Jälkeläistaulut


Henkilöhakemisto

- Taulu 1 -

1. sukupolvi

Fleming, Klas s. n. 1290. Fogde, vouti.

Släkten Flemings stamfader, dvs släktens äldsta nukända medlem. Han nämns mellan 1331-1354, såsom fogde i Barth i Pommern. Släkten Fleming är en av Sverige-Finlands mest beryktade överklass' släkter, på samma sätt som endel andra Fleming-släkter i medeltidens Danmark, Polen och Skottland. Släkten torde härstamma från Flandern eller möjligen från landskapet Fläming i Brandenburg. Till Norden har släkten troligen kommit från 1300-talets Pommern, såsom det berättas i gammal släkttradition. Ätten har utgrenat sig i de friherrliga ätterna Fleming af Lais (Erik ) och Fleming af Liebelitz (Herman). Dessutom upphöjdes 1569 och 1561 två släktmedlemmar i friherrligt stånd (Lars och Klas), men deras ättgrenar dog ut före riddarhusets instiftande. Lähde: Martin Gardberg tiedosto

1. puoliso Okänd, Fleming

Lapset:
1) Peder Klasson (katso taulu 2) s. 11.00.1330 Danmark. k. 1395 Tukholma. Riddare, ritari. Lisätietoja: Mainitaan 1366.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 2 -

2. sukupolvi

Fleming, Peder Klasson (taulusta 1. Isä: Fleming, Klas) s. 11.00.1330 Danmark. k. 1395 Tukholma. Riddare, ritari. Lisätietoja: Mainitaan 1366.

Peder Fleming född ca 1330 i Danmark, Riddare, död efter 1406. Han gav 12.5.1424 hundra mark till klostret för att genom evig mässa ge sina föräldrar, hustrun samt bröderna Magnus och Johans frid i själen. Han är den den äldsta med säkerhet kända representanten för släkten Fleming, Han var riddare, och nämns första pången i Norge 1366, då han konfiskerade tillsammans med Åbo slotts orädda försvarare Narve Ingevaldson, för kung Haakon, ett handelsfartyg från Lyckeck i Marstrands hamn. Han begravdes i Gråmunkeklostret (Riddarholmskyrkan) i Stockholm. (Carpelan s.354, Ramsay s.116, Anrep s.821)? Enligt Carpelan (Finsk biografisk handbok, L-Ö, s 606) inkom han till Sverige med konung Erik av Pommern vars "frände" han skall ha varit, och var antagligen född i konungens hemland. Lähde: Martin Gardberg tiedosto Tämä Ruotsi-Suomen yksi maineikkaimmista ylimyssuvuista, samoin kuin eräät toisetkin Fleming-nimiset suvut, joita keskiajalla tavataan mm. Tanskassa, Puolassa ja Skotlannissa, on lienee alkuaan lähtöisin Flanderista (keskisaks. Fleming = flaamilainen) tai mahdollisesti Brandenburgissa sijaitsevasta Flämingin maakunnasta. Pohjoismaihin suku lienee tullut, kuten vanhassa sukutarinassa sanotaan, Pommerista missä samanlaista vaakunaa käytti linnavouti Klaus Fleming 1300-luvun puolivälissä. Vanhin varmasti tunnettu kantaisä, ritari Peder Fleming mainitaan ensimmäisen kerran 1366. Peder Fleming, isä ehkä Klas Fleming. Vouti Barthissa Pommerissa 1331 - 1354, ritari, mainitaan ensikerran Norjassa 1366, jolloin hän Turun linnan urhean puolustajan Narve Ingevaldinpojan kanssa Haakon-kuninkaan puolesta takavarikoi lyypekkiläisten kauppalaivoja Marstrandin satamassa tuli Ruotsiin Erik Pommerilaisen mukana, elossa vielä 1406. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

1. puoliso Christina, Fleming s. n. 1324 Stockholm. k. haudattu Ritariholman kirkko, Tukholma.
Peder Klassonin puoliso Christina, jonka kanssa Peder haudattiin Tukholman Ritariholman kirkkoon (Gråmunkeklostret); heidän poikansa Klas Fleming, antoi 12.05.1424 sata markkaa luostarille iankaikkisesta messusta vanhempiensa, omansa ja vaimonsa ja myös veljiensä Magnuksen ja Jensin, sielujen autuudesta. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

Lapset:
1) Klas Pedersson (katso taulu 3) s. 1360 Tanska. k. 1427 (jälkeen). Riksråd, lagman, riddare. Lisätietoja: Mainitaan 1386-1427.
2) Herman Pedersson (katso taulu 4) s. 1366 Tukholma. k. 1407 (jälkeen). Riddare, väpnare, fogde på Kaundborg i Danmark.
3) Jens Pedersson (katso taulu 5) k. 1395. Riddare, riksråd; ritari ja valtaneuvos.
4) Magnus Pedersson s. n. 1350. k. 1414. Riddare.
Begravd i föräldrarnas grav i Stockholms Riddarholmens kyrka (Gråmunkeklostret). Haudattu vanhempiensa hautaan Tukholman Ritariholman kirkkoon.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 3 -

3. sukupolvi

Fleming, Klas Pedersson (taulusta 2. Isä: Fleming, Peder Klasson) s. 1360 Tanska. k. 1427 (jälkeen). Riksråd, lagman, riddare. Lisätietoja: Mainitaan 1386-1427.

Innehade Bohus i pant av drottning Margareta men avstod denna pant 1386. Blev riddare 1395, riksråd 1427. Beseglade förlikning mellan drottning Margareta och Erik av Pommern s.å. fördragen i Nyköping 1396 och konung Eriks stadsfästelse av drottning Margaretas testamente. Han var lagman i Finland 1402 och ännu 1427. Han var både vad beträffar tjänsteställning och på basen av landägendom en av Finlands mest inflytelserika män. Begravd i Stockholms Riddarholms kyrka (Gråmunkeklostret). Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Klas Pederinpoika Fleming, Nynäsin herra, esiintyy asiakirjoissa ensimmäisen kerran 1386, jolloin tunnusti saaneensa takaisin osan kuningatar Margareetalle antamastaan lainasta, jonka panttina oli Bohus, asemies ja ritari 1395, ja sinetöi sovinnon kuningatar Margareetan ja Erik Pommerilaisen välillä samana vuonna, valtaneuvos, sinetöi Nyköpingin sopimuksen 1396 ja kuningas Erik Pommerilaisen vahvistuksen kuningatar Margaretan testamenttiin 1401 (? Jo 1400) 1402 Itämaiden so. Suomen laamanni ja vielä 1427, 1419 hänestä käytettiin nimitystä "Suomenmaan laamanni" (legifer terrae Finlandiaie), oli aikanaan Suomen vaikutusvaltaisimpia miehiä, haudattu Tukholman Ritariholman kirkkoon (Gråmunkeklostret) Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

1. puoliso Hausen ? / Diackn, Cecilia, Fleming s. 1370 Kankarmasku. Perhesuhteet: Diackn / Djekn ??.
Enligt Anrep skulle Cecilia ha varit dotter till Klas Lydekesson Djekn, men det kan inte stämma eftersom de är i stort sett jämnåriga.

Lapset:
1) Magnus Klasson (katso taulu 6) s. 1410 Villnäs, Askainen; Turun lähellä. k. 1450 (jälkeen). Asemies, väpnare. Vilnäsin herra Vilnäsen kappeliseurakunnassa. Lisätietoja: Eli vielä 1450.
2) Henrik Klasson (katso taulu 7) s. n. 1410. k. 1480 jälkeen. Väpnare, Lagman i Norrfinne lagsaga. Lisätietoja: Eli 1480 Gammelgårdissa.
3) Peder Klasson k. 1434 (jälkeen). Lagman i Österlanden (nuvarande södra Finland); laamanni.
Förrättade lagmansting för sin fader 1419. Kallas lagmans domhavande i Österlanden 1433 och lagman över Österlanden 1434 samt var således den sista innehavaren av Finlands odelade lagsaga, som1435 skiftades i Norra och Södra Finlands domsagor. Han förekommer inte i urkunder efter 1434. Peder Klasinpoika istui 1418 laamanninkäräjiä isänsä puolesta, 1433 laamannioikeuden virassa, 1434 Suomen laamanni, oli viimeinen jakamattoman laamannikunnan haltija Suomessa, joka 1435 jaettiin eteläiseen ja pohjoiseen laamannikuntaan, ei esiinny asiakirjoissa enää 1434 jälkeen. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta
4) Ingeborg Klasdotter (katso taulu 8) s. n. 1410.
5) Johan Klasson s. n. 1410. Kanik i Åbo; kirkon pappi (historiallinen sana) joka noudatti kaanonia.
Student i Rostock 1425 och i Erfurt 1429. Kanik i Åbo. Medlem av Helga tre konungars brödraskap i Åbo. Fullmäktig 1467 för biskop Kort Bitz:s arvingar. Ylioppilas Rostokissa 1423 ja Erfurtissa 1429, kaniikki Turussa, täysivaltainen piispa Kort Bitzin perillinen 1467, Pyhän kolmen kuninkaan veljeskunnan jäsen Turussa. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 4 -

3. sukupolvi

Fleming, Herman Pedersson (taulusta 2. Isä: Fleming, Peder Klasson) s. 1366 Tukholma. k. 1407 (jälkeen). Riddare, väpnare, fogde på Kaundborg i Danmark.

Han bekräftade 1395 med sin bror Klas förlikningen på Lindholm mellan drottning Margareta och Albrekt Meklenburg. Beseglade 1401 kung Erik av Pommerns stadfästelse av drottning Margaretas testamente. Han var Erik den XIII:s hovmästare 1387-1407. Han flyttade från Sverige till Knudstrup i Danmark, där hans släktled dog ut 1544. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Herman Fleming, asemies, vouti Kundborgissa, vahvisti Linholmassa 1395 sovinnon kuningatar Margaretan ja Albert Meklenburgilaisen välillä, samoin kuin 1401 kuningas Erik Pommerilaisen vahvistuksen kuningatar Margaretan testamentille, ritari, Eerik XIII:n hovimestari 1387-1407, siirtyi Ruotsista Tanskan Knudstrupiin, missä hänestä polveutuva sukuhaara sammui 1544. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

1. puoliso Skarpenberg, Inger, Fleming Vihitty: 1396 (ennen).
Isä: Vendelboe, Henning
Äiti: ???, Vendelboe

Lapset:
1) Bo Hermansson (katso taulu 9) k. 1491 (jälkeen). Riddare, väpnare, riksråd rikskansler i Norge.
2) Joakim Hermansson (katso taulu 10) k. 1458. Riddare, riksråd, väpnare, slottsfogde.
3) Peder Hermansson (katso taulu 11) k. 1480.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 5 -

3. sukupolvi

Fleming, Jens Pedersson (taulusta 2. Isä: Fleming, Peder Klasson) k. 1395. Riddare, riksråd; ritari ja valtaneuvos.

Levde i början av 1380-talet som häradshövding i Uppsala, blev sedan statsrådsmedlem och Stockholms fogde. Han begravdes i Vermdö kyrka, som han hade byggt. Hans liksten med ättens vapen och latinsk påskrift fanns på Nyköpings slott. Jens Fleming, ritari, eli 1380-luvun alussa kihlakunnantuomarina Uplannissa, tuli sitten valtaneuvoston jäseneksi ja Tukholman voudiksi, kuoli 1395, haudattu Vermdön kirkkoon, jonka hän rakennutti, hänen poikansa Jöns oli Vermdön kirkkoherra 1430-1442 ja kuningas Kristofferin kappalainen 1444 Lähde: Tiedosto Aimo Ranta


Lapset:
1) Jöns Jensson Vermdö kyrkoherde.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 6 -

4. sukupolvi

Fleming, Magnus Klasson (taulusta 3. Isä: Fleming, Klas Pedersson) s. 1410 Villnäs, Askainen; Turun lähellä. k. 1450 (jälkeen). Asemies, väpnare. Vilnäsin herra Vilnäsen kappeliseurakunnassa. Lisätietoja: Eli vielä 1450.

Övertog Villnäs efter sin svärvfar Nils Kurki. Vilnäsin herra Vilnäsen kappeliseurakunnassa, asemies, peri appensa valtaneuvos Nils Hermansson Kurjen Askaisissa omistaman Louhisaaren kartanon, antoi Kaarinan Kulhon talon Turun Harmaamunkkiluostarille, elossa 1450. Puoliso ? Elin Nilsintytär Kurki isä Nils Hermansson Kurki (Anthoni pitää mahdollisena, että Elin olisi Nilsin I. aviosta.) Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta Renhuvud/Ketunpää -vaakunan mukaan suvun edustajia on myös mainittu Finne nimen mukaan.

1. puoliso Kurki / Kurck, äldre ätten, Elin Nilsdotter, Fleming k. 1486.
Isä: Korke, Nils Hermansson, Kurck, äldre ätten s. Villnäs. Häradshövding, riksråd, Ritter 1401.
Äiti: Folkunga, Cecilia Filipsdotter, Korke / Kurki

Lapset:
1) Herman Magnusson (katso taulu 12) s. n. 1440 Villnäs ? (Turun lähellä, Askainen). k. 1490 (ennen).
2) Ingeborg (katso taulu 13) k. 1490 (jälkeen).
3) Margareta (katso taulu 14)
4) N.N. (katso taulu 15)
5) Hans?

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 7 -

4. sukupolvi

Fleming, Henrik Klasson (taulusta 3. Isä: Fleming, Klas Pedersson) s. n. 1410. k. 1480 jälkeen. Väpnare, Lagman i Norrfinne lagsaga. Lisätietoja: Eli 1480 Gammelgårdissa.

Han föddes i början av 1400-talet och ägde genom, sitt första äkenskap, bl a Gammelgård på Arvasalo ö (Sundholm), och genom sitt andra äktenskap Viurila i Halikko. Enligt Tor Carpelan i Finsk biografisk handbok,L-Ö, s. 606 levde han ännu 1490. Henrik Klasinpoika Fleming, asemies asui Uudenkirkon Arvasalon saaren Vanhassa kartanossa (Gamlagård), sittemmin Sundholm) omisti Mynämäen Kasken ja avionsa kautta Halikon Viurilan, sekä Paraisten Kuitian eli 1480 Gamlagårdissa. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

1. puoliso Tawast, Valborg Jönsdotter, Fleming s. n. 1427. k. 1477 ennen.
Isä: Tawast, Jöns Olofsson
Äiti: Djäkn / Diekn, Marta Klasdotter, Tawast

Lapset:
1) Johan Henriksson (katso taulu 16) s. n. 1465 Rada, Sverige. k. 1514 jälkeen. Väpnare, häradshövding, lagman; Porvoon Tjusterbyn herra. Lisätietoja: Uudenkirkon Tuorlahti.
2) Joakim Henriksson (katso taulu 17) k. 1496. Riksråd, domare; valtaneuvos 1488, tuomari Vehmaan kihlakunnassa 1476 ja 1490.
3) Brita Henriksdotter (katso taulu 18) Lisätietoja: Vihittiin Pyhän Birgitan päivänä.
4) Karin Henriksdotter (katso taulu 19) k. 1477.
5) Per Henriksson (katso taulu 20) k. 1491 (jälkeen). Lisätietoja: Mainitaan 1491.

2. puoliso Viurila, Elseby Månsintytär , Fleming k. 1518.
Puoliso Elseby Månsintytär myi kasken Sten Sturelle ja Knut Posselle 1490, eli vielä 1518, jolloin hän antoi Joakim Flemingille täyden vallan peruuttaa Porvoon pitäjän Stenbölen myynnin, Stenbyn oli Elsebyn nuorempi sisar laittomasti myynyt. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

Isä: Viurila till, Måns Johansson

Lapset:
1) Valborg Henriksdotter (katso taulu 21) k. 1484 (jälkeen).
2) Cecilia Henrikdotter (katso taulu 22) k. 1549.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 8 -

4. sukupolvi

Fleming, Ingeborg Klasdotter (taulusta 3. Isä: Fleming, Klas Pedersson) s. n. 1410.

Hon erhöll Uittamo gård i St. Karins av sin make som morgongåva.

1. puoliso Laurens Niklasson Väpnare. Vihitty: 10.06.1420 Sagu Runagård.
Stamfader för den adliga släkten Ahtis. Ahtisten aatelissuvun kanta-isä antoi vaimolleen huomenlahjaksi Uittamon tilan Kaarinan pitäjässä.


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 9 -

4. sukupolvi

Fleming, Bo Hermansson (taulusta 4. Isä: Fleming, Herman Pedersson) k. 1491 (jälkeen). Riddare, väpnare, riksråd rikskansler i Norge.

Han var fogde på Tönsberg och Akershus. Hyllade 1483 konung Hans i Halmstad. Norges sändebud 1465-66 vid förhandlingarna med Sverige. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Sigrid Elandsdotter, Fleming Lisätietoja: Tillhörde Losneätten.

Lapset:
1) Margareta Bosdotter (katso taulu 23) k. 1496.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 10 -

4. sukupolvi

Fleming, Joakim Hermansson (taulusta 4. Isä: Fleming, Herman Pedersson) k. 1458. Riddare, riksråd, väpnare, slottsfogde.

Han var ombud vid förlikningen i Stockholm, riddare 1440, fogde 1442 på Kalundsborg, 1448 sändebud till konung Karl Knutsson, fogde på Hälsingborg, åtföljde konungen til Norge, riksråd 1451. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Hvide, Inger Andersdotter, Fleming
Isä: Hvide, Anders Olofsson
Äiti: Elsa, Hvide

Lapset:
1) Anders Joakimsson (katso taulu 24) k. 1481 (jälkeen).
2) Inger Joakimsdotter (katso taulu 25) k. 1488 (ennen).
3) Berete Joakimsdotter (katso taulu 26) k. 1494 (jälkeen).
4) Anna Joakimsdotter (katso taulu 27) k. n. 1488.
5) Herman Joakimsson (katso taulu 28) s. 1458 (ennen). k. 1509 (ennen). Lisätietoja: Vistades i Oslo 1502.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 11 -

4. sukupolvi

Fleming, Peder Hermansson (taulusta 4. Isä: Fleming, Herman Pedersson) k. 1480.

1. puoliso Qvitzew, Margareta Arildsdotter, Fleming

Lapset:
1) Johan Pedersson
2) Olof Pedersson
3) Truid Pedersson
4) Klas Pedersson
5) Bo Pedersson
6) Margareta Pedersdotter (katso taulu 29)
7) Anna Pedersdotter (katso taulu 30)
8) Birgitta Pedersdotter (katso taulu 31)
9) Sidsel Pedersdotter (katso taulu 32)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 12 -

5. sukupolvi

Fleming, Herman Magnusson (taulusta 6. Isä: Fleming, Magnus Klasson) s. n. 1440 Villnäs ? (Turun lähellä, Askainen). k. 1490 (ennen).

1. puoliso Elin Filpusdotter, Fleming Lisätietoja: Eli leskenä 1495.
Isä: Filpus Ivarsson Kastelholmin linnan päällikkö.
Äiti: Fincke, Elin

Lapset:
1) Erik Hermansson (katso taulu 33) Asemies 1520, pormestari Turussa 1522 - 1532. Lisätietoja: Elossa vielä 1537.
2) Peder Hermansson (katso taulu 34) s. n. 1480 Villnäs; Askainen. k. 1532 Masku. Häradshövding; kihlakunnantuomari.
3) Margareta Hermansdotter (katso taulu 35) k. 1546.
4) Magnus Hermansson k. 1490 (jälkeen).
5) Catarina Hermansdotter k. 1531 (ennen). Nunna Naantalissa.
6) Henrik k. 20.01.1533. Lisätietoja: Sairaalloinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 13 -

5. sukupolvi

Fleming, Ingeborg (taulusta 6. Isä: Fleming, Magnus Klasson) k. 1490 (jälkeen).

1. puoliso Hartvik Jakobsson, Garp

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 14 -

5. sukupolvi

Fleming, Margareta (taulusta 6. Isä: Fleming, Magnus Klasson)

1. puoliso Nils Gregersson

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 15 -

5. sukupolvi

Fleming, N.N. (taulusta 6. Isä: Fleming, Magnus Klasson)

1. puoliso Jöns Olofsson Lisätietoja: (vanhempi Stenbock-suku).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 16 -

5. sukupolvi

Fleming, Johan Henriksson (taulusta 7. Isä: Fleming, Henrik Klasson) s. n. 1465 Rada, Sverige. k. 1514 jälkeen. Väpnare, häradshövding, lagman; Porvoon Tjusterbyn herra. Lisätietoja: Uudenkirkon Tuorlahti.

Ägde Tjusterby i Pernå Borgå, som han hade fått genom äktenskap. Han ägde även Kvidja i Pargas, som han bytte mot andra gods med sin brorsson Erik, ävensom Gammelby i Pernå samt Torlax i Nykyrko. Han vat häradshövding i Vemo härad på 1480-talet, tf lagman i Norrfinne lagsaga 1494. Han var på förslag till lagman i Norrfinne, men blev ej utnämnd. Levde ännu 1517. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Johan Henrikinpoika Porvoon Tjusterbyn herra, jonka sai avionsa kautta, omisti Porvoon Gammelbyn ja Uudenkirkon Tuorlahden, asemies 1470, tuomari Pohjois-Suomen laamannikunnassa 1494, valtaneuvos, ehdolla Pohjois-Suomen laamanniksi 1506, jolloin kuitenkin Knut Erikinpoika (Kurki) tuli nimitetyksi, todisti 1508 Magnus Frillen testamentin, elossa 1514. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

1. puoliso Diekn / Djäkn, Märtha Erengislentytär, Fleming k. 1500 (ennen).
Isä: Diekn, Erengisle Björnesson Viipurin linnanvouti.
Äiti: Karlsdotter Karin, Diekn

Lapset:
1) Brita Johansdotter (katso taulu 36) k. 25.07.1566.
2) Anna Johansdotter (katso taulu 37) k. 1545 (ennen).
3) Peder (katso taulu 38) k. 1562 (ennen).

2. puoliso Asken, N.N. Hansdotter, Fleming s. n. 1467 Turku.
N.N.: Enligt Ramsay hette hon Walborg, men senare forskning av T. Vähäkangas (1980) har visat att det är fel.

Isä: Asken van, Hans
Äiti: Meideburg van Greta, , Asken van

Lapset:
1) Valborg Johansdotter (katso taulu 39)
2) Carin Johansdotter (katso taulu 40)
3) Peder Johansson (katso taulu 41) Käskynhaltijana Turun linnassa, porvarioikeuden jäsen 1556.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 17 -

5. sukupolvi

Fleming, Joakim Henriksson (taulusta 7. Isä: Fleming, Henrik Klasson) k. 1496. Riksråd, domare; valtaneuvos 1488, tuomari Vehmaan kihlakunnassa 1476 ja 1490.

Valborg Jönsdotters son Joakim Fleming och svärson Kort Hartviksson skiftade 1477 med hennes systers man Erik Abjörnsson, arvet efter Märta Klasdotter. Qvidja i Pargas, Nummis (Nynäs) i Nousis och Lepistö i Virmo, jämte strögods, kom genom detta skifte till ätten Fleming. Joakim blev riksråd 1488, häradsdomare i Vehmais 1476 och ännu 1490. Åbo slotts fogde 1491. Han blev i strid med Sten Sture pga att en fånge flydde och han måste böta för det genom att med sin broders tillstånd avstå från Kaskis gård i Virmo och delar av ägor i Kimito. Han ägde bl a följande gårdar: Qvidja i Pargas, Lepistö i Virmo, Suitia i Sjundeå och Gammelgård i Arvasalo. Lähde: Ramsay Turun linnan vouti 1491, riitaantui Sten Sturen kanssa, vangin takia, joka karkasi linnasta, luovutti sakkoina, veljiensä Perin ja Johanin luvalla Kaskisten tilan Virmosta ja osan Kemiön Strömmistä, osallistui 1492-1493 rajaneuvotteluihin venäläisten kanssa, omisti mm. Paraisten Kuitian, Mynämäen Lepistön ja Siuntion Suitian kartanot ja myös Uudenkirkon Arvasalon Gamlagårdin, jonka peri isältään ja rakennutti uudelleen nimittäen sitä Sundholman säteriksi, sekä Pöytyän Kasken ja Ylänteen, elossa 1495, jolloin osallistui Viipurin läänin puolustukseen, mutta mainitaan kuolleena 14.01.1496 haudattu Naantalin luostariin Puoliso Elin Björnintytär, mainitaan 13.07.1494, vanhemmat Björn Ragvalinpoika Suitiasta, käskynhaltija Hämeenlinnassa 1471 ja rouva Elin, tämän avion kautta Suitian kartano joutui Fleming- suvun haltuun. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

1. puoliso Elin Björnsdotter, Fleming k. 13.02.1494.
Isä: Björn Ragvaldsson till Svidja
Äiti: Elin

Lapset:
1) Valborg Joakimsdotter k. 1541 (jälkeen). Abbedissa.
Hon levde 1541 på Svedja hos sin broder Erik. Hon hade varit abbedissa i Nådendals kloster. Turun Yliopiston tiedotteen väitöksestä: "Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset. Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470-1620". Anu Lahtinen. (26.06.2007) 1500-luvulla aatelisnaisten mahdollinen elämänpiiri kapeni jossakin määrin, kun uskonpuhdistus vei luostarien toimintamahdollisuudet. Naantalin luostarin abbedissa Valborg Fleming joutui tuolloin luopumaan johtoasemastaan ja viettämään loppuelämänsä veljensä elättinä.
2) Lucia Joakimsdotter
3) Ivar Joakimsson (katso taulu 42) s. n. 1490. k. 1548 Ösmo (Söd.), Ruotsi (Pargas, Finnland?). Riddare, riksråd, häradshövding.
4) Joakim Joakimsson k. 1534 (ennen). Landsfogde, häradshövding.
Landsfogde 1515. Deltog i Finlands befrielsekrig från danska väldet 1523. Köpte 1523 av konung Gustaf Yläne, som Sten Sture tillhandlat sig av hans fader, och 1529 två frälsegods Saaris i Virmo socken. Häradshövding i Kumo domsaga 1526 och i Satakunda ännu 1531. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto
5) Elin Joakimsdotter
6) Margareta Joakimsdotter k. 29.06.1545 Uusikirkko, Turun lääni.
Levde ogift 1541 på Svedja hos brodern Erik. Bröderna Erik och Ivar tvistades om vem som skulle stå för Margaretas uppehälle.
7) Erik Joakimsson (katso taulu 43) s. 1487 Pöytyä. k. 14.12.1548 Pöytyä. Riddare, riksråd, amiral; valtaneuvos.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 18 -

5. sukupolvi

Fleming, Brita Henriksdotter (taulusta 7. Isä: Fleming, Henrik Klasson) Lisätietoja: Vihittiin Pyhän Birgitan päivänä.

1. puoliso Kurt Hartvigsson Väpnare; asemies. Vihitty: 14.10.1470.
Kort: Han gav sin hustru som morgongåva Bolstaholm i Finström Åland och bad i sitt testamente från 1484 att fogden på Kastelholm Knut Posse skulle ta hand om hans hustru. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Kort Hatrwiginpoika, joka antoi vaimolleen huomenlahjaksi Ahvenanmaalta Finströmin Bostaholman ja joka testamentissaan 18.10.1484 pyysi Kasteholman käskynhaltijaa Knut Possea pitämään huolta vaimostaan. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 19 -

5. sukupolvi

Fleming, Karin Henriksdotter, Sluk (taulusta 7. Isä: Fleming, Henrik Klasson) k. 1477.

1. puoliso Sluk, Nils Jönsson Väpnare, häradsdomare.
Nils: Ägde Grelsby herrgård i Finnström på Åland. Blev häradsdomare 1490. År 1505 hade befälhavaren för Kastelholm, Erik Johansson Vasa (Gustaf Vasas far), klagat till riksföreståndare Svante Sture att Nils Jönsson och hans svåger Kort Hartvigson inte hade anmält sig för krigstjänstgöring, för att möta danskarna (kung Hans) som var på plundranfärd på Åland. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Nils Jönsinpoika, Ahvenanmaan Grelsbystä, vuonna 1505 valitti Kasteholman käskynhaltija Erik Johaninpoika Wase, että tämä Nils Jönsinpoika ja hänen lankonsa Kort Hartwiginpoika jäivät saapumatta väkeen, joka torjui Hannu kuninkaan joukot. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

Isä: Sluk, Jöns
Äiti: ??, Sluk

Lapset:
1) Elin Nilsdotter
Hon gifte sig ofrälse och kunde därmed inte ärva frälsejord. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto
2) Anna Nilsdotter (katso taulu 44)
3) Erik Nilsson (katso taulu 45)
4) Per Nilsson
Han fick gods i Geta av sin moster. Han skötte inte sin rusttjänstgöring och hans frälserätt fråntogs honom. Två döttrar hade han också låtit gifta sig ofrälse. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto
5) N.N. Nilsdotter (katso taulu 46) Lisätietoja: Hon levde ca 1490 i Jomala Ytterby.
6) Brita Nilsdotter (katso taulu 47) Perhesuhteet: Hon var troligen gift med frälsemannen Henrik.
7) Nils Nilsson
8) Karin Nilsdotter

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 20 -

5. sukupolvi

Fleming, Per Henriksson (taulusta 7. Isä: Fleming, Henrik Klasson) k. 1491 (jälkeen). Lisätietoja: Mainitaan 1491.

1. puoliso Elseby Månsdotter k. 1518 (eli vielä).
Sålde Kaski gård till Sten Sture och Knut Posse 1490. Levde ännu 1518, då hon gav Joakim Fleming full rätt att återkalla försäljningen av Stenböle i Borgå sn, som hennes yngre syster hade olagligt sålt.

Isä: Måns Jönsson till Wjurala

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 21 -

5. sukupolvi

Fleming, Valborg Henriksdotter, Finne (taulusta 7. Isä: Fleming, Henrik Klasson) k. 1484 (jälkeen).

Hon ärvde Viurila i Halikko socken, Voltis i Pemars socken, Pyhäranta i Vemo socken och Böle i Uskela socken, varjämte hon lämnade till sina söner Kårlaks i Pargas' socken, Kurkisalo i Sagu socken, Majala i Halikko socken och Perkiö i Lokalaks'. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Peri Viurilan äidiltään, elossa 1484. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

1. puoliso Finne, Lasse k. 1480 (jälkeen). Borgare, ägde hus i Åbo; porvari, omisti talon Turussa.

2. puoliso Slang, Håkan Tidemansson (eller Magnusson) s. n. 1460. Fogde i Borgå 1519; Porvoon läänin vouti 1519.
Håkan: Släkten Slangs stamfader, dvs släktens äldsta nu kända person. Urgammal finsk frälsesläkt (adelssläkt nr 106), som med säteriet Viurila i Halikko socken ärvde sitt första vapen, en lilja, vilket under 1500-talets senare hälft utbyttes mot S:t Mikael med ormen (=Schlange), varav medlemmarna upptogo namnet Slang. Vid introduktionen erhöll ätten ännu en gång nytt vapen. Levde 1505 och möjligen 1519, därest han är identisk med en likanämnd fogde i Borgå län. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) Bertil Håkansson (katso taulu 48) k. 1555 (ennen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 22 -

5. sukupolvi

Fleming, Cecilia Henrikdotter, Balk (taulusta 7. Isä: Fleming, Henrik Klasson) k. 1549.

1. puoliso Balk, Anders Olofsson
Anders: Finsk uradel. Efter honom dog släkten Balk ut och släktens stamgård gick till släkten Slang genom systersonen. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Anders Olofinpoika Balk, sukunsa viimeinen suvun kantatila joutui heidän jälkeensä sisarenpoika Slangille. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 23 -

5. sukupolvi

Fleming, Margareta Bosdotter, Rosenkrantz (taulusta 9. Isä: Fleming, Bo Hermansson) k. 1496.

1. puoliso Rosenkrantz, Holger Eriksson

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 24 -

5. sukupolvi

Fleming, Anders Joakimsson (taulusta 10. Isä: Fleming, Joakim Hermansson) k. 1481 (jälkeen).

1. puoliso Rantzau, Sofia Johansdotter

Lapset:
1) Herman Andersson Domprost i Aarhus.
2) Inger Andersdotter (katso taulu 49)
3) Anna Andersdotter (katso taulu 50)
4) Tale Andersson (katso taulu 51) k. 1547 (ennen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 25 -

5. sukupolvi

Fleming, Inger Joakimsdotter (taulusta 10. Isä: Fleming, Joakim Hermansson) k. 1488 (ennen).

1. puoliso okänd

2. puoliso Munck / Lange, Holger k. 1475.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 26 -

5. sukupolvi

Fleming, Berete Joakimsdotter, Vitzin von (taulusta 10. Isä: Fleming, Joakim Hermansson) k. 1494 (jälkeen).

1. puoliso Vitzin von, Herman k. 1465.

2. puoliso Rönnow, Corfiz k. 1490.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 27 -

5. sukupolvi

Fleming, Anna Joakimsdotter, Galt (taulusta 10. Isä: Fleming, Joakim Hermansson) k. n. 1488.

1. puoliso Galt, Anders Ebbesen k. 1458 (ennen). Vihitty: 1458 (ennen).

2. puoliso Lövenbalk, Laurids Mogensen k. 1500. Vihitty: 1466.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 28 -

5. sukupolvi

Fleming, Herman Joakimsson (taulusta 10. Isä: Fleming, Joakim Hermansson) s. 1458 (ennen). k. 1509 (ennen). Lisätietoja: Vistades i Oslo 1502.

1. puoliso Björn, Sofia Andersdotter, Fleming

Lapset:
1) Karen Hermansdotter (katso taulu 52)
2) Anna Hermansdotter (katso taulu 53)
3) Inger Hermansdotter (katso taulu 54)

2. puoliso Thott, Anna Eriksdotter, Fleming k. 1528 (jälkeen).
Lapset:
1) Jakob Hermansson (katso taulu 55) k. 1544. Lisätietoja: Genom hans död utdog ätten på svärdsidan.
2) Erik Hermansson k. 16.10.1534 Aalborg, Tanska.
3) Herman Hermansson k. 1528 (ennen).
4) Anna Hermansdotter (katso taulu 56)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 29 -

5. sukupolvi

Fleming, Margareta Pedersdotter, Jespen (taulusta 11. Isä: Fleming, Peder Hermansson)

1. puoliso Jespen, Anders

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 30 -

5. sukupolvi

Fleming, Anna Pedersdotter, Rani (taulusta 11. Isä: Fleming, Peder Hermansson)

1. puoliso Rani, Tue Pedersen k. 16.04.1465.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 31 -

5. sukupolvi

Fleming, Birgitta Pedersdotter, Griis (taulusta 11. Isä: Fleming, Peder Hermansson)

1. puoliso Griis, Clement k. 06.03.1454.

2. puoliso Haffer von, Kristiern k. 1477 (ennen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 32 -

5. sukupolvi

Fleming, Sidsel Pedersdotter, Ulftand (taulusta 11. Isä: Fleming, Peder Hermansson)

1. puoliso Ulftand, Holger Henrikssen k. 1485.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 33 -

6. sukupolvi

Fleming, Erik Hermansson (taulusta 12. Isä: Fleming, Herman Magnusson) Asemies 1520, pormestari Turussa 1522 - 1532. Lisätietoja: Elossa vielä 1537.

1. puoliso Anna Engelbrechtsdotter, Fleming k. n. 1555 (jälkeen).
Isä: Engelbrekt Larsson till Isnäs
Äiti: Margareta Tuvesdotter

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 57) k. 1577 (jälkeen).
2) Per (katso taulu 58) k. 03.03.1560.
3) Elin Eriksdotter (katso taulu 59) k. 1557.
4) Anna (katso taulu 60)
5) Cecilia (katso taulu 61)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 34 -

6. sukupolvi

Fleming, Peder Hermansson (taulusta 12. Isä: Fleming, Herman Magnusson) s. n. 1480 Villnäs; Askainen. k. 1532 Masku. Häradshövding; kihlakunnantuomari.

1. puoliso Lydecke, Elin, Fleming k. 20.01.1543.
Isä: Lydecke, Hans
Äiti: Finckenberg, Kerstin Henriksdotter, Lydecke

Lapset:
1) Herman Persson (katso taulu 62) k. 25.03.1583 Villnäs. Riksråd, krigsöverste, amiral.
2) Karin Persdotter (katso taulu 63) k. 1564 (ennen).
3) Margareta
4) Magdalena (katso taulu 64) k. 1546 (jälkeen).
5) Kristina (katso taulu 65) k. 05.12.1573 Karuna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 35 -

6. sukupolvi

Fleming, Margareta Hermansdotter (taulusta 12. Isä: Fleming, Herman Magnusson) k. 1546.

1. puoliso Didrik Hansson

2. puoliso Finne, Henrik Stensson, Renhuvud k. 1522.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 36 -

6. sukupolvi

Fleming, Brita Johansdotter, Balk (taulusta 16. Isä: Fleming, Johan Henriksson) k. 25.07.1566.

Brita Johanintytär ensimmäisestä avioliitosta eli leskenä 25.07.1566 mutta oli kuolleena 18.01.1572 1. puoliso Måns Nilsinpoika Balk Brödtorpasta, elossa 1528. 2. puoliso jo 1530 linnanvouti Torsten Salomoninpoika (Ram-suku) aateloitu 1525, kuollut ennen 1558, hänen äidinisä oli maavouti Ragvald Halvarinpoika Ram. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

1. puoliso Balk, Måns Nilsson s. Brödtorpa. k. 1566 (ennen).
Måns: Han var hemma från Brödtorp.


2. puoliso Ram, Torsten Salomonsson k. 1558 (ennen). Slottsfogde; linnavouti. Lisätietoja: Adlad 1525.
Torsten: Adlad 1525. Hans morfar var ladfogden Ragvald Halvarsson Ram. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Torsten Salomoninpoika (Ram-suku) aateloitu 1525, kuollut ennen 1558, hänen äidinisä oli maavouti Ragvald Halvarinpoika Ram. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

Isä: Ram, Salomon Torsteninpoika

Lapset:
1) Märtha Torstenintytär (katso taulu 66)
2) Margareta Torstendotter (katso taulu 67)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 37 -

6. sukupolvi

Fleming, Anna Johansdotter, Lille / Wildeman (taulusta 16. Isä: Fleming, Johan Henriksson) k. 1545 (ennen).

Peri vanhemmiltaan Tjusterbyn 1545, puoliso linnanpäällikkö Olof Pederinpoika Lille (Wildeman); tämän avion kautta joutui Tjusterby Wildeman-suvulle 2. puoliso Porvoon läänin vouti Matts Larsinpoika (Poitz) Porvoon Tervikistä, mestattiinTukholmassa ennen 1555 Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

1. puoliso Lille / Wildeman, Olof Pedersson Slottsfogde.
Olof: Gebim äktenskapet övergick Tjusterby gård till släkten Wildeman.

Lapset:
1) Anna Olofsdotter (katso taulu 68)

2. puoliso Poitz till Tervik, Matts Larsson k. n. 1553 Tukholma. Länsfogde i Borgå; Porvoon läänin vouti . Kuolinsyy: Mestattiin.
Matts: Han var hemma från Borgå Tervik och bölev avrätta i Stockholm före 1555.


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 38 -

6. sukupolvi

Fleming, Peder (taulusta 16. Isä: Fleming, Johan Henriksson) k. 1562 (ennen).

1. puoliso Karin Håkansdotter, Fleming k. 26.04.1578 Stora Malm, Ruotsi.

Lapset:
1) Lars k. 07.07.1565.
2) Johan k. 26.04.1578 Stora Malm, Ruotsi.
3) Erengisle k. 26.04.1578 Stora Malm, Ruotsi.
4) Margareta k. 26.04.1578 Stora Malm, Ruotsi.
5) Christina (katso taulu 69)
6) Brita (katso taulu 70)
7) Henrik k. 1567 (jälkeen).
8) Erik k. 26.04.1578 Stora Malm, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 39 -

6. sukupolvi

Fleming, Valborg Johansdotter, Stiernkors (taulusta 16. Isä: Fleming, Johan Henriksson)

1. puoliso Stiernkors, Magnus Nilsson s. Ristiniemi. k. 1567 (jälkeen). Vihitty: 1545 (ennen). Perhesuhteet: Tämä oli hänen toinen avioliitto.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 40 -

6. sukupolvi

Fleming, Carin Johansdotter, Hansson Skalm i Finland (taulusta 16. Isä: Fleming, Johan Henriksson)

1. puoliso Skalm, Jakob Hansson, Skalm i Finland s. Paraisten Bollböle. k. 1570 (ennen). Käskynhaltija ?.
Isä: Skalm, Hans
Äiti: N. N., Skalm

Lapset:
1) Elisabeth Johansdotter (katso taulu 71) k. 1584.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 41 -

6. sukupolvi

Fleming, Peder Johansson (taulusta 16. Isä: Fleming, Johan Henriksson) Käskynhaltijana Turun linnassa, porvarioikeuden jäsen 1556.

Peder Johaninpoika toisesta avioliitosta Maarian Friskalan herra sai 23.05.1536 läänityksenä Mervin talon Hattulasta käskynhaltijana Turun linnassa porvarioikeuden jäsen 1556, sinetöi aatelinjoukossa Kustaa I testamentin 1560, oli vaimonsa perintönä saanut maatiloja Ruotsista, jonne hänen leskensä ja lapsensa sittemmin siirtyivät. Puoliso Karin Sparre, haudattu yhdessä neljän lapsensa kanssa Stora Malmin kirkkoon Södermanlannissa, jossa hautataulussa päiväys 26.04.1578, vanhemmat alilaamanni Håkan Andersinpoika Sparre ja Ingrid Knutintytär. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta

1. puoliso Sparre, Karin, Fleming

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 42 -

6. sukupolvi

Fleming, Ivar Joakimsson (taulusta 17. Isä: Fleming, Joakim Henriksson) s. n. 1490. k. 1548 Ösmo (Söd.), Ruotsi (Pargas, Finnland?). Riddare, riksråd, häradshövding.

Ägde Nynäs 1535-48.Tjänade i sin ungdom i främmande länder. Var landsfogde i Kumogårds län 1512, men blev avsatt. Häradshövding i Masku, Virmo och Vehmo härader i Finland 1520. Hövidsman för de tyska hjälptrupperna under befrielsekriget mot Christian II 1523. Riksråd 1523. Amiral för en transportflotta till Gotland 1524. Ståthållare på Kastelholm och Åland 1524-37. Riddare 1528 vid konung Gustafs kröning. Sändebud till Köpenhamn 1532. Lagman i Norrfinland 1533. Amiral för en flotta till Pommern 1534. Beseglade arvsföreningen i Västerås 1544. Levde 1547. Detr sägs att han skall ha bortskurit sigillet på Brömsebro fredsfördrag, med vilket han var missnöjd, samt lät författa en jordebok över sina gods med deras åtkomsthandlingar, som till senare tider fanns på Sundholm. Han bortbytte sin med hustrun ärvda sätesgård Sjöholm i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län till fru Anna Nilsdotter till Vegerboda. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Märta Gottskalksdotter, Fleming k. 1548 (jälkeen).
Isä: Gottskalk Arendsson
Äiti: Sparre, Elin Nilsdotter

Lapset:
1) Lars Ivarsson (katso taulu 72) s. 1521 Uusikirkko, Turun lääni. k. 27.02.1562 Reval, (Tallinna), Eesti. Friherre, ståthållare.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 43 -

6. sukupolvi

Fleming, Erik Joakimsson (taulusta 17. Isä: Fleming, Joakim Henriksson) s. 1487 Pöytyä. k. 14.12.1548 Pöytyä. Riddare, riksråd, amiral; valtaneuvos.

Han ärvde efter sin far vid 8 års åldern Svidja herrgård (tidigare Suitia) i Sjundeå. Vid vuxen ålder blev han en av landets utmärktaste män och var Gustaf Vasas högt betrodde rådgivare i alla angelägenheter, som rörde Finland, samt kallades därför Finlands blomma och pelare. Han var en framstående befälhavare och befriade Finland från danskt välde med hjälp av sitt kavalleri bestående av 2400 ryttare. Han frigjorde bl a Åbo- Viborgs slott samt och Olofsborg. Han slog slutligen den danska flottan vid mynningen av Stockholm. Han adlades för sina bedrifter 1528 under Gustav Vasas kröning. Det var han som egentligen grundade Ekenäs. Han hade Raseborg slottslän i förläning och tyckte att Ekenäs passade bättre som länscentrum än det redan nedgågna Raseborgs slott. Officiellt grundades dock staden av kung Gustav Vasa som utfärdade stadsrättigheter med ett brev daterat 15.12.1546. Han förhjälpte Mikael Agricola till utgivandet av Nya testamentet på finska och har själv författat psalmen nr 382 i gamla svenska psalmboken. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Sparre, Hebla Siggesdotter, Fleming k. 1571.
År 1555 utbröt det krig med Ryssland och kung Gustav Vasa anlände då till Finland för nästan ett års vistelse. Under en färd från Viborg till Åbo besökte han Hebla som hennes gäst på Svidja den 2 och 3 december 1555. Han bekantade då på sin kommande betrodda Klas Fleming, som då var en 20-årig ungdom med friska tag. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Sparre af Rossvik, Sigge Laurentsson
Äiti: Natt och Dag, Kerstin Månsdotter

Lapset:
1) Filippa (katso taulu 73) k. 23.08.1578 Yläne. Perhesuhteet: Hon var ogift, men trolovad med Knut Jönsson Kurck.
2) Klas Eriksson (katso taulu 74) s. n. 1535 Pargas; Parainen. k. 13.04.1597 Pojo, Pohja. Riksråd, riksmarskalk, riddare, friherre.
3) Joakim Eriksson (katso taulu 75) s. 1534. k. 1563. Kammarjunkare.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 44 -

6. sukupolvi

Sluk, Anna Nilsdotter, Lapp (taulusta 19. Äiti: Fleming, Karin Henriksdotter)

1. puoliso Lapp, Henrik Jönsson Slottsfogde, häradshövding.
Han hade utmärkt sig i Gustaf Vasas krig och var en tid fogde på Kastelholms slott. Han adlades 1530. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) Anna Henriksdotter (katso taulu 76)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 45 -

6. sukupolvi

Sluk, Erik Nilsson (taulusta 19. Äiti: Fleming, Karin Henriksdotter)

Han ägde gods i Yläne och Tavastehus, bl a Onnela och Valkiakoski kvarn samt Monittula i Tyrvändö. Han ägde även Russböle som han sålde till Knut Kurki. Han fick dessutom flera andra god genom sitt andra gifte. Trots att han hade det väl förspänt och kunnat sikta in sig på en stabil karriär mot ärornas höjder lik de många riksråden i den inflytelserika och begåvade fleminska mödernesläkten. Hur som hellst var han plötsligt en svuren danskvän och i opposition mot Gustaf Vasa. Han stödde således sin lagliga konung Hans och Kristian i Danmark. Det förefaller som om han anslutit sig till Sören Nordby, den beryktade frälsemannen och plundraren, som var slotsherre på Åbohus, Tavastehus och Raseborg. Sören stupar vid belägringen av Florens 1530 och Eriks egendom konfiskeras pga att "han förrädedeligen rymt ur landet med jutarna". Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Slatte, Anna Gustavsdotter, Sluk
Gammal frälsesläkt, adlig ätt nr 97, numera utdöd. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Slatte, Gustaf
Äiti: Svärd, Brita, Slatte

2. puoliso Vuolle, Anna Matsdotter, Sluk
Isä: Vuolle, Matts Filpusson Vuolteen herra, Ala-Satakunnan tuomari .
Äiti: Bitz, Katarina Klausdotter, Vuolle

Lapset:
1) Nils Eriksson (katso taulu 77) Nämns som frälseman på Grelsby 1537.
2) Agnes Eriksdotter (katso taulu 78)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 46 -

6. sukupolvi

Sluk, N.N. Nilsdotter, Utter (taulusta 19. Äiti: Fleming, Karin Henriksdotter) Lisätietoja: Hon levde ca 1490 i Jomala Ytterby.

Olav Rundt har i Genos 1993 (sida1-5) framfört argument för att hon är dotter till Nils Jönsson Sluk och Karin Fleming. Det framgår nämligen av ett överlåtelksedokument från 24.2.1533 att hennes son Per Månsson ärvde Bastö herrgård efter sin moster Brita Nilsdotter (Sluk). Att sonen Per Månsson ägt Bastö kan även härledas från ett skriftligt besvär 27.5.1651 till Finströms tingsrätt över försäljningen av Bastö år 1616 till Clara Ericis kusin. Affären kallades för ett förhandsarv som Claras son Nils Arvidsson Lietzén försökte omintetgöra pga att affären gjorts då Clara och hennes systrar varit minderåriga. Clara hade således ägt en andel i Bastö som minderårig och var Per Månssons sons bröstarvinge. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Utter, Måns Persson s. 1513 (ennen). k. Finström Bastö. Bonde.
Han levde och verkade på Åland i Jomala Ytterby (enligt Genos 1993:1)

Isä: Utter, Per Olofsson
Äiti: N. N., Utter

Lapset:
1) Ingrid Månsdotter (katso taulu 79)
2) Per Månsson (katso taulu 80) s. 1533 (ennen). k. 1556.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 47 -

6. sukupolvi

Sluk, Brita Nilsdotter (taulusta 19. Äiti: Fleming, Karin Henriksdotter) Perhesuhteet: Hon var troligen gift med frälsemannen Henrik.

Hon var troligen gift med frälsemannen Henrik som var i kungens tjänst som ryttare och återvände från en beskickning till Ryssland sent om sider. Deras son Johan Henriksson fick ärva Britas moster på Cobolstad och ägde därefter 1/3 av detta gods. Harald Tyrilsson Stålhandske köpte denna tredjedel 1580. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Henrik Frälseman, ryttare.
Henrik som var i kungens tjänst som ryttare och återvände från beskickning till Ryssland sent om sider. Deras son var Johan Henriksson fick ärva Britas moster på Cobolstad och ägde därefter 1/3 av dettagods. Harald Tyrilsson Stålhandske köpte denna tredjedel 1580. Lähde: Tiedosto Aimo Ranta


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 48 -

6. sukupolvi

Slang till Balkis i Vemo, Bertil Håkansson (taulusta 21. Äiti: Fleming, Valborg Henriksdotter) k. 1555 (ennen).

1. puoliso Näse på, Anna Olofsdotter, Slang till Balkis i Vemo k. 1563.
Isä: Näse på, Olof Grelsson s. n. 1498.
Äiti: Dufva i Finland, Ebba Jakobsdotter, Näse på s. 1498.

Lapset:
1) Erik Bertilsson (katso taulu 81) k. 14.03.1952 Käkisalmi.
2) Johan
3) Claes Eriksson
4) Henric

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 49 -

6. sukupolvi

Fleming, Inger Andersdotter, Skovgaard (taulusta 24. Isä: Fleming, Anders Joakimsson)

1. puoliso Skovgaard, Olof

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 50 -

6. sukupolvi

Fleming, Anna Andersdotter, Reventlow (taulusta 24. Isä: Fleming, Anders Joakimsson)

1. puoliso Reventlow, Jakob Knudsen

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 51 -

6. sukupolvi

Fleming, Tale Andersson (taulusta 24. Isä: Fleming, Anders Joakimsson) k. 1547 (ennen).

1. puoliso Hartvigsen, Emmike, Fleming k. 1547 (jälkeen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 52 -

6. sukupolvi

Fleming, Karen Hermansdotter, Skeel (taulusta 28. Isä: Fleming, Herman Joakimsson)

1. puoliso Skeel, Anders

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 53 -

6. sukupolvi

Fleming, Anna Hermansdotter, Navl (taulusta 28. Isä: Fleming, Herman Joakimsson)

1. puoliso Navl, Jörgen k. n. 1505.

2. puoliso Kaas, Nils

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 54 -

6. sukupolvi

Fleming, Inger Hermansdotter, Juel (taulusta 28. Isä: Fleming, Herman Joakimsson)

1. puoliso Juel, Enevold

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 55 -

6. sukupolvi

Fleming, Jakob Hermansson (taulusta 28. Isä: Fleming, Herman Joakimsson) k. 1544. Lisätietoja: Genom hans död utdog ätten på svärdsidan.

1. puoliso Juel, Maren Mogensdotter, Fleming k. 05.09.1592.

Lapset:
1) Anna Jakobsdotter (katso taulu 82) s. 1544. k. 13.11.1570.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 56 -

6. sukupolvi

Fleming, Anna Hermansdotter, Skovgaard (taulusta 28. Isä: Fleming, Herman Joakimsson)

1. puoliso Skovgaard, Jörgen k. 1537.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 57 -

7. sukupolvi

Fleming, Margareta, Rääf i Finland (taulusta 33. Isä: Fleming, Erik Hermansson) k. 1577 (jälkeen).

1. puoliso Rääf i Finland, Erik Andersson Vouti.

2. puoliso Rääf i Finland, Erik Andersson till Sjölax

Lapset:
1) Anna Eriksdotter (katso taulu 83) k. 1606 (jälkeen). Lisätietoja: Eli vielä 1606.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 58 -

7. sukupolvi

Fleming, Per (taulusta 33. Isä: Fleming, Erik Hermansson) k. 03.03.1560.

1. puoliso Ram, Margareta Torstendotter, Fleming Vihitty: 1557.
Isä: Ram, Torsten Salomonsson Slottsfogde; linnavouti.
Äiti: Fleming, Brita Johansdotter, Balk

Lapset:
1) Brita (katso taulu 84) k. 1614 ??.
2) Kerstin (katso taulu 85)
3) Henrik
4) Erik
5) Elin (katso taulu 86) k. 1608.

2. puoliso Margareta Nilsdotter, Fleming k. 09.00.1558. Vihitty: 1557.
Isä: Muurla, Nils
Äiti: Finne, Elin Stensdotter, Muurla
Lapset:
1) Lars s. 10.08.1558. k. 1558.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 59 -

7. sukupolvi

Fleming, Elin Eriksdotter, Kröpelin / Gröp (taulusta 33. Isä: Fleming, Erik Hermansson) k. 1557.

1. puoliso Kröpelin / Gröp, Henrik Vihitty: 1539 (ennen).

Lapset:
1) Margareta Henriksdotter (katso taulu 87)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 60 -

7. sukupolvi

Fleming, Anna (taulusta 33. Isä: Fleming, Erik Hermansson)

1. puoliso Matts Simonsson k. 1587 (jälkeen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 61 -

7. sukupolvi

Fleming, Cecilia (taulusta 33. Isä: Fleming, Erik Hermansson)

1. puoliso Göran Andersson

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 62 -

7. sukupolvi

Fleming, Herman Persson (taulusta 34. Isä: Fleming, Peder Hermansson) k. 25.03.1583 Villnäs. Riksråd, krigsöverste, amiral.

Han var Gustav Vasas trogne tjänare och bl a Finlands krigsöverste, slottskommendant över Tavastehus, Reval och Viborg samt kungens befallningshavande i Finland. Ägde Villnäs herrgård. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gertrud Håkansdotter, Fleming k. 10.12.1585 Askainen. Vihitty: 29.12.1544 Tukholma.
Isä: Hand, Håkan Pedersson
Äiti: Tun, Kristiina Håkansdotter, Hand

Lapset:
1) Lars Hermansson (katso taulu 88) k. 1602. Ståthållare.
2) Erik Hermansson Lisätietoja: Kuoli nuorena.
3) Clas Hermansson (katso taulu 89) k. 1616 Mynämäki. Ståthållare.
4) Magnus (katso taulu 90) k. 07.09.1580.
5) Elin Hermansdotter (katso taulu 91) s. 1553. k. 16.01.1603 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 63 -

7. sukupolvi

Fleming, Karin Persdotter, Stålarm (taulusta 34. Isä: Fleming, Peder Hermansson) k. 1564 (ennen).

1. puoliso Stålarm, Erik Olofsson Häradshövding.
Svensk adlig ätt nr 32.

Isä: Stålarm, Olof Eriksson
Äiti: N.N. Jönsdotter, Stålarm

Lapset:
1) Svante Eriksson (katso taulu 92)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 64 -

7. sukupolvi

Fleming, Magdalena, Finne (taulusta 34. Isä: Fleming, Peder Hermansson) k. 1546 (jälkeen).

On jossain virheellisesti mainittu Margareta nimellä.

1. puoliso Finne, Sten Henriksson, Renhuvud k. 1539.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 65 -

7. sukupolvi

Fleming, Kristina (taulusta 34. Isä: Fleming, Peder Hermansson) k. 05.12.1573 Karuna.

1. puoliso Henrik Simonsson k. 1570.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 66 -

7. sukupolvi

Örneram, Märtha Torstenintytär, Ram (taulusta 36. Äiti: Fleming, Brita Johansdotter)

1. puoliso Ram, Ragvald Halvarsson

Lapset:
1) Margareta Ragvaldintytär (katso taulu 93)
2) Hans Ragvaldsson (katso taulu 94)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 67 -

7. sukupolvi

Ram, Margareta Torstendotter, Fleming (taulusta 36. Äiti: Fleming, Brita Johansdotter)

1. puoliso Fleming, Per k. 03.03.1560. Vihitty: ??.
Isä: Fleming, Erik Hermansson Asemies 1520, pormestari Turussa 1522 - 1532.
Äiti: Anna Engelbrechtsdotter, Fleming

Lapset:
1) Brita (katso taulu 84) k. 1614 ??.
2) Kerstin (katso taulu 85)
3) Henrik
4) Erik
5) Elin (katso taulu 86) k. 1608.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 68 -

7. sukupolvi

Wildeman, Anna Olofsdotter, Dufva (taulusta 37. Äiti: Fleming, Anna Johansdotter)

1. puoliso Dufva, Peder k. 1562 (jälkeen).
Isä: Dufva, Nils
Äiti: Diekn, Suneva, Dufva

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 69 -

7. sukupolvi

Fleming, Christina, Cruus af Edeby (taulusta 38. Isä: Fleming, Peder)

1. puoliso Cruus af Edeby, Anders Larsson k. 26.06.1591.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 70 -

7. sukupolvi

Fleming, Brita, Persson Ållongren i Finland (taulusta 38. Isä: Fleming, Peder)

1. puoliso Persson Ållongren i Finland, Ture k. 1575.

2. puoliso Fincke, Sten Gustavsson k. 10.11.1599. Vihitty: 1579 (ennen).
Isä: Fincke, Gustav Gödikinpoika s. 1510.
Äiti: Märta Stenintytär, Fincke

Lapset:
1) Karin (katso taulu 95)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 71 -

7. sukupolvi

Skalm, Elisabeth Johansdotter, Mjöhund (taulusta 40. Äiti: Fleming, Carin Johansdotter) k. 1584.

1. puoliso Mjöhund, Bertil Göransson k. 1580 Viipuri ?.

Lapset:
1) Margareta Bertilsdotter (katso taulu 96) k. 1614 (jälkeen).

Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 97) k. 1637.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 72 -

7. sukupolvi

Fleming, Lars Ivarsson (taulusta 42. Isä: Fleming, Ivar Joakimsson) s. 1521 Uusikirkko, Turun lääni. k. 27.02.1562 Reval, (Tallinna), Eesti. Friherre, ståthållare.

Övertog Nynäs efter fadern. Studerade i Tyskland 1540. Sändebud till danska hovet 1553. Ståthållare på Viborg 1556. Amiral över flottan till Reval 1556. Häradshövding på Åland 1556. I slottsloven i Stockholm 1559. Bevistade riksdagen i Stockholm 1560 och i Arboga 1561. Riddare vid konung Erik XIV:s kröning 1561. Friherre till Nynäs vid samma tillfälle. Ståthållare på Reval och över Estland 1561. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Brita Larsdotter, Fleming k. 1574. Vihitty: 04.08.1549 Penningby, Länna, Stockhom.
Isä: Tre Rosor, Lars Toresson
Äiti: Gyllenstierna, Kerstin Eriksdotter

Lapset:
1) Elin Larsdotter (katso taulu 98) k. 1586 haudattu 23.02.1584 Västeråker, Uppsala, Ruotsi. Övertog Nynäs efter faders död.
2) Ivar s. 1553. k. 05.01.1569 Tukholma. Friherre.
Ägde Sundholm. Med honom utgick denna friherrliga ättgren på svärdssidan. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 73 -

7. sukupolvi

Fleming, Filippa, Kurck (taulusta 43. Isä: Fleming, Erik Joakimsson) k. 23.08.1578 Yläne. Perhesuhteet: Hon var ogift, men trolovad med Knut Jönsson Kurck.

1. puoliso Kurck, Knut Jönsson
Svensk friherrlig ätt nr 16.


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 74 -

7. sukupolvi

Fleming, Klas Eriksson, Fleming till Vik (taulusta 43. Isä: Fleming, Erik Joakimsson) s. n. 1535 Pargas; Parainen. k. 13.04.1597 Pojo, Pohja. Riksråd, riksmarskalk, riddare, friherre.

I december 1556 utnämndes han till chef för kungens stridsförband i Finland, "Savon suksimiehet" (Savolax skidtrupp). 1560 ärvde han av sin mor Svidja och började sköta gården, där han levde nästan hela sitt liv. Han blev den tiden mes inflyteslerika person och kungens anförtrodda i Finland. Han var rätt egensinnig, rå och energisk till sinnelaget och det var endast få vänner som vågade närma sig honom. Han blev riddare 1561 under kund Erik XIVs kröning. Han blev friherre 1569, amiral 1587, överbefälhavare 1591 i kriget mot Ryssland, marskalk 1594. Han var Johan III:s stora gunstling och blev i strid med det svenska adelskapet. Efter kungens död 1592 uppstod det stridigheter mellan den katolska kung Sigismund (Johan III:s son) och Hertig Karl (Gustav Vasas ungsta son). Han tog part för Sigismund. En konsekvens av dessa överklassens stridigheter var bondeupproret i Österbotten, det sk klubbekriget. Han ledde 1597 klubbekrigets huvudstrider i Santavuori, där bönderna led en blodig förlust. Det berättas att en häxa från norr hade förbannat honom som hämnd. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto 1556 Kustaa Vaasa määrää hänet Savon suksimiesten päälliköksi. 1560 Eerikin kruunauksessa hänet lyödään ritariksi ja nimitetään valtaneuvokseksi. 1562 Toimii vähän aikaa Pärnun käskynhaltijana. Nimitetään Etelä-Suomen laamanniksi. 1564 Taistelee tanskalaisia vastaan. Hänestä tulee vähäksi aikaa laivaston amiraali. 1569 Siirtyy Juhana III:n leiriin. Juhana korottaa Flemingin Viikin vapaaherraksi. Hän toimii sotaeverstinä Norjassa. Nimitetään valtakunnan yliamiraaliksi. 1572 Fleming toimii Eerikin vartioinnin ylivalvojana. 1573 Menee 1. marraskuuta naimisiin Ebba Stenbockin kanssa. 1574 Juhana määrää Flemingin Viipurin linnan päälliköksi. 1576 Flemingiltä otetaan Etelä-Suomen laamanninvirka pois. 1591 Saa Pohjanmaan tuomariviran. Nimitetään armeijan ylipäälliköksi sekä Suomen ja Viron ylimmäksi käskynhaltijaksi. Hänestä tulee myös valtakunnanmarski. 1592 Välit Kaarle-herttuan kanssa huononevat. 1593 Kukistaa talonpoikaiskapinan Hämeessä. Kuningas Sigismund vahvistaa ylipäällikön ja Suomen ja Viron ylikäskynhaltijan virat. 1595 Rauha Venäjän kanssa. Fleming alkaa toimia välittämättä herttuasta ja valtaneuvostosta. 1596 Nuijasota puhkeaa. 1597 Fleming kuolee. Alkaa liikkua kertomuksia siitä, kuinka pohjalainen noita oli kostoksi hänet kironnut. Lähde: Kansallinen elämäkerrasto Klaus Fleming edusti niin kutsuttua "Suitian ja Kuitian sukuhaaraa", joka saattoi kerskuaäheisillä sukuyhtyksillä kuningashuoneeseen. Lähde: "Sopeutuvat, neuvottelevat kapinalliset" Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470-1620. Anu Lehtinen, 2007 Vuonna 1562 kylän Klaavola ja Saksala talot joutuivat aluksi perintörälssitilan luontoisina (so. talonpoikien säilyttäessä sukuoikeutensa) Klaus Flemingin lampuodeiksi. Kylän täysveroluku lisättiin pian yhdestä puoleentoista, jolloin Saksalle tuli yhdeksän kyynärää ja Klaavolalle 18 kyynärän osuus, mikä merkitsi maakirjaverorasi-tuksen vastaavaa kasvua. Klaavolan isäntänä oli aluksi Lauri Niilonpoika hänen poikansa Matin viljellessä Saksaa. Verolukujen muutoksen yhteydessä 1570 merkittiin Klaavon uudeksi viljelijäksi edeltäjän toinen poika Erkki. Vuosisadan loppuun saakka veroluetteloissa toistuvat samat vakiintuneet talonpoikaisnimet siitä huolimatta, että kymmenysten maksajina, so. tosiasiallisina viljelijöinä luetellaan myös muita miehiä. Talot poistettiin v. 1585 kruunun maakirjasta ja lisättiin vastaavasti rälssiluet-teloon. Seuraavana vuonna ne eivät suorittaneetkaan edes apuveroksi muilta talonpojilta kannettua tynnyrillistä viljaa. Valloitettuaan v. 1599 Suomen Sigismund-kuninkaan kannattajilta Kaarle-herttua takavarikoi edesmenneen Suomen käskynhaltija Klaus Flemingin maaomaisuuden, jolloin Hyökkälän rälssitalonpojatkin alistettiin marskin entisessä pääkar-tanossa Siuntion Suitiassa asuvan kruunun asettaman lampuotivoudin johtoon. Omistajan vaihdoksen yhteydessä on veroluettelon nimitiedot korjattu ajan tasalle. Viljelijöiksi on Klaavolaan merkitty Erkki Erkinpoika ja Saksaan Matti Jaakonpoika. VA 2994:58; 3046:28, 30; Ramsay, emt., s. 227. VA 3101:2v; 3150:2v, 7. Lähde: Suur Tuusulan historia I s. 281

1. puoliso Stenbock, Ebba Gustafsdotter, Fleming k. 08.03.1614 Ruotsi. Vihitty: 01.11.1573 Tukholma.
Ebba: Hon var kung Gustav Vasas svägerska (syster till kungens tredje hustru, drottning Catharina Stenbock; Kustaa Vaasan kolmannen vaimon sisar). Efter sin makes död 1597 ledde hon Åbo slotts försvarsstrider mot Hertig Karls trupper, men måste ge upp slottet 23.9.1597. Det säg att Hertig Karl hade öppnat Klas Flemings kista och tagit i hans skägg och sagt högljutt att "om du varit vid liv hade ditt huvud inte varit så stadigt på plats". Ebba svarade till detta att "om min bortgånga make hade varit vid liv hade er furstiga höghet aldrig kunnat komma in hit". Hertig Karl förde sedan Ebba och andra adelsdamer till Stockholm. Albert Edelfelt har förevigat denna episod. Hon återfick 1602 av Hertig Karl de tidigare konfiskrade Svidja egendomarna. Albert Edelfeltin maalauksessa "Kaarle-herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista" 1872. Maalaus on Turun linnassa. Kuninkaan asemaa puolustanut Suomen käskynhaltija, marski ja valtakunnanamiraali Klaus oli kuollut 1597 keväällä. Leski Ebba Stenbock oli miehensä kuoltua johtanut linnan puolustusta Kaarle-herttuaa vastaan, mutta joutunut luovuttamaan kun apujoukkoja ei tullut. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Nainen politiikassa Esimerkiksi Turun linna oli tärkeä valtakeskus, jossa aatelisrouva saattoi ratkoa hallinnonkin asioita miehensä poissaollessa tai tämän kuoltua. Kuuluisin esimerkki lienee rouva Ebba Stenbock. Miehensä, Klaus Flemingin kuoltua vuonna 1597 hän osallistui Turun linnan puolustukseen kruununtavoittelija Kaarle-herttuaa vastaan. Turun Yliopiston tiedotteen väitöksestä: "Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset. Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470-1620". Anu Lahtinen. (26.06.2007)

Isä: Stenbock, Gustav Olofsson
Äiti: Leijonhufvud, Kristina Eriksdotter, Stenbock

Lapset:
1) Gustaf Klasson k. 1583 Rydboholm, Sverige. Friherre.
2) Erik Klasson k. haudattu Pargas kyrka. Friherre. Perhesuhteet: Dog som barn och begravdes i Pargas kyrka.
3) Karin Klasdotter (katso taulu 99) k. 04.05.1649 Länna, Sverige. Friherrinna; vapaaherratar.
4) Hebla Klasdotter (katso taulu 100) k. 01.02.1639 Österåker (Tuna), Stockholm. Lisätietoja: Svidja övergick till maken efter att systerns makes Erik Bielkes bortgång 1637.
5) Margareta Klasdotter k. 1599 haudattu Stockholms storkyrka.
6) Johan Klasson s. 1579. k. 10.11.1599 Turku. Kammarjunkare, friherre.
Han var faderns enda lagliga son och han fungerade som kung Sigismunds kammarjunkare i Polen. Han övertog Svidja godset som 19-åring. Som ett resultat av det 30-åriga kriget mellan Sigismund och Hertig Karl om kungatronen i Poland och Sverige lät Hertig Karl straffa Klas Flemings familj genom offentlig avrättning av hans enda lagliga son Johan på Åbo torg 10.11.1599. Familjen Flemings all egendom i Finland konfiskerades och förklarades tillhöra den svenska staten. Hertig Karls trupper rövade dessutom Svidja herrgårds lösöre och förstörde fastigheter på gården. Med honom utgick på svärdsidan denna friherrliga ätt. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

2. puoliso vaimo tuntematon, Fleming till Vik
Lapset:
1) Olof k. 10.11.1599 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 75 -

7. sukupolvi

Fleming, Joakim Eriksson (taulusta 43. Isä: Fleming, Erik Joakimsson) s. 1534. k. 1563. Kammarjunkare.

Åtföljde en beskickning till Ryssland 1556. Kammarjunkare hos hertig Erik. Bevistade riksdagen i Stockholm 1560 och i Arboga 1561. Avgick jämte Nils Krumme på en beskickning till Livland 1563 och nämnes icke senare. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Agda Persdotter, Fleming Vihitty: 1561.
Agda: Hon var konung Eriks forna älskarinna och kallad Charitas.

Isä: Peder, Klementsson i Porten

Lapset:
1) Anna (katso taulu 101) s. n. 1562. k. 1608 (ennen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 76 -

7. sukupolvi

Lapp, Anna Henriksdotter, Gyllenflög (taulusta 44. Äiti: Sluk, Anna Nilsdotter)

Hon fick ett ett högdramatiskt liv med tre giftermål som i tur och ordning satte henne som mer eller mindre ståthållarefru på Kastelhom. Därtill hade hon strider med kungamakten om sina gods i Germundö, Haga och Hulta. Ytterligare fick hon bekymmer med sina döttrar som inte förföll sig ärliga. Hon dog utblottad som inhysing hos sin dotter i första giftet. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gyllenflög, Henrik Persson k. 1555. Slottsfogde på Kastelholm. Vihitty: ??.
Åländsk frälsesläkt.


2. puoliso Westgöte, Joen k. 1563. Slottsfogde på Kastelholm.

3. puoliso Stålhandske, Harald Tyrilsson k. 1602 Stockholm. Slottsfogde på Kasteholm. Vihitty: n. 1567. Perhesuhteet: Gifta ca 1567.
Ägde Germundö i Saltviks på Åland, som han fick genom sitt gifte. Han var fogde på Kastelholm med brodern Joen Stålhandske. Han adlades 1578 och fick därmed samma vapen som brodern förut erhållit. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 77 -

7. sukupolvi

Sluk, Nils Eriksson (taulusta 45. Isä: Sluk, Erik Nilsson) Nämns som frälseman på Grelsby 1537.

1. puoliso Lapp, N. N. Henriksdotter, Sluk
Isä: Lapp, Henrik Jönsson
Äiti: Slate, Ingeborg, Lapp

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 78 -

7. sukupolvi

Sluk, Agnes Eriksdotter (taulusta 45. Isä: Sluk, Erik Nilsson)

1. puoliso Henrik Persson Han var ofrälse och hemma från Judikkala, aateliton ja kotoisin Jutikkalasta.
Jutikkala on kartano Sääksmäellä (nykyisellä Valkeakoskella)


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 79 -

7. sukupolvi

Utter, Ingrid Månsdotter (taulusta 46. Äiti: Sluk, N.N. Nilsdotter)

Hon tillhörde en äldre släkt Utter från Bastö i Finströms socken på Åland, efter vilken dotterdottersonen upptog släktnamnet. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Simon Bonde på Lumparby i Åland.

Lapset:
1) Elin Simonsdotter (katso taulu 102) k. 1506.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 80 -

7. sukupolvi

Utter, Per Månsson (taulusta 46. Äiti: Sluk, N.N. Nilsdotter) s. 1533 (ennen). k. 1556.

Han levde och verkade på Åland i Jomala Ytterby och tillhörde den släkt där släktnamnet Utter har förekommit. Han tog över Bastö herrgård efter sin mors syster Brita Nilsdotter med överlåtelsedokumentet från 24.2.1533. Han inlöste senare de övriga arvtagarnas andelar i herrgården. Fast han ursprungligen torde ha varit ofrälse, ägde han godset med frälserätt. Moster Brita hade varit gift första gången, med Bastö ägaren frälsemannen Erik Andersson, och andra gången med Nils Gudmundson, som fick frälsebrev i samband med giftermålet. Hon hade inga egna barn. (enligt Genos 1993:1).

1. puoliso Anna Eriksdotter, Utter k. 1585.
Hon var bondedotter från Björnhufvud i Eckerö. Hon fick som änka år 1561 frälserätten bekräftad av Erik XIV. Hon hade tre söner och fem döttrar. (enligt Genos 1993:1).

Lapset:
1) Måns Persson (katso taulu 103) Sekreterare hos Erik XIV.
2) Eric Persson (katso taulu 104) Lisätietoja: Han levde ännu 1604, men var död 1614.
3) Staffan Persson k. 1585.
4) Valborg Persdotter
5) Margareta Persdotter
6) Brita Persdotter
7) N.N. Persdotter
8) N.N. Persdotter

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 81 -

7. sukupolvi

Slang till Melkkilä, Erik Bertilsson (taulusta 48. Isä: Slang till Balkis i Vemo, Bertil Håkansson) k. 14.03.1952 Käkisalmi.

1. puoliso Karin Eriksdotter, Slang till Melkkilä k. 1622.

Lapset:
1) Erik
2) Hebla (katso taulu 105) s. 1548.
3) Klaus Eriksson s. 1558 Perniö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 82 -

7. sukupolvi

Fleming, Anna Jakobsdotter, Ulfeld (taulusta 55. Isä: Fleming, Jakob Hermansson) s. 1544. k. 13.11.1570.

1. puoliso Ulfeld, Jakob k. 08.10.1593. Vihitty: 1562.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 83 -

8. sukupolvi

Anna Eriksdotter, Brand (taulusta 57. Äiti: Fleming, Margareta) k. 1606 (jälkeen). Lisätietoja: Eli vielä 1606.

1. puoliso Brand, Joakim Didriksson k. 1623. Amiraali, useiden linnojen taloudenhoitaja. Vihitty: 08.10.1581.
Jaakko Brand oli luultavasti juuriltaan saksalainen, mutta toimi aluksi Turun porvarina, kunnes ryhtyi kruunun palvelukseen naituaan Muurlan rälssimies Olavi Hanssinpojan leski tyttären. Jaakko Brandin elämäntyö tapahtui P. Renvallin (Kuninkaanmiehiä ja kapinallisia) mukaan Itä-Suomessa Savonlinnassa ja Käkisalmessa, jossa hän hoiti linnojen taloutta noin 30 vuotta ja sai lopuksi palveluistaan rälssikirjan ja vaakunan jossa oli kaksi kekälettä ristissä. Kaarle herttuan noustua valtaan, hänet pidätettiin ja vietiin Tukholmaan mutta vapautettiin. Hänen pojistaan Henrik nousi Kaarle herttuan luottomieheksi. Brand, Jaakkima Didrikinpoika (k. 1623), suomalainen soturi, Muurilan herra (Uskelassa), otti kunnialla osaa Eerik XIV:n ja Juhana Ill:n sotiin, oli 1576 Savonlinnan linnueessa, seurasi 1580 Pontus de la Gardieta sillä retkellä, jolla Käkisalmi voitettiin, ja määrättiin Lauri Torste-ninpoika Ramin kanssa valloitetun linnan päälliköksi. Samaan aikaan (1581) hän aateloitiin sillä ehdolla, että, jos venäläiset valloittaisivat Käkisalmen takaisin, hän kadottaisi aatelisarvonsa. Käkisalmen isäntänä ja Laatokassa olevan sotalaivaston päällikkönä B. sitten mainitaan niin kauan kuin linna oli suomalaisten hallussa, v:een 1597. Taisteli 1599 Arvi Stålarmin kanssa Turun linnassa Kaarle herttuata vastaan, mutta vältti kuitenkin sen kuolemantuomion, joka silloin tuli niin monen Suomen herran osaksi. B:sta polveutuu aatelinen Brand-suku Ruotsissa ja Suomessa. Hänen poikansa olivat Juhana B., Savonlinnan isäntä, k. 1644, ja Henrik B., joka oltuansa Sigismundin kamaripalvelijana, palasi kotimaahan, 1605 oli "väliaikaisena sotaeverstinä Suomessa", mutta samana vuonna Kirkholman taistelussa joutui puolalaisten vangiksi ja vietiin Krakovaan, jossa muka karkulaisena mestattiin. Kustavi Grotenfelt, professori Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909

Isä: Brand, Dirik
Äiti: ??, Brand

Lapset:
1) Johan (katso taulu 106) k. 1652 ( ehkä 1644 ?). Savonlinnan linnanpäällikkö, Slottshauptman.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 84 -

8. sukupolvi

Fleming, Brita (taulusta 58. Isä: Fleming, Per) k. 1614 ??.

1. puoliso Stierna, Erik Mårtensson k. n. 1600.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 85 -

8. sukupolvi

Fleming, Kerstin, Stråle / Grip (taulusta 58. Isä: Fleming, Per)

1. puoliso Stråle / Grip, Christoffer Andersson s. 1518. k. 16.05.1599 Kalmar, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 86 -

8. sukupolvi

Fleming, Elin, Agricola (taulusta 58. Isä: Fleming, Per) k. 1608.

1. puoliso Agricola, Christian s. 11.12.1550 Turku. k. 02.00.1586 Tallinna, Eesti. Vihitty: 1583.

2. puoliso Stålarm, Hans Johansson Vihitty: 17.11.1588.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 87 -

8. sukupolvi

Gröp, Margareta Henriksdotter, Ljuster (taulusta 59. Äiti: Fleming, Elin Eriksdotter)

1. puoliso Ljuster, Bertil Eriksson k. 1598.
Isä: Erik
Äiti: Margareta Jönsdotter

Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 107) k. 1625 (ennen).
2) Erik Bertilsson (katso taulu 108) k. 08.00.1641 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 88 -

8. sukupolvi

Fleming, Lars Hermansson (taulusta 62. Isä: Fleming, Herman Persson) k. 1602. Ståthållare.

Ägde Villnäs. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa.

1. puoliso Horn af Kanckas, Anna Henriksdotter, Fleming k. 1602. Vihitty: 08.09.1584.
Isä: Horn af Kanckas, Henrik Klasson s. 1512.
Äiti: Stålarm, Elin Arvidsdotter, Horn af Kanckas

Lapset:
1) Kerstin Larsdotter (katso taulu 109) k. 1641.
2) Anna Larsdotter (katso taulu 110) k. 1632.
3) Margareta Larsdotter (katso taulu 111)
4) Clas Larsson (katso taulu 112) s. 03.00.1592 Askainen. k. 16.07.1644 Femern, Saksa. Amiral, riksråd, överståthållare i Stockholm.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 89 -

8. sukupolvi

Fleming, Clas Hermansson (taulusta 62. Isä: Fleming, Herman Persson) k. 1616 Mynämäki. Ståthållare.

1. puoliso Horn, Elin Henriksdotter, Fleming k. 1609 (ennen).
Isä: Horn af Kanckas, Henrik Klasson s. 1512.
Äiti: Stålarm, Elin Arvidsdotter, Horn af Kanckas

Lapset:
1) Herman Klasson (katso taulu 113) s. 18.06.1579. k. 1652 haudattu 11.08.1652 Askainen.
2) Bo Klasson s. 1580.
3) Elin Klasdotter (katso taulu 114) s. 1581. k. 1654.
4) Henrik Klasson (katso taulu 115) s. 15.08.1584 Lofta, Kalmar, Ruotsi. k. 07.11.1650 Tukholma. Ämbetsman, Ståthållare över Viborgs och Nyslotts fästningar och län 1617. Ammatinlisäyksiä: Mietoisten Lehtisen ym. herra, sotaneuvos.

2. puoliso Rappe von, Dorotea, Fleming

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 90 -

8. sukupolvi

Fleming, Magnus (taulusta 62. Isä: Fleming, Herman Persson) k. 07.09.1580.

1. puoliso Elin Torstendotter, Fleming

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 91 -

8. sukupolvi

Fleming, Elin Hermansdotter (taulusta 62. Isä: Fleming, Herman Persson) s. 1553. k. 16.01.1603 Helsinki.

1. puoliso Stålarm, Arvid Eriksson k. 05.00.1620. Vihitty: 09.07.1579.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 92 -

8. sukupolvi

Stålarm, Svante Eriksson (taulusta 63. Äiti: Fleming, Karin Persdotter)

1. puoliso Gyllenmåne, Brita Margareta Goransdotter, Stålarm
Isä: Gyllenmåne, Göran Hansson
Äiti: Metta Tonnesdotter, Gyllenmåne

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 93 -

8. sukupolvi

Ram, Margareta Ragvaldintytär, Gyllenhierta (taulusta 66. Äiti: Örneram, Märtha Torstenintytär)

1. puoliso Gyllenhierta, Christer Nilsson k. 1620 ennen.
Isä: Nils Svensson
Äiti: Spurila af, Cecilia Kristontytär

Lapset:
1) Henrik Christersson (katso taulu 116)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 94 -

8. sukupolvi

Ram, Hans Ragvaldsson (taulusta 66. Äiti: Örneram, Märtha Torstenintytär)

1. puoliso Rakel Mårtensdotter, Ram k. 1640 Porin maaseurakunta.

Lapset:
1) Hans (katso taulu 117) Majuri.
2) Märta (katso taulu 118)
3) Brita (katso taulu 119)
4) Carl s. 06.07.1636 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 95 -

8. sukupolvi

Fincke, Karin, Tawast (taulusta 70. Äiti: Fleming, Brita)

1. puoliso Tawast, Ivar Arvidinpoika Vihitty: 1596.
Isä: Tawast, Arvid Henrikinpoika
Äiti: Margareta Martintytär, Tawast

Lapset:
1) Margareta
2) Margaretha (katso taulu 120)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 96 -

8. sukupolvi

Mjöhund, Margareta Bertilsdotter, Stålarm (taulusta 71. Äiti: Skalm, Elisabeth Johansdotter) k. 1614 (jälkeen).

1. puoliso Stålarm, Ture Johansson k. 1597. Ryttmästare. Vihitty: 1581 (ennen).
Isä: Stålarm, Johan Olofsson
Äiti: Ållongren, Ragnhild Persdotter, Stålarm

Lapset:
1) Anna Thuresdotter (katso taulu 121)
2) Ingeborg Turesdotter (katso taulu 122)

2. puoliso Ekelöf, Bertil Henriksson s. Sibbo, Sipoo. k. 1603. Ryttmästare.

3. puoliso N.N. Mickelsson Ryttmästare för finska adelsfanan.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 97 -

8. sukupolvi

Stålarm, Elisabet (taulusta 71. Äiti: Skalm, Elisabeth Johansdotter) k. 1637.

1. puoliso Lemnius, Stefan Vihitty: n. 1612.
Isä: Lemnius, Wihelm s. 1529 Zeeland, Hollanti.
Äiti: N.N., Lemnius

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 123) s. 1612. k. 05.00.1681.
2) Helena (katso taulu 124) s. 1614. k. 21.05.1653.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 98 -

8. sukupolvi

Fleming, Elin Larsdotter, Bielke (taulusta 72. Isä: Fleming, Lars Ivarsson) k. 1586 haudattu 23.02.1584 Västeråker, Uppsala, Ruotsi. Övertog Nynäs efter faders död.

1. puoliso Bielke, Claes Nilsson s. 1544 Bettna, Södemanland, Ruotsi. k. 08.00.1623 Västeråker, Uppsala, Ruotsi. Ståthållare, riksråd. Vihitty: 31.10.1574 Tukholma.
Han verre till Nynäs samt Kurö i Teda socken, och Bjelkesta i Giresta socken, båda i Uppsala län, Rävelsta i Altuna socken, Västmanlands län, Penningby i Länna socken, Stockholms län, Sundholmen i Horreds socken, och Sämsholm i Säms socken, båda i Älvsborgs län. Student i Wittenberg 1562 och i Greifswald 1563. Tillfångatagen av danskarna i Holstein 1565, utväxlad 1570. Sändebud till Lübeck, Hamburg, hertigen av Alba, Spanien, Frankrike och till Ostfriesland 1571. Sändebud till Polen 1572. Ståthållare på Kronoberg 1576. Sändebud till kejsaren 1579. Riksråd 1585. Kommissarie vid gränsförhandlingar med Ryssland 1585, 1586 och 1589. Erhöll Limingo socken, i Finland i förläning 1586 (halva socken,) och 1595 (andra hälften). Friherre 1594 vid konung Sigismunds kröning. Fick Altuna socken, i förläning 1595. Guvernör för hertig Johan av Östergötland 1597. Ståthållare över Stockholm 1598. Fängslad av hertigen 1598. Satt i fängelse på Gripsholm. 1598-1600. Anklagad inför ständerna i Linköping 1600 och jämte de övriga rådsherrarna utförd till avrättsplatsen men benådad. Fången på Kastelholm 1600-05. Anklagad inför ständerna i Stockholm 1605. Satt fången i Nyköping 1605-06. Förvisad ur landet 1606. Vistades i Danmark 1606-16. Återkallad 1615. Återfick större delen av sina gods genom kungligt brev 1616. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Bielke, Nils Pedersson
Äiti: Hogenskild, Anna, Bielke

Lapset:
1) Erik Claesson (katso taulu 125) k. 22.12.1638.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 99 -

8. sukupolvi

Fleming, Karin Klasdotter, Bielke (taulusta 74. Isä: Fleming, Klas Eriksson) k. 04.05.1649 Länna, Sverige. Friherrinna; vapaaherratar.

Svidja övergick till maken efter moders död 1614.

1. puoliso Bielke, Erik Claesson k. 22.12.1638. Vihitty: 11.06.1620 Strömsholm, Sverige.
Erik: Svensk adlig ätt nr 8. Blev, ehuru friherre, introducerad 1625 å ättens vägnar under nr 8 i dåvarande riddarklassen. Han hörde till konung Sigismunds anhängare och rymde därför ur riket 1598. Återkom 1607 till Stockholm och insattes i fängelse till 1610, då han landsförvistes. Kom 1613 till Finland, där han blev fängslad och förd till Stockholm. Blev benådad 1617 och återvände till fäderneslandet 1619. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Bielke, Claes Nilsson s. 1544 Bettna, Södemanland, Ruotsi. Ståthållare, riksråd.
Äiti: Fleming, Elin Larsdotter, Bielke Övertog Nynäs efter faders död.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 100 -

8. sukupolvi

Fleming, Hebla Klasdotter, Banér (taulusta 74. Isä: Fleming, Klas Eriksson) k. 01.02.1639 Österåker (Tuna), Stockholm. Lisätietoja: Svidja övergick till maken efter att systerns makes Erik Bielkes bortgång 1637.

Svidja, by med vårdanstalt i Sjundeå, Nyland, suomeksi Suitia.

1. puoliso Banér, Peder Gustavsson s. 28.06.1588 Danderyd, Sverige. k. 12.07.1644 Tukholma. Riddare, riksråd, friherre. Vihitty: 23.08.1615 Tukholma. Kuolinsyy: Brännsjuka, "polttotauti", ankara kuumetauti .
Peder: Svensk friherrlig ätt nr 22. Han hade 1612 räddat kung Gustav II Adolf från att drunkna vid Vittsjö i Skåne i det danska kriget och hade för sin tapperhet blivit dubbad till riddare vid kungens kröning 1617. Vid tillfället föll han också själv i vattnet, men blev av sin broder Nils räddad. Han fick därför 1613 i förläning alla de gods och gårdar, som hans farbroder riksrådet Sten Banér förverkat, samt 1620 Tuna, varest han, liksom på sin fädernegård Ekenäs, lät uppföra de stora stenhusen. Han och hans fru hade 1636 skänkt den mindre av klockorna i Örtomta kyrka. Han var Gustaf II Adolfs kammarjunkare 1611. Konungens kammarherre 1613. Dubbad till riddare vid konung Gustaf II Adolfs kröning 1617. Kammarråd 1618. Krigskommissarie vid armén i Livland 1621. Guvernör över Estland 1622. Kommissarie vid stilleståndsförhandlingarna med Polen 1622. Häradshövdingi Sääksmäki härad, Finland 1623. Riksråd 1625. Legat till Danmark 1626. Tillika rikskansliråd och vice chef för kansliet i rikskanslerns ställe 1626. Lagman på Öland 1627. Lagman i Östergötland 1627. Sändebud till Tyskland 1627. Återkallad 1627. En av underhandlarna med de danska sändebuden 1627. Ledamot av regeringen i Stockholm 1626, 1628 och 1629 samt från 1630. Ledamot av förmyndarregeringen såsom kansliets chef under rikskanslerns frånvaro från 1633. Död 1644 i Stockholm av brännsjukan och begravd i Riddarholmskyrkan. Såsom kammarjunkare följde han Gustaf II Adolf på alla dennes tåg emot danskarna. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) N.N.
Han ärvde en del av Svidja som utbröts från stamgården.
2) N.N.
Hon ärvde en del av Svidja som utbröts från stamgården.
3) Margareta (katso taulu 126) s. 1619. k. 13.04.1680 Biby, Sverige. Friherrinna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 101 -

8. sukupolvi

Fleming, Anna, Birckholtz von (taulusta 75. Isä: Fleming, Joakim Eriksson) s. n. 1562. k. 1608 (ennen).

1. puoliso Birckholz von, Hieronymus k. 31.05.1618 Siuntio ?. Hertig Carls kammarjunkare. Vihitty: 1597.
Svenslk adlig ätt nr 94.

Lapset:
1) Hieronymus (katso taulu 127) s. n. 1595. k. 1639 Turku ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 102 -

8. sukupolvi

Elin Simonsdotter (taulusta 79. Äiti: Utter, Ingrid Månsdotter) k. 1506.

1. puoliso Peder Ingevaldsson s. n. 1506. Bonde på Bastö.

Lapset:
1) Karin Pedersdotter (katso taulu 128) s. n. 1536 Finström Bastö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 103 -

8. sukupolvi

Utter, Måns Persson (taulusta 80. Isä: Utter, Per Månsson) Sekreterare hos Erik XIV.


Lapset:
1) N.N. Månsdotter (katso taulu 129) s. 1567 (ennen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 104 -

8. sukupolvi

Utter, Eric Persson (taulusta 80. Isä: Utter, Per Månsson) Lisätietoja: Han levde ännu 1604, men var död 1614.

Hans hustru är obekant. Likaså är det osäkert vad han sysslade med. Han vistades mest i Sverige, i Stockholm och Västerås. Sannolikt hade han, som sin bror, Måns, en viss bildning och kan ha fungerat som tjänsteman eller också var han präst till professionen. Hans brev till systern Brita avslöjar en välvårdad handstil, ett gudfruktigt sinnelag och ett bomärke, som närmast symboliserar ett kors på ett kyrktorn eller en kyrkgavel. Eriks bror Måns Persson var sekreterare hos Erik XIV. (enligt Genos 1993:1).

1. puoliso ??, Utter

Lapset:
1) Clara Erici (katso taulu 130) s. n. 1590 Finström Bastö. k. 1651 (viimeistään).
2) Anna Erici

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 105 -

8. sukupolvi

Slang, Hebla, Ille (taulusta 81. Isä: Slang till Melkkilä, Erik Bertilsson) s. 1548.

1. puoliso Ille, Maunu k. 1615.

Lapset:
1) Gustaf s. 1614.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 106 -

9. sukupolvi

Brand, Johan (taulusta 83. Äiti: Anna Eriksdotter) k. 1652 ( ehkä 1644 ?). Savonlinnan linnanpäällikkö, Slottshauptman.

1. puoliso Munck af Fulkila, Katarina Mickelsdotter, Brand k. 1652 (ennen).
Isä: Munck af Fulkila, Mikael Påvelsson Munck Linnanvouti.
Äiti: Starck, Margareta Tomasdotter , Munck af Fulkila

Lapset:
1) Henrik k. n. 1672 Kisko ?.
2) Catharina k. 1671 haudattu 1671 Muurla.
3) Herman k. 1656 Kisko ?.
4) Clas (katso taulu 131) k. 1704 haudattu 28.03.1704 Kisko.
5) Johan (katso taulu 132) k. 1689 haudattu 07.07.1689 Tenhola. Luutnantti.
6) Hebla k. 1670 (jälkeen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 107 -

9. sukupolvi

Ljuster, Elisabet, Jägerhorn af Spurila (taulusta 87. Äiti: Gröp, Margareta Henriksdotter) k. 1625 (ennen).

1. puoliso Jägerhorn af Spurila, Henrik Classon k. 1625 (ennen).
Isä: Christersson Clas
Äiti: Stålarm, Anna Johansdotter

Lapset:
1) Clas k. 30.04.1645 Türingerwald, Saksa.
2) Elisabet (katso taulu 133) k. 1650 (ennen).
3) Hebla k. 1677 haudattu 1677 Taivassalo.
4) Johan Henriksson (katso taulu 134) s. 1602. k. 16.04.1643 Rendsborg, Holstein, Saksa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 108 -

9. sukupolvi

Ljuster, Erik Bertilsson (taulusta 87. Äiti: Gröp, Margareta Henriksdotter) k. 08.00.1641 Turku.

1. puoliso Boije af Gennäs, Karin, Ljuster k. 1659 (ennen) Nummi.
Isä: Boije af Gennäs, Göran s. n. 1540. Valtaneuvos.
Äiti: Anna Göransdotter, Boije af Gennäs

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 135) k. 1667.
2) Erik (katso taulu 136) k. 1667.
3) Anna (katso taulu 137) k. 1680 (jälkeen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 109 -

9. sukupolvi

Fleming, Kerstin Larsdotter, Silfversparre (taulusta 88. Isä: Fleming, Lars Hermansson) k. 1641.

1. puoliso Silfversparre, Isak s. n. 1590. k. 1642.

Lapset:
1) Anna (katso taulu 138) s. 17.02.1626 Faringe, Tukholma. k. 04.08.1664 Pernaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 110 -

9. sukupolvi

Fleming, Anna Larsdotter, Boije (taulusta 88. Isä: Fleming, Lars Hermansson) k. 1632.

1. puoliso Boije af Gennäs, Erik s. 29.09.1588 Pernaja. k. 10.01.1647 Pernaja. Everstiluutnantti, överstelöjtnant . Vihitty: 29.09.1633.
Isä: Boije, Mårten
Äiti: Margareta Hansdotter, Boije

Lapset:
1) Erik Eriksson (katso taulu 139) k. 1668 haudattu 31.05.1668 Turun tuomiokirkko. Suomen alijahtimestari.
2) Christina (katso taulu 140) k. 1697.
3) Christer (katso taulu 141) k. 1679. Vara-amiraali.
4) Claes Anders (katso taulu 142) k. 1656 Tykoczin, Puola.
5) Margareta (katso taulu 143) k. 1669 Pernaja ?.

2. puoliso Boije af Gennäs, Claes k. 23.09.1618. Ståthållare.
Isä: Boije af Gennäs, Göran s. n. 1540. Valtaneuvos.
Äiti: Anna Göransdotter, Boije af Gennäs
Lapset:
1) Göran (katso taulu 144) k. 21.02.1646.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 111 -

9. sukupolvi

Fleming, Margareta Larsdotter, Ulfsparre af Broxvik (taulusta 88. Isä: Fleming, Lars Hermansson)

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Erik Månsson k. 1633. Ståthållare på Stockholms slott. Vihitty: 15.02.1609 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 112 -

9. sukupolvi

Fleming, Clas Larsson (taulusta 88. Isä: Fleming, Lars Hermansson) s. 03.00.1592 Askainen. k. 16.07.1644 Femern, Saksa. Amiral, riksråd, överståthållare i Stockholm.

