dritten Kreuzzug und siegte bei Ikonium. Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz Friedrich Barbarossa ertrank am 19.06.1190 beim Baden im Fluss Salef in Kleinasien auf dem Weg des Kreuzfahrerheers ins Heilige Land. Zeitweise am Hof seines Onkels KONRAD III. erzogen, übernahm FRIEDRICH 1146 als Friedrich III. die schwäbische Herzogsgewalt für den erkrankten Vater und beteiligte sich am 2. Kreuzzug. Am 5. März 1152 in Frankfurt zum König gewählt, am 9. März 1152 in Aachen gekrönt. Er setzte zunächst die Politik seines Vorgängers fort, besonders das Bündnis mit dem Byzantinischen Reich zur Eroberung des sizilischen Normannenreiches. Um dieses Zieles willen legte er 1153 im Konstanzer Vertrag mit Papst Eugen III. die Bedingungen seiner Kaiserkrönung fest, erreichte die Annullierung seiner kinderlosen Ehe mit Adela von Vohburg und betrieb die Rückgabe des bayerischen Herzogamtes an Heinrich den Löwen. Die Kaiserkrönung fand am 18. Juni 1155 in Rom statt. Seine Begegnung mit Gesandten des byzantinischen Kaisers bei Ancona (Ende Juli) machte das Bündnis mit Byzanz gegenstandslos. Während Byzanz im Alleingang das Normannenreich vergeblich zu vernichten suchte, arbeitete FRIEDRICH seit dem Jahreswechsel 1155/56 auf seine Heirat mit Beatrix, Erbin der Grafschaft Burgund, hin; die Hochzeit fand am 10./17. Juni 1156 in Würzburg statt. Papst Hadrian erkannte währenddessen in Benevent das Einheitsreich der Normannen und sein Königtum an. FRIEDRICH beschränkte September 1156 in Regensburg im "Privilegium minus" den BABENBERGER Heinrich Jasomirgott auf das zum Herzogtum erhobene Österreich. Auf einem sehr besuchten Reichstag zu Konstanz im März 1153 ließ sich König FRIEDRICH von seiner Gemahlin Adela, Tochter des Markgrafen Diepold von Vohburg, unter dem Vorwande naher Verwandtschaft, in der Tat jedoch wegen Abneigung und wohl in der Absicht, eine politische Verbindung einzugehen, scheiden. Adelahatte ihm übrigens die vohburgischen Besitzungen um Eger, sowie Giengen an der Brenz, in die Ehe gebracht und er behielt solche Güter auch nach der Auflösung der letzteren. Im Jahre 1156 vermählte er sich mit der schönen Beatrix, Erbtochter Graf Rainalds III. von Hoch-Burgund, während Adela nachher mit Dito aus der welfischen, in der Folge staufischen Ministerialenfamilie von Ravensburg eine zweite Ehe einging.

1. puoliso Vohlburg von, Adelheid s. 27.05.1110. Vihitty: 1149. Perhesuhteet: Ehe kinderlos, 1153 aufgelöst.
Isä: Diepold III. Markgraf.

2. puoliso Burgund von, Beatrix s. 1148. k. 1184. Die Erbin der Pfalzgrafschaft Burgund. Vihitty: 1156 Würzburg.

Lapset:
1) Beatrix k. 1174.
2) Tochter (katso taulu 106) k. 1184.
3) Agnes (katso taulu 107)
4) Friedrich s. 16.07.1164. k. 1169. Herzog.
5) Heinrich VI. s. 1165. k. 28.09.1197. Kaiser.
6) Otto I. (katso taulu 108) s. 1166 - 1173. k. 20.01.1191. Pfalzgraf.
7) Friedrich VI. s. 16.04.1167. k. 1197. Herzog von Schwaben .
8) Konrad s. 1168 -1176. k. 15.08.1196. Herzog von Schwaben .
9) Philip s. 22.07.1178. k. 21.06.1208. König.
10) Rainald s. 10.00.1178.
11) Wilhelm s. 10.00.1178.

Henkilöhakemisto


- Taulu 93 -

15. sukupolvi

Cecilia Johansdotter (taulusta 82. Isä: Johann Sverkersson) Schwedische Königin. Lisätietoja: Tiedot epäselviä.

Okänd svensk kvinna, om vilkens släktförhållanden man endast vet att hon hade en bror som hette Knut. Genom ett påvebrev från 1193, som bevarats i avskrift, vet man att hon under en livshotande sjukdom avlade avhållsamhetslöfte och gick i kloster efter att ha tillfrisknat. Kung Knut ansökte senare hos påven om att hon skulle befrias från löftet. Lähde: Wikipedia

1. puoliso Knut Eriksson s. n. 1145 Uppsala, Ruotsi. k. 08.04.1196 Eriksberg kungsgård, Södermanland, Ruotsi haudattu Varnhem Klosterkirche; i Varnhems klosterkyrka. König in Schweden 1173 - 1191.
Isä: Erik IX der Heilige Jedvardsson s. 1120 Västergötland. Von 1156 bis 1160 König von Schweden und gilt als Schutzheiliger Schwedens.
Äiti: Dänemark von, Christine Bjornsdottir s. 1130.

Lapset:
1) Erik Knutsson (katso taulu 109) k. 10.04.1216 Visingö, Ruotsi. Ruotsin kuningas. Kuolinsyy: i hastig feber på Näs borg på Visingsö.
2) Jon k. 1205 i slaget vid Älgarås. Kuolinsyy: Kaatunut taistelussa / sodassa.
3) Knut k. 1205 i slaget vid Älgarås. Kuolinsyy: Kaatunut taistelussa / sodassa.
4) Joar k. 1205 i slaget vid Älgarås. Kuolinsyy: Kaatunut taistelussa / sodassa.
5) Sigrid Knutsdotter Princess of Sweden (katso taulu 110) s. n. 1169 Tukholma. k. 1195.
6) Sigrid Knutsdotter (katso taulu 111) s. 1100-luvulla. Ruotsalainen prinsessa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 94 -

15. sukupolvi

Ingrid, Ylva Sunesdotter von Bjelbo, Minnesköld (taulusta 83. Isä: Sik, Sune Sverkersson) s. n. 1180 Vreta Kloster. k. n. 1251 Bjälbo, Östergötland, Ruotsi haudattu 1252. Lisätietoja: Dödtid också 1253, var en medeltida svensk högättad kvinna.

Kyrktornet i Bjälbo där Ingrid Ylva enligt sägnen skall ha haft en vävkammare, sedermera känd som "Ylvas valv".

1. puoliso Minnesköld, Magnus Minnesköld s. 1150 Bjälbo, Östergötland. k. 31.01.1208 Lena (Bjolbo?). Jarl in Schweden, lagman. Vihitty: ??. Kuolinsyy: Gefallen bei Lena.
Magnus Minnesköld var storman i Östergötland och anges i Västgötalagens lagmanslängd som ägare till gården Bjälbo, belägen (Mjölby kommun) Göstrings härad i Östergötland. Gården låg invid kyrkan i Bjälbo, vilken tillkom under 1100-talets senare del Magnus Minnesköld antas ha varit gift två gånger. Namnet på kvinnan i första giftet är okänt. När han blev änkling i slutet av 1100-talet, gifte Magnus om sig med Ingrid Ylva, antagligen dotter till Sune Sik. Magnus och Ingrid Ylva hade sonen Birger - Birger jarl. Magnus Minnesköld dödades i slaget vid Gestilren i Västergötland 1210. Han död 31 januari 1208, i slaget vid Lena. Andra uppgifter säger att han stupade i slaget vid Gestilren 17 juli 1210. Undersökningar av det som ter sig vara Birger jarls kvarlevor i Varnhem, anger att jarlen var 50-55 år när han dog 1266. Då Magnus Minnisköld var dennes far, måste Magnus alltså fortfarande ha varit i livet omkring 1210. Lähde: Wikipedia

Isä: Bengt Snivil Folkasson
Äiti: Lakman, Sigrid

Lapset:
1) Hafrid Magnusdotter, Folkunga (katso taulu 112)
2) Bengt Magnusson Folkunge (katso taulu 113) k. 1237. Biskop; piispa. Lisätietoja: 1219-1220.
3) Eskil Magnusson Folkunge (katso taulu 114) k. n. 1277. Lagman in Västergötland 1219-20.
4) Karl Magnusson Folkunge k. 08.08.1220 Estland, Rotala, vid borgen Leal (nuvarande Lihula). Bischof in Linköping, königliche Kanzler. Kuolinsyy: Gefallen im Kampf in Estland.
Han deltog i kung Johans katastrofala krigståg mot Estland och stupade vid Leal den 8 august 1220. Lähde: Birger Magnusson -den siste jarlen- Skrifter från Västgötlands museum nr. 35 Öselborna stormade borgen Leal och segrade. Biskop Karl stupade den 8 augusti 1220 tillsammans med jarlen Karl "den döve" och det svenska väldet i västra Estland gick förlorat. (Källa: Dick Harrison - Jarlens sekel)
5) Elof Magnusson Folkunge (katso taulu 115) k. haudattu Alvastra Klosterkyrka. Lisätietoja: Levde 1253 - 1268.

Henkilöhakemisto


- Taulu 95 -

15. sukupolvi

Esbern Snare auf Kalundborg (taulusta 85. Äiti: Inger Eriksdatter) s. 1127 Fjenneslev. k. 1204 Sæbygård. Dänischer Adeliger und Heerführer; Häupling und Krieger.

Mit war er auch Berater des Dänenkönigs Waldemar I. 1170 gründete er die Kalundborg, aus der später die gleichnamige Hafenstadt entstand. Lähde: S. Otto Brenner Nachkommen GORMS DES ALTEN ja Wikipedia

1. puoliso Holmfred k. haudattu Sorö Klosterkirche.

2. puoliso Ingeborg k. haudattu Sorö Klosterkirche.

3. puoliso Helena Guttormsdotter k. früeste 1211 haudattu Vreta Klosterkirche.
Isä: Guttorm Jarl in Schweden.

Lapset:
1) Absalon Esbernsen Baelg o. Fed Lisätietoja: Lebte 1199 - 1232. Perhesuhteet: Aus unbestimmbarer Ehe.
2) Johannes Esbernsen (katso taulu 116) k. 1213 Lübeck haudattu Sorö Klosterkirche. Dänische Marschall. Perhesuhteet: Aus unbestimmbarer Ehe.
3) Ingeborg Esbernsdatter / Hvide auf Kalundborg (katso taulu 117) k. 1267 Hedeby, Schleswig. Lisätietoja: In hohem alter.
4) Niels Esbernsen Muhle (katso taulu 118) k. haudattu Sorö Klosterkirche. Königliche Stallmeister.

Lapset:
1) Cecilie Esbernsdatter auf Kalundborg (katso taulu 119) s. 1189 Sæbygård. k. 1259.

Henkilöhakemisto


- Taulu 96 -

15. sukupolvi

Ingefred Assersdatter Hvide (taulusta 85. Äiti: Inger Eriksdatter) s. n. 1130 Fjenneslev, Sjælland, Dänemark. k. 1157 nacher Dänemark.

1. puoliso Peder N.N. s. 1130 vor. k. 1157 nacher. Lisätietoja: Levde 1157.

Lapset:
1) Asser Pedersen Vermutlich Herzog Valdemars Staller (DK) 1193 = Marschall = Heeresbefehlshaber.
2) Alexander Pedersen in Borup (katso taulu 120) s. 1160 früher Borup, Sjælland. k. 1201 nacher. Dänische Krieger, Präfekt; Kreuzritter 1185 1201.

Henkilöhakemisto


- Taulu 97 -

15. sukupolvi

Ingeborg (taulusta 87. Isä: Erik Knutsson / Erik X) k. 1254.

1. puoliso Birger II Folkung Jarl von Schweden k. 01.10.1266.

Henkilöhakemisto


- Taulu 98 -

15. sukupolvi

Sofie (taulusta 87. Isä: Erik Knutsson / Erik X)

1. puoliso Heinrich Burwin III k. 1278. Fürst von Mecklenbur. Vihitty: 1237.

Henkilöhakemisto


- Taulu 99 -

15. sukupolvi

Märte (taulusta 87. Isä: Erik Knutsson / Erik X)

1. puoliso Niels Sixtensson Sparre

Henkilöhakemisto


- Taulu 100 -

15. sukupolvi

Marianne (taulusta 87. Isä: Erik Knutsson / Erik X) k. 1252.

1. puoliso Barnim I k. 14.02.1278. Fürst von Pommern.

Henkilöhakemisto


- Taulu 101 -

15. sukupolvi

Sophie von Schweden (taulusta 88. Isä: Erich X) k. 24.06.1241 (vor).

1. puoliso Henrik Borwin III von Mecklenburg s. n. 1220. k. 01.08.1278 haudattu Bad Doberan (Rostock), Deutschland; Saksa. Fürst von Mecklenburg-Rostock.
Heinrich Borwin III. war 1226 zusammen mit seinen Brüdern und von 1234 bis 1278 alleiniger Herr zu Rostock.

Isä: Henrik Borwin II von Mecklenburg Fürst.
Äiti: Christine von Schweden

Lapset:
1) Johan k. 27.10.1266 (vor). Mitregent des Vaters seit 1262.
2) Valdemar Rostock k. 09.11.1282. Waldemar, Herr, Fürst zu Rostock, von 1278 bis 1282.
Literatur: Thorau, Peter: Jahrbücher des Deutschen Reichs unter König Heinrich (VII.) Teil I, Duncker & Humblot Berlin 1998, Seite 306 -
3) Heinrich Kuolinsyy: Jung gestorben.
4) Erich Kuolinsyy: Jung gestorben.

Henkilöhakemisto


- Taulu 102 -

15. sukupolvi

Karl Ulfsson (taulusta 89. Isä: Arnulf) k. haudattu Klosterkirche, Sorö, Dänemark. Jarl in Schweden.


Lapset:
1) Karl Döve (katso taulu 121) k. 08.08.1220 Rotala, vid Leal. Jarl in Schweden, Kreutsritter. Perhesuhteet: Birger Jarl´in serkku. Kuolinsyy: Gefallen im Kampf.

Henkilöhakemisto


- Taulu 103 -

15. sukupolvi

Birger Bengtsson Brosa (taulusta 90. Isä: Bengt Snivil Folkasson) k. 09.01.1202 Visingsö. Jarl in Schweden 1174 - 1202, und trug als Wappen eine französische Lilie.

Er war zu seiner Zeit der mächtigste Mann in Östergötland und besaß neben dem Ahnensitz in Bjälbo mehrere Höfe in Östergötland, Närke und Värmland.

1. puoliso Birgitta Haraldsdotter Gille s. 1135. k. 1209.
Isä: Harald IV Gille von Norwegen s. 1103 Irland. König in Norwegen 1130 - 1136.

Lapset:
1) Ingegärd Birgersdotter Folkunge (katso taulu 122) s. n. 1180. k. 07.04.1230.
2) Magnus Birgersson Folkunge
3) Filip Birgersson Folkunge (katso taulu 123) s. 1163. k. 04.01.1200 Oslo, Norwegen, Akershus. Jarl des norwegischen Königs Sverre.
4) Knut Birgersson (katso taulu 124) s. n. 1162 Torpa, Östergötland, Sweden. k. 31.01.1208 in der Schlacht bei Lena. Jarl von Schweden.
5) Folke Birgersson (katso taulu 125) s. 1164 Uppsala. k. 17.07.1210 Schlacht bei Gestilren / i slaget vid Gestilren. Jarl (Fürst) 1208 bis 1210 unter dem schwedischen König Sverker II. Lisätietoja: Folke Birgersson gilt als Namensgeber der Folkunger.

Henkilöhakemisto


- Taulu 104 -

15. sukupolvi

Minnesköld, Magnus Minnesköld (taulusta 90. Isä: Bengt Snivil Folkasson) s. 1150 Bjälbo, Östergötland. k. 31.01.1208 Lena (Bjolbo?). Jarl in Schweden, lagman. Kuolinsyy: Gefallen bei Lena.

Magnus Minnesköld var storman i Östergötland och anges i Västgötalagens lagmanslängd som ägare till gården Bjälbo, belägen (Mjölby kommun) Göstrings härad i Östergötland. Gården låg invid kyrkan i Bjälbo, vilken tillkom under 1100-talets senare del Magnus Minnesköld antas ha varit gift två gånger. Namnet på kvinnan i första giftet är okänt. När han blev änkling i slutet av 1100-talet, gifte Magnus om sig med Ingrid Ylva, antagligen dotter till Sune Sik. Magnus och Ingrid Ylva hade sonen Birger - Birger jarl. Magnus Minnesköld dödades i slaget vid Gestilren i Västergötland 1210. Han död 31 januari 1208, i slaget vid Lena. Andra uppgifter säger att han stupade i slaget vid Gestilren 17 juli 1210. Undersökningar av det som ter sig vara Birger jarls kvarlevor i Varnhem, anger att jarlen var 50-55 år när han dog 1266. Då Magnus Minnisköld var dennes far, måste Magnus alltså fortfarande ha varit i livet omkring 1210. Lähde: Wikipedia

1. puoliso Ingrid, Ylva Sunesdotter von Bjelbo, Minnesköld s. n. 1180 Vreta Kloster. k. n. 1251 Bjälbo, Östergötland, Ruotsi haudattu 1252. Lisätietoja: Dödtid också 1253, var en medeltida svensk högättad kvinna.
Kyrktornet i Bjälbo där Ingrid Ylva enligt sägnen skall ha haft en vävkammare, sedermera känd som "Ylvas valv".

Isä: Sik, Sune Sverkersson s. 1132.
Äiti: Ms of Kalundborg, , Sik s. Danmark.

Lapset:
1) Hafrid Magnusdotter, Folkunga (katso taulu 112)
2) Bengt Magnusson Folkunge (katso taulu 113) k. 1237. Biskop; piispa. Lisätietoja: 1219-1220.
3) Eskil Magnusson Folkunge (katso taulu 114) k. n. 1277. Lagman in Västergötland 1219-20.
4) Karl Magnusson Folkunge k. 08.08.1220 Estland, Rotala, vid borgen Leal (nuvarande Lihula). Bischof in Linköping, königliche Kanzler. Kuolinsyy: Gefallen im Kampf in Estland.
Han deltog i kung Johans katastrofala krigståg mot Estland och stupade vid Leal den 8 august 1220. Lähde: Birger Magnusson -den siste jarlen- Skrifter från Västgötlands museum nr. 35 Öselborna stormade borgen Leal och segrade. Biskop Karl stupade den 8 augusti 1220 tillsammans med jarlen Karl "den döve" och det svenska väldet i västra Estland gick förlorat. (Källa: Dick Harrison - Jarlens sekel)
5) Elof Magnusson Folkunge (katso taulu 115) k. haudattu Alvastra Klosterkyrka. Lisätietoja: Levde 1253 - 1268.

Lapset:
1) Birger Jarl Magnusson til Bjälbo (katso taulu 126) s. 1200-1210 in Bjälbo, Östergötland, Ruotsi (inte långt från Skänninge). k. 21.10.1266 Bjälbo, Ruotsi haudattu Vernhem Kloster. Ruotsin hallitusmies; Reichsvorsteher.
2) Bengt Magnusson Folkunge (katso taulu 127) k. 1237-1237. Linköpingin piispa 1220.

Henkilöhakemisto


- Taulu 105 -

16. sukupolvi

Leopold VI (taulusta 91. Isä: Österreich von, Leopold V) s. 1176. k. 28.07.1230 San Germano, Italien haudattu Lilienfeld (Han ble bisatt i klosteret Monte Casino). Babenberger-Herzog von Österreich und Steiermark.

Vater von Friedrich II. (dem Streitbaren); 1194 Herzog von Steiermark, nach dem Tod seines Bruders Friedrich I. 1198 auch von Österreich. Gründete 1202 Lilienfeld und begünstigte die Bettelorden in den Städten. Der Versuch, ein Landesbistum zu gründen, scheiterte. Unter ihm erfolgte die Gründung der Bistümer Seckau und Lavant durch den Erzbischof von Salzburg. Zahlreiche Städte wurden erweitert (Neuer Markt in Wien), Burgstädte gegründet und Stadtrechte verliehen (1212 Enns, 1221 Wien). Sein Hof war Pflegestätte des Minnesangs (Walther von der Vogelweide, Neidhart von Reuental, Ulrich von Liechtenstein, Reinmar von Zweter), Nibelungenlied und Kudrun-Lied entstanden. 1212 Kreuzzug gegen die Albigenser in Südfrankreich, 1217/19 nach Ägypten. Er hielt Kontakte zu den Kaisern, vermählte seine Tochter Margarethe mit Heinrich VII., dem Sohn Kaiser Friedrichs II., und vermittelte im Streit zwischen Kaiser und Papst. Durch seine Ehe mit Theodora Angeloi erneuerte er die Kontakte zu Byzanz. Er erwarb Besitzungen in Oberösterreich und Slowenien. Bestattet wurde er in Lilienfeld. Unter ihm erreichte das babenbergische Österreich den Zenit seines Ansehens, seine Ehe mit der byzantinischen Prinzessin Theodora Angeloi gibt davon Zeugnis, ebenso wie sein Vermittlungsversuch zwischen dem Kaiser Friedrich II. und dem Papst, während dem er 1230 in Italien starb. Seine Tochter war Constantia von Österreich. Lähde: Enzyklopädie Wikipedia

1. puoliso Bysants von, Theodora k. 23.06.1246. Vihitty: 1203. Perhesuhteet: Enkelin Kaiser Isaaks II. Angelos .
Theodora var «neptis ex filia Isak II», dvs. niese til kong Philips gemalinne Irene, som var datter til keiser Isak Angelos.

Lapset:
1) Friedrich II Herzog.
Als jüngerer Sohn von der Nachfolge ausgeschlossen, erhielt er am Sterbebett seines Vaters entgegen den Bestimmungen des Vertrags von Georgenberg die Steiermark, doch wurde er durch den Tod seines Bruders Friedrich I. 1198 zum Herrn beider babenbergischen Herzogtümer.
2) Agnes (katso taulu 128) s. 1206. k. 29.08.1225.

Henkilöhakemisto


- Taulu 106 -

16. sukupolvi

Tochter (taulusta 92. Isä: Friedrich I. Barbarossa) k. 1184.

1. puoliso Richard I. Löwenherz König von England.

Henkilöhakemisto


- Taulu 107 -

16. sukupolvi

Agnes (taulusta 92. Isä: Friedrich I. Barbarossa)

1. puoliso Emmerich s. 1174. k. 30.11.1204. König von Ungarn.

Henkilöhakemisto


- Taulu 108 -

16. sukupolvi

Burgund von, Otto I. (taulusta 92. Isä: Friedrich I. Barbarossa) s. 1166 - 1173. k. 20.01.1191. Pfalzgraf.

1. puoliso Tuntematon / Unbekannt, Burgund von

Lapset:
1) Alice (katso taulu 129) Pfalzgräfin.

Henkilöhakemisto


- Taulu 109 -

16. sukupolvi

Erik Knutsson (taulusta 93. Äiti: Cecilia Johansdotter) k. 10.04.1216 Visingö, Ruotsi. Ruotsin kuningas. Kuolinsyy: i hastig feber på Näs borg på Visingsö.

1. puoliso Richiza / Rikissa von Dänemark k. 08.05.1220.
Isä: Valdemar der Grosse s. 14.01.1131. Kuningas, hallitsi Tanskaa 1157 - 1182.

Lapset:
1) Erik Eriksson Kung.
2) Ingeborg Eriksdotter av Sverige (katso taulu 130) s. 1212. k. 17.06.1254 haudattu Varnhem Kloster. Prinses av Sverige.

Henkilöhakemisto


- Taulu 110 -

16. sukupolvi

Sigrid Knutsdotter Princess of Sweden (taulusta 93. Äiti: Cecilia Johansdotter) s. n. 1169 Tukholma. k. 1195.

1. puoliso Folkunga, Knut Birgersson s. n. 1162 Torpa, Östergötland, Sweden. k. 31.01.1208 in der Schlacht bei Lena. Jarl von Schweden.
Isä: Birger Bengtsson Brosa Jarl in Schweden 1174 - 1202, und trug als Wappen eine französische Lilie.
Äiti: Birgitta Haraldsdotter Gille s. 1135.

Lapset:
1) Cecilia Knutsdotter (Bjälbo-Geschlecht) (katso taulu 131) s. n. 1185 Östergötland, Ruotsi. k. haudattu Vårfruberga Kloster, Ruotsi.
2) Magnus Broka Knutsson (katso taulu 132) s. n. 1190. k. 1230 nacher. Perhesuhteet: Stammt aus dem Bjälbo-Geschlecht.

Henkilöhakemisto


- Taulu 111 -

16. sukupolvi

Sigrid Knutsdotter (taulusta 93. Äiti: Cecilia Johansdotter) s. 1100-luvulla. Ruotsalainen prinsessa.

1. puoliso Magnus Broka Knutsson s. n. 1190. k. 1230 nacher. Perhesuhteet: Stammt aus dem Bjälbo-Geschlecht.
Es ist ungeklärt, mit wem er verheiratet war. Nach Meinung des schwedischen Historikers Dick Harrissons möglicherweise mit Sigrid Knutsdotter. Eine Quelle gibt an, seine Frau sei eine Tochter von Erik Knutsson, Katharina von Schweden, die er zwischen 1225 und 1230 ehelichte. Belegt ist, dass er einen Sohn mit Namen Knut Magnusson hatte, der laut der norwegischen Håkonssaga Thronanwärter auf den schwedischen Thron nach Erik Erikssons Tod 1250 war. Harrison, Dick: Jarlens sekel, Ordfront förlag, Stockholm 2002, sid. 184. ISBN 91-7324-999-8.

Isä: Folkunga, Knut Birgersson s. n. 1162 Torpa, Östergötland, Sweden. Jarl von Schweden.
Äiti: Sigrid Knutsdotter Princess of Sweden s. n. 1169 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 112 -

16. sukupolvi

Folkunga, Hafrid Magnusdotter, Folkunga (taulusta 94. Äiti: Ingrid, Ylva Sunesdotter von Bjelbo)

1. puoliso Sigtrygg Bengtsson (Boberg) k. 1252.
Han är nämnd 1219 då han redan var död, modern okänd. Samma år sigillerar Sigtrygg och hans bror Lars ett brev och deras vapensköld blir därmed det äldsta i sigill bevarade med en urskiljbar sköldteckning. Sigtrygg var gift två gånger, andra gången med en dotter till Magnus. Lähde: Wikipedia

Isä: Bengt Matsson (Boberg)

Lapset:
1) Ulfhild Sigtryggsdotter (Boberg) (katso taulu 133) k. 1263 (jälkeen) haudattu Nydala kloster.

Henkilöhakemisto


- Taulu 113 -

16. sukupolvi

Bengt Magnusson Folkunge (taulusta 94. Äiti: Ingrid, Ylva Sunesdotter von Bjelbo) k. 1237. Biskop; piispa. Lisätietoja: 1219-1220.

Han afterträdde Karl som biskop, tog initiativ till ombyggnation av Linköpings domkyrka. Lähde: Birger Magnusson -den siste jarlen- Skrifter från Västgötlands museum nr. 35


Lapset:
1) Magnus Bengtsson Folkungaättens lagmansgren (katso taulu 134) k. 1263. Lagman in Östergötland 1247.

Henkilöhakemisto


- Taulu 114 -

16. sukupolvi

Eskil Magnusson Folkunge (taulusta 94. Äiti: Ingrid, Ylva Sunesdotter von Bjelbo) k. n. 1277. Lagman in Västergötland 1219-20.

Västgötalagen Den Äldre Västgötalagen är den äldsta av de svenska landskapslagarna och man tror att Birger Jarls storebror lagman Eskil lät skriva ner den på 1220-talet. Den finns bevarad i ett handskriftsfragment från 1250-talet. På Kungliga biblioteket finns en mer fullständig version (handskriftsnummer B59) och med ledning av uppgifter i handskriften härden daterats till 1280-talet. Den Yngre Västgötalagen är en omarbetning av den äldre. Lähde: Birger Magnusson -den siste jarlen- Skrifter från Västgötlands museum nr. 35

1. puoliso Blaka, Christina Nilsdotter s. n. 1180. k. 1254. Lisätietoja: (norska jarlänka).
Isä: Nils Blaka s. n. 1147 Uppsala, Schweden. Häuptling; en svensk stormann.
Äiti: Katarina Eriksdotter von Schweden s. 1160 Schweden.

Henkilöhakemisto


- Taulu 115 -

16. sukupolvi

Elof Magnusson Folkunge (taulusta 94. Äiti: Ingrid, Ylva Sunesdotter von Bjelbo) k. haudattu Alvastra Klosterkyrka. Lisätietoja: Levde 1253 - 1268.

Elof, är jämförelsevis anonym och framträder först i brev daterade 1253 och 1268. Elofs ättlingars sigill skiljer sig från de övriga släktmedlemmarnas; det har därför spekulerats i att han inte var son till Magnus Minnesköld utan till Ingrid Ylva i ett senare äktenskap, alternativt att han var son till Magnus och en annan kvinna. I vilket fall som helst är det svårt att föreställa sig en och samma mor till samtliga bröder. Eskil var aktiv redan på 1190-talet. Han lär knappast ha haft Ingrid Ylva, som dog så sent som 1251, till mor. Lähde: Birger Magnusson -den siste jarlen- Skrifter från Västgötlands museum nr. 35

1. puoliso N. N. k. haudattu Alvastra Klosterkirche.

Lapset:
1) Filip Elofsson (katso taulu 135) Lisätietoja: 1262.
2) N.N. Elofsdotter (katso taulu 136)
3) Cecilia Elofsdotter (katso taulu 137) k. 1287 (jälkeen) haudattu Nydala Kloster.
4) Bengt Elofsson (katso taulu 138) Lisätietoja: Lebte 1293.
5) Ingeborg Elofsdotter (katso taulu 139)

Henkilöhakemisto


- Taulu 116 -

16. sukupolvi

Johannes Esbernsen (taulusta 95. Isä: Esbern Snare auf Kalundborg) k. 1213 Lübeck haudattu Sorö Klosterkirche. Dänische Marschall. Perhesuhteet: Aus unbestimmbarer Ehe.

1. puoliso Etle k. haudattu Sorö Klosterkirche.

Henkilöhakemisto


- Taulu 117 -

16. sukupolvi

Ingeborg Esbernsdatter / Hvide auf Kalundborg (taulusta 95. Isä: Esbern Snare auf Kalundborg) k. 1267 Hedeby, Schleswig. Lisätietoja: In hohem alter.

1. puoliso Ulfeldt, Peder Strangesen s. 1170 Kalundborg, Dänemark. k. 1241 Ribe, auf die Reise auf heilges Land. Dänische Hauptling, königliche Staller.
Isä: Ulfedt, Strange Den unge Ulfedt s. n. 1145. Marschal.
Äiti: Gro s. n. 1150.

Lapset:
1) Helena Pedersdotter (katso taulu 140)
2) Ingeborg Pedersdatter (katso taulu 141)
3) N.N. Pedersdatter (katso taulu 142)
4) Elisabet Pedersdatter Ulfeldt (katso taulu 143) s. 1230 Kalunborg, Norwegen. k. 1310 Ellinge, Schweden.
5) Anders Pedersen Ulfeldt s. 1230 (vor) Kalundborg. k. 1261 (nach9. Dänische Marschall 1250.
6) Johannes Pedersen Ulfeldt s. 1241 (vor) Kalundborg, Norge. k. haudattu Sorø, Kloster, Alsted, Tanska. Herzog.
7) Margrete Pedersdatter Ulfeldt s. 1241 Kalundborg, Norwegen. Nonne.

Henkilöhakemisto


- Taulu 118 -

16. sukupolvi

Niels Esbernsen Muhle (taulusta 95. Isä: Esbern Snare auf Kalundborg) k. haudattu Sorö Klosterkirche. Königliche Stallmeister.

1. puoliso Margarete

Lapset:
1) Esbern Snerling / Mule k. 1233 haudattu Sorö. Ritter.

Henkilöhakemisto


- Taulu 119 -

16. sukupolvi

Cecilie Esbernsdatter auf Kalundborg (taulusta 95. Isä: Esbern Snare auf Kalundborg) s. 1189 Sæbygård. k. 1259.

1. puoliso Anders Grosen Ulfedt in Treslöse s. n. 1175 Kalundborg købstad, Holbæk amt, Norwegen; Norja. k. 1259. Ridder, Godseier i Tersløse, Godsejer i Tersløse, Grundbesitder, maanomistaja. Vihitty: 1214.

Lapset:
1) Absalon Andersen / Ulfedt (katso taulu 144) k. 1288. Lisätietoja: Lebte 1254.
2) Strange Andersen Ulfeldt auf Jonstrum (katso taulu 145) s. n. 1210. k. 1258 - 1268.
3) Johannes Andersen (katso taulu 146)
4) Peder Andersen Ulfeldt
5) Ingeborg Andersdatter Ulfeldt (katso taulu 147)
6) N.N. Andersdatter Ulfeldt (katso taulu 148)

Henkilöhakemisto


- Taulu 120 -

16. sukupolvi

Alexander Pedersen in Borup (taulusta 96. Äiti: Ingefred Assersdatter Hvide) s. 1160 früher Borup, Sjælland. k. 1201 nacher. Dänische Krieger, Präfekt; Kreuzritter 1185 1201.

1. puoliso Margarete s. 1170 früher.

Lapset:
1) Absalon Alexandersen Röd
2) Niels Alexandersen (katso taulu 149) Tanskan kuninkaan tallimestari; Stallmeister von Dänische könig 1268.
3) Alexander Alexandersen

Henkilöhakemisto


- Taulu 121 -

16. sukupolvi

Döve, Karl Döve (taulusta 102. Isä: Karl Ulfsson) k. 08.08.1220 Rotala, vid Leal. Jarl in Schweden, Kreutsritter. Perhesuhteet: Birger Jarl´in serkku. Kuolinsyy: Gefallen im Kampf.

Lähde: S. Otto Brenner Nachkommen GORMS DES ALTEN Stupad i strid 8 augusti 1220 i Estland tillsammans med sin brorson och namne, Linköpingsbiskopen Karl Magnusson. Stampen till Karl Döves ryttarsigill är den äldsta bevarade sigillstampen i Sverige. Lähde / Quelle: Wikipedia


Lapset:
1) Ulf Fase / Fasi (katso taulu 150) k. 1247-1248. Jarl in Schweden. Perhesuhteet: Möjligen gift med sin kusin Folke jarls dotter Katarina Folkesdotter.
2) Karl Karlsson (katso taulu 151) s. 1220-1221. k. 1253 (tidigast;aikaisintaan). Han förde en vingad pilspets i skölden och nämnes "dominus" (riddare/herre).

Henkilöhakemisto


- Taulu 122 -

16. sukupolvi

Ingegärd Birgersdotter Folkunge (taulusta 103. Isä: Birger Bengtsson Brosa) s. n. 1180. k. 07.04.1230.

1. puoliso Sverker den yngre Karlsson s. 1164. k. 17.07.1210 vid slaget vid Gestilren haudattu Alvastra Klosterkirche. Kung av Sverige 1196-1208. Kuolinsyy: Kaatunut sodassa.
Isä: Karl Sverkersson König in Schweden 1156 und 1161.
Äiti: Christine Stigsdatter (Hvide)

Lapset:
1) Johan I Sverkersson den Unge s. 1201. k. 10.03.1222 Visingö haudattu Alvastra Klosterkirche. König von Schweden 1216, gekrönt 1219.

Henkilöhakemisto


- Taulu 123 -

16. sukupolvi

Filip Birgersson Folkunge (taulusta 103. Isä: Birger Bengtsson Brosa) s. 1163. k. 04.01.1200 Oslo, Norwegen, Akershus. Jarl des norwegischen Königs Sverre.


Lapset:
1) Katarina Filipsdotter (katso taulu 152)

Henkilöhakemisto


- Taulu 124 -

16. sukupolvi

Folkunga, Knut Birgersson (taulusta 103. Isä: Birger Bengtsson Brosa) s. n. 1162 Torpa, Östergötland, Sweden. k. 31.01.1208 in der Schlacht bei Lena. Jarl von Schweden.

1. puoliso Sigrid Knutsdotter Princess of Sweden s. n. 1169 Tukholma. k. 1195.
Isä: Knut Eriksson s. n. 1145 Uppsala, Ruotsi. König in Schweden 1173 - 1191.
Äiti: Cecilia Johansdotter Schwedische Königin.

Lapset:
1) Magnus Broka Knutsson (katso taulu 132) s. n. 1190. k. 1230 nacher. Perhesuhteet: Stammt aus dem Bjälbo-Geschlecht.
2) Cecilia Knutsdotter (Bjälbo-Geschlecht) (katso taulu 131) s. n. 1185 Östergötland, Ruotsi. k. haudattu Vårfruberga Kloster, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 125 -

16. sukupolvi

Folke Birgersson (taulusta 103. Isä: Birger Bengtsson Brosa) s. 1164 Uppsala. k. 17.07.1210 Schlacht bei Gestilren / i slaget vid Gestilren. Jarl (Fürst) 1208 bis 1210 unter dem schwedischen König Sverker II. Lisätietoja: Folke Birgersson gilt als Namensgeber der Folkunger.

1. puoliso Ulfhild

Lapset:
1) Sune Folkesson (Bjälbo-Geschlecht) (katso taulu 153) k. 1247. Lagman i Västergötland; Jarl i Sverige.
2) Holmger Folkason auf Tift (katso taulu 156) s. 1201. k. 1254.

Lapset:
1) Katarina Folkesdotter (katso taulu 154) Perhesuhteet: Zweifelhafte Tochter.
2) Bengta Folkasdotter (katso taulu 155) s. n. 1200.

Henkilöhakemisto


- Taulu 126 -

16. sukupolvi

Folkunge, Birger Jarl Magnusson til Bjälbo (taulusta 104. Isä: Minnesköld, Magnus Minnesköld) s. 1200-1210 in Bjälbo, Östergötland, Ruotsi (inte långt från Skänninge). k. 21.10.1266 Bjälbo, Ruotsi haudattu Vernhem Kloster. Ruotsin hallitusmies; Reichsvorsteher.

Birgel Jaarli kuului Mahtavaan Folkungeinin ylimyssukuun. Vuonna 1248 hän tuli lankonsa, silloisen Ruotsin kuninkaan Eerik XI:n jaarliksi ja oli senjälkeen Ruotsin valtakunnan todellinen hallitsija ainan kuolemaansa asti. Vuonna 1249 Birger teki ristiretken Suomeen tullen laivoinensa "hämäläisten" satamaan, josta kulki Hämeeseen. Hän pakoitti hämäläiset kasteeseen ja perusti Kronoborgin eli Hämeen linnan (1250). Tällä välin Eerik kuningas oli kuollut ja Birger Jaarlin poika Valdemar valittu kuninkaaksi, mutta Birger johti yhä hallitustoimia. Hänen ansionsa ovat suuret varsinkin läinsäätäjänä; hän sääsi n. s. rauhanlait, koti-, nais-, käräjä-, ja kirkkorauhan, lakkautti orjuuden kokonaan kieltäen ketään antautumasta toisen orjaksi, antoi uuden perintölain, jonka mukaan sisar peri puolet siitä kuin veli. Hän suosi ninikään kauppaa ja antoi sen edistämiseksi Lyypekille ja Hampurille laajat kauppaoikeudet Ruotsin valtakunnassa. Tukholman kaupunkia hän varusti, jonka vuoksi häntä pidetään sen varsinaisena perustajana. Birger Jaarlista on sanottu, että hän oli Ruotsin valtakunnan ensimmäinen todellinen valtiomies. Hän oli Ruotsin viimeinen jaarli, sillä hänen jälkeensä tämä korkea virka lakkautettiin. Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909 Vem var Birger Jarl? Birger Jarl (född kring år 1210, död 1266) blev svensk regent kring 1250 som förmyndare för sonen Valdemar. BJ stärkte ättens ställning genom stöd till kyrkan och våld mot konkurrenter och allmoge, företog korståg till Finland 1250. BJ var en betydande lagstiftare (fridslagarna) och slöt viktiga handelsavtal. Grundade Stockholm 1252. BJ hade många barn, bland andra sönerna Valdemar och Magnus (Ladulås) som båda blev kungar. Nya fakta om Birger Jarl Öppnandet av Birger Jarls grav i maj 2002 Graven framför lekmannaaltaret i Varnhems kyrka öppnades och undersöktes 21-24 maj. Syftet var främst att med moderna analysmetoder försöka fastställa identiteten hos de gravlagda och samtidigt få reda på så mycket som möjligt om dessa personer. De metoder som osteologer (benforskare) arbetar med idag ger säkrare resultat än man kunde få på 1920-talet när graven undersöktes första gången. Efter att ha gått igenom skelettdelarna kunde osteologen Torbjörn Ahlström från Lunds Universitet bekräfta att graven innehöll tre personer och att dessa sannolikt var Birger Jarl, hans andra hustru drottning Mechtild och sonen hertig Erik. I korthet gav den osteologiska analysen följande preliminära uppgifter: Birger Jarl - han var ca 55 år när han dog år 1266 vilket innebär att han bör ha varit född runt 1210. Skelettet tydde på en kraftig muskulös kroppsbyggnad och en längd på ca 172 cm. Ansiktets utseende bör ha präglats mycket av den markerade underkäken. Hakan var "fyrkantig" med en skåra i mitten. Över högra ögat syntes spåren en läkt skada, kanske efter ett svärdshugg. Hans tänder var mycket fina utan karies och inte alls så slitna som man kunde förvänta hos en så pass gammal man på medeltiden. Det tyder på att han åt finare mat än folket i övrigt. På Birger Jarls bröstkotor fanns utväxter som visade att han varit stel i delar av ryggen de sista åren i livet. Drottning Mechtild - hon var ca 65 när hon dog år 1288. Skelettet var tydligt märkt av den höga åldern. Benen var tunna med så kallad osteoporos, det vill säga benskörhet. På halskotorna fanns förslitningsskador och åldersförändringar vilket betydde att hon hade ont och svårt att vrida nacken. Hennes tänder var fina med påtagligt lite slitage för den höga åldern, precis som på Birger Jarls käke. Dock hade hon en del karies i tandhalsarna. Det var en följd av att tandbenet dragit sig tillbaka, som det gör hos äldre personer, och de blottade tandrötterna angreps då av karies. Hertig Erik - han var i 25-årsåldern när han dog år 1275. Skelettet visar att han var några centimeter längre än sin far men betydligt klenare byggd. Hans muskelfästen var svagt utvecklade. På kotor och bröstben fanns vissa spår av sjukliga förändringar. Osteologerna arbetar vidare med att mer exakt bestämma vilket typ av förändringar det handlar om och om Erik eventuellt hade någon sjukdom som kan förklara varför han dog så ung. Han kallades Erik Allsintet av sin samtid och det syftar på att han inte fick någon titel av sin far. Hans tre bröder blev kung, hertig (och senare kung) respektive biskop. Först när Magnus Ladulås blev kung fick Erik överta hans titel och kunde kalla sig hertig. Han dog sedan några månader senare och fick inte njuta av titeln så länge. Vid undersökningen togs också prov för DNA-analys. Svaret på den får vi inte förrän tidigast i augusti. Om DNA-analysen lyckas får vi en säker könsbestämning av individerna i graven och vi kommer också att kunna bekräfta att det är far och son som ligger där. DNA-analys på arkeologiskt skelettmaterial är ännu så länge inte så utvecklad som metod. Men de prov som har tagits kan dock komma att bli mer användbara om 5-10 år när analystekniken utvecklats och man kanske också kommer att kunna spåra exempelvis olika sjukdomar via DNA. Skelettdelarna har nu lagts tillbaka i den kopparkista som gjordes vid gravöppningen år 1922. Resultaten av undersökningen, när alla data bearbetats och de olika analyserna blivit färdiga, kommer förhoppningsvis att kunna redovisas samlat i en bok om Birger Jarls grav i Varnhem. Birgeristä tuli Ruotsin viimeinen jaarli. Hänen jälkeensä jaarli-nimityksen tilalla alettiin käyttää arvonimeä herttua.

1. puoliso Ingeborg Eriksdotter av Sverige s. 1212. k. 17.06.1254 haudattu Varnhem Kloster. Prinses av Sverige. Vihitty: 1235.
Isä: Erik Knutsson Ruotsin kuningas.
Äiti: Richiza / Rikissa von Dänemark

Lapset:
1) Bengt Birgersson s. 1254. k. 25.05.1291. Herzog in Finland 1284, Bischof in Linköping, Schweden 1286.
2) Valdemar Birgersson / Waldemar Birgersson von Schweden (katso taulu 159) s. 1243. k. 26.12.1303 Nyköpingshus. Konung av Sverige.
3) Magnus Birgersson Ladulås (katso taulu 160) s. 1240. k. 18.12.1290 Auf der Insel Visingö haudattu Riddarholm Kloster in Stockholm. König in Schweden 1275 -1290.
4) Erik k. 17.12.1275. Herzog in Schweden 1275.
5) Richiza Birgersdotter (katso taulu 161) s. 1234. k. 1263.

2. puoliso Holstein von, Mechtild s. 1220-1225. k. 1288 Kiel haudattu Varnhem Klosterkirche. Tanskan leskikuningattar.
Isä: Holstein von, Adolf IV s. Vor 1205. Graf von Schauenburg (1225-1238) und Holstein (1227-1238).
Äiti: von der Lippe, Heilwig
Lapset:
1) Christine Birgersdotter (katso taulu 157) Perhesuhteet: Barn med Mechtild av Holstein?.

3. puoliso Frilla

Lapset:
1) Gregorius Birgersson til Ängsjö (katso taulu 158) s. n. 1220 Arnon, Overgarn, Uppsala, Ruotsi. k. 1276.
2) Greger Birgersson (katso taulu 162) s. 1247. k. 15.01.1276 1277 ?. Riddare, ritari, godsägare i Ängsö, i Västmanland och på Arnön i Uppland. Lisätietoja: Första gången omnämnd 1272. Perhesuhteet: Stamfar till Folkungaättens oäkta gren.

Henkilöhakemisto


- Taulu 127 -

16. sukupolvi

Minnesköld, Bengt Magnusson Folkunge (taulusta 104. Isä: Minnesköld, Magnus Minnesköld) k. 1237-1237. Linköpingin piispa 1220.


Lapset:
1) Magnus Bengtson (katso taulu 163) k. 1263. Fogde på Kalmar slott i Östergötland, Lagman in Östergötland från 1247. Ammatinlisäyksiä: Itä-Götlandin laamanni.

Henkilöhakemisto


- Taulu 128 -

17. sukupolvi

Agnes, Sachsen von (taulusta 105. Isä: Leopold VI) s. 1206. k. 29.08.1225.

1. puoliso Sachsen von, Albrecht k. 26.06.1261. Herzog von Sachsen regierte das Herzogtum Sachsen nach dem Tode seines Vaters.
Isä: Sachsen von, Bernhard s. 1140. Fürst von Anhalt.
Äiti: Judith, Sachsen von s. n. 1152. Polnische Prinzessin.

Lapset:
1) Jutta (katso taulu 164) s. n. 1223. k. 02.02.1267 kuoli ennen. Tanskan kuningatar.

Henkilöhakemisto


- Taulu 129 -

17. sukupolvi

Burgund von, Alice, Châlons von (taulusta 108. Isä: Burgund von, Otto I.) Pfalzgräfin.

1. puoliso Châlons von, Hugo

Lapset:
1) Reinald (katso taulu 165) k. 1331.

Henkilöhakemisto


- Taulu 130 -

17. sukupolvi

Ingeborg Eriksdotter av Sverige (taulusta 109. Isä: Erik Knutsson) s. 1212. k. 17.06.1254 haudattu Varnhem Kloster. Prinses av Sverige.

1. puoliso Folkunge, Birger Jarl Magnusson til Bjälbo s. 1200-1210 in Bjälbo, Östergötland, Ruotsi (inte långt från Skänninge). k. 21.10.1266 Bjälbo, Ruotsi haudattu Vernhem Kloster. Ruotsin hallitusmies; Reichsvorsteher. Vihitty: 1235.
Birgel Jaarli kuului Mahtavaan Folkungeinin ylimyssukuun. Vuonna 1248 hän tuli lankonsa, silloisen Ruotsin kuninkaan Eerik XI:n jaarliksi ja oli senjälkeen Ruotsin valtakunnan todellinen hallitsija ainan kuolemaansa asti. Vuonna 1249 Birger teki ristiretken Suomeen tullen laivoinensa "hämäläisten" satamaan, josta kulki Hämeeseen. Hän pakoitti hämäläiset kasteeseen ja perusti Kronoborgin eli Hämeen linnan (1250). Tällä välin Eerik kuningas oli kuollut ja Birger Jaarlin poika Valdemar valittu kuninkaaksi, mutta Birger johti yhä hallitustoimia. Hänen ansionsa ovat suuret varsinkin läinsäätäjänä; hän sääsi n. s. rauhanlait, koti-, nais-, käräjä-, ja kirkkorauhan, lakkautti orjuuden kokonaan kieltäen ketään antautumasta toisen orjaksi, antoi uuden perintölain, jonka mukaan sisar peri puolet siitä kuin veli. Hän suosi ninikään kauppaa ja antoi sen edistämiseksi Lyypekille ja Hampurille laajat kauppaoikeudet Ruotsin valtakunnassa. Tukholman kaupunkia hän varusti, jonka vuoksi häntä pidetään sen varsinaisena perustajana. Birger Jaarlista on sanottu, että hän oli Ruotsin valtakunnan ensimmäinen todellinen valtiomies. Hän oli Ruotsin viimeinen jaarli, sillä hänen jälkeensä tämä korkea virka lakkautettiin. Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909 Vem var Birger Jarl? Birger Jarl (född kring år 1210, död 1266) blev svensk regent kring 1250 som förmyndare för sonen Valdemar. BJ stärkte ättens ställning genom stöd till kyrkan och våld mot konkurrenter och allmoge, företog korståg till Finland 1250. BJ var en betydande lagstiftare (fridslagarna) och slöt viktiga handelsavtal. Grundade Stockholm 1252. BJ hade många barn, bland andra sönerna Valdemar och Magnus (Ladulås) som båda blev kungar. Nya fakta om Birger Jarl Öppnandet av Birger Jarls grav i maj 2002 Graven framför lekmannaaltaret i Varnhems kyrka öppnades och undersöktes 21-24 maj. Syftet var främst att med moderna analysmetoder försöka fastställa identiteten hos de gravlagda och samtidigt få reda på så mycket som möjligt om dessa personer. De metoder som osteologer (benforskare) arbetar med idag ger säkrare resultat än man kunde få på 1920-talet när graven undersöktes första gången. Efter att ha gått igenom skelettdelarna kunde osteologen Torbjörn Ahlström från Lunds Universitet bekräfta att graven innehöll tre personer och att dessa sannolikt var Birger Jarl, hans andra hustru drottning Mechtild och sonen hertig Erik. I korthet gav den osteologiska analysen följande preliminära uppgifter: Birger Jarl - han var ca 55 år när han dog år 1266 vilket innebär att han bör ha varit född runt 1210. Skelettet tydde på en kraftig muskulös kroppsbyggnad och en längd på ca 172 cm. Ansiktets utseende bör ha präglats mycket av den markerade underkäken. Hakan var "fyrkantig" med en skåra i mitten. Över högra ögat syntes spåren en läkt skada, kanske efter ett svärdshugg. Hans tänder var mycket fina utan karies och inte alls så slitna som man kunde förvänta hos en så pass gammal man på medeltiden. Det tyder på att han åt finare mat än folket i övrigt. På Birger Jarls bröstkotor fanns utväxter som visade att han varit stel i delar av ryggen de sista åren i livet. Drottning Mechtild - hon var ca 65 när hon dog år 1288. Skelettet var tydligt märkt av den höga åldern. Benen var tunna med så kallad osteoporos, det vill säga benskörhet. På halskotorna fanns förslitningsskador och åldersförändringar vilket betydde att hon hade ont och svårt att vrida nacken. Hennes tänder var fina med påtagligt lite slitage för den höga åldern, precis som på Birger Jarls käke. Dock hade hon en del karies i tandhalsarna. Det var en följd av att tandbenet dragit sig tillbaka, som det gör hos äldre personer, och de blottade tandrötterna angreps då av karies. Hertig Erik - han var i 25-årsåldern när han dog år 1275. Skelettet visar att han var några centimeter längre än sin far men betydligt klenare byggd. Hans muskelfästen var svagt utvecklade. På kotor och bröstben fanns vissa spår av sjukliga förändringar. Osteologerna arbetar vidare med att mer exakt bestämma vilket typ av förändringar det handlar om och om Erik eventuellt hade någon sjukdom som kan förklara varför han dog så ung. Han kallades Erik Allsintet av sin samtid och det syftar på att han inte fick någon titel av sin far. Hans tre bröder blev kung, hertig (och senare kung) respektive biskop. Först när Magnus Ladulås blev kung fick Erik överta hans titel och kunde kalla sig hertig. Han dog sedan några månader senare och fick inte njuta av titeln så länge. Vid undersökningen togs också prov för DNA-analys. Svaret på den får vi inte förrän tidigast i augusti. Om DNA-analysen lyckas får vi en säker könsbestämning av individerna i graven och vi kommer också att kunna bekräfta att det är far och son som ligger där. DNA-analys på arkeologiskt skelettmaterial är ännu så länge inte så utvecklad som metod. Men de prov som har tagits kan dock komma att bli mer användbara om 5-10 år när analystekniken utvecklats och man kanske också kommer att kunna spåra exempelvis olika sjukdomar via DNA. Skelettdelarna har nu lagts tillbaka i den kopparkista som gjordes vid gravöppningen år 1922. Resultaten av undersökningen, när alla data bearbetats och de olika analyserna blivit färdiga, kommer förhoppningsvis att kunna redovisas samlat i en bok om Birger Jarls grav i Varnhem. Birgeristä tuli Ruotsin viimeinen jaarli. Hänen jälkeensä jaarli-nimityksen tilalla alettiin käyttää arvonimeä herttua.

Isä: Minnesköld, Magnus Minnesköld s. 1150 Bjälbo, Östergötland. Jarl in Schweden, lagman.

Lapset:
1) Erik k. 17.12.1275. Herzog in Schweden 1275.
2) Bengt Birgersson s. 1254. k. 25.05.1291. Herzog in Finland 1284, Bischof in Linköping, Schweden 1286.
3) Richiza Birgersdotter (katso taulu 161) s. 1234. k. 1263.
4) Magnus Birgersson Ladulås (katso taulu 160) s. 1240. k. 18.12.1290 Auf der Insel Visingö haudattu Riddarholm Kloster in Stockholm. König in Schweden 1275 -1290.
5) Valdemar Birgersson / Waldemar Birgersson von Schweden (katso taulu 159) s. 1243. k. 26.12.1303 Nyköpingshus. Konung av Sverige.

Henkilöhakemisto


- Taulu 131 -

17. sukupolvi

Folkunge, Cecilia Knutsdotter (Bjälbo-Geschlecht) (taulusta 110. Äiti: Sigrid Knutsdotter Princess of Sweden) s. n. 1185 Östergötland, Ruotsi. k. haudattu Vårfruberga Kloster, Ruotsi.

1. puoliso Blaa / Aspenäsetten, Filip Birgersson BLAA s. n. 1184 Ruotsi. k. 1279 (spätestens; senast; viimeistään haudattu Vårfruberga kloster, Ruotsi.

Lapset:
1) Johan Filipsson (katso taulu 166) s. n. 1212 Ruotsi. k. 20.08.1280.

Henkilöhakemisto


- Taulu 132 -

17. sukupolvi

Magnus Broka Knutsson (taulusta 110. Äiti: Sigrid Knutsdotter Princess of Sweden) s. n. 1190. k. 1230 nacher. Perhesuhteet: Stammt aus dem Bjälbo-Geschlecht.

Es ist ungeklärt, mit wem er verheiratet war. Nach Meinung des schwedischen Historikers Dick Harrissons möglicherweise mit Sigrid Knutsdotter. Eine Quelle gibt an, seine Frau sei eine Tochter von Erik Knutsson, Katharina von Schweden, die er zwischen 1225 und 1230 ehelichte. Belegt ist, dass er einen Sohn mit Namen Knut Magnusson hatte, der laut der norwegischen Håkonssaga Thronanwärter auf den schwedischen Thron nach Erik Erikssons Tod 1250 war. Harrison, Dick: Jarlens sekel, Ordfront förlag, Stockholm 2002, sid. 184. ISBN 91-7324-999-8.

1. puoliso Sigrid Knutsdotter s. 1100-luvulla. Ruotsalainen prinsessa.
Isä: Knut Eriksson s. n. 1145 Uppsala, Ruotsi. König in Schweden 1173 - 1191.
Äiti: Cecilia Johansdotter Schwedische Königin.

Henkilöhakemisto


- Taulu 133 -

17. sukupolvi

Ulfhild Sigtryggsdotter (Boberg) (taulusta 112. Äiti: Folkunga, Hafrid Magnusdotter, Folkunga) k. 1263 (jälkeen) haudattu Nydala kloster.

1. puoliso Lejonbalk, Karl Ingeborgsson k. 1268-1273.

Lapset:
1) Magnus Karlsson (katso taulu 167) k. 1321. Ritter, Reichsrat; riksråd, Lagmann in Värend, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 134 -

17. sukupolvi

Magnus Bengtsson Folkungaättens lagmansgren (taulusta 113. Isä: Bengt Magnusson Folkunge) k. 1263. Lagman in Östergötland 1247.

1. puoliso Ragnhild k. 1262.

Lapset:
1) Bengt Magnusson Folkungaättens lagmansgren Lagman in Östergötland 1269-92, Ritter.

Henkilöhakemisto


- Taulu 135 -

17. sukupolvi

Filip Elofsson (taulusta 115. Isä: Elof Magnusson Folkunge) Lisätietoja: 1262.


Lapset:
1) Peter Filipsson k. 1262 (spätestens,jung).

Henkilöhakemisto


- Taulu 136 -

17. sukupolvi

N.N. Elofsdotter (taulusta 115. Isä: Elof Magnusson Folkunge)

1. puoliso Werner Brunkow k. 03.12.1290 (tai 15.02.1300). Ritter 1286, Reichsrat 1288.

Lapset:
1) Cecilia Nonne 1300 in Riseberga Kloster, Skåne, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 137 -

17. sukupolvi

Cecilia Elofsdotter (taulusta 115. Isä: Elof Magnusson Folkunge) k. 1287 (jälkeen) haudattu Nydala Kloster.

I testamentet från 1287 är också Hjärtnäs omtalat då "Giniuto de hiartanes" bl.a. erhåller en häst av testator Cecilia Elofsdotter.

1. puoliso Lejonbalk, Magnus Karlsson k. 1321. Ritter, Reichsrat; riksråd, Lagmann in Värend, Ruotsi.
Isä: Lejonbalk, Karl Ingeborgsson
Äiti: Ulfhild Sigtryggsdotter (Boberg)

Lapset:
1) Karl Magnusson
2) Holmger Magnusson s. 1285. Kreuzritter 1312, Ritter 1341.

Henkilöhakemisto


- Taulu 138 -

17. sukupolvi

Bengt Elofsson (taulusta 115. Isä: Elof Magnusson Folkunge) Lisätietoja: Lebte 1293.

1. puoliso Katarina

Lapset:
1) Margareta Bengtsdotter (katso taulu 168)

Henkilöhakemisto


- Taulu 139 -

17. sukupolvi

Ingeborg Elofsdotter (taulusta 115. Isä: Elof Magnusson Folkunge)

1. puoliso Anund Haraldsson s. 1276 (före). k. 1291. Ritter, Reichsrat, Lagmann in Södermanland 1281.
Isä: Harald Gudmunsson Ritter.

Henkilöhakemisto


- Taulu 140 -

17. sukupolvi

Strange / Ulfeldt, Helena Pedersdotter (taulusta 117. Äiti: Ingeborg Esbernsdatter / Hvide auf Kalundborg)

1. puoliso Knut II Holmgersson Långe till Sko k. 1234. König in Schweden 1229 - 1234. Kuolinsyy: Gewaltsamer Tod.
Als der sechsjährige noch unmündige Erik XI. im Jahr 1222 zum König gewählt wurde, gehörte Knut zu den Ratsmitgliedern, die das Land an dessen Stelle leiteten. 1229 verbündete sich Knut mit dem Geschlecht der Folkunger, was zur Schlacht bei Olustra und der Absetzung des nun dreizehnjährigen Königs führte. Danach war Knut bis zu seinem Tod 1234 König. Aus seiner Ehe (vermutlich mit Helena Pedersdotter Strange) gingen zwei Söhne hervor, die später von Birger Jarl hingerichtet wurden. Lähde / Quelle: S. Otto Brenner Nachkommen Gorms des Alten und Wikipedia

Isä: Holmger Filipsson Reichsrat; riksråd; valtakunnanneuvos (valtaneuvos) 1191.
Äiti: N.N.

Lapset:
1) Holmger Knutsson k. 1248 haudattu Sko Kloster, Tanska. Jarl in Schweden 1247. Kuolinsyy: Gewaltsamer Tod.
2) Filip Knutsson k. 1251 Herrevardsbro. Kuolinsyy: Gewaltsamer Tod.

2. puoliso Filip Larsson k. 1286. Jarl. Lisätietoja: Flüchtete 1248 nach Norwegen.
Isä: Lars Lagmann Lagman in Tiundaland 1231, Schweden.
Äiti: Katarina Filipsdotter

Henkilöhakemisto


- Taulu 141 -

17. sukupolvi

Ulfeldt, Ingeborg Pedersdatter (taulusta 117. Äiti: Ingeborg Esbernsdatter / Hvide auf Kalundborg)

1. puoliso Gleichen von, Ernst IV von Gleichen k. 16.05.1277 (Spätestens) Stolp haudattu Stolp Kloster. Graf von Gleichen 1212. Vihitty: ??.
Man erzählt von diesem Grafen, aus einem ehedem sehr berühmten jetzt aber erloschenen Deutschen Geschlecht, folgende merkwürdige Geschichte. Er wurde auf einem Kreuzzuge in einer Schlacht wider die Türken gefangen in die Türkei geführt und hart gehalten. Eines Tages erblickt ihn auf einem Spaziergange, wo er arbeitet, die Tochter des Sultans, verliebt sich in ihn, und verspricht ihn zu befreien, wenn er sie mit sich nehmen und sie heirathen wolle. Ich habe Frau und Kinder, war seine Antwort. Die Prinzessin, an die Türkische Sitte gewöhnt, daß ein Mann mehrere Weiber haben dürfe, stößt sich nicht hieran; der Graf, ebenfalls nicht eigensinnig, giebt ihr sein Wort: sie befreit ihn, beide gehn zu Schiffe, und kommen glücklich in Venedig an. Hier erfährt der Graf, daß sich seine Gemahlin und Kinder wohl befinden; er eilt nach Rom, und erhält von dem Papst förmlich die Erlaubniß, beide Gemahlinnen zu haben. Bei der Ankunft in Deutschland erweist die Gemahlin des Grafen der Türkischen Dame, welche ihr ihren Gemahl zurück bringt, tausend Liebkosungen: beide Gemahlinnen vertragen sich auf das beste; und ob gleich die Türkin unfruchtbar bleibt, so liebt sie dennoch die Kinder der Deutschen Gräfin aufs zärtlichste. Es ist hier nicht der Ort, historische Untersuchungen über diese Geschichte anzustellen, welche man in Galetti's Thüringischer Geschichte und in einer unlängst erschienenen kleinen Schrift eines gelehrten Kloster-Bibliothekars in Erfurt findet; genug, daß man noch des Grafen Begräbniß auf dem Petersberge zu Erfurt zeigt, wo er mit seinen beiden Gemahlinnen auf dem Leichensteine abgebildet ist. Auch soll auf dem Thüringischen Schlosse Gleichen noch das Bette befindlich sein, in welchem der Graf mit seinen zwei Gemahlinnen geschlafen haben soll. Quelle: www.zeno.org

Isä: Gleichen-Tonna von, Lambert II. von Gleichen-Tonna s. n. 1160. Graf von Gleichen, Vogt von Erfurt.
Äiti: Orlamünde von, Sophie von Orlamünde s. n. 1185.

Lapset:
1) Erwin III Graf von Gleichen 1249.

Henkilöhakemisto


- Taulu 142 -

17. sukupolvi

Ulfeldt, N.N. Pedersdatter (taulusta 117. Äiti: Ingeborg Esbernsdatter / Hvide auf Kalundborg)

1. puoliso Olaus Rostock k. 1285. Ritter.

Henkilöhakemisto


- Taulu 143 -

17. sukupolvi

Ulfeldt, Elisabet Pedersdatter Ulfeldt (taulusta 117. Äiti: Ingeborg Esbernsdatter / Hvide auf Kalundborg) s. 1230 Kalunborg, Norwegen. k. 1310 Ellinge, Schweden.

1. puoliso Galen, Niels Erlandsen Galen s. 1220 Ellinge, Schweden. k. 1285 Ellinge, Schweden. Gældker (perfektus Lundensis), kronas högste ämbetsman i Skåne 1251 - 1285 .
Gälkarna var under medeltiden konungens ställföreträdare. De övervakade indrivning av skatt och övade allmän uppsikt. (Gälkare, the constable of Skåne/ Schonen)

Lapset:
1) Jakob Hvide Nielsen Galen s. 1255 Ellinge, Schweden. k. 1285 Ellinge, Schweden.
2) Offe Hvide Nielsen s. 1260. k. 1293.
3) Jens Hvide Nielsen Galen s. 1264 Ellinge, Schweden; Ruotsi. k. 1320 Næsbyholm, Näsbyholm, Schweden; Ruotsi.
4) Anders Hvide Nielsen s. 1265. k. Ellinge, Schweden.
5) Peder Hvide Nielsen s. 1267. k. 1314 Taasinge, Dänemark; Tanska.
6) N.N. Hvide Nielsdatter s. 1271 Ellinge, Schweden.

Henkilöhakemisto


- Taulu 144 -

17. sukupolvi

Absalon Andersen / Ulfedt (taulusta 119. Äiti: Cecilie Esbernsdatter auf Kalundborg) k. 1288. Lisätietoja: Lebte 1254.

1. puoliso Cecilie Pedersdatter / Galen k. 1282. Perhesuhteet: Keine Kinder.
Isä: Peder Ebbesen / Galen auf Knardrup
Äiti: Inger Ingmarsdatter

Henkilöhakemisto


- Taulu 145 -

17. sukupolvi

Strange Andersen Ulfeldt auf Jonstrum (taulusta 119. Äiti: Cecilie Esbernsdatter auf Kalundborg) s. n. 1210. k. 1258 - 1268.


Lapset:
1) Cecilie Strangesdatter / Ulfeldt (katso taulu 169) Lisätietoja: 1279 Witwe.

Henkilöhakemisto


- Taulu 146 -

17. sukupolvi

Ulfeldt, Johannes Andersen (taulusta 119. Äiti: Cecilie Esbernsdatter auf Kalundborg)

1. puoliso Lucie

Lapset:
1) Absalon Jonsen Ulfeldt Ritter 1320 - 1326.
2) Absalon Jonsen (katso taulu 170) Ritter 1320-26.

Henkilöhakemisto


- Taulu 147 -

17. sukupolvi

Ingeborg Andersdatter Ulfeldt (taulusta 119. Äiti: Cecilie Esbernsdatter auf Kalundborg)

1. puoliso Lage Gudmundsen Litle k. 1252 Kiel, Saksa. Ritter 1240 - 1250.

Lapset:
1) Lage Lagesen Litle Lisätietoja: 1293.

Henkilöhakemisto


- Taulu 148 -

17. sukupolvi

N.N. Andersdatter Ulfeldt (taulusta 119. Äiti: Cecilie Esbernsdatter auf Kalundborg)

1. puoliso Knud

Lapset:
1) Cecilie Knudsdatter (katso taulu 171)

Henkilöhakemisto


- Taulu 149 -

17. sukupolvi

Falster, Niels Alexandersen (taulusta 120. Isä: Alexander Pedersen in Borup) Tanskan kuninkaan tallimestari; Stallmeister von Dänische könig 1268.


Lapset:
1) Anders Nielsen Ritter 1267 - 1285.

Henkilöhakemisto


- Taulu 150 -

17. sukupolvi

Ulf Fase / Fasi (taulusta 121. Isä: Döve, Karl Döve) k. 1247-1248. Jarl in Schweden. Perhesuhteet: Möjligen gift med sin kusin Folke jarls dotter Katarina Folkesdotter.

1. puoliso Katarina Folkesdotter Perhesuhteet: Zweifelhafte Tochter.
Isä: Folke Birgersson s. 1164 Uppsala. Jarl (Fürst) 1208 bis 1210 unter dem schwedischen König Sverker II.
Äiti: N.N. Folkasdotter?

Lapset:
1) Karl Ulfsson k. 13.06.1260 Kurland, Lettland. Schwertritter 1251. Kuolinsyy: Gefallen im Kampf; kuollut taistelussa.
Karl Ulfsson testamenterade ett flertal gårdar i Sverige till Tyska orden. Lähde / Quelle: S. Otto Brenner Nachkommen Gorms des Alten und Wikipedia

Henkilöhakemisto


- Taulu 151 -

17. sukupolvi

Ulf, Karl Karlsson (taulusta 121. Isä: Döve, Karl Döve) s. 1220-1221. k. 1253 (tidigast;aikaisintaan). Han förde en vingad pilspets i skölden och nämnes "dominus" (riddare/herre).

Han förde en vingad pilspets i skölden och nämnes med titeln "dominus" (riddare/herre) i Birger jarls handelstraktat med Lübeck, som vittne tillsammans med de svenska biskoparna och sin brorson Karl Ulfsson, alltså jarlen Ulf fases son (traktaten är odaterad, men hänförd till 1252). Ulvätten, svensk uradel, frälseätt, utgrenad ur Folkungaätten, genom jarlen Karl Döves son Karl Karlsson (Ulv), vars sonson Filip Ulfsson förde en sköld med ett tillbakaseende djur som tolkats som en varg, det vill säga ulv, i vapnet. Ätten dog ut på manssidan 1580 och på kvinnosidan i början av 1600-talet. Lähde/ Quelle: Wikipedia


Lapset:
1) Ulf Karlsson k. 1281 Skänninge Kloster. Ritter 1276.

Henkilöhakemisto


- Taulu 152 -

17. sukupolvi

Katarina Filipsdotter (taulusta 123. Isä: Filip Birgersson Folkunge)

1. puoliso Lars Lagmann Lagman in Tiundaland 1231, Schweden.

Lapset:
1) Filip Larsson (katso taulu 172) k. 1286. Jarl. Lisätietoja: Flüchtete 1248 nach Norwegen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 153 -

17. sukupolvi

Sune Folkesson (Bjälbo-Geschlecht) (taulusta 125. Isä: Folke Birgersson) k. 1247. Lagman i Västergötland; Jarl i Sverige.

Sune soll laut den Annalen des Klosters in Vreta nach der Schlacht bei Gestilren 1210 Helena Sverkersdotter, die Tochter des in der Schlacht gefallenen Königs Sverker II. aus dem Kloster geraubt und dann geheiratet haben. Lähde: Wikipedia

1. puoliso Helena Sverkersdotter von Schweden k. 1247. Svensk prinsessa och sedan abbedissa.
Hon var enligt Magnus Boræn föreståndare i Vreta och gifte sig med jarlen Sune Folkesson efter att ha blivit bortrövad av honom från klostret 1210. Lähde / Quelle: Wikipedia Ättartal för Swea och Götha konungahus J. F. Peringskiöld, Stockholm 1725 Borænius, Magnus i Klostret i Vreta i Östergötland 1724 & 2003 s. 31

Isä: Sverker den yngre Karlsson s. 1164. Kung av Sverige 1196-1208.
Äiti: Benedicta Ebbesdotter s. 1165-1170 Knardrup på norra Själland.

Lapset:
1) Benedicta Sunadotter; Benedikta Sunesdotter (katso taulu 173) s. 1245. k. 1261. Svensk nunna i kloster.

Henkilöhakemisto


- Taulu 154 -

17. sukupolvi

Katarina Folkesdotter (taulusta 125. Isä: Folke Birgersson) Perhesuhteet: Zweifelhafte Tochter.

1. puoliso Ulf Fase / Fasi k. 1247-1248. Jarl in Schweden. Perhesuhteet: Möjligen gift med sin kusin Folke jarls dotter Katarina Folkesdotter.
Isä: Döve, Karl Döve Jarl in Schweden, Kreutsritter.

Lapset:
1) Karl Ulfsson k. 13.06.1260 Kurland, Lettland. Schwertritter 1251. Kuolinsyy: Gefallen im Kampf; kuollut taistelussa.
Karl Ulfsson testamenterade ett flertal gårdar i Sverige till Tyska orden. Lähde / Quelle: S. Otto Brenner Nachkommen Gorms des Alten und Wikipedia

Henkilöhakemisto


- Taulu 155 -

17. sukupolvi

Folkunge, Bengta Folkasdotter (taulusta 125. Isä: Folke Birgersson) s. n. 1200.

1. puoliso Ängel, Johan

Lapset:
1) Folke Johansson k. 1277. Erzdechant 1253, Erzbiscof in Uppsala 1257; tuomiorovasti; arkkipiispa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 156 -

17. sukupolvi

Folkunge / Hama, Holmger Folkason auf Tift (taulusta 125. Isä: Folke Birgersson) s. 1201. k. 1254.

1. puoliso Christina Fastadotter auf Landasjö s. n. 1210. k. n. 1289. Vihitty: n. 1230.

Henkilöhakemisto


- Taulu 157 -

17. sukupolvi

Christine Birgersdotter (taulusta 126. Isä: Folkunge, Birger Jarl Magnusson til Bjälbo) Perhesuhteet: Barn med Mechtild av Holstein?.

1. puoliso Sigge Guttormsson auf Ljuna k. haudattu Alvastra Klosterkirche, Schweden.

Lapset:
1) Margareta Siggadotter k. 28.10.1305 Fraziskanerkloster, Stocholm.
2) Helena Siggadotter

Henkilöhakemisto


- Taulu 158 -

17. sukupolvi

Folkunga, Gregorius Birgersson til Ängsjö (taulusta 126. Isä: Folkunge, Birger Jarl Magnusson til Bjälbo) s. n. 1220 Arnon, Overgarn, Uppsala, Ruotsi. k. 1276.

1. puoliso Vaimo tuntematon, Folkunga

Lapset:
1) Magnus Gregersson til Brunnsholm (katso taulu 174) s. n. 1257 Brunnsholm, Nas, Uppsala, Ruotsi. k. 1326 (ennen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 159 -

17. sukupolvi

Valdemar Birgersson / Waldemar Birgersson von Schweden (taulusta 126. Isä: Folkunge, Birger Jarl Magnusson til Bjälbo) s. 1243. k. 26.12.1303 Nyköpingshus. Konung av Sverige.

Lähde: Wikipedia

1. puoliso Sophie von Dänemark k. 1286.
Isä: Erik IV. Plovpenning (= Pflugpfennig) s. 1216. Ab 1232 Mitkönig seines Vaters in Dänemark und ab 1241 alleiniger König.
Äiti: Sachsen von, Jutta s. n. 1223. Tanskan kuningatar.

Lapset:
1) Ingeborg (katso taulu 175) s. n. 1260. k. n. 1290. Prinsessa av Sverige .
2) Eric
3) Marina
4) Margaret
5) Katherina
6) Richiza (katso taulu 176) s. 1269.

Lapset:
1) Erik Valdemarsson s. 1273.

Henkilöhakemisto


- Taulu 160 -

17. sukupolvi

Folkunge, Magnus Birgersson Ladulås (taulusta 126. Isä: Folkunge, Birger Jarl Magnusson til Bjälbo) s. 1240. k. 18.12.1290 Auf der Insel Visingö haudattu Riddarholm Kloster in Stockholm. König in Schweden 1275 -1290.

1. puoliso Holstein von, Hedwig / Helwig s. n. 1257 Itzehoe, Schleswig-Holsteins, Deutschland. k. 1324-1326. Schwedische Königin.
Isä: Holstein von, Gerhard I s. 1232. Graf von Holstein-Itzehoe.
Äiti: Mecklenburg von, Elisabeth, Holstein von Fürstin.

Lapset:
1) Birger Magnusson (katso taulu 177) s. 1280. k. 31.05.1321. Schwedischer König 1290 - 1319.
2) Erik Magnusson (katso taulu 178) s. 1282. k. 1318 im Gefängnis von Nyköpingshus. Herzog von Södermanland in Schweden.

Henkilöhakemisto


- Taulu 161 -

17. sukupolvi

Folkunge, Richiza Birgersdotter (taulusta 126. Isä: Folkunge, Birger Jarl Magnusson til Bjälbo) s. 1234. k. 1263.

1. puoliso Håkon Håkansson den Unge s. 10.11.1232 Bergen. k. 30.04.1257 Tønsberg i Vestfold, Norge haudattu St Hallvards kyrka i Oslo. Priz von Norwegen, norsk medkung 1240-1257.
Norske tronarvingen Håkan "den unge" fick kungatitel 1240 vid hertig Skules uppror. Lähde / Quelle: S. Otto Brenner Nachkommen Gorms des Alten Wikipedia

Isä: Håkan IV "den gamle" av Norge s. 1204 Folkenborg (Folkisberg) i nuvarande Eidsberg, Østfold, Norwegen.
Äiti: Margareta Skulesdotter s. 1208. Norsk drottning 1225-63; Norjan kuningatar.

Lapset:
1) Sverre Håkansson von Norwegen k. 1261.

2. puoliso Heinrich I von Werle in Güstrow s. 1245. k. 08.10.1291 bei Saal. Kuolinsyy: Ermordet, von seinen Söhnen bei der Jagd erschlagen.
Isä: Nikolaus I von Werle s. n. 1210. Fürst von Mecklenburg-Werle-Güstrow, Rostock.
Äiti: Jutta von Anhalt s. n. 1214. Gräfin von Anhalt.
Lapset:
1) Nikolaus k. 15.05.1298 (frühestens). Fürst in Werle, Mitregent 1282, vertrieben 1291.
2) Heinrich II, der Löwe, der Kahle (katso taulu 179) s. 1262 Rügen. Fürst in Werle.

Henkilöhakemisto


- Taulu 162 -

17. sukupolvi

Folkungaättens oäkta gren, Greger Birgersson (taulusta 126. Isä: Folkunge, Birger Jarl Magnusson til Bjälbo) s. 1247. k. 15.01.1276 1277 ?. Riddare, ritari, godsägare i Ängsö, i Västmanland och på Arnön i Uppland. Lisätietoja: Första gången omnämnd 1272. Perhesuhteet: Stamfar till Folkungaättens oäkta gren.

1. puoliso N.N. Okänd kvinna som ägde gods i Södermanland.

Lapset:
1) Magnus Gregersson (katso taulu 180) s. 1257 Schweden; Ruotsi. k. 1326. Riddare. Lagman i Västmanland, riksråd senast 1291. Lisätietoja: Nämnd levande 1285-1319.
2) Knut Gregersson (Folkungaättens oäkta gren) (katso taulu 181) k. 1301.
3) Karl Gregersson (Folkungaättens oäkta gren) (katso taulu 182) k. 1301 - 1308.
4) N.N. Gregersdotter (katso taulu 183)
5) Okänd Gregersdotter (katso taulu 184)

Henkilöhakemisto


- Taulu 163 -

17. sukupolvi

Folkungaättens lagmansgren, Magnus Bengtson (taulusta 127. Isä: Minnesköld, Bengt Magnusson Folkunge) k. 1263. Fogde på Kalmar slott i Östergötland, Lagman in Östergötland från 1247. Ammatinlisäyksiä: Itä-Götlandin laamanni.

1. puoliso Ragnhild

Lapset:
1) Bengt Magnusson (katso taulu 185) k. 1294.

2. puoliso Ragnhild k. 1262.

Lapset:
1) Ulfhild Magnusdotter

Henkilöhakemisto


- Taulu 164 -

18. sukupolvi

Sachsen von, Jutta (taulusta 128. Äiti: Agnes) s. n. 1223. k. 02.02.1267 kuoli ennen. Tanskan kuningatar.

Dronning av Danmark. Jutta nevnes som vitne i det brev hvori kong Erik få måneder etter sin fars død uttalte sitt ønske om å få dø i Franciskanenes ordensdrakt og begraves i deres klosterkirke i Roskild e. Ellers er det kun opplyst om henne at hun en tid residerte på Skanderborg og derfra i høy gra d plaget munkene i Øm kloster. Det ble klaget over at hun sendte sine svenner ut for å ta klosterets korn og føre munkenes gods på båter til Skanderborg. Jutta fødte sin ektefelle mange barn, om det var sønner blandt disse må de ha vært døde før faren. Av hennes fire døtre ble to dronninger, Sophie i Sverige og Ingeborg i Norge, mens Jutta og Agnes en tid ble satt i kloster. Etter drapet på Erik i 1250 vendte Jutta vistnok tilbake til Tyskland. En datter, Sophie, i hennes 2. ekteskap med Grev Burchard av Rosenburg, borggreve i Magdeburg, ble gift med Erik (Langben) av Langeland. Jutta ble gift tredje gang 07.05.1255 med Johan I av Brandenburg som døde 04.04.1266

1. puoliso Erik IV. Plovpenning (= Pflugpfennig) s. 1216. k. 10.08.1250 Missunde. Ab 1232 Mitkönig seines Vaters in Dänemark und ab 1241 alleiniger König. Kuolinsyy: Er wurde von seinem Bruder Abel gemordet.
Kreuzzuges gegen Estland zu finanzieren, erhob Erik 1249 eine Steuer auf jeden Pflug, wovon er seinen Namen bekam. Zwar konnten alle den kleinen Betrag bezahlen, aber die ruppige Art, sie einzutreiben, erzeugte Unmut, so dass der König 1249 sogar vor aufgebrachten Bauern in Schonen fliehen musste. Lähde: S. Otto Brenner Nachkommen GORMS DES ALTEN ja Wikipedia Erik låg i ständiga strider med sina bröder, särskilt med Abel, hertig av Schleswig, som lät mörda honom år 1250. Sitt tillnamn "plogpenning" fick han för att han lade en skatt på varje plog i riket. ("auravero" Viron sotaretkeä varten keräämänsä, aurojen lukumäärään perustuvan veron mukaan) www.kongehuset.dk/

Isä: Valdemar der Sieger s. 28.06.1170. Kuningas, hallitsi Tanskaa 1202 - 1241.
Äiti: Berengaria von Portugal s. n. 1195.

Lapset:
1) Sophie von Dänemark (katso taulu 186) k. 1286.
2) Knud von Dänemark k. 10.08.1250 (spätestens, jung).
3) Christoffer von Dänemark k. 10.08.1250 (spätestens, jung).
4) Ingeborg Eriksdotter von Dänemark (katso taulu 187) s. 1244. k. 26.03.1287.
5) Jutta von Dänemark (katso taulu 188) s. 1246. k. 1286-1295. Äbtissin in St. Agnete Kloster in Roskilde 1266, Dänemark. Verliess dieses 1271. Perhesuhteet: Nebenfrau von König Waldemar Birgersson von Schweden.
6) Agnes von Dänemark s. 1249. Nonne 1263, gründete St. Agnete Kloster in Roskilde, Äbtissin 1266, verlies 1271.

Henkilöhakemisto


- Taulu 165 -

18. sukupolvi

Châlons von - Mümpelgard, Reinald (taulusta 129. Äiti: Burgund von, Alice) k. 1331.

1. puoliso Neuenburg von, Wilhelmine, Châlons von - Mümpelgard

Lapset:
1) Alice (katso taulu 189)

Henkilöhakemisto


- Taulu 166 -

18. sukupolvi

Blaa / Aspenäsetten, Johan Filipsson (taulusta 131. Äiti: Folkunge, Cecilia Knutsdotter (Bjälbo-Geschlecht)) s. n. 1212 Ruotsi. k. 20.08.1280.

1. puoliso Skarsholm, Ingeborg Svantepolksdotter s. 1272 (vor; ennen) Ruotsi. k. 22.02.1341.

Henkilöhakemisto


- Taulu 167 -

18. sukupolvi

Lejonbalk, Magnus Karlsson (taulusta 133. Äiti: Ulfhild Sigtryggsdotter (Boberg) ) k. 1321. Ritter, Reichsrat; riksråd, Lagmann in Värend, Ruotsi.

1. puoliso Cecilia Elofsdotter k. 1287 (jälkeen) haudattu Nydala Kloster.
I testamentet från 1287 är också Hjärtnäs omtalat då "Giniuto de hiartanes" bl.a. erhåller en häst av testator Cecilia Elofsdotter.

Isä: Elof Magnusson Folkunge
Äiti: N. N.

Lapset:
1) Karl Magnusson
2) Holmger Magnusson s. 1285. Kreuzritter 1312, Ritter 1341.

2. puoliso Ragnhild Ragvaldsdotter Perhesuhteet: 1329 - 33 Verwitwet.

Henkilöhakemisto


- Taulu 168 -

18. sukupolvi

Margareta Bengtsdotter (taulusta 138. Isä: Bengt Elofsson)

1. puoliso Bielke, Erik Turesson Vihitty: 1315 (spätenstens).

Henkilöhakemisto


- Taulu 169 -

18. sukupolvi

Cecilie Strangesdatter / Ulfeldt (taulusta 145. Isä: Strange Andersen Ulfeldt auf Jonstrum) Lisätietoja: 1279 Witwe.

1. puoliso Oluf Haraldsen Litle s. 1259. k. 1274.
Isä: Marschalls Harald (Marsk)
Äiti: Galen, Christine Ebbesgatter

Henkilöhakemisto


- Taulu 170 -

18. sukupolvi

Ulfedt, Absalon Jonsen (taulusta 146. Isä: Ulfeldt, Johannes Andersen) Ritter 1320-26.


Lapset:
1) Jakob Absalonsen (katso taulu 190) k. 1337-46.

Henkilöhakemisto


- Taulu 171 -

18. sukupolvi

Cecilie Knudsdatter (taulusta 148. Äiti: N.N. Andersdatter Ulfeldt)


Lapset:
1) Åge Krabbe Lisätietoja: 1284.

Henkilöhakemisto


- Taulu 172 -

18. sukupolvi

Filip Larsson (taulusta 152. Äiti: Katarina Filipsdotter) k. 1286. Jarl. Lisätietoja: Flüchtete 1248 nach Norwegen.

1. puoliso Strange / Ulfeldt, Helena Pedersdotter
Isä: Ulfeldt, Peder Strangesen s. 1170 Kalundborg, Dänemark. Dänische Hauptling, königliche Staller.
Äiti: Ingeborg Esbernsdatter / Hvide auf Kalundborg

Henkilöhakemisto


- Taulu 173 -

18. sukupolvi

Folkunge, Benedicta Sunadotter; Benedikta Sunesdotter (taulusta 153. Isä: Sune Folkesson (Bjälbo-Geschlecht)) s. 1245. k. 1261. Svensk nunna i kloster.

Enligt folkvisan "Junker Lars klosterrov" rövades Bengta (Benedicta) bort ur ett kloster av (rymde med) lagmannen i Östergötland Lars Petersson, till Norge. Väl i Norge avled Lars efter ett par år. Då Bengta (Benedicta) återvände till Sverige igen gifte hon sig med Svantepolk Knutsson, frilloson till den danske hertigen Knut Valdemarsson. Lähde / Quelle: S. Otto Brenner Nachkommen Gorms des Alten Wikpedia Agneta Conradi Mattsson: Riseberga kloster, Birger Brosa & Filipssönerna, Vetenskapliga skrifter utgivna av Örebro läns museum 2, 1998, ISBN 91-85642-24-X Dick Harrison: Jarlens sekel - En berättelse om 1200-talets Sverige, Ordfront, Stockholm, 2002, ISBN 91-7324-999-8

1. puoliso Svantepolk Knutsson s. 1230 (1245?). k. 1310. Valtakunnanneuvos Östergötland; Hauptman auf Lödöse. Perhesuhteet: Frilloson, poika jalkavaimon kanssa.
Isä: Knut Valdemarsen / Valdemarinpoika s. 1211. Viron herttua; Herzog von Lolland, Blekinge und Estland.
Äiti: Hedwig von Pommerellen

Lapset:
1) Ingeborg Svantepolkintytär (katso taulu 191) s. n. 1265.

Henkilöhakemisto


- Taulu 174 -

18. sukupolvi

Folkunga, Magnus Gregersson til Brunnsholm (taulusta 158. Isä: Folkunga, Gregorius Birgersson til Ängsjö) s. n. 1257 Brunnsholm, Nas, Uppsala, Ruotsi. k. 1326 (ennen).

1. puoliso Rumby, Ingegard Filipsdotter, Folkunga s. n. 1266 Rumby, Ed, Stockholm. Vihitty: 04.11.1295 (ennen).

Lapset:
1) Johan Magnusson til Benhamra (katso taulu 192) s. n. 1295 Brunnsholm, Nas, Uppsala, Ruotsi. k. 04.09.1340 (jälkeen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 175 -

18. sukupolvi

Ingeborg (taulusta 159. Isä: Valdemar Birgersson / Waldemar Birgersson von Schweden) s. n. 1260. k. n. 1290. Prinsessa av Sverige .

1. puoliso Holstein-Segeburg von, Gerard II, Plön? s. 1253. k. 1312. Graf.
Isä: Holstein von, Gerard I s. 1232.
Äiti: Mecklenburg, Elisabeth s. n. 1235.

Lapset:
1) Gerard IV s. n. 1276. k. 1323.
2) Elisabeth k. n. 1318 1318?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 176 -

18. sukupolvi

Richiza (taulusta 159. Isä: Valdemar Birgersson / Waldemar Birgersson von Schweden) s. 1269.

1. puoliso Przemyslaw II. von Polen s. 14.10.1257 Posen. k. 08.02.1296 Rogozno, Polen. König von Polen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 177 -

18. sukupolvi

Birger Magnusson (taulusta 160. Isä: Folkunge, Magnus Birgersson Ladulås) s. 1280. k. 31.05.1321. Schwedischer König 1290 - 1319.

1. puoliso Margarethe / Margrete / Märta k. 02.03.1341. Vihitty: 1298.
Isä: Erich V. Klipping / Erik V. Klipping s. n. 1249 Schloss Ålholm (bei Nysted), Lolland, Tanska. Dänische König, 1259 in Viborg zum König gekrönt wurde.
Äiti: Brandenburg von, Agnes von Brandenburg s. 1257. Königin von 1273 bis 1296 von Dänemark.

Henkilöhakemisto


- Taulu 178 -

18. sukupolvi

Erik Magnusson (taulusta 160. Isä: Folkunge, Magnus Birgersson Ladulås) s. 1282. k. 1318 im Gefängnis von Nyköpingshus. Herzog von Södermanland in Schweden.

1. puoliso Ingeborg Håkansdotter von Norwegen Vihitty: 1312 Oslo.
Isä: Håkon V s. 1270. König in Norwegen.
Äiti: Gro Sigursdotter

Henkilöhakemisto


- Taulu 179 -

18. sukupolvi

Heinrich II, der Löwe, der Kahle (taulusta 161. Äiti: Folkunge, Richiza Birgersdotter) s. 1262 Rügen. Fürst in Werle.

1. puoliso Beatrix k. 27.09.1314. Vihitty: 1290.

Henkilöhakemisto


- Taulu 180 -

18. sukupolvi

Folkungaättens oäkta gren, Magnus Gregersson (taulusta 162. Isä: Folkungaättens oäkta gren, Greger Birgersson) s. 1257 Schweden; Ruotsi. k. 1326. Riddare. Lagman i Västmanland, riksråd senast 1291. Lisätietoja: Nämnd levande 1285-1319.

1. puoliso Ragnhild Erlandsdotter (Finstaätten)

Lapset:
1) Karl Magnusson (Folkungaättens oäkta gren) (katso taulu 193) s. Brunnsholm. k. 15.07.1347 Nöteborg. Kuolinsyy: Gewaltsamer Tod.

2. puoliso Rumby-ätten, Ingegerd Fhilipsdotter, Folkungaättens oäkta gren

Henkilöhakemisto


- Taulu 181 -

18. sukupolvi

Knut Gregersson (Folkungaättens oäkta gren) (taulusta 162. Isä: Folkungaättens oäkta gren, Greger Birgersson) k. 1301.


Lapset:
1) Gregers Knutsson (Folkungaättens oäkta gren) s. n. 1308.
2) Bengt Knutsson (Folkungaättens oäkta gren)
3) Margareta Knutsdotter (Folkungaättens oäkta gren) (katso taulu 194)
4) Kristina Knutsdotter (Folkungaättens oäkta gren) (katso taulu 195)

Henkilöhakemisto


- Taulu 182 -

18. sukupolvi

Karl Gregersson (Folkungaättens oäkta gren) (taulusta 162. Isä: Folkungaättens oäkta gren, Greger Birgersson) k. 1301 - 1308.

1. puoliso Ramborg Israelsdotter k. n. 1331.
Isä: Israel Andersson
Äiti: Ramfrid Gustafsdotter (lejon)

Henkilöhakemisto


- Taulu 183 -

18. sukupolvi

N.N. Gregersdotter (taulusta 162. Isä: Folkungaättens oäkta gren, Greger Birgersson)

1. puoliso Filip Ingevaldsson (Örnsparre) k. 28.05.1318 Hässelby. Svensk riddare, riksråd, lagman. Lisätietoja: Nämnd första gången 1285. Kuolinsyy: Nödad av norrmännen.

Lapset:
1) Margareta Filipsdotter (Örnsparre) (katso taulu 196)

Henkilöhakemisto


- Taulu 184 -

18. sukupolvi

Okänd Gregersdotter (taulusta 162. Isä: Folkungaättens oäkta gren, Greger Birgersson)


Lapset:
1) Mats Kettilmundsson Rotsen. Perhesuhteet: Mor möjligen?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 185 -

18. sukupolvi

Bjälboätten, Bengt Magnusson (taulusta 163. Isä: Folkungaättens lagmansgren, Magnus Bengtson) k. 1294.

Magnus Bengtsson räknas som stamfar till Bjälboättens lagmansgren. Lähde / Quelle: S. Otto Brenner Nachkommen Gorms des Alten Wikipedia D. Schwennicke: Europäische Stammtafeln, Vol. II, Tafel 116. Marburg, 1984 Prof. H Stoyan, Personendatenbank des höheren Adels in Europa; Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

1. puoliso Sigrid k. 1289.

Lapset:
1) Katariina Pentintytär (katso taulu 197)

Henkilöhakemisto


- Taulu 186 -

19. sukupolvi

Sophie von Dänemark (taulusta 164. Äiti: Sachsen von, Jutta) k. 1286.

1. puoliso Valdemar Birgersson / Waldemar Birgersson von Schweden s. 1243. k. 26.12.1303 Nyköpingshus. Konung av Sverige.
Lähde: Wikipedia

Isä: Folkunge, Birger Jarl Magnusson til Bjälbo s. 1200-1210 in Bjälbo, Östergötland, Ruotsi (inte långt från Skänninge). Ruotsin hallitusmies; Reichsvorsteher.
Äiti: Ingeborg Eriksdotter av Sverige s. 1212. Prinses av Sverige.

Lapset:
1) Ingeborg (katso taulu 175) s. n. 1260. k. n. 1290. Prinsessa av Sverige .
2) Eric
3) Marina
4) Margaret
5) Richiza (katso taulu 176) s. 1269.
6) Katherina

Henkilöhakemisto


- Taulu 187 -

19. sukupolvi

Ingeborg Eriksdotter von Dänemark (taulusta 164. Äiti: Sachsen von, Jutta) s. 1244. k. 26.03.1287.

1. puoliso Magnus VI. Håkonsson Lagabøte von Norwegen s. 01.05.1238 Tönsberg; Tønsberg, Norwegen. k. 09.05.1280 Bergen, Norwegen haudattu St. Olavs Kloster. König von Norwegen 1263 - 1280 . Vihitty: 11.11.1261 Bergen, Norja.
Isä: Håkon IV Håkonsson s. 1204 Folkenborg, heute Eidsberg (Østfold), Norwegen. König von Norwegen 1217 - 1263 .
Äiti: Margret Skulidóttir

Lapset:
1) Magnus von Norwegen s. Bergen, Norwegen. k. 1264.
2) Olav von Norwegen s. 1262 Bergen, Norwegen. k. 15.03.1267.

Henkilöhakemisto


- Taulu 188 -

19. sukupolvi

Jutta von Dänemark (taulusta 164. Äiti: Sachsen von, Jutta) s. 1246. k. 1286-1295. Äbtissin in St. Agnete Kloster in Roskilde 1266, Dänemark. Verliess dieses 1271. Perhesuhteet: Nebenfrau von König Waldemar Birgersson von Schweden.


Lapset:
1) Erik Valdemarsson s. 1273.

Henkilöhakemisto


- Taulu 189 -

19. sukupolvi

Mümpelgard von, Alice, Châlons von (taulusta 165. Isä: Châlons von - Mümpelgard, Reinald)

1. puoliso Châlons von, Jean k. 1364. Grafen von Auxerre.

Lapset:
1) Jeanne (katso taulu 198)

Henkilöhakemisto


- Taulu 190 -

19. sukupolvi

Ulfeldt / Axlausen auf Veddinge, Jakob Absalonsen (taulusta 170. Isä: Ulfedt, Absalon Jonsen) k. 1337-46.

1. puoliso Christine Pedersdatter

Henkilöhakemisto


- Taulu 191 -

19. sukupolvi

Ingeborg Svantepolkintytär (taulusta 173. Äiti: Folkunge, Benedicta Sunadotter; Benedikta Sunesdotter) s. n. 1265.


Lapset:
1) Knut Folkinpoika (katso taulu 199) s. n. 1290. k. 1348. Aatelisherra.

Henkilöhakemisto


- Taulu 192 -

19. sukupolvi

Folkunga, Johan Magnusson til Benhamra (taulusta 174. Isä: Folkunga, Magnus Gregersson til Brunnsholm) s. n. 1295 Brunnsholm, Nas, Uppsala, Ruotsi. k. 04.09.1340 (jälkeen).

1. puoliso Vaimon nimeä ei tiedetä, Folkunga

Lapset:
1) Ingegerd Johansdotter (katso taulu 200) s. n. 1325 Benhamra, Vada, Stockholm.

Henkilöhakemisto


- Taulu 193 -

19. sukupolvi

Karl Magnusson (Folkungaättens oäkta gren) (taulusta 180. Isä: Folkungaättens oäkta gren, Magnus Gregersson) s. Brunnsholm. k. 15.07.1347 Nöteborg. Kuolinsyy: Gewaltsamer Tod.

1. puoliso Cecilia Birgersdotter s. 1347. Vihitty: 1343 (viimeistään).
Isä: Birger Job
Äiti: Margareta

Lapset:
1) Filip Karlsson (Folkungaättens oäkta gren) (katso taulu 201) s. Lundås, Ruotsi. k. 31.05.1407 (aikaisintaan) haudattu Uppsala, Tanska. Riddare, riksråd, haradshövding.
2) Birger Karlsson (katso taulu 202) s. Lundås. k. 23.04.1402.
3) Bengt Karlsson (Folkungaättens oäkta gren) (katso taulu 203)

Henkilöhakemisto


- Taulu 194 -

19. sukupolvi

Margareta Knutsdotter (Folkungaättens oäkta gren) (taulusta 181. Isä: Knut Gregersson (Folkungaättens oäkta gren))

1. puoliso Birger Tomasson (sparre med två stjärnor och en lilja) k. 23.05.1308.

Henkilöhakemisto


- Taulu 195 -

19. sukupolvi

Kristina Knutsdotter (Folkungaättens oäkta gren) (taulusta 181. Isä: Knut Gregersson (Folkungaättens oäkta gren))

1. puoliso Staffan Röriksson Riddare, riksråd, Lagman i Södermanland. .

Lapset:
1) Arvid Staffansson Ritter. Lisätietoja: Mainittu 1346 - 50.
2) Bengt Staffansson Lisätietoja: Mainittu 1358.
3) ?? Staffansdotter (katso taulu 204)

Henkilöhakemisto


- Taulu 196 -

19. sukupolvi

Margareta Filipsdotter (Örnsparre) (taulusta 183. Äiti: N.N. Gregersdotter)

1. puoliso Magnus Kristinasson Riddare.

Henkilöhakemisto


- Taulu 197 -

19. sukupolvi

Katariina Pentintytär (taulusta 185. Isä: Bjälboätten, Bengt Magnusson)

1. puoliso Knuut Joninpoika, Aspenäs-sukua k. 1347. Drotsi (kuninkaan hovivirkamies).

Lapset:
1) Cecilia Knuutintytär (katso taulu 205)

Henkilöhakemisto


- Taulu 198 -

20. sukupolvi

Auxerre von, Jeanne (taulusta 189. Äiti: Mümpelgard von, Alice)

1. puoliso Nechatel von, Thibaut, Auxerre von

Lapset:
1) Mathilde (katso taulu 206) k. 1410.

Henkilöhakemisto


- Taulu 199 -

20. sukupolvi

Knut Folkinpoika (taulusta 191. Äiti: Ingeborg Svantepolkintytär) s. n. 1290. k. 1348. Aatelisherra.


Lapset:
1) Ingeborg Knutintytär (katso taulu 207) s. 1310.

Henkilöhakemisto


- Taulu 200 -

20. sukupolvi

Folkunga, Ingegerd Johansdotter, Eka (taulusta 192. Isä: Folkunga, Johan Magnusson til Benhamra) s. n. 1325 Benhamra, Vada, Stockholm.

1. puoliso Eka, Trotte Petersson s. n. 1311 Eka, Lillkyrka, Uppsala. k. 1364 (ennen).

Lapset:
1) Magnus Trottesson (katso taulu 208) s. n. 1347 Eka, Lillkyrka, Uppsala. k. 25.03.1411 (jälkeen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 201 -

20. sukupolvi

Filip Karlsson (Folkungaättens oäkta gren) (taulusta 193. Isä: Karl Magnusson (Folkungaättens oäkta gren)) s. Lundås, Ruotsi. k. 31.05.1407 (aikaisintaan) haudattu Uppsala, Tanska. Riddare, riksråd, haradshövding.

1. puoliso Ingeborg Kettilvastadotter

Lapset:
1) Cecilia Filipsdotter (katso taulu 209) k. 20.01.1435 haudattu Uppsala, Tanska. Lisätietoja: Kuolinaika myös 26.09.1434.

Henkilöhakemisto


- Taulu 202 -

20. sukupolvi

Birger Karlsson (taulusta 193. Isä: Karl Magnusson (Folkungaättens oäkta gren)) s. Lundås. k. 23.04.1402.

1. puoliso Ragnhild Eriksdotter

Lapset:
1) Karl Birgesson k. 1379 (viimeistään).

Henkilöhakemisto


- Taulu 203 -

20. sukupolvi

Bengt Karlsson (Folkungaättens oäkta gren) (taulusta 193. Isä: Karl Magnusson (Folkungaättens oäkta gren))

1. puoliso Ingrid Ragvaldsdotter (Lindöätten)

Henkilöhakemisto


- Taulu 204 -

20. sukupolvi

?? Staffansdotter (taulusta 195. Äiti: Kristina Knutsdotter (Folkungaättens oäkta gren))

1. puoliso Ulf Filipsson (Ulv) Lisätietoja: Mainittu 1325 - 50.
Isä: Filip Ulfsson (Ulv) Riddare, svensk riksråd, Marshall.

Lapset:
1) Staffan Ulfsson (katso taulu 210) k. 1393. Riddare, riksråd, raatimies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 205 -

20. sukupolvi

Cecilia Knuutintytär, Natt och Dag (taulusta 197. Äiti: Katariina Pentintytär)

1. puoliso Natt och Dag, Bo Niilonpoika k. 1322. Valtaneuvos.

Lapset:
1) Bo Bonpoika (katso taulu 211) k. 1389 jälkeen. Ritari ja valtaneuvos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 206 -

21. sukupolvi

Neuenburg-Blamont von, Mathilde, Neuenburg-Aarberg-Valangin-Willisau (taulusta 198. Äiti: Auxerre von, Jeanne) k. 1410.

Nach, dem Tode ihres Gemahls übernahm Mathilde v. Neuenburg-Blamont die Vormundschaft für ihre Kinder. Auch nach der Volljährigkeit ihres Sohnes , des Grafen Wilhelm v. Neuenburg-Aarberg-Valangin-Willisau, fuhr sie fort, an den Regierungsgeschäften teilzunehmen. Als sie sah, wie die Berner sich der Grafschaft Aarberg bemächtigten, auf die sie selbst Ansprüche erhob, löste sie den Burgrechtsvertrag, den ihr Gemahl mit Bern geschlossen hatte. Ohne die darin festgesetzte Loskaufssumme von 1200 Gulden zu bezahlen, nahm sie Partei für Leopold v. Oesterreich und liess ihr Fähnlein zu dem Heer des Herzogs stossen, der in der Schlacht bei Sempach umkam. Die Berner rächten sich an ihr, indem sie das Val de Ruz sowie Hasenburg und Willisau verwüsteten. Das machte sie vorsichtiger, und 1401 erneuerte sie das Burgrecht mit Bern wieder, 1403 wurde ebenfalls ein Bündnis mit Biel eingegangen. Mathilde und ihr Sohn Graf Wilhelm verliehen 1406 an Valangin die Grande Franchise, womit sie dessen Bürger denjenigen von Neuenburg in bezug auf ihre Person, Güter und Erbrecht gleichstellten. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

1. puoliso Neuenburg-Aarberg-Valangin-Willisau von, Jean II. s. 1334. k. 1383.
Jean II, von Neuenburg-Aarberg-Valangin-Willisau gewährte seinen Untertanen weitgehende allgemeine Freiheiten. Im besondern erhielten Freiheitsbriefe Le Locle, La Sagne Les Brenets. Jean sah nach und nach die letzten Sprösslinge der anderen Zweige seines Hauses aussterben und blieb der einzige männliche Nachkomme der ganzen Familie. Seither nahm er den Titel eines Grafen an, indem er ohne Zweifel hoffte, aus dem Aussterben seiner Vettern in Neuenburg Vorteile zu ziehen, umso mehr, als Graf Ludwig ihm Boudevilliers geschenkt und ihn testamentarisch seiner Vasallenpflicht entbunden hatte. Allein die Gräfin Isabella verstand sich nicht dazu, auf ihre Rechte zu verzichten. Jean musste sich endlich dazu bequemen, ihr am 26. Sept. 1373 den Treueid zu schwören. Neue Schwierigkeiten zwischen Lehensherrin und Vasall wurden 1376 schiedsrichterlich geschlichtet. Trotz diesen Streitigkeiten anerkannte aber Isabella die Treue Jeans und wählte ihn als Schiedsrichter in dem Streit, welchen sie gegen ihre Schwiegermutter Margarita von Vufflens führte. Jean nahm an verschiedenen Unternehmungen teil, die ihn nicht bereicherten; auch war er während seiner ganzen Regierungszeit gezwungen, Anleihen aufzunehmen und seinen Gläubigern bis 25 Prozent Zins zu zahlen. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

Lapset:
1) Wilhelm (katso taulu 212) s. 1377 (ungefär). k. 1427. Graf.

Henkilöhakemisto


- Taulu 207 -

21. sukupolvi

Ingeborg Knutintytär (taulusta 199. Isä: Knut Folkinpoika) s. 1310.


Lapset:
1) Cecilia Nilsintytär (katso taulu 213) s. 1350. k. 1415.

Henkilöhakemisto


- Taulu 208 -

21. sukupolvi

Eka, Magnus Trottesson (taulusta 200. Äiti: Folkunga, Ingegerd Johansdotter) s. n. 1347 Eka, Lillkyrka, Uppsala. k. 25.03.1411 (jälkeen).

1. puoliso Kase, Marta Magnusdotter, Eka s. 1382 Uppsala. k. 05.02.1412 (jälkeen). Vihitty: 1404 (ennen).

Lapset:
1) Karl Magnusson (katso taulu 214) s. n. 1410 Eka, Lillkyrka, Uppsala. k. 1473 (ennen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 209 -

21. sukupolvi

Folkunga, Cecilia Filipsdotter, Korke / Kurki (taulusta 201. Isä: Filip Karlsson (Folkungaättens oäkta gren)) k. 20.01.1435 haudattu Uppsala, Tanska. Lisätietoja: Kuolinaika myös 26.09.1434.

1. puoliso Olof Karlsson Vihitty: 20.01.1381. Lisätietoja: Wappenangabe: drei Würfeln; vaakunassa 3 arpaa.

Lapset:
1) ?? Olofsdotter (katso taulu 216)
2) N.N. Olufsdotter (katso taulu 217)

2. puoliso Korke, Nils Hermansson, Kurck, äldre ätten s. Villnäs. k. 18.05.1428. Häradshövding, riksråd, Ritter 1401. Vihitty: 01.07.1400. Lisätietoja: Kuolinaika myös 1427.
Isä: Svärd, Herman
Lapset:
1) Elin Nilsdotter (katso taulu 215) k. 1486.
2) Jakob

Henkilöhakemisto


- Taulu 210 -

21. sukupolvi

Ulv, Staffan Ulfsson (taulusta 204. Äiti: ?? Staffansdotter) k. 1393. Riddare, riksråd, raatimies.

1. puoliso Juliana Åkesdotter

Lapset:
1) Christina Staffansdotter (katso taulu 218) k. 1460.

Henkilöhakemisto


- Taulu 211 -

21. sukupolvi

Natt och Dag, Bo Bonpoika (taulusta 205. Äiti: Cecilia Knuutintytär) k. 1389 jälkeen. Ritari ja valtaneuvos.


Lapset:
1) Sten Bonpoika (katso taulu 219) k. 1411. Ritari ja valtaneuvos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 212 -

22. sukupolvi

Neuenburg-Aarberg-Valangin-Willisau von, Wilhelm (taulusta 206. Äiti: Neuenburg-Blamont von, Mathilde) s. 1377 (ungefär). k. 1427. Graf.

Graf Wilhelm war erst sechsjährig, als der Vater starb. Volljährig geworden, fuhr er fort, seine Mutter an den Regierungsgeschäften teilnehmen zu lassen. Wilhelm und seine Mutter verliehen 1406 an Valangin die Grande Franchise, womit sie dessen Bürger denjenigen von Neuenburg in bezug auf ihre Person, Güter und Erbrecht, gleichstellten. Wilhelm konnte es nie verwinden, zu sehen, wie die Nachfolge in der Grafschaft Neuenburg an Fremde überging. Seine Zerwürfnisse mit dem Lehensherrn, mit den Brüdern, seine Teilnahme am Konstanzer Konzil und an den Kriegen in Italien hatten ihn in grosse Schulden gebracht trotz seiner heirat mit der reichen Erbin Johanna v. Beauffremont, welche ihm die Freiherrschaft dieses Namens in Lothringen zubrachte. Um dem Vermögenszustand seiner Herrschaft wieder aufzuhelfen, verfügte er testamentarisch, dass sein Sohn fünf oder sechs Jahre bei einem Prinzen oder grossen Herrn dienen sollte; ausserdem vermachte er ihm ausdrücklich seinen Groll gegen die neuen Herren von Neuenburg, die Grafen Konrad und Jean von Freiburg, sowie die Verpflichtung, wenn Zeit und Umstände es erlaubten, die grossen Beleidigungen zu rächen, welche er von ihnen erlitten zu haben vorgab. So hatte er auf Boudevilliers verzichten und die Zahl der Pfeiler des Galgens seines Gerichtes von vier auf drei vermindern müssen. Seine Geldverlegenheiten erklären teilweise die grossen Abgaben, welche zurückzukaufen er seinen Untertanen gestattete, sowie den Verkauf von Willisau an die Luzerner. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

1. puoliso Beauffremont de, Jeanne, Neuenburg-Aarberg-Valangin-Willisau von

Lapset:
1) Jean III. (katso taulu 220) s. 1410. k. 1497. Graf.

Henkilöhakemisto


- Taulu 213 -

22. sukupolvi

Cecilia Nilsintytär (taulusta 207. Äiti: Ingeborg Knutintytär) s. 1350. k. 1415.


Lapset:
1) Magnus (katso taulu 221) s. 1400. k. 1475. Valtakunnanneuvos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 214 -

22. sukupolvi

Eka, Karl Magnusson (taulusta 208. Isä: Eka, Magnus Trottesson) s. n. 1410 Eka, Lillkyrka, Uppsala. k. 1473 (ennen).

1. puoliso Pinnow, Birgitta Arentsdotter, Eka s. n. 1414 Finsta, Stockholm. k. 1489 (jälkeen). Vihitty: 1447 (ennen).

Lapset:
1) Magnus Karlsson (katso taulu 222) s. n. 1450 Eka, Lillkyrka, Uppsala. k. 1486 (ennen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 215 -

22. sukupolvi

Kurki / Kurck, äldre ätten, Elin Nilsdotter, Fleming (taulusta 209. Äiti: Folkunga, Cecilia Filipsdotter) k. 1486.

1. puoliso Fleming, Magnus Klasson s. 1410 Villnäs, Askainen; Turun lähellä. k. 1450 (jälkeen). Asemies, väpnare. Vilnäsin herra Vilnäsen kappeliseurakunnassa. Lisätietoja: Eli vielä 1450.
Övertog Villnäs efter sin svärvfar Nils Kurki. Vilnäsin herra Vilnäsen kappeliseurakunnassa, asemies, peri appensa valtaneuvos Nils Hermansson Kurjen Askaisissa omistaman Louhisaaren kartanon, antoi Kaarinan Kulhon talon Turun Harmaamunkkiluostarille, elossa 1450. Puoliso ? Elin Nilsintytär Kurki isä Nils Hermansson Kurki (Anthoni pitää mahdollisena, että Elin olisi Nilsin I. aviosta.) Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta Renhuvud/Ketunpää -vaakunan mukaan suvun edustajia on myös mainittu Finne nimen mukaan.

Isä: Fleming, Klas Pedersson s. 1360 Tanska. Riksråd, lagman, riddare.
Äiti: Hausen ? / Diackn, Cecilia, Fleming s. 1370 Kankarmasku.

Lapset:
1) Herman Magnusson (katso taulu 223) s. n. 1440 Villnäs ? (Turun lähellä, Askainen). k. 1490 (ennen).
2) Ingeborg (katso taulu 224) k. 1490 (jälkeen).
3) Margareta (katso taulu 225)
4) N.N. (katso taulu 226)
5) Hans?

Henkilöhakemisto


- Taulu 216 -

22. sukupolvi

?? Olofsdotter (taulusta 209. Äiti: Folkunga, Cecilia Filipsdotter)

1. puoliso Mårten Duva

Henkilöhakemisto


- Taulu 217 -

22. sukupolvi

N.N. Olufsdotter, Duva (taulusta 209. Äiti: Folkunga, Cecilia Filipsdotter)

1. puoliso Duva, Mårten

Henkilöhakemisto


- Taulu 218 -

22. sukupolvi

Ulv, Christina Staffansdotter (taulusta 210. Isä: Ulv, Staffan Ulfsson) k. 1460.