Ägde Villnäs. Han studerade på flera utländska högskolor utomlands och vid hemkomsten 1612 gick han i svensk tjänst och deltog i kriget mot Ryssland, där Gustav II Adolf fick upp ögonen för honom. Han befordrades till en olika tjänster och titlar, bl.a. till ryttmästare vid Upplandsfanan, och 1619 till underamiral. 1625 blev han riksråd, amiral 1629 och president i räknekammaren, rikskammarråd 1630 samt lagman, först i Södermanland 1632 och sedan för Söderfinne lagsaga i Finland två år senare. Han blev utsedd till Sveriges första överståthållare i Stockholm 1634, och tre år senare till president i Kommerskollegium. På sina poster utförde han en stor och omfattande verksamhet. Som överståthållare gynnade han bl.a. Norrmalms planering, anlade gator, fullbordade Jakobs kyrka, byggde slussen, stora barnhuset och repslagarebanan, planerade gator, gårdar och kvarterens läge, slottet återställdes efter branden 1642 m.m. Som biträde till riksamiralen Gyllenhjelm satte han också örlogsflottan i så gott skick igen att den kunde mäta sig med den danska, så att Gustav II Adolf inom kort kunde segla ut med trettio väl beväpnade fartyg till Dünas mynning och erövra Riga. År 1644 fick han själv befälet över flottan och han förde befälet med samma skicklighet som han uppvisat vid dess upprustande. Följande har sagts om honom: "Klas F. är ett av Sveriges vackraste minnen: han var redlig, oegennyttig, klok, verksam och driftig. Få har också för sitt fädernesland uträttat så mycket gott i alla riktningar. Fastän ständigt upptagen av sina många kall, var han en flitig medlem av rådet, där hans stämma alltid höjdes, då det gällde att försvara sanning, billighet och fosterland." Han dog en hjältes död, då han efter sjöslaget i Femern 1644 mot Kristian IV, (kriget mot Danmark 1643-1645) låg med sin flottan i Kielbukten för reparation, träffades han, den 26 juli, av en dansk kula när han stod och tvättade sig i kajutan. Tjänaren som höll handfatet dödades och Fleming fick lårbenet avskjutet och dog två timmar senare. Hans barn upphöjdes sju år efter hans död med friherrlig värdighet. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Snakenborg, Anna Göransdotter, Fleming k. 06.01.1637. Vihitty: 24.11.1618.
Isä: Snakenborg, Göran Ulfsson
Äiti: Cruus af Edeby, Barbro Nilsdotter, Snakenborg

Lapset:
1) Herman (katso taulu 145) s. 17.09.1619 Villnäs, Askainen. k. 28.07.1673 Tukholma. Amiral, president i kammarkollegie, Finlands generalguvernör.
2) Lars (katso taulu 146) s. 03.01.1621 Värmdö, Ruotsi. k. 09.03.1699 Tukholma. Friherre, hovrättspresident, överkrigskammarpresident vid svenska armén.
3) Barbro (katso taulu 147) s. 20.05.1624 Värmdö, Ruotsi. k. 03.08.1693 Tukholma. Friherrinna, vapaaherratar.
4) Anna s. 16.09.1626 Värmdö, Ruotsi. k. 1651. Friherrinna, vapaaherratar.
5) Göran (katso taulu 148) s. 29.10.1628 Värmdö, Ruotsi. k. 17.09.1667 Breda, Holland. Friherre, riksråd, diplomat.
6) Margareta s. 03.10.1630 Värmdö, Ruotsi. k. n. 1630.
7) N.N s. 1634. k. 1652. Friherrinna, vapaaherratar.

2. puoliso Bielke, Elena Claesdotter Friherrinna, vapaaherratar. Vihitty: 1938.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 113 -

9. sukupolvi

Fleming, Herman Klasson (taulusta 89. Isä: Fleming, Clas Hermansson) s. 18.06.1579. k. 1652 haudattu 11.08.1652 Askainen.

1. puoliso Ille, Märta, Fleming k. 1625 (ennen).
Isä: Ille, Abraham Månsson
Äiti: Fincke, Elisabet, Ille

Lapset:
1) Clas Hermansson k. 1647 (jälkeen) Saksa.
2) Elisabet Hermansdotter (katso taulu 152) s. 1615 (ennen). k. 1685 (jälkeen).

2. puoliso Stubbe, Anna Jakobsdotter k. 1654 (jälkeen).
Isä: Stubbe, Jakob Olofsson
Äiti: Wildeman, Hebla Arviddotter, Stubbe
Lapset:
1) Elin Hermansdotter (katso taulu 149) k. 1673.
2) Per Hermansson (katso taulu 150) k. 1674. Kammarherre, guvernör.
3) Ebba Hermansdotter (katso taulu 151) k. 1690.
4) Henrik Hermansson s. n. 1621.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 114 -

9. sukupolvi

Fleming, Elin Klasdotter, Bååt (taulusta 89. Isä: Fleming, Clas Hermansson) s. 1581. k. 1654.

1. puoliso Bååt, Peder Erlansson s. 1589. k. 24.12.1654 Kulla, Uppsala, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 115 -

9. sukupolvi

Fleming, Henrik Klasson (taulusta 89. Isä: Fleming, Clas Hermansson) s. 15.08.1584 Lofta, Kalmar, Ruotsi. k. 07.11.1650 Tukholma. Ämbetsman, Ståthållare över Viborgs och Nyslotts fästningar och län 1617. Ammatinlisäyksiä: Mietoisten Lehtisen ym. herra, sotaneuvos.

Anställd som hovjunkare hos Carl IX, ingick han på konungens befallning i krigstjänst och deltog som ryttmästare under Gustaf II Adolf i krigstågen mot Danmark och Ryssland. Ståthållare över Viborgs och Nyslotts fästningar och län 1617, utnämndes han året därefter till överste för karelska krigsfolket och blev 1620 landshövding över Ingermanland. 1622 blev han överste för hela finska rytteriet, 1628 vice amiral och tio år senare assessor i krigsrådet och mönsterherre i Sverige och Finland. Han var landtmarskalk vid riksdagarna 1643 och 1644 samt med några hundra krigare i mars 1644 underlade sig hela Jämtland, var en tapper krigare och utmärkt duglig ämbetsman. I ungdomen lämnades han utan understöd av far och svärfar, som båda ägde stora rikedomar, och måste under några år kämpa med den största fattigdom. Sedermera förtjänte han på leveranser till krigshären, genom handel och kronoarrenden stora summor, så att han före sin död ägde en ansenlig förmögenhet, av hvilken han använde en icke obetydlig del till fromma och allmänt gagnliga stiftelser. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Bååt, Ebba Erlandsdotter, Fleming k. 1630. Vihitty: 13.03.1608 Salem, Ruotsi.
Isä: Erland Johansson
Äiti: Beurreus, Margareta

Lapset:
1) Märta Henriksdotter (katso taulu 153) k. 1666.
2) Johan Henriksson (katso taulu 154)
3) Helena Henriksdotter (katso taulu 155)
4) Henrik Henriksson (katso taulu 157) s. 21.12.1625. k. 03.05.1697 haudattu Tukholma. Generalmajor.
5) Erik (katso taulu 158) s. 19.02.1616 Edeby Södermanland, Sverige. k. 19.04.1679 Riksten Södermanland, Sverige. Friherre riksråd.

2. puoliso Kurtzel, Sigrid, Fleming k. 21.02.1673 Tukholma. Vihitty: 1633.
Isä: Kurtzel, Jost Göransson
Äiti: Lilliehöök af Fårdala, Ebba, Kurtzel
Lapset:
1) Maria Elisabet Henriksdotter (katso taulu 156)
2) Jakob Henriksson Landshövding.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 116 -

9. sukupolvi

Gyllenhierta, Henrik Christersson (taulusta 93. Äiti: Ram, Margareta Ragvaldintytär)

1. puoliso Tawast, Margaretha, Gyllenhierta Vihitty: 1613.
Isä: Tawast, Ivar Arvidinpoika
Äiti: Fincke, Karin, Tawast

Lapset:
1) Beata Margareta (katso taulu 159) k. 1656.
2) Christer Henriksson (katso taulu 160) s. 13.10.1614. k. 13.05.1664 Tenhola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 117 -

9. sukupolvi

Ram, Hans (taulusta 94. Isä: Ram, Hans Ragvaldsson) Majuri.

1. puoliso Falkenklou, Catharina, Ram
Isä: Falk, Daniel Simonsson

Lapset:
1) Christina (katso taulu 161)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 118 -

9. sukupolvi

Ram, Märta, Delphin (taulusta 94. Isä: Ram, Hans Ragvaldsson)

1. puoliso Delphin, Matts Sigfridsson k. 1651. Amiraali.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 119 -

9. sukupolvi

Ram, Brita, Meyer (taulusta 94. Isä: Ram, Hans Ragvaldsson)

1. puoliso Meyer, Herman Vihitty: Rauma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 120 -

9. sukupolvi

Tawast, Margaretha, Gyllenhierta (taulusta 95. Äiti: Fincke, Karin)

1. puoliso Gyllenhierta, Henrik Christersson Vihitty: 1613.
Isä: Gyllenhierta, Christer Nilsson
Äiti: Ram, Margareta Ragvaldintytär, Gyllenhierta

Lapset:
1) Beata Margareta (katso taulu 159) k. 1656.
2) Christer Henriksson (katso taulu 160) s. 13.10.1614. k. 13.05.1664 Tenhola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 121 -

9. sukupolvi

Stålarm, Anna Thuresdotter, Boije av Gennäs (taulusta 96. Äiti: Mjöhund, Margareta Bertilsdotter)

1. puoliso Boije av Gennäs, Nils Ericsson
Till Ede. Förseglade konung Gustaf I:s testamente och kallas då Unge Nils Boije till Termala. Var 1560 knekta-höfvidsman. Lähde: Anrep I, s 243

Isä: Boije av Gennäs, Eric Andersson
Äiti: Garp, Cecilia Gudmundsdotter, Boije av Gennäs

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 122 -

9. sukupolvi

Stålarm, Ingeborg Turesdotter, Bosin (taulusta 96. Äiti: Mjöhund, Margareta Bertilsdotter)

Mjöhund enligt Elgstjerna I, s. 547.

1. puoliso Bosin, Paul

Lapset:
1) Paul / Påvel (katso taulu 162) k. n. 1658. Ryttmästare; ratsumestari, löjtnant, Janakkalan Vanaantaan omistaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 123 -

9. sukupolvi

Lemnius, Margareta, Ekestubbe (taulusta 97. Äiti: Stålarm, Elisabet) s. 1612. k. 05.00.1681.

1. puoliso Ekestubbe, Henrik Larsinpoika k. 1660. Vihdin Olkkalan isäntä. Vihitty: 18.08.1634. Lisätietoja: Aateloitu 1639.
Isä: Lars Bertilsson
Äiti: Ekelöf, Brita Henrikintytär

Lapset:
1) Maria (katso taulu 163) k. 1688 jälkeen Sysmä.
2) Agneta (katso taulu 164) k. 1685.
3) Margareta (katso taulu 165) k. 1697 haudattu 1697.
4) Dorotea (katso taulu 166) k. 28.12.1724 Vihti.
5) Gunilla (katso taulu 167) k. 1688 jälkeen.
6) Ingeborg (katso taulu 168) k. 1705 jälkeen.
7) Henrik (katso taulu 169) s. 1641. k. 25.01.1694 Eckerö. Ratsumestari 1684, omisti Vihdin Olkkalan. Kuolinsyy: Hukkui Grisslehamnin ja Eckerön välillä.
8) Katarina (katso taulu 170) s. 1654. k. 25.05.1697 IIsalmi ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 124 -

9. sukupolvi

Lemnia, Helena, Knorring (taulusta 97. Äiti: Stålarm, Elisabet) s. 1614. k. 21.05.1653.

1. puoliso Knorring, Kasper Fredrik s. 28.01.1614 Stettin, Puola. k. 03.02.1667 Vihti. Vihitty: 1654.
Isä: Knorring, Georg Johan
Äiti: Lydinghausen von, Helena, Knorring

Lapset:
1) Staffan (katso taulu 171) s. 11.04.1647 Vihti. k. 26.04.1706 Vihti.
2) Helena (katso taulu 172) s. 15.06.1649. k. 1698 haudattu 20.11.1698 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 125 -

9. sukupolvi

Bielke, Erik Claesson (taulusta 98. Äiti: Fleming, Elin Larsdotter) k. 22.12.1638.

Erik: Svensk adlig ätt nr 8. Blev, ehuru friherre, introducerad 1625 å ättens vägnar under nr 8 i dåvarande riddarklassen. Han hörde till konung Sigismunds anhängare och rymde därför ur riket 1598. Återkom 1607 till Stockholm och insattes i fängelse till 1610, då han landsförvistes. Kom 1613 till Finland, där han blev fängslad och förd till Stockholm. Blev benådad 1617 och återvände till fäderneslandet 1619. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Fleming, Karin Klasdotter, Bielke k. 04.05.1649 Länna, Sverige. Friherrinna; vapaaherratar. Vihitty: 11.06.1620 Strömsholm, Sverige.
Svidja övergick till maken efter moders död 1614.

Isä: Fleming, Klas Eriksson, Fleming till Vik s. n. 1535 Pargas; Parainen. Riksråd, riksmarskalk, riddare, friherre.
Äiti: Stenbock, Ebba Gustafsdotter, Fleming

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 126 -

9. sukupolvi

Banér, Margareta, Stiernköld (taulusta 100. Äiti: Fleming, Hebla Klasdotter) s. 1619. k. 13.04.1680 Biby, Sverige. Friherrinna.

Hon övertog Svidja efter sin fars bortgång 1644 och hade erhållit Biby gård som morgongåva.

1. puoliso Stiernköld, Claes s. 10.07.1617 Hällekis, Ruotsi. k. 03.05.1676 Biby, Sverige. Statsråd, friherre. Vihitty: 12.07.1661 Stockholm.
Claes: Svensk friherrlig ätt r 24. Han sålde Svidja och Pickala till Erik Fleming af Lais, som var gift med Christina Cruus. Genom hans bortgång utgick ätten på svärdssidan.


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 127 -

9. sukupolvi

Birckholtz von, Hieronymus (taulusta 101. Äiti: Fleming, Anna) s. n. 1595. k. 1639 Turku ?.

1. puoliso Ållongren i Finland, Hebla, Birckholz von Vihitty: 1614.
Isä: Ållongren i Finland, Måns
Äiti: Fincke, Ingeborg, Ållongren i Finland

Lapset:
1) Gustaf (katso taulu 173) k. 1643.
2) Johan (katso taulu 174) s. 27.05.1615 Yläne. k. 13.01.1663 Pälkäne. Ratsumestari.
3) Ingeborg (katso taulu 175) s. 1621 Yläne. k. 1674 Pohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 128 -

9. sukupolvi

Karin Pedersdotter (taulusta 102. Äiti: Elin Simonsdotter) s. n. 1536 Finström Bastö.

Hon var bördig av en äldrer släkt Utter från Bastö i Finströms socken på Åland, efter vilken dotterdotters sonen upptog släktnamnet Utter. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Måns Pedersson s. n. 1536. k. 1591 (jälkeen). Skeppsgårdsskrivare i Stockholm.
Han fick i förläning 1589 ett kronohemman i Sollentuna socken, Stockholms län, fritt från årliga räntan på behaglig tid. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) Per Månsson (katso taulu 176) s. 19.09.1566 Tukholma. k. 23.09.1623 Tukholma. Arkivsekreterare, genealog.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 129 -

9. sukupolvi

Utter, N.N. Månsdotter (taulusta 103. Isä: Utter, Måns Persson) s. 1567 (ennen).

Håkan Skogsjö, Mariehamn, anger i sin släktutredning att hennes far skulle vara Måns Persson som var bosatt i Ytterby, Jomala sn. Hennes son Jakob Larsson anges dock vara född 1585, vilket betyder att modern N.N. Månsdotter skulle ha varit för före 1565. Detta passar inte åldersmässigt i hop med den äldre Utter-släktgrenens Måns Persson som var född ca 1500. Åldersmässigt kunde N.N. Månsdotter vara syster till den yngre Utter-släktgrenens kända arkivsekreteraen och genealogen Per Månsson Utter. Några uppgifter om att han skulle ha haft en syster har jag dock inte stött på. En möjlighet är att hon är dotter till förstnämnda Måns Perssons sonson, sekreterare hos Erik XIV, Måns Persson. I denna släktutredning har detta antagande gjorts. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Lars

Lapset:
1) Jakob Larsson (katso taulu 177) s. 1585. k. 1635 (jälkeen). Klockare i Finström, landbonde på Bastö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 130 -

9. sukupolvi

Utter, Clara Erici, Lietzén (taulusta 104. Isä: Utter, Eric Persson) s. n. 1590 Finström Bastö. k. 1651 (viimeistään).

Hon levde 1639, men var död senast år 1651. Hennes härstamning finner vi på Åland, där hennes farfar Per Månsson (Utter) hade ägt Bastö herrgård i Finström. Han hade ärvt gården av sin moders syster Brita Nilsdotter. Clara hade ägt genom arv en del av Bastö herrgård, men gården hade sålts 1616 då hon och hennes systrar var ännu minderåriga till Claras kusin Måns Mårtensson Palm, som på den tiden var Novgorods befälhavare. Claras son, Åbo borgmästare Nils Arvidsson Lietzén, framförde skriftligt besvär 27.5.1651 till Finströms tingsrätt över försäljningen av Bastö. Affären kallade han för ett förhandsarv och önskade därmed uppenbart att omintetgöra försäljningen. Besväret föranledde dock inga ändringar i frågan. Lähde: enligt Genos 1993:1

1. puoliso Lietzén, Arvidus Nicolaus s. 1590 Ruotsi. k. 1635 Litslena, Ruotsi. Kyrkoherde i Litslena. Vihitty: 1628.
Uppsala stifts herdaminne nämner honom som kyrkoherde 1628-35, det senare också som dödsår. Enligt Uppsala stifts herdaminne anges däremot att han var kyrkoherde i Litslena 1624-1634, dvs att han började sin tjänstgöring några år tidigare. Enligt Genos 1993:1 finner man 1610 en student med hans namn i Uppsala Universitets matrikel. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Lietzén, Nicolaus Johannis s. n. 1570. Kyrkoherde i Litslena, nära Enköping, 1614-19, Ruotsi.

Lapset:
1) Nikolaus Arvidi (katso taulu 178) s. n. 1620 Litslena, Ruotsi. k. 1691 Turku haudattu 21.02.1692 Turun tuomiokirkko. Turun hovioikeuden assessori, riksdagsman, borgmästare, hovrättsassessor. Perhesuhteet: Margareta oli hänen toinen vaimonsa.
2) Erik Arvidi (katso taulu 179) s. Litslena, Ruotsi. k. 1666 Turku. Handlingsskrivare i rådstugurätten, Turun raastuvanoikeuden kämneri.
3) Zacharias Arvidi (katso taulu 180) s. 1629 Litslena, Ruotsi. k. 16.04.1684 Turku. Akademibokbindare.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 131 -

10. sukupolvi

Brand, Clas (taulusta 106. Isä: Brand, Johan) k. 1704 haudattu 28.03.1704 Kisko.

1. puoliso Hästesko af Målagård, Catharina, Brand k. 02.00.1713. Vihitty: 21.10.1672 Kisko.
Isä: Hästesko af Målagård, Mårten Lindvedson
Äiti: Gyllenhierta, Anna, Hästesko af Målagård

Lapset:
1) Clas Johan (katso taulu 181) s. 1673. k. 1719 Tukholma.
2) Peter (katso taulu 182) s. 1674. k. 1700 Riika, Latvia.
3) Gustav (katso taulu 183) s. 1676. k. 1743.
4) Anna Catharina (katso taulu 184)
5) Joakim Didrik k. 1700.
6) Herman (katso taulu 185) s. 1687. k. 1731 haudattu 09.03.1731 Korsberga, Ruotsi.
7) Margaretha (katso taulu 186) k. 1727 haudattu 11.09.1727 Husby-Lyhundra, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 132 -

10. sukupolvi

Brand, Johan (taulusta 106. Isä: Brand, Johan) k. 1689 haudattu 07.07.1689 Tenhola. Luutnantti.

1. puoliso Lindelöf, Anna Catharina, Brand s. 1629. k. 1692 haudattu 24.08.1692 Tenhola.
Isä: Lindelöf, Hans
Äiti: Brand, Brita, Lindelöf

Lapset:
1) Anna (katso taulu 187) k. 1734 haudattu 25.02.1734 Bromarv.
2) Maria k. 1713 (jälkeen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 133 -

10. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Elisabet, Hästesko af Målagård (taulusta 107. Äiti: Ljuster, Elisabet) k. 1650 (ennen).

1. puoliso Hästesko af Målagård, Mårten Lindvedson
Isä: Hästesko af Målagård, Linved Claesson
Äiti: Skalm, Margareta, Hästesko af Målagård

Lapset:
1) Johan (katso taulu 188) k. 08.04.1671 Taivassalo.
2) Hebla (katso taulu 189) k. 1663 (jälkeen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 134 -

10. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Johan Henriksson (taulusta 107. Äiti: Ljuster, Elisabet) s. 1602. k. 16.04.1643 Rendsborg, Holstein, Saksa.

1. puoliso Gyllenhierta, Hebla, Jägerhorn af Spurila k. 1689 Paimio. Vihitty: 19.11.1639 Turku.
Isä: Gyllenhierta, Clas Christersson
Äiti: Stubbe, Anna Jakobsdotter

Lapset:
1) Johan (katso taulu 190) s. 28.02.1643. k. 04.01.1712 Somero.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 135 -

10. sukupolvi

Ljuster, Margareta, Munck af Fulkila (taulusta 108. Isä: Ljuster, Erik Bertilsson) k. 1667.

1. puoliso Munck af Fulkila, Johan k. 1639 Saksa.

Lapset:
1) Anders (katso taulu 191) s. 1638 Somero. k. 18.03.1675 Somero.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 136 -

10. sukupolvi

Ljuster, Erik (taulusta 108. Isä: Ljuster, Erik Bertilsson) k. 1667.

1. puoliso Uggla, Beata, Ljuster
Isä: Uggla, Clas
Äiti: Wachtmeister, Beata, Uggla

Lapset:
1) Anna Margareta (katso taulu 192) k. 19.09.1697 Vihti haudattu 19.12.1697.
2) Estrid Helena (katso taulu 193) k. 1689.
3) Beata Catarina (katso taulu 194) k. haudattu 08.11.1696.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 137 -

10. sukupolvi

Ljuster, Anna, Didron (taulusta 108. Isä: Ljuster, Erik Bertilsson) k. 1680 (jälkeen).

1. puoliso Didron, Mikael Anton k. 1656.

2. puoliso Ramsay, Hans k. 1675 Rappin, Pommern, Saksa.
Isä: Ramsay, Johan
Äiti: Galle i Finland, Märta, Ramsay

Lapset:
1) Anders (katso taulu 195) k. 30.12.1701 Errastfer, Liivinmaa.
2) Johan Georg k. 04.07.1708 Holovzin, Länsi-Venäjä.
Holovtsin, kaupunki Länsi-Venäjällä, Mohilevin kuvernementissä, Mohilevista 32 km luoteeseen. Holovtzin luona 4. heinäkuta 1708 tapahtuneessa taistelussa Kaarle XII 12´000 miehellä loistavasti voitti venäläisen Seremetjevin ja Mensikovin johtaman armeijan, 20´000 miestä. Lähde: Tietosanakirja Otava 1912
3) Catarina (katso taulu 196) k. 12.00.1695 Raisio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 138 -

10. sukupolvi

Silfversparre, Anna, Creutz (taulusta 109. Äiti: Fleming, Kerstin Larsdotter) s. 17.02.1626 Faringe, Tukholma. k. 04.08.1664 Pernaja.

Anna Gertrudin ja Elsa Margaretan välissä on ollu kaksi nimetöntä ja sukupuoletonta lasta.

1. puoliso Creutz, Ernst Johan s. 20.05.1619. k. 24.02.1684 Turku. Vihitty: 12.07.1646 Tukholma.
Isä: Creutz, Erengisle Larsson
Äiti: Hess von Wichdorff, Catharina, Creutz

Lapset:
1) Isak Henrik k. 1685.
2) Ernst s. 1648. k. 1675 (ennen) Pariisi, Ranska.
3) "lapsi", sukupuolesta ei ole tietoa k. haudattu 19.04.1650 Tukholma.
4) Catarina Helena (katso taulu 197)
5) Johan Lorenz (katso taulu 198) s. 07.08.1652. k. 05.02.1702 Riika, Latvia.
6) Christina k. 1685 (ennen).
7) Axel k. 17.12.1694 Viipuri.
8) Carl Gustav k. 1677 haudattu 27.05.1677 Turku.
9) Anna Gertrud (katso taulu 199) k. 1727.
10) Elsa Margareta (katso taulu 200) s. 21.05.1664. k. 1743 Pirkkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 139 -

10. sukupolvi

Boije, Erik Eriksson (taulusta 110. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 1668 haudattu 31.05.1668 Turun tuomiokirkko. Suomen alijahtimestari.

1. puoliso Stubbe, Anna, Boije k. 1656 haudattu 22.11.1656 Viipuri.
Isä: Stubbe, Henrik Olofsson
Äiti: Tawast, Cecilia Månsdotter, Stubbe

Lapset:
1) Henrik (katso taulu 201) k. 02.03.1684 haudattu Hauhon kirkkoon. Ratsumestari.

2. puoliso Klingspor, Maria Margareta, Boije s. 1634. k. 1667 haudattu 03.03.1667 Turun tuomiokirkko.
Isä: Klingspor, Johan Gustav
Äiti: Stjernfelt, Anna, Klingspor
Lapset:
1) Johan Gustav (katso taulu 202) s. 1665. k. 12.01.1737 Tornby, Linköping, Östergötland, Ruotsi.
2) Anders (katso taulu 204) s. n. 1668. k. 1727 Tyrväntö. Eversti.

3. puoliso Beurraeus, Sofia, Boije k. 1671 haudattu 19.03.1671 Turun tuomiokirkko. Vihitty: 1667.
Lapset:
1) Erik Gustav (katso taulu 203) k. 04.06.1709.
2) Mårten k. 27.11.1693 Linköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 140 -

10. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina, Bergh von (taulusta 110. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 1697.

1. puoliso Bergh von, Otto k. 1650. Vihitty: 1648.

2. puoliso Forbes, Ernst Johan s. 07.10.1624 Porvoon maalaiskunta. k. 19.10.1677 Myrskylä. Eversti. Vihitty: 25.09.1652.
Ylioppilas Tartossa 13.9.1638. Depositio 12.9.1638. Ylioppilas Tartossa 13.9.1638. Kapteeni isänsä värvätyssä rykmentissä Riiassa 1641. Everstiluutnantti Karl Ruuthin rykmentissä 1646, ero everstinä 1669. Omisti Myrskylän kartanon. Valtiopäivämies 1660. Helsingin maakuntakokouksen osanottaja 1671. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Forbes / Forbuss, Matts Myrskylän kartanon herra, eversti.
Äiti: Creutz, Brita Larsdotter, Forbes

Lapset:
1) Christina Juliana (katso taulu 205)
2) Brita (katso taulu 206) s. 1657. k. 1695.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 141 -

10. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christer (taulusta 110. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 1679. Vara-amiraali.

Ylioppilas Uppsalassa 15.8.1637. Luutnantti amiraliteetissa 1637. Mukana kolmen vuoden purjehduksella Länsi-Intiaan. Everstiluutnantti 1645, yliluutnantti 1654, kapteeni 1655, majuri 1664. Uudenmaan komppanian päällikkö 1666-75. Amiraaliluutnantti 1674. Vara-amiraali Stenbockin laivaston 3. eskaaderissa 1675, Lorentz Creutzin laivaston 3. eskaaderissa 1676, pidätetty virantoimituksesta virheellisen manööverin takia s.v., syytteessä komissoriaalioikeudessa, vapautettu 1677, muttei saanut virkaansa takaisin. Omisti Pernajan Isnäsin. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Sabelstjerna, Christina, Boije af Gennäs Perhesuhteet: Oli vielä elossa 1648.
Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Sabelhjerta, Jakob Bengtsson Ratsumestari.
Äiti: Stålarm, Kerstin Turesdotter, Sabelhjerta

Lapset:
1) Christer (katso taulu 207) k. 1700 (jälkeen). Kapteeni amiraliteetissa.

2. puoliso Bergk, Gertrud Sofia, Boije af Gennäs k. 1694.
Lapset:
1) Otto Ernst (katso taulu 208) Yliluutnantti amiraliteetissa .
2) Göran (katso taulu 209) s. 12.12.1661. k. 04.08.1703 Riika, Latvia.
3) Sofia Margareta (katso taulu 210) k. 1728 haudattu 25.10.1728 Kiikka.
4) Dorotea Christina k. 1702.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 142 -

10. sukupolvi

Boije af Gennäs, Claes Anders (taulusta 110. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 1656 Tykoczin, Puola.

1. puoliso Beuraeus, Elin, Boije af Gennäs k. n. 1694 Tyrväntö.
Isä: Beuraeus, Tomas
Äiti: Sofia Hansdotter, Beuraeus

Lapset:
1) Hans (katso taulu 211) s. 02.05.1650. k. 16.12.1688. Perhesuhteet: Sukupuoleltaan tuntematon lapsi on haudattu 1690 Myrskylä.
2) Clas s. 1652. k. 05.02.1714 Kokkola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 143 -

10. sukupolvi

Boije, Margareta, Ritter von Reitaghausen (taulusta 110. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 1669 Pernaja ?.

1. puoliso Ritter von Reitaghausen, Johan Clausson k. 1652. Vihitty: 09.12.1649 Stettin, Puola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 144 -

10. sukupolvi

Boije, Göran (taulusta 110. Äiti: Fleming, Anna Larsdotter) k. 21.02.1646.

1. puoliso Uggla, Estrid, Boije k. 1688. Vihitty: 1648.

Lapset:
1) Beata (katso taulu 212) k. 1687 (jälkeen).
2) Clas (katso taulu 213) s. 18.07.1641 Tenhola. k. 10.03.1698 Tenhola.
3) Göran s. 20.11.1643 Pohja. k. 20.06.1697 Pohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 145 -

10. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman (taulusta 112. Isä: Fleming, Clas Larsson) s. 17.09.1619 Villnäs, Askainen. k. 28.07.1673 Tukholma. Amiral, president i kammarkollegie, Finlands generalguvernör.

Huvudman vid introduktionen av den friherrliga ätten Fleming af Liebelitz. Ägde Villnäs och byggde där slottet. Han tillbringade troligen sin barndom i Finland , studerade först i Uppsala och 1640-1644 skeppsbyggeri i Leyden och sjökrigföring i holländska flottan. Sedan han återvänt till Sverige deltog han i sjökriget mot Danmark, utnämndes till holmamiral och fortsatte sina studier i skeppsbyggeri i Holland 1647-1648. Som ämbetsman gjorde han en snabb karriär och kom särskilt att åtnjuta Karl X Gustavs gunst. Då han verkade som ordförande för reduktionskollegiet som skulle genomdriva fjärdepartsräfsten blev han dock föremål för sina högadliga ståndsbröders hat och efter kungens död (1660) fråntogs han sina uppgifter som riksskattmästare och sitt medlemskap i förmyndarregeringen. Han utsågs till generalguvernör över Finland och innehade denna befattning till 1669. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Rosladin, Christina, Fleming af Liebelitz s. 14.06.1628. k. 12.08.1676 Värmdö, Ruotsi. Vihitty: 15.05.1645.
Isä: Rosladin, Fritz
Äiti: Posse, Christina, Rosladin

Lapset:
1) Christina
2) Christina (katso taulu 214) k. 1705 (jälkeen).
3) Brita
4) Elena Christina
5) Anna s. 17.09.1646 Tukholma, Ruotsi. k. 18.08.1651 Vaxholm, Ruotsi.
6) Helena Christina s. 27.02.1648 Tukholma, Ruotsi. k. 18.08.1651 Vaxholm, Ruotsi.
7) Clas (katso taulu 215) s. 15.02.1649 Tukholma, Ruotsi. k. 31.07.1685 Aachen, Saksa. Landshövding, kungligt råd, maamarsalkka.
8) Fredrik s. 14.04.1652. k. 04.07.1677 Landskrona, Ruotsi.
9) Herman (katso taulu 216) s. 1654. k. 1718.
10) Magnus s. 1655. k. 1662 (jälkeen).
11) Carl Gustav s. 02.03.1662. k. 11.00.1687 Tukholma.
12) Gertrud s. 13.10.1665 Turku. k. 08.11.1673 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 146 -

10. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Lars (taulusta 112. Isä: Fleming, Clas Larsson) s. 03.01.1621 Värmdö, Ruotsi. k. 09.03.1699 Tukholma. Friherre, hovrättspresident, överkrigskammarpresident vid svenska armén.

Återkommen från sina utländska resor, utnämndes han 1649 till kammarherre, blev två år därefter friherre och kammarråd samt 1652 landshövding över Stockholms län, vartill Uppsala län lades 1654. Sistnämnda år på egen begäran förordnad till landshövding över Dorptska kretsen, försvarade han 1656 med en obetydlig besättning Dorpt i tio veckor mot de överlägsna ryssarna, varefter han utnämndes till överkrigskammarpresident vid svenska armén, hvilket ämbete han förestod både under polska och danska krigen. 1665 utnämnd till president i Dorpts hovrätt, upphöjdes han 1668 till riksråd och blev året därpå kansler för universitetet i Pernau. Han blev 1676 som rikskammarråd förordnad att biträda riksskattmästaren Sten Bjelke vid kammarkollegiets förvaltning. 1680 utnämndes han till lagman i södra Finland. Under sista åren av sin levnad var han för sin svaga hälsa frikallad från alla tjänstebefattningar och bevistade rådets sammanträden, blott då hans krafter tilläto det. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Natt och Dag, Anna, Fleming af Liebelitz s. 11.10.1634 Tukholma. k. 16.04.1684 Tukholma. Vihitty: 19.06.1653 Nyköping, Ruotsi.
Isä: Natt och Dag, Ivar Nilsson
Äiti: Posse, Christina, Natt och Dag

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 147 -

10. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Barbro, Sparre (taulusta 112. Isä: Fleming, Clas Larsson) s. 20.05.1624 Värmdö, Ruotsi. k. 03.08.1693 Tukholma. Friherrinna, vapaaherratar.

1. puoliso Sparre, Erik Vihitty: 24.03.1650 Tukholma.

Lapset:
1) Anna Johanna (katso taulu 217) s. 1657. k. 1712.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 148 -

10. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Göran (taulusta 112. Isä: Fleming, Clas Larsson) s. 29.10.1628 Värmdö, Ruotsi. k. 17.09.1667 Breda, Holland. Friherre, riksråd, diplomat.

Han utnämnd 1660 till riksråd och rikskammarråd, skickades 1666 till England för att åstadkomma en närmare förening med Sverige och medla i kriget mellan England och Holland. Dessa underhandlingar ledde till freden i Breda 1667. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gyllenstierna af Lundholm, Sigrid, Fleming af Liebelitz s. 31.03.1639 Tryserum, Klamar, Ruotsi. k. 15.05.1700 Tukholma. Friherrinna, vapaaherratar. Vihitty: 26.04.1656 Tukholma.
Isä: Gyllenstierna af Lundholm, Johan
Äiti: Gyllenhorn, Christina, Gyllenstierna af Lundholm

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 149 -

10. sukupolvi

Fleming, Elin Hermansdotter, Gyllenflög (taulusta 113. Isä: Fleming, Herman Klasson) k. 1673.

1. puoliso Gyllenflög, Carl k. 1698 haudattu 1698 Mynämäki. Vihitty: 29.01.1673.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 150 -

10. sukupolvi

Fleming, Per Hermansson (taulusta 113. Isä: Fleming, Herman Klasson) k. 1674. Kammarherre, guvernör.

1. puoliso Posse, Märta, Fleming k. 1693.
Isä: Posse, Christer
Äiti: Sparre af Rossvik, Christina, Posse

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 151 -

10. sukupolvi

Fleming, Ebba Hermansdotter, Jordan (taulusta 113. Isä: Fleming, Herman Klasson) k. 1690.

1. puoliso Jordan, Carl k. 16.04.1662 Turku haudattu 06.03.1664 Rauma. Vihitty: 1655.
Isä: Jordan von, Mikael
Äiti: Munkhoven, Christina, Jordan von

Lapset:
1) Märta (katso taulu 218) s. 1655. k. 1693.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 152 -

10. sukupolvi

Fleming, Elisabet Hermansdotter, Yxkull (taulusta 113. Isä: Fleming, Herman Klasson) s. 1615 (ennen). k. 1685 (jälkeen).

1. puoliso Yxkull, Johan k. 24.11.1654. Vihitty: 24.09.1639 Kulla, Uppsala, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 153 -

10. sukupolvi

Fleming, Märta Henriksdotter, Wrede (taulusta 115. Isä: Fleming, Henrik Klasson) k. 1666.

1. puoliso Wrede af Elimä, Carl Henrik s. 06.04.1596 Haapsalu, Eesti. k. 03.11.1654 Tukholma. Vapaaherra. Vihitty: 1635.
Isä: Wrede, Henrik
Äiti: Ungern von, Gertrud, Wrede

Lapset:
1) Henrik s. 28.01.1638 Anjala. k. 13.07.1657 Kulla, Uppsala, Ruotsi.
2) Ebba s. 03.07.1639 Salem, Ruotsi. k. 04.08.1657 Kulla, Uppsala, Ruotsi.
3) Peter k. 1660 (jälkeen).
4) Gustav k. 1667 Pariisi, Ranska.
5) Carolus k. 1667 Pariisi, Ranska.
6) Helena s. 24.09.1649 Tukholma. k. 24.10.1654.
7) Johan s. 06.10.1651 Tukholma. k. 20.08.1657.
8) Fabian (katso taulu 219) k. 08.04.1709 Riika, Latvia.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 154 -

10. sukupolvi

Fleming, Johan Henriksson (taulusta 115. Isä: Fleming, Henrik Klasson)

1. puoliso Gyllenstierna, Kerstin, Fleming

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 155 -

10. sukupolvi

Fleming, Helena Henriksdotter, Yxkull (taulusta 115. Isä: Fleming, Henrik Klasson)

På korväggen i Ösmo kyrka, strax söder om det nuvarande koret, sitter ett "Epitafium" av svart marmor med alabasterfigurer. Minnestavlan bär de Flemingska och Bååtska vapnen samt en latinsk inskrift, som hyllar Helena. Hon var uppenbart en inflytelserik dam, som i sina båda äktenskap dessutom knöts samman med ett par andra av tidens mäktiga ätter. Predikstolen i Ösmo kyrka har de Flemingska och Yxkullska vapnen på sitt tak. Under taket hänger en tavla i svart och förgylld ram som ger förklaringen. Nedtill står med stora bokstäver: "Gudh til Ähra och Hans Tempel til Prydno, ähr thenna predikostol af Högvälborna Fru Helena Fleming Friherrinna til Harlund, Fru til Fålnäs och Djursnäs förährat 1667." Kyrkan har också en dopskål av silver med årtalet 1660 och däröver ett krönt monogram, H.F. N.B. (Helena Fleming och Nicolaus (Nils) Bååt). Hon skänkte också 1680 Nibili = Nyble gård till "Sin sockne kyrkia Össmo til Cappelans Bordh". Gården användes som komministerboställe fram till 1911 och huvudbyggnaden disponeras numera av Ösmo Hembygdsgille. Släkterna Yxkull och Fleming hade båda gynnats av olika kungar. När de kungliga förläningarna ifrågasattes, drogs Djursnäs med i reduktionen och Hon fick nöja sig med att bo kvar på livstid. Efter hennes död tillföll godset för en tid kronan. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Yxkull, Vollmar s. 1609. k. 1649. Eversti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 156 -

10. sukupolvi

Fleming, Maria Elisabet Henriksdotter, Bagge af Berga (taulusta 115. Isä: Fleming, Henrik Klasson)

1. puoliso Bagge af Berga, Erik

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 157 -

10. sukupolvi

Fleming, Henrik Henriksson (taulusta 115. Isä: Fleming, Henrik Klasson) s. 21.12.1625. k. 03.05.1697 haudattu Tukholma. Generalmajor.

Ylioppilas Uppsalassa 30.1.1636. Ylioppilas Leidenissa 16.1.1646. Kapteeni (1650). 1. trondheimilaisen jalkaväkirykmentin eversti 1658. Ångermanlandin (sittemmin Jämtlandin) jalkaväkirykmentin eversti 1659. Porin läänin jalkaväkirykmentin eversti 1661, ero kenraalimajurina 1674. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Gruus af Edeby, Carin, Fleming k. 1678. Vihitty: 1658.

Lapset:
1) Helena Henriksdotter
2) Klas Henriksson (katso taulu 220) k. 1706. Amiralitetskapten.
3) Ingeborg Henriksdotter (katso taulu 221)
4) Märta Henriksdotter (katso taulu 222)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 158 -

10. sukupolvi

Fleming af Lais, Erik (taulusta 115. Isä: Fleming, Henrik Klasson) s. 19.02.1616 Edeby Södermanland, Sverige. k. 19.04.1679 Riksten Södermanland, Sverige. Friherre riksråd.

Huvudman vid introduktionen av den friherrliga ätten Fleming af Lais. Han ägde bl a Svidja, Pikkala och Fituna herrgård samt två hemman av Ålö, Rånö och Nåttarö. Den sistnämnda såldes 1720 till familjen Törnflycht på Nynäs. Efter fulländade studier, varunder han i synnerhet vinnlagt sig om bergvetenskapen, skickades han 1635 med assessorn i bergskollegium, Hans Philip till Pite lappmark att upptaga och anlägga Nasa silververk. 1637 befordrad till assessor i bergskollegium, företog han två år därefter en vetenskaplig resa till bergverken i Tyskland, Holland, spanska Nederländerna, England, Skotland och Frankrike och befordrades efter sin hemkomst 1643 till kommissarie i bergskollegium och rikets bergslag. 1651 utnämnd till landshövding över Stora Kopparbergs län och följande året till president i generalbergsamtet och kammarråd, upphöjdes han 1654 till friherre och blev året därefter riksråd och kommissarie i reduktionskollegium. I svenska bergshanteringens historia intager han ett förtjänt rum såsom verksam befordrare av bergslagens utveckling. Såsom enskild man beröms han för sin gudsfruktan, rättskaffenhet och givmildhet till kyrkor och fattiga. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852: Ylioppilas Leidenissa 11.8.1640. Opiskeli Pariisissa, Lontoossa ja Roomassa. Matkusti lähetystön mukana Venäjälle 1634. Päävuoriviraston palvelukseen 1635. Vuorikollegion asessori 1637. Tieteellinen matka suureen osaan Euroopan maita 1639-43. Vuorikollegion ja valtakunnan vuorikuntien komissaari 1643. Kopparbergin läänin maaherra 1651-55, samalla vuorikollegion presidentti ja kamarineuvos 1652. Vapaaherra 1654. Valtaneuvos 1655. Reduktiokollegion komissaari s.v., ero 1678. Maamarsalkka valtiopäivillä 1654 ja 1655. Lanko: Turun hovioikeuden asessori Johan Stålhandske, kuollut 1680.

1. puoliso Soop, Maria Eleonora, Fleming af Lais k. 1651. Vihitty: 1642.

2. puoliso Cruus af Edeby, Christina, Fleming af Lais k. 1701. Vihitty: 1653.

Lapset:
1) Erland Henriksson Fänrik.
2) Klas Henriksson Överste.
3) Margareta Henriksdotter

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 159 -

10. sukupolvi

Gyllenhierta, Beata Margareta, Sölfverarm (taulusta 116. Isä: Gyllenhierta, Henrik Christersson) k. 1656.

1. puoliso Sölfverarm, Erik Eriksson s. 07.08.1628. k. 1696 (jälkeen). Vihitty: 1686.
Isä: Erik Mikaelsson
Äiti: Brita Ivarsdotter

Lapset:
1) Henrik Adolf (katso taulu 223) s. 07.02.1653. k. 1713 haudattu 04.00.1713 Hauho.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 160 -

10. sukupolvi

Gyllenhierta, Christer Henriksson (taulusta 116. Isä: Gyllenhierta, Henrik Christersson) s. 13.10.1614. k. 13.05.1664 Tenhola.

1. puoliso Stålarm, Gunilla, Gyllenhierta k. 1678 haudattu 13.10.1678 Tenhola.
Isä: Stålarm, Axel Eriksson
Äiti: Boije, Märta, Stålarm s. 1578 Tallinna, Eesti.

Lapset:
1) Beata (katso taulu 224) k. 1693 jälkeen.

2. puoliso Dala, Margareta Bengtsdotter, Gyllenhierta
Isä: Dala, Bengt Olofsson
Lapset:
1) Kristina (katso taulu 225) k. 13.10.1678.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 161 -

10. sukupolvi

Ram Örneram, Christina, Rosensabel (taulusta 117. Isä: Ram, Hans)

1. puoliso Rosensabel, Hans

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 162 -

10. sukupolvi

Bosin, Paul / Påvel (taulusta 122. Äiti: Stålarm, Ingeborg Turesdotter) k. n. 1658. Ryttmästare; ratsumestari, löjtnant, Janakkalan Vanaantaan omistaja.

1. puoliso Spåra, Margareta, Bosin
Isä: Spåra, Nils Månsson
Äiti: Treyden von, Anna, Spåra

Lapset:
1) Gustaf (katso taulu 226) k. 04.12.1676 Lund, Ruotsi. Luutnantti. Kuolinsyy: Kaatui sodassa.
2) Anna Elisabet (katso taulu 227) k. 1685 jälkeen.
3) Fredrik k. 1660 ennen.
4) Erik (katso taulu 228) s. 06.01.1654. k. 28.04.1715 Västerbotten, Ruotsi. Pohjois-Suomen laamannikunnan laamanni.
5) Gustav Fredrik s. 1674. k. 1740 Janakkala.
6) Påvel k. 04.12.1676 Lund, Ruotsi. Ylioppilas Turussa 1661. Sotapalvelukseen henkikaartissa 1674. Perhesuhteet: Naimaton.
Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, / G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 547

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 163 -

10. sukupolvi

Ekestubbe, Maria, Hjortfelt (taulusta 123. Äiti: Lemnius, Margareta) k. 1688 jälkeen Sysmä.

1. puoliso Hjortfelt, Henrik s. 1656 Puola. Vihitty: ??.

2. puoliso Orre, Arvid s. n. 1620. k. 1688 ennen. Vihitty: ennen 1666.
Isä: Eriksson, Joen
Äiti: Bruun, Elisabet Andersdotter, Eriksson

Lapset:
1) Henrik Johan (katso taulu 229) k. 1710 ennen.
2) Elisabet (katso taulu 230) k. 1707 ennen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 164 -

10. sukupolvi

Ekestubbe, Agneta, Bertilsson (taulusta 123. Äiti: Lemnius, Margareta) k. 1685.

1. puoliso Bertilsson, Lars s. 1626. k. 07.02.1704 Narva, Eesti. Vihitty: 14.10.1681. Lisätietoja: Venäjä valloitti Narvan 1704, jonka jälkeen se oli osa Venäjää.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 165 -

10. sukupolvi

Ekestubbe, Margareta, Sabelhierta (taulusta 123. Äiti: Lemnius, Margareta) k. 1697 haudattu 1697.

1. puoliso Sabelhierta, Jakob k. n. 1713.

Lapset:
1) Hebla Catarina (katso taulu 231) k. haudattu 10.12.1751 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 166 -

10. sukupolvi

Ekestubbe, Dorotea, Hästesko-Fortuna (taulusta 123. Äiti: Lemnius, Margareta) k. 28.12.1724 Vihti.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Henrik s. 1640. k. haudattu 04.09.1681 Vihti. Vihitty: 1672.
Isä: Skoo / Hästesko-Fortuna, Jakob Carlsson
Äiti: Ekestubbe, Anna Larsdotter, Skoo / Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 232) k. 1738 haudattu 27.01.1738 Vihti.
2) Anders

2. puoliso Tostman, Lydert k. 1694 ennen. Vihitty: 1684.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 167 -

10. sukupolvi

Ekestubbe, Gunilla, Huggut (taulusta 123. Äiti: Lemnius, Margareta) k. 1688 jälkeen.

1. puoliso Huggut, Nils k. 1686 jälkeen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 168 -

10. sukupolvi

Ekestubbe, Ingeborg, Orraeus (taulusta 123. Äiti: Lemnius, Margareta) k. 1705 jälkeen.

1. puoliso Orraeus, Johan k. 1688.
Isä: Orraeus, Anders Jonae s. 1614 ennen.
Äiti: N.N., Orraeus

Lapset:
1) Henrik k. 1694 jälkeen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 169 -

10. sukupolvi

Ekestubbe, Henrik (taulusta 123. Äiti: Lemnius, Margareta) s. 1641. k. 25.01.1694 Eckerö. Ratsumestari 1684, omisti Vihdin Olkkalan. Kuolinsyy: Hukkui Grisslehamnin ja Eckerön välillä.

Majoittaja Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1658, majoitusmestari s.v., korpraali 1659, kornetti 1666, luutnantti 1674, ratsumestari 1684. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Gyllenhierta, Kristina, Ekestubbe k. 13.10.1678. Vihitty: jo 1666.
Isä: Gyllenhierta, Christer Henriksson s. 13.10.1614.
Äiti: Dala, Margareta Bengtsdotter, Gyllenhierta

Lapset:
1) Anna Christina k. 1748.
2) Christian Henrik (katso taulu 233) s. 1670. k. 1731 haudattu 10.07.1731 Tenhola.
3) Beata Sofia (katso taulu 234) s. 1671.
4) Gustav s. 1672.
5) Gunilla s. 1673. k. 26.05.1700 Vihti.
6) Carl (katso taulu 235) s. 1676. k. 12.02.1756 Vihti.
7) Märta Katarina (katso taulu 236) s. 1677. k. 13.12.1742.

2. puoliso Gezelius, Elisabet, Schmiedefelt k. 1696 haudattu 30.11.1696 Vihti.
Isä: Gezelius, Johan / Juhana s. 03.02.1615 Romfartuna, Västmanlands län, Ruotsi (Gezalan kartano Taalaimaalla). Kreikan ja itämaisten kielten professori, Turun hiippakunnan piispa.
Äiti: Gutheim, Gertrud, Gezelius s. 17.03.1626 Riika, Latvia (myös 03.06.1926).
Lapset:
1) Lars k. 28.06.1709 Pultava, Itäinen Ukraina, Venäjä. Luutnantti henkirakuunarykmentissä. Perhesuhteet: Naimaton.
Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 27.11.1701. Ylioppilas Uppsalassa 1.11.1703. Oraatio Turussa 5.10.1704, opiskeli tällöin lääketiedettä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852 Pultavan (Poltavan) taistelu käytiin vuonna 1709 Venäjän ja Ruotsin välillä ja se oli suuren Pohjan Sodan ratkaiseva taistelu. Taistelun sanotaan päättäneen Ruotsin suurvaltakauden. Lähde: Wikipedia
2) Fredrik Reinhold k. 25.03.1702 Karuna.
3) Axel Gotthard k. 1690 haudattu 09.11.1690 Vihti.
4) Jakob Johan k. haudattu 15.01.1692 Vihti.
5) Ernst Johan (katso taulu 237) s. 02.09.1683 Tenhola. k. 23.07.1767 Tukholma.
6) Henrik s. 1684. k. 29.09.1708 Liesna, Dnzepr, 2 Meilen von Propoisk, Belarus. Lisätietoja: Liesna between Russia (Peter I) and Sweden (A L Lewenhaupt).
Österbottens Infantry- Origin and History: The Finnish regiment was created in 1620. It became an Indelta regiment in 1733. In 1634, a government regulation ranked the Österbottens Regiment 20th among the infantry regiments. In 1699, the regiment garrisoned Riga. In 1702, it joined Schlippenbach's army but a detachment remained in Riga. This latter detachment joined Lewenhaupt's army in 1705. One battalion followed Lewenhaupt in the summer of 1708 when he advanced in Ukraine and fought at Liesna on September 28. This battalion finally surrendered a few days after the battle of Poltava in June 1709. The other battalion was captured by the Russian at Riga in 1710. However, the regiment was re-established during the same year and assigned to the army of Finland. In 1718, the regiment took part to general Armfeldt's campaign in Norway. After the peace of 1721, it returned to Finland. This Finnish regiment consisted of 1,200 privates in 2 battalions of 4 companies. Each company had 150 privates and 11 officers, NCOs and musicians.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 170 -

10. sukupolvi

Ekestubbe, Katarina, Meurman von (taulusta 123. Äiti: Lemnius, Margareta) s. 1654. k. 25.05.1697 IIsalmi ?.

1. puoliso Meurman von, Johan s. 27.04.1654 Tukholma. k. 07.03.1740 Tukholma. Vihitty: 26.06.1678 Ivangorod, Venäjä.

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 238) s. 1682 Pähkinälinna, Venäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 171 -

10. sukupolvi

Knorring, Staffan (taulusta 124. Äiti: Lemnia, Helena) s. 11.04.1647 Vihti. k. 26.04.1706 Vihti.

1. puoliso Gyldenär, Sigrid Helena, Knorring k. haudattu 24.01.1692 Vihti. Vihitty: 08.01.1674 Helsinki.
Isä: Gyldenär, Arvid
Äiti: Bergk, Gertrud Dorotea, Gyldenär

Lapset:
1) Anna Elisabet (katso taulu 239) k. 18.05.1718 Tobolsk, Siperia, Venäjä.
2) Helena Christina (katso taulu 240) s. 1675. k. 10.00.1718.
3) Stefan Fredrik (katso taulu 241) s. 1676 Vihti. k. 09.02.1746.
4) Sigrid Brita s. 26.12.1679 Vihti. k. 25.07.1698 Vihti.
5) Arvid s. 16.01.1687. k. 28.06.1709 Pultava, Venäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 172 -

10. sukupolvi

Knorring, Helena, Teetgren (taulusta 124. Äiti: Lemnia, Helena) s. 15.06.1649. k. 1698 haudattu 20.11.1698 Viipuri.

1. puoliso Teetgren, Berend s. 03.04.1646. k. 1707 haudattu 12.07.1708 Oulu.
Isä: Henriksson / Teetgren, Jöns
Äiti: Berendsdotter, Anna, Henriksson / Teetgren

Lapset:
1) Bernt Johan (katso taulu 242) s. 1674 Viipuri. k. 09.01.1744.
2) Carl Gustav
3) Frans Henrik k. 30.04.1706 Kletz, Venäjä.
4) Stefan Fredrik s. 1682. k. 1738 jälkeen.
5) Helena Catarina (katso taulu 243) s. 18.08.1684. k. 10.12.1773 Tukholma.
6) Beata
7) Anders Göran
8) Anna Margareta k. 1713 jälkeen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 173 -

10. sukupolvi

Birckholtz von, Gustaf (taulusta 127. Isä: Birckholtz von, Hieronymus) k. 1643.

1. puoliso Schönewandt, Dorotea, Birckholz von

Lapset:
1) Johan Fredrik (katso taulu 244) k. 1683 (ennen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 174 -

10. sukupolvi

Birckholz von, Johan (taulusta 127. Isä: Birckholtz von, Hieronymus) s. 27.05.1615 Yläne. k. 13.01.1663 Pälkäne. Ratsumestari.

1. puoliso Hara, Christina, Birckholz von k. 1686 (jälkeen). Vihitty: 03.09.1645 Tukholma.
Isä: Hara, Erasmus
Äiti: Gyllenacker, Agneta, Hara

Lapset:
1) Christina Catharina (katso taulu 245)
2) Anna Margareta (katso taulu 246) k. 1724 (jälkeen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 175 -

10. sukupolvi

Birckholtz von, Ingeborg, Giös (taulusta 127. Isä: Birckholtz von, Hieronymus) s. 1621 Yläne. k. 1674 Pohja.

1. puoliso Giös, Johan s. 1614 Pohja. k. 01.09.1674 Pohja. Turun läänin jalkaväkirykmentin kapteeni. Vihitty: 1646.
Isä: Giös, Jakob Hansson
Äiti: Jägerhorn, Catharina Mårtensdotter, Giös

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 247) s. n. 1670. k. 1710 Naantali haudattu 10.12.1710. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua. Kuolinsyy: Rutto.
2) Catarina Margareta (katso taulu 248) k. 1728.
3) Johan (katso taulu 249) s. 1647. k. 07.04.1697 Tenhola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 176 -

10. sukupolvi

Utter, Per Månsson (taulusta 128. Äiti: Karin Pedersdotter) s. 19.09.1566 Tukholma. k. 23.09.1623 Tukholma. Arkivsekreterare, genealog.

Han tjänstgjorde i det kungliga kansliet med säkerhet från 1584 (måhända tidigare) till 1588 som biträde åt Rasmus Ludvigsson, som under sin vård hade de indragna kyrko- och klosterarkivalierna, och kvarstod sedermera till nov. 1593 i kansliet. Misstänkt för sympatier för Sigismund, förföljdes han av hertig Karl, men lyckades hålla sig dold på landet. På dennes dödsbädd benådades han. I hertig Johans av Östergötland tjänst blev han kammarråd, men återinträdde 1618 i kungliga kansliet och blev arkivsekreterare. Arkivalierna hade under den föregående tidens vanvård råkat i stor oordning. Hans främsta uppgift blev att skrida till ett målmedvetet ordningsarbete, för vilket han 1618 uppgjorde ett program, som följdes även av hans efterträdare. Handlingarna skulle ordnas efter konungarnas regeringstid, därinom kronologiskt och efter vissa grupper, t. ex. svenska, finska, danska handlingar, riksdagshandlingar, bergshandlingar. Han sökte genomföra dessa principer, men ett mera omfattande ordningsarbete hindrades dock under hans tid av vidriga lokalförhållanden. Utredningsarbeten, såsom om förhållandet mellan Sverige och Danmark före kriget 1611-1613 eller om adelsprivilegierna, anförtroddes åt honom. I likhet med sin företrädare Rasmus Ludvigsson, som han överträffade i kritik, var han en framstående genealog. Hans största genealogiska arbete är det i handskrift i Riksarkivet befintliga Collectanea genealogica (över 300 blad i folio). Arbetet är ingalunda avslutat, utan torde snarast få betraktas som materialsamling. Han skrev dessutom en släktbok över Johan III:s förfäder; även Christer Gabrielsson Oxenstiernas släktbok är avfattad av honom. Hans vapenbok, som länge ansågs som förkommen, emedan den gick under felaktig benämning, finns i Uppsala universitetsbibliotek. I tryck utgav han Arftafla therutaf man hafver till at see, huru man åtskilljer baakarf, sydearf och brystarff (1621). Av Lagerbring trycktes två brev av han i genealogiska frågor i företalet till Svea rikes historia (II, 1773), trenne ämbetsmemorial har tryckts i "Meddel. från Sv. Riksarkivet" (1877, 1880). Ett antal brev av honom till Axel Oxenstierna förvaras i Oxenstiernska samlingen i Riksarkivet. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Margareta Andersdotter, Utter k. 18.07.1611 Norrköping, Sverige. Vihitty: 1589.
Isä: Andreas Erici Präst, pappi.
Äiti: Catharina Olofsdotter

Lapset:
1) Anders Persson (katso taulu 250) s. 10.11.1592. k. 11.11.1640 Kolstad, Ruotsi. Överstelöjtnant, kommendant.
2) Katarina Persdotter (katso taulu 251) s. 09.03.1598 Uttersberg, Ruotsi. k. 28.10.1677 Söderköping, Ruotsi.
3) Helena Persdotter (katso taulu 252) s. 22.06.1603 Falun, Ruotsi. k. 1641.
4) Johan Jakob Persson Utter (katso taulu 253) s. 1605. k. 10.08.1654. Ståthållare på Arensburg på Ösel.
5) Sara Persdotter (katso taulu 254) s. 1607 Krokek, Sverige. k. 1631 Östra Skurkeby, Sverige.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 177 -

10. sukupolvi

Jakob Larsson (taulusta 129. Äiti: Utter, N.N. Månsdotter) s. 1585. k. 1635 (jälkeen). Klockare i Finström, landbonde på Bastö.

1. puoliso Brita Lisätietoja: Bosatt i Bastö, Finström sn.

Lapset:
1) Göran Jakobsson (katso taulu 255) s. 1615. k. 1674 (jälkeen). Välaktad landbonde på Bastö 1655-74.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 178 -

10. sukupolvi

Lietzén, Nikolaus Arvidi (taulusta 130. Äiti: Utter, Clara Erici) s. n. 1620 Litslena, Ruotsi. k. 1691 Turku haudattu 21.02.1692 Turun tuomiokirkko. Turun hovioikeuden assessori, riksdagsman, borgmästare, hovrättsassessor. Perhesuhteet: Margareta oli hänen toinen vaimonsa.

Verkade även som häradshövding och vice landshövding. Student i Uppsala 9.3.1637. Höll ett akademiskt anförande för studenterna - Deiustitia - den 11.12.1642. Skrev som stipendiat 1642 ett begravningskväde till Axel Gustafsson Banérs minne. Lämnade kort därpå universitetet och skrev 1643 en lyckönskningsdikt till vigseln mellan sin forna studiekamrat Johan Ståhlhandske och Margareta Fleming, kallade sig därvid stipendiat. Snart därefter blev han notarie i Pommerns krigsrätt, borgmästare i Åbo 30.10.1647. Var riksdagsrepresentant för Åbo 1650, 1654, 1655 och 1660. Hovrättsassessor i Åbo, häradshövding för Vehmo och Nedre Satakunda 1663, men erhöll det oaktat av staden tillstånd att handla. Avsked från sistnämnda tjänst 1680. Vicelandshövding i Åbo för Harald Oxe 1678 och 1686. Avsked från assessoratet 16.6.1690. I Åbo Hovrätts historik nämnd som "en klassisk bildad jurist". Sådana utbildades icke blott utomlands utan också i Uppsala, framför allt där av den store Johan Loccenius. Han begravdes "jämte sin kära husära och son" i släktgraven vid Åbo domkyrka. Graven är framför altaret och på golvplattan har graverats hans namn Nils Lietzén. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Wernle, Katarina, Lietzen s. 08.08.1628 Turku. k. 17.02.1657 Turku haudattu 22.03.1657 Turku. Vihitty: 10.07.1648 Turku.
Vid hennes begravning hölls en predikan om "de Christtrognas åtrå" av biskop Petraeus samt upplästes verser på latin av Olai Norcopensis och på svenska av N Danielis Ekerot. Svensk adlig ätt nr 874. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Wernle, Baltasar Veitsson s. 08.09.1588 Nürnberg, Saksa.
Äiti: Gubbertz, Chatarina, Wernle s. 15.01.1601.

Lapset:
1) Katarina Nikolausdotter (katso taulu 257) s. Turku.
2) Arvid Nikolausson s. 23.05.1650. k. 11.05.1674. Handlingsskrivare. Perhesuhteet: Naimaton.
"Fullkomlig" student 22.1.1692 (som knappa 12 årig). Från år 1671 auskultant vid Åbo hovrätt. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto
3) Clara Nikolausdotter (katso taulu 259) s. 1651. k. 17.01.1742 Eura, eli vielä lähes sadan vuoden vanhana haudattu 17.01.1742 Eura. Hän hoiti Euran nimismiehen virkaa 1692 - 1724, värdinna på Vaanis.

2. puoliso Ekebom, Margareta Carlsdotter, Lietzén k. 1692 Turku haudattu 21.02.1692 Turku. Vihitty: 21.08.1658 Stockholm.
Isä: Ekebom, Carl Hansson
Äiti: Carin Simonsdotter, Ekebom
Lapset:
1) Nikolaus Nikolausson s. Turku. k. 21.01.1962 haudattu 15.11.1692 Åbo domkyrkas familjegrav med föräldrarna. Häradshövding.
2) Margareta Nikolausdotter (katso taulu 256) s. n. 1661 Turku. k. 1718 Turku.
3) Sara Nikolausdotter (katso taulu 258) k. n. 1711.
4) Anna Maria Nikolausdotter (katso taulu 260) s. 1660 Turku. k. 28.03.1734 Turku.
5) Hedvig Nikolausdotter (katso taulu 261) s. 1660 (ennen). k. 1720 Upplan, Stockholm haudattu 12.05.1720 Stockholms Storkyrka.
6) Maria Elisabet Nikolausdotter (katso taulu 262) s. 1662 Turku. k. 30.03.1751 Storkyro, Isokyrö. Perhesuhteet: Laihian kappalaisen Johan Lönn´in (1691) leski. Ammatinlisäyksiä: Kolmas aviopuoliso 09.01.1698 Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus.
7) Carl Nikolausson (katso taulu 263) s. 1663 Turku. k. 05.04.1721 Halland, Ruotsi. Lagman, assessor.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 179 -

10. sukupolvi

Lietzén, Erik Arvidi (taulusta 130. Äiti: Utter, Clara Erici) s. Litslena, Ruotsi. k. 1666 Turku. Handlingsskrivare i rådstugurätten, Turun raastuvanoikeuden kämneri.

Han var bland annat Åbo rådstugurättens sekreterare 4.2.1650, Kämnare 16.2.1650-, Pyhäjärvis inspektor 1650-53, Kexholms stadssekreterare 1656. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gröön, Maria, Lietzen s. Kexholm. k. 1703 Satakunta.
Maria: Vid Kexholms rådstugurätt behandlades 15.2.1668 ett brev från Maria Gröön, i vilket hon kräver staden på sin avlidne mans, tullnären Erik Arvidsson Lietzens innestående lön. Härvid konstaterar rätten, att »Den sal.mannen så väl som hans efterlåtne änka visste väl vad som hans sal. svärfader borgmästaren Casper Gröön om denne anfordran till svar gav, nämligen det han hade ingen tjänst gjort, därföre kunde han icke heller någon lön förvänta. - Det tyckes mycket sällsynt vara honom kunna njuta sin lön när alle andre av Muskovitens infall måste lämna både hantverk och egendom i loppet.» Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Grööning, Casper
Äiti: Wagner, Katarina, Grööning

Lapset:
1) Arvid (katso taulu 264) s. n. 1660. k. 1708 Turku. Turun yliopiston rahastonhoitaja 1695, Kommissarie, Akademiräntemästare.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 180 -

10. sukupolvi

Lietzén, Zacharias Arvidi (taulusta 130. Äiti: Utter, Clara Erici) s. 1629 Litslena, Ruotsi. k. 16.04.1684 Turku. Akademibokbindare.

Gick i bokbinderilära hos Christian Reussner i Stockholm till år 1649, därpå gesällår i Tyskland, slutligen inflyttning till Åbo 1663, där han idkade bokbinderirörelse. Ansökte 12.1.1662 att få bli akademibokbindare och antogs till Academiae Bibliopegus. Akademirektor Elias Til-Landz utsände vid hans död inbjudningskort till begravningen: "Inexorabilis ea fragilitas nostro". Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Billstén, Maria, Lietzén k. 1676 haudattu 23.06.1676 Åbo domkyrka. Vihitty: 1665.
Isä: Billstén, Carl
Äiti: Nyman, Anna, Billstén

Lapset:
1) Nicolaus Zachariasson s. Turku. k. 1730. Kontrollör.
Studerade i Åbo. Verkade som kontrollör i Gäfle år 1703
2) Zackarias Zachariasson s. Turku. k. 15.06.1686.
3) N.N. (katso taulu 265)
4) Arvid Zachariasson (katso taulu 267) s. 1671 Turku. k. n. 1743 Kiikala. Borgare, skeppare, vicehäradshövding.
5) Carl Zachariasson s. 1673 Turku. Bokbinderimästare 1689.

2. puoliso Belkou, Catharina Filipsdotter, Lietzén Vihitty: 28.11.1677 Turku.
Katarina: Efter sin mans död gifte hon sig 3.4.1688 med sina barns hemlärare Lars Wulff. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Belkou, Filip
Äiti: Rancken, Elisabet, Belkou

Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 266) s. Turku. Lisätietoja: Flyttade till Sverige.
2) Filip s. Turku. k. 1698 (jälkeen).
3) Clara (katso taulu 268) s. 1679 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 181 -

11. sukupolvi

Brand, Clas Johan (taulusta 131. Isä: Brand, Clas) s. 1673. k. 1719 Tukholma.

1. puoliso Gertten von, Christina Elisabet, Brand s. 1670. k. 25.04.1731 Kemiö. Vihitty: 26.12.1724 Kemiö.
Isä: Gertten von, Berndt Johan
Äiti: Kruse af Kaibala, Maria Elisabet, Gertten von

Lapset:
1) Clas Johan (katso taulu 269) s. 07.04.1707. k. 04.02.1763 Kemiö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 182 -

11. sukupolvi

Brand, Peter (taulusta 131. Isä: Brand, Clas) s. 1674. k. 1700 Riika, Latvia.

1. puoliso Linderot, Anna Margaretha, Brand s. 01.07.1669. k. 04.11.1736 Karuna. Vihitty: 1698.

Lapset:
1) Clas (katso taulu 270) s. 07.10.1699. k. 06.02.1780 Västanfjärd.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 183 -

11. sukupolvi

Brand, Gustav (taulusta 131. Isä: Brand, Clas) s. 1676. k. 1743.

1. puoliso Löwen, Sofia Juliana, Brand s. 1697. k. 1748 haudattu 22.06.1748 Karjaa. Vihitty: 1718.
Isä: Löwen, Gerhard Magnus
Äiti: Stålarm, Beata, Löwen

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 184 -

11. sukupolvi

Brand, Anna Catharina, Feychting (taulusta 131. Isä: Brand, Clas)

1. puoliso Feychting, Carl Henrik k. 1697. Vihitty: 05.07.1696 Kisko.

2. puoliso Hammar, Matts Sigfridsson Vihitty: 1707.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 185 -

11. sukupolvi

Brand, Herman (taulusta 131. Isä: Brand, Clas) s. 1687. k. 1731 haudattu 09.03.1731 Korsberga, Ruotsi.

1. puoliso Papegoja, Anna Brita, Brand s. 1681. k. 16.01.1765 Korsberga, Ruotsi.
Isä: Papegoja, Brynte
Äiti: Hård af Segerstad, Catharina, Papegoja

Lapset:
1) Bogislaus k. 1746 (jälkeen).
2) Maria Christina (katso taulu 271) k. 16.04.1796 Korsberga, Ruotsi.
3) Catharina Elisabet (katso taulu 272) s. 30.11.1718. k. 03.02.1760.
4) Anna Brita (katso taulu 273) s. 1727. k. 23.03.1810 Korsberga, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 186 -

11. sukupolvi

Brand, Margaretha, Trentz (taulusta 131. Isä: Brand, Clas) k. 1727 haudattu 11.09.1727 Husby-Lyhundra, Ruotsi.

1. puoliso Trentz, Gabriel s. 1672 Västgötaland, Ruotsi. k. 11.11.1747 Närtuna, Ruotsi. Vihitty: 28.11.1725 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 187 -

11. sukupolvi

Brand, Anna, Körning (taulusta 132. Isä: Brand, Johan) k. 1734 haudattu 25.02.1734 Bromarv.

1. puoliso Körning, Axel k. 1691. Amiralitetslöjtnant. Vihitty: 1683.
Isä: Körning, Erik Ratsumestari.
Äiti: Gyllenlood, Ingeborg, Körning

Lapset:
1) Ingeborg (katso taulu 274) s. 02.03.1684 Rilaks.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 188 -

11. sukupolvi

Hästesko af Målagård, Johan (taulusta 133. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Elisabet) k. 08.04.1671 Taivassalo.

1. puoliso Anckarsköld, Maria, Hästesko af Målagård k. 1692 (jälkeen). Vihitty: 1670.
Isä: Anckarsköld, Arvid Göransson
Äiti: Stierna, Maria, Anckarsköld

Lapset:
1) Margareta k. 1672 haudattu 1672 Taivassalo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 189 -

11. sukupolvi

Hästesko af Målagård, Hebla, Stiernkors (taulusta 133. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Elisabet) k. 1663 (jälkeen).

1. puoliso Stiernkors, Lars Månsson Vihitty: n. 1640.

Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 275) k. 1696 (jälkeen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 190 -

11. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Johan (taulusta 134. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan Henriksson) s. 28.02.1643. k. 04.01.1712 Somero.

1. puoliso Munck af Sommernäs, Christina, Jägerhorn af Spurila k. 16.08.1698 Paimio. Vihitty: 1680.
Isä: Munck af Sommernäs, Anders
Äiti: Preen von, Maria Eleonora, Munck af Sommernäs

Lapset:
1) Hebla Helena (katso taulu 276) s. 1679 Paimio. k. 1741 (jälkeen).
2) Ebba Catarina (katso taulu 277) s. 1680 Paimio. k. 1748.
3) Johan Anders (katso taulu 278) s. 1681. k. 29.03.1751 Somerniemi.
4) Clas Henrik (katso taulu 279) s. 1683. k. 21.04.1745 Mikkelin maalaiskunta.
5) Carl Gustav (katso taulu 280) s. 1684 Somerniemi. k. 07.00.1761 Helsinki.
6) Hans Christer (katso taulu 281) s. 1687 Somerniemi. k. 25.09.1744 Helsinki.
7) Christina Maria (katso taulu 282) s. 1693.
8) Anna Elisabet (katso taulu 283) s. 1694.
9) Otto Magnus k. 1719.
10) Margareta Juliana s. 1697. k. 1698 haudattu 16.10.1698 Paimio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 191 -

11. sukupolvi

Munck af Fulkila, Anders (taulusta 135. Äiti: Ljuster, Margareta) s. 1638 Somero. k. 18.03.1675 Somero.

1. puoliso Ramsay, Margareta, Munck af Fulkila k. 30.10.1702.
Isä: Ramsay, Johan
Äiti: Galle i Finland, Märta, Ramsay

Lapset:
1) Clas (katso taulu 284) k. 08.00.1716 Tobolsk, Venäjä.
2) Anders Erik (katso taulu 285) s. 1670 Hirsijärvi, Somero. k. 09.07.1709 Venäjä. Kuolinsyy: Kuoli vankeudessa.
3) Johan k. 1695 Puola haudattu 1695 Puola.
4) Beata Christina k. 17.03.1759 Somero.
5) Margareta Helena (katso taulu 286) s. 09.00.1662. k. 1744 haudattu 28.10.1744 Tenhola.
6) Magdalena (katso taulu 287) s. 1662.
7) Märta Catarina

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 192 -

11. sukupolvi

Ljuster, Anna Margareta, Hästesko-Fortuna (taulusta 136. Isä: Ljuster, Erik) k. 19.09.1697 Vihti haudattu 19.12.1697.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Gustaf k. 1681.
Isä: Skoo / Hästesko-Fortuna, Jakob Carlsson
Äiti: Ekestubbe, Anna Larsdotter, Skoo / Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Anna (katso taulu 289) s. 05.02.1675. k. 03.04.1746 Vihti.

2. puoliso Stålhane, Lars k. 06.12.1694 Vihti. Korpraali, Vihdin Irjalan omistaja.
Kaksi nimetöntä lasta haudattu Vihdissä 14.02.1690.

Isä: Stålhane, Lars Savonlinnan läänin sihteerinä 1645-48.
Äiti: Falkenberg, Anna Kristiina, Stålhane

Lapset:
1) Anna Christina k. 1705 (jälkeen).
2) Kristina Katarina (katso taulu 288) k. 1744 haudattu 22.06.1744 Vihti.
3) Agneta Margareta (katso taulu 290) s. 1693. k. 14.11.1775 Somero.
4) Märta Regina

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 193 -

11. sukupolvi

Ljuster, Estrid Helena, Sölfverarm (taulusta 136. Isä: Ljuster, Erik) k. 1689.

1. puoliso Sölfverarm, Henrik Adolf s. 07.02.1653. k. 1713 haudattu 04.00.1713 Hauho. Vihitty: 1678.
Isä: Sölfverarm, Erik Eriksson s. 07.08.1628.
Äiti: Gyllenhierta, Beata Margareta, Sölfverarm

Lapset:
1) Ester Helena k. 1724 haudattu 12.03.1724 Sääksmäki.
2) Erik s. 02.00.1679. k. 17.10.1680 Nummi.
3) Beata Maria (katso taulu 291) s. 1682. k. 1751 haudattu 23.10.1751 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 194 -

11. sukupolvi

Ljuster, Beata Catarina (taulusta 136. Isä: Ljuster, Erik) k. haudattu 08.11.1696.

1. puoliso Rennerfelt, Anders s. n. 1648. k. 28.05.1715 Nummi. Vihitty: 1678 (ennen).
Isä: Rennier / Rennerfelt, Carl s. 1620 (ennen).
Äiti: Munck, Hebla, Rennier / Rennerfelt

Lapset:
1) Erik Johan (katso taulu 292) k. 06.12.1715 Siperia, Venäjä.
2) Carl Ludvig s. Nummi. k. 29.09.1708 Liesna, Ukraina.
Store Nordiske Krig, 1708 For at undgå russernes, under Peter I, den Store, brændte jords taktik vendte Karl XII af Sverige bort fra vejen til Moskva for at marchere ind i Ukraine. Det var en skæbnesvanger beslutning. Hans allierede, kosakkerne under hetman Ivan Mazepa, viste sig langt svagere end den svenske konge havde forventet. Og langt alvorligere var den voksende fare mod den svenske forsyningskolonne som rykkede fra Riga sydpå til Karls undsætning. Under general Adam Lewenhaupt var de hundredvis af tungt lastede vogne nu nødt til at rykke mange kilometer ud over deres planlagte forening med den svenske hær. Russerne rykkede frem for at angribe den udsatte flanke af forsyningskolonnen nær Dnieper-flodens løb. I september 1708 begyndte en række lynangreb gradvist at nedslide den 11.000 mand store eskorter som Lewenhaupt kommanderede. Undertallige med 4 til 1 blev svenskerne til sidst nødt til at ødelægge deres artilleri og forsyninger den 9. oktober nær landsbyen Liesna og skære sig vej ud. Kun omkring halvdelen af styrken underslap deres russiske plageånder for at slutte sig til Karl i Ukraine. Russiske tab udgjorde sandsynligvis 10.000.
3) Beata Christina (katso taulu 293) k. 1732 haudattu 16.03.1732 Nummi.
4) Clas Adam
5) Märta Sofia
6) Anders Magnus (katso taulu 294) s. 1678. k. 28.05.1730 Vihti.
7) Hebla Helena k. 1680 haudattu 1680.
8) Ebba Catarina (katso taulu 295) k. 1732 (jälkeen).
9) Anna Catarina k. 1710 haudattu 30.03.1710 Nummi.
10) Helena Regina s. 01.09.1691. k. 30.03.1710 Nummi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 195 -

11. sukupolvi

Ramsay, Anders (taulusta 137. Äiti: Ljuster, Anna) k. 30.12.1701 Errastfer, Liivinmaa.

1. puoliso Bäck i Finland, Elisabet, Ramsay k. 1741 (jälkeen).
Isä: Bäck i Finland, Hans Johan s. 21.04.1650.
Äiti: Grass, Elisabet, Bäck i Finland s. 1656.

Lapset:
1) Adolf k. 1725 (ennen).
2) Hans k. 1741.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 196 -

11. sukupolvi

Ramsay, Catarina, Gyldenär (taulusta 137. Äiti: Ljuster, Anna) k. 12.00.1695 Raisio.

1. puoliso Gyldenär, Erik s. 1659. k. 1710 Somero. Vihitty: n. 1675.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 197 -

11. sukupolvi

Creutz, Catarina Helena, Bellingshausen von (taulusta 138. Äiti: Silfversparre, Anna)

1. puoliso Bellingshausen von, Hans Henrik

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 198 -

11. sukupolvi

Creutz, Johan Lorenz (taulusta 138. Äiti: Silfversparre, Anna) s. 07.08.1652. k. 05.02.1702 Riika, Latvia.

1. puoliso Bonde, Agneta, Creutz s. 1653. k. 05.09.1737 Hillared, Älvsborgs län, Ruotsi. Vihitty: 18.03.1683 Sandhem, Ruotsi.
Isä: Bonde, Carl Filip
Äiti: Uggla, Maria Elisabet, Bonde

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 199 -

11. sukupolvi

Creutz, Anna Gertrud, Zöge (taulusta 138. Äiti: Silfversparre, Anna) k. 1727.

1. puoliso Zöge, Herman Reinhold s. 10.07.1653 Tallinna, Eesti. k. 20.02.1698 Kaarina.

Lapset:
1) Maria Elisabet (katso taulu 296) k. 1730 haudattu 22.05.1730 Kemiö.

2. puoliso Ekebom, Johan k. 10.08.1726 Perniö. Vihitty: 1700.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 200 -

11. sukupolvi

Creutz, Elsa Margareta, Horns af Marienborg (taulusta 138. Äiti: Silfversparre, Anna) s. 21.05.1664. k. 1743 Pirkkala.

1. puoliso Horns af Marienborg, Carl Gustav Vihitty: 05.11.1685.

2. puoliso Ruthenhjelm, Israel Simonsson k. 1723. Vihitty: 1704.
Isä: Ruuth, Simon Persson s. 1608.
Äiti: Nöthebom, Maria Göransdotter, Ruuth s. 1620.

Lapset:
1) Hedvig Eleonora (katso taulu 297) s. 14.09.1681.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 201 -

11. sukupolvi

Boije af Gennäs, Henrik (taulusta 139. Isä: Boije, Erik Eriksson) k. 02.03.1684 haudattu Hauhon kirkkoon. Ratsumestari.

Nimettömiä kuolleita lapsia, N.N. haudattu 13.01.1656 Viipuri, N.N.1, N.N.2, ja N.N.3j haudattu 1658 Viipuri Ylioppilas Turussa 1663/64 Boije Henric. Luutnantti Hälsingen rykmentissä 1675. Tanskalaisten sotavankina Kööpenhaminassa. Ratsumestari(?). Omisti Viipurin pitäjän Strömsnäsin, Tuuloksen Toivoniemen ja Luopioisten Ämmätsän. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Charpentier, Anna Margareta, Boije s. 17.07.1659. k. 03.07.1699.
Isä: Charpentier, Toussaint Turun läänin jalkaväkirykmentin everstiluutnantti.
Äiti: Duck, Anna Magdalena, Charpentier

Lapset:
1) Anna Magdalena (katso taulu 298) k. 1741.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 202 -

11. sukupolvi

Boije, Johan Gustav (taulusta 139. Isä: Boije, Erik Eriksson) s. 1665. k. 12.01.1737 Tornby, Linköping, Östergötland, Ruotsi.

1. puoliso Sparre, Margareta, Boije k. 13.08.1720 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 24.08.1694 Ekebyborna, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Sparre, Carl
Äiti: Minningerode von, Catarina Lucia, Sparre

Lapset:
1) Catharina Maria (katso taulu 299) s. 09.05.1695. k. 21.03.1785 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
2) Carl Gustav (katso taulu 300) k. 08.08.1769 St. Lars, Ruotsi.
3) Erik s. 23.03.1699 Ekebyborna, Östgötland, Ruotsi. k. 1701 haudattu 17.02.1701 Ekebyborna, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 203 -

11. sukupolvi

Boije, Erik Gustav (taulusta 139. Isä: Boije, Erik Eriksson) k. 04.06.1709.

1. puoliso Leijonsköld, Christina Juliana, Boije s. 12.04.1667. k. 1725 haudattu 30.01.1725 Vittskövle, Kristianstad, Ruotsi.
Isä: Leijonsköld, Augustin
Äiti: Filseck von, Barbara Veronica Sibilla Moser, Leijonsköld

Lapset:
1) Adam Gustav (katso taulu 301) k. 13.08.1719.
2) Maria Charlotta k. 1705 haudattu 25.11.1705 Ljungby, Kristianstad, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 204 -

11. sukupolvi

Boije, Anders (taulusta 139. Isä: Boije, Erik Eriksson) s. n. 1668. k. 1727 Tyrväntö. Eversti.

Ylioppilas Turussa. Voluntaari Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1684, korpraali 1685, ratsukorpraali 1687, kornetti 1688. Ranskalaiseen palvelukseen 1690. Kapteeni Nils Bielken jalkaväkirykmentissä Pommerissa 1682. Hollantilaiseen palvelukseen 1694. Kapteeni Bohuslänin rakuunarykmentissä 1697. Everstiluutnantti saksilaisista vangeista kootussa pataljoonassa 1707, Uplannin viisikäsratsuväkirykmentissä 1709, Uudenmaan ratsuväkirykmentissä s.v., Inkerin rakuunarykmentissä 1710, eversti 1713. Joutui sotavangiksi Torniossa 1715 ja vietiin Moskovaan, palasi 1723, ero s.v. Varrontaeversti (överste i exspektans) Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentissä s.v. Omisti mm. Tyrvännön Lepaan kartanon. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Liewen von, Elsa Christina, Boije s. 11.05.1676 Ösmo, Nynäshamns kommun på södra Södertörn, Ruotsi. k. 1728 Hattula ? haudattu 1728 Hattula. Vihitty: 24.09.1701 Flisby, Jönköping, Ruotsi.
Isä: Liewen von, Gustav Fredrik
Äiti: Kyle, Hillevi Margareta, Liewen von

Lapset:
1) Carl
2) Anders
3) Erik Gustav (katso taulu 302) s. 1702. k. 19.01.1751 Skällvik, Östergötaland, Ruotsi.
4) Hedvig Sofia (katso taulu 303) s. 27.07.1704 Flisby, Jönköping, Ruotsi. k. 14.10.1774 Borgstena, Södra Älvsborg, ruotsi.
5) Anna Margareta s. 1706. k. 1706 haudattu 11.12.1706 Flisby, Jönköping, Ruotsi.
6) Arvid s. 02.01.1711 Flisby, Jönköping, Ruotsi.
7) Ulrika s. 25.10.1713 Flisby, Jönköping, Ruotsi. k. 25.10.1713 Ruotsi.
8) Hans Henrik (katso taulu 304) k. 02.10.1781 Södermanland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 205 -

11. sukupolvi

Forbes, Christina Juliana, Stålhandske (taulusta 140. Äiti: Boije af Gennäs, Christina)

1. puoliso Stålhandske, Henrik Johansson s. 24.06.1647 Kemiö. k. 1714.

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 305)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 206 -

11. sukupolvi

Forbes, Brita, Boije af Gennäs (taulusta 140. Äiti: Boije af Gennäs, Christina) s. 1657. k. 1695.

1. puoliso Boije af Gennäs, Hans s. 02.05.1650. k. 16.12.1688. Vihitty: 18.12.1680. Perhesuhteet: Sukupuoleltaan tuntematon lapsi on haudattu 1690 Myrskylä.
Sukupuoleltaan tuntematon lapsi on haudattu 1690 Myrskylä. Ylioppilas Turussa 1663/64. Majuri Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä. Omisti Tyrvännön Lahdentaan sekä Lammin Perttulan ja Ojalan. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Boije af Gennäs, Claes Anders
Äiti: Beuraeus, Elin, Boije af Gennäs

Lapset:
1) Clas k. 1713.
2) Ernst (katso taulu 306) k. 14.12.1722 Pernaja.
3) Carl Magnus k. 1703 (jälkeen).
4) Hans (katso taulu 307) s. 1686. k. 18.12.1730 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 207 -

11. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christer (taulusta 141. Isä: Boije af Gennäs, Christer) k. 1700 (jälkeen). Kapteeni amiraliteetissa.

Ylioppilas Turussa kl. 1664. Voluntaari amiraliteetissa 1668, arklimestari 1669, konstaapeli 1670, aliluutnantti 1672, yliluutnantti 1675, kapteeni 1677, ero 1679. Oli välillä ulkomaisessa palveluksessa 1670-72. Uudestaan sotapalvelukseen 1683, ero 1700. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Stubbe, Hedvig, Boije af Gennäs Vihitty: 13.01.1677.
Isä: Stubbe, ??
Äiti: Kohl, Helena Antonsdotter, Stubbe

Lapset:
1) Hans (katso taulu 308) k. 1719 (jälkeen) Venäjä.
2) Christer (katso taulu 309) s. 04.11.1678. k. 25.09.1751 Karlshamn, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 208 -

11. sukupolvi

Boije af Gennäs, Otto Ernst (taulusta 141. Isä: Boije af Gennäs, Christer) Yliluutnantti amiraliteetissa .

Ylioppilas Turussa 1664. Yliluutnantti amiraliteetissa, ero 1697. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Grubbe, Anna Dorotea, Boije af Gennäs
Isä: Grubbe, Christoffer
Äiti: Gårffelt, Christina Sigrid, Grubbe

Lapset:
1) Lorenz Ernst (katso taulu 310) s. 1695. k. 1748 haudattu 29.07.1748 Göteborg, Ruotsi.
2) Otto Christer (katso taulu 311) s. 14.05.1700. k. 05.05.1766 Pälkäne.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 209 -

11. sukupolvi

Boije af Gennäs, Göran (taulusta 141. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 12.12.1661. k. 04.08.1703 Riika, Latvia.

1. puoliso Gyldenbring, Aletha, Boije af Gennäs s. 12.09.1661. k. 1716. Vihitty: 12.06.1683 Tukholma.
Isä: Bring / Gyldenbring, Erik
Äiti: Edenberg, Catharina, Bring / Gyldenbring

Lapset:
1) Christer s. 21.08.1684 Pernaja. k. 28.06.1709 Pultava, Venäjä.
2) Gertrud Catarina s. 24.12.1685 Tukholma. k. 24.04.1766 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
3) Erik (katso taulu 312) s. 21.06.1687 Åland . k. 16.03.1739 Knutby, Tukholma.
4) Göran s. 02.01.1690 Åland . k. 1708.
5) Johan s. 01.10.1692 Pernaja. k. 1694 Pernaja.
6) Anders (katso taulu 313) s. 30.08.1694 Pernaja. k. 22.09.1768 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
7) Sofia Juliana (katso taulu 314) s. 27.02.1695 Viipuri. k. 23.12.1772 Tukholma.
8) Nils Gustav (katso taulu 315) s. 07.09.1698 Viipuri. k. 19.04.1750 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 210 -

11. sukupolvi

Boije af Gennäs, Sofia Margareta, Grass (taulusta 141. Isä: Boije af Gennäs, Christer) k. 1728 haudattu 25.10.1728 Kiikka.

1. puoliso Grass, Henning Johan s. 06.01.1649. k. 11.00.1713 Kiikka. Friherre; vapaaherra. Vihitty: 1679 (ennen).

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 316) s. 1693. k. 1774 Kiikka. Friherrina; vapaaherratar.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 211 -

11. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hans (taulusta 142. Isä: Boije af Gennäs, Claes Anders) s. 02.05.1650. k. 16.12.1688. Perhesuhteet: Sukupuoleltaan tuntematon lapsi on haudattu 1690 Myrskylä.

Sukupuoleltaan tuntematon lapsi on haudattu 1690 Myrskylä. Ylioppilas Turussa 1663/64. Majuri Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä. Omisti Tyrvännön Lahdentaan sekä Lammin Perttulan ja Ojalan. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Forbes, Brita, Boije af Gennäs s. 1657. k. 1695.
Isä: Forbes, Ernst Johan s. 07.10.1624 Porvoon maalaiskunta. Eversti.
Äiti: Boije af Gennäs, Christina, Bergh von

Lapset:
1) Clas k. 1713.
2) Ernst (katso taulu 306) k. 14.12.1722 Pernaja.
3) Carl Magnus k. 1703 (jälkeen).
4) Hans (katso taulu 307) s. 1686. k. 18.12.1730 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 212 -

11. sukupolvi

Boije, Beata, Pihl (taulusta 144. Isä: Boije, Göran) k. 1687 (jälkeen).

1. puoliso Pihl, Axel k. 1683.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 213 -

11. sukupolvi

Boije, Clas (taulusta 144. Isä: Boije, Göran) s. 18.07.1641 Tenhola. k. 10.03.1698 Tenhola.

1. puoliso Cronstjerna, Anna Christina, Boije Vihitty: 05.04.1671 Helsinki.
Isä: Cronstjerna, Mikael
Äiti: Stålarm, Brita, Cronstjerna

Lapset:
1) Herman (katso taulu 317) k. 16.01.1716 Tumen, Siperia, Venäjä.
2) Carl Axel k. 03.02.1706 Fraustadt, Saksa.
3) Brita Margareta (katso taulu 318)
4) Hans Erik k. 1710 Viipuri.
5) Göran s. 1682. k. 1743 haudattu 21.06.1743 Pohja.
6) Nils Johan s. 1682. k. 21.12.1705.
7) Märtha Christina (katso taulu 319) s. 1684. k. 1749.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 214 -

11. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Christina, Bonde (taulusta 145. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) k. 1705 (jälkeen).

1. puoliso Bonde, Tord s. 24.01.1610 Frötuna, Ruotsi. k. 07.06.1683 Trästena, Ruotsi. Vihitty: 05.00.1675.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 215 -

11. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Clas (taulusta 145. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 15.02.1649 Tukholma, Ruotsi. k. 31.07.1685 Aachen, Saksa. Landshövding, kungligt råd, maamarsalkka.

Han fick en till hälften civil och till hälften militärisk uppfostran. Han studerade vid Åbo universitet och gjorde också en vidsträckt studieresa genom Europa. 1675 förordnades han till ledamot i den kommision som skulle undersöka förmyndarregeringens förvaltning. 1677 blev han kansliråd och året efter överste för ett finskt kavalleriregemente. 1680 blev han landshövding i Närke och Värmland, och då var han redan lantmarskalk. Han var för reduktionen, och för att vända motviljan mot reduktionen frånkungen personligen, så gav han i förslag att detta förslaget med reduktionen skulle komma ifrån ständerna själva och inte från kungen. För detta blev han belönad av kungen med en plats i rådet och presidentskap i kammar- och kommerskollegierna. 1683 fick han överinseende över gamla reduktionskollegium och året efter tog han över ledningen över rikets kammare, efter Sten Bielke när han dog, och samma år blev han kansler för Lunds universitet. Han jobbade så mycket så han blev överansträngd, och hans sinne blev nedtryckt av alla de många bittra anfall som han blev föremål för. Han var en av de sällsynta män som arbetade hårt utan tanke på egen vinning. Han var också fattig vilket gjorde att Karl XI efter han död hjälpte hans änka, och hans barn blev två år efter hans död upphöjda till grevligt stånd. Ingen av sönerna lämnade dock några manliga avkomlingar så ätten dog ut 1729. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Oli maamarsalkaksi tullessaan 31 vuotias. Hän oli opiskellut sekä Upsalan että Turun yliopistossa ja oleskellut useita vuosia ulkomailla, etupäässä Ranskassa, missä sai sotilaskoulutuksen. Lähde: Suomen kansan aikakirjat IV osa, s. 103

1. puoliso Cruus af Edeby, Anna, Fleming af Liebelitz Friherrinna. Vihitty: 1675.
Miehensä kuoleman jälkeen sai kuninkaalta eräitä tiluksia elinajakseen ja kaksi armonvuotta miehensä arvokkaiden virkatoimien takia. Lähde: Suomen kansan aikakirjat, osa IV s. 122

Lapset:
1) Fredrik
2) Christina
3) Herman
4) Magnus
5) Christina
6) Carl Gustaf
7) Gertrud
8) Brita

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 216 -

11. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman (taulusta 145. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 1654. k. 1718.

1. puoliso Sack, Catarina, Fleming af Liebelitz s. 1658. k. 07.12.1743. Vihitty: 05.02.1679.

Lapset:
1) Christina
2) Anna
3) Carl
4) Barbro (katso taulu 320) s. 1683. k. 11.00.1747 Kärrbo, Västmanland, Ruotsi.
5) Clas (katso taulu 321) s. 1685. k. 15.07.1766 Askainen. Överste.
6) Göran (katso taulu 322) s. 1687 Tukholma. k. 20.12.1754 Österhaninge, Ruotsi.
7) Fredrik
8) Arvid
9) Herman (katso taulu 323) s. 23.09.1690 Tukholma. k. 04.06.1769 Espoo.
10) Charlotta Ulrika
11) Axel
12) Lars (katso taulu 324) s. 1695. k. 27.05.1748 Älghult, Kronobergs län, Ruotsi.
13) Otto (katso taulu 325) s. 20.12.1696. k. 24.11.1779 Sätuna, Uppland, Ruotsi. Riksråd.
14) Erik

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 217 -

11. sukupolvi

Sparre, Anna Johanna, Creutz (taulusta 147. Äiti: Fleming af Liebelitz, Barbro) s. 1657. k. 1712.

1. puoliso Creutz, Johan s. 07.04.1651 Turku. k. 16.09.1726 Turku. Vihitty: 10.06.1677 Turku.
Isä: Creutz, Lorenz s. 1615.
Äiti: Duwall, Elsa, Creutz s. 19.09.1620 Tukholma.