1. puoliso Vinstorpa, Bengt Uddsson k. 25.10.1436 Västergotland, Ruotsi. Ritari.
Isä: Vinstorpa, Udd

Lapset:
1) Märta Bengtsdotter (katso taulu 227) s. 1399 Kristianstad, Ruotsi. k. 12.10.1481.

Henkilöhakemisto


- Taulu 219 -

22. sukupolvi

Natt och Dag, Sten Bonpoika (taulusta 211. Isä: Natt och Dag, Bo Bonpoika) k. 1411. Ritari ja valtaneuvos.

1. puoliso Ongeborg Kaarlentytär, Natt och Dag

Lapset:
1) Pentti Steninpoika (katso taulu 228) k. 1451.

Henkilöhakemisto


- Taulu 220 -

23. sukupolvi

Neuenburg-Aarberg-Valangin-Willisau von, Jean III. (taulusta 212. Isä: Neuenburg-Aarberg-Valangin-Willisau von, Wilhelm) s. 1410. k. 1497. Graf.

Jean III. Graf v. Neuenburg-Aarberg-Valangin-Beauffremont stand nach des Vaters Tod noch, mehere Jahre unter der Vormundschaft von Jean und Thiébaud v. Neuenburg-Blamont. Seine lange Regierung fällt in einen aufgeregten Zeitabschnitt und war hart für die Untertanen. Die diesen seinerzeit bewilligten und im Stift zu Neuenburg niedergelegten Freibriefe waren durch eine Feuersbrunst vernichtet worden. Es handelte sich nun darum, sie wieder herzustellen, was keine einfache Sache war, da darin elf Klassen von Untertanen mit verschiedenen Rechten und Pflichten unterschieden waren. In langem Kampfe mit unzähligen Zeugeneinvernahmen und Schiedsgerichtsurteilen suchte jede Partei die Gelegenheit zu benützen, ihre Stellung zu verbessern. Einererseits wurden Freiheiten beansprucht, die nie gewährt worden waren, andererseits bestritt man die gewährten Zugeständnisse. Im allgemeinen wurden die Streitigkeiten vor das Forum Berns gebracht, welches in fast allen wesentlichen Punkten dem Herrn Recht gab. Dieser hatte die Eidgenossen durch Zuzug unterstützt und war nach der Schlacht bei St. Jakob an der Birs als Friedensvermittler zwischen dem Dauphin und den Eidgenossen tätig. 1445 half er diesen bei den Belagerungen von Rheinfelden und Säckingen, marschierte 1468 mit ihnen zum Entsatz Mülhausens und nahm hierauf an der Belagerung von Waldshut teil. Auch während der Burgunderkriege stand Graf Jean III. auf der Eidgenossen Seite, so schwierig sonst auch seine Lage sein mochte, hatte er doch verwandtschaftliche Beziehungen zu einer Anzahl Familien der Grossen Burgunds, waren doch die Grenzen seiner Ländereien, welche an diejenigen des Feindes stiessen, häufig von den burgundisehen Scharen überschwemmt. Trotz allem aber standen seine Truppen mit an der Tour Bayard, bei Grandson und bei Murten, wo sein Enkel, der Bastard Claude des Pontins, verwundet wurde. Graf Jean III. nahm mit Auszeichnung an vielen Turnieren teil, so an dem von Dijon im Jahre 1443. Er war ein grosser Jäger, und da ihm die Falken des eigenen Landes nicht genügten, liess er solche mit grossen Kosten vom Bischof von Basel kommen. Mit Wilhelm v. Chalons machte er eine Wallfahrt nach Jerusalem und schlug ihn am Heiligen Grab zum Ritter. In seinen Versuchen, sich von der Oberlehensherrlichkeit zu befreien, war er glücklicher als seine Vorfahren. Zwar leistete er Jean v. Freiburg noch den Treueid. Den folgenden Regenten jedoch versprach er diesen bloss noch. Und Rudolf von Hochberg, der des Krieges müde und gewöhnlich ausser Landes war, begnügte sich auch wirklich damit , da er es vorzog, keinen unzufriedenen Vasallen zurückzulassen. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

1. puoliso Neuenburg-Vaumarcus von, Louise, Neuenburg-Aarberg-Valangin-Willisau von
Isä: Neuenburg-Vaumarcus von, Jean I. Herrn zu Vaumarcus, Pfandgläubigerder Herrschaft Badenweiler in Schwaben 1424.

Lapset:
1) Jacobea (katso taulu 229) Gräfin.

Henkilöhakemisto


- Taulu 221 -

23. sukupolvi

Gren, Magnus (taulusta 213. Äiti: Cecilia Nilsintytär) s. 1400. k. 1475. Valtakunnanneuvos.


Lapset:
1) Margareta (katso taulu 230) s. n. 1424. k. 1470.

Henkilöhakemisto


- Taulu 222 -

23. sukupolvi

Eka, Magnus Karlsson (taulusta 214. Isä: Eka, Karl Magnusson) s. n. 1450 Eka, Lillkyrka, Uppsala. k. 1486 (ennen).

1. puoliso Baner, Sigrid Eskilsdotter, Eka s. n. 1454 Lindholmen, Orkesta, Stockholm. k. 1527 Gaddeholm, Södermanland, Ruotsi.

Lapset:
1) Cecilia Magnusdotter (katso taulu 231) s. n. 1474 Eka, Lillkyrka, Uppsala. k. n. 1523 Blåtåm, köpenhamina, Tanska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 223 -

23. sukupolvi

Fleming, Herman Magnusson (taulusta 215. Äiti: Kurki / Kurck, äldre ätten, Elin Nilsdotter) s. n. 1440 Villnäs ? (Turun lähellä, Askainen). k. 1490 (ennen).

1. puoliso Elin Filpusdotter, Fleming Lisätietoja: Eli leskenä 1495.
Isä: Filpus Ivarsson Kastelholmin linnan päällikkö.
Äiti: Fincke, Elin

Lapset:
1) Erik Hermansson (katso taulu 232) Asemies 1520, pormestari Turussa 1522 - 1532. Lisätietoja: Elossa vielä 1537.
2) Peder Hermansson (katso taulu 233) s. n. 1480 Villnäs; Askainen. k. 1532 Masku. Häradshövding; kihlakunnantuomari.
3) Margareta Hermansdotter (katso taulu 234) k. 1546.
4) Magnus Hermansson k. 1490 (jälkeen).
5) Catarina Hermansdotter k. 1531 (ennen). Nunna Naantalissa.
6) Henrik k. 20.01.1533. Lisätietoja: Sairaalloinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 224 -

23. sukupolvi

Fleming, Ingeborg (taulusta 215. Äiti: Kurki / Kurck, äldre ätten, Elin Nilsdotter) k. 1490 (jälkeen).

1. puoliso Hartvik Jakobsson, Garp

Henkilöhakemisto


- Taulu 225 -

23. sukupolvi

Fleming, Margareta (taulusta 215. Äiti: Kurki / Kurck, äldre ätten, Elin Nilsdotter)

1. puoliso Nils Gregersson

Henkilöhakemisto


- Taulu 226 -

23. sukupolvi

Fleming, N.N. (taulusta 215. Äiti: Kurki / Kurck, äldre ätten, Elin Nilsdotter)

1. puoliso Jöns Olofsson Lisätietoja: (vanhempi Stenbock-suku).

Henkilöhakemisto


- Taulu 227 -

23. sukupolvi

Vinstorpa, Märta Bengtsdotter, Tott (taulusta 218. Äiti: Ulv, Christina Staffansdotter) s. 1399 Kristianstad, Ruotsi. k. 12.10.1481.

1. puoliso Tott af Skedebo, Åke Axelsson s. 1405. k. 07.08.1477.

Lapset:
1) Erik Åkesson (katso taulu 235) s. 1438 Hjuleberg, Halland, Ruotsi. k. 14.01.1483. Tanskalainen raatimies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 228 -

23. sukupolvi

Natt och Dag, Pentti Steninpoika (taulusta 219. Isä: Natt och Dag, Sten Bonpoika) k. 1451.

1. puoliso Kristiina Maununtytär, Natt och Dag

Lapset:
1) Maunu Pentinpoika (katso taulu 236) k. n. 1477. Valtaneuvos ja merirosvo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 229 -

24. sukupolvi

Neuenburg-Valangin-Aarberg von, Jacobea, Bubenberg von (taulusta 220. Isä: Neuenburg-Aarberg-Valangin-Willisau von, Jean III.) Gräfin.

1. puoliso Bubenberg von, Adrian s. 1431 Spiez. k. 08.00.1479 Bern. Vihitty: 1468.
Ritter 1466, Page am Hofe des Herzogs von Burgund, Mitglied des Grossen Rates in Bern 1451, Landvogt zu Lenzburg ( 1457 - 1461 ) und zu Peterlingen 1476, Mitglied des Kleinen Rates 1464, unternahm eine Pilgerfahrt zum Heiligen Grab in Jerusalem 1466, Abgeordneter zur Erneuerung des Bundes mit Savoyen 1467, Schultheiss der Stadt Bern 1468 bis 1469, 1473 - 1474 und 1477 - 1479, Führer der Truppen nach Mülhausen 1468. Im Twingherren-Streit trat er für die Vorrechte der alten adeligen Häuser ein, denen Bern seine Gösse verdankt. Als Freund Burgunds suchte er den Bruch mit dem Herzog Karl dem Kühnen so lange als möglich zu verhindern und wurde daher am 11. Juli 1474 von der französisch gesinnten Partei unter Nicolaus von Diesbachs Führung aus dem Rat gestossen und verbannt, stellte sich aber beim Ausbruch des Krieges mit Burgund wieder zur Verfügung und wurde mit der Verteidigung des Platzes Murten betraut, den er mit 1500 Bernern und 80 Freiburgern vom 9. bis zum 22. Juni 1476 gegen ein Heer von 40´000 Burgundem hielt. Als Verteidiger von Murten zählt er zu den populärsten Gestalten der Schweizergeschichte. Zweimal, im September 1476 und im August 1477, nahm er teil an der Gesandtschaft zum König Ludwig Xl., der sich das zweite Mal wegen der vormals bewiesenen antifranzösischen Gesinnung Bubenbergs durch eine äusserst verletzende Behandlung an ihm rächte. Das von päpstlicher Seite gestellte Begehren schimpflicher Beerdigung, wahrscheinlich weil er im Banne war, konnte mit Mühe abgewiesen werden. 1897 wurde ihm ein Standbild in Bern errichtet. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

Isä: Bubenberg von, Heinrich IV

Lapset:
1) Dorothea (katso taulu 237) s. 12.08.1455. k. 26.07.1516.

Henkilöhakemisto


- Taulu 230 -

24. sukupolvi

Gren, Margareta (taulusta 221. Isä: Gren, Magnus) s. n. 1424. k. 1470.


Lapset:
1) Bengt (katso taulu 238) s. n. 1450. k. 1495. Valtakunnanneuvos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 231 -

24. sukupolvi

Eka, Cecilia Magnusdotter, Vasa (taulusta 222. Isä: Eka, Magnus Karlsson) s. n. 1474 Eka, Lillkyrka, Uppsala. k. n. 1523 Blåtåm, köpenhamina, Tanska.

1. puoliso Vasa, Erik Johansson s. n. 1470 Orby, Uppland, Ruotsi. k. 08.11.1520 Stockholm.

Lapset:
1) Margareta Eriksdotter (katso taulu 239) s. n. 1497 Lindholmen, Stockholm. k. 31.12.1536 Reval, Eesti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 232 -

24. sukupolvi

Fleming, Erik Hermansson (taulusta 223. Isä: Fleming, Herman Magnusson) Asemies 1520, pormestari Turussa 1522 - 1532. Lisätietoja: Elossa vielä 1537.

1. puoliso Anna Engelbrechtsdotter, Fleming k. n. 1555 (jälkeen).
Isä: Engelbrekt Larsson till Isnäs
Äiti: Margareta Tuvesdotter

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 240) k. 1577 (jälkeen).
2) Per (katso taulu 241) k. 03.03.1560.
3) Elin Eriksdotter (katso taulu 242) k. 1557.
4) Anna (katso taulu 243)
5) Cecilia (katso taulu 244)

Henkilöhakemisto


- Taulu 233 -

24. sukupolvi

Fleming, Peder Hermansson (taulusta 223. Isä: Fleming, Herman Magnusson) s. n. 1480 Villnäs; Askainen. k. 1532 Masku. Häradshövding; kihlakunnantuomari.

1. puoliso Lydecke, Elin, Fleming k. 20.01.1543.
Isä: Lydecke, Hans
Äiti: Finckenberg, Kerstin Henriksdotter, Lydecke

Lapset:
1) Herman Persson (katso taulu 245) k. 25.03.1583 Villnäs. Riksråd, krigsöverste, amiral.
2) Karin Persdotter (katso taulu 246) k. 1564 (ennen).
3) Margareta
4) Magdalena (katso taulu 247) k. 1546 (jälkeen).
5) Kristina (katso taulu 248) k. 05.12.1573 Karuna.

Henkilöhakemisto


- Taulu 234 -

24. sukupolvi

Fleming, Margareta Hermansdotter (taulusta 223. Isä: Fleming, Herman Magnusson) k. 1546.

1. puoliso Didrik Hansson

2. puoliso Finne, Henrik Stensson, Renhuvud k. 1522.

Henkilöhakemisto


- Taulu 235 -

24. sukupolvi

Tott af Skedebo, Erik Åkesson (taulusta 227. Äiti: Vinstorpa, Märta Bengtsdotter) s. 1438 Hjuleberg, Halland, Ruotsi. k. 14.01.1483. Tanskalainen raatimies.

1. puoliso Moltke, Anna ?, Tott s. 1445 Bavelse, Tyberg, Prästo, Tanska.

Lapset:
1) Tönne Eriksson (katso taulu 249) s. 1467 Skedebo, Roslagen, Ruotsi. k. 02.01.1522 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 236 -

24. sukupolvi

Natt och Dag, Maunu Pentinpoika (taulusta 228. Isä: Natt och Dag, Pentti Steninpoika) k. n. 1477. Valtaneuvos ja merirosvo.

1. puoliso Bülow, Ermegård Fikkentytär, Natt och Dag k. n. 1508.

Lapset:
1) Kristina Maununtytär (katso taulu 250) k. n. 1519.

Henkilöhakemisto


- Taulu 237 -

25. sukupolvi

Bubenberg von, Dorothea, Mülinen von (taulusta 229. Äiti: Neuenburg-Valangin-Aarberg von, Jacobea) s. 12.08.1455. k. 26.07.1516.

1. puoliso Mülinen von, Hans Albrecht VII k. 1517. Herrn zu Kastelen, Rauhenstein, Auenstein, Wildenstein und Schinznach.
Bürger zu Bern, seit 1467, Kommandant der Bieler bei Murten 1476, wurde auf dem Schlachtfeld zum Ritter geschlagen, Mitglied des Georgen-Schildes, seit 1484. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

Isä: Mülinen von, Hans Albrecht VI. Ritter.
Äiti: Reischach von, Agnes, Mülinen von

Lapset:
1) Agnes (katso taulu 251)

Henkilöhakemisto


- Taulu 238 -

25. sukupolvi

Oxienstierna, Bengt (taulusta 230. Äiti: Gren, Margareta) s. n. 1450. k. 1495. Valtakunnanneuvos.


Lapset:
1) Kristiern (katso taulu 252) s. 1478. k. 1520. Valtakunnanneuvos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 239 -

25. sukupolvi

Vasa, Margareta Eriksdotter, Brahe (taulusta 231. Äiti: Eka, Cecilia Magnusdotter) s. n. 1497 Lindholmen, Stockholm. k. 31.12.1536 Reval, Eesti.

1. puoliso Brahe, Joakim Persson s. n. 1493 Tarna, Husby-Öppunda, Södermanland. k. 08.11.1520 Stockholm. Vihitty: 30.03.1515 Stockholm.

Lapset:
1) Per "den äldre" Joakimsson (katso taulu 253) s. 05.00.1520 Lindholmen, Stockholm. k. 01.09.1590 Stora Sundby, Södermanland.

Henkilöhakemisto


- Taulu 240 -

25. sukupolvi

Fleming, Margareta, Rääf i Finland (taulusta 232. Isä: Fleming, Erik Hermansson) k. 1577 (jälkeen).

1. puoliso Rääf i Finland, Erik Andersson Vouti.

2. puoliso Rääf i Finland, Erik Andersson till Sjölax

Lapset:
1) Anna Eriksdotter (katso taulu 254) k. 1606 (jälkeen). Lisätietoja: Eli vielä 1606.

Henkilöhakemisto


- Taulu 241 -

25. sukupolvi

Fleming, Per (taulusta 232. Isä: Fleming, Erik Hermansson) k. 03.03.1560.

1. puoliso Ram, Margareta Torstendotter, Fleming Vihitty: 1557.
Isä: Ram, Torsten Salomonsson Slottsfogde; linnavouti.
Äiti: Fleming, Brita Johansdotter, Balk

Lapset:
1) Brita (katso taulu 255) k. 1614 ??.
2) Kerstin (katso taulu 256)
3) Henrik
4) Erik
5) Elin (katso taulu 257) k. 1608.

2. puoliso Margareta Nilsdotter, Fleming k. 09.00.1558. Vihitty: 1557.
Isä: Muurla, Nils
Äiti: Finne, Elin Stensdotter, Muurla
Lapset:
1) Lars s. 10.08.1558. k. 1558.

Henkilöhakemisto


- Taulu 242 -

25. sukupolvi

Fleming, Elin Eriksdotter, Kröpelin / Gröp (taulusta 232. Isä: Fleming, Erik Hermansson) k. 1557.

1. puoliso Kröpelin / Gröp, Henrik Vihitty: 1539 (ennen).

Lapset:
1) Margareta Henriksdotter (katso taulu 258)

Henkilöhakemisto


- Taulu 243 -

25. sukupolvi

Fleming, Anna (taulusta 232. Isä: Fleming, Erik Hermansson)

1. puoliso Matts Simonsson k. 1587 (jälkeen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 244 -

25. sukupolvi

Fleming, Cecilia (taulusta 232. Isä: Fleming, Erik Hermansson)

1. puoliso Göran Andersson

Henkilöhakemisto


- Taulu 245 -

25. sukupolvi

Fleming, Herman Persson (taulusta 233. Isä: Fleming, Peder Hermansson) k. 25.03.1583 Villnäs. Riksråd, krigsöverste, amiral.

Han var Gustav Vasas trogne tjänare och bl a Finlands krigsöverste, slottskommendant över Tavastehus, Reval och Viborg samt kungens befallningshavande i Finland. Ägde Villnäs herrgård. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gertrud Håkansdotter, Fleming k. 10.12.1585 Askainen. Vihitty: 29.12.1544 Tukholma.
Isä: Hand, Håkan Pedersson
Äiti: Tun, Kristiina Håkansdotter, Hand

Lapset:
1) Lars Hermansson (katso taulu 259) k. 1602. Ståthållare.
2) Erik Hermansson Lisätietoja: Kuoli nuorena.
3) Clas Hermansson (katso taulu 260) k. 1616 Mynämäki. Ståthållare.
4) Magnus (katso taulu 261) k. 07.09.1580.
5) Elin Hermansdotter (katso taulu 262) s. 1553. k. 16.01.1603 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 246 -

25. sukupolvi

Fleming, Karin Persdotter, Stålarm (taulusta 233. Isä: Fleming, Peder Hermansson) k. 1564 (ennen).

1. puoliso Stålarm, Erik Olofsson Häradshövding.
Svensk adlig ätt nr 32.

Isä: Stålarm, Olof Eriksson
Äiti: N.N. Jönsdotter, Stålarm

Lapset:
1) Svante Eriksson (katso taulu 263)

Henkilöhakemisto


- Taulu 247 -

25. sukupolvi

Fleming, Magdalena, Finne (taulusta 233. Isä: Fleming, Peder Hermansson) k. 1546 (jälkeen).

On jossain virheellisesti mainittu Margareta nimellä.

1. puoliso Finne, Sten Henriksson, Renhuvud k. 1539.

Henkilöhakemisto


- Taulu 248 -

25. sukupolvi

Fleming, Kristina (taulusta 233. Isä: Fleming, Peder Hermansson) k. 05.12.1573 Karuna.

1. puoliso Henrik Simonsson k. 1570.

Henkilöhakemisto


- Taulu 249 -

25. sukupolvi

Tott, Tönne Eriksson (taulusta 235. Isä: Tott af Skedebo, Erik Åkesson) s. 1467 Skedebo, Roslagen, Ruotsi. k. 02.01.1522 Turku.

1. puoliso Bielke / Bjielke, Karin Eriksdotter, Tott

Lapset:
1) Ingeborg Tönnesdotter (katso taulu 264) s. 1515 Ruotsi. k. 28.10.1584 Laukko.

Henkilöhakemisto


- Taulu 250 -

25. sukupolvi

Natt och Dag, Kristina Maununtytär, Sparre af Rosvik (taulusta 236. Isä: Natt och Dag, Maunu Pentinpoika) k. n. 1519.

1. puoliso Sparre af Rosvik, Sigge Laurinpoika nuorempi k. 1509.

Lapset:
1) Ingeborg Siggentytär (katso taulu 265)

Henkilöhakemisto


- Taulu 251 -

26. sukupolvi

Mülinen von, Agnes, Hohenlandenberg von (taulusta 237. Äiti: Bubenberg von, Dorothea)

1. puoliso Hohenlandenberg von, Ulrich
Herrn zu Hegi, welche Burg er und sein Bruder Hugo von Hohenlandenberg, Bischof von Konstanz ( 1457 bis 1532 ) um 1496 erweitern liessen. Der Bischof war übrigens auf Hegi geboren worden. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

Isä: Hohenlandenberg von, Jacob I.
Äiti: Hegi von, Barbara, Hohenlandenberg von

Lapset:
1) Beatrix (katso taulu 266)

Henkilöhakemisto


- Taulu 252 -

26. sukupolvi

Oxienstierna, Kristiern (taulusta 238. Isä: Oxienstierna, Bengt) s. 1478. k. 1520. Valtakunnanneuvos.


Lapset:
1) Gabriel (katso taulu 267) s. 1510. k. 1591. Vapaaherra.

Henkilöhakemisto


- Taulu 253 -

26. sukupolvi

Brahe, Per "den äldre" Joakimsson (taulusta 239. Äiti: Vasa, Margareta Eriksdotter) s. 05.00.1520 Lindholmen, Stockholm. k. 01.09.1590 Stora Sundby, Södermanland.

1. puoliso Stenbock, Beata Gustafsdotter, Brahe s. 1533 Torpa, Älvsborg, Ruotsi. k. 20.04.1583 Rydboholm, Östra Ryd, Stockholm. Vihitty: 10.03.1549 Gripsholmin linna, Södermanland, Ruotsi.

Lapset:
1) Abraham Persson (katso taulu 268) s. 25.03.1560 Rydboholm, Stockholm. k. 13.03.1630 Rydboholm, Stockholm.

Henkilöhakemisto


- Taulu 254 -

26. sukupolvi

Anna Eriksdotter, Brand (taulusta 240. Äiti: Fleming, Margareta) k. 1606 (jälkeen). Lisätietoja: Eli vielä 1606.

1. puoliso Brand, Joakim Didriksson k. 1623. Amiraali, useiden linnojen taloudenhoitaja. Vihitty: 08.10.1581.
Jaakko Brand oli luultavasti juuriltaan saksalainen, mutta toimi aluksi Turun porvarina, kunnes ryhtyi kruunun palvelukseen naituaan Muurlan rälssimies Olavi Hanssinpojan leski tyttären. Jaakko Brandin elämäntyö tapahtui P. Renvallin (Kuninkaanmiehiä ja kapinallisia) mukaan Itä-Suomessa Savonlinnassa ja Käkisalmessa, jossa hän hoiti linnojen taloutta noin 30 vuotta ja sai lopuksi palveluistaan rälssikirjan ja vaakunan jossa oli kaksi kekälettä ristissä. Kaarle herttuan noustua valtaan, hänet pidätettiin ja vietiin Tukholmaan mutta vapautettiin. Hänen pojistaan Henrik nousi Kaarle herttuan luottomieheksi. Brand, Jaakkima Didrikinpoika (k. 1623), suomalainen soturi, Muurilan herra (Uskelassa), otti kunnialla osaa Eerik XIV:n ja Juhana Ill:n sotiin, oli 1576 Savonlinnan linnueessa, seurasi 1580 Pontus de la Gardieta sillä retkellä, jolla Käkisalmi voitettiin, ja määrättiin Lauri Torste-ninpoika Ramin kanssa valloitetun linnan päälliköksi. Samaan aikaan (1581) hän aateloitiin sillä ehdolla, että, jos venäläiset valloittaisivat Käkisalmen takaisin, hän kadottaisi aatelisarvonsa. Käkisalmen isäntänä ja Laatokassa olevan sotalaivaston päällikkönä B. sitten mainitaan niin kauan kuin linna oli suomalaisten hallussa, v:een 1597. Taisteli 1599 Arvi Stålarmin kanssa Turun linnassa Kaarle herttuata vastaan, mutta vältti kuitenkin sen kuolemantuomion, joka silloin tuli niin monen Suomen herran osaksi. B:sta polveutuu aatelinen Brand-suku Ruotsissa ja Suomessa. Hänen poikansa olivat Juhana B., Savonlinnan isäntä, k. 1644, ja Henrik B., joka oltuansa Sigismundin kamaripalvelijana, palasi kotimaahan, 1605 oli "väliaikaisena sotaeverstinä Suomessa", mutta samana vuonna Kirkholman taistelussa joutui puolalaisten vangiksi ja vietiin Krakovaan, jossa muka karkulaisena mestattiin. Kustavi Grotenfelt, professori Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909

Isä: Brand, Dirik
Äiti: ??, Brand

Lapset:
1) Johan (katso taulu 269) k. 1652 ( ehkä 1644 ?). Savonlinnan linnanpäällikkö, Slottshauptman.

Henkilöhakemisto


- Taulu 255 -

26. sukupolvi

Fleming, Brita (taulusta 241. Isä: Fleming, Per) k. 1614 ??.

1. puoliso Stierna, Erik Mårtensson k. n. 1600.

Henkilöhakemisto


- Taulu 256 -

26. sukupolvi

Fleming, Kerstin, Stråle / Grip (taulusta 241. Isä: Fleming, Per)

1. puoliso Stråle / Grip, Christoffer Andersson s. 1518. k. 16.05.1599 Kalmar, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 257 -

26. sukupolvi

Fleming, Elin, Agricola (taulusta 241. Isä: Fleming, Per) k. 1608.

1. puoliso Agricola, Christian s. 11.12.1550 Turku. k. 02.00.1586 Tallinna, Eesti. Vihitty: 1583.

2. puoliso Stålarm, Hans Johansson Vihitty: 17.11.1588.

Henkilöhakemisto


- Taulu 258 -

26. sukupolvi

Gröp, Margareta Henriksdotter, Ljuster (taulusta 242. Äiti: Fleming, Elin Eriksdotter)

1. puoliso Ljuster, Bertil Eriksson k. 1598.
Isä: Erik
Äiti: Margareta Jönsdotter

Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 270) k. 1625 (ennen).
2) Erik Bertilsson (katso taulu 271) k. 08.00.1641 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 259 -

26. sukupolvi

Fleming, Lars Hermansson (taulusta 245. Isä: Fleming, Herman Persson) k. 1602. Ståthållare.

Ägde Villnäs. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa.

1. puoliso Horn af Kanckas, Anna Henriksdotter, Fleming k. 1602. Vihitty: 08.09.1584.
Isä: Horn af Kanckas, Henrik Klasson s. 1512.
Äiti: Stålarm, Elin Arvidsdotter, Horn af Kanckas

Lapset:
1) Kerstin Larsdotter (katso taulu 272) k. 1641.
2) Anna Larsdotter (katso taulu 273) k. 1632.
3) Margareta Larsdotter (katso taulu 274)
4) Clas Larsson (katso taulu 275) s. 03.00.1592 Askainen. k. 16.07.1644 Femern, Saksa. Amiral, riksråd, överståthållare i Stockholm.

Henkilöhakemisto


- Taulu 260 -

26. sukupolvi

Fleming, Clas Hermansson (taulusta 245. Isä: Fleming, Herman Persson) k. 1616 Mynämäki. Ståthållare.

1. puoliso Horn, Elin Henriksdotter, Fleming k. 1609 (ennen).
Isä: Horn af Kanckas, Henrik Klasson s. 1512.
Äiti: Stålarm, Elin Arvidsdotter, Horn af Kanckas

Lapset:
1) Herman Klasson (katso taulu 276) s. 18.06.1579. k. 1652 haudattu 11.08.1652 Askainen.
2) Bo Klasson s. 1580.
3) Elin Klasdotter (katso taulu 277) s. 1581. k. 1654.
4) Henrik Klasson (katso taulu 278) s. 15.08.1584 Lofta, Kalmar, Ruotsi. k. 07.11.1650 Tukholma. Ämbetsman, Ståthållare över Viborgs och Nyslotts fästningar och län 1617. Ammatinlisäyksiä: Mietoisten Lehtisen ym. herra, sotaneuvos.

2. puoliso Rappe von, Dorotea, Fleming

Henkilöhakemisto


- Taulu 261 -

26. sukupolvi

Fleming, Magnus (taulusta 245. Isä: Fleming, Herman Persson) k. 07.09.1580.

1. puoliso Elin Torstendotter, Fleming

Henkilöhakemisto


- Taulu 262 -

26. sukupolvi

Fleming, Elin Hermansdotter (taulusta 245. Isä: Fleming, Herman Persson) s. 1553. k. 16.01.1603 Helsinki.

1. puoliso Stålarm, Arvid Eriksson k. 05.00.1620. Vihitty: 09.07.1579.

Henkilöhakemisto


- Taulu 263 -

26. sukupolvi

Stålarm, Svante Eriksson (taulusta 246. Äiti: Fleming, Karin Persdotter)

1. puoliso Gyllenmåne, Brita Margareta Goransdotter, Stålarm
Isä: Gyllenmåne, Göran Hansson
Äiti: Metta Tonnesdotter, Gyllenmåne

Henkilöhakemisto


- Taulu 264 -

26. sukupolvi

Tott, Ingeborg Tönnesdotter, Kurck (taulusta 249. Isä: Tott, Tönne Eriksson) s. 1515 Ruotsi. k. 28.10.1584 Laukko.

1. puoliso Kurck, Jöns Knutsson s. 1503 Laukko. k. 1576-1577 Laukaa.
Isä: Kurck, Knut s. 1460 Laukko, Vesiolahti.
Äiti: Kurck, Elin, Kurck

Lapset:
1) Elin Jönsdotter (katso taulu 279) s. 1543 Laukaa. k. 23.05.1609 Laukaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 265 -

26. sukupolvi

Ingeborg Siggentytär, Horn / Kackas af (taulusta 250. Äiti: Natt och Dag, Kristina Maununtytär)

1. puoliso Horn / Kanckas af, Krister Klaunpoika k. 1520.

Lapset:
1) Klas Kristerinpoika (katso taulu 280) k. 1566. Vapaaherra, amiraali.

Henkilöhakemisto


- Taulu 266 -

27. sukupolvi

Hohenlandenberg von, Beatrix, Hinwil von (taulusta 251. Äiti: Mülinen von, Agnes)

1. puoliso Hinwil von, Hans s. 1498. k. 1544. Gerichtsherrn zu Elgg. Vihitty: 25.01.1523.
Nach Aufgabe seines Zürcher Bürgrechtes 1516, Bürger zu Winterthur, Gerichtsherrn zu Elgg, bischöflichem Vogt zu Güttingen 1527 und zu Meersburg 1530, oberstem Forstmeister des Stiftes Konstanz, Hofmeister des Abtes von St. Gallen 1543, Verfasser einer Geschichte des Kappelerkrieges ( Manuskript im Kloster Einsiedeln ), Genealogie seines Geschlechtes ( seine Genealogie aus dem Jahre 1541 wird im Archiv der Familie Segesser v. Brunegg in Luzern aufbewahrt). Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

Isä: Hinwil von, Georg Gerichtsherrn zu Elgg.
Äiti: Rotenstein, Magdalena, Hinwil von

Lapset:
1) Catharina (katso taulu 281)

Henkilöhakemisto


- Taulu 267 -

27. sukupolvi

Oxienstierna, Gabriel (taulusta 252. Isä: Oxienstierna, Kristiern) s. 1510. k. 1591. Vapaaherra.


Lapset:
1) Anna (katso taulu 282) s. n. 1539. k. 1583.

Henkilöhakemisto


- Taulu 268 -

27. sukupolvi

Brahe, Abraham Persson (taulusta 253. Isä: Brahe, Per "den äldre" Joakimsson) s. 25.03.1560 Rydboholm, Stockholm. k. 13.03.1630 Rydboholm, Stockholm.

1. puoliso Gyllenstierna, Elsa Nilsdotter, Brahe s. 06.02.1577 Fogelvik, Tryserums, Kalmar, Ruotsi. k. 21.11.1650 Rydboholm, Stockholm. Vihitty: 13.03.1599.

Lapset:
1) Ebba Abrahamsdotter (katso taulu 283) s. 09.01.1601 Gävle, Ruotsi. k. 04.06.1638 Stockholm.

Henkilöhakemisto


- Taulu 269 -

27. sukupolvi

Brand, Johan (taulusta 254. Äiti: Anna Eriksdotter) k. 1652 ( ehkä 1644 ?). Savonlinnan linnanpäällikkö, Slottshauptman.

1. puoliso Munck af Fulkila, Katarina Mickelsdotter, Brand k. 1652 (ennen).
Isä: Munck af Fulkila, Mikael Påvelsson Munck Linnanvouti.
Äiti: Starck, Margareta Tomasdotter , Munck af Fulkila

Lapset:
1) Henrik k. n. 1672 Kisko ?.
2) Catharina k. 1671 haudattu 1671 Muurla.
3) Herman k. 1656 Kisko ?.
4) Clas (katso taulu 284) k. 1704 haudattu 28.03.1704 Kisko.
5) Johan (katso taulu 285) k. 1689 haudattu 07.07.1689 Tenhola. Luutnantti.
6) Hebla k. 1670 (jälkeen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 270 -

27. sukupolvi

Ljuster, Elisabet, Jägerhorn af Spurila (taulusta 258. Äiti: Gröp, Margareta Henriksdotter) k. 1625 (ennen).

1. puoliso Jägerhorn af Spurila, Henrik Classon k. 1625 (ennen).
Isä: Christersson Clas
Äiti: Stålarm, Anna Johansdotter

Lapset:
1) Clas k. 30.04.1645 Türingerwald, Saksa.
2) Elisabet (katso taulu 286) k. 1650 (ennen).
3) Hebla k. 1677 haudattu 1677 Taivassalo.
4) Johan Henriksson (katso taulu 287) s. 1602. k. 16.04.1643 Rendsborg, Holstein, Saksa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 271 -

27. sukupolvi

Ljuster, Erik Bertilsson (taulusta 258. Äiti: Gröp, Margareta Henriksdotter) k. 08.00.1641 Turku.

1. puoliso Boije af Gennäs, Karin, Ljuster k. 1659 (ennen) Nummi.
Isä: Boije af Gennäs, Göran s. n. 1540. Valtaneuvos.
Äiti: Anna Göransdotter, Boije af Gennäs

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 288) k. 1667.
2) Erik (katso taulu 289) k. 1667.
3) Anna (katso taulu 290) k. 1680 (jälkeen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 272 -

27. sukupolvi

Fleming, Kerstin Larsdotter, Silfversparre (taulusta 259. Isä: Fleming, Lars Hermansson) k. 1641.

1. puoliso Silfversparre, Isak s. n. 1590. k. 1642.

Lapset:
1) Anna (katso taulu 291) s. 17.02.1626 Faringe, Tukholma. k. 04.08.1664 Pernaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 273 -

27. sukupolvi

Fleming, Anna Larsdotter, Boije (taulusta 259. Isä: Fleming, Lars Hermansson) k. 1632.

1. puoliso Boije af Gennäs, Erik s. 29.09.1588 Pernaja. k. 10.01.1647 Pernaja. Everstiluutnantti, överstelöjtnant . Vihitty: 29.09.1633.
Isä: Boije, Mårten
Äiti: Margareta Hansdotter, Boije

Lapset:
1) Erik Eriksson (katso taulu 292) k. 1668 haudattu 31.05.1668 Turun tuomiokirkko. Suomen alijahtimestari.
2) Christina (katso taulu 293) k. 1697.
3) Christer (katso taulu 294) k. 1679. Vara-amiraali.
4) Claes Anders (katso taulu 295) k. 1656 Tykoczin, Puola.
5) Margareta (katso taulu 296) k. 1669 Pernaja ?.

2. puoliso Boije af Gennäs, Claes k. 23.09.1618. Ståthållare.
Isä: Boije af Gennäs, Göran s. n. 1540. Valtaneuvos.
Äiti: Anna Göransdotter, Boije af Gennäs
Lapset:
1) Göran (katso taulu 297) k. 21.02.1646.

Henkilöhakemisto


- Taulu 274 -

27. sukupolvi

Fleming, Margareta Larsdotter, Ulfsparre af Broxvik (taulusta 259. Isä: Fleming, Lars Hermansson)

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Erik Månsson k. 1633. Ståthållare på Stockholms slott. Vihitty: 15.02.1609 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 275 -

27. sukupolvi

Fleming, Clas Larsson (taulusta 259. Isä: Fleming, Lars Hermansson) s. 03.00.1592 Askainen. k. 16.07.1644 Femern, Saksa. Amiral, riksråd, överståthållare i Stockholm.

Ägde Villnäs. Han studerade på flera utländska högskolor utomlands och vid hemkomsten 1612 gick han i svensk tjänst och deltog i kriget mot Ryssland, där Gustav II Adolf fick upp ögonen för honom. Han befordrades till en olika tjänster och titlar, bl.a. till ryttmästare vid Upplandsfanan, och 1619 till underamiral. 1625 blev han riksråd, amiral 1629 och president i räknekammaren, rikskammarråd 1630 samt lagman, först i Södermanland 1632 och sedan för Söderfinne lagsaga i Finland två år senare. Han blev utsedd till Sveriges första överståthållare i Stockholm 1634, och tre år senare till president i Kommerskollegium. På sina poster utförde han en stor och omfattande verksamhet. Som överståthållare gynnade han bl.a. Norrmalms planering, anlade gator, fullbordade Jakobs kyrka, byggde slussen, stora barnhuset och repslagarebanan, planerade gator, gårdar och kvarterens läge, slottet återställdes efter branden 1642 m.m. Som biträde till riksamiralen Gyllenhjelm satte han också örlogsflottan i så gott skick igen att den kunde mäta sig med den danska, så att Gustav II Adolf inom kort kunde segla ut med trettio väl beväpnade fartyg till Dünas mynning och erövra Riga. År 1644 fick han själv befälet över flottan och han förde befälet med samma skicklighet som han uppvisat vid dess upprustande. Följande har sagts om honom: "Klas F. är ett av Sveriges vackraste minnen: han var redlig, oegennyttig, klok, verksam och driftig. Få har också för sitt fädernesland uträttat så mycket gott i alla riktningar. Fastän ständigt upptagen av sina många kall, var han en flitig medlem av rådet, där hans stämma alltid höjdes, då det gällde att försvara sanning, billighet och fosterland." Han dog en hjältes död, då han efter sjöslaget i Femern 1644 mot Kristian IV, (kriget mot Danmark 1643-1645) låg med sin flottan i Kielbukten för reparation, träffades han, den 26 juli, av en dansk kula när han stod och tvättade sig i kajutan. Tjänaren som höll handfatet dödades och Fleming fick lårbenet avskjutet och dog två timmar senare. Hans barn upphöjdes sju år efter hans död med friherrlig värdighet. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Snakenborg, Anna Göransdotter, Fleming k. 06.01.1637. Vihitty: 24.11.1618.
Isä: Snakenborg, Göran Ulfsson
Äiti: Cruus af Edeby, Barbro Nilsdotter, Snakenborg

Lapset:
1) Herman (katso taulu 298) s. 17.09.1619 Villnäs, Askainen. k. 28.07.1673 Tukholma. Amiral, president i kammarkollegie, Finlands generalguvernör.
2) Lars (katso taulu 299) s. 03.01.1621 Värmdö, Ruotsi. k. 09.03.1699 Tukholma. Friherre, hovrättspresident, överkrigskammarpresident vid svenska armén.
3) Barbro (katso taulu 300) s. 20.05.1624 Värmdö, Ruotsi. k. 03.08.1693 Tukholma. Friherrinna, vapaaherratar.
4) Anna s. 16.09.1626 Värmdö, Ruotsi. k. 1651. Friherrinna, vapaaherratar.
5) Göran (katso taulu 301) s. 29.10.1628 Värmdö, Ruotsi. k. 17.09.1667 Breda, Holland. Friherre, riksråd, diplomat.
6) Margareta s. 03.10.1630 Värmdö, Ruotsi. k. n. 1630.
7) N.N s. 1634. k. 1652. Friherrinna, vapaaherratar.

2. puoliso Bielke, Elena Claesdotter Friherrinna, vapaaherratar. Vihitty: 1938.

Henkilöhakemisto


- Taulu 276 -

27. sukupolvi

Fleming, Herman Klasson (taulusta 260. Isä: Fleming, Clas Hermansson) s. 18.06.1579. k. 1652 haudattu 11.08.1652 Askainen.

1. puoliso Ille, Märta, Fleming k. 1625 (ennen).
Isä: Ille, Abraham Månsson
Äiti: Fincke, Elisabet, Ille

Lapset:
1) Clas Hermansson k. 1647 (jälkeen) Saksa.
2) Elisabet Hermansdotter (katso taulu 305) s. 1615 (ennen). k. 1685 (jälkeen).

2. puoliso Stubbe, Anna Jakobsdotter k. 1654 (jälkeen).
Isä: Stubbe, Jakob Olofsson
Äiti: Wildeman, Hebla Arviddotter, Stubbe
Lapset:
1) Elin Hermansdotter (katso taulu 302) k. 1673.
2) Per Hermansson (katso taulu 303) k. 1674. Kammarherre, guvernör.
3) Ebba Hermansdotter (katso taulu 304) k. 1690.
4) Henrik Hermansson s. n. 1621.

Henkilöhakemisto


- Taulu 277 -

27. sukupolvi

Fleming, Elin Klasdotter, Bååt (taulusta 260. Isä: Fleming, Clas Hermansson) s. 1581. k. 1654.

1. puoliso Bååt, Peder Erlansson s. 1589. k. 24.12.1654 Kulla, Uppsala, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 278 -

27. sukupolvi

Fleming, Henrik Klasson (taulusta 260. Isä: Fleming, Clas Hermansson) s. 15.08.1584 Lofta, Kalmar, Ruotsi. k. 07.11.1650 Tukholma. Ämbetsman, Ståthållare över Viborgs och Nyslotts fästningar och län 1617. Ammatinlisäyksiä: Mietoisten Lehtisen ym. herra, sotaneuvos.

Anställd som hovjunkare hos Carl IX, ingick han på konungens befallning i krigstjänst och deltog som ryttmästare under Gustaf II Adolf i krigstågen mot Danmark och Ryssland. Ståthållare över Viborgs och Nyslotts fästningar och län 1617, utnämndes han året därefter till överste för karelska krigsfolket och blev 1620 landshövding över Ingermanland. 1622 blev han överste för hela finska rytteriet, 1628 vice amiral och tio år senare assessor i krigsrådet och mönsterherre i Sverige och Finland. Han var landtmarskalk vid riksdagarna 1643 och 1644 samt med några hundra krigare i mars 1644 underlade sig hela Jämtland, var en tapper krigare och utmärkt duglig ämbetsman. I ungdomen lämnades han utan understöd av far och svärfar, som båda ägde stora rikedomar, och måste under några år kämpa med den största fattigdom. Sedermera förtjänte han på leveranser till krigshären, genom handel och kronoarrenden stora summor, så att han före sin död ägde en ansenlig förmögenhet, av hvilken han använde en icke obetydlig del till fromma och allmänt gagnliga stiftelser. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Bååt, Ebba Erlandsdotter, Fleming k. 1630. Vihitty: 13.03.1608 Salem, Ruotsi.
Isä: Erland Johansson
Äiti: Beurreus, Margareta

Lapset:
1) Märta Henriksdotter (katso taulu 306) k. 1666.
2) Johan Henriksson (katso taulu 307)
3) Helena Henriksdotter (katso taulu 308)
4) Henrik Henriksson (katso taulu 310) s. 21.12.1625. k. 03.05.1697 haudattu Tukholma. Generalmajor.
5) Erik (katso taulu 311) s. 19.02.1616 Edeby Södermanland, Sverige. k. 19.04.1679 Riksten Södermanland, Sverige. Friherre riksråd.

2. puoliso Kurtzel, Sigrid, Fleming k. 21.02.1673 Tukholma. Vihitty: 1633.
Isä: Kurtzel, Jost Göransson
Äiti: Lilliehöök af Fårdala, Ebba, Kurtzel
Lapset:
1) Maria Elisabet Henriksdotter (katso taulu 309)
2) Jakob Henriksson Landshövding.

Henkilöhakemisto


- Taulu 279 -

27. sukupolvi

Kurck, Elin Jönsdotter, Stienkors (taulusta 264. Äiti: Tott, Ingeborg Tönnesdotter) s. 1543 Laukaa. k. 23.05.1609 Laukaa.

1. puoliso Stienkors, Ivar Månsson k. 27.09.1573. Sotamarsalkka. Lisätietoja: (Särkilahti).

Lapset:
1) Ingeborg (katso taulu 312)

Henkilöhakemisto


- Taulu 280 -

27. sukupolvi

Horn / Kanckas af, Klas Kristerinpoika (taulusta 265. Äiti: Ingeborg Siggentytär) k. 1566. Vapaaherra, amiraali.

1. puoliso Krumme, Kerstin Jaakontytär, Horn / Kanckas af k. 1611 haudattu 1611 Upsalan tuomiokirkko.

Lapset:
1) Krister Klaesinpoika (katso taulu 313) k. 1615. Lakimies, vapaaherra.

Henkilöhakemisto


- Taulu 281 -

28. sukupolvi

Hinwil von, Catharina, Segesser (taulusta 266. Äiti: Hohenlandenberg von, Beatrix)

Überlebte ihren Gemahl und wurde dann anscheinend Klosterfrau in Gutenzell, vermählt als dritte Gemahlin anfangs des Jahres 1567 Albrecht Segesser

1. puoliso Segesser, Albrecht k. 24.10.1605 Luzern.
Ritter vom Goldenen Sporn, Herrn zu Baldegg, bis 1568, das er von seiner ersten Gemahlin Kunigunde Segesser, geborenen v. Meggen, geerbt hatte, erhielt am 8. Mai 1559 das Luzerner Bürgerrecht als Geschenk, Mitglied des Grossen Rates, seit 1564 und des Kleinen Rates in Luzern, seit 1566, Stubenmeister der adeligen Gesellschaft zum Affenwagen, seit 1567, Landvogt in Beromünster 1568 bis 1569 und im Michelsamt 1569 bis 1572, fürstlich-konstanzischem Obervogt in Arbon 1578 bis 1580, Landvogt in Rothenburg 1581 bis 1594, Gesandten nach Mailand 1585, Tagsatzungsgesandten 1588, 1594, 1595, reiste 1588 nach Malta, Landvogt in Willisau 1595, in Rom, wo er sich seit 1548 aufhielt, mit seinem jüngeren Bruder Jost I. Segesser Verwalter der Gardehauptmannschaft, seit 1599, wurde mit dem genannten Bruder durch Luzern zum Gardekapitän vorgeschlagen, war mit seinem Bruder Jost Segesser gemeinsam Kommandant der päpstlichen Schweizergarde in Ravenna, seit 1560, seit 1567 wieder in Rom, war dort seit anfangs des Jahres 1568 Leutnant seines Bruders in der päpstlichen Schweizergarde, Hauptmann im projektierten Hilfszug des Landammanns Melchior Lussi nach Venedig 1572, an dem er aber nicht teilnahm, Hauptmann eines Luzerner Fähnleins in Frankreich 1573, nahm dort 1573 an der Belagerung von La Rochelle teil, Stellvertreter seines Bruders in der Garde zu Rom 1575 bis 1578, ersten Hauptmann ( Oberstleutnant ) im königlich-französischen Regiment Sebastian Tanner. Erstmals erwähnt als Kind 1534. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

Isä: Segesser, Hans Ulrich IV. s. 1521.
Äiti: Breitenlandenberg von, Elisabeth, Segesser

Lapset:
1) Hans Albrecht I. (katso taulu 314) k. 04.07.1611 Markdorf haudattu St. Katharinental bei Diessenhofen. Ritter vom Goldenen Sporn -und Römischer Pfalzgraf.

Henkilöhakemisto


- Taulu 282 -

28. sukupolvi

Oxienstierna, Anna (taulusta 267. Isä: Oxienstierna, Gabriel) s. n. 1539. k. 1583.


Lapset:
1) Karin (katso taulu 315) s. 1567. k. 1623. Hoviemäntä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 283 -

28. sukupolvi

Brahe, Ebba Abrahamsdotter, Baner (taulusta 268. Isä: Brahe, Abraham Persson) s. 09.01.1601 Gävle, Ruotsi. k. 04.06.1638 Stockholm.

1. puoliso Baner, Axel Gustafsson s. 1594 Djursholm, Danderyd, Stockholm. k. 25.04.1642. Vihitty: 22.05.1631.

Lapset:
1) Elsa Beata Axelsdotter (katso taulu 316) s. 05.06.1634 Gävle, Ruotsi. k. 11.04.1682.

Henkilöhakemisto


- Taulu 284 -

28. sukupolvi

Brand, Clas (taulusta 269. Isä: Brand, Johan) k. 1704 haudattu 28.03.1704 Kisko.

1. puoliso Hästesko af Målagård, Catharina, Brand k. 02.00.1713. Vihitty: 21.10.1672 Kisko.
Isä: Hästesko af Målagård, Mårten Lindvedson
Äiti: Gyllenhierta, Anna, Hästesko af Målagård

Lapset:
1) Clas Johan (katso taulu 317) s. 1673. k. 1719 Tukholma.
2) Peter (katso taulu 318) s. 1674. k. 1700 Riika, Latvia.
3) Gustav (katso taulu 319) s. 1676. k. 1743.
4) Anna Catharina (katso taulu 320)
5) Joakim Didrik k. 1700.
6) Herman (katso taulu 321) s. 1687. k. 1731 haudattu 09.03.1731 Korsberga, Ruotsi.
7) Margaretha (katso taulu 322) k. 1727 haudattu 11.09.1727 Husby-Lyhundra, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 285 -

28. sukupolvi

Brand, Johan (taulusta 269. Isä: Brand, Johan) k. 1689 haudattu 07.07.1689 Tenhola. Luutnantti.

1. puoliso Lindelöf, Anna Catharina, Brand s. 1629. k. 1692 haudattu 24.08.1692 Tenhola.
Isä: Lindelöf, Hans
Äiti: Brand, Brita, Lindelöf

Lapset:
1) Anna (katso taulu 323) k. 1734 haudattu 25.02.1734 Bromarv.
2) Maria k. 1713 (jälkeen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 286 -

28. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Elisabet, Hästesko af Målagård (taulusta 270. Äiti: Ljuster, Elisabet) k. 1650 (ennen).

1. puoliso Hästesko af Målagård, Mårten Lindvedson
Isä: Hästesko af Målagård, Linved Claesson
Äiti: Skalm, Margareta, Hästesko af Målagård

Lapset:
1) Johan (katso taulu 324) k. 08.04.1671 Taivassalo.
2) Hebla (katso taulu 325) k. 1663 (jälkeen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 287 -

28. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Johan Henriksson (taulusta 270. Äiti: Ljuster, Elisabet) s. 1602. k. 16.04.1643 Rendsborg, Holstein, Saksa.

1. puoliso Gyllenhierta, Hebla, Jägerhorn af Spurila k. 1689 Paimio. Vihitty: 19.11.1639 Turku.
Isä: Gyllenhierta, Clas Christersson
Äiti: Stubbe, Anna Jakobsdotter

Lapset:
1) Johan (katso taulu 326) s. 28.02.1643. k. 04.01.1712 Somero.

Henkilöhakemisto


- Taulu 288 -

28. sukupolvi

Ljuster, Margareta, Munck af Fulkila (taulusta 271. Isä: Ljuster, Erik Bertilsson) k. 1667.

1. puoliso Munck af Fulkila, Johan k. 1639 Saksa.

Lapset:
1) Anders (katso taulu 327) s. 1638 Somero. k. 18.03.1675 Somero.

Henkilöhakemisto


- Taulu 289 -

28. sukupolvi

Ljuster, Erik (taulusta 271. Isä: Ljuster, Erik Bertilsson) k. 1667.

1. puoliso Uggla, Beata, Ljuster
Isä: Uggla, Clas
Äiti: Wachtmeister, Beata, Uggla

Lapset:
1) Anna Margareta (katso taulu 328) k. 19.09.1697 Vihti haudattu 19.12.1697.
2) Estrid Helena (katso taulu 329) k. 1689.
3) Beata Catarina (katso taulu 330) k. haudattu 08.11.1696.

Henkilöhakemisto


- Taulu 290 -

28. sukupolvi

Ljuster, Anna, Didron (taulusta 271. Isä: Ljuster, Erik Bertilsson) k. 1680 (jälkeen).

1. puoliso Didron, Mikael Anton k. 1656.

2. puoliso Ramsay, Hans k. 1675 Rappin, Pommern, Saksa.
Isä: Ramsay, Johan
Äiti: Galle i Finland, Märta, Ramsay

Lapset:
1) Anders (katso taulu 331) k. 30.12.1701 Errastfer, Liivinmaa.
2) Johan Georg k. 04.07.1708 Holovzin, Länsi-Venäjä.
Holovtsin, kaupunki Länsi-Venäjällä, Mohilevin kuvernementissä, Mohilevista 32 km luoteeseen. Holovtzin luona 4. heinäkuta 1708 tapahtuneessa taistelussa Kaarle XII 12´000 miehellä loistavasti voitti venäläisen Seremetjevin ja Mensikovin johtaman armeijan, 20´000 miestä. Lähde: Tietosanakirja Otava 1912
3) Catarina (katso taulu 332) k. 12.00.1695 Raisio.

Henkilöhakemisto


- Taulu 291 -

28. sukupolvi

Silfversparre, Anna, Creutz (taulusta 272. Äiti: Fleming, Kerstin Larsdotter) s. 17.02.1626 Faringe, Tukholma. k. 04.08.1664 Pernaja.

Anna Gertrudin ja Elsa Margaretan välissä on ollu kaksi nimetöntä ja sukupuoletonta lasta.

1. puoliso Creutz, Ernst Johan s. 20.05.1619. k. 24.02.1684 Turku. Vihitty: 12.07.1646 Tukholma.
Isä: Creutz, Erengisle Larsson
Äiti: Hess von Wichdorff, Catharina, Creutz

Lapset:
1) Isak Henrik k. 1685.
2) Ernst s. 1648. k. 1675 (ennen) Pariisi, Ranska.
3) "lapsi", sukupuolesta ei ole tietoa k. haudattu 19.04.1650 Tukholma.
4) Catarina Helena (katso taulu 333)
5) Johan Lorenz (katso taulu 334) s. 07.08.1652. k. 05.02.1702 Riika, Latvia.
6) Christina k. 1685 (ennen).
7) Axel k. 17.12.1694 Viipuri.
8) Carl Gustav k. 1677 haudattu 27.05.1677 Turku.
9) Anna Gertrud (katso taulu 335) k. 1727.
10) Elsa Margareta (katso taulu 336) s. 21.05.1664. k. 1743 Pirkkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 292 -

28. sukupolvi

Boije, Erik Eriksson (taulusta 273. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 1668 haudattu 31.05.1668 Turun tuomiokirkko. Suomen alijahtimestari.

1. puoliso Stubbe, Anna, Boije k. 1656 haudattu 22.11.1656 Viipuri.
Isä: Stubbe, Henrik Olofsson
Äiti: Tawast, Cecilia Månsdotter, Stubbe

Lapset:
1) Henrik (katso taulu 337) k. 02.03.1684 haudattu Hauhon kirkkoon. Ratsumestari.

2. puoliso Klingspor, Maria Margareta, Boije s. 1634. k. 1667 haudattu 03.03.1667 Turun tuomiokirkko.
Isä: Klingspor, Johan Gustav
Äiti: Stjernfelt, Anna, Klingspor
Lapset:
1) Johan Gustav (katso taulu 338) s. 1665. k. 12.01.1737 Tornby, Linköping, Östergötland, Ruotsi.
2) Anders (katso taulu 340) s. n. 1668. k. 1727 Tyrväntö. Eversti.

3. puoliso Beurraeus, Sofia, Boije k. 1671 haudattu 19.03.1671 Turun tuomiokirkko. Vihitty: 1667.
Lapset:
1) Erik Gustav (katso taulu 339) k. 04.06.1709.
2) Mårten k. 27.11.1693 Linköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 293 -

28. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina, Bergh von (taulusta 273. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 1697.

1. puoliso Bergh von, Otto k. 1650. Vihitty: 1648.

2. puoliso Forbes, Ernst Johan s. 07.10.1624 Porvoon maalaiskunta. k. 19.10.1677 Myrskylä. Eversti. Vihitty: 25.09.1652.
Ylioppilas Tartossa 13.9.1638. Depositio 12.9.1638. Ylioppilas Tartossa 13.9.1638. Kapteeni isänsä värvätyssä rykmentissä Riiassa 1641. Everstiluutnantti Karl Ruuthin rykmentissä 1646, ero everstinä 1669. Omisti Myrskylän kartanon. Valtiopäivämies 1660. Helsingin maakuntakokouksen osanottaja 1671. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Forbes / Forbuss, Matts Myrskylän kartanon herra, eversti.
Äiti: Creutz, Brita Larsdotter, Forbes

Lapset:
1) Christina Juliana (katso taulu 341)
2) Brita (katso taulu 342) s. 1657. k. 1695.

Henkilöhakemisto


- Taulu 294 -

28. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christer (taulusta 273. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 1679. Vara-amiraali.

Ylioppilas Uppsalassa 15.8.1637. Luutnantti amiraliteetissa 1637. Mukana kolmen vuoden purjehduksella Länsi-Intiaan. Everstiluutnantti 1645, yliluutnantti 1654, kapteeni 1655, majuri 1664. Uudenmaan komppanian päällikkö 1666-75. Amiraaliluutnantti 1674. Vara-amiraali Stenbockin laivaston 3. eskaaderissa 1675, Lorentz Creutzin laivaston 3. eskaaderissa 1676, pidätetty virantoimituksesta virheellisen manööverin takia s.v., syytteessä komissoriaalioikeudessa, vapautettu 1677, muttei saanut virkaansa takaisin. Omisti Pernajan Isnäsin. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Sabelstjerna, Christina, Boije af Gennäs Perhesuhteet: Oli vielä elossa 1648.
Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Sabelhjerta, Jakob Bengtsson Ratsumestari.
Äiti: Stålarm, Kerstin Turesdotter, Sabelhjerta

Lapset:
1) Christer (katso taulu 343) k. 1700 (jälkeen). Kapteeni amiraliteetissa.

2. puoliso Bergk, Gertrud Sofia, Boije af Gennäs k. 1694.
Lapset:
1) Otto Ernst (katso taulu 344) Yliluutnantti amiraliteetissa .
2) Göran (katso taulu 345) s. 12.12.1661. k. 04.08.1703 Riika, Latvia.
3) Sofia Margareta (katso taulu 346) k. 1728 haudattu 25.10.1728 Kiikka.
4) Dorotea Christina k. 1702.

Henkilöhakemisto


- Taulu 295 -

28. sukupolvi

Boije af Gennäs, Claes Anders (taulusta 273. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 1656 Tykoczin, Puola.

1. puoliso Beuraeus, Elin, Boije af Gennäs k. n. 1694 Tyrväntö.
Isä: Beuraeus, Tomas
Äiti: Sofia Hansdotter, Beuraeus

Lapset:
1) Hans (katso taulu 347) s. 02.05.1650. k. 16.12.1688. Perhesuhteet: Sukupuoleltaan tuntematon lapsi on haudattu 1690 Myrskylä.
2) Clas s. 1652. k. 05.02.1714 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 296 -

28. sukupolvi

Boije, Margareta, Ritter von Reitaghausen (taulusta 273. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 1669 Pernaja ?.

1. puoliso Ritter von Reitaghausen, Johan Clausson k. 1652. Vihitty: 09.12.1649 Stettin, Puola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 297 -

28. sukupolvi

Boije, Göran (taulusta 273. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 21.02.1646.

1. puoliso Uggla, Estrid, Boije k. 1688. Vihitty: 1648.

Lapset:
1) Beata (katso taulu 348) k. 1687 (jälkeen).
2) Clas (katso taulu 349) s. 18.07.1641 Tenhola. k. 10.03.1698 Tenhola.
3) Göran s. 20.11.1643 Pohja. k. 20.06.1697 Pohja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 298 -

28. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman (taulusta 275. Isä: Fleming, Clas Larsson) s. 17.09.1619 Villnäs, Askainen. k. 28.07.1673 Tukholma. Amiral, president i kammarkollegie, Finlands generalguvernör.

Huvudman vid introduktionen av den friherrliga ätten Fleming af Liebelitz. Ägde Villnäs och byggde där slottet. Han tillbringade troligen sin barndom i Finland , studerade först i Uppsala och 1640-1644 skeppsbyggeri i Leyden och sjökrigföring i holländska flottan. Sedan han återvänt till Sverige deltog han i sjökriget mot Danmark, utnämndes till holmamiral och fortsatte sina studier i skeppsbyggeri i Holland 1647-1648. Som ämbetsman gjorde han en snabb karriär och kom särskilt att åtnjuta Karl X Gustavs gunst. Då han verkade som ordförande för reduktionskollegiet som skulle genomdriva fjärdepartsräfsten blev han dock föremål för sina högadliga ståndsbröders hat och efter kungens död (1660) fråntogs han sina uppgifter som riksskattmästare och sitt medlemskap i förmyndarregeringen. Han utsågs till generalguvernör över Finland och innehade denna befattning till 1669. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Rosladin, Christina, Fleming af Liebelitz s. 14.06.1628. k. 12.08.1676 Värmdö, Ruotsi. Vihitty: 15.05.1645.
Isä: Rosladin, Fritz
Äiti: Posse, Christina, Rosladin

Lapset:
1) Christina
2) Christina (katso taulu 350) k. 1705 (jälkeen).
3) Brita
4) Elena Christina
5) Anna s. 17.09.1646 Tukholma, Ruotsi. k. 18.08.1651 Vaxholm, Ruotsi.
6) Helena Christina s. 27.02.1648 Tukholma, Ruotsi. k. 18.08.1651 Vaxholm, Ruotsi.
7) Clas (katso taulu 351) s. 15.02.1649 Tukholma, Ruotsi. k. 31.07.1685 Aachen, Saksa. Landshövding, kungligt råd, maamarsalkka.
8) Fredrik s. 14.04.1652. k. 04.07.1677 Landskrona, Ruotsi.
9) Herman (katso taulu 352) s. 1654. k. 1718.
10) Magnus s. 1655. k. 1662 (jälkeen).
11) Carl Gustav s. 02.03.1662. k. 11.00.1687 Tukholma.
12) Gertrud s. 13.10.1665 Turku. k. 08.11.1673 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 299 -

28. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Lars (taulusta 275. Isä: Fleming, Clas Larsson) s. 03.01.1621 Värmdö, Ruotsi. k. 09.03.1699 Tukholma. Friherre, hovrättspresident, överkrigskammarpresident vid svenska armén.

Återkommen från sina utländska resor, utnämndes han 1649 till kammarherre, blev två år därefter friherre och kammarråd samt 1652 landshövding över Stockholms län, vartill Uppsala län lades 1654. Sistnämnda år på egen begäran förordnad till landshövding över Dorptska kretsen, försvarade han 1656 med en obetydlig besättning Dorpt i tio veckor mot de överlägsna ryssarna, varefter han utnämndes till överkrigskammarpresident vid svenska armén, hvilket ämbete han förestod både under polska och danska krigen. 1665 utnämnd till president i Dorpts hovrätt, upphöjdes han 1668 till riksråd och blev året därpå kansler för universitetet i Pernau. Han blev 1676 som rikskammarråd förordnad att biträda riksskattmästaren Sten Bjelke vid kammarkollegiets förvaltning. 1680 utnämndes han till lagman i södra Finland. Under sista åren av sin levnad var han för sin svaga hälsa frikallad från alla tjänstebefattningar och bevistade rådets sammanträden, blott då hans krafter tilläto det. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Natt och Dag, Anna, Fleming af Liebelitz s. 11.10.1634 Tukholma. k. 16.04.1684 Tukholma. Vihitty: 19.06.1653 Nyköping, Ruotsi.
Isä: Natt och Dag, Ivar Nilsson
Äiti: Posse, Christina, Natt och Dag

Henkilöhakemisto


- Taulu 300 -

28. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Barbro, Sparre (taulusta 275. Isä: Fleming, Clas Larsson) s. 20.05.1624 Värmdö, Ruotsi. k. 03.08.1693 Tukholma. Friherrinna, vapaaherratar.

1. puoliso Sparre, Erik Vihitty: 24.03.1650 Tukholma.

Lapset:
1) Anna Johanna (katso taulu 353) s. 1657. k. 1712.

Henkilöhakemisto


- Taulu 301 -

28. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Göran (taulusta 275. Isä: Fleming, Clas Larsson) s. 29.10.1628 Värmdö, Ruotsi. k. 17.09.1667 Breda, Holland. Friherre, riksråd, diplomat.

Han utnämnd 1660 till riksråd och rikskammarråd, skickades 1666 till England för att åstadkomma en närmare förening med Sverige och medla i kriget mellan England och Holland. Dessa underhandlingar ledde till freden i Breda 1667. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gyllenstierna af Lundholm, Sigrid, Fleming af Liebelitz s. 31.03.1639 Tryserum, Klamar, Ruotsi. k. 15.05.1700 Tukholma. Friherrinna, vapaaherratar. Vihitty: 26.04.1656 Tukholma.
Isä: Gyllenstierna af Lundholm, Johan
Äiti: Gyllenhorn, Christina, Gyllenstierna af Lundholm

Henkilöhakemisto


- Taulu 302 -

28. sukupolvi

Fleming, Elin Hermansdotter, Gyllenflög (taulusta 276. Isä: Fleming, Herman Klasson) k. 1673.

1. puoliso Gyllenflög, Carl k. 1698 haudattu 1698 Mynämäki. Vihitty: 29.01.1673.

Henkilöhakemisto


- Taulu 303 -

28. sukupolvi

Fleming, Per Hermansson (taulusta 276. Isä: Fleming, Herman Klasson) k. 1674. Kammarherre, guvernör.

1. puoliso Posse, Märta, Fleming k. 1693.
Isä: Posse, Christer
Äiti: Sparre af Rossvik, Christina, Posse

Henkilöhakemisto


- Taulu 304 -

28. sukupolvi

Fleming, Ebba Hermansdotter, Jordan (taulusta 276. Isä: Fleming, Herman Klasson) k. 1690.

1. puoliso Jordan, Carl k. 16.04.1662 Turku haudattu 06.03.1664 Rauma. Vihitty: 1655.
Isä: Jordan von, Mikael
Äiti: Munkhoven, Christina, Jordan von

Lapset:
1) Märta (katso taulu 354) s. 1655. k. 1693.

Henkilöhakemisto


- Taulu 305 -

28. sukupolvi

Fleming, Elisabet Hermansdotter, Yxkull (taulusta 276. Isä: Fleming, Herman Klasson) s. 1615 (ennen). k. 1685 (jälkeen).

1. puoliso Yxkull, Johan k. 24.11.1654. Vihitty: 24.09.1639 Kulla, Uppsala, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 306 -

28. sukupolvi

Fleming, Märta Henriksdotter, Wrede (taulusta 278. Isä: Fleming, Henrik Klasson) k. 1666.

1. puoliso Wrede af Elimä, Carl Henrik s. 06.04.1596 Haapsalu, Eesti. k. 03.11.1654 Tukholma. Vapaaherra. Vihitty: 1635.
Isä: Wrede, Henrik
Äiti: Ungern von, Gertrud, Wrede

Lapset:
1) Henrik s. 28.01.1638 Anjala. k. 13.07.1657 Kulla, Uppsala, Ruotsi.
2) Ebba s. 03.07.1639 Salem, Ruotsi. k. 04.08.1657 Kulla, Uppsala, Ruotsi.
3) Peter k. 1660 (jälkeen).
4) Gustav k. 1667 Pariisi, Ranska.
5) Carolus k. 1667 Pariisi, Ranska.
6) Helena s. 24.09.1649 Tukholma. k. 24.10.1654.
7) Johan s. 06.10.1651 Tukholma. k. 20.08.1657.
8) Fabian (katso taulu 355) k. 08.04.1709 Riika, Latvia.

Henkilöhakemisto


- Taulu 307 -

28. sukupolvi

Fleming, Johan Henriksson (taulusta 278. Isä: Fleming, Henrik Klasson)

1. puoliso Gyllenstierna, Kerstin, Fleming

Henkilöhakemisto


- Taulu 308 -

28. sukupolvi

Fleming, Helena Henriksdotter, Yxkull (taulusta 278. Isä: Fleming, Henrik Klasson)

På korväggen i Ösmo kyrka, strax söder om det nuvarande koret, sitter ett "Epitafium" av svart marmor med alabasterfigurer. Minnestavlan bär de Flemingska och Bååtska vapnen samt en latinsk inskrift, som hyllar Helena. Hon var uppenbart en inflytelserik dam, som i sina båda äktenskap dessutom knöts samman med ett par andra av tidens mäktiga ätter. Predikstolen i Ösmo kyrka har de Flemingska och Yxkullska vapnen på sitt tak. Under taket hänger en tavla i svart och förgylld ram som ger förklaringen. Nedtill står med stora bokstäver: "Gudh til Ähra och Hans Tempel til Prydno, ähr thenna predikostol af Högvälborna Fru Helena Fleming Friherrinna til Harlund, Fru til Fålnäs och Djursnäs förährat 1667." Kyrkan har också en dopskål av silver med årtalet 1660 och däröver ett krönt monogram, H.F. N.B. (Helena Fleming och Nicolaus (Nils) Bååt). Hon skänkte också 1680 Nibili = Nyble gård till "Sin sockne kyrkia Össmo til Cappelans Bordh". Gården användes som komministerboställe fram till 1911 och huvudbyggnaden disponeras numera av Ösmo Hembygdsgille. Släkterna Yxkull och Fleming hade båda gynnats av olika kungar. När de kungliga förläningarna ifrågasattes, drogs Djursnäs med i reduktionen och Hon fick nöja sig med att bo kvar på livstid. Efter hennes död tillföll godset för en tid kronan. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Yxkull, Vollmar s. 1609. k. 1649. Eversti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 309 -

28. sukupolvi

Fleming, Maria Elisabet Henriksdotter, Bagge af Berga (taulusta 278. Isä: Fleming, Henrik Klasson)

1. puoliso Bagge af Berga, Erik

Henkilöhakemisto


- Taulu 310 -

28. sukupolvi

Fleming, Henrik Henriksson (taulusta 278. Isä: Fleming, Henrik Klasson) s. 21.12.1625. k. 03.05.1697 haudattu Tukholma. Generalmajor.

Ylioppilas Uppsalassa 30.1.1636. Ylioppilas Leidenissa 16.1.1646. Kapteeni (1650). 1. trondheimilaisen jalkaväkirykmentin eversti 1658. Ångermanlandin (sittemmin Jämtlandin) jalkaväkirykmentin eversti 1659. Porin läänin jalkaväkirykmentin eversti 1661, ero kenraalimajurina 1674. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Gruus af Edeby, Carin, Fleming k. 1678. Vihitty: 1658.

Lapset:
1) Helena Henriksdotter
2) Klas Henriksson (katso taulu 356) k. 1706. Amiralitetskapten.
3) Ingeborg Henriksdotter (katso taulu 357)
4) Märta Henriksdotter (katso taulu 358)

Henkilöhakemisto


- Taulu 311 -

28. sukupolvi

Fleming af Lais, Erik (taulusta 278. Isä: Fleming, Henrik Klasson) s. 19.02.1616 Edeby Södermanland, Sverige. k. 19.04.1679 Riksten Södermanland, Sverige. Friherre riksråd.

Huvudman vid introduktionen av den friherrliga ätten Fleming af Lais. Han ägde bl a Svidja, Pikkala och Fituna herrgård samt två hemman av Ålö, Rånö och Nåttarö. Den sistnämnda såldes 1720 till familjen Törnflycht på Nynäs. Efter fulländade studier, varunder han i synnerhet vinnlagt sig om bergvetenskapen, skickades han 1635 med assessorn i bergskollegium, Hans Philip till Pite lappmark att upptaga och anlägga Nasa silververk. 1637 befordrad till assessor i bergskollegium, företog han två år därefter en vetenskaplig resa till bergverken i Tyskland, Holland, spanska Nederländerna, England, Skotland och Frankrike och befordrades efter sin hemkomst 1643 till kommissarie i bergskollegium och rikets bergslag. 1651 utnämnd till landshövding över Stora Kopparbergs län och följande året till president i generalbergsamtet och kammarråd, upphöjdes han 1654 till friherre och blev året därefter riksråd och kommissarie i reduktionskollegium. I svenska bergshanteringens historia intager han ett förtjänt rum såsom verksam befordrare av bergslagens utveckling. Såsom enskild man beröms han för sin gudsfruktan, rättskaffenhet och givmildhet till kyrkor och fattiga. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852: Ylioppilas Leidenissa 11.8.1640. Opiskeli Pariisissa, Lontoossa ja Roomassa. Matkusti lähetystön mukana Venäjälle 1634. Päävuoriviraston palvelukseen 1635. Vuorikollegion asessori 1637. Tieteellinen matka suureen osaan Euroopan maita 1639-43. Vuorikollegion ja valtakunnan vuorikuntien komissaari 1643. Kopparbergin läänin maaherra 1651-55, samalla vuorikollegion presidentti ja kamarineuvos 1652. Vapaaherra 1654. Valtaneuvos 1655. Reduktiokollegion komissaari s.v., ero 1678. Maamarsalkka valtiopäivillä 1654 ja 1655. Lanko: Turun hovioikeuden asessori Johan Stålhandske, kuollut 1680.

1. puoliso Soop, Maria Eleonora, Fleming af Lais k. 1651. Vihitty: 1642.

2. puoliso Cruus af Edeby, Christina, Fleming af Lais k. 1701. Vihitty: 1653.

Lapset:
1) Erland Henriksson Fänrik.
2) Klas Henriksson Överste.
3) Margareta Henriksdotter

Henkilöhakemisto


- Taulu 312 -

28. sukupolvi

Stienkors, Ingeborg, Horn (taulusta 279. Äiti: Kurck, Elin Jönsdotter)

1. puoliso Horn af Kankas, Arvid Henriksson k. 1606. Käskynhaltija.
Isä: Horn af Kanckas, Henrik Klasson s. 1512.
Äiti: Stålarm, Elin Arvidsdotter, Horn af Kanckas

Lapset:
1) Elin (katso taulu 359) k. 1690. Valtaneuvoksen tytär.

Henkilöhakemisto


- Taulu 313 -

28. sukupolvi

Horn, Krister Klaesinpoika (taulusta 280. Isä: Horn / Kanckas af, Klas Kristerinpoika) k. 1615. Lakimies, vapaaherra.

1. puoliso Bielke, Catharina Turentytär, Horn Valtaneuvoksen tytär.

Lapset:
1) Mauritz Kristerinpoika (katso taulu 360) k. 1671. Turun hovioikeuden asessori, vapaaherra.

Henkilöhakemisto


- Taulu 314 -

29. sukupolvi

Segesser, Hans Albrecht I. (taulusta 281. Äiti: Hinwil von, Catharina) k. 04.07.1611 Markdorf haudattu St. Katharinental bei Diessenhofen. Ritter vom Goldenen Sporn -und Römischer Pfalzgraf.

Ritter vom Goldenen Sporn -und Römischer Pfalzgraf durch den Papst Clemens VIII. ( 16. Sept. l600 ), Herr zu Schauensee durch seine Gemahlin, nach Studien in Mailand ( 1591 war er noch dort ) Mitglied des Grossen Rates in Luzern 1591 durch Luzern als Leutnant der päpstlichen Schweizergarde ernannt 1593. Hauptmann seit I606. Quelle: Dr. Robert Durrer 1867 - 1934 Schweiz und Agnes von Segesser 1884 - 1964 Schweiz

1. puoliso Mettenwyl von, Jacobea, Segesser Vihitty: 04.05.1598.
Isä: Mettenwyl von, Hans Ritter, Herrn zu Oberkirch und zu Schauensee.
Äiti: Feer, Benedicta, Mettenwyl von

Lapset:
1) Maria Jacobea II. (katso taulu 361) s. 20.12.1600. Erbin des Schlosses und der Herrschaft Schauensee.

Henkilöhakemisto


- Taulu 315 -

29. sukupolvi

Kyle, Karin (taulusta 282. Äiti: Oxienstierna, Anna) s. 1567. k. 1623. Hoviemäntä.


Lapset:
1) Hans (katso taulu 362) s. 1601 syntyi ennen. k. 1624.

Henkilöhakemisto


- Taulu 316 -

29. sukupolvi

Baner, Elsa Beata Axelsdotter, Kurck (taulusta 283. Äiti: Brahe, Ebba Abrahamsdotter) s. 05.06.1634 Gävle, Ruotsi. k. 11.04.1682.

1. puoliso Kurck, Gustaf Jonsson s. 10.10.1624 Klackeborg, Östergötland, Ruotsi. k. 12.03.1689. Vihitty: 08.08.1654.

Lapset:
1) Ebba Catharina (katso taulu 363) s. 1666 Gällered, Ruotsi. k. 15.09.1688 Vesterby, Vardnäs, Östergötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 317 -

29. sukupolvi

Brand, Clas Johan (taulusta 284. Isä: Brand, Clas) s. 1673. k. 1719 Tukholma.

1. puoliso Gertten von, Christina Elisabet, Brand s. 1670. k. 25.04.1731 Kemiö. Vihitty: 26.12.1724 Kemiö.
Isä: Gertten von, Berndt Johan
Äiti: Kruse af Kaibala, Maria Elisabet, Gertten von

Lapset:
1) Clas Johan (katso taulu 364) s. 07.04.1707. k. 04.02.1763 Kemiö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 318 -

29. sukupolvi

Brand, Peter (taulusta 284. Isä: Brand, Clas) s. 1674. k. 1700 Riika, Latvia.

1. puoliso Linderot, Anna Margaretha, Brand s. 01.07.1669. k. 04.11.1736 Karuna. Vihitty: 1698.

Lapset:
1) Clas (katso taulu 365) s. 07.10.1699. k. 06.02.1780 Västanfjärd.

Henkilöhakemisto


- Taulu 319 -

29. sukupolvi

Brand, Gustav (taulusta 284. Isä: Brand, Clas) s. 1676. k. 1743.

1. puoliso Löwen, Sofia Juliana, Brand s. 1697. k. 1748 haudattu 22.06.1748 Karjaa. Vihitty: 1718.
Isä: Löwen, Gerhard Magnus
Äiti: Stålarm, Beata, Löwen

Henkilöhakemisto


- Taulu 320 -

29. sukupolvi

Brand, Anna Catharina, Feychting (taulusta 284. Isä: Brand, Clas)

1. puoliso Feychting, Carl Henrik k. 1697. Vihitty: 05.07.1696 Kisko.

2. puoliso Hammar, Matts Sigfridsson Vihitty: 1707.

Henkilöhakemisto


- Taulu 321 -

29. sukupolvi

Brand, Herman (taulusta 284. Isä: Brand, Clas) s. 1687. k. 1731 haudattu 09.03.1731 Korsberga, Ruotsi.

1. puoliso Papegoja, Anna Brita, Brand s. 1681. k. 16.01.1765 Korsberga, Ruotsi.
Isä: Papegoja, Brynte
Äiti: Hård af Segerstad, Catharina, Papegoja

Lapset:
1) Bogislaus k. 1746 (jälkeen).
2) Maria Christina (katso taulu 366) k. 16.04.1796 Korsberga, Ruotsi.
3) Catharina Elisabet (katso taulu 367) s. 30.11.1718. k. 03.02.1760.
4) Anna Brita (katso taulu 368) s. 1727. k. 23.03.1810 Korsberga, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 322 -

29. sukupolvi

Brand, Margaretha, Trentz (taulusta 284. Isä: Brand, Clas) k. 1727 haudattu 11.09.1727 Husby-Lyhundra, Ruotsi.

1. puoliso Trentz, Gabriel s. 1672 Västgötaland, Ruotsi. k. 11.11.1747 Närtuna, Ruotsi. Vihitty: 28.11.1725 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 323 -

29. sukupolvi

Brand, Anna, Körning (taulusta 285. Isä: Brand, Johan) k. 1734 haudattu 25.02.1734 Bromarv.

1. puoliso Körning, Axel k. 1691. Amiralitetslöjtnant. Vihitty: 1683.
Isä: Körning, Erik Ratsumestari.
Äiti: Gyllenlood, Ingeborg, Körning

Lapset:
1) Ingeborg (katso taulu 369) s. 02.03.1684 Rilaks.

Henkilöhakemisto


- Taulu 324 -

29. sukupolvi

Hästesko af Målagård, Johan (taulusta 286. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Elisabet) k. 08.04.1671 Taivassalo.

1. puoliso Anckarsköld, Maria, Hästesko af Målagård k. 1692 (jälkeen). Vihitty: 1670.
Isä: Anckarsköld, Arvid Göransson
Äiti: Stierna, Maria, Anckarsköld

Lapset:
1) Margareta k. 1672 haudattu 1672 Taivassalo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 325 -

29. sukupolvi

Hästesko af Målagård, Hebla, Stiernkors (taulusta 286. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Elisabet) k. 1663 (jälkeen).

1. puoliso Stiernkors, Lars Månsson Vihitty: n. 1640.

Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 370) k. 1696 (jälkeen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 326 -

29. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Johan (taulusta 287. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan Henriksson) s. 28.02.1643. k. 04.01.1712 Somero.

1. puoliso Munck af Sommernäs, Christina, Jägerhorn af Spurila k. 16.08.1698 Paimio. Vihitty: 1680.
Isä: Munck af Sommernäs, Anders
Äiti: Preen von, Maria Eleonora, Munck af Sommernäs

Lapset:
1) Hebla Helena (katso taulu 371) s. 1679 Paimio. k. 1741 (jälkeen).
2) Ebba Catarina (katso taulu 372) s. 1680 Paimio. k. 1748.
3) Johan Anders (katso taulu 373) s. 1681. k. 29.03.1751 Somerniemi.
4) Clas Henrik (katso taulu 374) s. 1683. k. 21.04.1745 Mikkelin maalaiskunta.
5) Carl Gustav (katso taulu 375) s. 1684 Somerniemi. k. 07.00.1761 Helsinki.
6) Hans Christer (katso taulu 376) s. 1687 Somerniemi. k. 25.09.1744 Helsinki.
7) Christina Maria (katso taulu 377) s. 1693.
8) Anna Elisabet (katso taulu 378) s. 1694.
9) Otto Magnus k. 1719.
10) Margareta Juliana s. 1697. k. 1698 haudattu 16.10.1698 Paimio.

Henkilöhakemisto


- Taulu 327 -

29. sukupolvi

Munck af Fulkila, Anders (taulusta 288. Äiti: Ljuster, Margareta) s. 1638 Somero. k. 18.03.1675 Somero.

1. puoliso Ramsay, Margareta, Munck af Fulkila k. 30.10.1702.
Isä: Ramsay, Johan
Äiti: Galle i Finland, Märta, Ramsay

Lapset:
1) Clas (katso taulu 379) k. 08.00.1716 Tobolsk, Venäjä.
2) Anders Erik (katso taulu 380) s. 1670 Hirsijärvi, Somero. k. 09.07.1709 Venäjä. Kuolinsyy: Kuoli vankeudessa.
3) Johan k. 1695 Puola haudattu 1695 Puola.
4) Beata Christina k. 17.03.1759 Somero.
5) Margareta Helena (katso taulu 381) s. 09.00.1662. k. 1744 haudattu 28.10.1744 Tenhola.
6) Magdalena (katso taulu 382) s. 1662.
7) Märta Catarina

Henkilöhakemisto


- Taulu 328 -

29. sukupolvi

Ljuster, Anna Margareta, Hästesko-Fortuna (taulusta 289. Isä: Ljuster, Erik) k. 19.09.1697 Vihti haudattu 19.12.1697.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Gustaf k. 1681.
Isä: Skoo / Hästesko-Fortuna, Jakob Carlsson
Äiti: Ekestubbe, Anna Larsdotter, Skoo / Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Anna (katso taulu 384) s. 05.02.1675. k. 03.04.1746 Vihti.

2. puoliso Stålhane, Lars k. 06.12.1694 Vihti. Korpraali, Vihdin Irjalan omistaja.
Kaksi nimetöntä lasta haudattu Vihdissä 14.02.1690.

Isä: Stålhane, Lars Savonlinnan läänin sihteerinä 1645-48.
Äiti: Falkenberg, Anna Kristiina, Stålhane

Lapset:
1) Anna Christina k. 1705 (jälkeen).
2) Kristina Katarina (katso taulu 383) k. 1744 haudattu 22.06.1744 Vihti.
3) Agneta Margareta (katso taulu 385) s. 1693. k. 14.11.1775 Somero.
4) Märta Regina

Henkilöhakemisto


- Taulu 329 -

29. sukupolvi

Ljuster, Estrid Helena, Sölfverarm (taulusta 289. Isä: Ljuster, Erik) k. 1689.

1. puoliso Sölfverarm, Henrik Adolf s. 07.02.1653. k. 1713 haudattu 04.00.1713 Hauho. Vihitty: 1678.
Isä: Sölfverarm, Erik Eriksson s. 07.08.1628.
Äiti: Gyllenhierta, Beata Margareta, Sölfverarm

Lapset:
1) Ester Helena k. 1724 haudattu 12.03.1724 Sääksmäki.
2) Erik s. 02.00.1679. k. 17.10.1680 Nummi.
3) Beata Maria (katso taulu 386) s. 1682. k. 1751 haudattu 23.10.1751 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 330 -

29. sukupolvi

Ljuster, Beata Catarina (taulusta 289. Isä: Ljuster, Erik) k. haudattu 08.11.1696.

1. puoliso Rennerfelt, Anders s. n. 1648. k. 28.05.1715 Nummi. Vihitty: 1678 (ennen).
Isä: Rennier / Rennerfelt, Carl s. 1620 (ennen).
Äiti: Munck, Hebla, Rennier / Rennerfelt

Lapset:
1) Erik Johan (katso taulu 387) k. 06.12.1715 Siperia, Venäjä.
2) Carl Ludvig s. Nummi. k. 29.09.1708 Liesna, Ukraina.
Store Nordiske Krig, 1708 For at undgå russernes, under Peter I, den Store, brændte jords taktik vendte Karl XII af Sverige bort fra vejen til Moskva for at marchere ind i Ukraine. Det var en skæbnesvanger beslutning. Hans allierede, kosakkerne under hetman Ivan Mazepa, viste sig langt svagere end den svenske konge havde forventet. Og langt alvorligere var den voksende fare mod den svenske forsyningskolonne som rykkede fra Riga sydpå til Karls undsætning. Under general Adam Lewenhaupt var de hundredvis af tungt lastede vogne nu nødt til at rykke mange kilometer ud over deres planlagte forening med den svenske hær. Russerne rykkede frem for at angribe den udsatte flanke af forsyningskolonnen nær Dnieper-flodens løb. I september 1708 begyndte en række lynangreb gradvist at nedslide den 11.000 mand store eskorter som Lewenhaupt kommanderede. Undertallige med 4 til 1 blev svenskerne til sidst nødt til at ødelægge deres artilleri og forsyninger den 9. oktober nær landsbyen Liesna og skære sig vej ud. Kun omkring halvdelen af styrken underslap deres russiske plageånder for at slutte sig til Karl i Ukraine. Russiske tab udgjorde sandsynligvis 10.000.
3) Beata Christina (katso taulu 388) k. 1732 haudattu 16.03.1732 Nummi.
4) Clas Adam
5) Märta Sofia
6) Anders Magnus (katso taulu 389) s. 1678. k. 28.05.1730 Vihti.
7) Hebla Helena k. 1680 haudattu 1680.
8) Ebba Catarina (katso taulu 390) k. 1732 (jälkeen).
9) Anna Catarina k. 1710 haudattu 30.03.1710 Nummi.
10) Helena Regina s. 01.09.1691. k. 30.03.1710 Nummi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 331 -

29. sukupolvi

Ramsay, Anders (taulusta 290. Äiti: Ljuster, Anna) k. 30.12.1701 Errastfer, Liivinmaa.

1. puoliso Bäck i Finland, Elisabet, Ramsay k. 1741 (jälkeen).
Isä: Bäck i Finland, Hans Johan s. 21.04.1650.
Äiti: Grass, Elisabet, Bäck i Finland s. 1656.

Lapset:
1) Adolf k. 1725 (ennen).
2) Hans k. 1741.

Henkilöhakemisto


- Taulu 332 -

29. sukupolvi

Ramsay, Catarina, Gyldenär (taulusta 290. Äiti: Ljuster, Anna) k. 12.00.1695 Raisio.

1. puoliso Gyldenär, Erik s. 1659. k. 1710 Somero. Vihitty: n. 1675.

Henkilöhakemisto


- Taulu 333 -

29. sukupolvi

Creutz, Catarina Helena, Bellingshausen von (taulusta 291. Äiti: Silfversparre, Anna)

1. puoliso Bellingshausen von, Hans Henrik

Henkilöhakemisto


- Taulu 334 -

29. sukupolvi

Creutz, Johan Lorenz (taulusta 291. Äiti: Silfversparre, Anna) s. 07.08.1652. k. 05.02.1702 Riika, Latvia.

1. puoliso Bonde, Agneta, Creutz s. 1653. k. 05.09.1737 Hillared, Älvsborgs län, Ruotsi. Vihitty: 18.03.1683 Sandhem, Ruotsi.
Isä: Bonde, Carl Filip
Äiti: Uggla, Maria Elisabet, Bonde

Henkilöhakemisto


- Taulu 335 -

29. sukupolvi

Creutz, Anna Gertrud, Zöge (taulusta 291. Äiti: Silfversparre, Anna) k. 1727.

1. puoliso Zöge, Herman Reinhold s. 10.07.1653 Tallinna, Eesti. k. 20.02.1698 Kaarina.

Lapset:
1) Maria Elisabet (katso taulu 391) k. 1730 haudattu 22.05.1730 Kemiö.

2. puoliso Ekebom, Johan k. 10.08.1726 Perniö. Vihitty: 1700.

Henkilöhakemisto


- Taulu 336 -

29. sukupolvi

Creutz, Elsa Margareta, Horns af Marienborg (taulusta 291. Äiti: Silfversparre, Anna) s. 21.05.1664. k. 1743 Pirkkala.

1. puoliso Horns af Marienborg, Carl Gustav Vihitty: 05.11.1685.

2. puoliso Ruthenhjelm, Israel Simonsson k. 1723. Vihitty: 1704.
Isä: Ruuth, Simon Persson s. 1608.
Äiti: Nöthebom, Maria Göransdotter, Ruuth s. 1620.

Lapset:
1) Hedvig Eleonora (katso taulu 392) s. 14.09.1681.

Henkilöhakemisto


- Taulu 337 -

29. sukupolvi

Boije af Gennäs, Henrik (taulusta 292. Isä: Boije, Erik Eriksson) k. 02.03.1684 haudattu Hauhon kirkkoon. Ratsumestari.

Nimettömiä kuolleita lapsia, N.N. haudattu 13.01.1656 Viipuri, N.N.1, N.N.2, ja N.N.3j haudattu 1658 Viipuri Ylioppilas Turussa 1663/64 Boije Henric. Luutnantti Hälsingen rykmentissä 1675. Tanskalaisten sotavankina Kööpenhaminassa. Ratsumestari(?). Omisti Viipurin pitäjän Strömsnäsin, Tuuloksen Toivoniemen ja Luopioisten Ämmätsän. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Charpentier, Anna Margareta, Boije s. 17.07.1659. k. 03.07.1699.
Isä: Charpentier, Toussaint Turun läänin jalkaväkirykmentin everstiluutnantti.
Äiti: Duck, Anna Magdalena, Charpentier

Lapset:
1) Anna Magdalena (katso taulu 393) k. 1741.

Henkilöhakemisto


- Taulu 338 -

29. sukupolvi

Boije, Johan Gustav (taulusta 292. Isä: Boije, Erik Eriksson) s. 1665. k. 12.01.1737 Tornby, Linköping, Östergötland, Ruotsi.

1. puoliso Sparre, Margareta, Boije k. 13.08.1720 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 24.08.1694 Ekebyborna, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Sparre, Carl
Äiti: Minningerode von, Catarina Lucia, Sparre

Lapset:
1) Catharina Maria (katso taulu 394) s. 09.05.1695. k. 21.03.1785 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
2) Carl Gustav (katso taulu 395) k. 08.08.1769 St. Lars, Ruotsi.
3) Erik s. 23.03.1699 Ekebyborna, Östgötland, Ruotsi. k. 1701 haudattu 17.02.1701 Ekebyborna, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 339 -

29. sukupolvi

Boije, Erik Gustav (taulusta 292. Isä: Boije, Erik Eriksson) k. 04.06.1709.

1. puoliso Leijonsköld, Christina Juliana, Boije s. 12.04.1667. k. 1725 haudattu 30.01.1725 Vittskövle, Kristianstad, Ruotsi.
Isä: Leijonsköld, Augustin
Äiti: Filseck von, Barbara Veronica Sibilla Moser, Leijonsköld

Lapset:
1) Adam Gustav (katso taulu 396) k. 13.08.1719.
2) Maria Charlotta k. 1705 haudattu 25.11.1705 Ljungby, Kristianstad, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 340 -

29. sukupolvi

Boije, Anders (taulusta 292. Isä: Boije, Erik Eriksson) s. n. 1668. k. 1727 Tyrväntö. Eversti.

Ylioppilas Turussa. Voluntaari Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1684, korpraali 1685, ratsukorpraali 1687, kornetti 1688. Ranskalaiseen palvelukseen 1690. Kapteeni Nils Bielken jalkaväkirykmentissä Pommerissa 1682. Hollantilaiseen palvelukseen 1694. Kapteeni Bohuslänin rakuunarykmentissä 1697. Everstiluutnantti saksilaisista vangeista kootussa pataljoonassa 1707, Uplannin viisikäsratsuväkirykmentissä 1709, Uudenmaan ratsuväkirykmentissä s.v., Inkerin rakuunarykmentissä 1710, eversti 1713. Joutui sotavangiksi Torniossa 1715 ja vietiin Moskovaan, palasi 1723, ero s.v. Varrontaeversti (överste i exspektans) Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentissä s.v. Omisti mm. Tyrvännön Lepaan kartanon. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Liewen von, Elsa Christina, Boije s. 11.05.1676 Ösmo, Nynäshamns kommun på södra Södertörn, Ruotsi. k. 1728 Hattula ? haudattu 1728 Hattula. Vihitty: 24.09.1701 Flisby, Jönköping, Ruotsi.
Isä: Liewen von, Gustav Fredrik
Äiti: Kyle, Hillevi Margareta, Liewen von

Lapset:
1) Carl
2) Anders
3) Erik Gustav (katso taulu 397) s. 1702. k. 19.01.1751 Skällvik, Östergötaland, Ruotsi.
4) Hedvig Sofia (katso taulu 398) s. 27.07.1704 Flisby, Jönköping, Ruotsi. k. 14.10.1774 Borgstena, Södra Älvsborg, ruotsi.
5) Anna Margareta s. 1706. k. 1706 haudattu 11.12.1706 Flisby, Jönköping, Ruotsi.
6) Arvid s. 02.01.1711 Flisby, Jönköping, Ruotsi.
7) Ulrika s. 25.10.1713 Flisby, Jönköping, Ruotsi. k. 25.10.1713 Ruotsi.
8) Hans Henrik (katso taulu 399) k. 02.10.1781 Södermanland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 341 -

29. sukupolvi

Forbes, Christina Juliana, Stålhandske (taulusta 293. Äiti: Boije af Gennäs, Christina)

1. puoliso Stålhandske, Henrik Johansson s. 24.06.1647 Kemiö. k. 1714.

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 400)

Henkilöhakemisto


- Taulu 342 -

29. sukupolvi

Forbes, Brita, Boije af Gennäs (taulusta 293. Äiti: Boije af Gennäs, Christina) s. 1657. k. 1695.

1. puoliso Boije af Gennäs, Hans s. 02.05.1650. k. 16.12.1688. Vihitty: 18.12.1680. Perhesuhteet: Sukupuoleltaan tuntematon lapsi on haudattu 1690 Myrskylä.
Sukupuoleltaan tuntematon lapsi on haudattu 1690 Myrskylä. Ylioppilas Turussa 1663/64. Majuri Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä. Omisti Tyrvännön Lahdentaan sekä Lammin Perttulan ja Ojalan. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Boije af Gennäs, Claes Anders
Äiti: Beuraeus, Elin, Boije af Gennäs

Lapset:
1) Clas k. 1713.
2) Ernst (katso taulu 401) k. 14.12.1722 Pernaja.
3) Carl Magnus k. 1703 (jälkeen).
4) Hans (katso taulu 402) s. 1686. k. 18.12.1730 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 343 -

29. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christer (taulusta 294. Isä: Boije af Gennäs, Christer) k. 1700 (jälkeen). Kapteeni amiraliteetissa.

Ylioppilas Turussa kl. 1664. Voluntaari amiraliteetissa 1668, arklimestari 1669, konstaapeli 1670, aliluutnantti 1672, yliluutnantti 1675, kapteeni 1677, ero 1679. Oli välillä ulkomaisessa palveluksessa 1670-72. Uudestaan sotapalvelukseen 1683, ero 1700. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Stubbe, Hedvig, Boije af Gennäs Vihitty: 13.01.1677.
Isä: Stubbe, ??
Äiti: Kohl, Helena Antonsdotter, Stubbe

Lapset:
1) Hans (katso taulu 403) k. 1719 (jälkeen) Venäjä.
2) Christer (katso taulu 404) s. 04.11.1678. k. 25.09.1751 Karlshamn, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 344 -

29. sukupolvi

Boije af Gennäs, Otto Ernst (taulusta 294. Isä: Boije af Gennäs, Christer) Yliluutnantti amiraliteetissa .

Ylioppilas Turussa 1664. Yliluutnantti amiraliteetissa, ero 1697. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Grubbe, Anna Dorotea, Boije af Gennäs
Isä: Grubbe, Christoffer
Äiti: Gårffelt, Christina Sigrid, Grubbe

Lapset:
1) Lorenz Ernst (katso taulu 405) s. 1695. k. 1748 haudattu 29.07.1748 Göteborg, Ruotsi.
2) Otto Christer (katso taulu 406) s. 14.05.1700. k. 05.05.1766 Pälkäne.

Henkilöhakemisto


- Taulu 345 -

29. sukupolvi

Boije af Gennäs, Göran (taulusta 294. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 12.12.1661. k. 04.08.1703 Riika, Latvia.

1. puoliso Gyldenbring, Aletha, Boije af Gennäs s. 12.09.1661. k. 1716. Vihitty: 12.06.1683 Tukholma.
Isä: Bring / Gyldenbring, Erik
Äiti: Edenberg, Catharina, Bring / Gyldenbring

Lapset:
1) Christer s. 21.08.1684 Pernaja. k. 28.06.1709 Pultava, Venäjä.
2) Gertrud Catarina s. 24.12.1685 Tukholma. k. 24.04.1766 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
3) Erik (katso taulu 407) s. 21.06.1687 Åland . k. 16.03.1739 Knutby, Tukholma.
4) Göran s. 02.01.1690 Åland . k. 1708.
5) Johan s. 01.10.1692 Pernaja. k. 1694 Pernaja.
6) Anders (katso taulu 408) s. 30.08.1694 Pernaja. k. 22.09.1768 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
7) Sofia Juliana (katso taulu 409) s. 27.02.1695 Viipuri. k. 23.12.1772 Tukholma.
8) Nils Gustav (katso taulu 410) s. 07.09.1698 Viipuri. k. 19.04.1750 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 346 -

29. sukupolvi

Boije af Gennäs, Sofia Margareta, Grass (taulusta 294. Isä: Boije af Gennäs, Christer) k. 1728 haudattu 25.10.1728 Kiikka.

1. puoliso Grass, Henning Johan s. 06.01.1649. k. 11.00.1713 Kiikka. Friherre; vapaaherra. Vihitty: 1679 (ennen).

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 411) s. 1693. k. 1774 Kiikka. Friherrina; vapaaherratar.

Henkilöhakemisto


- Taulu 347 -

29. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hans (taulusta 295. Isä: Boije af Gennäs, Claes Anders) s. 02.05.1650. k. 16.12.1688. Perhesuhteet: Sukupuoleltaan tuntematon lapsi on haudattu 1690 Myrskylä.

Sukupuoleltaan tuntematon lapsi on haudattu 1690 Myrskylä. Ylioppilas Turussa 1663/64. Majuri Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä. Omisti Tyrvännön Lahdentaan sekä Lammin Perttulan ja Ojalan. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Forbes, Brita, Boije af Gennäs s. 1657. k. 1695.
Isä: Forbes, Ernst Johan s. 07.10.1624 Porvoon maalaiskunta. Eversti.
Äiti: Boije af Gennäs, Christina, Bergh von

Lapset:
1) Clas k. 1713.
2) Ernst (katso taulu 401) k. 14.12.1722 Pernaja.
3) Carl Magnus k. 1703 (jälkeen).
4) Hans (katso taulu 402) s. 1686. k. 18.12.1730 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 348 -

29. sukupolvi

Boije, Beata, Pihl (taulusta 297. Isä: Boije, Göran) k. 1687 (jälkeen).

1. puoliso Pihl, Axel k. 1683.

Henkilöhakemisto


- Taulu 349 -

29. sukupolvi

Boije, Clas (taulusta 297. Isä: Boije, Göran) s. 18.07.1641 Tenhola. k. 10.03.1698 Tenhola.

1. puoliso Cronstjerna, Anna Christina, Boije Vihitty: 05.04.1671 Helsinki.
Isä: Cronstjerna, Mikael
Äiti: Stålarm, Brita, Cronstjerna

Lapset:
1) Herman (katso taulu 412) k. 16.01.1716 Tumen, Siperia, Venäjä.
2) Carl Axel k. 03.02.1706 Fraustadt, Saksa.
3) Brita Margareta (katso taulu 413)
4) Hans Erik k. 1710 Viipuri.
5) Göran s. 1682. k. 1743 haudattu 21.06.1743 Pohja.
6) Nils Johan s. 1682. k. 21.12.1705.
7) Märtha Christina (katso taulu 414) s. 1684. k. 1749.

Henkilöhakemisto


- Taulu 350 -

29. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Christina, Bonde (taulusta 298. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) k. 1705 (jälkeen).

1. puoliso Bonde, Tord s. 24.01.1610 Frötuna, Ruotsi. k. 07.06.1683 Trästena, Ruotsi. Vihitty: 05.00.1675.

Henkilöhakemisto


- Taulu 351 -

29. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Clas (taulusta 298. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 15.02.1649 Tukholma, Ruotsi. k. 31.07.1685 Aachen, Saksa. Landshövding, kungligt råd, maamarsalkka.

Han fick en till hälften civil och till hälften militärisk uppfostran. Han studerade vid Åbo universitet och gjorde också en vidsträckt studieresa genom Europa. 1675 förordnades han till ledamot i den kommision som skulle undersöka förmyndarregeringens förvaltning. 1677 blev han kansliråd och året efter överste för ett finskt kavalleriregemente. 1680 blev han landshövding i Närke och Värmland, och då var han redan lantmarskalk. Han var för reduktionen, och för att vända motviljan mot reduktionen frånkungen personligen, så gav han i förslag att detta förslaget med reduktionen skulle komma ifrån ständerna själva och inte från kungen. För detta blev han belönad av kungen med en plats i rådet och presidentskap i kammar- och kommerskollegierna. 1683 fick han överinseende över gamla reduktionskollegium och året efter tog han över ledningen över rikets kammare, efter Sten Bielke när han dog, och samma år blev han kansler för Lunds universitet. Han jobbade så mycket så han blev överansträngd, och hans sinne blev nedtryckt av alla de många bittra anfall som han blev föremål för. Han var en av de sällsynta män som arbetade hårt utan tanke på egen vinning. Han var också fattig vilket gjorde att Karl XI efter han död hjälpte hans änka, och hans barn blev två år efter hans död upphöjda till grevligt stånd. Ingen av sönerna lämnade dock några manliga avkomlingar så ätten dog ut 1729. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Oli maamarsalkaksi tullessaan 31 vuotias. Hän oli opiskellut sekä Upsalan että Turun yliopistossa ja oleskellut useita vuosia ulkomailla, etupäässä Ranskassa, missä sai sotilaskoulutuksen. Lähde: Suomen kansan aikakirjat IV osa, s. 103

1. puoliso Cruus af Edeby, Anna, Fleming af Liebelitz Friherrinna. Vihitty: 1675.
Miehensä kuoleman jälkeen sai kuninkaalta eräitä tiluksia elinajakseen ja kaksi armonvuotta miehensä arvokkaiden virkatoimien takia. Lähde: Suomen kansan aikakirjat, osa IV s. 122

Lapset:
1) Fredrik
2) Christina
3) Herman
4) Magnus
5) Christina
6) Carl Gustaf
7) Gertrud
8) Brita

Henkilöhakemisto


- Taulu 352 -

29. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman (taulusta 298. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 1654. k. 1718.

1. puoliso Sack, Catarina, Fleming af Liebelitz s. 1658. k. 07.12.1743. Vihitty: 05.02.1679.

Lapset:
1) Christina
2) Anna
3) Carl
4) Barbro (katso taulu 415) s. 1683. k. 11.00.1747 Kärrbo, Västmanland, Ruotsi.
5) Clas (katso taulu 416) s. 1685. k. 15.07.1766 Askainen. Överste.
6) Göran (katso taulu 417) s. 1687 Tukholma. k. 20.12.1754 Österhaninge, Ruotsi.
7) Fredrik
8) Arvid
9) Herman (katso taulu 418) s. 23.09.1690 Tukholma. k. 04.06.1769 Espoo.
10) Charlotta Ulrika
11) Axel
12) Lars (katso taulu 419) s. 1695. k. 27.05.1748 Älghult, Kronobergs län, Ruotsi.
13) Otto (katso taulu 420) s. 20.12.1696. k. 24.11.1779 Sätuna, Uppland, Ruotsi. Riksråd.
14) Erik

Henkilöhakemisto


- Taulu 353 -

29. sukupolvi

Sparre, Anna Johanna, Creutz (taulusta 300. Äiti: Fleming af Liebelitz, Barbro) s. 1657. k. 1712.

1. puoliso Creutz, Johan s. 07.04.1651 Turku. k. 16.09.1726 Turku. Vihitty: 10.06.1677 Turku.
Isä: Creutz, Lorenz s. 1615.
Äiti: Duwall, Elsa, Creutz s. 19.09.1620 Tukholma.

Lapset:
1) Lorenz s. 10.03.1678. k. 23.11.1695 Turku ?.
2) Erik s. 05.03.1680. k. 24.01.1697.
3) Elsa (katso taulu 421) s. 24.08.1681. k. 17.01.1768 Turku.
4) Gustav (katso taulu 422) s. 10.01.1683. k. 13.08.1746 Pohjanlahti.
5) Jakob s. 11.06.1684. k. 23.06.1684.
6) Carl (katso taulu 423) s. 10.07.1685. k. 15.04.1740 Pernaja.
7) Barbro s. 02.08.1686. k. 23.09.1686.
8) Anna Margareta s. 1688. k. 1691.
9) Brita (katso taulu 424) s. 11.05.1689. k. 07.02.1720 Halmstad, Ruotsi.
10) Märta Catarina s. 29.07.1690.
11) Johan (katso taulu 425) s. 08.06.1692. k. 1748.
12) Jakob s. 11.03.1694. k. 10.04.1694.
13) Svante (katso taulu 426) s. 24.04.1695. k. 26.10.1762 Roasjö, Älvsborg, Ruotsi.
14) Jakob Axel s. 25.02.1697. k. 28.02.1701.
15) Clas s. 11.03.1700. k. 26.05.1700.
16) Christina (katso taulu 427) s. 23.04.1701. k. 15.08.1777 Fogelsta, Södermanland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 354 -

29. sukupolvi

Jordan, Märta, Granfelt (taulusta 304. Äiti: Fleming, Ebba Hermansdotter) s. 1655. k. 1693.

1. puoliso Granfelt, Gabriel Samuelsson s. 1648. k. 11.05.1708 Tukholma.
Isä: Granfelt, Samuel Gabrielsson
Äiti: Jägerhorn, Brita, Granfelt

Lapset:
1) Carl Gustaf (katso taulu 428) s. 28.07.1683 Naantalin maaseurakunta. k. 24.12.1767 Pirkkala. Porin läänin jalkaväkirykmentin Vesilahden komppanian kapteeni.
2) Hebla Sofia

Henkilöhakemisto


- Taulu 355 -

29. sukupolvi

Wrede, Fabian (taulusta 306. Äiti: Fleming, Märta Henriksdotter) k. 08.04.1709 Riika, Latvia.

1. puoliso Duwall, Helena Gustaviana, Wrede k. 1700. Vihitty: ?.

Lapset:
1) Märta (katso taulu 430)
2) Ebba Gustaviana (katso taulu 431)
3) Christina Ulrika
4) Henrik Johan (katso taulu 432) s. 1696. k. 20.08.1758 Kimstad, Östergötland, Ruotsi.
5) Helena s. 1683. k. 14.03.1769 Julita, Södermanland, Ruotsi.
6) Beata Carlotta (katso taulu 434) s. 1688. k. 09.01.1744 Parainen.
7) Gustav
8) Fabian (katso taulu 435) s. 08.04.1694 Elimäki. k. 17.02.1768 Julita, Södermanland, Ruotsi.
9) Agneta Sofia (katso taulu 436) s. 10.07.1697 Salem, Ruotsi. k. 01.00.1753.

2. puoliso Treijden von, Gertrud Sofia, Wrede k. 20.10.1736 Tukholma. Vihitty: 1713.
Lapset:
1) Barbro Helena (katso taulu 429) k. 1795.
2) Otto Gustav (katso taulu 433) s. 06.05.1709 Riika, Latvia. k. 18.06.1772 Anjala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 356 -

29. sukupolvi

Fleming, Klas Henriksson (taulusta 310. Isä: Fleming, Henrik Henriksson) k. 1706. Amiralitetskapten.

Ärvde 1698 Ogesta och Herrön efter svärfadern.

1. puoliso Yxkull von, Maria Meijendorff, Fleming
Isä: Yxkull von, Lage Meijendorff
Äiti: Wemstedt, Maria, Yxkull von

Lapset:
1) Henrik Klasson
2) Maria Helena Klasdotter (katso taulu 437) k. 14.03.1771 Hangelösa, i Skaraborgs län, Ruotsi.
3) Catharina Ebba
4) Lage Klasson
5) Göran Klasson
6) Klas Klasson
7) Johan Klasson
8) Carl Klasson (katso taulu 438)

Henkilöhakemisto


- Taulu 357 -

29. sukupolvi

Fleming, Ingeborg Henriksdotter, Rålamb (taulusta 310. Isä: Fleming, Henrik Henriksson)

1. puoliso Rålamb, Hans Kammarherre, lagman, friherre.

Henkilöhakemisto


- Taulu 358 -

29. sukupolvi

Fleming, Märta Henriksdotter, Sperling (taulusta 310. Isä: Fleming, Henrik Henriksson)

1. puoliso Sperling, Göran Fältmarskalk, generalguvernör, greve.

Lapset:
1) Catarina (katso taulu 439) s. 27.03.1690. k. 05.01.1739.

Henkilöhakemisto


- Taulu 359 -

29. sukupolvi

Horn af Kanckas, Elin, Gyldenär (taulusta 312. Äiti: Stienkors, Ingeborg) k. 1690. Valtaneuvoksen tytär.

1. puoliso Gyldenär, Johan s. 1598. k. 1685. Majuri, aatelinen.

Lapset:
1) Margaretha (katso taulu 440) k. 1705 (ennen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 360 -

29. sukupolvi

Horn af Åminne, Mauritz Kristerinpoika (taulusta 313. Isä: Horn, Krister Klaesinpoika) k. 1671. Turun hovioikeuden asessori, vapaaherra.

1. puoliso Horn af Kanckas, Ingeborg, Horn af Åminne k. 1652 haudattu 1652 Tukholman suurkirkko.
Isä: Horn af Kanckas, Arvid Henrikinpoika Päälippueen ratsumies 1579, luutnantti 1583.
Äiti: Särkilahti, Ingeborg, Horn af Kanckas

Lapset:
1) Arvid Mauritzinpoika (katso taulu 441) s. 10.01.1631 Kärkinen, Karuna, Sauvo. k. 17.03.1692 Kärkinen, Karuna, Sauvo. Vapaaherra, maaherra, eversti, kirkonisäntä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 361 -

30. sukupolvi

Segesser, Maria Jacobea II., Allmend (taulusta 314. Isä: Segesser, Hans Albrecht I.) s. 20.12.1600. Erbin des Schlosses und der Herrschaft Schauensee.

1. puoliso Allmend an der, Jost Junker, Erbe des Schlosses und der Herrschaft Schauensee.

Lapset:
1) Joseph (katso taulu 442) Junker, Herr zu Herrschaft Schauensee.

Henkilöhakemisto


- Taulu 362 -

30. sukupolvi

Stake, Hans (taulusta 315. Äiti: Kyle, Karin) s. 1601 syntyi ennen. k. 1624.


Lapset:
1) Anna (katso taulu 443) k. n. 1658.

Henkilöhakemisto


- Taulu 363 -

30. sukupolvi

Kurck, Ebba Catharina, Grüner (taulusta 316. Äiti: Baner, Elsa Beata Axelsdotter) s. 1666 Gällered, Ruotsi. k. 15.09.1688 Vesterby, Vardnäs, Östergötland, Ruotsi.

1. puoliso Grüner, Johan Diderich s. 27.07.1661 Nedre Foss, Aker, (Oslo?), Norja. k. 25.03.1712 Sorø, Norja. Vihitty: 1686 Allono, Stenby, Östergötland, Ruotsi.

Lapset:
1) Gustavus (katso taulu 444) s. 01.01.1688 Saeby, Östergötland, Ruotsi. k. 28.02.1763 Oslo, Norja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 364 -

30. sukupolvi

Brand, Clas Johan (taulusta 317. Isä: Brand, Clas Johan) s. 07.04.1707. k. 04.02.1763 Kemiö.

1. puoliso Pilrot, Anna Maria, Brand s. 25.11.1706. k. 03.06.1769 Kemiö. Vihitty: 10.03.1728 Kemiö.

Lapset:
1) Gustav Magnus s. 13.04.1728. k. 25.04.1729.
2) Henrik Johan (katso taulu 445) s. 12.03.1730 Kemiö. k. 04.12.1799 Kemiö.
3) Karl Gustaf (katso taulu 446) s. 10.09.1731. k. 07.09.1775 Kemiö.
4) Clas Johan s. 27.03.1735 Kemiö. k. 18.08.1795 Kemiö.
5) Christina Elisabet s. 14.03.1748. k. 22.07.1753.

Henkilöhakemisto


- Taulu 365 -

30. sukupolvi

Brand, Clas (taulusta 318. Isä: Brand, Peter) s. 07.10.1699. k. 06.02.1780 Västanfjärd.

1. puoliso Lindcrantz, Eva Märta, Brand s. 22.01.1710. k. 24.02.1732 Pohja. Vihitty: 28.06.1729.
Isä: Lindcrantz, Axel Lorentz s. 03.01.1685.
Äiti: Finberg, Eva Maria, Lindcrantz s. 1689.

Lapset:
1) Anna Sofia s. 28.05.1731. k. 29.05.1731.

2. puoliso Laurentz, Anna Sofia k. 16.12.1741 Kangasala. Vihitty: 23.06.1734 Kangasala.
Isä: Laurentz, Carl s. 15.11.1682 Helsinki.
Äiti: Lindcrantz, Sofia Catharina, Laurentz
Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 447) s. 16.07.1735. k. 12.06.1813 Västanfjärd.
2) Gustaf Henrik s. 04.07.1738 Kangasala. k. 11.10.1741 Kangasala.
3) Anna Sofia s. 13.12.1739 Kangasala. k. 10.10.1741 Kangasala.
4) Carolina Christina s. 20.01.1741 Kangasala. k. 08.10.1741 Kangasala.

3. puoliso Rehbinder, Elisabet Dorotea, Brand s. 15.11.1725 Marttila. k. 13.10.1771 Kemiö. Vihitty: 28.12.1745 Sauvo.
Isä: Rehbinder, Otto Magnus s. 1678.
Äiti: Schauman, Anna Margareta, Rehbinder s. 1691.
Lapset:
1) Otto Magnus (katso taulu 448) s. 07.06.1747 Karuna. k. 17.06.1786 Somero.
2) Peter Gustav s. 07.10.1748 Karuna.
3) Bernt Clas s. 25.03.1750 Karuna. k. 28.02.1751 Karuna.
4) Fredrik s. 06.01.1751 Karuna. k. 07.01.1751 Karuna.
5) Anna Margareta s. 23.12.1751 Karuna. k. 21.07.1819 Turku.
6) Ulrika Charlotta s. 27.11.1753 Karuna. k. 18.01.1754 Karuna.
7) Adolf Fredrik (katso taulu 449) s. 21.06.1755 Karuna. k. 14.07.1813 Laitila.
8) Clas Reinhold s. 17.01.1758 Karuna. k. 09.11.1758 Karuna.

Henkilöhakemisto


- Taulu 366 -

30. sukupolvi

Brand, Maria Christina, Kagg (taulusta 321. Isä: Brand, Herman) k. 16.04.1796 Korsberga, Ruotsi.

1. puoliso Kagg, Lars s. 06.01.1722 Mellby, Ruotsi. k. 26.05.1772 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 367 -

30. sukupolvi

Brand, Catharina Elisabet (taulusta 321. Isä: Brand, Herman) s. 30.11.1718. k. 03.02.1760.

1. puoliso Lagerberg, Johan Emanuel s. 01.12.1690 Fågelås och Hjo, Ruotsi. k. 01.09.1756 Korsberga, Ruotsi. Vihitty: 01.00.1734.

Henkilöhakemisto


- Taulu 368 -

30. sukupolvi

Brand, Anna Brita, Hager (taulusta 321. Isä: Brand, Herman) s. 1727. k. 23.03.1810 Korsberga, Ruotsi.

1. puoliso Hager, Johan Fredrik s. 08.04.1720 Suntak, Ruotsi. k. 10.01.1787 Korsberga, Ruotsi. Vihitty: 19.09.1755 Fröjered, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 369 -

30. sukupolvi

Körning, Ingeborg, Schütz (taulusta 323. Äiti: Brand, Anna) s. 02.03.1684 Rilaks.

1. puoliso Schütz, Johan Luutnantti. Vihitty: 13.03.1711.

Lapset:
1) Anna Elisabet (katso taulu 450) s. 1712. k. 08.03.1755 Mörby .

Henkilöhakemisto


- Taulu 370 -

30. sukupolvi

Stiernkors, Elisabet, Starck (taulusta 325. Äiti: Hästesko af Målagård, Hebla) k. 1696 (jälkeen).

1. puoliso Starck, Carl s. 05.06.1638. k. 05.05.1669.
Isä: Starck, Hans Tomasson s. 12.05.1594.
Äiti: Svärd, Christina, Starck

2. puoliso Renner, Arvid

Henkilöhakemisto


- Taulu 371 -

30. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Hebla Helena (taulusta 326. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1679 Paimio. k. 1741 (jälkeen).

1. puoliso Gisselkors, Nils k. 29.09.1708 Liesna (Lesnaja), Mohilevin kuvernementti, Etelä-Venäjä. Vihitty: 10.01.1699.
Lesnaja, paikkakunta Venäjällä, Mohilevin kuverneraentissa Dnjeprin itäpuolella, Pronja- ja Sos-jokien yhtymäkohdasta luoteiseen; täällä tapahtui 29 p. syysk. 1708 tappelu ruotsalaisten ja venäläisten välillä. Venäläisten lukumäärä lienee ollut n. 14.000, ruotsalaisten 11,000-13,000. Edellisiä johti Pietari tsaari, jälkimäisiä kenraali Lewenhaupt, joka oli lähtenyt liikkeelle Liivinmaalta yhtyäkseen Kaarle XII:een. Viimemainittu oli aikonut odottaa Lewenhauptia Dnjeprin seuduilla, mutta sittemmin, siinä luulossa että Lewenhauptin armeia jo oli turvassa vihollisen hyökkäykseltä, lähtenyt etelään päin Severiaan, joten Pietari tsaari sai tilaisuuden hyökätä Lewenhauptin kimppuun. Ruotsalaiset eivät tosin tulleet ratkaisevasti voitetuiksi, mutta kun he menettivät tykistönsä ja melkein kaikki varastonsa ja niin paljon väkeä, että Lewenhaupt saattoi viedä kuninkaan avuksi vain 6,500 miestä, on L:n taistelu luettava heille tappioksi. Venäläisillä oli kaatuneita ja haavoittuneita n. 4,000 miestä. Lähde: Tietosanakirja Otava 1912


Henkilöhakemisto


- Taulu 372 -

30. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Ebba Catarina, Rosenlew (taulusta 326. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1680 Paimio. k. 1748.

1. puoliso Rosenlew, Henrik Johan s. 1646. k. 18.11.1704 Sauvo.
Isä: Schlow / Rosenlew, Ertman
Äiti: Kneben von, Gertrud Dorotea, Schlow / Rosenlew

Lapset:
1) Ebba Catarina
2) Henrik Johan s. 10.03.1701. k. 08.01.1737 Bohuslän, Ruotsi.
3) Christina Helena

Henkilöhakemisto


- Taulu 373 -

30. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Johan Anders (taulusta 326. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1681. k. 29.03.1751 Somerniemi.

1. puoliso Pahlen von der, Barbro Juliana, Jägerhorn af Spurila s. 28.03.1693. k. 12.02.1769 Jokioinen. Vihitty: 1713.
Isä: Pahlen von der, Fredrik Adolf s. 1653.
Äiti: Forbes, Sophia Helena, Pahlen von der

Lapset:
1) Sofia Christina s. 1714. k. 1716.
2) Reinhold Johan (katso taulu 451) s. 17.05.1716. k. 19.11.1790 Loimijoki.
3) Eva Juliana s. 05.10.1719. k. 1761.
4) Carl Henrik s. 1720. k. 1743.
5) Ulrika Eleonora s. 1721. k. 1721.
6) Gustav Christian s. 1722. k. 1742.
7) Fredrik Anders (katso taulu 452) s. 11.07.1723 Somerniemi. k. 25.11.1801 Pernaja.
8) Barbro Helena s. 10.05.1726 Somerniemi. k. 14.03.1793 Pernaja.
9) Sofia Catarina (katso taulu 453) s. 17.08.1727. k. 18.11.1791.

Henkilöhakemisto


- Taulu 374 -

30. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Clas Henrik (taulusta 326. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1683. k. 21.04.1745 Mikkelin maalaiskunta.

1. puoliso Grandfelt från Dal, Brigitta, Jägerhorn af Spurila s. 1683. k. 1740 haudattu 13.06.1740 Grava, Värmland, Ruotsi.
Isä: Grandfelt från Dal, Lars
Äiti: Gyllenspetz, Maria, Grandfelt från Dal

Lapset:
1) Christina Anna (katso taulu 454) s. 1712. k. 19.02.1766.
2) Lorenz Johan (katso taulu 455) s. 04.09.1720 Grava, Värmland, Ruotsi. k. 09.05.1751.
3) Carl Fredrik (katso taulu 456) s. 10.08.1722 Grava, Värmland, Ruotsi. k. 02.03.1773 Mikkelin maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 375 -

30. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carl Gustav (taulusta 326. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1684 Somerniemi. k. 07.00.1761 Helsinki.

1. puoliso Ramsay, Charlotta Sofia, Jägerhorn af Spurila s. 1683. k. 30.11.1750 Kirkkonummi.
Isä: Ramsay, Anders Erik s. 16.10.1646.
Äiti: Ritter, Dorotea Sofia, Ramsay s. 1651.

Henkilöhakemisto


- Taulu 376 -

30. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Hans Christer (taulusta 326. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1687 Somerniemi. k. 25.09.1744 Helsinki.

1. puoliso Köhler von, Gertrud Helena, Jägerhorn af Spurila k. n. 1756.
Isä: Köhler von, Georg Johan
Äiti: Stålhandske, Märta, Köhler von

Lapset:
1) Christina Helena s. 12.08.1717. k. 23.09.1788 Kirkkonummi.
2) Hedvig Juliana (katso taulu 457) s. 20.12.1720 Helsingin pitäjä. k. 22.04.1787 Kirkkonummi.
3) Hans Christian s. 1723. k. 1742.
4) Märta Charlotta (katso taulu 458) s. 23.01.1725 Tuusula. k. 13.07.1786 Tibble, Uppsala, Ruotsi.
5) Clas Georg s. 1726. k. 18.02.1755 Kirkkonummi.
6) Carl Magnus (katso taulu 459) s. 21.05.1730. k. 28.04.1782 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 377 -

30. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Christina Maria, Ögnelood (taulusta 326. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1693.

1. puoliso Ögnelood, Jakob Anders s. 08.01.1675. k. 10.12.1754 Kalvola. Vihitty: 20.03.1728 Somerniemi.

Lapset:
1) Beata Eleonora (katso taulu 460) s. 07.07.1734 Tenhola. k. 04.08.1808 Lempäälä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 378 -

30. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Anna Elisabet, Stigelius (taulusta 326. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1694.

1. puoliso Stigelius, Johannes

Henkilöhakemisto


- Taulu 379 -

30. sukupolvi

Munck af Fulkila, Clas (taulusta 327. Isä: Munck af Fulkila, Anders) k. 08.00.1716 Tobolsk, Venäjä.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Helena Margareta, Munck af Fulkila k. 1707 (jälkeen).

Lapset:
1) Catarina Helena
2) Christina s. 01.04.1694 Somero. k. 22.06.1697 Somero.
3) Clas Johan s. 07.00.1696 Somero. k. 24.07.1697 Somero.
4) Mårten Johan (katso taulu 461) s. 24.02.1699 Vihti. k. 12.00.1759 Somero.
5) Sofia Maria s. 24.02.1699 Vihti. k. 1700 haudattu 25.03.1700 Vihti.
6) Clas (katso taulu 462) s. 20.08.1704 Vihti. k. 12.04.1761 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 380 -

30. sukupolvi

Munck (af Fulkila), Anders Erik (taulusta 327. Isä: Munck af Fulkila, Anders) s. 1670 Hirsijärvi, Somero. k. 09.07.1709 Venäjä. Kuolinsyy: Kuoli vankeudessa.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Maria, Munck (af Fulkila) s. 12.07.1670. k. 14.08.1697 Somero. Vihitty: 28.12.1686 Vihti.
Isä: Hästesko-Fortuna, Lorentz
Äiti: Körning, Ingeborg Margareta, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Lorentz Anders (katso taulu 463) s. 15.10.1687 Somero. k. 30.12.1744 Halikko.
2) Johan (katso taulu 464) s. 1689 Somero. k. 1759 Somero. Kornetti, Hirsijärven omistaja 1752 - 1759.
3) Anders Erik s. 12.00.1696. k. 25.05.1751 Somero.

Henkilöhakemisto


- Taulu 381 -

30. sukupolvi

Munck af Fulkila, Margareta Helena (taulusta 327. Isä: Munck af Fulkila, Anders) s. 09.00.1662. k. 1744 haudattu 28.10.1744 Tenhola.

1. puoliso Tragman, Johan k. haudattu 19.04.1730 Tenhola. Vihitty: 1698.
Isä: Bock, Hans Mårtensson

Henkilöhakemisto


- Taulu 382 -

30. sukupolvi

Munck af Fulkila, Magdalena, Pahlen von der (taulusta 327. Isä: Munck af Fulkila, Anders) s. 1662.

1. puoliso Pahlen von der, Otto Magnus k. 1710 Tallinna, Eesti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 383 -

30. sukupolvi

Stålhane, Kristina Katarina, Munck (taulusta 328. Äiti: Ljuster, Anna Margareta) k. 1744 haudattu 22.06.1744 Vihti.

1. puoliso Munck, Lorentz Anders s. 15.10.1687 Somero. k. 30.12.1744 Halikko. Vihitty: 1707.
Isä: Munck (af Fulkila), Anders Erik s. 1670 Hirsijärvi, Somero.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Maria, Munck (af Fulkila) s. 12.07.1670.

Lapset:
1) Kristina Juliana (katso taulu 465) s. 15.02.1708. k. n. 1743.
2) Lars Johan s. 25.03.1711. k. 08.02.1780 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 384 -

30. sukupolvi

Hästesko-Fortuna, Anna, Stålhane (taulusta 328. Äiti: Ljuster, Anna Margareta) s. 05.02.1675. k. 03.04.1746 Vihti.

Annan suku omisti Suontaan kartanon Vihdissä.

1. puoliso Stålhane, Erik k. 1693 Vanhakylä haudattu Tuusulan kirkko. Luutnantti.
Isä: Stålhane, Anders Ratsumestari.
Äiti: Pistolhjelm, Brita Elisabeth, Stålhane s. 1650.

2. puoliso Nassokin, Axel Gotthard s. 20.09.1670. k. 20.11.1700 Narva, Eesti. Vihitty: 03.08.1693 Vihti.
Isä: Nassokin, Henrik
Äiti: Cronstierna, Märta Catarina, Nassokin

Lapset:
1) Margareta Juliana (katso taulu 466) s. 06.05.1694 Vihti. k. 08.05.1748.
2) Henrik (katso taulu 467) s. 19.04.1698 Vihti. k. 27.12.1758 Porvoon maalaiskunta.
3) Märta Helena s. 09.08.1699 Vihti. k. 24.08.1702 Vihti.
4) Axel Gotthard (katso taulu 468) s. 22.08.1700. k. 11.11.1761 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 385 -

30. sukupolvi

Stålhane, Agneta Margareta, Munck af Fulkila (taulusta 328. Äiti: Ljuster, Anna Margareta) s. 1693. k. 14.11.1775 Somero.

1. puoliso Munck af Fulkila, Johan s. 1689 Somero. k. 1759 Somero. Kornetti, Hirsijärven omistaja 1752 - 1759. Vihitty: 16.01.1710.
Isä: Munck (af Fulkila), Anders Erik s. 1670 Hirsijärvi, Somero.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Maria, Munck (af Fulkila) s. 12.07.1670.

Lapset:
1) Lorenz Anders (katso taulu 469) s. 17.03.1712 Somero. k. 15.07.1771 Somero.
2) Johan (katso taulu 470) s. 20.11.1716 Hirsijärvi, Somero. k. 11.08.1784 Somero. Luutnantti, Hirsijärven omistaja 1760-1784 .
3) Maria Christina s. 05.04.1718. k. 19.12.1775.
4) Anders Erik (katso taulu 471) s. 28.10.1720 Särestad, Skaraborgs / Västra Götaland, Ruotsi. k. 04.09.1779 Rantasalmi.
5) Beata Sofia (katso taulu 472) s. 12.04.1723 Somero. k. 16.03.1800 Vihti.
6) Jakob Gustav (katso taulu 473) s. 27.04.1726 Somero. k. 15.06.1770 Sammatti.
7) Agneta Margareta (katso taulu 474) s. 19.04.1729 Somero. k. 25.12.1787 Tuusula.
8) Clas Adam s. 19.05.1732 Somero. k. 23.07.1793 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 386 -

30. sukupolvi

Sölfverarm, Beata Maria, Birckholz von (taulusta 329. Äiti: Ljuster, Estrid Helena) s. 1682. k. 1751 haudattu 23.10.1751 Sääksmäki.

1. puoliso Birckholz von, Gustaf Johan k. 1731 haudattu 26.04.1731 Sääksmäki. Vihitty: 07.00.1700 Helsingin pitäjä.
Isä: Birckholz von, Johan Fredrik
Äiti: Birckholz von, Christina Catharina, Birckholz von

Lapset:
1) Eva Catharina (katso taulu 475) s. 26.10.1714. k. 31.01.1766 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 387 -

30. sukupolvi

Rennerfelt, Erik Johan (taulusta 330. Äiti: Ljuster, Beata Catarina) k. 06.12.1715 Siperia, Venäjä.

1. puoliso Nassokin, Hedvig Margareta, Rennerfelt s. 1675. k. 10.11.1739 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Nassokin, Fromhold Johan
Äiti: Svärdfelt, Christina, Nassokin

Lapset:
1) Anders Johan s. 20.10.1698 Halikko. k. 06.04.1755 Algutsboda, Kronobergs län, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 388 -

30. sukupolvi

Rennerfelt, Beata Christina, Salin (taulusta 330. Äiti: Ljuster, Beata Catarina) k. 1732 haudattu 16.03.1732 Nummi.

1. puoliso Salin, Simon k. 1715.

Henkilöhakemisto


- Taulu 389 -

30. sukupolvi

Rennerfelt, Anders Magnus (taulusta 330. Äiti: Ljuster, Beata Catarina) s. 1678. k. 28.05.1730 Vihti.

Kaksi lasta haudattu 24.02.1723, sukupuolesta ei tietoa.

1. puoliso Hästesko-Fortuna,, Margareta, Rennerfelt k. 1738 haudattu 27.01.1738 Vihti.
Isä: Hästesko-Fortuna, Henrik s. 1640.
Äiti: Ekestubbe, Dorotea, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Anders Erik s. 29.11.1699 Vihti.
2) Carl Magnus (katso taulu 476) s. 10.04.1701 Vihti. k. 1722.
3) Henrik Ludvig (katso taulu 477) s. 03.10.1703 Vihti. k. 06.01.1754 Vihti.
4) Margareta Juliana (katso taulu 478) s. 1706. k. 30.08.1776 Vihti.
5) Beata Christina (katso taulu 479) s. 1709 Vihti. k. 27.03.1775 Porvoo.
6) Anna Juliana (katso taulu 480) s. 1713 Vihti. k. 03.08.1770 Kalvola.
7) Ebba Helena (katso taulu 481) s. 24.01.1716 Vihti. k. 1781 (jälkeen).
8) Jacob Johan s. 01.09.1716 Vihti. k. 04.02.1766.
9) Brita Sofia s. 1718 Vihti. k. 01.07.1780 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 390 -

30. sukupolvi

Rennerfelt, Ebba Catarina, Tragman (taulusta 330. Äiti: Ljuster, Beata Catarina) k. 1732 (jälkeen).

1. puoliso Tragman, Johan

Henkilöhakemisto


- Taulu 391 -

30. sukupolvi

Zöge, Maria Elisabet, Schauman (taulusta 335. Äiti: Creutz, Anna Gertrud) k. 1730 haudattu 22.05.1730 Kemiö.


Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 482) k. 1763 haudattu 11.09.1763 Hollola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 392 -

30. sukupolvi

Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora, Pfaler von (taulusta 336. Äiti: Creutz, Elsa Margareta) s. 14.09.1681.

Hedvig Eleonora oli liian vanha saadessaa lapsia C arl von Pfalerin kanssa. Syntymäaika ei voi pitää paikkaansa!

1. puoliso Pfaler von, Carl s. 1691. k. 26.02.1774 Pirkkala.
Isä: Pfaler von, Nils
Äiti: Birckholz von, Anna Margareta

Lapset:
1) Ernst Israel (katso taulu 483) s. 04.06.1739 Pirkkala. k. 30.10.1786 Messukylä.
2) Hedvig Eleonora (katso taulu 484) s. 1743. k. 31.05.1807 Vesilahti.
3) Elsa Margaretha (katso taulu 485) s. 1744. k. 20.10.1823 Turku.
4) Johanna Kristina (katso taulu 486) s. 1746. k. 14.05.1810 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 393 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anna Magdalena, Sass (taulusta 337. Isä: Boije af Gennäs, Henrik) k. 1741.

1. puoliso Sass, Reinhold s. 1670. k. 01.06.1717 Demjansk, Siperia, Venäjä. Vihitty: 1704.
Isä: Sass, Henrik
Äiti: Ogilwie, Margareta, Sass

Lapset:
1) Margareta Helena (katso taulu 487) s. 15.09.1705 Tuulos. k. 26.07.1768 Hauho.
2) Carl Henrik (katso taulu 488) s. 28.01.1707. k. 22.09.1787 Kommilan kartano, Juttila, Tuulos. Luutnantti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 394 -

30. sukupolvi

Boije, Catharina Maria (taulusta 338. Isä: Boije, Johan Gustav) s. 09.05.1695. k. 21.03.1785 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Anders s. 30.08.1694 Pernaja. k. 22.09.1768 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 21.02.1720 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije af Gennäs, Göran s. 12.12.1661.
Äiti: Gyldenbring, Aletha, Boije af Gennäs s. 12.09.1661.

Lapset:
1) Juliana Eleonora (katso taulu 489) s. 24.08.1735 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. k. 05.06.1795 Järstad, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 395 -

30. sukupolvi

Boije, Carl Gustav (taulusta 338. Isä: Boije, Johan Gustav) k. 08.08.1769 St. Lars, Ruotsi.

1. puoliso Lewenhaupt, Charlotta Susanna Maria Dorotea, Boije s. 1692. k. 11.03.1774 Ukna, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 1725 Säby, Jönköping, Ruotsi.
Isä: Lewenhaupt, Adam Ludvig
Äiti: Lewenhaupt, Brita Dorotea, Lewenhaupt

Lapset:
1) Adam Gustav s. 17.09.1726 St. Lars, Ruotsi.
2) Brita Maria (katso taulu 490) s. 27.08.1728 Vinnerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 23.04.1795 Norrköping, Ruotsi.
3) Adam Ludvig (katso taulu 491) s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi. k. 04.11.1786.
4) Carl Gustav s. 05.05.1731 St. Lars, Ruotsi. k. 26.06.1733.

Henkilöhakemisto


- Taulu 396 -

30. sukupolvi

Boije, Adam Gustav (taulusta 339. Isä: Boije, Erik Gustav) k. 13.08.1719.

1. puoliso Anckarstjerna, Sofia Christina, Boije k. 1734 Karlskrona, Ruotsi. Vihitty: 21.02.1716.
Isä: Anckarstjerna, Cornelius
Äiti: Sparre, Margareta Elisabet , Anckarstjerna

Lapset:
1) Christina Charlotta (katso taulu 492) k. 07.03.1767 Styrestad, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 397 -

30. sukupolvi

Boije, Erik Gustav (taulusta 340. Isä: Boije, Anders) s. 1702. k. 19.01.1751 Skällvik, Östergötaland, Ruotsi.

1. puoliso Snoilsky, Christina Charlotta, Boije s. 1700. k. 29.04.1770 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 1702 Rök, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Snoilsky, Johan
Äiti: Beijer von, Christina Regina, Snoilsky

Lapset:
1) Johan Gustaf (katso taulu 493) s. 28.01.1723 Östgötland, Ruotsi. k. 26.01.1785 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
2) Göran (katso taulu 494) s. 28.06.1725 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 13.02.1785 Järstad, Östgötland, Ruotsi.
3) Erik Ernst (katso taulu 495) s. 25.06.1727 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 02.11.1784 Kumla, Ruotsi.
4) Hedvig Christina (katso taulu 496) s. 1731. k. 1800.
5) Bengt Axel (katso taulu 497) s. 05.03.1734 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 22.09.1808 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 398 -

30. sukupolvi

Boije, Hedvig Sofia, Wrangel (taulusta 340. Isä: Boije, Anders) s. 27.07.1704 Flisby, Jönköping, Ruotsi. k. 14.10.1774 Borgstena, Södra Älvsborg, ruotsi.

1. puoliso Wrangel, Bengt Adolf s. 22.01.1697. k. 14.01.1771 Borgstena, Älvsborg, Ruotsi. Vihitty: 02.05.1722 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 399 -

30. sukupolvi

Boije, Hans Henrik (taulusta 340. Isä: Boije, Anders) k. 02.10.1781 Södermanland, Ruotsi.

1. puoliso Hermelin, Anna Helena, Boije s. 07.01.1720. k. 22.07.1793 Tukholma. Vihitty: 28.12.1740.
Isä: Hermelin, Olof
Äiti: Strokirch von, Anna Margareta, Hermelin

Henkilöhakemisto


- Taulu 400 -

30. sukupolvi

Stålhandske, Margareta, Motte de la (taulusta 341. Äiti: Forbes, Christina Juliana)

1. puoliso Motte de la, Carl Johan s. 1667. k. 1736 haudattu 28.02.1736 Lokalahti. Vihitty: 1713.
Isä: Motte de la, Carl s. 12.11.1641.
Äiti: Munck af Fulkila, Catharina, Motte de la s. 18.03.1644 Turku.

Lapset:
1) Carl Fredrik s. Tukholma.
2) Jakob Johan k. 1714.
3) Catarina Christina k. 11.02.1774 Lokalahti.
4) Reinhold (katso taulu 498) s. 02.07.1705 Lokalahti. k. 10.00.1742 Tukholma.
5) Bernt Otto k. 1711.

Henkilöhakemisto


- Taulu 401 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Ernst (taulusta 342. Äiti: Forbes, Brita) k. 14.12.1722 Pernaja.

1. puoliso Berg, Engel, Boije Vihitty: 20.12.1723.
Isä: Berg, Anders
Äiti: Meurman, Anna Maria, Berg s. 1666.

Lapset:
1) Hans (katso taulu 499) s. 1714. k. 1741 Lammi.
2) Anders (katso taulu 500) s. 14.04.1718 Pernaja. k. 29.03.1761 Huittinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 402 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hans (taulusta 342. Äiti: Forbes, Brita) s. 1686. k. 18.12.1730 Tyrväntö.

1. puoliso Bergh, Gertrud Helena, Boije af Gennäs k. 07.04.1769 Akaa.
Isä: Berchsonerus, Otto Reinhold Majuri.
Äiti: Brakel, Anna Sofia, Berchsonerus

Lapset:
1) Otto Reinhold s. 1712. k. 05.02.1714 Kokkola.
2) Anna Sofia (katso taulu 501) s. 1714. k. 07.12.1774 Akaa.
3) Otto Ernst (katso taulu 502) s. 04.12.1719. k. 12.01.1781 Kuopio. Sotaneuvos, lääninkivaltteri Kuopiossa (maaherra).
4) Casper Johan (katso taulu 503) s. 01.03.1723. k. 1782 Porvoon maalaiskunta.
5) Anders (katso taulu 504) s. 01.06.1724. k. 30.11.1784.
6) Hans Georg (katso taulu 505) s. 01.10.1725. k. 07.02.1791 Vårdinge, Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 403 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hans (taulusta 343. Isä: Boije af Gennäs, Christer) k. 1719 (jälkeen) Venäjä.

1. puoliso Gyllenadler, Emerentia Brita, Boije af Gennäs k. 30.05.1736 Kalmar, Ruotsi. Vihitty: 18.03.1708 Hossmo, Kalmar, Ruotsi.
Isä: Gyllenadler, Jonas
Äiti: Leijonfelt, Maria Catharina, Gyllenadler

Lapset:
1) Christer Gustav s. 19.01.1709 Eneby, Ruotsi.
2) Emerentia

Henkilöhakemisto


- Taulu 404 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christer (taulusta 343. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 04.11.1678. k. 25.09.1751 Karlshamn, Ruotsi.

1. puoliso Gyllenadler, Margareta Elisabet, Boije af Gennäs k. 25.08.1705 Hästveda, Kristianstads län i Skåne, Ruotsi. Vihitty: 1696.
Isä: Gyllenadler, Jonas
Äiti: Leijonfelt, Maria Catharina, Gyllenadler

Lapset:
1) Christer s. 1697. k. Itä-Intia.
2) Hedvig Maria (katso taulu 506) s. 16.06.1702 Eneby, Ruotsi. k. 30.03.1740 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi.
3) Margareta Elisabet s. 05.07.1703 Eneby, Ruotsi. k. 1705 haudattu 23.07.1705.
4) Carl Gustav s. 23.08.1705 Hästveda, Kristianstads län i Skåne, Ruotsi. k. 23.06.1741.

2. puoliso Dobrowsky von, Anna Margareta, Boije af Gennäs s. 1686. k. 07.02.1737 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi.
Isä: Dobrowsky von, Wilhelm
Lapset:
1) Conrad Vilhelm s. 1709. k. 30.03.1739.
2) Nils (katso taulu 507) s. 03.02.1712. k. 26.07.1783 Kalvsvik, Kronobergs län, Ruotsi.
3) Elisabet Margareta (katso taulu 508) s. 25.12.1714. k. 27.06.1758.
4) Erik Johan (katso taulu 509) s. 21.12.1715 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi. k. 22.11.1780 Urshult, Småland, ruotsi.
5) Johan Ernst s. 06.04.1718. k. 13.08.1773 Fort Louis, USA?, Ranska?.
6) Hans Edvard s. 02.03.1719. k. 07.12.1773 Urshult, Småland, Ruotsi.
7) Christina Sofia (katso taulu 510) s. 1721. k. 29.03.1799 Torpa, Östgötland, Ruotsi.
8) Göran Fredrik s. 13.05.1723 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi. k. 29.05.1728 Skatelöv, Kronobergs län, Ruotsi.

3. puoliso Rutensköld, Maria Elisabet, Boije af Gennäs s. 1696. k. 06.06.1765 Karlshamn, Ruotsi.
Isä: Rutensköld, Lars
Äiti: Breitholtz, Margareta , Rutensköld

Henkilöhakemisto


- Taulu 405 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Lorenz Ernst (taulusta 344. Isä: Boije af Gennäs, Otto Ernst) s. 1695. k. 1748 haudattu 29.07.1748 Göteborg, Ruotsi.

1. puoliso Gallén, Anna Maria s. 1701. k. 20.03.1786 Karlskrona, Ruotsi. Vihitty: 25.03.1718 Karlskrona, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 406 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Otto Christer (taulusta 344. Isä: Boije af Gennäs, Otto Ernst) s. 14.05.1700. k. 05.05.1766 Pälkäne.

1. puoliso Sabelhjerta, Juliana Sofia, Boije af Gennäs k. 1727.
Isä: Sabelhjerta, Carl Gustaf s. 21.03.1670.
Äiti: Bosin, Anna Kristina, Sabelhjerta

Lapset:
1) Christian Fredrik
2) Anna Sofia (katso taulu 513) s. 15.06.1722. k. 09.01.1795 Karinainen, Pöytyä.
3) Christina Margareta (katso taulu 514) s. 28.10.1727. k. 24.11.1815 Tuusula.
4) Hedvig Juliana (katso taulu 517) s. 18.12.1723. k. 14.11.1795 Heinola.

2. puoliso Taube, Gertrud Elisabet, Boije af Gennäs s. 1710. k. 1740.
Isä: Taube, Otto Ernst s. 1682 Pyhäjärvi.
Äiti: Plagman / Ehrnrooth, Maria Elisbet, Taube s. 1683.
Lapset:
1) Charlotta Kristina (katso taulu 511) s. 18.08.1737. k. 07.05.1821 Artjärvi.
2) Johan Carl
3) Christer Lorenz
4) Brita Elisabet (katso taulu 515) s. 1732. k. 21.11.1759 Porvoon maalaiskunta.
5) Otto Ernst

3. puoliso Bure, Anna Elisabet, Boije af Gennäs s. 15.06.1708. k. 27.01.1772 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 15.01.1741 Lemu.
Isä: Bure, Reinhold Johan
Äiti: Schauman, Anna Margareta, Rehbinder s. 1691.
Lapset:
1) Ulrika Renata (katso taulu 512) s. 27.11.1741 Turku. k. 24.03.1819 Pirkkala.
2) Otto Christer (katso taulu 516) s. 26.04.1745 Porvoon maalaiskunta. k. 12.10.1823 Viipuri.
3) Lovisa Vendla s. 03.07.1746 Porvoon maalaiskunta. k. 19.10.1746 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 407 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erik (taulusta 345. Isä: Boije af Gennäs, Göran) s. 21.06.1687 Åland . k. 16.03.1739 Knutby, Tukholma.

1. puoliso Brunner, Gertrud Elisabet, Boije af Gennäs k. 16.10.1729. Vihitty: 1710 Siperia, Venäjä.
Isä: Brunner, Ulrik Johan
Äiti: Richter, Magdalena Gertruda, Brunner

Lapset:
1) Carl Gustav s. 23.03.1711 Siperia, Venäjä. k. 01.02.1712 Siperia, Venäjä.
2) Erik s. 1714 Siperia, Venäjä.

2. puoliso Forbes af Lund, Christina Helena, Boije af Gennäs s. 22.01.1707. k. 10.09.1789 Tumbo, Södermanland, Ruotsi. Vihitty: 02.04.1730 Knutby, Stockholm.
Isä: Forbes af Lund, Alexander Magnus
Äiti: Svinhuvud af Qvalstad, Johanna Elisabet, Forbes af Lund
Lapset:
1) Christina Helena
2) Göran Magnus s. 17.08.1731.
3) Aleta Johanna s. 24.11.1732 Tukholma. k. 1738 Knutby, Tukholma.
4) Carl Johan s. 27.08.1735 Knutby, Tukholma. k. 1743 Uppsala, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 408 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anders (taulusta 345. Isä: Boije af Gennäs, Göran) s. 30.08.1694 Pernaja. k. 22.09.1768 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Boije, Catharina Maria s. 09.05.1695. k. 21.03.1785 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 21.02.1720 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije, Johan Gustav s. 1665.
Äiti: Sparre, Margareta, Boije

Lapset:
1) Juliana Eleonora (katso taulu 489) s. 24.08.1735 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. k. 05.06.1795 Järstad, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 409 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Sofia Juliana, Rehbinder (taulusta 345. Isä: Boije af Gennäs, Göran) s. 27.02.1695 Viipuri. k. 23.12.1772 Tukholma.

1. puoliso Rehbinder, Carl Herman k. 29.06.1755 Gottröra, Tukholma. Vihitty: 01.12.1722.
Isä: Rehbinder, Gustaf s. 01.02.1647 Tallinna, Eesti.
Äiti: Wärnschöld, Maria, Rehbinder s. 21.01.1655.

Lapset:
1) Gustav s. 07.01.1724 Tukholma. k. 17.03.1742 Hamina.
2) Eva Maria s. 01.08.1725 Danderyd, Ruotsi. k. 20.08.1725 Danderyd, Ruotsi.
3) Carl Fredrik s. 11.08.1728 Danderyd, Ruotsi. k. 1755 Kööpenhamina, Tanska.
4) Johan Adam s. 29.06.1733. k. 28.01.1809 Tukholma.
5) Henrik Rudolf (katso taulu 518) s. 02.10.1739 Gottröra, Tukholma. k. 24.01.1780 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 410 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Nils Gustav (taulusta 345. Isä: Boije af Gennäs, Göran) s. 07.09.1698 Viipuri. k. 19.04.1750 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Rehnberg, Margareta Charlotta, Boije af Gennäs s. 01.02.1712. k. 14.07.1755. Vihitty: 24.04.1735 Svanhals, Ruotsi.
Isä: Rehnberg, Zakarias
Äiti: Sparre, Maria, Rehnberg

Lapset:
1) Zakarias Gustav s. 15.02.1737 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 23.11.1766.
2) Maria Juliana (katso taulu 519) s. 13.02.1739 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 18.01.1784 Norrköping, Ruotsi.
3) Göran Carl s. 12.08.1741 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 1758 (jälkeen).
4) Margareta Charlotta s. 10.04.1743 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 17.04.1744.
5) Nils Fredrik s. 31.03.1745 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 14.02.1775 Svanhals, Ruotsi.
6) Anders Christer s. 24.09.1748 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 16.01.1749.

Henkilöhakemisto


- Taulu 411 -

30. sukupolvi

Grass, Margareta, Hufvudsköld (taulusta 346. Äiti: Boije af Gennäs, Sofia Margareta) s. 1693. k. 1774 Kiikka. Friherrina; vapaaherratar.

1. puoliso Hufvudsköld, Erik s. 26.05.1682. k. 31.05.1744. Vihitty: 1718.
Isä: Hufvudsköld, Erik s. n. 1650. Hovijunkkari, tilanomistaja Sauvossa.
Äiti: Gordon, Christina Wellamin Wilhelmintytär, Huvudsköld s. n. 1654.

Lapset:
1) Gustaf Erik s. 01.08.1719. k. 1722.
2) Christer Wilhelm (katso taulu 520) s. 03.04.1721. k. 27.03.1759 Pommern, Saksa.
3) Sofia Margareta (katso taulu 521) s. 19.11.1725. k. 1764.

Henkilöhakemisto


- Taulu 412 -

30. sukupolvi

Boije, Herman (taulusta 349. Isä: Boije, Clas) k. 16.01.1716 Tumen, Siperia, Venäjä.

1. puoliso Rosenlindt, Barbara Maria, Boije

Henkilöhakemisto


- Taulu 413 -

30. sukupolvi

Boije, Brita Margareta, Austrell (taulusta 349. Isä: Boije, Clas)

1. puoliso Austrell, Ezechiel s. 12.01.1669. k. 29.04.1748 Lempäälä. Vihitty: 21.03.1700.
Isä: Austrell, Johan Larsson s. 1627 Tingstad, Ruotsi.
Äiti: Lindemarck, Anna Stensdotter, Austrell s. 1643.

Henkilöhakemisto


- Taulu 414 -

30. sukupolvi

Boije af Gennäs, Märtha Christina, Klick (taulusta 349. Isä: Boije, Clas) s. 1684. k. 1749.

1. puoliso Klick, Carl s. 25.07.1685. k. 12.05.1759 Pohja. Vihitty: 04.07.1709.
Isä: Klick, Henrik
Äiti: Lindsay, Helena, Klick

Lapset:
1) Johanna Christina (katso taulu 522) s. 29.08.1710. k. 09.05.1735.
2) Brita Helena (katso taulu 523) s. 08.03.1713. k. 10.10.1747 Uskela.
3) Vendela Ottiliana (katso taulu 524) s. 11.11.1715. k. 02.09.1748 Kangasala.
4) Clas Henrik s. 10.05.1717. k. 08.09.1745.
5) Eleonora Magdalena s. 25.03.1719 Enköpings-Näs, Uppsala, Ruotsi. k. 18.10.1719.
6) Carl Gustav (katso taulu 525) s. 17.01.1726. k. 01.02.1761 Pohja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 415 -

30. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Barbro, Gyllenstierna af Lundholm (taulusta 352. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 1683. k. 11.00.1747 Kärrbo, Västmanland, Ruotsi.

1. puoliso Gyllenstierna af Lundholm, Axel Erik s. 01.03.1678. k. 14.05.1751 Gråmanstorp i Kristianstads län i Skåne, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 416 -

30. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Clas (taulusta 352. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 1685. k. 15.07.1766 Askainen. Överste.

Han ärvde Villnäs som sidoarv och rustade upp slottet 1738 efter stora ofredens förfall, då slottet hade varit en längre period var obebott. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Liewen von, Johanna Christina, Fleming af Libeliz s. 1704. k. 12.11.1743 Askainen. Vihitty: 1730.
Isä: Liewen von, Herman Johan s. 1669 Tallinna, Eesti.
Äiti: Creutz, Christina Catarina, Liewen von s. 22.03.1685 Turku.

Lapset:
1) Herman (katso taulu 526) s. 03.01.1734 Perniö. k. 04.03.1789 Turku. Hovijunkkari, vapaaherra.
2) Christina Eva s. 1743. k. 1743 haudattu 06.08.1743 Askainen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 417 -

30. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Göran (taulusta 352. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 1687 Tukholma. k. 20.12.1754 Österhaninge, Ruotsi.

1. puoliso Kruse af Kajbala, Catharina Christina, Fleming af Liebelitz s. 16.07.1689 Vadsbro, Södermalmslän, Ruotsi. k. 13.12.1732. Vihitty: 28.03.1734.
Lapsia oli kaikkiaan 7, mutta 2 sukupuolesta eikä etunimestä ole tietoa!

Isä: Kruse af Kajbala, Carl Gustav
Äiti: Falkenberg af Trystorp, Charlotta Catarina, Kruse af Kajbala

Lapset:
1) Fredrik
2) Herman (Göran?)
3) Johan Casimir (katso taulu 527)
4) Göran

2. puoliso Fleming af Liebelitz, Sigrid, Fleming af Liebelitz s. 20.08.1698. k. 02.02.1782 Österhaninge, Ruotsi.
Isä: Fleming af Liebelitz, Johan Casimir
Äiti: Bielkenstierna, Charlotta, Fleming af Liebelitz
Lapset:
1) Catharina Charlotta (katso taulu 528) s. 19.09.1739 Österhaninge, Ruotsi. k. 01.08.1764 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 418 -

30. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman (taulusta 352. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 23.09.1690 Tukholma. k. 04.06.1769 Espoo.

1. puoliso Oxenstierna af Eka och Lindö, Margareta, Fleming af Libelitz s. 07.06.1683 Skedevi, Östergötland, Ruotsi. k. 1744. Vihitty: 31.03.1717 Vingåker, Ruotsi.
Isä: Oxenstierna af Eka och Lindö, Erik
Äiti: Uggla, Margareta Beata, Oxenstierna af Eka och Lindö

Lapset:
1) Catarina Agneta (katso taulu 529) k. 1745 haudattu 19.09.1745 Latila.

2. puoliso Leijonhufvud, Elsa Maria, Fleming af Liebelitz s. 10.11.1718. k. 26.03.1786 Espoo. Vihitty: 04.12.1746 Uusikirkko, Turun lääni.
Isä: Leijonhufvud, Carl Leonard
Äiti: Oxenstierna af Croneborg, Elsa Barbro, Leijonhufvud

Henkilöhakemisto


- Taulu 419 -

30. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Lars (taulusta 352. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 1695. k. 27.05.1748 Älghult, Kronobergs län, Ruotsi.

1. puoliso Fahlström, Ulrika Eleonora, Fleming af Liebelitz s. 1695. k. 29.11.1754 Älghult, Kronobergs län, Ruotsi. Vihitty: 1729.
Isä: Fahlström, Ludvig
Äiti: Ranck, Christina Elisabet, Fahlström

Henkilöhakemisto


- Taulu 420 -

30. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Otto (taulusta 352. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 20.12.1696. k. 24.11.1779 Sätuna, Uppland, Ruotsi. Riksråd.

Han ingick till en början å den militära banan, utnämndes 1717 till fänrik vid livgardet, avancerade 1740 till kapten och 1748 till överste i armén. S. å. förordnades han till svenskt sändebud i Köpenhamn, närmast på grund av de tjänster, han gjort Hattpartiet vid 1746-47 års riksdag, då han var ledamot av sekreta utskottet och mindre sekreta deputationen samt vanhedrade sitt minne genom att rösta för användande av tortyr i den Blackwellska rättegången. Även följande riksdag, 1751-52, hedrades han med liknande uppdrag och var uppförd å rådsförslag. 1755 nådde han denna värdighet och tillstyrkte 1757 kriget mot Preussen. I ekonomiska frågor synes han ha hyllat friare grundsatser än flertalet av sina politiska meningsfränder och motsatte sig de skärpta införselförbuden och försöken att »reglera kursen». 1765 blev han tillika med flertalet Hattar i rådet avlägsnad från sitt ämbete, till vilket han vid Hattarnas seger 1769 återkallades. Det vägrades emellertid honom nu återinträda i rådet. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gyllengrip, Catarina Charlotta, Fleming af Liebelitz s. 06.06.1700 Jönköping, Ruotsi. k. 30.05.1784 Sätuna, Uppland, Ruotsi. Vihitty: 14.01.1733 Trevattna, Skaraborg län.
Isä: Gyllengrip, Gabriel
Äiti: Ribbing, Margareta Hedvig, Gyllengrip

Lapset:
1) Catharina Margareta (katso taulu 530)
2) Otto
3) Anna Christina (katso taulu 531)
4) Ottiliana Charlotta (katso taulu 532)

Henkilöhakemisto


- Taulu 421 -

30. sukupolvi

Creutz, Elsa, Glanz / Glansenstierna (taulusta 353. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 24.08.1681. k. 17.01.1768 Turku.

1. puoliso Glanz / Glansenstierna, Lorenz s. 10.08.1672 Tukholma. k. 03.01.1740 Tukholma.
Isä: Glanz, Olof s. 1617.
Äiti: Huden von, Maria, Glanz

Henkilöhakemisto


- Taulu 422 -

30. sukupolvi

Creutz, Gustav (taulusta 353. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 10.01.1683. k. 13.08.1746 Pohjanlahti.

1. puoliso Maydell, Hedvig Helena, Creutz s. 12.00.1688. k. 05.01.1758 Tukholma. Vihitty: 20.08.1707 Pernaja.
Isä: Maydell, Georg Johan s. 1648.
Äiti: Taube, Hedvig Helena, Maydell

Lapset:
1) Anna Margareta s. 19.10.1709 Helsinki. k. 25.12.1792 Parainen.
2) Johan Gustav s. 1711.
3) Hedvig Helena s. 1712.
4) Carl Johan s. 1716. k. 1718.
5) Märta Gustava s. 1716. k. 1718.
6) Otto Fredrik s. 1717. k. 17.12.1741.
7) Georg Vilhelm s. 1718. k. 1719.
8) Sofia Beata s. 1720. k. 1722 haudattu 27.12.1722 Oulu.
9) Gustav s. 10.00.1721. k. 1742 haudattu 08.10.1742 Tukholma.
10) Ernst (katso taulu 533) s. 15.08.1723 Oulu. k. 03.04.1774 Närpiö.
11) Ulrika Eleonora s. 02.04.1726. k. 29.05.1798 Rimbo, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 423 -

30. sukupolvi

Creutz, Carl (taulusta 353. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 10.07.1685. k. 15.04.1740 Pernaja.

1. puoliso Wrede af Elimä, Barbro Helena, Creutz k. 1795. Vihitty: 23.09.1723.
Isä: Wrede, Fabian
Äiti: Treijden von, Gertrud Sofia, Wrede

Lapset:
1) Anna Sofia s. 03.07.1724 Pyhtää. k. 1739 haudattu 02.08.1740 Tukholma.
2) Johan Carl (katso taulu 534) s. 04.11.1725 Pyhtää. k. 03.02.1788 Anjala.
3) Jakob Ernst (katso taulu 535) s. 01.01.1727. k. 27.04.1778 Ervalla, Örebro län, Ruotsi.
4) Hedvig Christina (katso taulu 536) s. 31.08.1728 Pyhtää. k. 10.12.1819 Nyköping, Ruotsi.
5) Gustav Philip s. 05.00.1731 Anjala. k. 30.10.1785 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 424 -

30. sukupolvi

Creutz, Brita, Fock (taulusta 353. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 11.05.1689. k. 07.02.1720 Halmstad, Ruotsi.

1. puoliso Fock, Henrik Johan s. 1676. k. 23.01.1737 Varberg, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 425 -

30. sukupolvi

Creutz, Johan (taulusta 353. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 08.06.1692. k. 1748.

1. puoliso Wrede af Elimä, Agneta Sofia, Creutz s. 10.07.1697 Salem, Ruotsi. k. 01.00.1753. Vihitty: 1722.
Isä: Wrede, Fabian
Äiti: Duwall, Helena Gustaviana, Wrede

Lapset:
1) Agneta s. 06.07.1726. k. 26.02.1768 Hällestad, Östgötland, Ruotsi.
2) Ernst Johan s. 19.06.1729 Björksta, Västmanland, Ruotsi.
3) Carl Gustav (katso taulu 537) s. 1730. k. 06.03.1802 Ryttern, Västmanland, Ruotsi.
4) Svante (katso taulu 538) s. 29.06.1736 Eriksberg, Älvsborg, Ruotsi. k. 01.03.1766 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 426 -

30. sukupolvi

Creutz, Svante (taulusta 353. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 24.04.1695. k. 26.10.1762 Roasjö, Älvsborg, Ruotsi.

1. puoliso Gyllengrip, Märta Johanna, Creutz k. 07.02.1731. Vihitty: 1722.
Isä: Gyllengrip, Gabriel
Äiti: Ribbing, Margareta Hedvig, Gyllengrip

2. puoliso Sperling, Catarina, Creutz s. 27.03.1690. k. 05.01.1739.
Isä: Sperling, Göran Fältmarskalk, generalguvernör, greve.
Äiti: Fleming, Märta Henriksdotter, Sperling

3. puoliso Fleming, Maria Helena Klasdotter k. 14.03.1771 Hangelösa, i Skaraborgs län, Ruotsi. Vihitty: 13.03.1740 Huddinge, Ruotsi.
Isä: Fleming, Klas Henriksson Amiralitetskapten.
Äiti: Yxkull von, Maria Meijendorff, Fleming

Henkilöhakemisto


- Taulu 427 -

30. sukupolvi

Creutz, Christina, Natt och Dag (taulusta 353. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 23.04.1701. k. 15.08.1777 Fogelsta, Södermanland, Ruotsi.

1. puoliso Natt och Dag, Johan Carl s. 18.12.1698. k. 02.03.1749 Lapppeenranta. Vihitty: 26.12.1722.

Henkilöhakemisto


- Taulu 428 -

30. sukupolvi

Granfelt, Carl Gustaf (taulusta 354. Äiti: Jordan, Märta) s. 28.07.1683 Naantalin maaseurakunta. k. 24.12.1767 Pirkkala. Porin läänin jalkaväkirykmentin Vesilahden komppanian kapteeni.

1. puoliso Pfaler von, Magdalena Gertrud, Granfelt s. 07.03.1688. k. 28.10.1779. Vihitty: 27.02.1723.
Isä: Pfaler von, Carl
Äiti: Skalm, Maria Kristina, Pfaler von

Lapset:
1) Gabriel Gustav (katso taulu 539) s. 08.05.1725 Kuru. k. 13.09.1800 Pirkkala. Everstiluutnantti.
2) Märtha Magdalena (katso taulu 540) s. 07.09.1727 Kuru. k. 01.11.1811 Lempäälä. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
3) Carl Adolf (katso taulu 541) s. 12.03.1730 Kuru. k. 24.03.1814 Lempäälä. Henkirakuunain majuri.
4) Christer Axel (katso taulu 542) s. 11.02.1733 Kuru. k. 25.03.1809 Lempäälä.
5) Johan Lars s. 19.02.1735 Kuru. k. 06.10.1774.

Henkilöhakemisto


- Taulu 429 -

30. sukupolvi

Wrede af Elimä, Barbro Helena, Creutz (taulusta 355. Isä: Wrede, Fabian) k. 1795.

1. puoliso Creutz, Carl s. 10.07.1685. k. 15.04.1740 Pernaja. Vihitty: 23.09.1723.
Isä: Creutz, Johan s. 07.04.1651 Turku.
Äiti: Sparre, Anna Johanna, Creutz s. 1657.

Lapset:
1) Anna Sofia s. 03.07.1724 Pyhtää. k. 1739 haudattu 02.08.1740 Tukholma.
2) Johan Carl (katso taulu 534) s. 04.11.1725 Pyhtää. k. 03.02.1788 Anjala.
3) Jakob Ernst (katso taulu 535) s. 01.01.1727. k. 27.04.1778 Ervalla, Örebro län, Ruotsi.
4) Hedvig Christina (katso taulu 536) s. 31.08.1728 Pyhtää. k. 10.12.1819 Nyköping, Ruotsi.
5) Gustav Philip s. 05.00.1731 Anjala. k. 30.10.1785 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 430 -

30. sukupolvi

Wrede, Märta, Hilleström (taulusta 355. Isä: Wrede, Fabian)

1. puoliso Hilleström, Anders s. n. 1680. k. 1754.

Henkilöhakemisto


- Taulu 431 -

30. sukupolvi

Wrede, Ebba Gustaviana, Duwall (taulusta 355. Isä: Wrede, Fabian)

1. puoliso Duwall, Jakob s. 10.11.1731 Elimäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 432 -

30. sukupolvi

Wrede, Henrik Johan (taulusta 355. Isä: Wrede, Fabian) s. 1696. k. 20.08.1758 Kimstad, Östergötland, Ruotsi.

1. puoliso Skytte, Elisabet Charlotta, Wrede s. 03.11.1697 Kristberg, Östgötland, Ruotsi. k. Kimstad, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 1721.
Isä: Skytte, Hans
Äiti: Törnsköld, Vendla Catarina, Skytte

Henkilöhakemisto


- Taulu 433 -

30. sukupolvi

Wrede af Elimä, Otto Gustav (taulusta 355. Isä: Wrede, Fabian) s. 06.05.1709 Riika, Latvia. k. 18.06.1772 Anjala.

1. puoliso Duffus, Charlotta Regina, Wrede af Elimä s. 30.10.1711 Lontoo, Englanti. k. 02.03.1802 Anjala. Vihitty: 23.06.1741 Julita, Södermanland, Ruotsi.
Isä: Sutherland / Duffus, Kenneth
Äiti: Sjöblad, Charlotta Christina, Sutherland / Duffus

Lapset:
1) Rabbe Gottlieb (katso taulu 543) s. 25.04.1742 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi. k. 10.04.1828 Anjala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 434 -

30. sukupolvi

Wrede af Elimä, Beata Carlotta, Creutz (taulusta 355. Isä: Wrede, Fabian) s. 1688. k. 09.01.1744 Parainen.

1. puoliso Creutz, Carl Johan s. 15.06.1687 Turku. k. 13.03.1757 Parainen. Vihitty: 12.05.1722.
Isä: Creutz, Lorentz s. 31.03.1646 Pernaja.
Äiti: Stenbock, Hedvig Eleonora, Creutz s. 16.06.1666.

Lapset:
1) Hedvig Helena (katso taulu 544) s. 18.04.1723 Pernaja. k. 23.04.1765 Perniö.
2) Carl Johan (katso taulu 545) s. 25.09.1725. k. 14.04.1793 Haag, Hollanti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 435 -

30. sukupolvi

Wrede, Fabian (taulusta 355. Isä: Wrede, Fabian) s. 08.04.1694 Elimäki. k. 17.02.1768 Julita, Södermanland, Ruotsi.

1. puoliso Sparre, Catharina Charlotta, Wrede k. 1759. Vihitty: 01.11.1715 Östra Stenby, Östergötland, Ruotsi.
Isä: Sparre, Jakob Casimir
Äiti: Leijonhufvud, Brita, Sparre

Lapset:
1) Agneta (katso taulu 546) s. 12.00.1718 Tukholma. k. 27.12.1800 Bromma, Tukholma.
2) Fabian Casimir (katso taulu 547) s. 28.01.1724 Mjölby, Östergötland, Ruotsi. k. 27.08.1795 Vingåker, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 436 -

30. sukupolvi

Wrede af Elimä, Agneta Sofia, Creutz (taulusta 355. Isä: Wrede, Fabian) s. 10.07.1697 Salem, Ruotsi. k. 01.00.1753.

1. puoliso Creutz, Johan s. 08.06.1692. k. 1748. Vihitty: 1722.
Isä: Creutz, Johan s. 07.04.1651 Turku.
Äiti: Sparre, Anna Johanna, Creutz s. 1657.

Lapset:
1) Agneta s. 06.07.1726. k. 26.02.1768 Hällestad, Östgötland, Ruotsi.
2) Ernst Johan s. 19.06.1729 Björksta, Västmanland, Ruotsi.
3) Carl Gustav (katso taulu 537) s. 1730. k. 06.03.1802 Ryttern, Västmanland, Ruotsi.
4) Svante (katso taulu 538) s. 29.06.1736 Eriksberg, Älvsborg, Ruotsi. k. 01.03.1766 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 437 -

30. sukupolvi

Fleming, Maria Helena Klasdotter (taulusta 356. Isä: Fleming, Klas Henriksson) k. 14.03.1771 Hangelösa, i Skaraborgs län, Ruotsi.

1. puoliso Creutz, Svante s. 24.04.1695. k. 26.10.1762 Roasjö, Älvsborg, Ruotsi. Vihitty: 13.03.1740 Huddinge, Ruotsi.
Isä: Creutz, Johan s. 07.04.1651 Turku.
Äiti: Sparre, Anna Johanna, Creutz s. 1657.

Henkilöhakemisto


- Taulu 438 -

30. sukupolvi

Fleming, Carl Klasson (taulusta 356. Isä: Fleming, Klas Henriksson)

1. puoliso Duwall, Anna Elisabet, Fleming

Henkilöhakemisto


- Taulu 439 -

30. sukupolvi

Sperling, Catarina, Creutz (taulusta 358. Äiti: Fleming, Märta Henriksdotter) s. 27.03.1690. k. 05.01.1739.

1. puoliso Creutz, Svante s. 24.04.1695. k. 26.10.1762 Roasjö, Älvsborg, Ruotsi. Vihitty: ??.
Isä: Creutz, Johan s. 07.04.1651 Turku.
Äiti: Sparre, Anna Johanna, Creutz s. 1657.

Henkilöhakemisto


- Taulu 440 -

30. sukupolvi

Gyldenär, Margaretha, Berg (taulusta 359. Äiti: Horn af Kanckas, Elin) k. 1705 (ennen).

1. puoliso Berg von, Henrik Johan Ratsumestari, Kurhilan Peurula.

Lapset:
1) Arvid Johan Everstiluutnantti.
2) Margaretha (katso taulu 548) s. 1665. k. 1731 Asikkala.
3) Catharina Henrikintytär (katso taulu 549) s. n. 1657. k. 12.02.1743 Padasjoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 441 -

30. sukupolvi

Horn af Åminne, Arvid Mauritzinpoika (taulusta 360. Isä: Horn af Åminne, Mauritz Kristerinpoika) s. 10.01.1631 Kärkinen, Karuna, Sauvo. k. 17.03.1692 Kärkinen, Karuna, Sauvo. Vapaaherra, maaherra, eversti, kirkonisäntä.

1. puoliso Gyldenär, Ingeborg Johannintytär, Horn af Åminne s. 1639. Majurin tytär. Vihitty: 1658 Laakspohja, Lohja.

Lapset:
1) Christina (katso taulu 550) s. 1659. k. 1749.
2) Gustaf Arvidinpoika (katso taulu 551) s. 1670 Padasjoki Nystelä ?. k. 31.11.1757 Nyystölän Säteri, Padasjoki. Eversti, vapaaherra, Nyystölän paroni.
3) Erik Luutnantti.
4) Christer s. 1681. k. 17.12.1717. Luutnantti, ratsumestari.
5) Mauritz k. 1683. Luutnantti.
6) Arvid k. 1684. Luutnantti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 442 -

31. sukupolvi

Allmend an der, Joseph (taulusta 361. Äiti: Segesser, Maria Jacobea II.) Junker, Herr zu Herrschaft Schauensee.

1. puoliso Sonnenberg, Catharina, Allmend an der

Lapset:
1) Maria Barbara (katso taulu 552) Erbin des Schlosses und der Herrschaft Schauensee.

Henkilöhakemisto


- Taulu 443 -

31. sukupolvi

Stake, Anna (taulusta 362. Isä: Stake, Hans) k. n. 1658.


Lapset:
1) Anna (katso taulu 553) Majurinrouva.

Henkilöhakemisto


- Taulu 444 -

31. sukupolvi

Grüner, Gustavus (taulusta 363. Äiti: Kurck, Ebba Catharina) s. 01.01.1688 Saeby, Östergötland, Ruotsi. k. 28.02.1763 Oslo, Norja.

1. puoliso Vind, Sophie Amali, Grüner s. 15.05.1698 Toten, Oppland, Norja. k. 04.12.1722 Köpenhamina, Tanska. Vihitty: 02.05.1719 Frederikstad, Norja.

Lapset:
1) Ebba Ovidia (katso taulu 554) s. 02.05.1720 Köpenhamina, Tanska. k. 1793 Odense, Tanska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 445 -

31. sukupolvi

Brand, Henrik Johan (taulusta 364. Isä: Brand, Clas Johan) s. 12.03.1730 Kemiö. k. 04.12.1799 Kemiö.

1. puoliso Rosenlindt, Hedvig Sofia, Brand s. 30.08.1748 Nurmijärvi. k. 06.12.1817 Karjaa. Vihitty: 18.10.1784 Karjaa.
Isä: Rosenlindt, Berndt Johan s. 20.11.1724 Karjaa.
Äiti: Barck, Johanna, Rosenlindt

Lapset:
1) Berndt Johan s. 07.09.1785 Kemiö. k. 23.03.1787 Kemiö.
2) Jakob Johan (katso taulu 555) s. 26.05.1788 Kemiö. k. 06.10.1825 Karjaa.
3) Maria Sofia (katso taulu 556) s. 07.08.1790 Kemiö. k. 11.11.1817 Pariisi, Ranska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 446 -

31. sukupolvi

Brand, Karl Gustaf (taulusta 364. Isä: Brand, Clas Johan) s. 10.09.1731. k. 07.09.1775 Kemiö.

1. puoliso Aminoff, Charlotta Gustava, Brand s. 22.10.1744 Bromarv. k. 28.09.1821 Pohja. Vihitty: 13.12.1770 Kemiö.
Isä: Aminoff, Berndt Johan s. 16.03.1697 Inkerinmaa, Venäjä.
Äiti: Giös, Anna Elisabet, Aminoff s. 1707.

Lapset:
1) Gustav Johan s. 04.08.1774 Kemiö. k. 31.08.1774 Kemiö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 447 -

31. sukupolvi

Brand, Carl Johan (taulusta 365. Isä: Brand, Clas) s. 16.07.1735. k. 12.06.1813 Västanfjärd.

1. puoliso Paulin, Christina Johanna, Brand s. 10.04.1727. k. 07.05.1797 Västanfjärd. Vihitty: 27.12.1757 Västanfjärd.
Isä: Paulin, Johan Elias
Äiti: Källberg, Margaretha, Paulin

Lapset:
1) N.N. s. 17.05.1769 Västanfjärd. k. 17.05.1769. Perhesuhteet: Sukupuolesta ei ole tietoa.
2) Otto Reinhold s. 21.09.1758 Västanfjärd. k. 1759.
3) Evert Johan (katso taulu 557) s. 11.01.1760 Västanfjärd. k. 13.01.1823 Isojoki.
4) Anna Sofia (katso taulu 558) s. 21.01.1761 Västanfjärd.
5) Ulrika Charlotta s. 04.06.1763 Västanfjärd. k. 07.07.1763 Västanfjärd.
6) Clas Reinhold s. 02.09.1764 Västanfjärd. k. 08.09.1764 Västanfjärd.
7) Berndt Adrian s. 03.12.1765 Västanfjärd. k. 19.05.1766 Västanfjärd.
8) Johan Gustav s. 26.04.1767 Västanfjärd. k. 28.05.1772 Västanfjärd.

2. puoliso Grundel, Fredrika Eleonora, Brand s. 22.06.1728. k. 24.08.1804 Västanfjärd.
Isä: Grundel, Gerhard
Äiti: Nieroth, Ulrika Emerentia, Grundel

Henkilöhakemisto


- Taulu 448 -

31. sukupolvi

Brand, Otto Magnus (taulusta 365. Isä: Brand, Clas) s. 07.06.1747 Karuna. k. 17.06.1786 Somero.

1. puoliso Tujulin, Lovisa, Brand s. 08.09.1748. k. 16.12.1808 Perniö. Vihitty: 21.05.1771 Muurla.
Isä: Tujulin, Erik s. 18.03.1698 Kymi.
Äiti: Litzman, Märta Katarina, Tujulin s. 1713.

Lapset:
1) Catharina Lovisa (katso taulu 559) s. 12.03.1772 Salo. k. 27.10.1836 Turku.
2) Clas Magnus s. 17.06.1774 Kiikala.
3) Gustaf Adolf (katso taulu 560) s. 23.11.1776 Perniö. k. 29.07.1833 Turku. Kultaseppämestari Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 449 -

31. sukupolvi

Brand, Adolf Fredrik (taulusta 365. Isä: Brand, Clas) s. 21.06.1755 Karuna. k. 14.07.1813 Laitila.

1. puoliso Osén, Ulrika, Brand s. 05.08.1750. k. 28.08.1807 Laitila. Vihitty: 05.06.1781 Lieto.
Isä: Osén, Christoffer
Äiti: Starckou, Sofia, Osén

Lapset:
1) Elisabet Dorotea s. 18.02.1782 Eura. k. 28.02.1782 Eura.
2) Gustaf Adolf (katso taulu 561) s. 23.01.1783 Eura. k. 1809.
3) Otto Magnus s. 23.01.1783 Eura. k. 11.02.1783 Eura.
4) Henrik Johan s. 13.04.1785 Eura. k. 03.10.1792 Eura.
5) Carl Fredrik s. 13.12.1787 Eura. k. 07.10.1792 Eura.

2. puoliso Kock, Elisabet, Brand s. 25.12.1774 Laitila. k. 12.04.1823 Laitila. Vihitty: 04.04.1809 Laitila.
Isä: Kock, Johan
Äiti: Anna Johansdotter, Kock
Lapset:
1) Adolf Fredrik s. 19.03.1810 Laitila. k. 19.04.1810 Laitila.
2) Vilhelm Johan (katso taulu 562) s. 23.06.1811 Laitila. k. 28.12.1865 Laitila.

Henkilöhakemisto


- Taulu 450 -

31. sukupolvi

Schütz / Schytz, Anna Elisabet, Ingman (taulusta 369. Äiti: Körning, Ingeborg) s. 1712. k. 08.03.1755 Mörby .

1. puoliso Ingman, Henrik Matinpoika s. 1711 Turku . k. 1768 Pohja Mörby . Rusthollari. Vihitty: 1744.
Turun katedraalikoulun oppilas 6.2.1727 (in cl. rect. circ. infer., Pojoensis) - 21.4.1730 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1730 Ingman Henr. Nyl _ 329. Respondentti 21.5.1740, pr. Johan Browallius U670. - Rusthollari Pohjan Mörbyssä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

Isä: Ingman, Matts Matinpoika s. 1666 Pohja . Rusthollari.
Äiti: Groth, Margareta Jakobsdotter, Ingman s. n. 1674 Inkoo .

Lapset:
1) Johan Henrikinpoika s. 08.12.1745 Mörby. k. pienenä. Lisätietoja: Kastettu 09.12.1745.
2) Henrik Henrikinpoika (katso taulu 563) s. 1747 Mörby . k. 17.07.1804 Mörby, Pohja . Vääpeli, kenttävääpeli ruotujakolaitoksessa.
3) Karl Henrikinpoika ( Karle ) (katso taulu 564) s. 24.03.1749 Mörby . k. 22.02.1810 Pohja . Filos. kand.; pedagogi; opettaja.
4) Johan Henrikinpoika (katso taulu 565) s. 1751. k. 30.11.1803 Tammisaari. Katsastelukirjoittaja.
5) Anna Elisabet (katso taulu 566) s. 1754.

Henkilöhakemisto


- Taulu 451 -

31. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan (taulusta 373. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan Anders) s. 17.05.1716. k. 19.11.1790 Loimijoki.

1. puoliso Willebrand von, Hedvig Eleonora, Jägerhorn af Spurila s. 1725. k. 20.08.1795 Mietoinen. Vihitty: 04.01.1750 Turku.
Isä: Willebrand von, Ernst Gustav s. 03.05.1680 Liivinmaa.
Äiti: Creutz, Eleonora Maria, Willebrand von

Lapset:
1) Gustav Johan (katso taulu 567) s. 09.01.1751 Masku. k. 30.03.1831 Turku.
2) Eleonora Maria s. 26.03.1752 Masku. k. 1753.
3) Reinhold Ernst (katso taulu 568) s. 21.08.1753 Masku. k. 04.06.1821 Yläne.
4) Hedvig Eleonora (katso taulu 569) s. 28.09.1754 Jokioinen. k. 02.01.1837 Turku.
5) Eva Juliana s. 16.04.1757. k. 04.01.1837 Turku.
6) Ulrika Sofia (katso taulu 570) s. 13.12.1758. k. 22.11.1791 Lemu.
7) Fredrik Anders s. 22.06.1760. k. 27.03.1790 Loimijoki.
8) Anna Charlotta (katso taulu 571) s. 25.11.1763 Jokioinen. k. 27.12.1799.
9) Lovisa Catarina s. 29.11.1764. k. 04.11.1853 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 452 -

31. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Fredrik Anders (taulusta 373. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan Anders) s. 11.07.1723 Somerniemi. k. 25.11.1801 Pernaja.

1. puoliso Brunow, Ulrika Sofia, Jägerhorn af Spurila s. 05.06.1734. k. 13.01.1803 Pernaja.
Isä: Brunow, Adam Reinhold s. 22.08.1698. Kaopteeni 1739 (linnoitusjoukkojen Suomen prikaati).
Äiti: Glansenstierna, Eva Sofia, Brunow s. 20.01.1712.

Lapset:
1) Eva Juliana (katso taulu 572) s. 16.09.1753 Helsingin pitäjä. k. 07.07.1837 Porvoon maalaiskunta.
2) Fredrika Sofia s. 02.05.1755 Helsingin pitäjä. k. 21.12.1808 Loviisa.
3) Johan Anders (katso taulu 573) s. 08.04.1757 Helsingin pitäjä. k. 06.03.1825 Porvoo.
4) Carl Reinhold s. 28.12.1758. k. 1761.
5) Fredrik Adolf s. 02.05.1760 Helsingin pitäjä. k. 23.12.1817 Pernaja.
6) Hedvig Eleonora s. 13.01.1763. k. 20.06.1843 Pernaja.
7) Ulrika Lovisa s. 20.01.1764. k. 04.08.1818 Pernaja.
8) Dorothea Wilhelmina s. 1770. k. 18.04.1839 Pernaja.
9) Barbara Charlotta s. 24.09.1772 Pernaja. k. 05.01.1821 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 453 -

31. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina, Willebrand von (taulusta 373. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan Anders) s. 17.08.1727. k. 18.11.1791.

1. puoliso Willebrand von, Ernst Gustaf s. 1726. k. 06.10.1784 Turku. Alikapteeni. Vihitty: 30.09.1750 Somerniemi.
Isä: Willebrand von, Ernst Gustav s. 03.05.1680 Liivinmaa.
Äiti: Creutz, Eleonora Maria, Willebrand von

Lapset:
1) Ernst Gustaf (katso taulu 574) s. 19.08.1751 Karuna. k. 25.06.1809 Turku. Turun läänin maaherra, Jokioisten kartanon omistaja.
2) Eleonora Sofia (katso taulu 575) s. 12.08.1752 Fröjdböle, Karuna. k. 11.01.1800 Tammela.
3) Barbro Helena (katso taulu 576) s. 13.11.1753 Karuna. k. 30.03.1813 Pori.
4) Eva Albertina (katso taulu 577) s. 19.08.1756. k. 12.01.1813 Pori.
5) Johan Fredrik (katso taulu 578) s. 13.08.1761. k. 07.08.1809 Vehmaa. Lisätietoja: Kuului Anjalan liittoon.
6) Hedvig Ulrika (katso taulu 579) s. 18.07.1765 Vehmaa. k. 11.06.1795 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 454 -

31. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Christina Anna, Runner (taulusta 374. Isä: Jägerhorn af Spurila, Clas Henrik) s. 1712. k. 19.02.1766.

1. puoliso Runner, Olof Vihitty: 01.01.1731.

Henkilöhakemisto


- Taulu 455 -

31. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Lorenz Johan (taulusta 374. Isä: Jägerhorn af Spurila, Clas Henrik) s. 04.09.1720 Grava, Värmland, Ruotsi. k. 09.05.1751.

1. puoliso Uggla, Elsa Catharina, Jägerhorn af Spurila k. 24.07.1795 Segersta, Ruotsi. Vihitty: 29.03.1747 Segersta, Ruotsi.
Isä: Uggla, Carl
Äiti: Cremer, Brita Margareta, Uggla

Lapset:
1) Carolina Henrika (katso taulu 580) s. 21.12.1747 Segersta, Ruotsi. k. 01.06.1814.
2) Clas s. 02.02.1749 Segersta, Ruotsi. k. 28.04.1799 Finström.

Henkilöhakemisto


- Taulu 456 -

31. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carl Fredrik (taulusta 374. Isä: Jägerhorn af Spurila, Clas Henrik) s. 10.08.1722 Grava, Värmland, Ruotsi. k. 02.03.1773 Mikkelin maalaiskunta.

1. puoliso Fieandt von, Elsa Sofia, Hästesko af Målargård s. 01.11.1717 Siperia, Venäjä. k. 16.07.1790 Mikkelin maalaiskunta.
Isä: Fieandt, Johan Henrik s. 03.02.1683 Eesti. Kajaanin linnan komendantti 1715 ja sen puolustaja 1716.
Äiti: Tawaststjerna, Elisabet Sofia Jakob-Pontuksentytär, Schmiedefelt s. 22.10.1695.

Lapset:
1) Georg Henrik (katso taulu 581) s. 06.10.1747 Mikkeli. k. 29.08.1826 Huddinge, Ruotsi.
2) Carl Fredrik (katso taulu 582) s. 21.02.1749 Pieksämäki. k. 23.12.1806 Tukholma.
3) Sofia Margareta s. 21.06.1751 Pieksämäki. k. 02.07.1754 Mikkeli.
4) Cecilia Eleonora s. 25.11.1752 Pieksämäki. k. 18.05.1770 Mikkeli.
5) Clas Magnus s. 31.03.1755 Mikkeli. k. 09.10.1789 Sääminki.
6) Gustav Reinhold s. 09.01.1757 Mikkeli. k. 25.05.1768 Mikkeli.
7) Lars Johan (katso taulu 583) s. 04.06.1760 Mikkeli. k. 24.05.1808 Mikkeli.

Henkilöhakemisto


- Taulu 457 -

31. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Hedvig Juliana, Cronstedt (taulusta 376. Isä: Jägerhorn af Spurila, Hans Christer) s. 20.12.1720 Helsingin pitäjä. k. 22.04.1787 Kirkkonummi.

1. puoliso Cronstedt, Johan Gabriel s. 12.07.1720 Turinge, Stokholm. k. 23.03.1774. Tykistön majuri. Vihitty: 19.10.1755.
Isä: Olderman / Cronstedt, Gabriel s. 02.05.1670 Stokholm. Eversti, valtakunnan linnoituslaitoksen johtaja, kenraaliluutnantti.
Äiti: Adlerberg, Maria Elisabet, Olderman / Cronstedt s. 28.01.1694 Jönköping, Ruotsi.

Lapset:
1) Carl Olof (katso taulu 584) s. 03.10.1758 Helsingin pitäjä. k. 07.04.1820 Helsingin pitäjä. Laivaston vara-amiraali.
2) Hedvig Sofia s. 06.04.1759 Helsingin pitäjä. k. 11.01.1793 Kirkkonummi.
3) Hans Axel s. 31.05.1760 Helsingin pitäjä. k. 22.03.1851 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 458 -

31. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Märta Charlotta, Ingelotz (taulusta 376. Isä: Jägerhorn af Spurila, Hans Christer) s. 23.01.1725 Tuusula. k. 13.07.1786 Tibble, Uppsala, Ruotsi.

1. puoliso Ingelotz, Johan Andreas s. 22.12.1711 Stora Mellby, Ruotsi. k. 18.01.1762 Loviisa. Vihitty: 22.11.1747 Kirkkonummi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 459 -

31. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carl Magnus (taulusta 376. Isä: Jägerhorn af Spurila, Hans Christer) s. 21.05.1730. k. 28.04.1782 Oulu.

1. puoliso Kochen von, Anna Antoinetta, Jägerhorn af Spurila s. 07.02.1734. k. 16.04.1804. Vihitty: 30.12.1760.
Isä: Kochen von, Johan Henrik
Äiti: Hildebrand, Maria Antoinetta, Kochen von

Lapset:
1) Maria Antoinetta (katso taulu 585) s. 30.08.1761. k. 10.01.1852 Ed, Stockholm.
2) Florentina Christina s. 08.08.1763 Helsingin pitäjä. k. 13.05.1837 Stockholm.
3) Anna Lovisa s. 24.10.1767 Helsingin pitäjä. k. 01.02.1768 Helsingin pitäjä.
4) Carolina Helena s. 03.12.1770 Helsingin pitäjä. k. 31.01.1819.

Henkilöhakemisto


- Taulu 460 -

31. sukupolvi

Ögnelood, Beata Eleonora, Gertten von (taulusta 377. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Christina Maria) s. 07.07.1734 Tenhola. k. 04.08.1808 Lempäälä.

1. puoliso Gertten von, Berndt Johan s. 21.11.1724 Kalvola. k. 16.05.1795 Kalvola. Majuri. Vihitty: 29.06.1762 Kirkkonummi.
Isä: Gertten von, Berndt Wilhelm s. 25.07.1690 Viipurin pitäjä.
Äiti: Tammelin, Anna, Gertten von s. 1702.

Lapset:
1) Anna Kristina (katso taulu 586) s. 12.01.1764 Kirkkonummi. k. 06.05.1838 Urjala.
2) Johan Vilhelm s. 18.02.1765 Kirkkonummi. k. 10.03.1765 Kirkkonummi.
3) Bernhard Johan s. 11.04.1766 Kirkkonummi. k. 20.05.1790 Anjala.
4) Beata Sofia s. 01.10.1768 Kalvola. k. 10.12.1768 Kalvola.
5) Hedvig Eleonora (katso taulu 587) s. 26.10.1773 Jokioinen. k. 03.01.1847 Uusikaarlepyy. Lisätietoja: Bosatta i Kalvola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 461 -

31. sukupolvi

Munck af Fulkila, Mårten Johan (taulusta 379. Isä: Munck af Fulkila, Clas) s. 24.02.1699 Vihti. k. 12.00.1759 Somero.

1. puoliso Ritz, Catarina, Munck af Fulkila s. 1703 Viipuri ?. k. 27.05.1755 Somero. Vihitty: 18.01.1728 Somero.
Isä: Ritz, Jakob s. 1656 Lüneburg, Saksa.
Äiti: Wegner, Margareta, Ritz

Lapset:
1) Hedvig Sofia (katso taulu 588) s. 1729 Vihti. k. 09.01.1784 Somero.
2) Clas Jakob (katso taulu 589) s. 1731. k. 15.06.1788 Somero.
3) Carl Fredrik (katso taulu 590) s. 1733. k. 20.03.1800 Somero.
4) Johan Henrik s. 09.04.1738 Somero. k. 1774 haudattu 09.10.1774 Suomusjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 462 -

31. sukupolvi

Munck af Fulkila, Clas (taulusta 379. Isä: Munck af Fulkila, Clas) s. 20.08.1704 Vihti. k. 12.04.1761 Vihti.

1. puoliso Rehausen von, Magdalena Eleonora, Munck af Fulkila s. 16.02.1719. k. 11.03.1786 Espoo. Vihitty: 24.05.1738 Vihti.
Isä: Rehausen von, Gotthard Georg s. 20.04.1689 Liivinmaa.
Äiti: Sneckenberg, Catharina Helena, Rehausen von s. 18.11.1697 Tukholma.

Lapset:
1) Anna Beata k. 1748 haudattu 16.10.1748 Vihti.
2) Anders Erik k. 28.01.1787 Espoo.
3) Eleonora s. 21.03.1739 Vihti. k. 1739 haudattu 16.05.1739 Vihti.
4) Agneta Sofia (katso taulu 591) s. 15.07.1740. k. 18.02.1813 Espoo.
5) Helena s. 29.11.1742 Vihti. k. 1752 haudattu 15.03.1752 Vihti.
6) Eva Juliana s. 15.09.1745 Vihti. k. 04.09.1775 Vihti.
7) Hedvig Dorotea (katso taulu 592) s. 27.12.1749 Vihti.
8) Claudiana s. 01.06.1752 Vihti. k. 1760 haudattu 22.06.1760 Vihti.
9) Margareta Magdalena (katso taulu 593) s. 18.09.1754 Vihti. k. 1798 (jälkeen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 463 -

31. sukupolvi

Munck, Lorentz Anders (taulusta 380. Isä: Munck (af Fulkila), Anders Erik) s. 15.10.1687 Somero. k. 30.12.1744 Halikko.

1. puoliso Stålhane, Kristina Katarina, Munck k. 1744 haudattu 22.06.1744 Vihti. Vihitty: 1707.
Isä: Stålhane, Lars Korpraali, Vihdin Irjalan omistaja.
Äiti: Ljuster, Anna Margareta, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Kristina Juliana (katso taulu 465) s. 15.02.1708. k. n. 1743.
2) Lars Johan s. 25.03.1711. k. 08.02.1780 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 464 -

31. sukupolvi

Munck af Fulkila, Johan (taulusta 380. Isä: Munck (af Fulkila), Anders Erik) s. 1689 Somero. k. 1759 Somero. Kornetti, Hirsijärven omistaja 1752 - 1759.

1. puoliso Stålhane, Agneta Margareta, Munck af Fulkila s. 1693. k. 14.11.1775 Somero. Vihitty: 16.01.1710.
Isä: Stålhane, Lars Korpraali, Vihdin Irjalan omistaja.
Äiti: Ljuster, Anna Margareta, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Lorenz Anders (katso taulu 469) s. 17.03.1712 Somero. k. 15.07.1771 Somero.
2) Johan (katso taulu 470) s. 20.11.1716 Hirsijärvi, Somero. k. 11.08.1784 Somero. Luutnantti, Hirsijärven omistaja 1760-1784 .
3) Maria Christina s. 05.04.1718. k. 19.12.1775.
4) Anders Erik (katso taulu 471) s. 28.10.1720 Särestad, Skaraborgs / Västra Götaland, Ruotsi. k. 04.09.1779 Rantasalmi.
5) Beata Sofia (katso taulu 472) s. 12.04.1723 Somero. k. 16.03.1800 Vihti.
6) Jakob Gustav (katso taulu 473) s. 27.04.1726 Somero. k. 15.06.1770 Sammatti.
7) Agneta Margareta (katso taulu 474) s. 19.04.1729 Somero. k. 25.12.1787 Tuusula.
8) Clas Adam s. 19.05.1732 Somero. k. 23.07.1793 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 465 -

31. sukupolvi

Munck, Kristina Juliana, Tammelander (taulusta 383. Äiti: Stålhane, Kristina Katarina) s. 15.02.1708. k. n. 1743.

1. puoliso Tammelander, Erik s. 11.03.1692. k. 18.03.1761 Kalvola.
Isä: Tammelander, Jakob Michaelinpoika Tammelan kappalainen 1687.
Äiti: Hassalenius, Elisabet, Tammelander

Lapset:
1) Lorentz Johan (katso taulu 594)

Henkilöhakemisto


- Taulu 466 -

31. sukupolvi

Nassokin, Margareta Juliana, Ordemunius (taulusta 384. Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna) s. 06.05.1694 Vihti. k. 08.05.1748.

1. puoliso Ordemunius, Joakim Vihitty: 17.02.1716.

Henkilöhakemisto


- Taulu 467 -

31. sukupolvi

Nassokin, Henrik (taulusta 384. Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna) s. 19.04.1698 Vihti. k. 27.12.1758 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Stålhane, Anna Maria, Nassokin s. 21.10.1702. k. kuoli 1720-luvulla.
Isä: Stålhane, Johan s. 1666. Luutnantti Viipurin jalkaväkirykmentti, kartanonomistaja.
Äiti: Gyllenbögel, Maria, Stålhane s. n. 1685.

Lapset:
1) N.N.1 k. 1722 haudattu 27.08.1722 Vihti. Perhesuhteet: Sukupoli on tuntematon!.
2) N.N.2 k. 1723 haudattu 20.01.1723 Vihti. Perhesuhteet: Sukupuoli on tuntematon.
3) N.N.3 k. 1726 haudattu 14.01.1726 Vihti. Perhesuhteet: Sukupuoli on tuntematon.

2. puoliso Rennerfelt, Beata Christina, Nassokin s. 1709 Vihti. k. 27.03.1775 Porvoo.
Isä: Rennerfelt, Anders Magnus s. 1678.
Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta, Rennerfelt
Lapset:
1) Adam Henrik (katso taulu 595) s. 10.04.1728 Vihti. k. 20.03.1801 Porvoon maalaiskunta.
2) Maria s. 28.03.1729 Vihti ?. k. 04.12.1804 Porvoon maalaiskunta.
3) Clas Johan s. 05.02.1731 Vihti ?. k. 20.12.1787 Porvoon maalaiskunta.
4) Margareta Juliana s. 04.10.1734 Vihti ?. k. 04.12.1793 Porvoon maalaiskunta.
5) Elsa Christina s. 16.12.1737 Vihti ?. k. 02.03.1801 Porvoon maalaiskunta.
6) Axel Gotthard s. 1743. k. 05.02.1771 Porvoon maalaiskunta.
7) Peter (katso taulu 596) s. 23.12.1744 Porvoon maalaiskunta. k. 02.03.1819.

Henkilöhakemisto


- Taulu 468 -

31. sukupolvi

Nassokin, Axel Gotthard (taulusta 384. Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna) s. 22.08.1700. k. 11.11.1761 Vihti.

1. puoliso Rennerfelt, Margareta Juliana, Nassokin s. 1706. k. 30.08.1776 Vihti. Vihitty: 22.03.1723.
Isä: Rennerfelt, Anders Magnus s. 1678.
Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta, Rennerfelt

Lapset:
1) Anna " Maria" Margaretha (katso taulu 597) s. 01.03.1725. k. 03.03.1771 Tuusula.
2) Eva Helena s. 02.05.1729. k. 06.02.1804 Vihti.
3) Christina Juliana s. 26.02.1732. k. 16.07.1809 Vihti.
4) Axel Gotthard (katso taulu 598) s. 25.01.1735. k. 28.05.1797 Vihti.
5) Henrik Johan s. 28.06.1740. k. 26.08.1740.

Henkilöhakemisto


- Taulu 469 -

31. sukupolvi

Munck af Fulkila, Lorenz Anders (taulusta 385. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 17.03.1712 Somero. k. 15.07.1771 Somero.

1. puoliso Hohenhausen, Margareta Helena, Munck af Fulkila Vihitty: 28.06.1745 Tuusula.

Lapset:
1) Anders Johan s. 15.06.1746 Nurmijärvi. k. 15.05.1770 Somero.
2) Wilhelm Fredrik (katso taulu 599) s. 28.06.1749 Nurmijärvi. k. 15.06.1806 Tyrvää.
3) Carl Gustav s. 30.11.1759 Pietari, Venäjä.
Onko asunut Lauttakylässä, asianajaja? Kenttäoikeudet, sivu 186

Henkilöhakemisto


- Taulu 470 -

31. sukupolvi

Munck af Fulkila, Johan (taulusta 385. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 20.11.1716 Hirsijärvi, Somero. k. 11.08.1784 Somero. Luutnantti, Hirsijärven omistaja 1760-1784 .

1. puoliso Stubbe, Catharina, Munck af Fulkila s. 1727. k. 10.02.1812 Somero. Hirsijärven omistaja 1785-1805. Vihitty: 08.05.1763 Somerniemi.
Isä: Stubbe, Carl s. 1691.
Äiti: Pahlen von der, Hedvig Eleonora, Stubbe s. 1700. Someron Kimalan osaomistaja 1752-1769.

Lapset:
1) Klas Johan (katso taulu 600) s. 27.09.1764 Somero. Eversti.
2) Eva Sofia s. 05.06.1767 Somero. Perhesuhteet: Kuollut heti syntymän jälkeen?.
3) Eva Sofia (katso taulu 601) s. 20.09.1768 Hirsijärvi, Somero. k. 31.10.1846 Loviisa.
4) Catharina Ludovika s. 21.04.1770 Somero. k. 23.07.1777 Somero.
5) Fredrik Reinhold s. 29.07.1774 Somero. k. 18.05.1812 Sammatti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 471 -

31. sukupolvi

Munck af Fulkila, Anders Erik (taulusta 385. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 28.10.1720 Särestad, Skaraborgs / Västra Götaland, Ruotsi. k. 04.09.1779 Rantasalmi.

1. puoliso Wright, Hedvig Juliana, Munck af Fulkila s. 1730. k. 30.12.1808 Lohja. Vihitty: 15.11.1747 Mikkelin maalaiskunta.
Isä: Wright, Henrik
Äiti: Halenius, Sofia, Wright

Lapset:
1) N.N. k. 1755 haudattu 08.03.1755 Rantasalmi. Perhesuhteet: Sukupuoli ei ole tiedossa.
2) Johan Henrik (katso taulu 602) s. 02.02.1748 Mikkeli. k. 16.09.1817 Janakkala.
3) Adolf Fredrik s. 28.04.1749 Mikkelin maalaiskunta. k. 18.07.1831 Massa-Carrara, Italia. Kreivi, everstiluutnantti.
Adolf Fredrik M. (1749-1831), kreivi. Kustaa III:n suosikki, syntynyt Rautakylässä Mikkelin pitäjässä, aliupseeri Savon rykmentissä, tuli 1765 Tukholmaan hovi pojaksi, 1772 hovitallimestariksi, 1775 aatelislipullisen ratsumestariksi, 1782 everstiluutnantiksi. M. saavutti Kustaa III:n suuren suosion ja tuli tunnetuksi varsinkin siitä, että hänen 1775 onnistui aikaansaada sovinto kuninkaan ja kuningattaren särkyneissä väleissä. V. 1778 hänet korotettiin vapaaherran ja 1788 kreivin arvoon. Viimemainittuna vuonna kuningas myös teki hänet Venäjän sodan varustuskomissionin jäseneksi. Sodan aikana M. oli uskottuna kuninkaan hankkeissa väärän venäläisen rahan valmistamiseksi, mutta jatkoi sitten tätä tointa omaksi hyödykseen ja joutui vähää ennen Kustaa III:n kuolemaa siitä kiinni. M. velvoitettiin nyt lunastamaan väärät setelit ja lähtemään maanpakoon, jossa hänen tuli muuttaa nimensä ja ilmoittaa itsensä kuolleeksi. Hän lähti sitten Italiaan, jossa kauan oleskeli, ajoittain käyttäen Menck nimeä, ja naimatonna kuoli. Kustaa III:n vihamiesten levittämät huhut, että M. olisi ollut kuningas Kustaa IV Aadolfin isä, olivat - kuten hänen myöhemmät elämänvaiheensakin todistavat - aivan perättömiä. Lähde: Tietosanakirja (Tietosanakirja-Osakeyhtiö) Helsinki 1914
4) Georg Didrik s. 13.12.1750 Mikkelin maalaiskunta. k. 09.09.1772 Rantasalmi.
5) Hedvig Sofia (katso taulu 603) s. 12.12.1751. k. 30.03.1839 Nastola.
6) Margareta s. 18.05.1754. k. 02.10.1760.
7) Vendela Christina s. 08.04.1756 Rantasalmi. k. 09.03.1758 Rantasalmi.
8) Gustava Juliana s. 11.03.1758 Rantasalmi. k. 27.11.1766 Rantasalmi.
9) Carl Wilhelm s. 19.02.1763 Rantasalmi. k. 05.10.1764 Rantasalmi.
10) Otto Magnus (katso taulu 604) s. 09.09.1764 Rantasalmi. k. 09.07.1853 Karlsruhe, Saksa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 472 -

31. sukupolvi

Munck af Fulkila, Beata Sofia, Stålhane (taulusta 385. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 12.04.1723 Somero. k. 16.03.1800 Vihti.

1. puoliso Stålhane, Erik Johan s. 07.10.1727 Tukholma, Ruotsi. k. 05.01.1807 Espoon Kilo. Majuri 1790. Vihitty: 27.09.1757 Somero.
Omisti Kotkaniemen, kunnes 1760-luvulla myi sen kamariherra parooni Ulrich von Dübenille. (Ulrich von Düben oli syntynyt 1706 Ruotsissa ja muuttanut Suomeen, kuoli 1771. Hänen puolisonsa oli Anna Charlotta Lotgia)

Isä: Stålhane, Erik Magnus s. 1707 Uusimaa. Kornetti (ratsukomppanian nuorin upseeri), omisti Kotkaniemen säterin.
Äiti: Rosmark, Christina, Stålhane s. 1697.

Lapset:
1) Magnus Johan s. 11.07.1758 Vihti. k. 10.09.1758.
2) Margareta Sofia s. 10.05.1762 Vihti. k. 03.11.1762 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 473 -

31. sukupolvi

Munck af Fulkila, Jakob Gustav (taulusta 385. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 27.04.1726 Somero. k. 15.06.1770 Sammatti.

1. puoliso Aminoff, Ulrika Margareta, Munck af Fulkila s. 1731. Vihitty: 13.08.1751 Pohja.
Isä: Aminoff, Carl Gustav s. 13.09.1700 Inkerinmaa, Venäjä.
Äiti: Saarbrücken von, Catharina Elisabeth, Aminoff

Henkilöhakemisto


- Taulu 474 -

31. sukupolvi

Munck af Fulkila, Agneta Margareta, Agricola (taulusta 385. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 19.04.1729 Somero. k. 25.12.1787 Tuusula.

1. puoliso Agricola, Anders k. 25.08.1784 Vihti. Maisteri, kappalainen Tammisaari. Vihitty: 12.03.1765 Somero.
Ylioppilas Turussa 1744. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.9.1760. Uudenmaan jalkaväkirykmentin ylim. pataljoonansaarnaaja 1760. Tammisaaren kappalainen 1764, samalla pedagogi 1771, ero sairauden takia 1783. Omisti Vihdin Niemenkylän. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1773. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Agricola, Georg Vihdin kappalainen.
Äiti: Malm, Maria, Agricola s. 1705.

Lapset:
1) Johan (katso taulu 605) s. 20.11.1766 Tammisaari. k. 03.04.1826 Espoo.
2) Agneta Maria (katso taulu 606) s. 09.10.1767 Tammisaari.
3) Eva Kristiina (katso taulu 607) s. 23.11.1769 Tammisaari. k. 03.01.1830 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 475 -

31. sukupolvi

Birckholz von, Eva Catharina, Blåfield (taulusta 386. Äiti: Sölfverarm, Beata Maria) s. 26.10.1714. k. 31.01.1766 Sääksmäki.

1. puoliso Blåfield, Henrik k. 28.04.1746 Sääksmäki. Luutnantti. Vihitty: 31.03.1728 Sääksmäki.
Isä: Blåfield, Erik s. 1654.
Äiti: Huvudsköld, Catarina, Blåfield

Lapset:
1) Beata Juliana (katso taulu 608) s. 31.07.1729 Sääksmäki. k. 22.09.1809 Suoniemi.
2) Gustav Henrik (katso taulu 609) s. 29.01.1731 Sääksmäki. k. 25.01.1783 Uudenkaupungin maaseurakunta.
3) Carl Fredrik s. 06.02.1732 Sääksmäki. k. 07.04.1784 Sääksmäki.
4) Eva Catarina (katso taulu 610) s. 15.04.1733 Lempäälä, Sotavalta. k. 20.03.1797 Lempäälä haudattu 04.04.1797 Lempäälä ?. Kuolinsyy: Keuhkotauti.
5) Otto Reinhold (katso taulu 611) s. 12.10.1734 Sääksmäki. k. 23.05.1788 Sääksmäki. Tilanomistaja Sääksmäen Lotilassa, luutnantti .
6) Margaretha (katso taulu 612) s. 15.12.1735 Sääksmäki. k. 08.03.1809 Hauho. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
7) Johan Christian s. 20.02.1737 Sääksmäki. k. 10.12.1757 Sääksmäki.
8) Hedvig Christina (katso taulu 613) s. 24.05.1738 Sääksmäki. k. 04.08.1802 Akaa.
9) Adam Erik (katso taulu 614) s. 06.09.1740 Sääksmäki. k. 26.05.1807 Ylöjärvi.
10) Anders (katso taulu 615) s. 29.11.1741 Sääksmäki. k. 12.01.1803 Sääksmäki.
11) Herman (katso taulu 616) s. 17.01.1743. k. 11.10.1801 Sääksmäki.
12) Ulrika Eleonora (katso taulu 617) s. 26.02.1744 Sääksmäki. k. 28.10.1822 Helsingin pitäjä.
13) Adolf Magnus (katso taulu 618) s. 08.05.1745 Sääksmäki. k. 14.10.1788.
14) Lovisa (katso taulu 619) s. 02.10.1746 Sääksmäki. k. 07.12.1801 Akaa.

2. puoliso Schrey, Johan s. 21.12.1697. k. n. 1775. Vihitty: 13.10.1752.
Lapset:
1) Johan Adolf (katso taulu 620) s. 23.07.1753 Sääksmäki. k. 26.08.1821. Tilanomistaja Sääksmäellä, vänrikki .
2) Carl Otto (katso taulu 621) s. 28.11.1757 Sääksmäki. k. 23.05.1820 Loppi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 476 -

31. sukupolvi

Rennerfelt, Carl Magnus (taulusta 389. Isä: Rennerfelt, Anders Magnus) s. 10.04.1701 Vihti. k. 1722.

Kaksi lasta, sukupuolesta ei tietoa, haudattu 24.02.1723

1. puoliso Schmiedefelt, Beata Christina, Rennerfelt s. 06.02.1704 Sammatti. k. 16.03.1767 Sammatti.
Kaksi lasta, sukupuolesta ei tietoa, haudattu 24.02.1723

Isä: Schmiedefelt, Christian Joakim s. 1672.
Äiti: Rohr von, Lovisa, Schmiedefelt

Lapset:
1) ?? k. haudattu 24.02.1723 Vihti.
2) N.N. k. haudattu 24.02.1723.

Henkilöhakemisto


- Taulu 477 -

31. sukupolvi

Rennerfelt, Henrik Ludvig (taulusta 389. Isä: Rennerfelt, Anders Magnus) s. 03.10.1703 Vihti. k. 06.01.1754 Vihti.

1. puoliso Aeimelaeus, Anna Catharina, Rennerfelt s. 1724. k. 23.12.1788 Vihti, Kirvelä. Vihitty: 30.09.1743 Vihti.
Isä: Aejmalaeus, Anders Jakobsson s. 10.02.1677 Euran Vaanii. Kirkkoherra Halikossa; Kaplan i Sagu 1708- och som kyrkoherde i Halikko 1722-.
Äiti: Didron, Maria Elisabet, Aeimalaeus

Lapset:
1) Adolf Ludvig k. 1749 Vihti.
2) Maria Eleonora (katso taulu 622) s. 20.09.1747 Vihti. k. 28.03.1788 Vihti.
3) Margareta Lovisa s. 19.03.1751 Vihti. k. 21.03.1751 Vihti.
4) Adolf Ludvig s. 1752. k. 1752.
5) Henrika Christina s. 19.06.1754 Vihti. k. 24.06.1802 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 478 -

31. sukupolvi

Rennerfelt, Margareta Juliana, Nassokin (taulusta 389. Isä: Rennerfelt, Anders Magnus) s. 1706. k. 30.08.1776 Vihti.

1. puoliso Nassokin, Axel Gotthard s. 22.08.1700. k. 11.11.1761 Vihti. Vihitty: 23.02.1723.
Isä: Nassokin, Axel Gotthard s. 20.09.1670.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna, Stålhane s. 05.02.1675.

Lapset:
1) Anna " Maria" Margaretha (katso taulu 597) s. 01.03.1725. k. 03.03.1771 Tuusula.
2) Eva Helena s. 02.05.1729. k. 06.02.1804 Vihti.
3) Christina Juliana s. 26.02.1732. k. 16.07.1809 Vihti.
4) Axel Gotthard (katso taulu 598) s. 25.01.1735. k. 28.05.1797 Vihti.
5) Henrik Johan s. 28.06.1740. k. 26.08.1740.

Henkilöhakemisto


- Taulu 479 -

31. sukupolvi

Rennerfelt, Beata Christina, Nassokin (taulusta 389. Isä: Rennerfelt, Anders Magnus) s. 1709 Vihti. k. 27.03.1775 Porvoo.

1. puoliso Nassokin, Henrik s. 19.04.1698 Vihti. k. 27.12.1758 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Nassokin, Axel Gotthard s. 20.09.1670.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna, Stålhane s. 05.02.1675.

Lapset:
1) Adam Henrik (katso taulu 595) s. 10.04.1728 Vihti. k. 20.03.1801 Porvoon maalaiskunta.
2) Maria s. 28.03.1729 Vihti ?. k. 04.12.1804 Porvoon maalaiskunta.
3) Clas Johan s. 05.02.1731 Vihti ?. k. 20.12.1787 Porvoon maalaiskunta.
4) Margareta Juliana s. 04.10.1734 Vihti ?. k. 04.12.1793 Porvoon maalaiskunta.
5) Elsa Christina s. 16.12.1737 Vihti ?. k. 02.03.1801 Porvoon maalaiskunta.
6) Axel Gotthard s. 1743. k. 05.02.1771 Porvoon maalaiskunta.
7) Peter (katso taulu 596) s. 23.12.1744 Porvoon maalaiskunta. k. 02.03.1819.

Henkilöhakemisto


- Taulu 480 -

31. sukupolvi

Rennerfelt, Anna Juliana, Tammelander (taulusta 389. Isä: Rennerfelt, Anders Magnus) s. 1713 Vihti. k. 03.08.1770 Kalvola.

1. puoliso Tammelander, Erik s. 11.03.1692. k. 18.03.1761 Kalvola.
Isä: Tammelander, Jakob Michaelinpoika Tammelan kappalainen 1687.
Äiti: Hassalenius, Elisabet, Tammelander

Henkilöhakemisto


- Taulu 481 -

31. sukupolvi

Rennerfelt, Ebba Helena, Svartström (taulusta 389. Isä: Rennerfelt, Anders Magnus) s. 24.01.1716 Vihti. k. 1781 (jälkeen).

1. puoliso Svartström, Gabriel s. 1701. k. 1751 haudattu 03.12.1751. Vihitty: 02.07.1739 Vihti.

2. puoliso Hacklin, Erik s. 05.00.1728 Uskela. k. 1781 (jälkeen). Vihitty: 11.08.1754.

Henkilöhakemisto


- Taulu 482 -

31. sukupolvi

Schauman, Anna Maria (taulusta 391. Äiti: Zöge, Maria Elisabet) k. 1763 haudattu 11.09.1763 Hollola.

1. puoliso Lang, Karl Gustaf k. 31.12.1803 Jämsä. Vihitty: 01.04.1759 Pälkäne.

Henkilöhakemisto


- Taulu 483 -

31. sukupolvi

Pfaler von, Ernst Israel (taulusta 392. Äiti: Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora) s. 04.06.1739 Pirkkala. k. 30.10.1786 Messukylä.

1. puoliso Hornborg, Maria Kristina, Pfaler von s. 09.06.1746. k. 12.10.1809 Lempäälä.
Isä: Hornborg, Georg s. 01.04.1710.
Äiti: Stadius, Hedvig Sofia, Hornborg s. 14.01.1716.

Lapset:
1) Hedvig Sofia
2) Karl Georg s. 10.03.1770.
3) Elias Israel (katso taulu 623) s. 10.08.1774 Pirkkala. k. 24.02.1849 Ii.
4) Johanna Kristina (katso taulu 624) s. 16.06.1777 Pirkkala.
5) Gustaf Fredrik s. 16.05.1784. k. 1812 Lempäälä.
6) Margareta Magdalena (katso taulu 625) s. 1786. k. 02.05.1873 Hattula.

Henkilöhakemisto


- Taulu 484 -

31. sukupolvi

Pfaler von, Hedvig Eleonora, Cajalén (taulusta 392. Äiti: Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora) s. 1743. k. 31.05.1807 Vesilahti.

1. puoliso Cajalén, Anders s. 1724. k. 1807 (ennen). Turun yliopiston akatemiavouti ja sihteeri.

Lapset:
1) Hedvig Elisabet (katso taulu 626) s. 08.08.1777 Vesilahti. k. 12.12.1841 Vesilahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 485 -

31. sukupolvi

Pfaler von, Elsa Margaretha, Sjöstedt (taulusta 392. Äiti: Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora) s. 1744. k. 20.10.1823 Turku.

1. puoliso Sjöstedt, Johan s. 10.04.1737 Vesilahti. k. 10.07.1810 Karuna. Kauppias Turku. Vihitty: 20.09.1770 Vesilahti.

Lapset:
1) Elisabet Eleonora (katso taulu 627) s. 21.09.1771. k. 04.10.1846 Turku.
2) Brita Christina (katso taulu 628) s. 22.02.1777 Turku. k. 15.08.1850 Turku.
3) Ulrika Fredrika (katso taulu 629) s. 03.02.1781 Turku. k. 01.06.1839 Turku.
4) Gustaf Fredrik (katso taulu 630) s. 01.04.1783 Turku. k. 21.01.1868 Vihti. Laamanni 1838.
5) Adolf Reinhold (katso taulu 631) s. 01.02.1795 Turku. k. 14.02.1851 Turku. Oikeusraatimies Turku 1832.

Henkilöhakemisto


- Taulu 486 -

31. sukupolvi

Pfaler von, Johanna Kristina, Naeppius (taulusta 392. Äiti: Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora) s. 1746. k. 14.05.1810 Turku.

1. puoliso Naeppius, Carl Gustaf s. 14.02.1732 Kuhmalahti. k. 18.04.1790 Turku. Vihitty: 04.11.1781 Lempäälä.

2. puoliso Floman, Hans Henrik s. 29.07.1752 Naantali. k. 1799.

Henkilöhakemisto


- Taulu 487 -

31. sukupolvi

Sass, Margareta Helena, Schulman (taulusta 393. Äiti: Boije af Gennäs, Anna Magdalena) s. 15.09.1705 Tuulos. k. 26.07.1768 Hauho.

1. puoliso Schulman, Otto Christoffer s. 1698. k. 21.09.1771 Hauho. Vihitty: 02.04.1726.
Isä: Schulman, Henrik Johan s. 1658.
Äiti: Eilert von, Anna Dorothea, Schulman

Lapset:
1) Otto Reinhold s. 07.12.1726. k. 27.06.1785 Hauho.
2) Henrik Johan s. 12.12.1727 Hauho. k. 25.07.1774 Hauho.
3) Anna Maria (katso taulu 632) s. 12.12.1729 Lautsia. k. 20.10.1801 Luopioinen.
4) Carl Fredrik (katso taulu 633) s. 01.02.1731 Hauho. k. 26.11.1805 Hauho.
5) Helena Juliana (katso taulu 634) s. 1733 Hauho. k. 08.11.1809 Iisalmen maaseurakunta.
6) Margareta Eleonora s. 24.07.1736 Hauho. k. 20.05.1738 Hauho.
7) Gustaf Robert (katso taulu 635) s. 19.01.1739. k. 23.03.1814 Hartola.
8) Eva Margareta s. 01.06.1748. k. 12.04.1749 Hauho.

Henkilöhakemisto


- Taulu 488 -

31. sukupolvi

Sass, Carl Henrik (taulusta 393. Äiti: Boije af Gennäs, Anna Magdalena) s. 28.01.1707. k. 22.09.1787 Kommilan kartano, Juttila, Tuulos. Luutnantti.

1. puoliso Berch, Helena Margaretha, Sass s. 1710. k. 24.10.1754 Tuulos. Vihitty: 1731.
Isä: Berch, Casper Magnus
Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna, Berch

Lapset:
1) Anna Margaretha (katso taulu 636) s. 28.04.1732. k. 23.09.1762 Hartola.
2) Helena Gertrud (katso taulu 637) s. 28.11.1733. k. 1809.
3) Casper Reinhold s. 04.00.1735. k. 21.08.1737 Tuulos.
4) Arvid Henrik s. 09.01.1737. k. 1763.
5) Johanna Ulrika s. 08.10.1740. k. 16.10.1740 Tuulos.
6) Sofia Eleonora s. 1741. k. 03.05.1743 Tuulos.
7) Maria Elisabet (katso taulu 638) s. 24.03.1741. k. 26.06.1803 Korpilahti.
8) Eva Sophia (katso taulu 639) s. 13.01.1747 Tuulos. k. 19.08.1807 Padasjoki.
9) Otto Fredrik (katso taulu 640) s. 10.08.1749. k. 22.11.1822 Orivesi.
10) Lovisa Christina s. 29.03.1752 Tuulos. k. 08.06.1812 Karstula.

2. puoliso Standaert, Maria Sofia, Sass k. 02.08.1791 Sysmä.
Isä: Standaert, Adolf
Äiti: Petre, Anna Christina, Standaert

Henkilöhakemisto


- Taulu 489 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Juliana Eleonora, Boije af Gennäs (taulusta 394. Äiti: Boije, Catharina Maria) s. 24.08.1735 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. k. 05.06.1795 Järstad, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Göran s. 28.06.1725 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 13.02.1785 Järstad, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 06.12.1765 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije, Erik Gustav s. 1702.
Äiti: Snoilsky, Christina Charlotta, Boije s. 1700.

Lapset:
1) Erik Gustaf (katso taulu 641) s. 26.03.1772. k. 12.08.1820 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 490 -

31. sukupolvi

Boije, Brita Maria, Rutensköld (taulusta 395. Isä: Boije, Carl Gustav) s. 27.08.1728 Vinnerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 23.04.1795 Norrköping, Ruotsi.

1. puoliso Rutensköld, Carl Axel s. 29.10.1710 Halmstad, Ruotsi. k. 17.11.1762 Ukna, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 04.09.1746 Ukna, Östgötland, Ruotsi.

2. puoliso Petersens af, Carl s. 26.10.1742 Tukholma. k. 13.05.1800 Söderköping, Ruotsi. Vihitty: 01.07.1760 Ukna, Östgötland, Ruotsi.

Lapset:
1) Magdalena Eva (katso taulu 642) s. 14.08.1772 Ukna, Östgötland, Ruotsi. k. 07.05.1795 Linköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 491 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Adam Ludvig (taulusta 395. Isä: Boije, Carl Gustav) s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi. k. 04.11.1786.

1. puoliso Boije af Gennäs, Hedvig Christina, Boije af Gennäs s. 1731. k. 1800. Vihitty: 31.12.1751 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije, Erik Gustav s. 1702.
Äiti: Snoilsky, Christina Charlotta, Boije s. 1700.

Lapset:
1) Carl Adam s. 22.09.1756. k. 21.04.1758.
2) Maria Charlotta s. 1758. k. 19.05.1829 Lidköping, Ruotsi.
3) Brita Lovisa s. 13.01.1761. k. 03.03.1763.
4) Hedvig Sofia (katso taulu 643) s. 14.01.1764. k. 04.05.1793 Kumla, Ruotsi.
5) Magdalena Albertina (katso taulu 644) s. 26.10.1766 St. Lars, Ruotsi. k. 27.08.1792 Linköping, Ruotsi.
6) Erik Gustav (katso taulu 645) s. 15.11.1768 Östragötaland, Ruotsi. k. 06.07.1819 Västervik, Ruotsi. Perhesuhteet: Toinen vaimo, Christina Margareta, oli 1. serkku.
7) Hans Henrik s. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi. k. 13.06.1770 St. Lars, Ruotsi.
8) Johan Ernst s. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi. k. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 492 -

31. sukupolvi

Boije, Christina Charlotta, Dahlström (taulusta 396. Isä: Boije, Adam Gustav) k. 07.03.1767 Styrestad, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Dahlström, Olof

Henkilöhakemisto


- Taulu 493 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Johan Gustaf (taulusta 397. Isä: Boije, Erik Gustav) s. 28.01.1723 Östgötland, Ruotsi. k. 26.01.1785 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Köhler von, Christina Charlotta, Boije af Gennäs s. 10.00.1735 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 26.12.1819 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 20.10.1754.
Isä: Köhler von, Georg Reinhold
Äiti: Cronhielm af Flosta, Maria Christina, Köhler von

Lapset:
1) Christina Margareta (katso taulu 646) s. 06.01.1777 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 15.05.1859 Lidköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 494 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Göran (taulusta 397. Isä: Boije, Erik Gustav) s. 28.06.1725 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 13.02.1785 Järstad, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Juliana Eleonora, Boije af Gennäs s. 24.08.1735 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. k. 05.06.1795 Järstad, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 06.12.1765 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije af Gennäs, Anders s. 30.08.1694 Pernaja.
Äiti: Boije, Catharina Maria s. 09.05.1695.

Lapset:
1) Erik Gustaf (katso taulu 641) s. 26.03.1772. k. 12.08.1820 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 495 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erik Ernst (taulusta 397. Isä: Boije, Erik Gustav) s. 25.06.1727 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 02.11.1784 Kumla, Ruotsi.

1. puoliso Köhler von, Hedvig Ulrika, Boije af Gennäs s. 11.06.1732. k. 04.10.1771 Säby, Jönköping, Ruotsi. Vihitty: 22.11.1767 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Köhler von, Georg Reinhold
Äiti: Cronhielm af Flosta, Maria Christina, Köhler von

Lapset:
1) Gustav Reinhold (katso taulu 647) s. 18.03.1769 Vaasa. k. 16.02.1836 Janakkala. Perhesuhteet: Aviopari oli serkuksia keskenään.

Henkilöhakemisto


- Taulu 496 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Christina, Boije af Gennäs (taulusta 397. Isä: Boije, Erik Gustav) s. 1731. k. 1800.

1. puoliso Boije af Gennäs, Adam Ludvig s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi. k. 04.11.1786.
Isä: Boije, Carl Gustav
Äiti: Lewenhaupt, Charlotta Susanna Maria Dorotea, Boije s. 1692.