Lapset:
1) Lorenz s. 10.03.1678. k. 23.11.1695 Turku ?.
2) Erik s. 05.03.1680. k. 24.01.1697.
3) Elsa (katso taulu 326) s. 24.08.1681. k. 17.01.1768 Turku.
4) Gustav (katso taulu 327) s. 10.01.1683. k. 13.08.1746 Pohjanlahti.
5) Jakob s. 11.06.1684. k. 23.06.1684.
6) Carl (katso taulu 328) s. 10.07.1685. k. 15.04.1740 Pernaja.
7) Barbro s. 02.08.1686. k. 23.09.1686.
8) Anna Margareta s. 1688. k. 1691.
9) Brita (katso taulu 329) s. 11.05.1689. k. 07.02.1720 Halmstad, Ruotsi.
10) Märta Catarina s. 29.07.1690.
11) Johan (katso taulu 330) s. 08.06.1692. k. 1748.
12) Jakob s. 11.03.1694. k. 10.04.1694.
13) Svante (katso taulu 331) s. 24.04.1695. k. 26.10.1762 Roasjö, Älvsborg, Ruotsi.
14) Jakob Axel s. 25.02.1697. k. 28.02.1701.
15) Clas s. 11.03.1700. k. 26.05.1700.
16) Christina (katso taulu 332) s. 23.04.1701. k. 15.08.1777 Fogelsta, Södermanland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 218 -

11. sukupolvi

Jordan, Märta, Granfelt (taulusta 151. Äiti: Fleming, Ebba Hermansdotter) s. 1655. k. 1693.

1. puoliso Granfelt, Gabriel Samuelsson s. 1648. k. 11.05.1708 Tukholma.
Isä: Granfelt, Samuel Gabrielsson
Äiti: Jägerhorn, Brita, Granfelt

Lapset:
1) Carl Gustaf (katso taulu 333) s. 28.07.1683 Naantalin maaseurakunta. k. 24.12.1767 Pirkkala. Porin läänin jalkaväkirykmentin Vesilahden komppanian kapteeni.
2) Hebla Sofia

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 219 -

11. sukupolvi

Wrede, Fabian (taulusta 153. Äiti: Fleming, Märta Henriksdotter) k. 08.04.1709 Riika, Latvia.

1. puoliso Duwall, Helena Gustaviana, Wrede k. 1700. Vihitty: ?.

Lapset:
1) Märta (katso taulu 335)
2) Ebba Gustaviana (katso taulu 336)
3) Christina Ulrika
4) Henrik Johan (katso taulu 337) s. 1696. k. 20.08.1758 Kimstad, Östergötland, Ruotsi.
5) Helena s. 1683. k. 14.03.1769 Julita, Södermanland, Ruotsi.
6) Beata Carlotta (katso taulu 339) s. 1688. k. 09.01.1744 Parainen.
7) Gustav
8) Fabian (katso taulu 340) s. 08.04.1694 Elimäki. k. 17.02.1768 Julita, Södermanland, Ruotsi.
9) Agneta Sofia (katso taulu 341) s. 10.07.1697 Salem, Ruotsi. k. 01.00.1753.

2. puoliso Treijden von, Gertrud Sofia, Wrede k. 20.10.1736 Tukholma. Vihitty: 1713.
Lapset:
1) Barbro Helena (katso taulu 334) k. 1795.
2) Otto Gustav (katso taulu 338) s. 06.05.1709 Riika, Latvia. k. 18.06.1772 Anjala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 220 -

11. sukupolvi

Fleming, Klas Henriksson (taulusta 157. Isä: Fleming, Henrik Henriksson) k. 1706. Amiralitetskapten.

Ärvde 1698 Ogesta och Herrön efter svärfadern.

1. puoliso Yxkull von, Maria Meijendorff, Fleming
Isä: Yxkull von, Lage Meijendorff
Äiti: Wemstedt, Maria, Yxkull von

Lapset:
1) Henrik Klasson
2) Maria Helena Klasdotter (katso taulu 342) k. 14.03.1771 Hangelösa, i Skaraborgs län, Ruotsi.
3) Catharina Ebba
4) Lage Klasson
5) Göran Klasson
6) Klas Klasson
7) Johan Klasson
8) Carl Klasson (katso taulu 343)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 221 -

11. sukupolvi

Fleming, Ingeborg Henriksdotter, Rålamb (taulusta 157. Isä: Fleming, Henrik Henriksson)

1. puoliso Rålamb, Hans Kammarherre, lagman, friherre.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 222 -

11. sukupolvi

Fleming, Märta Henriksdotter, Sperling (taulusta 157. Isä: Fleming, Henrik Henriksson)

1. puoliso Sperling, Göran Fältmarskalk, generalguvernör, greve.

Lapset:
1) Catarina (katso taulu 344) s. 27.03.1690. k. 05.01.1739.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 223 -

11. sukupolvi

Sölfverarm, Henrik Adolf (taulusta 159. Äiti: Gyllenhierta, Beata Margareta) s. 07.02.1653. k. 1713 haudattu 04.00.1713 Hauho.

1. puoliso Ljuster, Estrid Helena, Sölfverarm k. 1689. Vihitty: 1678.
Isä: Ljuster, Erik
Äiti: Uggla, Beata, Ljuster

Lapset:
1) Ester Helena k. 1724 haudattu 12.03.1724 Sääksmäki.
2) Erik s. 02.00.1679. k. 17.10.1680 Nummi.
3) Beata Maria (katso taulu 291) s. 1682. k. 1751 haudattu 23.10.1751 Sääksmäki.

2. puoliso Giös, Catarina Margareta, Sölfverarm k. 1728.
Isä: Giös, Johan s. 1614 Pohja. Turun läänin jalkaväkirykmentin kapteeni.
Äiti: Birckholtz von, Ingeborg, Giös s. 1621 Yläne.
Lapset:
1) Henrik Adolf s. 16.07.1705 Gemauerthoff, Saksa?.
2) Carl Gustaf (katso taulu 345) s. 1691 Hauho ?. k. 20.03.1766 Sievi.
3) Ingeborg s. 1692. k. 1742 haudattu 19.09.1742 Sääksmäki.
4) Erik Johan s. 27.06.1693. k. 04.11.1694 Hauho.
5) Märta Anna (katso taulu 346) s. 27.06.1693 Hauho. k. 04.11.1742 Kuhmalahti.
6) Sofia Elisabet
7) Adam Johan k. 1713 Venäjä ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 224 -

11. sukupolvi

Gyllenhierta, Beata, Schmiedefelt (taulusta 160. Isä: Gyllenhierta, Christer Henriksson) k. 1693 jälkeen.

1. puoliso Schmiedefelt, Detlof s. 1650. k. 1688. Savon jalkaväkirykmentin majoitusmestari.
Isä: Schmidt / Schmiedefelt, Joachim
Äiti: Beata, Schmidt / Schmiedefelt

Lapset:
1) Christian Joakim (katso taulu 347) s. 1672. k. 09.11.1721 Kisko.
2) Carl Detlof (katso taulu 348) s. 1674. k. 19.03.1736.
3) Fabian Johan (katso taulu 349) s. 1687. k. 19.02.1714 Napue, Isokyrö. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin kapteeniluutnantti 1713. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua. Kuolinsyy: Kaatui Napuen taistelussa Isokyrössä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 225 -

11. sukupolvi

Gyllenhierta, Kristina, Ekestubbe (taulusta 160. Isä: Gyllenhierta, Christer Henriksson) k. 13.10.1678.

1. puoliso Ekestubbe, Henrik s. 1641. k. 25.01.1694 Eckerö. Ratsumestari 1684, omisti Vihdin Olkkalan. Vihitty: jo 1666. Kuolinsyy: Hukkui Grisslehamnin ja Eckerön välillä.
Majoittaja Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1658, majoitusmestari s.v., korpraali 1659, kornetti 1666, luutnantti 1674, ratsumestari 1684. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Ekestubbe, Henrik Larsinpoika Vihdin Olkkalan isäntä.
Äiti: Lemnius, Margareta, Ekestubbe s. 1612.

Lapset:
1) Anna Christina k. 1748.
2) Christian Henrik (katso taulu 233) s. 1670. k. 1731 haudattu 10.07.1731 Tenhola.
3) Beata Sofia (katso taulu 234) s. 1671.
4) Gustav s. 1672.
5) Gunilla s. 1673. k. 26.05.1700 Vihti.
6) Carl (katso taulu 235) s. 1676. k. 12.02.1756 Vihti.
7) Märta Katarina (katso taulu 236) s. 1677. k. 13.12.1742.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 226 -

11. sukupolvi

Bosin, Gustaf (taulusta 162. Isä: Bosin, Paul / Påvel) k. 04.12.1676 Lund, Ruotsi. Luutnantti. Kuolinsyy: Kaatui sodassa.

Ylioppilas Turussa 1661, omisti Porvoon Piirlahden, Lammin Tirmulan ja Janakkalan Vanaantaan. Helsingin maakuntakokouksen osanottaja 1671. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Grothusen, Anna Charlotta (Kristina), Bosin k. 12.05.1694 Porin maaseurakunta.
Isä: Grothusen, Henrik s. 1629.
Äiti: Sabelhjerta, Brita, Grothusen

Lapset:
1) Anna Kristina (katso taulu 350) k. 1723 (jälkeen).
2) Brita Catharina (katso taulu 351) s. 16.06.1680. k. 20.12.1746 Särkilahti, Pernaja. Perhesuhteet: Aatelinen suku nr 49.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 227 -

11. sukupolvi

Bosin, Anna Elisabet, Böning (taulusta 162. Isä: Bosin, Paul / Påvel) k. 1685 jälkeen.

1. puoliso Böning, Gotthard Johan k. 1711 jälkeen. Vihitty: 1672.
Isä: Böning, Reinhold
Äiti: Seckler von, Elisabet, Böning

Lapset:
1) Gotthard Georg (katso taulu 352) s. 15.07.1685. k. 1742 ? haudattu 01.02.1742 Tammisaari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 228 -

11. sukupolvi

Bosin, Erik (taulusta 162. Isä: Bosin, Paul / Påvel) s. 06.01.1654. k. 28.04.1715 Västerbotten, Ruotsi. Pohjois-Suomen laamannikunnan laamanni.

1. puoliso Rosendal, Margaretha, Bosin k. 12.05.1715 Uumaja, Ruotsi. Vihitty: 07.01.1677 Helsinki.

Lapset:
1) Helena Margareta k. 1677 haudattu 30.12.1677 Lohja.
2) Elsa (katso taulu 353) k. 1714.
3) Florentina Hebla (katso taulu 354) k. 1748 (ennen).
4) Hedvig Catarina (katso taulu 355)
5) Fredrik k. 21.01.1714 Solikansk, Siperia, Venäjä.
6) Maria Christina (katso taulu 356) s. 1677 Hauho. k. 31.10.1736 Hauho.
7) Erik Johan (katso taulu 357) s. 1679. k. 31.03.1747 Hauho.
8) Margareta (katso taulu 358) s. 1686. k. 21.07.1737 Kemiö.
9) Helena Sofia (katso taulu 359) s. 17.10.1689. k. 08.01.1759 Lohja.
10) Paul (katso taulu 360) s. 1691. k. 22.06.1741 Lammi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 229 -

11. sukupolvi

Orre, Henrik Johan (taulusta 163. Äiti: Ekestubbe, Maria) k. 1710 ennen.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Anna Margareta, Orre
Isä: Hästesko-Fortuna, Johan
Äiti: Silfversvan, Anna, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 361)
2) Arvid (katso taulu 362) s. 1687. k. 26.10.1767 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 230 -

11. sukupolvi

Orre, Elisabet, Etholenius (taulusta 163. Äiti: Ekestubbe, Maria) k. 1707 ennen.

1. puoliso Etholenius, Mårten k. 1710 Hartola ?.
Isä: Etholenius, Jakob
Äiti: Florinus, Margareta, Etholenius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 231 -

11. sukupolvi

Sabelhierta, Hebla Catarina, Hästesko af Målagård (taulusta 165. Äiti: Ekestubbe, Margareta) k. haudattu 10.12.1751 Viipuri.

1. puoliso Hästesko af Målagård, Anders s. 1674 Muolaa. k. haudattu 14.02.1744 Bromarv.
Isä: Hästesko af Målagård, Anders
Äiti: Wildeman, Ebba, Hästesko af Målagård

Lapset:
1) Anders
2) Charlotta (katso taulu 363)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 232 -

11. sukupolvi

Hästesko-Fortuna,, Margareta, Rennerfelt (taulusta 166. Äiti: Ekestubbe, Dorotea) k. 1738 haudattu 27.01.1738 Vihti.

1. puoliso Rennerfelt, Anders Magnus s. 1678. k. 28.05.1730 Vihti. Vihitty: 26.02.1699 Vihti.
Kaksi lasta haudattu 24.02.1723, sukupuolesta ei tietoa.

Isä: Rennerfelt, Anders s. n. 1648.
Äiti: Ljuster, Beata Catarina

Lapset:
1) Anders Erik s. 29.11.1699 Vihti.
2) Carl Magnus (katso taulu 364) s. 10.04.1701 Vihti. k. 1722.
3) Henrik Ludvig (katso taulu 365) s. 03.10.1703 Vihti. k. 06.01.1754 Vihti.
4) Margareta Juliana (katso taulu 366) s. 1706. k. 30.08.1776 Vihti.
5) Beata Christina (katso taulu 367) s. 1709 Vihti. k. 27.03.1775 Porvoo.
6) Anna Juliana (katso taulu 368) s. 1713 Vihti. k. 03.08.1770 Kalvola.
7) Ebba Helena (katso taulu 369) s. 24.01.1716 Vihti. k. 1781 (jälkeen).
8) Jacob Johan s. 01.09.1716 Vihti. k. 04.02.1766.
9) Brita Sofia s. 1718 Vihti. k. 01.07.1780 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 233 -

11. sukupolvi

Ekestubbe, Christian Henrik (taulusta 169. Isä: Ekestubbe, Henrik) s. 1670. k. 1731 haudattu 10.07.1731 Tenhola.

1. puoliso Gezelius, Maria, Ekestubbe k. 1700 haudattu 11.11.1700 Tenhola.
Isä: Gezelius, Johan / Juhana s. 03.02.1615 Romfartuna, Västmanlands län, Ruotsi (Gezalan kartano Taalaimaalla). Kreikan ja itämaisten kielten professori, Turun hiippakunnan piispa.
Äiti: Gutheim, Gertrud, Gezelius s. 17.03.1626 Riika, Latvia (myös 03.06.1926).

2. puoliso Gripenberg, Beata Sofia, Ekestubbe s. 13.10.1682 Helsinki. k. 1729 haudattu 26.09.1729 Tukholma.
Isä: Gripenberg, Johan s. 16.08.1632.
Äiti: Bartels, Margareta, Gripenberg s. 09.00.1643.

Lapset:
1) Erik s. 09.05.1704 Tenhola. k. 1745 haudattu 18.06.1745 Tenhola.

3. puoliso Klick, Anna Hedvig, Körning k. 05.08.1730 Tukholma.
Isä: Klick, Hans Wilhelm
Äiti: Gyllenstake, Anna, Klick

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 234 -

11. sukupolvi

Ekestubbe, Beata Sofia, Florin (taulusta 169. Isä: Ekestubbe, Henrik) s. 1671.

1. puoliso Florin, Samuel k. 1707 Sysmä.
Isä: Florin, Jacobus Erici
Äiti: Hebla Grelsdotter, Florin

Lapset:
1) Eva
2) Gustaf s. 1701. k. 19.02.1744 Iitti.
3) Erik

2. puoliso Soilander, Olof k. 12.02.1739 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 235 -

11. sukupolvi

Ekestubbe, Carl (taulusta 169. Isä: Ekestubbe, Henrik) s. 1676. k. 12.02.1756 Vihti.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Juliana Sofia, Ekestubbe s. 16.07.1708. k. 07.07.1779 Vihti. Vihitty: 13.09.1726 Vihti.
Isä: Hästesko-Fortuna, Johan Henrik s. 1665.
Äiti: N.N., Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Carl Fredrik (katso taulu 370) s. 30.10.1727 Vihti. k. 07.03.1784 Vihti. Everstiluutnantti, tilanomistaja Vihdin Olkkalassa.
2) Agneta Christina (katso taulu 371) s. 24.06.1729 Vihti. k. 28.12.1764 Nummi.
3) Johan Henrik s. 29.01.1731 Vihti. k. 19.06.1734 Vihti.
4) Helena s. 15.04.1733 Vihti. k. 20.02.1756 Vihti.
5) Erik s. 20.04.1735 Vihti. k. 01.09.1739 Vihti.
6) Maria Sofia s. 25.04.1737 Vihti. k. 08.06.1737 Vihti.
7) Ulrika Juliana s. 28.04.1738 Vihti. k. 07.03.1795 Vihti.
8) Hedvig Eleonora s. 16.02.1741 Vihti. k. 26.08.1763.
9) Sofia Barbro s. 06.12.1749 Tenhola. k. 12.05.1761.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 236 -

11. sukupolvi

Ekestubbe, Märta Katarina, Reen (taulusta 169. Isä: Ekestubbe, Henrik) s. 1677. k. 13.12.1742.

1. puoliso Reen, Carl Gustaf Vihitty: 1698.

Lapset:
1) Elsa Elisabet (katso taulu 372) s. 1702. k. 23.08.1780 Iitti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 237 -

11. sukupolvi

Ekestubbe, Ernst Johan (taulusta 169. Isä: Ekestubbe, Henrik) s. 02.09.1683 Tenhola. k. 23.07.1767 Tukholma.

1. puoliso Bogeman, Christina Anna Catarina, Ekestubbe s. 10.04.1687 Skönberga, Ruotsi. k. 12.04.1763 Huddinge, Ruotsi.
Isä: Bogeman, Johan
Äiti: Svart, Christina, Bogeman

Lapset:
1) Anna Catarina k. 1722.
2) Henrik Adolf k. 1715 haudattu 24.08.1715 Huddinge, Ruotsi.
3) Christina Elisabet s. 1714. k. 1732 haudattu 29.06.1732 Huddinge, Ruotsi.
4) Johan Leonard (katso taulu 373) s. 19.09.1712. k. 26.05.1772.
5) Carl Gustav s. 20.08.1716 Huddinge, Ruotsi. k. 13.04.1762 Tukholma.
6) Georg Gabriel s. 20.11.1720. k. 08.10.1732 Huddinge, Ruotsi.
7) Hedvig Maria (katso taulu 374) s. 16.11.1721. k. 27.02.1791 Skönberga, Ruotsi.
8) Ernst Wilhelm s. 1723. k. 1724.
9) Sven (katso taulu 375) s. 26.10.1724. k. 16.02.1755 Västra Färnabo, Västmanland, Ruotsi.
10) Ulrik (katso taulu 376) s. 11.01.1726. k. 22.05.1782. Kapteeni.
11) Elsa Margareta s. 05.00.1727 Huddinge, Ruotsi. k. haudattu 01.00.1729 Huddinge, Ruotsi.
12) Otto Fredrik s. 17.12.1728 Vårfrukyrka, Tukholma. k. 1730.
13) Eva Lovisa (katso taulu 377) s. 30.11.1732 Huddinge, Ruotsi. k. 02.05.1810 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 238 -

11. sukupolvi

Meurman von, Anna Maria, Falck (taulusta 170. Äiti: Ekestubbe, Katarina) s. 1682 Pähkinälinna, Venäjä.

1. puoliso Falck, Jonas s. 1663 Joroinen ?. k. 21.09.1720 Joroinen. Vihitty: ??.
Isä: Falck, Jonas
Äiti: Maule von, Sofia Barbara, Falck

Lapset:
1) Anna Katarina (katso taulu 378) s. 1707. k. 17.12.1784 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni.

2. puoliso Creutzman, Nils Philipsson s. 1670. k. 15.01.1744 Kirkkonummi. Vihitty: 1724.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 239 -

11. sukupolvi

Knorring, Anna Elisabet, Schulman (taulusta 171. Isä: Knorring, Staffan) k. 18.05.1718 Tobolsk, Siperia, Venäjä.

1. puoliso Schulman, Joakim Niklas s. n. 1669. k. 1734.

Lapset:
1) Anna Ursula (katso taulu 379) s. 1706. k. 19.09.1794 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 240 -

11. sukupolvi

Knorring, Helena Christina, Hästesko-Fortuna (taulusta 171. Isä: Knorring, Staffan) s. 1675. k. 10.00.1718.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Carl Gustaf s. 1664. k. 28.06.1709 Pultava, Venäjä.
Isä: Hästesko-Fortuna, Lorentz
Äiti: Körning, Ingeborg Margareta, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Lars Henrik (katso taulu 380) s. 12.12.1699. k. 17.02.1780 Tammisaari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 241 -

11. sukupolvi

Knorring, Stefan Fredrik (taulusta 171. Isä: Knorring, Staffan) s. 1676 Vihti. k. 09.02.1746.

1. puoliso Allus, Eva Dorotea, Knorring s. 1695. Vihitty: 12.05.1710 Stettin, Puola.
Isä: Allus, Gottfried
Äiti: N.N., Allus

Lapset:
1) Carl Fredrik s. 1711. k. 1715.
2) Johan Gustav (katso taulu 381) s. 14.02.1714 Stettin, Puola. k. 03.05.1772 Helsingin pitäjä.
3) Carl Otto (katso taulu 382) s. 1715. k. 07.01.1765 Jaala. Majoittaja.
4) Georg Fredrik s. 1720. k. 1740 haudattu 07.09.1740 Vihti.
5) Eleonora Juliana (katso taulu 383) s. 1723. k. haudattu 27.01.1757 Espoo.
6) Eva Helena (katso taulu 384) s. 24.10.1724 Vihti. k. 21.08.1788 Helsingin pitäjä.
7) Anders Magnus s. 1726. k. haudattu 13.03.1726.
8) Charlotta Kristina (katso taulu 385) s. 05.09.1727. k. 09.09.1809 Porvoo.
9) Anders Wilhelm s. 1730. k. 1738 haudattu 27.12.1738 Vihti.
10) Adolf Magnus s. 1734. k. 30.07.1813 Helsingin pitäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 242 -

11. sukupolvi

Teetgren, Bernt Johan (taulusta 172. Äiti: Knorring, Helena) s. 1674 Viipuri. k. 09.01.1744.

1. puoliso Sprengtport, Agneta Sofia, Teetgren k. 05.02.1748.
Isä: Sprengtport, Volmar Jakob
Äiti: Petzholtz, Maria Gertruda, Sprengtport

Lapset:
1) Berndt Jakob (katso taulu 386) s. 12.00.1704. k. 08.03.1769 Lempäälä.
2) Agneta Helena (katso taulu 387) s. 1724. k. 1774 haudattu 22.06.1774 Lempäälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 243 -

11. sukupolvi

Teetgren, Helena Catarina, Trottonius (taulusta 172. Äiti: Knorring, Helena) s. 18.08.1684. k. 10.12.1773 Tukholma.

1. puoliso Trottonius, Samuel s. 1660 Tallinna, Eesti. k. ennen 1736.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 244 -

11. sukupolvi

Birckholz von, Johan Fredrik (taulusta 173. Isä: Birckholtz von, Gustaf) k. 1683 (ennen).

1. puoliso Birckholz von, Christina Catharina, Birckholz von Vihitty: 1668.
Isä: Birckholz von, Johan s. 27.05.1615 Yläne. Ratsumestari.
Äiti: Hara, Christina, Birckholz von

Lapset:
1) Gustaf Johan (katso taulu 388) k. 1731 haudattu 26.04.1731 Sääksmäki.
2) Christina Dorotea (katso taulu 389) s. 1673. k. 20.12.1743 Nousiainen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 245 -

11. sukupolvi

Birckholz von, Christina Catharina, Birckholz von (taulusta 174. Isä: Birckholz von, Johan)

1. puoliso Birckholz von, Johan Fredrik k. 1683 (ennen). Vihitty: 1668.
Isä: Birckholtz von, Gustaf
Äiti: Schönewandt, Dorotea, Birckholz von

Lapset:
1) Gustaf Johan (katso taulu 388) k. 1731 haudattu 26.04.1731 Sääksmäki.
2) Christina Dorotea (katso taulu 389) s. 1673. k. 20.12.1743 Nousiainen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 246 -

11. sukupolvi

Birckholz von, Anna Margareta (taulusta 174. Isä: Birckholz von, Johan) k. 1724 (jälkeen).

1. puoliso Pfaler von, Nils Vihitty: 1682.
Isä: Pfaler von, Frantz
Äiti: Belitz, Gertrud, Pfaler

Lapset:
1) Katarina k. 1682 haudattu 29.11.1682.
2) Gustaf Johan
3) Frans
4) Nils (katso taulu 390) s. 1686. k. 24.05.1748 Köyliö.
5) Anna Kristina (katso taulu 391) s. 1689. k. 16.06.1723.
6) Carl (katso taulu 392) s. 1691. k. 26.02.1774 Pirkkala.
7) Berndt (katso taulu 393) s. 1692. k. 17.05.1753 Vesijako, Padasjoki. Luutnantti, ratsutilallinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 247 -

11. sukupolvi

Giös, Anna Maria, Walstenius (taulusta 175. Äiti: Birckholtz von, Ingeborg) s. n. 1670. k. 1710 Naantali haudattu 10.12.1710. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua. Kuolinsyy: Rutto.

1. puoliso Walstenius, Jakob Petterinpoika s. 1664. k. 03.12.1710 Naantali. Maskun ja Mynämäen kihlakuntien tuomari 1705. Kuolinsyy: Rutto.
Ylioppilas Turussa 1688.

Isä: Valenius / Nondalensis / Walstenius, Petter Johaninpoika Loimaan kirkkoherra 1658.
Äiti: Agricola, Helena, Walstenius

Lapset:
1) Haqvin s. n. 1699. k. 1710 haudattu 10.12.1710 Naantali. Kuolinsyy: Rutto.
2) Johan s. n. 1703. k. 1710 haudattu 10.12.1710 Naantali. Kuolinsyy: Rutto.
3) Johanna s. 1696. k. 1710 Naantali haudattu 10.12.1710 Naantali. Kuolinsyy: Rutto.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 248 -

11. sukupolvi

Giös, Catarina Margareta, Sölfverarm (taulusta 175. Äiti: Birckholtz von, Ingeborg) k. 1728.

1. puoliso Sölfverarm, Henrik Adolf s. 07.02.1653. k. 1713 haudattu 04.00.1713 Hauho.
Isä: Sölfverarm, Erik Eriksson s. 07.08.1628.
Äiti: Gyllenhierta, Beata Margareta, Sölfverarm

Lapset:
1) Henrik Adolf s. 16.07.1705 Gemauerthoff, Saksa?.
2) Carl Gustaf (katso taulu 345) s. 1691 Hauho ?. k. 20.03.1766 Sievi.
3) Ingeborg s. 1692. k. 1742 haudattu 19.09.1742 Sääksmäki.
4) Erik Johan s. 27.06.1693. k. 04.11.1694 Hauho.
5) Märta Anna (katso taulu 346) s. 27.06.1693 Hauho. k. 04.11.1742 Kuhmalahti.
6) Sofia Elisabet
7) Adam Johan k. 1713 Venäjä ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 249 -

11. sukupolvi

Giös, Johan (taulusta 175. Äiti: Birckholtz von, Ingeborg) s. 1647. k. 07.04.1697 Tenhola.

1. puoliso Ille, Sofia, Giös k. 1709 (jälkeen).

Lapset:
1) Anna Christina (katso taulu 394) s. 14.09.1668. k. 09.05.1727 Pohja.
2) Sofia (katso taulu 395) s. 1674. k. 1701 haudattu 20.01.1701 Vihti.
3) Brita Catharina (katso taulu 396) s. 1674. k. 1756 Nauvo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 250 -

11. sukupolvi

Utter, Anders Persson (taulusta 176. Isä: Utter, Per Månsson) s. 10.11.1592. k. 11.11.1640 Kolstad, Ruotsi. Överstelöjtnant, kommendant.

Han ägde Navsta, Hult, Utterberg och Kolstad, blev major 1629, överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1930 och adlades 1632. Vid konung Gustaf II Adolfs begravning 1634 var han härold. 1635 utnämndes han till kommendant på Buxtehude i Bremen. Han hade tre söner som dog före honom. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Creutz, Hebla Larsdotter, Utter k. 1629. Vihitty: 1626.
Isä: Creutz, Lars Mårtensson
Äiti: Wildeman, Margareta Arvidsdotter, Creutz

Lapset:
1) Peter s. 1627. k. 1627.
2) Lars s. 30.06.1629 Elbing, Ruotsi. Lisätietoja: Han dog som ung, före sin fader.

2. puoliso Gyllencreutz, Beata, Utter s. 04.07.1613 Östra Ryd, Ruotsi. k. 1638.
Isä: Gyllencreutz, Tyge Larsson
Äiti: Ikorn, Brita Alfsdotter, Gyllencreutz
Lapset:
1) Peter s. 1632. k. 03.09.1637.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 251 -

11. sukupolvi

Utter, Katarina Persdotter, Kruse (taulusta 176. Isä: Utter, Per Månsson) s. 09.03.1598 Uttersberg, Ruotsi. k. 28.10.1677 Söderköping, Ruotsi.

1. puoliso Kruse, Henrik

Lapset:
1) Helena M (katso taulu 397)

2. puoliso Eriksson, Henrik Tullnär i Kalmar, Sverige.

3. puoliso Larsson, Arvid k. 1647. Borgmästare i Söderköping, Ruotsi.
Lapset:
1) Ingeborg Arvidsdotter (katso taulu 398)
2) Lars Arvidsson

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 252 -

11. sukupolvi

Utter, Helena Persdotter, Teet (taulusta 176. Isä: Utter, Per Månsson) s. 22.06.1603 Falun, Ruotsi. k. 1641.

1. puoliso Teet, Henrik Mårtensson s. 1590 Pärnå, Tetom, Ruotsi. k. 1657 Falun, Ruotsi. Överborgmästare, assessor. Vihitty: 1624 Falun, Ruotsi.
Henrik: Han var domhavande i Uppsala, åtminstone redan 1620, härdshövding i Dalarna 1623, assessor i Åbo hovrätt 1630, konfirm. Fullm. 1632, tillika underlagman i Karelen 1635-38 och bergmästare i Finland 1638. År 1640 blev han överborgmästare och burgreve i Falun, 1641 assessor i bergskollegiet. Han utgick ur bergskollegiets stat år 1651. Adlades år 1652 under namnet Teet, dog 1657 i Falun och ligger begraven i Falu kyrka. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) Mårten
2) Petrus s. 1625. Student i Åbo 1640 Upsala 1642 Leiden 1648.
3) Helena (katso taulu 399) s. 1627. k. 22.03.1658 Falun, Ruotsi.
4) Margareta (katso taulu 400) s. 22.06.1628 Falun, Ruotsi. k. 1694 Falun, Ruotsi.
5) Johannes s. 1630. Student i Åbo 1640, Upsala 1642, Leiden 1647.
6) Anders (katso taulu 401) s. 1637 Vika Rasberg, Ruotsi. k. 1701 Vika Rasberg, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 253 -

11. sukupolvi

Utter, Johan Jakob Persson Utter (taulusta 176. Isä: Utter, Per Månsson) s. 1605. k. 10.08.1654. Ståthållare på Arensburg på Ösel.

Menig vid greve von Manstelds regemente 1623. Var 1626 fänrik vid Åbo läns regemente. Kapten vid Upplands regemente 1629 och vid Västmanlands regemente 1631. Kapten vid Upplands regemente 1633. Regementskvartermästare 1636]. Adlad s. å. 3/9 och introducerad på sin broders adl. nummer s. å. Major vid Upplands regemente 1637. Överstelöjtnant därst. 1645, s.å. blev adelskapet stadfäst. Han blev en gång fången och spolierad av polackerna, ur vilken fångenskap han hemkom 1632. Förordnades 1645 att kommendera krigsfolket i Värmland och vid dess gränser. Han fick 1641 i förläning på Norrköpings besluts villkor och köpte 1646 Hornö i Vallby socken, Uppsala län, som tidigare varit förlänat till hans svärfader Baltzar Lamb, och som av honom gjordes till säteri före 1648. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Lamp, Violetta, Utter s. 1615 Erbrodd, Skottland. k. 25.07.1646. Vihitty: 21.08.1632.

Lapset:
1) Baltzar k. 19.10.1635.
2) Peter s. 1638. k. 1694. Major.
3) Helena (katso taulu 405) k. 1683. Perhesuhteet: Hon gifte sig med sin styvmoders broder.
4) Gresilia k. 16.04.1640.
5) Margareta k. 14.04.1645.
6) Beata s. 28.08.1641.
7) Sara k. 18.08.1645.
8) N.N. k. 25.07.1646. Perhesuhteet: Sukupuolesta ei tietoa.
9) Baltzar k. 16.04.1640.

2. puoliso Oxe, Carin, Utter k. 1676 Kolstad, Ruotsi. Vihitty: 05.09.1647 Bred, Ruotsi.
Isä: Oxe, Christoffer Andersson
Äiti: Stålhandske, Brita Torstensdotter, Oxe
Lapset:
1) Brita (katso taulu 402) k. 20.07.1732 Loviseberg (Anderstorp), Ruotsi.
2) Catharina Maria (katso taulu 403) k. 1694.
3) Johan (katso taulu 404) k. 17.07.1696. Kapten 1685.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 254 -

11. sukupolvi

Utter, Sara Persdotter, Weinholtz (taulusta 176. Isä: Utter, Per Månsson) s. 1607 Krokek, Sverige. k. 1631 Östra Skurkeby, Sverige.

1. puoliso Weinholtz, Ingel Caspersson Vihitty: ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 255 -

11. sukupolvi

Göran Jakobsson (taulusta 177. Isä: Jakob Larsson) s. 1615. k. 1674 (jälkeen). Välaktad landbonde på Bastö 1655-74.

1. puoliso Juliana
Juliana: Bosatt i Bastö, Finström sn. Hon var änka när hon gifte sig med Göran Jakobsson. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) Anna Göransdotter (katso taulu 406) s. 1640. Lisätietoja: Bosatt i Ängö, Vårdö sn.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 256 -

11. sukupolvi

Lietzén, Margareta Nikolausdotter, Hahn (taulusta 178. Isä: Lietzén, Nikolaus Arvidi) s. n. 1661 Turku. k. 1718 Turku.

1. puoliso Hahn, Petrus s. 1650 Uråsa Småland, Sverige. k. 12.12.1718 Turku. Professor. Vihitty: 12.01.1681.
Petrus: Han var född i Småland och hade i likhet med flera av sina landsmän studerat vid Åbo akademi, där han 1672 inskrevs som student. Där anställdes han redan 1675 som biblioteksamanuens och vann därstädes den filosofiska graden 1679. Två år senare befordrad till e. o. professor i filosofiska fakulteten, 1683 utnämndes han till ord. professor i fysik och blev 1690 även universitetsbibliotekarie. Han var professor i narutvetenskap och fysik 1683-1718. Såsom författare utvecklade han en ej obetydlig verksamhet, vars frukter han nedlade i akademiska avhandlingar. Han var synnerligen aktiv och ambitiös. Han skev upptill 125 akademiska avhandlingar om många olika områden, bl a om livssjälen, naturens förökning, syn, hörsel, smak, matsmältning, sömn och vaka, livet i livmodern gråt samt ålderdomens svagheter. Dessas innehåll är ett intyg om, att han var bekant med och hyllade den nya utveckling, inom filosofien och naturvetenskaperna, som vid denna tid gjorde sig gällande. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Hahn, Abraham

Lapset:
1) Brita Christina Petrusdotter (katso taulu 407) s. n.1685 Ruotsi. k. 1725.
2) Margareta Hedvig Petrusdotter (katso taulu 408) s. 1684. k. 1742 Stockholm.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 257 -

11. sukupolvi

Lietzén, Katarina Nikolausdotter, Falck (taulusta 178. Isä: Lietzén, Nikolaus Arvidi) s. Turku.

1. puoliso Falck, Johan Erici Lagläsare från Öster-Norrland. Vihitty: 11.07.1667.
Johan: Student 1662.

Lapset:
1) Nikolaus Johansson k. 1670.

2. puoliso Munck, Johan

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 258 -

11. sukupolvi

Lietzén, Sara Nikolausdotter, Höök (taulusta 178. Isä: Lietzén, Nikolaus Arvidi) k. n. 1711.

1. puoliso Höök, Gudmund s. n. 1640. k. 22.02.1695 Turku. Räntmästare vid Åbo akademi. Vihitty: 17.09.1689.
Isä: Tore Nilsson

2. puoliso Tolpo, Simon s. 09.10.1652 Turku. k. 05.07.1711 Naantali. Teologie professor. Vihitty: 07.01.1698.
Simon: Student 1666, filosofie kandidat och medhjälpare på Åbo akademis filosofiska institution 1657, magister 1677, präst i Nådendal 1711-, Åbo akademis professor, först i logik och metafysik 1679-, sedan i teologi 1700-. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Tolpo, Johan Ericsson
Äiti: Ruskiapää, Catharina Eschilli, Tolpo

Lapset:
1) Carl Simonii k. 1741 Fredrikshamn. Styckjunkare vid Fredrikshamn artilleri.
2) Anna Katarina (katso taulu 409) k. Stockholm.
3) Nikolaus Simonii (katso taulu 410) s. 1698. k. 1757. Kyrkoherde, prost i Kymmene, Åbo läns regementspastor; kirkkoherra kokemäki. Ammatinlisäyksiä: Rovasti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 259 -

11. sukupolvi

Lietzén, Clara Nikolausdotter, Aejmelaeus (taulusta 178. Isä: Lietzén, Nikolaus Arvidi) s. 1651. k. 17.01.1742 Eura, eli vielä lähes sadan vuoden vanhana haudattu 17.01.1742 Eura. Hän hoiti Euran nimismiehen virkaa 1692 - 1724, värdinna på Vaanis.

Asui vuodesta 1688 alkain Vaanin rusthollissa, saatuaan sen sekä Kiettareen tilan anopiltansa. År 1688 hade Klaras svärmor, Margareta Hansdotter Kietterman, testamenterat till henne Kiettaröö kronogods samt Vaanii rusthåll i Eura socken. Bodde sedermera på Vaanii och skötte i över 30 år sin bortgångna mans länsmanstjänst i Eura (1692-1724) med hjälp från skrivarna, dvs vicelänsmännen. Hon var mycket energisk och företagsam. Hon skötte sin herrgård i över 50 år och dog på Vaanii nästan 100 år gammal. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Aejmelaeus, Jakob Andersson s. 09.10.1638 Näyhälän rustholli. k. 09.06.1686 Vaani. Ala-Satakunnan kihlakunnan tuomari. Vihitty: 10.02.1674.
Ylioppilas Turussa 1658 (6?), toimitti tuomarinvirkaa Ali-Satakunnan tuomioistuimessa, laamanninvirkaa Vasaborgin kreivikunnassa ja tuomarinvirkaa Yli-Satakunnan tuomiokunnassa 1669 - 1680, vakinainen tuomari Ali-Satakunnan tuomiokunnassa 1680. Ägde rusthållet Vaanii i Eura. Student i Åbo 1756-57. Var privatelev för Gregorius Arctopolitanus åtminstone i april 1657. Lagläsare i Nedersatakunda domkapitel 1670-79, i Översatakunda 1675-79 och i Vehmais 1675. Vid sidan om allt detta var han underlagman i Vaasapori och häradsdomare i Nedersatakunda efter sin svärsfar, from 30.12.1680.

Isä: Ljusensterna, Anders Jakobsson
Äiti: Kietterman, Margareta Hansdotter, Ljusensterna

Lapset:
1) Kristina Jakobsdotter
Efter att ha ärft gården Vaanii av sin farmor sålde hon tillsammans med sin man släktgården, antagligen år 1746, till Kauttua bruks och herrgårs ägare Johan Parmen Timm för 4.600 koppardaler. Lagfart till gården given 27.8.1747. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto
2) Anders Jakobsson (katso taulu 411) s. 10.02.1677 Euran Vaanii. k. 1735 Halikko. Kirkkoherra Halikossa; Kaplan i Sagu 1708- och som kyrkoherde i Halikko 1722-.
3) Nils Jakobsson (katso taulu 412) s. 10.02.1679 Eura. k. 15.02.1750 Isokyrö. Isonkyrön kirkkoherra 1712.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 260 -

11. sukupolvi

Lietzén, Anna Maria Nikolausdotter, Lundberg (taulusta 178. Isä: Lietzén, Nikolaus Arvidi) s. 1660 Turku. k. 28.03.1734 Turku.

Hon var bosatt i Nyenskans i Ingermanland.

1. puoliso Lundberg, Magnus Prost, teologie lektor, Inkerinmaa ja Narva. Vihitty: 1686.
Magnus: Han verkade bl a som präst i den forna befästningen och staden Nyenskans i Ingermanland nära St Petersburg samt som teologie lektor i Narva. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) Margaretha (katso taulu 413) k. 07.00.1736 Tuna, Ruotsi. Lisätietoja: Hon var bosatt i Tuna, Sverige.
2) Hedvig s. 23.07.1703 Vöyri. k. 18.11.1704 Vöyri.

2. puoliso Gezelius, Johan Georgii s. 1660 Hedemora, Ruotsi. k. 1714 Tukholma. Teologie doktor, kyrkoherde i Jakobstad.
Johan: Student och filosofie magister från Uppsala, katedralskolans prorektor 1686 och rektor 1689 i Narva. Pastor i Pedersöre 1692, prost 1704, riksdagsman 1713. Biskopen i Åbo, Johan Gezelius, var hans farbror. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Gezelius, Georgius
Äiti: Columba, Christina, Gezelius

Lapset:
1) Hedvig (katso taulu 414)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 261 -

11. sukupolvi

Lietzén, Hedvig Nikolausdotter, Gezelius (taulusta 178. Isä: Lietzén, Nikolaus Arvidi) s. 1660 (ennen). k. 1720 Upplan, Stockholm haudattu 12.05.1720 Stockholms Storkyrka.

Hedvig Nikolausdotter Lietzén porträtt hänger på Gripsholms slotts vägg i Gästrummet nr 222.

1. puoliso Gezelius, Johan s. 06.09.1647 Dorpat, Estland. k. 10.04.1718 Viggbyholmin tilalla Täbyn pitäjässä Roslagenissa, Ruotsissa haudattu 06.06.1718 Åbo domkyrkas släktgrav. Teologie professor, biskop i Åbo. Vihitty: 26.08.1680 Turku.
Han gick i Hedemora skola, där hans farbror Georg Gezelius var rektor. Han blev student från Uppsala 1661där han studerade 1661-, forsatte i Riga 1663-, i Åbo 1665-, och igen i Uppsala 1667-70. Efter detta studerade han vid flera universitet i Tyskland, Holland, Frankrike och England. Han återvände 1674 till hemtrakterna (förmodligen Åbo). Han blev teologie doktor 1676, Åbo universitets teologie professor 1675-81, superintendent för Ingermanland 1681-89. Han var biskop i Åbo åren 1690-1718 och erhöll Sagu pastorat 1689. Han fortsatte idogt det folkbildningsarbete, som hans far, Johan Gezelius d.ä, påbörjat. Han flydde till Sverige under Stora ofreden, där han dog på sin släktgård i Roslagens Wisbyholm (även namngiven Viggebyholm). Johans och Hedvigs samtliga barn fick 25.11.1719 av drottningen Ulrika Eleonora resolution på adelskap. Svensk adlig ätt nr 1901, sedermera introducerad i Finland som adlig ätt nr 126. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Gezeliuksen kirjapainoprivilegio ei ole säilynyt. Kun Juhana Gezelius nuorempi isänsä kuoleman jälkeen 1690 anoi ja sai yleisprivilegion, mikä ei merkinnyt kirjapainon pitämisoikeuden vahvistamista, vaan niiden kirjojen kustannusoikeutta, mitkä isä oli ladottanut ja painattanut. Virallisten privilegion nojalla Gezelius todennäköisesti syksyllä 1667 ryhtyi toimenpiteisiin kirjapainon perustamiseksi. Gezelius välikirja kirjanpainajakisälli Johan Winterin kanssa oli voimassa tammikuun 1 päivältä 1668 alkaen. Vuonna 1669 kirjapaino oli täydessä toiminnassa. Kuninkaallisten plakaattien ja asetusten painaminen Suomeksi siirrettiin akateemisesta kirjapainosta 1674 painettavaksi Gezeliuksen kirjapainoon, mikä aiheutti sen, että piispa hankki Winterin hyväksi kuninkaallisen päätöksen marraskuun 27 päivänä 1680, joka virallisesti vahvisti hänelle tämän tehtävän ja tuotti hänelle kuninkaallisen kirjapainajan nimen ja arvon. Lähde: Kirjapainon historiaa

Isä: Gezelius, Johan / Juhana s. 03.02.1615 Romfartuna, Västmanlands län, Ruotsi (Gezalan kartano Taalaimaalla). Kreikan ja itämaisten kielten professori, Turun hiippakunnan piispa.
Äiti: Gutheim, Gertrud, Gezelius s. 17.03.1626 Riika, Latvia (myös 03.06.1926).

Lapset:
1) Elisabet Perhesuhteet: Kuoli syntyessään.
2) Johan s. 01.06.1681. k. 12.06.1681.
3) Nikolaus s. 19.05.1682 Narva, Eesti. k. 04.07.1697 Narva, Eesti.
4) Christina (katso taulu 415) s. 1685. k. 02.01.1732.
5) Johan Nepos (katso taulu 416) s. 06.05.1686 Narva, Estland. k. 18.07.1733 Strömsbergin piispankartano, Porvoon pitäjässä haudattu Turku, perhehautaan. Teologie doktor, biskop i Borgå.
6) Maria (katso taulu 417) s. 24.03.1690 Sagu prästgård. k. 1735.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 262 -

11. sukupolvi

Lietzén, Maria Elisabet Nikolausdotter, Lönn (taulusta 178. Isä: Lietzén, Nikolaus Arvidi) s. 1662 Turku. k. 30.03.1751 Storkyro, Isokyrö. Perhesuhteet: Laihian kappalaisen Johan Lönn´in (1691) leski. Ammatinlisäyksiä: Kolmas aviopuoliso 09.01.1698 Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus.

1. puoliso Lönn, Johan k. 07.12.1690 Vaasa. Kapellan i Laihela. Vihitty: ?.

2. puoliso Ahlholm, Henrik Klaunpoika k. 1695 Siikajoki ?. Pastor i Siikajoki 1694, Siikajoen kirkkoherra. Perhesuhteet: 11 lasta ensimmäisestä avioliitosta, 2 toisesta.
Han blef Kapellan i Pyhäjoki 1679, den förste Pastor i Siikajoki 1694. Lähde: Genealogia Sursilliana Ylioppilas Upsalassa 1669, Turussa 1671. Pyhäjen kappalainen 1676, Siikajoen ensimmäinen kirkkoherra 1694. Lähde: Axel Bergholm Sukukirja s. 855

Isä: Ahlholm, Claus Henrikinpoika s. 1626. Kirkkoherra Pyhäjoki 1661, filosofian maisteri 1664.
Äiti: Anna Mikaelintytär

Lapset:
1) Johan Henrikinpoika s. n. 1690. k. 04.01.1691 Pyhäjoki.
2) Johan s. 1693. k. 1693.
3) Erikus s. 23.07.1694 Pyhäjoki. k. 06.02.1695 Pyhäjoki.

3. puoliso Alftan, Israel Ericsson s. 1632 Tövsala. k. 1712 Isokyrö. Pastor uti Storkyro; Isonkyrön kirkkoherra 1672. Vihitty: 09.01.1698 Oulun lääni.
Student 1651; Pastor vid Österbottens regemente 1657; ditto i Storkyro 1672; var Opponens vid Prestmötet 1680. Keskiviikkoiltana kesäkuun 15. p:nä vuonna 1692 syntyi Isonkyrön kirkkoherralle Israel Alftanukselle kolmastoista lapsi. Pienokainen kastettiin saman kuukauden 20. p:nä Laihian kirkkoherra Samuel Backmanin toimesta. Kasteessa poikalapsi sai nimekseen Johannes. Kaksikymmenvuotiaana, vuonna 1712, Johannes kirjasi ylös isänsä muistiinpanoista kumminsa, sekä isän siunauksen lapselle: Kummeina Lapuan pastori Mart Prochman, herra Michael Fant, herra opiskelija Erics Lerman, tarkastaja herra Petter Heiche, sekä opiskelija Gabr. Peldanus, sekä naispuolisina kummeina: Jumalinen vaimo Maria Ross, herra pastorin siveellinen vaimo Laihialta, herra Jaakobin vaimo Ylistarosta, jumalinen vaimo Saara Florinus, siveellinen neitsyt Helena Mornie, sekä Karin Mård. - Jumala sallikoon hänen kasvaa oikeassa Jumalan pelossa ja antakoon hänen päästä ajan tullen minun paikalleni tähän seurakuntaan. Nämä ja paljon muuta nuori Johannes Alftanus tallensi almanakkamuistiinpanoihinsa, jotka ajoittuvat vuosien 1711-26 välille. Lähde: Juuret 3/2001 Kyröössä Israel: Han var fosterbarn till prosten i Jakobstad Erik Forteliusa (Bothneiensis). Student i Åbo 1651 och vicepräst i Tövsala (fi Taivassalo) 1658 då han blev Nylands och Tavastlands kavalleriregementets pastor. Kyrkoherde i Storkyro fr o m 1672. Opponent 1680 i prästskolan. Han ägde Salmittu rusthåll i Tövsala, vilket han 6.6.1671 bytte till Kurjala rusthåll, också i Tövsala och som ägdes av fröken Beata Magdalena Wittenberg. Kurjala rusthåll sålde han 18.7.1683 till ägaren av Tammisto rusthåll i Vehmais, Erik Persson, för 600 daler. Han donerade till Storkyros gamla kyrka en minnestavla över de döda, som fortfarande finns ovanom sakristian. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Alftanus, Erik Erikinpoika Taivassalon kirkkoherra 1623 - 1639.
Äiti: Brenner, Helena Mårtensdotter

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 263 -

11. sukupolvi

Lietzén von, Carl Nikolausson (taulusta 178. Isä: Lietzén, Nikolaus Arvidi) s. 1663 Turku. k. 05.04.1721 Halland, Ruotsi. Lagman, assessor.

Åbo hovrätts auskultant 1685, advokat 1686, vicenotarie 1688, krigsdomare 1689, Hallands häradshövding 1690, Göta hovrätts assessor 1704, lagman i Ystads län 25.6.1719. Blev adlad 1719 och introducerades 1720 med namnet von Lietzén. Hans vapensigill var lik den som hans far hade använt. Dog sonlös och därmed utgick hans adliga ätt med honom på svärdsidan. Hans samtliga barn fingo 1719 av drottning Ulrika Eleonora resolution på adelskap. Svensk adlig ätt nr 1621. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Strömner, Engel, Lietzén von s. 27.10.1667 Ruotsi. k. 04.05.1730 Risa Örså, Ruotsi. Vihitty: 19.08.1700.
Engel: Svensk adlig ätt nr 1167.

Isä: Strömner, Anders
Äiti: Grönling, Brita, Strömner

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 418) s. 1703 Ystad. k. 26.12.1758 Ruotsi.
2) Hedvig s. 11.11.1706 Jönköping, Sverige.
3) Ingrid Elisabet (katso taulu 419) s. 24.08.1708 (kastettu) Jönköping, Sverige. k. 1738.
4) Hedvig Charlotta (katso taulu 420) s. 13.01.1712 Sverige. k. 15.03.1752 Sverige.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 264 -

11. sukupolvi

Lietzén, Arvid (taulusta 179. Isä: Lietzén, Erik Arvidi) s. n. 1660. k. 1708 Turku. Turun yliopiston rahastonhoitaja 1695, Kommissarie, Akademiräntemästare.

Regementsskrivare. Han blev akademiräntemästare from 1695 efter kusinens man, Gudmund Höök. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Walstenius, Sara Jakobintytär, Lietzen k. 1692 haudattu 05.05.1692. Vihitty: 17.11.1687 Turkua.
Isä: Walstenius, Jakob Johaninpoika Turun hovioikeuden asessori 1684.
Äiti: Klöfverskiöld / Klöfverblad, Elisabet, Walstenius

Lapset:
1) Anna Magdalena k. 1781 (jälkeen).
2) N.N. k. 1696.
3) N.N. k. 1731.
4) Maria Elisabet (katso taulu 421) s. 1686 Turku. k. 1756.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 265 -

11. sukupolvi

Lietzén, N.N., Höijer (taulusta 180. Isä: Lietzén, Zacharias Arvidi)

1. puoliso Höijer, L Vihitty: Turku.
L: Kunde eventuellt vara den Lars Höijer som blev underofficerare (lägre styrman) i flottan 1687. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 266 -

11. sukupolvi

Lietzén, Elisabet, Bursman (taulusta 180. Isä: Lietzén, Zacharias Arvidi) s. Turku. Lisätietoja: Flyttade till Sverige.

1. puoliso Bursman, Johan Coadjutor, kapellan.
Johan: Han verkade först som coadjutor i Sagu och sedermera som kapellan i Nykyrka. Flydde till Sverige och fick där befordran. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 267 -

11. sukupolvi

Lietzén, Arvid Zachariasson (taulusta 180. Isä: Lietzén, Zacharias Arvidi) s. 1671 Turku. k. n. 1743 Kiikala. Borgare, skeppare, vicehäradshövding.

Verksam som borgare och skeppare i Åbo. Arrendator 1709 av Järvenpää Huru i Lojo Nummis. Landsfiskal från 1715 och häradshövding i Raseborgs domsaga under ryska tiden. Köpte 1722 Simola rusthåll i Kiikala. Han anklagades 1790 av prosten Johan Lenneberg i Lojo bl a för att 1) ha beljugit honom inför furst Galitzin att ej hava velat erlägga kontribution, 2) ha hyst Sissar hos sig, 3) ha lockat en rysk läkare från ryska armén och gift bort honom med en finsk hustru, varvid hela svenska partiet varit närvarande, samt fört honom till Stockholm, 4) stjälandes fört salt och allehanda kunskap till Stockholm osv ... Lietzén kunde försvara sig mot alla beskyllningar, mot punkt 2 särskilt, genom att framvisa ett karakteristiskt, sig av en viss "Matts Hålmgren Gitzisselkors" tillskrivet hotelsebrev "datum unde d. 26 juli 1714", samt frikändes h o h. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Miltopaea, Maria, Lietzén k. 1754 haudattu 09.06.1754 Kiikala. Vihitty: 18.04.1696 Turku.
Isä: Ruskiapää, Sigfrid Larsson
Äiti: Ruskiapää, Margareta

Lapset:
1) Johan Arvidsson (katso taulu 422) s. 27.07.1697. k. 27.02.1783 Bjärnå, Perniö. Länsman i Lojo.
2) Arvid Arvidsson (katso taulu 423) s. 1700 Nummis. k. 27.09.1741 Suomusjärvi. Rustmästare.
3) Nicolaus Arvidsson (katso taulu 424) s. 25.07.1704 Turku. k. 27.04.1777 Kyrkslätt; Kirkkonummi. Kapellan, sockneadjunkt i Kyrkslätt.
4) Hedvig Arvidsdotter s. 1708 Turku.
5) Gabriel Arvidsson (katso taulu 425) s. 10.04.1710 Nummis. k. 27.10.1785 Kiikala. Rusthållare.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 268 -

11. sukupolvi

Lietzén, Clara, Vrigstadius (taulusta 180. Isä: Lietzén, Zacharias Arvidi) s. 1679 Turku.

1. puoliso Vrigstadius, Nils k. 1714 (jälkeen). Kyrkoherde i Eura.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 269 -

12. sukupolvi

Brand, Clas Johan (taulusta 181. Isä: Brand, Clas Johan) s. 07.04.1707. k. 04.02.1763 Kemiö.

1. puoliso Pilrot, Anna Maria, Brand s. 25.11.1706. k. 03.06.1769 Kemiö. Vihitty: 10.03.1728 Kemiö.

Lapset:
1) Gustav Magnus s. 13.04.1728. k. 25.04.1729.
2) Henrik Johan (katso taulu 426) s. 12.03.1730 Kemiö. k. 04.12.1799 Kemiö.
3) Karl Gustaf (katso taulu 427) s. 10.09.1731. k. 07.09.1775 Kemiö.
4) Clas Johan s. 27.03.1735 Kemiö. k. 18.08.1795 Kemiö.
5) Christina Elisabet s. 14.03.1748. k. 22.07.1753.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 270 -

12. sukupolvi

Brand, Clas (taulusta 182. Isä: Brand, Peter) s. 07.10.1699. k. 06.02.1780 Västanfjärd.

1. puoliso Lindcrantz, Eva Märta, Brand s. 22.01.1710. k. 24.02.1732 Pohja. Vihitty: 28.06.1729.
Isä: Lindcrantz, Axel Lorentz s. 03.01.1685.
Äiti: Finberg, Eva Maria, Lindcrantz s. 1689.

Lapset:
1) Anna Sofia s. 28.05.1731. k. 29.05.1731.

2. puoliso Laurentz, Anna Sofia k. 16.12.1741 Kangasala. Vihitty: 23.06.1734 Kangasala.
Isä: Laurentz, Carl s. 15.11.1682 Helsinki.
Äiti: Lindcrantz, Sofia Catharina, Laurentz
Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 428) s. 16.07.1735. k. 12.06.1813 Västanfjärd.
2) Gustaf Henrik s. 04.07.1738 Kangasala. k. 11.10.1741 Kangasala.
3) Anna Sofia s. 13.12.1739 Kangasala. k. 10.10.1741 Kangasala.
4) Carolina Christina s. 20.01.1741 Kangasala. k. 08.10.1741 Kangasala.

3. puoliso Rehbinder, Elisabet Dorotea, Brand s. 15.11.1725 Marttila. k. 13.10.1771 Kemiö. Vihitty: 28.12.1745 Sauvo.
Isä: Rehbinder, Otto Magnus s. 1678.
Äiti: Schauman, Anna Margareta, Rehbinder s. 1691.
Lapset:
1) Otto Magnus (katso taulu 429) s. 07.06.1747 Karuna. k. 17.06.1786 Somero.
2) Peter Gustav s. 07.10.1748 Karuna.
3) Bernt Clas s. 25.03.1750 Karuna. k. 28.02.1751 Karuna.
4) Fredrik s. 06.01.1751 Karuna. k. 07.01.1751 Karuna.
5) Anna Margareta s. 23.12.1751 Karuna. k. 21.07.1819 Turku.
6) Ulrika Charlotta s. 27.11.1753 Karuna. k. 18.01.1754 Karuna.
7) Adolf Fredrik (katso taulu 430) s. 21.06.1755 Karuna. k. 14.07.1813 Laitila.
8) Clas Reinhold s. 17.01.1758 Karuna. k. 09.11.1758 Karuna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 271 -

12. sukupolvi

Brand, Maria Christina, Kagg (taulusta 185. Isä: Brand, Herman) k. 16.04.1796 Korsberga, Ruotsi.

1. puoliso Kagg, Lars s. 06.01.1722 Mellby, Ruotsi. k. 26.05.1772 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 272 -

12. sukupolvi

Brand, Catharina Elisabet (taulusta 185. Isä: Brand, Herman) s. 30.11.1718. k. 03.02.1760.

1. puoliso Lagerberg, Johan Emanuel s. 01.12.1690 Fågelås och Hjo, Ruotsi. k. 01.09.1756 Korsberga, Ruotsi. Vihitty: 01.00.1734.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 273 -

12. sukupolvi

Brand, Anna Brita, Hager (taulusta 185. Isä: Brand, Herman) s. 1727. k. 23.03.1810 Korsberga, Ruotsi.

1. puoliso Hager, Johan Fredrik s. 08.04.1720 Suntak, Ruotsi. k. 10.01.1787 Korsberga, Ruotsi. Vihitty: 19.09.1755 Fröjered, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 274 -

12. sukupolvi

Körning, Ingeborg, Schütz (taulusta 187. Äiti: Brand, Anna) s. 02.03.1684 Rilaks.

1. puoliso Schütz, Johan Luutnantti. Vihitty: 13.03.1711.

Lapset:
1) Anna Elisabet (katso taulu 431) s. 1712. k. 08.03.1755 Mörby .

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 275 -

12. sukupolvi

Stiernkors, Elisabet, Starck (taulusta 189. Äiti: Hästesko af Målagård, Hebla) k. 1696 (jälkeen).

1. puoliso Starck, Carl s. 05.06.1638. k. 05.05.1669.
Isä: Starck, Hans Tomasson s. 12.05.1594.
Äiti: Svärd, Christina, Starck

2. puoliso Renner, Arvid

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 276 -

12. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Hebla Helena (taulusta 190. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1679 Paimio. k. 1741 (jälkeen).

1. puoliso Gisselkors, Nils k. 29.09.1708 Liesna (Lesnaja), Mohilevin kuvernementti, Etelä-Venäjä. Vihitty: 10.01.1699.
Lesnaja, paikkakunta Venäjällä, Mohilevin kuverneraentissa Dnjeprin itäpuolella, Pronja- ja Sos-jokien yhtymäkohdasta luoteiseen; täällä tapahtui 29 p. syysk. 1708 tappelu ruotsalaisten ja venäläisten välillä. Venäläisten lukumäärä lienee ollut n. 14.000, ruotsalaisten 11,000-13,000. Edellisiä johti Pietari tsaari, jälkimäisiä kenraali Lewenhaupt, joka oli lähtenyt liikkeelle Liivinmaalta yhtyäkseen Kaarle XII:een. Viimemainittu oli aikonut odottaa Lewenhauptia Dnjeprin seuduilla, mutta sittemmin, siinä luulossa että Lewenhauptin armeia jo oli turvassa vihollisen hyökkäykseltä, lähtenyt etelään päin Severiaan, joten Pietari tsaari sai tilaisuuden hyökätä Lewenhauptin kimppuun. Ruotsalaiset eivät tosin tulleet ratkaisevasti voitetuiksi, mutta kun he menettivät tykistönsä ja melkein kaikki varastonsa ja niin paljon väkeä, että Lewenhaupt saattoi viedä kuninkaan avuksi vain 6,500 miestä, on L:n taistelu luettava heille tappioksi. Venäläisillä oli kaatuneita ja haavoittuneita n. 4,000 miestä. Lähde: Tietosanakirja Otava 1912


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 277 -

12. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Ebba Catarina, Rosenlew (taulusta 190. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1680 Paimio. k. 1748.

1. puoliso Rosenlew, Henrik Johan s. 1646. k. 18.11.1704 Sauvo.
Isä: Schlow / Rosenlew, Ertman
Äiti: Kneben von, Gertrud Dorotea, Schlow / Rosenlew

Lapset:
1) Ebba Catarina
2) Henrik Johan s. 10.03.1701. k. 08.01.1737 Bohuslän, Ruotsi.
3) Christina Helena

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 278 -

12. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Johan Anders (taulusta 190. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1681. k. 29.03.1751 Somerniemi.

1. puoliso Pahlen von der, Barbro Juliana, Jägerhorn af Spurila s. 28.03.1693. k. 12.02.1769 Jokioinen. Vihitty: 1713.
Isä: Pahlen von der, Fredrik Adolf s. 1653.
Äiti: Forbes, Sophia Helena, Pahlen von der

Lapset:
1) Sofia Christina s. 1714. k. 1716.
2) Reinhold Johan (katso taulu 432) s. 17.05.1716. k. 19.11.1790 Loimijoki.
3) Eva Juliana s. 05.10.1719. k. 1761.
4) Carl Henrik s. 1720. k. 1743.
5) Ulrika Eleonora s. 1721. k. 1721.
6) Gustav Christian s. 1722. k. 1742.
7) Fredrik Anders (katso taulu 433) s. 11.07.1723 Somerniemi. k. 25.11.1801 Pernaja.
8) Barbro Helena s. 10.05.1726 Somerniemi. k. 14.03.1793 Pernaja.
9) Sofia Catarina (katso taulu 434) s. 17.08.1727. k. 18.11.1791.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 279 -

12. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Clas Henrik (taulusta 190. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1683. k. 21.04.1745 Mikkelin maalaiskunta.

1. puoliso Grandfelt från Dal, Brigitta, Jägerhorn af Spurila s. 1683. k. 1740 haudattu 13.06.1740 Grava, Värmland, Ruotsi.
Isä: Grandfelt från Dal, Lars
Äiti: Gyllenspetz, Maria, Grandfelt från Dal

Lapset:
1) Christina Anna (katso taulu 435) s. 1712. k. 19.02.1766.
2) Lorenz Johan (katso taulu 436) s. 04.09.1720 Grava, Värmland, Ruotsi. k. 09.05.1751.
3) Carl Fredrik (katso taulu 437) s. 10.08.1722 Grava, Värmland, Ruotsi. k. 02.03.1773 Mikkelin maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 280 -

12. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carl Gustav (taulusta 190. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1684 Somerniemi. k. 07.00.1761 Helsinki.

1. puoliso Ramsay, Charlotta Sofia, Jägerhorn af Spurila s. 1683. k. 30.11.1750 Kirkkonummi.
Isä: Ramsay, Anders Erik s. 16.10.1646.
Äiti: Ritter, Dorotea Sofia, Ramsay s. 1651.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 281 -

12. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Hans Christer (taulusta 190. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1687 Somerniemi. k. 25.09.1744 Helsinki.

1. puoliso Köhler von, Gertrud Helena, Jägerhorn af Spurila k. n. 1756.
Isä: Köhler von, Georg Johan
Äiti: Stålhandske, Märta, Köhler von

Lapset:
1) Christina Helena s. 12.08.1717. k. 23.09.1788 Kirkkonummi.
2) Hedvig Juliana (katso taulu 438) s. 20.12.1720 Helsingin pitäjä. k. 22.04.1787 Kirkkonummi.
3) Hans Christian s. 1723. k. 1742.
4) Märta Charlotta (katso taulu 439) s. 23.01.1725 Tuusula. k. 13.07.1786 Tibble, Uppsala, Ruotsi.
5) Clas Georg s. 1726. k. 18.02.1755 Kirkkonummi.
6) Carl Magnus (katso taulu 440) s. 21.05.1730. k. 28.04.1782 Oulu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 282 -

12. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Christina Maria, Ögnelood (taulusta 190. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1693.

1. puoliso Ögnelood, Jakob Anders s. 08.01.1675. k. 10.12.1754 Kalvola. Vihitty: 20.03.1728 Somerniemi.

Lapset:
1) Beata Eleonora (katso taulu 441) s. 07.07.1734 Tenhola. k. 04.08.1808 Lempäälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 283 -

12. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Anna Elisabet, Stigelius (taulusta 190. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan) s. 1694.

1. puoliso Stigelius, Johannes

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 284 -

12. sukupolvi

Munck af Fulkila, Clas (taulusta 191. Isä: Munck af Fulkila, Anders) k. 08.00.1716 Tobolsk, Venäjä.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Helena Margareta, Munck af Fulkila k. 1707 (jälkeen).

Lapset:
1) Catarina Helena
2) Christina s. 01.04.1694 Somero. k. 22.06.1697 Somero.
3) Clas Johan s. 07.00.1696 Somero. k. 24.07.1697 Somero.
4) Mårten Johan (katso taulu 442) s. 24.02.1699 Vihti. k. 12.00.1759 Somero.
5) Sofia Maria s. 24.02.1699 Vihti. k. 1700 haudattu 25.03.1700 Vihti.
6) Clas (katso taulu 443) s. 20.08.1704 Vihti. k. 12.04.1761 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 285 -

12. sukupolvi

Munck (af Fulkila), Anders Erik (taulusta 191. Isä: Munck af Fulkila, Anders) s. 1670 Hirsijärvi, Somero. k. 09.07.1709 Venäjä. Kuolinsyy: Kuoli vankeudessa.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Maria, Munck (af Fulkila) s. 12.07.1670. k. 14.08.1697 Somero. Vihitty: 28.12.1686 Vihti.
Isä: Hästesko-Fortuna, Lorentz
Äiti: Körning, Ingeborg Margareta, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Lorentz Anders (katso taulu 444) s. 15.10.1687 Somero. k. 30.12.1744 Halikko.
2) Johan (katso taulu 445) s. 1689 Somero. k. 1759 Somero. Kornetti, Hirsijärven omistaja 1752 - 1759.
3) Anders Erik s. 12.00.1696. k. 25.05.1751 Somero.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 286 -

12. sukupolvi

Munck af Fulkila, Margareta Helena (taulusta 191. Isä: Munck af Fulkila, Anders) s. 09.00.1662. k. 1744 haudattu 28.10.1744 Tenhola.

1. puoliso Tragman, Johan k. haudattu 19.04.1730 Tenhola. Vihitty: 1698.
Isä: Bock, Hans Mårtensson

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 287 -

12. sukupolvi

Munck af Fulkila, Magdalena, Pahlen von der (taulusta 191. Isä: Munck af Fulkila, Anders) s. 1662.

1. puoliso Pahlen von der, Otto Magnus k. 1710 Tallinna, Eesti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 288 -

12. sukupolvi

Stålhane, Kristina Katarina, Munck (taulusta 192. Äiti: Ljuster, Anna Margareta) k. 1744 haudattu 22.06.1744 Vihti.

1. puoliso Munck, Lorentz Anders s. 15.10.1687 Somero. k. 30.12.1744 Halikko. Vihitty: 1707.
Isä: Munck (af Fulkila), Anders Erik s. 1670 Hirsijärvi, Somero.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Maria, Munck (af Fulkila) s. 12.07.1670.

Lapset:
1) Kristina Juliana (katso taulu 446) s. 15.02.1708. k. n. 1743.
2) Lars Johan s. 25.03.1711. k. 08.02.1780 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 289 -

12. sukupolvi

Hästesko-Fortuna, Anna, Stålhane (taulusta 192. Äiti: Ljuster, Anna Margareta) s. 05.02.1675. k. 03.04.1746 Vihti.

Annan suku omisti Suontaan kartanon Vihdissä.

1. puoliso Stålhane, Erik k. 1693 Vanhakylä haudattu Tuusulan kirkko. Luutnantti.
Isä: Stålhane, Anders Ratsumestari.
Äiti: Pistolhjelm, Brita Elisabeth, Stålhane s. 1650.

2. puoliso Nassokin, Axel Gotthard s. 20.09.1670. k. 20.11.1700 Narva, Eesti. Vihitty: 03.08.1693 Vihti.
Isä: Nassokin, Henrik
Äiti: Cronstierna, Märta Catarina, Nassokin

Lapset:
1) Margareta Juliana (katso taulu 447) s. 06.05.1694 Vihti. k. 08.05.1748.
2) Henrik (katso taulu 448) s. 19.04.1698 Vihti. k. 27.12.1758 Porvoon maalaiskunta.
3) Märta Helena s. 09.08.1699 Vihti. k. 24.08.1702 Vihti.
4) Axel Gotthard (katso taulu 449) s. 22.08.1700. k. 11.11.1761 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 290 -

12. sukupolvi

Stålhane, Agneta Margareta, Munck af Fulkila (taulusta 192. Äiti: Ljuster, Anna Margareta) s. 1693. k. 14.11.1775 Somero.

1. puoliso Munck af Fulkila, Johan s. 1689 Somero. k. 1759 Somero. Kornetti, Hirsijärven omistaja 1752 - 1759. Vihitty: 16.01.1710.
Isä: Munck (af Fulkila), Anders Erik s. 1670 Hirsijärvi, Somero.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Maria, Munck (af Fulkila) s. 12.07.1670.

Lapset:
1) Lorenz Anders (katso taulu 450) s. 17.03.1712 Somero. k. 15.07.1771 Somero.
2) Johan (katso taulu 451) s. 20.11.1716 Hirsijärvi, Somero. k. 11.08.1784 Somero. Luutnantti, Hirsijärven omistaja 1760-1784 .
3) Maria Christina s. 05.04.1718. k. 19.12.1775.
4) Anders Erik (katso taulu 452) s. 28.10.1720 Särestad, Skaraborgs / Västra Götaland, Ruotsi. k. 04.09.1779 Rantasalmi.
5) Beata Sofia (katso taulu 453) s. 12.04.1723 Somero. k. 16.03.1800 Vihti.
6) Jakob Gustav (katso taulu 454) s. 27.04.1726 Somero. k. 15.06.1770 Sammatti.
7) Agneta Margareta (katso taulu 455) s. 19.04.1729 Somero. k. 25.12.1787 Tuusula.
8) Clas Adam s. 19.05.1732 Somero. k. 23.07.1793 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 291 -

12. sukupolvi

Sölfverarm, Beata Maria, Birckholz von (taulusta 193. Äiti: Ljuster, Estrid Helena) s. 1682. k. 1751 haudattu 23.10.1751 Sääksmäki.

1. puoliso Birckholz von, Gustaf Johan k. 1731 haudattu 26.04.1731 Sääksmäki. Vihitty: 07.00.1700 Helsingin pitäjä.
Isä: Birckholz von, Johan Fredrik
Äiti: Birckholz von, Christina Catharina, Birckholz von

Lapset:
1) Eva Catharina (katso taulu 456) s. 26.10.1714. k. 31.01.1766 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 292 -

12. sukupolvi

Rennerfelt, Erik Johan (taulusta 194. Äiti: Ljuster, Beata Catarina) k. 06.12.1715 Siperia, Venäjä.

1. puoliso Nassokin, Hedvig Margareta, Rennerfelt s. 1675. k. 10.11.1739 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Nassokin, Fromhold Johan
Äiti: Svärdfelt, Christina, Nassokin

Lapset:
1) Anders Johan s. 20.10.1698 Halikko. k. 06.04.1755 Algutsboda, Kronobergs län, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 293 -

12. sukupolvi

Rennerfelt, Beata Christina, Salin (taulusta 194. Äiti: Ljuster, Beata Catarina) k. 1732 haudattu 16.03.1732 Nummi.

1. puoliso Salin, Simon k. 1715.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 294 -

12. sukupolvi

Rennerfelt, Anders Magnus (taulusta 194. Äiti: Ljuster, Beata Catarina) s. 1678. k. 28.05.1730 Vihti.

Kaksi lasta haudattu 24.02.1723, sukupuolesta ei tietoa.

1. puoliso Hästesko-Fortuna,, Margareta, Rennerfelt k. 1738 haudattu 27.01.1738 Vihti.
Isä: Hästesko-Fortuna, Henrik s. 1640.
Äiti: Ekestubbe, Dorotea, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Anders Erik s. 29.11.1699 Vihti.
2) Carl Magnus (katso taulu 364) s. 10.04.1701 Vihti. k. 1722.
3) Henrik Ludvig (katso taulu 365) s. 03.10.1703 Vihti. k. 06.01.1754 Vihti.
4) Margareta Juliana (katso taulu 366) s. 1706. k. 30.08.1776 Vihti.
5) Beata Christina (katso taulu 367) s. 1709 Vihti. k. 27.03.1775 Porvoo.
6) Anna Juliana (katso taulu 368) s. 1713 Vihti. k. 03.08.1770 Kalvola.
7) Ebba Helena (katso taulu 369) s. 24.01.1716 Vihti. k. 1781 (jälkeen).
8) Jacob Johan s. 01.09.1716 Vihti. k. 04.02.1766.
9) Brita Sofia s. 1718 Vihti. k. 01.07.1780 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 295 -

12. sukupolvi

Rennerfelt, Ebba Catarina, Tragman (taulusta 194. Äiti: Ljuster, Beata Catarina) k. 1732 (jälkeen).

1. puoliso Tragman, Johan

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 296 -

12. sukupolvi

Zöge, Maria Elisabet, Schauman (taulusta 199. Äiti: Creutz, Anna Gertrud) k. 1730 haudattu 22.05.1730 Kemiö.


Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 457) k. 1763 haudattu 11.09.1763 Hollola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 297 -

12. sukupolvi

Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora, Pfaler von (taulusta 200. Äiti: Creutz, Elsa Margareta) s. 14.09.1681.

Hedvig Eleonora oli liian vanha saadessaa lapsia C arl von Pfalerin kanssa. Syntymäaika ei voi pitää paikkaansa!

1. puoliso Pfaler von, Carl s. 1691. k. 26.02.1774 Pirkkala.
Isä: Pfaler von, Nils
Äiti: Birckholz von, Anna Margareta

Lapset:
1) Ernst Israel (katso taulu 458) s. 04.06.1739 Pirkkala. k. 30.10.1786 Messukylä.
2) Hedvig Eleonora (katso taulu 459) s. 1743. k. 31.05.1807 Vesilahti.
3) Elsa Margaretha (katso taulu 460) s. 1744. k. 20.10.1823 Turku.
4) Johanna Kristina (katso taulu 461) s. 1746. k. 14.05.1810 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 298 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anna Magdalena, Sass (taulusta 201. Isä: Boije af Gennäs, Henrik) k. 1741.

1. puoliso Sass, Reinhold s. 1670. k. 01.06.1717 Demjansk, Siperia, Venäjä. Vihitty: 1704.
Isä: Sass, Henrik
Äiti: Ogilwie, Margareta, Sass

Lapset:
1) Margareta Helena (katso taulu 462) s. 15.09.1705 Tuulos. k. 26.07.1768 Hauho.
2) Carl Henrik (katso taulu 463) s. 28.01.1707. k. 22.09.1787 Kommilan kartano, Juttila, Tuulos. Luutnantti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 299 -

12. sukupolvi

Boije, Catharina Maria (taulusta 202. Isä: Boije, Johan Gustav) s. 09.05.1695. k. 21.03.1785 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Anders s. 30.08.1694 Pernaja. k. 22.09.1768 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 21.02.1720 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije af Gennäs, Göran s. 12.12.1661.
Äiti: Gyldenbring, Aletha, Boije af Gennäs s. 12.09.1661.

Lapset:
1) Juliana Eleonora (katso taulu 464) s. 24.08.1735 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. k. 05.06.1795 Järstad, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 300 -

12. sukupolvi

Boije, Carl Gustav (taulusta 202. Isä: Boije, Johan Gustav) k. 08.08.1769 St. Lars, Ruotsi.

1. puoliso Lewenhaupt, Charlotta Susanna Maria Dorotea, Boije s. 1692. k. 11.03.1774 Ukna, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 1725 Säby, Jönköping, Ruotsi.
Isä: Lewenhaupt, Adam Ludvig
Äiti: Lewenhaupt, Brita Dorotea, Lewenhaupt

Lapset:
1) Adam Gustav s. 17.09.1726 St. Lars, Ruotsi.
2) Brita Maria (katso taulu 465) s. 27.08.1728 Vinnerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 23.04.1795 Norrköping, Ruotsi.
3) Adam Ludvig (katso taulu 466) s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi. k. 04.11.1786.
4) Carl Gustav s. 05.05.1731 St. Lars, Ruotsi. k. 26.06.1733.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 301 -

12. sukupolvi

Boije, Adam Gustav (taulusta 203. Isä: Boije, Erik Gustav) k. 13.08.1719.

1. puoliso Anckarstjerna, Sofia Christina, Boije k. 1734 Karlskrona, Ruotsi. Vihitty: 21.02.1716.
Isä: Anckarstjerna, Cornelius
Äiti: Sparre, Margareta Elisabet , Anckarstjerna

Lapset:
1) Christina Charlotta (katso taulu 467) k. 07.03.1767 Styrestad, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 302 -

12. sukupolvi

Boije, Erik Gustav (taulusta 204. Isä: Boije, Anders) s. 1702. k. 19.01.1751 Skällvik, Östergötaland, Ruotsi.

1. puoliso Snoilsky, Christina Charlotta, Boije s. 1700. k. 29.04.1770 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 1702 Rök, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Snoilsky, Johan
Äiti: Beijer von, Christina Regina, Snoilsky

Lapset:
1) Johan Gustaf (katso taulu 468) s. 28.01.1723 Östgötland, Ruotsi. k. 26.01.1785 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
2) Göran (katso taulu 469) s. 28.06.1725 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 13.02.1785 Järstad, Östgötland, Ruotsi.
3) Erik Ernst (katso taulu 470) s. 25.06.1727 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 02.11.1784 Kumla, Ruotsi.
4) Hedvig Christina (katso taulu 471) s. 1731. k. 1800.
5) Bengt Axel (katso taulu 472) s. 05.03.1734 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 22.09.1808 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 303 -

12. sukupolvi

Boije, Hedvig Sofia, Wrangel (taulusta 204. Isä: Boije, Anders) s. 27.07.1704 Flisby, Jönköping, Ruotsi. k. 14.10.1774 Borgstena, Södra Älvsborg, ruotsi.

1. puoliso Wrangel, Bengt Adolf s. 22.01.1697. k. 14.01.1771 Borgstena, Älvsborg, Ruotsi. Vihitty: 02.05.1722 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 304 -

12. sukupolvi

Boije, Hans Henrik (taulusta 204. Isä: Boije, Anders) k. 02.10.1781 Södermanland, Ruotsi.

1. puoliso Hermelin, Anna Helena, Boije s. 07.01.1720. k. 22.07.1793 Tukholma. Vihitty: 28.12.1740.
Isä: Hermelin, Olof
Äiti: Strokirch von, Anna Margareta, Hermelin

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 305 -

12. sukupolvi

Stålhandske, Margareta, Motte de la (taulusta 205. Äiti: Forbes, Christina Juliana)

1. puoliso Motte de la, Carl Johan s. 1667. k. 1736 haudattu 28.02.1736 Lokalahti. Vihitty: 1713.
Isä: Motte de la, Carl s. 12.11.1641.
Äiti: Munck af Fulkila, Catharina, Motte de la s. 18.03.1644 Turku.

Lapset:
1) Carl Fredrik s. Tukholma.
2) Jakob Johan k. 1714.
3) Catarina Christina k. 11.02.1774 Lokalahti.
4) Reinhold (katso taulu 473) s. 02.07.1705 Lokalahti. k. 10.00.1742 Tukholma. Laivaston luutnantti.
5) Bernt Otto k. 1711.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 306 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Ernst (taulusta 206. Äiti: Forbes, Brita) k. 14.12.1722 Pernaja.

1. puoliso Berg, Engel, Boije Vihitty: 20.12.1723.
Isä: Berg, Anders
Äiti: Meurman, Anna Maria, Berg s. 1666.

Lapset:
1) Hans (katso taulu 474) s. 1714. k. 1741 Lammi.
2) Anders (katso taulu 475) s. 14.04.1718 Pernaja. k. 29.03.1761 Huittinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 307 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hans (taulusta 206. Äiti: Forbes, Brita) s. 1686. k. 18.12.1730 Tyrväntö.

1. puoliso Bergh, Gertrud Helena, Boije af Gennäs k. 07.04.1769 Akaa.
Isä: Berchsonerus, Otto Reinhold Majuri.
Äiti: Brakel, Anna Sofia, Berchsonerus

Lapset:
1) Otto Reinhold s. 1712. k. 05.02.1714 Kokkola.
2) Anna Sofia (katso taulu 476) s. 1714. k. 07.12.1774 Akaa.
3) Otto Ernst (katso taulu 477) s. 04.12.1719. k. 12.01.1781 Kuopio. Sotaneuvos, lääninkivaltteri Kuopiossa (maaherra).
4) Casper Johan (katso taulu 478) s. 01.03.1723. k. 1782 Porvoon maalaiskunta.
5) Anders (katso taulu 479) s. 01.06.1724. k. 30.11.1784.
6) Hans Georg (katso taulu 480) s. 01.10.1725. k. 07.02.1791 Vårdinge, Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 308 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hans (taulusta 207. Isä: Boije af Gennäs, Christer) k. 1719 (jälkeen) Venäjä.

1. puoliso Gyllenadler, Emerentia Brita, Boije af Gennäs k. 30.05.1736 Kalmar, Ruotsi. Vihitty: 18.03.1708 Hossmo, Kalmar, Ruotsi.
Isä: Gyllenadler, Jonas
Äiti: Leijonfelt, Maria Catharina, Gyllenadler

Lapset:
1) Christer Gustav s. 19.01.1709 Eneby, Ruotsi.
2) Emerentia

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 309 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christer (taulusta 207. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 04.11.1678. k. 25.09.1751 Karlshamn, Ruotsi.

1. puoliso Gyllenadler, Margareta Elisabet, Boije af Gennäs k. 25.08.1705 Hästveda, Kristianstads län i Skåne, Ruotsi. Vihitty: 1696.
Isä: Gyllenadler, Jonas
Äiti: Leijonfelt, Maria Catharina, Gyllenadler

Lapset:
1) Christer s. 1697. k. Itä-Intia.
2) Hedvig Maria (katso taulu 481) s. 16.06.1702 Eneby, Ruotsi. k. 30.03.1740 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi.
3) Margareta Elisabet s. 05.07.1703 Eneby, Ruotsi. k. 1705 haudattu 23.07.1705.
4) Carl Gustav s. 23.08.1705 Hästveda, Kristianstads län i Skåne, Ruotsi. k. 23.06.1741.

2. puoliso Dobrowsky von, Anna Margareta, Boije af Gennäs s. 1686. k. 07.02.1737 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi.
Isä: Dobrowsky von, Wilhelm
Lapset:
1) Conrad Vilhelm s. 1709. k. 30.03.1739.
2) Nils (katso taulu 482) s. 03.02.1712. k. 26.07.1783 Kalvsvik, Kronobergs län, Ruotsi.
3) Elisabet Margareta (katso taulu 483) s. 25.12.1714. k. 27.06.1758.
4) Erik Johan (katso taulu 484) s. 21.12.1715 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi. k. 22.11.1780 Urshult, Småland, ruotsi.
5) Johan Ernst s. 06.04.1718. k. 13.08.1773 Fort Louis, USA?, Ranska?.
6) Hans Edvard s. 02.03.1719. k. 07.12.1773 Urshult, Småland, Ruotsi.
7) Christina Sofia (katso taulu 485) s. 1721. k. 29.03.1799 Torpa, Östgötland, Ruotsi.
8) Göran Fredrik s. 13.05.1723 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi. k. 29.05.1728 Skatelöv, Kronobergs län, Ruotsi.

3. puoliso Rutensköld, Maria Elisabet, Boije af Gennäs s. 1696. k. 06.06.1765 Karlshamn, Ruotsi.
Isä: Rutensköld, Lars
Äiti: Breitholtz, Margareta , Rutensköld

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 310 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Lorenz Ernst (taulusta 208. Isä: Boije af Gennäs, Otto Ernst) s. 1695. k. 1748 haudattu 29.07.1748 Göteborg, Ruotsi.

1. puoliso Gallén, Anna Maria s. 1701. k. 20.03.1786 Karlskrona, Ruotsi. Vihitty: 25.03.1718 Karlskrona, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 311 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Otto Christer (taulusta 208. Isä: Boije af Gennäs, Otto Ernst) s. 14.05.1700. k. 05.05.1766 Pälkäne.

1. puoliso Sabelhjerta, Juliana Sofia, Boije af Gennäs k. n. 1727. Vihitty: 15.01.1741 Lemu.
Isä: Sabelhjerta, Carl Gustaf s. 21.03.1670.
Äiti: Bosin, Anna Kristina, Sabelhjerta

Lapset:
1) Christian Fredrik
2) Anna Sofia (katso taulu 488) s. 15.06.1722. k. 09.01.1795 Karinainen, Pöytyä.
3) Christina Margareta (katso taulu 489) s. 28.10.1727. k. 24.11.1815 Tuusula.
4) Hedvig Juliana (katso taulu 492) s. 18.12.1723. k. 14.11.1795 Heinola.

2. puoliso Taube, Gertrud Elisabet, Boije af Gennäs s. 1710. k. 1740.
Isä: Taube, Otto Ernst s. 1682 Pyhäjärvi.
Äiti: Plagman / Ehrnrooth, Maria Elisbet, Taube s. 1683.
Lapset:
1) Charlotta Kristina (katso taulu 486) s. 18.08.1737. k. 07.05.1821 Artjärvi.
2) Johan Carl
3) Christer Lorenz
4) Brita Elisabet (katso taulu 490) s. 1732. k. 21.11.1759 Porvoon maalaiskunta.
5) Otto Ernst

3. puoliso Bure, Anna Elisabet, Boije af Gennäs s. 15.06.1708. k. 27.01.1772 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 15.01.1741 Lemu.
Isä: Bure, Reinhold Johan
Äiti: Schauman, Anna Margareta, Rehbinder s. 1691.
Lapset:
1) Ulrika Renata (katso taulu 487) s. 27.11.1741 Turku. k. 24.03.1819 Pirkkala.
2) Otto Christer (katso taulu 491) s. 26.04.1745 Porvoon maalaiskunta. k. 12.10.1823 Viipuri.
3) Lovisa Vendla s. 03.07.1746 Porvoon maalaiskunta. k. 19.10.1746 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 312 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erik (taulusta 209. Isä: Boije af Gennäs, Göran) s. 21.06.1687 Åland . k. 16.03.1739 Knutby, Tukholma.

1. puoliso Brunner, Gertrud Elisabet, Boije af Gennäs k. 16.10.1729. Vihitty: 1710 Siperia, Venäjä.
Isä: Brunner, Ulrik Johan
Äiti: Richter, Magdalena Gertruda, Brunner

Lapset:
1) Carl Gustav s. 23.03.1711 Siperia, Venäjä. k. 01.02.1712 Siperia, Venäjä.
2) Erik s. 1714 Siperia, Venäjä.

2. puoliso Forbes af Lund, Christina Helena, Boije af Gennäs s. 22.01.1707. k. 10.09.1789 Tumbo, Södermanland, Ruotsi. Vihitty: 02.04.1730 Knutby, Stockholm.
Isä: Forbes af Lund, Alexander Magnus
Äiti: Svinhuvud af Qvalstad, Johanna Elisabet, Forbes af Lund
Lapset:
1) Christina Helena
2) Göran Magnus s. 17.08.1731.
3) Aleta Johanna s. 24.11.1732 Tukholma. k. 1738 Knutby, Tukholma.
4) Carl Johan s. 27.08.1735 Knutby, Tukholma. k. 1743 Uppsala, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 313 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anders (taulusta 209. Isä: Boije af Gennäs, Göran) s. 30.08.1694 Pernaja. k. 22.09.1768 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Boije, Catharina Maria s. 09.05.1695. k. 21.03.1785 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 21.02.1720 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije, Johan Gustav s. 1665.
Äiti: Sparre, Margareta, Boije

Lapset:
1) Juliana Eleonora (katso taulu 464) s. 24.08.1735 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. k. 05.06.1795 Järstad, Östgötland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 314 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Sofia Juliana, Rehbinder (taulusta 209. Isä: Boije af Gennäs, Göran) s. 27.02.1695 Viipuri. k. 23.12.1772 Tukholma.

1. puoliso Rehbinder, Carl Herman k. 29.06.1755 Gottröra, Tukholma. Vihitty: 01.12.1722.
Isä: Rehbinder, Gustaf s. 01.02.1647 Tallinna, Eesti.
Äiti: Wärnschöld, Maria, Rehbinder s. 21.01.1655.

Lapset:
1) Gustav s. 07.01.1724 Tukholma. k. 17.03.1742 Hamina.
2) Eva Maria s. 01.08.1725 Danderyd, Ruotsi. k. 20.08.1725 Danderyd, Ruotsi.
3) Carl Fredrik s. 11.08.1728 Danderyd, Ruotsi. k. 1755 Kööpenhamina, Tanska.
4) Johan Adam s. 29.06.1733. k. 28.01.1809 Tukholma.
5) Henrik Rudolf (katso taulu 493) s. 02.10.1739 Gottröra, Tukholma. k. 24.01.1780 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 315 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Nils Gustav (taulusta 209. Isä: Boije af Gennäs, Göran) s. 07.09.1698 Viipuri. k. 19.04.1750 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Rehnberg, Margareta Charlotta, Boije af Gennäs s. 01.02.1712. k. 14.07.1755. Vihitty: 24.04.1735 Svanhals, Ruotsi.
Isä: Rehnberg, Zakarias
Äiti: Sparre, Maria, Rehnberg

Lapset:
1) Zakarias Gustav s. 15.02.1737 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 23.11.1766.
2) Maria Juliana (katso taulu 494) s. 13.02.1739 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 18.01.1784 Norrköping, Ruotsi.
3) Göran Carl s. 12.08.1741 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 1758 (jälkeen).
4) Margareta Charlotta s. 10.04.1743 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 17.04.1744.
5) Nils Fredrik s. 31.03.1745 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 14.02.1775 Svanhals, Ruotsi.
6) Anders Christer s. 24.09.1748 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 16.01.1749.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 316 -

12. sukupolvi

Grass, Margareta, Hufvudsköld (taulusta 210. Äiti: Boije af Gennäs, Sofia Margareta) s. 1693. k. 1774 Kiikka. Friherrina; vapaaherratar.

1. puoliso Hufvudsköld, Erik s. 26.05.1682. k. 31.05.1744. Vihitty: 1718.
Isä: Hufvudsköld, Erik s. n. 1650. Hovijunkkari, tilanomistaja Sauvossa.
Äiti: Gordon, Christina Wellamin Wilhelmintytär, Huvudsköld s. n. 1654.

Lapset:
1) Gustaf Erik s. 01.08.1719. k. 1722.
2) Christer Wilhelm (katso taulu 495) s. 03.04.1721. k. 27.03.1759 Pommern, Saksa.
3) Sofia Margareta (katso taulu 496) s. 19.11.1725. k. 1764.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 317 -

12. sukupolvi

Boije, Herman (taulusta 213. Isä: Boije, Clas) k. 16.01.1716 Tumen, Siperia, Venäjä.

1. puoliso Rosenlindt, Barbara Maria, Boije

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 318 -

12. sukupolvi

Boije, Brita Margareta, Austrell (taulusta 213. Isä: Boije, Clas)

1. puoliso Austrell, Ezechiel s. 12.01.1669. k. 29.04.1748 Lempäälä. Vihitty: 21.03.1700.
Isä: Austrell, Johan Larsson s. 1627 Tingstad, Ruotsi.
Äiti: Lindemarck, Anna Stensdotter, Austrell s. 1643.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 319 -

12. sukupolvi

Boije af Gennäs, Märtha Christina, Klick (taulusta 213. Isä: Boije, Clas) s. 1684. k. 1749.

1. puoliso Klick, Carl s. 25.07.1685. k. 12.05.1759 Pohja. Vihitty: 04.07.1709.
Isä: Klick, Henrik
Äiti: Lindsay, Helena, Klick

Lapset:
1) Johanna Christina (katso taulu 497) s. 29.08.1710. k. 09.05.1735.
2) Brita Helena (katso taulu 498) s. 08.03.1713. k. 10.10.1747 Uskela.
3) Vendela Ottiliana (katso taulu 499) s. 11.11.1715. k. 02.09.1748 Kangasala.
4) Clas Henrik s. 10.05.1717. k. 08.09.1745.
5) Eleonora Magdalena s. 25.03.1719 Enköpings-Näs, Uppsala, Ruotsi. k. 18.10.1719.
6) Carl Gustav (katso taulu 500) s. 17.01.1726. k. 01.02.1761 Pohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 320 -

12. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Barbro, Gyllenstierna af Lundholm (taulusta 216. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 1683. k. 11.00.1747 Kärrbo, Västmanland, Ruotsi.

1. puoliso Gyllenstierna af Lundholm, Axel Erik s. 01.03.1678. k. 14.05.1751 Gråmanstorp i Kristianstads län i Skåne, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 321 -

12. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Clas (taulusta 216. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 1685. k. 15.07.1766 Askainen. Överste.

Han ärvde Villnäs som sidoarv och rustade upp slottet 1738 efter stora ofredens förfall, då slottet hade varit en längre period var obebott. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Liewen von, Johanna Christina, Fleming af Libeliz s. 1704. k. 12.11.1743 Askainen. Vihitty: 1730.
Isä: Liewen von, Herman Johan s. 1669 Tallinna, Eesti.
Äiti: Creutz, Christina Catarina, Liewen von s. 22.03.1685 Turku.

Lapset:
1) Herman (katso taulu 501) s. 03.01.1734 Perniö. k. 04.03.1789 Turku. Hovijunkkari, vapaaherra.
2) Christina Eva s. 1743. k. 1743 haudattu 06.08.1743 Askainen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 322 -

12. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Göran (taulusta 216. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 1687 Tukholma. k. 20.12.1754 Österhaninge, Ruotsi.

1. puoliso Kruse af Kajbala, Catharina Christina, Fleming af Liebelitz s. 16.07.1689 Vadsbro, Södermalmslän, Ruotsi. k. 13.12.1732. Vihitty: 28.03.1734.
Lapsia oli kaikkiaan 7, mutta 2 sukupuolesta eikä etunimestä ole tietoa!