Lapset:
1) Carl Adam s. 22.09.1756. k. 21.04.1758.
2) Maria Charlotta s. 1758. k. 19.05.1829 Lidköping, Ruotsi.
3) Brita Lovisa s. 13.01.1761. k. 03.03.1763.
4) Hedvig Sofia (katso taulu 643) s. 14.01.1764. k. 04.05.1793 Kumla, Ruotsi.
5) Magdalena Albertina (katso taulu 644) s. 26.10.1766 St. Lars, Ruotsi. k. 27.08.1792 Linköping, Ruotsi.
6) Erik Gustav (katso taulu 645) s. 15.11.1768 Östragötaland, Ruotsi. k. 06.07.1819 Västervik, Ruotsi. Perhesuhteet: Toinen vaimo, Christina Margareta, oli 1. serkku.
7) Hans Henrik s. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi. k. 13.06.1770 St. Lars, Ruotsi.
8) Johan Ernst s. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi. k. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 497 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Bengt Axel (taulusta 397. Isä: Boije, Erik Gustav) s. 05.03.1734 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 22.09.1808 Tyrväntö.

1. puoliso Boije, Sofia Margareta, Boije af Gennäs k. 09.06.1779 Tyrväntö. Vihitty: 17.08.1775 Tyrväntö.
Isä: Boije, Otto Ernst s. 04.12.1719. Sotaneuvos, lääninkivaltteri Kuopiossa (maaherra).
Äiti: Falkenberg af Trystorp, Jaquette Margareta, Boije s. 30.01.1725.

Lapset:
1) Charlotta Margareta (katso taulu 648) s. 30.05.1776 Tyrväntö. k. 13.05.1854 Loviisa.
2) Otto Adolf s. 30.05.1776 Tyrväntö. k. 04.08.1776 Tyrväntö.
3) Sofia Gustava s. 18.12.1777 Tyrväntö. k. 23.06.1778.

2. puoliso Taube, Ulrika Christina, Boije af Gennäs s. 28.03.1757 Helsingin pitäjä. k. 31.01.1831 Tyrväntö. Vihitty: 31.05.1781 Lokalahti.
Isä: Taube, Johan s. 06.07.1706 Käkisalmi.
Äiti: Armfelt, Elisabet, Taube s. 29.08.1718.
Lapset:
1) Christina Elisabet s. 05.04.1782 Tyrväntö. k. 05.00.1782 Tyrväntö.
2) Elisabet Catarina s. 13.06.1783 Tyrväntö. k. 12.10.1790 Tyrväntö.
3) Gustav Reinhold (katso taulu 649) s. 08.07.1784. k. 26.11.1852. Tilanomistaja Janakkalan Hakoisessa, kapteeni, vapaaherra.
4) Christina Gustava Charlotta (katso taulu 650) s. 30.07.1785 Tyrväntö. k. 11.03.1857 Hämeenlinna. Vapaaherratar.
5) Axel Ulrik s. 24.01.1787 Tyrväntö. k. 13.07.1789 Tyrväntö.
6) Carl Fredrik s. 29.01.1788 Tyrväntö. k. 16.09.1788.
7) Hedvig Sofia Maria (katso taulu 651) s. 25.03.1789 Tyrväntö. k. 26.07.1850 Koski, Hämeen lääni.
8) Ulrika Lovisa Eleonora s. 16.02.1792 Janakkala. k. 15.11.1863 Hämeenlinna.
9) Axel Erik (katso taulu 652) s. 19.07.1793 Tyrväntö. k. 08.10.1872 Porvoo. Suomen pankin vaihtokonttorin johtaja.
10) Johan Fredrik (katso taulu 653) s. 21.06.1795 Tyrväntö. k. 13.06.1856 Turku.
11) Otto Abraham (katso taulu 654) s. 07.03.1797 Janakkala. k. 30.10.1865 Turku.
12) Charlotta Eleonora s. 22.09.1807 Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 498 -

31. sukupolvi

Motte de la, Reinhold (taulusta 400. Äiti: Stålhandske, Margareta) s. 02.07.1705 Lokalahti. k. 10.00.1742 Tukholma.

1. puoliso Vellingk, Anna Margareta, Motte de la s. 1700. Vihitty: 05.10.1740 Lokalahti.
Isä: Vellingk, Gustaf Mauritz
Äiti: Lindelöf, Anna, Vellingk

Lapset:
1) Carl Gustav (katso taulu 655) s. 19.12.1741 Lokalahti. k. 17.01.1815 Kisko.

Henkilöhakemisto


- Taulu 499 -

31. sukupolvi

Boije, Hans (taulusta 401. Isä: Boije af Gennäs, Ernst) s. 1714. k. 1741 Lammi.

1. puoliso Italin, Hedvig, Boije k. 08.01.1753 Pälkäne. Vihitty: 28.01.1735 Pälkäne.
Perheessä oli nimetön lapsi, N.N. haudattu 1735 Tyrväntö.

Isä: Italin, Matias
Äiti: Krook, Anna, Italin

Lapset:
1) Anna Hedvig s. 02.11.1736 Lammi. k. 22.03.1740 Lammi.
2) Helena Sofia (katso taulu 656) s. 03.01.1739 Lammi. k. 1789 Viapori, Helsinki.
3) Maria Elisabet (katso taulu 657) s. 02.07.1741 Lammi. k. 1796 Vesilahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 500 -

31. sukupolvi

Boije, Anders (taulusta 401. Isä: Boije af Gennäs, Ernst) s. 14.04.1718 Pernaja. k. 29.03.1761 Huittinen.

1. puoliso Nordman, Agneta, Boije s. 1731. k. 26.09.1799 Hattula. Vihitty: 1753.
Isä: Nordman, Elias
Äiti: N.N., Nordman

Lapset:
1) Elisabet Fredrika s. 30.09.1754 Huittinen.
2) Agneta Engelbrekta s. 01.01.1756 Huittinen. k. 17.01.1756.
3) Ernst Elias s. 01.05.1757 Huittinen. k. 18.07.1777 Kuhmoinen.
4) Anders Johan s. 05.10.1759 Huittinen. k. 1793.

Henkilöhakemisto


- Taulu 501 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anna Sofia, Ekman (taulusta 402. Isä: Boije af Gennäs, Hans) s. 1714. k. 07.12.1774 Akaa.

1. puoliso Ekman, Johan s. 14.06.1675 Uusimaa. k. 28.12.1741 Akaa. Vihitty: 17.06.1729.

Lapset:
1) Gertrud Elisabet s. 1726. k. 07.00.1793 Akaa.
2) Johan Fredrik s. 07.08.1730 Akaa. k. 26.09.1799 Seili, Nauvo.
3) Carl Isak (katso taulu 658) s. 08.02.1734 Tyrväntö. k. 09.05.1783 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 502 -

31. sukupolvi

Boije, Otto Ernst (taulusta 402. Isä: Boije af Gennäs, Hans) s. 04.12.1719. k. 12.01.1781 Kuopio. Sotaneuvos, lääninkivaltteri Kuopiossa (maaherra).

Kuopion läänin maaherra 1775 - 1781. Lähde: Maaherrat Itä-Suomessa

1. puoliso Falkenberg af Trystorp, Jaquette Margareta, Boije s. 30.01.1725. k. 02.07.1752 Tyrväntö. Vihitty: 06.07.1749 Lunda, Tukholma.
Isä: Falkenberg af Trystorp, Carl
Äiti: Horn af Rantzier, Magdalena Sofia, Falkenberg af Trystorp

Lapset:
1) Sofia Margareta (katso taulu 659) k. 09.06.1779 Tyrväntö.
2) Eva Gustava (katso taulu 660) s. 21.02.1752. k. 20.05.1827 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 503 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Casper Johan (taulusta 402. Isä: Boije af Gennäs, Hans) s. 01.03.1723. k. 1782 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Ehrenstolpe, Catharina Charlotta, Boije af Gennäs s. 1730. k. 20.12.1799 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 05.04.1753 Porvoo.
Isä: Ehrenstolpe, Fredrik s. 1692.
Äiti: Uggla, Eva Elisabet, Ehrenstolpe s. 1698.

Lapset:
1) Conrad Fredrik s. 25.04.1754 Porvoon maalaiskunta. k. 09.07.1802 Tukholma.
2) Johan Adolf s. 05.05.1755 Pernaja. k. 07.04.1756 Pernaja.
3) Erik Gustav s. 24.03.1757 Pernaja. k. 22.07.1757 Pernaja.
4) Otto Wilhelm s. 29.03.1758 Pernaja. k. 25.05.1826 Porvoon maalaiskunta.
5) Georg Magnus (katso taulu 661) s. 01.10.1759 Pernaja. k. 13.07.1836 Porvoon maalaiskunta.
6) Anders Johan s. 1761 Pernaja. k. 06.08.1761 Pernaja.
7) Gustav Henrik s. 22.05.1763. k. 11.06.1788.
8) Ebba Helena (katso taulu 662) s. 1764. k. 12.01.1835 Porvoon maalaiskunta.
9) Clas Johan s. 08.11.1766 Porvoon maalaiskunta. k. 06.10.1788 Puumala.
10) Anders Erik (katso taulu 663) s. 21.08.1768 Porvoon maalaiskunta. k. 01.01.1838 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja, majuri.
11) Sofia Lovisa (katso taulu 664) s. 21.08.1772 Porvoon maalaiskunta. k. 13.05.1851 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 504 -

31. sukupolvi

Boije, Anders (taulusta 402. Isä: Boije af Gennäs, Hans) s. 01.06.1724. k. 30.11.1784.

1. puoliso Wurster, Anna Christina, Boije s. 1739.
Isä: Wurster, Gottlieb
Äiti: Fehrman, Christina Elisabet, Wurster

Henkilöhakemisto


- Taulu 505 -

31. sukupolvi

Boije, Hans Georg (taulusta 402. Isä: Boije af Gennäs, Hans) s. 01.10.1725. k. 07.02.1791 Vårdinge, Tukholma.

1. puoliso Lillieström, Barbara Maria, Boije s. 1737. k. 29.06.1771.
Isä: Lillieström, Gustav Peter
Äiti: Königsheim, Barbara Maria, Lillieström

Lapset:
1) Gustaf Ernst s. 12.12.1765 Lohja. k. 20.01.1766 Lohja.
2) Helena Maria s. 26.06.1767. k. 19.10.1767 Akaa.

2. puoliso Klingfelt, Gustava Märta, Boije s. 11.05.1756. k. 1811 (jälkeen).
Isä: Klingfelt, Clas Göran
Äiti: Ulfsparre af Broxvik, Benedikta Catarina, Klingfelt
Lapset:
1) Clas Otto (katso taulu 665) s. 05.06.1778 Loviisa. k. 25.08.1854 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 506 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Maria, Leitsman von (taulusta 404. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 16.06.1702 Eneby, Ruotsi. k. 30.03.1740 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi.

1. puoliso Leitsman von, Christian Jakob k. 09.01.1731 Dörby, Kalmar, Ruotsi. Vihitty: 20.11.1726.

2. puoliso Vietinghoff, Bleckert s. 1700. k. 14.03.1743 Dörby, Kalmar, Ruotsi. Vihitty: 25.07.1734 Dörby, Kalmar, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 507 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Nils (taulusta 404. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 03.02.1712. k. 26.07.1783 Kalvsvik, Kronobergs län, Ruotsi.

1. puoliso Köhler von, Ulrika Eleonora, Boije af Gennäs s. 04.08.1734 Säm, Älvsborg, Ruotsi. k. 26.06.1783 Växjö, Ruotsi. Vihitty: 26.06.1783 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi.
Isä: Köhler von, Johan Didrik
Äiti: Ehrenstrahl, Johanna Margareta, Köhler von

Henkilöhakemisto


- Taulu 508 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Elisabet Margareta, Rutensköld (taulusta 404. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 25.12.1714. k. 27.06.1758.

1. puoliso Rutensköld, Edvard s. 24.05.1691. k. 05.01.1760 Ornesberga, Småland, Ruotsi. Vihitty: 07.00.1731 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi.
Isä: Rutensköld, Lars
Äiti: Breitholtz, Margareta , Rutensköld

Henkilöhakemisto


- Taulu 509 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erik Johan (taulusta 404. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 21.12.1715 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi. k. 22.11.1780 Urshult, Småland, ruotsi.

1. puoliso Taube, Catharina, Boije af Gennäs s. 03.07.1718 Vallby, Uppsala, Ruotsi. k. 17.06.1761 Urshult. Vihitty: 09.02.1756.
Isä: Taube, Volter Ludvig s. 1684 Tallinna, Eesti.
Äiti: Freidenfelt, Barbara Christina, Taube

2. puoliso Uggla, Erika, Boije af Gennäs s. 11.06.1729 Jät, Ruotsi. k. 20.05.1801 Urshult, Småland, Ruotsi. Vihitty: 13.12.1762 Jät, Ruotsi.
Isä: Uggla, Bengt
Äiti: Gyllenskog, Ebba Margareta, Uggla

Henkilöhakemisto


- Taulu 510 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina Sofia, Berghman (taulusta 404. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 1721. k. 29.03.1799 Torpa, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Berghman, Nils Daniel s. 12.02.1716 Hovmanstorp, Ruotsi. k. 29.05.1755 Skatelöv, Kronobergs län, Ruotsi. Vihitty: 14.12.1746 Jät, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 511 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Charlotta Kristina, Brakel (taulusta 406. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 18.08.1737. k. 07.05.1821 Artjärvi.

N.N. s. 07.10.1762 Porin msrk. k. 08.04.1763 Porin msrk.

1. puoliso Brakel, Reinhold Gustaf s. 06.03.1721. k. 28.02.1769 Somero. Kapteeni henkirakuunarykmentissä. Vihitty: 16.02.1756 Pälkäne.
Voluntaari Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1732, varusmestari 1739. Korpraali henkirakuunarykmentissä 1741, majoittaja 1742, kersantti 1743, kornetti 1753, luutnantti 1762, kapteeni 1766, ero 1768. Introdusoitu Ruotsin ritarihuoneeseen 1756. Omisti Someron Hovilan. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Henriksson, Mauritz Gustav s. 30.11.1691 Liivinmaa. Kapteeni henkirakuunarykmentissä .
Äiti: Apolloff, Regina, Henriksson s. 1689.

Lapset:
1) Christer Gustav s. 25.02.1757 Pälkäne. k. 07.03.1757 Pälkäne.
2) Otto Reinhold s. 12.03.1758 Porin maaseurakunta. k. 04.07.1758 Porin maaseurakunta.
3) Mauritz Gustav s. 23.01.1760 Porin maaseurakunta. k. 30.04.1760 Porin maaseurakunta.
4) Fredrik Wilhelm s. 11.04.1761 Porin maaseurakunta. k. 13.10.1761 Porin maaseurakunta.
5) Maria Sofia (katso taulu 666) s. 16.07.1767 Piikkiö. k. 27.10.1824 Artjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 512 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Ulrika Renata, Brakel (taulusta 406. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 27.11.1741 Turku. k. 24.03.1819 Pirkkala.

1. puoliso Brakel, Otto Mauritz s. 24.06.1722 Huittinen. k. 18.02.1808 Pirkkala. Vihitty: 16.02.1758 Pälkäne.
Isä: Henriksson, Mauritz Gustav s. 30.11.1691 Liivinmaa. Kapteeni henkirakuunarykmentissä .
Äiti: Apolloff, Regina, Henriksson s. 1689.

Lapset:
1) Anna Helena (katso taulu 667) s. 20.12.1758 Pälkäne. k. 17.03.1837 Pirkkala.
2) Christer Mauritz s. 19.04.1760 Pälkäne. k. 15.06.1791 Porvoon maalaiskunta.
3) Fredrik Gustav s. 18.09.1762 Lemu. k. 16.07.1763.
4) Henrik Otto s. 04.06.1764 Kangasala. k. 30.07.1800 Pirkkala.
5) Ulrika Elisabet s. 26.09.1766 Kangasala. k. 05.01.1830 Pirkkala.
6) Hedvig Charlotta (katso taulu 668) s. 18.02.1768 Kangasala. k. 25.05.1805 Pirkkala.
7) Carl Adolf s. 02.10.1769 Porvoon maalaiskunta. k. 30.10.1769.
8) Sofia Lovisa s. 02.02.1772 Porvoon maalaiskunta. k. 01.04.1837 Pirkkala.
9) Carl Adolf (katso taulu 669) s. 31.03.1774 Hämeenkyrö. k. 21.08.1861 Pirkkala.
10) Catarina Fredrika s. 04.12.1775 Hämeenkyrö. k. 10.02.1776 Hämeenkyrö.
11) Gustav Anton (katso taulu 670) s. 17.12.1782 Pirkkala. k. 10.01.1853 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 513 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anna Sofia, Hausen von (taulusta 406. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 15.06.1722. k. 09.01.1795 Karinainen, Pöytyä.

1. puoliso Hausen von, Carl Johan s. 1696. k. 18.02.1763 Paimio. Vihitty: 16.01.1743 Lemu.

Lapset:
1) Anna Juliana (katso taulu 671) s. 28.09.1749. k. 17.03.1774 Sauvo.
2) Anna Elisabet (katso taulu 672) s. 01.02.1758 Paimio. k. 10.02.1830 Hollola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 514 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina Margareta , Sture (taulusta 406. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 28.10.1727. k. 24.11.1815 Tuusula.

1. puoliso Sture, Georg Wilhelm s. 19.12.1719 Tenhola. k. 09.06.1764 Tenhola. Vihitty: 24.04.1753 Pälkäne.
Isä: Sture, Jörgen
Äiti: N.N., Sture

Lapset:
1) Anna Lovisa (katso taulu 673) s. 19.08.1760. k. 14.10.1837 Tuusula.

Henkilöhakemisto


- Taulu 515 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Brita Elisabet, Konow von (taulusta 406. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 1732. k. 21.11.1759 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Konow von, Johan Gustav s. 17.06.1724 Askola. k. 03.01.1797 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 08.11.1750 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Konow von, Gustaf Adolph s. 22.04.1681 Nevanlinna (ruotsixi Nyen, Nyenskans, latinaksi Neovia), Venäjä.
Äiti: Gripenberg, Ebba Elisabeth, Konow von s. 18.07.1688.

Lapset:
1) Ebba Elisabet s. 14.10.1751 Porvoon maalaiskunta. k. 30.10.1751 Porvoon maalaiskunta.
2) Johan Christer s. 08.01.1753 Pälkäne. k. 06.03.1753 Pälkäne.
3) Ebba Elisabet (katso taulu 674) s. 22.01.1754 Porvoon maalaiskunta. k. 28.08.1850 Sahalahti.
4) Gustav s. 20.12.1755 Porvoon maalaiskunta. k. 24.01.1756 Porvoon maalaiskunta.
5) Anna Lovisa s. 03.12.1756 Porvoon maalaiskunta. k. 10.02.1757 Porvoon maalaiskunta.
6) Christer Johan s. 24.10.1757 Porvoon maalaiskunta. k. 27.09.1758 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 516 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Otto Christer (taulusta 406. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 26.04.1745 Porvoon maalaiskunta. k. 12.10.1823 Viipuri.

1. puoliso Geer af Tervik de, Fredrika Wilhelmina, Boije af Gennäs s. 16.09.1753 Pernaja. k. 15.03.1776. Vihitty: 03.12.1774 Pernaja.
Isä: Geer af Tervik de, Otto Wilhelm s. 25.12.1710 Östragötaland, Ruotsi.
Äiti: Muhl, Anna Dorotea, Geer af Tervik de s. 08.10.1728.

2. puoliso Noppari, Serafina, Marttila

3. puoliso Montgomery, Anna Margareta, Boije af Gennäs s. 29.04.1766 Turku. k. 24.07.1827 Porvoo. Vihitty: 29.01.1785 Snappertuna.
Isä: Montgomery, Robert
Äiti: Stallbourg von, Anna Sibylla, Montgomery

Lapset:
1) Robert Christer s. 05.03.1786 Porvoon maalaiskunta. k. 10.00.1789.
2) Ulrika Sofia s. 13.01.1787 Porvoon maalaiskunta. k. 15.05.1787 Porvoon maalaiskunta.
3) Anna Charlotta s. 15.04.1788 Porvoon maalaiskunta. k. 11.08.1871 Porvoon maalaiskunta.
4) Fredrika Lovisa (katso taulu 675) s. 16.02.1789 Porvoon maalaiskunta. k. 18.12.1866 Porvoon maalaiskunta.
5) Carl Otto s. 11.10.1790 Porvoon maalaiskunta. k. 28.02.1840 Tukholma.
6) Christer Ulrik s. 24.06.1792 Tukholma. k. 03.01.1846 Loviisa.
7) Margareta Henrietta (katso taulu 676) s. 22.12.1793 Porvoon maalaiskunta. k. 21.05.1827 Porvoo.
8) Eva Sofia (katso taulu 677) s. 25.01.1796 Porvoon maalaiskunta. k. 03.08.1883 Nastola.
9) Adolf Robert s. 12.06.1797 Porvoon maalaiskunta. k. 18.07.1797 Porvoon maalaiskunta.
10) Augusta Ulrika s. 01.08.1799 Porvoon maalaiskunta. k. 22.08.1799 Porvoon maalaiskunta.
11) Adolf Wilhelm (katso taulu 678) s. 12.05.1801 Porvoon maalaiskunta. k. 23.02.1865 Porvoon maalaiskunta.
12) Axel Fredrik (katso taulu 679) s. 22.08.1805 Porvoon maalaiskunta. k. 23.10.1876 Hämeenlinna. Varatuomari, Loviisan tullinhoitaja, pankinjohtaja Suomen Pankissa Pietarissa.
13) Knut August (katso taulu 680) s. 03.08.1807 Porvoon maalaiskunta. k. 15.02.1877.

Henkilöhakemisto


- Taulu 517 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Juliana (taulusta 406. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 18.12.1723. k. 14.11.1795 Heinola.

1. puoliso Ramsay, Fredrik Adolf s. 09.11.1712 Heinola. k. 10.03.1783 Heinola. Vihitty: 05.03.1745 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Ramsay, Johan s. 1683 Uusimaa.
Äiti: Pahlen von der, Christina, Ramsay s. 1689.

Lapset:
1) Christina Juliana (katso taulu 681) s. 15.01.1746 Sommernäs. k. 20.10.1829 Heinola.
2) Johan Adolf s. 02.02.1748 Sommernäs, Somerniemi. k. 16.04.1784 Heinolan maalaiskunta.
3) Carl Fredrik s. 14.08.1750 Sääksmäki. k. 10.05.1758.
4) Christer Wilhelm (katso taulu 682) s. 18.04.1753 Porvoon maalaiskunta. k. 06.09.1796 Porvoon maalaiskunta.
5) Anna Lovisa s. 16.09.1755 Porvoon maalaiskunta. k. 07.10.1757 Porvoon maalaiskunta.
6) Hedvig Sofia s. 28.11.1757 Porvoon maalaiskunta. k. 11.05.1841 Heinolan maalaiskunta.
7) Vendela Charlotta s. 23.05.1759 Heinola. k. 08.11.1759 Heinola.
8) Fredrik (katso taulu 683) s. 22.08.1760 Heinola. k. 06.05.1831 Heinola.
9) Anna Elisabet s. 16.06.1763 Heinola. k. 15.02.1835 Heinolan maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 518 -

31. sukupolvi

Rehbinder, Henrik Rudolf (taulusta 409. Äiti: Boije af Gennäs, Sofia Juliana) s. 02.10.1739 Gottröra, Tukholma. k. 24.01.1780 Tukholma.

1. puoliso Lilliesvärd, Gustava Catarina, Rehbinder s. 1745. k. 08.05.1787 Tukholma. Vihitty: 16.09.1763 Gottröra, Tukholma.
Isä: Lilliesvärd, Gustav Magnus
Äiti: Bongh, Magdalena Catarina, Lilliesvärd

Lapset:
1) Carl Gustav s. 11.05.1764 Gottröra, Tukholma. k. 1780 (jälkeen), USA.
2) Johan Henrik s. 1766. k. 01.09.1782 Tukholma.
3) Anna Sofia (katso taulu 684) s. 29.06.1768 Gottröra, Tukholma. k. 07.03.1832 Uusikaupunki.
4) Johanna Albertina s. 11.09.1773 Gottröra, Tukholma. k. 19.11.1778.

Henkilöhakemisto


- Taulu 519 -

31. sukupolvi

Boije af Gennäs, Maria Juliana, Wellenius (taulusta 410. Isä: Boije af Gennäs, Nils Gustav) s. 13.02.1739 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 18.01.1784 Norrköping, Ruotsi.

1. puoliso Wellenius, Erik k. 1784 (ennen). Vihitty: 20.09.1761 Norrköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 520 -

31. sukupolvi

Hufvudsköld, Christer Wilhelm (taulusta 411. Äiti: Grass, Margareta) s. 03.04.1721. k. 27.03.1759 Pommern, Saksa.

1. puoliso Holm, Christina, Hufvudsköld k. 11.03.1764. Vihitty: 28.09.1748 Tukholma.

Lapset:
1) Carl Gustaf s. 29.12.1749. k. 13.09.1750.
2) Gustaf Erik s. 16.10.1752. k. 20.08.1753.
3) Anna Christina (katso taulu 685) s. 1753. k. 27.04.1821 Inkoo.
4) Christer Wilhelm s. 01.02.1755. k. 17.03.1755.

Henkilöhakemisto


- Taulu 521 -

31. sukupolvi

Hufvudsköld, Sofia Margareta, Dellwig von (taulusta 411. Äiti: Grass, Margareta) s. 19.11.1725. k. 1764.

1. puoliso Dellwig von, Carl Johan s. 09.03.1719 Tobolsk, Venäjä. k. 17.09.1764.

Lapset:
1) Hans Henric (katso taulu 686) s. 24.03.1754 Raucko, Kiikka.
2) Carl Johan (katso taulu 687) s. 07.05.1756 Raucko, Kiikka. k. 21.12.1791. Sergeant; kersantti.
3) Otto Gustaw (katso taulu 688) s. 10.06.1758 Raucko, Kiikka. Välbördig (vapaasukuinen), esqvadrons adjutant 1795, fendrik 1796.

Henkilöhakemisto


- Taulu 522 -

31. sukupolvi

Klick, Johanna Christina, Philp (taulusta 414. Äiti: Boije af Gennäs, Märtha Christina) s. 29.08.1710. k. 09.05.1735.

1. puoliso Philp, Wilhelm s. 18.04.1698 Taalainmaa, Ruotsi. k. 07.04.1774 Vesilahti. Vihitty: 1730.

Henkilöhakemisto


- Taulu 523 -

31. sukupolvi

Klick, Brita Helena, Motte de la (taulusta 414. Äiti: Boije af Gennäs, Märtha Christina) s. 08.03.1713. k. 10.10.1747 Uskela.

1. puoliso Motte de la, Bengt s. 01.11.1703. k. 14.02.1762 Karuna. Vihitty: 28.12.1740 Kangasala.
Isä: Motte de la, Jakob Henrik s. 1668.
Äiti: Galle, Elsa, Motte de la

Lapset:
1) Carl s. 13.01.1744. k. 1744 haudattu 25.02.1744 Uskela.
2) Carl Henrik s. 06.04.1745. k. 1745 haudattu 11.05.1745 Uskela.
3) Märta Charlotta (katso taulu 689) s. 16.03.1746 Tammisaari. k. 03.03.1800 Lohja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 524 -

31. sukupolvi

Klick, Vendela Ottiliana, Hastfer (taulusta 414. Äiti: Boije af Gennäs, Märtha Christina) s. 11.11.1715. k. 02.09.1748 Kangasala.

1. puoliso Hastfer, Jakob Johan s. 30.01.1697. k. 28.01.1754 Marttila. Vihitty: 11.01.1737 Tammisaaren maalaiskunta.

Lapset:
1) Hedvig Christina (katso taulu 690) s. 18.01.1748 Kangasala. k. 24.11.1819 Pori.

Henkilöhakemisto


- Taulu 525 -

31. sukupolvi

Klick, Carl Gustav (taulusta 414. Äiti: Boije af Gennäs, Märtha Christina) s. 17.01.1726. k. 01.02.1761 Pohja.

1. puoliso Armfelt, Maria, Klick s. 1727. k. 21.06.1807 Tammisaaren maalaiskunta. Vihitty: 26.09.1751 Lohja.

Lapset:
1) Wilhelm Gustav s. 06.06.1752. k. 04.08.1752 Pohja.
2) Carl Henrik (katso taulu 691) s. 28.09.1753 Pohja. k. 23.06.1808 Pietari, Venäjä.
3) Martha Christina s. 29.10.1755. k. 03.06.1759.
4) Magnus Wilhelm s. 30.01.1760 Pohja. k. 25.03.1799 Tammisaaren maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 526 -

31. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman (taulusta 416. Isä: Fleming af Liebelitz, Clas) s. 03.01.1734 Perniö. k. 04.03.1789 Turku. Hovijunkkari, vapaaherra.

Han sägs ha varit det sista riktigt rika Flemingen och levde ett glansfullt liv på Villnäs. Han nyinredde slottet, men pga stora skulder var arvingarna efter Herman tvungna att sälja Villnäs 1791. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gyllenborg, Sara Maria, Fleming af Liebelitz s. 16.05.1733. k. 13.08.1757 Tukholma. Vihitty: 27.05.1756.
Isä: Gyllenborg, Fredrik
Äiti: Stiercrona, Elisabet, Gyllenborg

Lapset:
1) Johanna Elisabet (katso taulu 692) s. 01.08.1757 Tukholma. k. 25.03.1784 Askainen.

2. puoliso Rehbinder, Anna Sofia, Fleming af Liebelitz s. 16.04.1740. k. 06.09.1776 Askainen. Vihitty: 16.01.1759.
Isä: Rehbinder, Gustaf Reinhold s. 1702.
Äiti: Lode, Beata Charlotta, Rehbinder s. 1717 Moskova, Venäjä.
Lapset:
1) Clas (katso taulu 693) s. 11.10.1759 Askainen. k. 18.06.1815 Sao Paulo, Brasilia.
2) Anna Charlotta (katso taulu 694) s. 19.11.1760 Askainen. k. 21.08.1829 Paimio.
3) Antoinette Christine (katso taulu 695) s. 02.01.1762 Askainen. k. 20.09.1834 Helsinki. Vapaaherratar.
4) Herman (katso taulu 696) s. 20.05.1763. k. 20.04.1808 Raahe haudattu Karuna kapellkyrka. Överste, friherre.
5) Fredrik s. 18.08.1766 Askainen. k. 15.11.1766.
6) Gustav s. 01.10.1768 Askainen. k. 04.10.1768.
7) Catarina Sofia (katso taulu 697) s. 25.12.1769 Askainen. k. 10.04.1823 Hämeenlinna.

3. puoliso Carpelan, Sofia Albertina, Fleming af Libeliz s. 27.12.1753 Halikko. k. 15.12.1789 Turku. Vihitty: 16.03.1777 Masku.
Isä: Carpelan, Maximilian s. 16.11.1695 Ahvenanmaa. Tilanomistaja ja vuokraaja mm. Uskelassa ja Kemiössä, ratsumestari.
Äiti: Lilliegren, Helena Eleonora, Carpelan s. 16.04.1711 Torsö i Skaraborgs län, Ruotsi.
Lapset:
1) Agneta (katso taulu 698) s. 30.12.1777 Askainen. k. 29.12.1842.
2) Göran (katso taulu 699) s. 17.08.1781 Askainen. k. 21.02.1845 Pori. Luotsimajuri, vapaaherra.
3) Albertina s. 06.01.1783 Askainen. k. 02.08.1783 Askainen.
4) Maria Lovisa s. 13.04.1784 Askainen. k. 14.04.1784.
5) Otto s. 12.08.1786 Askainen. k. 13.03.1851 Naantali.

Henkilöhakemisto


- Taulu 527 -

31. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Johan Casimir (taulusta 417. Isä: Fleming af Liebelitz, Göran)

1. puoliso Hamilton, Florentina Henriette, Fleming af Liebelitz

Lapset:
1) Georg
2) Klas Adolf Fleming s. 24.04.1771 Lydinge Uppland, Ruotsi. k. 12.05.1831. Statsman, lärd.
Han var tidigt anställd vid Gustaf IV Adolfs hov och snart hedrad med monarkens personliga förtroende, han användes till åtskilliga ceremonibeskickningar och åtföljde även Gustaf Adolf på hans ryktbara friareresa till S:t Petersburg 1796. Då överläggning här uppstod, huruvida konungen kunde giva efter för ejsarinnans fordran, att hennes sondotter såsom svensk drottning skulle få behålla sin religion och hava sitt eget kapell i Stockholm, var han den ende, som delade konungens tvekan och åberopade såsom skäl härför landets lagar. 1799 invaldes han Svenska akademien, inom vilket samfund han väsentligt bidrog att öppna tillträdet för den nya skolan. I det egentliga statslivet inträdde han först under riksdagen 1809 såsom ordförande i stats- och sedan i konstitutionsutskottet. Vid följande årets riksdag i Örebro blev han landtmarskalk och kort därefter ledamot av statsrådet, vilket ämbete han innehade till 1824, då han av sjuklighet nödgades nedlägga detsamma. En gång inkommen på statsmannabanan, tillföllo honom alla de tmärkelser, svensk konung kan tilldela en undersåte. Han blev 1810 serafimerriddare, 1814 en av rikets herrar, 1818 upphöjd i grevligt stånd, 1824 riksmarskalk, president i kammarrätten m. m., för övrigt hedersledamot av nästan alla svenska vittra och lärda samfund samt medlem av ett stort antal utländska sådana. Av naturen utrustad med klart huvud, en ädel gestalt, ett fint, nästan skönt ansikte och ett synnerligt välklingande talorgan, förenade han med dessa naturgåvor världsmannens fina belevenhet och en ovanlig fond av kunskaper. Hans ytterst dyrbara boksamling överlämnades efter hans död, enligt hans testamente, till universitetsbiblioteket i Uppsala, med särskild föreskrift att de historiska skrifterna, som omfattade nästan allt, som då fanns utkommet i och om Sveriges hävder, skulle ställas till omedelbart begagnande åt universitetets lärare i denna disciplin. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Henkilöhakemisto


- Taulu 528 -

31. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Catharina Charlotta, Wrede (taulusta 417. Isä: Fleming af Liebelitz, Göran) s. 19.09.1739 Österhaninge, Ruotsi. k. 01.08.1764 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi.

1. puoliso Wrede, Fabian Casimir s. 28.01.1724 Mjölby, Östergötland, Ruotsi. k. 27.08.1795 Vingåker, Ruotsi. Vihitty: 23.02.1760 Österhaninge, Ruotsi.
Isä: Wrede, Fabian s. 08.04.1694 Elimäki.
Äiti: Sparre, Catharina Charlotta, Wrede

Lapset:
1) Fabian (katso taulu 700) s. 24.11.1760 Ruotsi. k. 16.01.1824 Tukholma.
2) Sigrid Charlotta (katso taulu 701) s. 27.05.1763 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi. k. 12.09.1828 Nyköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 529 -

31. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Catarina Agneta, Lode (taulusta 418. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) k. 1745 haudattu 19.09.1745 Latila.

1. puoliso Lode, Otto Wilhelm s. 24.11.1704 Moskova, Venäjä. k. 31.12.1776 Espoo. Vihitty: 12.03.1738 Halikko.
Isä: Lode, Jurgen Johan s. 1661.
Äiti: Bock, Beata Sofia, Lode

Lapset:
1) Georg Vilhelm s. Georg Vilhel Laitila. k. 11.09.1799 Turku.
2) Johan Herman (katso taulu 702) s. 12.01.1739 Halikko. k. 27.02.1817 Turku.
3) Otto Reinhold s. 24.11.1740 Halikko. k. 28.01.1771 Turku.
4) Beata Margareta Augusta (katso taulu 703) s. 11.08.1743. k. 30.05.1773 Helsingin pitäjä.
5) Maria Charlotta s. 04.03.1745 Laitila. k. 01.04.1745 Laitila.

Henkilöhakemisto


- Taulu 530 -

31. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Catharina Margareta, Coyet (taulusta 420. Isä: Fleming af Liebelitz, Otto)

1. puoliso Coyet, Gustaf Julius

Henkilöhakemisto


- Taulu 531 -

31. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Anna Christina, Bonde af Björnö (taulusta 420. Isä: Fleming af Liebelitz, Otto)

1. puoliso Bonde af Björnö, Nils

Henkilöhakemisto


- Taulu 532 -

31. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Ottiliana Charlotta, Wrede af Elimä (taulusta 420. Isä: Fleming af Liebelitz, Otto)

1. puoliso Wrede af Elimä, Fabian Casimir

Henkilöhakemisto


- Taulu 533 -

31. sukupolvi

Creutz, Ernst (taulusta 422. Isä: Creutz, Gustav) s. 15.08.1723 Oulu. k. 03.04.1774 Närpiö.

1. puoliso Angern von, Margareta Elisabet, Creutz s. 26.01.1725. k. 07.03.1789 Taivassalo. Vihitty: 28.02.1762.

Henkilöhakemisto


- Taulu 534 -

31. sukupolvi

Creutz, Johan Carl (taulusta 423. Isä: Creutz, Carl) s. 04.11.1725 Pyhtää. k. 03.02.1788 Anjala.

1. puoliso Pahlen von der, Eva Sofia, Creutz s. 23.08.1732 Lapinjärvi. k. 03.02.1800 Pernaja. Vihitty: 15.10.1751 Lapinjärvi.
Isä: Pahlen von der, Fredrik Bogislaus
Äiti: Klingspor, Brita Magdalena, Pahlen von der

Lapset:
1) Helena Sofia Christina (katso taulu 704) s. 04.12.1752 Lapinjärvi. k. 04.02.1824 Nastola.
2) Carl Fredrik (katso taulu 705) s. 24.04.1754 Lapinjärvi. k. 07.01.1815 Pernaja. Kapteeni.
3) Johan Adolf s. 02.11.1755. k. 06.04.1804 Pernaja.
4) Eva Christina (katso taulu 706) s. 28.11.1757 Lapinjärvi. k. 17.09.1796 Pernaja.
5) Anna Lovisa s. 07.03.1761 Lapinjärvi. k. 25.03.1761.

Henkilöhakemisto


- Taulu 535 -

31. sukupolvi

Creutz, Jakob Ernst (taulusta 423. Isä: Creutz, Carl) s. 01.01.1727. k. 27.04.1778 Ervalla, Örebro län, Ruotsi.

1. puoliso Stenbock, Christina Magdalena, Creutz s. 05.05.1731. k. 26.03.1792 Lilla Malma, Södermanland, Ruotsi. Vihitty: 30.12.1762 Bärbo, Södermanland, Ruotsi.
Isä: Stenbock, Bengt Ludvig s. 01.06.1694 Frankfurt am Main, Saksa.
Äiti: Creutz, Beata Sofia, Stenbock s. 16.12.1697 Bärbo, Södermanland, Ruotsi.

Lapset:
1) Hedvig Eleonora (katso taulu 707) s. 03.11.1763. k. 28.11.1806 Lilla Malma, Södermanland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 536 -

31. sukupolvi

Creutz, Hedvig Christina, Ulfsparre af Broxvik (taulusta 423. Isä: Creutz, Carl) s. 31.08.1728 Pyhtää. k. 10.12.1819 Nyköping, Ruotsi.

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Göran Carl s. 21.09.1721 Hult, Jönköping, Ruotsi. k. 29.10.1781 Lidingö, Tukhoma, Ruotsi. Vihitty: 30.07.1754 Pernaja.

Lapset:
1) Anna Helena (katso taulu 708) s. 06.04.1755 Pernaja. k. 04.08.1846 Pernaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 537 -

31. sukupolvi

Creutz, Carl Gustav (taulusta 425. Isä: Creutz, Johan) s. 1730. k. 06.03.1802 Ryttern, Västmanland, Ruotsi.

1. puoliso Kuhlhielm, Ulrika Charlotta, Creutz s. 21.10.1727. k. 06.05.1801 Ryttern, Västmanland, Ruotsi. Vihitty: 16.07.1768 Ryttern, Västmanland, Ruotsi.
Isä: Kuhlhielm, Johan
Äiti: Reutercrantz, Christina, Kuhlhielm

Henkilöhakemisto


- Taulu 538 -

31. sukupolvi

Creutz, Svante (taulusta 425. Isä: Creutz, Johan) s. 29.06.1736 Eriksberg, Älvsborg, Ruotsi. k. 01.03.1766 Tukholma.

1. puoliso Gertten von, Ulrika Sofia, Creutz s. 1745. k. 07.12.1802 Algutsboda, Kronobergs län, Ruotsi. Vihitty: 16.07.1764 Svenarum, Jönköping, Ruotsi.
Isä: Gertten von, Bernt Conrad
Äiti: Blume / Blom, Elisabet Eleonora, Gertten von

Lapset:
1) Sofia Eleonora (katso taulu 709) s. 26.06.1765 Svenarum, Jönköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 539 -

31. sukupolvi

Granfelt, Gabriel Gustav (taulusta 428. Isä: Granfelt, Carl Gustaf) s. 08.05.1725 Kuru. k. 13.09.1800 Pirkkala. Everstiluutnantti.

1. puoliso Woivalenius / Walheim, Anna Lovisa, Granfelt s. 25.04.1744 Sääksmäki. k. 28.07.1809 Tampere. Vihitty: 25.08.1768 Sääksmäki.
Isä: Woivalenius, Johan s. 03.11.1697 Sääksmäki.
Äiti: Ignatius, Margareta Eleonora, Woivalenius s. 09.12.1714 Ruotsi.

Lapset:
1) Gustav Johan s. 15.06.1769 Lempäälä. k. 24.05.1773 Pirkkala ?.
2) Lovisa Eleonora s. 20.10.1770 Lempäälä. k. 17.01.1773 Pirkkala ?.
3) Sofia Magdalena s. 20.10.1770 Lempäälä. k. 26.08.1771 Lempäälä.
4) Carl Fredrik s. 16.02.1773 Lempäälä. k. 09.07.1773 Pirkkala.
5) Fredrika Carolina s. 16.02.1773 Lempäälä. k. 24.11.1862 Nousianen.
6) Carl Gustav s. 26.03.1775 Lempäälä. k. 06.08.1776 Pirkkala ?.
7) Adam Gabriel s. 03.08.1777 Messukylä. k. 26.05.1779.
8) Eva Ulrika s. 03.08.1777 Messukylä. k. 08.12.1780.
9) Axel Ludvig s. 01.11.1778 Messukylä. k. 06.03.1815 Tampere.
10) Gustav Adolf s. 15.11.1779 Pirkkala. k. 16.01.1781 Pirkkala.
11) Eva Albertina (katso taulu 710) s. 15.12.1781. k. 29.10.1850 Pirkkala.
12) Gabriel Fredrik (katso taulu 711) s. 29.06.1783 Pirkkala. k. 01.04.1822 Pirkkala. Tilanomistaja Sivikkalassa Pirkkalassa, tuomari. Perhesuhteet: Oli kaksonen Carl Adolf´in kanssa.
13) Carl Adolf s. 29.06.1783 Pirkkala. k. 1783 haudattu 13.09.1783 Pirkkala.
14) Bernt Otto (katso taulu 712) s. 31.05.1785 Pirkkala. k. 09.01.1858 Falköping, Ruotsi. Falköpingin postimestari 1846, majuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 540 -

31. sukupolvi

Granfelt, Märtha Magdalena, Mennander (taulusta 428. Isä: Granfelt, Carl Gustaf) s. 07.09.1727 Kuru. k. 01.11.1811 Lempäälä. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Mennander, Jonas Gustaf Jonaksenpoika s. 01.03.1729 Pirkkala. k. 1777 Urjala haudattu 19.10.1777 Urjala. Urjalan kirkkoherra 1763. Vihitty: 28.02.1769 Pirkkala.
Ylioppilas Turussa 1746, vihittiin papiksi 1754.

Isä: Mennander, Jonas s. 15.09.1698 Turku. Urjalan kirkkoherra 1733.
Äiti: Rothovius, Maria Arvidintytär, Mennander s. 23.03.1701 Hämeenkyrö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 541 -

31. sukupolvi

Granfelt, Carl Adolf (taulusta 428. Isä: Granfelt, Carl Gustaf) s. 12.03.1730 Kuru. k. 24.03.1814 Lempäälä. Henkirakuunain majuri.

Toisessa avioliitossaan Sara Elisabetin kanssa. (36 vuotta ikäeroa) Aatelinen suku n:o 137

1. puoliso Grönhagen, Fredrika, Granfelt s. 27.01.1746 Kustavi. k. 20.01.1789 Lempäälä. Vihitty: 28.01.1770 Kustavi.
Isä: Grönhagen, Fredrik s. 27.10.1698.
Äiti: Eneskjöld, Hildedgard Elisabet, Grönhagen s. 1719.

Lapset:
1) Sofia Maria s. 05.07.1775 Huittinen. k. 08.09.1775 Huittinen.
2) Carl Fredrik s. 27.05.1774 Huittinen. k. 27.06.1774 Huittinen.
3) Elisabeth Magdalena (katso taulu 713) s. 07.08.1772 Alastaro. k. 04.10.1836 Alastaro.
4) Carl Gustav s. 06.04.1771 Alastaro. k. 11.08.1782 Ulvila.
5) Carl Adolf s. 21.10.1776 Huittinen. k. 15.11.1776 Huittinen.
6) Gustaf Adolf s. 16.11.1778 Hämeenkyrö. k. 09.03.1779 Hämeenkyrö.
7) Carl Adolf (katso taulu 715) s. 07.11.1788 Lempäälä. k. 15.07.1840 Orivesi. Luutnantti, varatuomari. Kuolinsyy: Hukkui Oriveteen.
8) Carl Gustav s. 07.06.1786 Lempäälä. k. 05.09.1786 Lempäälä.
9) August Fredrik (katso taulu 716) s. 07.07.1780 Ulvila. k. 21.12.1863 Hausjärvi. Tilanomistaja Hausjärven Ryttylässä, ylijahtimestari.

2. puoliso Ingman, Sara Elisabet, Granfelt s. 16.09.1753 Lempäälä. k. 11.04.1833 Lempäälä. Vihitty: 11.11.1789 Lempäälä.
Isä: Ingman, Henrik Johan Israelsson s. 02.01.1721. Henkikirjoittaja, omisti Hietaniemen kartanon vuodesta 1752 lähtien.
Äiti: Gadd, Charlotta, Ivendorff s. 17.12.1720.
Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 714) s. 27.05.1791 Lempäälä. k. 14.11.1873 Hattula. Satakunnan tuomiokunnan tuomari.
2) Eva Sofia (katso taulu 717) s. 03.03.1793 Lempäälä. k. 29.12.1882 Ikaalinen.
3) Sara Fredrika (katso taulu 718) s. 18.07.1794 Lempäälä. k. 14.06.1849 Kylmäkoski.
4) Carl Gustaf (katso taulu 719) s. 05.12.1796 Lempäälä. k. 19.05.1868 Viipuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 542 -

31. sukupolvi

Granfelt, Christer Axel (taulusta 428. Isä: Granfelt, Carl Gustaf) s. 11.02.1733 Kuru. k. 25.03.1809 Lempäälä.

1. puoliso Austrell, Anna Christina, Granfelt s. 25.03.1743 Lempäälä. k. 02.05.1815 Lempäälä. Vihitty: 16.12.1766 Lempäälä.
Isä: Austrell, Petter Johan s. 29.06.1704 Nurmijärvi.
Äiti: Stenius, Maria, Austrell s. 16.12.1696.

Lapset:
1) Lovisa Magdalena (katso taulu 720) s. 07.07.1773 Lempäälä. k. 21.01.1852 Vesilahti.
2) Axel Gustav s. 25.03.1768 Lempäälä. k. 25.12.1787 Lempäälä.
3) Carl Adolf s. 05.11.1769 Lempäälä. k. 1770 haudattu 22.01.1770 Lempäälä.
4) Adam Ludvig (katso taulu 721) s. 05.12.1781 Lempäälä. k. 14.04.1862 Kalvola. Kersantti, maanviljelijä. Taloustirehtöörin arvo 1837. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto


- Taulu 543 -

31. sukupolvi

Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb (taulusta 433. Isä: Wrede af Elimä, Otto Gustav) s. 25.04.1742 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi. k. 10.04.1828 Anjala.

1. puoliso Stierncrona, Beata Sofia, Wrede af Elimä s. 13.11.1752. k. 21.07.1775 Anjala. Vapaaherratar. Vihitty: 02.06.1771.
Isä: Stierncrona, David s. 1715.
Äiti: Wrede af Elimä, Agneta, Stierncrona s. 12.00.1718 Tukholma.

Lapset:
1) Agneta Charlotta s. 1772. k. 1772.
2) Gustaf (katso taulu 722) s. 04.07.1775 Anjala. k. 03.08.1830 Varkauden tehtaalla Leppävirralla. Vapaaherra, Ruotsi-Suomen armeijan everstiluutnantti.

2. puoliso Creutz, Eva Christina, Wrede af Elimä s. 28.11.1757 Lapinjärvi. k. 17.09.1796 Pernaja. Vihitty: 01.10.1776 Pernaja.
Isä: Creutz, Johan Carl s. 04.11.1725 Pyhtää.
Äiti: Pahlen von der, Eva Sofia, Creutz s. 23.08.1732 Lapinjärvi.
Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 723) s. 05.09.1778 Anjala. k. 03.05.1837 Pernaja.
2) Charlotta Sofia s. 15.06.1779 Anjala. k. 12.02.1865 Anjala.
3) Fabian Gottlieb (katso taulu 724) s. 11.09.1780 Anjala. k. 19.04.1857 Anjala.
4) Otto Rabbe (katso taulu 725) s. 22.07.1783 Elimäki. k. 02.02.1842 Anjala. Aliluutnantti, vapaaherra .

Henkilöhakemisto


- Taulu 544 -

31. sukupolvi

Creutz, Hedvig Helena, Camén (taulusta 434. Äiti: Wrede af Elimä, Beata Carlotta) s. 18.04.1723 Pernaja. k. 23.04.1765 Perniö.

1. puoliso Camén, Daniel s. 1709. k. 13.12.1746 Gotland, Ruotsi. Vihitty: 09.04.1745 Parainen.

2. puoliso Morian von Morian, Johan Christoffer s. 30.03.1694 Tallinna, Eesti. k. 13.02.1766 Perniö. Vihitty: 17.12.1747 Parainen.
Isä: Morian, Christian Eberhard s. 08.04.1658 Tallinna, Eesti.
Äiti: Phasian von, Anna Clara, Morian

Lapset:
1) Carl Johan s. 15.05.1749 Parainen. k. 24.03.1753 Perniö.
2) Juliana Charlotta (katso taulu 726) s. 23.10.1750 Parainen. k. 14.10.1826 Perniö.
3) Johan Christoffer s. 06.10.1751 Perniö. k. 16.11.1751 Perniö.
4) Johan Christoffer (katso taulu 727) s. 18.11.1752 Perniö. k. 23.01.1811 Pernaja.
5) Beata Helena (katso taulu 728) s. 28.05.1754 Perniö. k. 18.12.1841 Perniö.
6) Hedvig Clara s. 06.11.1757 Perniö. k. 03.05.1767 Perniö.
7) Carl Axel s. 18.04.1762 Perniö. k. 09.04.1817 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 545 -

31. sukupolvi

Creutz, Carl Johan (taulusta 434. Äiti: Wrede af Elimä, Beata Carlotta) s. 25.09.1725. k. 14.04.1793 Haag, Hollanti.

1. puoliso Slingeland van, Constantia, Creutz k. 12.00.1773 Haag, Hollanti. Vihitty: 1762.

Lapset:
1) Agata (katso taulu 729) s. 1765. k. 12.06.1812 Hollanti.
2) Govertina (katso taulu 730) s. 11.02.1768 Haag, Hollanti. k. 26.05.1831 Kleef, Hollanti.
3) Johanna Constantia (katso taulu 731) s. 09.00.1770. k. 07.07.1845 Beateberg, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 546 -

31. sukupolvi

Wrede af Elimä, Agneta, Stierncrona (taulusta 435. Isä: Wrede, Fabian) s. 12.00.1718 Tukholma. k. 27.12.1800 Bromma, Tukholma.

1. puoliso Stierncrona, David s. 1715. k. 1784. Vihitty: 22.02.1747.

Lapset:
1) Beata Sofia (katso taulu 732) s. 13.11.1752. k. 21.07.1775 Anjala. Vapaaherratar.

Henkilöhakemisto


- Taulu 547 -

31. sukupolvi

Wrede, Fabian Casimir (taulusta 435. Isä: Wrede, Fabian) s. 28.01.1724 Mjölby, Östergötland, Ruotsi. k. 27.08.1795 Vingåker, Ruotsi.

1. puoliso Fleming af Liebelitz, Catharina Charlotta, Wrede s. 19.09.1739 Österhaninge, Ruotsi. k. 01.08.1764 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi. Vihitty: 23.02.1760 Österhaninge, Ruotsi.
Isä: Fleming af Liebelitz, Göran s. 1687 Tukholma.
Äiti: Fleming af Liebelitz, Sigrid, Fleming af Liebelitz s. 20.08.1698.

Lapset:
1) Fabian (katso taulu 700) s. 24.11.1760 Ruotsi. k. 16.01.1824 Tukholma.
2) Sigrid Charlotta (katso taulu 701) s. 27.05.1763 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi. k. 12.09.1828 Nyköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 548 -

31. sukupolvi

Berg von, Margaretha, Kårpfelt (taulusta 440. Äiti: Gyldenär, Margaretha) s. 1665. k. 1731 Asikkala.

1. puoliso Kårpfelt, Henrik Sigfridinpoika k. 1731 Asikkala. Ratsumestari.

Lapset:
1) Joachim (katso taulu 733) s. 1699. k. 1762 Vähä-Äiniö, Asikkala. Ratsutilallinen.

2. puoliso Armfelt, Carl k. 19.02.1714 Isokyrö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 549 -

31. sukupolvi

Berg von, Catharina Henrikintytär, Gestrin (taulusta 440. Äiti: Gyldenär, Margaretha) s. n. 1657. k. 12.02.1743 Padasjoki.

1. puoliso Gestrin, Nils k. n. 1720. Kirkkoherra Kuhmoinen.
Isä: Gestrinus, Thomas
Äiti: Greek, Brita, Gestrinus

Lapset:
1) Arvid (katso taulu 734)
2) Johan
3) Sofia Katarina (katso taulu 735)
4) Nils (katso taulu 736) k. 27.12.1741 Asikkala.
5) Maria s. 30.04.1688 Helsinki.
6) Anna Margareta (katso taulu 737) s. 28.01.1690 Helsinki.
7) Ingeborg Katarina s. 1692 Kuhmoinen.
8) Henrik Johan (katso taulu 738) s. 1699. k. 1742.

Henkilöhakemisto


- Taulu 550 -

31. sukupolvi

Horn af Åminne, Christina, Beurraeuks (taulusta 441. Isä: Horn af Åminne, Arvid Mauritzinpoika) s. 1659. k. 1749.

1. puoliso Beurraeuks, Arvid Korpraali.

2. puoliso Lind, Erik Korpraali.

Henkilöhakemisto


- Taulu 551 -

31. sukupolvi

Horn af Åminne, Gustaf Arvidinpoika (taulusta 441. Isä: Horn af Åminne, Arvid Mauritzinpoika) s. 1670 Padasjoki Nystelä ?. k. 31.11.1757 Nyystölän Säteri, Padasjoki. Eversti, vapaaherra, Nyystölän paroni.

1. puoliso Myra / Muir / Myhr, Ebba, Horn af Åminne s. 1674 Vaunes, Parainen. k. 21.03.1742 Nyystölä Verho, Padasjoki haudattu 01.04.1742.
Isä: Myhr / Muir, Torsten s. n. 1630 Parainen. Everstiluutnantti.
Äiti: Lindelöf, Catharina, Myhr s. 1647 Pohja.

Lapset:
1) Ebba Katarina (katso taulu 739) s. n. 1695 Nyystölän kartano, Padasjoki. k. 1730 Vesijako, Padasjoki.
2) Anna Maria Gustafintytär (katso taulu 740) s. 1694. k. 17.02.1779 Jämsän Heikkilä. Perhesuhteet: Ruotsalaista vapaaherrallista sukua n:o2.

Henkilöhakemisto


- Taulu 552 -

32. sukupolvi

Allmend an der, Maria Barbara, Meyer (taulusta 442. Isä: Allmend an der, Joseph) Erbin des Schlosses und der Herrschaft Schauensee.

1. puoliso Meyer, Frans Joseph s. 1672. k. 16.02.1741.
Isä: Meyer, Ludwig Junker, Stadtschreiber in Luzern.
Äiti: Meyer, Anna Maria Jacobea, Meyer / Scauensee

Lapset:
1) Joseph Leonz (katso taulu 741) s. 25.06.1695 (getauft) Luzern. k. 1764 haudattu 23.04.1764 Luzern. Herr zu Schauensee, Komponist, Mitglied des Grossen und Kleinen Rates in Luzern.

Henkilöhakemisto


- Taulu 553 -

32. sukupolvi

Svinhuvud af Qvalstad, Anna (taulusta 443. Äiti: Stake, Anna) Majurinrouva.


Lapset:
1) Fredrik (katso taulu 742) s. 1679. k. 1741. Majuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 554 -

32. sukupolvi

Grüner, Ebba Ovidia, Schøller I (taulusta 444. Isä: Grüner, Gustavus) s. 02.05.1720 Köpenhamina, Tanska. k. 1793 Odense, Tanska.

1. puoliso Schøller I, Christian s. 16.05.1706 Christiania, Norja. k. 00.04.0000 The estate " Margaard", Søndersø, Fyn, Tanska. Vihitty: 03.01.1749 Kronborg, Tanska.

Lapset:
1) Christian (katso taulu 743) s. 12.01.1760 Margaard, Fyn, Tanska. k. 10.10.1832 Pedersborg, Sorø, Tanska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 555 -

32. sukupolvi

Brand, Jakob Johan (taulusta 445. Isä: Brand, Henrik Johan) s. 26.05.1788 Kemiö. k. 06.10.1825 Karjaa.

1. puoliso Carpelan, Margareta Eleonora, Brand s. 12.04.1789 Lohja. k. 19.04.1875 Helsinki. Vihitty: 18.07.1810 Lohja.
Isä: Carpelan, Axel Maximilian s. 31.07.1735 Raisio.
Äiti: Toll, Barbro Elisabet, Carpelan s. 30.08.1764 Tenhola.

Lapset:
1) Emilia Sofia Emerentia s. 17.02.1812 Karjaa. k. 26.10.1831 Lohja.
2) Jakob Wilhelm s. 14.06.1813 Karjaa. k. 14.06.1813 Karjaa.
3) Felix Emil Wilhelm (katso taulu 744) s. 09.06.1814 Karjaa. k. 05.12.1881 Helsinki.
4) Cecilia Maria Teresia s. 23.05.1818 Karjaa. k. 09.07.1818 Karjaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 556 -

32. sukupolvi

Brand, Maria Sofia, Schwartz (taulusta 445. Isä: Brand, Henrik Johan) s. 07.08.1790 Kemiö. k. 11.11.1817 Pariisi, Ranska.

1. puoliso Schwartz, Gustav Magnus s. 21.08.1783 Helsinki. k. 25.03.1858 Tukholma. Vihitty: 10.07.1806 Kemiö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 557 -

32. sukupolvi

Brand, Evert Johan (taulusta 447. Isä: Brand, Carl Johan) s. 11.01.1760 Västanfjärd. k. 13.01.1823 Isojoki.

1. puoliso Printz, Helena Elisabet, Brand s. 18.11.1768 Ylistaro. k. 14.05.1818 Isojoki. Vihitty: 24.02.1793 Karuna.
Isä: Printz, Georg Jakob s. 14.03.1731 Lappeenranta. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin Ilmajoen komppanian kapteeni 1770.
Äiti: Freidenfelt, Märta Margareta, Printz s. 20.08.1741 Kauhajoki.

Lapset:
1) Margareta Elisabet (katso taulu 745) s. 23.09.1792. k. 10.03.1850 Isojoki.

2. puoliso Bergelin, Hedvig Christina, Brand s. 19.12.1772 Janakkala. k. 25.05.1851 Siikainen. Vihitty: 26.06.1822 Siikainen.
Isä: Bergelin, Gabriel s. 19.07.1749 Janakkala.
Äiti: Orell, Sofia, Bergelin s. 1742.

Henkilöhakemisto


- Taulu 558 -

32. sukupolvi

Brand, Anna Sofia, Lindström (taulusta 447. Isä: Brand, Carl Johan) s. 21.01.1761 Västanfjärd.

1. puoliso Lasten isä = tuntematon, Vihitty: ??.

Lapset:
1) Hedvig Sofia s. 07.05.1787.
2) Constantia Charlotta (katso taulu 746) s. 21.01.1791. k. 10.12.1857 Tukholma.

2. puoliso Lindström, Anders Vihitty: 01.10.1793 Västanfjärd.

Henkilöhakemisto


- Taulu 559 -

32. sukupolvi

Brand, Catharina Lovisa, Sjöstedt (taulusta 448. Isä: Brand, Otto Magnus) s. 12.03.1772 Salo. k. 27.10.1836 Turku.

1. puoliso Sjöstedt, Carl Johan s. 07.01.1775 Turku. k. 18.02.1831 Turku. Vihitty: 15.03.1817 Perniö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 560 -

32. sukupolvi

Brand, Gustaf Adolf (taulusta 448. Isä: Brand, Otto Magnus) s. 23.11.1776 Perniö. k. 29.07.1833 Turku. Kultaseppämestari Turku.

1. puoliso John, Anna Helena, Brand s. 25.07.1765 Turku. k. 06.07.1837 Turku. Vihitty: 17.10.1802 Turku.
Isä: John, Niklas s. 1726.
Äiti: Richter, Margaretha, John s. 1725.

Lapset:
1) Carolina Lovisa (katso taulu 747) s. 22.09.1803 Turku. k. 02.10.1864 Turku.
2) Gustava (katso taulu 748) s. 09.05.1805 Turku. k. 15.01.1893 Turku. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto


- Taulu 561 -

32. sukupolvi

Brand, Gustaf Adolf (taulusta 449. Isä: Brand, Adolf Fredrik) s. 23.01.1783 Eura. k. 1809.

1. puoliso Sillantaka, Eva Johansdotter, Brand s. 17.07.1781 Laitila. k. 06.12.1853. Vihitty: 28.10.1806 Laitila.
Isä: Johan Johansson
Äiti: Maria Henriksdotter

Lapset:
1) Adolf Fredrik s. 28.12.1807 Laitila. k. 03.09.1831 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 562 -

32. sukupolvi

Brand Rosvall, Vilhelm Johan (taulusta 449. Isä: Brand, Adolf Fredrik) s. 23.06.1811 Laitila. k. 28.12.1865 Laitila.

1. puoliso Maria Mattsdotter, Brand Rosvall s. 09.05.1815 Uusikirkko (Turun lääni). k. 03.06.1850 Uusikirkko (Turun lääni). Vihitty: 06.10.1838 Laitila.

Lapset:
1) Johanna Vilhelmina (katso taulu 749) s. 08.11.1839 Uusikaupunki. k. 20.08.1918 Laitila.
2) Johan Vilhelm s. 1842. k. 11.06.1850 Laitila.
3) Maria Christina s. 06.02.1847. k. 01.06.1850 Laitila.

Henkilöhakemisto


- Taulu 563 -

32. sukupolvi

Ingman, Henrik Henrikinpoika (taulusta 450. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 1747 Mörby . k. 17.07.1804 Mörby, Pohja . Vääpeli, kenttävääpeli ruotujakolaitoksessa.

Vapaaehtoinen sotapalveluksessa. Asui (omisti) Mörby'ssä.

1. puoliso Naukler, Ebba Kristina, Ingman s. 27.03.1755 Kägra, Bromarv. k. 19.10.1802 Mörby, Pohja. Vihitty: 25.03.1773.
Isä: Nauchleer, Elias Haraldinpoika, Nauklér s. 12.04.1707 Kägra i Bromarv. Löjtnant.
Äiti: Wång, Kristina Elisabeth, Nauchleer s. 1717 1718?.

Lapset:
1) Henrik Johan Henrikinpoika (katso taulu 750) s. 01.12.1773 Pohjan pitäjä, Mörbyn rusthollissa . k. 13.11.1819 Lohtaja. Kommisionimaanmittari Vaasan läänissä.
2) Karl Elias (katso taulu 751) s. 1779. Kersantti. Lisätietoja: Muutti Ruotsiin.
3) Anna Kristiina (katso taulu 752) s. 1784 Pojo. k. 22.05.1851 Lappajärvi.
4) Harald Henrikinpoika (katso taulu 753) s. 28.04.1785 Pohja, Mörby ? . k. 02.01.1832 Alavus haudattu Alavus, hautakivi on olemassa. Maanmittari, Komisione landmetare.
5) Hedvig Ulrika (katso taulu 754) s. 27.07.1791. k. 14.08.1825 Lohtaja .
6) Hedwig Maria s. 17.07.1794 Tarvola Annala N:r 3 i Lappajärvi. Lisätietoja: Bodde tillsammans Sophia Tolpo och August Fredrik Walén f. 04.08.1821.
7) Anders Gabriel s. 1782. Majoittaja (förare) Adelcreutz'in rykmentissä.
Otti eron sotapalveluksesta 02.03.1808.

Henkilöhakemisto


- Taulu 564 -

32. sukupolvi

Ingman, Karl Henrikinpoika ( Karle ) (taulusta 450. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 24.03.1749 Mörby . k. 22.02.1810 Pohja . Filos. kand.; pedagogi; opettaja.

Karl Henrikinpoika Ingmanin syntymäajaksi mainitaan Bergholmin kirjassa sivulla 686 myös 24/6 1749. Porvoon lukioon 1766. Ylioppilaaksi Turussa 1769 (Upsalassa 26/8 1782?) Filos. kand. Pedagogi Tammisaaressa 1786. Kuoli Mörby'ssä 22/2 1810 nautittuaan virkavapautta ikänsä viime vuosikymmenellä. Porvoon lukion oppilas 31.1.1766 - 1.12.1768 (testim.). Ylioppilas Turussa 17.2.1769 [Ingman] Car. Nyl. _ 515. Matkapassi Loviisaan matkustamista varten 5.1.1774 (aikomuksena lähteä kotiopettajaksi Venäjän puolelle ja hakea sitä varten Loviisan lääninkansliassa uutta passia). Respondentti 11.12.1776 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FK Turussa. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 11.6.1782 nu någon tid uppehållit sig i Fredrichshamn på Keijserl. Ryska sidan. Ylioppilas Uppsalassa 26.8.1782 Carl Ingman Ostrobothniensis Civis antea Acad. Reg. Aboëns. Tammisaaren pedagogi 1786. Asui sittemmin Pohjan Mörbyssä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Lillia, Kristina Elisabet, Blomster s. 1760 Tammisaari? . k. 12.01.1843 .
nimi: Lillja ?

Isä: Lillia, Johan, Tammisaaren raatimies.
Äiti: Lillia, Anna, Strandsröm

Lapset:
1) Kristina Elisabet s. 27.11.1791 Tammisaari ?. k. 1793 Tammisaari.
2) Johanna Karolina s. 1794 Tammisaari ?. k. 1811 Tammisaari ?.
3) Gustava Lovisa (katso taulu 755) s. 12.04.1796. k. 14.02.1884.
4) Kaarle Henrik (katso taulu 756) s. 19.11.1799 Pohja. k. 08.05.1831 Nowo Vies, Puola. Suomen henkivartiopataljoonan saarnaaja. Kuolinsyy: Kuoli koleraan Puolan sodassa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 565 -

32. sukupolvi

Ingman, Johan Henrikinpoika (taulusta 450. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 1751. k. 30.11.1803 Tammisaari. Katsastelukirjoittaja.

1. puoliso Blomster, Anna Sofia, Ingman s. 24.04.1763 Tammisaari ??. k. 1840-luvulla.
Isä: Blomster, Karl Fredrik, Tammisaaren kauppias.
Äiti: Blomster, Hedvig, Ekström

Lapset:
1) Gustava Sofia (katso taulu 757)
2) Anna Sofia s. 07.07.1787. k. 31.05.1788.
3) Karl Johan s. 13.11.1788. k. 14.01.1789.
4) Johan Fredrik (katso taulu 758) s. 15.03.1790 Tammisaari ??. k. 23.04.1831. Värjäri Tammisaaressa.
5) Sofia Katarina (katso taulu 759) s. 07.08.1793 Tammisaari ??. k. 12.05.1860.

Henkilöhakemisto


- Taulu 566 -

32. sukupolvi

Ingman, Anna Elisabet (taulusta 450. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 1754.

1. puoliso Naukler, Enoch Johan s. 18.08.1756 Kägra, Bromarv. k. 18.06.1806 Grännäs, Pohja. Vihitty: 23.06.1783 Tenhola.
Perhe muutti v. 1791 Pohjan Grännäsiin. Enoch Johan hukkui, ja HisKi kirjoissa sanotaan "fallande sot och inte alltid rät förståndig".

Isä: Nauchleer, Elias Haraldinpoika, Nauklér s. 12.04.1707 Kägra i Bromarv. Löjtnant.
Äiti: Wång, Kristina Elisabeth, Nauchleer s. 1717 1718?.

Lapset:
1) Anna Sofia (katso taulu 760) s. 19.05.1784 Kägra, Bromarv.
2) Wendla Elisabeth (katso taulu 761) s. 15.04.1790 Kägra, Bromarv. k. 1848 Helsinki haudattu 05.03.1848.

Henkilöhakemisto


- Taulu 567 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Gustav Johan (taulusta 451. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan) s. 09.01.1751 Masku. k. 30.03.1831 Turku.

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Maria Helena Johanna, Jägerhorn af Spurila s. 12.00.1748. k. 06.09.1815 Rauma. Vihitty: ??.
Isä: Ulfsparre af Broxvik, Erik
Äiti: Lilliebielke, Magdalena, Ulfsparre af Broxvik

Lapset:
1) Maria Eleonora s. 31.03.1778 Skeda, Östgötland, Ruotsi. k. 22.07.1778 Skeda.
2) Gustav Reinhold (katso taulu 762) s. 05.08.1779 Skeda, Östgötland, Ruotsi. k. 01.08.1833 Porvoo.

2. puoliso Reims, Justina, Jägerhorn af Spurila s. 31.12.1789 Rauma. k. 31.08.1850 Helsinki. Vihitty: 07.05.1822 Turku.
Isä: Reims, Adolf Christian
Äiti: Yllén, Margareta, Reims
Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 763) s. 14.12.1819 Turku. k. 24.06.1890 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 568 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Reinhold Ernst (taulusta 451. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan) s. 21.08.1753 Masku. k. 04.06.1821 Yläne.

1. puoliso Lybecker, Eleonora Christina, Jägerhorn af Spurila s. 01.04.1764 Mietoinen. k. 15.08.1834 Yläne. Vihitty: 21.03.1790 Yläne.
Isä: Lybecker, Carl Bleckert s. 26.04.1724 Mietoinen.
Äiti: Hising, Margareta Helena, Lybecker s. 23.05.1736 Inkoo, Fagervik.

Lapset:
1) Margareta Eleonora s. 25.05.1791 Yläne. k. 19.07.1863.
2) Helena Christina s. 04.09.1792 Mietoinen. k. 11.10.1849 Yläne.
3) Johan Reinhold (katso taulu 764) s. 28.05.1794 Mietoinen. k. 24.04.1874 Mietoinen.
4) Vendela Sofia s. 23.10.1795 Mietoinen. k. 14.02.1863 Yläne.
5) Hedvig Fredrika s. 13.07.1797 Mietoinen. k. 10.08.1832 Yläne.
6) Catarina Charlotta s. 29.05.1799 Mietoinen. k. 27.07.1873 Yläne.
7) Eva Bleckhardina s. 08.09.1800 Mietoinen. k. 25.02.1834 Yläne.
8) Blechard Gustaf (katso taulu 765) s. 15.09.1803 Yläne. k. 02.02.1879 Yläne. Tullihallituksen asessori.

Henkilöhakemisto


- Taulu 569 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Hedvig Eleonora, Lagerborg (taulusta 451. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan) s. 28.09.1754 Jokioinen. k. 02.01.1837 Turku.

1. puoliso Lagerborg, Johan Adolf s. 09.07.1753 Turku. k. 24.02.1805 Askainen.
Isä: Lagerborg, Carl s. 07.12.1710 Roslagen, Ruotsi.
Äiti: Hising, Barbara Catarina, Lagerborg s. 17.02.1728.

Lapset:
1) Hedvig Catarina (katso taulu 766) s. 10.11.1788 Askainen. k. 08.10.1834 Helsinki.
2) Viveka Eleonora (katso taulu 767) s. 09.07.1790 Askainen. k. 31.12.1872 Turku.
3) Vendla Fredrika (katso taulu 768) s. 12.04.1793 Askainen. k. 15.04.1833 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 570 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Ulrika Sofia (taulusta 451. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan) s. 13.12.1758. k. 22.11.1791 Lemu.

1. puoliso Fleming af Liebelitz, Clas s. 11.10.1759 Askainen. k. 18.06.1815 Sao Paulo, Brasilia. Vihitty: 09.12.1790 Loimijoki.
Isä: Fleming af Liebelitz, Herman s. 03.01.1734 Perniö. Hovijunkkari, vapaaherra.
Äiti: Rehbinder, Anna Sofia, Fleming af Liebelitz s. 16.04.1740.

Lapset:
1) Herman Reinhold (katso taulu 769) s. 22.10.1791 Askainen. k. 07.06.1859 Sölvesborg, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 571 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Anna Charlotta, Pont de (taulusta 451. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan) s. 25.11.1763 Jokioinen. k. 27.12.1799.

1. puoliso Pont de, Mårten Reinhold s. 11.09.1750 Somero. k. 05.08.1806 Somero. Majuri. Vihitty: 03.05.1796 Somero. Lisätietoja: Asunut Someron Lahdessa.
Isä: Pont de, Jakob Reinhold s. 18.09.1717 Uppsala, Ruotsi. Lasitehteilija, tirehtööri .
Äiti: Ahlgren, Catarina Elisabet, Pont de s. 15.09.1727.

Lapset:
1) Reinhold Fredrik (katso taulu 770) s. 17.01.1797 Somero. k. 01.02.1867.
2) Adolf Wilhelm s. 12.02.1798 Somero. k. 15.09.1853 Tukholma.
3) Frans Ferdinand (katso taulu 771) s. 15.12.1799 Sauvo. k. 03.01.1868 Sauvo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 572 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Eva Juliana, Ramsay (taulusta 452. Isä: Jägerhorn af Spurila, Fredrik Anders) s. 16.09.1753 Helsingin pitäjä. k. 07.07.1837 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Ramsay, Christer Wilhelm s. 18.04.1753 Porvoon maalaiskunta. k. 06.09.1796 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 28.04.1776 Pernaja.
Isä: Ramsay, Fredrik Adolf s. 09.11.1712 Heinola.
Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Juliana s. 18.12.1723.

Lapset:
1) Fredrik Adolf (katso taulu 772) s. 23.01.1777 Heinola. k. 29.03.1853 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 573 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Johan Anders (taulusta 452. Isä: Jägerhorn af Spurila, Fredrik Anders) s. 08.04.1757 Helsingin pitäjä. k. 06.03.1825 Porvoo.

1. puoliso Blomcreutz, Ulrika Sofia, Jägerhorn af Spurila s. 21.06.1754. k. 13.04.1830 Mäntsälä. Vihitty: 18.10.1783 Helsinki.
Isä: Blomcreutz, Didrik Eversti.
Äiti: Nordencreutz, Ulrika Sofia, Blomcreutz

Lapset:
1) Ulrika Sofia s. 20.07.1784 Helsinki. k. 17.05.1787 Helsingin pitäjä.
2) Johanna Gustava s. 23.08.1785 Helsinki. k. 22.10.1785 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 574 -

32. sukupolvi

Willebrand von, Ernst Gustaf (taulusta 453. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 19.08.1751 Karuna. k. 25.06.1809 Turku. Turun läänin maaherra, Jokioisten kartanon omistaja.

Ernst Gustaf oli vanhan ja ylhäisen sotilassuvun jälkeläinen, oli aloittanut uransa kersanttina Uuudenmaan rykmentissä eläen pitkän aikaa köyhissä oloissa. Nimitettiin 36 vuotiaana Uudenmaan ja Hämeen lääniin, kolme vuotta myöhemmin Turun ja Porin läänin maaherraksi.

1. puoliso Wright von, Vendla Gustava, Willebrand von s. 11.01.1755 Tammela. k. 05.11.0000 Turku. Vihitty: 12.02.1778 Tammela.
Isä: Wright von, Georg Henrik s. 07.01.1723 Snappertuna.
Äiti: Borgström, Vendela Regina, Wright von s. 26.05.1726.

Lapset:
1) Wendla Sofia (katso taulu 773) s. 06.05.1779 Jokioinen. k. 29.10.1863 Raisio.
2) Eva Gustava (katso taulu 774) s. 18.02.1781 Pori. k. 01.12.1844 Helsinki.
3) Wilhelmina Albertina (katso taulu 775) s. 17.05.1782 Tammela. k. 13.05.1824 Turku.
4) Christina Charlotta s. 16.11.1784 Jokioinen. k. 27.10.1786 Tammela.
5) Gustav Henrik (katso taulu 776) s. 05.07.1786 Tammela. k. 19.11.1819 Tammela.
6) Ernst Fredrik (katso taulu 777) s. 09.08.1787 Tammela. k. 28.10.1837 Turku.
7) Johan Reinhold (katso taulu 778) s. 02.06.1789 Tammela. k. 27.05.1852 Uppsala, Ruotsi.
8) Göran Wilhelm s. 18.06.1791 Turku. k. 06.08.1792 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 575 -

32. sukupolvi

Willebrand von, Eleonora Sofia, Avellan (taulusta 453. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 12.08.1752 Fröjdböle, Karuna. k. 11.01.1800 Tammela.

1. puoliso Avellan, Michael s. 19.04.1736 Tammela. k. 17.06.1807. Tammelan kirkkoherra. Vihitty: 25.03.1783 Vehmaa.
Isä: Avellanus / Avellan, Johannes s. 09.01.1709 Kaarina. Kaarinan kappalainen 1753, varapastori.
Äiti: Barck, Kristina, Avellanus s. 25.04.1711 Jokioinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 576 -

32. sukupolvi

Willebrand von, Barbro Helena, Brander (taulusta 453. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 13.11.1753 Karuna. k. 30.03.1813 Pori.

1. puoliso Brander, Fredrik Reinhold s. 17.09.1730 Kastettu Loimaalla 22.09.1730. k. 27.10.1800 Vehmaa. Vehmaan kirkkoherra 1791, filosofian maisteri. Perhesuhteet: Oli kolme kertaa naimisissa.
Porin triviaalikoulun oppilas 1739. Ylioppilas Turussa 1745. Filosofian maisteri 1751. Ylioppilas Uppsalassa 23.11.1753. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.9.1772. Ruotsin tiedeakatemian oppijäsen (ämnesven) 1751. Porin triviaalikoulun konrehtori 1755, rehtori 1760-91. Ulvilan vt. kirkkoherrana jonkin aikaa vuonna 1775. Rovasti 1783. Vehmaan kirkkoherra 1791. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852 Fredrik Reinhold Branderin monipuoliseen toimintaansa virkatyön ohella kuului Aurora-Seuran jäsennyys ja perunanviljelyn alkuunpaneminen alueellaan. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero

Isä: Brander, Joachim s. n. 1700. Ala-Satakunnan ylisen osan henkikirjoittaja.
Äiti: Ekman, Ingerd, Brander s. 24.09.1702 Västra Vingåker, Södermanland, Ruotsi.

Lapset:
1) Ernst Fredrik (katso taulu 779) s. 22.01.1788 Pori. k. 26.08.1860 Turku. Vaasan hovioikeuden presidentti.
2) Johan Reinhold (katso taulu 780) s. 16.08.1789 Pori. k. 1829.
3) Gustaf Wilhelm (katso taulu 781) s. 12.11.1793 Juva. k. 23.12.1840 Ristiina. Mikkelin tuomiokunnan tuomari, laamanni.

Henkilöhakemisto


- Taulu 577 -

32. sukupolvi

Willebrand von, Eva Albertina, Le Bell (taulusta 453. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 19.08.1756. k. 12.01.1813 Pori.

1. puoliso Le Bell, Fredrik s. 16.02.1752 Ulvila. k. 07.05.1819 Pori. Vihitty: 05.07.1781 Vehmaa.
Isä: Le Bell, Mikael s. 29.09.1714 Kristiinankaupunki. Ulvilan ja Porin kirkkoherra 1746. Lääninrovasti 1748.
Äiti: Eneskjöld, Maria Elisabet, Le Bell s. 19.08.1724 Porin maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 578 -

32. sukupolvi

Willebrand von, Johan Fredrik (taulusta 453. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 13.08.1761. k. 07.08.1809 Vehmaa. Lisätietoja: Kuului Anjalan liittoon.

1. puoliso Gadolin, Elisabet, Willebrand von s. 21.02.1766 Turku. k. 30.12.1831 Turku. Vihitty: 31.05.1787 Turku.

Lapset:
1) Gustav Jakob (katso taulu 782) s. 27.06.1789 Loimijoki. k. 28.04.1842 Ulvila. 3. suomalaisen jääkärirykmentin 2. kapteeni.
2) Sofia Catarina (katso taulu 783) s. 1791 ? Turku. k. 19.12.1815 Turku.
3) Elisabet Charlotta s. 17.08.1792. k. 15.01.1830 Vehmaa.
4) Fredrika Albertina (katso taulu 784) s. 24.01.1794 Turku. k. 12.06.1857 Turku.
5) Ulrika Eleonora (katso taulu 785) s. 12.08.1796. k. 19.01.1825 Vehmaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 579 -

32. sukupolvi

Willebrand von, Hedvig Ulrika, Konow von (taulusta 453. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 18.07.1765 Vehmaa. k. 11.06.1795 Helsinki.

1. puoliso Konow von, Gustav Albrekt s. 16.12.1753 Rymättylä. k. 1803 haudattu 30.01.1803 Tyrvää. Vihitty: 19.07.1785 Vehmaa.
Isä: Konow von, Carl Reinhold s. 12.03.1723 Askola.
Äiti: Gripenberg, Gertrud Elisabet, Konow von s. 16.03.1727 Hämeenkyrö.

Lapset:
1) Sofia Elisabet (katso taulu 786) s. 10.06.1786 Mouhijärvi. k. 04.09.1852 Turku.
2) Gustav Reinhold s. 12.04.1788 Mouhijärvi.
3) Ebba Albertina s. 12.04.1788 Mouhijärvi. Perhesuhteet: Kaksonen Gustav Reinholdin kanssa.

2. puoliso Klingspor, Wilhelm Mauritz, Konow von s. 07.12.1744 Karlstorp, Kalmar, Ruotsi. k. 15.05.1814 Tukholma. Vihitty: 02.05.1794 Ulvila.

Henkilöhakemisto


- Taulu 580 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carolina Henrika, Eckstedt von (taulusta 455. Isä: Jägerhorn af Spurila, Lorenz Johan) s. 21.12.1747 Segersta, Ruotsi. k. 01.06.1814.

1. puoliso Eckstedt von, Carl Ulrik

Henkilöhakemisto


- Taulu 581 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Georg Henrik (taulusta 456. Isä: Jägerhorn af Spurila, Carl Fredrik) s. 06.10.1747 Mikkeli. k. 29.08.1826 Huddinge, Ruotsi.

N.N. s. 16.04.1795 Mikkeli. k. 16.04.1795

1. puoliso Hongelin, Fredrika Charlotta, Jägerhorn af Spurila s. 1759. k. 12.04.1805 Huddinge, Ruotsi.
Isä: Hongelin, Jakob
Äiti: Nentwig, Maria Charlotta, Hongelin

Lapset:
1) Georg Fredrik s. 02.09.1793 Mikkeli. k. 22.08.1794 Mikkeli.
2) Charlotta Margareta (katso taulu 787) s. 18.07.1794. k. 25.12.1861 Sulkava.
3) Fredrika Henrietta s. 16.04.1795 Mikkeli. k. 1795.
4) Antoinetta Fredrika (katso taulu 788) s. 11.10.1796 Tukholma. k. 27.09.1877 Tukholma.
5) Clas Henrik s. 26.11.1797 Mikkeli. k. 13.05.1800 Mikkeli.
6) Carl Magnus s. 27.11.1800 Mikkeli. k. 10.03.1845 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 582 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carl Fredrik (taulusta 456. Isä: Jägerhorn af Spurila, Carl Fredrik) s. 21.02.1749 Pieksämäki. k. 23.12.1806 Tukholma.

1. puoliso Neukirch, Sofia Elisabet, Jägerhorn af Spurila

Lapset:
1) Clara Charlotta s. 1798.

Henkilöhakemisto


- Taulu 583 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Lars Johan (taulusta 456. Isä: Jägerhorn af Spurila, Carl Fredrik) s. 04.06.1760 Mikkeli. k. 24.05.1808 Mikkeli.

1. puoliso Fahlman, Anna Maria, Jägerhorn af Spurila

Lapset:
1) Carl Johan s. 27.08.1788 Mikkeli. Perhesuhteet: Kaksonen Carl Magnuksen kanssa.
2) Carl Magnus s. 27.08.1788 Mikkeli.

Henkilöhakemisto


- Taulu 584 -

32. sukupolvi

Cronstedt, Carl Olof (taulusta 457. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Hedvig Juliana) s. 03.10.1758 Helsingin pitäjä. k. 07.04.1820 Helsingin pitäjä. Laivaston vara-amiraali.

Cronstedt wuchs in Finnland auf. Während des schwedisch-russischen Krieges 1788-1790 unter dem schwedischen König Gustav III. war er Kommandant der schwedischen Schärenflotte. In dieser Eigenschaft gewann er 1790 die Seeschlacht von Svensksund, der größte schwedische Seesieg aller Zeiten. Unter Gustav III. Nachfolger Gustav IV. Adolf fiel Cronstedt in Ungnade und wurde 1801 zum Kommandanten der Schärenfestung Sveaborg vor Helsinki ernannt. Während des russisch-schwedischen Krieges von 1808-1809 fiel Cronstedt eine Schlüsselrolle zu. Die Schärenfestung Sveaborg sollte der schwedischen Armee den Rücken freihalten und russische Kräfte binden, bis Verstärkung aus Schweden kommen konnte. Aus bis heute nicht restlos geklärten Gründen kapitulierte Cronstedt jedoch am 3. Mai 1808 und lieferte die Festung Sveaborg der russischen Armee aus. Als Gründe für die Kapitulation werden vor allem die Unzufriedenheit vieler schwedischer Offiziere mit der Kriegsführung des Königs bzw. ein weitverbreiteter Defätismus sowie die erfolgreiche psychologische Kriegführung der Russen genannt. Diese Kapitulation, die Cronstedt in Runebergs Fähnrich Stahl bitter verübelt wird, trug ihren Teil zur schwedischen Niederlage bei. Nach dem Krieg wurde Cronstedt mit einigen anderen Offizieren in Schweden vor Gericht gestellt. Auf Grund russischen Drucks und einer allgemeinen Amnestie wurde das Verfahren allerdings eingestellt. Cronstedt trat jedoch nach dem Krieg nie in russische Dienste. Hän kasvoi Puotilan kartanossa Helsingin pitäjässä nykyisen Helsingin alueella. Cronstedt palveli 1776-1779 Englannin laivastossa. Hän osallistui Yhdysvaltojen vapaussotaan, mutta vietti siitä suurimman osan sotavankina. Kulutettuaan rahansa vankeusaikana upseereiden sosiaaliseen elämään, Cronstedt onnistui palaamaan Amerikasta Ruotsiin Kustaa III:n stipendin avulla. Saaristolaivaston komentajaksi hänet nostettiin Kustaa III:n sodassa, Cronstedtin tuettua kuningas Kustaa III:ta, kuninkaan päätettyä käydä venäläisiä vastaa uudelleen Ruotsinsalmessa. Pitkälti Cronstedtin ansiosta Ruotsi voitti Venäjän laivaston Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa 1790. Samana vuonna Cronstedt nimitettiin meriasian valtiosihteeriksi. Laivastojen kenraaliadjutantti hänestä tuli 1797. Kustaa III:n kuoltua Cronstedille myönnettiin yksi viidestä muistosormuksesta. Cronstedt ylennettiin vara-amiraaliksi vuonna 1801. Hän riitantui Kustaa IV Aadolfin kanssa ja hänet siirrettiin pois Tukholmasta Suomeen Viaporin komendantiksi. Tästä huolimatta Cronstedt työskenteli uutterasti linnoituksen parantamiseksi, vaikka Tukholman hallitus laiminlöikin linnoituksen rahoittamisen. Venäläisten hyökättyä Suomeen 1808 Cronstedt joutui jopa käyttämään omia varojaan linnoituksen puolustukseen. Suomen sodassa Cronstedtin komentama Viaporin linnoitus antautui venäläisille 3. toukokuuta 1808. Cronstedtin ristiriitainen maine on laajasti seurausta Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista, jossa Cronstedtin jopa väitettiin myyneen Viaporin venäläisille – väite, jolle historiantutkijat eivät ole löytäneet todisteita. Todennäköisimmät syyt linnoituksen antautumiselle olivat upseerien keskuudessa vallinnut perusteltu laaja epäusko Ruotsin kykyyn puolustautua ylivoimaista vihollista vastaan, linnoituksen täydellinen eristäminen yhdistettynä hyvin suunniteltuun psykologiseen sodankäyntiin, joka vahvisti epäuskoa entisestään, huoli suuresta siviiliväestöstä linnoituksessa, ruudin riittämättömyys ja linnoitusten vähenevä merkitys sodankäynnissä ylipäätänsä. Napoleonin sodan aikana myös useimmat saksalaiset linnoitukset antautuivat lähes taistelutta - linnoitusten aika läheni loppuaan. Cronstedt yritti kuitenkin voittaa aikaa ja solmi venäläisten kanssa aselevon, jonka mukaan Viapori antautuisi, ellei Ruotsista tulisi apua toukokuun 3. päivään mennessä. Kun Cronstedtin lähettämät lähetit olivat sopimuksen vastaisesti venäläisten toimesta viivytetty, eikä apua Ruotsista kuulunut, Cronstedt luovutti sopimuksen mukaisesti linnoituksen ja siellä talvehtineen saaristolaivaston osaston venäläisille. Suomalaiset upseerit ja sotilaat saivat sopimuksen mukaan palata koteihinsa, mutta ruotsalaiset vangittiin. Ruotsin etsiessä syntipukkeja hävitylle sodalle Cronstedt ja monta muuta upseeria (mm. Fredrik Adolf Jägerhorn - Viapori, Carl Magnus Gripenberg - Svartholman komentaja, Hans Henrik Gripenberg - Suomessa toimivien joukkojen ylikomentaja) aiottiin tuomita kuolemaan maanpetoksesta. Tuomioita ei kuitenkaan pantu täytäntöön Venäjän keisarin Aleksanteri I:n puututtua tuomioihin ja yleisen armahduksen tultua voimaan. Ruotsin hävittyä sodan kuningas Kustaa IV Aadolf ajettiin maanmiestensä toimesta maanpakoon. Samalla hävitty sota merkitsi loppua Ruotsin suurvaltapyrkimyksille. Suomen sodan jälkeen Aleksanteri I:n myönsi kuten tapaan kuului myös Cronstedtille eläkkeen, mutta Cronstedt ei ikinä siirtynyt tsaarin palvelukseen. Loppuelämänsä hän eli Herttoniemen kartanossa viettäen syrjäänvetäytyvää elämää, keskittyen lastensa kasvatukseen ja kartanon puiston rakentamiseen. Carl Olof Cronstedtia onkin sanottu "puutarhansuunnittelun mestariksi". Cronstedt vaimo oli Beata Sofia Wrangler (1762–1840). Carl Olof Cronstedt on haudattu Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalle. Carl Olof Cronstedtilla oli kolme lasta: Carl Olof Cronstedt (n. 1800–1883), Gabriel Anton Cronstedt (1798–1893) ja Hedvig Charlotta Cronstedt. Lähde: Wikipedia Suomen sodassa Viaporin linnoituksen surullisenkuuluisa komentaja, joka yhdessä muiden Viaporin sotaneuvoston jäse nten kanssa tuomittiin sotaoikeudessa Torniossa helmikuussa 1809 venäläisten piirittämän linnoituksen luovuttamisesta viholliselle taisteluitta toukokuun alussa 1808 menettämään henkensä, aatelisarvonsa ja omaisuutensa. Cronstedin sotaoikeudelle lähettämä puolustuskirjelmä julkaistiin Tukholmassa 46- sivuisena kirjasena. Kenraalimajuri Georg Carl von Döbeln kirjoitti siihen 36 sivua käsoittävän vastauskirjoituksen, jossa hän ei anna mitään arvoa Cronstedtin vakuutteluille ja pitää tätä maanpetturina. Cronstedt sai Venäjän kerisarilta vuotuisen eläkkeen ja eli viimeiset vuodet omistamassaanb Herttoniemen kartanossa. Lähde: Kyösti Väänänen Kuninkaallisen Savon Prikaatin Miehiä

1. puoliso Wrangel af Sauss, Beata Sofia, Cronstedt s. 06.05.1762. k. 09.12.1840 Helsinki. Vihitty: 31.08.1794.
Isä: Wrangel af Sauss, Anton Johan
Äiti: Sparre af Söfdeborg, Charlotta Regina, Wrangel af Sauss

Lapset:
1) Hedvig Charlotta (katso taulu 789) s. 10.05.1795. k. 07.04.1868 Elimäki.
2) Gabriel Anton (katso taulu 790) s. 08.12.1798 Tukholma. k. 24.04.1893 Helsinki.
3) Carl Olof (katso taulu 791) s. 18.10.1800 Tukholma. k. 05.03.1883 Helsinki. Vapaaherra 08.02.1870.

Henkilöhakemisto


- Taulu 585 -

32. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Maria Antoinetta (taulusta 459. Isä: Jägerhorn af Spurila, Carl Magnus) s. 30.08.1761. k. 10.01.1852 Ed, Stockholm.

1. puoliso Riben, Axel Gustaf s. 1755. k. 03.03.1829 Mariedal, Uppsala, Ruotsi. Vihitty: 22.12.1801 Håbo-Tibble, Uppsala, Ruotsi.

Lapset:
1) Antoinette Margaretha (katso taulu 792) s. 27.07.1802 Tukholma. k. 21.01.1866 Södertälje, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 586 -

32. sukupolvi

Gertten von, Anna Kristina (taulusta 460. Äiti: Ögnelood, Beata Eleonora) s. 12.01.1764 Kirkkonummi. k. 06.05.1838 Urjala.

1. puoliso Pfaler von, Jakob Wilhelm s. 07.11.1756 Pirkkala. k. 18.03.1804 Kiikka. Vihitty: 22.02.1787 Kalvola.
Isä: Pfaler von, Fredrik s. 19.01.1727.
Äiti: Segerstedt, Sara Kristina, Pfaler von s. 06.05.1730.

Lapset:
1) Otto Wilhelm s. 30.01.1788 Kangasala. Lisätietoja: Matkustanut Amerikkaan 1808 20 vuotiaana.
2) Johan August s. 07.12.1789 Kangasala. k. 1840 (jälkeen).
3) Nils Gideon s. 21.08.1791 Kangasala. k. 05.02.1803 Kiikka.
4) Frans Fredrik (katso taulu 793) s. 16.10.1792 Lempäälä. k. 26.06.1871 Lempäälä.
5) Carl Viktor (katso taulu 794) s. 07.04.1794 Lempäälä. k. 30.11.1869 Urjala.
6) Georg Adolf s. 04.11.1795 Kangasala.
7) Bror Gustaf s. 08.11.1799 Lempäälä. k. 26.08.1829 Turkki. Kuolinsyy: Kaatunut Turkin sodassa ?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 587 -

32. sukupolvi

Gertten / Gerdten von, Hedvig Eleonora, Lagermark (taulusta 460. Äiti: Ögnelood, Beata Eleonora) s. 26.10.1773 Jokioinen. k. 03.01.1847 Uusikaarlepyy. Lisätietoja: Bosatta i Kalvola.

1. puoliso Lagermarck, Magnus s. 13.06.1767 Ulvila. k. 05.01.1811 Kalvola. Capitain vid Tavastehus regemente. Vihitty: 10.10.1799 Kalvola. Ammatinlisäyksiä: Hämeen läänin jalkaväkirykmentin jääkäripataljoonan kapteeni.
Isä: Lagermarck, Johan s. 07.05.1730 Porin maaseurakunta. Vänrikki.
Äiti: Le Bell, Maria Elisabet, Lagermarck s. 22.04.1739 Turku.

Lapset:
1) August Magnus Johan s. 01.06.1800 Kalvola. k. 28.10.1831 Pori.
2) Augusta Henrika Wilhelmina (katso taulu 795) s. 05.07.1801 Kalvola. k. 18.08.1872 Lappeenranta.
3) Bror Berndt Otto (katso taulu 796) s. 07.07.1803 Kalvola. k. 09.10.1853 Uusikaarlepyy. Komissiomaanmittari Vaasa läänissä 1848. Perhesuhteet: Aatelissuku No 86, hänen toisessa aviossaan.
4) Georg Axel Wilhelm s. 15.12.1804 Kalvola. k. 16.10.1805 Kalvola.
5) Wendla Gustava Carolina (katso taulu 797) s. 15.02.1805 Kalvola. k. 17.08.1838 Uusikaarlepyy.
6) Fredrik Vilhelm Knut s. 25.10.1807 Kalvola. k. 20.01.1836 Vaasa.
7) Clara Gunilla Sofia s. 02.02.1809 Kalvola. k. 27.11.1809 Kalvola.
8) Sofia Lovisa Ottiliana s. 07.04.1810 Kalvola. k. 04.09.1812 Luvia.

Henkilöhakemisto


- Taulu 588 -

32. sukupolvi

Munck af Fulkila, Hedvig Sofia, Thitz (taulusta 461. Isä: Munck af Fulkila, Mårten Johan) s. 1729 Vihti. k. 09.01.1784 Somero.

1. puoliso Thitz, Johan Gottfried s. 1726 Saksa. k. 29.03.1793 Tammela.

Lapset:
1) Susanna Maria (katso taulu 798) s. 19.02.1749 Somero. k. 07.03.1804 Tammela.
2) Karl Fredrik s. 02.09.1751. k. 07.10.1810 Tukholma.
3) Sofia Dorotea s. 16.09.1753 Uumaja, Ruotsi. k. 26.09.1809 Sipoo.
4) Peter Johan (katso taulu 799) s. 28.06.1755 Uumaja, Ruotsi. k. 12.05.1820 Leppävirta.
5) Johan Gottfried s. 29.12.1756 Gudmundrå, Ruotsi. k. 15.04.1757 Nora, Ruotsi.
6) Eva Katarina s. 17.12.1757 Gudmundrå, Ruotsi. k. 17.07.1837 Somero.
7) Anna Sofia s. 11.06.1760 Gudmundrå, Ruotsi. k. 20.06.1761 Nora, Ruotsi.
8) Jakob Martin s. 28.03.1762 Gudmundrå, Ruotsi. k. 01.04.1833 Tukholma.
9) Johan Gottfried s. 11.01.1763 Nora, Ruotsi.
10) Anna Sofia s. 15.07.1765 Nora, Ruotsi. k. 22.10.1765 Nora.
11) Anders Gustaf (katso taulu 800) s. 16.01.1767 Nora, Ruotsi. k. 04.12.1828 Loviisa. Loviisalainen taidemaalari.
12) Lars Fredrik s. 17.08.1769 Nora, Ruotsi. k. 30.04.1770 Nora, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 589 -

32. sukupolvi

Munck af Fulkila, Clas Jakob (taulusta 461. Isä: Munck af Fulkila, Mårten Johan) s. 1731. k. 15.06.1788 Somero.

1. puoliso Hedström, Margareta, Munck af Fulkila s. 29.09.1731 Somero. k. 13.10.1799 Somero. Vihitty: 28.12.1752 Somero.
Isä: Hedström, Måns
Äiti: Giers, Barbro Juliana, Hedström

Lapset:
1) Jakob Johan s. 09.06.1754 Somero. k. n. 1765.
2) Carl Fredrik (katso taulu 801) s. 09.06.1760 Somero. k. 04.04.1834 Somero.
3) Anna Helena s. 21.12.1765 Somero. k. 06.03.1819 Somero.
4) Ulrika (katso taulu 802) s. 03.08.1769 Somero.

Henkilöhakemisto


- Taulu 590 -

32. sukupolvi

Munck af Fulkila, Carl Fredrik (taulusta 461. Isä: Munck af Fulkila, Mårten Johan) s. 1733. k. 20.03.1800 Somero.

1. puoliso Stubbe, Brita Magdalena, Munck af Fulkila s. 1730. k. 10.03.1807 Somero. Vihitty: 12.00.1757 Somero.
Isä: Stubbe, Carl s. 1691.
Äiti: Pahlen von der, Hedvig Eleonora, Stubbe s. 1700. Someron Kimalan osaomistaja 1752-1769.

Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 803) s. 03.12.1758 Somero. k. 08.03.1815 Somero. Everstiluutnantti, tilanomistaja Someron Ihamäessä.
2) Gustaf Fredrik (katso taulu 804) s. 23.08.1761 Somerniemi. k. 25.07.1803 Halikko.
3) Hedvig Eleonora s. 05.12.1762 Somerniemi.
4) Fredrika Sofia (katso taulu 805) s. 18.05.1765 Laitila. k. 29.04.1834 Somero.

Henkilöhakemisto


- Taulu 591 -

32. sukupolvi

Munck af Fulkila, Agneta Sofia, Numers von (taulusta 462. Isä: Munck af Fulkila, Clas) s. 15.07.1740. k. 18.02.1813 Espoo.

1. puoliso Numers von, Adoldf Fredrik s. 27.07.1745 Tenhola. k. 03.04.1809 Espoo.
Isä: Numers von, Carl Mauritz s. 1714.
Äiti: Giös, Beata Charlotta, Numers von s. 02.02.1715 Strängnäs, Ruotsi.

Lapset:
1) Carl Fredrik s. 13.11.1768 Espoo. k. 08.09.1775 Espoo.
2) Lorenz Johan s. 23.05.1770 Espoo. k. 10.06.1770 Espoo.
3) Gustav s. 23.05.1770 Espoo. k. 07.06.1770 Espoo. Perhesuhteet: Kaksonen Lorenz Johan´in kanssa.
4) Gotthard Adolf s. 12.01.1773 Espoo. k. 28.09.1775 Espoo.
5) Claes Johan (katso taulu 806) s. 30.11.1774. k. 05.06.1856 Espoo. Kapteeni.
6) Sofia Albertina s. 12.03.1775 Espoo. k. 26.05.1775 Espoo.
7) Anna Fredrika (katso taulu 807) s. 02.05.1776 Espoo. k. 05.11.1798 Viapori, Helsinki.
8) Hedvig Eleonora s. 25.09.1777 Espoo. k. 17.01.1787 Espoo.
9) Jakob Reinhold (katso taulu 808) s. 10.11.1778. k. 21.06.1842 Pori. Majuri, Porin makasiininhoitaja.
10) Wilhelm Anders s. 14.01.1780 Espoo. k. 09.10.1786 Espoo.
11) Agneta Lovisa s. 25.07.1781 Espoo. k. 17.01.1787.
12) Maria Charlotta s. 04.09.1782 Espoo. k. 13.11.1782 Espoo.
13) Eva Juliana s. 04.09.1782 Espoo. k. 17.01.1783 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 592 -

32. sukupolvi

Munck af Fulkila, Hedvig Dorotea, Hiliander (taulusta 462. Isä: Munck af Fulkila, Clas) s. 27.12.1749 Vihti.

1. puoliso Hiliander, Johan s. 1756. k. 25.10.1787 Espoo. Vihitty: 17.04.1786 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 593 -

32. sukupolvi

Munck af Fulkila, Margareta Magdalena, Enning (taulusta 462. Isä: Munck af Fulkila, Clas) s. 18.09.1754 Vihti. k. 1798 (jälkeen).

1. puoliso Enning, Matias s. 1730. k. 15.03.1798 Helsinki. Vihitty: 05.06.1791 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 594 -

32. sukupolvi

Tammelander, Lorentz Johan (taulusta 465. Äiti: Munck, Kristina Juliana)

1. puoliso Gyldenär, Margareta Sofia, Tammelander s. 19.12.1746. Vihitty: 14.03.1765.
Isä: Gyldenär, Anders Erik s. 28.07.1711 Akaa.
Äiti: Ignatius, Ulrika Katarina, Gyldenär s. 22.08.1723.

Lapset:
1) Lorentz Johan (katso taulu 809) s. 1770. k. 1827.

Henkilöhakemisto


- Taulu 595 -

32. sukupolvi

Nassokin, Adam Henrik (taulusta 467. Isä: Nassokin, Henrik) s. 10.04.1728 Vihti. k. 20.03.1801 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Nicander, Ebba Beata, Nassokin s. 29.05.1746 Nummi. k. 06.09.1794 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 23.11.1766 Nummi.
Isä: Nicander, Carl Petterinpoika s. 16.09.1697 Helsinki. Vääpeli, luutnantti.
Äiti: Candelin / Condolin / Candolin, Anna Kristina Johanintytär, Nicander

Lapset:
1) Anna Christina s. 25.11.1767 Nummi. k. 11.12.1768 Porvoon maalaiskunta.
2) Maria Elisabet (katso taulu 810) k. 12.05.1796 Porvoon maalaiskunta.
3) Margareta Sofia (katso taulu 811) s. 29.01.1772 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. k. 27.02.1843 Porvoon maalaiskunta.
4) Eva Helena s. 09.05.1774 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. k. 27.09.1778 Porvoon maalaiskunta.
5) Brita Christina s. 03.02.1778 Porvoon maalaiskunta. k. 24.04.1810 Porvoon maalaiskunta.
6) Anna Lovisa (katso taulu 812) s. 22.10.1781 Porvoon maalaiskunta. k. 28.05.1814 Porvoon maalaiskunta.
7) Henrika Eleonora (katso taulu 813) s. 14.10.1785 Porvoon maalaiskunta. k. 09.08.1842 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 596 -

32. sukupolvi

Nassokin, Peter (taulusta 467. Isä: Nassokin, Henrik) s. 23.12.1744 Porvoon maalaiskunta. k. 02.03.1819.

1. puoliso Fix, Anna, Nassokin s. 1758.
Isä: Fix, Matts
Äiti: Carin Eriksdotter, Fix

Lapset:
1) Anna Christina s. 07.11.1779 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 597 -

32. sukupolvi

Nassokin, Anna " Maria" Margaretha, Stålhane (taulusta 468. Isä: Nassokin, Axel Gotthard) s. 01.03.1725. k. 03.03.1771 Tuusula.