Isä: Kruse af Kajbala, Carl Gustav
Äiti: Falkenberg af Trystorp, Charlotta Catarina, Kruse af Kajbala

Lapset:
1) Fredrik
2) Herman (Göran?)
3) Johan Casimir (katso taulu 502)
4) Göran

2. puoliso Fleming af Liebelitz, Sigrid, Fleming af Liebelitz s. 20.08.1698. k. 02.02.1782 Österhaninge, Ruotsi.
Isä: Fleming af Liebelitz, Johan Casimir
Äiti: Bielkenstierna, Charlotta, Fleming af Liebelitz
Lapset:
1) Catharina Charlotta (katso taulu 503) s. 19.09.1739 Österhaninge, Ruotsi. k. 01.08.1764 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 323 -

12. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman (taulusta 216. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 23.09.1690 Tukholma. k. 04.06.1769 Espoo.

1. puoliso Oxenstierna af Eka och Lindö, Margareta, Fleming af Libelitz s. 07.06.1683 Skedevi, Östergötland, Ruotsi. k. 1744. Vihitty: 31.03.1717 Vingåker, Ruotsi.
Isä: Oxenstierna af Eka och Lindö, Erik
Äiti: Uggla, Margareta Beata, Oxenstierna af Eka och Lindö

Lapset:
1) Catarina Agneta (katso taulu 504) k. 1745 haudattu 19.09.1745 Latila.

2. puoliso Leijonhufvud, Elsa Maria, Fleming af Liebelitz s. 10.11.1718. k. 26.03.1786 Espoo. Vihitty: 04.12.1746 Uusikirkko, Turun lääni.
Isä: Leijonhufvud, Carl Leonard
Äiti: Oxenstierna af Croneborg, Elsa Barbro, Leijonhufvud

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 324 -

12. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Lars (taulusta 216. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 1695. k. 27.05.1748 Älghult, Kronobergs län, Ruotsi.

1. puoliso Fahlström, Ulrika Eleonora, Fleming af Liebelitz s. 1695. k. 29.11.1754 Älghult, Kronobergs län, Ruotsi. Vihitty: 1729.
Isä: Fahlström, Ludvig
Äiti: Ranck, Christina Elisabet, Fahlström

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 325 -

12. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Otto (taulusta 216. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 20.12.1696. k. 24.11.1779 Sätuna, Uppland, Ruotsi. Riksråd.

Han ingick till en början å den militära banan, utnämndes 1717 till fänrik vid livgardet, avancerade 1740 till kapten och 1748 till överste i armén. S. å. förordnades han till svenskt sändebud i Köpenhamn, närmast på grund av de tjänster, han gjort Hattpartiet vid 1746-47 års riksdag, då han var ledamot av sekreta utskottet och mindre sekreta deputationen samt vanhedrade sitt minne genom att rösta för användande av tortyr i den Blackwellska rättegången. Även följande riksdag, 1751-52, hedrades han med liknande uppdrag och var uppförd å rådsförslag. 1755 nådde han denna värdighet och tillstyrkte 1757 kriget mot Preussen. I ekonomiska frågor synes han ha hyllat friare grundsatser än flertalet av sina politiska meningsfränder och motsatte sig de skärpta införselförbuden och försöken att »reglera kursen». 1765 blev han tillika med flertalet Hattar i rådet avlägsnad från sitt ämbete, till vilket han vid Hattarnas seger 1769 återkallades. Det vägrades emellertid honom nu återinträda i rådet. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gyllengrip, Catarina Charlotta, Fleming af Liebelitz s. 06.06.1700 Jönköping, Ruotsi. k. 30.05.1784 Sätuna, Uppland, Ruotsi. Vihitty: 14.01.1733 Trevattna, Skaraborg län.
Isä: Gyllengrip, Gabriel
Äiti: Ribbing, Margareta Hedvig, Gyllengrip

Lapset:
1) Catharina Margareta (katso taulu 505)
2) Otto
3) Anna Christina (katso taulu 506)
4) Ottiliana Charlotta (katso taulu 507)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 326 -

12. sukupolvi

Creutz, Elsa, Glanz / Glansenstierna (taulusta 217. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 24.08.1681. k. 17.01.1768 Turku.

1. puoliso Glanz / Glansenstierna, Lorenz s. 10.08.1672 Tukholma. k. 03.01.1740 Tukholma.
Isä: Glanz, Olof s. 1617.
Äiti: Huden von, Maria, Glanz

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 327 -

12. sukupolvi

Creutz, Gustav (taulusta 217. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 10.01.1683. k. 13.08.1746 Pohjanlahti.

1. puoliso Maydell, Hedvig Helena, Creutz s. 12.00.1688. k. 05.01.1758 Tukholma. Vihitty: 20.08.1707 Pernaja.
Isä: Maydell, Georg Johan s. 1648.
Äiti: Taube, Hedvig Helena, Maydell

Lapset:
1) Anna Margareta s. 19.10.1709 Helsinki. k. 25.12.1792 Parainen.
2) Johan Gustav s. 1711.
3) Hedvig Helena s. 1712.
4) Carl Johan s. 1716. k. 1718.
5) Märta Gustava s. 1716. k. 1718.
6) Otto Fredrik s. 1717. k. 17.12.1741.
7) Georg Vilhelm s. 1718. k. 1719.
8) Sofia Beata s. 1720. k. 1722 haudattu 27.12.1722 Oulu.
9) Gustav s. 10.00.1721. k. 1742 haudattu 08.10.1742 Tukholma.
10) Ernst (katso taulu 508) s. 15.08.1723 Oulu. k. 03.04.1774 Närpiö.
11) Ulrika Eleonora s. 02.04.1726. k. 29.05.1798 Rimbo, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 328 -

12. sukupolvi

Creutz, Carl (taulusta 217. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 10.07.1685. k. 15.04.1740 Pernaja.

1. puoliso Wrede af Elimä, Barbro Helena, Creutz k. 1795. Vihitty: 23.09.1723.
Isä: Wrede, Fabian
Äiti: Treijden von, Gertrud Sofia, Wrede

Lapset:
1) Anna Sofia s. 03.07.1724 Pyhtää. k. 1739 haudattu 02.08.1740 Tukholma.
2) Johan Carl (katso taulu 509) s. 04.11.1725 Pyhtää. k. 03.02.1788 Anjala.
3) Jakob Ernst (katso taulu 510) s. 01.01.1727. k. 27.04.1778 Ervalla, Örebro län, Ruotsi.
4) Hedvig Christina (katso taulu 511) s. 31.08.1728 Pyhtää. k. 10.12.1819 Nyköping, Ruotsi.
5) Gustav Philip s. 05.00.1731 Anjala. k. 30.10.1785 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 329 -

12. sukupolvi

Creutz, Brita, Fock (taulusta 217. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 11.05.1689. k. 07.02.1720 Halmstad, Ruotsi.

1. puoliso Fock, Henrik Johan s. 1676. k. 23.01.1737 Varberg, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 330 -

12. sukupolvi

Creutz, Johan (taulusta 217. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 08.06.1692. k. 1748.

1. puoliso Wrede af Elimä, Agneta Sofia, Creutz s. 10.07.1697 Salem, Ruotsi. k. 01.00.1753. Vihitty: 1722.
Isä: Wrede, Fabian
Äiti: Duwall, Helena Gustaviana, Wrede

Lapset:
1) Agneta s. 06.07.1726. k. 26.02.1768 Hällestad, Östgötland, Ruotsi.
2) Ernst Johan s. 19.06.1729 Björksta, Västmanland, Ruotsi.
3) Carl Gustav (katso taulu 512) s. 1730. k. 06.03.1802 Ryttern, Västmanland, Ruotsi.
4) Svante (katso taulu 513) s. 29.06.1736 Eriksberg, Älvsborg, Ruotsi. k. 01.03.1766 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 331 -

12. sukupolvi

Creutz, Svante (taulusta 217. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 24.04.1695. k. 26.10.1762 Roasjö, Älvsborg, Ruotsi.

1. puoliso Gyllengrip, Märta Johanna, Creutz k. 07.02.1731. Vihitty: 1722.
Isä: Gyllengrip, Gabriel
Äiti: Ribbing, Margareta Hedvig, Gyllengrip

2. puoliso Sperling, Catarina, Creutz s. 27.03.1690. k. 05.01.1739.
Isä: Sperling, Göran Fältmarskalk, generalguvernör, greve.
Äiti: Fleming, Märta Henriksdotter, Sperling

3. puoliso Fleming, Maria Helena Klasdotter k. 14.03.1771 Hangelösa, i Skaraborgs län, Ruotsi. Vihitty: 13.03.1740 Huddinge, Ruotsi.
Isä: Fleming, Klas Henriksson Amiralitetskapten.
Äiti: Yxkull von, Maria Meijendorff, Fleming

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 332 -

12. sukupolvi

Creutz, Christina, Natt och Dag (taulusta 217. Äiti: Sparre, Anna Johanna) s. 23.04.1701. k. 15.08.1777 Fogelsta, Södermanland, Ruotsi.

1. puoliso Natt och Dag, Johan Carl s. 18.12.1698. k. 02.03.1749 Lapppeenranta. Vihitty: 26.12.1722.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 333 -

12. sukupolvi

Granfelt, Carl Gustaf (taulusta 218. Äiti: Jordan, Märta) s. 28.07.1683 Naantalin maaseurakunta. k. 24.12.1767 Pirkkala. Porin läänin jalkaväkirykmentin Vesilahden komppanian kapteeni.

1. puoliso Pfaler von, Magdalena Gertrud, Granfelt s. 07.03.1688. k. 28.10.1779. Vihitty: 27.02.1723.
Isä: Pfaler von, Carl
Äiti: Skalm, Maria Kristina, Pfaler von

Lapset:
1) Gabriel Gustav (katso taulu 514) s. 08.05.1725 Kuru. k. 13.09.1800 Pirkkala. Everstiluutnantti.
2) Märtha Magdalena (katso taulu 515) s. 07.09.1727 Kuru. k. 01.11.1811 Lempäälä. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
3) Carl Adolf (katso taulu 516) s. 12.03.1730 Kuru. k. 24.03.1814 Lempäälä. Henkirakuunain majuri.
4) Christer Axel (katso taulu 517) s. 11.02.1733 Kuru. k. 25.03.1809 Lempäälä.
5) Johan Lars s. 19.02.1735 Kuru. k. 06.10.1774.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 334 -

12. sukupolvi

Wrede af Elimä, Barbro Helena, Creutz (taulusta 219. Isä: Wrede, Fabian) k. 1795.

1. puoliso Creutz, Carl s. 10.07.1685. k. 15.04.1740 Pernaja. Vihitty: 23.09.1723.
Isä: Creutz, Johan s. 07.04.1651 Turku.
Äiti: Sparre, Anna Johanna, Creutz s. 1657.

Lapset:
1) Anna Sofia s. 03.07.1724 Pyhtää. k. 1739 haudattu 02.08.1740 Tukholma.
2) Johan Carl (katso taulu 509) s. 04.11.1725 Pyhtää. k. 03.02.1788 Anjala.
3) Jakob Ernst (katso taulu 510) s. 01.01.1727. k. 27.04.1778 Ervalla, Örebro län, Ruotsi.
4) Hedvig Christina (katso taulu 511) s. 31.08.1728 Pyhtää. k. 10.12.1819 Nyköping, Ruotsi.
5) Gustav Philip s. 05.00.1731 Anjala. k. 30.10.1785 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 335 -

12. sukupolvi

Wrede, Märta, Hilleström (taulusta 219. Isä: Wrede, Fabian)

1. puoliso Hilleström, Anders s. n. 1680. k. 1754.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 336 -

12. sukupolvi

Wrede, Ebba Gustaviana, Duwall (taulusta 219. Isä: Wrede, Fabian)

1. puoliso Duwall, Jakob s. 10.11.1731 Elimäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 337 -

12. sukupolvi

Wrede, Henrik Johan (taulusta 219. Isä: Wrede, Fabian) s. 1696. k. 20.08.1758 Kimstad, Östergötland, Ruotsi.

1. puoliso Skytte, Elisabet Charlotta, Wrede s. 03.11.1697 Kristberg, Östgötland, Ruotsi. k. Kimstad, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 1721.
Isä: Skytte, Hans
Äiti: Törnsköld, Vendla Catarina, Skytte

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 338 -

12. sukupolvi

Wrede af Elimä, Otto Gustav (taulusta 219. Isä: Wrede, Fabian) s. 06.05.1709 Riika, Latvia. k. 18.06.1772 Anjala.

1. puoliso Duffus, Charlotta Regina, Wrede af Elimä s. 30.10.1711 Lontoo, Englanti. k. 02.03.1802 Anjala. Vihitty: 23.06.1741 Julita, Södermanland, Ruotsi.
Isä: Sutherland / Duffus, Kenneth
Äiti: Sjöblad, Charlotta Christina, Sutherland / Duffus

Lapset:
1) Rabbe Gottlieb (katso taulu 518) s. 25.04.1742 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi. k. 10.04.1828 Anjala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 339 -

12. sukupolvi

Wrede af Elimä, Beata Carlotta, Creutz (taulusta 219. Isä: Wrede, Fabian) s. 1688. k. 09.01.1744 Parainen.

1. puoliso Creutz, Carl Johan s. 15.06.1687 Turku. k. 13.03.1757 Parainen. Vihitty: 12.05.1722.
Isä: Creutz, Lorentz s. 31.03.1646 Pernaja.
Äiti: Stenbock, Hedvig Eleonora, Creutz s. 16.06.1666.

Lapset:
1) Hedvig Helena (katso taulu 519) s. 18.04.1723 Pernaja. k. 23.04.1765 Perniö.
2) Carl Johan (katso taulu 520) s. 25.09.1725. k. 14.04.1793 Haag, Hollanti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 340 -

12. sukupolvi

Wrede, Fabian (taulusta 219. Isä: Wrede, Fabian) s. 08.04.1694 Elimäki. k. 17.02.1768 Julita, Södermanland, Ruotsi.

1. puoliso Sparre, Catharina Charlotta, Wrede k. 1759. Vihitty: 01.11.1715 Östra Stenby, Östergötland, Ruotsi.
Isä: Sparre, Jakob Casimir
Äiti: Leijonhufvud, Brita, Sparre

Lapset:
1) Agneta (katso taulu 521) s. 12.00.1718 Tukholma. k. 27.12.1800 Bromma, Tukholma.
2) Fabian Casimir (katso taulu 522) s. 28.01.1724 Mjölby, Östergötland, Ruotsi. k. 27.08.1795 Vingåker, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 341 -

12. sukupolvi

Wrede af Elimä, Agneta Sofia, Creutz (taulusta 219. Isä: Wrede, Fabian) s. 10.07.1697 Salem, Ruotsi. k. 01.00.1753.

1. puoliso Creutz, Johan s. 08.06.1692. k. 1748. Vihitty: 1722.
Isä: Creutz, Johan s. 07.04.1651 Turku.
Äiti: Sparre, Anna Johanna, Creutz s. 1657.

Lapset:
1) Agneta s. 06.07.1726. k. 26.02.1768 Hällestad, Östgötland, Ruotsi.
2) Ernst Johan s. 19.06.1729 Björksta, Västmanland, Ruotsi.
3) Carl Gustav (katso taulu 512) s. 1730. k. 06.03.1802 Ryttern, Västmanland, Ruotsi.
4) Svante (katso taulu 513) s. 29.06.1736 Eriksberg, Älvsborg, Ruotsi. k. 01.03.1766 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 342 -

12. sukupolvi

Fleming, Maria Helena Klasdotter (taulusta 220. Isä: Fleming, Klas Henriksson) k. 14.03.1771 Hangelösa, i Skaraborgs län, Ruotsi.

1. puoliso Creutz, Svante s. 24.04.1695. k. 26.10.1762 Roasjö, Älvsborg, Ruotsi. Vihitty: 13.03.1740 Huddinge, Ruotsi.
Isä: Creutz, Johan s. 07.04.1651 Turku.
Äiti: Sparre, Anna Johanna, Creutz s. 1657.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 343 -

12. sukupolvi

Fleming, Carl Klasson (taulusta 220. Isä: Fleming, Klas Henriksson)

1. puoliso Duwall, Anna Elisabet, Fleming

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 344 -

12. sukupolvi

Sperling, Catarina, Creutz (taulusta 222. Äiti: Fleming, Märta Henriksdotter) s. 27.03.1690. k. 05.01.1739.

1. puoliso Creutz, Svante s. 24.04.1695. k. 26.10.1762 Roasjö, Älvsborg, Ruotsi. Vihitty: ??.
Isä: Creutz, Johan s. 07.04.1651 Turku.
Äiti: Sparre, Anna Johanna, Creutz s. 1657.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 345 -

12. sukupolvi

Sölfverarm, Carl Gustaf (taulusta 223. Isä: Sölfverarm, Henrik Adolf) s. 1691 Hauho ?. k. 20.03.1766 Sievi.

1. puoliso Freidenfelt, Anna Margareta, Sölfverarm s. 1683. k. 1728 haudattu 18.02.1728 Orivesi. Vihitty: ?.
Isä: Freidenfelt, Göran Johan
Äiti: Duncker, Catarina, Freidenfelt

Lapset:
1) Beata Catarina (katso taulu 523) s. 29.11.1723 Sääksmäki.
2) Anna Margareta (katso taulu 524) s. 03.05.1725 Sääksmäki.
3) Sofia Elisabet s. 08.02.1728. k. 16.03.1728 Orivesi.

2. puoliso Utter, Margaretha, Sölfverarm
Isä: Utter, Johan Johaninpoika Kirkkoherra Orivesi 1694.
Äiti: Collinius, Beata, Utter s. n. 1672 Nauvo.
Lapset:
1) Ulrika Lovisa s. 10.11.1729 Orivesi.
2) Margareta Juliana s. 20.11.1732 Orivesi.
3) Märta Christina (katso taulu 525) s. 1737. k. 22.05.1774 Mogata, Ruotsi.
4) Henrik Johan (katso taulu 526) s. 07.06.1741. k. 10.11.1811.
5) Lovisa Ulrika (katso taulu 527) s. 1743. k. 27.03.1807 Trökörna, Skarab, Ruotsi.
6) Brita Helena s. 20.11.1744 Oulunsalo. k. 09.05.1793 Kuddby, Östergötland, Ruotsi.
7) Carl Gustav s. 13.08.1747 Sievi. k. 30.12.1747 Sievi.
8) Otto Vilhelm (katso taulu 528) s. 08.06.1749 Sievi. k. 31.05.1841 Toholampi.
9) Adolf Fredrik s. 31.03.1752 Sievi. k. 27.01.1757 Sievi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 346 -

12. sukupolvi

Sölfverarm, Märta Anna, Gardemeister (taulusta 223. Isä: Sölfverarm, Henrik Adolf) s. 27.06.1693 Hauho. k. 04.11.1742 Kuhmalahti.

1. puoliso Gardemeister, Carl Johan s. 27.03.1695 Sääksmäki. Vihitty: 01.08.1724 Sääksmäki.

2. puoliso Qvanten von, Gustav Johan s. 1688 Kuhmalahti. k. 08.04.1743 Kuhmalahti.
Isä: Qvanten von, Gustaf Adam s. 1653. Uudenmaan kaksikasratsurykmentin ratsumestari.
Äiti: Uggla, Ester Maria, Qvanten von

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 347 -

12. sukupolvi

Schmiedefelt, Christian Joakim (taulusta 224. Äiti: Gyllenhierta, Beata) s. 1672. k. 09.11.1721 Kisko.

1. puoliso Gezelius, Elisabet, Schmiedefelt k. 1696 haudattu 30.11.1696 Vihti. Vihitty: 1683.
Isä: Gezelius, Johan / Juhana s. 03.02.1615 Romfartuna, Västmanlands län, Ruotsi (Gezalan kartano Taalaimaalla). Kreikan ja itämaisten kielten professori, Turun hiippakunnan piispa.
Äiti: Gutheim, Gertrud, Gezelius s. 17.03.1626 Riika, Latvia (myös 03.06.1926).

2. puoliso Rohr von, Lovisa, Schmiedefelt k. 18.12.1715 Karjalohja.
Isä: Rohr von, Joakim Georg Fredrik
Äiti: Cronman, Christina, Rohr von

Lapset:
1) Beata Christina (katso taulu 529) s. 06.02.1704 Sammatti. k. 16.03.1767 Sammatti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 348 -

12. sukupolvi

Schmiedefelt, Carl Detlof (taulusta 224. Äiti: Gyllenhierta, Beata) s. 1674. k. 19.03.1736.

1. puoliso Werdenhoff, Beata Eleonora, Schmiedefelt s. 1686. k. 08.04.1738.

Lapset:
1) Beata Lovisa (katso taulu 530) s. 13.09.1711 Sammatti. k. 16.04.1768 Porvoon maalaiskunta.
2) Hedvig Eleonora (katso taulu 531) s. 1716. k. 17.12.1788 Hollola.
3) Catarina Margareta (katso taulu 532) s. 1721. k. 18.04.1786 Koski, Hämeen lääni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 349 -

12. sukupolvi

Schmiedefelt, Fabian Johan (taulusta 224. Äiti: Gyllenhierta, Beata) s. 1687. k. 19.02.1714 Napue, Isokyrö. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin kapteeniluutnantti 1713. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua. Kuolinsyy: Kaatui Napuen taistelussa Isokyrössä.

1. puoliso Tawaststjerna, Elisabet Sofia Jakob-Pontuksentytär, Schmiedefelt s. 22.10.1695. k. 27.02.1742 Mikkeli. Vihitty: 03.05.1713.
Isä: Tawast / Tawaststjerna, Jakob Pontus Erikinpoika s. 02.08.1666 Pietarsaari. Suur-Savon kihlakunnantuomari 1697.
Äiti: Gråå, Margaretha Henrikintytär, Tawaststjerna s. 1669.

Lapset:
1) Beata Elisabet (katso taulu 533) s. 1714. k. 13.04.1793 Heinola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 350 -

12. sukupolvi

Bosin, Anna Kristina, Sabelhjerta (taulusta 226. Isä: Bosin, Gustaf) k. 1723 (jälkeen).

1. puoliso Sabelhjerta, Carl Gustaf s. 21.03.1670. k. 06.09.1701 Rapin, Kuurinmaa.
Isä: Sabelhjerta, Jakob
Äiti: Berg von, Helena, Sabelhjerta

Lapset:
1) Juliana Sofia (katso taulu 534) k. n. 1727.
2) Helena Kristina (katso taulu 535) s. n. 1692. k. 09.11.1742 Porvoon maalaiskunta.
3) Anna Margareta (katso taulu 536) k. 09.00.1720.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 351 -

12. sukupolvi

Bosin, Brita Catharina, Heijde von der (taulusta 226. Isä: Bosin, Gustaf) s. 16.06.1680. k. 20.12.1746 Särkilahti, Pernaja. Perhesuhteet: Aatelinen suku nr 49.

Brita Catharina omisti vuodesta 1740 Vanantaan Janakkalassa. Änckije Probstinnan Brig.Cat. Bosin död kl 8 på morgonen. Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava

1. puoliso Heijde von der, Carl Gustaf Rykmentinpastori.
Vihitty papiksi Porvoossa 30.11.1696. Lähde: Den introducerade svenska adelns ättartavlor: Gustaf Elgenstierna Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava


2. puoliso Serlachius, Petrus s. 16.03.1655 Strömsbergin kartano, Porvoon maalaiskunta. k. 20.10.1738 Särkilahti, Pernaja. Porvoon kihlakunnan kruununvouti 1715 - 17, Porvoon tuomiokapitulin jäsen 1722. Vihitty: 18.06.1707 Pirlax. Ammatinlisäyksiä: Omisti Pernajan Särkilahden. Valtiopäivämies 1697.
Petrus otti nimekseen Serlachius, kotitilan Särkilahden (=Särklax) mukaan. Helsingin triviaalikoulun oppilas 1667. Viipurin lukion oppilas 1671. Ylioppilas Turussa 11.2.1674. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa (Pernajassa) 1680. Viipurin lukion 2. teologian lehtori 1680 (ei astunut virkaan). Turun hovioikeuden presidentin Ernst Johan Creutz kotisaarnaaja Pernajassa s.v. Pernajan kirkkoherra 1681. Lääninrovasti 1690. Pysyi virassaan isonvihan yli toimittaen samalla Porvoon kihlakunnan kruununvoudin tehtäviä 1715-17 sekä toimien Pernajassa kokoontuneen väliaikaisen tuomiokapitulin kokousten puheenjohtajana 1718-21. Porvoon tuomiokapitulin lisäjäsen 1722–24. Omisti Pernajan Särkilahden. Valtiopäivämies 1697. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

Isä: Johan Danielinpoika Suomen vuorimestari, Pernajan Särkilahden omistaja.
Äiti: Thorwöst, Anna s. n. 1632.

Lapset:
1) Juliana (katso taulu 537) k. 16.03.1742 Segersby, Pernaja.
2) Gustaf (katso taulu 538) s. n. 1710 Pernaja. k. 18.08.1752 Pernaja, Särkilahti haudattu 23.08.1752 Pernaja. Kersantti Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentissä.
3) Petter s. n. 1711 Pernaja. k. 1742 haudattu 06.06.1742 Pernaja. Rykmentinpastori. Perhesuhteet: Naimaton.
Porvoon lukion oppilas 24.5.1725 - 23.1.1729. Ylioppilas Turussa 1729. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 24.8.1735. Pernajan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1735, vt. kirkkoherra (1740). Uudenmaan jalkaväkirykmentin rykmentinpastori 1741. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852
4) Hedvig (katso taulu 539) s. 1718 Pernaja. k. 1785 Pernaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 352 -

12. sukupolvi

Böning, Gotthard Georg (taulusta 227. Äiti: Bosin, Anna Elisabet) s. 15.07.1685. k. 1742 ? haudattu 01.02.1742 Tammisaari.

1. puoliso Hagen von, Anna Gertrud, Böning s. 1684. k. 13.04.1764 Tammisaari.

Lapset:
1) Gustaf Fredik (katso taulu 540) s. 26.04.1726 Pohja. k. 08.05.1784 Tammisaari. Tammisaarelainen kauppias.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 353 -

12. sukupolvi

Bosin, Elsa, Essen von (taulusta 228. Isä: Bosin, Erik) k. 1714.

1. puoliso Essen von, Fromhold k. 14.07.1722.
Isä: Essen von, Didrik s. 1620 Sellie, Ösel; Saarenmaa, Eesti.
Äiti: Poll von, Anna, Essen von

Lapset:
1) Hedvig Helena k. 15.10.1752 Koski, Hämeen lääni.
2) Otto Magnus s. 1714. k. 25.06.1738.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 354 -

12. sukupolvi

Bosin, Florentina Hebla, Fontell (taulusta 228. Isä: Bosin, Erik) k. 1748 (ennen).

1. puoliso Fontell, Abraham s. 1690 Rymättylä. k. 27.08.1748.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 355 -

12. sukupolvi

Bosin, Hedvig Catarina, Nordberg (taulusta 228. Isä: Bosin, Erik)

1. puoliso Nordberg, Carl Didriksson

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 356 -

12. sukupolvi

Bosin, Maria Christina, Tigerstedt (taulusta 228. Isä: Bosin, Erik) s. 1677 Hauho. k. 31.10.1736 Hauho.

1. puoliso Falander / Tigerstedt, Erik Erikinpoika s. 20.03.1670 Turku. k. 06.07.1736 Hauho. Hollolan ylisen ja alisen, sekä Porvoon tuomiokunnan tuomari 1700. Asessori. Vihitty: n. 1693. Lisätietoja: Vuodesta 1691 Tigerstedt.
Ylioppilas Turussa 1682.

Isä: Falander, Erik Erikinpoika, Tigerstedt s. 21.03.1640 Turku. Turun hovioikeuden assessori 1685, aateloitiin nimellä Tigerstedt.
Äiti: Wallenius / Wallenstierna, Christina Olofintytär, Falander

Lapset:
1) Johan Erik Erikinpoika s. 06.11.1693 Turku. k. 10.09.1734 Turku. Turun hovioikeuden kanslisti 1730. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Upsalassa 1712
2) Carl Fredrik Erikinpoika (katso taulu 541) s. 07.10.1696. k. 10.10.1746 Sipoo. Uudenmaan jalkaväkirykmenti Porvoon komppanian 2. luutnantti 1742.
3) Margaretha Eleonora Erikintytär (katso taulu 542) s. 10.06.1700 Porvoo. k. 16.12.1730 (kuoli juuri ennen).
4) Maria Gustava Erikintytär (katso taulu 543) s. 09.03.1703 Porvoo. k. 17.05.1735 Sipoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 357 -

12. sukupolvi

Bosin, Erik Johan (taulusta 228. Isä: Bosin, Erik) s. 1679. k. 31.03.1747 Hauho.

1. puoliso Ehrenadler, Anna Christina, Bosin s. 10.04.1719 Skaraborgin lääni, Ruotsi. k. 26.02.1767 Tyrvää. Vihitty: 22.06.1738 Hämeenlinna.
Isä: Ehrenadler, Daniel
Äiti: Uggla, Anna Christina

Lapset:
1) Daniel Erik (katso taulu 544) s. 17.03.1739 Hauho. k. 01.09.1815.
2) Eva Margareta s. 02.09.1740 Hauho. k. 29.09.1740.
3) Anna Christina (katso taulu 545) s. 20.08.1741 Hauho. k. 03.00.1773 Somero.
4) Aurora Elisabet s. 15.09.1742 Hauho. k. 07.04.1825 Hauho.
5) Ludvig Adolf s. 03.01.1745 Hauho. k. 03.01.1745.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 358 -

12. sukupolvi

Bosin, Margareta, Jägerskjöld (taulusta 228. Isä: Bosin, Erik) s. 1686. k. 21.07.1737 Kemiö.

1. puoliso Jägerskjöld, Claés s. 05.02.1670 Tukholma. k. 14.02.1744 Turku. Vihitty: 26.12.1700.
Isä: Jägerhorn / Jägerskjöld / Jägerskiöld, Clas s. 10.11.1632 Uusikirkko, Turun lääni.
Äiti: Hjärne, Helena, Jägerskiöld s. 1640.

Lapset:
1) Margareta Helena s. 10.12.1701.
2) Clas Erik s. 16.01.1703. k. 09.02.1749.
3) Hedvig Sofia s. 05.06.1704. k. 25.04.1772 Kemiö.
4) Christian Ludvig s. 18.04.1705 Rantasalmi. k. 25.07.1710.
5) Carl Johan (katso taulu 546) s. 22.06.1707 Rantasalmi. k. 22.10.1758 Harju.
6) Erland s. 04.04.1709 Rantasalmi. k. 13.02.1710.
7) Christer Ludvig (katso taulu 547) s. 26.07.1711 Rantasalmi. k. 26.03.1798 Tukholma.
8) Maria Elisabet s. 18.11.1712 Rantasalmi. k. 08.09.1735 Turku.
9) Anna Margaretha s. 01.11.1714. k. 03.06.1787.
10) Urban Nils s. 01.11.1717. k. 1742 Tukholma.
11) Helena Beata s. 07.06.1724. k. 16.03.1743.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 359 -

12. sukupolvi

Bosin, Helena Sofia, Arckenholtz (taulusta 228. Isä: Bosin, Erik) s. 17.10.1689. k. 08.01.1759 Lohja.

1. puoliso Arckenholtz, Johan, Arckenholdt k. 31.05.1729. Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninsihteeri. Lisätietoja: Alkujaan Arckenholdt.
Isä: Arckenholtz, Henrik Porvoon maakappalainen 1659.
Äiti: Roland, Margareta Bertilsdotter, Arckenholtz

Lapset:
1) Erik (katso taulu 548) s. 18.12.1726 Lohja. k. 1771 haudattu 14.04.1771 Lohja. Varatuomari, hovisihteeri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 360 -

12. sukupolvi

Bosin, Paul (taulusta 228. Isä: Bosin, Erik) s. 1691. k. 22.06.1741 Lammi.

1. puoliso Herkepaeus, Rebecka, Bosin s. 1700. k. 25.01.1767 Lammi.
Isä: Herkepaeus, Peter
Äiti: Reding, Karin, Herkepaeus

Lapset:
1) Margareta Elisabet (katso taulu 549) k. 20.12.1787 Tuulos.
2) Maria Helena (katso taulu 550) s. n. 1735. k. 03.10.1766 Kitee.
3) Erik Johan (katso taulu 551) s. 12.03.1728. k. 1788.
4) Anders Fredrik s. 1736. k. 10.06.1737 Lammi.
5) Anna Catharina (katso taulu 552) s. 18.03.1736. k. 06.07.1815 Padasjoki.
6) Ulrika s. 1738. k. 01.02.1740 Lammi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 361 -

12. sukupolvi

Orre, Anna Maria, Bökman (taulusta 229. Isä: Orre, Henrik Johan)

1. puoliso Bökman, Petter k. 1766. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin kapteeni. Lisätietoja: Sysmästä kotoisin.
Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852 Palveli majurin ja Juvan komppaniassa vänrikin virassa. (1775). Hän oli suuren Pohjan sodan aikana ollut venäläisten sotavankina. Vapauduttuaan hallinnut Juvan komppanian vänrikin virkataloa Hyvärilää Sulkavalla. Myöhemmin majurin komppanian vänrikin puustellia Tarkiaa Mikkelin pitäjän Rantakylässä. Lähde: Kyösti Väänänen Kuninkaallisen Savon Prikaatin Miehiä

Lapset:
1) Otto Reinhold (katso taulu 553) s. 1738. k. 05.10.1792. Laukaan kappalainen 1788, varapastori 1788.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 362 -

12. sukupolvi

Orre, Arvid (taulusta 229. Isä: Orre, Henrik Johan) s. 1687. k. 26.10.1767 Sysmä.

1. puoliso Falck, Margareta Elisabet, Orre k. 1767 jälkeen.
Isä: Falck, Gustaf Wilhelm
Äiti: Reuter, N.N., Falck

Lapset:
1) Henrik Johan (katso taulu 554) k. 29.01.1750 Sysmä ?.
2) Anna Christina (katso taulu 555) s. n. 1719. k. 09.02.1781 Hartola.
3) Gustav Magnus s. n. 1727. k. 01.02.1755 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 363 -

12. sukupolvi

Hästesko af Målagård, Charlotta, Hägg von (taulusta 231. Äiti: Sabelhierta, Hebla Catarina)

1. puoliso Hägg von, Abraham

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 364 -

12. sukupolvi

Rennerfelt, Carl Magnus (taulusta 232. Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta) s. 10.04.1701 Vihti. k. 1722.

Kaksi lasta, sukupuolesta ei tietoa, haudattu 24.02.1723

1. puoliso Schmiedefelt, Beata Christina, Rennerfelt s. 06.02.1704 Sammatti. k. 16.03.1767 Sammatti.
Kaksi lasta, sukupuolesta ei tietoa, haudattu 24.02.1723

Isä: Schmiedefelt, Christian Joakim s. 1672.
Äiti: Rohr von, Lovisa, Schmiedefelt

Lapset:
1) ?? k. haudattu 24.02.1723 Vihti.
2) N.N. k. haudattu 24.02.1723.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 365 -

12. sukupolvi

Rennerfelt, Henrik Ludvig (taulusta 232. Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta) s. 03.10.1703 Vihti. k. 06.01.1754 Vihti.

1. puoliso Aeimelaeus, Anna Catharina, Rennerfelt s. 1724. k. 23.12.1788 Vihti, Kirvelä. Vihitty: 30.09.1743 Vihti.
Isä: Aejmalaeus, Anders Jakobsson s. 10.02.1677 Euran Vaanii. Kirkkoherra Halikossa; Kaplan i Sagu 1708- och som kyrkoherde i Halikko 1722-.
Äiti: Didron, Maria Elisabet, Aeimalaeus

Lapset:
1) Adolf Ludvig k. 1749 Vihti.
2) Maria Eleonora (katso taulu 556) s. 20.09.1747 Vihti. k. 28.03.1788 Vihti.
3) Margareta Lovisa s. 19.03.1751 Vihti. k. 21.03.1751 Vihti.
4) Adolf Ludvig s. 1752. k. 1752.
5) Henrika Christina s. 19.06.1754 Vihti. k. 24.06.1802 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 366 -

12. sukupolvi

Rennerfelt, Margareta Juliana, Nassokin (taulusta 232. Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta) s. 1706. k. 30.08.1776 Vihti.

1. puoliso Nassokin, Axel Gotthard s. 22.08.1700. k. 11.11.1761 Vihti. Vihitty: 23.02.1723.
Isä: Nassokin, Axel Gotthard s. 20.09.1670.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna, Stålhane s. 05.02.1675.

Lapset:
1) Anna " Maria" Margaretha (katso taulu 557) s. 01.03.1725. k. 03.03.1771 Tuusula.
2) Eva Helena s. 02.05.1729. k. 06.02.1804 Vihti.
3) Christina Juliana s. 26.02.1732. k. 16.07.1809 Vihti.
4) Axel Gotthard (katso taulu 558) s. 25.01.1735. k. 28.05.1797 Vihti.
5) Henrik Johan s. 28.06.1740. k. 26.08.1740.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 367 -

12. sukupolvi

Rennerfelt, Beata Christina, Nassokin (taulusta 232. Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta) s. 1709 Vihti. k. 27.03.1775 Porvoo.

1. puoliso Nassokin, Henrik s. 19.04.1698 Vihti. k. 27.12.1758 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Nassokin, Axel Gotthard s. 20.09.1670.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna, Stålhane s. 05.02.1675.

Lapset:
1) Adam Henrik (katso taulu 559) s. 10.04.1728 Vihti. k. 20.03.1801 Porvoon maalaiskunta.
2) Maria s. 28.03.1729 Vihti ?. k. 04.12.1804 Porvoon maalaiskunta.
3) Clas Johan s. 05.02.1731 Vihti ?. k. 20.12.1787 Porvoon maalaiskunta.
4) Margareta Juliana s. 04.10.1734 Vihti ?. k. 04.12.1793 Porvoon maalaiskunta.
5) Elsa Christina s. 16.12.1737 Vihti ?. k. 02.03.1801 Porvoon maalaiskunta.
6) Axel Gotthard s. 1743. k. 05.02.1771 Porvoon maalaiskunta.
7) Peter (katso taulu 560) s. 23.12.1744 Porvoon maalaiskunta. k. 02.03.1819.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 368 -

12. sukupolvi

Rennerfelt, Anna Juliana, Tammelander (taulusta 232. Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta) s. 1713 Vihti. k. 03.08.1770 Kalvola.

1. puoliso Tammelander, Erik s. 11.03.1692. k. 18.03.1761 Kalvola.
Isä: Tammelander, Jakob Michaelinpoika Tammelan kappalainen 1687.
Äiti: Hassalenius, Elisabet, Tammelander

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 369 -

12. sukupolvi

Rennerfelt, Ebba Helena, Svartström (taulusta 232. Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta) s. 24.01.1716 Vihti. k. 1781 (jälkeen).

1. puoliso Svartström, Gabriel s. 1701. k. 1751 haudattu 03.12.1751. Vihitty: 02.07.1739 Vihti.

2. puoliso Hacklin, Erik s. 05.00.1728 Uskela. k. 1781 (jälkeen). Vihitty: 11.08.1754.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 370 -

12. sukupolvi

Ekestubbe, Carl Fredrik (taulusta 235. Isä: Ekestubbe, Carl) s. 30.10.1727 Vihti. k. 07.03.1784 Vihti. Everstiluutnantti, tilanomistaja Vihdin Olkkalassa.

1. puoliso Rotkirch, Sofia Christina, Lindcrantz s. 24.07.1730 Porvoon maalaiskunta. k. 01.03.1767 Vihti. Vihitty: 12.10.1769 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Rotkirch, Johan Wentzel s. 27.04.1699 Tartto, Eesti.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Barbro Christina, Norman s. 01.05.1698 Vihti.

Lapset:
1) Lovisa Ulrika k. 12.02.1819 Halikko.
2) Carl Johan (katso taulu 561) s. 16.06.1763 Vihti (kastettu 24.6.1763). k. 11.01.1821 Halikko. Laamanni.
3) Sofia Barbro (katso taulu 562) s. 13.07.1765 Vihti. k. 03.02.1808 Halikko.
4) Lars Henrik s. 21.12.1766 Vihti. k. 25.12.1766.

2. puoliso Kraftman, Anna Elisabet, Ekestubbe s. 15.02.1751 Porvoo. k. 15.05.1785 Porvoo. Vihitty: 12.10.1769 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Kraftman, Anders s. 11.05.1711 Porvoo.
Äiti: Heintzius, Anna Elisabet, Kraftman s. 1731.
Lapset:
1) Anders Fredrik k. 1770 haudattu 27.10.1770.
2) Gustaf k. 26.09.1773 Vihti.
3) Anna Elisabet s. 13.12.1771.
4) Karolina Fredrika (katso taulu 563) s. 15.01.1774 Vihti. k. 12.09.1843 Porvoo.
5) Anna Lovisa s. 13.01.1775 Vihti. k. 03.09.1777 Vihti.
6) Maria Juliana s. 18.12.1776 Vihti. k. 11.05.1777 Vihti.
7) Adolf Vilhelm s. 04.03.1778 Vihti. k. 01.06.1816 Turku.
8) Hedvig Charlotta (katso taulu 564) s. 28.05.1779 Vihti. k. 13.12.1819 Porvoon maalaiskunta.
9) Fredrik Ulrik s. 20.12.1781 Vihti. k. 15.03.1814 Gärdslöv, Malmöhus län, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 371 -

12. sukupolvi

Ekestubbe, Agneta Christina, Rennerfelt (taulusta 235. Isä: Ekestubbe, Carl) s. 24.06.1729 Vihti. k. 28.12.1764 Nummi.

1. puoliso Rennerfelt, Mauritz Johan s. 28.02.1737 Nummi. k. 13.11.1802 Karjaa.
Näissä avioliitoissa on jotain pahasti sekaisin! Martti Strang

Isä: Rennerfelt, Adam Johan s. 24.03.1702 Nummi.
Äiti: Saarbrücken von, Sofia Christina, Rennerfelt s. 1703.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 372 -

12. sukupolvi

Rehn, Elsa Elisabet, Bröijer (taulusta 236. Äiti: Ekestubbe, Märta Katarina) s. 1702. k. 23.08.1780 Iitti.

1. puoliso Bröijer, Gustaf Johan s. 11.11.1712. k. 11.12.1780 Iitti.
Isä: Bröijer, Kristian Johan s. 03.02.1688 Orimattila.
Äiti: Schröder, Sabina, Bröijer

Lapset:
1) Carl Gustaf s. 05.04.1736 Iitti. k. 09.05.1736 Iitti.
2) Hedvig Katarina (katso taulu 565) s. 1737. k. 19.02.1790 Iitti.
3) Eva Margareta s. 02.04.1739 Iitti. k. 07.01.1804 Iitti.
4) Christian Johan s. 23.11.1741 Iitti.
5) N.N. s. 03.08.1743 Iitti. k. 03.08.1743 Iitti. Perhesuhteet: Sukupuolta ei tiedetä.
6) Helena Maria s. 25.01.1745 Iitti. k. 03.04.1745 Iitti.
7) Christina Juliana s. 05.06.1747. k. 26.05.1750.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 373 -

12. sukupolvi

Ekestubbe, Johan Leonard (taulusta 237. Isä: Ekestubbe, Ernst Johan) s. 19.09.1712. k. 26.05.1772.

1. puoliso Eldh, Hedvig Maria, Ekestubbe s. 20.07.1725 Tukholma. k. 1789 Norrköping, Ruotsi. Vihitty: 14.03.1775.
Isä: Eldh, Nils Nilsson
Äiti: Fichtelius, Hedvig Magdalena Gottliebsdotter, Eldh

Lapset:
1) Johanna Christina (katso taulu 566) s. 16.01.1766. k. 14.06.1843 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 374 -

12. sukupolvi

Ekestubbe, Hedvig Maria, Blix (taulusta 237. Isä: Ekestubbe, Ernst Johan) s. 16.11.1721. k. 27.02.1791 Skönberga, Ruotsi.

1. puoliso Blix, Gustav Adolf s. 24.12.1708. k. 27.07.1777 Bro, Ruotsi. Vihitty: 16.04.1751 Huddinge, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 375 -

12. sukupolvi

Ekestubbe, Sven (taulusta 237. Isä: Ekestubbe, Ernst Johan) s. 26.10.1724. k. 16.02.1755 Västra Färnabo, Västmanland, Ruotsi.

1. puoliso Söderhielm, Gertrud Charlotta, Ekestubbe s. 08.11.1728. k. 30.11.1789 Ryttern, Västmanland, Ruotsi. Vihitty: 06.10.1747 Västervåla, Västmanland, (Fagersta) Ruotsi.
Isä: Söderhielm, Lorenz Niklas s. 22.10.1690 Visby, Gotland, Ruotsi.
Äiti: Cederberg, Aletta Maria, Söderhielm s. 1689.

Lapset:
1) Ernst Niclas s. 29.08.1748 Västra Färnabo, Västmanland, Ruotsi. k. 21.09.1748.
2) Christina (katso taulu 567) s. 09.10.1749 Västra Färnabo, Västmanland, Ruotsi. k. 10.06.1804 Tukholma.
3) Lorenz August s. 13.10.1750 Västra Färnabo, Västmanland, Ruotsi. k. 30.04.1752.
4) Ernst Leonard s. 08.01.1752 Västra Färnabo, Västmanland, Ruotsi. k. 30.04.1752.
5) Adelheid Maria s. 11.05.1753 Västra Färnabo, Västmanland, Ruotsi. k. 11.09.1753.
6) Magdalena Lovisa s. 18.06.1754 Västra Färnabo, Västmanland, Ruotsi. k. 19.09.1754.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 376 -

12. sukupolvi

Ekestubbe, Ulrik (taulusta 237. Isä: Ekestubbe, Ernst Johan) s. 11.01.1726. k. 22.05.1782. Kapteeni.

1. puoliso Morman, Elsa Christina, Ekestubbe s. 09.05.1726 Ekeby, Östgötaland, Ruotsi. k. 16.10.1807 Snappertuna. Vihitty: 19.03.1755.
Isä: Morman, Anton Johan
Äiti: Cedercrantz, Maria Christina, Morman

Lapset:
1) Johan Ludvig s. 07.02.1756 Ås, Jämtland, Ruotsi. k. 04.05.1790 Valkeala.
2) Maria Christina s. 09.10.1757 Ås, Jämtland, Ruotsi. k. 13.05.1812 Snappertuna.
3) Adolf Vilhelm s. 30.03.1759 Ås, Jämtland, Ruotsi. k. 05.01.1760.
4) Ulrika s. 28.06.1760 Ås, Jämtland, Ruotsi. k. 23.08.1761 Vårfrukyrka, Stockholm, Ruotsi.
5) Isak (katso taulu 568) s. 03.09.1761 Ås, Jämtland, Ruotsi. k. 07.02.1796 Port â Port, Portugal.
6) Sofia Lovisa (katso taulu 569) s. 12.12.1763 Ruotsi. k. 25.12.1811 Kärkölä. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 377 -

12. sukupolvi

Ekestubbe, Eva Lovisa, Falck (taulusta 237. Isä: Ekestubbe, Ernst Johan) s. 30.11.1732 Huddinge, Ruotsi. k. 02.05.1810 Tukholma.

1. puoliso Falck, Per Gabriel s. 22.03.1719. k. 1769. Vihitty: 17.06.1760 Huddinge, Ruotsi.

2. puoliso Gripenstierna, Fredrik s. 15.12.1728 Håtuna, Ruotsi. k. 25.02.1804 Tukholma. Vihitty: 12.09.1773 Vårfrukyrka Stockholm, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 378 -

12. sukupolvi

Falck, Anna Katarina (taulusta 238. Äiti: Meurman von, Anna Maria) s. 1707. k. 17.12.1784 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni.

1. puoliso Enhjelm, Samuel s. 12.01.1705 Ruotsi. k. 19.10.1775 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. Vihitty: 08.02.1728 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 379 -

12. sukupolvi

Schulman, Anna Ursula, Rohr von (taulusta 239. Äiti: Knorring, Anna Elisabet) s. 1706. k. 19.09.1794 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Rohr von, Georg Johan s. 1693 Porvoon maalaiskunta. k. 11.04.1755 Kokemäki.
Isä: Rohr von, Lars Christoffer s. 1669.
Äiti: Korss, Sofia, Rohr von

Lapset:
1) Georg Christoffer s. 1726. k. 05.12.1750 Porvoon maalaiskunta.
2) Nils s. 1735. k. 07.12.1750 Porvoon maalaiskunta.
3) Sofia Charlotta (katso taulu 570) s. 1737. k. 12.06.1790 Porvoon maalaiskunta.
4) Fredrik Gustav (katso taulu 571) s. 12.09.1740 Porvoo. k. 05.05.1790 Anjala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 380 -

12. sukupolvi

Hästesko-Fortuna, Lars Henrik (taulusta 240. Äiti: Knorring, Helena Christina) s. 12.12.1699. k. 17.02.1780 Tammisaari.

1. puoliso Reenstierna, Elisabet Charlotta, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Magdalena (katso taulu 572) s. 28.06.1751 Turku. k. 17.01.1779 Turku.

2. puoliso Grewesmühl, Johanna Elisabet, Hästesko-Fortuna s. 1739. k. 14.06.1783 Tammisaari. Vihitty: 14.12.1769 Tukholma.
Lapset:
1) Kristina Elisabet (katso taulu 573) s. 03.09.1772. k. 29.01.1843 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 381 -

12. sukupolvi

Knorring, Johan Gustav (taulusta 241. Isä: Knorring, Stefan Fredrik) s. 14.02.1714 Stettin, Puola. k. 03.05.1772 Helsingin pitäjä.

1. puoliso Rehausen von, Margareta, Knorring s. 02.10.1727 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. k. 02.11.1796 Myrskylä. Vihitty: 26.12.1751 Vihti.
Isä: Rehausen von, Gotthard Georg s. 20.04.1689 Liivinmaa.
Äiti: Godenhielm, Catharina, Rehausen von s. 1702.

Lapset:
1) Eva Margareta k. haudattu 25.03.1759.
2) Adam Amandus k. haudattu 21.05.1758.
3) Fredrik Gotthard s. 10.10.1752 Vihti. k. haudattu 24.01.1753.
4) Johan Gustaf (katso taulu 574) s. 10.11.1753. k. 07.12.1825 Valkeala.
5) Adolf Fredrik s. 10.12.1755 Vihti. k. 18.03.1817 Espoo.
6) Carl Reinhold s. 1760. k. 1760 Helsingin pitäjä.
7) Ulrika Sofia s. 1761. k. 1761 Helsingin pitäjä.
8) Anders Wilhelm (katso taulu 575) s. 07.09.1762 Helsingin pitäjä ?. k. 19.07.1788 Vehkalahti.
9) Ulrika Lovisa s. 23.06.1765. k. 23.08.1765.
10) Carl Reinhold s. 12.07.1766 Helsingin pitäjä. k. 16.03.1808 Tammela.
11) Hedvig Eleonora s. 06.09.1768. k. 13.11.1768.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 382 -

12. sukupolvi

Knorring, Carl Otto (taulusta 241. Isä: Knorring, Stefan Fredrik) s. 1715. k. 07.01.1765 Jaala. Majoittaja.

1. puoliso Zederström, Johanna Benedicta, Knorring s. 1714. k. 22.11.1793 Ristiina. Vihitty: 08.01.1742 Nurmijärvi.
Isä: Zederström, Bengt s. 23.09.1687 Tukholma.
Äiti: Ellswichshausen von, Johanna Catarina, Zederström

Lapset:
1) Johanna s. 08.10.1742 Vihti.
2) Fredrik Johan (katso taulu 576) s. 05.08.1743 Helsingin pitäjä. k. 20.04.1807 Espoo. Stackelberg´in rykmentin kapteeni (Ruotsi-Suomi armeijan kapteeni 1781).
3) Bengt Otto (katso taulu 577) s. 02.01.1745 Helsingin pitäjä ?. k. 03.02.1814 Loviisa. Luutnantti.
4) Gustav Adolf
5) Carl Wilhelm k. 1750 haudattu 16.09.1750 Vihti.
6) Eva Julia k. 18.10.1752 Vihti.
7) Benedikta Christina (katso taulu 578) s. 1754. k. 1805 jälkeen.
8) Eva Helena (katso taulu 579) s. 15.05.1756. k. 23.10.1839 Vaasa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 383 -

12. sukupolvi

Knorring, Eleonora Juliana, Amnorin (taulusta 241. Isä: Knorring, Stefan Fredrik) s. 1723. k. haudattu 27.01.1757 Espoo.

1. puoliso Amnorin, Johan Henrik s. 1724. k. 29.04.1799 Espoo. Sukelluskomissaari, ylijahtimestari. Vihitty: 23.05.1754 Espoo.
Isä: Amnorin, Johan s. 1685.
Äiti: Soldan, Anna Margareta, Amnorin

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 384 -

12. sukupolvi

Knorring, Eva Helena, Lindeström (taulusta 241. Isä: Knorring, Stefan Fredrik) s. 24.10.1724 Vihti. k. 21.08.1788 Helsingin pitäjä.

1. puoliso Lindeström, Gustaf s. 01.06.1721 Sauvo. k. 10.11.1788 Helsingin pitäjä. Vihitty: 03.12.1747 Vihti.

Lapset:
1) Eva Hedvig (katso taulu 580) s. 1748 Vihti. k. 01.01.1840.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 385 -

12. sukupolvi

Knorring, Charlotta Kristina, Amnorin (taulusta 241. Isä: Knorring, Stefan Fredrik) s. 05.09.1727. k. 09.09.1809 Porvoo.

1. puoliso Amnorin, Fredrik s. 04.05.1731. k. 06.11.1799 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 24.12.1765 Espoo.
Isä: Amnorin, Johan s. 1685.
Äiti: Soldan, Anna Margareta, Amnorin

Lapset:
1) Hedvig Kristina (katso taulu 581) s. 28.09.1765 Espoo. k. 13.01.1811 Elimäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 386 -

12. sukupolvi

Teetgren, Berndt Jakob (taulusta 242. Isä: Teetgren, Bernt Johan) s. 12.00.1704. k. 08.03.1769 Lempäälä.

1. puoliso Wetterberg, Hedvig Maria, Teetgren s. 1713. k. 23.07.1750 Askola. Vihitty: 14.03.1738 Pälkäne.
Isä: Wetterberg, Nils Gabriel s. 1670.
Äiti: Ridderkorp, Maria Elisabet, Wetterberg s. 1676.

Lapset:
1) Bernt Niklas s. 21.06.1739 Pälkäne. k. 20.04.1811 Tukholma.
2) Carl Fredrik (katso taulu 582) s. 13.07.1740 Helsingin pitäjä. k. 04.07.1798 Tyrväntö. Tilanomistaja Tyrvännön Parolassa, tykistön aliluutnantti.
3) Maria Sofia (katso taulu 583) s. 09.04.1742 Pälkäne. k. 1796 Vesilahti.
4) Johan Ulrik (katso taulu 584) s. 11.06.1743.
5) Jakob Reinhold s. 12.05.1744 Lempäälä. k. 04.03.1746.
6) Gustav Adolf (katso taulu 585) s. 20.02.1748 Pälkäne. k. 21.06.1821 Tyrväntö.
7) Otto Vilhelm s. 08.07.1750 Askola.

2. puoliso Brakel, Anna Sofia, Teetgren s. 1718. k. 29.08.1779 Pirkkala. Vihitty: 23.06.1754 Mietoinen.
Isä: Henriksson, Mauritz Gustav s. 30.11.1691 Liivinmaa. Kapteeni henkirakuunarykmentissä .
Äiti: Apolloff, Regina, Henriksson s. 1689.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 387 -

12. sukupolvi

Teetgren, Agneta Helena (taulusta 242. Isä: Teetgren, Bernt Johan) s. 1724. k. 1774 haudattu 22.06.1774 Lempäälä.

1. puoliso Blankensten, Andreas s. 1728. k. 1774 jälkeen. Vihitty: 02.12.1748.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 388 -

12. sukupolvi

Birckholz von, Gustaf Johan (taulusta 244. Isä: Birckholz von, Johan Fredrik) k. 1731 haudattu 26.04.1731 Sääksmäki.

1. puoliso Sölfverarm, Beata Maria, Birckholz von s. 1682. k. 1751 haudattu 23.10.1751 Sääksmäki. Vihitty: 07.00.1700 Helsingin pitäjä.
Isä: Sölfverarm, Henrik Adolf s. 07.02.1653.
Äiti: Ljuster, Estrid Helena, Sölfverarm

Lapset:
1) Eva Catharina (katso taulu 456) s. 26.10.1714. k. 31.01.1766 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 389 -

12. sukupolvi

Birckholz von, Christina Dorotea, Starck (taulusta 244. Isä: Birckholz von, Johan Fredrik) s. 1673. k. 20.12.1743 Nousiainen.

1. puoliso Starck, Gustav k. 1743 (jälkeen). Vihitty: 1699.
Isä: Starck, Hans s. 07.02.1636.
Äiti: Frijs, Ingeborg Håkansdotter , Starck

Lapset:
1) Carl k. 1697 haudattu 14.05.1697 Vampula.
2) Anna Christina
3) Gustav (katso taulu 586) s. 02.02.1700 Mouhijärvi. k. 23.01.1760. Luutnantti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 390 -

12. sukupolvi

Pfaler von, Nils (taulusta 246. Äiti: Birckholz von, Anna Margareta) s. 1686. k. 24.05.1748 Köyliö.

1. puoliso Motte de la, Anna Beata, Pfaler von s. 1705. k. 14.11.1742 Köyliö. Vihitty: 1724.
Isä: Motte de la, Jakob Henrik s. 1668.
Äiti: Galle, Elsa, Motte de la

Lapset:
1) Kristina Katarina (katso taulu 587) s. 01.04.1727 Pirkkala. k. 19.05.1798 Kokemäki.
2) Elsa Margareta (katso taulu 588) s. 24.08.1728 Pirkkala. k. 08.12.1795 Eura.
3) Samuel Niklas s. 01.06.1729 Pirkkala. k. 12.06.1793.
4) Johan Reinhold s. 23.03.1734 Kangasala. k. 26.05.1734.
5) Karl Gustaf s. 14.05.1735 Kangasala. k. 17.03.1738.
6) Brita Helena s. 17.12.1736.
7) Märta Lovisa (katso taulu 589) s. 18.07.1739. k. 04.11.1801.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 391 -

12. sukupolvi

Pfaler von, Anna Kristina, Maexmonthan (taulusta 246. Äiti: Birckholz von, Anna Margareta) s. 1689. k. 16.06.1723.

1. puoliso Maexmonthan, Mikael s. 23.03.1690. k. 12.05.1763. Lempäälän kappalainen. Vihitty: 12.05.1743.
Isä: Maexmontanus, Michael Lempäälän kappalainen 1699.
Äiti: Rothovius, Maria, Maexmontanus s. 1660.

Lapset:
1) Mikael (katso taulu 590) s. 21.08.1721. k. 27.03.1774. Lempäälän kappalanen.
2) Anna Maria s. 14.08.1723. k. 01.09.1723.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 392 -

12. sukupolvi

Pfaler von, Carl (taulusta 246. Äiti: Birckholz von, Anna Margareta) s. 1691. k. 26.02.1774 Pirkkala.

1. puoliso Renner / Jaakkima, Helena, Pfaler von k. 1735.
Isä: Rennerus, Alexander
Äiti: Prytz, Gertrud Kristina, Rennerus

Lapset:
1) Anna Magdalena s. 1726. k. 1793.
2) Fredrik (katso taulu 591) s. 19.01.1727. k. 17.03.1818 Sortavala.
3) Beata Christina (katso taulu 592) s. 12.02.1730. k. 02.05.1813 Pirkkala.
4) Margareta Helena s. 1733. k. 1811 Lempäälä.

2. puoliso Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora, Pfaler von s. 14.09.1681.
Hedvig Eleonora oli liian vanha saadessaa lapsia C arl von Pfalerin kanssa. Syntymäaika ei voi pitää paikkaansa!

Isä: Ruthenhjelm, Israel Simonsson
Äiti: Creutz, Elsa Margareta, Horns af Marienborg s. 21.05.1664.

Lapset:
1) Ernst Israel (katso taulu 458) s. 04.06.1739 Pirkkala. k. 30.10.1786 Messukylä.
2) Hedvig Eleonora (katso taulu 459) s. 1743. k. 31.05.1807 Vesilahti.
3) Elsa Margaretha (katso taulu 460) s. 1744. k. 20.10.1823 Turku.
4) Johanna Kristina (katso taulu 461) s. 1746. k. 14.05.1810 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 393 -

12. sukupolvi

Pfaler von, Berndt (taulusta 246. Äiti: Birckholz von, Anna Margareta) s. 1692. k. 17.05.1753 Vesijako, Padasjoki. Luutnantti, ratsutilallinen.

Omisti äitinsä kautta 15.12.1720 Partolan säterin Pirkkalassa, muutti muutti Padasjoelle.

1. puoliso Horn af Åminne, Anna Maria Gustafintytär, Pfaler von s. 1694. k. 17.02.1779 Jämsän Heikkilä. Perhesuhteet: Ruotsalaista vapaaherrallista sukua n:o2.
Kuollut 17.12.1779 Jämsä Heikkilä ?

Isä: Horn af Åminne, Gustaf Arvidinpoika s. 1670 Padasjoki Nystelä ?. Eversti, vapaaherra, Nyystölän paroni.
Äiti: Myra / Muir / Myhr, Ebba, Horn af Åminne s. 1674 Vaunes, Parainen.

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 593) s. 1720 Padasjoki. k. 23.09.1800 Padasjoki.
2) Karl Johan s. 15.09.1724 Vesilahti. k. 30.01.1775 Pirkkala.
3) Kristina Elisabet s. 1725. k. 03.08.1791 Padasjoki.
4) Sara Juliana s. 1730. k. 1797.
5) Gustaf Berndt (katso taulu 594) s. 13.03.1731 Padasjoki. k. 05.04.1796 Padasjoki. Padasjoen Vesijaon ratsutilan omistaja.
6) Märta Beata (katso taulu 595) s. 1735. k. 18.01.1790 Turku.
7) Niklas s. 1744. k. 25.08.1811 Partola, Pirkkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 394 -

12. sukupolvi

Giös, Anna Christina, Uggla (taulusta 249. Isä: Giös, Johan) s. 14.09.1668. k. 09.05.1727 Pohja.

1. puoliso Uggla, Clas s. n. 1670. k. 1727 Pohja. Vihitty: 08.09.1693 Tenhola.
Isä: Uggla, Clas s. 22.08.1615 Pohja.
Äiti: Rosenstråle, Margareta, Uggla s. 02.06.1630 Lammi.

Lapset:
1) Clas s. 28.04.1694. k. 19.02.1714 Isokyrö.
2) Gustaf Lorenz (katso taulu 596) s. 12.04.1697 Ruotsi. k. 11.03.1774 Kangasala. Kapteeni.
3) Karl Magnus (katso taulu 597) s. 07.00.1698. k. 1740 haudattu 31.07.1740 Pohja.
4) Johan Didrik
5) Svante

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 395 -

12. sukupolvi

Giös, Sofia, Hästesko-Fortuna (taulusta 249. Isä: Giös, Johan) s. 1674. k. 1701 haudattu 20.01.1701 Vihti.

1. puoliso Hästesko-Fortuna, Lorentz s. 1665. k. 03.02.1705 Rungien, Liettua. Vihitty: 04.01.1696 Helsinki.
Isä: Hästesko-Fortuna, Lorentz
Äiti: Körning, Ingeborg Margareta, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Barbro Christina (katso taulu 598) s. 01.05.1698 Vihti. k. 03.04.1771 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 396 -

12. sukupolvi

Giös, Brita Catharina, Finckenberg (taulusta 249. Isä: Giös, Johan) s. 1674. k. 1756 Nauvo.

1. puoliso Finckenberg, Gustav Adolf k. 1709. Vihitty: 1698.
Isä: Finckenberg, Jakob
Äiti: Speitz, Margareta Jöransdotter, Finckenberg

Lapset:
1) Carl Gustav s. 05.05.1705 Riika, Latvia. k. 30.05.1773 Nauvo.
2) Jakob Arvid (katso taulu 599) s. 13.06.1707 Nauvo. k. 26.06.1798 Nauvo. Turun läänin jalkaväkirykmentin luutnantti.
3) Johan Adolf (katso taulu 600) s. 25.07.1709 Riika, Latvia. k. 24.03.1795 Nauvo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 397 -

12. sukupolvi

Kruse, Helena M, Wibling (taulusta 251. Äiti: Utter, Katarina Persdotter)

1. puoliso Wibling, Herman k. 07.01.1668 Söderköping, Sverige. Borgmästare i Söderköping, Sverige. Vihitty: 1635 Norrköping, Sverige.
Isä: Wibling, N.N.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 398 -

12. sukupolvi

Utter, Ingeborg Arvidsdotter, Wibling (taulusta 251. Äiti: Utter, Katarina Persdotter)

1. puoliso Wibling, Joachim Vihitty: 1645.
Isä: Wibling, N.N.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 399 -

12. sukupolvi

Teet, Helena, Trotzig (taulusta 252. Äiti: Utter, Helena Persdotter) s. 1627. k. 22.03.1658 Falun, Ruotsi.

1. puoliso Trotzig, Anton Vihitty: 1647.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 400 -

12. sukupolvi

Teet, Margareta, Roslagius (taulusta 252. Äiti: Utter, Helena Persdotter) s. 22.06.1628 Falun, Ruotsi. k. 1694 Falun, Ruotsi.

1. puoliso Roslagius, Bengt Hansson s. 1615 Mörby Friherrskap, Ruotsi. Borgmästare i Falun. Vihitty: 10.08.1646.
Isä: Hans Mickelsson
Äiti: Kristina Eriksdotter

Lapset:
1) Kjerstin k. 1678 Tukholma.
2) Helena k. 1690 Svärdsjö, Ruotsi.
3) Erik k. 1690 Saksa.
4) Petter s. 1654. k. 1691 Falun, Ruotsi. Handelsman, bokhållare, även bergman i Vika.
5) Anna (katso taulu 601) s. 13.04.1655 Falun, Ruotsi. k. 1718 Stura Tuna, Ruotsi.
6) Anton (katso taulu 602) s. n. 1671. k. 31.03.1724 Gunnilbo, Sutsi. Inspektor.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 401 -

12. sukupolvi

Teet, Anders (taulusta 252. Äiti: Utter, Helena Persdotter) s. 1637 Vika Rasberg, Ruotsi. k. 1701 Vika Rasberg, Ruotsi.

1. puoliso Bergman, Brita (Barbro?) Pedersdotter, Teet s. 1645.
Isä: Bergman, Peder Hansson
Äiti: Anna Jöransdotter, Bergman

Lapset:
1) Helena Andersdotter (katso taulu 603) s. 1680.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 402 -

12. sukupolvi

Utter, Brita, Schildt (taulusta 253. Isä: Utter, Johan Jakob Persson Utter) k. 20.07.1732 Loviseberg (Anderstorp), Ruotsi.

1. puoliso Schildt, Wolmar Kapten. Vihitty: 05.05.1676.
Svensk adlig, ätt nr 282


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 403 -

12. sukupolvi

Utter, Catharina Maria, Silfversparre (taulusta 253. Isä: Utter, Johan Jakob Persson Utter) k. 1694.

1. puoliso Silfversparre, Carl k. 1692. Överstelöjtnant. Vihitty: 08.11.1676.
Svensk adlig ätt nr 99.


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 404 -

12. sukupolvi

Utter, Johan (taulusta 253. Isä: Utter, Johan Jakob Persson Utter) k. 17.07.1696. Kapten 1685.

Student i Uppsala 1661.

1. puoliso Crusebjörn, Metta, Utter Vihitty: 19.01.1676.
Isä: Crusebjörn, Jesper
Äiti: Ribbing, Anna, Crusebjörn

2. puoliso Körning, Elisabet, Utter k. 1719.
Isä: Körning, Carl
Äiti: Crusebjörn, Elisabet, Körning

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 405 -

12. sukupolvi

Utter, Helena, Oxe (taulusta 253. Isä: Utter, Johan Jakob Persson Utter) k. 1683. Perhesuhteet: Hon gifte sig med sin styvmoders broder.

1. puoliso Oxe, Anders k. 1689. Fänrik. Vihitty: 1653.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 406 -

12. sukupolvi

Anna Göransdotter (taulusta 255. Isä: Göran Jakobsson) s. 1640. Lisätietoja: Bosatt i Ängö, Vårdö sn.

Bosatt i Ängö, Vårdö sn. Vid tinget den 2 nov 1677 har hon som biträde sin fader, "välaktad Göran Jakobsson i Bastö", när hon tvistade med avlidne makens bror Abraham Jönsson om hemmanet i Ängö. Förlikningen blev att hennes två äldsta söner skulle stanna hos Abraham i Ängö, medan den yngste, Göran, 3 år gammal, skulle följa med modern till Bastö "dit hon nu efter skett avtal ärnar sig begiva". Anna Göransdotter återvände senare till Ängö, där hennes andra make var skriven som bonde 1688 och 1691. (OA) Anna Göransdotter bodde på gården ännu 1697, skriven som "mor" hos sonen Jöns Andersson. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Anders Jönsson s. 1640. k. 1676 Vårdö Ängö. Bonde på Ängö i Vårdö, Åland.
Anders: Enligt 1661 års jordebok brukade åbon på Ängö också Timmerö, en liten holme som räntade 8 mark smör. Numera har landhöjningen gjort att den är förbunden med Ängö. Traditionen förtäljer att Ängöborna fick holmen för en filbunke av drottning Kristina. Hon ska ha vid något tillfälle varit ombord på ett fartyg som ankrade upp i Ängösund, varvid husmor på gården i Ängö bjöd på filbunke. Drottningen tyckte att den smakade så väl att hon gav dem Timmerö. Den här historien har berättats för Ole Andersson i Vargata av flera personer i den gamla generationen på Ängö, exempelvis Alarik och Verner Häggblom. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) Jöns Andersson (katso taulu 604) s. 1669 Vårdö Ängö. k. 1743 Som flykting i Sverige under lilla ofreden haudattu Begravdes i Roslags-Kulla kapell. Skallfogde och bonde på Ängö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 407 -

12. sukupolvi

Hahn, Brita Christina Petrusdotter, Wallerius (taulusta 256. Äiti: Lietzén, Margareta Nikolausdotter) s. n.1685 Ruotsi. k. 1725.

1. puoliso Wallerius, Nils s. 1666 Linköping, Ruotsi. k. 11.06.1704 Turku. Medicine professor. Vihitty: 1701.
Isä: Wallerius, Nils
Äiti: Dahlhem, Rebecka, Wallerius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 408 -

12. sukupolvi

Hahn, Margareta Hedvig Petrusdotter, Tammelin (taulusta 256. Äiti: Lietzén, Margareta Nikolausdotter) s. 1684. k. 1742 Stockholm.

1. puoliso Tammelin, Lars Gabrielsson s. 02.05.1669 Turku. k. 02.07.1733 Turku. Biskop i Åbo, professor i matematik.
Lars: Professor i matematik i Åbo 1699. Pastor 1706 i Nemas, Finland. Måste flytta under flykten 1713 i Stockholm . Pastor och prost 2.5.1717 i Västerfärnebo, Uppland. 13de biskop 1.12.1728 i Åbo. Biskop 1728-1733 i Åbo. Teologie doktor 23.2.1732. Sönerna står uppräknade i husförhörslängd Västerfärnebo AI:4 (1723-1728) under Prostgården på fol 23. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Tammelinus, Gabriel Laurentii
Äiti: Pihl, Anna Eriksdotter, Tammelinus

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 409 -

12. sukupolvi

Tolpo, Anna Katarina, Lagerstedt (taulusta 258. Äiti: Lietzén, Sara Nikolausdotter) k. Stockholm.

1. puoliso Lagerstedt, Pehr Artillerikapten i Stockholm.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 410 -

12. sukupolvi

Tolpo, Nikolaus Simonii (taulusta 258. Äiti: Lietzén, Sara Nikolausdotter) s. 1698. k. 1757. Kyrkoherde, prost i Kymmene, Åbo läns regementspastor; kirkkoherra kokemäki. Ammatinlisäyksiä: Rovasti.

1. puoliso Gråå, Anna Christina, Tolpo

Lapset:
1) Anna Fredrika Nilsdotter (katso taulu 605) s. 27.08.1727 Kokemäki (Kumo).
2) Maria Elisabet (katso taulu 606) s. 31.10.1735 Kokemäki (Kumo). k. 04.04.1767 Urjala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 411 -

12. sukupolvi

Aejmalaeus, Anders Jakobsson (taulusta 259. Äiti: Lietzén, Clara Nikolausdotter) s. 10.02.1677 Euran Vaanii. k. 1735 Halikko. Kirkkoherra Halikossa; Kaplan i Sagu 1708- och som kyrkoherde i Halikko 1722-.

Ylioppilas Turussa syntymäpäivänään 10/2 1689. Ulkomailla matkustettuaan 2 vuotta ja useampia akademioita käytyään hän ?/12 1705 vihittiin kreivinna Stenbock´in kotisaarnaajaksi Teijossa, tuli sittemmin Sauvon kirkkoherransijaiseksi, 1708 Halikon kappalaiseksi ja oli saman vuoden pappeinkokouksessa Turussa opponenttina. Paon (Isovihan?) aikana Löfsta´n ruukin saarnaaja Ruotsissa. Halikon kirkkoherra 31/10 1722. Vara-esimies pappeinkokouksessa 1734. Ylioppilas Turussa 10.2.1689 Æimilæus Andr [Satac _ 178]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1688/89] Andreas Æimelæus. Disputavit de Qvalitatibus Occultis. A:o 1703 ad Academias Germanicas profectus est, hinc reversus Sacellanus fuit Ecclesiæ Halikoënsis. - nunc vero pastor ibidem meritissimus. Respondentti 1695 (Lidén), pr. Simon Tålpo. Respondentti 21.5.1698, pr. Petter Hahn. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1701 - sl. 1702. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1703 - sl. 1703. Kotiopettajana kreivitär Hedvig Eleonora Stenbockin luona Perniön Teijossa 1703-04. Lähti tätinsä miehen piispa Gezeliuksen kehotuksesta ulkomaanmatkalle 1704. Matkusti Lyypekin ja Amsterdamin kautta Saksaan. Ylioppilas Rostockissa 20.8.1704 Andreas Aimelous Suecus, th. st. Vieraili Greifswaldin yliopistossa ja jatkoi sieltä Stettinin, Brandenburgin, Oranienburgin, Berliinin ja Treuenbrietzenin kautta Wittenbergiin. Opiskeli siellä jonkin aikaa ja jatkoi matkaansa Halleen. Ylioppilas Hallessa 16.5.1705 Aeimelaeus, Andreas, Suecus, Theol. dedit. Matkusti Hallesta Leipzigiin, Magdeburgiin, Helmstedtiin, Wolfenbütteliin, Braunschweigiin ja Celleen, palasi sieltä Hampurin ja Lyypekin kautta Ruotsiin ja Nyköpingiin. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1705. Kreivitär Stenbockin hovisaarnaaja Teijossa 1705. Sauvon (piispa Gezeliuksen palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra. Halikon kappalainen 1708. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Lövstan ruukinsaarnaaja Österlövstan pitäjässä Uplannissa, nähtävästi myös Gysingen ruukinsaarnaaja Österfärnebossa. Halikon kirkkoherra 1722. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1724, synodaaliväitöksen varapreeses 1735. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Forsman, Maria k. 24.06.1717. Vihitty: 1707.

Lapset:
1) Kristina (katso taulu 607)
2) Kristina (katso taulu 609) s. 09.01.1710.
3) Jakob (katso taulu 610) s. 21.08.1715 Halikossa, (Österfärnebossa ?). k. 20.06.1774 Pöytyä. Pöytyän kirkkoherra.

2. puoliso Didron, Maria Elisabet, Aeimalaeus k. 1755.
Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852 Joka joutui 2:seen naimiseen Vihdin kirkkoherran Jakob Malm´in kanssa hänenkin 2:sessa naimisissaan.

Isä: Didron, Luutnantti.

Lapset:
1) Klara Maria (katso taulu 608) k. ennen 1773.
2) Anna Catharina (katso taulu 611) s. 1724. k. 23.12.1788 Vihti, Kirvelä.
3) Anders (katso taulu 612) s. 04.07.1726 Halikko. k. 14.12.1796 Sorolan kartanossa Kangasalla. Tuomari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 412 -

12. sukupolvi

Aejmelaeus, Nils Jakobsson (taulusta 259. Äiti: Lietzén, Clara Nikolausdotter) s. 10.02.1679 Eura. k. 15.02.1750 Isokyrö. Isonkyrön kirkkoherra 1712.

Ylioppilas Turussa 1688, vihittiin papiksi 1706.

1. puoliso Alftanus / Alftan, Hedvig Israelintytär, Aejmelaeus s. 02.02.1694 Isokyrö. k. 27.02.1782 Isokyrö. Vihitty: 29.06.1712.
Isä: Alftan, Israel Ericsson s. 1632 Tövsala. Pastor uti Storkyro; Isonkyrön kirkkoherra 1672.
Äiti: Eichman / Ekman, Susanna Philipintytär, Alftanus s. 21.11.1656 Pori.

Lapset:
1) Israel s. Ilmeisesti Ruotsissa vanhempien ollessa sotaa paossa. k. Thorsåkerin pitäjä. Perhesuhteet: kuoli lapsena.
2) Jakob Nilsson s. 1712 Isokyrö. k. 15.07.1725 Kyrönjoki. Vaasan triviaalikoulun oppilas. Kuolinsyy: Hukkui Kyrönjokeen.
3) Clara Maria Nilsdotter (katso taulu 613) s. 06.04.1716 Säterborgs församling nära Arborga stad, Säterbon pitäjä Ruotsi. k. 30.12.1772 Lapua.
4) Johan Nilsson (katso taulu 614) s. 10.03.1718 Kungsörin (Kongsör) kuninkaankartano, Ruotsi. k. 10.06.1805 Isokyrö. Isonkyrön kirkkoherra 1751, rovasti 1767. Ammatinlisäyksiä: Kuva: SUKUKUVASTO I, no 3.
5) Hedvig Nilsintytär (katso taulu 615) s. 1720 Ruotsi ?. k. 19.01.1778 Isokyrö.
6) Nils Nilsinpoika (katso taulu 616) s. 22.02.1722 Isokyrö. k. 22.02.1773 Saloinen. Ylimääräinen maanmittari Pohjanmaalla 1749.
7) Israel Nilsson (katso taulu 617) s. 17.02.1724 Isokyrö. k. 10.05.1776 Muhos. Pastor i Muhos 1769; Muhoksen kirkkoherra 1769.
8) Susanna Nilsintyrär (katso taulu 618) s. 24.08.1725 Isokyrö. k. 25.01.1781 Isokyrö.
9) Margaretha Elisabet s. 01.03.1727 Isokyrö. k. Isokyrö ?. Perhesuhteet: Kuoli kaiketi lapsena.
10) Anders s. 26.12.1728 Isokyrö. k. Isokyrö ?. Perhesuhteet: Kuoli todennäköisesti lapsena.
11) Gustaf s. 04.06.1732 Isokyrö. k. Isokyrö ?. Perhesuhteet: Kuoli arvatenkin lapsena.
12) Carl Nilsinpoika s. 31.12.1735 Isokyrö. k. 27.11.1769 Kokkola. Filosofian kandidaatti 1759, kotiopettaja Kokkolassa. Lisätietoja: Raajarikko.
Ylioppilas Turussa 1754.
13) Henrik Reinhold Nilsinpoika (katso taulu 619) s. 19.10.1736 Isokyrö. k. 28.11.1800 Lohtaja. Komissiomaanmittari 1762.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 413 -

12. sukupolvi

Lundberg, Margaretha, Tigerstedt (taulusta 260. Äiti: Lietzén, Anna Maria Nikolausdotter) k. 07.00.1736 Tuna, Ruotsi. Lisätietoja: Hon var bosatt i Tuna, Sverige.

1. puoliso Tigerstedt, Peter Erikipoika s. 04.08.1679 Turku. k. 14.12.1742 Tuna. Ruotsin Tunan kirkkoherra 1717, rovasti 1721. Vihitty: ??. Lisätietoja: Vuodesta 1691 Tigerstedt.
Ylioppilas Turussa 1696, Upsalassa 1701. Filosofian maisteri 1703. Opiskeli myös Saksan, Hollannin ja Englannin yliopistoissa. Turun teologian ylimääräinen professori 1708.

Isä: Falander, Erik Erikinpoika, Tigerstedt s. 21.03.1640 Turku. Turun hovioikeuden assessori 1685, aateloitiin nimellä Tigerstedt.
Äiti: Wallenius / Wallenstierna, Christina Olofintytär, Falander

Lapset:
1) Anna Christina Petterintytär (katso taulu 620) s. 30.07.1709 Turku. k. 18.03.1766 Tuna.
2) Hedvig Petterintytär (katso taulu 621) s. 30.12.1710 Piikkiö; Piikkis. k. 01.01.1781 Härnösand, Ruotsi.
3) Beata s. 15.07.1718 Tuna. k. 09.10.1718 Tuna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 414 -

12. sukupolvi

Lundberg, Hedvig, Juslenius (taulusta 260. Äiti: Lietzén, Anna Maria Nikolausdotter)

1. puoliso Juslenius, Daniel s. 10.06.1676 Raukka kapellansbol i Wirmo socken. k. 17.07.1752 Ruotsi. Teologian professori, piispa Porvoossa. Vihitty: 1707.
DANIEL JUSLENIUS. Daniel Juslenius var född den 10 Juni 1676 å Raukka kapellansbol i Wirmo socken, der hans fader Daniel Juslenius då var kapellan och sedermera kyrkoherde. Modren Barbara Göös var kyrkoherdedotter från Kumo och afled två år efter Daniels födelse. Under sin äldste broder Abrahams handledning inhemtade han i fädernehemmet vetenskapernas första elementer, och då Abraham blef prestvigd och huspredikant hos generalguvernören i Liffland J. J. Taube, fortsatte brödren Gabriel undervisningen, tills Daniel vid 11 års ålder inskrefs i Åbo kathedralskola, der hans theologiska och språk-studier togo sin början. Redan i skolan röjde han anlag, som ingåfvo hans lärare glada förhoppningar om honom. Begafvad med ett utomordentligt minne **) och trägen flit, öfverträffade han snart sina kamrater i kunskaper och skicklighet, hvilket skönjes äfven deraf, att han vid 15 års ålder, den 27 Maj 1691, ined heder blef inskrifven vid Åbo akademi. Mörk stod framtiden då för hans blick, emedan han genom sin faders kort förut, den 29 April, timade död beröfvades hoppet om sina studiers fortsättande. ** Såsom bevis på hans ovanliga minne, anföres af parentatorn, eget Juslenii egen utsago, att han i Åbo skola på en dag lärt sig Königs theologi utantill. Lähde: Finlands Minnesvärde Män Första Bandet J. C. Frenckell & Son 1853 och 1854 ********** Daniel: Han blev linguarum professor i Åbo 1712, professor i teologi 1727. Han undervisade i teologi vid Åbo Akademi från 1727 och blev biskop i Borgå 1734 och i Skara 1744. Han behandlade Finlands geografi, historia och språk i rudbeckiansk anda, där Finland prisades som ett urgammalt kulturland. Hans finsk-latinsk-svenska ordbok, "Suomalaisen Sana-Lugun Coetus" (1745) var den första i sitt slag. I hans avhandling "Aboa Vetus et Novus" (Åbo förr och nu) söker han rötterna till det finska språket i Babelstornet. Efter att ha flytt till Sverige under Stora nordiska kriget skildrade han där de olyckor som drabbat hans land. Såsom A. Pietilä upplyser i sin biografi över biskopen Daniel Juslenius (I, s. 13) tjänstgjorde denne under ett år 1695-96 som informator i en familj i Kaporje. Ett spår därav kommer till synes i Kaporje härads dombok för 1697, nämligen att Juslenius för 4 daler sålt ett clavicorfium åt Henrik Forsmans son (modern hette Brita Gebhard). Härav framgår att Daniel Juslenius torde ha varit musikalisk. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Juslenius Piispa Daniel Jusleniuksen ja lehtori Nylanderin pitäessä Ristiinassa piispantarkastusta tammikuussa 1736 todettiin vuonna 1728 pidetyn piispantarkastuspöytäkirjan kadonneen. Kun se ei myöhemminkään ole missään sukeltanut esille, puuttuu jälkipolvilta tärkeälähde tuon ajan seurakunnallisten olojen tuntemiseen täällä. Vuoden 1736 tarkastus pidettiin sen johdosta että kappalainen Pietari Heintzius joulukuussa 1734 oli lähettänyt valituskirjelmän tuomiokapitulliin seurakunnan epäilyttävästä tilasta. Lähde: Ristiina 1649 - 1946 Pitäjän ja seurakunnan 300-vuotiset vaiheet. Ristiinan seurakunta ja kunta Fennofiilit Ruotsin suurvaltakauden rudbeckiläinen ajatusmalli levisi myös Suomeen, jossa tämän suuntauksen tärkein puolestapuhuja oli professori ja piispa Daniel Juslenius (1676-1752). Jusleniuksesta tuli Suomessa ns. fennofiilisen eli suomalaismielisen aatteen henkinen johtaja. Teoksessaan Aboa vetus et nova (Vanha ja uusi Turku) vuodelta 1700 Juslenius ylisti Suomen maata ja kansaa. Tässä tutkimuksessa esiintyy ensimmäisen kerran suomalainen kansallistunne selvänä ja voimakkaana. Turun kaupungin historiallisten vaiheiden ohella Juslenius kuvaa teoksessaan myös suomalaisten tapakulttuuria ja muinaisuskoa. ©Internetix/Philip Gustafsson 1997 http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/1filosofiapsykologia/kansanusko/fennofiilit.htm Ennen vuotta 1745 ilmestyneissä sanakirjoissa oli suomi kohdekielenä muiden kielten joukossa. Vuonna 1745 ilmestyneessä Daniel Jusleniuksen suomi-latina-ruotsi -sanakirjassa Suomalaisen Sana-Lugun Coetus / Finsk Orda-Boks Försök sai suomi lähtökielen aseman. Suomalaisten erityislaadun ja kyvykkyyden toi ajalle tyypillisen mahtipontisesti mutta vaikuttavasti kirjoissaan esiin Akatemian professorina 1700-luvun alkupuolella toiminut Daniel Juslenius. Suuren Pohjan sodan aikana Ruotsiin paenneena hän siellä kertoi maataan kohdanneista onnettomuuksista. ********************************************************* Då Claudius Hedman kom till Finland, lärde han sig på elva veckor finska språket och skrev därefter en ordbok, som användes och förfullständigades av Daniel Juslenius i hans år 1745 utgivna "Finsk orda-boks försök". J.J. Hulden Österbottningar i vardagsdräkt, s. 239 Holger Schildts görlag, Helsingfors, 1934

Isä: Juslenius, Daniel, Ankar Kirkkoherra Mynämäki (Wirmo, eller Virmo, kommun i Åbo o. Bjbgs län).
Äiti: Giös / Göös , Barbro, Juslenius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 415 -

12. sukupolvi

Gezelius, Christina, Losdköld (taulusta 261. Äiti: Lietzén, Hedvig Nikolausdotter) s. 1685. k. 02.01.1732.

1. puoliso Losdköld, Erik Assessor vid Åbo hovrätt. Vihitty: 1704.

2. puoliso Lund, David s. 13.03.1657 Halikko, Åminne. k. 12.10.1729 Växjö, Småland, Ruotsi. Professor, biskop i Wexsjö; Växjön piispa. Vihitty: 1709.
David: Svärfar till biskop Jacobus Serenius i Strängnäs. Han överflyttade till Sverige ca. 1711 i samband med den Stora Ofreden och var den sista biskopen i Viborg och fick transport till Växjö 1711. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto Turun katedraalikoulun oppilas 27.3.1671. Ylioppilas Turussa 1673. Uudestaan ylioppilas Turussa 1679-80. Ylioppilas Wittenbergissä 11.9.1682. Ulkomaanmatka Saksaan ja Hollantiin 1683-85. Ylioppilas Jenassa 24.7.1683. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1691. Teologian tohtori Turussa 14.10.1702. Turun akatemian varasihteeri 1680, 2. filosofian apulainen 1685, runousopin professori 1688, kreikan ja heprean kielten professori 1691, kolmas teologian professori 1697, toinen 1700, samalla palkkapitäjänsä Paimion kirkkoherra 1695, Turun ruots. tuomiok. seurak. kirkkoherra ja tuomiorovasti 1697 sekä Kaarinan kirkkoherra 1698. Akatemian rehtori 1693-94. Turun tuomiokapitulin jäsen 1696-97. Viipurin hiippakunnan piispa 1705, samalla palkkapitäjiensä Lappeen, Luumäen ja Taipalsaaren kirkkoherra s.v. Växjön hiippakunnan piispa 1711. Valtiopäivämies 1710, 1713-14, 1719, 1720 ja 1723. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Lund, Johan s. n. 1620. Perniön Latokartanon vuokraaja, rykmentinkirjuri.
Äiti: Gyllenbögel, Margareta

Lapset:
1) Johan (katso taulu 622) s. 1702. k. 1736.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 416 -

12. sukupolvi

Gezelius, Johan Nepos (taulusta 261. Äiti: Lietzén, Hedvig Nikolausdotter) s. 06.05.1686 Narva, Estland. k. 18.07.1733 Strömsbergin piispankartano, Porvoon pitäjässä haudattu Turku, perhehautaan. Teologie doktor, biskop i Borgå.

Han var professor i gudslära i Åbo, biskop i Borgå 1721-1733. Student i Åbo 1699, filosofie magister 1704, prästvigd 1711 då han erhöll Sagu pastorat efter sin far. Han försökte på allt sätt upphjälpa sitt under kriget förfallna stift, så till kristendomskunskapens utbredande som sedernas förbättring. Han gjorde 1100 mils visitationsresor i stiftet och invigde 1726 gymnasium i Borgå. Han adlades 1719 med bibehållet namn, men tog ej introduktion. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Arnell, Helena, Gezelius s. 1697 Tukholma. k. 01.08.1751 Porvoo. Vihitty: 25.10.1720 Tukholma.
Isä: Arnell, Jonar Lauréntii
Äiti: Adlerberg, Helena, Arnell

Lapset:
1) Johan (katso taulu 623) s. 17.10.1721 Tukholma. k. 14.03.1804 Turku. Lagman i Sagu och Kimito.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 417 -

12. sukupolvi

Gezelius, Maria, Stiernstedt (taulusta 261. Äiti: Lietzén, Hedvig Nikolausdotter) s. 24.03.1690 Sagu prästgård. k. 1735.

1. puoliso Stiernstedt, Johan s. 01.11.1653 Viipuri. k. 07.02.1722 Stockholm. Landshövding i Åboland, friherre, Turun läänin maaherra. Vihitty: 1705.
Johan: Han var auskultant vid hovrätten 1670, Viborgs läns häradshövding 1680, regeringssekreterare i Narva 1694 och Åbo läns landshövding 1716. Han adlades 3.12.1697 i Sverige med namnet Stiernstedt (tidigare Thessleff) och förlänades titeln friherre 23.5.1719. Han flydde till Sverige under stora ofreden. Svensk friherrlig ätt nr. 145. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Thesleff, Peter Turun hovioikeuden asessori.
Äiti: Schmedeman, Catharina, Thesleff

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 418 -

12. sukupolvi

Lietzén von, Margareta, Kuylenstierna (taulusta 263. Isä: Lietzén von, Carl Nikolausson) s. 1703 Ystad. k. 26.12.1758 Ruotsi.

1. puoliso Kuylenstierna, Wilhelm s. 1693. k. 1749 Turku haudattu 13.12.1749 Turku. Kapten, livdrabant. Vihitty: 1723.
Ägde herrgård i Sagu. Släkten fortlever ännu i dag i Sverige. Kuylenstierna är Flandrisk släkt och hette förut van Cuyl. Adlad 1693. Introducerad på Sveriges Riddarhus år 1697. Vilhelms släktband till denna svenska adliga ätt framgår av ättens stamtavla såsom den har publicerats av Svenska Riddarhusdirektionen 2002. Svensk adlig ätt nr 1304. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) Samuel s. 11.07.1733 Sagu Lautkangar.
2) Otto Samuel s. 24.08.1737 Sagu Lautkangar.
3) Maria s. 07.12.1740 Sagu Lautkangar.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 419 -

12. sukupolvi

Lietzén von, Ingrid Elisabet, Pereswetoff-Morath (taulusta 263. Isä: Lietzén von, Carl Nikolausson) s. 24.08.1708 (kastettu) Jönköping, Sverige. k. 1738.

1. puoliso Pereswetoff-Morath, Alexander s. 1691. k. 1761. Major.
Alexander: Svensk adlig ätt nr 559.


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 420 -

12. sukupolvi

Lietzén von, Hedvig Charlotta, Pereswetoff-Morath (taulusta 263. Isä: Lietzén von, Carl Nikolausson) s. 13.01.1712 Sverige. k. 15.03.1752 Sverige.

1. puoliso Pereswetoff-Morath, Carl Gustaf Vihitty: 11.08.1736.
Carl: Svensk adlig ätt nr 559.


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 421 -

12. sukupolvi

Lietzén, Maria Elisabet, Haberman (taulusta 264. Isä: Lietzén, Arvid) s. 1686 Turku. k. 1756.

1. puoliso Haberman, Johan s. 1686. k. 1756. Pappi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 422 -

12. sukupolvi

Lietzén, Johan Arvidsson (taulusta 267. Isä: Lietzén, Arvid Zachariasson) s. 27.07.1697. k. 27.02.1783 Bjärnå, Perniö. Länsman i Lojo.

Verkade som länsman i Lojo under det ryska väldet. Köpte 1729 ett rusthållet Fredriksberg i Laukka by av Bjärnå socken. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Hagman, Christina, Lietzén s. 09.09.1697 Lojo Haga. k. 01.04.1764 Bjärnå, Perniö, Laukka. Vihitty: 1722. Perhesuhteet: Troligen dotter till kronobefallningsmannen Elias Backman.

Lapset:
1) Matts Johansson
2) Sigfrid Johansson
3) Arvid Johansson (katso taulu 624) s. 17.04.1722 Lojo; Lohja. k. 08.07.1795 Bjärnå. Rusthållare på Laukka.
4) Erik s. 1723 Lojo, Lohja. k. 21.05.1723 Lojo, Lohja.
5) Erik s. 26.02.1724 Lojo, Lohja. k. 21.05.1724 Lojo, Lohja.
6) Kristina Johansdotter (katso taulu 625) s. 13.04.1725 Lojo, Lohja. k. 21.04.1776 Finby.
7) Margareta Johansdotter (katso taulu 626) s. 01.02.1728 Lojo; Lohja. k. 10.08.1789 Bjärnå Metsänoja.
8) Johan Johansson (katso taulu 627) s. 27.07.1729 Bjärnå. k. 23.08.1801 Finby.
9) Nils Johansson (katso taulu 628) s. 01.11.1732 Bjärnå Laukka. k. 08.06.1811 Bjärnå. Rusthållare på Storgesterby.
10) Benjamin Johansson (katso taulu 629) s. 15.12.1733 Bjärnå. k. 24.10.1807 Finby.
11) Karl Johansson (katso taulu 630) s. 1736 Bjärnå. k. 22.09.1785 Uskela. Lisätietoja: Flyttade till Uskela Willilä.
12) Maria Johansdotter s. 17.01.1738 Bjärnå. k. 21.02.1743 Bjärnå.
13) Hedvig Johansdotter (katso taulu 631) s. 18.08.1741 Bjärnå. k. 05.06.1790 Nummis.
14) Jakob s. 04.02.1744 Bjärnå. k. 04.04.1744 Bjärnå.
15) Isak Johansson s. 24.06.1745 Bjärnå.

2. puoliso Maria Johansdotter, Lietzén
Lapset:
1) Erik Johansson (katso taulu 632) s. 28.01.1765 Bjärnå. k. 26.06.1811 Bjärnå Mussaari.

3. puoliso Kristina Mickelsdotter, Lietzén s. 01.01.1742.
Lapset:
1) Kristina Johansdotter (katso taulu 633) s. 30.06.1778 Bjärnå; Perniö. k. 1815 Bjärnå; Perniö.
2) Henrik s. 20.06.1779 Bjärnå. k. 1782 Bjärnå.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 423 -

12. sukupolvi

Lietzén, Arvid Arvidsson (taulusta 267. Isä: Lietzén, Arvid Zachariasson) s. 1700 Nummis. k. 27.09.1741 Suomusjärvi. Rustmästare.

Verkade som rustmästare på Paavola rusthåll i Suomusjärvi Taipale i Kisko socken. Ärvde med hustrun Paavola rusthåll i Taipale by av Kisko socken. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Thauvonia / Thauvonius, Margareta, Lietzén s. 1699. k. n. 1734. Vihitty: 1928.
Isä: Thauvonius, Krister
Äiti: Falkenhagen, Maria, Thauvonius

Lapset:
1) Arvid (katso taulu 634) s. 1730. k. 1810. Rusthållare i Taipale.
2) Maria (katso taulu 635) s. 1732. k. 1751.
3) Hedvig (katso taulu 636) s. 1734. k. 1812.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 424 -

12. sukupolvi

Lietzén, Nicolaus Arvidsson (taulusta 267. Isä: Lietzén, Arvid Zachariasson) s. 25.07.1704 Turku. k. 27.04.1777 Kyrkslätt; Kirkkonummi. Kapellan, sockneadjunkt i Kyrkslätt.

1. puoliso Collina / Collinus, Kristina Abrahamsdotter, Lietzén Vihitty: 1732 (ennen).
Isä: Collinus, Abraham
Äiti: ??, Collinus

Lapset:
1) Kristina

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 425 -

12. sukupolvi

Lietzén, Gabriel Arvidsson (taulusta 267. Isä: Lietzén, Arvid Zachariasson) s. 10.04.1710 Nummis. k. 27.10.1785 Kiikala. Rusthållare.

Verkade som rusthållare på fäderneärvda Simola rusthåll i Kiikala. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Lember, Maria, Lietzén s. 24.06.1712 Kiikala. k. 27.01.1776 Kiikala, Simola. Vihitty: 21.09.1737 Kiikala. Lisätietoja: Hon var på ålderdomen blind. Perhesuhteet: Hennes far var rusthållare.

Lapset:
1) Arvid (katso taulu 637) s. 1738 Kiikala. k. 23.10.1814 Kiikala. Rusthållare på Kiikala Simola.
2) Maria s. 1741 Kiikala.
3) Hedvig s. 1744 Kiikala.
4) Kristina s. 1746 Kiikala. k. 1803.
5) Johan Gustaf (katso taulu 638) s. 30.11.1749 Kiikala Simola. k. 26.02.1827 Kisko Kurkeala. Socknepedagog i Kisko.
6) Gabriel (katso taulu 639) s. 1754 Kiikala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 426 -

13. sukupolvi

Brand, Henrik Johan (taulusta 269. Isä: Brand, Clas Johan) s. 12.03.1730 Kemiö. k. 04.12.1799 Kemiö.

1. puoliso Rosenlindt, Hedvig Sofia, Brand s. 30.08.1748 Nurmijärvi. k. 06.12.1817 Karjaa. Vihitty: 18.10.1784 Karjaa.
Isä: Rosenlindt, Berndt Johan s. 20.11.1724 Karjaa.
Äiti: Barck, Johanna, Rosenlindt

Lapset:
1) Berndt Johan s. 07.09.1785 Kemiö. k. 23.03.1787 Kemiö.
2) Jakob Johan (katso taulu 640) s. 26.05.1788 Kemiö. k. 06.10.1825 Karjaa.
3) Maria Sofia (katso taulu 641) s. 07.08.1790 Kemiö. k. 11.11.1817 Pariisi, Ranska.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 427 -

13. sukupolvi

Brand, Karl Gustaf (taulusta 269. Isä: Brand, Clas Johan) s. 10.09.1731. k. 07.09.1775 Kemiö.

1. puoliso Aminoff, Charlotta Gustava, Brand s. 22.10.1744 Bromarv. k. 28.09.1821 Pohja. Vihitty: 13.12.1770 Kemiö.
Isä: Aminoff, Berndt Johan s. 16.03.1697 Inkerinmaa, Venäjä.
Äiti: Giös, Anna Elisabet, Aminoff s. 1707.

Lapset:
1) Gustav Johan s. 04.08.1774 Kemiö. k. 31.08.1774 Kemiö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 428 -

13. sukupolvi

Brand, Carl Johan (taulusta 270. Isä: Brand, Clas) s. 16.07.1735. k. 12.06.1813 Västanfjärd.

1. puoliso Paulin, Christina Johanna, Brand s. 10.04.1727. k. 07.05.1797 Västanfjärd. Vihitty: 27.12.1757 Västanfjärd.
Isä: Paulin, Johan Elias
Äiti: Källberg, Margaretha, Paulin

Lapset:
1) N.N. s. 17.05.1769 Västanfjärd. k. 17.05.1769. Perhesuhteet: Sukupuolesta ei ole tietoa.
2) Otto Reinhold s. 21.09.1758 Västanfjärd. k. 1759.
3) Evert Johan (katso taulu 642) s. 11.01.1760 Västanfjärd. k. 13.01.1823 Isojoki.
4) Anna Sofia (katso taulu 643) s. 21.01.1761 Västanfjärd.
5) Ulrika Charlotta s. 04.06.1763 Västanfjärd. k. 07.07.1763 Västanfjärd.
6) Clas Reinhold s. 02.09.1764 Västanfjärd. k. 08.09.1764 Västanfjärd.
7) Berndt Adrian s. 03.12.1765 Västanfjärd. k. 19.05.1766 Västanfjärd.
8) Johan Gustav s. 26.04.1767 Västanfjärd. k. 28.05.1772 Västanfjärd.

2. puoliso Grundel, Fredrika Eleonora, Brand s. 22.06.1728. k. 24.08.1804 Västanfjärd.
Isä: Grundel, Gerhard
Äiti: Nieroth, Ulrika Emerentia, Grundel

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 429 -

13. sukupolvi

Brand, Otto Magnus (taulusta 270. Isä: Brand, Clas) s. 07.06.1747 Karuna. k. 17.06.1786 Somero.

1. puoliso Tujulin, Lovisa, Brand s. 08.09.1748. k. 16.12.1808 Perniö. Vihitty: 21.05.1771 Muurla.
Isä: Tujulin, Erik s. 18.03.1698 Kymi.
Äiti: Litzman, Märta Katarina, Tujulin s. 1713.

Lapset:
1) Catharina Lovisa (katso taulu 644) s. 12.03.1772 Salo. k. 27.10.1836 Turku.
2) Clas Magnus s. 17.06.1774 Kiikala.
3) Gustaf Adolf (katso taulu 645) s. 23.11.1776 Perniö. k. 29.07.1833 Turku. Kultaseppämestari Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 430 -

13. sukupolvi

Brand, Adolf Fredrik (taulusta 270. Isä: Brand, Clas) s. 21.06.1755 Karuna. k. 14.07.1813 Laitila.

1. puoliso Osén, Ulrika, Brand s. 05.08.1750. k. 28.08.1807 Laitila. Vihitty: 05.06.1781 Lieto.
Isä: Osén, Christoffer
Äiti: Starckou, Sofia, Osén

Lapset:
1) Elisabet Dorotea s. 18.02.1782 Eura. k. 28.02.1782 Eura.
2) Gustaf Adolf (katso taulu 646) s. 23.01.1783 Eura. k. 1809.
3) Otto Magnus s. 23.01.1783 Eura. k. 11.02.1783 Eura.
4) Henrik Johan s. 13.04.1785 Eura. k. 03.10.1792 Eura.
5) Carl Fredrik s. 13.12.1787 Eura. k. 07.10.1792 Eura.

2. puoliso Kock, Elisabet, Brand s. 25.12.1774 Laitila. k. 12.04.1823 Laitila. Vihitty: 04.04.1809 Laitila.
Isä: Kock, Johan
Äiti: Anna Johansdotter, Kock
Lapset:
1) Adolf Fredrik s. 19.03.1810 Laitila. k. 19.04.1810 Laitila.
2) Vilhelm Johan (katso taulu 647) s. 23.06.1811 Laitila. k. 28.12.1865 Laitila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 431 -

13. sukupolvi

Schütz / Schytz, Anna Elisabet, Ingman (taulusta 274. Äiti: Körning, Ingeborg) s. 1712. k. 08.03.1755 Mörby .

1. puoliso Ingman, Henrik Matinpoika s. 1711 Turku . k. 1768 Pohja Mörby . Rusthollari. Vihitty: 1744.
Turun katedraalikoulun oppilas 6.2.1727 (in cl. rect. circ. infer., Pojoensis) - 21.4.1730 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1730 Ingman Henr. Nyl _ 329. Respondentti 21.5.1740, pr. Johan Browallius U670. - Rusthollari Pohjan Mörbyssä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

Isä: Ingman, Matts Matinpoika s. 1666 Pohja . Rusthollari.
Äiti: Groth, Margareta Jakobsdotter, Ingman s. n. 1674 Inkoo .

Lapset:
1) Johan Henrikinpoika s. 08.12.1745 Mörby. k. pienenä. Lisätietoja: Kastettu 09.12.1745.
2) Henrik Henrikinpoika (katso taulu 648) s. 1747 Mörby . k. 17.07.1804 Mörby, Pohja . Vääpeli, kenttävääpeli ruotujakolaitoksessa.
3) Karl Henrikinpoika ( Karle ) (katso taulu 649) s. 24.03.1749 Mörby . k. 22.02.1810 Pohja . Filos. kand.; pedagogi; opettaja.
4) Johan Henrikinpoika (katso taulu 650) s. 1751. k. 30.11.1803 Tammisaari. Katsastelukirjoittaja.
5) Anna Elisabet (katso taulu 651) s. 1754.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 432 -

13. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan (taulusta 278. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan Anders) s. 17.05.1716. k. 19.11.1790 Loimijoki.

1. puoliso Willebrand von, Hedvig Eleonora, Jägerhorn af Spurila s. 1725. k. 20.08.1795 Mietoinen. Vihitty: 04.01.1750 Turku.
Isä: Willebrand von, Ernst Gustav s. 03.05.1680 Liivinmaa.
Äiti: Creutz, Eleonora Maria, Willebrand von

Lapset:
1) Gustav Johan (katso taulu 652) s. 09.01.1751 Masku. k. 30.03.1831 Turku.
2) Eleonora Maria s. 26.03.1752 Masku. k. 1753.
3) Reinhold Ernst (katso taulu 653) s. 21.08.1753 Masku. k. 04.06.1821 Yläne.
4) Hedvig Eleonora (katso taulu 654) s. 28.09.1754 Jokioinen. k. 02.01.1837 Turku.
5) Eva Juliana s. 16.04.1757. k. 04.01.1837 Turku.
6) Ulrika Sofia (katso taulu 655) s. 13.12.1758. k. 22.11.1791 Lemu.
7) Fredrik Anders s. 22.06.1760. k. 27.03.1790 Loimijoki.
8) Anna Charlotta (katso taulu 656) s. 25.11.1763 Jokioinen. k. 27.12.1799.
9) Lovisa Catarina s. 29.11.1764. k. 04.11.1853 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 433 -

13. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Fredrik Anders (taulusta 278. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan Anders) s. 11.07.1723 Somerniemi. k. 25.11.1801 Pernaja.

1. puoliso Brunow, Ulrika Sofia, Jägerhorn af Spurila s. 05.06.1734. k. 13.01.1803 Pernaja.
Isä: Brunow, Adam Reinhold s. 22.08.1698. Kaopteeni 1739 (linnoitusjoukkojen Suomen prikaati).
Äiti: Glansenstierna, Eva Sofia, Brunow s. 20.01.1712.

Lapset:
1) Eva Juliana (katso taulu 657) s. 16.09.1753 Helsingin pitäjä. k. 07.07.1837 Porvoon maalaiskunta.
2) Fredrika Sofia s. 02.05.1755 Helsingin pitäjä. k. 21.12.1808 Loviisa.
3) Johan Anders (katso taulu 658) s. 08.04.1757 Helsingin pitäjä. k. 06.03.1825 Porvoo.
4) Carl Reinhold s. 28.12.1758. k. 1761.
5) Fredrik Adolf s. 02.05.1760 Helsingin pitäjä. k. 23.12.1817 Pernaja.
6) Hedvig Eleonora s. 13.01.1763. k. 20.06.1843 Pernaja.
7) Ulrika Lovisa s. 20.01.1764. k. 04.08.1818 Pernaja.
8) Dorothea Wilhelmina s. 1770. k. 18.04.1839 Pernaja.
9) Barbara Charlotta s. 24.09.1772 Pernaja. k. 05.01.1821 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 434 -

13. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina, Willebrand von (taulusta 278. Isä: Jägerhorn af Spurila, Johan Anders) s. 17.08.1727. k. 18.11.1791.

1. puoliso Willebrand von, Ernst Gustaf s. 1726. k. 06.10.1784 Turku. Alikapteeni. Vihitty: 30.09.1750 Somerniemi.
Isä: Willebrand von, Ernst Gustav s. 03.05.1680 Liivinmaa.
Äiti: Creutz, Eleonora Maria, Willebrand von

Lapset:
1) Ernst Gustaf (katso taulu 659) s. 19.08.1751 Karuna. k. 25.06.1809 Turku. Turun läänin maaherra, Jokioisten kartanon omistaja.
2) Eleonora Sofia (katso taulu 660) s. 12.08.1752 Fröjdböle, Karuna. k. 11.01.1800 Tammela.
3) Barbro Helena (katso taulu 661) s. 13.11.1753 Karuna. k. 30.03.1813 Pori.
4) Eva Albertina (katso taulu 662) s. 19.08.1756. k. 12.01.1813 Pori.
5) Johan Fredrik (katso taulu 663) s. 13.08.1761. k. 07.08.1809 Vehmaa. Lisätietoja: Kuului Anjalan liittoon.
6) Hedvig Ulrika (katso taulu 664) s. 18.07.1765 Vehmaa. k. 11.06.1795 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 435 -

13. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Christina Anna, Runner (taulusta 279. Isä: Jägerhorn af Spurila, Clas Henrik) s. 1712. k. 19.02.1766.

1. puoliso Runner, Olof Vihitty: 01.01.1731.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 436 -

13. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Lorenz Johan (taulusta 279. Isä: Jägerhorn af Spurila, Clas Henrik) s. 04.09.1720 Grava, Värmland, Ruotsi. k. 09.05.1751.

1. puoliso Uggla, Elsa Catharina, Jägerhorn af Spurila k. 24.07.1795 Segersta, Ruotsi. Vihitty: 29.03.1747 Segersta, Ruotsi.
Isä: Uggla, Carl
Äiti: Cremer, Brita Margareta, Uggla

Lapset:
1) Carolina Henrika (katso taulu 665) s. 21.12.1747 Segersta, Ruotsi. k. 01.06.1814.
2) Clas s. 02.02.1749 Segersta, Ruotsi. k. 28.04.1799 Finström.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 437 -

13. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carl Fredrik (taulusta 279. Isä: Jägerhorn af Spurila, Clas Henrik) s. 10.08.1722 Grava, Värmland, Ruotsi. k. 02.03.1773 Mikkelin maalaiskunta.

1. puoliso Fieandt von, Elsa Sofia, Hästesko af Målargård s. 01.11.1717 Siperia, Venäjä. k. 16.07.1790 Mikkelin maalaiskunta.
Isä: Fieandt, Johan Henrik s. 03.02.1683 Eesti. Kajaanin linnan komendantti 1715 ja sen puolustaja 1716.
Äiti: Tawaststjerna, Elisabet Sofia Jakob-Pontuksentytär, Schmiedefelt s. 22.10.1695.

Lapset:
1) Georg Henrik (katso taulu 666) s. 06.10.1747 Mikkeli. k. 29.08.1826 Huddinge, Ruotsi.
2) Carl Fredrik (katso taulu 667) s. 21.02.1749 Pieksämäki. k. 23.12.1806 Tukholma.
3) Sofia Margareta s. 21.06.1751 Pieksämäki. k. 02.07.1754 Mikkeli.
4) Cecilia Eleonora s. 25.11.1752 Pieksämäki. k. 18.05.1770 Mikkeli.
5) Clas Magnus s. 31.03.1755 Mikkeli. k. 09.10.1789 Sääminki.
6) Gustav Reinhold s. 09.01.1757 Mikkeli. k. 25.05.1768 Mikkeli.
7) Lars Johan (katso taulu 668) s. 04.06.1760 Mikkeli. k. 24.05.1808 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 438 -

13. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Hedvig Juliana, Cronstedt (taulusta 281. Isä: Jägerhorn af Spurila, Hans Christer) s. 20.12.1720 Helsingin pitäjä. k. 22.04.1787 Kirkkonummi.

1. puoliso Cronstedt, Johan Gabriel s. 12.07.1720 Turinge, Stokholm. k. 23.03.1774. Tykistön majuri. Vihitty: 19.10.1755.
Isä: Olderman / Cronstedt, Gabriel s. 02.05.1670 Stokholm. Eversti, valtakunnan linnoituslaitoksen johtaja, kenraaliluutnantti.
Äiti: Adlerberg, Maria Elisabet, Olderman / Cronstedt s. 28.01.1694 Jönköping, Ruotsi.

Lapset:
1) Carl Olof (katso taulu 669) s. 03.10.1758 Helsingin pitäjä. k. 07.04.1820 Helsingin pitäjä. Laivaston vara-amiraali.
2) Hedvig Sofia s. 06.04.1759 Helsingin pitäjä. k. 11.01.1793 Kirkkonummi.
3) Hans Axel s. 31.05.1760 Helsingin pitäjä. k. 22.03.1851 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 439 -

13. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Märta Charlotta, Ingelotz (taulusta 281. Isä: Jägerhorn af Spurila, Hans Christer) s. 23.01.1725 Tuusula. k. 13.07.1786 Tibble, Uppsala, Ruotsi.

1. puoliso Ingelotz, Johan Andreas s. 22.12.1711 Stora Mellby, Ruotsi. k. 18.01.1762 Loviisa. Vihitty: 22.11.1747 Kirkkonummi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 440 -

13. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carl Magnus (taulusta 281. Isä: Jägerhorn af Spurila, Hans Christer) s. 21.05.1730. k. 28.04.1782 Oulu.

1. puoliso Kochen von, Anna Antoinetta, Jägerhorn af Spurila s. 07.02.1734. k. 16.04.1804. Vihitty: 30.12.1760.
Isä: Kochen von, Johan Henrik
Äiti: Hildebrand, Maria Antoinetta, Kochen von

Lapset:
1) Maria Antoinetta (katso taulu 670) s. 30.08.1761. k. 10.01.1852 Ed, Stockholm.
2) Florentina Christina s. 08.08.1763 Helsingin pitäjä. k. 13.05.1837 Stockholm.
3) Anna Lovisa s. 24.10.1767 Helsingin pitäjä. k. 01.02.1768 Helsingin pitäjä.
4) Carolina Helena s. 03.12.1770 Helsingin pitäjä. k. 31.01.1819.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 441 -

13. sukupolvi

Ögnelood, Beata Eleonora, Gertten von (taulusta 282. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Christina Maria) s. 07.07.1734 Tenhola. k. 04.08.1808 Lempäälä.

1. puoliso Gertten von, Berndt Johan s. 21.11.1724 Kalvola. k. 16.05.1795 Kalvola. Majuri. Vihitty: 29.06.1762 Kirkkonummi.
Isä: Gertten von, Berndt Wilhelm s. 25.07.1690 Viipurin pitäjä.
Äiti: Tammelin, Anna, Gertten von s. 1702.

Lapset:
1) Anna Kristina (katso taulu 671) s. 12.01.1764 Kirkkonummi. k. 06.05.1838 Urjala.
2) Johan Vilhelm s. 18.02.1765 Kirkkonummi. k. 10.03.1765 Kirkkonummi.
3) Bernhard Johan s. 11.04.1766 Kirkkonummi. k. 20.05.1790 Anjala.
4) Beata Sofia s. 01.10.1768 Kalvola. k. 10.12.1768 Kalvola.
5) Hedvig Eleonora (katso taulu 672) s. 26.10.1773 Jokioinen. k. 03.01.1847 Uusikaarlepyy. Lisätietoja: Bosatta i Kalvola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 442 -

13. sukupolvi

Munck af Fulkila, Mårten Johan (taulusta 284. Isä: Munck af Fulkila, Clas) s. 24.02.1699 Vihti. k. 12.00.1759 Somero.

1. puoliso Ritz, Catarina, Munck af Fulkila s. 1703 Viipuri ?. k. 27.05.1755 Somero. Vihitty: 18.01.1728 Somero.
Isä: Ritz, Jakob s. 1656 Lüneburg, Saksa.
Äiti: Wegner, Margareta, Ritz

Lapset:
1) Hedvig Sofia (katso taulu 673) s. 1729 Vihti. k. 09.01.1784 Somero.
2) Clas Jakob (katso taulu 674) s. 1731. k. 15.06.1788 Somero.
3) Carl Fredrik (katso taulu 675) s. 1733. k. 20.03.1800 Somero.
4) Johan Henrik s. 09.04.1738 Somero. k. 1774 haudattu 09.10.1774 Suomusjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 443 -

13. sukupolvi

Munck af Fulkila, Clas (taulusta 284. Isä: Munck af Fulkila, Clas) s. 20.08.1704 Vihti. k. 12.04.1761 Vihti.

1. puoliso Rehausen von, Magdalena Eleonora, Munck af Fulkila s. 16.02.1719. k. 11.03.1786 Espoo. Vihitty: 24.05.1738 Vihti.
Isä: Rehausen von, Gotthard Georg s. 20.04.1689 Liivinmaa.
Äiti: Sneckenberg, Catharina Helena, Rehausen von s. 18.11.1697 Tukholma.

Lapset:
1) Anna Beata k. 1748 haudattu 16.10.1748 Vihti.
2) Anders Erik k. 28.01.1787 Espoo.
3) Eleonora s. 21.03.1739 Vihti. k. 1739 haudattu 16.05.1739 Vihti.
4) Agneta Sofia (katso taulu 676) s. 15.07.1740. k. 18.02.1813 Espoo.
5) Helena s. 29.11.1742 Vihti. k. 1752 haudattu 15.03.1752 Vihti.
6) Eva Juliana s. 15.09.1745 Vihti. k. 04.09.1775 Vihti.
7) Hedvig Dorotea (katso taulu 677) s. 27.12.1749 Vihti.
8) Claudiana s. 01.06.1752 Vihti. k. 1760 haudattu 22.06.1760 Vihti.
9) Margareta Magdalena (katso taulu 678) s. 18.09.1754 Vihti. k. 1798 (jälkeen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 444 -

13. sukupolvi

Munck, Lorentz Anders (taulusta 285. Isä: Munck (af Fulkila), Anders Erik) s. 15.10.1687 Somero. k. 30.12.1744 Halikko.

1. puoliso Stålhane, Kristina Katarina, Munck k. 1744 haudattu 22.06.1744 Vihti. Vihitty: 1707.
Isä: Stålhane, Lars Korpraali, Vihdin Irjalan omistaja.
Äiti: Ljuster, Anna Margareta, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Kristina Juliana (katso taulu 446) s. 15.02.1708. k. n. 1743.
2) Lars Johan s. 25.03.1711. k. 08.02.1780 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 445 -

13. sukupolvi

Munck af Fulkila, Johan (taulusta 285. Isä: Munck (af Fulkila), Anders Erik) s. 1689 Somero. k. 1759 Somero. Kornetti, Hirsijärven omistaja 1752 - 1759.

1. puoliso Stålhane, Agneta Margareta, Munck af Fulkila s. 1693. k. 14.11.1775 Somero. Vihitty: 16.01.1710.
Isä: Stålhane, Lars Korpraali, Vihdin Irjalan omistaja.
Äiti: Ljuster, Anna Margareta, Hästesko-Fortuna

Lapset:
1) Lorenz Anders (katso taulu 450) s. 17.03.1712 Somero. k. 15.07.1771 Somero.
2) Johan (katso taulu 451) s. 20.11.1716 Hirsijärvi, Somero. k. 11.08.1784 Somero. Luutnantti, Hirsijärven omistaja 1760-1784 .
3) Maria Christina s. 05.04.1718. k. 19.12.1775.
4) Anders Erik (katso taulu 452) s. 28.10.1720 Särestad, Skaraborgs / Västra Götaland, Ruotsi. k. 04.09.1779 Rantasalmi.
5) Beata Sofia (katso taulu 453) s. 12.04.1723 Somero. k. 16.03.1800 Vihti.
6) Jakob Gustav (katso taulu 454) s. 27.04.1726 Somero. k. 15.06.1770 Sammatti.
7) Agneta Margareta (katso taulu 455) s. 19.04.1729 Somero. k. 25.12.1787 Tuusula.
8) Clas Adam s. 19.05.1732 Somero. k. 23.07.1793 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 446 -

13. sukupolvi

Munck, Kristina Juliana, Tammelander (taulusta 288. Äiti: Stålhane, Kristina Katarina) s. 15.02.1708. k. n. 1743.

1. puoliso Tammelander, Erik s. 11.03.1692. k. 18.03.1761 Kalvola.
Isä: Tammelander, Jakob Michaelinpoika Tammelan kappalainen 1687.
Äiti: Hassalenius, Elisabet, Tammelander

Lapset:
1) Lorentz Johan (katso taulu 679)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 447 -

13. sukupolvi

Nassokin, Margareta Juliana, Ordemunius (taulusta 289. Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna) s. 06.05.1694 Vihti. k. 08.05.1748.

1. puoliso Ordemunius, Joakim Vihitty: 17.02.1716.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 448 -

13. sukupolvi

Nassokin, Henrik (taulusta 289. Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna) s. 19.04.1698 Vihti. k. 27.12.1758 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Stålhane, Anna Maria, Nassokin s. 21.10.1702. k. kuoli 1720-luvulla.
Isä: Stålhane, Johan s. 1666. Luutnantti Viipurin jalkaväkirykmentti, kartanonomistaja.
Äiti: Gyllenbögel, Maria, Stålhane s. n. 1685.

Lapset:
1) N.N.1 k. 1722 haudattu 27.08.1722 Vihti. Perhesuhteet: Sukupoli on tuntematon!.
2) N.N.2 k. 1723 haudattu 20.01.1723 Vihti. Perhesuhteet: Sukupuoli on tuntematon.
3) N.N.3 k. 1726 haudattu 14.01.1726 Vihti. Perhesuhteet: Sukupuoli on tuntematon.

2. puoliso Rennerfelt, Beata Christina, Nassokin s. 1709 Vihti. k. 27.03.1775 Porvoo.
Isä: Rennerfelt, Anders Magnus s. 1678.
Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta, Rennerfelt
Lapset:
1) Adam Henrik (katso taulu 559) s. 10.04.1728 Vihti. k. 20.03.1801 Porvoon maalaiskunta.
2) Maria s. 28.03.1729 Vihti ?. k. 04.12.1804 Porvoon maalaiskunta.
3) Clas Johan s. 05.02.1731 Vihti ?. k. 20.12.1787 Porvoon maalaiskunta.
4) Margareta Juliana s. 04.10.1734 Vihti ?. k. 04.12.1793 Porvoon maalaiskunta.
5) Elsa Christina s. 16.12.1737 Vihti ?. k. 02.03.1801 Porvoon maalaiskunta.
6) Axel Gotthard s. 1743. k. 05.02.1771 Porvoon maalaiskunta.
7) Peter (katso taulu 560) s. 23.12.1744 Porvoon maalaiskunta. k. 02.03.1819.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 449 -

13. sukupolvi

Nassokin, Axel Gotthard (taulusta 289. Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna) s. 22.08.1700. k. 11.11.1761 Vihti.

1. puoliso Rennerfelt, Margareta Juliana, Nassokin s. 1706. k. 30.08.1776 Vihti. Vihitty: 22.03.1723.
Isä: Rennerfelt, Anders Magnus s. 1678.
Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta, Rennerfelt

Lapset:
1) Anna " Maria" Margaretha (katso taulu 557) s. 01.03.1725. k. 03.03.1771 Tuusula.
2) Eva Helena s. 02.05.1729. k. 06.02.1804 Vihti.
3) Christina Juliana s. 26.02.1732. k. 16.07.1809 Vihti.
4) Axel Gotthard (katso taulu 558) s. 25.01.1735. k. 28.05.1797 Vihti.
5) Henrik Johan s. 28.06.1740. k. 26.08.1740.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 450 -

13. sukupolvi

Munck af Fulkila, Lorenz Anders (taulusta 290. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 17.03.1712 Somero. k. 15.07.1771 Somero.

1. puoliso Hohenhausen, Margareta Helena, Munck af Fulkila Vihitty: 28.06.1745 Tuusula.

Lapset:
1) Anders Johan s. 15.06.1746 Nurmijärvi. k. 15.05.1770 Somero.
2) Wilhelm Fredrik (katso taulu 680) s. 28.06.1749 Nurmijärvi. k. 15.06.1806 Tyrvää.
3) Carl Gustav s. 30.11.1759 Pietari, Venäjä.
Onko asunut Lauttakylässä, asianajaja? Kenttäoikeudet, sivu 186

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 451 -

13. sukupolvi

Munck af Fulkila, Johan (taulusta 290. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 20.11.1716 Hirsijärvi, Somero. k. 11.08.1784 Somero. Luutnantti, Hirsijärven omistaja 1760-1784 .

1. puoliso Stubbe, Catharina, Munck af Fulkila s. 1727. k. 10.02.1812 Somero. Hirsijärven omistaja 1785-1805. Vihitty: 08.05.1763 Somerniemi.
Isä: Stubbe, Carl s. 1691.
Äiti: Pahlen von der, Hedvig Eleonora, Stubbe s. 1700. Someron Kimalan osaomistaja 1752-1769.

Lapset:
1) Klas Johan (katso taulu 681) s. 27.09.1764 Somero. Eversti.
2) Eva Sofia s. 05.06.1767 Somero. Perhesuhteet: Kuollut heti syntymän jälkeen?.
3) Eva Sofia (katso taulu 682) s. 20.09.1768 Hirsijärvi, Somero. k. 31.10.1846 Loviisa.
4) Catharina Ludovika s. 21.04.1770 Somero. k. 23.07.1777 Somero.
5) Fredrik Reinhold s. 29.07.1774 Somero. k. 18.05.1812 Sammatti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 452 -

13. sukupolvi

Munck af Fulkila, Anders Erik (taulusta 290. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 28.10.1720 Särestad, Skaraborgs / Västra Götaland, Ruotsi. k. 04.09.1779 Rantasalmi.

1. puoliso Wright, Hedvig Juliana, Munck af Fulkila s. 1730. k. 30.12.1808 Lohja. Vihitty: 15.11.1747 Mikkelin maalaiskunta.
Isä: Wright, Henrik
Äiti: Halenius, Sofia, Wright

Lapset:
1) N.N. k. 1755 haudattu 08.03.1755 Rantasalmi. Perhesuhteet: Sukupuoli ei ole tiedossa.
2) Johan Henrik (katso taulu 683) s. 02.02.1748 Mikkeli. k. 16.09.1817 Janakkala.
3) Adolf Fredrik s. 28.04.1749 Mikkelin maalaiskunta. k. 18.07.1831 Massa-Carrara, Italia. Kreivi, everstiluutnantti.
Adolf Fredrik M. (1749-1831), kreivi. Kustaa III:n suosikki, syntynyt Rautakylässä Mikkelin pitäjässä, aliupseeri Savon rykmentissä, tuli 1765 Tukholmaan hovi pojaksi, 1772 hovitallimestariksi, 1775 aatelislipullisen ratsumestariksi, 1782 everstiluutnantiksi. M. saavutti Kustaa III:n suuren suosion ja tuli tunnetuksi varsinkin siitä, että hänen 1775 onnistui aikaansaada sovinto kuninkaan ja kuningattaren särkyneissä väleissä. V. 1778 hänet korotettiin vapaaherran ja 1788 kreivin arvoon. Viimemainittuna vuonna kuningas myös teki hänet Venäjän sodan varustuskomissionin jäseneksi. Sodan aikana M. oli uskottuna kuninkaan hankkeissa väärän venäläisen rahan valmistamiseksi, mutta jatkoi sitten tätä tointa omaksi hyödykseen ja joutui vähää ennen Kustaa III:n kuolemaa siitä kiinni. M. velvoitettiin nyt lunastamaan väärät setelit ja lähtemään maanpakoon, jossa hänen tuli muuttaa nimensä ja ilmoittaa itsensä kuolleeksi. Hän lähti sitten Italiaan, jossa kauan oleskeli, ajoittain käyttäen Menck nimeä, ja naimatonna kuoli. Kustaa III:n vihamiesten levittämät huhut, että M. olisi ollut kuningas Kustaa IV Aadolfin isä, olivat - kuten hänen myöhemmät elämänvaiheensakin todistavat - aivan perättömiä. Lähde: Tietosanakirja (Tietosanakirja-Osakeyhtiö) Helsinki 1914
4) Georg Didrik s. 13.12.1750 Mikkelin maalaiskunta. k. 09.09.1772 Rantasalmi.
5) Hedvig Sofia (katso taulu 684) s. 12.12.1751. k. 30.03.1839 Nastola.
6) Margareta s. 18.05.1754. k. 02.10.1760.
7) Vendela Christina s. 08.04.1756 Rantasalmi. k. 09.03.1758 Rantasalmi.
8) Gustava Juliana s. 11.03.1758 Rantasalmi. k. 27.11.1766 Rantasalmi.
9) Carl Wilhelm s. 19.02.1763 Rantasalmi. k. 05.10.1764 Rantasalmi.
10) Otto Magnus (katso taulu 685) s. 09.09.1764 Rantasalmi. k. 09.07.1853 Karlsruhe, Saksa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 453 -

13. sukupolvi

Munck af Fulkila, Beata Sofia, Stålhane (taulusta 290. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 12.04.1723 Somero. k. 16.03.1800 Vihti.

1. puoliso Stålhane, Erik Johan s. 07.10.1727 Tukholma, Ruotsi. k. 05.01.1807 Espoon Kilo. Majuri 1790. Vihitty: 27.09.1757 Somero.
Omisti Kotkaniemen, kunnes 1760-luvulla myi sen kamariherra parooni Ulrich von Dübenille. (Ulrich von Düben oli syntynyt 1706 Ruotsissa ja muuttanut Suomeen, kuoli 1771. Hänen puolisonsa oli Anna Charlotta Lotgia)

Isä: Stålhane, Erik Magnus s. 1707 Uusimaa. Kornetti (ratsukomppanian nuorin upseeri), omisti Kotkaniemen säterin.
Äiti: Rosmark, Christina, Stålhane s. 1697.

Lapset:
1) Magnus Johan s. 11.07.1758 Vihti. k. 10.09.1758.
2) Margareta Sofia s. 10.05.1762 Vihti. k. 03.11.1762 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 454 -

13. sukupolvi

Munck af Fulkila, Jakob Gustav (taulusta 290. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 27.04.1726 Somero. k. 15.06.1770 Sammatti.

1. puoliso Aminoff, Ulrika Margareta, Munck af Fulkila s. 1731. Vihitty: 13.08.1751 Pohja.
Isä: Aminoff, Carl Gustav s. 13.09.1700 Inkerinmaa, Venäjä.
Äiti: Saarbrücken von, Catharina Elisabeth, Aminoff

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 455 -

13. sukupolvi

Munck af Fulkila, Agneta Margareta, Agricola (taulusta 290. Äiti: Stålhane, Agneta Margareta) s. 19.04.1729 Somero. k. 25.12.1787 Tuusula.

1. puoliso Agricola, Anders k. 25.08.1784 Vihti. Maisteri, kappalainen Tammisaari. Vihitty: 12.03.1765 Somero.
Ylioppilas Turussa 1744. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.9.1760. Uudenmaan jalkaväkirykmentin ylim. pataljoonansaarnaaja 1760. Tammisaaren kappalainen 1764, samalla pedagogi 1771, ero sairauden takia 1783. Omisti Vihdin Niemenkylän. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1773. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Agricola, Georg Vihdin kappalainen.
Äiti: Malm, Maria, Agricola s. 1705.

Lapset:
1) Johan (katso taulu 686) s. 20.11.1766 Tammisaari. k. 03.04.1826 Espoo.
2) Agneta Maria (katso taulu 687) s. 09.10.1767 Tammisaari.
3) Eva Kristiina (katso taulu 688) s. 23.11.1769 Tammisaari. k. 03.01.1830 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 456 -

13. sukupolvi

Birckholz von, Eva Catharina, Blåfield (taulusta 291. Äiti: Sölfverarm, Beata Maria) s. 26.10.1714. k. 31.01.1766 Sääksmäki.

1. puoliso Blåfield, Henrik k. 28.04.1746 Sääksmäki. Luutnantti. Vihitty: 31.03.1728 Sääksmäki.
Isä: Blåfield, Erik s. 1654.
Äiti: Huvudsköld, Catarina, Blåfield

Lapset:
1) Beata Juliana (katso taulu 689) s. 31.07.1729 Sääksmäki. k. 22.09.1809 Suoniemi.
2) Gustav Henrik (katso taulu 690) s. 29.01.1731 Sääksmäki. k. 25.01.1783 Uudenkaupungin maaseurakunta.
3) Carl Fredrik s. 06.02.1732 Sääksmäki. k. 07.04.1784 Sääksmäki.
4) Eva Catarina (katso taulu 691) s. 15.04.1733 Lempäälä, Sotavalta. k. 20.03.1797 Lempäälä haudattu 04.04.1797 Lempäälä ?. Kuolinsyy: Keuhkotauti.
5) Otto Reinhold (katso taulu 692) s. 12.10.1734 Sääksmäki. k. 23.05.1788 Sääksmäki. Tilanomistaja Sääksmäen Lotilassa, luutnantti .
6) Margaretha (katso taulu 693) s. 15.12.1735 Sääksmäki. k. 08.03.1809 Hauho. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
7) Johan Christian s. 20.02.1737 Sääksmäki. k. 10.12.1757 Sääksmäki.
8) Hedvig Christina (katso taulu 694) s. 24.05.1738 Sääksmäki. k. 04.08.1802 Akaa.
9) Adam Erik (katso taulu 695) s. 06.09.1740 Sääksmäki. k. 26.05.1807 Ylöjärvi.
10) Anders (katso taulu 696) s. 29.11.1741 Sääksmäki. k. 12.01.1803 Sääksmäki.
11) Herman (katso taulu 697) s. 17.01.1743. k. 11.10.1801 Sääksmäki.
12) Ulrika Eleonora (katso taulu 698) s. 26.02.1744 Sääksmäki. k. 28.10.1822 Helsingin pitäjä.
13) Adolf Magnus (katso taulu 699) s. 08.05.1745 Sääksmäki. k. 14.10.1788.
14) Lovisa (katso taulu 700) s. 02.10.1746 Sääksmäki. k. 07.12.1801 Akaa.

2. puoliso Schrey, Johan s. 21.12.1697. k. n. 1775. Vihitty: 13.10.1752.
Lapset:
1) Johan Adolf (katso taulu 701) s. 23.07.1753 Sääksmäki. k. 26.08.1821. Tilanomistaja Sääksmäellä, vänrikki .
2) Carl Otto (katso taulu 702) s. 28.11.1757 Sääksmäki. k. 23.05.1820 Loppi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 457 -

13. sukupolvi

Schauman, Anna Maria (taulusta 296. Äiti: Zöge, Maria Elisabet) k. 1763 haudattu 11.09.1763 Hollola.

1. puoliso Lang, Karl Gustaf k. 31.12.1803 Jämsä. Vihitty: 01.04.1759 Pälkäne.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 458 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Ernst Israel (taulusta 297. Äiti: Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora) s. 04.06.1739 Pirkkala. k. 30.10.1786 Messukylä.

1. puoliso Hornborg, Maria Kristina, Pfaler von s. 09.06.1746. k. 12.10.1809 Lempäälä.
Isä: Hornborg, Georg s. 01.04.1710.
Äiti: Stadius, Hedvig Sofia, Hornborg s. 14.01.1716.

Lapset:
1) Hedvig Sofia
2) Karl Georg s. 10.03.1770.
3) Elias Israel (katso taulu 703) s. 10.08.1774 Pirkkala. k. 24.02.1849 Ii.
4) Johanna Kristina (katso taulu 704) s. 16.06.1777 Pirkkala.
5) Gustaf Fredrik s. 16.05.1784. k. 1812 Lempäälä.
6) Margareta Magdalena (katso taulu 705) s. 1786. k. 02.05.1873 Hattula.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 459 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Hedvig Eleonora, Cajalén (taulusta 297. Äiti: Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora) s. 1743. k. 31.05.1807 Vesilahti.

1. puoliso Cajalén, Anders s. 1724. k. 1807 (ennen). Turun yliopiston akatemiavouti ja sihteeri.

Lapset:
1) Hedvig Elisabet (katso taulu 706) s. 08.08.1777 Vesilahti. k. 12.12.1841 Vesilahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 460 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Elsa Margaretha, Sjöstedt (taulusta 297. Äiti: Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora) s. 1744. k. 20.10.1823 Turku.

1. puoliso Sjöstedt, Johan s. 10.04.1737 Vesilahti. k. 10.07.1810 Karuna. Kauppias Turku. Vihitty: 20.09.1770 Vesilahti.

Lapset:
1) Elisabet Eleonora (katso taulu 707) s. 21.09.1771. k. 04.10.1846 Turku.
2) Brita Christina (katso taulu 708) s. 22.02.1777 Turku. k. 15.08.1850 Turku.
3) Ulrika Fredrika (katso taulu 709) s. 03.02.1781 Turku. k. 01.06.1839 Turku.
4) Gustaf Fredrik (katso taulu 710) s. 01.04.1783 Turku. k. 21.01.1868 Vihti. Laamanni 1838.
5) Adolf Reinhold (katso taulu 711) s. 01.02.1795 Turku. k. 14.02.1851 Turku. Oikeusraatimies Turku 1832.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 461 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Johanna Kristina, Naeppius (taulusta 297. Äiti: Ruthenhjelm, Hedvig Eleonora) s. 1746. k. 14.05.1810 Turku.

1. puoliso Naeppius, Carl Gustaf s. 14.02.1732 Kuhmalahti. k. 18.04.1790 Turku. Vihitty: 04.11.1781 Lempäälä.

2. puoliso Floman, Hans Henrik s. 29.07.1752 Naantali. k. 1799.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 462 -

13. sukupolvi

Sass, Margareta Helena, Schulman (taulusta 298. Äiti: Boije af Gennäs, Anna Magdalena) s. 15.09.1705 Tuulos. k. 26.07.1768 Hauho.

1. puoliso Schulman, Otto Christoffer s. 1698. k. 21.09.1771 Hauho. Vihitty: 02.04.1726.
Isä: Schulman, Henrik Johan s. 1658.
Äiti: Eilert von, Anna Dorothea, Schulman

Lapset:
1) Otto Reinhold s. 07.12.1726. k. 27.06.1785 Hauho.
2) Henrik Johan s. 12.12.1727 Hauho. k. 25.07.1774 Hauho.
3) Anna Maria (katso taulu 712) s. 12.12.1729 Lautsia. k. 20.10.1801 Luopioinen.
4) Carl Fredrik (katso taulu 713) s. 01.02.1731 Hauho. k. 26.11.1805 Hauho.
5) Helena Juliana (katso taulu 714) s. 1733 Hauho. k. 08.11.1809 Iisalmen maaseurakunta.
6) Margareta Eleonora s. 24.07.1736 Hauho. k. 20.05.1738 Hauho.
7) Gustaf Robert (katso taulu 715) s. 19.01.1739. k. 23.03.1814 Hartola.
8) Eva Margareta s. 01.06.1748. k. 12.04.1749 Hauho.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 463 -

13. sukupolvi

Sass, Carl Henrik (taulusta 298. Äiti: Boije af Gennäs, Anna Magdalena) s. 28.01.1707. k. 22.09.1787 Kommilan kartano, Juttila, Tuulos. Luutnantti.

1. puoliso Berch, Helena Margaretha, Sass s. 1710. k. 24.10.1754 Tuulos. Vihitty: 1731.
Isä: Berch, Casper Magnus
Äiti: Hästesko-Fortuna, Anna, Berch

Lapset:
1) Anna Margaretha (katso taulu 716) s. 28.04.1732. k. 23.09.1762 Hartola.
2) Helena Gertrud (katso taulu 717) s. 28.11.1733. k. 1809.
3) Casper Reinhold s. 04.00.1735. k. 21.08.1737 Tuulos.
4) Arvid Henrik s. 09.01.1737. k. 1763.
5) Johanna Ulrika s. 08.10.1740. k. 16.10.1740 Tuulos.
6) Sofia Eleonora s. 1741. k. 03.05.1743 Tuulos.
7) Maria Elisabet (katso taulu 718) s. 24.03.1741. k. 26.06.1803 Korpilahti.
8) Eva Sophia (katso taulu 719) s. 13.01.1747 Tuulos. k. 19.08.1807 Padasjoki.
9) Otto Fredrik (katso taulu 720) s. 10.08.1749. k. 22.11.1822 Orivesi.
10) Lovisa Christina s. 29.03.1752 Tuulos. k. 08.06.1812 Karstula.

2. puoliso Standaert, Maria Sofia, Sass k. 02.08.1791 Sysmä.
Isä: Standaert, Adolf
Äiti: Petre, Anna Christina, Standaert

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 464 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Juliana Eleonora, Boije af Gennäs (taulusta 299. Äiti: Boije, Catharina Maria) s. 24.08.1735 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. k. 05.06.1795 Järstad, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Göran s. 28.06.1725 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 13.02.1785 Järstad, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 06.12.1765 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije, Erik Gustav s. 1702.
Äiti: Snoilsky, Christina Charlotta, Boije s. 1700.

Lapset:
1) Erik Gustaf (katso taulu 721) s. 26.03.1772. k. 12.08.1820 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 465 -

13. sukupolvi

Boije, Brita Maria, Rutensköld (taulusta 300. Isä: Boije, Carl Gustav) s. 27.08.1728 Vinnerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 23.04.1795 Norrköping, Ruotsi.

1. puoliso Rutensköld, Carl Axel s. 29.10.1710 Halmstad, Ruotsi. k. 17.11.1762 Ukna, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 04.09.1746 Ukna, Östgötland, Ruotsi.

2. puoliso Petersens af, Carl s. 26.10.1742 Tukholma. k. 13.05.1800 Söderköping, Ruotsi. Vihitty: 01.07.1760 Ukna, Östgötland, Ruotsi.

Lapset:
1) Magdalena Eva (katso taulu 722) s. 14.08.1772 Ukna, Östgötland, Ruotsi. k. 07.05.1795 Linköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 466 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Adam Ludvig (taulusta 300. Isä: Boije, Carl Gustav) s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi. k. 04.11.1786.

1. puoliso Boije af Gennäs, Hedvig Christina, Boije af Gennäs s. 1731. k. 1800. Vihitty: 31.12.1751 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije, Erik Gustav s. 1702.
Äiti: Snoilsky, Christina Charlotta, Boije s. 1700.

Lapset:
1) Carl Adam s. 22.09.1756. k. 21.04.1758.
2) Maria Charlotta s. 1758. k. 19.05.1829 Lidköping, Ruotsi.
3) Brita Lovisa s. 13.01.1761. k. 03.03.1763.
4) Hedvig Sofia (katso taulu 723) s. 14.01.1764. k. 04.05.1793 Kumla, Ruotsi.
5) Magdalena Albertina (katso taulu 724) s. 26.10.1766 St. Lars, Ruotsi. k. 27.08.1792 Linköping, Ruotsi.
6) Erik Gustav (katso taulu 725) s. 15.11.1768 Östragötaland, Ruotsi. k. 06.07.1819 Västervik, Ruotsi. Perhesuhteet: Toinen vaimo, Christina Margareta, oli 1. serkku.
7) Hans Henrik s. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi. k. 13.06.1770 St. Lars, Ruotsi.
8) Johan Ernst s. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi. k. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 467 -

13. sukupolvi

Boije, Christina Charlotta, Dahlström (taulusta 301. Isä: Boije, Adam Gustav) k. 07.03.1767 Styrestad, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Dahlström, Olof

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 468 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Johan Gustaf (taulusta 302. Isä: Boije, Erik Gustav) s. 28.01.1723 Östgötland, Ruotsi. k. 26.01.1785 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Köhler von, Christina Charlotta, Boije af Gennäs s. 10.00.1735 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 26.12.1819 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 20.10.1754.
Isä: Köhler von, Georg Reinhold
Äiti: Cronhielm af Flosta, Maria Christina, Köhler von

Lapset:
1) Christina Margareta (katso taulu 726) s. 06.01.1777 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 15.05.1859 Lidköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 469 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Göran (taulusta 302. Isä: Boije, Erik Gustav) s. 28.06.1725 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 13.02.1785 Järstad, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Juliana Eleonora, Boije af Gennäs s. 24.08.1735 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi. k. 05.06.1795 Järstad, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 06.12.1765 Fornåsa, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije af Gennäs, Anders s. 30.08.1694 Pernaja.
Äiti: Boije, Catharina Maria s. 09.05.1695.

Lapset:
1) Erik Gustaf (katso taulu 721) s. 26.03.1772. k. 12.08.1820 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 470 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erik Ernst (taulusta 302. Isä: Boije, Erik Gustav) s. 25.06.1727 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 02.11.1784 Kumla, Ruotsi.

1. puoliso Köhler von, Hedvig Ulrika, Boije af Gennäs s. 11.06.1732. k. 04.10.1771 Säby, Jönköping, Ruotsi. Vihitty: 22.11.1767 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Köhler von, Georg Reinhold
Äiti: Cronhielm af Flosta, Maria Christina, Köhler von

Lapset:
1) Gustav Reinhold (katso taulu 727) s. 18.03.1769 Vaasa. k. 16.02.1836 Janakkala. Perhesuhteet: Aviopari oli serkuksia keskenään.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 471 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Christina, Boije af Gennäs (taulusta 302. Isä: Boije, Erik Gustav) s. 1731. k. 1800.

1. puoliso Boije af Gennäs, Adam Ludvig s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi. k. 04.11.1786.
Isä: Boije, Carl Gustav
Äiti: Lewenhaupt, Charlotta Susanna Maria Dorotea, Boije s. 1692.

Lapset:
1) Carl Adam s. 22.09.1756. k. 21.04.1758.
2) Maria Charlotta s. 1758. k. 19.05.1829 Lidköping, Ruotsi.
3) Brita Lovisa s. 13.01.1761. k. 03.03.1763.
4) Hedvig Sofia (katso taulu 723) s. 14.01.1764. k. 04.05.1793 Kumla, Ruotsi.
5) Magdalena Albertina (katso taulu 724) s. 26.10.1766 St. Lars, Ruotsi. k. 27.08.1792 Linköping, Ruotsi.
6) Erik Gustav (katso taulu 725) s. 15.11.1768 Östragötaland, Ruotsi. k. 06.07.1819 Västervik, Ruotsi. Perhesuhteet: Toinen vaimo, Christina Margareta, oli 1. serkku.
7) Hans Henrik s. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi. k. 13.06.1770 St. Lars, Ruotsi.
8) Johan Ernst s. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi. k. 19.01.1770 St. Lars, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 472 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Bengt Axel (taulusta 302. Isä: Boije, Erik Gustav) s. 05.03.1734 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 22.09.1808 Tyrväntö.

1. puoliso Boije, Sofia Margareta, Boije af Gennäs k. 09.06.1779 Tyrväntö. Vihitty: 17.08.1775 Tyrväntö.
Isä: Boije, Otto Ernst s. 04.12.1719. Sotaneuvos, lääninkivaltteri Kuopiossa (maaherra).
Äiti: Falkenberg af Trystorp, Jaquette Margareta, Boije s. 30.01.1725.

Lapset:
1) Charlotta Margareta (katso taulu 728) s. 30.05.1776 Tyrväntö. k. 13.05.1854 Loviisa.
2) Otto Adolf s. 30.05.1776 Tyrväntö. k. 04.08.1776 Tyrväntö.
3) Sofia Gustava s. 18.12.1777 Tyrväntö. k. 23.06.1778.

2. puoliso Taube, Ulrika Christina, Boije af Gennäs s. 28.03.1757 Helsingin pitäjä. k. 31.01.1831 Tyrväntö. Vihitty: 31.05.1781 Lokalahti.
Isä: Taube, Johan s. 06.07.1706 Käkisalmi.
Äiti: Armfelt, Elisabet, Taube s. 29.08.1718.
Lapset:
1) Christina Elisabet s. 05.04.1782 Tyrväntö. k. 05.00.1782 Tyrväntö.
2) Elisabet Catarina s. 13.06.1783 Tyrväntö. k. 12.10.1790 Tyrväntö.
3) Gustav Reinhold (katso taulu 729) s. 08.07.1784. k. 26.11.1852. Tilanomistaja Janakkalan Hakoisessa, kapteeni, vapaaherra.
4) Christina Gustava Charlotta (katso taulu 730) s. 30.07.1785 Tyrväntö. k. 11.03.1857 Hämeenlinna. Vapaaherratar.
5) Axel Ulrik s. 24.01.1787 Tyrväntö. k. 13.07.1789 Tyrväntö.
6) Carl Fredrik s. 29.01.1788 Tyrväntö. k. 16.09.1788.
7) Hedvig Sofia Maria (katso taulu 731) s. 25.03.1789 Tyrväntö. k. 26.07.1850 Koski, Hämeen lääni.
8) Ulrika Lovisa Eleonora s. 16.02.1792 Janakkala. k. 15.11.1863 Hämeenlinna.
9) Axel Erik (katso taulu 732) s. 19.07.1793 Tyrväntö. k. 08.10.1872 Porvoo. Suomen pankin vaihtokonttorin johtaja.
10) Johan Fredrik (katso taulu 733) s. 21.06.1795 Tyrväntö. k. 13.06.1856 Turku.
11) Otto Abraham (katso taulu 734) s. 07.03.1797 Janakkala. k. 30.10.1865 Turku.
12) Charlotta Eleonora s. 22.09.1807 Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 473 -

13. sukupolvi

Motte de la, Reinhold (taulusta 305. Äiti: Stålhandske, Margareta) s. 02.07.1705 Lokalahti. k. 10.00.1742 Tukholma. Laivaston luutnantti.

1. puoliso Vellingk, Anna Margareta, Motte de la s. 1700. Vihitty: 05.10.1740 Lokalahti.
Isä: Vellingk, Gustaf Mauritz
Äiti: Lindelöf, Anna, Vellingk

Lapset:
1) Carl Gustav (katso taulu 735) s. 19.12.1741 Lokalahti. k. 17.01.1815 Kisko. Tilanomistaja Kiskossa, everstiluutnantti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 474 -

13. sukupolvi

Boije, Hans (taulusta 306. Isä: Boije af Gennäs, Ernst) s. 1714. k. 1741 Lammi.

1. puoliso Italin, Hedvig, Boije k. 08.01.1753 Pälkäne. Vihitty: 28.01.1735 Pälkäne.
Perheessä oli nimetön lapsi, N.N. haudattu 1735 Tyrväntö.

Isä: Italin, Matias
Äiti: Krook, Anna, Italin

Lapset:
1) Anna Hedvig s. 02.11.1736 Lammi. k. 22.03.1740 Lammi.
2) Helena Sofia (katso taulu 736) s. 03.01.1739 Lammi. k. 1789 Viapori, Helsinki.
3) Maria Elisabet (katso taulu 737) s. 02.07.1741 Lammi. k. 1796 Vesilahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 475 -

13. sukupolvi

Boije, Anders (taulusta 306. Isä: Boije af Gennäs, Ernst) s. 14.04.1718 Pernaja. k. 29.03.1761 Huittinen.

1. puoliso Nordman, Agneta, Boije s. 1731. k. 26.09.1799 Hattula. Vihitty: 1753.
Isä: Nordman, Elias
Äiti: N.N., Nordman

Lapset:
1) Elisabet Fredrika s. 30.09.1754 Huittinen.
2) Agneta Engelbrekta s. 01.01.1756 Huittinen. k. 17.01.1756.
3) Ernst Elias s. 01.05.1757 Huittinen. k. 18.07.1777 Kuhmoinen.
4) Anders Johan s. 05.10.1759 Huittinen. k. 1793.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 476 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anna Sofia, Ekman (taulusta 307. Isä: Boije af Gennäs, Hans) s. 1714. k. 07.12.1774 Akaa.

1. puoliso Ekman, Johan s. 14.06.1675 Uusimaa. k. 28.12.1741 Akaa. Vihitty: 17.06.1729.

Lapset:
1) Gertrud Elisabet s. 1726. k. 07.00.1793 Akaa.
2) Johan Fredrik s. 07.08.1730 Akaa. k. 26.09.1799 Seili, Nauvo.
3) Carl Isak (katso taulu 738) s. 08.02.1734 Tyrväntö. k. 09.05.1783 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 477 -

13. sukupolvi

Boije, Otto Ernst (taulusta 307. Isä: Boije af Gennäs, Hans) s. 04.12.1719. k. 12.01.1781 Kuopio. Sotaneuvos, lääninkivaltteri Kuopiossa (maaherra).

Kuopion läänin maaherra 1775 - 1781. Lähde: Maaherrat Itä-Suomessa

1. puoliso Falkenberg af Trystorp, Jaquette Margareta, Boije s. 30.01.1725. k. 02.07.1752 Tyrväntö. Vihitty: 06.07.1749 Lunda, Tukholma.
Isä: Falkenberg af Trystorp, Carl
Äiti: Horn af Rantzier, Magdalena Sofia, Falkenberg af Trystorp

Lapset:
1) Sofia Margareta (katso taulu 739) k. 09.06.1779 Tyrväntö.
2) Eva Gustava (katso taulu 740) s. 21.02.1752. k. 20.05.1827 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 478 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Casper Johan (taulusta 307. Isä: Boije af Gennäs, Hans) s. 01.03.1723. k. 1782 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Ehrenstolpe, Catharina Charlotta, Boije af Gennäs s. 1730. k. 20.12.1799 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 05.04.1753 Porvoo.
Isä: Ehrenstolpe, Fredrik s. 1692.
Äiti: Uggla, Eva Elisabet, Ehrenstolpe s. 1698.

Lapset:
1) Conrad Fredrik s. 25.04.1754 Porvoon maalaiskunta. k. 09.07.1802 Tukholma.
2) Johan Adolf s. 05.05.1755 Pernaja. k. 07.04.1756 Pernaja.
3) Erik Gustav s. 24.03.1757 Pernaja. k. 22.07.1757 Pernaja.
4) Otto Wilhelm s. 29.03.1758 Pernaja. k. 25.05.1826 Porvoon maalaiskunta.
5) Georg Magnus (katso taulu 741) s. 01.10.1759 Pernaja. k. 13.07.1836 Porvoon maalaiskunta.
6) Anders Johan s. 1761 Pernaja. k. 06.08.1761 Pernaja.
7) Gustav Henrik s. 22.05.1763. k. 11.06.1788.
8) Ebba Helena (katso taulu 742) s. 1764. k. 12.01.1835 Porvoon maalaiskunta.
9) Clas Johan s. 08.11.1766 Porvoon maalaiskunta. k. 06.10.1788 Puumala.
10) Anders Erik (katso taulu 743) s. 21.08.1768 Porvoon maalaiskunta. k. 01.01.1838 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja, majuri.
11) Sofia Lovisa (katso taulu 744) s. 21.08.1772 Porvoon maalaiskunta. k. 13.05.1851 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 479 -

13. sukupolvi

Boije, Anders (taulusta 307. Isä: Boije af Gennäs, Hans) s. 01.06.1724. k. 30.11.1784.

1. puoliso Wurster, Anna Christina, Boije s. 1739.
Isä: Wurster, Gottlieb
Äiti: Fehrman, Christina Elisabet, Wurster

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 480 -

13. sukupolvi

Boije, Hans Georg (taulusta 307. Isä: Boije af Gennäs, Hans) s. 01.10.1725. k. 07.02.1791 Vårdinge, Tukholma.

1. puoliso Lillieström, Barbara Maria, Boije s. 1737. k. 29.06.1771.
Isä: Lillieström, Gustav Peter
Äiti: Königsheim, Barbara Maria, Lillieström

Lapset:
1) Gustaf Ernst s. 12.12.1765 Lohja. k. 20.01.1766 Lohja.
2) Helena Maria s. 26.06.1767. k. 19.10.1767 Akaa.

2. puoliso Klingfelt, Gustava Märta, Boije s. 11.05.1756. k. 1811 (jälkeen).
Isä: Klingfelt, Clas Göran
Äiti: Ulfsparre af Broxvik, Benedikta Catarina, Klingfelt
Lapset:
1) Clas Otto (katso taulu 745) s. 05.06.1778 Loviisa. k. 25.08.1854 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 481 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Maria, Leitsman von (taulusta 309. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 16.06.1702 Eneby, Ruotsi. k. 30.03.1740 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi.

1. puoliso Leitsman von, Christian Jakob k. 09.01.1731 Dörby, Kalmar, Ruotsi. Vihitty: 20.11.1726.

2. puoliso Vietinghoff, Bleckert s. 1700. k. 14.03.1743 Dörby, Kalmar, Ruotsi. Vihitty: 25.07.1734 Dörby, Kalmar, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 482 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Nils (taulusta 309. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 03.02.1712. k. 26.07.1783 Kalvsvik, Kronobergs län, Ruotsi.

1. puoliso Köhler von, Ulrika Eleonora, Boije af Gennäs s. 04.08.1734 Säm, Älvsborg, Ruotsi. k. 26.06.1783 Växjö, Ruotsi. Vihitty: 26.06.1783 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi.
Isä: Köhler von, Johan Didrik
Äiti: Ehrenstrahl, Johanna Margareta, Köhler von

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 483 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Elisabet Margareta, Rutensköld (taulusta 309. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 25.12.1714. k. 27.06.1758.

1. puoliso Rutensköld, Edvard s. 24.05.1691. k. 05.01.1760 Ornesberga, Småland, Ruotsi. Vihitty: 07.00.1731 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi.
Isä: Rutensköld, Lars
Äiti: Breitholtz, Margareta , Rutensköld

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 484 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erik Johan (taulusta 309. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 21.12.1715 Väckelsång, Kronobergs län, Ruotsi. k. 22.11.1780 Urshult, Småland, ruotsi.

1. puoliso Taube, Catharina, Boije af Gennäs s. 03.07.1718 Vallby, Uppsala, Ruotsi. k. 17.06.1761 Urshult. Vihitty: 09.02.1756.
Isä: Taube, Volter Ludvig s. 1684 Tallinna, Eesti.
Äiti: Freidenfelt, Barbara Christina, Taube

2. puoliso Uggla, Erika, Boije af Gennäs s. 11.06.1729 Jät, Ruotsi. k. 20.05.1801 Urshult, Småland, Ruotsi. Vihitty: 13.12.1762 Jät, Ruotsi.
Isä: Uggla, Bengt
Äiti: Gyllenskog, Ebba Margareta, Uggla

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 485 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina Sofia, Berghman (taulusta 309. Isä: Boije af Gennäs, Christer) s. 1721. k. 29.03.1799 Torpa, Östgötland, Ruotsi.

1. puoliso Berghman, Nils Daniel s. 12.02.1716 Hovmanstorp, Ruotsi. k. 29.05.1755 Skatelöv, Kronobergs län, Ruotsi. Vihitty: 14.12.1746 Jät, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 486 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Charlotta Kristina, Brakel (taulusta 311. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 18.08.1737. k. 07.05.1821 Artjärvi.

N.N. s. 07.10.1762 Porin msrk. k. 08.04.1763 Porin msrk.

1. puoliso Brakel, Reinhold Gustaf s. 06.03.1721. k. 28.02.1769 Somero. Kapteeni henkirakuunarykmentissä. Vihitty: 16.02.1756 Pälkäne.
Voluntaari Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1732, varusmestari 1739. Korpraali henkirakuunarykmentissä 1741, majoittaja 1742, kersantti 1743, kornetti 1753, luutnantti 1762, kapteeni 1766, ero 1768. Introdusoitu Ruotsin ritarihuoneeseen 1756. Omisti Someron Hovilan. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Henriksson, Mauritz Gustav s. 30.11.1691 Liivinmaa. Kapteeni henkirakuunarykmentissä .
Äiti: Apolloff, Regina, Henriksson s. 1689.

Lapset:
1) Christer Gustav s. 25.02.1757 Pälkäne. k. 07.03.1757 Pälkäne.
2) Otto Reinhold s. 12.03.1758 Porin maaseurakunta. k. 04.07.1758 Porin maaseurakunta.
3) Mauritz Gustav s. 23.01.1760 Porin maaseurakunta. k. 30.04.1760 Porin maaseurakunta.
4) Fredrik Wilhelm s. 11.04.1761 Porin maaseurakunta. k. 13.10.1761 Porin maaseurakunta.
5) Maria Sofia (katso taulu 746) s. 16.07.1767 Piikkiö. k. 27.10.1824 Artjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 487 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Ulrika Renata, Brakel (taulusta 311. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 27.11.1741 Turku. k. 24.03.1819 Pirkkala.

1. puoliso Brakel, Otto Mauritz s. 24.06.1722 Huittinen. k. 18.02.1808 Pirkkala. Vihitty: 16.02.1758 Pälkäne.
Isä: Henriksson, Mauritz Gustav s. 30.11.1691 Liivinmaa. Kapteeni henkirakuunarykmentissä .
Äiti: Apolloff, Regina, Henriksson s. 1689.

Lapset:
1) Anna Helena (katso taulu 747) s. 20.12.1758 Pälkäne. k. 17.03.1837 Pirkkala.
2) Christer Mauritz s. 19.04.1760 Pälkäne. k. 15.06.1791 Porvoon maalaiskunta.
3) Fredrik Gustav s. 18.09.1762 Lemu. k. 16.07.1763.
4) Henrik Otto s. 04.06.1764 Kangasala. k. 30.07.1800 Pirkkala.
5) Ulrika Elisabet s. 26.09.1766 Kangasala. k. 05.01.1830 Pirkkala.
6) Hedvig Charlotta (katso taulu 748) s. 18.02.1768 Kangasala. k. 25.05.1805 Pirkkala.
7) Carl Adolf s. 02.10.1769 Porvoon maalaiskunta. k. 30.10.1769.
8) Sofia Lovisa s. 02.02.1772 Porvoon maalaiskunta. k. 01.04.1837 Pirkkala.
9) Carl Adolf (katso taulu 749) s. 31.03.1774 Hämeenkyrö. k. 21.08.1861 Pirkkala.
10) Catarina Fredrika s. 04.12.1775 Hämeenkyrö. k. 10.02.1776 Hämeenkyrö.
11) Gustav Anton (katso taulu 750) s. 17.12.1782 Pirkkala. k. 10.01.1853 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 488 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anna Sofia, Hausen von (taulusta 311. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 15.06.1722. k. 09.01.1795 Karinainen, Pöytyä.

1. puoliso Hausen von, Carl Johan s. 1696. k. 18.02.1763 Paimio. Vihitty: 16.01.1743 Lemu.

Lapset:
1) Anna Juliana (katso taulu 751) s. 28.09.1749. k. 17.03.1774 Sauvo.
2) Anna Elisabet (katso taulu 752) s. 01.02.1758 Paimio. k. 10.02.1830 Hollola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 489 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina Margareta , Sture (taulusta 311. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 28.10.1727. k. 24.11.1815 Tuusula.

1. puoliso Sture, Georg Wilhelm s. 19.12.1719 Tenhola. k. 09.06.1764 Tenhola. Vihitty: 24.04.1753 Pälkäne.
Isä: Sture, Jörgen
Äiti: N.N., Sture

Lapset:
1) Anna Lovisa (katso taulu 753) s. 19.08.1760. k. 14.10.1837 Tuusula.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 490 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Brita Elisabet, Konow von (taulusta 311. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 1732. k. 21.11.1759 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Konow von, Johan Gustav s. 17.06.1724 Askola. k. 03.01.1797 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 08.11.1750 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Konow von, Gustaf Adolph s. 22.04.1681 Nevanlinna (ruotsixi Nyen, Nyenskans, latinaksi Neovia), Venäjä.
Äiti: Gripenberg, Ebba Elisabeth, Konow von s. 18.07.1688.

Lapset:
1) Ebba Elisabet s. 14.10.1751 Porvoon maalaiskunta. k. 30.10.1751 Porvoon maalaiskunta.
2) Johan Christer s. 08.01.1753 Pälkäne. k. 06.03.1753 Pälkäne.
3) Ebba Elisabet (katso taulu 754) s. 22.01.1754 Porvoon maalaiskunta. k. 28.08.1850 Sahalahti.
4) Gustav s. 20.12.1755 Porvoon maalaiskunta. k. 24.01.1756 Porvoon maalaiskunta.
5) Anna Lovisa s. 03.12.1756 Porvoon maalaiskunta. k. 10.02.1757 Porvoon maalaiskunta.
6) Christer Johan s. 24.10.1757 Porvoon maalaiskunta. k. 27.09.1758 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 491 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Otto Christer (taulusta 311. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 26.04.1745 Porvoon maalaiskunta. k. 12.10.1823 Viipuri.

1. puoliso Geer af Tervik de, Fredrika Wilhelmina, Boije af Gennäs s. 16.09.1753 Pernaja. k. 15.03.1776. Vihitty: 03.12.1774 Pernaja.
Isä: Geer af Tervik de, Otto Wilhelm s. 25.12.1710 Östragötaland, Ruotsi.
Äiti: Muhl, Anna Dorotea, Geer af Tervik de s. 08.10.1728.

2. puoliso Noppari, Serafina, Marttila

3. puoliso Montgomery, Anna Margareta, Boije af Gennäs s. 29.04.1766 Turku. k. 24.07.1827 Porvoo. Vihitty: 29.01.1785 Snappertuna.
Isä: Montgomery, Robert
Äiti: Stallbourg von, Anna Sibylla, Montgomery

Lapset:
1) Robert Christer s. 05.03.1786 Porvoon maalaiskunta. k. 10.00.1789.
2) Ulrika Sofia s. 13.01.1787 Porvoon maalaiskunta. k. 15.05.1787 Porvoon maalaiskunta.
3) Anna Charlotta s. 15.04.1788 Porvoon maalaiskunta. k. 11.08.1871 Porvoon maalaiskunta.
4) Fredrika Lovisa (katso taulu 755) s. 16.02.1789 Porvoon maalaiskunta. k. 18.12.1866 Porvoon maalaiskunta.
5) Carl Otto s. 11.10.1790 Porvoon maalaiskunta. k. 28.02.1840 Tukholma.
6) Christer Ulrik s. 24.06.1792 Tukholma. k. 03.01.1846 Loviisa.
7) Margareta Henrietta (katso taulu 756) s. 22.12.1793 Porvoon maalaiskunta. k. 21.05.1827 Porvoo.
8) Eva Sofia (katso taulu 757) s. 25.01.1796 Porvoon maalaiskunta. k. 03.08.1883 Nastola.
9) Adolf Robert s. 12.06.1797 Porvoon maalaiskunta. k. 18.07.1797 Porvoon maalaiskunta.
10) Augusta Ulrika s. 01.08.1799 Porvoon maalaiskunta. k. 22.08.1799 Porvoon maalaiskunta.
11) Adolf Wilhelm (katso taulu 758) s. 12.05.1801 Porvoon maalaiskunta. k. 23.02.1865 Porvoon maalaiskunta.
12) Axel Fredrik (katso taulu 759) s. 22.08.1805 Porvoon maalaiskunta. k. 23.10.1876 Hämeenlinna. Varatuomari, Loviisan tullinhoitaja, pankinjohtaja Suomen Pankissa Pietarissa.
13) Knut August (katso taulu 760) s. 03.08.1807 Porvoon maalaiskunta. k. 15.02.1877.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 492 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Juliana (taulusta 311. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 18.12.1723. k. 14.11.1795 Heinola.

1. puoliso Ramsay, Fredrik Adolf s. 09.11.1712 Heinola. k. 10.03.1783 Heinola. Vihitty: 05.03.1745 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Ramsay, Johan s. 1683 Uusimaa.
Äiti: Pahlen von der, Christina, Ramsay s. 1689.

Lapset:
1) Christina Juliana (katso taulu 761) s. 15.01.1746 Sommernäs. k. 20.10.1829 Heinola.
2) Johan Adolf s. 02.02.1748 Sommernäs, Somerniemi. k. 16.04.1784 Heinolan maalaiskunta.
3) Carl Fredrik s. 14.08.1750 Sääksmäki. k. 10.05.1758.
4) Christer Wilhelm (katso taulu 762) s. 18.04.1753 Porvoon maalaiskunta. k. 06.09.1796 Porvoon maalaiskunta.
5) Anna Lovisa s. 16.09.1755 Porvoon maalaiskunta. k. 07.10.1757 Porvoon maalaiskunta.
6) Hedvig Sofia s. 28.11.1757 Porvoon maalaiskunta. k. 11.05.1841 Heinolan maalaiskunta.
7) Vendela Charlotta s. 23.05.1759 Heinola. k. 08.11.1759 Heinola.
8) Fredrik (katso taulu 763) s. 22.08.1760 Heinola. k. 06.05.1831 Heinola.
9) Anna Elisabet s. 16.06.1763 Heinola. k. 15.02.1835 Heinolan maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 493 -

13. sukupolvi

Rehbinder, Henrik Rudolf (taulusta 314. Äiti: Boije af Gennäs, Sofia Juliana) s. 02.10.1739 Gottröra, Tukholma. k. 24.01.1780 Tukholma.

1. puoliso Lilliesvärd, Gustava Catarina, Rehbinder s. 1745. k. 08.05.1787 Tukholma. Vihitty: 16.09.1763 Gottröra, Tukholma.
Isä: Lilliesvärd, Gustav Magnus
Äiti: Bongh, Magdalena Catarina, Lilliesvärd

Lapset:
1) Carl Gustav s. 11.05.1764 Gottröra, Tukholma. k. 1780 (jälkeen), USA.
2) Johan Henrik s. 1766. k. 01.09.1782 Tukholma.
3) Anna Sofia (katso taulu 764) s. 29.06.1768 Gottröra, Tukholma. k. 07.03.1832 Uusikaupunki.
4) Johanna Albertina s. 11.09.1773 Gottröra, Tukholma. k. 19.11.1778.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 494 -

13. sukupolvi

Boije af Gennäs, Maria Juliana, Wellenius (taulusta 315. Isä: Boije af Gennäs, Nils Gustav) s. 13.02.1739 Vallerstad, Östgötland, Ruotsi. k. 18.01.1784 Norrköping, Ruotsi.

1. puoliso Wellenius, Erik k. 1784 (ennen). Vihitty: 20.09.1761 Norrköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 495 -

13. sukupolvi

Hufvudsköld, Christer Wilhelm (taulusta 316. Äiti: Grass, Margareta) s. 03.04.1721. k. 27.03.1759 Pommern, Saksa.

1. puoliso Holm, Christina, Hufvudsköld k. 11.03.1764. Vihitty: 28.09.1748 Tukholma.

Lapset:
1) Carl Gustaf s. 29.12.1749. k. 13.09.1750.
2) Gustaf Erik s. 16.10.1752. k. 20.08.1753.
3) Anna Christina (katso taulu 765) s. 1753. k. 27.04.1821 Inkoo.
4) Christer Wilhelm s. 01.02.1755. k. 17.03.1755.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 496 -

13. sukupolvi

Hufvudsköld, Sofia Margareta, Dellwig von (taulusta 316. Äiti: Grass, Margareta) s. 19.11.1725. k. 1764.

1. puoliso Dellwig von, Carl Johan s. 09.03.1719 Tobolsk, Venäjä. k. 17.09.1764.

Lapset:
1) Hans Henric (katso taulu 766) s. 24.03.1754 Raucko, Kiikka.
2) Carl Johan (katso taulu 767) s. 07.05.1756 Raucko, Kiikka. k. 21.12.1791. Sergeant; kersantti.
3) Otto Gustaw (katso taulu 768) s. 10.06.1758 Raucko, Kiikka. Välbördig (vapaasukuinen), esqvadrons adjutant 1795, fendrik 1796.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 497 -

13. sukupolvi

Klick, Johanna Christina, Philp (taulusta 319. Äiti: Boije af Gennäs, Märtha Christina) s. 29.08.1710. k. 09.05.1735.

1. puoliso Philp, Wilhelm s. 18.04.1698 Taalainmaa, Ruotsi. k. 07.04.1774 Vesilahti. Vihitty: 1730.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 498 -

13. sukupolvi

Klick, Brita Helena, Motte de la (taulusta 319. Äiti: Boije af Gennäs, Märtha Christina) s. 08.03.1713. k. 10.10.1747 Uskela.

1. puoliso Motte de la, Bengt s. 01.11.1703. k. 14.02.1762 Karuna. Vihitty: 28.12.1740 Kangasala.
Isä: Motte de la, Jakob Henrik s. 1668.
Äiti: Galle, Elsa, Motte de la

Lapset:
1) Carl s. 13.01.1744. k. 1744 haudattu 25.02.1744 Uskela.
2) Carl Henrik s. 06.04.1745. k. 1745 haudattu 11.05.1745 Uskela.
3) Märta Charlotta (katso taulu 769) s. 16.03.1746 Tammisaari. k. 03.03.1800 Lohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 499 -

13. sukupolvi

Klick, Vendela Ottiliana, Hastfer (taulusta 319. Äiti: Boije af Gennäs, Märtha Christina) s. 11.11.1715. k. 02.09.1748 Kangasala.

1. puoliso Hastfer, Jakob Johan s. 30.01.1697. k. 28.01.1754 Marttila. Vihitty: 11.01.1737 Tammisaaren maalaiskunta.

Lapset:
1) Hedvig Christina (katso taulu 770) s. 18.01.1748 Kangasala. k. 24.11.1819 Pori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 500 -

13. sukupolvi

Klick, Carl Gustav (taulusta 319. Äiti: Boije af Gennäs, Märtha Christina) s. 17.01.1726. k. 01.02.1761 Pohja.

1. puoliso Armfelt, Maria, Klick s. 1727. k. 21.06.1807 Tammisaaren maalaiskunta. Vihitty: 26.09.1751 Lohja.

Lapset:
1) Wilhelm Gustav s. 06.06.1752. k. 04.08.1752 Pohja.
2) Carl Henrik (katso taulu 771) s. 28.09.1753 Pohja. k. 23.06.1808 Pietari, Venäjä.
3) Martha Christina s. 29.10.1755. k. 03.06.1759.
4) Magnus Wilhelm s. 30.01.1760 Pohja. k. 25.03.1799 Tammisaaren maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 501 -

13. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman (taulusta 321. Isä: Fleming af Liebelitz, Clas) s. 03.01.1734 Perniö. k. 04.03.1789 Turku. Hovijunkkari, vapaaherra.

Han sägs ha varit det sista riktigt rika Flemingen och levde ett glansfullt liv på Villnäs. Han nyinredde slottet, men pga stora skulder var arvingarna efter Herman tvungna att sälja Villnäs 1791. Villnäs, Askainen Tarkoittaa Askaisten Louhisaaren linnaa. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gyllenborg, Sara Maria, Fleming af Liebelitz s. 16.05.1733. k. 13.08.1757 Tukholma. Vihitty: 27.05.1756.
Isä: Gyllenborg, Fredrik
Äiti: Stiercrona, Elisabet, Gyllenborg

Lapset:
1) Johanna Elisabet (katso taulu 772) s. 01.08.1757 Tukholma. k. 25.03.1784 Askainen.

2. puoliso Rehbinder, Anna Sofia, Fleming af Liebelitz s. 16.04.1740. k. 06.09.1776 Askainen. Vihitty: 16.01.1759.
Isä: Rehbinder, Gustaf Reinhold s. 1702.
Äiti: Lode, Beata Charlotta, Rehbinder s. 1717 Moskova, Venäjä.
Lapset:
1) Clas (katso taulu 773) s. 11.10.1759 Askainen. k. 18.06.1815 Sao Paulo, Brasilia.
2) Anna Charlotta (katso taulu 774) s. 19.11.1760 Askainen. k. 21.08.1829 Paimio.
3) Antoinette Christine (katso taulu 775) s. 02.01.1762 Askainen. k. 20.09.1834 Helsinki. Vapaaherratar.
4) Herman (katso taulu 776) s. 20.05.1763. k. 20.04.1808 Raahe haudattu Karuna kapellkyrka. Överste, friherre, Turun rykmentin eversti. Kuolinsyy: Pyhäjoella haavottui ja kuoli Raahessa.
5) Fredrik s. 18.08.1766 Askainen. k. 15.11.1766.
6) Gustav s. 01.10.1768 Askainen. k. 04.10.1768.
7) Catarina Sofia (katso taulu 777) s. 25.12.1769 Askainen. k. 10.04.1823 Hämeenlinna.

3. puoliso Carpelan, Sofia Albertina, Fleming af Libeliz s. 27.12.1753 Halikko. k. 15.12.1789 Turku. Vihitty: 16.03.1777 Masku.
Isä: Carpelan, Maximilian s. 16.11.1695 Ahvenanmaa. Tilanomistaja ja vuokraaja mm. Uskelassa ja Kemiössä, ratsumestari.
Äiti: Lilliegren, Helena Eleonora, Carpelan s. 16.04.1711 Torsö i Skaraborgs län, Ruotsi.
Lapset:
1) Agneta (katso taulu 778) s. 30.12.1777 Askainen. k. 29.12.1842.
2) Göran (katso taulu 779) s. 17.08.1781 Askainen. k. 21.02.1845 Pori. Luotsimajuri, vapaaherra.
3) Albertina s. 06.01.1783 Askainen. k. 02.08.1783 Askainen.
4) Maria Lovisa s. 13.04.1784 Askainen. k. 14.04.1784.
5) Otto s. 12.08.1786 Askainen. k. 13.03.1851 Naantali.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 502 -

13. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Johan Casimir (taulusta 322. Isä: Fleming af Liebelitz, Göran)

1. puoliso Hamilton, Florentina Henriette, Fleming af Liebelitz

Lapset:
1) Georg
2) Klas Adolf Fleming s. 24.04.1771 Lydinge Uppland, Ruotsi. k. 12.05.1831. Statsman, lärd.
Han var tidigt anställd vid Gustaf IV Adolfs hov och snart hedrad med monarkens personliga förtroende, han användes till åtskilliga ceremonibeskickningar och åtföljde även Gustaf Adolf på hans ryktbara friareresa till S:t Petersburg 1796. Då överläggning här uppstod, huruvida konungen kunde giva efter för ejsarinnans fordran, att hennes sondotter såsom svensk drottning skulle få behålla sin religion och hava sitt eget kapell i Stockholm, var han den ende, som delade konungens tvekan och åberopade såsom skäl härför landets lagar. 1799 invaldes han Svenska akademien, inom vilket samfund han väsentligt bidrog att öppna tillträdet för den nya skolan. I det egentliga statslivet inträdde han först under riksdagen 1809 såsom ordförande i stats- och sedan i konstitutionsutskottet. Vid följande årets riksdag i Örebro blev han landtmarskalk och kort därefter ledamot av statsrådet, vilket ämbete han innehade till 1824, då han av sjuklighet nödgades nedlägga detsamma. En gång inkommen på statsmannabanan, tillföllo honom alla de tmärkelser, svensk konung kan tilldela en undersåte. Han blev 1810 serafimerriddare, 1814 en av rikets herrar, 1818 upphöjd i grevligt stånd, 1824 riksmarskalk, president i kammarrätten m. m., för övrigt hedersledamot av nästan alla svenska vittra och lärda samfund samt medlem av ett stort antal utländska sådana. Av naturen utrustad med klart huvud, en ädel gestalt, ett fint, nästan skönt ansikte och ett synnerligt välklingande talorgan, förenade han med dessa naturgåvor världsmannens fina belevenhet och en ovanlig fond av kunskaper. Hans ytterst dyrbara boksamling överlämnades efter hans död, enligt hans testamente, till universitetsbiblioteket i Uppsala, med särskild föreskrift att de historiska skrifterna, som omfattade nästan allt, som då fanns utkommet i och om Sveriges hävder, skulle ställas till omedelbart begagnande åt universitetets lärare i denna disciplin. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 503 -

13. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Catharina Charlotta, Wrede (taulusta 322. Isä: Fleming af Liebelitz, Göran) s. 19.09.1739 Österhaninge, Ruotsi. k. 01.08.1764 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi.

1. puoliso Wrede, Fabian Casimir s. 28.01.1724 Mjölby, Östergötland, Ruotsi. k. 27.08.1795 Vingåker, Ruotsi. Vihitty: 23.02.1760 Österhaninge, Ruotsi.
Isä: Wrede, Fabian s. 08.04.1694 Elimäki.
Äiti: Sparre, Catharina Charlotta, Wrede

Lapset:
1) Fabian (katso taulu 780) s. 24.11.1760 Ruotsi. k. 16.01.1824 Tukholma.
2) Sigrid Charlotta (katso taulu 781) s. 27.05.1763 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi. k. 12.09.1828 Nyköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 504 -

13. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Catarina Agneta, Lode (taulusta 323. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) k. 1745 haudattu 19.09.1745 Latila.

1. puoliso Lode, Otto Wilhelm s. 24.11.1704 Moskova, Venäjä. k. 31.12.1776 Espoo. Vihitty: 12.03.1738 Halikko.
Isä: Lode, Jurgen Johan s. 1661.
Äiti: Bock, Beata Sofia, Lode

Lapset:
1) Georg Vilhelm s. Georg Vilhel Laitila. k. 11.09.1799 Turku.
2) Johan Herman (katso taulu 782) s. 12.01.1739 Halikko. k. 27.02.1817 Turku.
3) Otto Reinhold s. 24.11.1740 Halikko. k. 28.01.1771 Turku.
4) Beata Margareta Augusta (katso taulu 783) s. 11.08.1743. k. 30.05.1773 Helsingin pitäjä.
5) Maria Charlotta s. 04.03.1745 Laitila. k. 01.04.1745 Laitila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 505 -

13. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Catharina Margareta, Coyet (taulusta 325. Isä: Fleming af Liebelitz, Otto)

1. puoliso Coyet, Gustaf Julius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 506 -

13. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Anna Christina, Bonde af Björnö (taulusta 325. Isä: Fleming af Liebelitz, Otto)

1. puoliso Bonde af Björnö, Nils

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 507 -

13. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Ottiliana Charlotta, Wrede af Elimä (taulusta 325. Isä: Fleming af Liebelitz, Otto)

1. puoliso Wrede af Elimä, Fabian Casimir

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 508 -

13. sukupolvi

Creutz, Ernst (taulusta 327. Isä: Creutz, Gustav) s. 15.08.1723 Oulu. k. 03.04.1774 Närpiö.

1. puoliso Angern von, Margareta Elisabet, Creutz s. 26.01.1725. k. 07.03.1789 Taivassalo. Vihitty: 28.02.1762.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 509 -

13. sukupolvi

Creutz, Johan Carl (taulusta 328. Isä: Creutz, Carl) s. 04.11.1725 Pyhtää. k. 03.02.1788 Anjala.

1. puoliso Pahlen von der, Eva Sofia, Creutz s. 23.08.1732 Lapinjärvi. k. 03.02.1800 Pernaja. Vihitty: 15.10.1751 Lapinjärvi.
Isä: Pahlen von der, Fredrik Bogislaus
Äiti: Klingspor, Brita Magdalena, Pahlen von der

Lapset:
1) Helena Sofia Christina (katso taulu 784) s. 04.12.1752 Lapinjärvi. k. 04.02.1824 Nastola.
2) Carl Fredrik (katso taulu 785) s. 24.04.1754 Lapinjärvi. k. 07.01.1815 Pernaja. Kapteeni.
3) Johan Adolf s. 02.11.1755. k. 06.04.1804 Pernaja.
4) Eva Christina (katso taulu 786) s. 28.11.1757 Lapinjärvi. k. 17.09.1796 Pernaja.
5) Anna Lovisa s. 07.03.1761 Lapinjärvi. k. 25.03.1761.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 510 -

13. sukupolvi

Creutz, Jakob Ernst (taulusta 328. Isä: Creutz, Carl) s. 01.01.1727. k. 27.04.1778 Ervalla, Örebro län, Ruotsi.

1. puoliso Stenbock, Christina Magdalena, Creutz s. 05.05.1731. k. 26.03.1792 Lilla Malma, Södermanland, Ruotsi. Vihitty: 30.12.1762 Bärbo, Södermanland, Ruotsi.
Isä: Stenbock, Bengt Ludvig s. 01.06.1694 Frankfurt am Main, Saksa.
Äiti: Creutz, Beata Sofia, Stenbock s. 16.12.1697 Bärbo, Södermanland, Ruotsi.

Lapset:
1) Hedvig Eleonora (katso taulu 787) s. 03.11.1763. k. 28.11.1806 Lilla Malma, Södermanland, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 511 -

13. sukupolvi

Creutz, Hedvig Christina, Ulfsparre af Broxvik (taulusta 328. Isä: Creutz, Carl) s. 31.08.1728 Pyhtää. k. 10.12.1819 Nyköping, Ruotsi.

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Göran Carl s. 21.09.1721 Hult, Jönköping, Ruotsi. k. 29.10.1781 Lidingö, Tukhoma, Ruotsi. Vihitty: 30.07.1754 Pernaja.

Lapset:
1) Anna Helena (katso taulu 788) s. 06.04.1755 Pernaja. k. 04.08.1846 Pernaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 512 -

13. sukupolvi

Creutz, Carl Gustav (taulusta 330. Isä: Creutz, Johan) s. 1730. k. 06.03.1802 Ryttern, Västmanland, Ruotsi.

1. puoliso Kuhlhielm, Ulrika Charlotta, Creutz s. 21.10.1727. k. 06.05.1801 Ryttern, Västmanland, Ruotsi. Vihitty: 16.07.1768 Ryttern, Västmanland, Ruotsi.
Isä: Kuhlhielm, Johan
Äiti: Reutercrantz, Christina, Kuhlhielm

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 513 -

13. sukupolvi

Creutz, Svante (taulusta 330. Isä: Creutz, Johan) s. 29.06.1736 Eriksberg, Älvsborg, Ruotsi. k. 01.03.1766 Tukholma.

1. puoliso Gertten von, Ulrika Sofia, Creutz s. 1745. k. 07.12.1802 Algutsboda, Kronobergs län, Ruotsi. Vihitty: 16.07.1764 Svenarum, Jönköping, Ruotsi.
Isä: Gertten von, Bernt Conrad
Äiti: Blume / Blom, Elisabet Eleonora, Gertten von

Lapset:
1) Sofia Eleonora (katso taulu 789) s. 26.06.1765 Svenarum, Jönköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 514 -

13. sukupolvi

Granfelt, Gabriel Gustav (taulusta 333. Isä: Granfelt, Carl Gustaf) s. 08.05.1725 Kuru. k. 13.09.1800 Pirkkala. Everstiluutnantti.

1. puoliso Woivalenius / Walheim, Anna Lovisa, Granfelt s. 25.04.1744 Sääksmäki. k. 28.07.1809 Tampere. Vihitty: 25.08.1768 Sääksmäki.
Isä: Woivalenius, Johan s. 03.11.1697 Sääksmäki.
Äiti: Ignatius, Margareta Eleonora, Woivalenius s. 09.12.1714 Ruotsi.

Lapset:
1) Gustav Johan s. 15.06.1769 Lempäälä. k. 24.05.1773 Pirkkala ?.
2) Lovisa Eleonora s. 20.10.1770 Lempäälä. k. 17.01.1773 Pirkkala ?.
3) Sofia Magdalena s. 20.10.1770 Lempäälä. k. 26.08.1771 Lempäälä.
4) Carl Fredrik s. 16.02.1773 Lempäälä. k. 09.07.1773 Pirkkala.
5) Fredrika Carolina s. 16.02.1773 Lempäälä. k. 24.11.1862 Nousianen.
6) Carl Gustav s. 26.03.1775 Lempäälä. k. 06.08.1776 Pirkkala ?.
7) Adam Gabriel s. 03.08.1777 Messukylä. k. 26.05.1779.
8) Eva Ulrika s. 03.08.1777 Messukylä. k. 08.12.1780.
9) Axel Ludvig s. 01.11.1778 Messukylä. k. 06.03.1815 Tampere.
10) Gustav Adolf s. 15.11.1779 Pirkkala. k. 16.01.1781 Pirkkala.
11) Eva Albertina (katso taulu 790) s. 15.12.1781. k. 29.10.1850 Pirkkala.
12) Gabriel Fredrik (katso taulu 791) s. 29.06.1783 Pirkkala. k. 01.04.1822 Pirkkala. Tilanomistaja Sivikkalassa Pirkkalassa, tuomari. Perhesuhteet: Oli kaksonen Carl Adolf´in kanssa.
13) Carl Adolf s. 29.06.1783 Pirkkala. k. 1783 haudattu 13.09.1783 Pirkkala.
14) Bernt Otto (katso taulu 792) s. 31.05.1785 Pirkkala. k. 09.01.1858 Falköping, Ruotsi. Falköpingin postimestari 1846, majuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 515 -

13. sukupolvi

Granfelt, Märtha Magdalena, Mennander (taulusta 333. Isä: Granfelt, Carl Gustaf) s. 07.09.1727 Kuru. k. 01.11.1811 Lempäälä. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Mennander, Jonas Gustaf Jonaksenpoika s. 01.03.1729 Pirkkala. k. 1777 Urjala haudattu 19.10.1777 Urjala. Urjalan kirkkoherra 1763. Vihitty: 28.02.1769 Pirkkala.
Ylioppilas Turussa 1746, vihittiin papiksi 1754.

Isä: Mennander, Jonas s. 15.09.1698 Turku. Urjalan kirkkoherra 1733.
Äiti: Rothovius, Maria Arvidintytär, Mennander s. 23.03.1701 Hämeenkyrö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 516 -

13. sukupolvi

Granfelt, Carl Adolf (taulusta 333. Isä: Granfelt, Carl Gustaf) s. 12.03.1730 Kuru. k. 24.03.1814 Lempäälä. Henkirakuunain majuri.

Toisessa avioliitossaan Sara Elisabetin kanssa. (36 vuotta ikäeroa) Aatelinen suku n:o 137

1. puoliso Grönhagen, Fredrika, Granfelt s. 27.01.1746 Kustavi. k. 20.01.1789 Lempäälä. Vihitty: 28.01.1770 Kustavi.
Isä: Grönhagen, Fredrik s. 27.10.1698.
Äiti: Eneskjöld, Hildedgard Elisabet, Grönhagen s. 1719.

Lapset:
1) Sofia Maria s. 05.07.1775 Huittinen. k. 08.09.1775 Huittinen.
2) Carl Fredrik s. 27.05.1774 Huittinen. k. 27.06.1774 Huittinen.
3) Elisabeth Magdalena (katso taulu 793) s. 07.08.1772 Alastaro. k. 04.10.1836 Alastaro.
4) Carl Gustav s. 06.04.1771 Alastaro. k. 11.08.1782 Ulvila.
5) Carl Adolf s. 21.10.1776 Huittinen. k. 15.11.1776 Huittinen.
6) Gustaf Adolf s. 16.11.1778 Hämeenkyrö. k. 09.03.1779 Hämeenkyrö.
7) Carl Adolf (katso taulu 795) s. 07.11.1788 Lempäälä. k. 15.07.1840 Orivesi. Luutnantti, varatuomari. Kuolinsyy: Hukkui Oriveteen.
8) Carl Gustav s. 07.06.1786 Lempäälä. k. 05.09.1786 Lempäälä.
9) August Fredrik (katso taulu 796) s. 07.07.1780 Ulvila. k. 21.12.1863 Hausjärvi. Tilanomistaja Hausjärven Ryttylässä, ylijahtimestari.

2. puoliso Ingman, Sara Elisabet, Granfelt s. 16.09.1753 Lempäälä. k. 11.04.1833 Lempäälä. Vihitty: 11.11.1789 Lempäälä.
Isä: Ingman, Henrik Johan Israelsson s. 02.01.1721. Henkikirjoittaja, omisti Hietaniemen kartanon vuodesta 1752 lähtien.
Äiti: Gadd, Charlotta, Ivendorff s. 17.12.1720.
Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 794) s. 27.05.1791 Lempäälä. k. 14.11.1873 Hattula. Satakunnan tuomiokunnan tuomari.
2) Eva Sofia (katso taulu 797) s. 03.03.1793 Lempäälä. k. 29.12.1882 Ikaalinen.
3) Sara Fredrika (katso taulu 798) s. 18.07.1794 Lempäälä. k. 14.06.1849 Kylmäkoski.
4) Carl Gustaf (katso taulu 799) s. 05.12.1796 Lempäälä. k. 19.05.1868 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 517 -

13. sukupolvi

Granfelt, Christer Axel (taulusta 333. Isä: Granfelt, Carl Gustaf) s. 11.02.1733 Kuru. k. 25.03.1809 Lempäälä.

1. puoliso Austrell, Anna Christina, Granfelt s. 25.03.1743 Lempäälä. k. 02.05.1815 Lempäälä. Vihitty: 16.12.1766 Lempäälä.
Isä: Austrell, Petter Johan s. 29.06.1704 Nurmijärvi.
Äiti: Stenius, Maria, Austrell s. 16.12.1696.

Lapset:
1) Lovisa Magdalena (katso taulu 800) s. 07.07.1773 Lempäälä. k. 21.01.1852 Vesilahti.
2) Axel Gustav s. 25.03.1768 Lempäälä. k. 25.12.1787 Lempäälä.
3) Carl Adolf s. 05.11.1769 Lempäälä. k. 1770 haudattu 22.01.1770 Lempäälä.
4) Adam Ludvig (katso taulu 801) s. 05.12.1781 Lempäälä. k. 14.04.1862 Kalvola. Kersantti, maanviljelijä. Taloustirehtöörin arvo 1837. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 518 -

13. sukupolvi

Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb (taulusta 338. Isä: Wrede af Elimä, Otto Gustav) s. 25.04.1742 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi. k. 10.04.1828 Anjala.