1. puoliso Stålhane, Nils s. 1713. k. 12.12.1805 Tuusula. Tilanomistaja Vanhakylän (Gammelby) kartano, Tuusula, vänrikki. Vihitty: 12.09.1744 Suontaan kartano, Vihti. Perhesuhteet: Avioitui lankonsa veljentyttären Anna Maria Nassokinin kanssa.
Vanhankylän kartano Vänrikki Niilo Laurinpoika, aateloituna v. 1641 ratsumestari Nils Stålhane, sai v. 1621 haltuunsa kaksi autioitunutta (so. veronmaksukyvytöntä) Vanhankylän tilaa, mahdollisesti hänen vaimonsa Margaretan perintömaita. Vuosien mittaan 1640-luvulle tultaessa muutkin kylän kaikkiaan seitsemästä talosta oli liitetty Vanhankylän kartanoon, eikä sen tarvinnut varustaa kuin yksi ratsumies. Pääasiassa Nils Stålhanen ansiota oli, että Sipoosta irrotettiin v. 1643 Tuusulan kappeliseurakunta, joka sitten vuosikymmenen kuluttua itsenäistyi omaksi kirkkopitäjäkseen. Muistoksi tästä Tuusulan vaakunaan on lainattu hopeinen pistoolinlukko Stålhanen vaakunasta. Nils Stålhanen pojan Andersin hoitamana kartano oli hyvässä kunnossa, mutta hänen jälkeensä ja varsinkin 1700-luvulla tuli hankaluuksia, mm. nälkävuodet ja venäläisten valtaus, isoviha. Uusi viljelyn kukoistuskausi koitti vuosisadan puolivälissä, kun vänrikki Nils Stålhane ryhtyi raivaamaan lisää peltoalaa. Siitä hyvästä kuningas Kustaa III palkitsi hänet. Mutta taloudellinen pohja vaappui lainojen varassa. Perillisiäkin tällä "teräsuroolle" kertyi 27, mikä tietysti oli omiaan vaikeuttamaan omaisuuden koossa pysymistä. Pojan käsistä kartano alkoi luisua vieraille, ja 1800-luvu alussa sen sai haltuunsa tehtailija L.O. Nysten. Hän myi kartanon vuorineuvos Johan Solitanderille ja tämä v. 1811 sotaneuvos Karl Peter Nybergille, joka kutsui luokseen veljensä Gustaf Gabriel Nybergin ja ystävänsä sotakomissaari Johan Henrik Åströmin. Sotaneuvos halusi jättää Vanhankylän veljenpojalleen kenraalimajuri Fredrik Gabriel Nybergille, mutta toisena perijänä testamentissa oli J.H. Åström kenraalimajuria ärsyttävällä ja loukkaavalla tavalla. Syntyi riita, ja lopputulos oli, että sotakomissaarin poika, merikapteeni Johan Henrik Åström sai Vanhankylän omistukseensa v. 1849. Hänen kuoltuaan v. 1973 kartanoa hallitsi leskirouva Vilhelmina, "kapteenska", vuoteen 1913, sitten tytär Anna Natalia eli Anni-täti vv. 1913-15, hänen jälkeensä kaksi hänen sisartaan, Hanna Fraser ja Lilli Luukkonen vv. 1915-19. Heidän jälkeensä kartano siirtyi suvulta pois ja vaihtoi melko tiheään omistajaa: eläinlääkäri Karl Johan Eklund vv. 1919-29, Tuusulan kunta vv. 1929-31, tehtailija P.J. Komulainen vv. 1931-50, Tuusulan kunta v. 1950 ja Järvenpään kauppala vuodesta 1951 alkaen. Siitä 1800-luvun alun n. 2000 hehtaarista sai tehtailija Komulainen vain n. 475 ha (peltoa 240 ha, niittyä 4 ha ja metsää 230 ha) ja Järvenpään kauppalalle liikeni ainoastaan 115 ha. Tuusulan kunta hankkikin kartanon omistukseensa, koska omaisuuden jaossa Järvenpään erotessa se oli helposti luovutettavissa. (Suomen kartanot ja suurtilat, Suur-Tuusulan historia I-II) ********************************************************************************************************************** Vanhankylän kartano suurine tiluksineen hallitsi koko Vanhaakylää vielä 1900-luvun alussa. Kartanon kokonaispinta-ala oli torpat mukaan laskettuna lähes 1300 hehtaaria. Vanhankylän kartanon ensimmäinen omistaja Nils Stålhane vaikutti aikoinaan merkittävästi myös Tuusulan kappeliseurakunnan syntyyn vuonna 1643. 1900-luvun alussa kartanoa hallitsi kaksi vahvaa naista. Vanhankylän kapteenska Wilhelmiina Åström ja hänen tyttärensä Anni Åström johtivat suurtilaa, jonka navettaan mahtui 250 lehmää ja talleihin yli 50 hevosta. Kartanolla oli paljon työväkeä: torppareita, muonamiehiä, piikoja ja renkejä. Kylässä oli asukkaita paljon, sillä varsinkin kartanon työväen perheet olivat usein suuria. Jo 1890-luvulla Vanhassakylässä asui miltei 380 henkeä. Tuusulan historia Nils Stålhane (synt. 1713), jonka hänen äitinsä Maria Gyllenbögel ja veljensä kornetti Erik Magnus Stålhane tunnustivat v. 1746 rusthollin omistajaksi. Osan hän sai omana perintönä, lopun lunasti 2100 kuparitalarilla. (lähde: Valtion arkisto, Sipoon syyskäräjät. 1753) Nils Stålhane oli hänkin aluksi sotilaspalveluksessa saavuttaen v. 1758 vänrikin arvon ennen eroamistaan. Hän oli nimensä mukaan »teräksinen uros» (»hane av stål»): kuoli vasta 92-vuotiaana (v. 1805) ja ehti olla kahdessa avioliitossaan 27 lapsen isä. Viimeisen lapsen tullessa maailmaan isä oli 81-vuotias. Muutamat tuomiokirjamerkinnät viittaavat vänrikin huomattavaan sukupuoliseen aktiivisuuteen myös avioliiton ulkopuolella. (Lähde: Nyberg 1928). Nils Stålhane avioitui v. 1744 ensimmäisen kerran lankonsa veljentyttären Anna Maria Nassokinin (1725 - 71) kanssa Vihdin Suontaan kartanossa. Leski- miehenä v. 1774 Stålhane haastettiin käräjille, kun hänen talouspiikansa Maria Erkintytär Vinqvist oli saanut lapsen isännälleen elokuussa 1773. Vuoden 1774 syyskäräjille Stålhane lähetti kirjeen, jossa hän ilmoitti vuosi sitten solmineensa Marian kanssa avioliiton (»ächta förbund»). Sen alaisena he olivat saaneet poikalapsen. Vänrikki oli useita kertoja ajatellut täydentää liiton vihkimisellä ja asiaankuuluvilla seremonioilla, mutta aina oli tullut jokin este. Hän lupasi vihityttää itsensä Marian kanssa. Oikeutta tosin hieman ihmetytti, että lupaus oli annettu vuosi sitten ja lapsikin oli syntynyt edellisen vuoden elokuussa, mutta avioliittotarkoituksensa vuoksi kumpikin osapuoli selvisi 2 hopeatalarin sakolla Tuusulan kirkolle liian hätäisestä avioyhteydestään. (Lähde: Valtion arkisto, Sipoon talvikäräjät, syyskäräjät. 1774.) Näin perustettu avioliitto tuotti 11 lasta. Vähän myöhemmin Stålhane joutui käräjille poltettuaan Ruskelan kylän mailla kaskea 3 1/2 ta:n verran. Vänrikki joutui 10 hopeatalarin sakon ohella korvaamaan kasken tuottoa 8 viljatynnyriä. Näin pieneen määrään tyytyi haastaja, Ruskelan puustellin haltija, vääpeli J. G. Westermarck. (Lähde: VA, Sipoon sk. 1775, tk. 1776.) Nybergin mielestä ei Vanhakylä parhaina päivinäänkään ollut Suomen huomattavimpia aateliskartanotta ja Nils Stålhane kulutti lopunkin, mitä Vanhankylän sukuhaaralla oli vielä jäljellä.(Lähde: Nyberg 1928.) Lausunto pitänee suunnilleen paikkansa, mutta Nils Stålhanen osalta on aihetta joihinkin reunahuomautuksiin. Vänrikki Stålhane tuskin oli erityisen taitamaton kartanonomistaja: suurtilojen velkaantumiset ja kiinnitykset eivät olleet epätavallinen ilmiö, kuten tästäkin esityksestä on voinut panna merkille. Vahingollisinta vänrikin elämäntyössä oli epäilemättä se, että hän hankki liian paljon perillisiä. Ainakin ison jaon aikaan katsottiin Vanhankylän kokeneen suurta edistystä vänrikki Stålhanen aikana. Maanmittari J. P. Westermarck antoi muistiossaan v. 1784 maaherra de Brucelle tiedot Vanhankylän tiluksista ja kiinnitti huomiota siihen, kuinka vireästi ja halukkaasti vänrikki oli raivauttanut uutta viljelysmaata. Maaherra esitti lausunnossaan kamarikollegiolle, että kuninkaalle olisi ehdotettava Stälhanea asianmukaisesti palkittavaksi uutteruudestaan. Armollisessa päätöksessään 23.2. 1785 kuningas Kustaa III määräsi Vanhankylän rusthollille myönnettäväksi 2000 ta maata ja n. 3821 ta:n ylijäämämaasta muodostettavaksi neljä rälssitilaa, jotka vänrikki sai siis verovapaina nautintaansa. (Lähde: Maanmittaushallituksen arkisto Tuusula B 49 2/16.) Samoihin aikoihin tukholmalaisessa Hushållnings Journalissa julkaistussa kirjoituksessa Vanhakylä mainittiin eräänä niistä tiloista, joiden uudisviljelyä kuninkaallinen majesteetti oli erityisen tyytyväisenä seurannut ja palkinnut. Kuninkaan mielestä ei suurta yleisöäkään pitänyt jättää tietämättömäksi vänrikki Stålhanen kiitosta ansaitsevista töistä. Tilan tullessa 1740-luvun alussa vänrikin haltuun oli se rappeutuneessa tilassa. Kylvö oli vain 10 ta huonosti hoidettuja peltoja, niityt olivat metsittyneet eikä tilalla ollut yhtään torppaa. Siellä asui v. 1744 vain 26 henkeä. Stälhanen aikana oli peltoala noussut 131 ta:aan, niityt 548 ta:aan (isojakoasiakirjojen mukaan 648 ta), raivauksia oli tehty enimmäkseen vesiperäisistä maista ja kurjista soista. Täydessä kunnossa olevia torppia oli 20 rakuunantorppia lukuunottamatta, ja väkeä asui 167 henkeä, joista 89 oli henkikirjoitettuja. (Lähde: Hushällnings Journal, toukok. 1785, s. 442-443.) Siinä vaiheessa oli kuitenkin Vanhaankylään kasaantunut velkakiinnityksiä. Ainakin kauppias Sederholm oli v:sta 1776 lähtien antanut neljä eri lainaa Nils Stålhanelle. Tämä myi v. 1786 Vanhankylän ratsutilan pojalleen vänrikki Nils Gotthard Stålhanelle runsaasta 1388 riksistä ja maksoi sen jälkeen yli 1072 riksin velkansa Sederholmille. Samana vuonna tuli Nils Gotthardin hallintaan lisäksi Nytorpin puolen manttaalin rälssitila. Samanniminen torppa sijaitsi vanhastaan Ridasjärven ja Kellokosken rajojen kulmassa lähellä Riitahuhdan rajapaikkaa. Nils Gotthardin talous Vanhassakylässä oli alun alkaen heikolla pohjalla — lainojen varassa. V. 1786 luutnantiksi ylennetyn kartanonomistajan taloudellinen asema näytti paranevan, kun hän v. 1787 solmi avioliiton Eva Kristina Agricolan kanssa. Tämän vanhemmat olivat Tammisaaren kappalainen, maisteri Anders Agricola ja Agneta Margareta, o.s. Munck. Nils Gotthard sai lainaksi vaimonsa perintöosuuksia Vihdin Niemenkylän ratsutilasta, Nordsjön allodiaalirusthollista ja Kilon säterirusthollista, mutta hän ei kyennyt panemaan raha-asioitaan kuntoon. Lopputuloksena oli Vanhankylän sekä Nytorpin puoliskon joutuminen Eva-rouvan ja tämän veljen sotakamreeri Johan Agricolan omistukseen. He myivät tilat v. 1801 ruukinpatruuna L. O. Nystenille. (Lähde: VA, Sipoon tk. 1786, tk. 1794, sk. 1795, tk. 1801 (b). Nystenin maksama kauppahinta: 8888 r 42 k specie.) Jäniksenlinnan rälssitilasta Nils Stålhane lahjoitti v. 1787 2/3, nimeltään Margretedal, tyttärelleen Margaretalle ja tämän miehelle vänrikki Karl Fred- rik Ollonbergille. Ehtona oli, että he eivät saaneet ilman lahjoittajan lupaa myydä tai vaihtaa tilaa. Jos he kuolisivat lapsettomina, Margretedal tulisi sen hoitaa Nils Stålhanen perillisen käsiin, jolla loput 1/3 tilasta olisi. Pantata he saivat korkeintaan 83 riksiä 16 killinkiä (specie). Tätä oikeutta Ollonberg riensi pian käyttämään: nikkari Åbergiltä saadusta 200 riksin lainasta kiinnitettiin em. summa Margretedaliin. Ollonbergin rouva kuoli v. 1794; vänrikki eli v:een 1810 asti. Vänrikki Nils Stålhane jätti omaan hallintaansa Gustafsholmin eli Lammaskallion kokomanttaalin rälssitilan ja kolmanneksen Jäniksenlinnaa. Vänrikin kuoltua v. 1805 omistukset jäivät perikunnalle pitkäksi aikaa selvittämättä. Perinnönjako toimitettiin v. 1811, mutta siitä alkoivat pitkäaikaiset rettelöinnit ja selvittelyt omistussuhteiden monimutkaisuuden vuoksi. (Lähde: Jäniksenlinna - Margretedal (Keski-Uusimaa 131 B, 1968). Pääkartano sekä Nytorp ja puolet Carlbergistä olivat kuitenkin ennen vuotta 1810 kasaantuneet vuorineuvos Johan Solitanderin omistukseen. Nytorpilla ja Carlbergilla oli yhä rälssivapaus. Stålhane-suvun alaspäinmeno on siis korutonta kerrottavaa. Nils Stålhanen lapset ja vävyt kantoivat siinä asiassa vitkastelematta oman kortensa kekoon. Kuvaan kuuluu myös, että vanhan aatelisherran ohella muutamat hänen lukuisista lapsistaan eivät ujostelleet naimakauppojen solmimista pitäjän aatelittomien kanssa. Mm. Anna Gustava meni v. 1808 naimisiin Hyökkälän Saksan vuokraajan Juho Nybergin kanssa ja Brita Sofia pitäjänräätäli Henrik Lönngrenin kanssa. Vanhankylän kartanosta on olemassa vuorineuvos Solitanderin kuvaus v:lta 1810, jolloin hän tarjosi omistuksiaan sotaneuvos C. P. Nybergin ostettavaksi. (Lähde: Svenska Litteratuesällskapet i Finland - Folkkultursarkiv, Gammelbyarkivet). Peltojen ja niittyjen keskellä olevasta päärakennuksesta oli hyvä näköala 1/2 pnk ympäriinsä. Vastikään oli rakennettu päärakennus, jonka sisustaminen ja siirtäminen olivat suunnitteilla. - Rakennukseen kuului sali ja kolme kamaria alakerrassa, kaksi vinttikamaria yläkerrassa. Itäsivulla sijaitsi vanha, mutta vielä käyttökelpoinen siipirakennus, jossa oli sali, kolme kamaria ja keittiö. Sitä vastapäätä länsisivulla oli kaksikerroksinen aitta - viljalaarit yläkerrassa. Miespihan ulkopuolella oli uusi renkitupa, vanha leivintupa, uusi sauna, uusi kaksikerroksinen aitta, pieni palvelusväen aitta, vanha - 18 lehmän - navetta rehulatoineen ja liitereineen, uusi - 30 lehmän - navetta ja talli, jonka yhteydessä oli vaunu- ja halkoliitereitä. Riihirakennuksia oli kolme, kussakin myös luuva ja rehutila. Uuteen riihirakennukseen, johon piti tulla kaksi riihtä ja luuva sekä rehusuoja, kerättiin rakennustarpeita. Rakuunantorppa, joka oli v. 1807 rakennettu uudelleen, sijaitsi kartanon vieressä. Maantieltä kartanoon johtavan tammikujan kerrotaan olevan 1780-luvulla istutetun. Kartanolla oli v:n 1810 vaiheilla omassa käytössään yli 72 ta peltoa ja 173 ta niittyjä, jotka tuottivat 150 - 200 parmasta heiniä vuodessa. Lisäksi saatiin järven rannoilta runsaasti kortetta, kaislaa ja järviruokoa. Pari niityn raivaukseen sopivaa isoa suota oli vielä jäljellä. Ulkomailta oli v. 1805 erotettu 25 torpanpaikkaa, joista 14 oli hyvää vauhtia rakenteilla. Niissä oli 250 ta niittyä valmiina tai raivattavana, 11 torpalle oli mitattu 165 ta niittyä raivattavaksi. Torpat suorittivat 13 viikkopäivätyötä hevosen kanssa, 36 apupäivää vuodessa, 40 naulaa pellavankudontaa ja 12 kappaa puolukoita sekä vastasivat kaikista kruunun- ja hollikyydeistä sekä julkisista rakennustöistä. Kartanolle jäi 500 ta metsää kesälaitumeksi, ennenkuin torppien laitumet alkoivat. Lähde: Risto O. Peltovuori Suur Tuusulan historia Painettu 1975

Isä: Stålhane, Johan s. 1666. Luutnantti Viipurin jalkaväkirykmentti, kartanonomistaja.
Äiti: Gyllenbögel, Maria, Stålhane s. n. 1685.

Lapset:
1) Anna Maria Nilsintytär (katso taulu 814) s. 28.07.1745 Gammelby, Tuusula. k. 06.02.1782 Viapori, Helsinki.
2) Margareta Helena Nilsintytär (katso taulu 815) s. 03.03.1747 Gammelby, Tuusula. k. 31.12.1794.
3) Eva Juliana Nilsintytär (katso taulu 816) s. 27.09.1748 Gammelby, Tuusula. k. 03.02.1810 Vihti.
4) Johan Erik Nilsinpoika (katso taulu 817) s. 30.08.1750 Gammelby, Tuusula. k. 16.03.1817 Haarjärvi, Niku, Sammatti. Kuolinsyy: Keuhkotauti.
5) Lovisa Sophia Nilsintytär (katso taulu 818) s. 05.04.1752 Gammelby, Tuusula. k. 18.12.1805 Tuusula.
6) Edla Christina Nilsintytär (katso taulu 819) s. 29.04.1754 Gammelby, Tuusula. k. 01.11.1789 Liljendal.
7) Hedvig Elisabet Nilsintytär s. 15.05.1756 Gammelby, Tuusula.
8) Nils Gotthard Nilsinpoika (katso taulu 820) s. 18.02.1758 Gammelby, Tuusula. k. 26.05.1820 Helsingin pitäjä. Luutnantti 1786.
9) Carl Gustav s. 18.04.1759 Gammelby, Tuusula. k. 01.05.1759 Tuusula. Perhesuhteet: Kaksonen Catharinan kanssa.
10) Catharina Elisabet s. 18.04.1759 Gammelby, Tuusula. k. 01.05.1759 Tuusula.
11) Henrik Ludvig s. 02.06.1760 Gammelby, Tuusula. k. 01.07.1760 Tuusula.
12) Carl Gustaf s. 16.10.1761 Gammelby, Tuusula. k. 21.11.1761 Tuusula.
13) Adolf s. 28.11.1762 Gammelby, Tuusula. k. 28.11.1762 Tuusula.
14) Carolina Henrica s. 25.03.1764 Gammelby, Tuusula. k. 30.10.1764 Tuusula.
15) Bernhardus Ulricus s. 21.08.1765 Gammelby, Tuusula. k. 02.09.1765 Tuusula.
16) Sven Otto Nilsinpoika (katso taulu 821) s. 25.11.1766 (kastettu 30.11.1766 Gammelby) Tuusula. k. 26.09.1823 Kangasniemi. Ruotsi-Suomen armeijan majuri 1811. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua n:o 27.
17) ?? s. 20.02.1771 Gammelby, Tuusula. k. 20.02.1771 Tuusula. Kuolinsyy: Syntyi kuolleena.

Henkilöhakemisto


- Taulu 598 -

32. sukupolvi

Nassokin, Axel Gotthard (taulusta 468. Isä: Nassokin, Axel Gotthard) s. 25.01.1735. k. 28.05.1797 Vihti.

1. puoliso Malm, Anna Maria, Nassokin s. 06.02.1726 Parainen. k. 07.03.1809 Halikko.
Isä: Malm, Jakob
Äiti: Lagus, Maria Christina, Malm

Henkilöhakemisto


- Taulu 599 -

32. sukupolvi

Munck af Fulkila, Wilhelm Fredrik (taulusta 469. Isä: Munck af Fulkila, Lorenz Anders) s. 28.06.1749 Nurmijärvi. k. 15.06.1806 Tyrvää.

1. puoliso Becker, Margaretha Lovisa, Munck af Fulkila s. 01.07.1753.
Isä: Becker, Anders Konrad s. 04.04.1729 Rantasalmi.
Äiti: Gadd, Sara Lovisa, Becker s. 31.07.1733.

Lapset:
1) Johan Fredrik (katso taulu 822) s. 04.09.1775 Kauvatsa. k. 26.11.1839 Harjavalta. Kersantti.
2) Carl Adolf s. 14.02.1777 Kauvatsa. k. 20.02.1777 Kauvatsa.
3) Klara Louise (katso taulu 823) s. 09.06.1778 Kauvatsa. k. 12.05.1867 Isokyrö. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 6.
4) Eva Charlotta (katso taulu 824) s. 24.02.1782. k. 22.04.1864 Kiikka.
5) Klas Gustaf (katso taulu 825) s. 04.05.1785 Tyrvää. k. 14.04.1846 Kiika. Porin rykmentin kersantti. Perhesuhteet: Aatelista sukua n:o 6.
6) Adolf Wilhelm (katso taulu 826) s. 02.05.1788 Tyrvää. k. 07.06.1834 Harjavalta.
7) Johanna Agata s. 31.01.1791 Tyrvää. k. 1792 Harju.
8) Johanna Agata (katso taulu 827) s. 24.02.1794 Kiikka. k. 09.01.1834 Ulvila.

Henkilöhakemisto


- Taulu 600 -

32. sukupolvi

Munck af Fulkila, Klas Johan (taulusta 470. Isä: Munck af Fulkila, Johan) s. 27.09.1764 Somero. Eversti.

1. puoliso Arnkihl, Kristina Elisabet, Munck af Fulkila s. 08.01.1777. k. 12.06.1858 Vihti. Vihitty: 20.09.1794 Vihti.
Isä: Arnkihl, Carl Gustav
Äiti: Glan von, Lovisa Christina, Arnkihl

Lapset:
1) Catarina Charlotta Lovisa s. 29.01.1796 Vihti. k. 12.03.1874 Mäntsälä.
2) Johanna Elisabet s. 07.06.1797 Vihti. k. 27.03.1798 Vihti.
3) Clas Johan s. 28.11.1798 Vihti. k. 08.07.1856 Sundsvall, Ruotsi.
4) Adolf Fredrik (katso taulu 828) s. 04.04.1800 Vihti. k. 02.03.1886 Helsinki.
5) Antoinette Elisabet (katso taulu 829) s. 14.06.1801 Vihti. k. 26.01.1875 Mäntsälä.
6) Carl Otto s. 01.08.1802 Vihti. k. 11.07.1875 Norrtälje, Ruotsi.
7) Bror Reinhold s. 26.12.1803 Vihti. k. 04.03.1857 Tukholma.
8) Johanna Carolina s. 02.12.1804 Vihti. k. 27.06.1892.
9) Augusta Wilhelmina (katso taulu 830) s. 30.10.1805 Vihti. k. 07.02.1869 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua, avioliitto oli lapseton.
10) Knut Emil Robert (katso taulu 831) s. 04.04.1807 Vihti. k. 01.12.1869 Ruotsinpyhtää.
11) Sofia Aurora s. 12.06.1808 Vihti. k. 17.02.1875.
N.N. s. 03.12.1813 Vihti. k. 03.12.1813 Vihti. N.N2 s. 23.09.1814 Vihti. k. 23.09.1814 Vihti. N.N3 s. 04.05.1816 Vihti. k. 04.05.1816 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 601 -

32. sukupolvi

Munck, Eva Sofia , Blom / Blum (taulusta 470. Isä: Munck af Fulkila, Johan) s. 20.09.1768 Hirsijärvi, Somero. k. 31.10.1846 Loviisa.

1. puoliso Blom, Johan Henrik , Blum s. 11.09.1760 Kosken tehdas. k. 03.07.1822 Kuggomgård, Pernaja. Luutnantti, Janakkan Irjalan vuokraaja 1805-1814. Vihitty: 22.05.1792 Somero.
Ylioppilas Turussa 1778. Luutnantti (1793). Asui Vihdissä, Janakkalassa ja viimeksi Pernajan Kuggomissa. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Blom, Erik Johan s. 15.01.1727 Loimijoki, Loimaa. Kirkkoherra Somerolla.
Äiti: Kepplerus, Anna Helena, Blom s. 09.02.1732.

Lapset:
1) Johan Fredrik s. 10.02.1793 Niemenkylä, Vihti.
2) Kristiina Loviisa s. 25.08.1794 Ojakkala, Vihti. k. 1806 ennen.
3) August Reinhold s. 17.11.1807 Irjala, Janakkala. k. 13.06.1854 Hartola. Varatuomari, oikeusraatimies. Perhesuhteet: Naimaton.
Loviisan triviaalikoulun oppilas 2.5.1821. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 3.5.1826. Tuomarintutkinto 7.12.1832. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1832. Vt. oikeusraatimies ja kämnerioikeuden puheenjohtaja Loviisassa 1834. Loviisan kaupungin kassanhoitaja 1835. Varatuomari 1841. Vakinainen oikeusraatimies ja kämnerioikeuden puheenjohtaja mainitussa kaupungissa 1842. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
4) Otto Wilhelm (katso taulu 832) s. 01.06.1809 Irjala, Janakkala. k. 17.07.1880 Iitti. Varatuomari, Raaseporin itäisen kihlakunnan kruununvouti 1860.

Henkilöhakemisto


- Taulu 602 -

32. sukupolvi

Munck, Johan Henrik (taulusta 471. Isä: Munck af Fulkila, Anders Erik) s. 02.02.1748 Mikkeli. k. 16.09.1817 Janakkala.

1. puoliso Taube, Sofia Gustava, Munck s. 1763 Laajasalo, Helsinki. k. 05.12.1782 Loviisa ?. Vihitty: 23.11.1780.
Isä: Taube, Otto Ludvig s. 1712.
Äiti: Mellin, Sofia Elisabet, Taube s. 1716.

2. puoliso Fleming af Liebelitz, Catarina Sofia, Munck s. 25.12.1769 Askainen. k. 10.04.1823 Hämeenlinna. Vihitty: 02.08.1792 Askainen.
Isä: Fleming af Liebelitz, Herman s. 03.01.1734 Perniö. Hovijunkkari, vapaaherra.
Äiti: Rehbinder, Anna Sofia, Fleming af Liebelitz s. 16.04.1740.

Lapset:
1) Carl Adolf s. 13.10.1793 Hämeenlinna. k. 19.12.1833 Tukholma.
2) Johan Reinhold (katso taulu 833) s. 20.01.1795 Hämeenlinna. k. 26.07.1865 Hausjärvi. Kenraali, yliopiston varakansleri.
3) Sofia Juliana s. 09.04.1796 Hämeenlinna. k. 18.11.1861 Hälsingborg, Ruotsi.
4) Henrietta Charlotta (katso taulu 834) s. 15.10.1797 Hämeenlinna. k. 13.04.1881 Hälsingborg, Ruotsi.
5) Erik Otto s. 31.01.1800 Hämeenlinna. k. 04.11.1841 Ystad, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 603 -

32. sukupolvi

Munck af Fulkila, Hedvig Sofia, Ehrnrooth (taulusta 471. Isä: Munck af Fulkila, Anders Erik) s. 12.12.1751. k. 30.03.1839 Nastola.

N.N. s. 04.09.1783 Joroinen. k. 04.09.1783 Joroinen

1. puoliso Ehrnrooth, Carl Gustav s. 07.10.1744 Puumala. k. 02.06.1817 Nastola. Vihitty: 20.04.1775 Rantasalmi.
Isä: Ehrnrooth, Gustav Henrik
Äiti: Hästesko af Målagård, Christina Catharina, Ehrnrooth s. 1706 Savo.

Lapset:
1) Erik Magnus (katso taulu 835) s. 27.07.1776 Rantasalmi. k. 01.07.1845 Ruotsi.
2) Gustaf Adolf (katso taulu 836) s. 03.05.1779 Rantasalmi. k. 25.04.1848 Nastola. Kenraalimajuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 604 -

32. sukupolvi

Munck af Fulkila, Otto Magnus (taulusta 471. Isä: Munck af Fulkila, Anders Erik) s. 09.09.1764 Rantasalmi. k. 09.07.1853 Karlsruhe, Saksa.

1. puoliso Hebbe, Elisabet Maria, Munck af Fulkila s. 10.02.1773. k. 16.09.1840 Karlsruhe, Saksa.
Isä: Hebbe, Christian
Äiti: Palm, Maria, Hebbe

Lapset:
1) Magnus Hannibal s. 09.08.1809 Tukholma. k. 23.08.1809 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 605 -

32. sukupolvi

Agricola, Johan (taulusta 474. Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Margareta) s. 20.11.1766 Tammisaari. k. 03.04.1826 Espoo.

1. puoliso Elfving, Helena Kristina, Agricola s. 1765. k. 16.03.1830 Espoo. Vihitty: 10.08.1791 Urjala.

Lapset:
1) Johan Georg (katso taulu 837) s. 07.06.1792 Espoo. k. 03.05.1872 Espoo.
2) Carl Robert (katso taulu 838) s. 14.01.1803 Espoo. k. 20.01.1848 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 606 -

32. sukupolvi

Agricola, Agneta Maria, Pont de (taulusta 474. Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Margareta) s. 09.10.1767 Tammisaari.

1. puoliso Pont de, Jakob Wilhelm s. 08.03.1755 Somero. k. 31.01.1809 Tukholma. Vihitty: 02.10.1787 Vihti.
Isä: Pont de, Jakob Reinhold s. 18.09.1717 Uppsala, Ruotsi. Lasitehteilija, tirehtööri .
Äiti: Ahlgren, Catarina Elisabet, Pont de s. 15.09.1727.

Lapset:
1) Antoinetta Wilhelmina s. 03.02.1797 Urjala. k. 14.07.1803 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 607 -

32. sukupolvi

Agricola, Eva Kristiina, Stålhane (taulusta 474. Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Margareta) s. 23.11.1769 Tammisaari. k. 03.01.1830 Espoo.

1. puoliso Stålhane, Nils Gotthard Nilsinpoika s. 18.02.1758 Gammelby, Tuusula. k. 26.05.1820 Helsingin pitäjä. Luutnantti 1786. Vihitty: 02.10.1787 Vihti.
Isä: Stålhane, Nils s. 1713. Tilanomistaja Vanhakylän (Gammelby) kartano, Tuusula, vänrikki.
Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha, Stålhane s. 01.03.1725.

Lapset:
1) Eva Lovisa (katso taulu 839) s. 10.08.1788 Tuusula. k. 04.11.1856 Espoo.
2) Nils Adolf s. 05.02.1790 Tuusula. k. 14.09.1812 Espoo.
3) Otto Wilhelm s. 09.04.1791 Tuusula. k. 24.11.1829 Espoo.
4) Johanna Maaria (katso taulu 840) s. 21.10.1792 Tuusula. k. 10.04.1867 Espoo.
5) Charlotta s. 09.04.1794 Tuusula. k. 11.04.1794 Tuusula.
6) Sofia s. 09.04.1794 Tuusula. k. 09.04.1794.
7) Anna Sofia s. 08.08.1795 Tuusula. k. 30.06.1868 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 608 -

32. sukupolvi

Blåfield, Beata Juliana, Bromanskiöld (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 31.07.1729 Sääksmäki. k. 22.09.1809 Suoniemi.

1. puoliso Bromanskiöld, Anders s. 14.01.1729 Hudiksvall, Ruotsi. k. 23.08.1789 Hausjärvi. Vihitty: 13.04.1762 Sääksmäki.

Lapset:
1) Eva Christina (katso taulu 841) k. 29.04.1833 Pirkkala.
2) Hedvig Fredrika (katso taulu 842) s. 01.04.1770. k. 12.02.1839 Ulvila.

Henkilöhakemisto


- Taulu 609 -

32. sukupolvi

Blåfield, Gustav Henrik (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 29.01.1731 Sääksmäki. k. 25.01.1783 Uudenkaupungin maaseurakunta.

1. puoliso Heijkenskjöld, Catharina Christina, Blåfield s. 01.06.1747. k. 20.12.1822 Rauma. Vihitty: 22.07.1770 Tukholma.
Isä: Heijkenskjöld, Detlof
Äiti: Hising, Catharina Elisabeth, Heijkenskjöld

Lapset:
1) Detlof Johannes s. 30.10.1771 Sääksmäki. k. 09.08.1808.
2) Carl Gustav s. 27.03.1773 Sääksmäki. k. 21.06.1773 Sääksmäki.
3) Elisabet Ulrika (katso taulu 843) s. 17.04.1774 Sääksmäki. k. 03.05.1829 Rauma.
4) Charlotta Lovisa (katso taulu 844) s. 25.10.1778 Porvoon maalaiskunta. k. 19.09.1803 Uudenkaupungin maaseurakunta.
5) Robert Gustav (katso taulu 845) s. 23.10.1782 Uudenkaupungin maaseurakunta. k. 01.11.1809 Somero.

Henkilöhakemisto


- Taulu 610 -

32. sukupolvi

Blåfield, Eva Catarina, Barfoth (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 15.04.1733 Lempäälä, Sotavalta. k. 20.03.1797 Lempäälä haudattu 04.04.1797 Lempäälä ?. Kuolinsyy: Keuhkotauti.

1. puoliso Barfoth, Ejlert Holger s. 14.12.1713 Skurup, Malmö, Ruotsi. k. 20.11.1757 Viapori, Helsinki. Vihitty: 31.05.1750.

Lapset:
1) Eva Beata (katso taulu 846) s. 08.01.1757 Sääksmäki. k. 1831.

2. puoliso Grundström, Axel Johan s. 01.04.1726 Loimaa, Ilmaris. k. 10.10.1781 Karjaa. Karjaan kirkkoherra. Vihitty: 13.04.1762 Sääksmäki. Kuolinsyy: Slag; halvaus.
Axel Johan oli avioitumisensa aikaan Hämeenlinnan koulun rehtori

Isä: Grundström, Johan
Äiti: Holmbom / Holmbohm, Anna Christina, Grundström

Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 847) s. 19.10.1764 Hämeenlinna. k. 11.08.1826 Sotkamo haudattu 31.08.1826. Kajaanin jääkäripataljoonan luutnantti. Lisätietoja: Kotoisin Uudeltamaalta. Perhesuhteet: Kastettu 21.10.1764. Kuolinsyy: Vattusot.
2) Katarina Charlotta (katso taulu 848) s. 21.02.1771 Hämeenlinna. k. 17.01.1843 Lempäälä.

3. puoliso Pfaler von, Fredrik s. 19.01.1727. k. 17.03.1818 Sortavala. Vihitty: 17.10.1785 Tammisaari.
Isä: Pfaler von, Carl s. 1691.
Äiti: Renner / Jaakkima, Helena, Pfaler von

Henkilöhakemisto


- Taulu 611 -

32. sukupolvi

Blåfield, Otto Reinhold (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 12.10.1734 Sääksmäki. k. 23.05.1788 Sääksmäki. Tilanomistaja Sääksmäen Lotilassa, luutnantti .

Lotila, ratsutila Sääksmäen pitäjässä, 4 km Valkeakoskelta, 2 manttaalia, n. 1´100 hehtaaria. Aleksanteri I vieraili siellä 1819. Lähde: Tietoanakirja 1913 Otava Metsästäjä Kokko-Kustaa, s. 1818 Kokon torpassa. Tuomari Blåfjeld osti kaikki mitä nuori Kokko-Kustaa oli ampunut. Lähde: Saloilta ja vesiltä I-II. Metsästys ja pyyntiretkiä Otto Wetterhoff (1800-luvun lopulta)

1. puoliso Amnorin, Anna Amalia, Blåfield s. 31.10.1754 Paimio. k. 11.03.1825 Sääksmäki. Vihitty: 22.03.1772 Lemland.
Isä: Amnorin, Otto Johan s. 10.04.1721. Lemlandin kirkkoherra.
Äiti: Palén, Helena, Amnorin s. 1731.

Lapset:
1) Helena Gustava (katso taulu 849) s. 29.10.1774 Sääksmäki. k. 25.08.1843 Sääksmäki.
2) Lovisa Amalia s. 09.01.1777 Sääksmäki. k. 25.09.1777 Sääksmäki.
3) Bernt Otto s. 05.08.1778 Sääksmäki. k. 28.08.1779 Sääksmäki.
4) Carl Johan (katso taulu 850) s. 18.10.1780 Sääksmäki. k. 24.06.1834 Sääksmäki. Kihlakunnantuomari, tilanomistaja Sääksmäen Jutikkalassa.
5) Berndt Fredrik (katso taulu 851) s. 09.09.1782 Sääksmäki. k. 02.11.1835 Hämeenlinna.
6) Gustaf Adolf (katso taulu 852) s. 09.11.1784 Sääksmäki. k. 05.03.1847 Sääksmäki. Kihlakunnantuomari.
7) Anna Lovisa s. 23.03.1787 Sääksmäki. k. 20.12.1842 Sääksmäki.
8) Amalia Ottiliana s. 12.10.1788 Sääksmäki. k. 09.06.1789 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 612 -

32. sukupolvi

Blåfield, Margaretha, Häggström (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 15.12.1735 Sääksmäki. k. 08.03.1809 Hauho. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Häggström, Petter Hansinpoika s. 24.11.1734 Lappeenranta. k. 25.01.1717 Hauho. Komissiomaanmittari Hämeen ja Uudenmaan läänissä 1759, ylitarkastajan arvo 1782. Vihitty: 25.11.1762 Sääksmäki.
Isä: Häggström, Hans Petterinpoika Maanmittari Savonlinnan ja Kyminkartanon läänissä 1732.
Äiti: Wikar / Wijkare, Margareta Jakobintytär, Häggström s. 27.12.1709 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 613 -

32. sukupolvi

Blåfield, Hedvig Christina, Ekman / Segercrantz (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 24.05.1738 Sääksmäki. k. 04.08.1802 Akaa.

1. puoliso Ekman / Segercrantz, Carl Isak s. 08.02.1734 Tyrväntö. k. 09.05.1783 Sääksmäki. Vihitty: 13.12.1764 Sääksmäki.
Isä: Ekman, Johan s. 14.06.1675 Uusimaa.
Äiti: Boije af Gennäs, Anna Sofia, Ekman s. 1714.

Lapset:
1) Otto Johan (katso taulu 853) s. 08.02.1766 Akaa. k. 19.03.1816 Heinola. Karjalan jääkäriosaston luutnantti.
2) Carl (katso taulu 854) s. 21.06.1769 Lohja. k. 02.03.1806 Akaa. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin luutnantti.
3) Fredrik (katso taulu 855) s. 06.05.1774 Akaa. k. 14.04.1813 Svartholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 614 -

32. sukupolvi

Blåfield, Adam Erik (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 06.09.1740 Sääksmäki. k. 26.05.1807 Ylöjärvi.

1. puoliso Witting, Helena Juliana, Blåfield s. 18.10.1745 Elimäki. k. 21.10.1809 Pirkkala. Vihitty: 13.02.1774 Elimäki.
Isä: Witting, Reinhold s. 1705 Viipuri.
Äiti: Brandt, Helena Juliana, Witting s. 1711.

Lapset:
1) Eva Juliana s. 29.06.1774. k. 25.08.1835 Loimijoki.
2) Hedvig Lovisa s. 05.03.1776. k. 09.07.1776.
3) Anders Konrad (katso taulu 856) s. 10.10.1777. k. 04.03.1829 Porvoo.
4) Ulrika Helena s. 29.08.1779. k. 14.05.1846 Porvoo.
5) Erik Adam s. 04.11.1781 Pirkkala. k. 11.11.1781 Pirkkala.
6) Barbara Sofia (katso taulu 857) s. 27.12.1782 Pirkkala. k. 06.08.1854 Sysmä.
7) Fredrika Elisabet s. 06.04.1785 Pirkkala. k. 25.10.1866 Sysmä.
8) Gustava Katarina (katso taulu 858) s. 25.09.1786 Pirkkala. k. 29.05.1852 Karkku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 615 -

32. sukupolvi

Blåfield, Anders (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 29.11.1741 Sääksmäki. k. 12.01.1803 Sääksmäki.

1. puoliso Löwing, Sofia Henrika, Blåfield s. 18.08.1747 Orimattila. k. 11.12.1830 Orimattila. Vihitty: 25.11.1783 Orimattila.
Isä: Löwing, Henrik
Äiti: Forstadius, Gertrud Eleonora, Löwing

Henkilöhakemisto


- Taulu 616 -

32. sukupolvi

Blåfield, Herman (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 17.01.1743. k. 11.10.1801 Sääksmäki.

1. puoliso Floor, Catharina, Blåfield s. 20.12.1748 Sääksmäki. k. 09.08.1813 Sääksmäki.
Isä: Floor, Hans Johan s. 03.11.1707. Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentin kornetti.
Äiti: Justander, Justina Catharina, Floor

Lapset:
1) Lovisa Katarina (katso taulu 859) s. 17.08.1793 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 617 -

32. sukupolvi

Blåfield, Ulrika Eleonora (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 26.02.1744 Sääksmäki. k. 28.10.1822 Helsingin pitäjä.

1. puoliso Konow von, Gregori s. 24.05.1729 Askola. k. 09.10.1809 Vesilahti. Majuri, Hämeenlinnan polttimon- ja makasiininhoitaja. Vihitty: 22.05.1766 Sääksmäki.
Isä: Konow von, Gustaf Adolph s. 22.04.1681 Nevanlinna (ruotsixi Nyen, Nyenskans, latinaksi Neovia), Venäjä.
Äiti: Gripenberg, Ebba Elisabeth, Konow von s. 18.07.1688.

Lapset:
1) Ebba Catarina (katso taulu 860) s. 25.04.1767 Tyrvää. k. 30.05.1769 Tyrvää.
2) Gustav Gregori s. 09.05.1768 Tyrvää. k. 30.05.1769 Tyrvää.
3) N.N. s. 09.04.1769 Tyrvää. k. 09.04.1769 Tyrvää. Perhesuhteet: Sukupuolta ei tiedetä.
4) Ulrika Margareta s. 30.05.1770 Viiala. k. 05.02.1846 Pori.
5) Charlotta Lovisa s. 19.09.1771 Viiala. k. 1809.
6) Carl Johan (katso taulu 861) s. 02.01.1773 Akaa. k. 23.07.1855 Helsinki.
7) Gregorius s. 19.08.1774 Viiala. k. 29.03.1775 Viiala.
8) Erik Berndt (katso taulu 862) s. 22.01.1776 Harju. k. 09.04.1847 Kuopio. Kihlakunnantuomari.
9) Gustav Henrik s. 06.07.1780 Kuopion maaseurakunta. k. 29.03.1783 Viiala.
10) Anders Reinhold (katso taulu 863) s. 23.08.1783. k. 10.05.1863.

Henkilöhakemisto


- Taulu 618 -

32. sukupolvi

Blåfield, Adolf Magnus (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 08.05.1745 Sääksmäki. k. 14.10.1788.

1. puoliso Gottsman, Brita Elisabet, Blåfield s. 10.04.1759 Porvoon maalaiskunta. k. 18.10.1829 Kalvola. Vihitty: 01.03.1788 Sääksmäki.
Isä: Gottsman, Henrik Anton s. n. 1726.
Äiti: Witting, Britha Sofia, Gottsman s. n. 1732.

Lapset:
1) Eva Sofia s. 11.12.1788 Sääksmäki. k. 10.10.1789 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 619 -

32. sukupolvi

Blåfield, Lovisa, Barck (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 02.10.1746 Sääksmäki. k. 07.12.1801 Akaa.

1. puoliso Barck, Gabriel s. 16.12.1733 Akaa. k. 02.02.1807 Akaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 620 -

32. sukupolvi

Schrey, Johan Adolf (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 23.07.1753 Sääksmäki. k. 26.08.1821. Tilanomistaja Sääksmäellä, vänrikki .

Ylioppilas 1770 Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

1. puoliso Gottsman, Lovisa Ulrika, Schrey s. 23.11.1754 Porvoo. k. 13.01.1793 Sääksmäki. Vihitty: n. 1777 Elimäki ?.
Isä: Gottsman, Henrik Anton s. n. 1726.
Äiti: Witting, Britha Sofia, Gottsman s. n. 1732.

Lapset:
1) Anna Lucia (katso taulu 864) s. 12.12.1790 Sääksmäki. k. 22.05.1820 Sääksmäki.
2) Brita Amalia (katso taulu 865) s. 04.02.1792 Sääksmäki. k. 12.01.1823 Hauho.

Henkilöhakemisto


- Taulu 621 -

32. sukupolvi

Schrey, Carl Otto (taulusta 475. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 28.11.1757 Sääksmäki. k. 23.05.1820 Loppi.

1. puoliso Pfaler von, Fredrika Eleonora, Schrey s. 03.06.1766 Pirkkala. k. 25.08.1847 Loppi. Vihitty: 01.09.1785 Lempäälä.
Isä: Pfaler von, Fredrik s. 19.01.1727.
Äiti: Segerstedt, Sara Kristina, Pfaler von s. 06.05.1730.

Lapset:
1) Christina Charlotta (katso taulu 866) s. 17.10.1790 Lempäälä. k. 06.12.1821 Sääksmäki.
2) Sofia Amalia (katso taulu 867) s. 31.01.1795 Lempäälä. k. 18.05.1862 Pälkäne.

Henkilöhakemisto


- Taulu 622 -

32. sukupolvi

Rennerfelt, Maria Eleonora, Bergius (taulusta 477. Isä: Rennerfelt, Henrik Ludvig) s. 20.09.1747 Vihti. k. 28.03.1788 Vihti.

1. puoliso Bergius, Emanuel s. 07.04.1737. k. 13.10.1778 Vihti. Vihitty: 07.10.1766 Vihti.
Isä: Bergius, Petter
Äiti: Tenell, Helena, Bergius s. 18.02.1701 Tenhola.

Lapset:
1) Petter Ludvig
2) Anna Lovisa (katso taulu 868) k. 30.06.1836 Espoo.
3) Maria Elisabet s. 04.10.1771 Vihti.
4) Sofia Magdalena s. 19.02.1773.
5) Helena Charlotta (katso taulu 869) s. 11.06.1776 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 623 -

32. sukupolvi

Pfaler von, Elias Israel (taulusta 483. Isä: Pfaler von, Ernst Israel) s. 10.08.1774 Pirkkala. k. 24.02.1849 Ii.

1. puoliso Tuomahala / Wacklin, Valborg, Pfaler von s. 14.09.1781 Ii. k. 12.05.1860 Ii.

Lapset:
1) Adolf Fredrik s. 28.10.1809. k. 16.01.1823.
2) Elias Israel s. 10.04.1811. k. 19.10.1812 Kuhmoniemi.
3) Ernst Wilhelm s. 29.06.1813 Kuhmoniemi. k. 22.05.1817.
4) Gustaf Reinhold s. 20.08.1815 Kuhmoniemi. k. 19.06.1852 Ii.
5) Carl Ferdinand (katso taulu 870) s. 11.06.1817 Haukipudas. k. 29.11.1879 Nurmes. Kirkkoherra Nurmes 1867.
6) Alexander Israel (katso taulu 871) s. 16.07.1818. k. 19.03.1875 Tornio.

Henkilöhakemisto


- Taulu 624 -

32. sukupolvi

Pfaler von, Johanna Kristina, Grönlund (taulusta 483. Isä: Pfaler von, Ernst Israel) s. 16.06.1777 Pirkkala.

1. puoliso Grönlund, Matias

Henkilöhakemisto


- Taulu 625 -

32. sukupolvi

Pfaler von, Margareta Magdalena, Gräutlein (taulusta 483. Isä: Pfaler von, Ernst Israel) s. 1786. k. 02.05.1873 Hattula.

1. puoliso Gräutlein von, Magnus Fredrik s. 26.02.1771. k. 08.02.1835 Vesilahti.
Isä: Gräutlein von, Gustaf Pontus s. 1731. Luutnantti.
Äiti: Lechlin, Maria Christina, Gräutlein von s. 1735.

Henkilöhakemisto


- Taulu 626 -

32. sukupolvi

Cajalén, Hedvig Elisabet, Bergius (taulusta 484. Äiti: Pfaler von, Hedvig Eleonora) s. 08.08.1777 Vesilahti. k. 12.12.1841 Vesilahti.

1. puoliso Bergius, Anders Petterinpoika s. 23.02.1758 Pirkkala. k. 05.02.1852 Vesilahti. Vesilahden Tapolan talon omistaja 1790.
Isä: Bergius, Petter Andersinpoika s. 17.03.1700 Taivassalo. Pirkkalan kirkkoherra 1736.
Äiti: Hartman, Maria Catharina, Bergius s. 17.05.1724 Karkku.

Lapset:
1) Katarina Elisabet (katso taulu 872) s. 06.01.1811 Vesilahti. k. 28.05.1909 Vesilahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 627 -

32. sukupolvi

Sjöstedt, Elisabet Eleonora, Thomé (taulusta 485. Äiti: Pfaler von, Elsa Margaretha) s. 21.09.1771. k. 04.10.1846 Turku.

1. puoliso Thomé, Johan Kristian s. 22.09.1766 Karlskrona, Ruotsi. k. 10.08.1836 Turku. Vihitty: 16.08.1792.

Lapset:
1) Juliana Henrika s. 23.07.1794. k. 21.10.1821 Tukholma.
2) Johan Christian s. 12.11.1795.
3) Ernst Peter (katso taulu 873) s. 09.05.1797 Turku. k. 09.12.1859. Merikapteeni, kauppias Turussa.
4) Gustava Ottiliana Wilhelmina s. 03.11.1800. k. 01.04.1826.
5) Gustaf Henrik (katso taulu 874) s. 26.04.1805. k. 14.05.1849 Jääski.

Henkilöhakemisto


- Taulu 628 -

32. sukupolvi

Sjöstedt, Brita Christina, Lode (taulusta 485. Äiti: Pfaler von, Elsa Margaretha) s. 22.02.1777 Turku. k. 15.08.1850 Turku.

1. puoliso Lode, Otto Herman s. 15.08.1771 Maaria. k. 16.03.1852 Turku. Vihitty: 10.00.1798 Turku.
Isä: Lode, Johan Herman s. 12.01.1739 Halikko.
Äiti: Sandin, Johanna Margareta Johansdotter, Lode s. 24.02.1747 Philadelphia, Pennsylvenia, USA.

Lapset:
1) Otto Johan s. 15.04.1799 Heinola. k. 25.11.1830 Helsinki.
2) Sofia Margareta (katso taulu 875) s. 27.03.1801. k. 16.11.1890 Turku.
3) Johanna Wilhelmina s. 21.01.1810 Eura. k. 16.10.1868 Turku.
4) Juliana Alfonsina s. 24.04.1814 Piikkiö. k. 23.08.1850 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 629 -

32. sukupolvi

Sjöstedt, Ulrika Fredrika, Spoof (taulusta 485. Äiti: Pfaler von, Elsa Margaretha) s. 03.02.1781 Turku. k. 01.06.1839 Turku.

1. puoliso Spoof, Axel Fredrik k. 11.08.1827 Turku. Naantalilainen elintarvikekauppias.
Isä: Spoof, Mathias s. 19.02.1737 Lempäälä. Ratsutilallinen Lempäälä, ylioppilas.
Äiti: Costiander, Margaretha, Spoof s. 23.01.1744 Pälkäneen Onkkala.

Lapset:
1) Otto Reinhold (katso taulu 876) s. 19.02.1813 Tyrvää. k. 25.03.1879 Turku. Merikapteeni, kauppias Turku.
2) Fredrik Ferdinand (katso taulu 877) s. 03.07.1814 Turku. k. 01.05.1891 Turku.
3) Erns Gustaf Adolf s. 11.05.1825 Naantali. k. 24.06.1825 Naantali.

Henkilöhakemisto


- Taulu 630 -

32. sukupolvi

Sjöstedt, Gustaf Fredrik (taulusta 485. Äiti: Pfaler von, Elsa Margaretha) s. 01.04.1783 Turku. k. 21.01.1868 Vihti. Laamanni 1838.

Ylioppilas Turussa 17.10.1798. Tuomarintutkinto 12.6.1801. Turun hovioikeuden auskultantti 22.6.1801. Turun kaupunginnotaari 1803, oikeusraatimies 1806, vt. oikeuspormestari 1811, vakinainen 1816, samalla Turun halli- ja manufaktuurioikeuden puheenjohtaja 1814-24. Kollegiasessori 1819. Raaseporin itäisen tuomiokunnan tuomari 1824-68. Ajoittain Uudenmaan ja Hämeen laamannikunnan vt. laamannina. Turun hovioikeuden apujäsen 1829-39. Laamannin arvonimi 1838. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Forsgren, Eva Agata, Sjöstedt k. 1874. Vihitty: 1810.

Lapset:
1) Edvard Konstantin s. 23.01.1814 Turku. k. 15.05.1862. Majamestari 1. Suomen meriekipaasissa 1836. Kauppalaivuri. Perhesuhteet: Naimaton ?.
2) Albert Fredrik (katso taulu 878) s. 08.12.1815 Turku. k. 14.02.1876 Kirkkonummi. Varatuomari, tilanomistaja Pyhäjärvellä Ul. ja 1875 Kirkkonummen Kylmälässä.
3) Gustaf Herman (katso taulu 879) s. 14.12.1817 Turku. k. 13.08.1912 Vihti. Varatuomari, valtioneuvos, tilanomistaja Vihdin Haitissa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 631 -

32. sukupolvi

Sjöstedt, Adolf Reinhold (taulusta 485. Äiti: Pfaler von, Elsa Margaretha) s. 01.02.1795 Turku. k. 14.02.1851 Turku. Oikeusraatimies Turku 1832.

Ylioppilas Turussa 1800.

1. puoliso Bonsdorff, Gustava Jakobintytär, Sjöstedt s. 30.10.1795 Piikkiö. k. 23.04.1856 Turku. Vihitty: 20.12.1813 Turku.
Isä: Bonsdorff, Jakob Petterinpoika s. 03.09.1763 Porvoo. Teologian tohtori 1824.
Äiti: Strandheim, Anna Maria, Bonsdorff s. 19.04.1772 Turku.

Lapset:
1) Jakob Reinhold s. 18.08.1814 Turku. k. 30.05.1820 Turku.
2) Anna Rosina Gustava s. 17.09.1815 Turku. k. 15.03.1855 Turku.
3) Antonetta Margaretha (katso taulu 880) s. 17.11.1816 Turku. k. 07.04.1868 Vihti.
4) Frans Gustaf Reinhold s. 15.04.1819 Turku. k. 24.09.1865 Karkku.
5) Sofia Amanda (katso taulu 881) s. 31.08.1822 Turku. k. 09.03.1877 Turku.
6) Jakobina Maria Fredrika (katso taulu 882) s. 15.09.1824 Turku. k. 13.12.1858 Turku.
7) Otto Fridolf Wilhelm (katso taulu 883) s. 15.03.1827 Turku. k. 27.04.1894 Oripää.
8) Viktor Adolf Theodor s. 31.07.1833 Turku. k. 21.05.1848 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 632 -

32. sukupolvi

Schulman, Anna Maria, Ammondt (taulusta 487. Äiti: Sass, Margareta Helena) s. 12.12.1729 Lautsia. k. 20.10.1801 Luopioinen.

1. puoliso Ammondt, Johan Henrik s. 10.08.1723. k. 26.01.1785 Hauho. Kapten vid Tavastehus. Vihitty: 1750 Hauho.
Voluntaari tykistössä 1734. Korpraali Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä 1735, saanut luvan opiskella Turun akatemiassa 1737-40. Ylioppilas Turussa 1739/40 Ammondt Henr. Johannes _ 381. Palasi korpraaliksi Hämeen läänin jalkaväkirykmenttiin 1740, haavoittui Lappeenrannan taistelussa 1741, katselmuskirjuri ja kersantti 1742, vääpeli 1748, alivänrikki 1752, vänrikki 1759, luutnantti 1764, alikapteeni 1776, armeijankapteeni 1778. Siirto luutnantiksi tykistöön s.v., ero s.v. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Ammondt, Johan Gustav s. n. 1690 Stralsund, Saksa.
Äiti: Ahlgren, Anders, Ammondt Viipurin kirkkoherra.

Lapset:
1) Johan Henrik Aliluutnantti.
2) Carl Henrik (katso taulu 884) s. 02.07.1756 Kärkölä. k. 1809.
3) Hedvig Juliana (katso taulu 885) s. 21.03.1759. k. 25.01.1836 Asikkala.
4) Otto Detlof (katso taulu 886) s. 01.09.1765 Klemolan tila, Hauho. k. 26.06.1849 Åkersgårdin eli Kuotilan tila, Hämeenkyrö. Luutnantti.
5) Anna Magdalena (katso taulu 887) s. 01.03.1770. k. 07.08.1842 Kuopio.

Henkilöhakemisto


- Taulu 633 -

32. sukupolvi

Schulman, Carl Fredrik (taulusta 487. Äiti: Sass, Margareta Helena) s. 01.02.1731 Hauho. k. 26.11.1805 Hauho.

1. puoliso Thilman, Ebba Christina, Schulman s. 10.11.1733 Hauho. k. 25.04.1823 Hauho. Vihitty: 22.05.1767 Schulman.
Isä: Thilman, Joakim Wilhelm s. 1694 Viipuri.
Äiti: Berg, Anna Dorotea, Thilman s. 1699 Käkisalmi.

Lapset:
1) Otto Wilhelm (katso taulu 888) s. 09.04.1768 Sysmä. k. 10.05.1830 Hauho. Tilanomistaja Hauhon Lautsiassa, majuri.
2) Ebba Fredrika (katso taulu 889) s. 19.01.1771 Hauho. k. 27.11.1843 Rauma.
3) Carl Fredrik (katso taulu 890) s. 28.01.1773 Orimattila. k. 11.01.1849 Porvoon maalaiskunta. Eversti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 634 -

32. sukupolvi

Schulman, Helena Juliana, Tihlman (taulusta 487. Äiti: Sass, Margareta Helena) s. 1733 Hauho. k. 08.11.1809 Iisalmen maaseurakunta.

1. puoliso Tihlman, Joakim Fredrik s. 10.11.1723 Hauho. k. 26.02.1777. Vihitty: 27.11.1766 Hauho.
Isä: Tihlman, Joakim Wilhelm s. 1694 Viipuri.
Äiti: Berg, Anna Dorothea, Tihlman s. 1699 Käkisalmi.

Lapset:
1) Frederika Albertina (katso taulu 891) s. 19.11.1772 Hauho. k. 29.05.1851 Perniö.
2) Magdalena Juliana (katso taulu 892) s. 14.01.1774 Sääksmäki. k. 13.03.1853 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 635 -

32. sukupolvi

Schulman, Gustaf Robert (taulusta 487. Äiti: Sass, Margareta Helena) s. 19.01.1739. k. 23.03.1814 Hartola.

1. puoliso Scherping, Brita Christina, Schulman k. 26.12.1784 Hartola. Vihitty: 31.12.1771.

Lapset:
1) Otto Gustaf s. 20.10.1772. k. 02.09.1844 Sysmä.
2) Carl Robert s. 13.08.1774 Hauho. k. 24.01.1852 Hartola.
3) Margareta Helena (katso taulu 893) s. 31.08.1776 Hauho.
4) Hedvig Lovisa s. 10.04.1779. k. 1779.
5) Anna Helena s. 23.03.1780. k. 04.07.1780.
6) Peter Wilhelm (katso taulu 894) s. 10.05.1781 Hartola. k. 28.06.1846 Sysmä. Kapteeni.

2. puoliso Silvan, Helena Maria, Schulman s. 08.05.1769 Sysmä. k. 23.07.1834 Hollola. Vihitty: 05.12.1815.
Isä: Silvan, Anders s. 25.11.1722 Houtskär.
Äiti: Silvan, Christina, Silvan
Lapset:
1) Anders Johan (katso taulu 895) s. 27.03.1790 Sysmä. k. 13.01.1831 Hollola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 636 -

32. sukupolvi

Sass, Anna Margaretha, Colliander (taulusta 488. Isä: Sass, Carl Henrik) s. 28.04.1732. k. 23.09.1762 Hartola.

1. puoliso Colliander, Sigfrid Joakim s. 26.10.1724 Hartola. k. 21.02.1795 Hartola. Majuri. Vihitty: 26.09.1756 Tuulos.
Isä: Colliander, Arvid s. 06.10.1684.
Äiti: Korpenfelt, Margareta Elisabet, Colliander s. 1693.

Henkilöhakemisto


- Taulu 637 -

32. sukupolvi

Sass, Helena Gertrud, Bökman (taulusta 488. Isä: Sass, Carl Henrik) s. 28.11.1733. k. 1809.

1. puoliso Bökman, Gustaf Adolf s. 1730 Sysmä. k. 28.04.1790 Tuulos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 638 -

32. sukupolvi

Sass, Maria Elisabet, Colliander (taulusta 488. Isä: Sass, Carl Henrik) s. 24.03.1741. k. 26.06.1803 Korpilahti.

1. puoliso Colliander, Johan s. 28.06.1732 Sysmä. k. 10.05.1801 Korpilahti. Kappalainen Korpilahti. Vihitty: 1762 Tuulos.
Isä: Colliander, Arvid s. 06.10.1684.
Äiti: Korpenfelt, Margareta Elisabet, Colliander s. 1693.

Lapset:
1) Anna Ulrika (katso taulu 896) s. 04.10.1764 Helsinki. k. 09.10.1834 Kärkölä.
2) Carl Johan (katso taulu 897) s. 11.06.1766 Helsinki. k. 14.06.1833 Keuruu.
3) Hans Henrik s. 29.11.1767 Helsinki.
4) Adam Gustaf s. 10.04.1769 Helsinki. k. 24.04.1770.
5) Jakob Wilhelm s. 28.04.1770 Helsinki.
6) Maria Fredrika (katso taulu 898) s. 03.09.1774. k. 12.02.1843 Mäntsälä.
7) Helena Gustava (katso taulu 899) s. 08.03.1775 Helsinki. k. 25.02.1864 Mäntsälä.
8) Arvid Joakim s. 1781.

Henkilöhakemisto


- Taulu 639 -

32. sukupolvi

Sass, Eva Sophia, Brummer (taulusta 488. Isä: Sass, Carl Henrik) s. 13.01.1747 Tuulos. k. 19.08.1807 Padasjoki.

1. puoliso Brummer, Hans Henric s. 28.06.1727 Padasjoki. k. 12.12.1802 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti, (furiiri). Vihitty: 28.12.1766 Tuulos. Kuolinsyy: Keltatauti, paise.
Isä: Brummer, Georg Jean s. 1685 (1695) Vesijaon Säteri, Padasjoki.
Äiti: Horn af Åminne, Ebba Katarina, Brummer s. n. 1695 Nyystölän kartano, Padasjoki.

Lapset:
1) Hinric Johan s. 04.10.1767 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 29.10.1767. Kuolinsyy: Riisitauti.
2) Catharina Margareta s. 16.10.1768 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 23.03.1770.
3) Carl Henric (katso taulu 900) s. 01.01.1771 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 28.11.1831 Ansion kartano. Varakruununvouti. Kuolinsyy: Rintakuume.
4) Arved Fredric (katso taulu 901) s. 10.12.1772 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 12.01.1839 Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti.
5) Gust. Reinhold s. 26.06.1774 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 1776.
6) Eva Helena s. 19.12.1776 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
7) Sophia Elisabeth s. 14.02.1778 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
8) Ulrica Lovisa s. 19.05.1779 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
9) Otto Adolph s. 15.11.1780 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 25.11.1780.
10) Casper Reinhold s. 31.12.1781 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
11) Henrica Johanna Maria s. 31.08.1783 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 15.09.1783.
12) Gustava Lovisa s. 24.10.1784 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
13) Hans Wilhelm s. 23.05.1786 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 11.06.1786. Kuolinsyy: Yskä.
14) Adam Johan s. 08.11.1790 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 640 -

32. sukupolvi

Sass, Otto Fredrik (taulusta 488. Isä: Sass, Carl Henrik) s. 10.08.1749. k. 22.11.1822 Orivesi.

1. puoliso Bogenström, Ebba Maria, Sass s. 16.07.1763 Sääksmäki. k. 20.03.1839 Kuhmalahti. Vihitty: 04.11.1783.
Isä: Borgenström, Lorentz Gustav s. 27.05.1722.
Äiti: Thilman, Anna Maria, Borgenström s. 26.12.1726 Hauho.

Lapset:
1) Fredrika Wilhelmina (katso taulu 902) s. 03.04.1784 Hauho. k. 22.01.1858 Maaninka.
2) Carl Gustav s. 24.11.1785 Hauho. k. 25.02.1786 Hauho.
3) Carl Gustav (katso taulu 903) s. 19.05.1787 Kalvola. k. 09.02.1825 Hämeenlinna.
4) Adolf Fredrik s. 11.07.1789 Tuulos. k. 13.07.1789 Tuulos.
5) Julius Fredrik (katso taulu 904) s. 21.09.1790 Tuulos. k. 28.01.1874 Tukholma.
6) Staffan Adolf (katso taulu 905) s. 07.07.1793 Tuulos. k. 18.02.1824 Missolonghi, Kreikka?.
7) Agata Concordia (katso taulu 906) s. 24.02.1796 Tuulos. k. 05.03.1833 Maaninka.
8) Christina Lovisa (katso taulu 907) s. 06.08.1798 Tuulos. k. 1865 (jälkeen).
9) Otto Reinhold s. 29.06.1801 Tuulos. k. 02.09.1801 Tuulos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 641 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erik Gustaf (taulusta 489. Äiti: Boije af Gennäs, Juliana Eleonora) s. 26.03.1772. k. 12.08.1820 Tukholma.

1. puoliso Palmroth, Rosalie, Boije af Gennäs s. 19.08.1771. k. 07.03.1838. Vihitty: 12.08.1804 Tukholma.
Isä: Palmroth, Karl Fredrik
Äiti: Taraval, Christine Rose, Palmroth s. 15.08.1734.

Henkilöhakemisto


- Taulu 642 -

32. sukupolvi

Petersens af, Magdalena Eva, Boije af Gennäs (taulusta 490. Äiti: Boije, Brita Maria) s. 14.08.1772 Ukna, Östgötland, Ruotsi. k. 07.05.1795 Linköping, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Erik Gustav s. 15.11.1768 Östragötaland, Ruotsi. k. 06.07.1819 Västervik, Ruotsi. Vihitty: 09.09.1792 Norrköping, Ruotsi. Perhesuhteet: Toinen vaimo, Christina Margareta, oli 1. serkku.
Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi.
Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Christina, Boije af Gennäs s. 1731.

Lapset:
1) Gustav Adam s. 25.05.1793 St. Lars, Ruotsi. k. 1881.
2) Magdalena Sofia s. 18.06.1794 Ödeshög, Östragötaland, Ruotsi. k. 08.09.1794 Ödeshög.

Henkilöhakemisto


- Taulu 643 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Sofia, Kothen von (taulusta 491. Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig) s. 14.01.1764. k. 04.05.1793 Kumla, Ruotsi.

1. puoliso Kothen von, Magnus Adolf s. 15.07.1755. k. 16.09.1810 Rök, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 23.07.1790 St. Lars, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 644 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Magdalena Albertina, Boije af Gennäs (taulusta 491. Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig) s. 26.10.1766 St. Lars, Ruotsi. k. 27.08.1792 Linköping, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Gustav Reinhold s. 18.03.1769 Vaasa. k. 16.02.1836 Janakkala. Vihitty: 26.08.1791. Perhesuhteet: Aviopari oli serkuksia keskenään.
Isä: Boije af Gennäs, Erik Ernst s. 25.06.1727 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
Äiti: Köhler von, Hedvig Ulrika, Boije af Gennäs s. 11.06.1732.

Henkilöhakemisto


- Taulu 645 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erik Gustav (taulusta 491. Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig) s. 15.11.1768 Östragötaland, Ruotsi. k. 06.07.1819 Västervik, Ruotsi. Perhesuhteet: Toinen vaimo, Christina Margareta, oli 1. serkku.

1. puoliso Petersens af, Magdalena Eva, Boije af Gennäs s. 14.08.1772 Ukna, Östgötland, Ruotsi. k. 07.05.1795 Linköping, Ruotsi. Vihitty: 09.09.1792 Norrköping, Ruotsi.
Isä: Petersens af, Carl s. 26.10.1742 Tukholma.
Äiti: Boije, Brita Maria, Rutensköld s. 27.08.1728 Vinnerstad, Östgötland, Ruotsi.

Lapset:
1) Gustav Adam s. 25.05.1793 St. Lars, Ruotsi. k. 1881.
2) Magdalena Sofia s. 18.06.1794 Ödeshög, Östragötaland, Ruotsi. k. 08.09.1794 Ödeshög.

2. puoliso Boije af Gennäs, Christina Margareta, Boije af Gennäs s. 06.01.1777 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 15.05.1859 Lidköping, Ruotsi. Vihitty: 16.08.1799 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije af Gennäs, Johan Gustaf s. 28.01.1723 Östgötland, Ruotsi.
Äiti: Köhler von, Christina Charlotta, Boije af Gennäs s. 10.00.1735 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
Lapset:
1) Fredrik
2) Carl Erik Wilhelm (katso taulu 908) s. 27.11.1803 Åby, Ruotsi. k. 24.08.1890 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi.
3) Magdalena Sofia Emilia s. 03.04.1805 St. Per, Ruotsi. k. 25.05.1859 Lidköping, Ruotsi.
4) Augusta Carolina Wilhelmina s. 30.09.1806. k. 20.03.1833 Lidköping, Ruotsi.
5) Hedvig Charlotta Gustava (katso taulu 909) s. 06.11.1808. k. 21.03.1844 Filipstad, Ruotsi.
6) Johan Ernst August (katso taulu 910) s. 09.01.1814 Linköping, Ruotsi. k. 10.08.1882 Jyväskylä. Tehtaan isännöitsijä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 646 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina Margareta, Boije af Gennäs (taulusta 493. Isä: Boije af Gennäs, Johan Gustaf ) s. 06.01.1777 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 15.05.1859 Lidköping, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Erik Gustav s. 15.11.1768 Östragötaland, Ruotsi. k. 06.07.1819 Västervik, Ruotsi. Vihitty: 16.08.1799 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. Perhesuhteet: Toinen vaimo, Christina Margareta, oli 1. serkku.
Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi.
Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Christina, Boije af Gennäs s. 1731.

Lapset:
1) Fredrik
2) Carl Erik Wilhelm (katso taulu 908) s. 27.11.1803 Åby, Ruotsi. k. 24.08.1890 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi.
3) Magdalena Sofia Emilia s. 03.04.1805 St. Per, Ruotsi. k. 25.05.1859 Lidköping, Ruotsi.
4) Augusta Carolina Wilhelmina s. 30.09.1806. k. 20.03.1833 Lidköping, Ruotsi.
5) Hedvig Charlotta Gustava (katso taulu 909) s. 06.11.1808. k. 21.03.1844 Filipstad, Ruotsi.
6) Johan Ernst August (katso taulu 910) s. 09.01.1814 Linköping, Ruotsi. k. 10.08.1882 Jyväskylä. Tehtaan isännöitsijä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 647 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Gustav Reinhold (taulusta 495. Isä: Boije af Gennäs, Erik Ernst) s. 18.03.1769 Vaasa. k. 16.02.1836 Janakkala. Perhesuhteet: Aviopari oli serkuksia keskenään.

1. puoliso Boije af Gennäs, Magdalena Albertina, Boije af Gennäs s. 26.10.1766 St. Lars, Ruotsi. k. 27.08.1792 Linköping, Ruotsi. Vihitty: 26.08.1791.
Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi.
Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Christina, Boije af Gennäs s. 1731.

Henkilöhakemisto


- Taulu 648 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Charlotta Margareta, Ulfsparre af Broxvik (taulusta 497. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 30.05.1776 Tyrväntö. k. 13.05.1854 Loviisa.

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Erik Magnus s. 19.07.1766 Porvoon maalaiskunta. k. 08.05.1809 Lapinjärvi. Vihitty: 24.12.1800 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 649 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Gustav Reinhold (taulusta 497. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 08.07.1784. k. 26.11.1852. Tilanomistaja Janakkalan Hakoisessa, kapteeni, vapaaherra.

1. puoliso Leijonhufvud, Hedvig Eleonora, Boije af Gennäs s. 05.03.1793. k. 20.12.1878. Vihitty: 17.09.1812.
Isä: Leijonhuvud, Eric Abraham s. 11.12.1753 Kirkkonummi.
Äiti: Burghausen von, Helena Elisabet, Leijonhuvud s. 23.12.1763 Joroinen.

Lapset:
1) Christina Elisabet (katso taulu 911) s. 05.09.1813 Janakkala. k. 24.02.1901 Janakkala.
2) Axel Abraham s. 16.01.1816 Janakkala. k. 01.02.1816 Janakkala.
3) Erika Gustava (katso taulu 912) s. 16.08.1817 Janakkala. k. 26.02.1898 Helsinki.
4) Hedvig Charlotta s. 24.09.1819 Janakkala. k. 17.01.1840 Hämeenlinna.
5) Margareta Lovisa (katso taulu 913) s. 27.02.1823 Janakkala. k. 18.04.1899 Hämeenlinna. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat 1. serkuksia.
6) Hans Gustav (katso taulu 914) s. 19.12.1828 Janakkala. k. 22.10.1903 Janakkala. Tilanomistaja Janakkalan Hakoisessa, varatuomari, kamariherra, vapaaherra.
7) Johan Reinhold (katso taulu 915) s. 13.06.1836 Janakkala. k. 05.02.1887 Leppävirta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 650 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina Gustava Charlotta, Kraemer von (taulusta 497. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 30.07.1785 Tyrväntö. k. 11.03.1857 Hämeenlinna. Vapaaherratar.

1. puoliso Kraemer von, Gustaf Wilhelm s. 21.12.1772 Hauho. k. 13.09.1855 Hämeenlinna. Hämeen läänin rahastonhoitaja, majuri. Vihitty: 06.10.1810 Tyrväntö.
Isä: Kraemer von, Kasper Henrik s. 07.03.1730 Mankkila, Valkeala. Kersantti, sittemmin bataljonsadjutant.
Äiti: Blåfield, Maria Elisabet, Kraemer von s. 18.06.1736 Tuusula, Ylikerava, Humbleberg.

Lapset:
1) Axel Henrik Gustav (katso taulu 916) s. 06.10.1811 Hauho. k. 01.02.1893 Hämeenlinna.
2) Ulrika Charlotta Fredrika (katso taulu 917) s. 14.03.1813 Hauho. k. 01.08.1852 Mikkeli.
3) Emilia Sofia Lovisa s. 19.05.1816 Hauho. k. 13.02.1841 Hämeenlinna.
4) Fredrik Wilhelm (katso taulu 918) s. 23.04.1819 Hämeenlinna. k. 07.04.1853 Helsinki. Luutnantti. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto


- Taulu 651 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Sofia Maria (taulusta 497. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 25.03.1789 Tyrväntö. k. 26.07.1850 Koski, Hämeen lääni.

1. puoliso Appelroth, Anders Gustav s. 22.03.1776 Koski, Hämeen lääni. k. 18.07.1834 Koski, Hämeen lääni. Vihitty: 18.07.1815 Koski, Hämeen lääni.

Henkilöhakemisto


- Taulu 652 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Axel Erik (taulusta 497. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 19.07.1793 Tyrväntö. k. 08.10.1872 Porvoo. Suomen pankin vaihtokonttorin johtaja.

1. puoliso Brunow, Anna Charlotta, Boije af Gennäs s. 04.02.1808 Porvoo. k. 11.09.1870 Porvoo. Vihitty: 21.07.1829 Iitti.
Isä: Brunow, Robert Magnus s. 16.05.1777 Pernaja.
Äiti: Brunow, Anna Elisabet, Brunow s. 19.11.1779 Hämeenlinna.

Lapset:
1) Axel Robert (katso taulu 919) s. 13.12.1830 Helsinki. k. 02.11.1909 Rjazan, Venäjä.
2) Carl Otto Bernhard s. 20.07.1832 Helsinki. k. 16.04.1833 Helsinki.
3) Emil Reinhold (katso taulu 920) s. 05.12.1834 Helsinki. k. 26.01.1874 Sevastopol, Venäjä.
4) Anna Matilda (katso taulu 921) s. 07.01.1836 Helsinki. k. 30.11.1878 Viipuri.
5) Maria Charlotta Adelaide s. 01.07.1837 Helsinki. k. 30.03.1912 Viipuri.
6) Lovisa Emilia Augusta s. 02.07.1839 Helsinki. k. 10.02.1844 Kuopio.
7) Olga Amalia (katso taulu 922) s. 13.10.1841 Kuopio. k. 09.11.1877 Porvoon pitäjä. Perhesuhteet: Suomalaista vapaaherrallista sukua.
8) Knut Georg (katso taulu 923) s. 03.02.1845 Kuopio. k. 05.06.1910 Sortavala.
9) Ottiliana Wilhelmina (katso taulu 924) s. 12.04.1848 Kuopio. k. 27.01.1880 Porvoon pitäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 653 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Johan Fredrik (taulusta 497. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 21.06.1795 Tyrväntö. k. 13.06.1856 Turku.

1. puoliso Rotkirch, Augusta Maria Kristina, Boije af Gennäs s. 22.03.1806 Pyhtää. k. 24.11.1861 Turku. Vihitty: 21.01.1826 Vaasa.
Isä: Rotkirch, Carl Fredrik s. 20.10.1775 Porvoon maalaiskunta. Vaasan hovioikeuden presidentti, vapaaherra.
Äiti: Aminoff, Augusta Fredrika Elisabeth, Rotkirch s. 08.09.1785 Taivassalo.

Lapset:
1) Augusta Ulrika Sofia s. 11.10.1826 Helsinki. k. 07.10.1880 Turku.
2) Axel Fredrik (katso taulu 925) s. 21.06.1828 Tyrväntö. k. 18.03.1903 Le Cannet, Ranska.
3) Emilia Charlotta (katso taulu 926) s. 03.12.1830 Tyrväntö. k. 31.05.1895 Helsinki.
4) Matilda Lovisa s. 03.12.1830 Tyrväntö. k. 28.08.1832 Janakkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 654 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Otto Abraham (taulusta 497. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 07.03.1797 Janakkala. k. 30.10.1865 Turku.

1. puoliso Jaenisch, Amalia, Boije af Gennäs s. 19.10.1799 Viipuri. k. 15.04.1879 Turku.
Isä: Jaenisch, Anders
Äiti: Jaenisch, Helena, Jaenisch

Henkilöhakemisto


- Taulu 655 -

32. sukupolvi

Motte de la, Carl Gustav (taulusta 498. Isä: Motte de la, Reinhold) s. 19.12.1741 Lokalahti. k. 17.01.1815 Kisko.

1. puoliso Willebrand von, Eleonora Maria, Motte de la s. 02.12.1756 Alastaro. k. 14.12.1842 Perniö.
Isä: Willebrand von, Karl Johan s. 02.03.1730 Turku.
Äiti: Lilljesterna, Agnes, Willebrand von s. 18.03.1734 Turku.

Lapset:
1) Agneta Eleonora (katso taulu 927) s. 08.09.1778 Uskela. k. 29.09.1829 Muurla.
2) Karl Reinhold (katso taulu 928) s. 19.09.1783 Karuna. k. 26.07.1850 Perniö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 656 -

32. sukupolvi

Boije, Helena Sofia, Justander (taulusta 499. Isä: Boije, Hans) s. 03.01.1739 Lammi. k. 1789 Viapori, Helsinki.

1. puoliso Justander, Esekiel s. 05.05.1743. k. 27.05.1792 Viapori, Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 657 -

32. sukupolvi

Boije, Maria Elisabet, Justander (taulusta 499. Isä: Boije, Hans) s. 02.07.1741 Lammi. k. 1796 Vesilahti.

1. puoliso Justander, Erik Henrik s. 15.01.1748 Lempäälä. k. 23.12.1817 Vesilahti. Vihitty: 1775 Lammi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 658 -

32. sukupolvi

Ekman / Segercrantz, Carl Isak (taulusta 501. Äiti: Boije af Gennäs, Anna Sofia) s. 08.02.1734 Tyrväntö. k. 09.05.1783 Sääksmäki.

1. puoliso Blåfield, Hedvig Christina, Ekman / Segercrantz s. 24.05.1738 Sääksmäki. k. 04.08.1802 Akaa. Vihitty: 13.12.1764 Sääksmäki.
Isä: Blåfield, Henrik Luutnantti.
Äiti: Birckholz von, Eva Catharina, Blåfield s. 26.10.1714.

Lapset:
1) Otto Johan (katso taulu 853) s. 08.02.1766 Akaa. k. 19.03.1816 Heinola. Karjalan jääkäriosaston luutnantti.
2) Carl (katso taulu 854) s. 21.06.1769 Lohja. k. 02.03.1806 Akaa. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin luutnantti.
3) Fredrik (katso taulu 855) s. 06.05.1774 Akaa. k. 14.04.1813 Svartholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 659 -

32. sukupolvi

Boije, Sofia Margareta, Boije af Gennäs (taulusta 502. Isä: Boije, Otto Ernst) k. 09.06.1779 Tyrväntö.

1. puoliso Boije af Gennäs, Bengt Axel s. 05.03.1734 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 22.09.1808 Tyrväntö. Vihitty: 17.08.1775 Tyrväntö.
Isä: Boije, Erik Gustav s. 1702.
Äiti: Snoilsky, Christina Charlotta, Boije s. 1700.

Lapset:
1) Charlotta Margareta (katso taulu 648) s. 30.05.1776 Tyrväntö. k. 13.05.1854 Loviisa.
2) Otto Adolf s. 30.05.1776 Tyrväntö. k. 04.08.1776 Tyrväntö.
3) Sofia Gustava s. 18.12.1777 Tyrväntö. k. 23.06.1778.

Henkilöhakemisto


- Taulu 660 -

32. sukupolvi

Boije, Eva Gustava, Forbes af Lund (taulusta 502. Isä: Boije, Otto Ernst) s. 21.02.1752. k. 20.05.1827 Porvoo.

1. puoliso Forbes af Lund, Alexander Magnus s. 31.10.1731 Knutby, Ruotsi. k. 01.06.1804 Lohja. Vihitty: 19.03.1775 Tyrväntö.
Isä: Forbes af Lund, Carl Magnus s. 1703.
Äiti: Hörner, Catarina Elisabet, Forbes af Lund s. 1706.

Lapset:
1) Sofia Gustava (katso taulu 929) s. 11.01.1776 Lohja. k. 19.02.1830 Tukholma.
2) Catharina Margareta s. 04.02.1777 Lohja. k. 07.02.1777 Lohja ?.
3) Otto Magnus s. 04.01.1778 Lohja. k. 18.07.1831 Siuntio.
4) Axel Didrik (katso taulu 930) s. 18.12.1778 Lohja. k. 27.08.1828 Anjala.
5) Jakobina Magdalena (katso taulu 931) s. 18.05.1780 Lohja. k. 10.07.1815 Lohja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 661 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Georg Magnus (taulusta 503. Isä: Boije af Gennäs, Casper Johan) s. 01.10.1759 Pernaja. k. 13.07.1836 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Essen von, Hedvig Eleonora, Boije af Gennäs s. 28.08.1756 Nastola. k. 29.05.1828 Sipoo. Vihitty: 11.10.1791 Artjärvi.
Isä: Essen af Zellie von, Carl Magnus s. 24.04.1709.
Äiti: Ramsay, Ebba Helena, Essen af Zellie von s. 09.01.1715 Uumaja, Ruotsi.

Lapset:
1) Helena Charlotta (katso taulu 932) s. 17.09.1792 Porvoon maalaiskunta. k. 07.01.1839 Pornainen.
2) Johanna Lovisa (katso taulu 933) s. 1794. k. 22.04.1880 Porvoo.
3) Hedvig Sofia s. 13.10.1796 Porvoon maalaiskunta. k. 28.08.1813 Sipoo.
4) Carl Magnus s. 15.06.1798 Askola. k. 25.08.1798.

Henkilöhakemisto


- Taulu 662 -

32. sukupolvi

Boije, Ebba Helena, Essen von (taulusta 503. Isä: Boije af Gennäs, Casper Johan) s. 1764. k. 12.01.1835 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Essen von, Magnus Wilhelm s. 25.12.1747 Pornainen. k. 29.05.1810 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 06.12.1786 Porvoon maalaiskunta.
N.N. s. 03.04.1791 Pernaja. k. 03.04.1791 Pernaja. N.N2. s. 03.04.1791 Pernaja. k. 03.04.1791.

Isä: Essen af Zellie von, Carl Magnus s. 24.04.1709.
Äiti: Ramsay, Ebba Helena, Essen af Zellie von s. 09.01.1715 Uumaja, Ruotsi.

Lapset:
1) Helena Charlotta (katso taulu 934) s. 02.10.1788. k. 17.05.1829.
2) Sofia Wilhelmina (katso taulu 935) s. 10.05.1790 Perniö. k. 21.06.1879.
3) Lovisa Fredrika s. 18.05.1793 Pernaja. k. 30.07.1811 Porvoon maalaiskunta.
4) Carl Magnus s. 15.05.1796 Pernaja. k. 20.01.1822 Porvoon maalaiskunta.
5) Anna Gustava (katso taulu 936) s. 26.09.1797 Pernaja. k. 12.06.1868 Heinola.
6) Ulrika Ottiliana (katso taulu 937) s. 10.08.1799 Pernaja. k. 30.12.1870 Porvoon maalaiskunta.
7) Adolf Reinhold (katso taulu 938) s. 28.10.1804 Porvoon maalaiskunta. k. 17.06.1867 Pernaja. Perhesuhteet: Aviopuolisot ovat 1. serkuksia keskenään.

Henkilöhakemisto


- Taulu 663 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anders Erik (taulusta 503. Isä: Boije af Gennäs, Casper Johan) s. 21.08.1768 Porvoon maalaiskunta. k. 01.01.1838 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja, majuri.

1. puoliso Nordenskiöld, Johanna Kristina, Boije af Gennäs s. 21.12.1783 Sipoo. k. 18.10.1835 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 24.12.1803 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Nordenskiöld, Anders Johan s. 14.12.1738 Sipoo.
Äiti: Olivestam, Anna Christina, Nordenskiöld s. 01.12.1750 Tukholma.

Lapset:
1) Anders Wilhelm (katso taulu 939) s. 12.09.1804 Porvoon maalaiskunta. k. 24.04.1888 Porvoo. Tilanomistaja Porvoon Drägsbyssä, kihlakunnantuomari .
2) Anna Charlotta (katso taulu 940) s. 12.05.1806 Drägsby, Porvoon maalaiskunta. k. 07.11.1860 Porvoo.
3) Herman Anders (katso taulu 941) s. 12.08.1811 Porvoon maalaiskunta. k. 25.04.1851 Mäntsälä. Tilanomistaja Mäntsälässä, luutnantti .
4) Gustav Robert s. 30.12.1812 Porvoon maalaiskunta. k. 11.06.1813 Porvoon maalaiskunta.
5) Sofia Wilhelmina (katso taulu 942) s. 14.08.1814 Drägsby, Porvoon maalaiskunta. k. 07.06.1836 Liperi.
6) Erik Johan s. 25.04.1816 Porvoon maalaiskunta. k. 24.03.1838 Porvoon maalaiskunta.
7) Catharina Lovisa (katso taulu 943) s. 26.09.1817 Porvoon maalaiskunta. k. 15.09.1880 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 664 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Sofia Lovisa, Essen von (taulusta 503. Isä: Boije af Gennäs, Casper Johan) s. 21.08.1772 Porvoon maalaiskunta. k. 13.05.1851 Porvoo.

1. puoliso Essen von, Adolf Henrik s. 31.05.1759 Nastola. k. 16.08.1825 Heinola. Vihitty: 20.03.1796 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Essen af Zellie von, Carl Magnus s. 24.04.1709.
Äiti: Ramsay, Ebba Helena, Essen af Zellie von s. 09.01.1715 Uumaja, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 665 -

32. sukupolvi

Boije, Clas Otto (taulusta 505. Isä: Boije, Hans Georg) s. 05.06.1778 Loviisa. k. 25.08.1854 Turku.

1. puoliso Horn af Rantzien, Mariana, Boije s. 26.05.1782 Munka Ljungby, i Kristianstads län i Skåne, Ruotsi. k. 25.01.1855 Turku. Vihitty: 06.11.1810.
Isä: Horn af Rantzien, Samuel Henrik
Äiti: Bennet, Magdalena Eleonora, Horn af Rantzien

Lapset:
1) Gustava Eleonora s. 04.08.1811 Helsingör, Tanska. k. 13.12.1899 Helsinki.
2) Samuel Henrik s. 29.08.1812 Kvistofta, Malmöhus län, Ruotsi. k. 15.07.1838 Tver, Venäjä.
3) Ludvig Gustav Reinhold s. 28.03.1814 Kvistofta, Malmöhus län, Ruotsi. k. 27.05.1843 Karjaa.
4) Charlotta Marianne Ottilena s. 06.02.1816 Kvistofta, Malmöhus län, Ruotsi. k. 10.05.1816 Kvistofta.
5) Margareta Lovisa s. 28.04.1817. k. 19.05.1887 Naantali.
6) Wilhelmina s. 06.07.1818. k. 15.11.1873 Philadelphia, Pennsylvania, USA.
7) Ida Angelique s. 05.01.1821 Barkåkra, Kristianstads län i Skåne, Ruotsi. k. 24.11.1845 Turku.
8) Betty Natalia (katso taulu 944) s. 14.02.1822. k. 14.11.1854 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 666 -

32. sukupolvi

Brakel, Maria Sofia, Ammondt (taulusta 511. Äiti: Boije af Gennäs, Charlotta Kristina) s. 16.07.1767 Piikkiö. k. 27.10.1824 Artjärvi.

1. puoliso Ammondt, Detlof Johan s. 18.11.1735 Hauho. k. 07.02.1796 Hollola. Vihitty: 25.03.1785 Hollola.
Isä: Ammondt, Johan Gustav s. n. 1690 Stralsund, Saksa.
Äiti: Schmiedefelt, Hedvig Eleonora, Ammondt s. 1716.

Lapset:
1) Car Johan (katso taulu 945) s. 16.07.1785 Hollola. k. 11.05.1813 Hollola.

2. puoliso Bökman, Karl Otto s. 13.02.1775 Laukaa. k. 09.02.1835 Artjärvi. Artjärven kappalainen. Vihitty: 1798.
Ylioppilas Turussa 3.12.1792. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 1.5.1802. Pappina Asikkalassa ja Hollolassa. Anjalan kappalainen 1807, Artjärven 1819. Varapastori 1822. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Bökman, Otto Reinhold s. 1738. Laukaan kappalainen 1788, varapastori 1788.
Äiti: Limatius, Anna Elisabet Carlintytär, Bökman s. 31.01.1749 Laukaa.

Lapset:
1) Karolina Charlotta (katso taulu 946) s. 16.06.1802. k. 1865.
2) Gustaf (katso taulu 947) k. 21.10.1837.
3) Sofia Lovisa s. 26.09.1809 Anjala. k. 11.05.1825.

Henkilöhakemisto


- Taulu 667 -

32. sukupolvi

Brakel, Anna Helena, Carlqvist (taulusta 512. Äiti: Boije af Gennäs, Ulrika Renata) s. 20.12.1758 Pälkäne. k. 17.03.1837 Pirkkala.

1. puoliso Carlqvist, Nils Christian s. 15.10.1757 Satakunta. k. 12.00.1808 Pulkkila. Vihitty: 21.03.1784 Pirkkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 668 -

32. sukupolvi

Brakel, Hedvig Charlotta, Silfverstolpe (taulusta 512. Äiti: Boije af Gennäs, Ulrika Renata) s. 18.02.1768 Kangasala. k. 25.05.1805 Pirkkala.

1. puoliso Silfverstolpe, Axel Gabriel s. 10.08.1762 Tukholma. k. 05.09.1816 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 669 -

32. sukupolvi

Brakel, Carl Adolf (taulusta 512. Äiti: Boije af Gennäs, Ulrika Renata) s. 31.03.1774 Hämeenkyrö. k. 21.08.1861 Pirkkala.

1. puoliso Gripenberg, Johanna Gustava, Brakel s. 02.03.1785 Sahalahti. k. 01.03.1861 Pirkkala. Vihitty: 25.02.1813 Sahalahti.
Isä: Gripenberg, Johan Gustav s. 01.08.1749 Pälkäne.
Äiti: Konow von, Ebba Elisabet, Gripenberg s. 22.01.1754 Porvoon maalaiskunta.

Lapset:
1) Ebba Ulrika s. 17.12.1813 Pirkkala. k. 09.10.1871 Pirkkala.
2) Johanna Lovisa (katso taulu 948) s. 07.03.1816 Pirkkala. k. 28.08.1874 Särkisalo.
3) Charlotta Carolina s. 08.11.1817 Pirkkala. k. 16.02.1819 Pirkkala.
4) Charlotta Antoinette s. 16.12.1819 Pirkkala. k. 29.09.1897 Pirkkala.
5) Carl Gustaf (katso taulu 949) s. 12.02.1823. k. 15.01.1906 Pirkkala. Laivaston 2. luokan kapteeni.

Henkilöhakemisto


- Taulu 670 -

32. sukupolvi

Brakel, Gustav Anton (taulusta 512. Äiti: Boije af Gennäs, Ulrika Renata) s. 17.12.1782 Pirkkala. k. 10.01.1853 Tukholma.

1. puoliso Carré, Sofia Ulrika, Brakel s. 09.06.1789 Tukholma. k. 19.12.1864 Tukholma. Vihitty: 31.12.1816 Tukholma.
Isä: Carré, Frans Gustav
Äiti: Lewin, Maria Lovisa, Carré

Henkilöhakemisto


- Taulu 671 -

32. sukupolvi

Hausen von, Anna Juliana, Hedman (taulusta 513. Äiti: Boije af Gennäs, Anna Sofia) s. 28.09.1749. k. 17.03.1774 Sauvo.

1. puoliso Hedman, Fredrik s. 05.08.1742. k. 01.05.1808 Paimio. Vihitty: 28.09.1770 Paimio.
Isä: Hedman, Jakob s. 1705.
Äiti: Weckström, Ebba Margareta, Hedman s. 08.03.1708 Vehkalahti ?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 672 -

32. sukupolvi

Hausen von, Anna Elisabet, Ammondt (taulusta 513. Äiti: Boije af Gennäs, Anna Sofia) s. 01.02.1758 Paimio. k. 10.02.1830 Hollola.

1. puoliso Ammondt, Carl Gustav s. 01.08.1732. k. 23.10.1807 Hollola. Vihitty: 01.06.1789 Hollola.
Isä: Ammondt, Johan Gustav s. n. 1690 Stralsund, Saksa.
Äiti: Schmiedefelt, Hedvig Eleonora, Ammondt s. 1716.

Lapset:
1) Hedvig Sofia (katso taulu 950) s. 10.04.1790 Hollola. k. 15.01.1858 Joutseno.
2) Carl Gustaf s. 01.06.1792 Hollola. k. 07.06.1792 Hollola.
3) Carl Detlof (katso taulu 951) s. 13.07.1793 Hollola. k. 22.12.1870 Hollola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 673 -

32. sukupolvi

Sture, Anna Lovisa, Nassokin (taulusta 514. Äiti: Boije af Gennäs, Christina Margareta ) s. 19.08.1760. k. 14.10.1837 Tuusula.

1. puoliso Nassokin, Henrik Mathias s. 13.04.1740 Sipoo. k. 26.12.1784 Tuusula. Vihitty: 21.04.1778 Hämeenlinna.
Isä: Nassokin, Carl Otto s. 10.06.1707.
Äiti: Dellingshausen, Vendla Christina, Nassokin s. 11.08.1714.

Lapset:
1) Christina Lovisa (katso taulu 952) s. 01.02.1779 Hämeenlinna. k. 22.01.1862 Kerava.
2) Carl Magnus s. 29.10.1780 Sipoo. k. 24.02.1821 Sipoo.
3) Carl s. 28.06.1782. k. 16.09.1786 Kerava.
4) Otto Henrik (katso taulu 953) s. 08.05.1785 Hämeenlinna. k. 07.03.1854 Sipoo.

2. puoliso Westermarck, Jakob Gustaf s. 11.02.1747. k. 31.08.1810. Vihitty: 13.04.1789 Tuusula.
Isä: Westermarck, Nils s. 07.10.1714 Lövånger, Ruotsi. Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä.
Äiti: Boström, Elisabet Maria, Westermarck s. 1719.
Lapset:
1) Gustava Elisabet s. 16.06.1790 Tuusula. k. 15.05.1793 Tuusula.

Henkilöhakemisto


- Taulu 674 -

32. sukupolvi

Konow von, Ebba Elisabet, Gripenberg (taulusta 515. Äiti: Boije af Gennäs, Brita Elisabet) s. 22.01.1754 Porvoon maalaiskunta. k. 28.08.1850 Sahalahti.

1. puoliso Gripenberg, Johan Gustav s. 01.08.1749 Pälkäne. k. 13.03.1826 Sahalahti. Vihitty: 24.11.1778 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Gripenberg, Odert Johan s. 28.11.1722 Hämeenkyrö. Porin läänin jalkaväkirykmentin everstiluutnantti.
Äiti: Silfversvan, Eva Gustava, Gripenberg s. 01.11.1729.

Lapset:
1) Eva Ulrika s. 10.03.1780 Porvoon maalaiskunta. k. 09.01.1871 Sahalahti.
2) Ebba Elisabet s. 16.08.1781 Sahalahti. k. 26.09.1856 Pirkkala.
3) Johanna Gustava (katso taulu 954) s. 02.03.1785 Sahalahti. k. 01.03.1861 Pirkkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 675 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Fredrika Lovisa, Essen von (taulusta 516. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 16.02.1789 Porvoon maalaiskunta. k. 18.12.1866 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Essen von, Odert Reinhold s. 01.06.1755 Nastola. k. 11.01.1837 Porvoo. Kenraalimajuri. Vihitty: 25.12.1814 Viipuri.
Isä: Essen af Zellie von, Carl Magnus s. 24.04.1709.
Äiti: Ramsay, Ebba Helena, Essen af Zellie von s. 09.01.1715 Uumaja, Ruotsi.

Lapset:
1) Didrik Georg (katso taulu 955) s. 05.03.1816 Porvoon maalaiskunta. k. 03.06.1886 Lahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 676 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Margareta Henrietta, Nassokin (taulusta 516. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 22.12.1793 Porvoon maalaiskunta. k. 21.05.1827 Porvoo.

1. puoliso Nassokin, Otto Henrik s. 08.05.1785 Hämeenlinna. k. 07.03.1854 Sipoo. Vihitty: 19.03.1818 Viipuri.
Isä: Nassokin, Henrik Mathias s. 13.04.1740 Sipoo.
Äiti: Sture, Anna Lovisa, Nassokin s. 19.08.1760.

Lapset:
1) Carl Otto s. 09.12.1818 Porvoon maalaiskunta. k. 11.12.1818 Porvoon maalaiskunta.
2) Christer Wilhelm Levanti s. 22.01.1821 Porvoon maalaiskunta. k. 28.09.1838 Hamina.

Henkilöhakemisto


- Taulu 677 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Eva Sofia, Glansenstjerna (taulusta 516. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 25.01.1796 Porvoon maalaiskunta. k. 03.08.1883 Nastola.

1. puoliso Glansenstjerna, Gustav Magnus s. 05.08.1781 Nastola. k. 04.02.1831 Nastola.
Isä: Glansenstjerna, Lars Reinhold s. 16.01.1745 Nastola.
Äiti: Creutz, Helena Sofia Christina, Glansenstjerna s. 04.12.1752 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Otto Vladimir (katso taulu 956) s. 09.03.1819 Nastola. k. 15.05.1860 Nastola.
2) Margaretha Sofia Eleonora (katso taulu 957) s. 28.07.1821 Nastola. k. 25.12.1864 Vaasa.
3) Paulina (katso taulu 958) s. 31.12.1822 Nastola. k. 21.11.1884 Vaasa.
4) Hjalmar s. 04.04.1825 Nastola. k. 24.01.1876 Nastola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 678 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Adolf Wilhelm (taulusta 516. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 12.05.1801 Porvoon maalaiskunta. k. 23.02.1865 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Grundelstjerna, Anna Charlotta Matilda, Boije af Gennäs s. 03.03.1816 Vallentuna, Ruotsi. k. 04.02.1908 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 26.08.1838 Porvoon maalaiskunta.

Lapset:
1) Adolf Christer s. 01.08.1839. k. 24.02.1840.
2) Anna Wilhelmina s. 17.10.1840. k. 24.01.1906 Porvoon maalaiskunta.
3) Eleonora Mathilda (katso taulu 959) s. 18.11.1842 Porvoo. k. 29.01.1923 Porvoon maalaiskunta.
4) Adolf Otto (katso taulu 960) s. 26.04.1845. k. 13.01.1915 Pensa, Venäjä.
5) Albin August (katso taulu 961) s. 17.02.1849 Nastola. k. 17.05.1902 Porvoo.
6) Gustav Adolf (katso taulu 962) s. 17.07.1851 Porvoon maalaiskunta. k. 20.01.1915 Porvoon maalaiskunta.
7) Constantin Axel Leonid (katso taulu 963) s. 15.04.1854 Porvoon maalaiskunta. k. 21.05.1934 Porvoo. Maallikkosaarnaaja, valtiopäivämies, Ilolan kartanon isäntä.
8) Knut Adolf (katso taulu 964) s. 27.07.1856 Porvoon maalaiskunta. k. 14.04.1918 Tampere.

Henkilöhakemisto


- Taulu 679 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Axel Fredrik (taulusta 516. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 22.08.1805 Porvoon maalaiskunta. k. 23.10.1876 Hämeenlinna. Varatuomari, Loviisan tullinhoitaja, pankinjohtaja Suomen Pankissa Pietarissa.

1. puoliso Ehrnrooth, Henriette Rosina Gustava, Boije af Gennäs s. 30.07.1824 Nastola. k. 19.01.1855 Loviisa. Vihitty: 24.06.1843 Nastola.
Isä: Ehrnrooth, Gustaf Adolf s. 03.05.1779 Rantasalmi. Kenraalimajuri.
Äiti: Platen von, Johanna Kristina, Ehrnrooth s. 02.10.1796.

Lapset:
1) Rosa Maria Adelaide s. 08.02.1850 Loviisa. k. 22.08.1923 Nastola ?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 680 -

32. sukupolvi

Boije af Gennäs, Knut August (taulusta 516. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 03.08.1807 Porvoon maalaiskunta. k. 15.02.1877.

1. puoliso Smirnov, Audotia, Boije af Gennäs s. 28.09.1822. k. 1910. Vihitty: 1841.
Isä: Smirnov, Semen
Äiti: N.N, Smirnov

Lapset:
1) Christer (katso taulu 965) s. 01.12.1842. k. 25.04.1905 Sbrodnevo, guvernement Tver, Venäjä.
2) Catharina (katso taulu 966) s. 18.10.1843. k. 1923 (ennen).
3) Leonid (katso taulu 967) s. 29.10.1844. k. 10.05.1899 Viipuri.
4) Adelaide (katso taulu 968) s. 23.06.1846.
5) Sofia s. 25.05.1851. k. 1930 Grodno, Venäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 681 -

32. sukupolvi

Ramsay, Christina Juliana, Essen von (taulusta 517. Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Juliana) s. 15.01.1746 Sommernäs. k. 20.10.1829 Heinola.

1. puoliso Essen von, Carl Reinhold s. 27.06.1734 Heinola. k. 19.04.1809 Heinola. Vihitty: 04.10.1764 Heinola.
Isä: Essen von, Georg Reinhold s. 06.01.1705.
Äiti: Torwigge, Sofia Gertrud, Essen von s. 05.10.1712.

Lapset:
1) Vendela Christina (katso taulu 969) s. 28.08.1765 Heinola. k. 24.08.1813 Viipuri.
2) Hedvig Sofia (katso taulu 970) s. 28.08.1765 Heinola. k. 12.01.1808 Mikkeli.
3) Didrik Adolf s. 25.10.1766 Heinolan maalaiskunta. k. 22.07.1832 Skälvum i Skaraborgs län, Ruotsi.
4) Carl Reinhold s. 05.01.1768 Heinolan maalaiskunta. k. 08.06.1782 Kuopio.
5) Johanna Ulrika (katso taulu 971) s. 16.07.1769 Heinola. k. 08.01.1832 Porvoo.
6) Anna Lovisa s. 18.06.1773 Heinolan maalaiskunta. k. 07.04.1838 Heinolan maalaiskunta.
7) Eva Wilhelmina s. 25.11.1775 Heinolan maalaiskunta. k. 24.08.1776 Heinolan maalaiskunta.
8) Fredrika Juliana (katso taulu 972) s. 08.02.1778 Heinolan maalaiskunta. k. 15.10.1813 Lapvesi.
9) Anna Elisabet (katso taulu 973) s. 23.07.1780 Heinolan maalaiskunta. k. 01.05.1809 Juva.
10) Georg Reinhold (katso taulu 974) s. 15.03.1783 Heinolan maalaiskunta. k. 14.08.1866 Heinolan maalaiskunta. Heinolan Paasossa asunut luutnantti.
11) Viveka Wilhelmina (katso taulu 975) s. 15.10.1786 Heinola. k. 09.02.1812 Heinola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 682 -

32. sukupolvi

Ramsay, Christer Wilhelm (taulusta 517. Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Juliana) s. 18.04.1753 Porvoon maalaiskunta. k. 06.09.1796 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Jägerhorn af Spurila, Eva Juliana, Ramsay s. 16.09.1753 Helsingin pitäjä. k. 07.07.1837 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 28.04.1776 Pernaja.
Isä: Jägerhorn af Spurila, Fredrik Anders s. 11.07.1723 Somerniemi.
Äiti: Brunow, Ulrika Sofia, Jägerhorn af Spurila s. 05.06.1734.

Lapset:
1) Fredrik Adolf (katso taulu 772) s. 23.01.1777 Heinola. k. 29.03.1853 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 683 -

32. sukupolvi

Ramsay, Fredrik (taulusta 517. Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Juliana) s. 22.08.1760 Heinola. k. 06.05.1831 Heinola.

1. puoliso Tiesenhausen von, Sofia, Ramsay s. 15.05.1759 Porvoon maalaiskunta. k. 19.03.1829 Heinola. Vihitty: 24.12.1793.
Isä: Tiesenhausen von, Ernst Fromhold s. 1710. Kapteeni.
Äiti: Brunow, Lovisa, Tiesenhausen von s. 04.12.1742.

Lapset:
1) Fredrik Georg s. 11.02.1795 Heinola. k. 19.03.1841 Kuopio.
2) Fromhold Wilhelm s. 10.01.1799 Heinola. k. 29.01.1799 Heinola.
3) Adolf Ernst s. 31.05.1800 Heinola. k. 08.12.1833 Heinola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 684 -

32. sukupolvi

Rehbinder, Anna Sofia, Lundström (taulusta 518. Isä: Rehbinder, Henrik Rudolf ) s. 29.06.1768 Gottröra, Tukholma. k. 07.03.1832 Uusikaupunki.

1. puoliso Lundström, Carl Fredrik s. 1768. k. 12.03.1811 Uusikaupunki. Vihitty: 1792.

Henkilöhakemisto


- Taulu 685 -

32. sukupolvi

Hufvudsköld, Anna Christina, Rennerfelt (taulusta 520. Isä: Hufvudsköld, Christer Wilhelm) s. 1753. k. 27.04.1821 Inkoo.

1. puoliso Rennerfelt, Mauritz Johan s. 28.02.1737 Nummi. k. 13.11.1802 Karjaa.
Näissä avioliitoissa on jotain pahasti sekaisin! Martti Strang

Isä: Rennerfelt, Adam Johan s. 24.03.1702 Nummi.
Äiti: Saarbrücken von, Sofia Christina, Rennerfelt s. 1703.

Lapset:
1) Karl Fredrik (katso taulu 976) s. 08.01.1781 Nummi. k. 21.02.1829 Inkoo.
2) Hedvig Brita s. 06.10.1784 Nummi. k. 24.11.1784.
3) Ulrika Charlotta s. 24.01.1786 Nummi. k. 24.01.1830 Inkoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 686 -

32. sukupolvi

Dellwig von, Hans Henric (taulusta 521. Äiti: Hufvudsköld, Sofia Margareta) s. 24.03.1754 Raucko, Kiikka.

Hans Herikin syntyessä isä oli kersantti.

1. puoliso Zidén, Hedvig, Dellwig

Lapset:
1) Christina Sophia (katso taulu 977) s. 01.05.1780 Kiikka, Ruotsila.
2) Ingeborg Catarina s. 16.10.1782 Kiikka, Ruotsila. Lisätietoja: (17.10.1782 Kokemäki Uumo Kietarö).
3) Hedvig Juliana (katso taulu 978) s. 22.02.1785 Kokemäki, Kumo, Kietarö. k. 21.01.1826 Kiikka.
4) Henric Gustav s. 25.06.1788 Kokemäki, Kumo, Kietarö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 687 -

32. sukupolvi

Dellwig von, Carl Johan (taulusta 521. Äiti: Hufvudsköld, Sofia Margareta) s. 07.05.1756 Raucko, Kiikka. k. 21.12.1791. Sergeant; kersantti.

Carl Johan´in syntyessä isä oli vänrikki.

1. puoliso Willberg, Christina Sofia, Dellwig von s. 13.10.1766. k. 12.12.1826. Vihitty: ??.

Lapset:
1) Hans Wilhelm s. 30.10.1786.

Henkilöhakemisto


- Taulu 688 -

32. sukupolvi

Dellwig von, Otto Gustaw (taulusta 521. Äiti: Hufvudsköld, Sofia Margareta) s. 10.06.1758 Raucko, Kiikka. Välbördig (vapaasukuinen), esqvadrons adjutant 1795, fendrik 1796.

Otto Gustaw´in syntyessä isä oli vänrikki (fendrik).

1. puoliso Krusberg, Agatha, Dellwig von s. 23.01.1775.
Isä: Krusberg, Henrik s. 01.04.1746 Huittinen.
Äiti: Bethulien, Christina, Krusberg s. 14.07.1746.

Lapset:
1) Agata Catharina (katso taulu 979) s. 11.01.1795 Lokalax, Haurois; Lokalahti, Hauroinen. k. 1824.
2) Carolus Fredric s. 20.10.1796 Lokalax, Haurois; Lokalahti, Hauroinen.
3) Berndt Reinhold s. 15.07.1798 Lokalax, Haurois; Lokalahti, Hauroinen.
4) Anna Sophia s. 15.03.1800 Lokalax, Haurois; Lokalahti, Hauroinen.
5) Henricus s. 15.12.1802.
6) Wictor Gustaf (katso taulu 980) s. 06.11.1804 Letala, Soukais; Laitila. Cronolänsman i Alastaro och Åland.
7) Amalia Carolina s. 25.12.1806 Letala, Soukais; Laitila.
8) Fridrica Christina s. 25.12.1806 Letala, Soukais; Laitila. Perhesuhteet: Oli kaksonen Amalia Carolina´n kanssa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 689 -

32. sukupolvi

Motte de la, Märta Charlotta, Rehausen von (taulusta 523. Äiti: Klick, Brita Helena) s. 16.03.1746 Tammisaari. k. 03.03.1800 Lohja.

1. puoliso Rehausen von, Adolf s. 10.03.1737 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. k. 21.01.1812 Lohja. Vihitty: 13.11.1766 Lohja.
Isä: Rehausen von, Gotthard Georg s. 20.04.1689 Liivinmaa.
Äiti: Godenhielm, Catharina, Rehausen von s. 1702.

Lapset:
1) Maria Charlotta s. 30.05.1768 Vihti. k. 18.10.1777 Vihti.
2) Adolf Gotthard (katso taulu 981) s. 29.07.1770 Vihti. k. 05.08.1852 Vihti. Kapteeni, tilanomistaja Vihdin Veikkolassa.
3) Carl Fredrik s. 29.03.1775 Vihti. k. 29.06.1775 Vihti.
4) Anna Carolina s. 26.04.1776 Vihti. k. 09.05.1776 Vihti.
5) Per August s. 18.08.1777 Vihti. k. 20.07.1807 Vihti.
6) Jakob Reinhold s. 05.08.1780 Vihti. k. 12.08.1780 Vihti.
7) Gustav Wilhelm (katso taulu 982) s. 25.09.1781 Vihti. k. 02.06.1852 Malmköping, Ruotsi.
8) Carl Magnus s. 27.08.1784. k. 27.06.1825 Helsinki.
9) Anna Margareta s. 24.12.1786 Lohjan maalaiskunta. k. 04.01.1787 Lohjan maalaiskunta.
10) Elsa Maria s. 23.04.1788 Lohjan maalaiskunta. k. 01.12.1854 Kirkkonummi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 690 -

32. sukupolvi

Hastfer, Hedvig Christina, Gripenberg (taulusta 524. Äiti: Klick, Vendela Ottiliana) s. 18.01.1748 Kangasala. k. 24.11.1819 Pori.

1. puoliso Gripenberg, Odert Johan s. 28.11.1722 Hämeenkyrö. k. 29.09.1803 Ulvila. Porin läänin jalkaväkirykmentin everstiluutnantti. Vihitty: 28.07.1767 Tammisaaren maaalaiskunta.
Isä: Gripenberg, Johan Albrekt s. 14.11.1690.
Äiti: Essen von, Anna Sofia, Gripenberg s. 1698.

Lapset:
1) Claes Jakob (katso taulu 983) s. 17.05.1768 Ulvila. k. 03.04.1856 Helsinki. Porin läänin jalkaväkirykmentin majuri 1810. Suomen pankin johtaja 1822. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua, ritarihuoneen kirjoihin 1818. Ammatinlisäyksiä: Valtioneuvos 1837.
2) Carl Constantin (katso taulu 984) s. 09.05.1771 Ulvila. k. 02.01.1821 Ulvila. Majuri.
3) Vendla Christina s. 14.09.1775 Ulvila. k. 01.01.1860 Pori.
4) Hedvig Ulrika s. 29.11.1776 Ulvila. k. 06.01.1860 Pori.

Henkilöhakemisto


- Taulu 691 -

32. sukupolvi

Klick, Carl Henrik (taulusta 525. Isä: Klick, Carl Gustav) s. 28.09.1753 Pohja. k. 23.06.1808 Pietari, Venäjä.

1. puoliso Armfelt, Anna Elisabet, Klick s. 04.00.1761. k. 18.07.1827 Harkov, Venäjä. Vihitty: 20.07.1783 Lohja.
Isä: Armfelt, Carl Gustav s. 03.07.1724 Tenhola.
Äiti: Morman, Antoinette Johanna, Armfelt s. 08.06.1732 Ekeby, Östgötland, Ruotsi.

Lapset:
1) Maria Christina (katso taulu 985) s. 30.01.1785 Tammisaaren maalaiskunta.
2) Antoinetta Margareta (katso taulu 986) s. 05.05.1786 Tammisaaren maalaiskunta.
3) Anna Sofia s. 24.01.1788 Tammisaaren maalaiskunta. k. 1807 (jälkeen).
4) Carl s. 01.08.1792 Visjni Volotjok, Venäjä. k. 16.03.1837 Helsinki.
5) Wilhelm s. 1794. k. 17.07.1798 Uusikirkko, Vaasan lääni.
6) Catharina s. 05.02.1794 Uusikirkko, Vaasan lääni. k. 02.04.1800 Uusikirkko.
7) Sara Elisabet s. 1799. k. 27.08.1800.

Henkilöhakemisto


- Taulu 692 -

32. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Johanna Elisabet, Lagerborg (taulusta 526. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 01.08.1757 Tukholma. k. 25.03.1784 Askainen.

1. puoliso Lagerborg, Johan Adolf s. 09.07.1753 Turku. k. 24.02.1805 Askainen. Vihitty: 15.05.1785 Loimijoki.
Isä: Lagerborg, Carl s. 07.12.1710 Roslagen, Ruotsi.
Äiti: Hising, Barbara Catarina, Lagerborg s. 17.02.1728.

Lapset:
1) Catarina Sofia s. 18.06.1780 Vaasa. k. 20.04.1787 Askainen.
2) Johanna Maria (katso taulu 987) s. 11.02.1782 Kaarina. k. 11.12.1805 Masku.
3) Antoinette Lovisa (katso taulu 988) s. 05.12.1783 Askainen. k. 24.07.1813 Askainen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 693 -

32. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Clas (taulusta 526. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 11.10.1759 Askainen. k. 18.06.1815 Sao Paulo, Brasilia.

1. puoliso Jägerhorn af Spurila, Ulrika Sofia s. 13.12.1758. k. 22.11.1791 Lemu. Vihitty: 09.12.1790 Loimijoki.
Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan s. 17.05.1716.
Äiti: Willebrand von, Hedvig Eleonora, Jägerhorn af Spurila s. 1725.

Lapset:
1) Herman Reinhold (katso taulu 769) s. 22.10.1791 Askainen. k. 07.06.1859 Sölvesborg, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 694 -

32. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Anna Charlotta, Toll (taulusta 526. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 19.11.1760 Askainen. k. 21.08.1829 Paimio.

1. puoliso Toll, Carl Fredrik s. 19.02.1758. k. 08.12.1798 Viapori, Helsinki. Vihitty: 04.03.1792 Askainen.
Isä: Toll, Carl Fredrik s. 27.09.1718 Turinsk, Siperia, Venäjä.
Äiti: Aminoff, Anna Elisabet, Toll s. 25.06.1731.

Lapset:
1) Anna Charlotta s. 06.12.1792 Turku. k. 15.12.1850 Paimio.
2) Carl Sabel Florus (katso taulu 989) s. 05.03.1794 Tammela. k. 09.12.1844 Masku.
3) Antoinette Sofia s. 14.06.1795 Tammela. k. 16.05.1796 Tammela.

Henkilöhakemisto


- Taulu 695 -

32. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Antoinette Christine, Rotkirch (taulusta 526. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 02.01.1762 Askainen. k. 20.09.1834 Helsinki. Vapaaherratar.

1. puoliso Rotkirch, Johan Wentzel s. 16.10.1762 Vihti. k. 22.06.1814 Helsingin pitäjä. Eversti. Vihitty: 15.03.1795 Hämeenlinna.
Isä: Rotkirch, Adolf Magnus s. 10.11.1732 Porvoo.
Äiti: Aminoff, Sofia Margareta, Rotkirch s. 10.03.1737 Bromarv.

Lapset:
1) Antoinetta Sofia (katso taulu 990) s. 04.04.1798 Helsingin pitäjä. k. 16.06.1831 Helsingin pitäjä.
2) Charlotta Wilhelmina (katso taulu 991) s. 07.07.1802 Helsingin pitäjä. k. 09.05.1868 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto


- Taulu 696 -

32. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman (taulusta 526. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 20.05.1763. k. 20.04.1808 Raahe haudattu Karuna kapellkyrka. Överste, friherre.

Svensk friherrlig ätt nr 17.

1. puoliso Olivecreutz, Margareta Helena, Fleming af Liebelitz s. 27.07.1772. k. 27.06.1855 Sagu, Karuna. Vihitty: 02.09.1792 Karuna kapellkyrka.
Isä: Olivecreutz, Johan s. 17.10.1721 Tukholma. Lagman i Sagu och Kimito.
Äiti: Rutensköld, Adolphina Johanna, Olivecreutz s. 1750 Dalstorp, Ruotsi.

Lapset:
1) Johan Clas (katso taulu 992) s. 26.08.1794 Turku. k. 04.09.1853 Tukholma.
2) Casimir s. 21.11.1796 Turku. k. 02.04.1799 Askainen.
3) Johanna Sofia Margareta s. 17.12.1797 Turku. k. 04.11.1868 Tukholma.
4) Margareta Charlotta (katso taulu 993) s. 10.06.1800 Turku. k. 28.09.1834 Östertälje, Stockholm.
5) Augusta Wilhelmina (katso taulu 994) s. 10.10.1801 Turku. k. 14.01.1854.
6) Emilia (katso taulu 995) s. 17.01.1805 Tukholma. k. 03.03.1881 Lund, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 697 -

32. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Catarina Sofia, Munck (taulusta 526. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 25.12.1769 Askainen. k. 10.04.1823 Hämeenlinna.

1. puoliso Munck, Johan Henrik s. 02.02.1748 Mikkeli. k. 16.09.1817 Janakkala. Vihitty: 02.08.1792 Askainen.
Isä: Munck af Fulkila, Anders Erik s. 28.10.1720 Särestad, Skaraborgs / Västra Götaland, Ruotsi.
Äiti: Wright, Hedvig Juliana, Munck af Fulkila s. 1730.

Lapset:
1) Carl Adolf s. 13.10.1793 Hämeenlinna. k. 19.12.1833 Tukholma.
2) Johan Reinhold (katso taulu 833) s. 20.01.1795 Hämeenlinna. k. 26.07.1865 Hausjärvi. Kenraali, yliopiston varakansleri.
3) Sofia Juliana s. 09.04.1796 Hämeenlinna. k. 18.11.1861 Hälsingborg, Ruotsi.
4) Henrietta Charlotta (katso taulu 834) s. 15.10.1797 Hämeenlinna. k. 13.04.1881 Hälsingborg, Ruotsi.
5) Erik Otto s. 31.01.1800 Hämeenlinna. k. 04.11.1841 Ystad, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 698 -

32. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Agneta (taulusta 526. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 30.12.1777 Askainen. k. 29.12.1842.

1. puoliso Trolle, Israel Leopold s. 12.08.1773 Rök, Östgötland, Ruotsi. k. 02.04.1810 Jäder, Södermanland, Ruotsi. Vihitty: 11.09.1803.

Henkilöhakemisto


- Taulu 699 -

32. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Göran (taulusta 526. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 17.08.1781 Askainen. k. 21.02.1845 Pori. Luotsimajuri, vapaaherra.

Kersantti henkirakuunarykmentissä 1783, vänrikki 1787. Lippumies Porin läänin jalkaväkirykmentin kevyessä jalkaväkipataljoonassa 1791. Ylioppilas Turussa 1792. 1-adjutantti Porin läänin jalkaväkirykmentin ratsutilapataljoonassa 1798, ero 1810. Turun luotsipiirin päällikkö 1815, ero 1837. Luotsimajurin arvonimi 1819. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Carpelan, Karolina Sofia, Fleming af Libeliz s. 16.05.1784. k. 14.10.1848 Pori. Vihitty: 02.06.1806.
Isä: Carpelan, Carl Efraim s. 12.08.1732 Raisio. Everstiluutnantti, vapaaherra.
Äiti: Strengberg, Catarina Sofia, Carpelan s. 04.01.1751 Maalahti.