1. puoliso Stierncrona, Beata Sofia, Wrede af Elimä s. 13.11.1752. k. 21.07.1775 Anjala. Vapaaherratar. Vihitty: 02.06.1771.
Isä: Stierncrona, David s. 1715.
Äiti: Wrede af Elimä, Agneta, Stierncrona s. 12.00.1718 Tukholma.

Lapset:
1) Agneta Charlotta s. 1772. k. 1772.
2) Gustaf (katso taulu 802) s. 04.07.1775 Anjala. k. 03.08.1830 Varkauden tehtaalla Leppävirralla. Vapaaherra, Ruotsi-Suomen armeijan everstiluutnantti.

2. puoliso Creutz, Eva Christina, Wrede af Elimä s. 28.11.1757 Lapinjärvi. k. 17.09.1796 Pernaja. Vihitty: 01.10.1776 Pernaja.
Isä: Creutz, Johan Carl s. 04.11.1725 Pyhtää.
Äiti: Pahlen von der, Eva Sofia, Creutz s. 23.08.1732 Lapinjärvi.
Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 803) s. 05.09.1778 Anjala. k. 03.05.1837 Pernaja.
2) Charlotta Sofia s. 15.06.1779 Anjala. k. 12.02.1865 Anjala.
3) Fabian Gottlieb (katso taulu 804) s. 11.09.1780 Anjala. k. 19.04.1857 Anjala.
4) Otto Rabbe (katso taulu 805) s. 22.07.1783 Elimäki. k. 02.02.1842 Anjala. Aliluutnantti, vapaaherra .

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 519 -

13. sukupolvi

Creutz, Hedvig Helena, Camén (taulusta 339. Äiti: Wrede af Elimä, Beata Carlotta) s. 18.04.1723 Pernaja. k. 23.04.1765 Perniö.

1. puoliso Camén, Daniel s. 1709. k. 13.12.1746 Gotland, Ruotsi. Vihitty: 09.04.1745 Parainen.

2. puoliso Morian von Morian, Johan Christoffer s. 30.03.1694 Tallinna, Eesti. k. 13.02.1766 Perniö. Vihitty: 17.12.1747 Parainen.
Isä: Morian, Christian Eberhard s. 08.04.1658 Tallinna, Eesti.
Äiti: Phasian von, Anna Clara, Morian

Lapset:
1) Carl Johan s. 15.05.1749 Parainen. k. 24.03.1753 Perniö.
2) Juliana Charlotta (katso taulu 806) s. 23.10.1750 Parainen. k. 14.10.1826 Perniö.
3) Johan Christoffer s. 06.10.1751 Perniö. k. 16.11.1751 Perniö.
4) Johan Christoffer (katso taulu 807) s. 18.11.1752 Perniö. k. 23.01.1811 Pernaja.
5) Beata Helena (katso taulu 808) s. 28.05.1754 Perniö. k. 18.12.1841 Perniö.
6) Hedvig Clara s. 06.11.1757 Perniö. k. 03.05.1767 Perniö.
7) Carl Axel s. 18.04.1762 Perniö. k. 09.04.1817 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 520 -

13. sukupolvi

Creutz, Carl Johan (taulusta 339. Äiti: Wrede af Elimä, Beata Carlotta) s. 25.09.1725. k. 14.04.1793 Haag, Hollanti.

1. puoliso Slingeland van, Constantia, Creutz k. 12.00.1773 Haag, Hollanti. Vihitty: 1762.

Lapset:
1) Agata (katso taulu 809) s. 1765. k. 12.06.1812 Hollanti.
2) Govertina (katso taulu 810) s. 11.02.1768 Haag, Hollanti. k. 26.05.1831 Kleef, Hollanti.
3) Johanna Constantia (katso taulu 811) s. 09.00.1770. k. 07.07.1845 Beateberg, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 521 -

13. sukupolvi

Wrede af Elimä, Agneta, Stierncrona (taulusta 340. Isä: Wrede, Fabian) s. 12.00.1718 Tukholma. k. 27.12.1800 Bromma, Tukholma.

1. puoliso Stierncrona, David s. 1715. k. 1784. Vihitty: 22.02.1747.

Lapset:
1) Beata Sofia (katso taulu 812) s. 13.11.1752. k. 21.07.1775 Anjala. Vapaaherratar.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 522 -

13. sukupolvi

Wrede, Fabian Casimir (taulusta 340. Isä: Wrede, Fabian) s. 28.01.1724 Mjölby, Östergötland, Ruotsi. k. 27.08.1795 Vingåker, Ruotsi.

1. puoliso Fleming af Liebelitz, Catharina Charlotta, Wrede s. 19.09.1739 Österhaninge, Ruotsi. k. 01.08.1764 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi. Vihitty: 23.02.1760 Österhaninge, Ruotsi.
Isä: Fleming af Liebelitz, Göran s. 1687 Tukholma.
Äiti: Fleming af Liebelitz, Sigrid, Fleming af Liebelitz s. 20.08.1698.

Lapset:
1) Fabian (katso taulu 780) s. 24.11.1760 Ruotsi. k. 16.01.1824 Tukholma.
2) Sigrid Charlotta (katso taulu 781) s. 27.05.1763 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi. k. 12.09.1828 Nyköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 523 -

13. sukupolvi

Sölfverarm, Beata Catarina, Sahlin (taulusta 345. Isä: Sölfverarm, Carl Gustaf) s. 29.11.1723 Sääksmäki.

1. puoliso Sahlin, Peter s. 1712. k. 05.03.1747 Kangasala. Vihitty: 02.10.1746 Kangasala.

2. puoliso Wallberg, Hans Jakob s. 16.12.1725. k. n. 1770 Tukholma. Vihitty: ??.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 524 -

13. sukupolvi

Sölfverarm, Anna Margareta, Lindberg (taulusta 345. Isä: Sölfverarm, Carl Gustaf) s. 03.05.1725 Sääksmäki.

1. puoliso Lindberg, N.N.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 525 -

13. sukupolvi

Sölfverarm, Märta Christina, Wallberg (taulusta 345. Isä: Sölfverarm, Carl Gustaf) s. 1737. k. 22.05.1774 Mogata, Ruotsi.

1. puoliso Wallberg, Henrik s. 25.09.1723. k. 04.08.1777 Mogata, Ruotsi. Vihitty: 06.01.1761 Skönberga, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 526 -

13. sukupolvi

Sölfverarm, Henrik Johan (taulusta 345. Isä: Sölfverarm, Carl Gustaf) s. 07.06.1741. k. 10.11.1811.

1. puoliso Durchholm, Margaretha, Sölfverarm s. 29.03.1742. k. 24.02.1801 Närpiö. Vihitty: ??.
Isä: Turckholm, Johan, Turkka s. n. 1705. Oululainen kauppias.
Äiti: Holm, Maria, Turckholm s. n. 1702.

Lapset:
1) Margareta Lovisa s. 20.09.1767 Sievi. k. 13.02.1846 Korsnäs.
2) Paul Adolf s. 28.11.1769 Sievi. k. 03.08.1820 Tukholma.
3) Carl Henrik s. 06.01.1772 Sievi. k. 16.12.1778.
4) Charlotta Maria (katso taulu 813) s. 05.04.1774 Petolahti. k. 11.03.1853 Vöyri.
5) Johan Gustav s. 24.01.1776 Petolahti. k. 30.01.1776 Korsnäs.
6) Fredrik Vilhelm s. 14.02.1777 Petolahti. k. 14.02.1777 Petolahti.
7) Gustaf Johan (katso taulu 814) s. 22.10.1778. k. 24.05.1852 Petolahti. Juvan tuomiokunnan tuomari.
8) Otto Reinhold s. 19.01.1781 Petolahti. k. 16.03.1781.
9) Otto Vilhelm (katso taulu 815) s. 16.12.1784 Petolahti. k. 13.10.1865 Petolahti.

2. puoliso Markusfolk, Maria Elisabet, Sölfverarm s. 19.12.1785 Närpiö. k. 16.07.1853 Närpiö. Vihitty: 26.01.1809 Korsnäs.
Isä: Markusfolk, Anders Mattsson
Äiti: Anna Andersdotter, Markusfolk
Lapset:
1) Henrik Johan s. 10.02.1809 Petolahti. k. 09.03.1827 Närpiö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 527 -

13. sukupolvi

Sölfverarm, Lovisa Ulrika , Micrander (taulusta 345. Isä: Sölfverarm, Carl Gustaf) s. 1743. k. 27.03.1807 Trökörna, Skarab, Ruotsi.

1. puoliso Micrander, Jakob s. 1726. k. 1786 (jälkeen). Vihitty: 17.04.1775 Mogata, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 528 -

13. sukupolvi

Sölfverarm, Otto Vilhelm (taulusta 345. Isä: Sölfverarm, Carl Gustaf) s. 08.06.1749 Sievi. k. 31.05.1841 Toholampi.

1. puoliso Kerttula, Susanna Gustavsdotter, Sölfverarm s. 02.04.1768 Toholampi. k. 13.07.1792 Toholampi. Vihitty: 05.03.1787 Toholampi.
Isä: Gustav Eriksson
Äiti: Karin Hansdotter

Lapset:
1) Brita Helena s. 23.04.1789 Toholampi. k. 04.07.1792 Toholampi.

2. puoliso Lång, Anna Maria, Sölfverarm s. 04.04.1769. k. 13.01.1799. Vihitty: 05.12.1793 Alavieska.
Isä: Lång, Matts Andesson
Äiti: Witzell, Anna Maria, Lång
Lapset:
1) Carl Gustav (katso taulu 816) s. 13.09.1795 Toholampi. k. 05.03.1862 Lohtaja.

3. puoliso Järvenoja, Maria Mattsdotter, Sölfverarm s. 03.10.1771. k. 08.12.1835 Toholampi. Vihitty: 31.10.1799 Toholampi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 529 -

13. sukupolvi

Schmiedefelt, Beata Christina, Rennerfelt (taulusta 347. Isä: Schmiedefelt, Christian Joakim) s. 06.02.1704 Sammatti. k. 16.03.1767 Sammatti.

Kaksi lasta, sukupuolesta ei tietoa, haudattu 24.02.1723

1. puoliso Rennerfelt, Carl Magnus s. 10.04.1701 Vihti. k. 1722.
Kaksi lasta, sukupuolesta ei tietoa, haudattu 24.02.1723

Isä: Rennerfelt, Anders Magnus s. 1678.
Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta, Rennerfelt

Lapset:
1) ?? k. haudattu 24.02.1723 Vihti.
2) N.N. k. haudattu 24.02.1723.

2. puoliso Brunow, Bernt Johan s. 1695 Janakkala. k. 02.07.1768 Sammatti. Vihitty: 22.03.1723 Sammatti.
Isä: Brunow, Gustaf Adolf
Äiti: Ehrenprijs, Anna Maria, Brunow
Lapset:
1) Carl Fredrik s. 18.11.1723 Sammatti. k. 1743 Sammatti.
2) Maria Elisabet s. 26.09.1725 Sammatti.
3) Lovisa Catarina s. 03.10.1728 Sammatti.
4) Anna Christina (katso taulu 817) s. 09.04.1730 Sammatti. k. 1778 haudattu 26.03.1778 Janakkala.
5) Ulrika Eleonora s. 05.00.1733 Sammatti. k. 1733 haudattu 05.06.1733.
6) Magdalena Sofia s. 11.06.1734 Sammatti. k. 02.02.1735 Sammatti.
7) Bernt Johan (katso taulu 818) s. 17.09.1736 Sammatti. k. 22.05.1810 Loppi.
8) Ulrika Eleonora s. 05.01.1740 Sammatti. k. 1740 Sammatti haudattu 02.03.1740 Sammatti.
9) Helena Eleonora (katso taulu 819) s. 24.03.1741 Sammatti. k. 1771 haudattu 08.06.1771 Lohja.
10) Sofia Juliana s. 14.02.1745 Sammatti.
11) Catarina Lovisa s. 01.01.1747 Sammatti. k. 01.01.1789 Sammatti.
12) Carl Fredrik (katso taulu 820) s. 01.01.1747 Sammatti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 530 -

13. sukupolvi

Schmiedefelt, Beata Lovisa, Aminoff (taulusta 348. Isä: Schmiedefelt, Carl Detlof) s. 13.09.1711 Sammatti. k. 16.04.1768 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Aminoff, Carl Johan s. 1692 Inkerinmaa ?. k. 02.03.1754 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Aminoff, Johan Fredrik
Äiti: Güntersberch, Elisabet, Aminoff

Lapset:
1) Lovisa (katso taulu 821) s. 1728. k. 06.01.1790 Myrskylä.
2) Anna Christina s. 02.02.1736 Helsingin pitäjä.
3) Johan Fredrik s. 24.01.1739 Helsingin pitäjä. k. 27.03.1800 Porvoon maalaiskunta.
4) Carl Gustav s. 08.00.1741 Helsingin pitäjä. k. 25.08.1742 Kemiö.
5) Hedvig s. 1743. k. 01.03.1796 Porvoon maalaiskunta.
6) Sofia Elisabet s. 21.12.1745 Porvoon maalaiskunta. k. 23.05.1751 Porvoon maalaiskunta.
7) Carl Gustav s. 21.05.1747 Porvoon maalaiskunta. k. 13.11.1747 Porvoon maalaiskunta.
8) Ulrika s. 10.06.1749 Porvoon maalaiskunta. k. 10.01.1751 Porvoon maalaiskunta.
9) Carl Gustav s. 16.02.1752 Porvoon maalaiskunta. k. 02.03.1754 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 531 -

13. sukupolvi

Schmiedefelt, Hedvig Eleonora, Ammondt (taulusta 348. Isä: Schmiedefelt, Carl Detlof) s. 1716. k. 17.12.1788 Hollola.

1. puoliso Ammondt, Johan Gustav s. n. 1690 Stralsund, Saksa. k. 20.09.1737 Hauho.
Isä: Amund Hindrichson
Äiti: ??, ??

Lapset:
1) Carl Gustav (katso taulu 822) s. 01.08.1732. k. 23.10.1807 Hollola.
2) Detlof Johan (katso taulu 823) s. 18.11.1735 Hauho. k. 07.02.1796 Hollola.
3) Fredrik Adolf s. 20.02.1738 Hauho. k. 30.11.1740 Hauho.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 532 -

13. sukupolvi

Schmiedefelt, Catarina Margareta, Munsterhjelm (taulusta 348. Isä: Schmiedefelt, Carl Detlof) s. 1721. k. 18.04.1786 Koski, Hämeen lääni.

1. puoliso Munsterhjelm, Nils s. 03.07.1710. k. 25.11.1761 Espoo. Vihitty: 08.00.1745.
Isä: Munster / Munsterhjelm, Anders s. 1667 Turku.
Äiti: Starensköld, Beata, Munster / Munsterhjelm s. 1675.

Lapset:
1) Mauritz Johan s. 25.07.1749 Mäntsälä. k. 01.11.1749.
2) Anna Margaretha (katso taulu 824) s. 08.09.1750 Mäntsälä. k. 09.07.1822 Porvoon maalaiskunta.
3) Hedvig Maria (katso taulu 825) s. 02.10.1752 Mäntsälä. k. 22.03.1809 Kuhmalahti.
4) Nils Johan s. 27.01.1754 Mäntsälä. k. 08.10.1754 Mäntsälä.
5) Ulrika Katarina (katso taulu 826) s. 20.12.1755 Mäntsälä. k. 26.02.1799 Hollola.
6) Carl Niklas s. 10.06.1758 Kirkkonummi. k. 14.04.1762 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 533 -

13. sukupolvi

Schmiedefelt, Beata Elisabet, Aminoff (taulusta 349. Isä: Schmiedefelt, Fabian Johan) s. 1714. k. 13.04.1793 Heinola.

1. puoliso Aminoff, Gregori s. 23.01.1696 Kaporje, Ingermanland ?, Venäjä. k. 28.01.1758 Mäntyharju. Vihitty: 20.05.1739 Mikkelin maalaiskunta.
Isä: Aminoff, Gregori s. 1674 Inkerinmaa, Venäjä.
Äiti: Konow von, Elisabet, Aminoff s. 13.09.1674.

Lapset:
1) Johan Henrik s. 14.03.1740. k. 08.12.1811 Mäntyharju.
2) Fabian Detlof s. 05.04.1741 Kangasniemi.
3) Gustav s. 22.05.1745 Mikkelin maalaiskunta. k. 1748.
4) Zakarias Wilhelm (katso taulu 827) s. 05.05.1747 Savo. k. 30.01.1829 Joroinen.
5) Beata Eleonora (katso taulu 828) s. 25.02.1749. k. 18.02.1831 Rantasalmi.
6) Erik Magnus (katso taulu 829) s. 03.02.1751 Mikkelin maalaiskunta. k. 17.11.1838 Hamina.
7) Magdalena Christina (katso taulu 830) s. 26.06.1752 Mikkelin maalaiskunta. k. 15.04.1820 Rantasalmi.
8) Augusta Lovisa s. 20.08.1755. k. 17.02.1816 Mäntyharju.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 534 -

13. sukupolvi

Sabelhjerta, Juliana Sofia, Boije af Gennäs (taulusta 350. Äiti: Bosin, Anna Kristina) k. n. 1727.

1. puoliso Boije af Gennäs, Otto Christer s. 14.05.1700. k. 05.05.1766 Pälkäne. Vihitty: ??.
Isä: Boije af Gennäs, Otto Ernst Yliluutnantti amiraliteetissa .
Äiti: Grubbe, Anna Dorotea, Boije af Gennäs

Lapset:
1) Christian Fredrik
2) Anna Sofia (katso taulu 488) s. 15.06.1722. k. 09.01.1795 Karinainen, Pöytyä.
3) Hedvig Juliana (katso taulu 492) s. 18.12.1723. k. 14.11.1795 Heinola.
4) Christina Margareta (katso taulu 489) s. 28.10.1727. k. 24.11.1815 Tuusula.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 535 -

13. sukupolvi

Sabelhjerta, Helena Kristina, Witting (taulusta 350. Äiti: Bosin, Anna Kristina) s. n. 1692. k. 09.11.1742 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Witting, Abraham s. 24.09.1697 Viipuri. k. 29.07.1772 Elimäki. Vihitty: 06.10.1720.
Isä: Witting, Reinhold s. 28.02.1667 Uusikaarlepyy.
Äiti: Brunnera, Brita, Witting s. n. 1679.

Lapset:
1) Anna Stina (katso taulu 831) s. 1721. k. 29.06.1786 Porvoo.
2) Carl Reinhold (katso taulu 832) s. 1723 (aikaisintaan). k. 16.10.1810 Porvoon maalaiskunta.
3) Fredrik Johan (katso taulu 833) s. 1727. k. 28.08.1775 Porvoon maalaiskunta.
4) Hedvig Maria s. 1732. k. 05.02.1803 Helsinki.
5) Brigitta Kristina s. 12.12.1734. k. 11.06.1808 Kerimäki.
6) Gustaf Wilhelm (katso taulu 834) s. 1738. k. 22.05.1771 Pernaja. Korpraali.
7) Alexander Abraham s. 1740. k. 1774 haudattu 05.00.1774 Viipuri.
8) Petter s. 09.11.1742 Porvoo. k. 28.11.1742 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 536 -

13. sukupolvi

Sabelhjerta, Anna Margareta (taulusta 350. Äiti: Bosin, Anna Kristina) k. 09.00.1720.

1. puoliso Gottsman, Eric s. n. 1689. k. 06.11.1750 Porvoon maalaiskunta. Porvoon raastuvanoikeuden notaari 1711, raatimies 1719-22. Vihitty: ??. Ammatinlisäyksiä: Rusthollari Porvoon Kråkön Storgårdissa.
Isä: Gottman / Gottsman, Erik Pernajan Sarvilahden pehtori.
Äiti: Margareta, Gottsman

Lapset:
1) Berndt Henric (katso taulu 835) s. n. 1718. k. 28.03.1778 Tukholma.
2) Eric k. 22.06.1770 Helsinki.
3) Anna Margareta k. 1752.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 537 -

13. sukupolvi

Serlachius, Juliana, Helsingius (taulusta 351. Äiti: Bosin, Brita Catharina) k. 16.03.1742 Segersby, Pernaja.

1. puoliso Helsingius, Mårten k. 1733 Porvoo. Porvoon tuomiokapitulin notaari 1724, samalla tuomiokirkon taloudenhoitaja 1729.
Ylioppilas Uppsalassa 16.01.1719. Oeconomus Tempeli tuomiokirkossa 1724 - 1733 ja konsistorin notaari Porvoon tuomiokapitulissa.

Isä: Helsingius, Georg s. 1662. Porvoon tuomiorovasti.
Äiti: Schmidt, Beata, Helsingius s. 16.03.1676 Viipuri.

Lapset:
1) Catharina (katso taulu 836)

2. puoliso Åkerstedt, Lars s. Medelpad, Ruotsi. k. 24.03.1739 Myrskylä. Myrskylän kirkkoherra 1733.
Ylioppilas Uppsalassa 1720, maisteri 1728 ja Hämeen rykmentin pastori 1728. Myrskylän kirkkoherra 1733. Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava

Lapset:
1) Märtha (katso taulu 837) s. n. 1737.
2) Lars s. n. 1739. Stolmakare. Lisätietoja: Eli Myrskylässä 1776.
3) Magnus (katso taulu 838) s. 27.09.1735. k. 04.12.1773 Janakkala. Myrskylän kappalainen, erotettu virastaan.
4) Juliana (katso taulu 839) s. 10.11.1736 Myrskylä. k. 30.08.1818 Hamina.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 538 -

13. sukupolvi

Serlachius, Gustaf (taulusta 351. Äiti: Bosin, Brita Catharina) s. n. 1710 Pernaja. k. 18.08.1752 Pernaja, Särkilahti haudattu 23.08.1752 Pernaja. Kersantti Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentissä.

Kersantti Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentissä, Porvoon komppaniassa 27.09.1741, virkatalonaan Hannunheikkilä, Porlammi, Lapinjärvi. Lienee otanut eron jo samana vuonna. Lähde: Professori Yrjö Blomstedin tiedonantoja

1. puoliso Lytken, Catharina, Serlachius s. n. 1712 Orimattila ?. k. 25.03.1788 Särkilahti, Pernaja. Vihitty: 26.12.1739 Kirkkonummi.
Isä: Lytken, Johan Eriksson s. n. 1659 Turku. Satulaseppä, sittemmin Orimattilan nimismies.
Äiti: Bröms, Sara Catharina Gabrielsdotter, Lytken s. n. 1670.

Lapset:
1) Wilhelm s. 23.02.1739 Kabböle. Lisätietoja: Myöhemmin ei mainintaa kirkonkirjoissa.
2) Petrus s. 24.10.1740 Kabböle (kastettu 25.10.1740). Lisätietoja: Katoaa kirkonkirjoista.
3) Gustaf s. 01.03.1743 Kabböle. k. 26.12.1743 Pernaja, Särkilahti.
4) Carl Johan s. 19.10.1744 Särkilahti. k. 27.04.1812 Särkilahti. Kamarikirjuri, sekreterare. Perhesuhteet: Naimaton.
Kävi koulua Loviisassa, sitten Porvoon lukio 07.03.1758. Hän omisti veljensä Gabrielin kanssa Särkilahden tilan, ja siitä nk. Vanhan kartanon osan. "På den sk. Gamla Gården framlevde Carl Johan Serlachius sitt av ekonomiska bekymmer tyngda ungkarlsliv, de 13 sista åren som sytningsman. År 1799 måste han sälja sin egendom åt prosten Jacob Skogman, varefter sålunda åter en Pernåherde var ägare till Särklax. År 1806, ett år före sin död, sålde Skogman gården till kopverdikaptenen Anders Sundberg. Denne var gift med en dotter till brodern Gabriel Serlachius (Catharina Charlotta). Sundberg avled år 1828 och hans arvingar föryttrade år 1834 sitt 1/2 Särklax till possessionaten Johan Adolf Grenman, vilken 7 år senare tillhandlade sig andra hälften av Särklax." Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava ISBN 951-1-06665-X
5) Brita Catharina (katso taulu 840) s. 25.12.1747 Särkilahti, Pernaja.
6) Gabriel (katso taulu 841) s. 08.05.1751 Pernaja, Särkilahti. k. 17.10.1796 Pernaja, Särkilahti. Sotilas, Loviisan kaupungin kasööri. Kuolinsyy: Flussfeber; kinokuume.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 539 -

13. sukupolvi

Serlachius, Hedvig, Näslind / Naeslindh (taulusta 351. Äiti: Bosin, Brita Catharina) s. 1718 Pernaja. k. 1785 Pernaja.

1. puoliso Naeslindh / Näslind, Johan s. 1710 Rösundbyn Ströms Kemiössä. k. 29.03.1743 Segersby, Pernaja. Pataljoonansaarnaaja. Vihitty: 03.10.1738 Pernaja. Lisätietoja: Kotoisin Kemiöstä.
Turun katedraalikoulun oppilas 1722, - 15.6.1728 (examen, Johannes Nääslind Kimitoensis). Ylioppilas Turussa 1728. Vihitty papiksi 7.1730. Pernajan kirkkoherran apulainen (1731). Uudenmaan jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja (1733). Pernajan vt. kirkkoherrana pikkuvihan aikana. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 -1852 Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava ISBN 951-1-06665-X

Lapset:
1) Petter (katso taulu 842) s. 1739. k. 1822. Porvoon raatimies ja ruukinpatruuna.
2) Hedvig (katso taulu 843) s. 1741 (syntymäaika noin). k. 17.02.1824 Lapinjärvi.
3) Birgitta Catharina (katso taulu 844) s. 12.04.1743 Segersby, Pernaja. k. 1811 (jälkeen).

2. puoliso Hipping, Petter s. n. 1718 Slossbacka, Pernaja. k. 27.11.1782 Nykulla, Pernaja. Pernajan kappalainen. Kuolinsyy: Munuaiskivi.
Porvoon lukion oppilas 15.6.1737 - 1742(!). Ylioppilas Turussa 1740. Vihitty papiksi Porvoon hiippakuntaan Turussa 14.6.1743. Pernajan kappalaisen (isänsä) apulainen 1743, kappalainen 1755. Varapastori 1775. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 -1852

Isä: Hippingius / Hipping, Anders Matthiae s. 14.10.1669 Pori (14.11.1669 kastettu Porissa). Pernajan kappalainen.
Äiti: Ståhle, Anna Kristoffersdotter, Hippingius / Hipping s. n. 1684.

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 845) s. 13.07.1745 Pernaja. k. 11.05.1809 Porvoo.
2) Anna Sophia s. 12.08.1746 Pernaja. k. Kuollut ilmeisesti aivan pienenä.
3) Eva Maria s. 27.10.1747 Pernaja.
4) Anders s. 15.08.1749 Pernaja. k. 01.07.1750.
5) Maria Elisabeth (katso taulu 846) s. 26.10.1750 Pernaja.
6) Henrik (katso taulu 847) s. 23.01.1752 Pernaja. k. 02.06.1788 Pernaja. Pernajan kappalainen 1783, varapastori.
7) David (katso taulu 848) s. 30.04.1753 Pernaja. k. 12.06.1819 Pernaja. Pernajan kappalainen.
8) Juliana s. 16.07.1755 Pernaja. k. 18.08.1757.
9) Johannes (katso taulu 849) s. 27.02.1757 Pernaja. Polttimon vahtimestari Loviisassa.
10) Ulrika (katso taulu 850) s. 07.08.1760 Pernaja. k. 08.08.1842 Pornainen.
11) Anna Sofia (katso taulu 851) s. 1763 Pernaja ? (ei ole mainittu kasteluettelossa). k. 04.02.1840 Tuusula.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 540 -

13. sukupolvi

Böning, Gustaf Fredik (taulusta 352. Isä: Böning, Gotthard Georg) s. 26.04.1726 Pohja. k. 08.05.1784 Tammisaari. Tammisaarelainen kauppias.

1. puoliso Hultman, Katarina, Böning s. 1727 Ruotsi. k. 03.08.1794 Tammisaari. Vihitty: 18.01.1750 Tammisaari.
Isä: Hultman, Fredrik
Äiti: Krabbe, Anna Maria, Hultman s. 1686.

Lapset:
1) Gustav (katso taulu 852) s. 29.09.1759 Tammisaari. k. 10.02.1818 Tammisaari. Maanmittari, kauppias Tammisaaressa, raatimies.
2) Lovisa (katso taulu 853) s. 13.11.1766. k. 10.02.1834 Tammisaari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 541 -

13. sukupolvi

Tigerstedt, Carl Fredrik Erikinpoika (taulusta 356. Äiti: Bosin, Maria Christina) s. 07.10.1696. k. 10.10.1746 Sipoo. Uudenmaan jalkaväkirykmenti Porvoon komppanian 2. luutnantti 1742.

1. puoliso Ehrenreuter, Sofia Magdalena, Tigerstedt s. 20.05.1714. k. 29.06.1768 Sipoo. Vihitty: 15.08.1738 Porvoon pitäjä. Perhesuhteet: Aatelissukua.
Isä: Ehrenreuter, Mathias Tallinnan linnaoikeuden asessori.
Äiti: Adlercreutz, Johanna Margaretha, Ehrenreuter

Lapset:
1) Fredrik Johan Carl-Fredrikinpoika (katso taulu 854) s. 15.09.1739 Sipoo. k. 01.12.1812 Sipoo. Ruotsin armeijan vänrikki 1769.
2) Erik Gustaf s. 04.11.1740 Sipoo. k. 09.08.1743 Sipoo.
3) Erik Johan s. 06.12.1741 Sipoo. k. 10.10.1743 Sipoo.
4) Adolf Gustaf Carl-Fredrikinpoika (katso taulu 855) s. 12.07.1744 Sipoo. k. 19.10.1789 Vihti. Ruotsi-Suomen armeijan luutnantti 1767.
5) Carl Ulrik Carl-Fredrikinpoika (katso taulu 856) s. 25.01.1747 (posthumus), Sipoo. k. 12.03.1807 Sipoo. Ruotsi-Suomen armeijan kapteni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 542 -

13. sukupolvi

Tigerstedt, Margaretha Eleonora Erikintytär, Wijkman (taulusta 356. Äiti: Bosin, Maria Christina) s. 10.06.1700 Porvoo. k. 16.12.1730 (kuoli juuri ennen).

1. puoliso Wijkman, Jakob s. n. 1702. k. 1734 Mikkeli haudattu 10.02.1734 Mikkeli. Varatuomari. Vihitty: 06.02.1730 Porvoo.
Isä: Wijkman, Jakob Porvoon pormestari.
Äiti: Gottsman, Anna Elisabet, Wijkman

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 543 -

13. sukupolvi

Tigerstedt, Maria Gustava Erikintytär, Leijonmarck (taulusta 356. Äiti: Bosin, Maria Christina) s. 09.03.1703 Porvoo. k. 17.05.1735 Sipoo.

1. puoliso Leijonmarck, Jakob s. 23.09.1697 (kastettu) Tukholma. k. 03.01.1735 Matkalla Tukholmasta Suomeen. Varatuomari, Hollolan kihlakuntien ja Porvoon läänin tuomiokunnan tuomari 1732. Vihitty: 17.01.1725 Hauho. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua. Kuolinsyy: Hukkui Ahvenanmereen.
Isä: Leijonmarck, Sven, Åkermarck / Agrikola / Åkerman s. 25.02.1649 Uskela. Turun hovioikeuden presidentti, maaherra.
Äiti: Berghult, Elisabet, Leijonmarck

Lapset:
1) Sven (katso taulu 857) s. 06.08.1726 Sipoo. k. 23.01.1797 Kangasala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 544 -

13. sukupolvi

Bosin, Daniel Erik (taulusta 357. Isä: Bosin, Erik Johan) s. 17.03.1739 Hauho. k. 01.09.1815.

1. puoliso Krygeström, Maria Christina, Bosin s. 16.07.1783 Helsinki.

Lapset:
1) Victor Erik Amadeus (katso taulu 858) s. 01.07.1805 Helsinki. k. 27.07.1862 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 545 -

13. sukupolvi

Bosin, Anna Christina, Lindeström (taulusta 357. Isä: Bosin, Erik Johan) s. 20.08.1741 Hauho. k. 03.00.1773 Somero.

1. puoliso Lindeström, Daniel s. 19.10.1735 Somero. k. 18.04.1789 Somero. Vihitty: 28.09.1769 Hauho.

Lapset:
1) Christina Lovisa (katso taulu 859) s. 21.07.1770 Somero. k. 29.01.1861 Halikko.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 546 -

13. sukupolvi

Jägerskiöld, Carl Johan (taulusta 358. Äiti: Bosin, Margareta) s. 22.06.1707 Rantasalmi. k. 22.10.1758 Harju.

1. puoliso Ignatius, Anna Sofia, Jägerskiöld s. 31.07.1717 Ruotsi. k. 22.05.1787 Harju. Vihitty: 27.07.1737 Sääksmäki.

Lapset:
1) Anna Sofia (katso taulu 860) s. 07.12.1741 Pirkkala. k. 11.06.1793 Virrat.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 547 -

13. sukupolvi

Jägerskjöld, Christer Ludvig (taulusta 358. Äiti: Bosin, Margareta) s. 26.07.1711 Rantasalmi. k. 26.03.1798 Tukholma.

1. puoliso Grubbe, Anna Fredrika, Jägerskjöld s. 03.04.1726 Karlskrona, Ruotsi. k. 28.10.1766. Vihitty: 16.11.1753 Karlskrona, Ruotsi.

Lapset:
1) Carl Ludvig (katso taulu 861) s. 25.02.1758 Karskrona, Ruotsi. k. 11.09.1811 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 548 -

13. sukupolvi

Arckenholtz, Erik (taulusta 359. Äiti: Bosin, Helena Sofia) s. 18.12.1726 Lohja. k. 1771 haudattu 14.04.1771 Lohja. Varatuomari, hovisihteeri.

1. puoliso Roering, Hedvig Abrahamintytär, Arckenholtz s. 16.10.1736 Turku. k. 07.04.1820 Kärkölä. Vihitty: 04.00.1757 Lohja.
Isä: Roering, Abraham Johaninpoika s. 1710 Kalajoki ?. Lohjan kirkkoherra 1742, rovasti ilmeisesti 1746.
Äiti: Falander, Maria Erikintytär, Roering s. n. 1712.

Lapset:
1) Johanna Sofia s. 03.04.1758 (kastettu) Lohja. k. 1758 haudattu 26.11.1758 Lohja.
2) Abraham Erik Erikinpoika (katso taulu 862) s. 02.06.1759. k. 04.07.1818 Kärkölä. Varatuomari 1781, Hollolan tuomiokunnan tuomari 1795.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 549 -

13. sukupolvi

Bosin, Margareta Elisabet, Nordström (taulusta 360. Isä: Bosin, Paul) k. 20.12.1787 Tuulos.

1. puoliso Nordström, Henrik s. n. 1722 Helsinki ?. k. 25.06.1782 Tuulos. Vihitty: 11.10.1751 Lammi.

Lapset:
1) Samuel (katso taulu 863) s. 17.11.1766 Tuusula. k. 23.12.1835 Uusikirkko.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 550 -

13. sukupolvi

Bosin, Maria Helena, Andersin (taulusta 360. Isä: Bosin, Paul) s. n. 1735. k. 03.10.1766 Kitee.

1. puoliso Andersin, Erik Johan s. 09.11.1735 Kitee. k. 05.01.1784 Kitee. Kiteen ja Kesälahden nimismies, toimitusvouti, luutnantti. Vihitty: 16.05.1762 Lammi.
Ylioppilas Turussa 26.2.1750. Turun hovioikeuden auskultantti 4.7.1753. Kiteen ja Kesälahden nimismies 1763. Toimitusvouti.

Isä: Andersin, Gustaf Adolf s. 1703. Pohjois-Karjalan kihlakunnan kruununvouti.
Äiti: Winter, Maria Kristina, Andersin s. 1712.

Lapset:
1) Paul Gustav s. 12.08.1763 Kitee. k. 12.01.1804 Puumala.
2) Maria Kristina s. 06.08.1764 Kitee. k. 15.04.1766.
3) Erik Adolf s. 03.10.1766 Kitee.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 551 -

13. sukupolvi

Bosin, Erik Johan (taulusta 360. Isä: Bosin, Paul) s. 12.03.1728. k. 1788.

1. puoliso Andersin, Gertrud Maria, Bosin s. 30.08.1732. k. 14.05.1811 Lammi. Vihitty: n. 1756 Vanaja.

Lapset:
1) Eva (katso taulu 864) s. 11.04.1760 Lammi. k. 01.10.1791 Lammi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 552 -

13. sukupolvi

Bosin, Anna Catharina, Gestrin (taulusta 360. Isä: Bosin, Paul) s. 18.03.1736. k. 06.07.1815 Padasjoki.

1. puoliso Gestrin, Fabian s. 21.03.1739 Elimäki. k. 17.02.1800 Padasjoki. Vihitty: 30.03.1769 Nurmijärvi.
Isä: Gestrin, Salomon
Äiti: Bilang, Dorotea Maria, Gestrin s. 1720.

Lapset:
1) Carl Salomon (katso taulu 865) s. 03.03.1770 Nurmijärvi. k. 11.10.1847 Luopioinen. Padasjokelainen luutnantti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 553 -

13. sukupolvi

Bökman, Otto Reinhold (taulusta 361. Äiti: Orre, Anna Maria) s. 1738. k. 05.10.1792. Laukaan kappalainen 1788, varapastori 1788.

Ylioppilas Turussa 1752. Filosofian maisteri 1763. Vihittiin papiksi 1770.

1. puoliso Limatius, Anna Elisabet Carlintytär, Bökman s. 31.01.1749 Laukaa. Vihitty: 07.02.1771 Laukaa.
Isä: Limatius, Carl s. 1706. Laukaan kappalainen 1746.
Äiti: Tuderus, Anna Carlintytär, Limatius s. n. 1723.

Lapset:
1) Karl Otto (katso taulu 866) s. 13.02.1775 Laukaa. k. 09.02.1835 Artjärvi. Artjärven kappalainen.
2) Gustaf Adolf (katso taulu 867) s. 10.10.1776 Kappalaisenpappila, Laukaa. k. 07.11.1828 Heinola. Rykmentinvälskäri ja vt. lasaretinkirurgi.
3) Eva Lovisa (katso taulu 868) s. 30.06.1779 Laukaa. k. 21.01.1851 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 554 -

13. sukupolvi

Orre, Henrik Johan (taulusta 362. Isä: Orre, Arvid) k. 29.01.1750 Sysmä ?.

1. puoliso Tandefelt, Ingeborg Juliana, Orre s. 09.05.1726. k. 08.10.1796 Hartola. Vihitty: 1754.
Isä: Tandefelt, Adam Wilhelm s. 13.09.1683 Sysmä.
Äiti: Gripenberg, Christina Juliana, Tandefelt s. 24.06.1693 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Margareta Kristina s. 26.06.1746 Sysmä.
2) Arvid Johan s. 03.07.1749 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 555 -

13. sukupolvi

Orre, Anna Christina, Heintzius (taulusta 362. Isä: Orre, Arvid) s. n. 1719. k. 09.02.1781 Hartola.

1. puoliso Heintzius, Samuel s. n. 1705. k. 21.04.1785 Hartola. Hartolan kappalainen.
Turun katedraalikoulun oppilas 21.5.1723. Ylioppilas Turussa 1728. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 30.6.1732. Valkealan kirkkoherran apulainen 1732. Hartolan kappalainen 1737. Varapastori. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Heintzius, Mikael Savitaipaleen kirkkoherra.
Äiti: Kylander, Katarina, Heintzius

Lapset:
1) Magdalena Margareta (katso taulu 869) s. 26.04.1743 Hartola. k. 10.06.1820 Hartola.
2) Anna Elisabet (katso taulu 870) s. 23.01.1748 Hartola. k. 24.07.1811 Hartola. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
3) Samuel s. 14.02.1749 Hartola. k. 03.06.1795 Sysmä. Tuomari, varanotaari 1782. Maanviljelijä Sysmän Skinnarlassa. . Perhesuhteet: Naimaton.
4) Gabriel (katso taulu 871) s. 14.06.1754 Hartola. k. 29.06.1818. Tilanomistaja Sysmän Rantalassa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 556 -

13. sukupolvi

Rennerfelt, Maria Eleonora, Bergius (taulusta 365. Isä: Rennerfelt, Henrik Ludvig) s. 20.09.1747 Vihti. k. 28.03.1788 Vihti.

1. puoliso Bergius, Emanuel s. 07.04.1737. k. 13.10.1778 Vihti. Vihitty: 07.10.1766 Vihti.
Isä: Bergius, Petter
Äiti: Tenell, Helena, Bergius s. 18.02.1701 Tenhola.

Lapset:
1) Petter Ludvig
2) Anna Lovisa (katso taulu 872) k. 30.06.1836 Espoo.
3) Maria Elisabet s. 04.10.1771 Vihti.
4) Sofia Magdalena s. 19.02.1773.
5) Helena Charlotta (katso taulu 873) s. 11.06.1776 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 557 -

13. sukupolvi

Nassokin, Anna " Maria" Margaretha, Stålhane (taulusta 366. Äiti: Rennerfelt, Margareta Juliana) s. 01.03.1725. k. 03.03.1771 Tuusula.

1. puoliso Stålhane, Nils s. 1713. k. 12.12.1805 Tuusula. Tilanomistaja Vanhakylän (Gammelby) kartano, Tuusula, vänrikki. Vihitty: 12.09.1744 Suontaan kartano, Vihti. Perhesuhteet: Avioitui lankonsa veljentyttären Anna Maria Nassokinin kanssa.
Vanhankylän kartano Vänrikki Niilo Laurinpoika, aateloituna v. 1641 ratsumestari Nils Stålhane, sai v. 1621 haltuunsa kaksi autioitunutta (so. veronmaksukyvytöntä) Vanhankylän tilaa, mahdollisesti hänen vaimonsa Margaretan perintömaita. Vuosien mittaan 1640-luvulle tultaessa muutkin kylän kaikkiaan seitsemästä talosta oli liitetty Vanhankylän kartanoon, eikä sen tarvinnut varustaa kuin yksi ratsumies. Pääasiassa Nils Stålhanen ansiota oli, että Sipoosta irrotettiin v. 1643 Tuusulan kappeliseurakunta, joka sitten vuosikymmenen kuluttua itsenäistyi omaksi kirkkopitäjäkseen. Muistoksi tästä Tuusulan vaakunaan on lainattu hopeinen pistoolinlukko Stålhanen vaakunasta. Nils Stålhanen pojan Andersin hoitamana kartano oli hyvässä kunnossa, mutta hänen jälkeensä ja varsinkin 1700-luvulla tuli hankaluuksia, mm. nälkävuodet ja venäläisten valtaus, isoviha. Uusi viljelyn kukoistuskausi koitti vuosisadan puolivälissä, kun vänrikki Nils Stålhane ryhtyi raivaamaan lisää peltoalaa. Siitä hyvästä kuningas Kustaa III palkitsi hänet. Mutta taloudellinen pohja vaappui lainojen varassa. Perillisiäkin tällä "teräsuroolle" kertyi 27, mikä tietysti oli omiaan vaikeuttamaan omaisuuden koossa pysymistä. Pojan käsistä kartano alkoi luisua vieraille, ja 1800-luvu alussa sen sai haltuunsa tehtailija L.O. Nysten. Hän myi kartanon vuorineuvos Johan Solitanderille ja tämä v. 1811 sotaneuvos Karl Peter Nybergille, joka kutsui luokseen veljensä Gustaf Gabriel Nybergin ja ystävänsä sotakomissaari Johan Henrik Åströmin. Sotaneuvos halusi jättää Vanhankylän veljenpojalleen kenraalimajuri Fredrik Gabriel Nybergille, mutta toisena perijänä testamentissa oli J.H. Åström kenraalimajuria ärsyttävällä ja loukkaavalla tavalla. Syntyi riita, ja lopputulos oli, että sotakomissaarin poika, merikapteeni Johan Henrik Åström sai Vanhankylän omistukseensa v. 1849. Hänen kuoltuaan v. 1973 kartanoa hallitsi leskirouva Vilhelmina, "kapteenska", vuoteen 1913, sitten tytär Anna Natalia eli Anni-täti vv. 1913-15, hänen jälkeensä kaksi hänen sisartaan, Hanna Fraser ja Lilli Luukkonen vv. 1915-19. Heidän jälkeensä kartano siirtyi suvulta pois ja vaihtoi melko tiheään omistajaa: eläinlääkäri Karl Johan Eklund vv. 1919-29, Tuusulan kunta vv. 1929-31, tehtailija P.J. Komulainen vv. 1931-50, Tuusulan kunta v. 1950 ja Järvenpään kauppala vuodesta 1951 alkaen. Siitä 1800-luvun alun n. 2000 hehtaarista sai tehtailija Komulainen vain n. 475 ha (peltoa 240 ha, niittyä 4 ha ja metsää 230 ha) ja Järvenpään kauppalalle liikeni ainoastaan 115 ha. Tuusulan kunta hankkikin kartanon omistukseensa, koska omaisuuden jaossa Järvenpään erotessa se oli helposti luovutettavissa. (Suomen kartanot ja suurtilat, Suur-Tuusulan historia I-II) ********************************************************************************************************************** Vanhankylän kartano suurine tiluksineen hallitsi koko Vanhaakylää vielä 1900-luvun alussa. Kartanon kokonaispinta-ala oli torpat mukaan laskettuna lähes 1300 hehtaaria. Vanhankylän kartanon ensimmäinen omistaja Nils Stålhane vaikutti aikoinaan merkittävästi myös Tuusulan kappeliseurakunnan syntyyn vuonna 1643. 1900-luvun alussa kartanoa hallitsi kaksi vahvaa naista. Vanhankylän kapteenska Wilhelmiina Åström ja hänen tyttärensä Anni Åström johtivat suurtilaa, jonka navettaan mahtui 250 lehmää ja talleihin yli 50 hevosta. Kartanolla oli paljon työväkeä: torppareita, muonamiehiä, piikoja ja renkejä. Kylässä oli asukkaita paljon, sillä varsinkin kartanon työväen perheet olivat usein suuria. Jo 1890-luvulla Vanhassakylässä asui miltei 380 henkeä. Tuusulan historia Nils Stålhane (synt. 1713), jonka hänen äitinsä Maria Gyllenbögel ja veljensä kornetti Erik Magnus Stålhane tunnustivat v. 1746 rusthollin omistajaksi. Osan hän sai omana perintönä, lopun lunasti 2100 kuparitalarilla. (lähde: Valtion arkisto, Sipoon syyskäräjät. 1753) Nils Stålhane oli hänkin aluksi sotilaspalveluksessa saavuttaen v. 1758 vänrikin arvon ennen eroamistaan. Hän oli nimensä mukaan »teräksinen uros» (»hane av stål»): kuoli vasta 92-vuotiaana (v. 1805) ja ehti olla kahdessa avioliitossaan 27 lapsen isä. Viimeisen lapsen tullessa maailmaan isä oli 81-vuotias. Muutamat tuomiokirjamerkinnät viittaavat vänrikin huomattavaan sukupuoliseen aktiivisuuteen myös avioliiton ulkopuolella. (Lähde: Nyberg 1928). Nils Stålhane avioitui v. 1744 ensimmäisen kerran lankonsa veljentyttären Anna Maria Nassokinin (1725 - 71) kanssa Vihdin Suontaan kartanossa. Leski- miehenä v. 1774 Stålhane haastettiin käräjille, kun hänen talouspiikansa Maria Erkintytär Vinqvist oli saanut lapsen isännälleen elokuussa 1773. Vuoden 1774 syyskäräjille Stålhane lähetti kirjeen, jossa hän ilmoitti vuosi sitten solmineensa Marian kanssa avioliiton (»ächta förbund»). Sen alaisena he olivat saaneet poikalapsen. Vänrikki oli useita kertoja ajatellut täydentää liiton vihkimisellä ja asiaankuuluvilla seremonioilla, mutta aina oli tullut jokin este. Hän lupasi vihityttää itsensä Marian kanssa. Oikeutta tosin hieman ihmetytti, että lupaus oli annettu vuosi sitten ja lapsikin oli syntynyt edellisen vuoden elokuussa, mutta avioliittotarkoituksensa vuoksi kumpikin osapuoli selvisi 2 hopeatalarin sakolla Tuusulan kirkolle liian hätäisestä avioyhteydestään. (Lähde: Valtion arkisto, Sipoon talvikäräjät, syyskäräjät. 1774.) Näin perustettu avioliitto tuotti 11 lasta. Vähän myöhemmin Stålhane joutui käräjille poltettuaan Ruskelan kylän mailla kaskea 3 1/2 ta:n verran. Vänrikki joutui 10 hopeatalarin sakon ohella korvaamaan kasken tuottoa 8 viljatynnyriä. Näin pieneen määrään tyytyi haastaja, Ruskelan puustellin haltija, vääpeli J. G. Westermarck. (Lähde: VA, Sipoon sk. 1775, tk. 1776.) Nybergin mielestä ei Vanhakylä parhaina päivinäänkään ollut Suomen huomattavimpia aateliskartanotta ja Nils Stålhane kulutti lopunkin, mitä Vanhankylän sukuhaaralla oli vielä jäljellä.(Lähde: Nyberg 1928.) Lausunto pitänee suunnilleen paikkansa, mutta Nils Stålhanen osalta on aihetta joihinkin reunahuomautuksiin. Vänrikki Stålhane tuskin oli erityisen taitamaton kartanonomistaja: suurtilojen velkaantumiset ja kiinnitykset eivät olleet epätavallinen ilmiö, kuten tästäkin esityksestä on voinut panna merkille. Vahingollisinta vänrikin elämäntyössä oli epäilemättä se, että hän hankki liian paljon perillisiä. Ainakin ison jaon aikaan katsottiin Vanhankylän kokeneen suurta edistystä vänrikki Stålhanen aikana. Maanmittari J. P. Westermarck antoi muistiossaan v. 1784 maaherra de Brucelle tiedot Vanhankylän tiluksista ja kiinnitti huomiota siihen, kuinka vireästi ja halukkaasti vänrikki oli raivauttanut uutta viljelysmaata. Maaherra esitti lausunnossaan kamarikollegiolle, että kuninkaalle olisi ehdotettava Stälhanea asianmukaisesti palkittavaksi uutteruudestaan. Armollisessa päätöksessään 23.2. 1785 kuningas Kustaa III määräsi Vanhankylän rusthollille myönnettäväksi 2000 ta maata ja n. 3821 ta:n ylijäämämaasta muodostettavaksi neljä rälssitilaa, jotka vänrikki sai siis verovapaina nautintaansa. (Lähde: Maanmittaushallituksen arkisto Tuusula B 49 2/16.) Samoihin aikoihin tukholmalaisessa Hushållnings Journalissa julkaistussa kirjoituksessa Vanhakylä mainittiin eräänä niistä tiloista, joiden uudisviljelyä kuninkaallinen majesteetti oli erityisen tyytyväisenä seurannut ja palkinnut. Kuninkaan mielestä ei suurta yleisöäkään pitänyt jättää tietämättömäksi vänrikki Stålhanen kiitosta ansaitsevista töistä. Tilan tullessa 1740-luvun alussa vänrikin haltuun oli se rappeutuneessa tilassa. Kylvö oli vain 10 ta huonosti hoidettuja peltoja, niityt olivat metsittyneet eikä tilalla ollut yhtään torppaa. Siellä asui v. 1744 vain 26 henkeä. Stälhanen aikana oli peltoala noussut 131 ta:aan, niityt 548 ta:aan (isojakoasiakirjojen mukaan 648 ta), raivauksia oli tehty enimmäkseen vesiperäisistä maista ja kurjista soista. Täydessä kunnossa olevia torppia oli 20 rakuunantorppia lukuunottamatta, ja väkeä asui 167 henkeä, joista 89 oli henkikirjoitettuja. (Lähde: Hushällnings Journal, toukok. 1785, s. 442-443.) Siinä vaiheessa oli kuitenkin Vanhaankylään kasaantunut velkakiinnityksiä. Ainakin kauppias Sederholm oli v:sta 1776 lähtien antanut neljä eri lainaa Nils Stålhanelle. Tämä myi v. 1786 Vanhankylän ratsutilan pojalleen vänrikki Nils Gotthard Stålhanelle runsaasta 1388 riksistä ja maksoi sen jälkeen yli 1072 riksin velkansa Sederholmille. Samana vuonna tuli Nils Gotthardin hallintaan lisäksi Nytorpin puolen manttaalin rälssitila. Samanniminen torppa sijaitsi vanhastaan Ridasjärven ja Kellokosken rajojen kulmassa lähellä Riitahuhdan rajapaikkaa. Nils Gotthardin talous Vanhassakylässä oli alun alkaen heikolla pohjalla — lainojen varassa. V. 1786 luutnantiksi ylennetyn kartanonomistajan taloudellinen asema näytti paranevan, kun hän v. 1787 solmi avioliiton Eva Kristina Agricolan kanssa. Tämän vanhemmat olivat Tammisaaren kappalainen, maisteri Anders Agricola ja Agneta Margareta, o.s. Munck. Nils Gotthard sai lainaksi vaimonsa perintöosuuksia Vihdin Niemenkylän ratsutilasta, Nordsjön allodiaalirusthollista ja Kilon säterirusthollista, mutta hän ei kyennyt panemaan raha-asioitaan kuntoon. Lopputuloksena oli Vanhankylän sekä Nytorpin puoliskon joutuminen Eva-rouvan ja tämän veljen sotakamreeri Johan Agricolan omistukseen. He myivät tilat v. 1801 ruukinpatruuna L. O. Nystenille. (Lähde: VA, Sipoon tk. 1786, tk. 1794, sk. 1795, tk. 1801 (b). Nystenin maksama kauppahinta: 8888 r 42 k specie.) Jäniksenlinnan rälssitilasta Nils Stålhane lahjoitti v. 1787 2/3, nimeltään Margretedal, tyttärelleen Margaretalle ja tämän miehelle vänrikki Karl Fred- rik Ollonbergille. Ehtona oli, että he eivät saaneet ilman lahjoittajan lupaa myydä tai vaihtaa tilaa. Jos he kuolisivat lapsettomina, Margretedal tulisi sen hoitaa Nils Stålhanen perillisen käsiin, jolla loput 1/3 tilasta olisi. Pantata he saivat korkeintaan 83 riksiä 16 killinkiä (specie). Tätä oikeutta Ollonberg riensi pian käyttämään: nikkari Åbergiltä saadusta 200 riksin lainasta kiinnitettiin em. summa Margretedaliin. Ollonbergin rouva kuoli v. 1794; vänrikki eli v:een 1810 asti. Vänrikki Nils Stålhane jätti omaan hallintaansa Gustafsholmin eli Lammaskallion kokomanttaalin rälssitilan ja kolmanneksen Jäniksenlinnaa. Vänrikin kuoltua v. 1805 omistukset jäivät perikunnalle pitkäksi aikaa selvittämättä. Perinnönjako toimitettiin v. 1811, mutta siitä alkoivat pitkäaikaiset rettelöinnit ja selvittelyt omistussuhteiden monimutkaisuuden vuoksi. (Lähde: Jäniksenlinna - Margretedal (Keski-Uusimaa 131 B, 1968). Pääkartano sekä Nytorp ja puolet Carlbergistä olivat kuitenkin ennen vuotta 1810 kasaantuneet vuorineuvos Johan Solitanderin omistukseen. Nytorpilla ja Carlbergilla oli yhä rälssivapaus. Stålhane-suvun alaspäinmeno on siis korutonta kerrottavaa. Nils Stålhanen lapset ja vävyt kantoivat siinä asiassa vitkastelematta oman kortensa kekoon. Kuvaan kuuluu myös, että vanhan aatelisherran ohella muutamat hänen lukuisista lapsistaan eivät ujostelleet naimakauppojen solmimista pitäjän aatelittomien kanssa. Mm. Anna Gustava meni v. 1808 naimisiin Hyökkälän Saksan vuokraajan Juho Nybergin kanssa ja Brita Sofia pitäjänräätäli Henrik Lönngrenin kanssa. Vanhankylän kartanosta on olemassa vuorineuvos Solitanderin kuvaus v:lta 1810, jolloin hän tarjosi omistuksiaan sotaneuvos C. P. Nybergin ostettavaksi. (Lähde: Svenska Litteratuesällskapet i Finland - Folkkultursarkiv, Gammelbyarkivet). Peltojen ja niittyjen keskellä olevasta päärakennuksesta oli hyvä näköala 1/2 pnk ympäriinsä. Vastikään oli rakennettu päärakennus, jonka sisustaminen ja siirtäminen olivat suunnitteilla. - Rakennukseen kuului sali ja kolme kamaria alakerrassa, kaksi vinttikamaria yläkerrassa. Itäsivulla sijaitsi vanha, mutta vielä käyttökelpoinen siipirakennus, jossa oli sali, kolme kamaria ja keittiö. Sitä vastapäätä länsisivulla oli kaksikerroksinen aitta - viljalaarit yläkerrassa. Miespihan ulkopuolella oli uusi renkitupa, vanha leivintupa, uusi sauna, uusi kaksikerroksinen aitta, pieni palvelusväen aitta, vanha - 18 lehmän - navetta rehulatoineen ja liitereineen, uusi - 30 lehmän - navetta ja talli, jonka yhteydessä oli vaunu- ja halkoliitereitä. Riihirakennuksia oli kolme, kussakin myös luuva ja rehutila. Uuteen riihirakennukseen, johon piti tulla kaksi riihtä ja luuva sekä rehusuoja, kerättiin rakennustarpeita. Rakuunantorppa, joka oli v. 1807 rakennettu uudelleen, sijaitsi kartanon vieressä. Maantieltä kartanoon johtavan tammikujan kerrotaan olevan 1780-luvulla istutetun. Kartanolla oli v:n 1810 vaiheilla omassa käytössään yli 72 ta peltoa ja 173 ta niittyjä, jotka tuottivat 150 - 200 parmasta heiniä vuodessa. Lisäksi saatiin järven rannoilta runsaasti kortetta, kaislaa ja järviruokoa. Pari niityn raivaukseen sopivaa isoa suota oli vielä jäljellä. Ulkomailta oli v. 1805 erotettu 25 torpanpaikkaa, joista 14 oli hyvää vauhtia rakenteilla. Niissä oli 250 ta niittyä valmiina tai raivattavana, 11 torpalle oli mitattu 165 ta niittyä raivattavaksi. Torpat suorittivat 13 viikkopäivätyötä hevosen kanssa, 36 apupäivää vuodessa, 40 naulaa pellavankudontaa ja 12 kappaa puolukoita sekä vastasivat kaikista kruunun- ja hollikyydeistä sekä julkisista rakennustöistä. Kartanolle jäi 500 ta metsää kesälaitumeksi, ennenkuin torppien laitumet alkoivat. Lähde: Risto O. Peltovuori Suur Tuusulan historia Painettu 1975

Isä: Stålhane, Johan s. 1666. Luutnantti Viipurin jalkaväkirykmentti, kartanonomistaja.
Äiti: Gyllenbögel, Maria, Stålhane s. n. 1685.

Lapset:
1) Anna Maria Nilsintytär (katso taulu 874) s. 28.07.1745 Gammelby, Tuusula. k. 06.02.1782 Viapori, Helsinki.
2) Margareta Helena Nilsintytär (katso taulu 875) s. 03.03.1747 Gammelby, Tuusula. k. 31.12.1794.
3) Eva Juliana Nilsintytär (katso taulu 876) s. 27.09.1748 Gammelby, Tuusula. k. 03.02.1810 Vihti.
4) Johan Erik Nilsinpoika (katso taulu 877) s. 30.08.1750 Gammelby, Tuusula. k. 16.03.1817 Haarjärvi, Niku, Sammatti. Kuolinsyy: Keuhkotauti.
5) Lovisa Sophia Nilsintytär (katso taulu 878) s. 05.04.1752 Gammelby, Tuusula. k. 18.12.1805 Tuusula.
6) Edla Christina Nilsintytär (katso taulu 879) s. 29.04.1754 Gammelby, Tuusula. k. 01.11.1789 Liljendal.
7) Hedvig Elisabet Nilsintytär s. 15.05.1756 Gammelby, Tuusula.
8) Nils Gotthard Nilsinpoika (katso taulu 880) s. 18.02.1758 Gammelby, Tuusula. k. 26.05.1820 Helsingin pitäjä. Luutnantti 1786.
9) Carl Gustav s. 18.04.1759 Gammelby, Tuusula. k. 01.05.1759 Tuusula. Perhesuhteet: Kaksonen Catharinan kanssa.
10) Catharina Elisabet s. 18.04.1759 Gammelby, Tuusula. k. 01.05.1759 Tuusula.
11) Henrik Ludvig s. 02.06.1760 Gammelby, Tuusula. k. 01.07.1760 Tuusula.
12) Carl Gustaf s. 16.10.1761 Gammelby, Tuusula. k. 21.11.1761 Tuusula.
13) Adolf s. 28.11.1762 Gammelby, Tuusula. k. 28.11.1762 Tuusula.
14) Carolina Henrica s. 25.03.1764 Gammelby, Tuusula. k. 30.10.1764 Tuusula.
15) Bernhardus Ulricus s. 21.08.1765 Gammelby, Tuusula. k. 02.09.1765 Tuusula.
16) Sven Otto Nilsinpoika (katso taulu 881) s. 25.11.1766 (kastettu 30.11.1766 Gammelby) Tuusula. k. 26.09.1823 Kangasniemi. Ruotsi-Suomen armeijan majuri 1811. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua n:o 27.
17) ?? s. 20.02.1771 Gammelby, Tuusula. k. 20.02.1771 Tuusula. Kuolinsyy: Syntyi kuolleena.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 558 -

13. sukupolvi

Nassokin, Axel Gotthard (taulusta 366. Äiti: Rennerfelt, Margareta Juliana) s. 25.01.1735. k. 28.05.1797 Vihti.

1. puoliso Malm, Anna Maria, Nassokin s. 06.02.1726 Parainen. k. 07.03.1809 Halikko.
Isä: Malm, Jakob
Äiti: Lagus, Maria Christina, Malm

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 559 -

13. sukupolvi

Nassokin, Adam Henrik (taulusta 367. Äiti: Rennerfelt, Beata Christina) s. 10.04.1728 Vihti. k. 20.03.1801 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Nicander, Ebba Beata, Nassokin s. 29.05.1746 Nummi. k. 06.09.1794 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 23.11.1766 Nummi.
Isä: Nicander, Carl Petterinpoika s. 16.09.1697 Helsinki. Vääpeli, luutnantti.
Äiti: Candelin / Condolin / Candolin, Anna Kristina Johanintytär, Nicander

Lapset:
1) Anna Christina s. 25.11.1767 Nummi. k. 11.12.1768 Porvoon maalaiskunta.
2) Maria Elisabet (katso taulu 882) k. 12.05.1796 Porvoon maalaiskunta.
3) Margareta Sofia (katso taulu 883) s. 29.01.1772 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. k. 27.02.1843 Porvoon maalaiskunta.
4) Eva Helena s. 09.05.1774 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. k. 27.09.1778 Porvoon maalaiskunta.
5) Brita Christina s. 03.02.1778 Porvoon maalaiskunta. k. 24.04.1810 Porvoon maalaiskunta.
6) Anna Lovisa (katso taulu 884) s. 22.10.1781 Porvoon maalaiskunta. k. 28.05.1814 Porvoon maalaiskunta.
7) Henrika Eleonora (katso taulu 885) s. 14.10.1785 Porvoon maalaiskunta. k. 09.08.1842 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 560 -

13. sukupolvi

Nassokin, Peter (taulusta 367. Äiti: Rennerfelt, Beata Christina) s. 23.12.1744 Porvoon maalaiskunta. k. 02.03.1819.

1. puoliso Fix, Anna, Nassokin s. 1758.
Isä: Fix, Matts
Äiti: Carin Eriksdotter, Fix

Lapset:
1) Anna Christina s. 07.11.1779 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 561 -

13. sukupolvi

Ekestubbe, Carl Johan (taulusta 370. Isä: Ekestubbe, Carl Fredrik) s. 16.06.1763 Vihti (kastettu 24.6.1763). k. 11.01.1821 Halikko. Laamanni.

Ylioppilas Turussa 1774. Tuomarintutkinto 15.12.1780. Turun hovioikeuden auskultantti 18.12.1780. Turun hovioikeuden varanotaari 1783. Turun ja Porin läänin (vara?)lääninsihteeri 1791. Hovioikeuden kanslisti 1794, ylim. viskaali s.v. Piikkiön ja Halikon yläosan tuomiokunnan tuomari 1795. Laamannin arvonimi 1812. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Rosenlindt, Margareta Elisabet, Ekestubbe s. 26.10.1766. k. 06.01.1814 Halikko. Vihitty: 01.11.1798 Karjaa.
Isä: Rosenlindt, Berndt Johan s. 20.11.1724 Karjaa.
Äiti: Barck, Johanna, Rosenlindt

Lapset:
1) Margareta Sofia s. 12.09.1799 Uskela. k. 26.06.1875 Hämeenlinna.
2) Carolina Vilhelmina s. 18.12.1800 Uskela. k. 01.08.1885 Hämeenlinna.
3) Carl Johan (katso taulu 886) s. 02.07.1802 Uskela. k. 09.04.1849 Pietari, Venäjä.
4) Gustav Fredrik (katso taulu 887) s. 16.09.1803 Uskela. k. 24.10.1858 Yliskylä, Perniö. Kihlakunnantuomari.
5) Albert Vilhelm s. 23.01.1806 Halikko. k. 20.06.1860 Helsinki.
6) Reinhold Ferdinand (katso taulu 888) s. 10.05.1807 Halikko. k. 05.10.1880 Ischevsk, Venäjä. Hämeenlinnan postinhoitaja, aliluutnantti.
7) Axel Florentin (katso taulu 889) s. 08.06.1809 Halikko. k. 26.05.1856 Halikko. Turun hovioikeuden asessori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 562 -

13. sukupolvi

Ekestubbe, Sofia Barbro, Ignatius (taulusta 370. Isä: Ekestubbe, Carl Fredrik) s. 13.07.1765 Vihti. k. 03.02.1808 Halikko.

1. puoliso Ignatius, Bengt Jakob s. 16.01.1761 Tuusula. k. 06.11.1827 Ulvila. Rovasti, teologian tohtori, Ulvilan kirkkoherra. Vihitty: 09.10.1788 Vihti.
Helsingin kouluun 1770. Turun kouluun 1774. Yliopp. (nyl.) Turussa 1775. Vihittiin papiksi 31.5.1780, määrättiin Sahalahden pitäjän apululaiseksi. Henkirakuunarykmentin ylimääräisen eskadroonan saarnaaja 1783. Turun ruotsalaisen seurakunnan kappalainen 1784. Pastoraalitutkinto 1793. Vihdin kirkkoherra 27.11.1794. Halikon kirkkoherra 11.9.1799. Ulvilan kirkkoherra 1824. Rovasti 1810. Teologian tohtori 1817. Perniön rovastikunnan lääninrovasti 1820 ja Porin alisen rovastikunnan 1825. Käsikirjakomitean jäsen 1817 ja suomalaisen virsikirjakomitean 1820.

Isä: Ignatius, Benedikt s. 11.11.1718 Viitasaari. Tuusulan vt. kirkkoherra (isänsä sijainen) 1755.
Äiti: Malm, Kristina, Ignatius s. 24.11.1734 Parainen.

Lapset:
1) Bengt Jakob s. 14.09.1789 Turku. k. 12.10.1816 Turku. Åbo Akademin kirjaston amanuenssi. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Karl Anders (katso taulu 890) s. 28.11.1790 Turku. k. 16.12.1828 Halikko. Halikon kirkkoherra.
3) Kristian Fredrik s. 06.05.1792 Turku. k. 17.01.1857 Perniö. Varatuomari 1819, oikeusraatimies Helsinki. Lisätietoja: Muutti sisarensa Sofia Kristinan luo Perniön pappilaan. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Sven Israel (katso taulu 891) s. 20.04.1794 Turku. k. 01.05.1833 Vihti. Vihdin kappalainen.
5) Sofia Kristina (katso taulu 892) s. 17.06.1796 Turku. k. 22.05.1862 Perniö.
6) Ingrid Lovisa s. 03.11.1797 Vihti. k. 16.02.1798 Vihti.
7) Maria Charlotta s. 04.04.1799 Vihti. k. 07.04.1825 Ulvila. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Johanna Augusta s. 13.05.1800 Vihti. k. 25.04.1884 Turku.
9) Gustaf Henrik s. 02.09.1801 Halikko. k. 05.06.1844 Pori. Porin pormestari. Perhesuhteet: Naimaton.
10) Edvard Wilhelm (katso taulu 893) s. 02.12.1802 Halikko. k. 22.05.1838 Kisko. Varatuomari 1832, Halikon nimismies.
11) Johan Ferdinand (katso taulu 894) s. 11.12.1803 Halikko. k. 17.06.1876 Kannus. Kappalainen Kannus.
12) Magnus Herman s. 28.01.1805 Halikko. k. 26.10.1848 Luvia. Maanmittausauskultantti 23.10.1832, Luvian Luodonkylän vuokraisäntä.
Ylioppilas Turussa 22.6.1822
13) Benedicta Fredrika Lovisa s. 12.03.1806 Halikko. k. 27.08.1823 Halikko.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 563 -

13. sukupolvi

Ekestubbe, Karolina Fredrika, Uggla (taulusta 370. Isä: Ekestubbe, Carl Fredrik) s. 15.01.1774 Vihti. k. 12.09.1843 Porvoo.

1. puoliso Uggla, Berndt Gustaf s. 11.04.1764 Lammi. k. 09.10.1810 Sysmä. Vihitty: 24.06.1794 Porvoo.
Isä: Uggla, Zakarias Berndt
Äiti: Aminoff, Hedvig Charlotta, Uggla s. 1738.

Lapset:
1) Gustav Fredrik (katso taulu 895) s. 30.08.1795 Askola. k. 11.02.1879 Sysmä.
2) Anna Charlotta s. 08.09.1796 Porvoon maalaiskunta. k. 08.04.1836 Järfälla, Stockholm, Ruotsi.
3) Anna Charlotta Fredrika (katso taulu 896) s. 02.10.1798 Porvoo. k. 21.09.1826 Sysmä.
4) Eva Amalia (katso taulu 897) s. 25.11.1805 Sysmä. k. 14.11.1846 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 564 -

13. sukupolvi

Ekestubbe, Hedvig Charlotta, Blåfield (taulusta 370. Isä: Ekestubbe, Carl Fredrik) s. 28.05.1779 Vihti. k. 13.12.1819 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Blåfield, Anders Konrad s. 10.10.1777. k. 04.03.1829 Porvoo. Vihitty: 30.08.1810 Sysmä.
Isä: Blåfield, Adam Erik s. 06.09.1740 Sääksmäki.
Äiti: Witting, Helena Juliana, Blåfield s. 18.10.1745 Elimäki.

Lapset:
1) Antoinette Helena Christina s. 27.02.1812 Loimijoki. k. 04.03.1882 Korpilahti.
2) Adolf Fredrik s. 06.07.1813 Pertteli. k. 10.01.1848 Helsinki.
3) Anders s. 02.03.1815 Pertteli. k. 02.03.1815 Pertteli.
4) Sofia Charlotta Fredrika (katso taulu 898) s. 10.10.1816 Askola. k. 07.05.1892 Korpilahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 565 -

13. sukupolvi

Bröijer, Hedvig Katarina, Forstadius (taulusta 372. Äiti: Rehn, Elsa Elisabet) s. 1737. k. 19.02.1790 Iitti.

1. puoliso Forstadius, Henrik Magnus s. 1724. k. 04.01.1796 Iitti. Vihitty: 10.00.1756 Iitti.
Isä: Forstadius, Peter Johan s. 1679.
Äiti: Schwartz, Hedvig, Forstadius s. Ruotsi.

Lapset:
1) Petter Gustaf s. 29.12.1756 Iitti.
2) Hedvig s. 07.11.1759 Iitti.
3) Jonas s. 02.08.1761 Iitti. k. 04.10.1762 Iitti.
4) Carl Magnus (katso taulu 899) s. 16.10.1763 Iitti. k. 28.06.1839 Iitti. Iitin Jaalassa asunut vääpeli.
5) Fredrik Henrikinpoika (katso taulu 900) s. 1767. k. 27.04.1808 Iitti.
6) Henrik Johan (katso taulu 901) s. 14.04.1769 Iitti.
7) Maria Catarina (katso taulu 902) s. 04.03.1774 Asikkala. k. 04.01.1808 Iitti.
8) Hedda Lovisa s. 03.04.1776 Asikkala.
9) Eva Lena s. 20.02.1777 Asikkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 566 -

13. sukupolvi

Ekestubbe, Johanna Christina, Jacobsson von (taulusta 373. Isä: Ekestubbe, Johan Leonard) s. 16.01.1766. k. 14.06.1843 Tukholma.

1. puoliso Jacobsson von, Paul s. 18.01.1756 Göteborg, Ruotsi. k. 24.05.1821 Vagnhärad, Södermands län, Ruotsi. Vihitty: 15.10.1784 Norrköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 567 -

13. sukupolvi

Ekestubbe, Christina, Leijonhufvud (taulusta 375. Isä: Ekestubbe, Sven) s. 09.10.1749 Västra Färnabo, Västmanland, Ruotsi. k. 10.06.1804 Tukholma.

1. puoliso Leijonhufvud, Carl August s. 24.09.1760 Sipoo. k. 03.02.1841 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 568 -

13. sukupolvi

Ekestubbe, Isak (taulusta 376. Isä: Ekestubbe, Ulrik) s. 03.09.1761 Ås, Jämtland, Ruotsi. k. 07.02.1796 Port â Port, Portugal.

1. puoliso Lundell, Anna Margareta, Ekestubbe s. 1753. k. 21.06.1801 Tukholma. Vihitty: 18.09.1784 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 569 -

13. sukupolvi

Ekestubbe, Sofia Lovisa, Arckenholtz (taulusta 376. Isä: Ekestubbe, Ulrik) s. 12.12.1763 Ruotsi. k. 25.12.1811 Kärkölä. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Arckenholtz, Abraham Erik Erikinpoika s. 02.06.1759. k. 04.07.1818 Kärkölä. Varatuomari 1781, Hollolan tuomiokunnan tuomari 1795. Vihitty: 14.04.1789 Lohja.
Ylioppilas Turussa 1776.

Isä: Arckenholtz, Erik s. 18.12.1726 Lohja. Varatuomari, hovisihteeri.
Äiti: Roering, Hedvig Abrahamintytär, Arckenholtz s. 16.10.1736 Turku.

Lapset:
1) Hedvig Christina Abraham-Erikintytär (katso taulu 903) s. 20.03.1790 Kärkölä. k. 18.12.1861 Asikkala.
2) Lovisa Ulrika Abraham-Erikintytär (katso taulu 904) s. 07.02.1792 Kärkölä. k. 07.05.1853 Hämeenlinna.
3) Erika Johanna Abraham-Erikintytär s. 18.06.1794 Kärkölä. k. 08.11.1873 Hattula. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Erik Ulrik Abraham-Erikinpoika s. 28.09.1796 Kärkölä. k. 16.12.1839 Janakkala (kirjoilla Kärkölässä). Lipunkantaja. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Johan s. 15.09.1798 Kärkölä. k. 18.03.1801 Kärkölä.
6) Gustaf Ludvig Abraham-Erikinpoika s. 10.01.1801 Kärkölä. k. 26.12.1867 Hattula. Sääksmäen tuomiokunnan tuomari 1846, hovioikeuden asessori 1856. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1818, varatuomari 1827, kihlakunnantuomari 1837.
7) Maria Sofia Abraham-Erikintytär (katso taulu 905) s. 27.02.1803 Kärkölä. k. 31.07.1849 Kärkölä.
8) Johan Fredrik s. 11.02.1807 Kärkölä. k. 19.02.1807 Kärkölä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 570 -

13. sukupolvi

Rohr von, Sofia Charlotta, Witting (taulusta 379. Äiti: Schulman, Anna Ursula) s. 1737. k. 12.06.1790 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Witting, Fredrik Johan s. 1727. k. 28.08.1775 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 1762.
Isä: Witting, Abraham s. 24.09.1697 Viipuri.
Äiti: Sabelhjerta, Helena Kristina, Witting s. n. 1692.

Lapset:
1) Fredrika Charlotta s. 25.10.1762. k. haudattu 28.01.1763.
2) Fredrik Johan s. 20.10.1763 Porvoon maalaiskunta. k. 10.11.1763.
3) Adolf Fredrik s. 19.01.1765 Porvoon maalaiskunta. k. ennen 1775.
4) Ulrika s. 09.03.1768 Porvoon maalaiskunta. k. 26.06.1768.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 571 -

13. sukupolvi

Rohr von, Fredrik Gustav (taulusta 379. Äiti: Schulman, Anna Ursula) s. 12.09.1740 Porvoo. k. 05.05.1790 Anjala.

1. puoliso Ekman, Hedvig Elisabet, Rohr von s. 1747. k. 26.08.1772 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 01.09.1768 Porvoon maalaiskunta.

2. puoliso Möllersvärd, Ebba Maria, Rohr von s. 17.07.1748 Mäntsälä. k. 01.02.1829 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 07.08.1774 Mäntsälä.
Isä: Möller / Möllersvärd, Carl Johan s. 21.09.1704 Mäntsälä.
Äiti: Sahlo, Maria Helena, Möller / Möllersvärd s. 1724 Askola.

Lapset:
1) Erik Babo (katso taulu 906) s. 17.05.1783 Hommanäs, Porvoon maalaiskunta. k. 08.02.1854 Porvoo. Majuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 572 -

13. sukupolvi

Hästesko-Fortuna, Magdalena, Fredensköld (taulusta 380. Isä: Hästesko-Fortuna, Lars Henrik) s. 28.06.1751 Turku. k. 17.01.1779 Turku.

1. puoliso Fredensköld, Nils s. 14.07.1731 Masku. k. 03.03.1792 Masku. Vihitty: 23.04.1778 Tukholma.
Isä: Hasselbom, Nils s. 26.10.1690 Kleva, Skaraborgs län, (Västra Götalands län), Ruotsi.
Äiti: Meurman, Sara, Hasselbom s. 27.03.1706.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 573 -

13. sukupolvi

Hästesko-Fortuna, Kristina Elisabet (taulusta 380. Isä: Hästesko-Fortuna, Lars Henrik) s. 03.09.1772. k. 29.01.1843 Sääksmäki.

1. puoliso Amnorin, Berndt Otto s. 20.06.1760 Paimio ?. k. 11.11.1820 Sääksmäki. Vihitty: 22.11.1801 Tammisaari.
Isä: Amnorin, Otto Johan s. 10.04.1721. Lemlandin kirkkoherra.
Äiti: Palén, Helena, Amnorin s. 1731.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 574 -

13. sukupolvi

Knorring, Johan Gustaf (taulusta 381. Isä: Knorring, Johan Gustav) s. 10.11.1753. k. 07.12.1825 Valkeala.

1. puoliso Silvius, Sofia Albertina, Knorring s. 06.03.1769 Tuusula. k. 24.02.1801 Tammela. Vihitty: 21.02.1791.
Isä: Silvius, Carl Gustaf s. 10.06.1715.
Äiti: Gregorii, Margareta Kristina, Silvius

Lapset:
1) Stefan Fredrik (katso taulu 907) s. 22.01.1792 Tammela. k. 16.09.1834 Tukholma.
2) Margareta Sofia (katso taulu 908) s. 17.11.1793 Tammela. k. 12.04.1860 Valkeala.
3) Gustava Katarina (katso taulu 909) s. 29.06.1796 Tammela. k. 19.01.1875 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 575 -

13. sukupolvi

Knorring, Anders Wilhelm (taulusta 381. Isä: Knorring, Johan Gustav) s. 07.09.1762 Helsingin pitäjä ?. k. 19.07.1788 Vehkalahti.

1. puoliso Lindcrantz, Jeanna Carolina, Knorring s. 10.05.1762 Tammisaari. k. 06.08.1786 Mäntsälä. Vihitty: 1786 Helsingin pitäjä ?.
Isä: Lindcrantz, Fredrik s. 13.05.1728 Pohja.
Äiti: Aminoff, Eva Sofia, Lindcrantz s. 1726.

Lapset:
1) Sofia Johanna (katso taulu 910) s. 01.08.1786 Mäntsälä. k. 08.11.1818 Karuna.

2. puoliso Armfelt, Anna Beata, Knorring s. 14.06.1767 Nurmijärvi. k. 25.05.1826 Nurmijärvi. Vihitty: 17.02.1788 Helsinki.
Isä: Armfelt, Carl s. 01.08.1717.
Äiti: Barck, Sofia, Armfelt s. 01.01.1726 Helsinki.
Lapset:
1) Maria Margareta Antoinette s. 04.12.1788 Helsingin pitäjä. k. 22.08.1884 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 576 -

13. sukupolvi

Knorring, Fredrik Johan (taulusta 382. Isä: Knorring, Carl Otto) s. 05.08.1743 Helsingin pitäjä. k. 20.04.1807 Espoo. Stackelberg´in rykmentin kapteeni (Ruotsi-Suomi armeijan kapteeni 1781).

1. puoliso Bock, Anna Gustava, Knorring s. 13.06.1758 Helsinki. k. 17.06.1836 Helsingin pitäjä.
Isä: Bock, Gustaf Johan
Äiti: Kostfelt, Ulrika, Bock

2. puoliso Levan, Catharina Magdalena Erik-Johanintytär, Knorring s. 15.10.1768 Pori. k. 02.08.1832. Vihitty: 06.08.1789 Vanaja.
Isä: Levanus, Erik Johan, Levan s. 31.07.1730 Sauvo. Vanajan kirkkoherra 1779.
Äiti: Enholm, Eva Beata, Levanus s. 23.09.1731 Pori.

Lapset:
1) Johan Gustaf Fredrik Fredrik-Johaninpoika (katso taulu 911) s. 02.02.1793 Espoo. k. 24.05.1873 Juva. Suomen jääkärirykmentin Vaasan pataljoonan vääpeli 1819. Lisätietoja: Otettiin Suomen ritarihuoneeseen aatelissuvun jäsenenä 1818. Ammatinlisäyksiä: Vaasan tullikamarin konttorikirjuri 1827.
2) Erik Otto Fredrik- Johaninpoika (katso taulu 912) s. 23.04.1795 Espoo. k. 08.08.1853 Juva. Suomen armeijan aliluutnantti 1831.
3) Carl Wilhelm Fredrik-Johaninpoika s. 12.12.1797 Espoo. k. 23.02.1860 Juva. Lipunkantaja. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Eva Magdalena Charlotta s. 12.11.1800 Espoo. k. 10.03.1801 Espoo.
5) Fredrika Sofia Fredrik-Johanintytär (katso taulu 913) s. 01.12.1802 Espoo. k. 08.04.1888 Helsinki. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 66.
6) Eva Charlotta s. 14.03.1806 Espoo. k. 26.06.1809 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 577 -

13. sukupolvi

Knorring, Bengt Otto (taulusta 382. Isä: Knorring, Carl Otto) s. 02.01.1745 Helsingin pitäjä ?. k. 03.02.1814 Loviisa. Luutnantti.

1. puoliso Bose, Märtha, Knorring s. 1770. k. 05.08.1829 Loviisa. Vihitty: 09.03.1802 Loviisa.

Lapset:
1) Carl Fredrik s. 02.08.1792 Loviisa. k. 20.04.1834 Loviisa.
2) Bernt Otto s. 18.09.1797 Loviisa. k. 1798.
3) Eva Christina s. 24.05.1799 Loviisa. k. 26.06.1874 Halikko.
4) Johan Gustav (katso taulu 914) s. 17.10.1801 Loviisa. k. 25.09.1846 Pietari, Venäjä. Heraldikko.
5) Bengt Otto (katso taulu 915) s. 18.07.1804 Loviisa. k. 13.10.1870 Helsinki. Tilanomistaja Ruotsinpyhtäällä 1848. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 578 -

13. sukupolvi

Knorring, Benedikta Christina, Scharp (taulusta 382. Isä: Knorring, Carl Otto) s. 1754. k. 1805 jälkeen.

1. puoliso Scharp, Christoffer s. 1748. k. 24.10.1800.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 579 -

13. sukupolvi

Knorring, Eva Helena, Kalmberg (taulusta 382. Isä: Knorring, Carl Otto) s. 15.05.1756. k. 23.10.1839 Vaasa.

1. puoliso Kalmberg, Hans Fredrik s. 21.11.1737 Kråkhult, Jönköping, Ruotsi. k. 16.06.1814 Ruotsinpyhtää. Vihitty: 1777.

Lapset:
1) Eva Christina (katso taulu 917) s. 25.01.1782 Viapori, Helsinki. k. 18.02.1847 Hamina.
2) Benedikta Gustava (katso taulu 918) s. 23.02.1793. k. 15.01.1856 Uusikaarlepyy.

Lapset:
1) Per August (katso taulu 916) s. 03.08.1781 Helsingin pitäjä. k. 07.10.1847 Espoo. Uudenmaan jalkaväkirykmentin vara-auditööri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 580 -

13. sukupolvi

Lindeström, Eva Hedvig, Westermarck (taulusta 384. Äiti: Knorring, Eva Helena) s. 1748 Vihti. k. 01.01.1840.

1. puoliso Westermarck, Johan Petter s. 27.12.1745. k. 02.06.1787 Helsingin pitäjä. Maanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä. Vihitty: 10.12.1772.
Isä: Westermarck, Nils s. 07.10.1714 Lövånger, Ruotsi. Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä.
Äiti: Boström, Elisabet Maria, Westermarck s. 1719.

Lapset:
1) Hedvig Ulrika (katso taulu 919) s. 08.09.1786 Helsingin pitäjä. k. 11.10.1859 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 581 -

13. sukupolvi

Amnorin, Hedvig Kristina, Hagelin (taulusta 385. Äiti: Knorring, Charlotta Kristina) s. 28.09.1765 Espoo. k. 13.01.1811 Elimäki.

1. puoliso Hagelin, Elias s. 12.09.1764. k. 04.02.1820 Porvoo. Vihitty: 28.10.1792 Espoo.

Lapset:
1) Charlotta (katso taulu 920) s. 03.09.1798 Porvoo. k. 12.08.1848 Kuopio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 582 -

13. sukupolvi

Teetgren, Carl Fredrik (taulusta 386. Isä: Teetgren, Berndt Jakob) s. 13.07.1740 Helsingin pitäjä. k. 04.07.1798 Tyrväntö. Tilanomistaja Tyrvännön Parolassa, tykistön aliluutnantti.

1. puoliso Stjerncrantz, Eva Juliana, Teetgren s. 13.07.1754 Uusikaarlepyy. k. 02.07.1839 Helsinki. Vihitty: 02.10.1774 Tyrväntö.
Isä: Stjerncrantz, Erik Johan s. 1702.
Äiti: Wessler, Sara, Stjerncrantz s. 06.03.1726 Uusikaarlepyy.

Lapset:
1) Bernt Johan s. 13.10.1774 Tyrväntö. k. 07.05.1776 Pälkäne.
2) Sara Juliana (katso taulu 921) s. 14.12.1776 Pälkäne.
3) Carl Gustav (katso taulu 922) s. 11.10.1787 Pälkäne. k. 23.04.1865 Helsinki. Tuomari, oikeusosaston isojakoasiain esittelijäsihteeri 1832.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 583 -

13. sukupolvi

Teetgren, Maria Sofia, Jubbus (taulusta 386. Isä: Teetgren, Berndt Jakob) s. 09.04.1742 Pälkäne. k. 1796 Vesilahti.

1. puoliso Jubbus, Johan s. 25.03.1698. k. 08.05.1786 Lempäälä. Vihitty: ??.

2. puoliso 04.12.1788 , Carl s. 27.03.1725 Akaa. k. 09.05.1808 Vesilahti. Vihitty: 04.12.1788 Lempäälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 584 -

13. sukupolvi

Teetgren, Johan Ulrik (taulusta 386. Isä: Teetgren, Berndt Jakob) s. 11.06.1743.

1. puoliso Carsten, Eva Beata, Teetgren s. 05.07.1754. k. 03.09.1834. Vihitty: 28.07.1785.
Isä: Carsten, Peter Georg s. 1708 Pälkäne.
Äiti: Svinhuvud af Qvalstad, Ulrika, Carsten s. 1723.

Lapset:
1) Bernt Johan s. 01.04.1786 Lempäälä. k. 1786 haudattu 19.10.1786 Lempäälä.
2) Ulrika Lovisa (katso taulu 923) s. 19.11.1787 Lempäälä. k. 26.06.1848 Rääkkylä.
3) Johan Gustaf (katso taulu 924) s. 02.12.1793 Lempäälä. k. 14.05.1836 Ristiina. 2. suomalaisen jalkaväkirykmentin Heinolan pataljoonan vänrikki. Perhesuhteet: Suomalaista atelissukua. Ammatinlisäyksiä: Siltavouti Ristiinassa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 585 -

13. sukupolvi

Teetgren, Gustav Adolf (taulusta 386. Isä: Teetgren, Berndt Jakob) s. 20.02.1748 Pälkäne. k. 21.06.1821 Tyrväntö.

1. puoliso Stjerncrantz, Sofia, Teetgren k. 09.01.1834 Tyrväntö. Vihitty: 12.00.1773 Tyrväntö.
Isä: Stjerncrantz, Erik Johan s. 1702.
Äiti: Wessler, Sara, Stjerncrantz s. 06.03.1726 Uusikaarlepyy.

Lapset:
1) Lorenz Jakob s. 17.01.1774 Tyrväntö. k. 15.06.1790 Tyrväntö.
2) Gustav Emanuel s. 11.04.1776 Tyrväntö. k. 21.01.1785.
3) Sara Sofia s. 17.06.1778 Tyrväntö. k. 28.01.1785 Tyrväntö.
4) Eva Gustava (katso taulu 925) s. 28.04.1780 Tyrväntö. k. 1859.
5) Sofia Maria (katso taulu 926) s. 1791 Tyrväntö. k. 18.01.1854 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 586 -

13. sukupolvi

Starck von, Gustav (taulusta 389. Äiti: Birckholz von, Christina Dorotea) s. 02.02.1700 Mouhijärvi. k. 23.01.1760. Luutnantti.

1. puoliso Wettervik, Helena, Starck s. 23.03.1701 Parainen. k. 09.03.1745 Nousiainen. Vihitty: 14.07.1734 Parainen.
Isä: Wettervik, Johan s. 28.01.1665 Ruotsi. Maanmittari.
Äiti: Giers, Christina Laurintytär, Wettervik s. 14.06.1678 Pori.

Lapset:
1) Carl Magnus (katso taulu 927) s. 02.05.1735 Nousiainen. k. 09.05.1772 Naantali.
2) Anna Christina s. 23.11.1736 Nousiainen. k. 04.00.1740 Nousiainen.
3) Gustav Fredrik s. 01.10.1739 Nousiainen. k. 03.12.1739.
4) Gustav Mårten s. 20.12.1741 Nousiainen. k. 21.03.1743 Nousiainen.
5) Helena Hedvig s. 13.02.1745 Nousiainen. k. 01.04.1745.

2. puoliso Svinhufvud af Qvalstad, Elisabet s. 11.00.1701. k. 28.04.1773 Taivassalo. Vihitty: ??.
Isä: Svinhufvud af Qvalstad, Isaac
Äiti: Tigerstjerna, Catharina, Svinhufvud af Qvalstad s. 1660 Tukholma.

3. puoliso Wirzenius, Margareta, Starck s. 03.06.1714 Kiikka. k. 19.12.1751 Nousiainen. Vihitty: 16.01.1746 Nousiainen.
Isä: Wirzenius, Anders
Äiti: Lignipaeus, Helena, Wirzenius
Lapset:
1) Bernt Daniel s. 10.12.1746 Nousiainen. k. 12.09.1788 Marttila.
2) Helena Sofia (katso taulu 928) s. 16.01.1748 Nousiainen. k. 13.11.1828 Tukholma.
3) Gustav s. 05.09.1749 Nousiainen. k. 13.10.1749.
4) Gustav s. 02.10.1750 Nousiainen. k. 24.02.1751.
5) Gustav s. 19.12.1751 Nousiainen. k. 24.09.1752.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 587 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Kristina Katarina, Procopé (taulusta 390. Isä: Pfaler von, Nils) s. 01.04.1727 Pirkkala. k. 19.05.1798 Kokemäki.

1. puoliso Procopé, Erik Johan s. 1717. k. 31.10.1795 Kokemäki. Vihitty: 19.03.1749 Köyliö.
Isä: Procopaeus, Carl
Äiti: Tacku, Margareta, Procopaeus

Lapset:
1) Erik Johan (katso taulu 929) s. 13.12.1749. k. 05.12.1820 Orivesi.
2) Berndt Niklas (katso taulu 930) s. 09.10.1759 Kokemäki. k. 22.03.1847 Raisio.
3) Carl Otto (katso taulu 931) s. 1762.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 588 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Elsa Margareta, Sahlberg (taulusta 390. Isä: Pfaler von, Nils) s. 24.08.1728 Pirkkala. k. 08.12.1795 Eura.

1. puoliso Sahlberg, Abraham s. 21.12.1694 Mynämäki. k. 25.12.1760 Eura. Vihitty: 13.09.1748 Kokemäki.

Lapset:
1) Isak Reinhold (katso taulu 932) s. 22.04.1752 Eura. k. 01.09.1813 Yläne.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 589 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Märta Lovisa, Lebell (taulusta 390. Isä: Pfaler von, Nils) s. 18.07.1739. k. 04.11.1801.

1. puoliso Lebell, Anders Kasper s. 16.03.1741. k. 17.05.1787 Turku. Vihitty: 25.02.1768 Siuntio.
Isä: Le Bell, Mikael s. 29.09.1714 Kristiinankaupunki. Ulvilan ja Porin kirkkoherra 1746. Lääninrovasti 1748.
Äiti: Monsén, Maria, Le Bell

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 590 -

13. sukupolvi

Maexmonthan, Mikael (taulusta 391. Äiti: Pfaler von, Anna Kristina) s. 21.08.1721. k. 27.03.1774. Lempäälän kappalanen.

1. puoliso Gadd, Anna Charlotta, Maexmonthan s. 25.03.1737. k. 06.03.1774 Lempäälä.
Isä: Gadd, Johan Gustaf s. 1707.
Äiti: Chytraeus, Anna Maria, Gadd s. 20.11.1711 Lempäälä.

Lapset:
1) Alexander (katso taulu 933) s. 30.06.1757 Lempäälä. k. 09.02.1834 Sääksmäki.
2) Adolf (katso taulu 934) s. 08.09.1758. k. 24.01.1838.
3) Jakob (katso taulu 935) s. 15.03.1760. k. 08.04.1829.
4) Anna Maria (katso taulu 936) s. 18.03.1762. k. 19.03.1836.
5) Ester Fredrika (katso taulu 937) s. 15.01.1764. k. 01.10.1832.
6) Brita Charlotta s. 24.08.1765. k. 06.12.1767.
7) Sofia Juliana s. 19.12.1766. k. 26.06.1767.
8) Beata Charlotta (katso taulu 938) s. 20.04.1768. k. 02.07.1856.
9) Sofia Magdalena (katso taulu 939) s. 05.05.1771. k. 28.04.1848.
10) Mikael (katso taulu 940) s. 25.12.1773 Lempäälä. k. 27.12.1833 Turku. Kauppias Turussa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 591 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Fredrik (taulusta 392. Isä: Pfaler von, Carl) s. 19.01.1727. k. 17.03.1818 Sortavala.

1. puoliso Segerstedt, Sara Kristina, Pfaler von s. 06.05.1730. k. 05.12.1784 Lempäälä. Vihitty: 31.05.1750 Pirkkala.

Lapset:
1) Kristina Eleanora s. 15.03.1751 Kangasala. k. 09.02.1755 Kangasala.
2) Carl Fredrik (katso taulu 941) s. 13.03.1754 Kangasala. k. 17.11.1790 Kangasala. Kornetti.
3) Jakob Wilhelm (katso taulu 942) s. 07.11.1756 Pirkkala. k. 18.03.1804 Kiikka.
4) Wentzel Ulrik (katso taulu 943) s. 02.06.1759 Kangasala. k. 15.06.1852 Tammisaari.
5) Gustaf Reinhold s. 15.11.1763 Pirkkala. k. 16.07.1795 Lempäälä.
6) Fredrika Eleonora (katso taulu 944) s. 03.06.1766 Pirkkala. k. 25.08.1847 Loppi.
7) Jonas Kristlieb s. 21.05.1770 Pirkkala. k. 15.10.1786 Lempäälä.
8) Frans Otto s. 10.06.1774 Lempäälä. k. 06.11.1785 Lempäälä.

2. puoliso Blåfield, Eva Catarina, Barfoth s. 15.04.1733 Lempäälä, Sotavalta. k. 20.03.1797 Lempäälä haudattu 04.04.1797 Lempäälä ?. Vihitty: 17.10.1785 Tammisaari. Kuolinsyy: Keuhkotauti.
Isä: Blåfield, Henrik Luutnantti.
Äiti: Birckholz von, Eva Catharina, Blåfield s. 26.10.1714.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 592 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Beata Christina, Spåre (taulusta 392. Isä: Pfaler von, Carl) s. 12.02.1730. k. 02.05.1813 Pirkkala.

1. puoliso Spåre, Henrik Johan s. 22.02.1694 Orivesi. k. 15.01.1765 Pirkkala. Vihitty: 24.02.1756 Vesilahti.
Isä: Spåre, Henrik s. 31.05.1664 Merimasku.
Äiti: Roth, Christina, Spåre s. 02.01.1664.

Lapset:
1) Henrik Robert (katso taulu 945) s. 05.12.1757 Pirkkala. k. 28.11.1829 Tuusula. Sotaneuvos.
2) Sidonia Christina (katso taulu 946) s. 10.06.1760 Pirkkala. k. 08.10.1846 Raisio.
3) Carl Gustaf (katso taulu 947) s. 10.06.1760 Pirkkala. k. 17.01.1841 Pirkkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 593 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Anna Maria, Gååsman (taulusta 393. Isä: Pfaler von, Berndt) s. 1720 Padasjoki. k. 23.09.1800 Padasjoki.

1. puoliso Gååsman, Johan Christian Ylioppilas. Vihitty: 23.09.1745 Padasjoki.

Lapset:
1) Arvid (katso taulu 948) s. 04.08.1747 Sysmä. k. 15.01.1808 Sysmä. Kersantti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 594 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Gustaf Berndt (taulusta 393. Isä: Pfaler von, Berndt) s. 13.03.1731 Padasjoki. k. 05.04.1796 Padasjoki. Padasjoen Vesijaon ratsutilan omistaja.

Myi nuoremmalle veljelleen omistamansa 2/5 Partolan rusthollin puoliskoa 04.02.1775. Kuollut 15.4.1796 ?

1. puoliso Blåfjeld, Charlotta Katarina, Pfaler s. 14.04.1738 Tuusula. k. 29.04.1802 Padasjoki. Vihitty: 13.10.1771 Hauho ?. Perhesuhteet: Aatelinen suku n:o 22. Kuolinsyy: Vesipöhö.
Isä: Blåfield, Gustaf Johan, Blåfiell s. 1696. Korpraali, lääninviskaali (maaviskaali).
Äiti: Ingman, Catharina , Blåfield s. 1700.

Lapset:
1) Gabriel Gustaf s. 09.08.1772 Vesijako, Padasjoki. k. 21.09.1772 Vesijako.
2) Carl Johan s. 24.11.1773 Vesijako, Padasjoki. k. 15.03.1774 Vesijako. Kuolinsyy: Keuhkokuume.
3) Adolf Fredrik (katso taulu 949) s. 1775 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 14.07.1857 Hokka, Vesijako, Padasjoki. Korpraali Adlercreutz´in rykmentissä 1806. Ammatinlisäyksiä: Vesijoen Hokan säteriratsutilan omistaja.
4) Henrik Johan s. 10.07.1776 Vesijako, Padasjoki. k. 19.04.1782 Vesijako. Kuolinsyy: Isorokko.
5) Sara Beata (katso taulu 950) s. 02.10.1781 Vesijako, Padasjoki. k. 21.01.1865.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 595 -

13. sukupolvi

Pfaler von, Märta Beata, Roos (taulusta 393. Isä: Pfaler von, Berndt) s. 1735. k. 18.01.1790 Turku.

1. puoliso Roos, Gabriel Vihitty: 20.03.1783 Jämsä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 596 -

13. sukupolvi

Uggla, Gustaf Lorenz (taulusta 394. Äiti: Giös, Anna Christina) s. 12.04.1697 Ruotsi. k. 11.03.1774 Kangasala. Kapteeni.

1. puoliso Sinclair, Hedvig Carolina, Uggla s. 30.10.1704. k. 05.05.1758.
Isä: Sinclair, Carl Anders Kenraalimajuri ?.
Äiti: Schwartzenhoff, Barbara Christina, Sinclair

Lapset:
1) Anna Christina (katso taulu 951) s. 15.01.1730 Kangasala. k. 24.03.1780 Kangasala.
2) Charlotta Sofia (katso taulu 952) s. 29.06.1732 Kangasala. k. 01.10.1787 Porvoon maalaiskunta.
3) Fredrika Gustava (katso taulu 953) s. 19.01.1734 Kangasala. k. 16.01.1814 Pälkäne.
4) Carl Gustav s. 09.07.1735 Kangasala. k. 26.05.1738 Kangasala.
5) Claes Johan Gustafsson (katso taulu 954) s. 11.11.1736 Sverige, Växiö. Vänrikki.
6) Barbara Margareta s. 11.11.1736 Kangasala. k. 01.06.1738 Kangasala.
7) Maria Justina (katso taulu 955) s. 05.04.1739. k. 23.01.1799.
8) Carolina Magdalena s. 17.12.1741 Kangasala. k. 03.01.1742 Kangasala.
9) Frans Lorenz s. 06.09.1743 Kangasala. k. 10.10.1743 Kangasala.
10) Fredrik Gustav s. 04.05.1745 Kangasala. k. 31.10.1793 Renko.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 597 -

13. sukupolvi

Uggla, Karl Magnus (taulusta 394. Äiti: Giös, Anna Christina) s. 07.00.1698. k. 1740 haudattu 31.07.1740 Pohja.

1. puoliso Pfaler von, Kristina s. 1696. k. 1759 Pohja. Vihitty: 1715 Pirkkala.
Isä: Pfaler von, Carl
Äiti: Skalm, Maria Kristina, Pfaler von

Lapset:
1) Carl Gustav (katso taulu 956) s. 17.03.1719. k. 06.05.1771 Pohja.
2) Clas Johan s. 17.03.1719. k. 05.09.1751 Pohja ?.
3) Anna Helena s. 06.01.1724 Kangasala.
4) Magnus Johan s. 25.03.1725 Kangasala. k. 10.06.1785 Pohja.
5) Maria Christina s. 30.04.1727 Pirkkala. k. 04.01.1758.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 598 -

13. sukupolvi

Hästesko-Fortuna, Barbro Christina, Norman (taulusta 395. Äiti: Giös, Sofia) s. 01.05.1698 Vihti. k. 03.04.1771 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Norman, Carl Johan Vihitty: ??.

2. puoliso Rotkirch, Johan Wentzel s. 27.04.1699 Tartto, Eesti. k. 17.02.1758 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 29.06.1721 Strängnäs, Ruotsi.
Isä: Rotkirch, Carl s. 1647.
Äiti: Schéer, Maria Elisabet, Rotkirch s. 1660.

Lapset:
1) Carl Gustav s. 07.08.1722 Porvoon maalaiskunta. k. 28.05.1742.
2) Lorenz Johan s. 08.03.1724 Porvoon maalaiskunta. k. 29.06.1802 Porvoon maalaiskunta.
3) Maria Elisabet (katso taulu 957) s. 13.12.1725 Porvoo. k. 23.04.1766 Bromarv.
4) Wentzel Fredrik (katso taulu 958) s. 06.02.1727 Porvoon maalaiskunta. k. 30.01.1814 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja Porvoon Stensbölessä, majuri.
5) Sofia Christina (katso taulu 959) s. 24.07.1730 Porvoon maalaiskunta. k. 01.03.1767 Vihti.
6) Adolf Magnus (katso taulu 960) s. 10.11.1732 Porvoo. k. 10.06.1788 Lohja.
7) Anna Margareta (katso taulu 961) s. 05.12.1734 Porvoon maalaiskunta. k. 14.10.1772 Tenhola.
8) Hans Henrik s. 15.02.1737 Porvoon maalaiskunta. k. 25.03.1737 Porvoon maalaiskunta.
9) Daniel (katso taulu 962) s. 01.09.1738 Porvoon maalaiskunta. k. 17.10.1800 Porvoon maalaiskunta.
10) Christoffer s. 28.01.1742 Vihti. k. 26.04.1743 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 599 -

13. sukupolvi

Finckenberg, Jakob Arvid (taulusta 396. Äiti: Giös, Brita Catharina) s. 13.06.1707 Nauvo. k. 26.06.1798 Nauvo. Turun läänin jalkaväkirykmentin luutnantti.

1. puoliso Mjödh, Margaretha Magdalena, Finckenberg s. 01.04.1746 Nauvo. k. 22.06.1833 Turku. Vihitty: 05.11.1765 Nauvo.
Isä: Mjödh, Abraham s. 1708 Turku ?.
Äiti: Ross, Magdalena, Mjödh s. 1709.

Lapset:
1) Jacobina Theodora (katso taulu 963) s. 06.03.1767 Nauvo, Hangslax. k. 14.12.1828 Turku haudattu 09.01.1829 Nauvo.
2) Gustav Adolf (katso taulu 964) s. 05.06.1768 Nauvo. k. 11.12.1809 Turku.
3) Abraham Arvid (katso taulu 965) s. 02.11.1769 Nauvo. k. 21.11.1840 Helsinki.
4) Jakob Johan s. 20.10.1771 Nauvo. k. 02.12.1794 Vähäkyrö.
5) Magdalena Catharina (katso taulu 966) s. 02.09.1773. k. 23.02.1826.
6) Carl Herman (katso taulu 967) s. 14.08.1776 Nauvo. k. 20.09.1848 Turku haudattu Nauvo. Turun läänin jalkaväkirykmentin kapteeni. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua, otettiin Suomen ritarihuoneeseen 1818. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
7) Agata Charlotta s. 07.02.1782 Nauvo. k. 22.12.1807 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 600 -

13. sukupolvi

Finckenberg, Johan Adolf (taulusta 396. Äiti: Giös, Brita Catharina) s. 25.07.1709 Riika, Latvia. k. 24.03.1795 Nauvo.

1. puoliso Myle de la, Agata Eleonora, Finckenberg s. 17.07.1754. k. 18.05.1804 Nauvo. Vihitty: 19.10.1780 Rymättylä.
Isä: Myle de la, Carl Johan
Äiti: Brunnengräber, Agata Lovisa, Myle de la

Lapset:
1) Johan Adolf Fredrik s. 07.12.1789 Turku. k. 09.05.1806 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 601 -

13. sukupolvi

Medéen, Anna, Brandberg (taulusta 400. Äiti: Teet, Margareta) s. 13.04.1655 Falun, Ruotsi. k. 1718 Stura Tuna, Ruotsi.

1. puoliso Brandberg, Erik k. 1682. Vihitty: 16.01.1675.

Lapset:
1) Magdalena (katso taulu 968) s. 1675. k. 1734.
2) Margareta (katso taulu 969) s. 1677.
3) Erik (katso taulu 970) s. 1679. k. 29.05.1740. Direktör för Bergslagens vedkontor i Falun. Direktör för Avesta kronokopparverk. Lisätietoja: Flyttade 1723 till Avesta.
4) Bengt (katso taulu 971) s. 1680. k. 1745. Perhesuhteet: Kaksonen.
5) Peter (katso taulu 972) s. 1680. k. 1758.
6) Johan s. 1682. k. n. 1682.

2. puoliso Gahn, Hans Vihitty: 1685.
Lapset:
1) Anna Hansdotter (katso taulu 973) s. 1697 Falun, Ruotsi. k. 1741.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 602 -

13. sukupolvi

Medéen, Anton (taulusta 400. Äiti: Teet, Margareta) s. n. 1671. k. 31.03.1724 Gunnilbo, Sutsi. Inspektor.

1. puoliso Ridderdahl, Catharina Persdotter, Medéen

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 603 -

13. sukupolvi

Teet, Helena Andersdotter, Erdman (taulusta 401. Isä: Teet, Anders) s. 1680.

1. puoliso Erdman, Clas
Ägde Ragvaldsberg

Lapset:
1) Christina Clasdotter (katso taulu 974) s. 1712. k. 1767.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 604 -

13. sukupolvi

Jöns Andersson (taulusta 406. Äiti: Anna Göransdotter) s. 1669 Vårdö Ängö. k. 1743 Som flykting i Sverige under lilla ofreden haudattu Begravdes i Roslags-Kulla kapell. Skallfogde och bonde på Ängö.

Efter faderns död övertogs bruket av hemmanet på Ängö av farbrodern Abraham Jönsson. Jöns, var då 8 år gammal, och hans yngre bror fick stanna hos farbrodern och uppfostras av honom när modern 1677 flyttade tillbaka till föräldrahemmet i Bastö, Finström sn, med yngste sonen Göran, 3 år. Detta framgår av domboken 2 nov 1677. På tinget 20-22 febr 1697 i Vivasteby länsmansgård: Uppviste skallfogden Jöns Andersson i Ängö landshövdingen Lorentz Creutz fullmakt daterad Åbo den 24 nov 1696 på skallfogdetjänsten över Sunds socken hurumed Jöns Andersson med ed å bok efter jägmästaren Karl Östlings anmodan avlade sin tro- och skylidhgets plikt. Jöns Andersson dog sommaren 1743 som flykting i Sverige under lilla ofreden och begravdes i Roslags-Kulla kapell. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Hysing, Katarina Mattsdotter s. 1670. k. 08.10.1742 Vårdö Ängö, Ahvenanmaa.
I Lumparlands kyrka finns en sexarmad ljuskrona i brons med följande inskription: "GVDI TIL ÄRA FÖRÄRAT AF IÖNS ANDERSON I ENGÖ MED DES HVSTRV CHATARINA MATSDOTER HYSING Ao 1712". Ängöborna har alltid haft ett nära förhållande till Lumparlands kyrka, eftersom det var närmare dit än till Vårdö kyrka. Därför har Ängöborna ofta skänkt inventarier till kyrkan. Än i dag är det vanligt att de begravs på Lumparlands kyrkogård. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) Anders Jönsson (katso taulu 975) s. 25.01.1699 Vårdö Ängö. k. 26.01.1761 Vårdö Ängö. Skeppare, lots och bonde på Ängö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 605 -

13. sukupolvi

Tolpo, Anna Fredrika Nilsdotter, Laihiander (taulusta 410. Isä: Tolpo, Nikolaus Simonii) s. 27.08.1727 Kokemäki (Kumo).

1. puoliso Laihiander, Johan Henricsson s. 1720 Säkylä. k. 1794. Kyrkoherde i Nerpes, Theol. Doctor; Närpiön kirkkoherra.
Isä: Laihiander, Heikki Juhonpoika s. 01.01.1683 Eura, Sorkkinen, Björni. Säkylän Kirkkoherra.
Äiti: Rungia, Maria, Laihiander s. 1682 Loimaa, Onkijoki, Rynkö.

Lapset:
1) Anna Lovisa (katso taulu 976) s. 22.09.1763 Eura. k. 23.10.1828 Kristiinankaupunki. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 606 -

13. sukupolvi

Tolpo, Maria Elisabet, Mennander (taulusta 410. Isä: Tolpo, Nikolaus Simonii) s. 31.10.1735 Kokemäki (Kumo). k. 04.04.1767 Urjala.

1. puoliso Mennander, Jonas Gustaf Jonaksenpoika s. 01.03.1729 Pirkkala. k. 1777 Urjala haudattu 19.10.1777 Urjala. Urjalan kirkkoherra 1763. Vihitty: 1763 (kesällä).
Ylioppilas Turussa 1746, vihittiin papiksi 1754.

Isä: Mennander, Jonas s. 15.09.1698 Turku. Urjalan kirkkoherra 1733.
Äiti: Rothovius, Maria Arvidintytär, Mennander s. 23.03.1701 Hämeenkyrö.

Lapset:
1) Maria Christina s. 01.04.1767 Urjala. k. 1767 Urjala haudattu 23.10.1767 Urjala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 607 -

13. sukupolvi

Eckman, Kristina, Aeimelaeus (taulusta 411. Isä: Aejmalaeus, Anders Jakobsson)

1. puoliso Eckman, Jonas k. 1774. Henkirakuunain luutnantti.
Poika Lars Eckman oli Lempäälän kirkkoherra.


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 608 -

13. sukupolvi

Rotkerus, Klara Maria, Aeimelaeus (taulusta 411. Isä: Aejmalaeus, Anders Jakobsson) k. ennen 1773.

1. puoliso Rotkerus, Nils k. haudattu Tuli 1753 mielipuoleksi. Punkalaitumen kirkkoherra.
Nils Rotkerus, joka 1753 joutui mielipuoleksi, sytytti pappilan ja murhasi oman Nils nimisen poikansa; vietiin 1755 Seilin hospitaaliin ja kuoli siellä. Heidän poikansa Josef otti skunimen Aeimelaeus


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 609 -

13. sukupolvi

Aejmelaeus, Kristina, Eckman (taulusta 411. Isä: Aejmalaeus, Anders Jakobsson) s. 09.01.1710.

1. puoliso Eckman, Jonas k. 1774. Henkirakuunain luutnantti.
Poika Lars Eckman oli Lempäälän kirkkoherra.

Lapset:
1) Lorentz (katso taulu 977) s. 16.01.1736 Halikko. Lempäälän kirkkoherra 1781, lääninrovasti 1796.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 610 -

13. sukupolvi

Aeimalaeus, Jakob (taulusta 411. Isä: Aejmalaeus, Anders Jakobsson) s. 21.08.1715 Halikossa, (Österfärnebossa ?). k. 20.06.1774 Pöytyä. Pöytyän kirkkoherra.

Ylioppilas Turussa 1732; pitäjänapul. 1740 Halikossa; kirkkoherranapulainen Tukholman suomalaisessa seurakunnassa 1749, Hämeenlinnan kirkkoherraksi nimitetty 1752, Pöytyän kirkkoherra 1760. Lapsia kaksi, joiden nimeäkään ei tunneta, jos ei toinen ollut eräs Anders Aeimelaeus, yliopp. Austr. 1783 Turussa. *************** Turun katedraalikoulun oppilas 30.9.1730 (in cl. IV circ. infer., Halik.) - 29.5.1733 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1733 Æimelæus Jacob. Austr _ 344. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.12.1740. Halikon pitäjänapulainen 1740. Tukholman suom. seurak. kirkkoherran apulainen 1749. Hämeenlinnan kirkkoherra 1752, Pöytyän 1760. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1759. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Lizelius, Sara, Aeimalaeus s. 1741. k. 20.07.1816.
Isä: Lizelius, Andreas Simonpoika s. 1708. Pöytyän, sittemmin Mynämäen rovasti .

Lapset:
1) Anders s. 16.09.1764 Pöytyä. k. 30.11.1807 Angelniemi. Sihteeri. Perhesuhteet: Naimaton ?.
Ylioppilas Turussa kl. 1783. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 611 -

13. sukupolvi

Aeimelaeus, Anna Catharina, Rennerfelt (taulusta 411. Isä: Aejmalaeus, Anders Jakobsson) s. 1724. k. 23.12.1788 Vihti, Kirvelä.

1. puoliso Rennerfelt, Henrik Ludvig s. 03.10.1703 Vihti. k. 06.01.1754 Vihti. Vihitty: 30.09.1743 Vihti.
Isä: Rennerfelt, Anders Magnus s. 1678.
Äiti: Hästesko-Fortuna,, Margareta, Rennerfelt

Lapset:
1) Adolf Ludvig k. 1749 Vihti.
2) Maria Eleonora (katso taulu 556) s. 20.09.1747 Vihti. k. 28.03.1788 Vihti.
3) Margareta Lovisa s. 19.03.1751 Vihti. k. 21.03.1751 Vihti.
4) Adolf Ludvig s. 1752. k. 1752.
5) Henrika Christina s. 19.06.1754 Vihti. k. 24.06.1802 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 612 -

13. sukupolvi

Aejmelaeus, Anders (taulusta 411. Isä: Aejmalaeus, Anders Jakobsson) s. 04.07.1726 Halikko. k. 14.12.1796 Sorolan kartanossa Kangasalla. Tuomari.

Ylioppilas Turussa 1742. Yli-Satakunnan tuomari 1774 ja, kun tämä tuomiokunta jaettiin kahteen 1789, Yli-Satakunnan ylisen tuomiokunnan tuomari. Otti virka-eron 27/11 1792.

1. puoliso Stillman, Anna Kristina, Aejmelaeus s. 12.04.1745 Vaasa. k. 1829 Hämeenlinna. Vihitty: 1766.
Isä: Stillman, Karl Johan Lääninkamreeri Pohjanmaalla.

Lapset:
1) Brita Johanna (katso taulu 978) s. 1767. k. 22.12.1846.
2) Sofia Kristina (katso taulu 979) s. 10.07.1771. k. 11.04.1866 Hietaniemi.
3) Gustaf s. 27.11.1774 Kangasala. k. 16.05.1812 Tukholma. Luutnantti. Perhesuhteet: Naimaton.
Opiskeli Turun akatemiassa 1792 erään meriittiluettelon (KA Militaria II 188) mukaan, mutta nimeä ei mainita Turun akatemian lähteissä. Kersantti Porin läänin jalkaväkirykmentissä 1796, vänrikki 1798. Jäi Ruotsin palvelukseen 1810. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
4) Margareta Karolina (katso taulu 980) s. 1779. k. 16.04.1847.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 613 -

13. sukupolvi

Aejmelaeus, Clara Maria Nilsdotter, Stenbäck (taulusta 412. Isä: Aejmelaeus, Nils Jakobsson) s. 06.04.1716 Säterborgs församling nära Arborga stad, Säterbon pitäjä Ruotsi. k. 30.12.1772 Lapua.

1. puoliso Stenbäck, Lars s. 07.10.1710 Laihia. k. 1742 Ladugårdslandet i Stockholm, pikkuvihaa paossa ollessa. Philos. Magister 1735, Collector i Åbo skolan 1738, Conrector 1740,. Vihitty: 28.12.1739 Isokyrö. Ammatinlisäyksiä: Turun katedraalikoulun konrehtori 1740.
Ylioppilas Turussa 1728, Filosofian maisteri, ultimus 1735. Turin yliopiston logiikan ja metafysiikan dosentti 1738. Hemma från Österbotten. Bleb filosofie magister 1735, presiderade för en disputation "De Mysteriis Naturae" 1736, utnämndes till collector i Åbo skola 1738 och till conrector 1740.

Isä: Stenbäck, Josef, Liukku s. 22.03.1682 Laihia. Ilmajoen kappalainen.
Äiti: Arenius, Maria, Stenbäck s. 05.09.1690 Maalahti.

Lapset:
1) Anders Larsinpoika s. 10.10.1740 Turku. k. Hyväntoivonniemi. Seikkailija, perämies, lähti merille 1775 jälkeen. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1758.

2. puoliso Törn, Erland Petter s. Falun, Ruotsi. k. 1765 Ny Carleby. Uusikaarlepyy (matkoilla, kirjoilla Vaasassa). Postinspector i Wasa; Vaasan postimestari 1742. Vihitty: 26.12.1744 Isokyrö. Lisätietoja: Kirjoilla Vaasassa. Kuolinsyy: Död under en resa i Ny Carleby, matkalla Uusikaarlepyyssä.
Isä: Törn, Petter Kastelholman postimestari.
Äiti: Fahlsten, Anna Catharina, Törn
Lapset:
1) Hedvig Catharina s. 30.09.1746 Vaasa. k. Vaasa ?. Kuolinsyy: Kuollut pienenä.
2) Eva Gustava Erland-Petterintytär (katso taulu 981) s. 20.12.1747 Vaasa. k. 06.11.1810 Lapua.
3) Clara Maria Erland-Petterintytär (katso taulu 982) s. 18.02.1750 Vaasa. k. 28.03.1833 Lappajärvi. Perhesuhteet: Aviopuoliso oli isäpuolensa poika.
4) Petter Niclas s. 10.02.1752 Vaasa. k. 24.07.1752 Vaasa.
5) Johan Erland s. 02.08.1754 Vaasa. k. 01.06.1756 Vaasa.
6) Edla Margaretha s. 01.10.1755 Vaasa. k. 12.05.1756 Vaasa.
7) Erland Wilhelm Erland-Petterinpoika s. 23.03.1757 Vaasa.
8) Rainhold Samuel s. 13.11.1758 Vaasa. k. 13.03.1759 Vaasa.

3. puoliso Lithovius, Isaac Michaelsson s. 01.00.1709. k. 02.10.1788 Lapua. Prost i Lappo 01.05.1776; Lapuan kirkkoherra 1757, rovasti 1776. Vihitty: 26.06.1766 Vaasa. Ammatinlisäyksiä: Varapastori 1751.
Ylioppilas Turussa 1728, Upsalassa 1732. Kutsutaan maisteriksi mutta ei liene promovoitu.

Isä: Lithovius, Michael Samuelinpoika Lapuan kirkkoherra 1717, astui virkaan 1725.
Äiti: Lithovius, Clara Larsintytär, Lithovius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 614 -

13. sukupolvi

Aejmelaeus, Johan Nilsson, Aeimelaeus (taulusta 412. Isä: Aejmelaeus, Nils Jakobsson) s. 10.03.1718 Kungsörin (Kongsör) kuninkaankartano, Ruotsi. k. 10.06.1805 Isokyrö. Isonkyrön kirkkoherra 1751, rovasti 1767. Ammatinlisäyksiä: Kuva: SUKUKUVASTO I, no 3.

Student 1735; Philos. Magister 1741; prestvigd 1747; vice Pastor uti Storkyro 1748; Kyrkoherde derstädes 1751. Prost 1767; Presiderade vid Prestmötet i Gamla Carleby 1784; Contracts-prost 1794. Afsade sig Prostvården 1799 då han blef blind. Lähde: Genealogia Sursilliana Vaasan kouluun 15.9.1727. Ylioppilas Turussa 1735, filosofian maisteri 1741, Upsalan yliopistoon 1742, vihittiin papiksi 1747 , määrättiin isänsä apulaiseksi Isoonkyröön. Isonkyrön vt. kirkkoherra 1748 ja kirkkoherra 23.5.1751. Rovasti 1767. Lääninrovasti 1794, mutta luopui toimesta sokeaksi tultuaan. Auroraseuran jäsen.

1. puoliso Moliis, Maria Elisabeth s. 15.09.1733 Närpiö. k. 09.03.1818 Isokyrö. Vihitty: 15.08.1751.
Isä: Moliis, Henrik s. 24.09.1712. Kappalainen Närpiössä; Kapellanen i Nerpes.
Äiti: Stenbäck, Anna Katarina Joosepintytär, Moliis s. 28.10.1715.

Lapset:
1) Nils Johaninpoika (katso taulu 983) s. 21.04.1753 Isokyrö. k. 09.04.1817 Isokyrö. Isonkyrön kirkkoherra 1806. rovasti 1808, valtiopäivämies. Lisätietoja: Sitten Aejmelaeus. Ammatinlisäyksiä: Kuva: SUKUKUVASTO I, no 4.
2) Hedvig Catharina Johanintytär s. 28.05.1754 Isokyrö. k. 27.10.1831 Isokyrö. Lisätietoja: Sitten Aejmelaeus. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Henrik Johan s. 21.09.1755 Isokyrö. k. 09.01.1758 Isokyrö.
4) Herman Julius Johaninpoika s. 18.12.1756 Isokyrö. k. 09.05.1781 Hyväntoivonniemi, Afrikka. Ehkä lääketieteen kandidaatti, lähti merille. Perhesuhteet: Naimaton ?.
Vaasan kouluun 1766. Ylioppilas Upsalassa 31.08.1773, Turussa 1775, otettu osakuntaan 18.02. Lääketieteen kandidaatti ?. Rupesi merimieheksi 1777 ja lähti 1779 Amsterdamista matkalle Länsi-Intiaan. Sanotaan kuolleen Etelä-Afrikassa Hyvän toivon niemellä. Lähde: Professori A. R. Cederbergin tiedonanto (Etelä-Pohjalaisen osakunna inspehtori) Lagus: Sukukirja s. 4 Upsalan matrikkeli LSW s. 73
5) Elisabet Margaretha Johanintytär (katso taulu 984) s. 08.04.1758 Isokyrö. k. 19.05.1827 Kaskinen.
6) Ulrika Christina s. 12.11.1759 Isokyrö. k. 27.02.1761 Isokyrö.
7) Carl Fredrik Johaninpoika (katso taulu 985) s. 22.01.1761 Isokyrö. k. 27.05.1831 Paltamo. Paltamon ja Kajaanin kirkkoherra 1806, Teologian tohtori 1826. Lisätietoja: Sitten Aejmelaeus.
8) Maria Lovisa Johanintytär (katso taulu 986) s. 29.08.1762 Isokyrö. k. 02.03.1834 Vaasa.
9) Christen Johaninpoika (katso taulu 987) s. 28.03.1765 Isokyrö. k. 08.12.1848 Vaasa. Lääketieteen tohtori 1788. Vaasan kruununvankilan lääkäri 1812. Lisätietoja: Sitten Aejmelaeus.
10) Albertina Johanintytär (katso taulu 988) s. 28.04.1766 Isokyrö. k. 07.10.1847 Isokyrö.
11) Johanna Magdalena Johanintytär (katso taulu 989) s. 06.07.1769 Isokyrö. Lisätietoja: Kuulutettu Isossakyrössä 03.10.1790.
12) Christina Charlotta s. 29.09.1770 Isokyrö. k. 04.11.1771 Isokyrö.
13) Gustava Sofia s. 16.03.1772 Isokyrö. k. 04.11.1772 Isokyrö.
14) Johan s. 20.11.1773 Isokyrö. k. 17.03.1806 Isokyrössä käräjillä ollessaan. Vaasan hovioikeuden varakanneviskaali 1803. Lisätietoja: Sitten Aejmelaeus. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1791.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 615 -

13. sukupolvi

Aeimelaeus, Hedvig Nilsintytär, Pernerus (taulusta 412. Isä: Aejmelaeus, Nils Jakobsson) s. 1720 Ruotsi ?. k. 19.01.1778 Isokyrö.

1. puoliso Pernerus, Nils, Pernu s. 06.05.1711 Pernå Kälviä. k. 13.01.1743 Oulu. Oulun kappalainen 1740. Vihitty: 29.06.1738 Isokyrö. Lisätietoja: Alkujaan Niilo Pernu.
Ylioppilas Turussa 1732, vihittiin papiksi 1737. Han blev "collega inferior" i Wasa skola 1735, prästvigd 1737, "collega superior" 1738 och kapellan i Uleåborg 1740.

Isä: Pernu, Niilo Erkinpoika Kälviän lukkari.
Äiti: Malin Johansdotter, Pernu

Lapset:
1) Nils Nilsinpoika s. 06.05.1739 Isokyrö.
2) Hedevig s. 29.10.1740 Oulu. k. 05.02.1741 Oulu.
3) Magdalena Nilsdotter (katso taulu 990) s. 07.11.1741 Oulu. k. 11.10.1810 Lappfjerd, Lapväärtti. Lisätietoja: Hon var många år blind. Perhesuhteet: Kastekirjassa Elisabet.
4) Hedvig s. 11.09.1743 (posthuma) Oulu. k. 1744 Oulu haudattu 23.03.1744 Oulu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 616 -

13. sukupolvi

Aejmelaeus, Nils Nilsinpoika (taulusta 412. Isä: Aejmelaeus, Nils Jakobsson) s. 22.02.1722 Isokyrö. k. 22.02.1773 Saloinen. Ylimääräinen maanmittari Pohjanmaalla 1749.

Ylioppilas Turussa 1741. Suoritti maanmittarintutkinnon Tukholmassa 1747.

1. puoliso Enckell, Kristiina Maria, Aejmelaeus s. 17.07.1732 Kauhava ?. k. 17.11.1820 Uusikaupunki. Vihitty: 06.12.1753 Kauhava.
Isä: Enckell, Johan s. 1696 Kangasala. Kauhavan kappalainen.
Äiti: Wegelius, Kristina, Enckell s. 28.08.1700 Tyrvää.

Lapset:
1) Johan s. 30.08.1754 Kauhava. k. 27.11.1754 Kauhava.
2) Nils Nilsson (katso taulu 991) s. 18.08.1755 Härmä. k. 16.12.1806 Ylistaro. Kapellan i Ylistaro 1796; Ylistaron kappalainen.
3) Hedvig Christina Nilsintytär (katso taulu 992) s. 26.10.1756 Härmä. k. 08.01.1822 Alavieska.
4) Maria Elisabet Nilsintytär s. 21.11.1757 Härmä. k. 20.02.1804 Lohtaja. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Clara Margaretha s. 05.09.1759 Härmä. k. 1759 haudattu 20.04.1761 Saloinen.
6) ?? Nilsinpoika s. 1761. k. 1761 haudattu 22.07.1761 Saloinen.
7) Gabriel s. 23.02.1762 Saloinen. k. 05.08.1762 Saloinen. Perhesuhteet: Kaksonen Susannan kanssa.
8) Susanna s. 23.02.1762 Saloinen. k. 30.08.1762 Saloinen.
9) Johan Nilsinpoika (katso taulu 993) s. 22.01.1763 Saloinen. k. 03.01.1829 Uusikaupunki. Uudenkaupungin ja Uudenkirkon (T.l.) eli Kalannin kirkkoherra 1818.
10) Samuel Reinhold Nilsinpoika (katso taulu 994) s. 13.12.1764 Saloinen. k. 03.12.1808 Lohtaja. Varamaanmittari Vaasanläänissä. Lisätietoja: Vuodesta 1785 Aejmelé.
11) Carl Fredrik Nilsinpoika s. 09.09.1767 Saloinen. k. 31.03.1826 Tukholma. Kajaanin pataljoonan vänrikki 1791. Lisätietoja: Sitten Eimelé. Perhesuhteet: Nähtävästi naimaton.
Ylioppilas Turussa 1787
12) Gustaf Adolf Nilsinpoika (katso taulu 995) s. 02.12.1769 Saloinen. k. 04.03.1802 Muhos. Kajaanin pataljoonan vänrikki, Muhoksen nimismies.
13) Susanna Margaretha s. 24.10.1771 Saloinen. k. 01.11.1772 Saloinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 617 -

13. sukupolvi

Aeimelaeus, Israel Nilsson (taulusta 412. Isä: Aejmelaeus, Nils Jakobsson) s. 17.02.1724 Isokyrö. k. 10.05.1776 Muhos. Pastor i Muhos 1769; Muhoksen kirkkoherra 1769.

Vaasan kouluun 1731. Student 1740; prestvigd 1747 till Sockne adjuct i Storkyro; Philos. Magister 1748; Kapellan i Storkyro 1748. Ylioppilas Turussa 1741, Vihittiin papiksi 1747, filosofian maisteri 1747. Toimi enonsa, Isonkyrön kappalaisen Israel Alftan´in apulaisena. Kappalainen siellä 1848.

1. puoliso Pecklin, Margaretha Simonintytär, Aeimelaeus s. 03.01.1731 Siikajoki. k. 25.02.1798 Oulu. Vihitty: 27.02.1751. Perhesuhteet: Avioliitto Ervastin kanssa oli lapseton.
Isä: Pecklinius, Simon Simoninpoika, Pecklin s. 11.03.1696 Ii. Vice Pastor uti Siikajoki, vt. kirkkoherra.
Äiti: Forbus, Margaretha Johansdotter, Pecklin s. 1700 Siikajoki ?.

Lapset:
1) Hedvig Margaretha s. 09.04.1752 Isokyrö. k. 29.04.1752 Isokyrö.
2) Nils s. 30.06.1753 Isokyrö. k. 12.08.1755 Isokyrö.
3) Jakob s. 29.10.1754 Isokyrö. k. 03.08.1755 Isokyrö.
4) Margareta (katso taulu 996) s. 1756 Isokyrö. k. 12.11.1808 Oulu. Lisätietoja: Sitten Aejmelaeus.
5) Beata Christina Israelsdotter (katso taulu 997) s. 05.04.1759 Isokyrö. k. 1833 Maihannus gård i Svenska Neder-Torneå, Ruotsin Alatornio.
6) Johan Israel s. 27.02.1761 Isokyrö. k. 12.05.1764 Isokyrö.
7) Simon Erland s. 29.07.1763 Isokyrö. k. 19.12.1764 Isokyrö.
8) Reinhold Christian Israelinpoika (katso taulu 998) s. 31.10.1765 Isokyrö. k. 23.03.1802 Oulu. Kauppias Oulussa 1793, raatimies.
9) Natanael Israelinpoika (katso taulu 999) s. 10.10.1769 Muhos. k. 01.06.1820 Muhos. Nimismies ja toimitusvouti Muhos. Lisätietoja: Sitten Emeleus.
10) Herman Efraim s. 13.03.1775 Muhos. k. 11.09.1775 Muhos.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 618 -

13. sukupolvi

Aeimelaeus, Susanna Nilsintyrär, Klowenisch (taulusta 412. Isä: Aejmelaeus, Nils Jakobsson) s. 24.08.1725 Isokyrö. k. 25.01.1781 Isokyrö.

1. puoliso Klowensich, Henrik Henrikinpoika s. 09.09.1701. k. 20.02.1757 Raahe. Raahen pormestari 1744. Vihitty: 03.09.1745 Isokyrö.
Lankilat maat antoi kaupunki myöhemmin, 1700- luvulla, pormestari Kluwenischin aikana, pormestarien käytettäväksi ja heihän palkkansa enentämiseksi. Hendrich Kluvensich, joka nuoruudessaan oli opiskellut Turun akatemiassa, oli vuonna 1728 tullut notarioksi Ouluun ja vuodesta 1729 hoitanut neuvosmiehen tointa sekä sitä paitsi toiminut pormestarina aina vakinaisen pormestarin ollessa sairaana tahi matkoilla, ja hänet oli vuonna 1740 ehdotettu vakinaiseksi pormestariksi ja asetettu ensimäiselle sijalle, vaikka hänet sittemmin korkeammassa paikassa syrjäytettiin. Kluvensich eli vaikeissa taloudellisissa oloissa, hän oli ison vihan aikana menettänyt kaiken omaisuutensa ja hänen taloudellista ahdinkotilaansa lisäsi vielä se seikka, että hän astuessaan notarion toimeensa oli ollut pakotettuna luovuttamaan osan pormestarin palkkaansa edeltäjälleen. Hän pysyi köyhänä koko elinaikansa, vastoin tavallisuutta hänellä ei edes ollut omaa taloa kaupungissa, vaan hän asui tuomari Wijkmanin talossa, jossa Bogman ennen oli asunut, ja vain vaivoin hän saattoi elättää perheensä ja isänsä, vanhan upseerin, joka 13 vuotta oli ollut Venäjällä vankina. Pormestari Kluvensich nautti suurta luottamusta koko sen ajan, jolloin hän hoiti pormestarin virkaa; m. m. Turun hovioikeus määräsi hänet monta kertaa pitämään laamanninkäräjiä, ja muitakin toimia hänelle annettiin; m. m. hän toimitti kaksi ritaritarkastusta Raahessa. Kluvensich oli monta vuotta puoleksi halvattuna, jonka vuoksi muitten usein täytyi hoitaa hänen virkaansa. Kluvensichin aikana olivat neuvosmiehinä Johan Georg Bergström, notario vuodesta 1742 ja Kindermannin nimittämä neuvosmieheksi ja varapormestariksi venäläisten valtauksen aikana, sekä Olof Carlen, Petter Kellin ja Johan Sovellus. Kaikki nämä kolme neuvosmiestä olivat vuonna 1757 yli 70 vuoden ikäiset - omituisen iäkäs maistraatti! Kaupunginviskaalina oli vuodesta 1754 tullinhoitaja Nessler. 1750-luvun alussa joutui maistraatti kruunun kanssa riitaan, joka kuitenkin päättyi maistraatin hyväksi. Neuvos mies Johan Bergströmillä, joka myöskin oli kaupungin rahastonhoitaja, oli vuosien 1751 ja 1752 ylöskannossa 1466 talarin vajaus. Hän teki vararikon ja hänen omaisuutensa myytiin, mutta vajausta jäi senkin jälkeen 473 tai. 26 äyriä hop. rahaa. Jäännöksestä vaadittiin pormestaria ja maistraattia vastaamaan, ja toukok. 14 p:nä 1755 annetulla päätöksellä heidät tuomittiin maksamaan tämä vajaus. Maistraatti pyysi kesäk. 28 p:nä 1755 päivätyssä liikuttavassa kirjeessä vapautusta vajauksen maksamisesta, varsinkin kun juuri maistraatti oli vajauksen huomannut ja paljastanut. Jos tämä summa haettaisiin heiltä, joutuisivat he, köyhiä kun olivat, vaimoineen ja lapsineen mieron tielle. Korkeimmasta paikasta vaadittiin nyt maaherra Piperin lausuntoa. Piper piti tosin muodollisesti oikeana, että maistraatti maksoi kyseessä olevan määrän, mutta lausui yksi tyisenä mielipiteenään, että se olisi poistettava tileistä, ja esitti lämpimästi ja kaunopuheliaasti tähän vaikuttavat syyt: Kluvensichin taitavuuden ja hyvän tuomarin maineen, maistraatin jäsenten köyhyyden, sairaalloisuuden ja uskollisen palveluksen. Hän lopettaa lausumalla, että maistraatti hänen mielestään tässä asiassa lienee ansainnut kunink. maj:in »kalliin armon». Tätä armoa ei kuitenkaan heti paikalla myönnetty. Vasta kamarikollegion huhtik. 9 p:nä 1757 annettua lausuntonsa, joka kävi samaan suuntaan kuin maaherra Piperin, Raahen maistraatti sai oikeuden poistaa vajauksen tileistä. Ettei Raahen porvaristo katsonut Bergströmin vaillingin mitenkään olevan hänelle häpeäksi, näkyy siitä tosiasiasta, että kun pormestarin virka Hendrich Kluvensichin helmik. 20 p:nä 1757 kuoltua tuli avoimeksi, Bergström haki sitä ja asetettiinkin toiselle ehdokassijalle. Ensimäiselle sijalle asetettiin Uudenkaarlepyyn raastuvanoikeuden notario Samuel Lithau eli Lithovius. Lithau oli Kluvensichin kuoleman jälkeen hoitanut Raahen pormestarin virkaa, ja nimitettiin myös pormestariksi marrask. 4 p:nä 1757. Lähde: Alma Söderhjelm RAAHEN KAUPUNKI 1649 - 1899 Helsinki 1911 Akateeminen kirjakauppa

Isä: Kluwensich, Henrik Henrikinpoika, Klowensich s. n. 1677. Kapteeni 1723.
Äiti: Klewe, Maria, Klowensich

Lapset:
1) Nils Henrik s. 02.06.1746 Raahe. k. 02.09.1748 Raahe.
2) Hedvig Maria s. 16.04.1748 Raahe. k. 06.05.1748 Raahe.
3) Carl Johan s. 12.06.1749 Raahe. k. 13.07.1749 Raahe.
4) Susanna s. 21.07.1750 Raahe. k. 12.08.1750 Raahe.
5) Eva Henrikintytär s. 11.10.1751 Raahe.
6) Maria Christina s. 07.02.1753 Raahe. k. 02.07.1753 Raahe.
7) Hedvig Helena s. 23.05.1756 Raahe. k. 20.06.1756 Raahe.

2. puoliso Lithovius, Samuel Michaelinpoika, Lithau s. 23.01.1704 Liminka ?. k. 05.11.1765 Raahe. Raahen pormestari 1757.
Kun pormestarin virka Hendrich Kluvensichin helmik. 20 p:nä 1757 kuoltua tuli avoimeksi. Ensimäiselle sijalle asetettiin Uudenkaarlepyyn raastuvanoikeuden notario Samuel Lithau eli Lithovius. Lithau oli Kluvensichin kuoleman jälkeen hoitanut Raahen pormestarin virkaa, ja nimitettiin myös pormestariksi marrask. 4 p:nä 1757. Lithovius oli aivan nuorena ison vihan aikana viety Venäjälle vankeuteen, eikä hänellä palattuaan enään ollut tilaisuutta opintojen harjottamiseen. Mutta hän osottautui jo varhain kykeneväksi virkamieheksi. Hänet oli jo 18 vuoden vanhana valittu neuvosmieheksi Uuteenkaarlepyyhyn, ja sen jälkeen oli hänellä useita luottamustoimia; niinpä hän pitkät ajat toimi varapormestarina. Vaikka hän ei ollut oppinut ja tietorikas mies, pidettiin häntä taitavana lakimiehenä ja tuomarina. Lithoviuksen arvoa lisäsi vielä se seikka, että hän Raahen pormestariksi tullessaan oli mennyt naimisiin Hendrich Kluvensichin lesken Susanna Niilontytär Aejmeleuksen kanssa, joka oli ollut Kluvensichin vaimo hänen toisessa avioliitossaan. Oltuaan Raahen pormestarina lähes kymmenen vuotta, Lithovius sairastui ja pyysi silloin eroa virastaan. Mutta ennenkuin hän oli ehtinyt saada vastauksen tähän pyyntöönsä, hän kuoli marrask. 5 p:nä 1765. Sairautensa aikana hän oli kuitenkin sopinut Turun hovioikeuden notarion Carl Mentzerin kanssa siitä, että tämä maksaisi kuolinpesään 4,500 kup. tal. päästäkseen hänen seuraajakseen. Tämä sopimus ei tietysti saattanut olla sitova; pormestarin virka julistettiin laillisessa järjestyksessä haettavaksi. Joukko hakijoita ilmottautui eikä Mentzer suinkaan ollut ainoa, joka oli luvannut pitää huolta kuolinpesästä, jos hän tulisi valituksi; hovioikeuden notario Erwast oli luvannut 4000 kup. talarin suuruisen summan ja Limingan nimismies Hendrich Enquist, joka sitten pätemättömyyden tähden poistettiin ehdokkaiden joukosta, oli ehkä juuri tämän takia tarjonnut kokonaista 5000 kup. talaria. On varsin mieltäkiinnittävää seurata näitä eri pormestarin vaaleja ja nähdä mitä sääntöjä ja käsityksiä eri aikoina noudatettiin. Ensin kaikki ottavat osaa vaaliin, sitten köyhempi luokka työnnetään syrjään, ja 1700- luvun jälkimäisellä puoliskolla raha pääsee vaikuttamaan - vapaudenajan henki tunkeutuu tännekin, turmelus, kunnian ja rehellisyyden, virkojen ja luottamustoimien ostaminen ja myyminen. Ja kuinka tämä vapaudenajan kaupanhieronta-henki on juurtunut kaikkien tietoisuuteen, ilmenee siitä, että sitä harjotettiin niin avoimesti, että maistraatti ja porvaristo itse kunink. maj:lle vaalipöytäkirjan kera lähettämässään kirjelmässä peittelemättä mainitsevat nämä summat, lisäten, että vaikkakaan eräät virkaa hakeneista herroista eivät ole sitoutuneet maksamaan määrättyä summaa Lithoviuksen leskelle, joka nyt toistamiseen oli pormestarin leskenä, porvaristo kuitenkin oletti jokaisen katsovan velvollisuudekseen pitää huolta leskestä ja isättömistä lapsista. Vaali toimitettiin maalisk. 4 p:nä 1766. Tällöin poistettiin ensin kauppias Friimanin esityksestä ehdokkaiden joukosta ne hakijat, joita heidän asemansa ja ansioitten puutteen tähden ei pidetty sopivina. Sitten määrättiin, että kunkin oli, kuten ennenkin, äänestettävä ainoastaan yhtä ehdokasta ; sen jälkeen vaali toimitettiin. Siinä saivat Carl Mentzer 126 ääntä, notario Erwast 47 ja Carl Freese 71 ääntä. Että porvaristo asetti Mentzerin ensimäiselle sijalle, oli luonnollista jo pormestarivainajan hänelle osottaman luottamuksen johdosta. Mutta että he antoivat Erwastille toisen sijan ennen Freeseä, joka oli saanut lähes kaksi kertaa niin paljon ääniä, osottaa selvästi, kuinka taloudellinen kysymys on vaikuttamassa; Freese kuului näet niihin, jotka eivät olleet suorastaan tarjoutuneet pormestarin leskeä elättämään. Toiseksi se ilmenee siitä, että maistraatti ja porvaristo kunink. maj:ille lähettämässään vaalin tulosta koskevassa kirjelmässä lausuvat luottavansa siihen, että kunink. maj. nimittää joko Mentzerin tahi Erwastin virkaan, »osottaen tällä laupeuden työllä omistavansa kaikkein korkeimman ominaisuuden: olla leskien ja orpojen isä». Mentzerin ansioista sitä vastoin ei mainita mitään ; itse hän sanookin maistraatille lähettämässään kirjelmässä, ettei hänellä ollut paljoa ansioita ja että hänen hartaimmin haluamansa ansio oli porvariston luottamuksen saavuttaminen. Maaherran virastolla ei ollut mitään muistuttamista tätä ehdotusta vastaan, ja elok. 13 p:nä 1766 tapahtuneessa esittelyssä Carl Mentzer nimitettiin Raahen pormestariksi. Porvariston vaali näyttäytyi oikeaan osatuksi. Mentzeristä tuli heille hyvä pormestari, ja hän hoiti tointa 40 vuotta, s. o. vuoteen 1806 eli miltei Ruotsin ajan loppuun saakka. Lähde: Alma Söderhjelm Raahen Kaupunki 1649 -1899 Akateeminen Kirjakauppa 1911

Isä: Lithovius, Michael Samuelinpoika Lapuan kirkkoherra 1717, astui virkaan 1725.
Äiti: Lithovius, Clara Larsintytär, Lithovius

Lapset:
1) Fredrik Samuelinpoika (katso taulu 1000) s. 09.01.1760 Raahe. Lukkari Puolanka.
2) Susanna s. 04.01.1761 Raahe. k. 1764 mennessä?.
3) Hedvig Christina Samuelintytär s. 21.11.1761 Raahe.
4) Maria Sofia Samuelintytär (katso taulu 1001) s. 17.02.1763 Raahe. k. 14.03.1836 Isokyrö.
5) Susanna Elisabet Samuelintytär (katso taulu 1002) s. 03.09.1780 Raahe.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 619 -

13. sukupolvi

Aeimelaeus / Aejmelaeus, Henrik Reinhold Nilsinpoika (taulusta 412. Isä: Aejmelaeus, Nils Jakobsson) s. 19.10.1736 Isokyrö. k. 28.11.1800 Lohtaja. Komissiomaanmittari 1762.

Ylioppilas Turussa 1754, maanmittarintutkinto 1757.

1. puoliso Maria Antintytär, Aeimelaeus / Aejmelaeus s. 19.04.1759. k. 07.08.1791 Lohtaja. Vihitty: 28.04.1785 Lohtaja.
Isä: Antti Antinpoika Renki.
Äiti: Vappu Laurintytär

Lapset:
1) Anders Niklas Henrik-Reinholdinpoika (katso taulu 1003) s. 06.03.1785 a.n. Lohtaja. k. 26.07.1833 Kokkola. Merikapteeni.
2) Hedvig Elisabet s. 08.03.1787 Lohtaja. k. 15.10.1791 Lohtaja.
3) Johan Reinhold Herik-Reiholdinpoika (katso taulu 1004) s. 04.10.1789 Lohtaja. k. 30.08.1862 Liminka. Kappalainen Liminka 1833.

2. puoliso Stenbäck, Margaretha, Aeimelaeus / Aejmelaeus s. 1764. k. 15.01.1839.
Isä: Stenbäck, ?? Kyytirättäri Kalajoki.
Lapset:
1) Carl Henrik s. 23.04.1797 Lohtaja. k. 08.09.1797 Lohtaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 620 -

13. sukupolvi

Tigerstedt, Anna Christina Petterintytär, Söderström (taulusta 413. Äiti: Lundberg, Margaretha) s. 30.07.1709 Turku. k. 18.03.1766 Tuna.

1. puoliso Söderström, Anders s. 29.12.1691 Indal, Ruotsi. k. 11.02.1765 Tuna. Ruotsin Tunan kirkkoherra 1744, rovasti, valtiopäivämies. Vihitty: 30.11.1727 Tuna.
Isä: Nils Thomasson Talollinen, Indal, Ruotsi.
Äiti: Märeta Andersdotter

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 621 -

13. sukupolvi

Tigerstedt, Hedvig Petterintytär, Frisendahl (taulusta 413. Äiti: Lundberg, Margaretha) s. 30.12.1710 Piikkiö; Piikkis. k. 01.01.1781 Härnösand, Ruotsi.

1. puoliso Frisendahl / Frisk, Elof s. 1693 Värmland, Ruotsi. k. 18.04.1761 Gudmundrå, Ruotsi. Ruotsin Gudmundrån kirkkoherra 1743. Vihitty: 1732 Tuna. Lisätietoja: Alkujaan Frisk.
Ylioppilas Upsalassa 1712, filosofian maisteri 1722.

Isä: Frisk, Håkan Revsundin Ragundan nimismies, vääpeli.

Lapset:
1) Petrus s. 07.09.1733 Tuna, Ruotsi. k. 11.00.1762 Härnösand, Ruotsi. Filosofie magister.
2) Margareta s. 04.08.1735 Härnösand, Ruotsi.
3) Elavus s. 10.05.1736 Tuna, Ruotsi. k. 10.05.1736 Tuna, Ruotsi.
4) Haquin s. 21.06.1737. k. 24.04.1738.
5) Anna Greta s. 28.07.1739 Härnösand, Ruotsi.
6) Elof Magnus s. 06.10.1740. k. 1763. Student.
7) Andreas s. 28.11.1742 Härnosand, Ruotsi.
8) Daniel (katso taulu 1005) s. 04.02.1745 Gudmundrå, Ruotsi. k. 30.03.1801 Ragunda, Ruotsi. Prost i Ragunda.

2. puoliso Hamberg, Petter s. 1718 Njurundan pitäjä, Ruotsi. k. 1765 Tukholma. Ruotsin henkikaartin rykmentinpastori. Vihitty: 1762.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 622 -

13. sukupolvi

Ehrenlund / Lund, Johan (taulusta 415. Äiti: Gezelius, Christina) s. 1702. k. 1736.

1. puoliso Rosendal, Sofia Catarina k. 03.10.1715 Tukholma.
Isä: Rosendal, Erik s. 1615 Insjön, Lycksele, Sweden. Hovioikeuden asessori Turku.
Äiti: Bryggert, Margaretha, Rosendal

Lapset:
1) Hebla Christina (katso taulu 1006) s. 1692. k. 1745.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 623 -

13. sukupolvi

Olivecreutz, Johan (taulusta 416. Isä: Gezelius, Johan Nepos) s. 17.10.1721 Tukholma. k. 14.03.1804 Turku. Lagman i Sagu och Kimito.

Enligt dödsannonsen i Åbo tidning nr 22 (17.3.1804) var han en man av fint vett, mångfaldiga kunskaper och stränga fäder. Student i Åbo 1735, docent i filosofi vid Åbo universitet. Han var skicklig bl a i syriska, arabiska och etiopiska språken. Han inrättade av riksens ständer gillade sockenmagasin i Sagu och Kimito och fick därför på ständernas tillstyrkan lagmans fullmakt. Han fick 1751 bekräftelse på faderns adelskap och introducerades 1752 med namnet Olivecreutz. Svensk adlig ätt nr 1901, sedermera introducerad i Finland, som adlig ätt nr 126. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Rutensköld, Adolphina Johanna, Olivecreutz s. 1750 Dalstorp, Ruotsi. k. 20.09.1837 Tukholma. Vihitty: 29.08.1771 Borrarp Dalstorp, Sverige.
Svensk adlig ätt nr 328.

Isä: Rutensköld, Göran Adolf
Äiti: Rutensparre, Margareta Alissa, Rutensköld

Lapset:
1) Margareta Helena (katso taulu 1007) s. 27.07.1772. k. 27.06.1855 Sagu, Karuna.
2) Johan (katso taulu 1008) s. 06.12.1774. k. 01.10.1814 Kimito Gammlby.
3) Johan Adolf (katso taulu 1009) s. 27.12.1775. k. 23.05.1863 Säms, Ruotsi. Lagman.
4) Göran s. 00.12.1779 Torsbo. k. 10.07.1830 Turku. Löjtnant i armén 1803, med avsked 1805.
Student i Åbo 1792, reservfänrik vid Åbo läns regementets lätta infanteribataljon 1793. Kadett vid Karlberg 1795 och fänrik vid nämnda regemente 1796. Utexaminerad från Karlberg 1797. Löjtnant i armén 1803, med avsked 1805. Bosatt i Finland och imatrikulerad på riddarhuset där som adlig ätt nr 126. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 624 -

13. sukupolvi

Lietzén, Arvid Johansson (taulusta 422. Isä: Lietzén, Johan Arvidsson) s. 17.04.1722 Lojo; Lohja. k. 08.07.1795 Bjärnå. Rusthållare på Laukka.

Överog 1765 faderns rusthålli Laukka.

1. puoliso Margareta Johansdotter, Lietzén s. 1724 Finnby Pettu. k. 01.07.1795 Bjärnå.

Lapset:
1) Margarit (katso taulu 1010) s. n. 1751.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 625 -

13. sukupolvi

Lietzén, Kristina Johansdotter, Bergroth (taulusta 422. Isä: Lietzén, Johan Arvidsson) s. 13.04.1725 Lojo, Lohja. k. 21.04.1776 Finby.

1. puoliso Bergroth, Johan s. 25.02.1722 Finby Hästö. k. 09.01.1777 Finby Hästö. Rusthållare på Finby Hästö. Vihitty: 25.10.1750.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 626 -

13. sukupolvi

Lietzén, Margareta Johansdotter (taulusta 422. Isä: Lietzén, Johan Arvidsson) s. 01.02.1728 Lojo; Lohja. k. 10.08.1789 Bjärnå Metsänoja.

1. puoliso Gustaf Ericsson s. 1732 Bjärnå. k. 01.09.1806 Bjärnå. Rusthållare. Vihitty: 23.10.1755.
Han verkade som rusthållare på Metsänoja och Ryttäri i Bjärnå. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Lapset:
1) Christina Gustafsdotter (katso taulu 1011) s. 12.01.1760 Bjärnå. k. 11.04.1805 Bjärnå.
2) Margareta Gustafsdotter (katso taulu 1012) s. 28.07.1767 Bjärnå. k. Bjärnå.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 627 -

13. sukupolvi

Lietzén, Johan Johansson (taulusta 422. Isä: Lietzén, Johan Arvidsson) s. 27.07.1729 Bjärnå. k. 23.08.1801 Finby.

1. puoliso Brita Henriksdotter, Lietzén s. 1742 Bjärnå. Vihitty: ?.

2. puoliso Kristina Stigelia, Lietzén s. 06.07.1754 Bjärnå. Vihitty: 14.10.1773.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 628 -

13. sukupolvi

Lietzén, Nils Johansson (taulusta 422. Isä: Lietzén, Johan Arvidsson) s. 01.11.1732 Bjärnå Laukka. k. 08.06.1811 Bjärnå. Rusthållare på Storgesterby.

1. puoliso Elisabeth Michelsdotter, Lietzén s. 09.07.1755 Bjärnå Storgesterby. k. 04.07.1801 Bjärnå Storgesterby. Vihitty: 14.10.1773.

Lapset:
1) Maria Elisabeth (katso taulu 1013) s. 19.02.1783 Brärnå Storgesterby. k. 19.12.1864 Brärnå Storgesterby. Rusthållare och sexman på Storgesterby.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 629 -

13. sukupolvi

Lietzén, Benjamin Johansson (taulusta 422. Isä: Lietzén, Johan Arvidsson) s. 15.12.1733 Bjärnå. k. 24.10.1807 Finby.

1. puoliso Helena Henricsdotter, Lietzén s. 20.11.1746 Finby. k. 25.04.1784 Finby.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 630 -

13. sukupolvi

Lietzén, Karl Johansson (taulusta 422. Isä: Lietzén, Johan Arvidsson) s. 1736 Bjärnå. k. 22.09.1785 Uskela. Lisätietoja: Flyttade till Uskela Willilä.

1. puoliso Katarina Jakobsdotter, Lietzén s. 19.10.1741 Uskela.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 631 -

13. sukupolvi

Lietzén, Hedvig Johansdotter, Salin (taulusta 422. Isä: Lietzén, Johan Arvidsson) s. 18.08.1741 Bjärnå. k. 05.06.1790 Nummis.

1. puoliso Salin, Johan s. 22.02.1725 Nummis; Numminen. k. 01.05.1797 Nummis; Numminen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 632 -

13. sukupolvi

Lietzén, Erik Johansson (taulusta 422. Isä: Lietzén, Johan Arvidsson) s. 28.01.1765 Bjärnå. k. 26.06.1811 Bjärnå Mussaari.

1. puoliso Anna Annasdotter, Lietzén s. 04.08.1763 Bjärnå Löfäng.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 633 -

13. sukupolvi

Lietzén, Kristina Johansdotter (taulusta 422. Isä: Lietzén, Johan Arvidsson) s. 30.06.1778 Bjärnå; Perniö. k. 1815 Bjärnå; Perniö.

1. puoliso Matts (Mathias) Henriksson s. 04.03.1771 Bjärnå Nurkkila. k. 04.01.1812 Bjärnå Nurkkila. Bond.

Lapset:
1) Sara Mattsdotter (katso taulu 1014) Bonddotter. Lisätietoja: Hon var hemma från Bjärnå i Pojo.
2) Johan Mattsson (katso taulu 1015) s. 02.05.1805 Bjärnå Nurkkila. Bondeson.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 634 -

13. sukupolvi

Lietzén, Arvid (taulusta 423. Isä: Lietzén, Arvid Arvidsson) s. 1730. k. 1810. Rusthållare i Taipale.

Han hade gift sig 1749 med kungligt tillstånd såsom varande omyndig med pigan på Arpalakjs i Bjärnå. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Margareta Johansdotter, Lietzén s. 1731. k. n. 1799. Vihitty: 1749.
Hon verkade som piga på Arpalaks i Bjärnå.

Isä: Johan Benjaminsson
Äiti: Maria

Lapset:
1) Gustaf
2) Arvid (katso taulu 1016) Rusthållare på Paavola.
3) Brita
4) Kristina
5) Hedvig

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 635 -

13. sukupolvi

Lietzén, Maria (taulusta 423. Isä: Lietzén, Arvid Arvidsson) s. 1732. k. 1751.

1. puoliso Erik Johansson Bondeson. Vihitty: 1747. Lisätietoja: Han var hemma från Laidike Kisko.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 636 -

13. sukupolvi

Lietzén, Hedvig (taulusta 423. Isä: Lietzén, Arvid Arvidsson) s. 1734. k. 1812.

Aviopuolisoiden ikäerot ovat huomattavat!

1. puoliso Johan Johansson s. 1767 Taipale. Bonde.

2. puoliso Johan Johansson s. 1790 Lojo Uro. Bonde.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 637 -

13. sukupolvi

Lietzén, Arvid (taulusta 425. Isä: Lietzén, Gabriel Arvidsson) s. 1738 Kiikala. k. 23.10.1814 Kiikala. Rusthållare på Kiikala Simola.

1. puoliso Helena Henriksdotter, Lietzén s. 1737 Uskela. k. 1824. Vihitty: 1760.

Lapset:
1) Elias
2) Hedvig
3) Gabriel s. 1760. k. 1776.
4) Maria s. 1763.
5) Arvid (katso taulu 1017) s. 1765. k. 1815. Rusthållare; ratsutilallinen.
6) Johan (katso taulu 1018) s. 1768. k. 1840.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 638 -

13. sukupolvi

Lietzén, Johan Gustaf (taulusta 425. Isä: Lietzén, Gabriel Arvidsson) s. 30.11.1749 Kiikala Simola. k. 26.02.1827 Kisko Kurkeala. Socknepedagog i Kisko.

Uppfostrades av farbrodern Nicolaus Lietzén. Student 1768, pedagog 1784, ordinerad 1787. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Björkman, Maria Kristina, Lietzén s. 26.09.1753 Kristinestad. k. 12.12.1809 Kisko. Vihitty: 18.01.1784 Pikis, Rekola.
Maria: Sannolikt den Maria Björkman, "köpmansdotter från Kristinestad", som dog i Kisko, gift med socknepedagogen därstädes Johan G Lietzén. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Björkman, Erik Köpman från Kristinestad ?.
Äiti: Hållfast, Margareta, Björkman

Lapset:
1) Johanna Christina (katso taulu 1019) s. 24.05.1778 Pikis. k. 24.05.1856 Nykkälä, Vihti.
2) Hedvig Lovisa s. 10.07.1785 Kisko Kurkeala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 639 -

13. sukupolvi

Lietzén, Gabriel (taulusta 425. Isä: Lietzén, Gabriel Arvidsson) s. 1754 Kiikala.

1. puoliso Ester Simonsdotter, Lietzén Piga.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 640 -

14. sukupolvi

Brand, Jakob Johan (taulusta 426. Isä: Brand, Henrik Johan) s. 26.05.1788 Kemiö. k. 06.10.1825 Karjaa.

1. puoliso Carpelan, Margareta Eleonora, Brand s. 12.04.1789 Lohja. k. 19.04.1875 Helsinki. Vihitty: 18.07.1810 Lohja.
Isä: Carpelan, Axel Maximilian s. 31.07.1735 Raisio.
Äiti: Toll, Barbro Elisabet, Carpelan s. 30.08.1764 Tenhola.

Lapset:
1) Emilia Sofia Emerentia s. 17.02.1812 Karjaa. k. 26.10.1831 Lohja.
2) Jakob Wilhelm s. 14.06.1813 Karjaa. k. 14.06.1813 Karjaa.
3) Felix Emil Wilhelm (katso taulu 1020) s. 09.06.1814 Karjaa. k. 05.12.1881 Helsinki.
4) Cecilia Maria Teresia s. 23.05.1818 Karjaa. k. 09.07.1818 Karjaa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 641 -

14. sukupolvi

Brand, Maria Sofia, Schwartz (taulusta 426. Isä: Brand, Henrik Johan) s. 07.08.1790 Kemiö. k. 11.11.1817 Pariisi, Ranska.

1. puoliso Schwartz, Gustav Magnus s. 21.08.1783 Helsinki. k. 25.03.1858 Tukholma. Vihitty: 10.07.1806 Kemiö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 642 -

14. sukupolvi

Brand, Evert Johan (taulusta 428. Isä: Brand, Carl Johan) s. 11.01.1760 Västanfjärd. k. 13.01.1823 Isojoki.

1. puoliso Printz, Helena Elisabet, Brand s. 18.11.1768 Ylistaro. k. 14.05.1818 Isojoki. Vihitty: 24.02.1793 Karuna.
Isä: Printz, Georg Jakob s. 14.03.1731 Lappeenranta. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin Ilmajoen komppanian kapteeni 1770.
Äiti: Freidenfelt, Märta Margareta, Printz s. 20.08.1741 Kauhajoki.

Lapset:
1) Margareta Elisabet (katso taulu 1021) s. 23.09.1792. k. 10.03.1850 Isojoki.

2. puoliso Bergelin, Hedvig Christina, Brand s. 19.12.1772 Janakkala. k. 25.05.1851 Siikainen. Vihitty: 26.06.1822 Siikainen.
Isä: Bergelin, Gabriel s. 19.07.1749 Janakkala.
Äiti: Orell, Sofia, Bergelin s. 1742.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 643 -

14. sukupolvi

Brand, Anna Sofia, Lindström (taulusta 428. Isä: Brand, Carl Johan) s. 21.01.1761 Västanfjärd.

1. puoliso Lasten isä = tuntematon, Vihitty: ??.

Lapset:
1) Hedvig Sofia s. 07.05.1787.
2) Constantia Charlotta (katso taulu 1022) s. 21.01.1791. k. 10.12.1857 Tukholma.

2. puoliso Lindström, Anders Vihitty: 01.10.1793 Västanfjärd.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 644 -

14. sukupolvi

Brand, Catharina Lovisa, Sjöstedt (taulusta 429. Isä: Brand, Otto Magnus) s. 12.03.1772 Salo. k. 27.10.1836 Turku.

1. puoliso Sjöstedt, Carl Johan s. 07.01.1775 Turku. k. 18.02.1831 Turku. Vihitty: 15.03.1817 Perniö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 645 -

14. sukupolvi

Brand, Gustaf Adolf (taulusta 429. Isä: Brand, Otto Magnus) s. 23.11.1776 Perniö. k. 29.07.1833 Turku. Kultaseppämestari Turku.

1. puoliso John, Anna Helena, Brand s. 25.07.1765 Turku. k. 06.07.1837 Turku. Vihitty: 17.10.1802 Turku.
Isä: John, Niklas s. 1726.
Äiti: Richter, Margaretha, John s. 1725.

Lapset:
1) Carolina Lovisa (katso taulu 1023) s. 22.09.1803 Turku. k. 02.10.1864 Turku.
2) Gustava (katso taulu 1024) s. 09.05.1805 Turku. k. 15.01.1893 Turku. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 646 -

14. sukupolvi

Brand, Gustaf Adolf (taulusta 430. Isä: Brand, Adolf Fredrik) s. 23.01.1783 Eura. k. 1809.

1. puoliso Sillantaka, Eva Johansdotter, Brand s. 17.07.1781 Laitila. k. 06.12.1853. Vihitty: 28.10.1806 Laitila.
Isä: Johan Johansson
Äiti: Maria Henriksdotter

Lapset:
1) Adolf Fredrik s. 28.12.1807 Laitila. k. 03.09.1831 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 647 -

14. sukupolvi

Brand Rosvall, Vilhelm Johan (taulusta 430. Isä: Brand, Adolf Fredrik) s. 23.06.1811 Laitila. k. 28.12.1865 Laitila.

1. puoliso Maria Mattsdotter, Brand Rosvall s. 09.05.1815 Uusikirkko (Turun lääni). k. 03.06.1850 Uusikirkko (Turun lääni). Vihitty: 06.10.1838 Laitila.

Lapset:
1) Johanna Vilhelmina (katso taulu 1025) s. 08.11.1839 Uusikaupunki. k. 20.08.1918 Laitila.
2) Johan Vilhelm s. 1842. k. 11.06.1850 Laitila.
3) Maria Christina s. 06.02.1847. k. 01.06.1850 Laitila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 648 -

14. sukupolvi

Ingman, Henrik Henrikinpoika (taulusta 431. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 1747 Mörby . k. 17.07.1804 Mörby, Pohja . Vääpeli, kenttävääpeli ruotujakolaitoksessa.

Vapaaehtoinen sotapalveluksessa. Asui (omisti) Mörby'ssä.

1. puoliso Naukler, Ebba Kristina, Ingman s. 27.03.1755 Kägra, Bromarv. k. 19.10.1802 Mörby, Pohja. Vihitty: 25.03.1773.
Isä: Nauchleer, Elias Haraldinpoika, Nauklér s. 12.04.1707 Kägra i Bromarv. Löjtnant.
Äiti: Wång, Kristina Elisabeth, Nauchleer s. 1717 1718?.

Lapset:
1) Henrik Johan Henrikinpoika (katso taulu 1026) s. 01.12.1773 Pohjan pitäjä, Mörbyn rusthollissa . k. 13.11.1819 Lohtaja. Kommisionimaanmittari Vaasan läänissä.
2) Karl Elias (katso taulu 1027) s. 1779. Kersantti. Lisätietoja: Muutti Ruotsiin.
3) Anna Kristiina (katso taulu 1028) s. 1784 Pojo. k. 22.05.1851 Lappajärvi.
4) Harald Henrikinpoika (katso taulu 1029) s. 28.04.1785 Pohja, Mörby ? . k. 02.01.1832 Alavus haudattu Alavus, hautakivi on olemassa. Maanmittari, Komisione landmetare.
5) Hedvig Ulrika (katso taulu 1030) s. 27.07.1791. k. 14.08.1825 Lohtaja .
6) Hedwig Maria s. 17.07.1794 Tarvola Annala N:r 3 i Lappajärvi. Lisätietoja: Bodde tillsammans Sophia Tolpo och August Fredrik Walén f. 04.08.1821.
7) Anders Gabriel s. 1782. Majoittaja (förare) Adelcreutz'in rykmentissä.
Otti eron sotapalveluksesta 02.03.1808.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 649 -

14. sukupolvi

Ingman, Karl Henrikinpoika ( Karle ) (taulusta 431. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 24.03.1749 Mörby . k. 22.02.1810 Pohja . Filos. kand.; pedagogi; opettaja.

Karl Henrikinpoika Ingmanin syntymäajaksi mainitaan Bergholmin kirjassa sivulla 686 myös 24/6 1749. Porvoon lukioon 1766. Ylioppilaaksi Turussa 1769 (Upsalassa 26/8 1782?) Filos. kand. Pedagogi Tammisaaressa 1786. Kuoli Mörby'ssä 22/2 1810 nautittuaan virkavapautta ikänsä viime vuosikymmenellä. Porvoon lukion oppilas 31.1.1766 - 1.12.1768 (testim.). Ylioppilas Turussa 17.2.1769 [Ingman] Car. Nyl. _ 515. Matkapassi Loviisaan matkustamista varten 5.1.1774 (aikomuksena lähteä kotiopettajaksi Venäjän puolelle ja hakea sitä varten Loviisan lääninkansliassa uutta passia). Respondentti 11.12.1776 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FK Turussa. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 11.6.1782 nu någon tid uppehållit sig i Fredrichshamn på Keijserl. Ryska sidan. Ylioppilas Uppsalassa 26.8.1782 Carl Ingman Ostrobothniensis Civis antea Acad. Reg. Aboëns. Tammisaaren pedagogi 1786. Asui sittemmin Pohjan Mörbyssä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Lillia, Kristina Elisabet, Blomster s. 1760 Tammisaari? . k. 12.01.1843 .
nimi: Lillja ?

Isä: Lillia, Johan, Tammisaaren raatimies.
Äiti: Lillia, Anna, Strandsröm

Lapset:
1) Kristina Elisabet s. 27.11.1791 Tammisaari ?. k. 1793 Tammisaari.
2) Johanna Karolina s. 1794 Tammisaari ?. k. 1811 Tammisaari ?.
3) Gustava Lovisa (katso taulu 1031) s. 12.04.1796. k. 14.02.1884.
4) Kaarle Henrik (katso taulu 1032) s. 19.11.1799 Pohja. k. 08.05.1831 Nowo Vies, Puola. Suomen henkivartiopataljoonan saarnaaja. Kuolinsyy: Kuoli koleraan Puolan sodassa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 650 -

14. sukupolvi

Ingman, Johan Henrikinpoika (taulusta 431. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 1751. k. 30.11.1803 Tammisaari. Katsastelukirjoittaja.

1. puoliso Blomster, Anna Sofia, Ingman s. 24.04.1763 Tammisaari ??. k. 1840-luvulla.
Isä: Blomster, Karl Fredrik, Tammisaaren kauppias.
Äiti: Blomster, Hedvig, Ekström

Lapset:
1) Gustava Sofia (katso taulu 1033)
2) Anna Sofia s. 07.07.1787. k. 31.05.1788.
3) Karl Johan s. 13.11.1788. k. 14.01.1789.
4) Johan Fredrik (katso taulu 1034) s. 15.03.1790 Tammisaari ??. k. 23.04.1831. Värjäri Tammisaaressa.
5) Sofia Katarina (katso taulu 1035) s. 07.08.1793 Tammisaari ??. k. 12.05.1860.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 651 -

14. sukupolvi

Ingman, Anna Elisabet (taulusta 431. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 1754.

1. puoliso Naukler, Enoch Johan s. 18.08.1756 Kägra, Bromarv. k. 18.06.1806 Grännäs, Pohja. Vihitty: 23.06.1783 Tenhola.
Perhe muutti v. 1791 Pohjan Grännäsiin. Enoch Johan hukkui, ja HisKi kirjoissa sanotaan "fallande sot och inte alltid rät förståndig".

Isä: Nauchleer, Elias Haraldinpoika, Nauklér s. 12.04.1707 Kägra i Bromarv. Löjtnant.
Äiti: Wång, Kristina Elisabeth, Nauchleer s. 1717 1718?.

Lapset:
1) Anna Sofia (katso taulu 1036) s. 19.05.1784 Kägra, Bromarv.
2) Wendla Elisabeth (katso taulu 1037) s. 15.04.1790 Kägra, Bromarv. k. 1848 Helsinki haudattu 05.03.1848.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 652 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Gustav Johan (taulusta 432. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan) s. 09.01.1751 Masku. k. 30.03.1831 Turku.

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Maria Helena Johanna, Jägerhorn af Spurila s. 12.00.1748. k. 06.09.1815 Rauma. Vihitty: ??.
Isä: Ulfsparre af Broxvik, Erik
Äiti: Lilliebielke, Magdalena, Ulfsparre af Broxvik

Lapset:
1) Maria Eleonora s. 31.03.1778 Skeda, Östgötland, Ruotsi. k. 22.07.1778 Skeda.
2) Gustav Reinhold (katso taulu 1038) s. 05.08.1779 Skeda, Östgötland, Ruotsi. k. 01.08.1833 Porvoo.

2. puoliso Reims, Justina, Jägerhorn af Spurila s. 31.12.1789 Rauma. k. 31.08.1850 Helsinki. Vihitty: 07.05.1822 Turku.
Isä: Reims, Adolf Christian
Äiti: Yllén, Margareta, Reims
Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 1039) s. 14.12.1819 Turku. k. 24.06.1890 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 653 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Reinhold Ernst (taulusta 432. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan) s. 21.08.1753 Masku. k. 04.06.1821 Yläne.

1. puoliso Lybecker, Eleonora Christina, Jägerhorn af Spurila s. 01.04.1764 Mietoinen. k. 15.08.1834 Yläne. Vihitty: 21.03.1790 Yläne.
Isä: Lybecker, Carl Bleckert s. 26.04.1724 Mietoinen.
Äiti: Hising, Margareta Helena, Lybecker s. 23.05.1736 Inkoo, Fagervik.

Lapset:
1) Margareta Eleonora s. 25.05.1791 Yläne. k. 19.07.1863.
2) Helena Christina s. 04.09.1792 Mietoinen. k. 11.10.1849 Yläne.
3) Johan Reinhold (katso taulu 1040) s. 28.05.1794 Mietoinen. k. 24.04.1874 Mietoinen.
4) Vendela Sofia s. 23.10.1795 Mietoinen. k. 14.02.1863 Yläne.
5) Hedvig Fredrika s. 13.07.1797 Mietoinen. k. 10.08.1832 Yläne.
6) Catarina Charlotta s. 29.05.1799 Mietoinen. k. 27.07.1873 Yläne.
7) Eva Bleckhardina s. 08.09.1800 Mietoinen. k. 25.02.1834 Yläne.
8) Blechard Gustaf (katso taulu 1041) s. 15.09.1803 Yläne. k. 02.02.1879 Yläne. Tullihallituksen asessori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 654 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Hedvig Eleonora, Lagerborg (taulusta 432. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan) s. 28.09.1754 Jokioinen. k. 02.01.1837 Turku.

1. puoliso Lagerborg, Johan Adolf s. 09.07.1753 Turku. k. 24.02.1805 Askainen.
Isä: Lagerborg, Carl s. 07.12.1710 Roslagen, Ruotsi.
Äiti: Hising, Barbara Catarina, Lagerborg s. 17.02.1728.

Lapset:
1) Hedvig Catarina (katso taulu 1042) s. 10.11.1788 Askainen. k. 08.10.1834 Helsinki.
2) Viveka Eleonora (katso taulu 1043) s. 09.07.1790 Askainen. k. 31.12.1872 Turku.
3) Vendla Fredrika (katso taulu 1044) s. 12.04.1793 Askainen. k. 15.04.1833 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 655 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Ulrika Sofia (taulusta 432. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan) s. 13.12.1758. k. 22.11.1791 Lemu.

1. puoliso Fleming af Liebelitz, Clas s. 11.10.1759 Askainen. k. 18.06.1815 Sao Paulo, Brasilia. Vihitty: 09.12.1790 Loimijoki.
Isä: Fleming af Liebelitz, Herman s. 03.01.1734 Perniö. Hovijunkkari, vapaaherra.
Äiti: Rehbinder, Anna Sofia, Fleming af Liebelitz s. 16.04.1740.

Lapset:
1) Herman Reinhold (katso taulu 1045) s. 22.10.1791 Askainen. k. 07.06.1859 Sölvesborg, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 656 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Anna Charlotta, Pont de (taulusta 432. Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan) s. 25.11.1763 Jokioinen. k. 27.12.1799.

1. puoliso Pont de, Mårten Reinhold s. 11.09.1750 Somero. k. 05.08.1806 Somero. Majuri. Vihitty: 03.05.1796 Somero. Lisätietoja: Asunut Someron Lahdessa.
Isä: Pont de, Jakob Reinhold s. 18.09.1717 Uppsala, Ruotsi. Lasitehteilija, tirehtööri .
Äiti: Ahlgren, Catarina Elisabet, Pont de s. 15.09.1727.

Lapset:
1) Reinhold Fredrik (katso taulu 1046) s. 17.01.1797 Somero. k. 01.02.1867.
2) Adolf Wilhelm s. 12.02.1798 Somero. k. 15.09.1853 Tukholma.
3) Frans Ferdinand (katso taulu 1047) s. 15.12.1799 Sauvo. k. 03.01.1868 Sauvo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 657 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Eva Juliana, Ramsay (taulusta 433. Isä: Jägerhorn af Spurila, Fredrik Anders) s. 16.09.1753 Helsingin pitäjä. k. 07.07.1837 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Ramsay, Christer Wilhelm s. 18.04.1753 Porvoon maalaiskunta. k. 06.09.1796 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 28.04.1776 Pernaja.
Isä: Ramsay, Fredrik Adolf s. 09.11.1712 Heinola.
Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Juliana s. 18.12.1723.

Lapset:
1) Fredrik Adolf (katso taulu 1048) s. 23.01.1777 Heinola. k. 29.03.1853 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 658 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Johan Anders (taulusta 433. Isä: Jägerhorn af Spurila, Fredrik Anders) s. 08.04.1757 Helsingin pitäjä. k. 06.03.1825 Porvoo.

1. puoliso Blomcreutz, Ulrika Sofia, Jägerhorn af Spurila s. 21.06.1754. k. 13.04.1830 Mäntsälä. Vihitty: 18.10.1783 Helsinki.
Isä: Blomcreutz, Didrik Eversti.
Äiti: Nordencreutz, Ulrika Sofia, Blomcreutz

Lapset:
1) Ulrika Sofia s. 20.07.1784 Helsinki. k. 17.05.1787 Helsingin pitäjä.
2) Johanna Gustava s. 23.08.1785 Helsinki. k. 22.10.1785 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 659 -

14. sukupolvi

Willebrand von, Ernst Gustaf (taulusta 434. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 19.08.1751 Karuna. k. 25.06.1809 Turku. Turun läänin maaherra, Jokioisten kartanon omistaja.

Ernst Gustaf oli vanhan ja ylhäisen sotilassuvun jälkeläinen, oli aloittanut uransa kersanttina Uuudenmaan rykmentissä eläen pitkän aikaa köyhissä oloissa. Nimitettiin 36 vuotiaana Uudenmaan ja Hämeen lääniin, kolme vuotta myöhemmin Turun ja Porin läänin maaherraksi.

1. puoliso Wright von, Vendla Gustava, Willebrand von s. 11.01.1755 Tammela. k. 05.11.0000 Turku. Vihitty: 12.02.1778 Tammela.
Isä: Wright von, Georg Henrik s. 07.01.1723 Snappertuna.
Äiti: Borgström, Vendela Regina, Wright von s. 26.05.1726.

Lapset:
1) Wendla Sofia (katso taulu 1049) s. 06.05.1779 Jokioinen. k. 29.10.1863 Raisio.
2) Eva Gustava (katso taulu 1050) s. 18.02.1781 Pori. k. 01.12.1844 Helsinki.
3) Wilhelmina Albertina (katso taulu 1051) s. 17.05.1782 Tammela. k. 13.05.1824 Turku.
4) Christina Charlotta s. 16.11.1784 Jokioinen. k. 27.10.1786 Tammela.
5) Gustav Henrik (katso taulu 1052) s. 05.07.1786 Tammela. k. 19.11.1819 Tammela.
6) Ernst Fredrik (katso taulu 1053) s. 09.08.1787 Tammela. k. 28.10.1837 Turku.
7) Johan Reinhold (katso taulu 1054) s. 02.06.1789 Tammela. k. 27.05.1852 Uppsala, Ruotsi.
8) Göran Wilhelm s. 18.06.1791 Turku. k. 06.08.1792 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 660 -

14. sukupolvi

Willebrand von, Eleonora Sofia, Avellan (taulusta 434. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 12.08.1752 Fröjdböle, Karuna. k. 11.01.1800 Tammela.

1. puoliso Avellan, Michael s. 19.04.1736 Tammela. k. 17.06.1807. Tammelan kirkkoherra. Vihitty: 25.03.1783 Vehmaa.
Isä: Avellanus / Avellan, Johannes s. 09.01.1709 Kaarina. Kaarinan kappalainen 1753, varapastori.
Äiti: Barck, Kristina, Avellanus s. 25.04.1711 Jokioinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 661 -

14. sukupolvi

Willebrand von, Barbro Helena, Brander (taulusta 434. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 13.11.1753 Karuna. k. 30.03.1813 Pori.

1. puoliso Brander, Fredrik Reinhold s. 17.09.1730 Kastettu Loimaalla 22.09.1730. k. 27.10.1800 Vehmaa. Vehmaan kirkkoherra 1791, filosofian maisteri. Perhesuhteet: Oli kolme kertaa naimisissa.
Porin triviaalikoulun oppilas 1739. Ylioppilas Turussa 1745. Filosofian maisteri 1751. Ylioppilas Uppsalassa 23.11.1753. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.9.1772. Ruotsin tiedeakatemian oppijäsen (ämnesven) 1751. Porin triviaalikoulun konrehtori 1755, rehtori 1760-91. Ulvilan vt. kirkkoherrana jonkin aikaa vuonna 1775. Rovasti 1783. Vehmaan kirkkoherra 1791. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852 Fredrik Reinhold Branderin monipuoliseen toimintaansa virkatyön ohella kuului Aurora-Seuran jäsennyys ja perunanviljelyn alkuunpaneminen alueellaan. Lähde: Torsten Brander Lounais-Hämeen Luonto 91 Juhlanumero

Isä: Brander, Joachim s. n. 1700. Ala-Satakunnan ylisen osan henkikirjoittaja.
Äiti: Ekman, Ingerd, Brander s. 24.09.1702 Västra Vingåker, Södermanland, Ruotsi.

Lapset:
1) Ernst Fredrik (katso taulu 1055) s. 22.01.1788 Pori. k. 26.08.1860 Turku. Vaasan hovioikeuden presidentti.
2) Johan Reinhold (katso taulu 1056) s. 16.08.1789 Pori. k. 1829.
3) Gustaf Wilhelm (katso taulu 1057) s. 12.11.1793 Juva. k. 23.12.1840 Ristiina. Mikkelin tuomiokunnan tuomari, laamanni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 662 -

14. sukupolvi

Willebrand von, Eva Albertina, Le Bell (taulusta 434. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 19.08.1756. k. 12.01.1813 Pori.

1. puoliso Le Bell, Fredrik s. 16.02.1752 Ulvila. k. 07.05.1819 Pori. Vihitty: 05.07.1781 Vehmaa.
Isä: Le Bell, Mikael s. 29.09.1714 Kristiinankaupunki. Ulvilan ja Porin kirkkoherra 1746. Lääninrovasti 1748.
Äiti: Eneskjöld, Maria Elisabet, Le Bell s. 19.08.1724 Porin maaseurakunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 663 -

14. sukupolvi

Willebrand von, Johan Fredrik (taulusta 434. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 13.08.1761. k. 07.08.1809 Vehmaa. Lisätietoja: Kuului Anjalan liittoon.

1. puoliso Gadolin, Elisabet, Willebrand von s. 21.02.1766 Turku. k. 30.12.1831 Turku. Vihitty: 31.05.1787 Turku.

Lapset:
1) Gustav Jakob (katso taulu 1058) s. 27.06.1789 Loimijoki. k. 28.04.1842 Ulvila. 3. suomalaisen jääkärirykmentin 2. kapteeni.
2) Sofia Catarina (katso taulu 1059) s. 1791 ? Turku. k. 19.12.1815 Turku.
3) Elisabet Charlotta s. 17.08.1792. k. 15.01.1830 Vehmaa.
4) Fredrika Albertina (katso taulu 1060) s. 24.01.1794 Turku. k. 12.06.1857 Turku.
5) Ulrika Eleonora (katso taulu 1061) s. 12.08.1796. k. 19.01.1825 Vehmaa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 664 -

14. sukupolvi

Willebrand von, Hedvig Ulrika, Konow von (taulusta 434. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Sofia Catarina) s. 18.07.1765 Vehmaa. k. 11.06.1795 Helsinki.

1. puoliso Konow von, Gustav Albrekt s. 16.12.1753 Rymättylä. k. 1803 haudattu 30.01.1803 Tyrvää. Vihitty: 19.07.1785 Vehmaa.
Isä: Konow von, Carl Reinhold s. 12.03.1723 Askola.
Äiti: Gripenberg, Gertrud Elisabet, Konow von s. 16.03.1727 Hämeenkyrö.

Lapset:
1) Sofia Elisabet (katso taulu 1062) s. 10.06.1786 Mouhijärvi. k. 04.09.1852 Turku.
2) Gustav Reinhold s. 12.04.1788 Mouhijärvi.
3) Ebba Albertina s. 12.04.1788 Mouhijärvi. Perhesuhteet: Kaksonen Gustav Reinholdin kanssa.

2. puoliso Klingspor, Wilhelm Mauritz, Konow von s. 07.12.1744 Karlstorp, Kalmar, Ruotsi. k. 15.05.1814 Tukholma. Vihitty: 02.05.1794 Ulvila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 665 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carolina Henrika, Eckstedt von (taulusta 436. Isä: Jägerhorn af Spurila, Lorenz Johan) s. 21.12.1747 Segersta, Ruotsi. k. 01.06.1814.

1. puoliso Eckstedt von, Carl Ulrik

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 666 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Georg Henrik (taulusta 437. Isä: Jägerhorn af Spurila, Carl Fredrik) s. 06.10.1747 Mikkeli. k. 29.08.1826 Huddinge, Ruotsi.

N.N. s. 16.04.1795 Mikkeli. k. 16.04.1795

1. puoliso Hongelin, Fredrika Charlotta, Jägerhorn af Spurila s. 1759. k. 12.04.1805 Huddinge, Ruotsi.
Isä: Hongelin, Jakob
Äiti: Nentwig, Maria Charlotta, Hongelin

Lapset:
1) Georg Fredrik s. 02.09.1793 Mikkeli. k. 22.08.1794 Mikkeli.
2) Charlotta Margareta (katso taulu 1063) s. 18.07.1794. k. 25.12.1861 Sulkava.
3) Fredrika Henrietta s. 16.04.1795 Mikkeli. k. 1795.
4) Antoinetta Fredrika (katso taulu 1064) s. 11.10.1796 Tukholma. k. 27.09.1877 Tukholma.
5) Clas Henrik s. 26.11.1797 Mikkeli. k. 13.05.1800 Mikkeli.
6) Carl Magnus s. 27.11.1800 Mikkeli. k. 10.03.1845 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 667 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Carl Fredrik (taulusta 437. Isä: Jägerhorn af Spurila, Carl Fredrik) s. 21.02.1749 Pieksämäki. k. 23.12.1806 Tukholma.

1. puoliso Neukirch, Sofia Elisabet, Jägerhorn af Spurila

Lapset:
1) Clara Charlotta s. 1798.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 668 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Lars Johan (taulusta 437. Isä: Jägerhorn af Spurila, Carl Fredrik) s. 04.06.1760 Mikkeli. k. 24.05.1808 Mikkeli.

1. puoliso Fahlman, Anna Maria, Jägerhorn af Spurila

Lapset:
1) Carl Johan s. 27.08.1788 Mikkeli. Perhesuhteet: Kaksonen Carl Magnuksen kanssa.
2) Carl Magnus s. 27.08.1788 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 669 -

14. sukupolvi

Cronstedt, Carl Olof (taulusta 438. Äiti: Jägerhorn af Spurila, Hedvig Juliana) s. 03.10.1758 Helsingin pitäjä. k. 07.04.1820 Helsingin pitäjä. Laivaston vara-amiraali.