Lapset:
1) Sofia (katso taulu 996) s. 10.11.1807 Lemi (Askainen). k. 13.01.1849 Pori.
2) Florentina Emilia (katso taulu 997) s. 26.03.1809 Askainen. k. 31.10.1880 Kangasala.
3) Henrik Efraim s. 22.10.1811 Askainen. k. 1852 Kaukaasia, Venäjä.
4) Aurora Carolina s. 27.02.1819 Naantalin maaseurakunta. k. 08.11.1839 Ruovesi.
5) Alexander Robert s. 23.05.1821 Naantalin maaseurakunta. k. 01.09.1822 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 700 -

32. sukupolvi

Wrede, Fabian (taulusta 528. Äiti: Fleming af Liebelitz, Catharina Charlotta) s. 24.11.1760 Ruotsi. k. 16.01.1824 Tukholma.

1. puoliso Bremer, Agata, Wrede s. 23.05.1774. k. 06.12.1810 Tukholma. Vihitty: 15.09.1798.
Isä: Bremer, Jakob s. 21.06.1711.
Äiti: Salonius, Ulrika Fredrika, Bremer s. 24.04.1746.

Lapset:
1) Kasper (katso taulu 998) s. 03.07.1808. k. 31.03.1877 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 701 -

32. sukupolvi

Wrede, Sigrid Charlotta, Sparre (taulusta 528. Äiti: Fleming af Liebelitz, Catharina Charlotta) s. 27.05.1763 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi. k. 12.09.1828 Nyköping, Ruotsi.

1. puoliso Sparre, Fredrik s. 1731. k. 1803. Vihitty: 13.07.1784 Länna, Stockholm.

Lapset:
1) Ottiliana Catarina Matilda (katso taulu 999) s. 10.02.1793 Tukholma. k. 24.01.1874 Sala, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 702 -

32. sukupolvi

Lode, Johan Herman (taulusta 529. Äiti: Fleming af Liebelitz, Catarina Agneta) s. 12.01.1739 Halikko. k. 27.02.1817 Turku.

1. puoliso Sandin, Johanna Margareta Johansdotter, Lode s. 24.02.1747 Philadelphia, Pennsylvenia, USA.

Lapset:
1) Otto Herman (katso taulu 1000) s. 15.08.1771 Maaria. k. 16.03.1852 Turku.
2) Ulrika Magdalena (katso taulu 1001) s. 04.10.1774. k. 30.10.1812.

Henkilöhakemisto


- Taulu 703 -

32. sukupolvi

Lode, Beata Margareta Augusta, Jägerhorn af Storby (taulusta 529. Äiti: Fleming af Liebelitz, Catarina Agneta) s. 11.08.1743. k. 30.05.1773 Helsingin pitäjä.

1. puoliso Jägerhorn af Storby, Torsten s. 21.12.1738 Lohja. Vihitty: 02.08.1770 Espoo.
Isä: Jägerhorn af Storby, Otto Mauritz s. 27.01.1710.
Äiti: Hahn, Margareta, Jägerhorn af Storby s. 1713.

Lapset:
1) Otto Fredrik (katso taulu 1002) s. 16.06.1771 Espoo. k. 01.04.1841 Ystad, Ruotsi.
2) Margareta Ulrika Maria (katso taulu 1003) s. 05.04.1773 Helsingin pitäjä. k. 06.09.1852 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 704 -

32. sukupolvi

Creutz, Helena Sofia Christina, Glansenstjerna (taulusta 534. Isä: Creutz, Johan Carl) s. 04.12.1752 Lapinjärvi. k. 04.02.1824 Nastola.

1. puoliso Glansenstjerna, Lars Reinhold s. 16.01.1745 Nastola. k. 1809 (ennen). Vihitty: 14.06.1772 Pernaja.
Isä: Glansenstjerna, Lorenz s. 06.06.1706.
Äiti: Torwigge, Vendela Eleonora, Glansenstjerna s. 22.08.1714.

Lapset:
1) Lars Johan s. 07.03.1773 Pernaja. k. 22.07.1783 Nastola.
2) Vendela Sofia (katso taulu 1004) s. 22.12.1774 Pernaja. k. 24.01.1821 Tuulos.
3) Gustav Magnus (katso taulu 1005) s. 05.08.1781 Nastola. k. 04.02.1831 Nastola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 705 -

32. sukupolvi

Creutz, Carl Fredrik (taulusta 534. Isä: Creutz, Johan Carl) s. 24.04.1754 Lapinjärvi. k. 07.01.1815 Pernaja. Kapteeni.

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Anna Helena, Creutz s. 06.04.1755 Pernaja. k. 04.08.1846 Pernaja. Vihitty: 01.08.1768 Norrköping, Ruotsi.
Isä: Ulfsparre af Broxvik, Göran Carl s. 21.09.1721 Hult, Jönköping, Ruotsi.
Äiti: Creutz, Hedvig Christina, Ulfsparre af Broxvik s. 31.08.1728 Pyhtää.

Lapset:
1) Carl Gustaf (katso taulu 1006) s. 04.05.1787 Lapinjärvi. k. 04.12.1851 Pernaja. Kreivi, tilanomistaja Pernajan Malmgårdissa, valtiopäivämies 1809. Perhesuhteet: Otettiin Ritarihuoneeseen 1818.
2) Lorenz Johan (katso taulu 1007) s. 18.10.1792 Lapinjärvi. k. 18.01.1843 Nyköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 706 -

32. sukupolvi

Creutz, Eva Christina, Wrede af Elimä (taulusta 534. Isä: Creutz, Johan Carl) s. 28.11.1757 Lapinjärvi. k. 17.09.1796 Pernaja.

1. puoliso Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb s. 25.04.1742 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi. k. 10.04.1828 Anjala. Vihitty: 01.10.1776 Pernaja.
Isä: Wrede af Elimä, Otto Gustav s. 06.05.1709 Riika, Latvia.
Äiti: Duffus, Charlotta Regina, Wrede af Elimä s. 30.10.1711 Lontoo, Englanti.

Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 723) s. 05.09.1778 Anjala. k. 03.05.1837 Pernaja.
2) Charlotta Sofia s. 15.06.1779 Anjala. k. 12.02.1865 Anjala.
3) Fabian Gottlieb (katso taulu 724) s. 11.09.1780 Anjala. k. 19.04.1857 Anjala.
4) Otto Rabbe (katso taulu 725) s. 22.07.1783 Elimäki. k. 02.02.1842 Anjala. Aliluutnantti, vapaaherra .

Henkilöhakemisto


- Taulu 707 -

32. sukupolvi

Creutz, Hedvig Eleonora, Banér (taulusta 535. Isä: Creutz, Jakob Ernst) s. 03.11.1763. k. 28.11.1806 Lilla Malma, Södermanland, Ruotsi.

1. puoliso Banér, Per Gustav s. 08.01.1759 Lidingö, Ruotsi. k. 15.11.1802 Lilla Malma, Södermanland, Ruotsi. Vihitty: 09.06.1791 Bärbo, Södermans län, Ruotsi.

2. puoliso Jennings, Goerg Pierre s. 10.05.1769. k. 04.02.1836 Lilla Malma, Södermanland, Ruotsi. Vihitty: 15.10.1804 Lilla Malma, Södermans län, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 708 -

32. sukupolvi

Ulfsparre af Broxvik, Anna Helena, Creutz (taulusta 536. Äiti: Creutz, Hedvig Christina) s. 06.04.1755 Pernaja. k. 04.08.1846 Pernaja.

1. puoliso Creutz, Carl Fredrik s. 24.04.1754 Lapinjärvi. k. 07.01.1815 Pernaja. Kapteeni. Vihitty: 01.08.1768 Norrköping, Ruotsi.
Isä: Creutz, Johan Carl s. 04.11.1725 Pyhtää.
Äiti: Pahlen von der, Eva Sofia, Creutz s. 23.08.1732 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Carl Gustaf (katso taulu 1006) s. 04.05.1787 Lapinjärvi. k. 04.12.1851 Pernaja. Kreivi, tilanomistaja Pernajan Malmgårdissa, valtiopäivämies 1809. Perhesuhteet: Otettiin Ritarihuoneeseen 1818.
2) Lorenz Johan (katso taulu 1007) s. 18.10.1792 Lapinjärvi. k. 18.01.1843 Nyköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 709 -

32. sukupolvi

Creutz, Sofia Eleonora, Nordbeck (taulusta 538. Isä: Creutz, Svante) s. 26.06.1765 Svenarum, Jönköping, Ruotsi.

1. puoliso Nordbeck, Carl Vihitty: 20.06.1788 Väckelsång, Kronobergslän, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 710 -

32. sukupolvi

Granfelt, Eva Albertina, Besche de (taulusta 539. Isä: Granfelt, Gabriel Gustav) s. 15.12.1781. k. 29.10.1850 Pirkkala.

1. puoliso Besche de, Gerhard Carl Gabriel s. 14.03.1776 Ruotsi. k. 15.04.1840 Pirkkala. Pirkkalan Pitkäniemessä asunut kapteeni. Vihitty: 25.03.1803.
Isä: Besche de, Isak Georg s. 19.09.1748.
Äiti: Leijonhufvud, Carolina Gustava, Besche de s. 29.07.1755 Tukholma.

Lapset:
1) Carolina Lovisa s. 30.05.1802 Pirkkala. k. 14.02.1882 Naantali.
2) Georg (katso taulu 1008) s. 23.02.1804 Pirkkala. k. 14.11.1861 Käkisalmi. Piirilääkäri.
3) Gustav s. 06.04.1806 Pirkkala. k. 10.00.1849. Majuri. Perhesuhteet: Naimaton.
"Student i Åbo" (Schvindt 1912), mutta nimeä ei mainita Turun akatemian lähteissä. Kyseessä on ehkä sekaannus veljen kanssa, koska Gustafia ei mainita ylioppilaaksi myöskään aatelin sukutauluissa. - Kersantti 1. Suomen jalkaväkirykmentissä 1825, vanhempi aliupseeri 1827. Portepévänrikki Suomen kaartissa 1829, vänrikki 1830, aliluutnantti 1832, luutnantti 1833, alikapteeni 1839. Siirto Muromin jalkaväkirykmenttiin kapteenina 1841, ero majurina 1844. Päällysmies rajavartioston Vilnan prikaatissa 1845, kapteeni 1847. Nimineuvos 1845. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
4) Gerard s. 07.05.1808 Pirkkala. k. 09.04.1809 Pirkkala.
5) Eva Gunilla s. 26.01.1810 Pirkkala. k. 19.08.1813 Pirkkala.
6) Axel s. 07.04.1812 Hämeenlinna. k. 12.08.1813. Perhesuhteet: Kaksonen Isakin kanssa.
7) Isak s. 07.04.1812 Hämeenlinna. k. 10.04.1812.
8) Sofia Ulrika (katso taulu 1009) s. 09.09.1813 Pirkkala. k. 17.05.1892 Naantali. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
9) Albertina Gunilla s. 29.06.1815 Pirkkala. k. 24.09.1836 Pirkkala.
10) Augusta Constantia s. 08.07.1817 Pirkkala. k. 06.07.1819 Pirkkala.
11) Altea Teresia s. 25.11.1821 Pirkkala ?. k. 01.12.1824 Pirkkala.
12) Carl Hubert s. 15.03.1827 Pirkkala. k. 17.02.1829 Pirkkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 711 -

32. sukupolvi

Granfelt, Gabriel Fredrik (taulusta 539. Isä: Granfelt, Gabriel Gustav) s. 29.06.1783 Pirkkala. k. 01.04.1822 Pirkkala. Tilanomistaja Sivikkalassa Pirkkalassa, tuomari. Perhesuhteet: Oli kaksonen Carl Adolf´in kanssa.

Kersantti henkirakuunarykmentissä ennen ylioppilaaksi tuloa. Ylioppilas Turussa 9.4.1800 Granfelt, Gabr. Frid. Nob. Sat. _ 829. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 9.4.1800 [1800] Die IX Aprilis Gabriel Fredericus Granfelt. Birck: nat: 29 Junii 1783. - Auscultans Supr Dicast Abo. - obiit 182‹–›. Tuomarintutkinto 20.6.1804. Turun hovioikeuden auskultantti 23.6.1804. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Högberg, Maria Kristina, Granfelt s. 13.12.1789. Vihitty: 18.10.1812 Vesilahti. Perhesuhteet: Jäi leskeksi.
Isä: Högberg, Nils

Lapset:
1) Carolina Gustava (katso taulu 1010) s. 14.11.1812. k. 30.08.1868 Hämeenlinna.
2) Maria Gabriella s. 15.01.1815 Vesilahti. k. 17.04.1844 Pietari, Venäjä.
3) Gabriel s. 16.06.1817 Vesilahti. k. 28.04.1856 Hamina.
4) Lovisa Albertina (katso taulu 1011) s. 01.08.1819 Vesilahti. k. 03.04.1889 Helsinki.
5) Amanda Fredrika (katso taulu 1012) s. 03.08.1822 Pirkkala. k. 03.02.1900 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 712 -

32. sukupolvi

Granfelt, Bernt Otto (taulusta 539. Isä: Granfelt, Gabriel Gustav) s. 31.05.1785 Pirkkala. k. 09.01.1858 Falköping, Ruotsi. Falköpingin postimestari 1846, majuri.

Ylioppilas Turussa 9.4.1800 [Granfelt] Bernhardus, Nob. Sat. _ 830. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 9.4.1800 [1800 Die IX Aprilis] Berndt Granfelt Birckalensis nat: 31. Maii 1785 - Capitaine vid Södra Skånska Infant Regemente. Rid af Svärds Ord. - Major. Todistus sotapalvelukseen hakeutumista varten registratuurassa 29.8.1805. - Kersantti Porin läänin jalkaväkirykmentissä 1805, vänrikki mainitun rykmentin ratsutilapataljoonassa s.v. Vänrikki Jämtlandin rykmentissä 1810. Luutnantti Etelä-Skånen jalkaväkirykmentissä 1811, kapteeni 1817, rykmentinmajoitusmestari 1830, armeijanmajuri 1836, ero 1843. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Rydberg, Andreetta Sofia, Granfelt s. 06.03.1798 Malmö, Ruotsi. k. 13.04.1871 Aringsås, Kronobergs län, Ruotsi. Vihitty: 20.06.1821 Malmö, Ruotsi.
Isä: Rydberg, Anders Henrik
Äiti: Trolle af, Sofia Charlotta, Rydberg

Lapset:
1) Carl Gustav Ypsilanti s. 23.03.1824 Ystad, Ruotsi. k. 04.10.1832 Ystad, Ruotsi.
2) Axel Otto Anders (katso taulu 1013) s. 03.05.1826 Ystad, Ruotsi. k. Aringsås, Koronobergs län.
3) Valborg Emilia Lovisa Bernhardina s. 28.04.1828 Ystad, Ruotsi. k. 07.02.1832 Ystad, Ruotsi.
4) Josefina Bernhardina Albertina Eugenia Charlotta s. 16.02.1835 Ystad, Ruotsi. k. 11.00.1911 Vrigstad, Jönköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 713 -

32. sukupolvi

Granfelt, Elisabeth Magdalena, Gyllenbögel (taulusta 541. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 07.08.1772 Alastaro. k. 04.10.1836 Alastaro.

1. puoliso Gyllenbögel, David s. 30.11.1768 Kokemäki. k. 15.04.1851 Loimaa. Vihitty: 12.05.1801 Lempäälä.
Isä: Gyllenbögel, Johan Gustaf s. 30.09.1731 Hollola. Porin läänin jalkaväkirykmentin Vesilahden komppanian kapteeni.
Äiti: Mattheiszen, Anna Catharina, Gyllenbögel s. 1744.

Lapset:
1) Fredrika Catarina s. 20.10.1801 Lempäälä. k. 03.06.1843 Alastaro.
2) Carolina Augusta (katso taulu 1014) s. 07.05.1805 Loimaa. k. 08.10.1837 Rauma.
3) Carl Gustav Fredrik s. 06.08.1811 Karkku. k. 1836 Kronstadt, Venäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 714 -

32. sukupolvi

Granfelt, Carl Henrik (taulusta 541. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 27.05.1791 Lempäälä. k. 14.11.1873 Hattula. Satakunnan tuomiokunnan tuomari.

1. puoliso Furuhjelm, Ulrika Charlotta, Granfelt s. 04.07.1798 Urjala. k. 17.01.1855 Lempäälä. Vihitty: 26.07.1819 Urjala.
Isä: Furuhjelm, Johan s. 02.07.1762 Urjala. Kapteeni.
Äiti: Leopold, Ulrika Charlotta, Furuhjelm s. 12.05.1764.

Lapset:
1) Carl Johan s. 05.05.1820 Vesilahti. k. 02.12.1831 Pirkkala.
2) Oskar Gustaf Fredrik (katso taulu 1015) s. 24.03.1822 Vesilahti. k. 29.06.1896 Urjala.
3) Mauritz Ferdinand (katso taulu 1016) s. 05.08.1823 Pirkkala. k. 18.10.1895 Vaasa. Vaasan postinhoitaja, kapteeni. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
4) August Edvard (katso taulu 1017) s. 20.06.1826 Pirkkala. k. 1869 (jälkeen), Puola.
5) Fredrika Charlotta Carlina (katso taulu 1018) s. 28.08.1829 Pirkkala. k. 20.12.1894 Helsinki.
6) Constantia Sofia Ulrika s. 04.04.1833 Pirkkala. k. 30.08.1833 Pirkkala.
7) Sofia Ottilia s. 03.12.1834 Hämeenlinna. k. 06.02.1868 Hattula.
8) Knut Rikard s. 24.02.1837 Hämeenlinna. k. 24.09.1877 Helsinki.
9) Ulrika Constantia Maria s. 10.08.1839 Hämeenlinna. k. 31.05.1904 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 715 -

32. sukupolvi

Granfelt, Carl Adolf (taulusta 541. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 07.11.1788 Lempäälä. k. 15.07.1840 Orivesi. Luutnantti, varatuomari. Kuolinsyy: Hukkui Oriveteen.

Kersantti Porin läänin jalkaväkirykmentin ratsutilapataljoonassa 1801. Kadetti Haapaniemen sotakoulussa 3.10.1802 - 25.7.1806 (exam.). Alivänrikki Adlercreutzin rykmentissä 1806, joutui sotavangiksi Viaporissa 1808, ero sotapalveluksesta luutnanttina 1810. Ylioppilas Turussa 1.2.1810 Granfelt, Car. Ad., Nob. Wiburg., _ 988. Viipurilaisen osakunnan jäsen 21.2.1810 21/2 1810 Carl Adolf Granfelt 3/11 1788 Major Lempälä ingick vid Åbo Hofrätt 1810. i Dcember. Tuomarintutkinto 15.12.1810. Turun hovioikeuden auskultantti 19.12.1810. - Varatuomari 1821. Omisti Oriveden Säynäjoen kartanon vuodesta 1830. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Utter, Johanna Juliana, Granfelt s. 22.12.1790. k. 21.07.1856 Orivesi. Vihitty: 20.01.1813.
Isä: Utter, Johan s. 24.10.1760 Orivesi. Oriveden kirkkoherra, FM.
Äiti: Amnorin, Juliana Eleonora, Utter s. 24.10.1757 Paimio.

Lapset:
1) Carl Johan s. 03.03.1814 Lempäälä. k. 22.04.1815 Lempäälä.
2) Fredrika Juliana s. 01.10.1815 Lempäälä. k. 13.05.1892 Kangasala.
3) Gustaf Adolf s. 03.09.1817 Orivesi. k. 16.01.1818 Orivesi.
4) Berndt Otto s. 31.03.1819 Orivesi. k. 11.11.1819 Orivesi.
5) Johanna Carolina (katso taulu 1019) s. 27.11.1820 Orivesi. k. 22.10.1890 Hämeenlinna. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
6) Vendla Katarina (katso taulu 1020) s. 27.11.1820 Orivesi. k. 01.09.1888 Hämeenlinna.
7) Sofia Elisabet s. 02.02.1823 Orivesi. k. 01.04.1825 Orivesi.
8) Carl Akates s. 30.01.1825 Orivesi. k. 28.03.1883 Helsinki.
9) Alexandra Josefina (katso taulu 1021) s. 05.12.1826. k. 04.08.1877 Hämeenlinna.
10) Sofia Augusta s. 04.06.1828. k. 11.05.1829.
11) August Fredrik s. 20.08.1830. k. 16.10.1830.

Henkilöhakemisto


- Taulu 716 -

32. sukupolvi

Granfelt, August Fredrik (taulusta 541. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 07.07.1780 Ulvila. k. 21.12.1863 Hausjärvi. Tilanomistaja Hausjärven Ryttylässä, ylijahtimestari.

1. puoliso Enehjelm af, Magdalena Elisabet, Granfelt s. 04.07.1777 Helsinki. k. 13.11.1854 Hausjärvi. Vihitty: 17.10.1809 Lempäälä.
Isä: Hellenius af Enehjelm, Carl Gustaf s. 23.05.1736. Kuninkaallinen rahastonhoitaja.
Äiti: Edner, Catharina, Hellenius af Enehjelm s. 29.09.1751 Lempäälä.

Lapset:
1) Carl Gustaf Adolf (katso taulu 1022) s. 25.03.1811 Lempäälä. k. 11.08.1874 Hausjärvi. Tilanomistaja Hausjärven Ryttylässä, varatuomari . Perhesuhteet: Aviopuolisot 2. serkuksia.
2) August Edvard (katso taulu 1023) s. 07.03.1812 Hausjärvi. k. 31.10.1899 Tammela. Tammelan kirkkoherra, teologian tohtori.
3) Sofia Elisabet s. 25.08.1813 Hausjärvi. k. 04.03.1892 Hausjärvi.
4) Axel Fredrik (katso taulu 1024) s. 30.11.1815 Hausjärvi. k. 16.01.1892 Hattula. Professori.
5) Magdalena Constantia s. 29.04.1817 Hausjärvi. k. 05.11.1817.
6) Otto Fabian Nimrod (katso taulu 1025) s. 13.12.1818 Hausjärvi. k. 17.05.1878 Turku. Varatuomari 1840, hovioikeudenneuvos 1867, valtiopäivämies 1863 -64.
7) Catharina Fredrika (katso taulu 1026) s. 17.01.1821 Hausjärvi. k. 18.09.1868 Kärkölä. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto


- Taulu 717 -

32. sukupolvi

Granfelt, Eva Sofia, Grönhagen (taulusta 541. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 03.03.1793 Lempäälä. k. 29.12.1882 Ikaalinen.

1. puoliso Grönhagen, Berndt August s. 24.04.1787 Porin maaseurakunta. k. 25.03.1838 Hämeenkyrö. Vihitty: 28.01.1813 Lempäälä.
Isä: Grönhagen, Claes Henrik s. 08.12.1749 Kustavi. Porin läänin jalkaväkirykmentin kevyen jalkaväkipataljoonan majuri.
Äiti: Lagermarck, Johanna Catharina, Grönhagen s. 23.10.1762 Porin maaseurakunta.

Lapset:
1) Clas Carl August s. 25.12.1813 Lempäälä. k. 25.02.1853 Podolia, Venäjä.
2) Berndt Adolf s. 13.09.1815 Lempäälä. k. 03.07.1816 Lempäälä.
3) Sofia Elisabet s. 23.03.1818 Lempäälä. k. 19.05.1899 Tampere.
4) Johanna Fredrika Wilhelmina (katso taulu 1027) s. 13.06.1820 Hämeenkyrö. k. 17.05.1887 Hattula. Perhesuhteet: Aatelisuku n:o 68, avioliitto oli lapseton.
5) Knut Gustav Ferdinand (katso taulu 1028) s. 10.05.1823 Hämeenkyrö. k. 08.01.1909 Riika, Latvia.
6) Berndt Adolf (katso taulu 1029) s. 20.06.1826 Hämeenkyrö. k. 10.11.1888 Hämeenlinna.
7) Eva Charlotta Carolina s. 26.02.1828 Hämeenkyrö. k. 11.01.1923 Helsinki.
8) Selma Augusta Emilia (katso taulu 1030) s. 11.06.1830 Hämeenkyrö. k. 31.01.1919 Tampere.
9) Evelina Constance s. 19.06.1832 Hämeenkyrö. k. 13.01.1918 Tampere.
10) Olivia Paulina s. 01.09.1835 Hämeenkyrö. k. 22.03.1884 Ikaalinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 718 -

32. sukupolvi

Granfelt, Sara Fredrika, Pfaler von (taulusta 541. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 18.07.1794 Lempäälä. k. 14.06.1849 Kylmäkoski.

1. puoliso Pfaler von, Fredrik Ferdinand s. 16.09.1786 Pirkkala. k. 15.06.1848 Lempäälä. Vihitty: 28.01.1819 Lempäälä.
Isä: Pfaler von, Carl Fredrik s. 13.03.1754 Kangasala. Kornetti.
Äiti: Speitz, Ulrika, Pfaler von s. 15.07.1758 Sääksmäki.

Lapset:
1) Fredrika Charlotta Adolfina (katso taulu 1031) s. 21.10.1820 Lempäälä. k. 14.09.1892 Vesilahti.
2) Karl Fredrik Otto (katso taulu 1032) s. 17.01.1822 Lempäälä. k. 24.11.1889 Karkku.
3) Berndt Gustaf Ferdinand (katso taulu 1033) s. 26.05.1823 Lempäälä. k. 07.08.1852 Kylmäkoski.
4) Sofia Fredrika Wilhelmina (katso taulu 1034) s. 10.12.1824 Lempäälä.
5) Karolina Rosalie (katso taulu 1035) s. 29.09.1827 Lempäälä. k. 27.01.1915 Kylmäkoski.

Henkilöhakemisto


- Taulu 719 -

32. sukupolvi

Granfelt, Carl Gustaf (taulusta 541. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 05.12.1796 Lempäälä. k. 19.05.1868 Viipuri.

1. puoliso Grönhagen, Ulrika Wilhelmina, Granfelt s. 22.06.1800. k. 11.01.1874 Porvoo. Vihitty: 10.10.1827 Ikaalinen.
Isä: Grönhagen, Claes Henrik s. 08.12.1749 Kustavi. Porin läänin jalkaväkirykmentin kevyen jalkaväkipataljoonan majuri.
Äiti: Lagermarck, Johanna Catharina, Grönhagen s. 23.10.1762 Porin maaseurakunta.

Lapset:
1) Karl Hjalmar s. 06.09.1828 Lempäälä. k. 07.02.1892 Heinola.
2) Ida Vilhelmina Elisabet s. 28.11.1829 Lempäälä. k. 28.09.1908.
3) Malvina Teresia s. 16.06.1831 Lempäälä. k. 03.06.1832 Lempäälä.
4) Johanna Charlotta Ulrika s. 13.09.1833 Lempäälä. k. 05.04.1888 Porvoo.
5) Charles Emil Algernon s. 06.02.1835 Lempäälä. k. 01.05.1845 Pietari, Venäjä.
6) Karl Artur Angantyr (katso taulu 1036) s. 31.07.1836 Lempäälä. k. 05.05.1919 Hausjärvi.
7) Hillegard Sofia (katso taulu 1037) s. 21.04.1838 Lempäälä. k. 18.02.1895 Heinola.
8) Maria Carolina Gustava (katso taulu 1038) s. 03.10.1839 Lempäälä. k. 08.05.1918 Tammisaari.
9) Karl August Magnus Henrik (katso taulu 1039) s. 22.07.1842 Hiitola. k. 22.04.1910 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 720 -

32. sukupolvi

Granfelt, Lovisa Magdalena, Segercrantz (taulusta 542. Isä: Granfelt, Christer Axel) s. 07.07.1773 Lempäälä. k. 21.01.1852 Vesilahti.

1. puoliso Segercrantz, Carl s. 21.06.1769 Lohja. k. 02.03.1806 Akaa. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin luutnantti. Vihitty: 22.09.1793 Lempäälä.
Isä: Ekman / Segercrantz, Carl Isak s. 08.02.1734 Tyrväntö.
Äiti: Blåfield, Hedvig Christina, Ekman / Segercrantz s. 24.05.1738 Sääksmäki.

Lapset:
1) Carl Axel s. 08.06.1794 Lempäälä. k. 17.06.1794.
2) Eva Christina (katso taulu 1040) s. 06.10.1795 Lempäälä. k. 26.12.1873 Loimaa.
3) Axel Fredrik (katso taulu 1041) s. 20.05.1797 Lempäälä. k. 23.02.1880 Vesilahti. Venäjän armeijan majuri 1837. Perhesuhteet: Segercrantz, suomalainen aatelissuku.
4) Carl Adolf s. 08.09.1799 Lempäälä. k. 23.12.1799 Lempäälä.
5) Sofia Albertina s. 06.00.1802 Lempäälä. k. 30.05.1803 Lempäälä.
6) Carolina Fredrika s. 24.01.1804 Lempäälä. k. 26.05.1804 Akaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 721 -

32. sukupolvi

Granfelt, Adam Ludvig (taulusta 542. Isä: Granfelt, Christer Axel) s. 05.12.1781 Lempäälä. k. 14.04.1862 Kalvola. Kersantti, maanviljelijä. Taloustirehtöörin arvo 1837. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Birkman, Ulrika, Granfelt s. 21.05.1784 Kangasala. k. 09.12.1831 Kalvola. Vihitty: 14.10.1806 Kangasala.

Lapset:
1) Carl August (katso taulu 1042) s. 27.12.1807 Lempäälä. k. 21.04.1871 Viiala.
2) Adolf Ludvig s. 28.02.1810 Lempäälä. k. 04.05.1833 Hämeenlinna.
3) Fredrika Amalia (katso taulu 1043) s. 12.02.1812 Lempäälä. k. 07.10.1839 Pertteli.

2. puoliso Svinhuvud / Qvalstad af, Hedvik Ulrika, Granfelt s. 21.01.1803 Sääksmäki. k. 19.04.1835 Kalvola. Vihitty: 19.05.1834 Sääksmäki.
Isä: Svinhuvud, Pehr s. 17.02.1772 Sääksmäki.
Äiti: Teetgren, Sara Juliana, Svinhuvud s. 14.12.1776 Pälkäne.
Lapset:
1) Maria Juliana Ulrika (katso taulu 1044) s. 28.02.1835 Kalvola. k. 05.11.1912 Porvoo.

3. puoliso Nordenswan, Wilhelmina Gustaf-Georgintytär, Granfelt s. 03.09.1809 Janakkala. k. 19.11.1838 Kalvola. Vihitty: 10.09.1837 Janakkala.
N.N. s. 31.07.1848 Kalvola. k. 31.08.1848 Kalvola

Isä: Nordenswan, Gustaf Georg s. 12.01.1774 Helsinki. Senaatin kamreeri, kamarineuvos.
Äiti: Indrenius / Indrén, Anna Magdalena Abrahamintytär, Nordenswan s. 27.06.1784 Keuruu.

Lapset:
1) Axel s. 07.10.1838 Kalvola. k. 17.05.1839 Kalvola.

4. puoliso Florin, Anna Sofia, Granfelt s. 16.04.1804 Piikkiö. k. 20.11.1867 Urjala. Vihitty: 21.10.1847 Hämeenlinna.
Isä: Florin, Johan Gustaf s. 17.09.1777 Messukylä. Hämeenlinnan ja Vanajan kirkkoherra 1814, rovasti 1820. .
Äiti: Dahl, Anna Sofia, Florin s. 23.03.1778 Perniö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 722 -

32. sukupolvi

Wrede af Elimä, Gustaf (taulusta 543. Isä: Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb) s. 04.07.1775 Anjala. k. 03.08.1830 Varkauden tehtaalla Leppävirralla. Vapaaherra, Ruotsi-Suomen armeijan everstiluutnantti.

1. puoliso Tigerstedt, Fredrika Lovisa Georg-Fredrikintytär, Wrede af Elimä s. 06.11.1780 Iisalmi. k. 02.11.1814 Anjala. Vihitty: 27.10.1799 Joroinen.
Isä: Tigerstedt, Georg Fredrik Isak-Erikinpoika s. 17.06.1729 Joroinen. Savon jalkaväen rykmentin everstiluutnantti, erosi 1783.
Äiti: Sirelius, Edla Engel Jakobina, Tigerstedt s. 1740.

Lapset:
1) Agneta Charlotta Sofia Gustafintytär (katso taulu 1045) s. 17.08.1800 Joroinen. k. 22.02.1846 Helsinki.
2) Rabbe Fabian Gustaf Gustafinpoika s. 08.05.1802. k. 16.05.1837 Anjala. Ruotsin armeijan luutnantti 1831. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1822.
3) Fredrika Christina Gustafintytär (katso taulu 1046) s. 30.07.1803. k. 03.04.1883 Tukholma.
4) Beata Sofia Gustafintytär (katso taulu 1047) s. 05.12.1804 Elimäki. k. 05.06.1864 Jena, Saksa.
5) Augusta Gustafintytär (katso taulu 1048) s. 25.06.1807. k. 25.03.1843 Nizza, Ranska.
6) Carolina Maria s. 06.11.1808 Anjala. k. 27.01.1809 Anjala.
7) Wilhelmina Helena Johanna s. 05.02.1811 Anjala. k. 25.07.1827 Anjala. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Gustaf Fredrik Gustafinpoika s. 26.06.1813 Anjala. k. 11.07.1839 Marstrand, Ruotsi. Ruotsin armeijan luutnantti 1837. Perhesuhteet: Naimaton.

2. puoliso Lamoni, Catharina Elisabet, Wrede af Elimä s. 08.02.1796 Hamina. k. 08.07.1831 Hamina. Vihitty: 11.07.1816 Hamina.
Isä: Lamoni, Peter Anton
Äiti: Grön, Anna Petronella, Lamoni
Lapset:
1) Anna Catarina s. 25.04.1817 Hamina. k. 27.04.1817 Hamina.
2) Emilie Antoinette s. 19.09.1818 Hamina. k. 03.11.1863 Hamina.
3) Alexander August Peter (katso taulu 1049) s. 07.10.1820 Hamina. k. 13.10.1897 Anjala. Perhesuhteet: Aviolpuolisot olivat 1. serkuksia keskenään.
4) Fredrik Gustav Henrik s. 10.02.1822 Hamina. k. 1822.
5) Henrik Fredrik Gustava s. 23.01.1823 Anjala. k. 1842.
6) Carl Gustav (katso taulu 1050) s. 12.07.1824 Anjala. k. 00.02.0000 Pietari, Venäjä.
7) Annette Sofia s. 07.08.1825 Anjala. k. 18.06.1844 Anjala.
8) Wilhelm Otto Casper David (katso taulu 1051) s. 10.12.1827 Varkaus. k. 31.05.1878. Majuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 723 -

32. sukupolvi

Wrede af Elimä, Carl Henrik (taulusta 543. Isä: Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb) s. 05.09.1778 Anjala. k. 03.05.1837 Pernaja.

1. puoliso Born von, Carolina Catarina, Wrede af Elimä s. 03.09.1783 Loviisa ?. k. 22.03.1813 Pernaja. Vihitty: 02.04.1807 Sulkava.
Isä: Born von, Carl Bernhard s. 1734 Voigdehagen, Pommeri, Saksa. Stackelbergin rykmentin everstluutnantti.
Äiti: Krogius, Johanna Katarina, Born von s. 10.06.1759 Pieksämäki.

Lapset:
1) Eva Catarina Charlotta s. 17.06.1811 Pernaja. k. 23.11.1820 Pernaja.
2) Rabbe Carl Fredrik s. 19.03.1813 Pernaja. k. 20.03.1813 Pernaja.

2. puoliso Wärnhjelm, Ulrika Elisabet, Wrede af Elimä s. 28.08.1788 Viapori, Helsinki. k. 13.11.1818 Porvoo. Vihitty: 27.08.1818 Porvoo.
Isä: Kjerting von Kjerting / Wärnhjelm, Henrik Georg s. 17.05.1737 Torsåker, Ruotsi.
Äiti: Kolthoff, Brita Margareta, Kjerting von Kjerting / Wärnhjelm s. 13.04.1760 Norby, Värmland, Ruotsi.

3. puoliso Wrangel, Fredrika Bernhardina, Wrede af Elimä s. 10.10.1786 Piikkiö. k. 25.04.1852 Pernaja. Vihitty: 05.09.1819 Valkeala.
Isä: Wrangel, Johan Gustav s. 23.04.1723.
Äiti: Stackelberg, Ulrika Amalia Dorotea, Wrangel s. 17.09.1742 Voringborg, Tanska.
Lapset:
1) Alfons Herman Lorenz Berndt (katso taulu 1052) s. 02.11.1820 Porvoo. k. 18.11.1873 Helsinki.
2) Christina Amalia Fredrika Henrika s. 02.04.1823 Porvoo. k. 02.05.1871 Pernaja.
3) Tor Lennart Carl Gustav s. 26.08.1825 Porvoo. k. 03.07.1849 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 724 -

32. sukupolvi

Wrede af Elimä, Fabian Gottlieb (taulusta 543. Isä: Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb) s. 11.09.1780 Anjala. k. 19.04.1857 Anjala.

1. puoliso Grotenfelt, Anna Maria, Wrede af Elimä s. 22.07.1787 Mikkelin maalaiskunta. k. 04.04.1865 Hamina. Vihitty: 09.11.1805 Joroinen.
Isä: Grotenfelt, Nils Carl s. 21.10.1755 Joroinen.
Äiti: Furumarck, Ottiliana, Grotenfelt s. 31.08.1760 Sääksmäki.

Lapset:
1) Rabbe Carl Bernt s. 07.04.1807 Joroinen. k. 09.05.1808 Joroinen.
2) Rabbe Nils Fabian Gustav (katso taulu 1053) s. 09.11.1810 Joroinen. k. 29.01.1846 Kaukaasia, Venäjä.
3) Christina Ottiliana Sofia s. 03.12.1814 Anjala. k. 02.12.1861 Anjala.
4) Henrika Charlotta Wilhelmina s. 23.01.1818 Anjala. k. 06.06.1867 Pyhtää.
5) Henrik August (katso taulu 1054) s. 03.05.1821 Anjala. k. 27.10.1883 Anjala.
6) Johanna Augusta Lovisa (katso taulu 1055) s. 27.04.1827 Anjala. k. 15.04.1893 Helsinki.
7) Anna Gustava Fredrika Emilia (katso taulu 1056) s. 09.02.1830 Anjala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 725 -

32. sukupolvi

Wrede af Elimä, Otto Rabbe (taulusta 543. Isä: Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb) s. 22.07.1783 Elimäki. k. 02.02.1842 Anjala. Aliluutnantti, vapaaherra .

1. puoliso Aminoff, Johanna Ulrika, Wrede af Elimä s. 25.06.1789 Maaninka. k. 15.04.1848 Anjala. Vihitty: 04.04.1809 Kuopion maaseurakunta.
Isä: Aminoff, Zachris Johan s. 19.07.1764 Iisalmi.
Äiti: Tawast, Maria Elisabet, Aminoff s. 25.09.1754 Kuopio.

Lapset:
1) Christina Maria (katso taulu 1057) s. 13.06.1810 Anjala. k. 01.05.1840 Anjala.
2) Sofia Lovisa Helena s. 29.07.1812 Anjala. k. 16.01.1851 Anjala.
3) Fredrika Carolina s. 31.01.1814 Anjala. k. 24.04.1907 Anjala.
4) Rabbe Zacharias (katso taulu 1058) s. 27.06.1815 Anjala. k. 15.01.1901 Elimäki.
5) Julia Ulrika s. 06.09.1817 Anjala. k. 29.07.1848 Anjala.
6) Carl Gustaf Fabian (katso taulu 1059) s. 24.10.1819 Anjala. k. 18.07.1892 Anjala. Kuvernööri, maaherra, vapaaherra, ylijohtaja.
7) Matilda Johanna (katso taulu 1060) s. 05.02.1822 Anjala. k. 24.02.1851 Anjala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 726 -

32. sukupolvi

Morian von, Juliana Charlotta, Köhler von (taulusta 544. Äiti: Creutz, Hedvig Helena) s. 23.10.1750 Parainen. k. 14.10.1826 Perniö.

1. puoliso Köhler von, Ture Ludvig s. 14.06.1727 Göteborg, Ruotsi. k. 07.11.1792 Perniö. Vihitty: 08.02.1767 Perniö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 727 -

32. sukupolvi

Morian von, Johan Christoffer (taulusta 544. Äiti: Creutz, Hedvig Helena) s. 18.11.1752 Perniö. k. 23.01.1811 Pernaja.

1. puoliso Rotkirch, Christina Catarina, Morian von s. 28.06.1772 Porvoon maalaiskunta. k. 22.01.1795 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 28.06.1787 Porvoon maalaiskunta.
N.N. s. 22.01.1795 Pernaja. k. JAN 1795

Isä: Rotkirch, Wentzel Fredrik s. 06.02.1727 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja Porvoon Stensbölessä, majuri.
Äiti: Lagerhjelm, Christina, Rotkirch s. 22.07.1741.

Lapset:
1) Johan Fredrik s. 03.06.1788 Pernaja. k. 28.07.1790 Pernaja.
2) Christina Charlotta (katso taulu 1061) s. 11.03.1790 Pernaja. k. 06.10.1832 Loviisa.
3) Johan Christoffer s. 16.06.1791 Pernaja. k. 19.03.1796 Pernaja.
4) Catharina Elisabet (katso taulu 1062) s. 05.02.1793 Pernaja. k. 18.10.1835 Turku.

2. puoliso Rotkirch, Maria Elisabet, Morian von s. 12.06.1777 Porvoon maalaiskunta. k. 11.08.1812 Ahvenanmeri. Vihitty: 15.09.1795 Porvoon maalaiskunta. Perhesuhteet: Toinen avioliitto oli serkun kanssa. Kuolinsyy: Hukkunut ?.
Isä: Rotkirch, Wentzel Fredrik s. 06.02.1727 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja Porvoon Stensbölessä, majuri.
Äiti: Lagerhjelm, Christina, Rotkirch s. 22.07.1741.
Lapset:
1) Johan Fredrik s. 12.08.1796 Pernaja. k. 29.08.1796 Pernaja.
2) Carl Gustav s. 12.08.1796 Pernaja. k. 13.05.1820 Pernaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 728 -

32. sukupolvi

Morian von, Beata Helena, Hästesko af Målargård (taulusta 544. Äiti: Creutz, Hedvig Helena) s. 28.05.1754 Perniö. k. 18.12.1841 Perniö.

1. puoliso Hästesko af Målargård, Johan Henrik s. 24.02.1741 Mikkeli. k. 08.09.1790 Tukholma. Eversti ?. Vihitty: 03.04.1770 Perniö.
Isä: Hästesko af Målargård, Gustav s. 1712.
Äiti: Fieandt von, Elsa Sofia, Hästesko af Målargård s. 01.11.1717 Siperia, Venäjä.

Lapset:
1) Gustav Johan s. 07.12.1771 Perniö. k. 16.10.1823 Mustio.
2) Otto Bernt s. 14.08.1773 Perniö. k. 05.05.1774 Laitila.
3) Charlotta Helena (katso taulu 1063) s. 23.08.1774 Laitila. k. 10.12.1850 Taalintehdas.
4) Bror s. 30.11.1776 Laitila. k. 08.08.1778 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 729 -

32. sukupolvi

Creutz, Agata, Goes van der (taulusta 545. Isä: Creutz, Carl Johan) s. 1765. k. 12.06.1812 Hollanti.

1. puoliso Goes van der, Frank Vihitty: 1789 (ennen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 730 -

32. sukupolvi

Creutz, Govertina, Limburg-Stirum van (taulusta 545. Isä: Creutz, Carl Johan) s. 11.02.1768 Haag, Hollanti. k. 26.05.1831 Kleef, Hollanti.

1. puoliso Limburg-Stirum van, Fredrik Albert s. 17.09.1756. k. 20.01.1817 Kleef, Hollanti. Vihitty: 07.09.1789 Haag, Hollanti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 731 -

32. sukupolvi

Creutz, Johanna Constantia, Bunge (taulusta 545. Isä: Creutz, Carl Johan) s. 09.00.1770. k. 07.07.1845 Beateberg, Ruotsi.

1. puoliso Bunge, Mårten s. 03.01.1764 Österhaninge, Ruotsi. k. 29.08.1815 Beateberg, Ruotsi. Vihitty: 10.00.1788 Hollanti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 732 -

32. sukupolvi

Stierncrona, Beata Sofia, Wrede af Elimä (taulusta 546. Äiti: Wrede af Elimä, Agneta) s. 13.11.1752. k. 21.07.1775 Anjala. Vapaaherratar.

1. puoliso Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb s. 25.04.1742 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi. k. 10.04.1828 Anjala. Vihitty: 02.06.1771.
Isä: Wrede af Elimä, Otto Gustav s. 06.05.1709 Riika, Latvia.
Äiti: Duffus, Charlotta Regina, Wrede af Elimä s. 30.10.1711 Lontoo, Englanti.

Lapset:
1) Agneta Charlotta s. 1772. k. 1772.
2) Gustaf (katso taulu 722) s. 04.07.1775 Anjala. k. 03.08.1830 Varkauden tehtaalla Leppävirralla. Vapaaherra, Ruotsi-Suomen armeijan everstiluutnantti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 733 -

32. sukupolvi

Korpenfelt, Joachim (taulusta 548. Äiti: Berg von, Margaretha) s. 1699. k. 1762 Vähä-Äiniö, Asikkala. Ratsutilallinen.

1. puoliso Mether, Sara, Korpenfelt

Lapset:
1) Sigfrid Joachim (katso taulu 1064) s. 1722-1723. k. 02.01.1765. Kornetti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 734 -

32. sukupolvi

Gestrin, Arvid (taulusta 549. Äiti: Berg von, Catharina Henrikintytär)

1. puoliso N.N., Gestrin

Lapset:
1) Nils s. 1710 Vanaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 735 -

32. sukupolvi

Gestrin, Sofia Katarina, Arenius (taulusta 549. Äiti: Berg von, Catharina Henrikintytär)

1. puoliso Arenius, Lars

Henkilöhakemisto


- Taulu 736 -

32. sukupolvi

Gestrin, Nils (taulusta 549. Äiti: Berg von, Catharina Henrikintytär) k. 27.12.1741 Asikkala.

1. puoliso Sorthan, Catharina, Gestrin
Isä: Sortanus, Arvid s. n. 1955. Hollolan Nastolan kappalainen (1687).
Äiti: Lindormi, Petronella, Sortanus s. n. 1665.

Lapset:
1) Florentina (katso taulu 1065) s. 1718. k. 26.06.1748 Orimattila.

2. puoliso Burman von, Maria Eleonora, Gestrin

Henkilöhakemisto


- Taulu 737 -

32. sukupolvi

Gestrin, Anna Margareta, Hofflin (taulusta 549. Äiti: Berg von, Catharina Henrikintytär) s. 28.01.1690 Helsinki.

1. puoliso Hofflin, Erik

Lapset:
1) Benjamin (katso taulu 1066) k. 20.03.1763.
2) Catharina Sofia (katso taulu 1067) s. n. 1719. k. 08.04.1803 Pielisjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 738 -

32. sukupolvi

Gestrin, Henrik Johan (taulusta 549. Äiti: Berg von, Catharina Henrikintytär) s. 1699. k. 1742.

1. puoliso Mether, Catharina, Gestrin

Lapset:
1) Henrik Jakob s. 16.12.1741 Padasjoki. k. 09.02.1809 Akaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 739 -

32. sukupolvi

Horn af Åminne, Ebba Katarina, Brummer (taulusta 551. Isä: Horn af Åminne, Gustaf Arvidinpoika) s. n. 1695 Nyystölän kartano, Padasjoki. k. 1730 Vesijako, Padasjoki.

1. puoliso Brummer, Georg Jean s. 1685 (1695) Vesijaon Säteri, Padasjoki. k. 1756 Vesijaon Säteri, Padasjoki.
Isä: Brummer, Hinrik Matthias s. 1650-60. Luutnantti.
Äiti: Svala, Elisabet Jesperintytär, Brummer

Lapset:
1) Anders (katso taulu 1068) s. 25.11.1718 Vesijaon Säteri, Padasjoki.
2) Mauritz (katso taulu 1069) s. 1723 Vesijaon Säteri, Padasjoki. Kuolinsyy: Keuhkotauti.
3) Ebba Elisabetha (katso taulu 1070) s. 1724 Nyystölän kartano, Padasjoki.
4) tyttö s. 1725. k. 1740.
5) Hans Henric (katso taulu 1071) s. 28.06.1727 Padasjoki. k. 12.12.1802 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti, (furiiri). Kuolinsyy: Keltatauti, paise.

Henkilöhakemisto


- Taulu 740 -

32. sukupolvi

Horn af Åminne, Anna Maria Gustafintytär, Pfaler von (taulusta 551. Isä: Horn af Åminne, Gustaf Arvidinpoika) s. 1694. k. 17.02.1779 Jämsän Heikkilä. Perhesuhteet: Ruotsalaista vapaaherrallista sukua n:o2.

Kuollut 17.12.1779 Jämsä Heikkilä ?

1. puoliso Pfaler von, Berndt s. 1692. k. 17.05.1753 Vesijako, Padasjoki. Luutnantti, ratsutilallinen.
Omisti äitinsä kautta 15.12.1720 Partolan säterin Pirkkalassa, muutti muutti Padasjoelle.

Isä: Pfaler von, Nils
Äiti: Birckholz von, Anna Margareta

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 1072) s. 1720 Padasjoki. k. 23.09.1800 Padasjoki.
2) Karl Johan s. 15.09.1724 Vesilahti. k. 30.01.1775 Pirkkala.
3) Kristina Elisabet s. 1725. k. 03.08.1791 Padasjoki.
4) Sara Juliana s. 1730. k. 1797.
5) Gustaf Berndt (katso taulu 1073) s. 13.03.1731 Padasjoki. k. 05.04.1796 Padasjoki. Padasjoen Vesijaon ratsutilan omistaja.
6) Märta Beata (katso taulu 1074) s. 1735. k. 18.01.1790 Turku.
7) Niklas s. 1744. k. 25.08.1811 Partola, Pirkkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 741 -

33. sukupolvi

Meyer Schauensee von, Joseph Leonz (taulusta 552. Äiti: Allmend an der, Maria Barbara) s. 25.06.1695 (getauft) Luzern. k. 1764 haudattu 23.04.1764 Luzern. Herr zu Schauensee, Komponist, Mitglied des Grossen und Kleinen Rates in Luzern.

1. puoliso Rusconi, Anna Cäcilia, Meyer Schauensee von s. 08.10.1700 (getauft) Luzern. k. 1746 haudattu 19.02.1746 Luzern. Vihitty: 05.10.1719 Schloss Heidegg zu Gelfingen.
Isä: Rusconi, Johann Baptist Carl Fulgentius s. 1667. Ritter, Mitglied des Grossen Rates in Luzern, Landvogt zu Habsburg.
Äiti: Meyer Schaeuensee, Johanna Francisca, Rusconi

Lapset:
1) Johan Jacob Christoph Xaver (katso taulu 1075) s. 26.07.1734 (getauft) Luzern. k. 04.10.1802 Luzern. Mechaniker, erverfertigte Musikinstrumente, Herr zu Schauensee.

Henkilöhakemisto


- Taulu 742 -

33. sukupolvi

Toll, Fredrik (taulusta 553. Äiti: Svinhuvud af Qvalstad, Anna) s. 1679. k. 1741. Majuri.


Lapset:
1) Ulrika (katso taulu 1076) s. 1729. k. 1799.

Henkilöhakemisto


- Taulu 743 -

33. sukupolvi

Schøller II, Christian (taulusta 554. Äiti: Grüner, Ebba Ovidia) s. 12.01.1760 Margaard, Fyn, Tanska. k. 10.10.1832 Pedersborg, Sorø, Tanska.

1. puoliso Falkenskjöld, Vibeke Marie, Schøller II s. 10.09.1778. k. 25.08.1831 Pedersborg, Sorø, Tanska.

Lapset:
1) Christian (katso taulu 1077) s. 17.03.1804 Slagelse, Tanska. k. 09.07.1888 Frederiksberg, Tanska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 744 -

33. sukupolvi

Brand, Felix Emil Wilhelm (taulusta 555. Isä: Brand, Jakob Johan) s. 09.06.1814 Karjaa. k. 05.12.1881 Helsinki.

1. puoliso Schoultz von, Johanna Carolina Ulrika, Brand s. 06.03.1813 Tukholma. k. 28.02.1863 Helsinki. Oopperalaulaja. Vihitty: 14.11.1842 Lohja.
Isä: Schoultz von, Nils Fredrik s. 20.06.1767.
Äiti: Gripenberg, Johanna Henrika, Schoultz von s. 11.05.1784 Sääksmäki.

Lapset:
1) Johanna Emilia Margareta s. 24.10.1852 Hämeenlinna. k. 10.02.1853 Hämeenlinna.

2. puoliso Rosenström, Amanda Olivia, Brand s. 16.03.1841 Tyrväntö. k. 03.04.1893 Helsinki. Vihitty: 28.12.1865 Helsinki.
Isä: Rosenström, Gustav
Äiti: Hedda Johansdotter, Rosenström
Lapset:
1) Olivia Vilhelmina (katso taulu 1078) s. 23.02.1862 Helsinki. k. 21.04.1940 Iitti.
2) Hilda Emerentia (katso taulu 1079) s. 23.01.1866 Helsinki. k. 03.12.1928 Helsinki.
3) Emilia Petronella s. 30.01.1868 Helsinki. k. 10.09.1930 Helsinki.
4) Johan Alfred Vilhelm s. 23.01.1873 Helsinki. k. 13.04.1883 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 745 -

33. sukupolvi

Brand, Margareta Elisabet, Pihlström / Pihlaja (taulusta 557. Isä: Brand, Evert Johan) s. 23.09.1792. k. 10.03.1850 Isojoki.

1. puoliso Pihlström / Pihlaja, Matts s. 03.06.1790 Isojoki. k. 06.05.1838 Isojoki. Vihitty: 19.02.1818 Isojoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 746 -

33. sukupolvi

Brand, Constantia Charlotta, Hofstein von (taulusta 558. Äiti: Brand, Anna Sofia) s. 21.01.1791. k. 10.12.1857 Tukholma.

1. puoliso Hofstein von, Bengt August

2. puoliso Stiernstedt, Lars

Henkilöhakemisto


- Taulu 747 -

33. sukupolvi

Brand, Carolina Lovisa, Serén (taulusta 560. Isä: Brand, Gustaf Adolf) s. 22.09.1803 Turku. k. 02.10.1864 Turku.

1. puoliso Serén, Adolf s. 30.11.1802 Kemiö. k. 27.05.1849 Turku. Vihitty: 05.01.1841 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 748 -

33. sukupolvi

Brand, Gustava, Indrén (taulusta 560. Isä: Brand, Gustaf Adolf) s. 09.05.1805 Turku. k. 15.01.1893 Turku. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Indrén, Nils Daniel Abraham-Nilsinpoika s. 16.04.1798 Keuruu. k. 15.04.1844 Turku. Kauppias Turussa. Vihitty: 17.01.1827 Turku.
Isä: Indrenius / Indrén, Abraham Nils Abrahaminpoika s. 18.01.1776 Keuruu. Tilanomistaja Ähtärissä.
Äiti: Kingelin, Christina Elisabet, Indrenius / Indrén s. 26.03.1778 Keuruu.

Lapset:
1) Amanda Gustava s. 08.11.1827. k. 12.03.1907.
2) Anna Elisabet (katso taulu 1080) s. 28.09.1829 Turku. k. 07.07.1918 Turku.
3) Josefina Rosalie (katso taulu 1081) s. 11.12.1831. k. 15.01.1856.
4) Nils Emil (katso taulu 1082) s. 12.12.1833. k. 17.05.1891.
5) Rosa Johanna s. 04.05.1835. k. 19.02.1907 Tampere.
6) Georg Fritjof s. 23.12.1836.
7) Maria Lovisa (katso taulu 1083) s. 08.01.1838. k. 19.03.1871.
8) Augusta Sofia (katso taulu 1084) s. 22.10.1839 Turku. k. 01.01.1918 Turku.
9) John Adolf s. 22.03.1842. k. 04.01.1871 Turku.
10) Sofia (katso taulu 1085) s. 15.04.1844.

Henkilöhakemisto


- Taulu 749 -

33. sukupolvi

Rosvall, Johanna Vilhelmina, Suontaka (taulusta 562. Isä: Brand Rosvall, Vilhelm Johan) s. 08.11.1839 Uusikaupunki. k. 20.08.1918 Laitila.

1. puoliso Suontaka, Johan Josefsson s. 15.10.1837 Lokalahti. k. 19.12.1920 Laitila. Vihitty: 24.06.1866.

Henkilöhakemisto


- Taulu 750 -

33. sukupolvi

Ingman, Henrik Johan Henrikinpoika (taulusta 563. Isä: Ingman, Henrik Henrikinpoika) s. 01.12.1773 Pohjan pitäjä, Mörbyn rusthollissa . k. 13.11.1819 Lohtaja. Kommisionimaanmittari Vaasan läänissä.

Maanmittarituttkinto 1794, varamaanmittari 12.11.1798, komisionimaanmittari 17.10.1809 Vaasan läänissä, jossa toimitti mm isojakotöitä Karhin ja Maringoisten kylissä. Asui Lohtajalla. Henrik Johan Ingman'ille syntyi kahdeksan poikaa ja kaksi tytärtä. Lapsista kuoli kolme varhain. Ingman oli Uudeltamaalta Pohjan pitäjästä, muuttanut Lohtajalle vuonna 1798. Brita Magdalena Cajanus, joka kymmenen vuoden vanhana oli muuttanut Toholammilta Lohtajan emäkirkolle asumaan, meni siellä naimisiin Ingmanin kanssa vuonna 1798. He ostivat siellä kirkonkylästä Erkkilän vähäisen talon, jossa heille syntyi kahdeksan poikaa ja kaksi tytärtä, joista kolme kuoli varhain. Antero oli sisaruksista nuorin ja oli vain puolen vuoden vanha, kun isä kuoli parhaassa miehuuden iässä. Perhe joutui tämän kautta suureen köyhyyteen. lähde: Gustaf Johansson: Muistelmia Antero Wilhelm Ingmanin elämästä; Suomen lähetysseura Helsinki 1927 (M. Strang'illa on ko. kirja)

1. puoliso Cajanus, Brita Magdalena, Ingman s. 06.06.1773 Lohtaja . k. 09.03.1845 Lohtaja . Vihitty: 07.10.1798 Lohtaja .
Brita Magdalena Cajanus oli uskonnollismielinen.

Isä: Cajanus, Gustaf Johan Petterinpoika s. 31.10.1731 Vähäkyrö. Lohtajan pitäjänapulainen 1766, sijoitettuna Toholammille 1775.
Äiti: Frosterus, Catharina Christina Jakobintytär, Cajanus s. 24.07.1746 Oulu.

Lapset:
1) Gustaf Henrik ( Kustaa ) (katso taulu 1086) s. 16.04.1799 Mörby (ehkä Lohtajalla?). k. 26.07.1842 Kristiinan kaupungissa (kirjoilla Kauhavalla). Kappalainen Kauhava 1839. Lisätietoja: Kirjoilla Kauhavalla.
2) Karl Fredrik Henrik-Johaninpoika (katso taulu 1087) s. 11.04.1801 Lohtaja. k. 06.07.1850 Lohtaja. Kyydinohjaaja, vouti Oulussa, vääpeli, kaupungin viskaali Oulussa.
3) Abraham Edvard Henrik-Johaninpoika (katso taulu 1088) s. 12.07.1803 Lohtaja . k. 30.07.1837 Ullava. Ullavan saarnaaja 1829.
4) Johan Jakob Henrik-Johaninpoika (katso taulu 1089) s. 27.02.1805 Lohtaja. k. 30.08.1846 Toholampi. Kappalainen Toholampi 1838. Kuolinsyy: Rinta- ja vesitauti.
5) Axel Ferdinand s. 06.09.1807 Lohtaja. k. 07.08.1813 Lohtaja.
6) Erik Aleksander (Alexander), (katso taulu 1090) s. 14.02.1810 Lohtaja . k. 14.05.1858 Helsinki . Lääkäri, tohtori, lapsenpäästöopin professori.
7) Johanna Gustava s. 20.06.1812 Lohtaja. k. 31.07.1813 Lohtaja.
8) Brita Johanna s. 30.01.1814 Lohtaja. k. 29.07.1872 Lohtaja. Perhesuhteet: Naimaton.
9) Axel Ferdinand s. 07.01.1818 Lohtaja. k. 14.07.1819 Lohtaja.
10) Antero Wilhelm (katso taulu 1091) s. 07.07.1819 Lohtaja . k. 05.09.1877 Helsinki . Jumaluusopin professori .

Henkilöhakemisto


- Taulu 751 -

33. sukupolvi

Ingman, Karl Elias (taulusta 563. Isä: Ingman, Henrik Henrikinpoika) s. 1779. Kersantti. Lisätietoja: Muutti Ruotsiin.

Kersantti. Muutti Ruotsiin 1841.

1. puoliso Orjala, Hedvig Maria Ulrika, Ingman

Henkilöhakemisto


- Taulu 752 -

33. sukupolvi

Ingman, Anna Kristiina, Vallén (taulusta 563. Isä: Ingman, Henrik Henrikinpoika) s. 1784 Pojo. k. 22.05.1851 Lappajärvi.

1. puoliso Vallén, Anders Gustaf s. 06.10.1788 Lohtaja ?. k. 02.09.1847 Lappajärvi på Annala gård i Tarvola by . Nimismies Lohtaja, 1818 Lappajärvellä. Vihitty: 04.01.1818 Lohtaja.
I ett 22.4.1817 daterat avgångsbetyg från Nummis till Lochteå kallas han vice länsman. I Lochteå bodde han på Erikkälä i Lochteå by och kallades då kronolänsman men flyttade redan följande år till Lappajärvi där han var expeditionsfogde och kronolänsman. Död i Lappajärvi på Annala gård i Tarvola by 2.9.1847.

Isä: Valén, Johan Anders s. 24.11.1754 Kovela hemman. Vice länsman och 1822 gamle brofogd.
Äiti: Jordström / Hjortström, Anna Maria, Vallén s. 1752.

Lapset:
1) Gustaf Wilhelm s. 20.08.1818 Lappajärvi. k. 29.04.1819.
2) August Fredrik s. 04.08.1821 Lappajärvi. k. 10.11.1874 Lappajärvi. Sockenskrivare i Lappajärvi. Perhesuhteet: Ogift, bodde tillsammans med sin kusin Sophia Wilhelmina Tolpo f. 1815 och sin. Ammatinlisäyksiä: moster Hedwig Maria Ingman f . 1794 på Tarvola Annala N:r 3 i Lappajärvi.
3) Christina Sofia Charlotta s. 08.05.1824 Lappajärvi. k. 04.07.1825 Lappajärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 753 -

33. sukupolvi

Ingman, Harald Henrikinpoika (taulusta 563. Isä: Ingman, Henrik Henrikinpoika) s. 28.04.1785 Pohja, Mörby ? . k. 02.01.1832 Alavus haudattu Alavus, hautakivi on olemassa. Maanmittari, Komisione landmetare.

Maanmittausauskultantti 09.08.1804. Varamaanmittari 24.03.1813. Komm. maanmittari Vaasan läänissä 25.03.1816. Komisionimaanmittari sanotussa läänissä. Asui Alavudella.

1. puoliso Grönlund, Catarina Margareta, Ingman s. 04.04.1787 Kangasala . k. 20.11.1845 Alavus, Alavudenkylä numero 4, Haverin talossa haudattu Alavuden hautausmaa.
Isä: Grönlund, Anders s. 29.11.1754 Pirkkala. Kirkkoherra, Kuortane.
Äiti: Asp, Kristina Elisabet, Grönlund s. 15.02.1763 Teisko.

Lapset:
1) Antero (Anders) Henrik (katso taulu 1092) s. 10.10.1812 Alajärven Paavola, Alajärvi. k. 03.04.1856 Soini. Kappalainen, Soinin saarnaaja 1842.
2) Berndt Enoch Haraldinpoika (katso taulu 1093) s. 12.09.1814 Alajärvi, Paavolan talossa. k. 14.03.1879 Kalajoki. Kirkkoherra, Kalajoki 1867.
3) Herman Haraldinpoika (katso taulu 1094) s. 10.06.1816 Alavus; Kuortaneen Haaverisa. k. 28.02.1875 Oulu haudattu Ii. Kirkkoherra Sodankylässä.
4) Lovisa (katso taulu 1095) s. 15.02.1818. k. 26.11.1888.
5) Wilhelm Haraldinpoika (katso taulu 1096) s. 12.11.1820 Alavus . k. 23.05.1875 Teuva . Kyrkoherde; Kirkkoherra.
6) Reinhold s. 1822. k. pienenä haudattu Alavuden hautausmaa. Lisätietoja: Haudattu samaan hautaan vahempiensa kanssa Alavudella.
7) Ebba Elisabet s. 14.07.1824. k. 27.051868 Ruokolahden kappalaisen talossa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 754 -

33. sukupolvi

Ingman, Hedvig Ulrika, Orjala (taulusta 563. Isä: Ingman, Henrik Henrikinpoika) s. 27.07.1791. k. 14.08.1825 Lohtaja .

1. puoliso Orjala, Jaakko Juhananpoika s. 17.06.1792 Lohtaja ?. k. 17.11.1864. Talollisen poika. Vihitty: 13.04.1814 Lohtaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 755 -

33. sukupolvi

Ingman, Gustava Lovisa, Wendell (taulusta 564. Isä: Ingman, Karl Henrikinpoika ( Karle )) s. 12.04.1796. k. 14.02.1884.

1. puoliso Wendell, Karl Noël s. 11.01.1787. k. 07.05.1869 Pohjan Persböle. Ylioppilas; Hankoniemen valotorninvartija. Vihitty: 24.12.1813 Pohja.
Ylioppilas Turussa 1805 Wendell, Noachus, Nyl. _ 923. Tammisaaren vt. pedagogina v. 1806. Maanviljelijä, tilanomistaja Tenholassa. Hankoniemen majakanvartija. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Johan Johansson s. 30.05.1746 Gennarby. Tenholan Gennarby´n Storgård´in lampuoti.
Äiti: Lisa Andersdotter

Lapset:
1) Karl Noach (katso taulu 1097) s. 10.04.1817 Pohja. Kruununimismies, Piikkiö, Perniö.
2) Sofia Charlotta Fredrika (katso taulu 1098) s. 08.06.1820 Pohja. k. 26.08.1886 Helsinki.
3) Johan Edvard (katso taulu 1099) s. 26.10.1823 Tenhola. k. 14.10.1917 Hämeenlinna. Hämeen läänin yleisen sairaalan taloudenhoitaja.
4) Gustav Albert (katso taulu 1100) s. 10.02.1826 Tenhola, Germondby. k. 12.04.1900 Helsinki. Keisarillisen pankin kirjuri.
5) Lovisa s. 22.05.1828 Tenhola, Germondby. k. 03.06.1828.
6) Amanda Jakobina s. 04.09.1829 Tenhola, Germondby.
7) Matilda Emelie (katso taulu 1101) s. 05.01.1832 Tenhola, Germondby.
8) Fridolf Vilhelm (katso taulu 1102) s. 19.06.1834 Tenhola. k. 16.01.1914 Perniö. Suomen pankin konttorin kirjuri 1855, kirjanpitäjä 1860, ero 1863. Ammatinlisäyksiä: Tilanomistaja Perniö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 756 -

33. sukupolvi

Ingman, Kaarle Henrik (taulusta 564. Isä: Ingman, Karl Henrikinpoika ( Karle )) s. 19.11.1799 Pohja. k. 08.05.1831 Nowo Vies, Puola. Suomen henkivartiopataljoonan saarnaaja. Kuolinsyy: Kuoli koleraan Puolan sodassa.

Karl Henrik Ingman oli sotapappi. Kävi Turun koulussa ylioppilaaksi 9/6 1821. Papiksi vihitty 7/6 1823 ja määrätty Espoon kappalaisen apulaiseksi. Suomen henkivartiopataljoonan saarnaaja, seurasi pataljoonaansa Puolan sotaan. Kaatui siellä ?/5 1831 (luettelosta poistettu 9/5). Karl Henrikin vaimo kuoli nuorena 1829, olikohan se syy minkä takia Karl Henrik lähti sotatantereelle. (M. Strang´in huomautus) Puolan kapina joka syttyi Varsovassa 1830. Venäläiset karkoitetiin ja Keisari Nikolai I julistettiin valtiopäivillä tammik. 25 p. 1831 kruununsa menettäneeksi. Taisteluissa Diebitschin johtamia venäläisiä vastaan puolalaisilla oli aluksi menestystä, mutta sitten he tekivät sotilaallisia erehdyksiä ja joutuivat ratkaisevasti tappiolle toukok. Ostrolenkan luona. (Tietosanakirja v. 1915 osa 7, sivu 1117) Kuolintieto + paikka: Lähde: Donald Wilén Ylioppilas Turussa 9.6.1821. Merkitty Uusmaalaisen osakunnan matrikkeliin Turun palon jälkeen [1821] Carolus Henricus Ingman, natus die 19:o Novembris 1799 in parœcia Pojo, patre pædagogo. E Schola privata Albo Universitatis adscriptus die die 9:o Junii. - t. f. Batallions predikant vid Finska Gardet. Död. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 5.6.1823. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 7.6.1823. Espoon kappalaisen apulainen 1823. Suomen kaartin vt. pataljoonansaarnaaja 1827, vakinainen 1828. Kuoli koleraan Puolan Nowo Vies'issa 8.5.1831. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Brodd, Anna Jakobina, Ingman s. 06.12.1801 Suomenlinna, Viapori. k. 05.11.1829 Espoo.
Majurin tytär. Tietojen tarkennus: Lähde: Donald Wilén

Isä: Brodd, Per Gustaf Majuri.
Äiti: Brodd, Hedvig Kristina, Melan

Henkilöhakemisto


- Taulu 757 -

33. sukupolvi

Ingman, Gustava Sofia, Novitski (taulusta 565. Isä: Ingman, Johan Henrikinpoika)

1. puoliso Novitski, Michael s. 1781. k. 02.12.1814. Venäjän Suomessa olleen muonitusvirkamieskunnan venäläinen virkamies.

Lapset:
1) Sofia Wilhelmina (katso taulu 1103) s. 24.06.1813 Tammisaari. k. 08.05.1885 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 758 -

33. sukupolvi

Ingman, Johan Fredrik (taulusta 565. Isä: Ingman, Johan Henrikinpoika) s. 15.03.1790 Tammisaari ??. k. 23.04.1831. Värjäri Tammisaaressa.

1. puoliso Dahlgren, Maria Elisabet, Ingman s. 1777 Turku. k. 1821 Tammisaari ??. Värjärin leski. Vihitty: 29.12.1812.

Lapset:
1) Fredrika Karolina Gustava (katso taulu 1104) s. 28.01.1814 Tammisaari ??.
2) Maria Josefa Emilia s. 02.02.1819 Tammisaari ??. k. 23.07.1821 Tammisaari ??.
3) Edla Johanna Amalia s. 09.02.1821 Tammisaari ??. k. 12.12.1822 Tammisaari ??.

2. puoliso Domander, Maria Gustava, Ingman s. 29.05.1802. k. 19.07.1823 Tammisaari ??. Vihitty: 28.12.1821 Nummi.
Isä: Domander, Justus s. 01.09.1761 Hämeenlinna. Kappalainen Lohjan Nummella.
Äiti: Endahl, Maria, Domander
Lapset:
1) ???? s. 1823 Tammisaari. Kuolinsyy: Syntyi ja kuoli samana päivänä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 759 -

33. sukupolvi

Ingman, Sofia Katarina, Novitski (taulusta 565. Isä: Ingman, Johan Henrikinpoika) s. 07.08.1793 Tammisaari ??. k. 12.05.1860.

1. puoliso Novitski, Mikael Vilhelm s. 1781. k. 02.12.1814.

Henkilöhakemisto


- Taulu 760 -

33. sukupolvi

Naukler, Anna Sofia, Nyberg (taulusta 566. Äiti: Ingman, Anna Elisabet) s. 19.05.1784 Kägra, Bromarv.

1. puoliso Nyberg, Henrik Rruukuntekijä Tammisaaresta (krukmakare).

Lapset:
1) Carl Otto s. 06.04.1812 Tammisaari.
2) Nyberg Lovisa Charlotta s. 28.09.1814 Tammisaari.
3) Adolf Fredrik s. 22.06.1820 Tammisaari.
4) Aron Wilhelm s. 01.07.1824 Tammisaari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 761 -

33. sukupolvi

Naukler, Wendla Elisabeth, Forsström (taulusta 566. Äiti: Ingman, Anna Elisabet) s. 15.04.1790 Kägra, Bromarv. k. 1848 Helsinki haudattu 05.03.1848.

1. puoliso Forsström, Henrik s. 28.12.1798 Sipoo. k. 06.01.1828 Helsinki. Kammakarmästare, kammanvalmistajamestari. Vihitty: 06.08.1817 Tammisaari. Kuolinsyy: Älfkarlebysjuka; spitaali.

Lapset:
1) Sofia Elisabet (katso taulu 1105) s. 05.07.1818 Helsinki.
2) Adolf Fredrik s. 11.02.1822 Helsinki.
Eräs kondiittori Adolf Fredrik Forsström meni 05.03.1853 Helsingissä naimisiin Sofia Charlotta Björklund´in kanssa s. 1829, joka oli satulaseppä G.W. Björklund´in tytär. Onkohan sama mies? ihmettelee Martti strang

Henkilöhakemisto


- Taulu 762 -

33. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Gustav Reinhold (taulusta 567. Isä: Jägerhorn af Spurila, Gustav Johan) s. 05.08.1779 Skeda, Östgötland, Ruotsi. k. 01.08.1833 Porvoo.

1. puoliso Östberg, Maria Sofia, Jägerhorn af Spurila s. 24.05.1786 Itägöötanmaa, Ruotsi. k. 11.07.1853 Pietari, Venäjä. Vihitty: 1808 Viapori, Helsinki.

Lapset:
1) Amalia Sofia Charlotta s. 24.01.1809 Viapori, Helsinki. k. 1823 Pietari, Venäjä.
2) Carl Gustav s. 16.05.1825 Tuusula. k. 20.06.1838 Pargala, Venäjä.
3) Maria Lovisa s. 16.05.1825 Tuusula. k. 20.02.1826 Sipoo.
4) Maria Sofia s. 17.03.1827 Sipoo. k. 13.06.1857 Pietari, Venäjä.
5) Johanna Vilhelmina s. 20.08.1829 Sipoo. k. 27.02.1845 Pietari, Venäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 763 -

33. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carl Johan (taulusta 567. Isä: Jägerhorn af Spurila, Gustav Johan) s. 14.12.1819 Turku. k. 24.06.1890 Helsinki.

1. puoliso Knorring von, Louise Henriette Angelique, Jägerhorn af Spurila s. 12.12.1837 Vaasa. k. 16.09.1896 Helsinki. Vihitty: 22.06.1862 Pirkkala.
Isä: Knorring von, Johan Gustav s. 15.07.1789 Kokemäki (Kumo gård). Tornion kihlakunnantuomari.
Äiti: Ehrenstolpe, Henriette Elisabet, Knorring von s. 10.02.1798 Kangasala (Maatialan sukutila Pirkkala).

Lapset:
1) Sigrid Louise Elisabet s. 13.06.1863 Helsinki. k. 12.01.1876 Helsinki.
2) John Gustav s. 23.06.1865 Helsinki. k. 14.05.1877 Helsinki.
3) Carl George (katso taulu 1106) s. 02.12.1866 Helsinki. k. 23.11.1945 Helsinki.
4) Henriette Hedvig Agate s. 01.09.1868 Pirkkala. k. 17.04.1893 Helsinki.
5) Dagmar Eleonore Angelique (katso taulu 1107) s. 27.12.1869 Helsinki. k. 28.06.1946 Helsinki.
6) Marie Matilde Justine (katso taulu 1108) s. 20.11.1871 Helsinki. k. 12.01.1898 Helsinki.
7) Rolf Reinhold s. 20.11.1871 Helsinki. k. 07.03.1880 Oulu.
8) Anna Tyra Emilia s. 30.08.1873 Pirkkala. k. 16.01.1950 Helsinki.
9) Ernst Henrik (katso taulu 1109) s. 05.12.1875 Helsinki. k. 26.08.1938 Helsingin pitäjä, Malmi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 764 -

33. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Johan Reinhold (taulusta 568. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Ernst) s. 28.05.1794 Mietoinen. k. 24.04.1874 Mietoinen.

1. puoliso Lybecker, Henrietta Christina, Jägerhorn af Spurila s. 22.06.1798 Mynämäki. k. 17.10.1879 Yläne. Vihitty: 13.05.1830 Yläne.
Isä: Lybecker, Georg Henrik s. 11.04.1765 Mietoinen. Majuri, vapaaherra.
Äiti: Blom / Blum, Christina Margaretha, Lybecker s. 22.09.1772 Piikkiö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 765 -

33. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Blechard Gustaf (taulusta 568. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Ernst) s. 15.09.1803 Yläne. k. 02.02.1879 Yläne. Tullihallituksen asessori.

1. puoliso Schwenzon, Anna Helena Lovisa, Jägerhorn af Spurila s. 07.11.1816 Helsinki. k. 04.08.1900 Yläne. Vihitty: 14.06.1837 Vaasa.
Isä: Schwenzon, Peter
Äiti: Schwanenbach, Vilhelmina Augusta, Schwenzon

Lapset:
1) Reinhold Ernst Peter s. 26.03.1838 Helsinki. k. 27.03.1926 Espoo.
2) Carl Anton Alexander (katso taulu 1110) s. 01.10.1839 Helsinki. k. 18.07.1887 Yläne.
3) Constance Vilhelmina Christina s. 04.10.1841 Helsinki. k. 20.06.1901 Helsinki.
4) Helena Sofia Lovisa (katso taulu 1111) s. 01.08.1843 Helsinki. k. 26.05.1933 Espoo.
5) Fanny Charlotta Vilhelmina (katso taulu 1112) s. 01.07.1845 Helsinki. k. 13.05.1884 Helsinki.
6) Hedvig Eugenie Bleckhardina s. 04.11.1847 Helsinki. k. 04.04.1931 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 766 -

33. sukupolvi

Lagerborg, Hedvig Catarina, Ehrenström (taulusta 569. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Hedvig Eleonora) s. 10.11.1788 Askainen. k. 08.10.1834 Helsinki.

1. puoliso Ehrenström, Johan Albrekt s. 28.08.1762 Helsinki. k. 15.04.1847 Helsinki. Vihitty: 15.08.1829 Turku.
Isä: Ehrenström, Nils Albrekt s. 21.09.1723 Mönsterås, Ruotsi.
Äiti: Sederholm, Christina Catharina Sofia, Ehrenström s. 04.01.1735 Helsinki.

Lapset:
1) Alexander Heribert s. 17.10.1821 Helsinki. k. 07.04.1863 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto


- Taulu 767 -

33. sukupolvi

Lagerborg, Viveka Eleonora, Lagersparre (taulusta 569. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Hedvig Eleonora) s. 09.07.1790 Askainen. k. 31.12.1872 Turku.

1. puoliso Lagersparre / Reuterskjöld, Herbert Conrad s. 31.10.1765 Tukholma. k. 27.06.1821 Helsinki. Vihitty: 14.03.1813 Turku.
Isä: Lagersparre / Reuterskjöld, Axel Didrik s. 13.01.1714 Tukholma.
Äiti: Wefverstedt, Eva Anna, Lagersparre / Reuterskjöld s. 30.11.1729.

Lapset:
1) Alexander Axel Conrad s. 24.03.1814 Turku. k. 08.04.1814 Turku.
2) Konstantia Wilhelmina (katso taulu 1113) s. 08.03.1815 Turku. k. 07.02.1839 Helsinki.
3) Henriette Sofie Eleonora s. 31.05.1816. k. 23.11.1828 Maaria.
4) Johan Axel Herbert s. 18.08.1818. k. 22.04.1836 Turku.

2. puoliso Wallensköld, Erik, Wallenius s. 04.05.1779 Tohmajärvi. k. 18.10.1846 Turku. Turun hovioikeuden presidentti. Vihitty: 17.07.1827 Turku.
Wallensköld [-söld]. E r i k W. (1779-1846), presidentti, alkuaan Wallenius. Antauduttuaan virkamiesuralle W. pääsi 1808 Savon ja Karjalan läänin lääninsihteeriksi, siirtyi 1809 hallituskonseljiin protokollasihteeriksi ja nimitettiin 1811 kansliatoimituskunnan esittelijäsihteeriksi. V. 1816 hän tuli talousosaston jäseneksi ja mainitun toimituskunnan päälliköksi. Sai pyynnöstä eron siitä toimesta 1820 ja määrättiin Suomen pankin johtajaksi, oli v:sta 1822 Turun läänin virkaa tekevänä ja v:sta 1826 vakinaisena maaherrana, siirrettiin 1828 Kymin-kartanonläänin maaherraksi, mutta otti ennen tähän virkaan astumistaan eron. Nimitettiin 1832 Turun hovioikeuden presidentiksi ja aateloitiin samana vuonna nimellä Wallensköld. Sai vapautuksen presidentinvirasta 1840. W. oli tunnettu taitavaksi ia oikeudelliseksi virkamieheksi. K.W. Rauhala, dosentti Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1919

Isä: Wallenius, Gabriel Josefinpoika s. 22.11.1725 Tottijärvi. Kruununvouti Liperissä, asessori.
Äiti: Possenius, Kristiina Sofia, Wallenius s. 11.06.1745.

Lapset:
1) Adolf Waldemar (katso taulu 1114) s. 30.05.1828 Turku. k. 17.03.1873 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 768 -

33. sukupolvi

Lagerborg, Vendla Fredrika, Tandefelt (taulusta 569. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Hedvig Eleonora) s. 12.04.1793 Askainen. k. 15.04.1833 Helsinki.

1. puoliso Tandefelt, Adolf Fredrik s. 17.11.1778 Hartola. k. 02.11.1831 Turku. Vihitty: 01.12.1818 Maaria.
Isä: Tandefelt, Otto s. 18.08.1740 Hartola.
Äiti: Toll, Benedikta Fredrika, Tandefelt s. 08.12.1753 Sysmä.

Lapset:
1) Adolf Heribert Robert (katso taulu 1115) s. 14.09.1819 Turku. k. 28.12.1904 Hamina.
2) Mauritz Otto Albert s. 03.12.1822 Turku. k. 06.04.1850 Hartola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 769 -

33. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman Reinhold (taulusta 570. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Ulrika Sofia) s. 22.10.1791 Askainen. k. 07.06.1859 Sölvesborg, Ruotsi.

1. puoliso Ehrenheim, Lovisa Ulrika, Fleming af Liebelitz s. 05.12.1791. k. 17.11.1868 Tukholma.
Isä: Ehrenheim, Peter Reinhold
Äiti: Tersmeden, Fredrika, Ehrenheim

Lapset:
1) Clas Herman Reinhold s. 08.11.1832 Linköping, Ruotsi. k. 11.09.1852 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 770 -

33. sukupolvi

Pont de, Reinhold Fredrik (taulusta 571. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Anna Charlotta) s. 17.01.1797 Somero. k. 01.02.1867.

1. puoliso Skogman, Maria Helena, Pont de s. 15.04.1814 Kemiö. k. 06.12.1893 Karuna.
Isä: Skogman, Erik
Äiti: Lena Eriksdotter, Skogman

Lapset:
1) Frans Ferdinand s. 24.10.1855 Karuna. k. 15.02.1862 Sauvo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 771 -

33. sukupolvi

Pont de, Frans Ferdinand (taulusta 571. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Anna Charlotta) s. 15.12.1799 Sauvo. k. 03.01.1868 Sauvo.

1. puoliso Gadolin, Emilia Karolina, Pont de s. 27.04.1813 Turku. k. 03.04.1868 Sauvo. Vihitty: 07.07.1840.
Isä: Gadolin, Johan s. 05.06.1760 Turku. Kemian professori.
Äiti: Thileman, Hedvig Magdalena, Gadolin s. 14.10.1776 Turku.

Lapset:
1) Ebba Emelie Charlotta s. 09.05.1841 Sauvo. k. 30.07.1894 Seili, Nauvo.
2) Ida Johanna Elisabet (katso taulu 1116) s. 23.09.1842 Sauvo. k. 11.12.1918 Helsinki.
3) Frans Johan Alfred s. 30.09.1844 Sauvo. k. 17.12.1846 Sauvo.
4) Elin Magdalena s. 19.10.1846 Sauvo. k. 04.01.1926 Helsinki.
5) Frans Vilhelm Alfred (katso taulu 1117) s. 13.10.1849 Sauvo. k. 15.09.1917 Helsinki.
6) Mathilda Maria s. 20.02.1852 Sauvo. k. 05.10.1923 Helsinki.
7) Oskar Ferdinand s. 28.10.1854 Sauvo. k. 02.05.1873 Sauvo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 772 -

33. sukupolvi

Ramsay, Fredrik Adolf (taulusta 572. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Eva Juliana) s. 23.01.1777 Heinola. k. 29.03.1853 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Essen von, Viveka Wilhelmina, Ramsay s. 15.10.1786 Heinola. k. 09.02.1812 Heinola. Vihitty: ??.
Isä: Essen von, Carl Reinhold s. 27.06.1734 Heinola.
Äiti: Ramsay, Christina Juliana, Essen von s. 15.01.1746 Sommernäs.

Lapset:
1) Fredrik Vilhelm (katso taulu 1118) s. 13.01.1812 Heinolan maalaiskunta. k. 19.10.1879 Heinolan maalaiskunta.

2. puoliso Hagström, Carolina Ulrika, Ramsay s. 02.05.1784. k. 08.05.1836 Heinolan maalaiskunta. Vihitty: 27.11.1814.
Isä: Hagström, Karl Peter s. 1743.
Äiti: Kurtén, Sophia Magdalena, Hagström
Lapset:
1) Juliana Sofia (katso taulu 1119) s. 22.08.1815 Heinola. k. 25.05.1858 Piikkiö.

3. puoliso Nykopp, Fredrika Lovisa, Ramsay s. 09.02.1817 Porvoo. k. 27.08.1901 Kärkölä. Vihitty: 08.08.1845 Kärkölä.
Isä: Nykopp, Nils Arvid s. 20.10.1788 Mäntsälä.
Äiti: Krakau, Hedvig Maria, Nykopp s. 05.04.1795.

Henkilöhakemisto


- Taulu 773 -

33. sukupolvi

Willebrand von, Wendla Sofia, Mannerheim (taulusta 574. Isä: Willebrand von, Ernst Gustaf) s. 06.05.1779 Jokioinen. k. 29.10.1863 Raisio.

Wendla Sofia oli saannut ankaran kotikasvatuksen.

1. puoliso Mannerheim, Carl Erik Mannerheim s. 14.12.1759 Taalainmaa, Ruotsi. k. 15.01.1837 Turku. Turun ja Porin läänin maaherra, Louhisaaren kartanon omistaja, kreivi. Vihitty: 14.07.1796 Turku.
Tuli majuriksi Turun läänin jalkaväkirykmenttiin, jonka mukaan otti osaa 1788 - 90 sotaan ollen mukana Anjalan liitossa. Carl Erik Mannerheim (1759-1837) kuului Kustaa III:n valtakauden valtiolliseen oppositioon Anjalan-liittoon, kuolemantuomio 1790, selviytyi siitä armahduksen kautta hengissä ja hankki 1795 äitinsä perintörahoilla Louhisaaren tilan, joka oli vapautunut Flemingien suvulta, jota hän ryhtyi hoitamaan ja tuli 1805 Suomen talousseuran puheenjohtajaksi. Venäjän vallan tullessa hän Aleksanteri I:lle Suomen asioita selvittäneen lähetyskunnan puheenjohtaja, maaherra ja senaatin talousosaston varapuheenjohtaja (tavallaan siis Suomen pääministeri) 1822-1826. tyytymättömänä kenraalikuvernööri Zakrevskin omavaltaiseen toimintaan M. 1826 erosi viroistaan. Lähde: Tietosanakirja Otava 1912 Isänpuoleinen Mannerheimin suku oli kotiutunut Ruotsiin 1600-luvulla Alankomaista ja se oli vaikuttanut Suomen oloihin merkittävästi autonomian ajan alkuvuosikymmeninä. Se oli Gustaf Mannerheimin syntyessä maan tunnetuimpia sukuja.

Isä: Mannerheim, Johan Augustin s. 08.08.1706.
Äiti: Söderhielm, Helena Maria, Mannerheim s. 18.02.1722 Hedemora, Ruotsi.

Lapset:
1) Carl Gustaf (katso taulu 1120) s. 12.04.1797. k. 09.10.1854 Matkalla Tukholmassa. Viipurin hovioikeuden presidentti, kreivi. Lisätietoja: Kreivi isänsä kanssa 1824.
2) August Ernst s. 23.08.1799 Askainen. k. 06.01.1805 Askainen.
3) Gustava Maria Sophie (katso taulu 1121) s. 30.04.1801 Askainen. k. 17.02.1822 Turku. Keisarinna Marian hovineito. Kuolinsyy: Kuoli keskenmenon seurauksena (kouristukset?).
4) August Erik s. 16.10.1805 Turku. k. 19.04.1876 San Donato, Italia.
5) Eva Wilhelmina Charlotta (katso taulu 1122) s. 11.02.1808 Turku ?. k. 08.06.1851 Raisio.
6) Johan Fridolf (katso taulu 1123) s. 24.06.1809 Askainen. k. 20.02.1880 Nizza, Ranska. Kadetti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 774 -

33. sukupolvi

Willebrand von, Eva Gustava, Stjernvall (taulusta 574. Isä: Willebrand von, Ernst Gustaf) s. 18.02.1781 Pori. k. 01.12.1844 Helsinki.

1. puoliso Stjernvall, Carl Johan s. 10.09.1764 Padasjoki. k. 06.02.1815 Viipuri. Maaherra. Vihitty: 02.08.1799 Turku.
Isä: Stjernvall, Erik Johan s. 14.09.1724 Turku.
Äiti: Nonneman, Catarina Elisabet, Stjernvall s. 08.10.1744 Stralsund, Saksa.

Lapset:
1) Carl Johan s. 1800.
2) Johan Ernst Fredrik s. 1800. k. 13.03.1802 Pori.
3) Carl Jonas s. 30.12.1801 Pori. k. 14.07.1802 Pori.
4) Gustav Sofia s. 19.02.1803 Pori. k. 21.12.1803 Pori.
5) Carl Gustav Mauritz s. 02.08.1804 Pori. k. 04.09.1807 Turku.
6) Gustav Vilhelmina s. 09.09.1805 Pori. k. 17.09.1806 Pori.
7) Carl Knut Emil s. 16.11.1806 Pori. k. 14.10.1890 Helsinki.
8) Eva Aurora Charlotta (katso taulu 1124) s. 03.08.1808 Pori. k. 13.05.1902 Helsinki.
9) Ernst Gustav Frans s. 14.10.1809 Pori. k. 28.10.1810 Pori.
10) Emilia (katso taulu 1125) s. 24.02.1811 Pori. k. 29.11.1846 Jaroslav, Venäjä.
11) Alexandra (katso taulu 1126) s. 04.10.1812 Viipuri. k. 13.01.1850 Lissabon, Portugal.
12) Paulina s. 23.05.1814 Viipuri. k. 02.01.1815 Viipuri.

2. puoliso Walleen, Karl Johan s. 05.09.1781 Turku. k. 21.03.1867 Helsinki. Viipurin läänin maaherra 06.02.1816. Vihitty: 02.08.1816 Viipuri. Perhesuhteet: Aateloitu 08.02.1816.
Senaatin jäsen 03.02.1820. Prokuraattori 13.06.1822. Salaneuvos 20.11.1832. Otettuaan virkaeron 05.04.1854 koroitettu vapaaherraksi (n:o 38). Hänestä ja hänen jälkeläisistään Vasastjerna´n Ättartaflor. Viipurin läänin maaherra 1816, aateloitiin samana vuonna. Salaneuvos 1832, vapaaherra (n:o 38) 1854. Asui Järvenpään kartanossa, omisti myös Hakasalmen huvilan. Walleen C a r l Johan (1781-1867), vapaaherra, prokuraattori. Antauduttuaan 1796 lakimiehen uralle W. tuli erikoisen lahjakkaisuuteusa vuoksi pian huomatuksi. Palveli ensin Turun hovioikeudessa, 1809 hänet kutsuttiin Pietariin olemaan sivullisena Suomen asiain esittelemisessä ja nimitettiin 1811 Suomen asiain komitean jäseneksi. Oltuaan v:sta 1816 Viipurin läänin maaherrana W. määrättiin 1820 senaatin kansliatoimituskunnan päälliköksi ja 1822 prokuraattoriksi. Hieno käytöstapa ja läheiset suhteet johtaviin valtiomiehiin tekivät hänelle mahdolliseksi kohota erittäin vaikutusvaltaiseksi ja huomattavaksi valtiolliseksi toimihenkilöksi. Mielipiteiltään hän oli aristokraatti, mutta Suomen oikeuksia hän puolusti useissa tilaisuuksissa, kuten senaatin ja kenraalikuvernööri Zakrev-skijn välisessä riidassa ja kysymyksessä, joka koski eräiden Viipurin läänin osien jälleen liittämistä Venäjään. V. 1816 W. korotettiin aatelisarvoon, 1832 lian sai salaneuvoksen arvonimen. Nautti prokuraattorina usein pitkiä aikoja virkavapautta muiden tärkeiden toimien vuoksi. W. määrättiin 1825 koulukomissionin puheenjohtajaksi, 1830-luvulta hän johti lain-kodifikatsionityötä. Kun lakikomissionin venäläisen mallin mukaan laadittua ehdotusta ankarasti arvosteltiin, puolusti hän komissionin Suomen laista poikkeavaa kantaa. Vaikka kodifi-katsionityön ohjelmaa tarkastuksen tapahduttua muutettiin, pysyi W. .edelleen työn johdossa. Lakikokoelman valmistuttua 1858 hän sai hallitsijalta erikoisen suosionosoituksen. Prokuraattorin toimesta hän oli ottanut eron- 1854, jolloin korotettiin vapaaherran arvoon. Ollen innokas kirjallisuuden ja taiteen harrastaja W. kokosiWalleen f-Cn], C a r l Johan (1781-1867), vapaaherra, prokuraattori. Antauduttuaan 1796 lakimiehen uralle W. tuli 'erikoisen lahjakkai-suuteusa vuoksi pian huomatuksi. Palveli ensin Turun hovioikeudessa, 1809 hänet kutsuttiin Pietariin olemaan sivullisena Suomen asiain esittelemisessä ja nimitettiin 1811 Suomen asiain komitean jäseneksi. Oltuaan v:sta 1816 Viipurin läänin maaherrana W. määrättiin 182Q senaatin kansliatoimituskunnan päälliköksi ja 1822 prokuraattoriksi. Hieno käytöstapa ja läheiset suhteet johtaviin valtiomiehiin tekivät hänelle mahdolliseksi kohota erittäin vaikutusvaltaiseksi ja huomattavaksi valtiolliseksi toimihenkilöksi. Mielipiteiltään hän oli aristokraatti, mutta Suomen oikeuksia hän puolusti useissa tilaisuuksissa, kuten senaatin ja kenraalikuvernööri Zakrevskijn välisessä riidassa ja kysymyksessä, joka koski eräiden Viipurin läänin osien jälleen liittämistä Venäjään. V. 1816 W. korotettiin aatelisarvoon, 1832 hän sai salaneuvoksen arvonimen. Nautti prokuraattorina usein pitkiä aikoja virkavapautta muiden tärkeiden toimien vuoksi. W. määrättiin 1825 koulukomissionin puheenjohtajaksi, 1830-luvulta hän johti lainkodifikatsionityötä. Kun lakikomissionin venäläisen mallin mukaan laadittua ehdotusta ankarasti arvosteltiin, puolusti hän komissionin Suomen laista poikkeavaa kantaa. Vaikka kodifikatsionityön ohjelmaa tarkastuksen tapahduttua muutettiin, pysyi W. edelleen työn johdossa. Lakikokoelman valmistuttua 1858 hän sai hallitsijalta erikoisen suosionosoituksen. Prokuraattorin toimesta hän oli ottanut eron 1854, jolloin korotettiin vapaaherran arvoon. Ollen innokas kirjallisuuden ja taiteen harrastaja W. kokosi itselleen suuren ja arvokkaan kirjaston ja runsaan taulukokoelman; paljon varoja hän myös uhrasi Espoossa olevan tilansa Järvenpään sekä Hakasalmen huvilan kaunistamiseen. Näiden harrastusten saatettua hänet usein rahapulaan hän hankki itselleen melkoisia apurahoja valtion varoista. K. W. Rauhala, dosentti Lähde: Tietosanakirja Tietosanakirja-Osakeyhtiö 1919

Isä: Walleen, Erik Johaninpoika, Wallenius s. 16.11.1734 Turku. Turun hovioikeuden varapresidentti.
Äiti: Beckman, Anna Katarina, Wallenius s. 22.09.1751 Taivassalo.

Lapset:
1) Ludvig Teodor Erik s. 07.10.1817 Viipuri. k. 07.11.1818 Viipuri.
2) Carl Edvard (katso taulu 1127) s. 25.09.1819 Viipuri. k. 13.01.1856 Pietari, Venäjä. Suomen kenraalikuvernöörinkanslian johtaja 1854, valtioneuvos 1855. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
3) Vladimir Alfons (katso taulu 1128) s. 29.11.1820 Helsinki. k. 19.06.1870 Porvoon pitäjä. Uudenmaan läänin kuvernööri, kenraalimajuri, vapaaherra.
4) Sofie Adelaide s. 12.04.1822 Helsinki. k. 10.02.1835 Helsinki.
5) Teodor (katso taulu 1129) s. 15.01.1827 Helsinki. k. 20.03.1902 Kööpenhamina, Tanska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 775 -

33. sukupolvi

Willebrand, Wilhelmina Albertina, Palmfelt (taulusta 574. Isä: Willebrand von, Ernst Gustaf) s. 17.05.1782 Tammela. k. 13.05.1824 Turku.

1. puoliso Palmfelt, August Fredrik s. 04.09.1767 Mikkelin maalaiskunta. k. 1814 haudattu 20.04.1814 Tukholma. Vihitty: 24.12.1798 Turku.
Isä: Palmfelt, Gustav Fredrik s. 29.04.1725.
Äiti: Ehrensvärd, Anna Maria, Palmfelt s. 03.09.1744.

2. puoliso Willebrand von, Adolf Fredrik s. 24.03.1766 Nousiainen. k. 15.03.1845 Turku. Vihitty: 21.05.1815 Viipuri.
Isä: Willebrand von, Karl Johan s. 02.03.1730 Turku.
Äiti: Lilljesterna, Agnes, Willebrand von s. 18.03.1734 Turku.

Lapset:
1) Ernst Carl Adolf (katso taulu 1130) s. 17.02.1820 Pietari, Venäjä. k. 27.02.1887 Kuusisto.
2) Vendla Charlotta Vilhelmina (katso taulu 1131) s. 18.11.1821 Pietari, Venäjä. k. 15.02.1844 Turku.
3) Fredrik Vilhelm s. 12.05.1824 Turku. k. 21.07.1838 Kuusisto.

Henkilöhakemisto


- Taulu 776 -

33. sukupolvi

Willebrand von, Gustav Henrik (taulusta 574. Isä: Willebrand von, Ernst Gustaf) s. 05.07.1786 Tammela. k. 19.11.1819 Tammela.

1. puoliso Platen von, Lovisa Margareta, Willebrand von s. 27.02.1785 Lammi. k. 25.12.1868 Turku. Vihitty: 31.12.1811 Lammi.
Isä: Platen von, Gustaf Bogislaus s. 11.07.1753 Munktorp, Värmland, Ruotsi.
Äiti: Stjernvall, Margareta Elisabeth, Platen von s. 24.03.1763.

Lapset:
1) Margareta Gustava Vilhelmina s. 22.10.1812 Lammi. k. 21.01.1821 Helsinki.
2) Carl Gustav Viktor s. 18.03.1814 Lammi. k. 09.05.1886 Helsinki.
3) Ernst Fredrik s. 12.06.1815 Lammi. k. 04.10.1817 Jokioinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 777 -

33. sukupolvi

Willebrand von, Ernst Fredrik (taulusta 574. Isä: Willebrand von, Ernst Gustaf) s. 09.08.1787 Tammela. k. 28.10.1837 Turku.

1. puoliso Björkman, Ulrika Maria, Willebrand von s. 24.11.1789. k. 26.10.1860 Tukholma. Vihitty: 20.10.1811.
Isä: Björkman, Bengt Magnus s. 04.09.1745 Nya Ed, Värmlanti, Ruotsi. Ruukinpatruuna.
Äiti: Lewin, Ulrika Magdalena, Björkman s. 1771.

Lapset:
1) Ernst Magnus s. 19.08.1812 Tukholma. k. 02.11.1859 Tukholma.
2) Ebba Vendla Ulrika s. 30.10.1815. k. 12.05.1817 Björklinge, Uppsala, Ruotsi.
3) Carl Fredrik Otto s. 11.12.1817. k. 23.08.1818 Björklinge, Uppsala, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 778 -

33. sukupolvi

Willebrand von, Johan Reinhold (taulusta 574. Isä: Willebrand von, Ernst Gustaf) s. 02.06.1789 Tammela. k. 27.05.1852 Uppsala, Ruotsi.

1. puoliso Widerqvist, Catarina, Willebrand von s. 23.11.1800. k. 24.12.1854 Uppsala, Ruotsi. Vihitty: 09.08.1841 Uppsala, Ruotsi.

Lapset:
1) Ebba Gustava (katso taulu 1132) s. 09.01.1827 Tukholma. k. 14.02.1908 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 779 -

33. sukupolvi

Brander, Ernst Fredrik (taulusta 576. Äiti: Willebrand von, Barbro Helena) s. 22.01.1788 Pori. k. 26.08.1860 Turku. Vaasan hovioikeuden presidentti.

Ylioppilas Turussa 2.4.1803. Tuomarintutkinto 6.6.1807. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin vt. sotatuomari sodan aikana 1808-09. Vaasan hovioikeuden presidentti 1841, ero 1856. *** Pariskunnan ensimmäinen lapsi syntyi Porissa 22.1.1788 ja sai kasteessa nimekseen Ernst Fredrik. Nimi Ernst tulee äidinisältä alikapteeni Ernst Gustaf von Willebrandilta ja periytyy tästä lähtien sukupolvesta toiseen melkein kaikkien poikien ensimmäisenä nimenä. Tämän tradition lähes ainoa tunnettu poikkeus tässä sukuhaarassa on Torild Bränder! Ernst Fredrikistä tuli sukuhaaran huomattavin edustaja julkisessa elämässä. Hän suoritti lainopillisen tutkinnon jo 19-vuotiaana ja toimi Suomen sodan aikana kyseenalaista kuuluisuutta saaneen sotamarsalkka Klingsporin määräyksestä sotatuomarina Kainuun antautumiseen saakka. Sodan jälkeen hän eteni lainopillisella urallaan eri vaiheiden jälkeen senaatin oikeusosaston jäseneksi v. 1836. Oikeusosasto vastaa nykyistä korkeinta oikeutta. Työ senaattorina kesti vuoteen 1841, jolloin uran kruunasi nimitys v. 1776 perustetun Vaasan hovioikeuden kymmenenneksi presidentiksi. Hän oli olemukseltaan laiha mutta kookas sekä luonteeltaan pidättyväinen. Vaasassa asuessaan hän toimi tarmokkaasti Vaasan Säästöpankin perustamiseksi ja oh v. 1847 vuoden ajan sen hallituksen puheenjohtaja. Heti seuraavana vuonna hänen välinsä maan hallitukseen kiristyivät, kun Euroopan "hullun vuoden" tähden Saksasta pakeni Vaasaan tohtori Bollinger saaden suo-jelijakseen hyväsydämisen Fredrik Branderin. Hän joutui harjoittamaan hyväntekeväisyyttä myös aikaisemmin, sillä nuorempi veli Gustaf Wilhelm kuoli v. 1840 jättäen jälkeensä monta pientä lasta. Vaikka hänellä itsellään oli paljon lapsia, niin siitä huolimatta hän velvollisuudentuntoisena otti kasvattaakseen velivainajansa lapset. Mainittakoon, että kasvattilapsista metsänhoitaja Casimir Evald Wilhelm (1835-1898) oli aikanaan yksi maamme etevimpiä lintuharrastajia. Hän julkaisi mm. kirjat Pudasjärven (1873) ja Parkanon (1886) pitäjien linnuista. Huolimatta välien kiristymisestä hallituksen kanssa Fredrik Bränder sai pitää virkansa. Lisäksi hän avusti monia ornitologisia julkaisuja, hän kuitenkin erosi sairaalloisuuden vuoksi v. 1856. Hän muutti asumaan Turkuun. Eläkkeellä hän teki laajoja sukututkimuksia, joihin tämänkin artikkelin monet sukuamme koskevat tiedot perustuvat. Eläkeaika jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä Fredrik Bränder kuoli jo 26.8.1860. Hänen kuolemastaan oli uutinen sen ajan sanomalehdissä. Hänet haudattiin luonnontieteilijöistä ja piispoista kuuluisan Gadolin-suvun hautakammioon Kaarinan kirkon kupeelle. Hän sai lukuisia kunniamerkkejä elämänsä aikana. Voidaan perustellusti olettaa, että hovioikeuden presidentti oli pienessä harvaan asutussa maassa 1800-luvun puolivälissä huomattavasti arvostetumpi kuin hänen nykyajan kollegansa, koska virkakunta oli silloin huomattavasti vähälukuisempi. Myös hovioikeuksien lukumäärä on kasvanut meidän aikanamme. Fredrik Branderille tarjottiin aatelisarvoa, mutta hän otti sen vastaan mieluummin rahana kuin arvonimenä. Nykyisen Vaasan hovioikeuden rakennuksen istuntosalin seinällä on Fredrik Branderin kaunis värimuotokuva vuodelta 1851. Seuraavana vuonna tapahtuneen Vanhan Vaasan tulipalon vuoksi kaupunki rakennettiin uudelleen nykyiselle paikalleen n. 7 kilometrin päähän. Hovioikeuden alkuperäinen rakennus muutettiin myöhemmin kirkoksi. On varsin todennäköistä, että uuden hovioikeuden suunnittelu aloitettiin Fredrik Branderin aikana. Talo valmistui v. 1862. Fredrik Bränder oli kaksi kertaa naimisissa. Vaimot olivat hänen äitinsä veljentyttäriä eli serkkuja. Sofia Katarina von Willebrand kuoli vain 25-vuotiaana v. 1815 kolmen vuoden lapsettoman avioliiton jälkeen. Toinen vaimo oli edellisen sisar Fredrika Albertina, jonka kanssa syntyi 10 lasta. Hänen äitinsä oli Turun piispan Jacob Gadolinin tytär Elisabet (1766-1832), jonka vuoksi hovioikeuden presidentti haudattiin Gadolin-suvun hautaan. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero

1. puoliso Willebrand von, Sofia Catarina, Brander s. 1791 ? Turku. k. 19.12.1815 Turku. Vihitty: 24.12.1814 Vehmaa.
Isä: Willebrand von, Johan Fredrik s. 13.08.1761.
Äiti: Gadolin, Elisabet, Willebrand von s. 21.02.1766 Turku.

2. puoliso Willebrand von, Fredrika Albertina, Brander s. 24.01.1794 Turku. k. 12.06.1857 Turku.
Isä: Willebrand von, Johan Fredrik s. 13.08.1761.
Äiti: Gadolin, Elisabet, Willebrand von s. 21.02.1766 Turku.

Lapset:
1) Sofia Elisabet (katso taulu 1133) s. 17.07.1818 Turku. k. 06.10.1857 Turku.
2) Ernst Edvard Gustaf s. 17.02.1820 Turku. k. 22.02.1821 Turku.
3) Amalia Fredrika s. 10.02.1821 Turku. k. 21.02.1887 Bellinzona, Sveitsi.
Sisarukset Amanda (s. 1821) ja Wilhelmina (s. 1824) muuttivat Bellinzonaan, Sveitsin italiankielisen kantonin kaupunkiin, jossa kumpikin kuoli oudosti samaan sairauteen, aivohalvaukseen kolmen viikon sisällä helmikuussa v. 1887, vain kaksi kuukautta ennen isänsä Fabianin kuolemaa. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero
4) Ernst Fabian (katso taulu 1134) s. 27.11.1822 Turku. k. 23.04.1887 Helsinki. Eversti.
5) Vilhelmina Ulrika Charlotta s. 23.08.1824. k. 02.02.1887 Bellinzona, Sveitsi.
Sisarukset Amanda (s. 1821) ja Wilhelmina (s. 1824) muuttivat Bellinzonaan, Sveitsin italiankielisen kantonin kaupunkiin, jossa kumpikin kuoli oudosti samaan sairauteen, aivohalvaukseen kolmen viikon sisällä helmikuussa v. 1887, vain kaksi kuukautta ennen isänsä Fabianin kuolemaa. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero
6) Ernst Albert Gustaf (katso taulu 1135) s. 18.07.1827 Turku, Kaarina. k. 21.12.1891 Kokkola. Metsänhoitaja, Kokkolan tullinhoitaja, Valtiopäivämies.
7) Ernst Knut Wilhelm (katso taulu 1136) s. 18.04.1827 Kaarina. k. 1863 Siperia, Venäjä. Luutantti. Perhesuhteet: Kaksonen Ernst Albert Gustaf ' in kanssa ?.
8) Ernst Alfred s. 07.04.1829 Turku. k. 18.09.1831 Turku.
9) Ernst Evert s. 14.05.1831 Turku. Aliupseeri.
Seikkailijan verta suonissaan. Esimerkkinä tästä oli Ernst Evert (s. 1831), joka sotilaana ei halunnut palvella Venäjää, vaan meni Krimin sodan aikana Englannin palvelukseen. Hän palveli useita vuosia Adenissa päätyen lopulta valokuvaajaksi ja postimestariksi Etelä-Afrikan Transvaalissa sijaitsevaan Christianon kaupunkiin. Hän meni siellä naimisiin buurinaisen kanssa saaden yhdeksän lasta, mutta sen jälkeen tiedot loppuvat hänestä. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero

Henkilöhakemisto


- Taulu 780 -

33. sukupolvi

Brander, Johan Reinhold (taulusta 576. Äiti: Willebrand von, Barbro Helena) s. 16.08.1789 Pori. k. 1829.

1. puoliso Moberg, Maria Eleonora, Brander s. 1791. k. 09.08.1814 Porvoo. Vihitty: 24.12.1813 Uusikaupunki.

2. puoliso Rehbinder, Ulrika Eleonora, Brander s. 03.12.1782. k. 09.02.1855 Ahvenanmaa. Vihitty: 21.05.1815 Ahvenanmaa.
Isä: Rehbinder, Carl Fredrik s. 21.04.1729 Askainen.
Äiti: Kijk, Catarina Elisabet, Rehbinder s. 04.05.1748 Teijo.

Lapset:
1) Karl Otto Reinhold s. 1817 Ahvenanmaa. k. 1849 Venäjä.
2) Helena Elisabet (katso taulu 1137) s. 1820.

Henkilöhakemisto


- Taulu 781 -

33. sukupolvi

Brander, Gustaf Wilhelm (taulusta 576. Äiti: Willebrand von, Barbro Helena) s. 12.11.1793 Juva. k. 23.12.1840 Ristiina. Mikkelin tuomiokunnan tuomari, laamanni.

1. puoliso Orbinski, Catharina Charlotta, Brander s. 28.10.1798. k. 05.05.1845.
Isä: Orbinski, Henrik Wilhelm s. 12.08.1755 Rantasalmi.
Äiti: Weber, Ulrika Aurora, Orbinski s. 30.09.1765 Mikkelin maalaiskunta.

Lapset:
1) Fredrik Vilhelm (katso taulu 1138) s. 23.04.1822 Mikkelin maalaiskunta, Ristiina. k. 20.03.1899 Kaukola. Kaukolan kappalainen 1867. Perhesuhteet: Avioero 1858 Alvina Lindbergistä.
2) Adolf Wilhelm s. 01.03.1824 Ristiina. k. 28.07.1850 Mitau, Kuurinmaa.
3) Reinhold Wilhelm s. 06.04.1825 Ristiina. k. 26.06.1859 Satojevski, Kaukaasia, Venäjä.
4) Aurora Wilhelmina Charlotta s. 1827 Ristiina. k. 1833 Kangasniemi.
5) Fanny Charlotta Olivia (katso taulu 1139) s. 10.03.1828 Ristiina. k. 04.08.1911 Vammala.
6) Victor Emil Wilhelm (katso taulu 1140) s. 07.10.1830 Ristiina. k. 09.12.1871 Vaasa. Lapuan kihlakunnan kruununvouti 1871.
7) Fatima Dorotea Charlotta (katso taulu 1141) s. 23.07.1832 Ristiina. k. 05.03.1901 Viipuri.
8) Casimir Evald Wilhelm (katso taulu 1142) s. 05.10.1835 Ristiina. k. 09.03.1898 Parkano. Turun ja Hämeen läänin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja.
9) Agnes Adelaide Charlotta s. 24.06.1837 Ristiina. k. 22.10.1871 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 782 -

33. sukupolvi

Willebrand von, Gustav Jakob (taulusta 578. Isä: Willebrand von, Johan Fredrik) s. 27.06.1789 Loimijoki. k. 28.04.1842 Ulvila. 3. suomalaisen jääkärirykmentin 2. kapteeni.

1. puoliso Kijk, Sara, Willebrand von
Isä: Kijk, Hans Henrik
Äiti: Moberg, Sara Katarina, Kijk

Lapset:
1) Sara s. 23.03.1815. k. 23.03.1815.
2) Gustava Sofia s. 08.03.1816. k. 29.03.1839 Koivisto.
3) Bror Carl Gustav s. 05.01.1818 Uusikirkko. k. 1836.

2. puoliso Frenckell, Carolina Gustava, Willebrand von s. 10.06.1793 Turku. k. 26.03.1825 Vaasa. Vihitty: 29.06.1824 Turku.
Isä: Frenckell, Johan Kristoffer s. 07.08.1758.
Äiti: Björman, Margareta Elisabet, Frenckell s. 03.04.1766 Turku.
Lapset:
1) Ernst Johan (katso taulu 1143) s. 26.03.1825 Vaasa. k. 30.11.1897 Karjalohja.

3. puoliso Frenckell, Lovisa Charlotta, Willebrand von s. 06.11.1794 Turku. k. 19.04.1861 Pori.
Isä: Frenckell, Johan Kristoffer s. 07.08.1758.
Äiti: Björman, Margareta Elisabet, Frenckell s. 03.04.1766 Turku.
Lapset:
1) Emelie Charlotta (katso taulu 1144) s. 04.02.1827 Vaasa. k. 14.07.1867 Huittinen.
2) Adolf Erik s. 09.04.1828. k. 1848 Pietari, Venäjä.
3) August Reinhold (katso taulu 1145) s. 21.07.1829 Ulvila. k. 01.06.1896.
4) Fredrik Magnus (katso taulu 1146) s. 20.05.1833 Ulvsby, Ulvila. k. 12.02.1916 Vaasa. Hovineuvos, Vaasan tie- ja vesirakennuspiirin piiri-insinööri, hovineuvos. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto


- Taulu 783 -

33. sukupolvi

Willebrand von, Sofia Catarina, Brander (taulusta 578. Isä: Willebrand von, Johan Fredrik) s. 1791 ? Turku. k. 19.12.1815 Turku.

1. puoliso Brander, Ernst Fredrik s. 22.01.1788 Pori. k. 26.08.1860 Turku. Vaasan hovioikeuden presidentti. Vihitty: 24.12.1814 Vehmaa.
Ylioppilas Turussa 2.4.1803. Tuomarintutkinto 6.6.1807. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin vt. sotatuomari sodan aikana 1808-09. Vaasan hovioikeuden presidentti 1841, ero 1856. *** Pariskunnan ensimmäinen lapsi syntyi Porissa 22.1.1788 ja sai kasteessa nimekseen Ernst Fredrik. Nimi Ernst tulee äidinisältä alikapteeni Ernst Gustaf von Willebrandilta ja periytyy tästä lähtien sukupolvesta toiseen melkein kaikkien poikien ensimmäisenä nimenä. Tämän tradition lähes ainoa tunnettu poikkeus tässä sukuhaarassa on Torild Bränder! Ernst Fredrikistä tuli sukuhaaran huomattavin edustaja julkisessa elämässä. Hän suoritti lainopillisen tutkinnon jo 19-vuotiaana ja toimi Suomen sodan aikana kyseenalaista kuuluisuutta saaneen sotamarsalkka Klingsporin määräyksestä sotatuomarina Kainuun antautumiseen saakka. Sodan jälkeen hän eteni lainopillisella urallaan eri vaiheiden jälkeen senaatin oikeusosaston jäseneksi v. 1836. Oikeusosasto vastaa nykyistä korkeinta oikeutta. Työ senaattorina kesti vuoteen 1841, jolloin uran kruunasi nimitys v. 1776 perustetun Vaasan hovioikeuden kymmenenneksi presidentiksi. Hän oli olemukseltaan laiha mutta kookas sekä luonteeltaan pidättyväinen. Vaasassa asuessaan hän toimi tarmokkaasti Vaasan Säästöpankin perustamiseksi ja oh v. 1847 vuoden ajan sen hallituksen puheenjohtaja. Heti seuraavana vuonna hänen välinsä maan hallitukseen kiristyivät, kun Euroopan "hullun vuoden" tähden Saksasta pakeni Vaasaan tohtori Bollinger saaden suo-jelijakseen hyväsydämisen Fredrik Branderin. Hän joutui harjoittamaan hyväntekeväisyyttä myös aikaisemmin, sillä nuorempi veli Gustaf Wilhelm kuoli v. 1840 jättäen jälkeensä monta pientä lasta. Vaikka hänellä itsellään oli paljon lapsia, niin siitä huolimatta hän velvollisuudentuntoisena otti kasvattaakseen velivainajansa lapset. Mainittakoon, että kasvattilapsista metsänhoitaja Casimir Evald Wilhelm (1835-1898) oli aikanaan yksi maamme etevimpiä lintuharrastajia. Hän julkaisi mm. kirjat Pudasjärven (1873) ja Parkanon (1886) pitäjien linnuista. Huolimatta välien kiristymisestä hallituksen kanssa Fredrik Bränder sai pitää virkansa. Lisäksi hän avusti monia ornitologisia julkaisuja, hän kuitenkin erosi sairaalloisuuden vuoksi v. 1856. Hän muutti asumaan Turkuun. Eläkkeellä hän teki laajoja sukututkimuksia, joihin tämänkin artikkelin monet sukuamme koskevat tiedot perustuvat. Eläkeaika jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä Fredrik Bränder kuoli jo 26.8.1860. Hänen kuolemastaan oli uutinen sen ajan sanomalehdissä. Hänet haudattiin luonnontieteilijöistä ja piispoista kuuluisan Gadolin-suvun hautakammioon Kaarinan kirkon kupeelle. Hän sai lukuisia kunniamerkkejä elämänsä aikana. Voidaan perustellusti olettaa, että hovioikeuden presidentti oli pienessä harvaan asutussa maassa 1800-luvun puolivälissä huomattavasti arvostetumpi kuin hänen nykyajan kollegansa, koska virkakunta oli silloin huomattavasti vähälukuisempi. Myös hovioikeuksien lukumäärä on kasvanut meidän aikanamme. Fredrik Branderille tarjottiin aatelisarvoa, mutta hän otti sen vastaan mieluummin rahana kuin arvonimenä. Nykyisen Vaasan hovioikeuden rakennuksen istuntosalin seinällä on Fredrik Branderin kaunis värimuotokuva vuodelta 1851. Seuraavana vuonna tapahtuneen Vanhan Vaasan tulipalon vuoksi kaupunki rakennettiin uudelleen nykyiselle paikalleen n. 7 kilometrin päähän. Hovioikeuden alkuperäinen rakennus muutettiin myöhemmin kirkoksi. On varsin todennäköistä, että uuden hovioikeuden suunnittelu aloitettiin Fredrik Branderin aikana. Talo valmistui v. 1862. Fredrik Bränder oli kaksi kertaa naimisissa. Vaimot olivat hänen äitinsä veljentyttäriä eli serkkuja. Sofia Katarina von Willebrand kuoli vain 25-vuotiaana v. 1815 kolmen vuoden lapsettoman avioliiton jälkeen. Toinen vaimo oli edellisen sisar Fredrika Albertina, jonka kanssa syntyi 10 lasta. Hänen äitinsä oli Turun piispan Jacob Gadolinin tytär Elisabet (1766-1832), jonka vuoksi hovioikeuden presidentti haudattiin Gadolin-suvun hautaan. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero

Isä: Brander, Fredrik Reinhold s. 17.09.1730 Kastettu Loimaalla 22.09.1730. Vehmaan kirkkoherra 1791, filosofian maisteri.
Äiti: Willebrand von, Barbro Helena, Brander s. 13.11.1753 Karuna.

Henkilöhakemisto


- Taulu 784 -

33. sukupolvi

Willebrand von, Fredrika Albertina, Brander (taulusta 578. Isä: Willebrand von, Johan Fredrik) s. 24.01.1794 Turku. k. 12.06.1857 Turku.

1. puoliso Brander, Ernst Fredrik s. 22.01.1788 Pori. k. 26.08.1860 Turku. Vaasan hovioikeuden presidentti. Vihitty: 01.07.1817 Vehmaa.
Ylioppilas Turussa 2.4.1803. Tuomarintutkinto 6.6.1807. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin vt. sotatuomari sodan aikana 1808-09. Vaasan hovioikeuden presidentti 1841, ero 1856. *** Pariskunnan ensimmäinen lapsi syntyi Porissa 22.1.1788 ja sai kasteessa nimekseen Ernst Fredrik. Nimi Ernst tulee äidinisältä alikapteeni Ernst Gustaf von Willebrandilta ja periytyy tästä lähtien sukupolvesta toiseen melkein kaikkien poikien ensimmäisenä nimenä. Tämän tradition lähes ainoa tunnettu poikkeus tässä sukuhaarassa on Torild Bränder! Ernst Fredrikistä tuli sukuhaaran huomattavin edustaja julkisessa elämässä. Hän suoritti lainopillisen tutkinnon jo 19-vuotiaana ja toimi Suomen sodan aikana kyseenalaista kuuluisuutta saaneen sotamarsalkka Klingsporin määräyksestä sotatuomarina Kainuun antautumiseen saakka. Sodan jälkeen hän eteni lainopillisella urallaan eri vaiheiden jälkeen senaatin oikeusosaston jäseneksi v. 1836. Oikeusosasto vastaa nykyistä korkeinta oikeutta. Työ senaattorina kesti vuoteen 1841, jolloin uran kruunasi nimitys v. 1776 perustetun Vaasan hovioikeuden kymmenenneksi presidentiksi. Hän oli olemukseltaan laiha mutta kookas sekä luonteeltaan pidättyväinen. Vaasassa asuessaan hän toimi tarmokkaasti Vaasan Säästöpankin perustamiseksi ja oh v. 1847 vuoden ajan sen hallituksen puheenjohtaja. Heti seuraavana vuonna hänen välinsä maan hallitukseen kiristyivät, kun Euroopan "hullun vuoden" tähden Saksasta pakeni Vaasaan tohtori Bollinger saaden suo-jelijakseen hyväsydämisen Fredrik Branderin. Hän joutui harjoittamaan hyväntekeväisyyttä myös aikaisemmin, sillä nuorempi veli Gustaf Wilhelm kuoli v. 1840 jättäen jälkeensä monta pientä lasta. Vaikka hänellä itsellään oli paljon lapsia, niin siitä huolimatta hän velvollisuudentuntoisena otti kasvattaakseen velivainajansa lapset. Mainittakoon, että kasvattilapsista metsänhoitaja Casimir Evald Wilhelm (1835-1898) oli aikanaan yksi maamme etevimpiä lintuharrastajia. Hän julkaisi mm. kirjat Pudasjärven (1873) ja Parkanon (1886) pitäjien linnuista. Huolimatta välien kiristymisestä hallituksen kanssa Fredrik Bränder sai pitää virkansa. Lisäksi hän avusti monia ornitologisia julkaisuja, hän kuitenkin erosi sairaalloisuuden vuoksi v. 1856. Hän muutti asumaan Turkuun. Eläkkeellä hän teki laajoja sukututkimuksia, joihin tämänkin artikkelin monet sukuamme koskevat tiedot perustuvat. Eläkeaika jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä Fredrik Bränder kuoli jo 26.8.1860. Hänen kuolemastaan oli uutinen sen ajan sanomalehdissä. Hänet haudattiin luonnontieteilijöistä ja piispoista kuuluisan Gadolin-suvun hautakammioon Kaarinan kirkon kupeelle. Hän sai lukuisia kunniamerkkejä elämänsä aikana. Voidaan perustellusti olettaa, että hovioikeuden presidentti oli pienessä harvaan asutussa maassa 1800-luvun puolivälissä huomattavasti arvostetumpi kuin hänen nykyajan kollegansa, koska virkakunta oli silloin huomattavasti vähälukuisempi. Myös hovioikeuksien lukumäärä on kasvanut meidän aikanamme. Fredrik Branderille tarjottiin aatelisarvoa, mutta hän otti sen vastaan mieluummin rahana kuin arvonimenä. Nykyisen Vaasan hovioikeuden rakennuksen istuntosalin seinällä on Fredrik Branderin kaunis värimuotokuva vuodelta 1851. Seuraavana vuonna tapahtuneen Vanhan Vaasan tulipalon vuoksi kaupunki rakennettiin uudelleen nykyiselle paikalleen n. 7 kilometrin päähän. Hovioikeuden alkuperäinen rakennus muutettiin myöhemmin kirkoksi. On varsin todennäköistä, että uuden hovioikeuden suunnittelu aloitettiin Fredrik Branderin aikana. Talo valmistui v. 1862. Fredrik Bränder oli kaksi kertaa naimisissa. Vaimot olivat hänen äitinsä veljentyttäriä eli serkkuja. Sofia Katarina von Willebrand kuoli vain 25-vuotiaana v. 1815 kolmen vuoden lapsettoman avioliiton jälkeen. Toinen vaimo oli edellisen sisar Fredrika Albertina, jonka kanssa syntyi 10 lasta. Hänen äitinsä oli Turun piispan Jacob Gadolinin tytär Elisabet (1766-1832), jonka vuoksi hovioikeuden presidentti haudattiin Gadolin-suvun hautaan. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero

Isä: Brander, Fredrik Reinhold s. 17.09.1730 Kastettu Loimaalla 22.09.1730. Vehmaan kirkkoherra 1791, filosofian maisteri.
Äiti: Willebrand von, Barbro Helena, Brander s. 13.11.1753 Karuna.

Lapset:
1) Sofia Elisabet (katso taulu 1133) s. 17.07.1818 Turku. k. 06.10.1857 Turku.
2) Ernst Edvard Gustaf s. 17.02.1820 Turku. k. 22.02.1821 Turku.
3) Amalia Fredrika s. 10.02.1821 Turku. k. 21.02.1887 Bellinzona, Sveitsi.
Sisarukset Amanda (s. 1821) ja Wilhelmina (s. 1824) muuttivat Bellinzonaan, Sveitsin italiankielisen kantonin kaupunkiin, jossa kumpikin kuoli oudosti samaan sairauteen, aivohalvaukseen kolmen viikon sisällä helmikuussa v. 1887, vain kaksi kuukautta ennen isänsä Fabianin kuolemaa. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero
4) Ernst Fabian (katso taulu 1134) s. 27.11.1822 Turku. k. 23.04.1887 Helsinki. Eversti.
5) Vilhelmina Ulrika Charlotta s. 23.08.1824. k. 02.02.1887 Bellinzona, Sveitsi.
Sisarukset Amanda (s. 1821) ja Wilhelmina (s. 1824) muuttivat Bellinzonaan, Sveitsin italiankielisen kantonin kaupunkiin, jossa kumpikin kuoli oudosti samaan sairauteen, aivohalvaukseen kolmen viikon sisällä helmikuussa v. 1887, vain kaksi kuukautta ennen isänsä Fabianin kuolemaa. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero
6) Ernst Albert Gustaf (katso taulu 1135) s. 18.07.1827 Turku, Kaarina. k. 21.12.1891 Kokkola. Metsänhoitaja, Kokkolan tullinhoitaja, Valtiopäivämies.
7) Ernst Knut Wilhelm (katso taulu 1136) s. 18.04.1827 Kaarina. k. 1863 Siperia, Venäjä. Luutantti. Perhesuhteet: Kaksonen Ernst Albert Gustaf ' in kanssa ?.
8) Ernst Alfred s. 07.04.1829 Turku. k. 18.09.1831 Turku.
9) Ernst Evert s. 14.05.1831 Turku. Aliupseeri.
Seikkailijan verta suonissaan. Esimerkkinä tästä oli Ernst Evert (s. 1831), joka sotilaana ei halunnut palvella Venäjää, vaan meni Krimin sodan aikana Englannin palvelukseen. Hän palveli useita vuosia Adenissa päätyen lopulta valokuvaajaksi ja postimestariksi Etelä-Afrikan Transvaalissa sijaitsevaan Christianon kaupunkiin. Hän meni siellä naimisiin buurinaisen kanssa saaden yhdeksän lasta, mutta sen jälkeen tiedot loppuvat hänestä. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero

Henkilöhakemisto


- Taulu 785 -

33. sukupolvi

Willebrand von, Ulrika Eleonora, Eneberg (taulusta 578. Isä: Willebrand von, Johan Fredrik) s. 12.08.1796. k. 19.01.1825 Vehmaa.

1. puoliso Eneberg, Erik Gustaf s. 13.06.1794 Taivassalo. k. 11.08.1852 Turku. Hovioikeudenneuvos Turussa 1847. Vihitty: 06.06.1824 Vehmaa.
Ylioppilas Turussa 8.12.1809. Ylioppilas Uppsalassa 20.10.1815. Varatuomari 1820. Turun hovioikeuden kanslisti 1822, kirjaaja 1825, ylim. viskaali 1826, notaari 1829, varakanneviskaali 1833, asessori s.v., hovioikeudenneuvos 1847. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

Isä: Eneberg, Isak s. 14.08.1756 Pori. Vehmaan kirkkoherra 1805, vt. lääninrovasti 1810, vakinainen 1816.
Äiti: Alanus, Anna Sofia, Eneberg s. 10.08.1759 Vehmaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 786 -

33. sukupolvi

Konow von, Sofia Elisabet, Gyllenbögel (taulusta 579. Äiti: Willebrand von, Hedvig Ulrika) s. 10.06.1786 Mouhijärvi. k. 04.09.1852 Turku.

1. puoliso Gyllenbögel, Anders s. 28.11.1770 Kokemäki. k. 25.09.1852 Turku. Ruotsi-Suomen armeijan everstiluutnantti 1810. Vihitty: 08.10.1805 Pori. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua, otettiin Suomen ritarihuoneen kirjoihin 1818. Ammatinlisäyksiä: tilanomistaja Porin Yyterissä.
Isä: Gyllenbögel, Johan Gustaf s. 30.09.1731 Hollola. Porin läänin jalkaväkirykmentin Vesilahden komppanian kapteeni.
Äiti: Mattheiszen, Anna Catharina, Gyllenbögel s. 1744.

Lapset:
1) Mauritz Fredrik s. 13.09.1806 Ulvila. k. 16.12.1830 Bessarabia, Venäjä. Vänrikki. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 2.5.1822. Kersantti 1. Suomen jalkaväkirykmentissä 1822, lipunkantaja 1826. Portepévänrikki 1. Suomen tarkk'ampujaprikaatissa 1827, vänrikki 1828. Siirto Odessan jalkaväkirykmenttiin s.v. Siirto Petrovin jalkaväkirykmenttiin 10.2.1831 (kuollut tätä ennen).
2) Eva Catharina s. 18.05.1807 Ulvila. k. 1853.
3) Anders Gustaf Albert s. 23.01.1810 Ulvila. k. 29.11.1836 Novgorod, Venäjä. Aliluutnantti. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 29.6.1827. 4. vanhempi aliupseeri 1. Suomen tarkk'ampujaprikaatissa 1828. Siirto Suomen kaartiin 1829. Vänrikki venäläisessä Petrovin jalkaväkirykmentissä 1830, aliluutnantti 1834. Siirto Kolyvanin jääkärirykmenttiin 1835, henkikaartin krenatöörirykmenttiin 1836.
4) Victor Ferdinand (katso taulu 1147) s. 03.02.1811 Ulvila. k. 27.01.1885 Uusikaupunki. Varamaanmittari Hämeen läänissä 1862, Turun ja Porin läänissä 1864. Ammatinlisäyksiä: Omisti Porin Yyterin 1847-57.
5) Selma Sofia Wilhelmina s. 11.12.1812 Ulvila. k. 08.11.1900 Köyliö.
6) Aurora Charlotta Elisabet s. 02.08.1814 Ulvila. k. 08.11.1817 Ulvila.
7) Knut Adrian s. 08.01.1816 Ulvila. k. 01.05.1870 Pori.
8) Carl Verner s. 07.02.1818 Ulvila. k. 15.07.1818 Ulvila.
9) Aurora Carolina (katso taulu 1148) s. 11.05.1820 Pori. k. 04.11.1892 Köyliö.
10) Rosalie Elise s. 01.06.1824 Pori. k. 24.03.1904 Loimijoki.
11) Gustava Charlotta Elisabet s. 18.07.1825 Pori. k. 10.11.1897 Turku.
12) Ida Augusta s. 06.05.1827 Pori. k. 13.07.1881.

Henkilöhakemisto


- Taulu 787 -

33. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Charlotta Margareta, Reiher (taulusta 581. Isä: Jägerhorn af Spurila, Georg Henrik) s. 18.07.1794. k. 25.12.1861 Sulkava.

1. puoliso Reiher, Carl Johan s. 24.06.1781 Sulkava. k. 09.12.1846 Sulkava. Vihitty: 24.06.1812.
Isä: Reiher, Carl Gustav s. 18.01.1749 Helsingin pitäjä.
Äiti: Grotenfelt, Hedvig Barbara, Reiher s. 22.02.1759 Joroinen.

Lapset:
1) Carl Georg Anton s. 31.01.1814 Sulkava. k. 07.05.1815 Sulkava.
2) Henriette Hedvig Charlotta s. 24.12.1815 Sulkava. k. 08.01.1852 Savonlinna.
3) Antoinette Johanna (katso taulu 1149) s. 12.08.1818 Sulkava. k. 01.04.1877 Savonlinna.
4) Vendela Catarina Carolina (katso taulu 1150) s. 03.02.1822 Sulkava. k. 03.02.1899 Lund, Ruotsi.
5) Arent Henrik Carl s. 17.11.1826 Tiittala Sulkava. k. 27.05.1857 Tukholma haudattu 16.06.1857 Tukholma.
Viimeinen aatelisen Reiher-suvun miespuolinen edustaja, minkä vuoksi suvun vaakuna murskattiin hautajaisten yhteydessä.
6) Florentina Josefina Fredrika s. 10.04.1832 Sulkava. k. 18.09.1832 Sulkava.

Henkilöhakemisto


- Taulu 788 -

33. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Antoinetta Fredrika, Pistolekors (taulusta 581. Isä: Jägerhorn af Spurila, Georg Henrik) s. 11.10.1796 Tukholma. k. 27.09.1877 Tukholma.

1. puoliso Pistolekors, Georg Fredrik s. 28.11.1802. k. 26.03.1872.
Isä: Pistolekors, Gustaf Magnus s. 23.10.1771.
Äiti: Pistolekors, Katarina Elisabet, Pistolekors s. 04.10.1770.

Henkilöhakemisto


- Taulu 789 -

33. sukupolvi

Cronstedt, Hedvig Charlotta, Stjernschantz (taulusta 584. Isä: Cronstedt, Carl Olof) s. 10.05.1795. k. 07.04.1868 Elimäki.

1. puoliso Stjernschantz, Johan Abraham s. 16.12.1787 Porvoon maalaiskunta. k. 05.04.1864 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 14.05.1819 Helsingin pitäjä.
Isä: Stiernschantz, Johan Gustav s. 09.10.1749 Porvoon maalaiskunta.
Äiti: Frese de, Sofia Maria, Stiernschantz s. 05.12.1765 Viapori, Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 790 -

33. sukupolvi

Cronstedt, Gabriel Anton (taulusta 584. Isä: Cronstedt, Carl Olof) s. 08.12.1798 Tukholma. k. 24.04.1893 Helsinki.

1. puoliso Hjärne, Beata Sofia Johanna, Cronstedt s. 06.02.1802 Tukholma. k. 10.11.1850 Turku. Vihitty: 12.02.1833 Helsinki.
Isä: Hjärne, Gustav s. 17.06.1768 Tukholma.
Äiti: Rosenborg, Gustava Sofia, Hjärne s. 04.07.1780.

Lapset:
1) Carl Gustav Anton Alfred s. 13.08.1834 Helsinki. k. 16.08.1855 Krim, Venäjä.
2) Selma Sofia Alexandra Gabriella (katso taulu 1151) s. 08.08.1837 Helsinki. k. 09.09.1921 Ylöjärvi.
3) Hedvig Aina Fanny Johanna (katso taulu 1152) s. 27.04.1839 Heinola. k. 24.07.1898 Tuusula.

2. puoliso Nassokin, Johanna Carolina Elisabet, Cronstedt s. 22.05.1826 Snappertuna. k. 22.12.1909. Vihitty: 30.03.1852 Turku.
Isä: Nassokin, Reinhold Johan s. 27.03.1787 Eesti.
Äiti: Bergenstråle, Lovisa Carolina Gustava, Nassokin s. 12.10.1803 Kirkkonummi.
Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 1153) s. 08.05.1854 Turku.
2) Carl Anton Reinhold Ludvig (katso taulu 1154) s. 10.04.1858 Helsinki. k. 10.02.1914 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 791 -

33. sukupolvi

Cronstedt, Carl Olof (taulusta 584. Isä: Cronstedt, Carl Olof) s. 18.10.1800 Tukholma. k. 05.03.1883 Helsinki. Vapaaherra 08.02.1870.

1. puoliso Schwanenbach von, Wilhelmina Augusta, Cronstedt s. 21.09.1798 Smolensk, Venäjä. k. 03.02.1878 Helsinki.
Isä: Schwanenbach von, Anton
Äiti: Spalding, Helena, Schwanenbach von

Lapset:
1) Olga Beatrice (katso taulu 1155) s. 18.07.1834 Pietari, Venäjä. k. 25.05.1870.
2) Carl s. 16.01.1837 Vaasa. k. 06.02.1837 Vaasa.
3) Carl Alfons s. 17.08.1838 Vaasa. k. 03.02.1841 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 792 -

33. sukupolvi

Riben, Antoinette Margaretha, Ihre (taulusta 585. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Maria Antoinetta) s. 27.07.1802 Tukholma. k. 21.01.1866 Södertälje, Ruotsi.

1. puoliso Ihre, Johan Abraham s. 20.07.1791. k. 09.06.1839. Majuri. Vihitty: 11.02.1822 Tukholma.

Lapset:
1) Charlotta Maria Anna (katso taulu 1156) s. 14.06.1823 Håtuna, Ruotsi. k. 12.05.1885 Tukholma.
2) Albrecht Gustaf Elof (katso taulu 1157) s. 26.05.1825 Håtuna, Ruotsi. k. 03.12.1871 Stora Tuna, Ruotsi. Kapteeni. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua. Kuolinsyy: Kuoli tapaturmaisesti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 793 -

33. sukupolvi

Pfaler von, Frans Fredrik (taulusta 586. Äiti: Gertten von, Anna Kristina) s. 16.10.1792 Lempäälä. k. 26.06.1871 Lempäälä.

1. puoliso Knorring von, Eva Augusta, Pfaler von s. 22.09.1825 Hamina. k. 19.06.1905 Porvoo. Vihitty: 29.10.1863 Finström.
Isä: Knorring von, Frans Peter s. 06.10.1792 Kokemäki. Finströmin Rovasti, jumaluusopin tohtori.
Äiti: Lybecker, Ebba Helena, Knorring von s. 27.05.1794 Mietoinen.

Lapset:
1) Frans Karl Fredrik Josef (katso taulu 1158) s. 19.08.1865 Tampere. k. 03.11.1937 Ixelles a Bryssel, Belgia.

Henkilöhakemisto


- Taulu 794 -

33. sukupolvi

Pfaler von, Carl Viktor (taulusta 586. Äiti: Gertten von, Anna Kristina) s. 07.04.1794 Lempäälä. k. 30.11.1869 Urjala.

1. puoliso Floor, Charlotta Sofia, Pfaler von s. 15.05.1800 Sääksmäki. k. 21.05.1855 Urjala. Vihitty: 07.01.1825 Sääksmäki.
Isä: Floor, Otto Ernst s. 20.01.1758.
Äiti: Speitz, Hedvig Charlotta, Floor s. 24.01.1771 Sääksmäki.

Lapset:
1) Olivia Charlotta Kristina (katso taulu 1159) s. 08.01.1826 Helsinki. k. Tenhola.
2) Karl Fredrik (katso taulu 1160) s. 08.11.1827 Pälkäne. k. 02.01.1860 Helsinki. Kuolinsyy: Kuoli Lapinlahden mielisairaalassa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 795 -

33. sukupolvi

Lagermarck, Augusta Henrika Wilhelmina, Wall (taulusta 587. Äiti: Gertten / Gerdten von, Hedvig Eleonora) s. 05.07.1801 Kalvola. k. 18.08.1872 Lappeenranta.

1. puoliso Wall, Carl Mattsson s. 03.04.1798 luvia. k. 1877 (jälkeen). Vihitty: 10.06.1823 Luvia.

Henkilöhakemisto


- Taulu 796 -

33. sukupolvi

Lagermarck, Bror Berndt Otto (taulusta 587. Äiti: Gertten / Gerdten von, Hedvig Eleonora) s. 07.07.1803 Kalvola. k. 09.10.1853 Uusikaarlepyy. Komissiomaanmittari Vaasa läänissä 1848. Perhesuhteet: Aatelissuku No 86, hänen toisessa aviossaan.

Ylioppilas Turussa 1822.

1. puoliso Garvoli, Johanna Sofia Johan-Jakobintytär, Lagermarck s. 17.06.1809. k. 05.11.1834 Liminka. Vihitty: 13.09.1829 Kalajoki.
Isä: Garvolius, Johan Jakob Johaninpoika s. 28.03.1777 Munsala. Oulun läänin 2. lääninmaanmittari 1821.
Äiti: Simelius, Margaretha Johanna s. 23.06.1783 Kokkola.

Lapset:
1) Sofia Mathilda Bror-Otto-Berndtintytär (katso taulu 1161) s. 23.10.1834 Liminka. k. 22.06.1874 Kauvatsa.

2. puoliso Calamnius, Josefina Sofia Josef-Reinholdintytär, Lagermarck s. 12.01.1813 Uusikaarlepyy. k. 15.01.1880. Vihitty: 26.03.1839 Uusikaarlepyy.
Isä: Calamnius, Josef Reinhold Samuelinpoika s. 08.07.1792 Uusikaarlepyy. Kauppias Uusikaarlepyy.
Äiti: Basilier, Carolina Fredrika, Calamnius s. 08.05.1792 Ii.
Lapset:
1) Hulda Emilia s. 26.03.1851 Uusikaarlepyy. k. 12.07.1851.

Henkilöhakemisto


- Taulu 797 -

33. sukupolvi

Lagermark, Wendla Gustava Carolina, Wilander (taulusta 587. Äiti: Gertten / Gerdten von, Hedvig Eleonora) s. 15.02.1805 Kalvola. k. 17.08.1838 Uusikaarlepyy.

1. puoliso Wilander, Carl Wilhelm Johansson s. 21.05.1809 Hailuoto. k. 09.10.1857 Oulu. Landmäteri-auscultant 1834, varamaanmittari 1838. Vihitty: 28.09.1837 Uusikaarlepyy. Ammatinlisäyksiä: Oulun läänin lääninmetsänhoitajan apulainen 1852.
Han blef Student 1827

Isä: Wilander, Johan Johansson s. 09.09.1766. Kapellan i Carlö 24.03.1802 kappalainen Hailuoto.
Äiti: Hälli / Hällstedt, Anna, Klemola s. 16.04.1777 Carlö.

Lapset:
1) Mathilda Carolina Caroli Vilhelmi s. 14.07.1838 Uusikaarlepyy.

Henkilöhakemisto


- Taulu 798 -

33. sukupolvi

Thitz, Susanna Maria (taulusta 588. Äiti: Munck af Fulkila, Hedvig Sofia) s. 19.02.1749 Somero. k. 07.03.1804 Tammela.

1. puoliso Johan Mårtensson

Henkilöhakemisto


- Taulu 799 -

33. sukupolvi

Thitz, Peter Johan (taulusta 588. Äiti: Munck af Fulkila, Hedvig Sofia) s. 28.06.1755 Uumaja, Ruotsi. k. 12.05.1820 Leppävirta.

1. puoliso Gottberg, Maria Elisabet, Thitz s. 1756 Pohja. k. 31.03.1819 Leppävirta. Vihitty: 24.01.1787 Somero.

Lapset:
1) Fredrik Wilhelm (katso taulu 1162) s. 05.03.1796 Leppävirta. k. 25.03.1885 Leppävirta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 800 -

33. sukupolvi

Thitz, Anders Gustaf (taulusta 588. Äiti: Munck af Fulkila, Hedvig Sofia) s. 16.01.1767 Nora, Ruotsi. k. 04.12.1828 Loviisa. Loviisalainen taidemaalari.

1. puoliso Stichaeus, Sofia Kristina, Thitz s. 01.02.1767 Helsinki.
Isä: Stichaeus, Alexander s. 31.08.1732 Hauho. Helsingin kämnerioikeuden esimies, varapormestari.
Äiti: Ignatius, Patientia Kristina, Stichaeus s. 30.11.1738 Helsingin pitäjä.

Lapset:
1) Gustava Sofia (katso taulu 1163) s. 24.10.1792 Lovisa.
2) Gustav Fredrik (katso taulu 1164) s. 13.09.1794 Helsinki. k. 27.08.1864 Helsingin pitäjä. Kapteeni, kartanonomistaja.
3) Anna Charlotta s. 10.12.1799 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 801 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Carl Fredrik (taulusta 589. Isä: Munck af Fulkila, Clas Jakob) s. 09.06.1760 Somero. k. 04.04.1834 Somero.

1. puoliso Kajsa Jakobsdotter, Munck af Fulkila s. 23.07.1759 Somero. k. 11.07.1836 Somero. Vihitty: 1783.
Isä: Klemet Jakob Johansson
Äiti: Valborg Simonsdotter

Lapset:
1) Maria Elisabet s. 14.10.1787 Somero. k. 31.10.1787 Somero.
2) Catarina Elisabet s. 1789 Somero. k. 14.11.1868 Somero.
3) Ulrika Lovisa (katso taulu 1165) s. 05.09.1793 Somero. k. 04.12.1867 Somero.
4) Matteus s. 18.09.1794 Somero. k. 16.11.1794 Somero.
5) Carl Fredrik (katso taulu 1166) s. 16.10.1795 Somero. k. 14.06.1856 Somero.
6) Anders Efraim (katso taulu 1167) s. 17.10.1800 Somero. k. 29.03.1878 Somero.

Henkilöhakemisto


- Taulu 802 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Ulrika, Åkerman (taulusta 589. Isä: Munck af Fulkila, Clas Jakob) s. 03.08.1769 Somero.

1. puoliso Åkerman, Abraham Mårtensson s. 1772. Vihitty: 10.00.1792.

Henkilöhakemisto


- Taulu 803 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Carl Johan (taulusta 590. Isä: Munck af Fulkila, Carl Fredrik) s. 03.12.1758 Somero. k. 08.03.1815 Somero. Everstiluutnantti, tilanomistaja Someron Ihamäessä.

1. puoliso Uggla, Hedvig Eleonora, Munck af Fulkila s. 05.02.1767 Lammi. k. 10.03.1823 Porvoo. Vihitty: 29.01.1786 Lammi.
Isä: Uggla, Zakarias Berndt
Äiti: Aminoff, Hedvig Charlotta, Uggla s. 1738.

Lapset:
1) Charlotta Magdalena (katso taulu 1168) s. 28.10.1786. k. 25.07.1851 Vanhamoisio, Porvoon pitäjä. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
2) Sofia Eleonora Johanna s. 12.12.1787 Somerniemi. k. 02.05.1860 Mynämäki.
3) August Carl Ludvig (katso taulu 1169) s. 05.10.1789 Somero. k. 08.12.1869 Porvoo. 1. luokan insinööri, everstiluutnantti 1855. Perhesuhteet: Suomalaista aatelisukua.
4) Margareta Lovisa s. 14.09.1790 Somerniemi. k. 14.12.1855 Porvoo.
5) Ernst Fredrik Viktor (katso taulu 1170) s. 25.10.1791 Somerniemi. k. 20.10.1873 Tukholma. Överst; eversti.
6) Hedvig Helena s. 25.03.1793 Somerniemi. k. 07.10.1793 Somerniemi.
7) Catarina Sofia s. 28.04.1794 Urjala. k. 23.12.1874 Somero.

2. puoliso Pont de, Lovisa Albertina, Munck af Fulkila s. 25.03.1768 Somero. k. 30.06.1824 Somero. Vihitty: 11.10.1795 Somerniemi.
Isä: Pont de, Jakob Reinhold s. 18.09.1717 Uppsala, Ruotsi. Lasitehteilija, tirehtööri .
Äiti: Ahlgren, Catarina Elisabet, Pont de s. 15.09.1727.
Lapset:
1) Carolina Fredrika Albertina (katso taulu 1171) s. 01.08.1796 Urjala. k. 1877 Helsingin pitäjä.
2) Elisabet Vivika Constantia s. 11.03.1798 Somero. k. 17.10.1870 Jönköping, Ruotsi.
3) Bror Gustaf Reinhold (katso taulu 1172) s. 11.12.1799 Somero. k. 12.11.1881 Jönköping, Ruotsi.
4) Vilhelmina Lovisa Gustava (katso taulu 1173) s. 24.12.1801 Somero. k. 17.05.1864 Helsinki.
5) Johan Albrekt Vilhelm s. 04.06.1803 Somero. k. 03.07.1889 Tukholma.
6) Bror Casimir s. 11.12.1805 Somero. k. 26.05.1866 Somero.
7) Bror Oliver (katso taulu 1174) s. 11.12.1805 Somero. k. 24.03.1863 Tukholma. Överstlöjtnant; everstiluutnantti.
8) Carl Jakob (katso taulu 1175) s. 17.03.1808 Somero. k. 23.06.1882 Lund, Ruotsi. Eversti, Jönköpingin postimestari 1867, ero 1874.

Henkilöhakemisto


- Taulu 804 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Gustaf Fredrik (taulusta 590. Isä: Munck af Fulkila, Carl Fredrik) s. 23.08.1761 Somerniemi. k. 25.07.1803 Halikko.

1. puoliso Angelin, Margareta, Munck af Fulkila s. 24.04.1753 Perniö. k. 07.01.1815 Kaarina. Vihitty: 17.05.1811 Somero.
Lähde: Markku Kukkola Höijer -tutkija Teijon rippikirjat JK 867

Isä: Angelin, Carl Andersson s. 23.02.1729. Seppä.
Äiti: Höijer, Maria, Angelin s. 12.03.1735 Teijon ruukki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 805 -

33. sukupolvi

Munck, Fredrika Sofia, Pont de (taulusta 590. Isä: Munck af Fulkila, Carl Fredrik) s. 18.05.1765 Laitila. k. 29.04.1834 Somero.

1. puoliso Pont de, Mårten Reinhold s. 11.09.1750 Somero. k. 05.08.1806 Somero. Majuri. Vihitty: 16.07.1800 Somero. Lisätietoja: Asunut Someron Lahdessa.
Isä: Pont de, Jakob Reinhold s. 18.09.1717 Uppsala, Ruotsi. Lasitehteilija, tirehtööri .
Äiti: Ahlgren, Catarina Elisabet, Pont de s. 15.09.1727.

Lapset:
1) Gustav Victor (katso taulu 1176) s. 14.10.1801 Somero. k. 19.03.1876 Kirkkonummi. Tilanomistaja Kirkkonummella, aliluutnantti . Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
2) Karl Jakob Reinhold (katso taulu 1177) s. 22.05.1803 Somero. k. 08.12.1872 Somero. Alivänrikki, kollegikirjaaja. Omisti Someron Lahden maatilan.
3) Claes Mårten Albert (katso taulu 1178) s. 01.08.1804 Somero. k. 09.12.1875 Koski, Turun lääni. Aliluutnantti, omisti Kosken kartanon Koskella Tl. vuodesta 1837.

Henkilöhakemisto


- Taulu 806 -

33. sukupolvi

Numers von, Claes Johan (taulusta 591. Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Sofia) s. 30.11.1774. k. 05.06.1856 Espoo. Kapteeni.

1. puoliso Stiernschantz, Henrietta Gustava, Numers von s. 30.07.1786 Porvoon maalaiskunta. k. 11.10.1866 Helsinki. Vihitty: 13.09.1810 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Stiernschantz, Johan Gustav s. 09.10.1749 Porvoon maalaiskunta.
Äiti: Frese de, Sofia Maria, Stiernschantz s. 05.12.1765 Viapori, Helsinki.

Lapset:
1) Henriette Sofia Eugenie s. 04.11.1811 Espoo. k. 14.11.1813 Espoo.
2) Wilhelmina Fredrika Charlotta (katso taulu 1179) s. 28.05.1813 Espoo. k. 16.09.1852 Maaria. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
3) Carl Johan Oskar (katso taulu 1180) s. 15.12.1814 Espoo. k. 10.07.1881 Helsinki.
4) Axel Vilhelm Edvard s. 27.01.1816 Espoo. k. 27.07.1865 Helsinki.
5) Henriette Sofie s. 11.03.1817 Espoo. k. 30.11.1817 Espoo.
6) Gustav Reinhold s. 02.03.1818 Espoo. k. 17.10.1854 Espoo.
7) Clas Abraham s. 02.02.1824 Espoo. k. 06.02.1826 Helsinki.
8) Angelique Gustava (katso taulu 1181) s. 05.09.1829 Espoo. k. 17.04.1922 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 807 -

33. sukupolvi

Numers von, Anna Fredrika, Ulfsparre af Broxvik (taulusta 591. Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Sofia) s. 02.05.1776 Espoo. k. 05.11.1798 Viapori, Helsinki.

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Erik Magnus s. 19.07.1766 Porvoon maalaiskunta. k. 08.05.1809 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Agneta Lovisa Fredrika (katso taulu 1182) s. 23.10.1795 Espoo. k. 22.10.1824 Pernaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 808 -

33. sukupolvi

Numers von, Jakob Reinhold (taulusta 591. Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Sofia) s. 10.11.1778. k. 21.06.1842 Pori. Majuri, Porin makasiininhoitaja.

1. puoliso Segersteen, Beata Gustava, Numers von s. 01.09.1783 Viapori, Helsinki. k. 24.04.1836 Pori. Vihitty: 14.10.1804 Helsinki.
Isä: Segersteen, J. Christian
Äiti: Almgren, Helena Christina, Segersteen

Lapset:
1) Agneta Gustava (katso taulu 1183) s. 20.01.1805. k. 04.09.1843.
2) Aurora Christina Charlotta s. 13.01.1806 Viapori, Helsinki. k. 20.02.1815 Helsinki.
3) Amalia Margareta Lovisa (katso taulu 1184) s. 25.04.1807 Vihti. k. 17.01.1900 Helsinki.
4) Jacobina Fredrika (katso taulu 1185) s. 09.11.1808 Kalvola. k. 28.05.1879 Hämeenlinna.
5) Henriette Sofia s. 24.08.1810 Espoo. k. 27.04.1812 Espoo.
6) Oskar Reinhold (katso taulu 1186) s. 12.09.1813 Espoo. k. 10.07.1865 Uusikaupunki. Uudenkaupungin tullinhoitaja.
7) Antoinette (katso taulu 1187) s. 04.05.1817 Espoo. k. 17.01.1901 Hausjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 809 -

33. sukupolvi

Tammelander, Lorentz Johan (taulusta 594. Isä: Tammelander, Lorentz Johan) s. 1770. k. 1827.

1. puoliso Roupé, Ebba Katarina Henriette, Tammelander s. 07.04.1789 Suoniemi. k. 25.09.1867 Hämeenlinna.
Isä: Roupé, Casper Johan s. 23.08.1731 Jälluntofta, Jönköping, Ruotsi.
Äiti: Konow von, Catarina Maria, Roupé s. 13.11.1757 Kiikka.

Lapset:
1) Henriette Ulrika Petronella Leontina (katso taulu 1188) s. 16.01.1808 Mäntsälä. k. 06.01.1903 Lempäälä.
2) Robert Vilhelm s. 10.02.1811.
3) Adolf Fredrik s. 18.09.1812 Kuhmalahti.
4) Frans s. 1814 Kuhmalahti. k. 26.06.1814 Kuhmalahti.
5) Otto Robert s. 08.05.1815 Kuhmalahti. k. 10.08.1815 Kuhmalahti.
6) Frans Teodor s. 02.10.1816 Kuhmalahti. k. 29.09.1820 Kuhmalahti.
7) Anders Ulrik Julius s. 07.05.1822 Kuhmalahti. k. 03.06.1822 Kuhmalahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 810 -

33. sukupolvi

Nassokin, Maria Elisabet, Taxell (taulusta 595. Isä: Nassokin, Adam Henrik) k. 12.05.1796 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Taxell, Fredrik Reinhold s. 1770. k. 07.07.1839 Liljendal. Vihitty: 03.10.1793 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 811 -

33. sukupolvi

Nassokin, Margareta Sofia, Lönnqvist (taulusta 595. Isä: Nassokin, Adam Henrik) s. 29.01.1772 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. k. 27.02.1843 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Lönnqvist, Johan Gustav s. 1759. k. 11.03.1831 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 13.12.1795 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 812 -

33. sukupolvi

Nassokin, Anna Lovisa, Lönnqvist (taulusta 595. Isä: Nassokin, Adam Henrik) s. 22.10.1781 Porvoon maalaiskunta. k. 28.05.1814 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Lönnqvist, Gabriel s. 10.12.1770 Sipoo. k. 10.08.1812 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 06.12.1804 Porvoon maalaiskunta.

2. puoliso Brunberg, Carl Magnus s. 01.02.1787 Porvoon maalaiskunta. k. 29.06.1856 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 25.05.1817.

Henkilöhakemisto


- Taulu 813 -

33. sukupolvi

Nassokin, Henrika Eleonora, Hasper (taulusta 595. Isä: Nassokin, Adam Henrik) s. 14.10.1785 Porvoon maalaiskunta. k. 09.08.1842 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Hasper, Carl Johan s. 18.12.1754. k. 23.11.1813 Hattula. Vihitty: 28.04.1808 Porvoon maalaiskunta.

2. puoliso Brunberg, Carl Magnus s. 01.02.1787 Porvoon maalaiskunta. k. 29.06.1856 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 814 -

33. sukupolvi

Stålhane, Anna Maria Nilsintytär, Justander (taulusta 597. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 28.07.1745 Gammelby, Tuusula. k. 06.02.1782 Viapori, Helsinki.

1. puoliso Justander / Standertskjöld, Henrik Johan s. 24.09.1733 Lempäälä. k. 30.04.1809 Janakkala. Laivaston majuri. Vihitty: 23.12.1770 Tuusula. Lisätietoja: Aatelinen 1772.
Justander suku peräisin Turusta. Vänrikki Henrik Justander, 1733-1809 - aateloitiin 1772 nimellä Henrik Johan Standertskjöld - yleni laivaston majuriksi - muodosti 1797 Vanantaan sääntöperintötilan, - omisti Vanantakaa 1794-1809 - isä Lempäälän apulaispappi Simon Justander Jatkossa kaikkien omistajien etunimi oli Henrik (yhteensä 6 kpl). Henrik Gustaf, 1907-1984 oli viimeinen miespuolinen Standertskjöld -niminen omistaja. Lähde: Janakkalan seurakunta Tutustu hautausmaahan 2002 - 2007 Majuri Henrik Johan Justander, otti Viaporissa osaa1772 vallankumoukseen ja aateloitiin Standersköld nimellä. Lähde: Tietosanakirja 1906

Isä: Justander, Simon s. 05.06.1710 Turku. Lempäälän pitäjänapulainen 1732.
Äiti: Austrell, Anna Catarina, Justander s. 17.01.1711 Nurmijärvi.

Lapset:
1) Christina Lovisa (katso taulu 1189) s. 22.09.1771 Tuusula. k. 02.04.1828 Hämeenlinna.
2) Henrik Gustav (katso taulu 1190) s. 24.09.1773 Tuusula. k. 25.07.1819 Janakkala. Majuri.
3) Carl August (katso taulu 1191) s. 22.12.1776 Viapori, Helsinki. k. 16.08.1825 Heinola.
4) Johan Fredrik (katso taulu 1192) s. 22.12.1776 Viapori, Helsinki. k. 04.06.1820 Saarijärvi.
5) Maria Charlotta (katso taulu 1193) s. 22.12.1776 Viapori, Helsinki. k. 06.07.1807 Viapori, Helsinki.
6) Nils Mauritz s. 13.01.1782. k. 26.04.1782.
7) Margareta Sofia s. 13.01.1782. k. 05.04.1782.

Henkilöhakemisto


- Taulu 815 -

33. sukupolvi

Stålhane, Margareta Helena Nilsintytär, Ollonberg (taulusta 597. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 03.03.1747 Gammelby, Tuusula. k. 31.12.1794.

1. puoliso Ollonberg, Carl Fredrik s. 17.01.1747 Mallby (Vg.)?, Ruotsi. k. 27.06.1810 Tuusula. Vänrikki. Vihitty: 05.12.1776 Tuusula.
Isä: Ollonberg, Lars s. 24.01.1716 Uvered i Skaraborgs län, Ruotsi.
Äiti: Bruce, Hedvig Sofia, Ollonberg s. 19.02.1725.

Lapset:
1) Maria Charlotta s. 11.02.1778 Espoo. k. 22.03.1778 Espoo.
2) Carl Johan s. 31.08.1780 Espoo. k. 1809.
3) Nils Fredrik s. 20.08.1781 Espoo. k. 20.08.1781 Espoo.
4) Anders Robert s. 25.06.1783 Espoo. k. 26.08.1783 Espoo.
5) Carolina Charlotta s. 29.05.1785 Espoo. k. 31.08.1785 Espoo.
6) Margareta Sofia s. 03.08.1786 Espoo. k. 28.04.1787 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 816 -

33. sukupolvi

Stålhane, Eva Juliana Nilsintytär, Martins (taulusta 597. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 27.09.1748 Gammelby, Tuusula. k. 03.02.1810 Vihti.

1. puoliso Martins, Johan s. 18.06.1750 Lieto, Häme. k. 1809 ? Vihti?. Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1777. Vihitty: 25.03.1781 Tuusula. Ammatinlisäyksiä: Työskenteli myös Kyminkartanon läänissä, ero 1809.
Turun katedraalikoulun oppilas 26.2.1760. Ylioppilas Turussa 23.3.176[8]. Maanmittaritutkinto 1771. — Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1777, työskenteli myös Kyminkartanon läänissä, ero 1809. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Martins, Johan Liedon Vääntelässä asunut manttaalikomissaari.
Äiti: Lilliegren, Katarina Charlotta, Martins

Henkilöhakemisto


- Taulu 817 -

33. sukupolvi

Stålhane, Johan Erik Nilsinpoika (taulusta 597. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 30.08.1750 Gammelby, Tuusula. k. 16.03.1817 Haarjärvi, Niku, Sammatti. Kuolinsyy: Keuhkotauti.

1. puoliso Lönnrot, Anna Stina Matsdotter, Stålhane s. 15.09.1768 Lohilammi, Sammatti. k. 04.03.1849 Päkäri, Oinola, Nummi. Piika. Kuolinsyy: Vanhuuden heikkous.
Isä: Lönnrot / Losten, Matts s. 01.02.1740 Lohjantaipale, Prunkka, Karjalohja. Torppari, pitäjänräätäli.
Äiti: Tolpo / Losten, Anna Leena Martintytär, Lönnrot / Losten s. 1747 Antskog, Pohja.

Lapset:
1) Margareta Christina Johansdotter (katso taulu 1194) s. 11.02.1794 Pusula. k. 28.09.1866 Nummi.
2) Nils Johan Johansson (katso taulu 1195) s. 04.08.1796 Haarjärvi, Sammatti. k. 20.09.1875 Luskala, Sammatti. Vänrikki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 818 -

33. sukupolvi

Stålhane, Lovisa Sophia Nilsintytär, Lindeman (taulusta 597. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 05.04.1752 Gammelby, Tuusula. k. 18.12.1805 Tuusula.

1. puoliso Lindeman, Otto Birger s. 24.04.1745. Vihitty: 08.11.1774 Tuusula.

Henkilöhakemisto


- Taulu 819 -

33. sukupolvi

Stålhane, Edla Christina Nilsintytär, Törne (taulusta 597. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 29.04.1754 Gammelby, Tuusula. k. 01.11.1789 Liljendal.

1. puoliso Törne von, Peter August Peterinpoika s. 28.11.1753 Porvoon maalaiskunta. k. 02.01.1789. Vihitty: 12.10.1787 Tuusula.
Isä: Törne, Peter s. 02.06.1690.
Äiti: Armfelt, Johanna Lovisa Carlintytär, Törne s. 22.04.1726.

Lapset:
1) Johanna Maria (katso taulu 1196) s. 02.11.1788. k. 29.10.1870 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto


- Taulu 820 -

33. sukupolvi

Stålhane, Nils Gotthard Nilsinpoika (taulusta 597. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 18.02.1758 Gammelby, Tuusula. k. 26.05.1820 Helsingin pitäjä. Luutnantti 1786.

1. puoliso Agricola, Eva Kristiina, Stålhane s. 23.11.1769 Tammisaari. k. 03.01.1830 Espoo. Vihitty: 02.10.1787 Vihti.
Isä: Agricola, Anders Maisteri, kappalainen Tammisaari.
Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Margareta, Agricola s. 19.04.1729 Somero.

Lapset:
1) Eva Lovisa (katso taulu 839) s. 10.08.1788 Tuusula. k. 04.11.1856 Espoo.
2) Nils Adolf s. 05.02.1790 Tuusula. k. 14.09.1812 Espoo.
3) Otto Wilhelm s. 09.04.1791 Tuusula. k. 24.11.1829 Espoo.
4) Johanna Maaria (katso taulu 840) s. 21.10.1792 Tuusula. k. 10.04.1867 Espoo.
5) Charlotta s. 09.04.1794 Tuusula. k. 11.04.1794 Tuusula.
6) Sofia s. 09.04.1794 Tuusula. k. 09.04.1794.
7) Anna Sofia s. 08.08.1795 Tuusula. k. 30.06.1868 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 821 -

33. sukupolvi

Stålhane, Sven Otto Nilsinpoika (taulusta 597. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 25.11.1766 (kastettu 30.11.1766 Gammelby) Tuusula. k. 26.09.1823 Kangasniemi. Ruotsi-Suomen armeijan majuri 1811. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua n:o 27.

1. puoliso Tuderus, Clara Aurora Danielintytär, Stålhane s. 10.08.1781 Ristiina. k. 18.03.1840 Kyminlinna (Ruotsinsalmen varuskuntaseuraunta). Vihitty: 14.02.1808 Ristiina.
Isä: Tuderus, Daniel Danielinpoika s. 31.05.1750 Sulkava. Komissionmaanmittari Savon läänissä 1776.
Äiti: Westermarck, Anna Charlotta, Tuderus s. 1754.

Lapset:
1) Otto Mauritz Sven-Otonpoika (katso taulu 1197) s. 20.04.1810 Ristiina. k. 11.05.1857 Kymi. Venäjän armeijan majuri 1853.
2) Charlotta Amalia Sven-Otontytär (katso taulu 1198) s. 13.06.1812 Kangasniemi. k. 26.09.1881 Pietari, Venäjä.
3) Carl Fredrik Leonard Sven-Otonpoika s. 15.11.1814 Kangasniemi. k. 03.09.1821 Kangasniemi.
4) Axel Robert Sven-Otonpoika (katso taulu 1199) s. 29.09.1817 Kangasniemi. k. 15.01.1892 Pskovin kuvermentissa, Venäjä. Venäjän armeijan kapteeni 1849. Rauhantuomari Pskovissa (Pihkova) 1866. Ammatinlisäyksiä: Valtioneuvoksen arvo 1866.
5) Selma Augusta Fredrika Sven-Otontytär (katso taulu 1200) s. 18.08.1820 Kangasniemi. k. 27.11.1896 Mikkeli.

Henkilöhakemisto


- Taulu 822 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Johan Fredrik (taulusta 599. Isä: Munck af Fulkila, Wilhelm Fredrik) s. 04.09.1775 Kauvatsa. k. 26.11.1839 Harjavalta. Kersantti.

1. puoliso Porri, Catharina, Munck s. 21.01.1790 Harjavalta. k. 21.05.1874 Karjalohja. Vihitty: 22.12.1818 Harjavalta.
Isä: Porri, Henrik
Äiti: Kaisa Mattsdotter, Porri

Lapset:
1) David Constantin (katso taulu 1201) s. 02.01.1813. k. 26.03.1851 Karjaa.
2) Catarina Fredrika s. 03.11.1816. k. 31.07.1818.
3) Carl Fredrik (katso taulu 1202) s. 13.08.1819 Kokemäki. k. 16.06.1900 Karkku. Tyrvään tuomiokunnan tuomari, hovioikeudenneuvos. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
4) Johan Axel s. 15.03.1821. k. 24.10.1821.
5) Carolina Adolfina s. 14.09.1822. k. 20.08.1850.
6) Johan Axel (katso taulu 1203) s. 20.02.1825 Harjavalta. k. 02.01.1876 Helsinki.
7) Frans Vilhelm (katso taulu 1204) s. 16.11.1831 Harjavalta. k. 05.03.1910 Karjalohja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 823 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Klara Louise, Beckman (taulusta 599. Isä: Munck af Fulkila, Wilhelm Fredrik) s. 09.06.1778 Kauvatsa. k. 12.05.1867 Isokyrö. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 6.

1. puoliso Beckman, Karl Ulrik s. 20.12.1773 Ruotsi. k. 21.02.1820 Ulvila. Luutnantti. Vihitty: 20.08.1816.

2. puoliso Lilius, Carl Fredrik s. 13.08.1773 Alastaro. k. 28.03.1846 Ylistaro. Ylistaron kappalainen 26.09.1827, nimipastori 15.12.1838. Vihitty: 12.08.1829 Ulvila. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa, toinen avioliitto lankonsa sisaren kanssa.
Ylioppilas 1791, vihittiin papiksi 11.07.1798 ja isämsä apulaiseksi. Kirkkoherran apulainen Kuortaneella 1801, armovuoden saarnaaja siellä 1807. Euran kappalin saarnaaja 17.06. 1807, astui virkaan 01.06.1808, kappalainen Metsämaassa 11.10.1809, astui virkaan 01.05.1810, Urjalassa 15.03. 1815, astui virkaan 01.05.1815, Ulvilassa 16.04.1823, Ylistarossa 26.09.1827.

Isä: Lilius, Johan s. 20.09.1726. Kappalainen Alastaro 1771, Kiikassa 1789.
Äiti: Tenlenius, Maria Elisabet, Lilius s. 22.10.1745 Loimaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 824 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Eva Charlotta, Pfaler von (taulusta 599. Isä: Munck af Fulkila, Wilhelm Fredrik) s. 24.02.1782. k. 22.04.1864 Kiikka.

1. puoliso Pfaler von, Karl Adolf s. 20.10.1783 Tyrvää. k. 17.12.1829 Tyrvää. Vihitty: 15.10.1812.
Isä: Pfaler von, Henrik Wilhelm s. 25.02.1734 Pirkkala. Varatuomari.
Äiti: Neunstedt, Johanna Sofia, Pfaler von s. 1744.

Henkilöhakemisto


- Taulu 825 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Klas Gustaf (taulusta 599. Isä: Munck af Fulkila, Wilhelm Fredrik) s. 04.05.1785 Tyrvää. k. 14.04.1846 Kiika. Porin rykmentin kersantti. Perhesuhteet: Aatelista sukua n:o 6.

1. puoliso Lilius, Johanna Kristina, Munck af Fulkila s. 03.06.1772. k. 17.03.1849 Kiikka. Vihitty: 13.12.1810 Kiikka.
Isä: Lilius, Johan s. 20.09.1726. Kappalainen Alastaro 1771, Kiikassa 1789.
Äiti: Tenlenius, Maria Elisabet, Lilius s. 22.10.1745 Loimaa.

Lapset:
1) Johan Wilhelm s. 26.03.1812 Kiikka. k. 31.12.1815 Kiikka.
2) Adolf Fredrik s. 02.05.1814 Kiikka. k. 10.12.1815 Kiikka.
3) Christina Elisabet s. 12.01.1818 Kiikka. k. 05.01.1902 Tampere.

Henkilöhakemisto


- Taulu 826 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Adolf Wilhelm (taulusta 599. Isä: Munck af Fulkila, Wilhelm Fredrik) s. 02.05.1788 Tyrvää. k. 07.06.1834 Harjavalta.

1. puoliso Anna Henriksdotter, Munck af Fulkila s. 10.04.1784. k. 20.03.1866. Vihitty: 02.08.1815 Harjavalta.

Lapset:
1) Wilhelm (katso taulu 1205) s. 04.09.1811 Harjavalta. k. 20.05.1880 Nakkila.
2) Bernt Gustav (katso taulu 1206) s. 26.08.1814 Harjavalta. k. 12.11.1862 Nakkila.
3) Frans Adolf (katso taulu 1207) s. 02.10.1817 Harjavalta. k. 05.11.1882 Harjavalta.
4) Ester Fredrika s. 03.05.1821 Harjavalta. k. 23.08.1838 Harjavalta.
5) Erland s. 12.12.1823 Harjavalta. k. 18.07.1847 Harjavalta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 827 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Johanna Agata, Eriksson (taulusta 599. Isä: Munck af Fulkila, Wilhelm Fredrik) s. 24.02.1794 Kiikka. k. 09.01.1834 Ulvila.

1. puoliso Eriksson, Matts s. 20.02.1796. k. 11.12.1872. Vihitty: 28.11.1819 Ulvila.

Henkilöhakemisto


- Taulu 828 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Adolf Fredrik (taulusta 600. Isä: Munck af Fulkila, Klas Johan) s. 04.04.1800 Vihti. k. 02.03.1886 Helsinki.

1. puoliso Kuhlström, Lovisa, Munck af Fulkila s. 21.03.1822.
Isä: Kuhlström, Lars Fredrik s. 30.06.1787. Pankinkomissaari, hovineuvos.
Äiti: Motti, Anna Natalia, Kuhlström s. 1797.

Lapset:
1) Ernst Johan Fredrik s. 10.08.1842 Viipuri. k. 24.04.1888 Helsinki.
2) Lovisa Adeleide (katso taulu 1208) s. 12.04.1844 Viipuri. k. 14.08.1927 Sipoo. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
3) Selina Elisabet (katso taulu 1209) s. 22.12.1845 Viipuri. k. 30.04.1927 Helsinki.
4) Alina Sofia (katso taulu 1210) s. 14.02.1847 Viipuri. k. 03.10.1930 Helsinki.
5) Anna Matilda s. 29.03.1848 Viipuri. k. 18.10.1925 Viipuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 829 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Antoinette Elisabet (taulusta 600. Isä: Munck af Fulkila, Klas Johan) s. 14.06.1801 Vihti. k. 26.01.1875 Mäntsälä.

1. puoliso Kuhlefelt, Carl Ferdinand s. 16.09.1780 Mäntsälä. k. 28.01.1850 Mäntsälä. Tilanomistaja Mäntsälän Hautjärvellä, kapteeni . Vihitty: 05.01.1824 Vihti.
Isä: Kuhlefelt, Henrik Johan s. 24.08.1745 Mäntsälä.
Äiti: Törn, Eva Christina, Kuhlefelt s. 1749.

Lapset:
1) Johan August Ferdinand (katso taulu 1211) s. 14.12.1824 Mäntsälä. k. 15.02.1879 Porvoo. Alikapteeni, Omisti Mäntsälän Hautjärven vuodesta 1860. Valtiopäivämies 1863-64 .
2) Antoinette Christina Josefina s. 19.10.1825 Mäntsälä. k. 14.12.1874 Mäntsälä.
3) Evald Oskar Alexander (katso taulu 1212) s. 05.03.1828 Mäntsälä. k. 29.01.1891 Helsinki.
4) Adéle Louise Emelie s. 24.03.1829 Mäntsälä. k. 31.05.1902 Helsinki.
5) Herman Karl Fridolf (katso taulu 1213) s. 14.08.1831 Mäntsälä. k. 18.10.1888 Loviisa.
6) Amanda Matilda Karolina (katso taulu 1214) s. 04.07.1833 Mäntsälä. k. 24.10.1914 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 830 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Augusta Wilhelmina, Baeck (taulusta 600. Isä: Munck af Fulkila, Klas Johan) s. 30.10.1805 Vihti. k. 07.02.1869 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua, avioliitto oli lapseton.

1. puoliso Baeck, Johan Fredrik Johan-Fredrikinpoika s. 27.06.1799 Oulu. k. 23.10.1862 Helsinki. Senaatin talousosaston kirjelmäasiain kirjaaja 1836. Kollegiaessorin arvo 1845. Vihitty: 25.08.1836 Vihti. Ammatinlisäyksiä: Turun hovioikeuden auskultantti 1819.
Isä: Baeck, Johan Fredrik Casparinpoika, Bäck s. 16.04.1766 Oulu. Oulun kappalainen 1801.
Äiti: Nylander, Brita Mattsintytär, Ståhle s. 02.08.1756 Oulu ?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 831 -

33. sukupolvi

Munck af Fulkila, Knut Emil Robert (taulusta 600. Isä: Munck af Fulkila, Klas Johan) s. 04.04.1807 Vihti. k. 01.12.1869 Ruotsinpyhtää.

1. puoliso Born von, Catarina Augusta Charlotta s. 09.09.1819 Porvoon maalaiskunta. k. 15.04.1873 Helsinki. Vihitty: 29.08.1841 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Born von, Samuel Fredrik s. 02.07.1782 Loviisa. Oulun läänin maaherra, senaattori, omisti Gammelbackan Porvoon pitäjässä.
Äiti: Morian von, Catharina Elisabet, Born von s. 05.02.1793 Pernaja.

Lapset:
1) Catarina Elisabet (katso taulu 1215) s. 13.11.1844 Helsinki. k. 20.02.1917 Pohja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 832 -

33. sukupolvi

Blum, Otto Wilhelm (taulusta 601. Äiti: Munck, Eva Sofia ) s. 01.06.1809 Irjala, Janakkala. k. 17.07.1880 Iitti. Varatuomari, Raaseporin itäisen kihlakunnan kruununvouti 1860.

1. puoliso Lundberg, Maria, Blum k. 1893. Vihitty: 1864.

Henkilöhakemisto


- Taulu 833 -

33. sukupolvi

Munck, Johan Reinhold (taulusta 602. Isä: Munck, Johan Henrik) s. 20.01.1795 Hämeenlinna. k. 26.07.1865 Hausjärvi. Kenraali, yliopiston varakansleri.

Johan Reinhold M. (1795-1865), soturi, yliopiston sijaiskansleri, tuli 1812 luutnantiksi toiseen Suomen jääkärirykmenttiin, palveli sitten Venäjällä, otti osaa Turkin sotaan 1828-29 ja kohosi kenraalimajuriksi ja Preobrazenskin kaartin komentajaksi. M:n suhde kaartinjoukkojen ylikomentajaan, suuriruhtinas Mikael Pavlovitsiin oli kuitenkin huono, riippuen siitä, että heillä oli eri käsitys sotakurin vaatimuksista, ja 1843 M. siitä syystä pyysi ja sai eron. Hän nimitettiin nyt Suomen kadettikoulun johtajaksi, jossa toimessa saavutti opettajain ja oppilasten suosiota. Tästä virasta hän 1855 siirtyi Helsingin yliopiston sijaiskansleriksi, ja osoitti tässäkin virassa verrattain suurta vapaamielisyyttä sekä käytti vaikutusvaltaansa puolustaaksensa korkeimmassa paikassa yliopistoa ja sen nuorisoa kenraalikuvernööri Bergin epäluuloja vastaan. Keisarin mielestä M. joskus tässä ylioppilasten puolustuksessa meni liiankin pitkälle. M. oli myöskin sensuuriylihallituksen päällikkönä, ja kurioosumina sensuurin historiassa sopii mainita, että sensuuri kerran kokonaan poisti erään M:n sanomalehtiin antaman ja hänen täydellisellä nimellään varustetun kirjoituksen. Lähde: Tietosanakirja (Tietosanakirja-Osakeyhtiö) Helsinki 1914 Kenraali Johan Reinhold Munckista, oli hänen elinaikanaan monenlaisia käsityksiä. Vihaisin ja sävyltään halveksivin on Aurora Karamzinin veli, vapaaherra Emil Stjernvall-Walleen, sisarelleen lähettämissään kirjeissä, mutta hänen raivonpurkauksensa ei rajoitu ainoastaan kenraaliin, jota hän nimittelee yliopiston varakanslerina »akaksi» ja »arkajalaksi» niiden sympatioiden takia, joita Puolan kapina oli vuonna 1863 Helsingissä herättänyt. »Suomi on onnistunut täysin tuhoamaan kaiken luottamuksen ja karkottamaan kaikki Venäjän sympatiat, ja tämän jälkeen kaikki muistutuksemme keisarille, että hän voi luottaa suomalaisten lojaalisuuteen, muuttuvat arvottomiksi sanoiksi.» Ja edelleen: »Olemme saaneet aikaan fiaskon materiaalisella alueella ja samanlaisen saamme aikaan poliittisesti, kiitos paikallisten viranomaisten lyhytnäköisyyden ja leväperäisyyden.» Stjernvall-Walleen leimaa »demokraattiset» aatteet »egoistisiksi juoniksi»: »Talonpojat ovat luotettavia, sotilaallinen elementti puuttuu, mutta kolmas sääty on demokratisoitunut, aatelistoa ei ole. Missä maassa ja missä ylipäätään demokratiasta on koskaan ollut kansalle hyötyä? Sille ovat kaikkialla tunnusomaisia seuraavat piirteet: utopistisia ideoita, vallanhaluisia ja kunnianhimoisia sansculotteja, rohkeita koska heillä ei ole mitään hävittävää, ylikiihtyneitä aivoja! Valtaan päästyään heistä tulee mitä kauheimpia despootteja ja heidän aatteidensa ohimenevä voitto on muuttunut kaikkialla sapelivallaksi.» Kenraali Munckia tuskin voi tästä kaikesta syyttää, vaikka hänellä olikin muodollisesti korkea asema. Pietarista tilatut ylistyspuheet keisarille jäivät siis pitämättä, joten oli epäselvää, mitä yliopisto »ajatteli». Venäjän keisari vieraili Suomessa kaksi kertaa vuonna 1863. Minette täytti viisitoista vuotta. Saavuttuaan Helsinkiin 28. heinäkuuta keisari jatkoi junalla Hämeenlinnaan osallistuakseen Parolassa järjestettävään sotaharjoitukseen. Hän pysähtyi hetkeksi Hyvinkäällä ja nautti teetä herrasväki Munckin sekä kapteeni Constantin Linderin ja kreivittären kanssa: »Tämä tee-tilaisuus» - Minette kertoo - »johtui siitä, että kreivitär Marie Linder, syntyjään Musin-Pushkin, saisi tavata keisarin, jonka kanssa hän oli rouva Karamzinin sisarentyttärenä hyvä tuttu». Linderin pariskunnalla oli kuitenkin ongelmia, sillä mies ei voinut alhaisen arvonsa takia toimia itse isäntänä ja vaimon raskaus oli loppuvaiheessa, joten tämä ei saanut esiintyä julkisissa juhlissa; »he (Linderit) eivät olisi saaneet paikalle tärkeintä ilman isäni apua ts. isäntää. Hänestä he saivat mitä edestavimman sellaisen. Muistan, että kansan mielestä täyteen univormuun ja kunniamerkkeihin sonnutautunut isä näytti enemmän keisarilta kuin keisari itse yksinkertaisessa matkapuvussaan. Teepöydässä keisari sanoi äidille, että isä oli eräs hänen vanhimmista ystävistään.» Lähde: Jörn Donner Minetten rakkaus Otava 2002

1. puoliso Willebrand von, Vendla Charlotta Vilhelmina, Munck s. 18.11.1821 Pietari, Venäjä. k. 15.02.1844 Turku. Vihitty: 11.01.1841 Turku.
Isä: Willebrand von, Adolf Fredrik s. 24.03.1766 Nousiainen.
Äiti: Willebrand, Wilhelmina Albertina, Palmfelt s. 17.05.1782 Tammela.

Lapset:
1) Nikolai Adolf Reinhold s. 15.12.1842 Pietari, Venäjä. k. 23.08.1877 Hausjärvi.

2. puoliso Kraemer, Vilhelmina Margareta, Munck s. 05.04.1826 Lammi. k. 16.05.1889 Hausjärvi. Vihitty: 19.08.1847 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Kraemer von, Otto Didrik s. 08.08.1784 Lammi.
Äiti: Uggla, Rosalie Vilhelmina, Kraemer von s. 25.05.1805 Kangasala.
Lapset:
1) Wilhelmina Sofia Charlotta (katso taulu 1216) s. 25.07.1848 Hämeenlinna. k. 10.04.1922 Helsinki.
2) Anna Maria Lovisa s. 19.07.1850 Hamina. k. 06.03.1902 Helsinki.
3) Carl Otto Alexander (katso taulu 1217) s. 29.05.1853 Hamina. k. 26.01.1927 Hausjärvi. Rautatieinsinööri, kartanonomistaja.
4) Otto Anders Johan s. 24.06.1859 Hausjärvi. k. 18.04.1885.

Henkilöhakemisto


- Taulu 834 -

33. sukupolvi

Munck, Henrietta Charlotta, Platen von (taulusta 602. Isä: Munck, Johan Henrik) s. 15.10.1797 Hämeenlinna. k. 13.04.1881 Hälsingborg, Ruotsi.

1. puoliso Platen von, Akates Carl s. 26.06.1786 Lammi. k. 22.07.1850 Hälsingborg, Ruotsi. Vihitty: 06.08.1816 Janakkala.
Isä: Platen von, Gustaf Bogislaus s. 11.07.1753 Munktorp, Värmland, Ruotsi.
Äiti: Stjernvall, Margareta Elisabeth, Platen von s. 24.03.1763.

Lapset:
1) Sofia Elisabet (katso taulu 1218) s. 01.10.1817 Ängelholm, Ruotsi. k. 11.09.1846 Hälsingborg, Ruotsi.
2) Gustava Henriette Lovisa (katso taulu 1219) s. 22.09.1818 Ängelholm, Ruotsi. k. 05.04.1906 Hälsingborg, Ruotsi.
3) Ida Emelie Julie s. 02.07.1820 Ängelholm, Ruotsi. k. 13.05.1906 Hälsingborg, Ruotsi.
4) Charlotte Aurora Jeanette (katso taulu 1220) s. 27.12.1821 Ängelholm, Ruotsi. k. 19.03.1853 Ölme, Värmland, Ruotsi.
5) Akatia Alina Josefina s. 26.05.1823 Ängelholm, Ruotsi. k. 26.06.1845 Hälsingborg, Ruotsi.
6) Gustav Akates (katso taulu 1221) s. 01.11.1824 Ängelholm, Ruotsi. k. 10.06.1910 Hälsingborg, Ruotsi.
7) Carl Bogislaus s. 09.03.1828 Ängelholm, Ruotsi. k. 13.04.1828 Ängelholm, Ruotsi.
8) Fredrik Baltzar (katso taulu 1222) s. 14.02.1831 Ängelholm, Ruotsi. k. 27.06.1901 Helsingör, Tanska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 835 -

33. sukupolvi

Ehrnrooth, Erik Magnus (taulusta 603. Äiti: Munck af Fulkila, Hedvig Sofia) s. 27.07.1776 Rantasalmi. k. 01.07.1845 Ruotsi.

1. puoliso Morian von, Christina Charlotta, Ehrnrooth s. 11.03.1790 Pernaja. k. 06.10.1832 Loviisa. Vihitty: 05.08.1806 Pernaja.
N.N. s. 01.06.1814 Pernaja. k. 01.06.1814 Pernaja

Isä: Morian von, Johan Christoffer s. 18.11.1752 Perniö.
Äiti: Rotkirch, Christina Catarina, Morian von s. 28.06.1772 Porvoon maalaiskunta.

Lapset:
1) Sofia Elisabet (katso taulu 1223) s. 01.07.1810 Sipoo. k. 15.05.1835 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 836 -

33. sukupolvi

Ehrnrooth, Gustaf Adolf (taulusta 603. Äiti: Munck af Fulkila, Hedvig Sofia) s. 03.05.1779 Rantasalmi. k. 25.04.1848 Nastola. Kenraalimajuri.

Gustaf Adolf E. tuli majuriksi Savon jalkaväkirykmenttiin, otti osaa 1808-09 vuosien Sotaan, kunnostautuenmonessa taistelussa, kuten Leppävirran, Revonlahden, Lapuan ja Alavuden luona. Vuonna 1810 E. otti eron Ruotsin sotapalveluksesta ja siirtyi Suomeen tullen toisen Suomen jääkärirykmentin päälliköksi, tuli 1819 kenraalimajuriksi ja 1821 Suomen sotaväen divisioonapäälliköksi. Vuonna 1826 hän otti eron, kuten kerrotaan, kenraalikuvernööri Zakrevskin kanssa syntyneen riidan johdosta. E. on väitetty olleen se suomalainen keraali, jonka Runeberg on kuvannut "Vänrikin markkinamuistoissa". Kustavi Grotenfelt, professori Lähde: Tietosanakirja Otava 1912

1. puoliso Platen von, Johanna Kristina, Ehrnrooth s. 02.10.1796. k. 11.06.1873 Helsinki. Vihitty: 13.09.1814.
Isä: Platen von, Gustaf Bogislaus s. 11.07.1753 Munktorp, Värmland, Ruotsi.
Äiti: Stjernvall, Margareta Elisabeth, Platen von s. 24.03.1763.

Lapset:
1) Sofia Margareta Elisabet s. 26.08.1815 Loviisa. k. 22.07.1900 Nastola.
2) Carl Gustav s. 22.06.1817 Loviisa. k. 04.09.1818 Loviisa.
3) Tilda Johanna s. 24.08.1818 Loviisa. k. 10.05.1821 Loviisa.
4) Magnus Fridolf Ernst s. 10.01.1820 Loviisa. k. 01.02.1860 Varsova, Puola.
5) Gustaf Robert (katso taulu 1224) s. 31.01.1821 Loviisa. k. 25.10.1911 Helsinki. Kenraaliluutnantti.
6) Maria s. 1822. k. 21.10.1829 Nastola.
7) Johanna Vilhelmina s. 26.05.1823 Helsinki. k. 10.09.1829 Nastola.
8) Henriette Rosina Gustava (katso taulu 1225) s. 30.07.1824 Nastola. k. 19.01.1855 Loviisa.
9) Lovisa Adelaide s. 17.01.1826 Nastola. k. 13.01.1905. Kirjailija naisasian ensimmäisiä ajajia Suomessa.
Lovisa Adelaide E. perusti 1874 "Rosina Heikelin stipendiaattirahaston"; toimi Helsingin naisväenyhdistyksen sihteerinä innokkaasti köyhien auttamiseksi; julkaissut (nimimerkillä A-ï-a, y.m.) erityisesti naisen vapautusta silmällä pitäen useita novelleja m. m. "Familjen Värnsköd" 1860, "Dagmar, en hvardagshistoria" 1870, "Tiden går och vi med den" 1878, "Två finskors lustvandringar I 1886, II1890", "Bland fattiga och rika" 1887. Gustavi Grotenfelt, professori Lähde: Tietosanakirja Otava 1912
10) Otto Fritiof s. 20.02.1827 Nastola. k. 17.10.1829 Nastola.
11) Alexander s. 1829.
12) Alexander Reinhold s. 01.02.1830 Nastola. k. 14.03.1831 Nastola.
13) Carl Albert (katso taulu 1226) s. 24.11.1831 Nastola. k. 09.07.1873 Helsinki. Senaatin protokollasihteeri.
14) Johan Casimir s. 26.11.1833 Nastola. k. 05.02.1913 Helsinki. Soturi, ministerivaltiosihteeri.
Johan Kasimir E. otti venäläisessä sotapalveluksessa ollen osaa sotiin Kaukaasiassa 1850-luvullaluvulla ja Turkin sotaan 1876-77. V. 1880 keisari Aleksanteri II lähetti E:n Bulgariaan, jossa hän tuli sotaministeriksi ja auttoi ruhtinas Aleksanteria hankkimaan itsellensä laajempaa valtaa, mutta josta jo 1881 lähti pois. V. 1882 hänet nimitettiin Suomen ministerivaltiosihteerin apulaiseksi ja 1888 Th. Bruunin kuoltua ininisterivaltiosihteeriksi. Tässä paikassa hänen oli kestettävä niiden hyökkäysten alkua, joita Suomi-vihollisilta tahoilta Venäjällä ruvettiin järjestelmällisesti Suomen oikeuksia vastaan suuntaamaan. E. ei siinä erityistä kykyä osoittanut, jospa tahto olikin hyvä. ja 1891 hän otti äkkiä eron virastaan. Gustavi Grotenfelt, professori Lähde: Tietosanakirja Otava 1912
15) Ida Johanna s. 12.10.1835 Nastola. k. 26.05.1836 Nastola.
16) Emilie Charlotta s. 11.02.1838 Nastola. k. 21.10.1863 Nastola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 837 -

33. sukupolvi

Agricola, Johan Georg (taulusta 605. Isä: Agricola, Johan) s. 07.06.1792 Espoo. k. 03.05.1872 Espoo.

1. puoliso Nyman, Amalia Antoinetta, Agricola s. 15.11.1810 Turku. k. 27.11.1834 Helsinki. Vihitty: 21.01.1830 Turku.
Isä: Nyman, Anders s. Turku.
Äiti: Foeder, Eva Sara, Nyman

Lapset:
1) Georg s. 17.11.1830. k. 14.02.1875 Pietari, Venäjä.
2) Reinhold s. 09.12.1831 Helsinki. k. 1918 Espoo.
3) Carl Birger s. 13.03.1833 Helsinki. k. 23.03.1868 Helsinki.
4) Amalia Matilda s. 25.07.1834 Helsinki. k. 31.05.1873 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 838 -

33. sukupolvi

Agricola, Carl Robert (taulusta 605. Isä: Agricola, Johan) s. 14.01.1803 Espoo. k. 20.01.1848 Helsinki.

1. puoliso Numers von, Antoinette, Agricola s. 04.05.1817 Espoo. k. 17.01.1901 Hausjärvi. Vihitty: 22.08.1837 Pori.
Isä: Numers von, Jakob Reinhold s. 10.11.1778. Majuri, Porin makasiininhoitaja.
Äiti: Segersteen, Beata Gustava, Numers von s. 01.09.1783 Viapori, Helsinki.

Lapset:
1) Zelé Christina (katso taulu 1227) s. 24.07.1838 Helsinki. k. 27.05.1925 Helsinki.
2) Oskar Reinhold s. 29.05.1839 Helsinki. k. 11.06.1899 Jyväskylä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 839 -

33. sukupolvi

Stålhane, Eva Lovisa, Juslin (taulusta 607. Äiti: Agricola, Eva Kristiina) s. 10.08.1788 Tuusula. k. 04.11.1856 Espoo.

1. puoliso Juslin, Erik s. 24.04.1791 Espoo. k. 27.05.1838 Espoo. Vihitty: 31.10.1830 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 840 -

33. sukupolvi

Stålhane, Johanna Maaria, Born (taulusta 607. Äiti: Agricola, Eva Kristiina) s. 21.10.1792 Tuusula. k. 10.04.1867 Espoo.

1. puoliso Born, Carl s. 12.09.1793 Viapori, Helsinki. k. 30.06.1845 Porvoo. Vihitty: 13.10.1833 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 841 -

33. sukupolvi

Bromanskiöld, Eva Christina, Mellin (taulusta 608. Äiti: Blåfield, Beata Juliana) k. 29.04.1833 Pirkkala.

1. puoliso Mellin, Johan Reinhold s. 16.08.1761 Kangasala. k. 22.07.1807 Ulvila. Paroni. Vihitty: 28.12.1783 Tenhola.
Isä: Mellin, Johan Gustav s. 20.12.1730 Mouhijärvi.
Äiti: Klick, Charlotta Juliana, Mellin s. 07.00.1732.

Lapset:
1) Fredrik Sebastian s. 05.04.1785 Suoniemi. k. 01.10.1809 Tukholma.
2) Beata Fredrika Charlotta s. 05.04.1787 Suoniemi. k. 22.02.1809 Suoniemi.
3) Anders Johan s. 26.03.1789 Suoniemi. k. 05.12.1813 Lübeck, Saksa.
4) Carl Reinhold (katso taulu 1228) s. 22.09.1790 Suoniemi. k. 05.08.1869 Suoniemi.
5) Eva Kristina (katso taulu 1229) s. 22.04.1792 Suoniemi. k. 15.03.1819 Suoniemi.
6) Hedvig Lovisa (katso taulu 1230) s. 22.04.1792 Suoniemi. k. 30.06.1876 Turku.
7) Adolf Bernt s. 16.12.1794 Suoniemi. k. 30.06.1811 Ulvila.

Henkilöhakemisto


- Taulu 842 -

33. sukupolvi

Bromansköld, Hedvig Fredrika, Le Bell (taulusta 608. Äiti: Blåfield, Beata Juliana) s. 01.04.1770. k. 12.02.1839 Ulvila.

1. puoliso Le Bell, Adolf Berndt s. 12.08.1750 Ulvila. k. 18.08.1819 Ulvila. Tilanomistaja Ulvilassa, kapteeni .
Ylioppilas 1768 Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

Isä: Le Bell, Mikael s. 29.09.1714 Kristiinankaupunki. Ulvilan ja Porin kirkkoherra 1746. Lääninrovasti 1748.
Äiti: Eneskjöld, Maria Elisabet, Le Bell s. 19.08.1724 Porin maaseurakunta.

Lapset:
1) Eva Beata s. 09.06.1793. k. 17.12.1800 Ulvila.
2) Maria Fredrika (katso taulu 1231) s. 09.10.1794 Ulvila. k. 23.09.1820 Sääksmäki.
3) Adolf Fredrik s. 31.12.1795 Ulvila. k. 22.02.1796 Ulvila.
4) Kristina Adolfina (katso taulu 1232) s. 02.11.1797 Ulvila. k. 02.04.1879 Ylöjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 843 -

33. sukupolvi

Blåfield, Elisabet Ulrika, Rosenlew (taulusta 609. Isä: Blåfield, Gustav Henrik) s. 17.04.1774 Sääksmäki. k. 03.05.1829 Rauma.

1. puoliso Rosenlew, Alexander Wilhelm s. 22.10.1761 Kemiö. k. 1808 Lappi, Turun lääni.
Anjalan liiton miehiä; armahdettu

Isä: Rosenlew, Otto Wilhelm s. 18.04.1709. Turun läänin jalkaväkirykmentin 1. majurin komppanian luutnantti.
Äiti: Starck, Eva Juliana, Rosenlew s. 15.05.1732 Parainen.

Lapset:
1) Otto Wilhelm s. 20.10.1796. k. 14.01.1820 Rauma.
2) Carl Fredrik (katso taulu 1233) s. 08.11.1797 Vehmaa. k. 16.01.1852 Pori.
3) Ulrika Charlotta s. 31.12.1798 Vehmaa. k. 04.01.1864 Turku.
4) Catharina Sofia (katso taulu 1234) s. 24.01.1801 Vehmaa. k. 07.02.1861 Rauma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 844 -

33. sukupolvi

Blåfield, Charlotta Lovisa, Stenhoff af (taulusta 609. Isä: Blåfield, Gustav Henrik) s. 25.10.1778 Porvoon maalaiskunta. k. 19.09.1803 Uudenkaupungin maaseurakunta.

1. puoliso Stenhoff / Stenhof af, Gustaf s. 25.10.1774 Tukholma. k. 14.04.1818. Porin läänin jalkaväkirykmentin ratsupatalj. Vehmaan komppanian luutnantti 1801. Vihitty: 03.06.1798 Vehmaa. Lisätietoja: Sitten Stenhof af. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua. Otettiin Suomen ritarihuoneen kirjoihin 1818. Ammatinlisäyksiä: Pietarin Suomen asiainkomitean protokollasihteeri.
Isä: Stenhoff af, Christian, Stenhoff Ruotsin Upplannin laamannikunnan laamanni.
Äiti: Kirstein, Eva Charlotta, Stenhoff af

Lapset:
1) Christian s. 1798. k. 1798.
2) Eva Charlotta s. 12.06.1800 Lokalahti. k. 13.11.1811 Pietari, Venäjä.
3) Gustava Lovisa s. 02.05.1801 Lokalahti. k. 24.10.1857 Turku.
4) Carolina Fredrika (katso taulu 1235) s. 09.04.1802 Uudenkaupungin maaseurakunta. k. 16.10.1875 Helsinki.
5) Henrietta Sofia s. 21.03.1803 Uudenkaupungin maaseurakunta. k. 1810 Pietari, Venäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 845 -

33. sukupolvi

Blåfield, Robert Gustav (taulusta 609. Isä: Blåfield, Gustav Henrik) s. 23.10.1782 Uudenkaupungin maaseurakunta. k. 01.11.1809 Somero.

1. puoliso Leijonhuvud, Lovisa Juliana, Blåfield s. 22.09.1782 Rantasalmi. k. 23.03.1851 Hämeenlinna. Vihitty: 03.01.1807 Tammela.
Isä: Leijonhuvud, Eric Abraham s. 11.12.1753 Kirkkonummi.
Äiti: Burghausen von, Helena Elisabet, Leijonhuvud s. 23.12.1763 Joroinen.

Lapset:
1) Ivar Erik (katso taulu 1236) s. 26.10.1808 Somero. k. 10.00.1849 Bartfeld, Unkari.
2) Emilia Lovisa s. 31.10.1809 Somero. k. 09.07.1847 Janakkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 846 -

33. sukupolvi

Barfoth, Eva Beata, Nordlund (taulusta 610. Äiti: Blåfield, Eva Catarina) s. 08.01.1757 Sääksmäki. k. 1831.

1. puoliso Nordlund, Johan s. 20.12.1752 Perniö. k. 08.05.1815.

Lapset:
1) Johan Fredrik s. 23.10.1785. k. 1848.
2) Eva Kristina s. 10.08.1789.
3) Katarina Lovisa s. 14.12.1790.

Henkilöhakemisto


- Taulu 847 -

33. sukupolvi

Grundström, Carl Henrik (taulusta 610. Äiti: Blåfield, Eva Catarina) s. 19.10.1764 Hämeenlinna. k. 11.08.1826 Sotkamo haudattu 31.08.1826. Kajaanin jääkäripataljoonan luutnantti. Lisätietoja: Kotoisin Uudeltamaalta. Perhesuhteet: Kastettu 21.10.1764. Kuolinsyy: Vattusot.

1. puoliso Castrén, Susanna Fredrika Christiernintytär, Grundström s. 19.08.1776 Paltamo. k. 04.01.1806 Sotkamo.
Isä: Castrén, Christiern, Castreen s. 1728 Kajaani ?. Kemin ja Kajaanin kihlakuntien tuomari 1777, Kajaanin pormestari, sotatuomari.
Äiti: Forsström, Brita Christina Simonintytär, Castrén s. 23.07.1734 Paltamo.

Lapset:
1) Eva Christina Carl-Henrikintytär (katso taulu 1237) s. 23.03.1797 Sotkamo. k. 26.06.1851 Sotkamo.
2) Susanna Lovisa Carl-Henrikintytär (katso taulu 1238) s. 03.06.1799 Sotkamo.
3) Mathilda Charlotta Carl-Henrikintytär (katso taulu 1239) s. 07.03.1802 Sotkamo.
4) Maria Fredrika Carl-Henrikintytär (katso taulu 1240) s. 12.11.1804 Sotkamo.

2. puoliso Keckman, Anna Maria Lars-Samuelintytär, Grundström s. 18.12.1769 Pudasjärvi.
Isä: Keckman, Lars Samuel Samuelsson s. 1739 Tyrnävä. Sockneadjunct i Limingo, stationerad i Kembele 1771.
Äiti: Stenius, Barbro Maria, Keckman s. 16.05.1735 Pudasjärvi.
Lapset:
1) Carl Otto Carl-Henrikinpoika s. 11.05.1808 Sotkamo.
2) Carl Johan Carl-Henrikinpoika (katso taulu 1241) s. 28.03.1812 Sotkamo.
3) Gustava Carl-Henrikintytär s. 06.08.1814 Sotkamo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 848 -

33. sukupolvi

Grundström, Katarina Charlotta, Pfaler von (taulusta 610. Äiti: Blåfield, Eva Catarina) s. 21.02.1771 Hämeenlinna. k. 17.01.1843 Lempäälä.

1. puoliso Pfaler von, Wentzel Ulrik s. 02.06.1759 Kangasala. k. 15.06.1852 Tammisaari. Vihitty: 28.12.1788 Lempäälä.
Isä: Pfaler von, Fredrik s. 19.01.1727.
Äiti: Segerstedt, Sara Kristina, Pfaler von s. 06.05.1730.

Lapset:
1) Axel Fredrik (katso taulu 1242) s. 18.12.1789 Lempäälä. k. 23.02.1834 Turku haudattu Pori. Turkulainen kauppias.
2) Carl Gustaf (katso taulu 1243) s. 07.03.1791 Lempäälä. k. 21.04.1856 Lohja. Tenholan kirkkoherra 1827, Lohjan kirkkoherra 1841.
3) Eva Catharina s. 24.08.1792 Lempäälä. k. 14.07.1793 Lempäälä.
4) Robert Ulrik (katso taulu 1244) s. 11.06.1794 Lempäälä. k. 09.11.1847 Mikkelin maalaiskunta.
5) Adolf Johan s. 06.09.1796 Lempäälä. k. 23.10.1796 Lempäälä.
6) Matilda Charlotta s. 08.06.1798 Lempäälä. k. 28.02.1803.
7) Anders August (katso taulu 1245) s. 02.08.1801 Lempäälä. k. 24.10.1857. Messukylän kirkkoherra.
8) Fredrika Wilhelmina (katso taulu 1246) s. 29.03.1803 Lempäälä. k. 16.07.1849.
9) Wentzel Fredrik (katso taulu 1247) s. 15.07.1805 Lempäälä. k. 19.01.1851 Jyväskylä. Saimaan kanavan perkaustöiden päällikkö.
10) Johan Anton (katso taulu 1248) s. 20.05.1807 Lempäälä. k. 13.05.1854 Pietari, Venäjä.
11) Karolina Augusta s. 11.12.1809 Lempäälä. k. 08.08.1810 Lempäälä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 849 -

33. sukupolvi

Blåfield, Helena Gustava, Adlercreutz (taulusta 611. Isä: Blåfield, Otto Reinhold) s. 29.10.1774 Sääksmäki. k. 25.08.1843 Sääksmäki.

1. puoliso Adlercreutz, Tomas Henrik s. 28.10.1760 Porvoon maalaiskunta. k. 16.03.1827 Pälkäne. Vihitty: 28.12.1809 Sääksmäki.
Isä: Adlercreutz, Tomas s. 06.11.1733.
Äiti: Barthâeels, Hedvig Catharina, Adlercreutz s. 1736.

Lapset:
1) Carl Tomas Otto s. 03.10.1810 Pälkäne. k. 17.03.1838 Landskrona, Ruotsi.
2) Gustav Fredrik Johan s. 22.11.1812 Pälkäne. k. 14.03.1834 Pirkkala.
3) Catarina Amalia Gustava (katso taulu 1249) s. 12.05.1815 Pälkäne. k. 01.07.1840 Pori.

Henkilöhakemisto


- Taulu 850 -

33. sukupolvi

Blåfield, Carl Johan (taulusta 611. Isä: Blåfield, Otto Reinhold) s. 18.10.1780 Sääksmäki. k. 24.06.1834 Sääksmäki. Kihlakunnantuomari, tilanomistaja Sääksmäen Jutikkalassa.

Ylioppilas Turussa 30.4.1793 Blåfjeld. Tuomarintutkinto 16.6.1800. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1800. - Turun hovioikeuden ylim. notaari 1804. Varatuomari 1812. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1822. Sääksmäen alisen tuomiokunnan vt. tuomari. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

1. puoliso Schrey, Anna Lucia s. 12.12.1790 Sääksmäki. k. 22.05.1820 Sääksmäki. Vihitty: 10.04.1814 Sääksmäki.
Isä: Schrey, Johan Adolf s. 23.07.1753 Sääksmäki. Tilanomistaja Sääksmäellä, vänrikki .
Äiti: Gottsman, Lovisa Ulrika, Schrey s. 23.11.1754 Porvoo.

2. puoliso Ramsay, Aurora Fredrika Johanna, Blåfield s. 12.11.1792 Kuopio. k. 14.01.1878 Pälkäne. Vihitty: 14.02.1822 Elimäki.
Isä: Ramsay, Anders Johan s. 24.11.1744 Sahalahti.
Äiti: Petersen, Johanna Barbara, Ramsay s. 25.01.1769 Taalintehdas.

Lapset:
1) Karl Otto Johan (katso taulu 1250) s. 04.01.1823. k. 12.08.1886.
2) Adolf Richard Vilhelm s. 16.05.1824 Sääksmäki. k. 09.02.1853 Helsinki.
3) August Fredrik Reinhold (katso taulu 1251) s. 07.03.1826 Sääksmäki. k. 06.03.1901 Sääksmäki. Janakkalan tuomiokunnan tuomari, laamanni. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
4) Edvard Valfrid s. 17.07.1827 Sääksmäki. k. 16.02.1853 Helsinki.
5) Robert Gustaf Ivar (katso taulu 1252) s. 23.04.1829. k. 28.12.1889 Vaasa. Kenraaliluutnantti.
6) Anna Aurora Carolina (katso taulu 1253) s. 01.07.1830 Sääksmäki. k. 15.01.1908 Pälkäne.
7) Ture Volter Hamilkar (katso taulu 1254) s. 25.02.1832 Sääksmäki. k. 29.07.1886 Janakkala. Varamaanmittari 1858, Vanajan ja Janakkalan nimismies 1869, ero 1882.

Henkilöhakemisto


- Taulu 851 -

33. sukupolvi

Blåfield, Berndt Fredrik (taulusta 611. Isä: Blåfield, Otto Reinhold) s. 09.09.1782 Sääksmäki. k. 02.11.1835 Hämeenlinna.

1. puoliso Mellin, Hedvig Lovisa, Blåfield s. 22.04.1792 Suoniemi. k. 30.06.1876 Turku. Vihitty: 31.12.1814 Suoniemi.
Isä: Mellin, Johan Reinhold s. 16.08.1761 Kangasala. Paroni.
Äiti: Bromanskiöld, Eva Christina, Mellin

Lapset:
1) Ivar Mauritz s. 31.10.1816 Suoniemi. k. 14.08.1818 Suoniemi.
2) Natalia Lovisa Eufrosyne s. 01.01.1819 Suoniemi. k. 12.01.1867 Turku.
3) Carl Ivar (katso taulu 1255) s. 29.07.1820 Karkku. k. 02.07.1890 Turku.
4) Viktor Fredrik s. 01.01.1823 Pirkkala. k. 09.03.1849 Turku.
5) Mauritz Ferdinand s. 03.04.1825 Pirkkala. k. 25.01.1856 Pietari, Venäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 852 -

33. sukupolvi

Blåfield, Gustaf Adolf (taulusta 611. Isä: Blåfield, Otto Reinhold) s. 09.11.1784 Sääksmäki. k. 05.03.1847 Sääksmäki. Kihlakunnantuomari.

Ylioppilas Turussa 1.3.1799.Tuomarintutkinto 12.12.1803. Turun hovioikeuden auskultantti 16.12.1803. - Varatuomari 1811. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1830. Kymin tuomiokunnan tuomari 1837, Heinolan tuomiokunnan 1846. Kollegiasessori 1844. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

1. puoliso Le Bell, Maria Fredrika, Blåfield s. 09.10.1794 Ulvila. k. 23.09.1820 Sääksmäki. Vihitty: 19.09.1815.
N.N. s. SEP 1820 Sääksmäki. k. SEP 1820 Sääksmäki.

Isä: Le Bell, Adolf Berndt s. 12.08.1750 Ulvila. Tilanomistaja Ulvilassa, kapteeni .
Äiti: Bromansköld, Hedvig Fredrika, Le Bell s. 01.04.1770.

Lapset:
1) Bernt Gustav Emil (katso taulu 1256) s. 15.08.1816 Sääksmäki. k. 30.03.1874 Pälkäne. Laamanni. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat 1. serkuksia.
2) Knut Gustaf Reinhold (katso taulu 1257) s. 26.09.1817 Sääksmäki. k. 23.12.1873 Valkeala. Valkealan kirkkoherra, filosofian maisteri.
3) Carl Gustav Vilhelm s. 10.10.1818 Sääksmäki. k. 18.03.1861 Helsinki.
4) Alexandra s. 15.09.1819 Sääksmäki. k. 27.09.1819 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 853 -

33. sukupolvi

Segercrantz, Otto Johan (taulusta 613. Äiti: Blåfield, Hedvig Christina) s. 08.02.1766 Akaa. k. 19.03.1816 Heinola. Karjalan jääkäriosaston luutnantti.

1. puoliso Gadd, Catharina Magdalena, Segercrantz s. 28.12.1770 Lempäälä. k. 1831. Vihitty: 20.05.1788 Lempäälä.
Isä: Gadd, Jakob Johan s. 25.01.1736.
Äiti: Indrenius, Brita, Gadd s. 18.12.1737.

Lapset:
1) Otto Isak (katso taulu 1258) s. 07.10.1789 Lempäälä. k. 08.12.1857 Akaa. Henkikaartin Suomen tarkk'ampujapataljoonan luutnantti.
2) Hedvig Charollta s. 21.05.1792 Kalvola.

2. puoliso Montan, Eva Margaretha, Segercrantz s. 1768. k. 27.06.1834. Vihitty: 08.09.1799 Sulkava.
Isä: Montan, Adam
Äiti: Antonius, Hedvig, Montan
Lapset:
1) Hedvig Carolina (katso taulu 1259) s. 03.03.1800 Sulkava. k. 28.02.1858 Viipuri. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua, lapseton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 854 -

33. sukupolvi

Segercrantz, Carl (taulusta 613. Äiti: Blåfield, Hedvig Christina) s. 21.06.1769 Lohja. k. 02.03.1806 Akaa. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin luutnantti.

1. puoliso Wallenius, Sofia, Segercrantz s. 02.05.1770 Tohmajärvi. k. 28.01.1791 Tohmajärvi. Vihitty: 02.01.1791 Tohmajärvi.
Isä: Wallenius, Gabriel Josefinpoika s. 22.11.1725 Tottijärvi. Kruununvouti Liperissä, asessori.
Äiti: Possenius, Kristiina Sofia, Wallenius s. 11.06.1745.

2. puoliso Granfelt, Lovisa Magdalena, Segercrantz s. 07.07.1773 Lempäälä. k. 21.01.1852 Vesilahti. Vihitty: 22.09.1793 Lempäälä.
Isä: Granfelt, Christer Axel s. 11.02.1733 Kuru.
Äiti: Austrell, Anna Christina, Granfelt s. 25.03.1743 Lempäälä.

Lapset:
1) Carl Axel s. 08.06.1794 Lempäälä. k. 17.06.1794.
2) Eva Christina (katso taulu 1040) s. 06.10.1795 Lempäälä. k. 26.12.1873 Loimaa.
3) Axel Fredrik (katso taulu 1041) s. 20.05.1797 Lempäälä. k. 23.02.1880 Vesilahti. Venäjän armeijan majuri 1837. Perhesuhteet: Segercrantz, suomalainen aatelissuku.
4) Carl Adolf s. 08.09.1799 Lempäälä. k. 23.12.1799 Lempäälä.
5) Sofia Albertina s. 06.00.1802 Lempäälä. k. 30.05.1803 Lempäälä.
6) Carolina Fredrika s. 24.01.1804 Lempäälä. k. 26.05.1804 Akaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 855 -

33. sukupolvi

Segercrantz, Fredrik (taulusta 613. Äiti: Blåfield, Hedvig Christina) s. 06.05.1774 Akaa. k. 14.04.1813 Svartholma.

1. puoliso Fischer, Maria Helena, Segercrantz s. 03.05.1780 Kalvola. k. 29.06.1818 Pietari, Venäjä. Vihitty: 19.10.1797 Kalvola.
Isä: Fischer, Johan Christoffer
Äiti: Pernovius, Gertrud Eleonora, Fischer

Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 1260) s. 11.11.1798 Akaa. k. 26.09.1867 Kovno, Liettua.
2) Maria Fredrika s. 16.03.1801 Akaa. k. 1814 Pietari, Venäjä.
3) Fredrik Adolf s. 24.02.1803 Akaa. k. 22.05.1809 Akaa.
4) Kristofer Viktor Leonard (katso taulu 1261) s. 28.09.1805 Akaa. k. 21.06.1864 Turku.
5) Clas Robert (katso taulu 1262) s. 25.03.1808 Akaa. k. 04.10.1879 Pietari, Venäjä.
6) Fredrik Alexander August s. 14.09.1810 Loviisa. k. 06.08.1811 Loviisa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 856 -

33. sukupolvi

Blåfield, Anders Konrad (taulusta 614. Isä: Blåfield, Adam Erik) s. 10.10.1777. k. 04.03.1829 Porvoo.

1. puoliso Ekestubbe, Hedvig Charlotta, Blåfield s. 28.05.1779 Vihti. k. 13.12.1819 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 30.08.1810 Sysmä.
Isä: Ekestubbe, Carl Fredrik s. 30.10.1727 Vihti. Everstiluutnantti, tilanomistaja Vihdin Olkkalassa.
Äiti: Kraftman, Anna Elisabet, Ekestubbe s. 15.02.1751 Porvoo.

Lapset:
1) Antoinette Helena Christina s. 27.02.1812 Loimijoki. k. 04.03.1882 Korpilahti.
2) Adolf Fredrik s. 06.07.1813 Pertteli. k. 10.01.1848 Helsinki.
3) Anders s. 02.03.1815 Pertteli. k. 02.03.1815 Pertteli.
4) Sofia Charlotta Fredrika (katso taulu 1263) s. 10.10.1816 Askola. k. 07.05.1892 Korpilahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 857 -

33. sukupolvi

Blåfield, Barbara Sofia, Tandefelt (taulusta 614. Isä: Blåfield, Adam Erik) s. 27.12.1782 Pirkkala. k. 06.08.1854 Sysmä.

1. puoliso Tandefelt, Robert s. 10.09.1791 Hartola. k. 09.01.1831. Varatuomari 1818. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä. Vihitty: 14.12.1823 Pernaja.
Kadetti Haapaniemen sotakoulussa 1807-08. Ylioppilas Turussa 12.12.1809. Tuomarintutkinto 16.12.1811. Turun hovioikeuden auskultantti 18.12.1811. Varatuomari 1818. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Tandefelt, Robert s. 04.05.1746 Hartola. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä, everstiluutnantti.
Äiti: Toll, Hedvig Sofia, Tandefelt s. 16.12.1761 Sysmä.

2. puoliso Wadenstjerna, Otto Wilhelm Magnus s. 15.07.1793 Sysmä. k. 10.06.1856 Sysmä. Varatuomari 1819. Tilanomistaja Sysmän Hovilassa.
Ylioppilas Turussa 1810. Tuomarintutkinto 11.12.1813. Turun hovioikeuden auskultantti 16.12.1813. Varatuomari 1819. Tilanomistaja Sysmän Hovilassa. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Colliander / Wadenstjerna, Otto Johan s. 15.03.1764 Hartola. Majuri.
Äiti: Toll, Elisabeth Wilhelmina, Colliander / Wadenstjerna s. 17.09.1760 Sysmä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 858 -

33. sukupolvi

Blåfield, Gustava Katarina, Leistenius (taulusta 614. Isä: Blåfield, Adam Erik) s. 25.09.1786 Pirkkala. k. 29.05.1852 Karkku.

1. puoliso Leistenius, Jakob Gabriel s. 04.03.1766 Suoniemi. k. 15.12.1839 Suoniemi. Vihitty: 09.03.1823 Suoniemi.
Isä: Leistenius, Jakob s. 09.01.1713. Kappalainen Suoniemi.
Äiti: Wegelius, Christina, Leistenius s. 25.05.1731 Karkku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 859 -

33. sukupolvi

Blåfield, Lovisa Katarina, Utter (taulusta 616. Isä: Blåfield, Herman) s. 17.08.1793 Sääksmäki.

1. puoliso Utter, Otto Gustaf s. 17.08.1796 Sauvo. k. 12.02.1863 Hämeenlinna. Varatuomari, Hämeen läänin lääninsihteeri. Vihitty: 03.09.1820 Sääksmäki.
Ylioppilas Turussa 27.2.1812 [Utter] Otto Gustaf Satacund. _ 1021. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 3.3.1812 [1812 Martii III] Otto Gustavus Utter Lempælensis natus die XXIV Augusti M.D.C.C.X.C.V.I. - Veniam Auscultandi ad Suprem. Dicast. Ab. pactus A:o 1815. - Decurio Urbis Tavastehus. A:o 1833. Tuomarintutkinto 11.12.1815. Turun hovioikeuden auskultantti 19.12.1815. - Turun hovioikeuden ylim. notaari 1819. Varatuomari s.v. Uudenmaan ja Hämeen läänin varalääninsihteeri 1825–31. Hämeenlinnan pormestari 1833. Hämeen läänin lääninsihteeri 1846. Laamannin arvonimi 1859. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Utter, Johan s. 24.10.1760 Orivesi. Oriveden kirkkoherra, FM.
Äiti: Amnorin, Juliana Eleonora, Utter s. 24.10.1757 Paimio.

Lapset:
1) Johan Otto s. 21.10.1821 Hattula. k. 22.12.1827 Hämeenlinna.
2) Emilia Juliana s. 02.03.1824 Hämeenlinna. k. 29.10.1856 Hämeenlinna.
3) Eufrosyne Katarina (katso taulu 1264) s. 02.05.1826 Hämeenlinna. k. 19.03.1902 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 860 -

33. sukupolvi

Konow von, Ebba Catarina (taulusta 617. Äiti: Blåfield, Ulrika Eleonora) s. 25.04.1767 Tyrvää. k. 30.05.1769 Tyrvää.

1. puoliso Gestrin, Carl Gustav s. 17.09.1749 Elimäki. k. 28.04.1814 Ruotsi. Vihitty: 29.12.1791 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto


- Taulu 861 -

33. sukupolvi

Konow von, Carl Johan (taulusta 617. Äiti: Blåfield, Ulrika Eleonora) s. 02.01.1773 Akaa. k. 23.07.1855 Helsinki.

1. puoliso Becker, Agatha Christina, Konow von s. 01.04.1794 Ylöjärvi. k. 05.12.1859 Tammisaari. Vihitty: 24.06.1810 Harju.
Isä: Becker, Adolf Wilhelm s. 22.01.1759.
Äiti: Eklöf, Sara Juliana, Becker

Lapset:
1) Carl Adolf Emil s. 14.05.1811 Ylöjärvi. k. 28.05.1811 Ylöjärvi.
2) Carolina Emilie s. 02.06.1812 Ylöjärvi. k. 14.09.1813 Ylöjärvi.
3) Adolf Gustav Verner s. 21.08.1814 Ylöjärvi. k. 11.01.1833 Pirkkala.
4) Johan Carl s. 28.05.1816 Ylöjärvi. k. 02.12.1844 Kaukaasia, Venäjä.
5) Bernt Julian s. 12.10.1818 Pirkkala. k. 19.11.1846 Porvoo.
6) Juliana Eleonora Fredrika s. 05.10.1822 Ylöjärvi. k. 09.06.1907 Turku.
7) Johan Emil (katso taulu 1265) s. 24.06.1825 Pirkkala. k. 29.11.1897 Sääksmäki. Eversti. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
8) Augusta Christina Vilhelmina s. 26.10.1828 Pirkkala. k. 12.11.1905 Turku.
9) Ivar August s. 29.01.1831 Pirkkala. k. 06.02.1831 Pirkkala.
10) Erik Ivar s. 02.02.1832 Pirkkala. k. 30.05.1832.
11) Agata Sofia s. 20.02.1836. k. 15.11.1909 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 862 -

33. sukupolvi

Konow von, Erik Berndt (taulusta 617. Äiti: Blåfield, Ulrika Eleonora) s. 22.01.1776 Harju. k. 09.04.1847 Kuopio. Kihlakunnantuomari.

Ylioppilas Turussa 5.3.1791. Tuomarintutkinto 15.6.1795. Vaasan hovioikeuden auskultantti 21.4.1800. Varatuomari 1804. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1814. Tornion tuomiokunnan tuomari 1819, Kuopion tuomiokunnan 1822. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Forstén, Eva Sofia, Konow von s. 03.01.1779 Rautalampi. k. 18.08.1828 Kuopion maaseurakunta. Vihitty: 1801.
Isä: Forstén / Forsteen, Carl s. 1746. Henkikirjoittaja.
Äiti: Stenfelt, Catharina Margaretha, Forstén s. 1749.

Lapset:
1) Berta Carolina Ulrika (katso taulu 1266) s. 01.05.1802 Rautalampi. k. 13.11.1857 Viipuri.
2) Carl Gregorius s. 1803 Rautalampi.
3) Bernt Edvard August s. 14.12.1806 Rautalampi. k. 15.07.1811 Rautalampi.
4) Margareta Sofia Charlotta (katso taulu 1267) s. 29.12.1809. k. 12.06.1868 Kuopio.
5) Carl Verner Albin s. 29.12.1809 Rautalampi. k. 24.08.1831 Slonsk, Puola.
6) Alexandra Aurora Emilia s. 20.12.1812 Rautalampi. k. 22.07.1817 Rautalampi.
7) Agnes Eloise Cecilia s. 21.04.1816 Rautalampi. k. 23.12.1849 Kuopio.
8) Alexandra Vilhelmina Agata s. 15.09.1820 Alatornio. k. 09.10.1825 Maaninka.

2. puoliso Tavist, Eva Sofia, Konow von s. 05.00.1805. k. 12.12.1873 Kuopio. Vihitty: 29.09.1844 Kuopio.
Lapset:
1) Ewert Brynolf (katso taulu 1268) s. 12.12.1830 Kuopio. k. 10.12.1889 Eno. Enon kirkkoherra, rovasti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 863 -

33. sukupolvi

Konow von, Anders Reinhold (taulusta 617. Äiti: Blåfield, Ulrika Eleonora) s. 23.08.1783. k. 10.05.1863.

1. puoliso Cräutlein von, Gustava Fredrika, Konow von s. 14.01.1789 Luvia. k. 11.01.1816 Vesilahti. Vihitty: 03.09.1815 Vesilahti.
Isä: Cräutlein von, Konrad Adrian s. 02.07.1758.
Äiti: Weissman, Johanna Lovisa, Cräutlein von s. 07.05.1768 Saarijärvi.

2. puoliso Lukander, Johanna Wilhelmina, Konow von s. 14.07.1798 Porvoon maalaiskunta. k. 03.02.1861 Mäntsälä. Vihitty: 12.06.1818.
Isä: Lukander, Erik Johan
Äiti: Fischer, Anna Christina, Lukander

Lapset:
1) Oskar Reinhold Wilhelm (katso taulu 1269) s. 26.02.1819 Porvoon maalaiskunta. k. 27.12.1891 Asikkala. Kruununvouti.
2) Antoinette Wilhelmina (katso taulu 1270) s. 22.04.1821 Mäntsälä. k. 17.01.1884 Kuopio.
3) Carl Frans August s. 12.05.1825 Mäntsälä. k. 24.09.1858 Mäntsälä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 864 -

33. sukupolvi

Schrey, Anna Lucia (taulusta 620. Isä: Schrey, Johan Adolf) s. 12.12.1790 Sääksmäki. k. 22.05.1820 Sääksmäki.

1. puoliso Blåfield, Carl Johan s. 18.10.1780 Sääksmäki. k. 24.06.1834 Sääksmäki. Kihlakunnantuomari, tilanomistaja Sääksmäen Jutikkalassa. Vihitty: 10.04.1814 Sääksmäki.
Ylioppilas Turussa 30.4.1793 Blåfjeld. Tuomarintutkinto 16.6.1800. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1800. - Turun hovioikeuden ylim. notaari 1804. Varatuomari 1812. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1822. Sääksmäen alisen tuomiokunnan vt. tuomari. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

Isä: Blåfield, Otto Reinhold s. 12.10.1734 Sääksmäki. Tilanomistaja Sääksmäen Lotilassa, luutnantti .
Äiti: Amnorin, Anna Amalia, Blåfield s. 31.10.1754 Paimio.

Henkilöhakemisto


- Taulu 865 -

33. sukupolvi

Schrey, Brita Amalia (taulusta 620. Isä: Schrey, Johan Adolf) s. 04.02.1792 Sääksmäki. k. 12.01.1823 Hauho.

1. puoliso Hangelin, Carl Josef s. 24.04.1789 Hauho. k. 06.03.1828 Hauho. Henkikirjoittaja, varatuomari. Vihitty: 30.06.1819 Sääksmäki.

Lapset:
1) Henriette Lovisa (katso taulu 1271) s. 16.12.1821 Hauho. k. 17.06.1891 Hämeenlinnan maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 866 -

33. sukupolvi

Schrey, Christina Charlotta, Pfaler von (taulusta 621. Isä: Schrey, Carl Otto) s. 17.10.1790 Lempäälä. k. 06.12.1821 Sääksmäki.

1. puoliso Pfaler von, Carl Gustaf s. 07.03.1791 Lempäälä. k. 21.04.1856 Lohja. Tenholan kirkkoherra 1827, Lohjan kirkkoherra 1841. Vihitty: 17.11.1816 Loppi.
Isä: Pfaler von, Wentzel Ulrik s. 02.06.1759 Kangasala.
Äiti: Grundström, Katarina Charlotta, Pfaler von s. 21.02.1771 Hämeenlinna.

Lapset:
1) Fredrika Charlotta (katso taulu 1272) s. 07.04.1817 Sääksmäki. k. 10.09.1887.
2) Carolina Amalia (katso taulu 1273) s. 15.09.1819 Sääksmäki. k. 21.12.1853 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 867 -

33. sukupolvi

Schrey, Sofia Amalia, Rydman (taulusta 621. Isä: Schrey, Carl Otto) s. 31.01.1795 Lempäälä. k. 18.05.1862 Pälkäne.

1. puoliso Rydman, Axel Gabriel s. 09.05.1792 Tuusula. k. 05.01.1847 Loppi. Vihitty: 19.12.1817 Loppi.
Isä: Rydman, Frans Efraim s. 14.01.1757 Tuulos. Porvoon kihlakunnan henkikirjuri 1782.
Äiti: Hipping, Anna Sofia, Rydman s. 1763 Pernaja ? (ei ole mainittu kasteluettelossa).

Lapset:
1) Frans Otto (katso taulu 1274) s. 06.06.1819 Loppi. k. 09.08.1850 Kalvola.
2) Karl Axel s. 19.10.1821 Loppi. k. 10.12.1839 Hämeenlinna.
3) Fredrik Wilhelm s. 30.01.1824 Loppi. k. 13.01.1862 Pälkäne.
4) Sofia Eleonora (katso taulu 1275) s. 13.03.1826 Loppi. k. 16.07.1850 Turku.
5) August Johan (katso taulu 1276) s. 27.12.1828 Loppi. k. 04.03.1892 Oulu. Kruununvouti.
6) Odert Edvard (katso taulu 1277) s. 27.12.1828 Loppi. k. 1877 Shatsk,Tambov, Venäjä. Eversi Venäjän armeijassa. Perhesuhteet: Kaksonen August Johan´in kanssaa.
7) Verner Gideon s. 18.05.1831 Loppi. k. 03.10.1858 Voronez, Venäjä.
8) Axel Oskar (katso taulu 1278) s. 12.09.1835 Loppi. k. 15.12.1873 Sipoo.
9) Ida Emilia Charlotta (katso taulu 1279) s. 22.06.1838 Loppi. k. 25.08.1915 Kiikka. Perhesuhteet: Aviopuolisot ovat serkuksia keskenään.

Henkilöhakemisto


- Taulu 868 -

33. sukupolvi

Bergius, Anna Lovisa, Tötterman (taulusta 622. Äiti: Rennerfelt, Maria Eleonora) k. 30.06.1836 Espoo.

1. puoliso Tötterman, Henrik s. 08.07.1766 Inkoo, Degerby, Uudenmaan lääni. k. 03.11.1828 Espoo. Espoon kappalainen. Vihitty: 19.01.1796 Vihti.
Helsingin triviaalikoulun oppilas 18.2.1779 - 6.1784. Porvoon lukion oppilas 1.6.1784 - 5.9.1789. Ylioppilas Turussa 4.5.1790. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.7.1792. Vihdin kirkkoherran apulainen 1792. Apulaispappina Espoossa, Sundissa ja Inkoossa. Espoon pitäjänapulainen 1800, kappalainen 1805. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Tötterman, Henrik Juhananpoika s. 12.08.1725 Inkoo. Billskogin Gripsin talollinen Degerbyssä.
Äiti: Strandberg, Anna Larsintytär, Tötterman s. 18.11.1734 Inkoon Stranda´n talosta.

Lapset:
1) Maria Charlotta s. 15.11.1797 Vihti. k. 27.08.1880 Espoo.
2) Anna Elisabet s. 05.06.1799 Vihti. k. 21.12.1804 Espoo.
3) Henrik Ludvig s. 01.04.1801 Espoo. k. 02.04.1801 Espoo.
4) Klas Henrik s. 20.08.1802 Espoo. k. 20.12.1804 Espoo.
5) Johan Fredrik (katso taulu 1280) s. 21.04.1804 Espoo. k. 08.03.1836 Pyhämaa. Raision kappalainen 1835 (kuoli ennen virkaan astumista).
6) Sofia Vilhelmina s. 01.10.1806 Espoo. k. 02.06.1889 Espoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 869 -

33. sukupolvi

Bergius, Helena Charlotta, Lagerstedt (taulusta 622. Äiti: Rennerfelt, Maria Eleonora) s. 11.06.1776 Vihti.

1. puoliso Lagerstedt, Fredrik Magnus

Lapset:
1) Carl Magnus s. 12.01.1806 Vihti.
2) Hedvig Charlotta s. 25.09.1807 Vihti.
3) Fredrika Carolina s. 15.03.1809 Vihti.
4) Fredrik Vilhelm s. 31.05.1810.
5) Wilhelmina Lovisa (katso taulu 1281) s. 26.01.1812 Vihti. k. 14.04.1836 Pyhämaa.
6) Sofia Magdalena s. 27.01.1812 Vihti.
7) Johanna Maria s. 31.05.1813 Vihti.
8) Lars Gebhard s. 14.02.1814 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 870 -

33. sukupolvi

Pfaler, Carl Ferdinand (taulusta 623. Isä: Pfaler von, Elias Israel) s. 11.06.1817 Haukipudas. k. 29.11.1879 Nurmes. Kirkkoherra Nurmes 1867.

Ylioppilas Helsingissä 1836. Suoritti jumaluusopillisen tutkinnon 1842, vihittiin papiksi 1842.

1. puoliso Holmström, Ebba Adolphina Nicolai Petri, Pfaler s. 24.10.1822 Lohtaja. k. 04.01.1905 Nurmes. Vihitty: 03.09.1843 Lohtaja.
Isä: Holmström, Nils Petter s. 18.10.1779 Oravainen. Kapellan i Lochteå 1815.
Äiti: Törnudd, Hedwig Juliana Andersdotter, Holmström s. 13.03.1788 Kauhajoki.

Lapset:
1) Ada Adolfina Carl-Ferdinandintytär (katso taulu 1282) s. 07.07.1844 Perho. k. 31.12.1914 Helsinki.
2) Karl Alexander Carl-Ferdinandinpoika (katso taulu 1283) s. 24.04.1846 Perho. k. 18.07.1916 Kuhmoniemi. Kirkkoherra Kuhmoniemi 1884, rovasti 1896.
3) Edvard Elias Carl-Ferdinandinpoika (katso taulu 1284) s. 29.08.1848 Ylitornio. k. 14.09.1924 Vaasa. Vaasan ruotujakoisen tarkk´ampujapataljoonan lääkäri 1881. Ammatinlisäyksiä: Sitten yksityislääkäri Vaasassa 1902. Kollegianevos 1892.
4) Eliel s. 04.08.1850 Ylitornio. k. 12.02.1852 Rovaniemi.
5) Gustaf Carl-Ferdinandinpoika (katso taulu 1285) s. 06.12.1852 Ylitornio. k. 15.05.1897 Nurmes. Nurmeksen Särkivaaran hovin omistaja.
6) Ida Maria Carl-Ferdinandintytär s. 29.12.1854 Muonionniska, Ruotsi. k. 23.10.1876 Nurmes. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Albert Ferdinand Carl-Ferdinandinpoika s. 27.11.1857 Muonionniska, Ruotsi. k. 15.02.1885 Tornio. Tornion piirin vt. piirilääkäri. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1876. Filosofian kandidatti 1879, lääketieteen kandidaatti, filosofian maisteri 1882, lääketieteen lisensiaatti 1884.
8) Alfred Gideon Carl-Ferdinandinpoika s. 23.11.1860 Muonionniska, Ruotsi. k. 11.01.1900 Kuopio. Kuopion läänin lääninkanslisti. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1880. Suoritti kameraalitutkinnon 1891.
9) Edvin Immanuel s. 26.03.1863 Muonionniska, Ruotsi. k. 25.06.1863 Muonionniska, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 871 -

33. sukupolvi

Pfaler von, Alexander Israel (taulusta 623. Isä: Pfaler von, Elias Israel) s. 16.07.1818. k. 19.03.1875 Tornio.

1. puoliso Kock, Hilma Charlotta, Pfaler von s. 20.08.1820 Ruotsi. k. 10.08.1882 Tornio.

Lapset:
1) Karl Emil (katso taulu 1286) s. 27.03.1845.

Henkilöhakemisto


- Taulu 872 -

33. sukupolvi

Bergius, Katarina Elisabet, Ticklén (taulusta 626. Äiti: Cajalén, Hedvig Elisabet) s. 06.01.1811 Vesilahti. k. 28.05.1909 Vesilahti.

1. puoliso Ticklén, Gustaf s. 14.05.1807 Pyhäjärvi, Oulun lääni. k. 06.04.1882 Vesilahti. Vihitty: 05.07.1836 Vesilahti.
Isä: Ticklén, Petter, Tikkanen s. 24.03.1751 Kalajoki. Kappalainen Pyhäjärvi.
Äiti: Bergh, Hedvig Elisabet, Ticklén s. 15.05.1764 Pyhäjärvi, Oulun lääni.

Lapset:
1) Vilhelmina Elisabet s. 27.09.1837 Vesilahti. k. 1908 Vesilahti.
2) Gustaf (katso taulu 1287) s. 25.03.1841 Vesilahti. k. 19.07.1906 Oulainen.
3) Johan Saladin s. 21.10.1843 Vesilahti.
4) Juliana Edla (katso taulu 1288) s. 10.02.1846 Vesilahti.
5) Hanna Naemi s. 03.03.1849 Vesilahti.
6) Alma Maria s. 18.01.1854 Muurla. k. 26.12.1912 Kirvu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 873 -

33. sukupolvi

Thomé, Ernst Peter (taulusta 627. Äiti: Sjöstedt, Elisabet Eleonora) s. 09.05.1797 Turku. k. 09.12.1859. Merikapteeni, kauppias Turussa.

1. puoliso Hedman, Margaretha Sofia, Thomé s. 07.11.1797 Oulu. k. 10.11.1870. Vihitty: 04.02.1823 Tukholma.
Isä: Hedman, Fredrik s. 24.04.1757 Raahe.
Äiti: Curth, Abigail, Hedman s. 13.10.1777 Feversham, Englanti.

Lapset:
1) Ernst Johan Fredrik s. 10.07.1826 Turku. k. 20.06.1859 Turku.
2) Johan Gustaf (katso taulu 1289) s. 02.01.1828 Turku. k. 02.08.1863. Kauppias Turussa.
3) Sofia Kristina Abigail (katso taulu 1290) s. 24.05.1829. k. 30.12.1853.
4) Hilda Augusta Henrika (katso taulu 1291) s. 24.01.1832 Turku. k. 24.09.1895 Helsinki.
5) Ida Josefina (katso taulu 1292) s. 08.04.1835 Turku. k. 13.02.1919.
6) Johan Kristian (katso taulu 1293) s. 17.10.1837 Turku. k. 30.04.1908.

Henkilöhakemisto


- Taulu 874 -

33. sukupolvi

Thomé, Gustaf Henrik (taulusta 627. Äiti: Sjöstedt, Elisabet Eleonora) s. 26.04.1805. k. 14.05.1849 Jääski.

1. puoliso Winter, Anna Ottiliana, Thomé s. 05.11.1815. k. 18.10.1868. Vihitty: 14.12.1834.
Isä: Winter, Anders Henrik s. 11.02.1781 Kitee. Juvan kappalainen.
Äiti: Hultin, Anna Ottiliana, Winter s. 26.08.1781.

Lapset:
1) Gustava Ottiliana (katso taulu 1294) s. 06.01.1836 Viipuri. k. 26.02.1863 Sulkava.
2) Johan Henrik (katso taulu 1295) s. 16.05.1839 Viipuri. k. 1906.
3) Ernst Gustaf (katso taulu 1296) s. 08.09.1843 Jääski.
4) Georg Alfred (katso taulu 1297) s. 01.08.1848 Jääski. k. 10.10.1907 Luumäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 875 -

33. sukupolvi

Lode, Sofia Margareta, Ithimaeus (taulusta 628. Äiti: Sjöstedt, Brita Christina) s. 27.03.1801. k. 16.11.1890 Turku.

1. puoliso Ithimaeus, Ulrik s. 02.04.1794. k. 02.09.1858 lemu. Vihitty: 16.10.1822 Turku.

Lapset:
1) Augusta Maria Lovisa (katso taulu 1298)
2) Sara Adelaide Constance (katso taulu 1299) s. 08.11.1834 lemu. k. 07.02.1922 lemu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 876 -

33. sukupolvi

Spoof, Otto Reinhold (taulusta 629. Äiti: Sjöstedt, Ulrika Fredrika) s. 19.02.1813 Tyrvää. k. 25.03.1879 Turku. Merikapteeni, kauppias Turku.

Suoritti perämiehentutkinnon Turun merenkulkukoulussa 1832.

1. puoliso Myréen, Maria Sofia Augusta Danielintytär, Spoof s. 20.01.1822 Turku. k. 31.07.1848 Turku. Vihitty: 24.11.1841 Turku.
Isä: Myréen, Daniel s. 10.05.1782 Lerbo, Ruotsi. Helsingin yliopiston kansan- ja valtio-oikeuden sekä valtiotalouden professori .
Äiti: Bonsdorff, Sofia Esperance Jakobintytär, Myréen s. 30.05.1799 Turku.

Lapset:
1) Augusta Ulrika Otto-Reinholdintytär (katso taulu 1300) s. 19.04.1843 Turku. k. 02.12.1880 Tyrvää.
2) Axel Reinhold Otto-Reinholdinpoika (katso taulu 1301) s. 03.03.1845 Turku. k. 16.04.1930 Turku. Turun kaupunginlääkäri 1892, valtiopäivämies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 877 -

33. sukupolvi

Spoof, Fredrik Ferdinand (taulusta 629. Äiti: Sjöstedt, Ulrika Fredrika) s. 03.07.1814 Turku. k. 01.05.1891 Turku.

1. puoliso Sjöstedt, Jakobina Maria Fredrika, Spoof s. 15.09.1824 Turku. k. 13.12.1858 Turku. Vihitty: 15.06.1844 Turku.
Isä: Sjöstedt, Adolf Reinhold s. 01.02.1795 Turku. Oikeusraatimies Turku 1832.
Äiti: Bonsdorff, Gustava Jakobintytär, Sjöstedt s. 30.10.1795 Piikkiö.

Lapset:
1) Waldemar (katso taulu 1302) s. 22.03.1845 Turku. k. 16.04.1894 Kakskerta.
2) Johanna (katso taulu 1303) s. 05.08.1846. k. 27.09.1906 Tukholma.
3) Conrad (katso taulu 1304) s. 09.05.1851 Turku. k. 30.04.1922 Turku.
4) Bernhard s. 26.08.1854. k. 17.12.1884.
5) Bertha s. 26.08.1854.

Henkilöhakemisto


- Taulu 878 -

33. sukupolvi

Sjöstedt, Albert Fredrik (taulusta 630. Isä: Sjöstedt, Gustaf Fredrik) s. 08.12.1815 Turku. k. 14.02.1876 Kirkkonummi. Varatuomari, tilanomistaja Pyhäjärvellä Ul. ja 1875 Kirkkonummen Kylmälässä.

Tuomarintutkinto 12.6.1837. Turun hovioikeuden auskultantti 22.6.1837. — Varatuomari 1840. Senaatin kansliatoimituskunnan kopisti 1845, kanslisti 1848, kirkollistoimituskunnan protokollasihteeri 1854, ero 1858. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Stenström, Julia Catharina, Sjöstedt k. 1911. Vihitty: 1859.

Lapset:
1) Julia Alina (katso taulu 1305) s. 11.04.1872 Vihti. k. 01.05.1945 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 879 -

33. sukupolvi

Sjöstedt, Gustaf Herman (taulusta 630. Isä: Sjöstedt, Gustaf Fredrik) s. 14.12.1817 Turku. k. 13.08.1912 Vihti. Varatuomari, valtioneuvos, tilanomistaja Vihdin Haitissa.

1. puoliso Kuhlman, Henriette, Sjöstedt k. 1881. Vihitty: 1858.

Henkilöhakemisto


- Taulu 880 -

33. sukupolvi

Sjöstedt, Antonetta Margaretha, Prinz (taulusta 631. Isä: Sjöstedt, Adolf Reinhold) s. 17.11.1816 Turku. k. 07.04.1868 Vihti.

1. puoliso Prinz, Fabian s. 05.01.1803. k. 21.11.1861 Vihti. Vihitty: 28.11.1837 Turku.
Isä: Prinz, Adolf s. 17.10.1774 Vihti.
Äiti: Rimmel, Hedvig Katarina, Prinz s. 07.11.1785 Vanaja.

Lapset:
1) Alfred Fabian (katso taulu 1306) s. 10.07.1839 Raisio. k. 18.03.1915 Vihti.
2) Ernst Georg s. 24.10.1840 Vihti. k. 11.07.1861 Perniö.
3) Klaes Fridolf s. 04.12.1841 Vihti. k. 25.02.1894 Ruovesi.
4) Herman Adolf (katso taulu 1307) s. 04.09.1849 Vihti.
5) Aina Hilda Alexandra (katso taulu 1308) s. 22.01.1860.

Henkilöhakemisto


- Taulu 881 -

33. sukupolvi

Sjöstedt, Sofia Amanda, Renvall (taulusta 631. Isä: Sjöstedt, Adolf Reinhold) s. 31.08.1822 Turku. k. 09.03.1877 Turku.

1. puoliso Renvall, Volmar Teodor s. 14.04.1821 Turku. k. 17.05.1902 Turku. Vihitty: 1879. Perhesuhteet: Avioliitto Anna Augustan kanssa oli Renvalli´in toinen avioliitto.
Isä: Renvall, Henrik s. 20.08.1787.
Äiti: Cairenius, Agneta Cornelia, Renvall s. 04.04.1796.

Lapset:
1) Aina Sigrid s. 10.00.1850. k. 03.08.1853.

Henkilöhakemisto


- Taulu 882 -

33. sukupolvi

Sjöstedt, Jakobina Maria Fredrika, Spoof (taulusta 631. Isä: Sjöstedt, Adolf Reinhold) s. 15.09.1824 Turku. k. 13.12.1858 Turku.

1. puoliso Spoof, Fredrik Ferdinand s. 03.07.1814 Turku. k. 01.05.1891 Turku. Vihitty: 15.06.1844 Turku.
Isä: Spoof, Axel Fredrik Naantalilainen elintarvikekauppias.
Äiti: Sjöstedt, Ulrika Fredrika, Spoof s. 03.02.1781 Turku.

Lapset:
1) Waldemar (katso taulu 1302) s. 22.03.1845 Turku. k. 16.04.1894 Kakskerta.
2) Johanna (katso taulu 1303) s. 05.08.1846. k. 27.09.1906 Tukholma.
3) Conrad (katso taulu 1304) s. 09.05.1851 Turku. k. 30.04.1922 Turku.
4) Bernhard s. 26.08.1854. k. 17.12.1884.
5) Bertha s. 26.08.1854.

Henkilöhakemisto


- Taulu 883 -

33. sukupolvi

Sjöstedt, Otto Fridolf Wilhelm (taulusta 631. Isä: Sjöstedt, Adolf Reinhold) s. 15.03.1827 Turku. k. 27.04.1894 Oripää.

1. puoliso Borenius, Lovisa Adelaide, Sjöstedt s. 19.04.1842 Kumlinge. k. 25.06.1903 Oripää. Vihitty: 29.03.1869 Halikko.
Isä: Borenius, Johan Ferdinand s. 29.07.1811 Halikko.
Äiti: Bryggman, Augusta Antoinette, Borenius s. 03.05.1813 Karuna.

Lapset:
1) Ludvig Wilhelm (katso taulu 1309) s. 10.02.1870 Turku. k. 19.12.1948.
2) Emilia Wilhelmina s. 19.05.1871 Oripää.
3) Sofia Wilhelmina (katso taulu 1310) s. 11.06.1873 Oripää.
4) Aina Wilhelmina (katso taulu 1311) s. 19.02.1875 Oripää. k. 14.08.1964 Hanko.
5) Augusta Wilhelmina s. 09.03.1878 Oripää.
6) Ludvig Magnus s. 19.08.1881 Oripää.
7) Ludvig Kasper s. 20.10.1889 Oripää.

Henkilöhakemisto


- Taulu 884 -

33. sukupolvi

Ammondt, Carl Henrik (taulusta 632. Äiti: Schulman, Anna Maria) s. 02.07.1756 Kärkölä. k. 1809.

1. puoliso Hofflin, Margareta Elisabet s. 10.02.1756 Hartola.
Isä: Hofflin, Benjamin
Äiti: Soilander, Maria, Hofflin

Lapset:
1) Johan Henrik (katso taulu 1312) s. 03.02.1780 Sysmä. k. 06.09.1855 Pälkäne.
2) Karolina Maria s. 08.08.1782.
3) Gustav Fredrik s. 14.04.1785 Sysmä. k. 12.01.1831 Sysmä.
4) Anders Erik (katso taulu 1313) s. 01.12.1791 Sysmä. k. 31.01.1865 Loviisa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 885 -

33. sukupolvi

Ammondt, Hedvig Juliana, Borgenström (taulusta 632. Äiti: Schulman, Anna Maria) s. 21.03.1759. k. 25.01.1836 Asikkala.

1. puoliso Borgenström, Carl Wilhelm s. 10.05.1760 Iitti. k. 19.06.1830 Asikkala. Vihitty: 23.12.1781 Hauho.
Isä: Borgenström, Lorentz Gustav s. 27.05.1722.
Äiti: Thilman, Anna Maria, Borgenström s. 26.12.1726 Hauho.

Lapset:
1) Gustav Wilhelm s. 18.03.1782 Hauho. k. 19.08.1803 Hauho.
2) Ebba Henrika (katso taulu 1314) s. 08.01.1784 Hauho. k. 08.12.1863 Pälkäne.
3) Carl Fredrik (katso taulu 1315) s. 21.05.1786 Längelmäki. k. 17.07.1832 Tuulos.
4) Hedvig Charlotta s. 03.11.1788 Längelmäki. k. 09.09.1863 Asikkala.
5) Anna Lovisa s. 08.07.1791 Längelmäki. k. 08.08.1812 Hauho.
6) Fredrika Wilhelmina s. 12.11.1793 Hauho. k. 01.08.1881 Heinola.
7) Ernst Joakim s. 13.11.1796 Hauho ?. k. 01.01.1843 Asikkala.
8) Karolina Andrietta s. 13.04.1798 Hauho. k. 16.06.1799 Hauho.
9) Adolf Johan (katso taulu 1316) s. 08.10.1800 Hauho. k. 23.06.1868 Asikkala.
10) Karolina Andrietta s. 22.10.1804 Hauho. k. 14.11.1804.

Henkilöhakemisto


- Taulu 886 -

33. sukupolvi

Ammondt, Otto Detlof (taulusta 632. Äiti: Schulman, Anna Maria) s. 01.09.1765 Klemolan tila, Hauho. k. 26.06.1849 Åkersgårdin eli Kuotilan tila, Hämeenkyrö. Luutnantti.

1. puoliso Borgenström, Ulrika Albertina, Ammondt s. 27.02.1769 Asikkala. k. 04.04.1847 Hasilan tila, Iitti. Vihitty: 27.12.1789 Hauho.
Isä: Borgenström, Lorentz Gustav s. 27.05.1722.
Äiti: Thilman, Anna Maria, Borgenström s. 26.12.1726 Hauho.

Lapset:
1) Fredrika Ottiliana (katso taulu 1317) s. 05.05.1791. k. 1838 Iitti.
2) Carl Didrich (katso taulu 1318) s. 23.09.1793 Hauho. k. 15.05.1866 Hämeenkyrö. Regements commissarien, sedermera Inspectoren å Kimo jernbruk 1830. Ammatinlisäyksiä: Vaasan patalj. rykmentinkomissaari 1819. Oravaisten Kimon rautatehtaan hoitaja.
3) Otto Wilhelm (katso taulu 1319) s. 20.12.1795 Kalsilan tila, Hauho. k. 29.05.1861 Virkkalan tila, Lohja. Kenraaliluutnantti.
4) Albertina Gustava (katso taulu 1320) s. 05.06.1798 Hollola. k. 26.08.1832 Pietari, Venäjä.
5) Ebba Charlotta (katso taulu 1321) s. 08.11.1802 Hollola. k. 20.11.1876 Jaakkima.
6) Eva Lovisa (katso taulu 1322) s. 06.07.1812 Iitti. k. 13.10.1852 Hämeenkyrö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 887 -

33. sukupolvi

Ammondt, Anna Magdalena (taulusta 632. Äiti: Schulman, Anna Maria) s. 01.03.1770. k. 07.08.1842 Kuopio.

1. puoliso Wallenius, Johan s. 08.00.1747 Hollola. k. 13.12.1823 Luopioinen. Porvoon tuomiokapitulin notaari. Vihitty: 08.03.1791 Hauho.
Ylioppilas Turussa 20.2.1769 [Wallenius] Joh. Tav. _ 515. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 22.12.1777. Porvoon tuomiokapitulin varanotaari 1777, notaari 1778, ero 1789. Omisti Luopioisten Lemmettylän rusthollin. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Wallenius, Isak Johanneksenpoika s. 14.01.1706 Akaa, Nahkiala. Pataljoonan saarnaaja Hämeen rykmentti.
Äiti: Indreen, Katarina, Wallenius

Lapset:
1) Isak Johan (katso taulu 1323) s. 03.02.1792 Hauho. k. 10.12.1866 Lemmettylä. Suomen tarkk´ampujapataljoonan vaunumestari.
2) Ivar Otto (katso taulu 1324) s. 19.02.1795. k. 07.03.1868. Varusmestari, sitten sahankirjuri.
3) Gustaf Josef (katso taulu 1325) s. 23.08.1797 Hauho. k. 01.12.1841 Luopioinen.
4) Maria Sofia (katso taulu 1326) s. 01.09.1800.
5) Anna Magdalena s. 19.03.1803.
6) Charlotta Elisabet s. 28.04.1806 Luopioinen. k. 05.10.1808 Luopioinen.
7) Karl Henrik s. 12.06.1809 Luopioinen. k. 12.09.1811 Luopioinen.
8) Immanuel Robert (katso taulu 1327) s. 19.07.1813 Luopioinen. k. 30.03.1894 Käkisalmi. Käkisalmen kirkkoherra 1864, rovasti 1886. Perhesuhteet: Eino Immanuelin vaimo Ester Alfhild oli hänen serkkunsa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 888 -

33. sukupolvi

Schulman, Otto Wilhelm (taulusta 633. Isä: Schulman, Carl Fredrik) s. 09.04.1768 Sysmä. k. 10.05.1830 Hauho. Tilanomistaja Hauhon Lautsiassa, majuri.

1. puoliso Gardiemeister, Lovisa Wilhelmina, Schulman s. 07.06.1791 Tyrväntö. k. 15.11.1879 Hämeenlinna. Vihitty: 27.06.1810 Tyrväntö.
Isä: Gardiemeister, Johan Wilhelm s. 03.05.1752 Tyrväntö. Varatuomari, tilanomistaja, omisti Tyrvännön Haukilan rusthollin.
Äiti: Savenius, Sofia Eleonora, Gardiemeister s. 1756.

Lapset:
1) Fredrika Wilhelmina Sofia (katso taulu 1328) s. 29.03.1811 Tyrväntö. k. 21.04.1883 Hämeenlinna.
2) Otto Edvard s. 27.09.1812 Hauho. k. 19.01.1832 Birschi, Liettua.
3) Emilia Charlotta s. 01.01.1817 Hauho. k. 16.01.1818 Hauho.
4) Carl Leonard (katso taulu 1329) s. 06.08.1818 Hauho. k. 25.03.1880 Hämeenlinna. Majuri, tilanomistaja, valtiopäivämies.
5) Wictor Wilhelm s. 11.01.1820 Hauho. k. 12.01.1820.
6) Wictor Wilhelm s. 18.03.1824 Hauho. k. 01.02.1838 Hauho.

Henkilöhakemisto


- Taulu 889 -

33. sukupolvi

Schulman, Ebba Fredrika, Borgenström (taulusta 633. Isä: Schulman, Carl Fredrik) s. 19.01.1771 Hauho. k. 27.11.1843 Rauma.

1. puoliso Borgenström, Adolf Joakim s. 08.06.1765 Asikkala. k. 13.05.1835 Renko. Vihitty: 15.10.1796 Hauho.
Isä: Borgenström, Lorentz Gustav s. 27.05.1722.
Äiti: Thilman, Anna Maria, Borgenström s. 26.12.1726 Hauho.

Lapset:
1) Ulrika Charlotta (katso taulu 1330) s. 30.06.1797 Hauho.
2) Fredrika Lovisa s. 25.08.1800 Hauho.
3) Fredrik Gustav (katso taulu 1331) s. 03.01.1803 Hauho. k. 03.04.1851 Loppi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 890 -

33. sukupolvi

Schulman, Carl Fredrik (taulusta 633. Isä: Schulman, Carl Fredrik) s. 28.01.1773 Orimattila. k. 11.01.1849 Porvoon maalaiskunta. Eversti.

1. puoliso Platen von, Fredrika Margaretha Elisabet, Schulman s. 24.01.1778. k. 27.03.1858 Porvoo. Vihitty: 12.03.1807 Asikkala.
Isä: Platen von, Carl August s. 20.07.1754 Rügen, Saksa.
Äiti: Wadenstjerna, Helena Andrietta, Platen von

Lapset:
1) Christina Andrietta Fredrika (katso taulu 1332) s. 28.12.1807 Hollola. k. 25.03.1836 Porvoo. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
2) Carl Axel Wilhelm s. 19.11.1809 Asikkala. k. 13.05.1811 Asikkala.
3) Emilia Charlotta Fredrika s. 09.10.1811 Asikkala. k. 18.10.1811 Asikkala.
4) Augusta Charlotta Adamina (katso taulu 1333) s. 22.10.1812 Renko. k. 25.12.1835 Kuopio.
5) Carolina Sofia Fredrika s. 22.10.1814 Renko. k. 30.05.1824 Asikkala.
6) Emilia Henrietta Fredrika s. 26.06.1816 Asikkala. k. 30.11.1883 Helsinki.
7) Alexandrina Lovisa Fredrika (katso taulu 1334) s. 01.10.1817 Porvoo. k. 22.12.1841 Kronstadt, Venäjä. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
8) Alexander Leonard Carl (katso taulu 1335) s. 16.09.1819 Hämeenlinna. k. 25.09.1890 Helsinki. Kenraaliluutnantti.
9) Elisabeth Ottiliana Fredrika s. 09.09.1822 Asikkala. k. 04.06.1905 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 891 -

33. sukupolvi

Tihlman, Frederika Albertina, Hirn (taulusta 634. Äiti: Schulman, Helena Juliana) s. 19.11.1772 Hauho. k. 29.05.1851 Perniö.

1. puoliso Hirn, David s. 21.12.1753 Sysmä. k. 21.06.1834 Hartola. Varatuomari, maanjako-oikeuden puheenjohtaja Hartolassa. Vihitty: 30.06.1795. Ammatinlisäyksiä: Vicehäradshövding, ägodelsnigsdomare i Gustaf Adolfs.
Porvoon lukion oppilas 11.12.1769 - 10.12.1772 (testim.). Ylioppilas Turussa 9.3.1773 [Hirn] David, Tav. _ 540. Tuomarintutkinto 17.12.1777. Turun hovioikeuden auskultantti 18.3.1778. Varatuomari 1787. Hartolan pitäjän maanjako-oikeuden puheenjohtaja. Omisti Hartolan Ruskelan. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Hirn, Anders s. 1709. Karjalan rakuunarykmentin rykmentinkirjuri.
Äiti: Alopaeus, Maria, Hirn s. 14.11.1715 Hirvensalmi.

Lapset:
1) Maria Andrietta (katso taulu 1336) s. 29.04.1796 Ruskeala. k. 12.01.1828 Hartola.
2) Fredrika Sofia (katso taulu 1337) s. 17.11.1797 Hartola. k. 02.05.1891 Perniö.
3) Anders Fredrik (katso taulu 1338) s. 30.04.1799 Hartola. k. 05.10.1885 Mikkeli. Vanhempi komissiomaanmittari Mikkelin läänissä 1874.
4) Helena Benedikta s. 26.08.1800 Hartola. k. 08.03.1865 Perniö.
5) Anna Lovisa s. 24.08.1801 Hartola. k. 1854 Tampere.
6) Gustava Wilhelmina s. 07.05.1803 Hartola. k. 20.02.1871 Perniö.
7) Carl Gustaf s. 25.03.1805 Hartola. k. 18.05.1805 Hartola.
8) David Johan s. 10.09.1806 Hartola. k. 14.09.1806 Hartola.
9) Daniel Kristian (katso taulu 1339) s. 14.11.1807 Hartola. k. 09.03.1884 Säkkijärvi. Säkkijärven kappalainen.
10) Sigrid Elisabet (katso taulu 1340) s. 31.12.1808 Hartola. k. 06.11.1900 Joutsa.
11) David August (katso taulu 1341) s. 25.09.1810 Hartola. k. 07.11.1878 Viipuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 892 -

33. sukupolvi

Tihlman / Tillman, Magdalena Juliana, Walldén (taulusta 634. Äiti: Schulman, Helena Juliana) s. 14.01.1774 Sääksmäki. k. 13.03.1853 Rantasalmi.

1. puoliso Walldén, Erik s. 18.05.1748 Hattula. k. 08.04.1824 Iisalmi. Iisalmen kappalainen. Vihitty: 03.03.1793 Hauho.
Ylioppilas Turussa 11.5.1767 Walden, Er. Tav. _ 506. Matkapassi vuodeksi Kivennavan pitäjään Venäjän puolelle matkustamista varten 20.7.1772. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 8.4.1785. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 6.7.1785. Hollolan kirkkoherran apulainen 1785. Iisalmen 2. kappalainen 1791, 1. kappalainen 1796. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Waltari, Gustaf s. 1694. Ali-Waltarin talollinen Hattulan Katinalan kylässä.
Äiti: Margareta Tomasdotter, Waltari s. 1711.

Lapset:
1) Fredrika s. 08.10.1795 Iisalmi.
2) Gustava Erika s. 10.12.1797 Iisalmi.
3) Gustaf s. 24.05.1800 Iisalmi. k. 12.05.1863 Iisalmen maaseurakunta.
4) Fredrik Erik (katso taulu 1342) s. 24.08.1802 Iisalmi. k. 10.01.1877 Kuopio.
5) Juliana (katso taulu 1343) s. 10.12.1804 Iisalmi. k. 02.04.1886 Iisalmi.
6) Wilhelmina (katso taulu 1344) s. 10.06.1807 Iisalmi. k. 23.05.1853 Rantasalmi.
7) Karl Wilhelm s. 09.08.1809 Iisalmi.
8) Adolf Julius s. 07.03.1812 Iisalmi. k. 21.01.1883 Pieksämäki.
9) Berndt Johan s. 14.06.1814 Iisalmi. k. 24.10.1848.

Henkilöhakemisto


- Taulu 893 -

33. sukupolvi

Schulman, Margareta Helena, Memsen (taulusta 635. Isä: Schulman, Gustaf Robert) s. 31.08.1776 Hauho.

1. puoliso Memsen, Gustaf Henrik Vihitty: 28.10.1813.

2. puoliso Nohrström, Henrik Johan s. 16.05.1760 Iitti. k. 18.06.1824 Pälkäne. Talollinen ?. Vihitty: 09.12.1816 Luopioinen.
Isä: Nohrström, Abraham s. 1725. Pernajan Koskenkylän ruukin osakas ja johtaja.
Äiti: Dufving, Engel Kristina, Nohrström s. 1728.

Lapset:
1) Ester Kerstin Charlotta (katso taulu 1345) s. 07.12.1817 Pälkäne. k. 27.11.1899 Käkisalmi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 894 -

33. sukupolvi

Schulman, Peter Wilhelm (taulusta 635. Isä: Schulman, Gustaf Robert) s. 10.05.1781 Hartola. k. 28.06.1846 Sysmä. Kapteeni.

1. puoliso Vikman, Maria Fredrika, Schulman s. 14.07.1785. k. 31.08.1841 Sysmä. Vihitty: 18.10.1831 Sysmä.
Isä: Vikman, Anders Henrik
Äiti: Stenfelt, Maria, Vikman

2. puoliso Wikman, Alexaxandra Lovisa , Schulman s. 10.04.1813 Liperi. k. 11.05.1880 Sysmä. Vihitty: 24.09.1843 Sysmä.
Isä: Vikman, Anders Henrik
Äiti: Stenfelt, Maria, Vikman

Lapset:
1) Ottiliana Karolina Helmine (katso taulu 1346) s. 10.05.1845 Sysmä. k. 16.12.1915 Sysmä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 895 -

33. sukupolvi

Schulman, Anders Johan (taulusta 635. Isä: Schulman, Gustaf Robert) s. 27.03.1790 Sysmä. k. 13.01.1831 Hollola.

1. puoliso Maria Johansdotter, Schulman s. 02.05.1789 Lahti. k. 07.05.1844. Vihitty: 25.03.1811 Hollola.
Isä: Johan Pålsson
Äiti: Kajsa Gustavsdotter

Lapset:
1) Gustav Johan s. 02.00.1812 Lahti. k. 15.04.1812 Lahti.
2) Anders Robert Magnus (katso taulu 1347) s. 13.04.1813 Hollola. k. 04.02.1869 Lahti.
3) Albertina s. 24.04.1815 Hollola. k. 07.06.1868 Hollola.
4) Margaretha Sofia (katso taulu 1348) s. 30.12.1820 Hollola. k. 31.12.1888 Nastola.
5) Catharina Fredrika s. 25.12.1823 Hollola. k. 18.04.1839 Hollola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 896 -

33. sukupolvi

Colliander, Anna Ulrika, Sunell (taulusta 638. Äiti: Sass, Maria Elisabet) s. 04.10.1764 Helsinki. k. 09.10.1834 Kärkölä.

1. puoliso Sunell, Matias s. 07.02.1764 Rauma. k. 11.10.1839. Vihitty: 28.10.1800.

Lapset:
1) Mathias s. 25.01.1804 Petäjävesi. k. 25.01.1804 Petäjävesi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 897 -

33. sukupolvi

Colliander, Carl Johan (taulusta 638. Äiti: Sass, Maria Elisabet) s. 11.06.1766 Helsinki. k. 14.06.1833 Keuruu.

1. puoliso Ekqvist, Eva Maria, Colliander s. 20.12.1777 Tammisaari. k. 15.02.1862 Petäjävesi.
Isä: Ekqvist, Johan s. 06.08.1748.
Äiti: Kreij, Rebecka, Ekqvist s. 30.08.1746.

Lapset:
1) Arvid
2) Johanna Maria (katso taulu 1349) s. 14.07.1802 Lohja. k. 15.06.1891 Mikkeli.
3) Mats Kristian Ulrik (katso taulu 1350) s. 28.11.1805 Keuruu. k. 18.06.1859 Tuusula.
4) Karl Fredrik s. 04.12.1807 Keuruu. k. 14.07.1811 Keuruu.
5) Otto Ferdinand (katso taulu 1351) s. 31.10.1810 Keuruu. k. 20.06.1864 Tuusula.
6) Eva Sofia (katso taulu 1352) s. 11.12.1813 Keuruu. k. 17.02.1893 Petäjävesi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 898 -

33. sukupolvi

Colliander, Maria Fredrika, Herkepaeus (taulusta 638. Äiti: Sass, Maria Elisabet) s. 03.09.1774. k. 12.02.1843 Mäntsälä.

1. puoliso Herkepaeus, Christopher s. 1770. k. 27.01.1834 Lammi. Vihitty: 12.10.1802.

Lapset:
1) Johan Kristoffer s. 16.06.1804.
2) Fredrika Maria Wilhelmina (katso taulu 1353) s. 26.05.1806 Lammi. k. 23.08.1888 Mäntsälä.
3) Otto Didrian s. 25.05.1808. k. 14.10.1818 Lammi.
4) Anna Ulrika s. 16.11.1811 Lammi. k. 31.03.1870 Mäntsälä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 899 -

33. sukupolvi

Colliander, Helena Gustava, Löfgren (taulusta 638. Äiti: Sass, Maria Elisabet) s. 08.03.1775 Helsinki. k. 25.02.1864 Mäntsälä.

1. puoliso Löfgren, Carl s. 04.06.1774 Jämsä. k. 06.05.1813 Petäjävesi. Kappalainen Petäjävesi. Vihitty: 1803.
Isä: Löfgren, Matts s. 1737.
Äiti: Palander, Margareta, Löfgren s. 03.04.1735.

Lapset:
1) Karl Robert s. 19.08.1805. k. 20.01.1836 Kymi.
2) Sofia Ulrika (katso taulu 1354) s. 23.05.1807. k. 16.11.1832 Kymi.
3) Eva Kristina s. 05.12.1813 Petäjävesi.

2. puoliso Arckenholtz, Abraham Erik Erikinpoika s. 02.06.1759. k. 04.07.1818 Kärkölä. Varatuomari 1781, Hollolan tuomiokunnan tuomari 1795. Vihitty: 02.04.1815 Kärkölä.
Ylioppilas Turussa 1776.

Isä: Arckenholtz, Erik s. 18.12.1726 Lohja. Varatuomari, hovisihteeri.
Äiti: Roering, Hedvig Abrahamintytär, Arckenholtz s. 16.10.1736 Turku.

3. puoliso Kuhlhelm, Carl Fredrik s. 07.01.1759 Valkeala. k. 05.11.1838. Kymin kirkkoherra. Vihitty: 26.12.1824 Kymi.
Isä: Kuhlhelm, Johan Fredrik s. 1729.
Äiti: Usk, Anna Maria, Kuhlhelm s. 1736.

Henkilöhakemisto


- Taulu 900 -

33. sukupolvi

Brummer, Carl Henric (taulusta 639. Äiti: Sass, Eva Sophia) s. 01.01.1771 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 28.11.1831 Ansion kartano. Varakruununvouti. Kuolinsyy: Rintakuume.

1. puoliso Grönqvist, Eva Hedda, Brummer s. 08.01.1768. k. 27.10.1813.

2. puoliso Grönqvist, Lovisa Charlotta s. 12.08.1769 Hietala, Jokioinen, Padasjoki. Vihitty: 30.05.1814 Padasjoki.
Isä: Grönqvist, August s. 1740. Hämeen jalkaväen kersantti Padasjoella.
Äiti: Krogerus / Krogera, Helena, Grönqvist s. 1745.

Lapset:
1) Carl Gustaf s. 20.02.1805 Kasiniemi, Padasjoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 901 -

33. sukupolvi

Brummer, Arved Fredric (taulusta 639. Äiti: Sass, Eva Sophia) s. 10.12.1772 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 12.01.1839 Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti.

1. puoliso Greta Lisa Matintytär, Brummer s. 10.09.1782 Peska, Masonkylä, Ruovesi. k. 13.06.1806 Padasjoki. Vihitty: 06.02.1806 Padasjoki. Kuolinsyy: Lapsivuode.

Lapset:
1) Lisa Sofia (katso taulu 1357) s. 12.06.1806 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. Lisätietoja: Konfirmoitu 25.6.1822 Padasjoki.

2. puoliso Duncker, Fredrica Aurora*, Brummer k. 23.03.1817 Padasjoki. Vihitty: 18.04.1810 Kuhmoinen. Kuolinsyy: Lapsivuode.
Isä: Duncker, Anders s. 09.05.1732.
Äiti: Hougberg, Fredrika Charlotta, Duncker s. 13.09.1753.
Lapset:
1) Henrica Fredrica s. 16.01.1813 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 19.07.1814. Kuolinsyy: Rokko.

3. puoliso Kostian, Ebba, Brummer s. 04.04.1812. Vihitty: 24.01.1834.

Lapset:
1) Anna s. 02.12.1802 Ämmätsä, Luopioinen.
2) Anna Maria (katso taulu 1355) s. 17.12.1803 Ämmätsä, Luopioinen. k. 03.06.1850 Kasiniemi, Padasjoki. Kuolinsyy: Keuhkotauti.
3) Otto Fredrik (katso taulu 1356) s. 04.04.1805 Ämmätsä, Luopioinen. k. 06.05.1868 Kasiniemi, Padasjoki. Perhesuhteet: konfirmoitu 8.8.1819. Kuolinsyy: Mätähaava.

Henkilöhakemisto


- Taulu 902 -

33. sukupolvi

Sass, Fredrika Wilhelmina, Björklund (taulusta 640. Isä: Sass, Otto Fredrik) s. 03.04.1784 Hauho. k. 22.01.1858 Maaninka.

1. puoliso Björklund, Karl Gustaf s. 31.08.1776 Turku. k. 09.03.1835 Maaninka. Maaningan kappalainen 1816, menetti virkansa 1833. Vihitty: 04.07.1802 Tuulos.
Ylioppilas Turussa 10.6.1794. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 1.5.1802. Pappina Tuuloksessa, Luhangassa, Saarijärvellä, Karstulassa, Koskella Hl. ja Kuopiossa. Maaningan kappalainen 1816. Erotettu pappisvirasta ja tuomittu menettämään kunniansa 1833 (päätös vahv. 1834). "Maankuulu riitapukari" (Colliander 1918). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Björklund, Samuel Turkulainen verankutoja.
Äiti: Texberg, Katarina, Björklund

Lapset:
1) Fredrik August s. 08.08.1802.
2) Zacharias s. 1804.
3) Gustaf Magnus s. 20.10.1805. k. 1824 Kuopio.
4) Frans Adolf Theophil (katso taulu 1358) s. 31.01.1808. k. 20.08.1873 Kuopio.
5) Karl Ferdinand s. 16.01.1810 Karstula. k. 23.01.1841 Kuopio.
6) Julius Napoleon Styrbjörn (katso taulu 1359) s. 30.06.1811. k. 21.03.1881 Maaninka.
7) Bernhard Mauritz s. 13.05.1813. k. 06.09.1913.
8) Fredrika Antonia (katso taulu 1360) s. 20.08.1814. k. 19.03.1874.
9) Emilia Charlotta s. 1816. k. 1816.
10) Emilia Charlotta (katso taulu 1361) s. 12.06.1817 Maaninka. k. 19.08.1893.
11) Maria Teresia s. 02.05.1821 Maaninka. k. 1823.
12) Konstantin Theodor (katso taulu 1362) s. 27.03.1823 Maaninka. k. 22.11.1880.
13) Gustaf Adolf (katso taulu 1363) s. 03.02.1826 Maaninka. k. 27.05.1901 Joensuu.
14) Olivia Bernhardina (katso taulu 1364) s. 24.11.1827 Maaninka. k. 20.02.1902 Kuopio.

Henkilöhakemisto


- Taulu 903 -

33. sukupolvi

Sass, Carl Gustav (taulusta 640. Isä: Sass, Otto Fredrik) s. 19.05.1787 Kalvola. k. 09.02.1825 Hämeenlinna.

1. puoliso Immelin, Maria Christina, Sass s. 05.05.1798. k. 10.02.1833 Seili, Nauvo. Vihitty: 29.08.1815.

Henkilöhakemisto


- Taulu 904 -

33. sukupolvi

Sass, Julius Fredrik (taulusta 640. Isä: Sass, Otto Fredrik) s. 21.09.1790 Tuulos. k. 28.01.1874 Tukholma.

1. puoliso Nisbeth, Gertrud Amalia, Sass s. 21.06.1804. k. 01.06.1876 Tukholma. Vihitty: 30.09.1825 Östuna, Uppland, Ruotsi.
Isä: Nisbeth, Johan Axel
Äiti: König, Sofia Elisabet, Nisbeth

Henkilöhakemisto


- Taulu 905 -

33. sukupolvi

Sass, Staffan Adolf (taulusta 640. Isä: Sass, Otto Fredrik) s. 07.07.1793 Tuulos. k. 18.02.1824 Missolonghi, Kreikka?.


Lapset:
1) Emilia Augusta Margareta

Henkilöhakemisto


- Taulu 906 -

33. sukupolvi

Sass, Agata Concordia, Lilljefelt (taulusta 640. Isä: Sass, Otto Fredrik) s. 24.02.1796 Tuulos. k. 05.03.1833 Maaninka.

1. puoliso Lilljefelt, Matts s. 13.03.1775 Orivesi. k. 30.07.1827 Orivesi. Vihitty: 21.09.1823 Orivesi.

2. puoliso Juvander, Lars s. 1803.

Henkilöhakemisto


- Taulu 907 -

33. sukupolvi

Sass, Christina Lovisa, Mennander (taulusta 640. Isä: Sass, Otto Fredrik) s. 06.08.1798 Tuulos. k. 1865 (jälkeen).

1. puoliso Mennander, Johan s. 04.11.1788 Kuhmalahti. k. 25.05.1834 Kuhmalahti. Vihitty: 14.03.1818 Orivesi.
Isä: Juho Laurinpoika s. 28.01.1732 Kuhmalahti.
Äiti: Sofia Juhontytär s. 10.12.1751 Sahalahti.

Lapset:
1) Olivia Charlotta (katso taulu 1365) s. 06.02.1819 Orivesi. k. 17.06.1901 Tampere.
2) Oskar Johan (katso taulu 1366) s. 16.10.1824 Kuhmalahti. k. 24.04.1889 Eräjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 908 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Carl Erik Wilhelm (taulusta 645. Isä: Boije af Gennäs, Erik Gustav) s. 27.11.1803 Åby, Ruotsi. k. 24.08.1890 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi.

1. puoliso Bexell, Anna Sofia, Boije af Gennäs s. 02.04.1823 Källerö, Jönköping, Ruotsi. k. 30.09.1895 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi. Vihitty: 06.08.1845.
Isä: Bexell, Carl Emanuel
Äiti: Sager, Anna Cecilia, Bexell

Lapset:
1) Hilda Cecilia Linnea (katso taulu 1367) s. 26.05.1846 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi. k. 28.03.1919 Halmstad, Ruotsi.
2) Carl Gustav Viktor s. 29.11.1847 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi. k. 18.06.1913 Alvesta, Ruotsi.
3) Betty Sofia Hedvig Augusta s. 11.06.1849 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi. k. 1931 Halmstad, Ruotsi.
4) Anna Constance Magdalena Adelaide s. 12.08.1851 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi. k. 1939 Halmstad, Ruotsi.
5) Christian August Wilhelm s. 19.04.1856 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi. k. 24.05.1907 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 909 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Charlotta Gustava (taulusta 645. Isä: Boije af Gennäs, Erik Gustav) s. 06.11.1808. k. 21.03.1844 Filipstad, Ruotsi.

1. puoliso Olander, Anders Vilhelm s. 03.05.1804 Lidköping, Ruotsi. k. 26.06.1862 Filipstad, Ruotsi. Vihitty: 26.11.1840.

Henkilöhakemisto


- Taulu 910 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Johan Ernst August (taulusta 645. Isä: Boije af Gennäs, Erik Gustav) s. 09.01.1814 Linköping, Ruotsi. k. 10.08.1882 Jyväskylä. Tehtaan isännöitsijä.

1. puoliso Lillienberg, Emilia Christina, Boije af Gennäs s. 25.07.1817 Forsheda, Jönköping, Ruotsi.
Isä: Stiernclou-Lillienberg, Daniel s. 08.11.1772 Uusikirkko, Turun lääni. Ratsumestari, tilanomistaja.
Äiti: Ridderborg, Eva Catharina, Stiernclou-Lillienberg s. 23.08.1786.

Lapset:
1) Ebba Augusta Emilia s. 07.08.1841 Varkaus. k. 22.06.1904 Jyväskylän maalaiskunta.
2) Hilda Ernestine (katso taulu 1368) s. 14.07.1843 Varkaus. k. 29.06.1926 Tampere.
3) Ida Amalia Charlotta s. 27.11.1845 Pieksämäki. k. 18.08.1921 Tampere.
4) Otto August s. 06.11.1846 Pieksämäki. k. 08.05.1891 Alavus.
5) Frans Axel Vilhelm s. 03.07.1850 Pieksämäki. k. 30.11.1873 Helsinki.
6) Olga Sofia Kristina (katso taulu 1369) s. 05.07.1852 Pieksämäki. k. 06.05.1924 Kirkkonummi.
7) Hedvig Jenny Cecilia s. 26.07.1854 Pieksämäki. k. 17.09.1864 Jyväskylä.
8) Sigrid Fanny Elisabet (katso taulu 1370) s. 19.08.1857 Petäjävesi. k. 28.11.1941 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto


- Taulu 911 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina Elisabet, Baer (taulusta 649. Isä: Boije af Gennäs, Gustav Reinhold) s. 05.09.1813 Janakkala. k. 24.02.1901 Janakkala.

1. puoliso Baer, Anders Conrad Casimir s. 11.08.1801 Turku. k. 20.10.1862 Pertteli. Varatuomari. Vihitty: 05.09.1844 Janakkala.
Pietarin lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 3.6.1820. Turkulaisen osakunnan jäsen 5.6.1820 5/6 1820. Anders Condrad Casimir Baér 11/8 1801. Tuomarintutkinto 13.4.1822. Turun hovioikeuden auskultantti 22.6.1825. Varatuomari 1834. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Baer, Anders Turkulainen kauppias, kapteeni .
Äiti: Brehmer, Albertina, Baer

Lapset:
1) Hilda Alexandra Augusta (katso taulu 1371) s. 12.12.1848 Pertteli. k. 24.03.1933 Janakkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 912 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erika Gustava, Knorring von (taulusta 649. Isä: Boije af Gennäs, Gustav Reinhold) s. 16.08.1817 Janakkala. k. 26.02.1898 Helsinki.

1. puoliso Knorring von, Karl Evert s. 29.07.1796 Pirkkala. k. 23.11.1861 Hämeenlinna. Sortavalan tuomiokunnan tuomari 1842, Janakkalan tuomiokunnan 1846.
Turun katedraalikoulun oppilas 7.2.1811. Ylioppilas Turussa 20.6.1816. Tuomarintutkinto 16.12.1818. Turun hovioikeuden auskultantti 22.12.1818. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1821. Senaatin talousosaston ylim. kamarikirjuri 1825. Helsingin poliisikamarin notaari 1826. Suomen sotakomissariaatin kamarikirjuri 1827, kassanhoitaja 1829. Siirto senaatin talousosaston valtiovaraintoimituskuntaan 1832. Varatuomari 1833. Helsingin raastuvanoikeuden notaari 1835. Kihlakunnantuomarin arvonimi s.v. Uudenmaan lääninkonttorin palvelukseen 1836, hoitaen siellä lakkautetun sotakomissariaatin piiriin kuuluneita tehtäviä. Sortavalan tuomiokunnan tuomari 1842, Janakkalan tuomiokunnan 1846. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Knorring von, Evert Reinhold s. 02.06.1767 Parainen. Luutnantti.
Äiti: Tolpo, Eva Fredrika, Knorring von s. 03.05.1772 Köyliö.

Lapset:
1) Gustav Johan s. 13.04.1850 Hämeenlinna. k. 11.07.1852 Janakkala.
2) Hedvig Helena s. 20.08.1851 Hämeenlinna. k. 08.07.1852 Janakkala.
3) Alexander Wilhelm (katso taulu 1372) s. 27.03.1853 Hämeenlinna. k. 16.05.1924 Kauniainen, Helsingin maalaiskunta.
4) Axel Gustaf Richard s. 14.11.1854 Hämeenlinna. k. 23.05.1881 Hämeenlinna.
5) Carl Lennart (katso taulu 1373) s. 05.09.1857 Hämeenlinnan maaseurakunta. k. 12.11.1938 Helsinki.
6) Robert Gunnar s. 11.01.1860 Hämeenlinnan maaseurakunta. k. 03.02.1862 Hämeenlinnan maaseurakunta.
7) Karl Erik s. 23.11.1861 Hämeenlinna. k. 08.12.1931 Kööpenhamina, Tanska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 913 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Margareta Lovisa, Kraemer von (taulusta 649. Isä: Boije af Gennäs, Gustav Reinhold) s. 27.02.1823 Janakkala. k. 18.04.1899 Hämeenlinna. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat 1. serkuksia.

N.N. s. 11.12.1863 Viapori, Helsinki. k. 11.12.1863 Viapori, Helsinki

1. puoliso Kraemer von, Axel Henrik Gustav s. 06.10.1811 Hauho. k. 01.02.1893 Hämeenlinna. Vihitty: 08.02.1856 Janakkala.
Isä: Kraemer von, Gustaf Wilhelm s. 21.12.1772 Hauho. Hämeen läänin rahastonhoitaja, majuri.
Äiti: Boije af Gennäs, Christina Gustava Charlotta, Kraemer von s. 30.07.1785 Tyrväntö. Vapaaherratar.

Lapset:
1) Hedvig Gustava s. 26.05.1858 Pietari, Venäjä. k. 17.11.1955 Helsinki.
2) Alexander Gustav Vilhelm s. 13.01.1860 Pietari, Venäjä. k. 02.10.1860 Pietari, Venäjä.
3) Maria Lovisa s. 26.06.1862 Pietari, Venäjä. k. 04.01.1863 Pietari, Venäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 914 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hans Gustav (taulusta 649. Isä: Boije af Gennäs, Gustav Reinhold) s. 19.12.1828 Janakkala. k. 22.10.1903 Janakkala. Tilanomistaja Janakkalan Hakoisessa, varatuomari, kamariherra, vapaaherra.

Ylioppilas Helsingissä 15.6.1843 (arvosana laudatur äänimäärällä 27). Hämäläisen osakunnan jäsen 9.10.1843 [1843] October 9. Hans Gustaf Boije, född 19 December 1828, har vid Student Examen den 15 Juni 1843. erhållit Vitsordet laudatur, grundad på 27. bifalls röster. - Fadren, Possessionat i Janakkala, Friherre. - Närv. H.T. 1844. - V.T. 1845 - H.T. 1845. - V.T. 1846. - V.T. 1847. - H.T. 1847. - Domare examen d. 10 Dec. 1847. - Afd. Bet. d. 11 Dec. 1847. Uppf. Hedrande o. Berömvärdt; Flit berömlig. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 10.2.1845. Tuomarintutkinto 10.12.1847. Turun hovioikeuden auskultantti 21.12.1847. Suurempi kameraalitutkinto 12.12.1848. - Turun hovioikeuden ylim. notaari 1848. Senaatin talousosaston ylim. kamarikirjuri s.v. Varatuomari 1852. Kamarijunkkari keisarin hovissa 1876, kamariherra 1879. Tilanomistaja Janakkalan Hakoisessa. Valtiopäivämies 1863-64, 1867, 1872, 1877-78, 1882, 1885 (varamaamarsalkka), 1888 (varamaamarsalkka) ja 1891 (varamaamarsalkka). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Baer, Amalia Sofia Elisabet, Boije af Gennäs s. 25.08.1839 Pertteli. k. 14.10.1905 Janakkala. Vihitty: 08.07.1857 Pertteli.
Isä: Baer, Anders Conrad Casimir s. 11.08.1801 Turku. Varatuomari.
Äiti: Granfelt, Fredrika Amalia, Baer s. 12.02.1812 Lempäälä.

Lapset:
1) Hedvig Elise Henrietta s. 18.08.1858 Janakkala. k. 24.08.1858 Janakkala.
2) Rolf Gustav Kasimir s. 17.09.1863 Janakkala. k. 08.11.1930 Janakkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 915 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Johan Reinhold (taulusta 649. Isä: Boije af Gennäs, Gustav Reinhold) s. 13.06.1836 Janakkala. k. 05.02.1887 Leppävirta.

1. puoliso Blåfield, Ida Helena Lovisa s. 31.05.1838 Hamina. k. 09.08.1916 Viipuri. Vihitty: 01.09.1859 Janakkala.
Isä: Blåfield, Ivar Erik s. 26.10.1808 Somero.
Äiti: Charpentier, Ida Aurora Augusta, Blåfield s. 12.07.1817 Hauho.

Lapset:
1) Gustav Erik Abraham s. 20.06.1860 Janakkala. k. 21.06.1860 Janakkala.
2) Axel Reinhold s. 05.01.1862 Janakkala. k. 22.04.1862 Janakkala.
3) Hedvig Helena (katso taulu 1374) s. 20.02.1863 Janakkala. k. 08.11.1938 Viipuri.
4) Anna Irene (katso taulu 1375) s. 24.04.1866 Hiittinen. k. 04.12.1948 Tampere.

Henkilöhakemisto


- Taulu 916 -

33. sukupolvi

Kraemer von, Axel Henrik Gustav (taulusta 650. Äiti: Boije af Gennäs, Christina Gustava Charlotta) s. 06.10.1811 Hauho. k. 01.02.1893 Hämeenlinna.

1. puoliso Boije af Gennäs, Margareta Lovisa, Kraemer von s. 27.02.1823 Janakkala. k. 18.04.1899 Hämeenlinna. Vihitty: 08.02.1856 Janakkala. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat 1. serkuksia.
N.N. s. 11.12.1863 Viapori, Helsinki. k. 11.12.1863 Viapori, Helsinki

Isä: Boije af Gennäs, Gustav Reinhold s. 08.07.1784. Tilanomistaja Janakkalan Hakoisessa, kapteeni, vapaaherra.
Äiti: Leijonhufvud, Hedvig Eleonora, Boije af Gennäs s. 05.03.1793.

Lapset:
1) Hedvig Gustava s. 26.05.1858 Pietari, Venäjä. k. 17.11.1955 Helsinki.
2) Alexander Gustav Vilhelm s. 13.01.1860 Pietari, Venäjä. k. 02.10.1860 Pietari, Venäjä.
3) Maria Lovisa s. 26.06.1862 Pietari, Venäjä. k. 04.01.1863 Pietari, Venäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 917 -

33. sukupolvi

Kraemer von, Ulrika Charlotta Fredrika, Svinhufvud (taulusta 650. Äiti: Boije af Gennäs, Christina Gustava Charlotta) s. 14.03.1813 Hauho. k. 01.08.1852 Mikkeli.

1. puoliso Svinhuvud, Per Gustav s. 13.05.1804 Sääksmäki. k. 30.09.1866 Mikkeli. Lanträntmästaren i S:t Michels län. Vihitty: 28.06.1833 Hämeenlinna.
Isä: Svinhuvud, Pehr s. 17.02.1772 Sääksmäki.
Äiti: Teetgren, Sara Juliana, Svinhuvud s. 14.12.1776 Pälkäne.

Lapset:
1) Ulrika Charlotta Emilia s. 06.09.1834 Heinola. k. 26.09.1834 Heinola.
2) Per Gustav (katso taulu 1376) s. 31.11.1836 Heinola. k. 14.01.1864 Kreikan Arkipelagi. Merikapteeni. Perhesuhteet: Suomalainen aatelissku. Kuolinsyy: Hukkui Aigean mereen, kirjoilla Sääksmäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 918 -

33. sukupolvi

Kraemer von, Fredrik Wilhelm (taulusta 650. Äiti: Boije af Gennäs, Christina Gustava Charlotta) s. 23.04.1819 Hämeenlinna. k. 07.04.1853 Helsinki. Luutnantti. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Sallmén, Amanda Sofia Ernst-Fredrikintytär, Kraemer s. 23.02.1825 Hämeenlinna. k. 12.05.1902 Helsinki. Vihitty: 05.09.1851 Hämeenlinna.
Isä: Sallmén, Ernst Fredrik s. 22.05.1788 Asikkala. Turun hovioikeuden auskultantti 1810.
Äiti: Bonsdorff / Bonsdorff von, Maria Gustava Gabrielintytär, Sallmén s. 03.02.1794 Turku.

Lapset:
1) Amanda Vilhelmina Gustav (katso taulu 1377) s. 12.06.1853 Hattula. k. 16.08.1925 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 919 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Axel Robert (taulusta 652. Isä: Boije af Gennäs, Axel Erik) s. 13.12.1830 Helsinki. k. 02.11.1909 Rjazan, Venäjä.

1. puoliso Duschkin, Vera, Boije af Gennäs s. 13.09.1838 Tallinna, Eesti. k. 17.12.1926 Rjazan, Venäjä.

Lapset:
1) Vera (katso taulu 1378) s. 12.03.1856.
2) Alexei s. 17.05.1857. k. 1910.
3) Anna (katso taulu 1379) s. 05.12.1859.
4) Sofia (katso taulu 1380) s. 09.11.1861.
5) Alexandra (katso taulu 1381) s. 25.02.1866.
6) Olga (katso taulu 1382) s. 07.02.1868.

Henkilöhakemisto


- Taulu 920 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Emil Reinhold (taulusta 652. Isä: Boije af Gennäs, Axel Erik) s. 05.12.1834 Helsinki. k. 26.01.1874 Sevastopol, Venäjä.

1. puoliso Elers, Leonida, Boije af Gennäs k. 1919 (jälkeen). Vihitty: 1872.

Henkilöhakemisto


- Taulu 921 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anna Matilda (taulusta 652. Isä: Boije af Gennäs, Axel Erik) s. 07.01.1836 Helsinki. k. 30.11.1878 Viipuri.

1. puoliso Åkesson, Axel Erik s. 02.05.1817 Porvoo. k. 23.08.1892 Koivisto. Vihitty: 27.12.1860 Porvoo.

Lapset:
1) Ernst Otto s. 14.10.1872 Viipuri. k. 14.10.1872.

Henkilöhakemisto


- Taulu 922 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Olga Amalia, Appelgren (taulusta 652. Isä: Boije af Gennäs, Axel Erik) s. 13.10.1841 Kuopio. k. 09.11.1877 Porvoon pitäjä. Perhesuhteet: Suomalaista vapaaherrallista sukua.

1. puoliso Appelgren, Johan Wilhelm Gustaf-Wilhelminpoika s. 01.03.1842 Pudasjärvi. k. 26.04.1883 Porvoon pitäjä. Maanviljelijä ja Eriksdahlin säteritilan omistaja Porvoon pitäjässä. Vihitty: 14.01.1871 Porvoo.
Opiskeli maanviljelystä Ruotsissa

Isä: Appelgren, Gustaf Wilhelm Simoninpoika s. 28.01.1805 Oulu. Kemin kirkkoherra 1855.
Äiti: Heickell, Carolina Mathilda Mathiaksentytär, Appelgren s. 31.12.1806 Paltamo.

Lapset:
1) Erik
2) Uno s. 17.11.1872 Porvoo. k. 16.11.1892 Helsinki.
3) Anna Matilda s. 04.02.1874 Porvoon maalaiskunta. k. 16.04.1929.
4) Akseli Kustaa (katso taulu 1383) s. 05.07.1875 Porvoon maalaiskunta.
5) Karl Olof s. 19.08.1876 Porvoon maalaiskunta. k. 30.08.1920 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 923 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Knut Georg (taulusta 652. Isä: Boije af Gennäs, Axel Erik) s. 03.02.1845 Kuopio. k. 05.06.1910 Sortavala.

1. puoliso Sylvin, Hulda Agnes Natalia, Boije af Gennäs s. 26.11.1855 Säkkijärvi. k. 17.06.1938 Helsinki. Vihitty: 08.01.1880 Sortavala.
Isä: Sylvin, Erik Reinhold s. 31.03.1800 Säkkijärvi. Säkkijärven kirkkoherra.
Äiti: Bergenstråhle, Selma Heloise Aurora, Sylvin s. 15.04.1825 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 924 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Ottiliana Wilhelmina, Appelgren (taulusta 652. Isä: Boije af Gennäs, Axel Erik) s. 12.04.1848 Kuopio. k. 27.01.1880 Porvoon pitäjä.

1. puoliso Appelgren, Johan Wilhelm Gustaf-Wilhelminpoika s. 01.03.1842 Pudasjärvi. k. 26.04.1883 Porvoon pitäjä. Maanviljelijä ja Eriksdahlin säteritilan omistaja Porvoon pitäjässä. Vihitty: 03.04.1879 Porvoo.
Opiskeli maanviljelystä Ruotsissa

Isä: Appelgren, Gustaf Wilhelm Simoninpoika s. 28.01.1805 Oulu. Kemin kirkkoherra 1855.
Äiti: Heickell, Carolina Mathilda Mathiaksentytär, Appelgren s. 31.12.1806 Paltamo.

Lapset:
1) Helmi Wilhelmina s. 15.01.1880 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 925 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Axel Fredrik (taulusta 653. Isä: Boije af Gennäs, Johan Fredrik) s. 21.06.1828 Tyrväntö. k. 18.03.1903 Le Cannet, Ranska.

1. puoliso Daschkov, Eugenie, Boije af Gennäs s. 29.12.1842. k. 03.04.1906 Helsinki. Vihitty: 16.04.1862.

Henkilöhakemisto


- Taulu 926 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Emilia Charlotta, Wallensköld (taulusta 653. Isä: Boije af Gennäs, Johan Fredrik) s. 03.12.1830 Tyrväntö. k. 31.05.1895 Helsinki.

1. puoliso Wallensköld, Adolf Waldemar s. 30.05.1828 Turku. k. 17.03.1873 Helsinki. Vihitty: 11.01.1853 Turku.
Isä: Wallensköld, Erik, Wallenius s. 04.05.1779 Tohmajärvi. Turun hovioikeuden presidentti.
Äiti: Lagerborg, Viveka Eleonora, Lagersparre s. 09.07.1790 Askainen.

Lapset:
1) Sigrid Augusta Vivika s. 06.10.1853 Turku. k. 13.08.1865 Pietari, Venäjä.
2) Erik Johan s. 23.11.1858 Turku. k. 10.01.1863 Pietari, Venäjä.
3) Axel Gabriel (katso taulu 1384) s. 10.05.1864 Pietari, Venäjä. k. 23.03.1933 Helsinki. Kielentutkija, professori.
4) Walborg Eleonora s. 06.11.1871 Helsinki. k. 12.04.1907 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 927 -

33. sukupolvi

Motte de la, Agneta Eleonora, Helenius / Carlgren (taulusta 655. Isä: Motte de la, Carl Gustav) s. 08.09.1778 Uskela. k. 29.09.1829 Muurla.

1. puoliso Helenius / Carlgren, Israel Carlsson s. 10.04.1726 Muurla. k. 30.11.1806 Muurla. Vihitty: 18.07.1797 Kisko.

2. puoliso Lybecker, Carl Otto s. 23.03.1777 Kemiö. k. 11.11.1826 Uskela. Vihitty: 04.04.1809 Muurla.
Isä: Lybecker, Georg Reinhold s. 27.04.1745 Turku.
Äiti: Lagerborg, Fredrika, Lybecker s. 16.02.1752 Turku.

Lapset:
1) Carl Reinhold s. 28.04.1812 Muurla. k. 02.06.1812 Muurla.
2) Maria Sofia Eleonora s. 08.07.1813 Muurla. k. 04.09.1817 Muurla.
3) Johan Bleckert Knut s. 16.10.1814 Muurla. k. 04.02.1865 Helsinki.
4) Fredrika Sofia Carolina (katso taulu 1385) s. 17.12.1817. k. 14.01.1892.

Henkilöhakemisto


- Taulu 928 -

33. sukupolvi

Motte de la, Karl Reinhold (taulusta 655. Isä: Motte de la, Carl Gustav) s. 19.09.1783 Karuna. k. 26.07.1850 Perniö.

1. puoliso Hjelmerus, Kristina Wilhelmina, Motte de la s. 25.10.1811 Turku. k. 21.01.1873 Kisko. Vihitty: 25.09.1831 Kisko.
Isä: Hjelmerus, Kristian s. 11.05.1769 Turku.
Äiti: Augustin, Sofia Magdalena, Hjelmerus s. 26.07.1788 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 929 -

33. sukupolvi

Forbes af Lund, Sofia Gustava, Landberg (taulusta 660. Äiti: Boije, Eva Gustava) s. 11.01.1776 Lohja. k. 19.02.1830 Tukholma.

1. puoliso Landberg, Lars Adolf k. 03.04.1820 Tukholma. Vihitty: 01.12.1807.

Henkilöhakemisto


- Taulu 930 -

33. sukupolvi

Forbes af Lund, Axel Didrik (taulusta 660. Äiti: Boije, Eva Gustava) s. 18.12.1778 Lohja. k. 27.08.1828 Anjala.

1. puoliso Lilliebjörn, Maria, Forbes af Lund s. 16.01.1792 Ruotsi. k. 26.09.1874 Espoo. Vihitty: 14.03.1822 Anjala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 931 -

33. sukupolvi

Forbes af Lund, Jakobina Magdalena, Brander (taulusta 660. Äiti: Boije, Eva Gustava) s. 18.05.1780 Lohja. k. 10.07.1815 Lohja.

1. puoliso Brander, Nils Fredrik s. 04.05.1771 Pori. k. 16.06.1823 Nummi. Vihitty: 12.08.1804 Lohja.
Isä: Brander, Fredrik Reinhold s. 17.09.1730 Kastettu Loimaalla 22.09.1730. Vehmaan kirkkoherra 1791, filosofian maisteri.
Äiti: Pipping, Margareta Magdalena, Brander s. 19.06.1740.

Lapset:
1) Gustava Fredrika Jakobina Alexandra (katso taulu 1386) s. 06.06.1812. k. 04.01.1871.

Henkilöhakemisto


- Taulu 932 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Helena Charlotta, Wickholm (taulusta 661. Isä: Boije af Gennäs, Georg Magnus) s. 17.09.1792 Porvoon maalaiskunta. k. 07.01.1839 Pornainen.

1. puoliso Wickholm, Abraham s. 1792. k. 20.03.1861 Porvoo. Vihitty: 08.09.1837 Sipoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 933 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Johanna Lovisa, Essen von (taulusta 661. Isä: Boije af Gennäs, Georg Magnus) s. 1794. k. 22.04.1880 Porvoo.

N.N. s. 08.09.1839. k. 08.09.1839.

1. puoliso Essen von, Adolf Reinhold s. 28.10.1804 Porvoon maalaiskunta. k. 17.06.1867 Pernaja. Vihitty: 17.03.1836 Porvoon maalaiskunta. Perhesuhteet: Aviopuolisot ovat 1. serkuksia keskenään.
Isä: Essen von, Magnus Wilhelm s. 25.12.1747 Pornainen.
Äiti: Boije, Ebba Helena, Essen von s. 1764.

Lapset:
1) Matilda Eleonora Ulrika Lovisa (katso taulu 1387) s. 25.05.1837 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 934 -

33. sukupolvi

Essen von, Helena Charlotta, Winter (taulusta 662. Äiti: Boije, Ebba Helena) s. 02.10.1788. k. 17.05.1829.

1. puoliso Winter, Jakob Fredrik s. 12.05.1758 Kitee. k. 21.01.1830 Porvoo. Kymenkartanon läänin 1. lääninmaanmittari, maanmittaustirehtööri. Vihitty: 1823.
Isä: Winter, Anders s. 1708. Kiteen kirkkoherra.
Äiti: Gerlander, Margareta Kristina, Winter s. 13.11.1739 Kitee.

Lapset:
1) Magnus Fredrik Edvard Adolf s. 18.08.1824 Porvoo. k. 01.06.1858.
2) Frans Otto Wilhelm (katso taulu 1388) s. 23.06.1826 Pernaja. k. 05.04.1897 Rautu. Kappalainen Rautu .

Henkilöhakemisto


- Taulu 935 -

33. sukupolvi

Essen von, Sofia Wilhelmina, Brasse (taulusta 662. Äiti: Boije, Ebba Helena) s. 10.05.1790 Perniö. k. 21.06.1879.

1. puoliso Brasse, Carl David s. 17.12.1799. k. 27.10.1867 Vesilahti. Vihitty: 30.06.1844.
Isä: Brasse, Carl s. 07.01.1766. Apulaispappi, sittemmin kappalainen Vesilahti.
Äiti: Wegelius, Margareta Katarina, Brasse s. 15.06.1774 Vesilahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 936 -

33. sukupolvi

Essen von, Anna Gustava, Winter (taulusta 662. Äiti: Boije, Ebba Helena) s. 26.09.1797 Pernaja. k. 12.06.1868 Heinola.

1. puoliso Winter, Gustaf s. 20.10.1784 Kitee. k. 02.06.1837 Joroinen. Kirkkoherra Joroinen. Vihitty: 27.08.1824 Porvoon maalaiskunta.
Kuopion triviaalikoulun oppilas 13.12.1799 (til Borgå med Testim.). Porvoon lukion oppilas 6.3.1800 - 5.12.1803. Ylioppilas Turussa 20.2.1804 [Winter] Gustavus, Wiburg. _ 903. Viipurilaisen osakunnan jäsen 20.2.1804 [1804] d. 20. Febr. Gustaf Winter 20/11 1784 Kapellan Jockas Prästwigd i Borgå 1809. Matkapassi Juvalle matkustamista varten 13.4.1808. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 6.5.1809. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.6.1809. Pappina Leppävirralla, Juvalla, Mäntyharjulla ja Joroisissa. Joroisten kirkkoherra 1824. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Winter, Anders s. 27.01.1750 Kitee. Juvan kappalainen.
Äiti: Winter, Anna Elisabet, Winter s. 07.02.1748 Kitee.

Lapset:
1) Anna Helena Vilhelmina (katso taulu 1389) s. 28.07.1825 Joroinen. k. 19.12.1915 Heinola.
2) Gustaf Anders Wilhelm (katso taulu 1390) s. 04.12.1826 Joroinen. k. 04.06.1868 Heinola.
3) Adolf Magnus (katso taulu 1391) s. 16.10.1828 Joroinen. k. 18.10.1880 Hartola. Hartolan kirkkoherra, varapastori.
4) Karl August s. 21.05.1830 Joroinen. k. 09.08.1857.
5) Augusta Ottiliana (katso taulu 1392) s. 12.01.1832 Joroinen.
6) Anders Henrik s. 17.04.1834 Joroinen. k. 25.06.1845 Heinola.
7) Selma Gustava (katso taulu 1393) s. 26.10.1836 Joroinen. k. 28.11.1883 Jaakkima.
8) Beata Charlotta s. 08.04.1837 Joroinen. k. 09.04.1837 Joroinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 937 -

33. sukupolvi

Essen von, Ulrika Ottiliana, Qvanten von (taulusta 662. Äiti: Boije, Ebba Helena) s. 10.08.1799 Pernaja. k. 30.12.1870 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Qvanten von, Adolf Johan Gustav Wilhelm s. 08.09.1799 Tyrvää. k. 14.04.1885 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 04.09.1827 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Qvanten von, Henrik Gustav s. 08.11.1775 Sahalahti.
Äiti: Roupé, Hedvig Elisabet, Qvanten von s. 16.09.1776 Ikaalinen.

Lapset:
1) Emilia Lovisa Helena Vilhelmina Ottiliana s. 08.08.1829 Porvoon maalaiskunta. k. 01.04.1900 Porvoo.
2) Emil Oskar Teodor Vilhelm s. 06.09.1832 Pernaja. k. 23.12.1859 Riika, Latvia.
3) Selma Matilda Gustava s. 26.04.1834 Pernaja. k. 13.04.1879 Porvoon maalaiskunta.
4) Ida Carolina Ottiliana s. 26.03.1837 Pernaja. k. 21.04.1837 Pernaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 938 -

33. sukupolvi

Essen von, Adolf Reinhold (taulusta 662. Äiti: Boije, Ebba Helena) s. 28.10.1804 Porvoon maalaiskunta. k. 17.06.1867 Pernaja. Perhesuhteet: Aviopuolisot ovat 1. serkuksia keskenään.

1. puoliso Boije af Gennäs, Johanna Lovisa, Essen von s. 1794. k. 22.04.1880 Porvoo. Vihitty: 17.03.1836 Porvoon maalaiskunta.
N.N. s. 08.09.1839. k. 08.09.1839.

Isä: Boije af Gennäs, Georg Magnus s. 01.10.1759 Pernaja.
Äiti: Essen von, Hedvig Eleonora, Boije af Gennäs s. 28.08.1756 Nastola.

Lapset:
1) Matilda Eleonora Ulrika Lovisa (katso taulu 1387) s. 25.05.1837 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 939 -

33. sukupolvi

Boije, Anders Wilhelm (taulusta 663. Isä: Boije af Gennäs, Anders Erik) s. 12.09.1804 Porvoon maalaiskunta. k. 24.04.1888 Porvoo. Tilanomistaja Porvoon Drägsbyssä, kihlakunnantuomari .

Ylioppilas Turussa 22.10.1821 e Gymnasio Borgoënsi dimissus - Nimeä ei kuitenkaan mainita Porvoon lukion matrikkelissa. Tullut todennäköisesti Porvoon lukion opettajan allekirjoittamalla yksityistodistuksella. Tuomarintutkinto 8.12.1825. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1825. Kameraalitutkinto 14.6.1827. Senaatin ylim. kopisti 1828. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1856. Tilanomistaja Porvoon Drägsbyssä vuoteen 1882. Perusti Tjusterbyn sahan. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Klercker af, Hedvig Katarina Gustava Fredrika, Boije s. 15.01.1801 Espoo. k. 26.12.1876 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 17.06.1830 Helsinki.
Isä: Klercker af, Gustaf Reinhold s. 12.01.1769 Viapori, Helsinki.
Äiti: Hägerflycht, Lovisa Ulrika, Klercker af s. 30.01.1778 Marstrand, Ruotsi.

Lapset:
1) Johanna Lovisa Adeleide (katso taulu 1394) s. 02.06.1831 Helsinki. k. 09.11.1897 Helsinki.
2) Anders Erik s. 07.12.1832 Helsinki. k. 26.10.1834 Helsinki.
3) Matilda Gustava (katso taulu 1395) s. 01.06.1836 Helsinki. k. 16.03.1898 Helsinki.
4) Axel Vilhelm (katso taulu 1396) s. 22.05.1838 Porvoon maalaiskunta. k. 13.04.1907 Porvoon maalaiskunta.
5) Carl Herman s. 10.04.1841 Porvoon maalaiskunta. k. 26.08.1894 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 940 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anna Charlotta (taulusta 663. Isä: Boije af Gennäs, Anders Erik) s. 12.05.1806 Drägsby, Porvoon maalaiskunta. k. 07.11.1860 Porvoo.

1. puoliso Lindh, Daniel s. 03.09.1796 Virolahti. k. 26.10.1876 Porvoo. Porvoon tuomiorovasti 1852. Vihitty: 29.09.1831 Porvoo.
Isä: Lindh, Salomon s. 23.03.1765 Virolahti.
Äiti: Elisabeth Matintytär, Lindh s. 11.07.1776 Virolahti.

Lapset:
1) Anders Theodor (katso taulu 1397) s. 13.01.1833 Porvoo. k. 21.07.1904 Porvoo.
2) Daniel August s. 21.05.1835 Porvoo. k. 03.10.1864 Porvoo.
3) Johanna Wilhelmina s. 08.07.1837 Porvoo. k. 30.10.1886 Porvoo.
4) Anton Leonard s. 22.01.1840 Porvoo. k. 10.02.1858 Rio de Janeiro, Brasilia.
5) Hulda Lovisa s. 03.08.1842 Porvoo. k. 08.01.1895 Enköping, Ruotsi.
6) Anna Charlotta s. 26.07.1845 Porvoo. k. 29.01.1868 Porvoo.
7) Johan Albert (katso taulu 1398) s. 26.07.1848 Porvoon maalaiskunta. k. 21.11.1900 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 941 -

33. sukupolvi

Boije, Herman Anders (taulusta 663. Isä: Boije af Gennäs, Anders Erik) s. 12.08.1811 Porvoon maalaiskunta. k. 25.04.1851 Mäntsälä. Tilanomistaja Mäntsälässä, luutnantti .

Ylioppilas Helsingissä 11.5.1829 (arvosana approbatur äänimäärällä 8). Viipurilaisen osakunnan jäsen 13.5.1829 13/5 1829 Herm. Aug. Boije 12/8 1811 11/5 1829 Major. And. Eric Boije Dregsby nära Borgå [med betyg] af Mgr. Doc Gyldén Uttog betyg d. 2/3 1831 för att träda i Militaire tjenst i Sverige. Maanmittausoppilas 10.4.1830. Muutti Ruotsiin. Lipunkantaja 2. henkikaartissa 1831. Vänrikki Uplannin rykmentissä 1832, luutnantti 1836, ero 1837. Palasi Suomeen. Omisti Mäntsälän Ylikartanon (Andersberg) vuodesta 1835. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Adlercreutz, Adolfina Albertina, Boije s. 14.06.1818 Siuntio. k. 26.06.1878 Pornainen. Vihitty: 26.01.1837.
Isä: Adlercreutz, Carl Henric s. 12.11.1772 Porvoon maalaiskunta. Laamanni, tilanomistaja Siuntiossa.
Äiti: Bergman, Hedvig, Adlercreutz s. 28.06.1783 Porvoo.

Lapset:
1) Karl Anders Herman (katso taulu 1399) s. 29.09.1837 Mäntsälä. k. 23.11.1905 Loviisa.
2) Viktor Adolf Vilhelm s. 19.02.1839 Mäntsälä. k. 14.11.1844 Mäntsälä.
3) Johanna Adolfina Augusta s. 09.03.1840 Mäntsälä. k. 12.10.1851 Mäntsälä.
4) Frans Albert Johan s. 16.09.1841 Mäntsälä. k. 02.11.1844 Mäntsälä.
5) Hedvig Lovisa Wilhelmina (katso taulu 1400) s. 24.12.1842 Mäntsälä. k. 25.11.1877 Porvoo.
6) Charlotta Matilda s. 27.11.1844 Mäntsälä. k. 16.10.1851 Mäntsälä.
7) Hulda Maria s. 01.02.1846 Mäntsälä. k. 07.05.1934 Porvoo.
8) Linda Sofia s. 29.03.1847 Mäntsälä. k. 03.06.1858 Porvoo.
9) Knut Oskar s. 16.11.1848 Mäntsälä. k. 11.10.1851 Mäntsälä.
10) Axel Vilhelm Niketas s. 14.12.1850 Mäntsälä. k. 12.10.1851 Mäntsälä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 942 -

33. sukupolvi

Boije, Sofia Wilhelmina, Europaeus (taulusta 663. Isä: Boije af Gennäs, Anders Erik) s. 14.08.1814 Drägsby, Porvoon maalaiskunta. k. 07.06.1836 Liperi.

1. puoliso Europaeus, Anders Josef s. 21.11.1797 Kuolemanjärvi. k. 24.05.1870 Liperi. Liperin kirkkoherra. Vihitty: 08.07.1834 Drägsby, Porvoon maalaiskunta.
Isä: Europaeus, Isak Emanuel s. 14.06.1768 Parikkala.
Äiti: Stén, Maria Kristina, Europaeus s. 02.05.1769 Lempäälä.

Lapset:
1) Anders Theodor (katso taulu 1401) s. 26.03.1836 Liperi. k. 05.11.1912 Kotka.

Henkilöhakemisto


- Taulu 943 -

33. sukupolvi

Boije, Catharina Lovisa, Lindh (taulusta 663. Isä: Boije af Gennäs, Anders Erik) s. 26.09.1817 Porvoon maalaiskunta. k. 15.09.1880 Porvoo.

1. puoliso Lindh, Anton s. 23.06.1811 Virolahti. k. 13.03.1881 Porvoo. Vihitty: 20.01.1848 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Lindh, Salomon s. 23.03.1765 Virolahti.
Äiti: Elisabeth Matintytär, Lindh s. 11.07.1776 Virolahti.

Lapset:
1) Mathilda Lovisa (katso taulu 1402) s. 03.05.1853 Porvoo. k. 30.12.1914 Nummi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 944 -

33. sukupolvi

Boije, Betty Natalia, Dannström (taulusta 665. Isä: Boije, Clas Otto) s. 14.02.1822. k. 14.11.1854 Tukholma.

1. puoliso Dannström, Johan Isidor s. 14.12.1812 Tukholma. k. 17.10.1897 Tukholma. Vihitty: 10.04.1853 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 945 -

33. sukupolvi

Ammondt, Car Johan (taulusta 666. Äiti: Brakel, Maria Sofia) s. 16.07.1785 Hollola. k. 11.05.1813 Hollola.

1. puoliso Wilchman, Margareta Sofia, Ammondt s. 27.02.1788. k. 31.05.1861 Hollola. Vihitty: 03.01.1808 Hollola.
Isä: Wilchman, Samuel Johan
Äiti: Sparman, Sara Sofia, Wilchman

Lapset:
1) Sofia Charlotta s. 05.12.1808 Hollola. k. 1809 Hollola.
2) Sofia Eleonora (katso taulu 1403) s. 14.05.1810 Hollola. k. 05.08.1873 Sipoo.
3) Carolina Johanna s. 09.04.1812 Hollola. k. 19.08.1869 Hollola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 946 -

33. sukupolvi

Bökman, Karolina Charlotta, Wallenius (taulusta 666. Äiti: Brakel, Maria Sofia) s. 16.06.1802. k. 1865.

1. puoliso Wallenius, Henrik s. 14.08.1804 Orimattila. k. 30.12.1859. Lammin kappalainen 1844. Vihitty: 1832 Artjärvi.
Loviisan triviaalikoulun oppilas 21.2.1820. Porvoon lukion oppilas 11.6.1824 - 12.12.1828. Pääsykuulustelu 30.5.1828. Ylioppilas Turussa 2.6.1828. Uusmaalaisen osakunnan jäsen 28.9.1828 [1828 Septembr.] 28. Henricus Wallenius, natus in paroecia Orimattila die 14:to Augusti 1804, patre Agricola. E Gymnasio Borgoensi Albo Universitatis adscriptus die 2:do Junii, a. 1828. Utt. Afdelningsbetyg 1831. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 30.12.1831. Pappina Artjärvellä, Pornaisissa, Hollolassa ja Heinolassa. Varapastori 1842. Lammin kappalainen s.v. (virkaan 1844). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Anders Andersson Pakaan kylän Perttolan talollinen Orimattilassa.
Äiti: Kristina Bertilsdotter

Lapset:
1) Gustaf s. 04.01.1835. k. 03.02.1836.
2) Karl Henrik s. 21.01.1836. k. 03.04.1838 Hollola.
3) Agnes Sofia s. 19.04.1837. k. 24.02.1842 Hollola.
4) Karl Gustaf (katso taulu 1404) s. 20.01.1839 Hollola. k. 27.02.1879 Tuulos.
5) Fredrik Wilhelm s. 19.09.1840.
6) Edvard s. 09.02.1844. k. 10.06.1880.

Henkilöhakemisto


- Taulu 947 -

33. sukupolvi

Bökman, Gustaf (taulusta 666. Äiti: Brakel, Maria Sofia) k. 21.10.1837.

1. puoliso Holmberg, Sofia Lovisa, Bökman s. 23.09.1814 Jaakimvaara. k. 21.12.1884 Porvoo. Vihitty: 23.08.1850.
Isä: Holmberg, Abraham s. 02.10.1775.
Äiti: Tandefelt, Katarina Juliana, Holmberg s. 25.05.1789 Juliana.

Henkilöhakemisto


- Taulu 948 -

33. sukupolvi

Brakel, Johanna Lovisa, Carlqvist (taulusta 669. Isä: Brakel, Carl Adolf) s. 07.03.1816 Pirkkala. k. 28.08.1874 Särkisalo.

Karl Axel Carlqvistin leski Johanna Lovisa Brakel (1816-1874) on mainittu Mondolan omistajana 1870 manttaalikirjoissa. Lähde: Donal Wilén

1. puoliso Carlqvist, Carl Axel s. 01.08.1806 Sulkava. k. 02.10.1869 Särkisalo. Vihitty: 20.07.1845 Pirkkala.

Lapset:
1) Anna Johanna (katso taulu 1405) s. 26.08.1848 Pirkkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 949 -

33. sukupolvi

Brakel, Carl Gustaf (taulusta 669. Isä: Brakel, Carl Adolf) s. 12.02.1823. k. 15.01.1906 Pirkkala. Laivaston 2. luokan kapteeni.

1. puoliso Federley, Aleksandrine Emilie, Brakel s. 26.01.1830 Helsinki. k. 02.07.1916 Pirkkala. Vihitty: 16.11.1853 Helsinki.
Isä: Federley, Axel s. 09.07.1798 Turku. Suomen Pankin johtaja.
Äiti: Armfelt, Wilhelmina Gustava Charlotta, Federley s. 20.12.1798 Turku.

Lapset:
1) Gerda (katso taulu 1406) s. 19.02.1855 Pirkkala. k. 26.07.1942 Helsinki.
2) Carl Vilhelm s. 15.04.1856 Helsinki. k. 15.04.1856 Helsinki.
3) Axel Adolf s. 15.04.1856 Helsinki. k. 15.04.1856 Helsinki. Perhesuhteet: Kaksonen Carl Wilhel´in kanssa.
4) Ellen (katso taulu 1407) s. 22.01.1858 Helsinki. k. 21.10.1945 Tukholma.
5) Carl Gustav s. 24.10.1859 Helsinki. k. 25.06.1864 Pirkkala.
6) Torsten s. 21.05.1862 Pirkkala. k. 22.08.1943 Helsinki.
7) Signe s. 04.10.1864 Pirkkala. k. 02.03.1873 Pirkkala.
8) Alfhild s. 23.09.1867 Pirkkala. k. 06.12.1942 Helsinki.
9) Carl Rolf (katso taulu 1408) s. 14.12.1869 Pirkkala. k. 16.12.1914 Tampere.

Henkilöhakemisto


- Taulu 950 -

33. sukupolvi

Ammondt, Hedvig Sofia, Uggla (taulusta 672. Äiti: Hausen von, Anna Elisabet) s. 10.04.1790 Hollola. k. 15.01.1858 Joutseno.

1. puoliso Uggla, Claées Johan s. 11.01.1768 Lammi. k. 24.10.1840 Orimattila. Vihitty: 13.08.1807 Hollola.
Isä: Uggla, Zakarias Berndt
Äiti: Aminoff, Hedvig Charlotta, Uggla s. 1738.

Lapset:
1) Carolina Sofia s. 12.06.1808 Hollola. k. 19.08.1809 Hollola.
2) Anna Lovisa s. 10.12.1809 Hollola. k. 13.01.1810 Hollola.
3) Karolina Charlotta (katso taulu 1409) s. 18.05.1812 Hollola. k. 15.01.1897 Hollola.
4) Clas Detlof (katso taulu 1410) s. 17.04.1814 Padasjoki. k. 04.05.1893 Kuhmoinen.
5) Knut Erik s. 17.04.1815 Padasjoki. k. 09.00.1846 Kaukaasia, Venäjä.
6) Sofia Lovisa (katso taulu 1411) s. 30.06.1816 Padasjoki. k. 29.11.1890 Lappeenranta.
7) Carl Johan s. 14.04.1818 Padasjoki. k. 14.09.1860 Viipuri.
8) Otto Alexander (katso taulu 1412) s. 22.05.1819 Padasjoki. k. 13.11.1877 Helsinki.
9) Gustav Bernt (katso taulu 1413) s. 08.05.1821 Padasjoki. k. 09.05.1870 Helsinki.
10) Anders Vilhelm s. 28.05.1822 Padasjoki. k. 1857.
11) Jacques Teodor (katso taulu 1414) s. 19.12.1823 Padasjoki. k. 1872 (jälkeen).
12) Selma Johanna s. 13.03.1825 Padasjoki. k. 20.03.1825 Padasjoki.
13) Frederique Johanna (katso taulu 1415) s. 06.04.1826 Padasjoki. k. 10.02.1894 Helsinki.
14) Magnus Emil (katso taulu 1416) s. 22.01.1829 Padasjoki. k. 1890 (jälkeen).

Henkilöhakemisto


- Taulu 951 -

33. sukupolvi

Ammondt, Carl Detlof (taulusta 672. Äiti: Hausen von, Anna Elisabet) s. 13.07.1793 Hollola. k. 22.12.1870 Hollola.

1. puoliso Wilchman, Margareta Sofia, Ammondt s. 27.02.1788. k. 31.05.1861 Hollola. Vihitty: 16.12.1823 Hollola.
Isä: Wilchman, Samuel Johan
Äiti: Sparman, Sara Sofia, Wilchman

Lapset:
1) Selma Sofia s. 18.12.1824. k. 09.06.1866 Hollola.
2) Ida Carolina (katso taulu 1417) s. 28.09.1826 Hollola. k. 24.02.1889.

Henkilöhakemisto


- Taulu 952 -

33. sukupolvi

Nassokin, Christina Lovisa, Jaeckell (taulusta 673. Äiti: Sture, Anna Lovisa) s. 01.02.1779 Hämeenlinna. k. 22.01.1862 Kerava.

1. puoliso Jaeckell, Adolf Fredrik s. 22.02.1778 Viapori, Helsinki. k. 09.10.1849 Tuusula. Vihitty: 18.07.1809 Tuusula.

Henkilöhakemisto


- Taulu 953 -

33. sukupolvi

Nassokin, Otto Henrik (taulusta 673. Äiti: Sture, Anna Lovisa) s. 08.05.1785 Hämeenlinna. k. 07.03.1854 Sipoo.

1. puoliso Boije af Gennäs, Margareta Henrietta, Nassokin s. 22.12.1793 Porvoon maalaiskunta. k. 21.05.1827 Porvoo. Vihitty: 19.03.1818 Viipuri.
Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer s. 26.04.1745 Porvoon maalaiskunta.
Äiti: Montgomery, Anna Margareta, Boije af Gennäs s. 29.04.1766 Turku.

Lapset:
1) Carl Otto s. 09.12.1818 Porvoon maalaiskunta. k. 11.12.1818 Porvoon maalaiskunta.
2) Christer Wilhelm Levanti s. 22.01.1821 Porvoon maalaiskunta. k. 28.09.1838 Hamina.

2. puoliso Mattens, Fredrika Juliana, Nassokin s. 01.09.1805. k. 08.04.1898 Sipoo.
Isä: Mattens, Fredrik
Äiti: Landtman, Eva Juliana, Mattens
Lapset:
1) Augusta Matilda Ottilia
2) Otto Kasimir Teodor s. 04.03.1829 Sipoo. k. 24.06.1892 Sipoo.
3) Natalia Aurora Emilia s. 28.06.1830 Sipoo. k. 12.11.1893 Helsinki.
4) Oskar Vladimir s. 02.09.1832 Sipoo. k. 05.02.1852 Sipoo.
5) Alexander Hjalmar s. 03.11.1833 Sipoo. k. 06.07.1871 Varsova, Puola.
6) Rosina Alexandra Leonida s. 08.02.1836 Sipoo. k. 24.09.1904 Sipoo.
7) Carl Otto Nikolai s. 28.02.1837 Sipoo. k. 22.01.1903 Hausjärvi.
8) Ida Johanna Maria s. 17.10.1839 Sipoo. k. 03.05.1856 Helsinki.
9) Christer Levanti s. 14.05.1842 Sipoo. k. 20.12.1849 Sipoo.
10) Olga Julia Fredrika s. 22.06.1847 Sipoo. k. 12.05.1924 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 954 -

33. sukupolvi

Gripenberg, Johanna Gustava, Brakel (taulusta 674. Äiti: Konow von, Ebba Elisabet) s. 02.03.1785 Sahalahti. k. 01.03.1861 Pirkkala.

1. puoliso Brakel, Carl Adolf s. 31.03.1774 Hämeenkyrö. k. 21.08.1861 Pirkkala.
Isä: Brakel, Otto Mauritz s. 24.06.1722 Huittinen.
Äiti: Boije af Gennäs, Ulrika Renata, Brakel s. 27.11.1741 Turku.

Lapset:
1) Ebba Ulrika s. 17.12.1813 Pirkkala. k. 09.10.1871 Pirkkala.
2) Johanna Lovisa (katso taulu 948) s. 07.03.1816 Pirkkala. k. 28.08.1874 Särkisalo.
3) Charlotta Carolina s. 08.11.1817 Pirkkala. k. 16.02.1819 Pirkkala.
4) Charlotta Antoinette s. 16.12.1819 Pirkkala. k. 29.09.1897 Pirkkala.
5) Carl Gustaf (katso taulu 949) s. 12.02.1823. k. 15.01.1906 Pirkkala. Laivaston 2. luokan kapteeni.

Henkilöhakemisto


- Taulu 955 -

33. sukupolvi

Essen von, Didrik Georg (taulusta 675. Äiti: Boije af Gennäs, Fredrika Lovisa) s. 05.03.1816 Porvoon maalaiskunta. k. 03.06.1886 Lahti.

1. puoliso Ivanov, Elisabet, Essen von s. 18.08.1823. Vihitty: 06.02.1842.
Isä: Ivanov, Nikolai
Äiti: Vlarimirov, Natalia, Ivanov

Lapset:
1) Nikolai s. 14.05.1843. k. 15.09.1844.
2) Vera (katso taulu 1418) s. 06.02.1853. k. 1930 (jälkeen) Ranska.
3) Sofia (katso taulu 1419) s. 01.02.1854.
4) Margareta (katso taulu 1420) s. 29.10.1855.

Henkilöhakemisto


- Taulu 956 -

33. sukupolvi

Glansenstjerna, Otto Vladimir (taulusta 677. Äiti: Boije af Gennäs, Eva Sofia) s. 09.03.1819 Nastola. k. 15.05.1860 Nastola.

1. puoliso Petman, Ulrika, Glansenstjerna s. 08.08.1834 Nastola. k. 12.07.1887. Vihitty: 07.10.1854 Heinola.
Isä: Bock / Petman, Wilhelm
Äiti: Valborg Mattsdotter, Bock / Petman

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 1421) s. 23.02.1851. k. 20.03.1896 Helsinki.
2) Lars Magnus Vladimir (katso taulu 1422) s. 12.10.1854 Heinolan maalaiskunta. k. 19.06.1906 Irkutsk, Venäjä.
3) Paulina Ulrika s. 11.03.1857. k. 23.12.1876 Nastola.
4) Eleonora Margareta Sofia s. 06.04.1859. k. 15.07.1924 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 957 -

33. sukupolvi

Glansenstjerna, Margaretha Sofia Eleonora, Wrede (taulusta 677. Äiti: Boije af Gennäs, Eva Sofia) s. 28.07.1821 Nastola. k. 25.12.1864 Vaasa.

1. puoliso Wrede af Elimä, Carl Gustaf Fabian s. 24.10.1819 Anjala. k. 18.07.1892 Anjala. Kuvernööri, maaherra, vapaaherra, ylijohtaja. Vihitty: 13.05.1845 Nastola.
Kadetti Haminan kadettikoulussa 1835-36. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 22.6.1838 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 19). Savokarjalaisen osakunnan jäsen 10.10.1838 10/10 1838. Carl Gustaf Fabian Wrede - Syntyi 14/9 1819 Anjalan kappelissa, Isä: Rabbe Otto, Luutnantti, Äiti: Johanna Aminoff. 1834. Tuli hään Kadetiksi Haminassa. Otti v. 1836 eron Kadettin koulusta. Oppija 1838. Toistimella Opiston Apulaiselta, Viisausopin Tohtorilta Gyldéniltä; peätös 19 eäntä eli aprobatur cum laude. Tykkimies 24. kevyessä ratsutykistöpatterissa 1839, tulittaja s.v., junkkari s.v., portepéjunkkari 1840. Kornetti suuriruhtinatar Maria Nikolajevnan kyrassiäärirykmentissä 1841, luutnantti 1843, ero aliratsumestarina 1846. Luutnantti 2. Vaasan ruotujakoisessa tarkk'ampujapataljoonassa 1854, alikapteeni 1855. Siirto 5. Mikkelin ruotujakoiseen tarkk'ampujapataljoonaan s.v., kapteeni s.v. Siirto 9. Viipurin ruotujakoiseen tarkk'ampujapataljoonaan 1856, majuri 1858. Everstiluutnantti armeijan jalkaväessä 1862, ero 1863. Vaasan läänin vt. kuvernööri 1862, vakinainen 1863, ero 1884. Omisti Anjalan Rabbelugnin. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852 Suvulla oli vanhastaan huono maine talonpoikain sortajana. 1800-luvulla Wredet kuitenkin kunnostautuivat yhteiskunnallisen herätystyön ja armeliaisuuden harjoittajina. Lähde: Kaari Utrio Suomen naisen tie s. 182

Isä: Wrede af Elimä, Otto Rabbe s. 22.07.1783 Elimäki. Aliluutnantti, vapaaherra .
Äiti: Aminoff, Johanna Ulrika, Wrede af Elimä s. 25.06.1789 Maaninka.

Lapset:
1) Rabbe Vladimir (katso taulu 1423) s. 20.05.1846 Nastola. k. 16.01.1903 Elimäki.
2) Helena Eleonora s. 05.12.1847 Anjala. k. 22.07.1914 Helsinki.
3) Casper Hjalmar (katso taulu 1424) s. 26.01.1849 Anjala. k. 08.03.1912 Anjala.
4) Carl Ernst (katso taulu 1425) s. 17.05.1850 Anjala. k. 03.06.1927 Nastola. Metsänhoitomies.
5) Otto Albert (katso taulu 1426) s. 02.09.1851 Anjala. k. 15.02.1936 Helsinki. Vapaaherra, tilanomistaja, senaattori. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat 1. serkuksia keskenään.
6) Gustav (katso taulu 1427) s. 13.04.1853 Anjala. k. 23.10.1939 Pohja. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat 2. serkkuja keskenään.
7) Henrik Knut (katso taulu 1428) s. 11.12.1854 Anjala. k. 12.08.1929 Anjala.
8) Johanna Sofia Paulina (katso taulu 1429) s. 26.07.1857 Anjala. k. 11.08.1927 Anjala.
9) Magnus Fabian s. 17.03.1860 Anjala. k. 04.07.1861 Anjala.
10) August Vilhelm Morgan s. 24.09.1862 Anjala. k. 25.01.1863 Anjala.
11) Mathilda Augusta s. 08.03.1864 Vaasa. k. 25.12.1928 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 958 -

33. sukupolvi

Glansenstjerna, Paulina, Schulman (taulusta 677. Äiti: Boije af Gennäs, Eva Sofia) s. 31.12.1822 Nastola. k. 21.11.1884 Vaasa.

1. puoliso Schulman, Alexander Leonard Carl s. 16.09.1819 Hämeenlinna. k. 25.09.1890 Helsinki. Kenraaliluutnantti. Vihitty: 11.09.1845 Nastola.
Isä: Schulman, Carl Fredrik s. 28.01.1773 Orimattila. Eversti.
Äiti: Platen von, Fredrika Margaretha Elisabet, Schulman s. 24.01.1778.

Lapset:
1) Karl August (katso taulu 1430) s. n. 1860. k. 1918 Pietari, Venäjä.
2) Pauline Sofia Fredrika (katso taulu 1431) s. 28.05.1846 Pietari, Venäjä. k. 11.04.1933 Helsinki.
3) Helena Alexandra Eleonora (katso taulu 1432) s. 09.08.1847 Nastola. k. 10.02.1937 Valkeala.
4) Carl Adolf Maximilian s. 04.10.1849 Hamina. k. 24.08.1866 Kielce, Puola.
5) Carl Magnus Hugo (katso taulu 1433) s. 31.12.1850 Hamina. k. 16.02.1919 Kauniainen, Helsingin maalaiskunta.
6) Carl Fredrik (katso taulu 1434) s. 04.09.1852 Hamina. k. 27.09.1903 Helsinki.
7) Karl Rudolf Krister (katso taulu 1435) s. 18.09.1853 Hamina. k. 02.02.1935 Nastola.
8) Carl Alarik (katso taulu 1436) s. 31.12.1854 Vehkalahti. k. 10.02.1923 Helsinki.
9) Carl Alexander s. 07.03.1856. k. 09.11.1858 Porvoon maalaiskunta.
10) Carl Alexis Gustaf s. 23.11.1858 Porvoon maalaiskunta. k. 03.05.1861 Porvoo.
11) Carl Allan Knut (katso taulu 1437) s. 13.01.1860 Porvoo. k. 07.05.1892 Venäjä.
12) Carl Arthur Viktor s. 12.09.1861 Porvoo. k. 07.07.1862 Porvoo.
13) Sigrid Naëma Maria (katso taulu 1438) s. 18.07.1865 Helsinki. k. 31.10.1948 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 959 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Eleonora Mathilda, Cavén (taulusta 678. Isä: Boije af Gennäs, Adolf Wilhelm) s. 18.11.1842 Porvoo. k. 29.01.1923 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Cavén, Frans Frithiof Ferdinand s. 10.06.1838 Tyrväntö. k. 11.01.1908 Korpilahti. Vihitty: 26.08.1864 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Cavén, Karl Fredrik s. 1800 Lammi.
Äiti: Burgman, Juliana Gustava, Cavén s. 29.08.1800.

Lapset:
1) Ellen Anna (katso taulu 1439) s. 09.08.1875 Padasjoki.
2) Frans Alvar* Alfred (katso taulu 1440) s. 08.06.1886 Kopilahti. k. 03.03.1935. Taidemaalari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 960 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Adolf Otto (taulusta 678. Isä: Boije af Gennäs, Adolf Wilhelm) s. 26.04.1845. k. 13.01.1915 Pensa, Venäjä.

1. puoliso Isajev, Eudokia, Boije af Gennäs s. 17.02.1854 Pensa, Venäjä. Vihitty: 11.10.1889 Pensa, Venäjä.
Isä: Isajev, Maxim Jakovlev
Äiti: Alexejev, Matrjona, Isajev

Henkilöhakemisto


- Taulu 961 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Albin August (taulusta 678. Isä: Boije af Gennäs, Adolf Wilhelm) s. 17.02.1849 Nastola. k. 17.05.1902 Porvoo.

1. puoliso Westerlund, Anna Charlotta, Boije af Gennäs s. 28.09.1855 Porvoo. k. 03.01.1928 Porvoo. Vihitty: 26.10.1875 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Westerlund, Johan Fredrik
Äiti: Broman, Johanna, Westerlund

Lapset:
1) Anna Augusta (katso taulu 1441) s. 27.03.1876 Porvoon maalaiskunta. k. 15.11.1941 Porvoo.
2) Aina Eleonora s. 24.10.1877 Porvoon maalaiskunta. k. 06.11.1920 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 962 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Gustav Adolf (taulusta 678. Isä: Boije af Gennäs, Adolf Wilhelm) s. 17.07.1851 Porvoon maalaiskunta. k. 20.01.1915 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Vasiljev, Anastasia, Boije af Gennäs s. 09.01.1862 Jekaterinoslav, Venäjä. Vihitty: 08.05.1881 Jekaterinoslav, Venäjä.
Isä: Vasiljev, Nikolai
Äiti: Vinokurov, Katarina, Vasiljev

Lapset:
1) Konstantin s. 19.04.1882 Jekaterinoslav, Venäjä. k. 1919.
2) Vladimir (katso taulu 1442) s. 25.06.1891 Jekaterinoslav, Venäjä. k. 24.11.1981.

Henkilöhakemisto


- Taulu 963 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Constantin Axel Leonid (taulusta 678. Isä: Boije af Gennäs, Adolf Wilhelm) s. 15.04.1854 Porvoon maalaiskunta. k. 21.05.1934 Porvoo. Maallikkosaarnaaja, valtiopäivämies, Ilolan kartanon isäntä.

Boije oli säätyvaltiopäivämiehenä 1882 - 1906. Hän oli 1800- luvun lopulla järjestämässä Pelastusarmeijan toimintaa Suomessa ja teki saarnamatkoja Persiaa ja Turkkia myöten. Lisäksi teki tieteellisiä kasvinjalostus kokeita mm. rukiilla. Lähde: Suuri Henkilökirja WSOY 2001

1. puoliso Sasse, Hilda Maria Carolina Ulrika, Boije af Gennäs s. 04.10.1846 Ruotsi. k. 28.02.1895 Helsinki. Vihitty: 1880 Helsinki.
Isä: Sasse, Melker Julius
Äiti: Pasch, Hilda Charlotta, Sasse

Lapset:
1) Elsa Maria Charlotta s. 27.12.1880 Helsinki.
2) Anna Elisabet (katso taulu 1443) s. 07.09.1882 Helsinki. k. 18.12.1971.
3) Helny Matilda s. 11.11.1883 Helsinki. k. 05.09.1945 Porvoo.
4) Ingrid Maria (katso taulu 1444) s. 14.09.1885 Helsinki. k. 22.11.1984.
5) Ruth Eleonora (katso taulu 1445) s. 26.06.1887 Helsinki.

2. puoliso Rosenberg, Elin Naima Eleonora, Boije af Gennäs s. 13.02.1870 Sund. k. 30.01.1943 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 21.06.1899 Bomarsund.
Isä: Rosenberg, Matias Fredrik
Äiti: Bamberg, Christina Vilhelmina, Rosenberg
Lapset:
1) Maria Wilhelmina Eleonora (katso taulu 1446) s. 31.03.1900 Helsinki. k. 10.10.1983. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat 1. serkkuja keskenään.
2) Helena Matilda Eleonora s. 11.03.1902 Porvoo. k. 04.12.1907 Porvoon maalaiskunta.
3) Margret Naemi Eleonora (katso taulu 1447) s. 26.06.1904 Porvoo. k. 14.08.1980.
4) Nils Adolf Fredrik Constantin (katso taulu 1448) s. 05.05.1909 Porvoo. k. 26.01.1975.

Henkilöhakemisto


- Taulu 964 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Knut Adolf (taulusta 678. Isä: Boije af Gennäs, Adolf Wilhelm) s. 27.07.1856 Porvoon maalaiskunta. k. 14.04.1918 Tampere.

1. puoliso Ponomarev, Nadeschda, Boije af Gennäs s. 1872. k. 11.03.1946 Montauban, Ranska. Vihitty: 04.00.1893.

Lapset:
1) Helena (katso taulu 1449) s. 19.01.1896.
2) Alexander (katso taulu 1450) s. 06.01.1899 Kaukaasia, Venäjä. k. 1961.
3) Maria (katso taulu 1451) s. 23.10.1902 Kaukaasia, Venäjä. k. 30.10.1949 Pariisi, Ranska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 965 -

33. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christer (taulusta 680. Isä: Boije af Gennäs, Knut August) s. 01.12.1842. k. 25.04.1905 Sbrodnevo, guvernement Tver, Venäjä.

1. puoliso Sobolevski, Julia, Boije af Gennäs s. 09.07.1854 Pietari, Venäjä. k. 03.01.1920 Jekaterinoslav, Venäjä. Vihitty: 03.05.1874 Pietarhovi, Venäjä.
Isä: Sobolevski, Hippolyt
Äiti: Ivanovna, Elisabet, Sobolevs