Cronstedt wuchs in Finnland auf. Während des schwedisch-russischen Krieges 1788-1790 unter dem schwedischen König Gustav III. war er Kommandant der schwedischen Schärenflotte. In dieser Eigenschaft gewann er 1790 die Seeschlacht von Svensksund, der größte schwedische Seesieg aller Zeiten. Unter Gustav III. Nachfolger Gustav IV. Adolf fiel Cronstedt in Ungnade und wurde 1801 zum Kommandanten der Schärenfestung Sveaborg vor Helsinki ernannt. Während des russisch-schwedischen Krieges von 1808-1809 fiel Cronstedt eine Schlüsselrolle zu. Die Schärenfestung Sveaborg sollte der schwedischen Armee den Rücken freihalten und russische Kräfte binden, bis Verstärkung aus Schweden kommen konnte. Aus bis heute nicht restlos geklärten Gründen kapitulierte Cronstedt jedoch am 3. Mai 1808 und lieferte die Festung Sveaborg der russischen Armee aus. Als Gründe für die Kapitulation werden vor allem die Unzufriedenheit vieler schwedischer Offiziere mit der Kriegsführung des Königs bzw. ein weitverbreiteter Defätismus sowie die erfolgreiche psychologische Kriegführung der Russen genannt. Diese Kapitulation, die Cronstedt in Runebergs Fähnrich Stahl bitter verübelt wird, trug ihren Teil zur schwedischen Niederlage bei. Nach dem Krieg wurde Cronstedt mit einigen anderen Offizieren in Schweden vor Gericht gestellt. Auf Grund russischen Drucks und einer allgemeinen Amnestie wurde das Verfahren allerdings eingestellt. Cronstedt trat jedoch nach dem Krieg nie in russische Dienste. Hän kasvoi Puotilan kartanossa Helsingin pitäjässä nykyisen Helsingin alueella. Cronstedt palveli 1776-1779 Englannin laivastossa. Hän osallistui Yhdysvaltojen vapaussotaan, mutta vietti siitä suurimman osan sotavankina. Kulutettuaan rahansa vankeusaikana upseereiden sosiaaliseen elämään, Cronstedt onnistui palaamaan Amerikasta Ruotsiin Kustaa III:n stipendin avulla. Saaristolaivaston komentajaksi hänet nostettiin Kustaa III:n sodassa, Cronstedtin tuettua kuningas Kustaa III:ta, kuninkaan päätettyä käydä venäläisiä vastaa uudelleen Ruotsinsalmessa. Pitkälti Cronstedtin ansiosta Ruotsi voitti Venäjän laivaston Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa 1790. Samana vuonna Cronstedt nimitettiin meriasian valtiosihteeriksi. Laivastojen kenraaliadjutantti hänestä tuli 1797. Kustaa III:n kuoltua Cronstedille myönnettiin yksi viidestä muistosormuksesta. Cronstedt ylennettiin vara-amiraaliksi vuonna 1801. Hän riitantui Kustaa IV Aadolfin kanssa ja hänet siirrettiin pois Tukholmasta Suomeen Viaporin komendantiksi. Tästä huolimatta Cronstedt työskenteli uutterasti linnoituksen parantamiseksi, vaikka Tukholman hallitus laiminlöikin linnoituksen rahoittamisen. Venäläisten hyökättyä Suomeen 1808 Cronstedt joutui jopa käyttämään omia varojaan linnoituksen puolustukseen. Suomen sodassa Cronstedtin komentama Viaporin linnoitus antautui venäläisille 3. toukokuuta 1808. Cronstedtin ristiriitainen maine on laajasti seurausta Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista, jossa Cronstedtin jopa väitettiin myyneen Viaporin venäläisille – väite, jolle historiantutkijat eivät ole löytäneet todisteita. Todennäköisimmät syyt linnoituksen antautumiselle olivat upseerien keskuudessa vallinnut perusteltu laaja epäusko Ruotsin kykyyn puolustautua ylivoimaista vihollista vastaan, linnoituksen täydellinen eristäminen yhdistettynä hyvin suunniteltuun psykologiseen sodankäyntiin, joka vahvisti epäuskoa entisestään, huoli suuresta siviiliväestöstä linnoituksessa, ruudin riittämättömyys ja linnoitusten vähenevä merkitys sodankäynnissä ylipäätänsä. Napoleonin sodan aikana myös useimmat saksalaiset linnoitukset antautuivat lähes taistelutta - linnoitusten aika läheni loppuaan. Cronstedt yritti kuitenkin voittaa aikaa ja solmi venäläisten kanssa aselevon, jonka mukaan Viapori antautuisi, ellei Ruotsista tulisi apua toukokuun 3. päivään mennessä. Kun Cronstedtin lähettämät lähetit olivat sopimuksen vastaisesti venäläisten toimesta viivytetty, eikä apua Ruotsista kuulunut, Cronstedt luovutti sopimuksen mukaisesti linnoituksen ja siellä talvehtineen saaristolaivaston osaston venäläisille. Suomalaiset upseerit ja sotilaat saivat sopimuksen mukaan palata koteihinsa, mutta ruotsalaiset vangittiin. Ruotsin etsiessä syntipukkeja hävitylle sodalle Cronstedt ja monta muuta upseeria (mm. Fredrik Adolf Jägerhorn - Viapori, Carl Magnus Gripenberg - Svartholman komentaja, Hans Henrik Gripenberg - Suomessa toimivien joukkojen ylikomentaja) aiottiin tuomita kuolemaan maanpetoksesta. Tuomioita ei kuitenkaan pantu täytäntöön Venäjän keisarin Aleksanteri I:n puututtua tuomioihin ja yleisen armahduksen tultua voimaan. Ruotsin hävittyä sodan kuningas Kustaa IV Aadolf ajettiin maanmiestensä toimesta maanpakoon. Samalla hävitty sota merkitsi loppua Ruotsin suurvaltapyrkimyksille. Suomen sodan jälkeen Aleksanteri I:n myönsi kuten tapaan kuului myös Cronstedtille eläkkeen, mutta Cronstedt ei ikinä siirtynyt tsaarin palvelukseen. Loppuelämänsä hän eli Herttoniemen kartanossa viettäen syrjäänvetäytyvää elämää, keskittyen lastensa kasvatukseen ja kartanon puiston rakentamiseen. Carl Olof Cronstedtia onkin sanottu "puutarhansuunnittelun mestariksi". Cronstedt vaimo oli Beata Sofia Wrangler (1762–1840). Carl Olof Cronstedt on haudattu Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalle. Carl Olof Cronstedtilla oli kolme lasta: Carl Olof Cronstedt (n. 1800–1883), Gabriel Anton Cronstedt (1798–1893) ja Hedvig Charlotta Cronstedt. Lähde: Wikipedia Suomen sodassa Viaporin linnoituksen surullisenkuuluisa komentaja, joka yhdessä muiden Viaporin sotaneuvoston jäse nten kanssa tuomittiin sotaoikeudessa Torniossa helmikuussa 1809 venäläisten piirittämän linnoituksen luovuttamisesta viholliselle taisteluitta toukokuun alussa 1808 menettämään henkensä, aatelisarvonsa ja omaisuutensa. Cronstedin sotaoikeudelle lähettämä puolustuskirjelmä julkaistiin Tukholmassa 46- sivuisena kirjasena. Kenraalimajuri Georg Carl von Döbeln kirjoitti siihen 36 sivua käsoittävän vastauskirjoituksen, jossa hän ei anna mitään arvoa Cronstedtin vakuutteluille ja pitää tätä maanpetturina. Cronstedt sai Venäjän kerisarilta vuotuisen eläkkeen ja eli viimeiset vuodet omistamassaanb Herttoniemen kartanossa. Lähde: Kyösti Väänänen Kuninkaallisen Savon Prikaatin Miehiä

1. puoliso Wrangel af Sauss, Beata Sofia, Cronstedt s. 06.05.1762. k. 09.12.1840 Helsinki. Vihitty: 31.08.1794.
Isä: Wrangel af Sauss, Anton Johan
Äiti: Sparre af Söfdeborg, Charlotta Regina, Wrangel af Sauss

Lapset:
1) Hedvig Charlotta (katso taulu 1065) s. 10.05.1795. k. 07.04.1868 Elimäki.
2) Gabriel Anton (katso taulu 1066) s. 08.12.1798 Tukholma. k. 24.04.1893 Helsinki.
3) Carl Olof (katso taulu 1067) s. 18.10.1800 Tukholma. k. 05.03.1883 Helsinki. Vapaaherra 08.02.1870.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 670 -

14. sukupolvi

Jägerhorn af Spurila, Maria Antoinetta (taulusta 440. Isä: Jägerhorn af Spurila, Carl Magnus) s. 30.08.1761. k. 10.01.1852 Ed, Stockholm.

1. puoliso Riben, Axel Gustaf s. 1755. k. 03.03.1829 Mariedal, Uppsala, Ruotsi. Vihitty: 22.12.1801 Håbo-Tibble, Uppsala, Ruotsi.

Lapset:
1) Antoinette Margaretha (katso taulu 1068) s. 27.07.1802 Tukholma. k. 21.01.1866 Södertälje, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 671 -

14. sukupolvi

Gertten von, Anna Kristina (taulusta 441. Äiti: Ögnelood, Beata Eleonora) s. 12.01.1764 Kirkkonummi. k. 06.05.1838 Urjala.

1. puoliso Pfaler von, Jakob Wilhelm s. 07.11.1756 Pirkkala. k. 18.03.1804 Kiikka. Vihitty: 22.02.1787 Kalvola.
Isä: Pfaler von, Fredrik s. 19.01.1727.
Äiti: Segerstedt, Sara Kristina, Pfaler von s. 06.05.1730.

Lapset:
1) Otto Wilhelm s. 30.01.1788 Kangasala. Lisätietoja: Matkustanut Amerikkaan 1808 20 vuotiaana.
2) Johan August s. 07.12.1789 Kangasala. k. 1840 (jälkeen).
3) Nils Gideon s. 21.08.1791 Kangasala. k. 05.02.1803 Kiikka.
4) Frans Fredrik (katso taulu 1069) s. 16.10.1792 Lempäälä. k. 26.06.1871 Lempäälä.
5) Carl Viktor (katso taulu 1070) s. 07.04.1794 Lempäälä. k. 30.11.1869 Urjala.
6) Georg Adolf s. 04.11.1795 Kangasala.
7) Bror Gustaf s. 08.11.1799 Lempäälä. k. 26.08.1829 Turkki. Kuolinsyy: Kaatunut Turkin sodassa ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 672 -

14. sukupolvi

Gertten / Gerdten von, Hedvig Eleonora, Lagermark (taulusta 441. Äiti: Ögnelood, Beata Eleonora) s. 26.10.1773 Jokioinen. k. 03.01.1847 Uusikaarlepyy. Lisätietoja: Bosatta i Kalvola.

1. puoliso Lagermarck, Magnus s. 13.06.1767 Ulvila. k. 05.01.1811 Kalvola. Capitain vid Tavastehus regemente. Vihitty: 10.10.1799 Kalvola. Ammatinlisäyksiä: Hämeen läänin jalkaväkirykmentin jääkäripataljoonan kapteeni.
Isä: Lagermarck, Johan s. 07.05.1730 Porin maaseurakunta. Vänrikki.
Äiti: Le Bell, Maria Elisabet, Lagermarck s. 22.04.1739 Turku.

Lapset:
1) August Magnus Johan s. 01.06.1800 Kalvola. k. 28.10.1831 Pori.
2) Augusta Henrika Wilhelmina (katso taulu 1071) s. 05.07.1801 Kalvola. k. 18.08.1872 Lappeenranta.
3) Bror Berndt Otto (katso taulu 1072) s. 07.07.1803 Kalvola. k. 09.10.1853 Uusikaarlepyy. Komissiomaanmittari Vaasa läänissä 1848. Perhesuhteet: Aatelissuku No 86, hänen toisessa aviossaan.
4) Georg Axel Wilhelm s. 15.12.1804 Kalvola. k. 16.10.1805 Kalvola.
5) Wendla Gustava Carolina (katso taulu 1073) s. 15.02.1805 Kalvola. k. 17.08.1838 Uusikaarlepyy.
6) Fredrik Vilhelm Knut s. 25.10.1807 Kalvola. k. 20.01.1836 Vaasa.
7) Clara Gunilla Sofia s. 02.02.1809 Kalvola. k. 27.11.1809 Kalvola.
8) Sofia Lovisa Ottiliana s. 07.04.1810 Kalvola. k. 04.09.1812 Luvia.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 673 -

14. sukupolvi

Munck af Fulkila, Hedvig Sofia, Thitz (taulusta 442. Isä: Munck af Fulkila, Mårten Johan) s. 1729 Vihti. k. 09.01.1784 Somero.

1. puoliso Thitz, Johan Gottfried s. 1726 Saksa. k. 29.03.1793 Tammela.

Lapset:
1) Susanna Maria (katso taulu 1074) s. 19.02.1749 Somero. k. 07.03.1804 Tammela.
2) Karl Fredrik s. 02.09.1751. k. 07.10.1810 Tukholma.
3) Sofia Dorotea s. 16.09.1753 Uumaja, Ruotsi. k. 26.09.1809 Sipoo.
4) Peter Johan (katso taulu 1075) s. 28.06.1755 Uumaja, Ruotsi. k. 12.05.1820 Leppävirta.
5) Johan Gottfried s. 29.12.1756 Gudmundrå, Ruotsi. k. 15.04.1757 Nora, Ruotsi.
6) Eva Katarina s. 17.12.1757 Gudmundrå, Ruotsi. k. 17.07.1837 Somero.
7) Anna Sofia s. 11.06.1760 Gudmundrå, Ruotsi. k. 20.06.1761 Nora, Ruotsi.
8) Jakob Martin s. 28.03.1762 Gudmundrå, Ruotsi. k. 01.04.1833 Tukholma.
9) Johan Gottfried s. 11.01.1763 Nora, Ruotsi.
10) Anna Sofia s. 15.07.1765 Nora, Ruotsi. k. 22.10.1765 Nora.
11) Anders Gustaf (katso taulu 1076) s. 16.01.1767 Nora, Ruotsi. k. 04.12.1828 Loviisa. Loviisalainen taidemaalari.
12) Lars Fredrik s. 17.08.1769 Nora, Ruotsi. k. 30.04.1770 Nora, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 674 -

14. sukupolvi

Munck af Fulkila, Clas Jakob (taulusta 442. Isä: Munck af Fulkila, Mårten Johan) s. 1731. k. 15.06.1788 Somero.

1. puoliso Hedström, Margareta, Munck af Fulkila s. 29.09.1731 Somero. k. 13.10.1799 Somero. Vihitty: 28.12.1752 Somero.
Isä: Hedström, Måns
Äiti: Giers, Barbro Juliana, Hedström

Lapset:
1) Jakob Johan s. 09.06.1754 Somero. k. n. 1765.
2) Carl Fredrik (katso taulu 1077) s. 09.06.1760 Somero. k. 04.04.1834 Somero.
3) Anna Helena s. 21.12.1765 Somero. k. 06.03.1819 Somero.
4) Ulrika (katso taulu 1078) s. 03.08.1769 Somero.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 675 -

14. sukupolvi

Munck af Fulkila, Carl Fredrik (taulusta 442. Isä: Munck af Fulkila, Mårten Johan) s. 1733. k. 20.03.1800 Somero.

1. puoliso Stubbe, Brita Magdalena, Munck af Fulkila s. 1730. k. 10.03.1807 Somero. Vihitty: 12.00.1757 Somero.
Isä: Stubbe, Carl s. 1691.
Äiti: Pahlen von der, Hedvig Eleonora, Stubbe s. 1700. Someron Kimalan osaomistaja 1752-1769.

Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 1079) s. 03.12.1758 Somero. k. 08.03.1815 Somero. Everstiluutnantti, tilanomistaja Someron Ihamäessä.
2) Gustaf Fredrik (katso taulu 1080) s. 23.08.1761 Somerniemi. k. 25.07.1803 Halikko.
3) Hedvig Eleonora s. 05.12.1762 Somerniemi.
4) Fredrika Sofia (katso taulu 1081) s. 18.05.1765 Laitila. k. 29.04.1834 Somero.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 676 -

14. sukupolvi

Munck af Fulkila, Agneta Sofia, Numers von (taulusta 443. Isä: Munck af Fulkila, Clas) s. 15.07.1740. k. 18.02.1813 Espoo.

1. puoliso Numers von, Adoldf Fredrik s. 27.07.1745 Tenhola. k. 03.04.1809 Espoo.
Isä: Numers von, Carl Mauritz s. 1714.
Äiti: Giös, Beata Charlotta, Numers von s. 02.02.1715 Strängnäs, Ruotsi.

Lapset:
1) Carl Fredrik s. 13.11.1768 Espoo. k. 08.09.1775 Espoo.
2) Lorenz Johan s. 23.05.1770 Espoo. k. 10.06.1770 Espoo.
3) Gustav s. 23.05.1770 Espoo. k. 07.06.1770 Espoo. Perhesuhteet: Kaksonen Lorenz Johan´in kanssa.
4) Gotthard Adolf s. 12.01.1773 Espoo. k. 28.09.1775 Espoo.
5) Claes Johan (katso taulu 1082) s. 30.11.1774. k. 05.06.1856 Espoo. Kapteeni.
6) Sofia Albertina s. 12.03.1775 Espoo. k. 26.05.1775 Espoo.
7) Anna Fredrika (katso taulu 1083) s. 02.05.1776 Espoo. k. 05.11.1798 Viapori, Helsinki.
8) Hedvig Eleonora s. 25.09.1777 Espoo. k. 17.01.1787 Espoo.
9) Jakob Reinhold (katso taulu 1084) s. 10.11.1778. k. 21.06.1842 Pori. Majuri, Porin makasiininhoitaja.
10) Wilhelm Anders s. 14.01.1780 Espoo. k. 09.10.1786 Espoo.
11) Agneta Lovisa s. 25.07.1781 Espoo. k. 17.01.1787.
12) Maria Charlotta s. 04.09.1782 Espoo. k. 13.11.1782 Espoo.
13) Eva Juliana s. 04.09.1782 Espoo. k. 17.01.1783 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 677 -

14. sukupolvi

Munck af Fulkila, Hedvig Dorotea, Hiliander (taulusta 443. Isä: Munck af Fulkila, Clas) s. 27.12.1749 Vihti.

1. puoliso Hiliander, Johan s. 1756. k. 25.10.1787 Espoo. Vihitty: 17.04.1786 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 678 -

14. sukupolvi

Munck af Fulkila, Margareta Magdalena, Enning (taulusta 443. Isä: Munck af Fulkila, Clas) s. 18.09.1754 Vihti. k. 1798 (jälkeen).

1. puoliso Enning, Matias s. 1730. k. 15.03.1798 Helsinki. Vihitty: 05.06.1791 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 679 -

14. sukupolvi

Tammelander, Lorentz Johan (taulusta 446. Äiti: Munck, Kristina Juliana)

1. puoliso Gyldenär, Margareta Sofia, Tammelander s. 19.12.1746. Vihitty: 14.03.1765.
Isä: Gyldenär, Anders Erik s. 28.07.1711 Akaa.
Äiti: Ignatius, Ulrika Katarina, Gyldenär s. 22.08.1723.

Lapset:
1) Lorentz Johan (katso taulu 1085) s. 1770. k. 1827.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 680 -

14. sukupolvi

Munck af Fulkila, Wilhelm Fredrik (taulusta 450. Isä: Munck af Fulkila, Lorenz Anders) s. 28.06.1749 Nurmijärvi. k. 15.06.1806 Tyrvää.

1. puoliso Becker, Margaretha Lovisa, Munck af Fulkila s. 01.07.1753.
Isä: Becker, Anders Konrad s. 04.04.1729 Rantasalmi.
Äiti: Gadd, Sara Lovisa, Becker s. 31.07.1733.

Lapset:
1) Johan Fredrik (katso taulu 1086) s. 04.09.1775 Kauvatsa. k. 26.11.1839 Harjavalta. Kersantti.
2) Carl Adolf s. 14.02.1777 Kauvatsa. k. 20.02.1777 Kauvatsa.
3) Klara Louise (katso taulu 1087) s. 09.06.1778 Kauvatsa. k. 12.05.1867 Isokyrö. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 6.
4) Eva Charlotta (katso taulu 1088) s. 24.02.1782. k. 22.04.1864 Kiikka.
5) Klas Gustaf (katso taulu 1089) s. 04.05.1785 Tyrvää. k. 14.04.1846 Kiika. Porin rykmentin kersantti. Perhesuhteet: Aatelista sukua n:o 6.
6) Adolf Wilhelm (katso taulu 1090) s. 02.05.1788 Tyrvää. k. 07.06.1834 Harjavalta.
7) Johanna Agata s. 31.01.1791 Tyrvää. k. 1792 Harju.
8) Johanna Agata (katso taulu 1091) s. 24.02.1794 Kiikka. k. 09.01.1834 Ulvila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 681 -

14. sukupolvi

Munck af Fulkila, Klas Johan (taulusta 451. Isä: Munck af Fulkila, Johan) s. 27.09.1764 Somero. Eversti.

1. puoliso Arnkihl, Kristina Elisabet, Munck af Fulkila s. 08.01.1777. k. 12.06.1858 Vihti. Vihitty: 20.09.1794 Vihti.
Isä: Arnkihl, Carl Gustav
Äiti: Glan von, Lovisa Christina, Arnkihl

Lapset:
1) Catarina Charlotta Lovisa s. 29.01.1796 Vihti. k. 12.03.1874 Mäntsälä.
2) Johanna Elisabet s. 07.06.1797 Vihti. k. 27.03.1798 Vihti.
3) Clas Johan s. 28.11.1798 Vihti. k. 08.07.1856 Sundsvall, Ruotsi.
4) Adolf Fredrik (katso taulu 1092) s. 04.04.1800 Vihti. k. 02.03.1886 Helsinki.
5) Antoinette Elisabet (katso taulu 1093) s. 14.06.1801 Vihti. k. 26.01.1875 Mäntsälä.
6) Carl Otto s. 01.08.1802 Vihti. k. 11.07.1875 Norrtälje, Ruotsi.
7) Bror Reinhold s. 26.12.1803 Vihti. k. 04.03.1857 Tukholma.
8) Johanna Carolina s. 02.12.1804 Vihti. k. 27.06.1892.
9) Augusta Wilhelmina (katso taulu 1094) s. 30.10.1805 Vihti. k. 07.02.1869 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua, avioliitto oli lapseton.
10) Knut Emil Robert (katso taulu 1095) s. 04.04.1807 Vihti. k. 01.12.1869 Ruotsinpyhtää.
11) Sofia Aurora s. 12.06.1808 Vihti. k. 17.02.1875.
N.N. s. 03.12.1813 Vihti. k. 03.12.1813 Vihti. N.N2 s. 23.09.1814 Vihti. k. 23.09.1814 Vihti. N.N3 s. 04.05.1816 Vihti. k. 04.05.1816 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 682 -

14. sukupolvi

Munck, Eva Sofia , Blom / Blum (taulusta 451. Isä: Munck af Fulkila, Johan) s. 20.09.1768 Hirsijärvi, Somero. k. 31.10.1846 Loviisa.

1. puoliso Blom, Johan Henrik , Blum s. 11.09.1760 Kosken tehdas. k. 03.07.1822 Kuggomgård, Pernaja. Luutnantti, Janakkan Irjalan vuokraaja 1805-1814. Vihitty: 22.05.1792 Somero.
Ylioppilas Turussa 1778. Luutnantti (1793). Asui Vihdissä, Janakkalassa ja viimeksi Pernajan Kuggomissa. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Blom, Erik Johan s. 15.01.1727 Loimijoki, Loimaa. Kirkkoherra Somerolla.
Äiti: Kepplerus, Anna Helena, Blom s. 09.02.1732.

Lapset:
1) Johan Fredrik s. 10.02.1793 Niemenkylä, Vihti.
2) Kristiina Loviisa s. 25.08.1794 Ojakkala, Vihti. k. 1806 ennen.
3) August Reinhold s. 17.11.1807 Irjala, Janakkala. k. 13.06.1854 Hartola. Varatuomari, oikeusraatimies. Perhesuhteet: Naimaton.
Loviisan triviaalikoulun oppilas 2.5.1821. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 3.5.1826. Tuomarintutkinto 7.12.1832. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1832. Vt. oikeusraatimies ja kämnerioikeuden puheenjohtaja Loviisassa 1834. Loviisan kaupungin kassanhoitaja 1835. Varatuomari 1841. Vakinainen oikeusraatimies ja kämnerioikeuden puheenjohtaja mainitussa kaupungissa 1842. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
4) Otto Wilhelm (katso taulu 1096) s. 01.06.1809 Irjala, Janakkala. k. 17.07.1880 Iitti. Varatuomari, Raaseporin itäisen kihlakunnan kruununvouti 1860.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 683 -

14. sukupolvi

Munck, Johan Henrik (taulusta 452. Isä: Munck af Fulkila, Anders Erik) s. 02.02.1748 Mikkeli. k. 16.09.1817 Janakkala.

1. puoliso Taube, Sofia Gustava, Munck s. 1763 Laajasalo, Helsinki. k. 05.12.1782 Loviisa ?. Vihitty: 23.11.1780.
Isä: Taube, Otto Ludvig s. 1712.
Äiti: Mellin, Sofia Elisabet, Taube s. 1716.

2. puoliso Fleming af Liebelitz, Catarina Sofia, Munck s. 25.12.1769 Askainen. k. 10.04.1823 Hämeenlinna. Vihitty: 02.08.1792 Askainen.
Isä: Fleming af Liebelitz, Herman s. 03.01.1734 Perniö. Hovijunkkari, vapaaherra.
Äiti: Rehbinder, Anna Sofia, Fleming af Liebelitz s. 16.04.1740.

Lapset:
1) Carl Adolf s. 13.10.1793 Hämeenlinna. k. 19.12.1833 Tukholma.
2) Johan Reinhold (katso taulu 1097) s. 20.01.1795 Hämeenlinna. k. 26.07.1865 Hausjärvi. Kenraali, yliopiston varakansleri.
3) Sofia Juliana s. 09.04.1796 Hämeenlinna. k. 18.11.1861 Hälsingborg, Ruotsi.
4) Henrietta Charlotta (katso taulu 1098) s. 15.10.1797 Hämeenlinna. k. 13.04.1881 Hälsingborg, Ruotsi.
5) Erik Otto s. 31.01.1800 Hämeenlinna. k. 04.11.1841 Ystad, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 684 -

14. sukupolvi

Munck af Fulkila, Hedvig Sofia, Ehrnrooth (taulusta 452. Isä: Munck af Fulkila, Anders Erik) s. 12.12.1751. k. 30.03.1839 Nastola.

N.N. s. 04.09.1783 Joroinen. k. 04.09.1783 Joroinen

1. puoliso Ehrnrooth, Carl Gustav s. 07.10.1744 Puumala. k. 02.06.1817 Nastola. Vihitty: 20.04.1775 Rantasalmi.
Isä: Ehrnrooth, Gustav Henrik
Äiti: Hästesko af Målagård, Christina Catharina, Ehrnrooth s. 1706 Savo.

Lapset:
1) Erik Magnus (katso taulu 1099) s. 27.07.1776 Rantasalmi. k. 01.07.1845 Ruotsi.
2) Gustaf Adolf (katso taulu 1100) s. 03.05.1779 Rantasalmi. k. 25.04.1848 Nastola. Kenraalimajuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 685 -

14. sukupolvi

Munck af Fulkila, Otto Magnus (taulusta 452. Isä: Munck af Fulkila, Anders Erik) s. 09.09.1764 Rantasalmi. k. 09.07.1853 Karlsruhe, Saksa.

1. puoliso Hebbe, Elisabet Maria, Munck af Fulkila s. 10.02.1773. k. 16.09.1840 Karlsruhe, Saksa.
Isä: Hebbe, Christian
Äiti: Palm, Maria, Hebbe

Lapset:
1) Magnus Hannibal s. 09.08.1809 Tukholma. k. 23.08.1809 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 686 -

14. sukupolvi

Agricola, Johan (taulusta 455. Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Margareta) s. 20.11.1766 Tammisaari. k. 03.04.1826 Espoo.

1. puoliso Elfving, Helena Kristina, Agricola s. 1765. k. 16.03.1830 Espoo. Vihitty: 10.08.1791 Urjala.

Lapset:
1) Johan Georg (katso taulu 1101) s. 07.06.1792 Espoo. k. 03.05.1872 Espoo.
2) Carl Robert (katso taulu 1102) s. 14.01.1803 Espoo. k. 20.01.1848 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 687 -

14. sukupolvi

Agricola, Agneta Maria, Pont de (taulusta 455. Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Margareta) s. 09.10.1767 Tammisaari.

1. puoliso Pont de, Jakob Wilhelm s. 08.03.1755 Somero. k. 31.01.1809 Tukholma. Vihitty: 02.10.1787 Vihti.
Isä: Pont de, Jakob Reinhold s. 18.09.1717 Uppsala, Ruotsi. Lasitehteilija, tirehtööri .
Äiti: Ahlgren, Catarina Elisabet, Pont de s. 15.09.1727.

Lapset:
1) Antoinetta Wilhelmina s. 03.02.1797 Urjala. k. 14.07.1803 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 688 -

14. sukupolvi

Agricola, Eva Kristiina, Stålhane (taulusta 455. Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Margareta) s. 23.11.1769 Tammisaari. k. 03.01.1830 Espoo.

1. puoliso Stålhane, Nils Gotthard Nilsinpoika s. 18.02.1758 Gammelby, Tuusula. k. 26.05.1820 Helsingin pitäjä. Luutnantti 1786. Vihitty: 02.10.1787 Vihti.
Isä: Stålhane, Nils s. 1713. Tilanomistaja Vanhakylän (Gammelby) kartano, Tuusula, vänrikki.
Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha, Stålhane s. 01.03.1725.

Lapset:
1) Eva Lovisa (katso taulu 1103) s. 10.08.1788 Tuusula. k. 04.11.1856 Espoo.
2) Nils Adolf s. 05.02.1790 Tuusula. k. 14.09.1812 Espoo.
3) Otto Wilhelm s. 09.04.1791 Tuusula. k. 24.11.1829 Espoo.
4) Johanna Maaria (katso taulu 1104) s. 21.10.1792 Tuusula. k. 10.04.1867 Espoo.
5) Charlotta s. 09.04.1794 Tuusula. k. 11.04.1794 Tuusula.
6) Sofia s. 09.04.1794 Tuusula. k. 09.04.1794.
7) Anna Sofia s. 08.08.1795 Tuusula. k. 30.06.1868 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 689 -

14. sukupolvi

Blåfield, Beata Juliana, Bromanskiöld (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 31.07.1729 Sääksmäki. k. 22.09.1809 Suoniemi.

1. puoliso Bromanskiöld, Anders s. 14.01.1729 Hudiksvall, Ruotsi. k. 23.08.1789 Hausjärvi. Vihitty: 13.04.1762 Sääksmäki.

Lapset:
1) Eva Christina (katso taulu 1105) k. 29.04.1833 Pirkkala.
2) Hedvig Fredrika (katso taulu 1106) s. 01.04.1770. k. 12.02.1839 Ulvila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 690 -

14. sukupolvi

Blåfield, Gustav Henrik (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 29.01.1731 Sääksmäki. k. 25.01.1783 Uudenkaupungin maaseurakunta.

1. puoliso Heijkenskjöld, Catharina Christina, Blåfield s. 01.06.1747. k. 20.12.1822 Rauma. Vihitty: 22.07.1770 Tukholma.
Isä: Heijkenskjöld, Detlof
Äiti: Hising, Catharina Elisabeth, Heijkenskjöld

Lapset:
1) Detlof Johannes s. 30.10.1771 Sääksmäki. k. 09.08.1808.
2) Carl Gustav s. 27.03.1773 Sääksmäki. k. 21.06.1773 Sääksmäki.
3) Elisabet Ulrika (katso taulu 1107) s. 17.04.1774 Sääksmäki. k. 03.05.1829 Rauma.
4) Charlotta Lovisa (katso taulu 1108) s. 25.10.1778 Porvoon maalaiskunta. k. 19.09.1803 Uudenkaupungin maaseurakunta.
5) Robert Gustav (katso taulu 1109) s. 23.10.1782 Uudenkaupungin maaseurakunta. k. 01.11.1809 Somero.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 691 -

14. sukupolvi

Blåfield, Eva Catarina, Barfoth (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 15.04.1733 Lempäälä, Sotavalta. k. 20.03.1797 Lempäälä haudattu 04.04.1797 Lempäälä ?. Kuolinsyy: Keuhkotauti.

1. puoliso Barfoth, Ejlert Holger s. 14.12.1713 Skurup, Malmö, Ruotsi. k. 20.11.1757 Viapori, Helsinki. Vihitty: 31.05.1750.

Lapset:
1) Eva Beata (katso taulu 1110) s. 08.01.1757 Sääksmäki. k. 1831.

2. puoliso Grundström, Axel Johan s. 01.04.1726 Loimaa, Ilmaris. k. 10.10.1781 Karjaa. Karjaan kirkkoherra. Vihitty: 13.04.1762 Sääksmäki. Kuolinsyy: Slag; halvaus.
Axel Johan oli avioitumisensa aikaan Hämeenlinnan koulun rehtori

Isä: Grundström, Johan
Äiti: Holmbom / Holmbohm, Anna Christina, Grundström

Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 1111) s. 19.10.1764 Hämeenlinna. k. 11.08.1826 Sotkamo haudattu 31.08.1826. Kajaanin jääkäripataljoonan luutnantti. Lisätietoja: Kotoisin Uudeltamaalta. Perhesuhteet: Kastettu 21.10.1764. Kuolinsyy: Vattusot.
2) Katarina Charlotta (katso taulu 1112) s. 21.02.1771 Hämeenlinna. k. 17.01.1843 Lempäälä.

3. puoliso Pfaler von, Fredrik s. 19.01.1727. k. 17.03.1818 Sortavala. Vihitty: 17.10.1785 Tammisaari.
Isä: Pfaler von, Carl s. 1691.
Äiti: Renner / Jaakkima, Helena, Pfaler von

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 692 -

14. sukupolvi

Blåfield, Otto Reinhold (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 12.10.1734 Sääksmäki. k. 23.05.1788 Sääksmäki. Tilanomistaja Sääksmäen Lotilassa, luutnantti .

Lotila, ratsutila Sääksmäen pitäjässä, 4 km Valkeakoskelta, 2 manttaalia, n. 1´100 hehtaaria. Aleksanteri I vieraili siellä 1819. Lähde: Tietoanakirja 1913 Otava Metsästäjä Kokko-Kustaa, s. 1818 Kokon torpassa. Tuomari Blåfjeld osti kaikki mitä nuori Kokko-Kustaa oli ampunut. Lähde: Saloilta ja vesiltä I-II. Metsästys ja pyyntiretkiä Otto Wetterhoff (1800-luvun lopulta)

1. puoliso Amnorin, Anna Amalia, Blåfield s. 31.10.1754 Paimio. k. 11.03.1825 Sääksmäki. Vihitty: 22.03.1772 Lemland.
Isä: Amnorin, Otto Johan s. 10.04.1721. Lemlandin kirkkoherra.
Äiti: Palén, Helena, Amnorin s. 1731.

Lapset:
1) Helena Gustava (katso taulu 1113) s. 29.10.1774 Sääksmäki. k. 25.08.1843 Sääksmäki.
2) Lovisa Amalia s. 09.01.1777 Sääksmäki. k. 25.09.1777 Sääksmäki.
3) Bernt Otto s. 05.08.1778 Sääksmäki. k. 28.08.1779 Sääksmäki.
4) Carl Johan (katso taulu 1114) s. 18.10.1780 Sääksmäki. k. 24.06.1834 Sääksmäki. Kihlakunnantuomari, tilanomistaja Sääksmäen Jutikkalassa.
5) Berndt Fredrik (katso taulu 1115) s. 09.09.1782 Sääksmäki. k. 02.11.1835 Hämeenlinna.
6) Gustaf Adolf (katso taulu 1116) s. 09.11.1784 Sääksmäki. k. 05.03.1847 Sääksmäki. Kihlakunnantuomari.
7) Anna Lovisa s. 23.03.1787 Sääksmäki. k. 20.12.1842 Sääksmäki.
8) Amalia Ottiliana s. 12.10.1788 Sääksmäki. k. 09.06.1789 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 693 -

14. sukupolvi

Blåfield, Margaretha, Häggström (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 15.12.1735 Sääksmäki. k. 08.03.1809 Hauho. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Häggström, Petter Hansinpoika s. 24.11.1734 Lappeenranta. k. 25.01.1717 Hauho. Komissiomaanmittari Hämeen ja Uudenmaan läänissä 1759, ylitarkastajan arvo 1782. Vihitty: 25.11.1762 Sääksmäki.
Isä: Häggström, Hans Petterinpoika Maanmittari Savonlinnan ja Kyminkartanon läänissä 1732.
Äiti: Wikar / Wijkare, Margareta Jakobintytär, Häggström s. 27.12.1709 Vaasa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 694 -

14. sukupolvi

Blåfield, Hedvig Christina, Ekman / Segercrantz (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 24.05.1738 Sääksmäki. k. 04.08.1802 Akaa.

1. puoliso Ekman / Segercrantz, Carl Isak s. 08.02.1734 Tyrväntö. k. 09.05.1783 Sääksmäki. Vihitty: 13.12.1764 Sääksmäki.
Isä: Ekman, Johan s. 14.06.1675 Uusimaa.
Äiti: Boije af Gennäs, Anna Sofia, Ekman s. 1714.

Lapset:
1) Otto Johan (katso taulu 1117) s. 08.02.1766 Akaa. k. 19.03.1816 Heinola. Karjalan jääkäriosaston luutnantti.
2) Carl (katso taulu 1118) s. 21.06.1769 Lohja. k. 02.03.1806 Akaa. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin luutnantti.
3) Fredrik (katso taulu 1119) s. 06.05.1774 Akaa. k. 14.04.1813 Svartholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 695 -

14. sukupolvi

Blåfield, Adam Erik (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 06.09.1740 Sääksmäki. k. 26.05.1807 Ylöjärvi.

1. puoliso Witting, Helena Juliana, Blåfield s. 18.10.1745 Elimäki. k. 21.10.1809 Pirkkala. Vihitty: 13.02.1774 Elimäki.
Isä: Witting, Reinhold s. 1705 Viipuri.
Äiti: Brandt, Helena Juliana, Witting s. 1711.

Lapset:
1) Eva Juliana s. 29.06.1774. k. 25.08.1835 Loimijoki.
2) Hedvig Lovisa s. 05.03.1776. k. 09.07.1776.
3) Anders Konrad (katso taulu 1120) s. 10.10.1777. k. 04.03.1829 Porvoo.
4) Ulrika Helena s. 29.08.1779. k. 14.05.1846 Porvoo.
5) Erik Adam s. 04.11.1781 Pirkkala. k. 11.11.1781 Pirkkala.
6) Barbara Sofia (katso taulu 1121) s. 27.12.1782 Pirkkala. k. 06.08.1854 Sysmä.
7) Fredrika Elisabet s. 06.04.1785 Pirkkala. k. 25.10.1866 Sysmä.
8) Gustava Katarina (katso taulu 1122) s. 25.09.1786 Pirkkala. k. 29.05.1852 Karkku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 696 -

14. sukupolvi

Blåfield, Anders (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 29.11.1741 Sääksmäki. k. 12.01.1803 Sääksmäki.

1. puoliso Löwing, Sofia Henrika, Blåfield s. 18.08.1747 Orimattila. k. 11.12.1830 Orimattila. Vihitty: 25.11.1783 Orimattila.
Isä: Löwing, Henrik
Äiti: Forstadius, Gertrud Eleonora, Löwing

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 697 -

14. sukupolvi

Blåfield, Herman (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 17.01.1743. k. 11.10.1801 Sääksmäki.

1. puoliso Floor, Catharina, Blåfield s. 20.12.1748 Sääksmäki. k. 09.08.1813 Sääksmäki.
Isä: Floor, Hans Johan s. 03.11.1707 Lempäälä. Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentin kornetti.
Äiti: Justander, Justina Catharina, Floor

Lapset:
1) Lovisa Katarina (katso taulu 1123) s. 17.08.1793 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 698 -

14. sukupolvi

Blåfield, Ulrika Eleonora (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 26.02.1744 Sääksmäki. k. 28.10.1822 Helsingin pitäjä.

1. puoliso Konow von, Gregori s. 24.05.1729 Askola. k. 09.10.1809 Vesilahti. Majuri, Hämeenlinnan polttimon- ja makasiininhoitaja. Vihitty: 22.05.1766 Sääksmäki.
Isä: Konow von, Gustaf Adolph s. 22.04.1681 Nevanlinna (ruotsixi Nyen, Nyenskans, latinaksi Neovia), Venäjä.
Äiti: Gripenberg, Ebba Elisabeth, Konow von s. 18.07.1688.

Lapset:
1) Ebba Catarina (katso taulu 1124) s. 25.04.1767 Tyrvää. k. 30.05.1769 Tyrvää.
2) Gustav Gregori s. 09.05.1768 Tyrvää. k. 30.05.1769 Tyrvää.
3) N.N. s. 09.04.1769 Tyrvää. k. 09.04.1769 Tyrvää. Perhesuhteet: Sukupuolta ei tiedetä.
4) Ulrika Margareta s. 30.05.1770 Viiala. k. 05.02.1846 Pori.
5) Charlotta Lovisa s. 19.09.1771 Viiala. k. 1809.
6) Carl Johan (katso taulu 1125) s. 02.01.1773 Akaa. k. 23.07.1855 Helsinki.
7) Gregorius s. 19.08.1774 Viiala. k. 29.03.1775 Viiala.
8) Erik Berndt (katso taulu 1126) s. 22.01.1776 Harju. k. 09.04.1847 Kuopio. Kihlakunnantuomari.
9) Gustav Henrik s. 06.07.1780 Kuopion maaseurakunta. k. 29.03.1783 Viiala.
10) Anders Reinhold (katso taulu 1127) s. 23.08.1783. k. 10.05.1863.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 699 -

14. sukupolvi

Blåfield, Adolf Magnus (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 08.05.1745 Sääksmäki. k. 14.10.1788.

1. puoliso Gottsman, Brita Elisabet, Blåfield s. 10.04.1759 Porvoon maalaiskunta. k. 18.10.1829 Kalvola. Vihitty: 01.03.1788 Sääksmäki.
Isä: Gottsman, Henrik Anton s. n. 1726.
Äiti: Witting, Britha Sofia, Gottsman s. n. 1732.

Lapset:
1) Eva Sofia s. 11.12.1788 Sääksmäki. k. 10.10.1789 Sääksmäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 700 -

14. sukupolvi

Blåfield, Lovisa, Barck (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 02.10.1746 Sääksmäki. k. 07.12.1801 Akaa.

1. puoliso Barck, Gabriel s. 16.12.1733 Akaa. k. 02.02.1807 Akaa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 701 -

14. sukupolvi

Schrey, Johan Adolf (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 23.07.1753 Sääksmäki. k. 26.08.1821. Tilanomistaja Sääksmäellä, vänrikki .

Ylioppilas 1770 Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

1. puoliso Gottsman, Lovisa Ulrika, Schrey s. 23.11.1754 Porvoo. k. 13.01.1793 Sääksmäki. Vihitty: n. 1777 Elimäki ?.
Isä: Gottsman, Henrik Anton s. n. 1726.
Äiti: Witting, Britha Sofia, Gottsman s. n. 1732.

Lapset:
1) Anna Lucia (katso taulu 1128) s. 12.12.1790 Sääksmäki. k. 22.05.1820 Sääksmäki.
2) Brita Amalia (katso taulu 1129) s. 04.02.1792 Sääksmäki. k. 12.01.1823 Hauho.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 702 -

14. sukupolvi

Schrey, Carl Otto (taulusta 456. Äiti: Birckholz von, Eva Catharina) s. 28.11.1757 Sääksmäki. k. 23.05.1820 Loppi.

1. puoliso Pfaler von, Fredrika Eleonora, Schrey s. 03.06.1766 Pirkkala. k. 25.08.1847 Loppi. Vihitty: 01.09.1785 Lempäälä.
Isä: Pfaler von, Fredrik s. 19.01.1727.
Äiti: Segerstedt, Sara Kristina, Pfaler von s. 06.05.1730.

Lapset:
1) Christina Charlotta (katso taulu 1130) s. 17.10.1790 Lempäälä. k. 06.12.1821 Sääksmäki.
2) Sofia Amalia (katso taulu 1131) s. 31.01.1795 Lempäälä. k. 18.05.1862 Pälkäne.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 703 -

14. sukupolvi

Pfaler von, Elias Israel (taulusta 458. Isä: Pfaler von, Ernst Israel) s. 10.08.1774 Pirkkala. k. 24.02.1849 Ii.

1. puoliso Tuomahala / Wacklin, Valborg, Pfaler von s. 14.09.1781 Ii. k. 12.05.1860 Ii.

Lapset:
1) Adolf Fredrik s. 28.10.1809. k. 16.01.1823.
2) Elias Israel s. 10.04.1811. k. 19.10.1812 Kuhmoniemi.
3) Ernst Wilhelm s. 29.06.1813 Kuhmoniemi. k. 22.05.1817.
4) Gustaf Reinhold s. 20.08.1815 Kuhmoniemi. k. 19.06.1852 Ii.
5) Carl Ferdinand (katso taulu 1132) s. 11.06.1817 Haukipudas. k. 29.11.1879 Nurmes. Kirkkoherra Nurmes 1867.
6) Alexander Israel (katso taulu 1133) s. 16.07.1818. k. 19.03.1875 Tornio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 704 -

14. sukupolvi

Pfaler von, Johanna Kristina, Grönlund (taulusta 458. Isä: Pfaler von, Ernst Israel) s. 16.06.1777 Pirkkala.

1. puoliso Grönlund, Matias

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 705 -

14. sukupolvi

Pfaler von, Margareta Magdalena, Gräutlein (taulusta 458. Isä: Pfaler von, Ernst Israel) s. 1786. k. 02.05.1873 Hattula.

1. puoliso Gräutlein von, Magnus Fredrik s. 26.02.1771. k. 08.02.1835 Vesilahti.
Isä: Gräutlein von, Gustaf Pontus s. 1731. Luutnantti.
Äiti: Lechlin, Maria Christina, Gräutlein von s. 1735.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 706 -

14. sukupolvi

Cajalén, Hedvig Elisabet, Bergius (taulusta 459. Äiti: Pfaler von, Hedvig Eleonora) s. 08.08.1777 Vesilahti. k. 12.12.1841 Vesilahti.

1. puoliso Bergius, Anders Petterinpoika s. 23.02.1758 Pirkkala. k. 05.02.1852 Vesilahti. Vesilahden Tapolan talon omistaja 1790.
Isä: Bergius, Petter Andersinpoika s. 17.03.1700 Taivassalo. Pirkkalan kirkkoherra 1736.
Äiti: Hartman, Maria Catharina, Bergius s. 17.05.1724 Karkku.

Lapset:
1) Katarina Elisabet (katso taulu 1134) s. 06.01.1811 Vesilahti. k. 28.05.1909 Vesilahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 707 -

14. sukupolvi

Sjöstedt, Elisabet Eleonora, Thomé (taulusta 460. Äiti: Pfaler von, Elsa Margaretha) s. 21.09.1771. k. 04.10.1846 Turku.

1. puoliso Thomé, Johan Kristian s. 22.09.1766 Karlskrona, Ruotsi. k. 10.08.1836 Turku. Vihitty: 16.08.1792.

Lapset:
1) Juliana Henrika s. 23.07.1794. k. 21.10.1821 Tukholma.
2) Johan Christian s. 12.11.1795.
3) Ernst Peter (katso taulu 1135) s. 09.05.1797 Turku. k. 09.12.1859. Merikapteeni, kauppias Turussa.
4) Gustava Ottiliana Wilhelmina s. 03.11.1800. k. 01.04.1826.
5) Gustaf Henrik (katso taulu 1136) s. 26.04.1805. k. 14.05.1849 Jääski.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 708 -

14. sukupolvi

Sjöstedt, Brita Christina, Lode (taulusta 460. Äiti: Pfaler von, Elsa Margaretha) s. 22.02.1777 Turku. k. 15.08.1850 Turku.

1. puoliso Lode, Otto Herman s. 15.08.1771 Maaria. k. 16.03.1852 Turku. Vihitty: 10.00.1798 Turku.
Isä: Lode, Johan Herman s. 12.01.1739 Halikko.
Äiti: Sandin, Johanna Margareta Johansdotter, Lode s. 24.02.1747 Philadelphia, Pennsylvenia, USA.

Lapset:
1) Otto Johan s. 15.04.1799 Heinola. k. 25.11.1830 Helsinki.
2) Sofia Margareta (katso taulu 1137) s. 27.03.1801. k. 16.11.1890 Turku.
3) Johanna Wilhelmina s. 21.01.1810 Eura. k. 16.10.1868 Turku.
4) Juliana Alfonsina s. 24.04.1814 Piikkiö. k. 23.08.1850 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 709 -

14. sukupolvi

Sjöstedt, Ulrika Fredrika, Spoof (taulusta 460. Äiti: Pfaler von, Elsa Margaretha) s. 03.02.1781 Turku. k. 01.06.1839 Turku.

1. puoliso Spoof, Axel Fredrik k. 11.08.1827 Turku. Naantalilainen elintarvikekauppias.
Isä: Spoof, Mathias s. 19.02.1737 Lempäälä. Ratsutilallinen Lempäälä, ylioppilas.
Äiti: Costiander, Margaretha, Spoof s. 23.01.1744 Pälkäneen Onkkala.

Lapset:
1) Otto Reinhold (katso taulu 1138) s. 19.02.1813 Tyrvää. k. 25.03.1879 Turku. Merikapteeni, kauppias Turku.
2) Fredrik Ferdinand (katso taulu 1139) s. 03.07.1814 Turku. k. 01.05.1891 Turku.
3) Erns Gustaf Adolf s. 11.05.1825 Naantali. k. 24.06.1825 Naantali.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 710 -

14. sukupolvi

Sjöstedt, Gustaf Fredrik (taulusta 460. Äiti: Pfaler von, Elsa Margaretha) s. 01.04.1783 Turku. k. 21.01.1868 Vihti. Laamanni 1838.

Ylioppilas Turussa 17.10.1798. Tuomarintutkinto 12.6.1801. Turun hovioikeuden auskultantti 22.6.1801. Turun kaupunginnotaari 1803, oikeusraatimies 1806, vt. oikeuspormestari 1811, vakinainen 1816, samalla Turun halli- ja manufaktuurioikeuden puheenjohtaja 1814-24. Kollegiasessori 1819. Raaseporin itäisen tuomiokunnan tuomari 1824-68. Ajoittain Uudenmaan ja Hämeen laamannikunnan vt. laamannina. Turun hovioikeuden apujäsen 1829-39. Laamannin arvonimi 1838. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Forsgren, Eva Agata, Sjöstedt k. 1874. Vihitty: 1810.

Lapset:
1) Edvard Konstantin s. 23.01.1814 Turku. k. 15.05.1862. Majamestari 1. Suomen meriekipaasissa 1836. Kauppalaivuri. Perhesuhteet: Naimaton ?.
2) Albert Fredrik (katso taulu 1140) s. 08.12.1815 Turku. k. 14.02.1876 Kirkkonummi. Varatuomari, tilanomistaja Pyhäjärvellä Ul. ja 1875 Kirkkonummen Kylmälässä.
3) Gustaf Herman (katso taulu 1141) s. 14.12.1817 Turku. k. 13.08.1912 Vihti. Varatuomari, valtioneuvos, tilanomistaja Vihdin Haitissa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 711 -

14. sukupolvi

Sjöstedt, Adolf Reinhold (taulusta 460. Äiti: Pfaler von, Elsa Margaretha) s. 01.02.1795 Turku. k. 14.02.1851 Turku. Oikeusraatimies Turku 1832.

Ylioppilas Turussa 1800.

1. puoliso Bonsdorff, Gustava Jakobintytär, Sjöstedt s. 30.10.1795 Piikkiö. k. 23.04.1856 Turku. Vihitty: 20.12.1813 Turku.
Isä: Bonsdorff, Jakob Petterinpoika s. 03.09.1763 Porvoo. Teologian tohtori 1824.
Äiti: Strandheim, Anna Maria, Bonsdorff s. 19.04.1772 Turku.

Lapset:
1) Jakob Reinhold s. 18.08.1814 Turku. k. 30.05.1820 Turku.
2) Anna Rosina Gustava s. 17.09.1815 Turku. k. 15.03.1855 Turku.
3) Antonetta Margaretha (katso taulu 1142) s. 17.11.1816 Turku. k. 07.04.1868 Vihti.
4) Frans Gustaf Reinhold s. 15.04.1819 Turku. k. 24.09.1865 Karkku.
5) Sofia Amanda (katso taulu 1143) s. 31.08.1822 Turku. k. 09.03.1877 Turku.
6) Jakobina Maria Fredrika (katso taulu 1144) s. 15.09.1824 Turku. k. 13.12.1858 Turku.
7) Otto Fridolf Wilhelm (katso taulu 1145) s. 15.03.1827 Turku. k. 27.04.1894 Oripää.
8) Viktor Adolf Theodor s. 31.07.1833 Turku. k. 21.05.1848 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 712 -

14. sukupolvi

Schulman, Anna Maria, Ammondt (taulusta 462. Äiti: Sass, Margareta Helena) s. 12.12.1729 Lautsia. k. 20.10.1801 Luopioinen.

1. puoliso Ammondt, Johan Henrik s. 10.08.1723. k. 26.01.1785 Hauho. Kapten vid Tavastehus. Vihitty: 1750 Hauho.
Voluntaari tykistössä 1734. Korpraali Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä 1735, saanut luvan opiskella Turun akatemiassa 1737-40. Ylioppilas Turussa 1739/40 Ammondt Henr. Johannes _ 381. Palasi korpraaliksi Hämeen läänin jalkaväkirykmenttiin 1740, haavoittui Lappeenrannan taistelussa 1741, katselmuskirjuri ja kersantti 1742, vääpeli 1748, alivänrikki 1752, vänrikki 1759, luutnantti 1764, alikapteeni 1776, armeijankapteeni 1778. Siirto luutnantiksi tykistöön s.v., ero s.v. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Ammondt, Johan Gustav s. n. 1690 Stralsund, Saksa.
Äiti: Ahlgren, Anders, Ammondt Viipurin kirkkoherra.

Lapset:
1) Johan Henrik Aliluutnantti.
2) Carl Henrik (katso taulu 1146) s. 02.07.1756 Kärkölä. k. 1809.
3) Hedvig Juliana (katso taulu 1147) s. 21.03.1759. k. 25.01.1836 Asikkala.
4) Otto Detlof (katso taulu 1148) s. 01.09.1765 Klemolan tila, Hauho. k. 26.06.1849 Åkersgårdin eli Kuotilan tila, Hämeenkyrö. Luutnantti.
5) Anna Magdalena (katso taulu 1149) s. 01.03.1770. k. 07.08.1842 Kuopio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 713 -

14. sukupolvi

Schulman, Carl Fredrik (taulusta 462. Äiti: Sass, Margareta Helena) s. 01.02.1731 Hauho. k. 26.11.1805 Hauho.

1. puoliso Thilman, Ebba Christina, Schulman s. 10.11.1733 Hauho. k. 25.04.1823 Hauho. Vihitty: 22.05.1767 Schulman.
Isä: Thilman, Joakim Wilhelm s. 1694 Viipuri.
Äiti: Berg, Anna Dorotea, Thilman s. 1699 Käkisalmi.

Lapset:
1) Otto Wilhelm (katso taulu 1150) s. 09.04.1768 Sysmä. k. 10.05.1830 Hauho. Tilanomistaja Hauhon Lautsiassa, majuri.
2) Ebba Fredrika (katso taulu 1151) s. 19.01.1771 Hauho. k. 27.11.1843 Rauma.
3) Carl Fredrik (katso taulu 1152) s. 28.01.1773 Orimattila. k. 11.01.1849 Porvoon maalaiskunta. Eversti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 714 -

14. sukupolvi

Schulman, Helena Juliana, Tihlman (taulusta 462. Äiti: Sass, Margareta Helena) s. 1733 Hauho. k. 08.11.1809 Iisalmen maaseurakunta.

1. puoliso Tihlman, Joakim Fredrik s. 10.11.1723 Hauho. k. 26.02.1777. Vihitty: 27.11.1766 Hauho.
Isä: Tihlman, Joakim Wilhelm s. 1694 Viipuri.
Äiti: Berg, Anna Dorothea, Tihlman s. 1699 Käkisalmi.

Lapset:
1) Frederika Albertina (katso taulu 1153) s. 19.11.1772 Hauho. k. 29.05.1851 Perniö.
2) Magdalena Juliana (katso taulu 1154) s. 14.01.1774 Sääksmäki. k. 13.03.1853 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 715 -

14. sukupolvi

Schulman, Gustaf Robert (taulusta 462. Äiti: Sass, Margareta Helena) s. 19.01.1739. k. 23.03.1814 Hartola.

1. puoliso Scherping, Brita Christina, Schulman k. 26.12.1784 Hartola. Vihitty: 31.12.1771.

Lapset:
1) Otto Gustaf s. 20.10.1772. k. 02.09.1844 Sysmä.
2) Carl Robert s. 13.08.1774 Hauho. k. 24.01.1852 Hartola.
3) Margareta Helena (katso taulu 1155) s. 31.08.1776 Hauho.
4) Hedvig Lovisa s. 10.04.1779. k. 1779.
5) Anna Helena s. 23.03.1780. k. 04.07.1780.
6) Peter Wilhelm (katso taulu 1156) s. 10.05.1781 Hartola. k. 28.06.1846 Sysmä. Kapteeni.

2. puoliso Silvan, Helena Maria, Schulman s. 08.05.1769 Sysmä. k. 23.07.1834 Hollola. Vihitty: 05.12.1815.
Isä: Silvan, Anders s. 25.11.1722 Houtskär.
Äiti: Silvan, Christina, Silvan
Lapset:
1) Anders Johan (katso taulu 1157) s. 27.03.1790 Sysmä. k. 13.01.1831 Hollola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 716 -

14. sukupolvi

Sass, Anna Margaretha, Colliander (taulusta 463. Isä: Sass, Carl Henrik) s. 28.04.1732. k. 23.09.1762 Hartola.

1. puoliso Colliander, Sigfrid Joakim s. 26.10.1724 Hartola. k. 21.02.1795 Hartola. Majuri. Vihitty: 26.09.1756 Tuulos.
Isä: Colliander, Arvid s. 06.10.1684.
Äiti: Korpenfelt, Margareta Elisabet, Colliander s. 1693.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 717 -

14. sukupolvi

Sass, Helena Gertrud, Bökman (taulusta 463. Isä: Sass, Carl Henrik) s. 28.11.1733. k. 1809.

1. puoliso Bökman, Gustaf Adolf s. 1730 Sysmä. k. 28.04.1790 Tuulos.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 718 -

14. sukupolvi

Sass, Maria Elisabet, Colliander (taulusta 463. Isä: Sass, Carl Henrik) s. 24.03.1741. k. 26.06.1803 Korpilahti.

1. puoliso Colliander, Johan s. 28.06.1732 Sysmä. k. 10.05.1801 Korpilahti. Kappalainen Korpilahti. Vihitty: 1762 Tuulos.
Isä: Colliander, Arvid s. 06.10.1684.
Äiti: Korpenfelt, Margareta Elisabet, Colliander s. 1693.

Lapset:
1) Anna Ulrika (katso taulu 1158) s. 04.10.1764 Helsinki. k. 09.10.1834 Kärkölä.
2) Carl Johan (katso taulu 1159) s. 11.06.1766 Helsinki. k. 14.06.1833 Keuruu.
3) Hans Henrik s. 29.11.1767 Helsinki.
4) Adam Gustaf s. 10.04.1769 Helsinki. k. 24.04.1770.
5) Jakob Wilhelm s. 28.04.1770 Helsinki.
6) Maria Fredrika (katso taulu 1160) s. 03.09.1774. k. 12.02.1843 Mäntsälä.
7) Helena Gustava (katso taulu 1161) s. 08.03.1775 Helsinki. k. 25.02.1864 Mäntsälä.
8) Arvid Joakim s. 1781.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 719 -

14. sukupolvi

Sass, Eva Sophia, Brummer (taulusta 463. Isä: Sass, Carl Henrik) s. 13.01.1747 Tuulos. k. 19.08.1807 Padasjoki.

1. puoliso Brummer, Hans Henric s. 28.06.1727 Padasjoki. k. 12.12.1802 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti, (furiiri). Vihitty: 28.12.1766 Tuulos. Kuolinsyy: Keltatauti, paise.
Isä: Brummer, Georg Jean s. 1685 (1695) Vesijaon Säteri, Padasjoki.
Äiti: Horn af Åminne, Ebba Katarina, Brummer s. n. 1695 Nyystölän kartano, Padasjoki.

Lapset:
1) Hinric Johan s. 04.10.1767 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 29.10.1767. Kuolinsyy: Riisitauti.
2) Catharina Margareta s. 16.10.1768 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 23.03.1770.
3) Carl Henric (katso taulu 1162) s. 01.01.1771 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 28.11.1831 Ansion kartano. Varakruununvouti. Kuolinsyy: Rintakuume.
4) Arved Fredric (katso taulu 1163) s. 10.12.1772 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 12.01.1839 Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti.
5) Gust. Reinhold s. 26.06.1774 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 1776.
6) Eva Helena s. 19.12.1776 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
7) Sophia Elisabeth s. 14.02.1778 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
8) Ulrica Lovisa s. 19.05.1779 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
9) Otto Adolph s. 15.11.1780 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 25.11.1780.
10) Casper Reinhold s. 31.12.1781 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
11) Henrica Johanna Maria s. 31.08.1783 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 15.09.1783.
12) Gustava Lovisa s. 24.10.1784 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
13) Hans Wilhelm s. 23.05.1786 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 11.06.1786. Kuolinsyy: Yskä.
14) Adam Johan s. 08.11.1790 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 720 -

14. sukupolvi

Sass, Otto Fredrik (taulusta 463. Isä: Sass, Carl Henrik) s. 10.08.1749. k. 22.11.1822 Orivesi.

1. puoliso Bogenström, Ebba Maria, Sass s. 16.07.1763 Sääksmäki. k. 20.03.1839 Kuhmalahti. Vihitty: 04.11.1783.
Isä: Borgenström, Lorentz Gustav s. 27.05.1722.
Äiti: Thilman, Anna Maria, Borgenström s. 26.12.1726 Hauho.

Lapset:
1) Fredrika Wilhelmina (katso taulu 1164) s. 03.04.1784 Hauho. k. 22.01.1858 Maaninka.
2) Carl Gustav s. 24.11.1785 Hauho. k. 25.02.1786 Hauho.
3) Carl Gustav (katso taulu 1165) s. 19.05.1787 Kalvola. k. 09.02.1825 Hämeenlinna.
4) Adolf Fredrik s. 11.07.1789 Tuulos. k. 13.07.1789 Tuulos.
5) Julius Fredrik (katso taulu 1166) s. 21.09.1790 Tuulos. k. 28.01.1874 Tukholma.
6) Staffan Adolf (katso taulu 1167) s. 07.07.1793 Tuulos. k. 18.02.1824 Missolonghi, Kreikka?.
7) Agata Concordia (katso taulu 1168) s. 24.02.1796 Tuulos. k. 05.03.1833 Maaninka.
8) Christina Lovisa (katso taulu 1169) s. 06.08.1798 Tuulos. k. 1865 (jälkeen).
9) Otto Reinhold s. 29.06.1801 Tuulos. k. 02.09.1801 Tuulos.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 721 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erik Gustaf (taulusta 464. Äiti: Boije af Gennäs, Juliana Eleonora) s. 26.03.1772. k. 12.08.1820 Tukholma.

1. puoliso Palmroth, Rosalie, Boije af Gennäs s. 19.08.1771. k. 07.03.1838. Vihitty: 12.08.1804 Tukholma.
Isä: Palmroth, Karl Fredrik
Äiti: Taraval, Christine Rose, Palmroth s. 15.08.1734.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 722 -

14. sukupolvi

Petersens af, Magdalena Eva, Boije af Gennäs (taulusta 465. Äiti: Boije, Brita Maria) s. 14.08.1772 Ukna, Östgötland, Ruotsi. k. 07.05.1795 Linköping, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Erik Gustav s. 15.11.1768 Östragötaland, Ruotsi. k. 06.07.1819 Västervik, Ruotsi. Vihitty: 09.09.1792 Norrköping, Ruotsi. Perhesuhteet: Toinen vaimo, Christina Margareta, oli 1. serkku.
Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi.
Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Christina, Boije af Gennäs s. 1731.

Lapset:
1) Gustav Adam s. 25.05.1793 St. Lars, Ruotsi. k. 1881.
2) Magdalena Sofia s. 18.06.1794 Ödeshög, Östragötaland, Ruotsi. k. 08.09.1794 Ödeshög.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 723 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Sofia, Kothen von (taulusta 466. Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig) s. 14.01.1764. k. 04.05.1793 Kumla, Ruotsi.

1. puoliso Kothen von, Magnus Adolf s. 15.07.1755. k. 16.09.1810 Rök, Östgötland, Ruotsi. Vihitty: 23.07.1790 St. Lars, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 724 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Magdalena Albertina, Boije af Gennäs (taulusta 466. Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig) s. 26.10.1766 St. Lars, Ruotsi. k. 27.08.1792 Linköping, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Gustav Reinhold s. 18.03.1769 Vaasa. k. 16.02.1836 Janakkala. Vihitty: 26.08.1791. Perhesuhteet: Aviopari oli serkuksia keskenään.
Isä: Boije af Gennäs, Erik Ernst s. 25.06.1727 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
Äiti: Köhler von, Hedvig Ulrika, Boije af Gennäs s. 11.06.1732.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 725 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Erik Gustav (taulusta 466. Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig) s. 15.11.1768 Östragötaland, Ruotsi. k. 06.07.1819 Västervik, Ruotsi. Perhesuhteet: Toinen vaimo, Christina Margareta, oli 1. serkku.

1. puoliso Petersens af, Magdalena Eva, Boije af Gennäs s. 14.08.1772 Ukna, Östgötland, Ruotsi. k. 07.05.1795 Linköping, Ruotsi. Vihitty: 09.09.1792 Norrköping, Ruotsi.
Isä: Petersens af, Carl s. 26.10.1742 Tukholma.
Äiti: Boije, Brita Maria, Rutensköld s. 27.08.1728 Vinnerstad, Östgötland, Ruotsi.

Lapset:
1) Gustav Adam s. 25.05.1793 St. Lars, Ruotsi. k. 1881.
2) Magdalena Sofia s. 18.06.1794 Ödeshög, Östragötaland, Ruotsi. k. 08.09.1794 Ödeshög.

2. puoliso Boije af Gennäs, Christina Margareta, Boije af Gennäs s. 06.01.1777 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 15.05.1859 Lidköping, Ruotsi. Vihitty: 16.08.1799 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
Isä: Boije af Gennäs, Johan Gustaf s. 28.01.1723 Östgötland, Ruotsi.
Äiti: Köhler von, Christina Charlotta, Boije af Gennäs s. 10.00.1735 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi.
Lapset:
1) Fredrik
2) Carl Erik Wilhelm (katso taulu 1170) s. 27.11.1803 Åby, Ruotsi. k. 24.08.1890 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi.
3) Magdalena Sofia Emilia s. 03.04.1805 St. Per, Ruotsi. k. 25.05.1859 Lidköping, Ruotsi.
4) Augusta Carolina Wilhelmina s. 30.09.1806. k. 20.03.1833 Lidköping, Ruotsi.
5) Hedvig Charlotta Gustava (katso taulu 1171) s. 06.11.1808. k. 21.03.1844 Filipstad, Ruotsi.
6) Johan Ernst August (katso taulu 1172) s. 09.01.1814 Linköping, Ruotsi. k. 10.08.1882 Jyväskylä. Tehtaan isännöitsijä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 726 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina Margareta, Boije af Gennäs (taulusta 468. Isä: Boije af Gennäs, Johan Gustaf ) s. 06.01.1777 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 15.05.1859 Lidköping, Ruotsi.

1. puoliso Boije af Gennäs, Erik Gustav s. 15.11.1768 Östragötaland, Ruotsi. k. 06.07.1819 Västervik, Ruotsi. Vihitty: 16.08.1799 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. Perhesuhteet: Toinen vaimo, Christina Margareta, oli 1. serkku.
Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi.
Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Christina, Boije af Gennäs s. 1731.

Lapset:
1) Fredrik
2) Carl Erik Wilhelm (katso taulu 1170) s. 27.11.1803 Åby, Ruotsi. k. 24.08.1890 Rydaholm, Jönköping, Ruotsi.
3) Magdalena Sofia Emilia s. 03.04.1805 St. Per, Ruotsi. k. 25.05.1859 Lidköping, Ruotsi.
4) Augusta Carolina Wilhelmina s. 30.09.1806. k. 20.03.1833 Lidköping, Ruotsi.
5) Hedvig Charlotta Gustava (katso taulu 1171) s. 06.11.1808. k. 21.03.1844 Filipstad, Ruotsi.
6) Johan Ernst August (katso taulu 1172) s. 09.01.1814 Linköping, Ruotsi. k. 10.08.1882 Jyväskylä. Tehtaan isännöitsijä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 727 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Gustav Reinhold (taulusta 470. Isä: Boije af Gennäs, Erik Ernst) s. 18.03.1769 Vaasa. k. 16.02.1836 Janakkala. Perhesuhteet: Aviopari oli serkuksia keskenään.

1. puoliso Boije af Gennäs, Magdalena Albertina, Boije af Gennäs s. 26.10.1766 St. Lars, Ruotsi. k. 27.08.1792 Linköping, Ruotsi. Vihitty: 26.08.1791.
Isä: Boije af Gennäs, Adam Ludvig s. 07.02.1730 St. Lars, Ruotsi.
Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Christina, Boije af Gennäs s. 1731.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 728 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Charlotta Margareta, Ulfsparre af Broxvik (taulusta 472. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 30.05.1776 Tyrväntö. k. 13.05.1854 Loviisa.

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Erik Magnus s. 19.07.1766 Porvoon maalaiskunta. k. 08.05.1809 Lapinjärvi. Vihitty: 24.12.1800 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 729 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Gustav Reinhold (taulusta 472. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 08.07.1784. k. 26.11.1852. Tilanomistaja Janakkalan Hakoisessa, kapteeni, vapaaherra.

1. puoliso Leijonhufvud, Hedvig Eleonora, Boije af Gennäs s. 05.03.1793. k. 20.12.1878. Vihitty: 17.09.1812.
Isä: Leijonhuvud, Eric Abraham s. 11.12.1753 Kirkkonummi.
Äiti: Burghausen von, Helena Elisabet, Leijonhuvud s. 23.12.1763 Joroinen.

Lapset:
1) Christina Elisabet (katso taulu 1173) s. 05.09.1813 Janakkala. k. 24.02.1901 Janakkala.
2) Axel Abraham s. 16.01.1816 Janakkala. k. 01.02.1816 Janakkala.
3) Erika Gustava (katso taulu 1174) s. 16.08.1817 Janakkala. k. 26.02.1898 Helsinki.
4) Hedvig Charlotta s. 24.09.1819 Janakkala. k. 17.01.1840 Hämeenlinna.
5) Margareta Lovisa (katso taulu 1175) s. 27.02.1823 Janakkala. k. 18.04.1899 Hämeenlinna. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat 1. serkuksia.
6) Hans Gustav (katso taulu 1176) s. 19.12.1828 Janakkala. k. 22.10.1903 Janakkala. Tilanomistaja Janakkalan Hakoisessa, varatuomari, kamariherra, vapaaherra.
7) Johan Reinhold (katso taulu 1177) s. 13.06.1836 Janakkala. k. 05.02.1887 Leppävirta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 730 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Christina Gustava Charlotta, Kraemer von (taulusta 472. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 30.07.1785 Tyrväntö. k. 11.03.1857 Hämeenlinna. Vapaaherratar.

1. puoliso Kraemer von, Gustaf Wilhelm s. 21.12.1772 Hauho. k. 13.09.1855 Hämeenlinna. Hämeen läänin rahastonhoitaja, majuri. Vihitty: 06.10.1810 Tyrväntö.
Isä: Kraemer von, Kasper Henrik s. 07.03.1730 Mankkila, Valkeala. Kersantti, sittemmin bataljonsadjutant.
Äiti: Blåfield, Maria Elisabet, Kraemer von s. 18.06.1736 Tuusula, Ylikerava, Humbleberg.

Lapset:
1) Axel Henrik Gustav (katso taulu 1178) s. 06.10.1811 Hauho. k. 01.02.1893 Hämeenlinna.
2) Ulrika Charlotta Fredrika (katso taulu 1179) s. 14.03.1813 Hauho. k. 01.08.1852 Mikkeli.
3) Emilia Sofia Lovisa s. 19.05.1816 Hauho. k. 13.02.1841 Hämeenlinna.
4) Fredrik Wilhelm (katso taulu 1180) s. 23.04.1819 Hämeenlinna. k. 07.04.1853 Helsinki. Luutnantti. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 731 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Hedvig Sofia Maria (taulusta 472. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 25.03.1789 Tyrväntö. k. 26.07.1850 Koski, Hämeen lääni.

1. puoliso Appelroth, Anders Gustav s. 22.03.1776 Koski, Hämeen lääni. k. 18.07.1834 Koski, Hämeen lääni. Vihitty: 18.07.1815 Koski, Hämeen lääni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 732 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Axel Erik (taulusta 472. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 19.07.1793 Tyrväntö. k. 08.10.1872 Porvoo. Suomen pankin vaihtokonttorin johtaja.

1. puoliso Brunow, Anna Charlotta, Boije af Gennäs s. 04.02.1808 Porvoo. k. 11.09.1870 Porvoo. Vihitty: 21.07.1829 Iitti.
Isä: Brunow, Robert Magnus s. 16.05.1777 Pernaja.
Äiti: Brunow, Anna Elisabet, Brunow s. 19.11.1779 Hämeenlinna.

Lapset:
1) Axel Robert (katso taulu 1181) s. 13.12.1830 Helsinki. k. 02.11.1909 Rjazan, Venäjä.
2) Carl Otto Bernhard s. 20.07.1832 Helsinki. k. 16.04.1833 Helsinki.
3) Emil Reinhold (katso taulu 1182) s. 05.12.1834 Helsinki. k. 26.01.1874 Sevastopol, Venäjä.
4) Anna Matilda (katso taulu 1183) s. 07.01.1836 Helsinki. k. 30.11.1878 Viipuri.
5) Maria Charlotta Adelaide s. 01.07.1837 Helsinki. k. 30.03.1912 Viipuri.
6) Lovisa Emilia Augusta s. 02.07.1839 Helsinki. k. 10.02.1844 Kuopio.
7) Olga Amalia (katso taulu 1184) s. 13.10.1841 Kuopio. k. 09.11.1877 Porvoon pitäjä. Perhesuhteet: Suomalaista vapaaherrallista sukua.
8) Knut Georg (katso taulu 1185) s. 03.02.1845 Kuopio. k. 05.06.1910 Sortavala.
9) Ottiliana Wilhelmina (katso taulu 1186) s. 12.04.1848 Kuopio. k. 27.01.1880 Porvoon pitäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 733 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Johan Fredrik (taulusta 472. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 21.06.1795 Tyrväntö. k. 13.06.1856 Turku.

1. puoliso Rotkirch, Augusta Maria Kristina, Boije af Gennäs s. 22.03.1806 Pyhtää. k. 24.11.1861 Turku. Vihitty: 21.01.1826 Vaasa.
Isä: Rotkirch, Carl Fredrik s. 20.10.1775 Porvoon maalaiskunta. Vaasan hovioikeuden presidentti, vapaaherra.
Äiti: Aminoff, Augusta Fredrika Elisabeth, Rotkirch s. 08.09.1785 Taivassalo.

Lapset:
1) Augusta Ulrika Sofia s. 11.10.1826 Helsinki. k. 07.10.1880 Turku.
2) Axel Fredrik (katso taulu 1187) s. 21.06.1828 Tyrväntö. k. 18.03.1903 Le Cannet, Ranska.
3) Emilia Charlotta (katso taulu 1188) s. 03.12.1830 Tyrväntö. k. 31.05.1895 Helsinki.
4) Matilda Lovisa s. 03.12.1830 Tyrväntö. k. 28.08.1832 Janakkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 734 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Otto Abraham (taulusta 472. Isä: Boije af Gennäs, Bengt Axel) s. 07.03.1797 Janakkala. k. 30.10.1865 Turku.

1. puoliso Jaenisch, Amalia, Boije af Gennäs s. 19.10.1799 Viipuri. k. 15.04.1879 Turku.
Isä: Jaenisch, Anders
Äiti: Jaenisch, Helena, Jaenisch

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 735 -

14. sukupolvi

Motte de la, Carl Gustav (taulusta 473. Isä: Motte de la, Reinhold) s. 19.12.1741 Lokalahti. k. 17.01.1815 Kisko. Tilanomistaja Kiskossa, everstiluutnantti.

1. puoliso Willebrand von, Eleonora Maria, Motte de la s. 02.12.1756 Alastaro. k. 14.12.1842 Perniö.
Isä: Willebrand von, Karl Johan s. 02.03.1730 Turku.
Äiti: Lilljesterna, Agnes, Willebrand von s. 18.03.1734 Turku.

Lapset:
1) Agneta Eleonora (katso taulu 1189) s. 08.09.1778 Uskela. k. 29.09.1829 Muurla.
2) Carl Reinhold (katso taulu 1190) s. 19.09.1783 Karuna. k. 26.07.1850 Haarlan kartano, Perniö. Piikkiön ja Halikon alaosan tuomiokunnan tuomari 1821. Laamannin arvonimi 1837. Kuolinsyy: Hermokuume.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 736 -

14. sukupolvi

Boije, Helena Sofia, Justander (taulusta 474. Isä: Boije, Hans) s. 03.01.1739 Lammi. k. 1789 Viapori, Helsinki.

1. puoliso Justander, Esekiel s. 05.05.1743. k. 27.05.1792 Viapori, Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 737 -

14. sukupolvi

Boije, Maria Elisabet, Justander (taulusta 474. Isä: Boije, Hans) s. 02.07.1741 Lammi. k. 1796 Vesilahti.

1. puoliso Justander, Erik Henrik s. 15.01.1748 Lempäälä. k. 23.12.1817 Vesilahti. Vihitty: 1775 Lammi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 738 -

14. sukupolvi

Ekman / Segercrantz, Carl Isak (taulusta 476. Äiti: Boije af Gennäs, Anna Sofia) s. 08.02.1734 Tyrväntö. k. 09.05.1783 Sääksmäki.

1. puoliso Blåfield, Hedvig Christina, Ekman / Segercrantz s. 24.05.1738 Sääksmäki. k. 04.08.1802 Akaa. Vihitty: 13.12.1764 Sääksmäki.
Isä: Blåfield, Henrik Luutnantti.
Äiti: Birckholz von, Eva Catharina, Blåfield s. 26.10.1714.

Lapset:
1) Otto Johan (katso taulu 1117) s. 08.02.1766 Akaa. k. 19.03.1816 Heinola. Karjalan jääkäriosaston luutnantti.
2) Carl (katso taulu 1118) s. 21.06.1769 Lohja. k. 02.03.1806 Akaa. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin luutnantti.
3) Fredrik (katso taulu 1119) s. 06.05.1774 Akaa. k. 14.04.1813 Svartholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 739 -

14. sukupolvi

Boije, Sofia Margareta, Boije af Gennäs (taulusta 477. Isä: Boije, Otto Ernst) k. 09.06.1779 Tyrväntö.

1. puoliso Boije af Gennäs, Bengt Axel s. 05.03.1734 Ödeshög, Östgötland, Ruotsi. k. 22.09.1808 Tyrväntö. Vihitty: 17.08.1775 Tyrväntö.
Isä: Boije, Erik Gustav s. 1702.
Äiti: Snoilsky, Christina Charlotta, Boije s. 1700.

Lapset:
1) Charlotta Margareta (katso taulu 728) s. 30.05.1776 Tyrväntö. k. 13.05.1854 Loviisa.
2) Otto Adolf s. 30.05.1776 Tyrväntö. k. 04.08.1776 Tyrväntö.
3) Sofia Gustava s. 18.12.1777 Tyrväntö. k. 23.06.1778.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 740 -

14. sukupolvi

Boije, Eva Gustava, Forbes af Lund (taulusta 477. Isä: Boije, Otto Ernst) s. 21.02.1752. k. 20.05.1827 Porvoo.

1. puoliso Forbes af Lund, Alexander Magnus s. 31.10.1731 Knutby, Ruotsi. k. 01.06.1804 Lohja. Vihitty: 19.03.1775 Tyrväntö.
Isä: Forbes af Lund, Carl Magnus s. 1703.
Äiti: Hörner, Catarina Elisabet, Forbes af Lund s. 1706.

Lapset:
1) Sofia Gustava (katso taulu 1191) s. 11.01.1776 Lohja. k. 19.02.1830 Tukholma.
2) Catharina Margareta s. 04.02.1777 Lohja. k. 07.02.1777 Lohja ?.
3) Otto Magnus s. 04.01.1778 Lohja. k. 18.07.1831 Siuntio.
4) Axel Didrik (katso taulu 1192) s. 18.12.1778 Lohja. k. 27.08.1828 Anjala.
5) Jakobina Magdalena (katso taulu 1193) s. 18.05.1780 Lohja. k. 10.07.1815 Lohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 741 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Georg Magnus (taulusta 478. Isä: Boije af Gennäs, Casper Johan) s. 01.10.1759 Pernaja. k. 13.07.1836 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Essen von, Hedvig Eleonora, Boije af Gennäs s. 28.08.1756 Nastola. k. 29.05.1828 Sipoo. Vihitty: 11.10.1791 Artjärvi.
Isä: Essen af Zellie von, Carl Magnus s. 24.04.1709.
Äiti: Ramsay, Ebba Helena, Essen af Zellie von s. 09.01.1715 Uumaja, Ruotsi.

Lapset:
1) Helena Charlotta (katso taulu 1194) s. 17.09.1792 Porvoon maalaiskunta. k. 07.01.1839 Pornainen.
2) Johanna Lovisa (katso taulu 1195) s. 1794. k. 22.04.1880 Porvoo.
3) Hedvig Sofia s. 13.10.1796 Porvoon maalaiskunta. k. 28.08.1813 Sipoo.
4) Carl Magnus s. 15.06.1798 Askola. k. 25.08.1798.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 742 -

14. sukupolvi

Boije, Ebba Helena, Essen von (taulusta 478. Isä: Boije af Gennäs, Casper Johan) s. 1764. k. 12.01.1835 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Essen von, Magnus Wilhelm s. 25.12.1747 Pornainen. k. 29.05.1810 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 06.12.1786 Porvoon maalaiskunta.
N.N. s. 03.04.1791 Pernaja. k. 03.04.1791 Pernaja. N.N2. s. 03.04.1791 Pernaja. k. 03.04.1791.

Isä: Essen af Zellie von, Carl Magnus s. 24.04.1709.
Äiti: Ramsay, Ebba Helena, Essen af Zellie von s. 09.01.1715 Uumaja, Ruotsi.

Lapset:
1) Helena Charlotta (katso taulu 1196) s. 02.10.1788. k. 17.05.1829.
2) Sofia Wilhelmina (katso taulu 1197) s. 10.05.1790 Perniö. k. 21.06.1879.
3) Lovisa Fredrika s. 18.05.1793 Pernaja. k. 30.07.1811 Porvoon maalaiskunta.
4) Carl Magnus s. 15.05.1796 Pernaja. k. 20.01.1822 Porvoon maalaiskunta.
5) Anna Gustava (katso taulu 1198) s. 26.09.1797 Pernaja. k. 12.06.1868 Heinola.
6) Ulrika Ottiliana (katso taulu 1199) s. 10.08.1799 Pernaja. k. 30.12.1870 Porvoon maalaiskunta.
7) Adolf Reinhold (katso taulu 1200) s. 28.10.1804 Porvoon maalaiskunta. k. 17.06.1867 Pernaja. Perhesuhteet: Aviopuolisot ovat 1. serkuksia keskenään.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 743 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Anders Erik (taulusta 478. Isä: Boije af Gennäs, Casper Johan) s. 21.08.1768 Porvoon maalaiskunta. k. 01.01.1838 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja, majuri.

1. puoliso Nordenskiöld, Johanna Kristina, Boije af Gennäs s. 21.12.1783 Sipoo. k. 18.10.1835 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 24.12.1803 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Nordenskiöld, Anders Johan s. 14.12.1738 Sipoo.
Äiti: Olivestam, Anna Christina, Nordenskiöld s. 01.12.1750 Tukholma.

Lapset:
1) Anders Wilhelm (katso taulu 1201) s. 12.09.1804 Porvoon maalaiskunta. k. 24.04.1888 Porvoo. Tilanomistaja Porvoon Drägsbyssä, kihlakunnantuomari .
2) Anna Charlotta (katso taulu 1202) s. 12.05.1806 Drägsby, Porvoon maalaiskunta. k. 07.11.1860 Porvoo.
3) Herman Anders (katso taulu 1203) s. 12.08.1811 Porvoon maalaiskunta. k. 25.04.1851 Mäntsälä. Tilanomistaja Mäntsälässä, luutnantti .
4) Gustav Robert s. 30.12.1812 Porvoon maalaiskunta. k. 11.06.1813 Porvoon maalaiskunta.
5) Sofia Wilhelmina (katso taulu 1204) s. 14.08.1814 Drägsby, Porvoon maalaiskunta. k. 07.06.1836 Liperi.
6) Erik Johan s. 25.04.1816 Porvoon maalaiskunta. k. 24.03.1838 Porvoon maalaiskunta.
7) Catharina Lovisa (katso taulu 1205) s. 26.09.1817 Porvoon maalaiskunta. k. 15.09.1880 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 744 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Sofia Lovisa, Essen von (taulusta 478. Isä: Boije af Gennäs, Casper Johan) s. 21.08.1772 Porvoon maalaiskunta. k. 13.05.1851 Porvoo.

1. puoliso Essen von, Adolf Henrik s. 31.05.1759 Nastola. k. 16.08.1825 Heinola. Vihitty: 20.03.1796 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Essen af Zellie von, Carl Magnus s. 24.04.1709.
Äiti: Ramsay, Ebba Helena, Essen af Zellie von s. 09.01.1715 Uumaja, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 745 -

14. sukupolvi

Boije, Clas Otto (taulusta 480. Isä: Boije, Hans Georg) s. 05.06.1778 Loviisa. k. 25.08.1854 Turku.

1. puoliso Horn af Rantzien, Mariana, Boije s. 26.05.1782 Munka Ljungby, i Kristianstads län i Skåne, Ruotsi. k. 25.01.1855 Turku. Vihitty: 06.11.1810.
Isä: Horn af Rantzien, Samuel Henrik
Äiti: Bennet, Magdalena Eleonora, Horn af Rantzien

Lapset:
1) Gustava Eleonora s. 04.08.1811 Helsingör, Tanska. k. 13.12.1899 Helsinki.
2) Samuel Henrik s. 29.08.1812 Kvistofta, Malmöhus län, Ruotsi. k. 15.07.1838 Tver, Venäjä.
3) Ludvig Gustav Reinhold s. 28.03.1814 Kvistofta, Malmöhus län, Ruotsi. k. 27.05.1843 Karjaa.
4) Charlotta Marianne Ottilena s. 06.02.1816 Kvistofta, Malmöhus län, Ruotsi. k. 10.05.1816 Kvistofta.
5) Margareta Lovisa s. 28.04.1817. k. 19.05.1887 Naantali.
6) Wilhelmina s. 06.07.1818. k. 15.11.1873 Philadelphia, Pennsylvania, USA.
7) Ida Angelique s. 05.01.1821 Barkåkra, Kristianstads län i Skåne, Ruotsi. k. 24.11.1845 Turku.
8) Betty Natalia (katso taulu 1206) s. 14.02.1822. k. 14.11.1854 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 746 -

14. sukupolvi

Brakel, Maria Sofia, Ammondt (taulusta 486. Äiti: Boije af Gennäs, Charlotta Kristina) s. 16.07.1767 Piikkiö. k. 27.10.1824 Artjärvi.

1. puoliso Ammondt, Detlof Johan s. 18.11.1735 Hauho. k. 07.02.1796 Hollola. Vihitty: 25.03.1785 Hollola.
Isä: Ammondt, Johan Gustav s. n. 1690 Stralsund, Saksa.
Äiti: Schmiedefelt, Hedvig Eleonora, Ammondt s. 1716.

Lapset:
1) Car Johan (katso taulu 1207) s. 16.07.1785 Hollola. k. 11.05.1813 Hollola.

2. puoliso Bökman, Karl Otto s. 13.02.1775 Laukaa. k. 09.02.1835 Artjärvi. Artjärven kappalainen. Vihitty: 1798.
Ylioppilas Turussa 3.12.1792. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 1.5.1802. Pappina Asikkalassa ja Hollolassa. Anjalan kappalainen 1807, Artjärven 1819. Varapastori 1822. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Bökman, Otto Reinhold s. 1738. Laukaan kappalainen 1788, varapastori 1788.
Äiti: Limatius, Anna Elisabet Carlintytär, Bökman s. 31.01.1749 Laukaa.

Lapset:
1) Karolina Charlotta (katso taulu 1208) s. 16.06.1802. k. 1865.
2) Gustaf (katso taulu 1209) k. 21.10.1837.
3) Sofia Lovisa s. 26.09.1809 Anjala. k. 11.05.1825.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 747 -

14. sukupolvi

Brakel, Anna Helena, Carlqvist (taulusta 487. Äiti: Boije af Gennäs, Ulrika Renata) s. 20.12.1758 Pälkäne. k. 17.03.1837 Pirkkala.

1. puoliso Carlqvist, Nils Christian s. 15.10.1757 Satakunta. k. 12.00.1808 Pulkkila. Vihitty: 21.03.1784 Pirkkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 748 -

14. sukupolvi

Brakel, Hedvig Charlotta, Silfverstolpe (taulusta 487. Äiti: Boije af Gennäs, Ulrika Renata) s. 18.02.1768 Kangasala. k. 25.05.1805 Pirkkala.

1. puoliso Silfverstolpe, Axel Gabriel s. 10.08.1762 Tukholma. k. 05.09.1816 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 749 -

14. sukupolvi

Brakel, Carl Adolf (taulusta 487. Äiti: Boije af Gennäs, Ulrika Renata) s. 31.03.1774 Hämeenkyrö. k. 21.08.1861 Pirkkala.

1. puoliso Gripenberg, Johanna Gustava, Brakel s. 02.03.1785 Sahalahti. k. 01.03.1861 Pirkkala. Vihitty: 25.02.1813 Sahalahti.
Isä: Gripenberg, Johan Gustav s. 01.08.1749 Pälkäne.
Äiti: Konow von, Ebba Elisabet, Gripenberg s. 22.01.1754 Porvoon maalaiskunta.

Lapset:
1) Ebba Ulrika s. 17.12.1813 Pirkkala. k. 09.10.1871 Pirkkala.
2) Johanna Lovisa (katso taulu 1210) s. 07.03.1816 Pirkkala. k. 28.08.1874 Särkisalo.
3) Charlotta Carolina s. 08.11.1817 Pirkkala. k. 16.02.1819 Pirkkala.
4) Charlotta Antoinette s. 16.12.1819 Pirkkala. k. 29.09.1897 Pirkkala.
5) Carl Gustaf (katso taulu 1211) s. 12.02.1823. k. 15.01.1906 Pirkkala. Laivaston 2. luokan kapteeni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 750 -

14. sukupolvi

Brakel, Gustav Anton (taulusta 487. Äiti: Boije af Gennäs, Ulrika Renata) s. 17.12.1782 Pirkkala. k. 10.01.1853 Tukholma.

1. puoliso Carré, Sofia Ulrika, Brakel s. 09.06.1789 Tukholma. k. 19.12.1864 Tukholma. Vihitty: 31.12.1816 Tukholma.
Isä: Carré, Frans Gustav
Äiti: Lewin, Maria Lovisa, Carré

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 751 -

14. sukupolvi

Hausen von, Anna Juliana, Hedman (taulusta 488. Äiti: Boije af Gennäs, Anna Sofia) s. 28.09.1749. k. 17.03.1774 Sauvo.

1. puoliso Hedman, Fredrik s. 05.08.1742. k. 01.05.1808 Paimio. Vihitty: 28.09.1770 Paimio.
Isä: Hedman, Jakob s. 1705.
Äiti: Weckström, Ebba Margareta, Hedman s. 08.03.1708 Vehkalahti ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 752 -

14. sukupolvi

Hausen von, Anna Elisabet, Ammondt (taulusta 488. Äiti: Boije af Gennäs, Anna Sofia) s. 01.02.1758 Paimio. k. 10.02.1830 Hollola.

1. puoliso Ammondt, Carl Gustav s. 01.08.1732. k. 23.10.1807 Hollola. Vihitty: 01.06.1789 Hollola.
Isä: Ammondt, Johan Gustav s. n. 1690 Stralsund, Saksa.
Äiti: Schmiedefelt, Hedvig Eleonora, Ammondt s. 1716.

Lapset:
1) Hedvig Sofia (katso taulu 1212) s. 10.04.1790 Hollola. k. 15.01.1858 Joutseno.
2) Carl Gustaf s. 01.06.1792 Hollola. k. 07.06.1792 Hollola.
3) Carl Detlof (katso taulu 1213) s. 13.07.1793 Hollola. k. 22.12.1870 Hollola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 753 -

14. sukupolvi

Sture, Anna Lovisa, Nassokin (taulusta 489. Äiti: Boije af Gennäs, Christina Margareta ) s. 19.08.1760. k. 14.10.1837 Tuusula.

1. puoliso Nassokin, Henrik Mathias s. 13.04.1740 Sipoo. k. 26.12.1784 Tuusula. Vihitty: 21.04.1778 Hämeenlinna.
Isä: Nassokin, Carl Otto s. 10.06.1707.
Äiti: Dellingshausen, Vendla Christina, Nassokin s. 11.08.1714.

Lapset:
1) Christina Lovisa (katso taulu 1214) s. 01.02.1779 Hämeenlinna. k. 22.01.1862 Kerava.
2) Carl Magnus s. 29.10.1780 Sipoo. k. 24.02.1821 Sipoo.
3) Carl s. 28.06.1782. k. 16.09.1786 Kerava.
4) Otto Henrik (katso taulu 1215) s. 08.05.1785 Hämeenlinna. k. 07.03.1854 Sipoo.

2. puoliso Westermarck, Jakob Gustaf s. 11.02.1747. k. 31.08.1810. Vihitty: 13.04.1789 Tuusula.
Isä: Westermarck, Nils s. 07.10.1714 Lövånger, Ruotsi. Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä.
Äiti: Boström, Elisabet Maria, Westermarck s. 1719.
Lapset:
1) Gustava Elisabet s. 16.06.1790 Tuusula. k. 15.05.1793 Tuusula.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 754 -

14. sukupolvi

Konow von, Ebba Elisabet, Gripenberg (taulusta 490. Äiti: Boije af Gennäs, Brita Elisabet) s. 22.01.1754 Porvoon maalaiskunta. k. 28.08.1850 Sahalahti.

1. puoliso Gripenberg, Johan Gustav s. 01.08.1749 Pälkäne. k. 13.03.1826 Sahalahti. Vihitty: 24.11.1778 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Gripenberg, Odert Johan s. 28.11.1722 Hämeenkyrö. Porin läänin jalkaväkirykmentin everstiluutnantti.
Äiti: Silfversvan, Eva Gustava, Gripenberg s. 01.11.1729.

Lapset:
1) Eva Ulrika s. 10.03.1780 Porvoon maalaiskunta. k. 09.01.1871 Sahalahti.
2) Ebba Elisabet s. 16.08.1781 Sahalahti. k. 26.09.1856 Pirkkala.
3) Johanna Gustava (katso taulu 1216) s. 02.03.1785 Sahalahti. k. 01.03.1861 Pirkkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 755 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Fredrika Lovisa, Essen von (taulusta 491. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 16.02.1789 Porvoon maalaiskunta. k. 18.12.1866 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Essen von, Odert Reinhold s. 01.06.1755 Nastola. k. 11.01.1837 Porvoo. Kenraalimajuri. Vihitty: 25.12.1814 Viipuri.
Isä: Essen af Zellie von, Carl Magnus s. 24.04.1709.
Äiti: Ramsay, Ebba Helena, Essen af Zellie von s. 09.01.1715 Uumaja, Ruotsi.

Lapset:
1) Didrik Georg (katso taulu 1217) s. 05.03.1816 Porvoon maalaiskunta. k. 03.06.1886 Lahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 756 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Margareta Henrietta, Nassokin (taulusta 491. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 22.12.1793 Porvoon maalaiskunta. k. 21.05.1827 Porvoo.

1. puoliso Nassokin, Otto Henrik s. 08.05.1785 Hämeenlinna. k. 07.03.1854 Sipoo. Vihitty: 19.03.1818 Viipuri.
Isä: Nassokin, Henrik Mathias s. 13.04.1740 Sipoo.
Äiti: Sture, Anna Lovisa, Nassokin s. 19.08.1760.

Lapset:
1) Carl Otto s. 09.12.1818 Porvoon maalaiskunta. k. 11.12.1818 Porvoon maalaiskunta.
2) Christer Wilhelm Levanti s. 22.01.1821 Porvoon maalaiskunta. k. 28.09.1838 Hamina.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 757 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Eva Sofia, Glansenstjerna (taulusta 491. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 25.01.1796 Porvoon maalaiskunta. k. 03.08.1883 Nastola.

1. puoliso Glansenstjerna, Gustav Magnus s. 05.08.1781 Nastola. k. 04.02.1831 Nastola.
Isä: Glansenstjerna, Lars Reinhold s. 16.01.1745 Nastola.
Äiti: Creutz, Helena Sofia Christina, Glansenstjerna s. 04.12.1752 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Otto Vladimir (katso taulu 1218) s. 09.03.1819 Nastola. k. 15.05.1860 Nastola.
2) Margaretha Sofia Eleonora (katso taulu 1219) s. 28.07.1821 Nastola. k. 25.12.1864 Vaasa.
3) Paulina (katso taulu 1220) s. 31.12.1822 Nastola. k. 21.11.1884 Vaasa.
4) Hjalmar s. 04.04.1825 Nastola. k. 24.01.1876 Nastola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 758 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Adolf Wilhelm (taulusta 491. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 12.05.1801 Porvoon maalaiskunta. k. 23.02.1865 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Grundelstjerna, Anna Charlotta Matilda, Boije af Gennäs s. 03.03.1816 Vallentuna, Ruotsi. k. 04.02.1908 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 26.08.1838 Porvoon maalaiskunta.

Lapset:
1) Adolf Christer s. 01.08.1839. k. 24.02.1840.
2) Anna Wilhelmina s. 17.10.1840. k. 24.01.1906 Porvoon maalaiskunta.
3) Eleonora Mathilda (katso taulu 1221) s. 18.11.1842 Porvoo. k. 29.01.1923 Porvoon maalaiskunta.
4) Adolf Otto (katso taulu 1222) s. 26.04.1845. k. 13.01.1915 Pensa, Venäjä.
5) Albin August (katso taulu 1223) s. 17.02.1849 Nastola. k. 17.05.1902 Porvoo.
6) Gustav Adolf (katso taulu 1224) s. 17.07.1851 Porvoon maalaiskunta. k. 20.01.1915 Porvoon maalaiskunta.
7) Constantin Axel Leonid (katso taulu 1225) s. 15.04.1854 Porvoon maalaiskunta. k. 21.05.1934 Porvoo. Maallikkosaarnaaja, valtiopäivämies, Ilolan kartanon isäntä.
8) Knut Adolf (katso taulu 1226) s. 27.07.1856 Porvoon maalaiskunta. k. 14.04.1918 Tampere.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 759 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Axel Fredrik (taulusta 491. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 22.08.1805 Porvoon maalaiskunta. k. 23.10.1876 Hämeenlinna. Varatuomari, Loviisan tullinhoitaja, pankinjohtaja Suomen Pankissa Pietarissa.

1. puoliso Ehrnrooth, Henriette Rosina Gustava, Boije af Gennäs s. 30.07.1824 Nastola. k. 19.01.1855 Loviisa. Vihitty: 24.06.1843 Nastola.
Isä: Ehrnrooth, Gustaf Adolf s. 03.05.1779 Rantasalmi. Kenraalimajuri.
Äiti: Platen von, Johanna Kristina, Ehrnrooth s. 02.10.1796.

Lapset:
1) Rosa Maria Adelaide s. 08.02.1850 Loviisa. k. 22.08.1923 Nastola ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 760 -

14. sukupolvi

Boije af Gennäs, Knut August (taulusta 491. Isä: Boije af Gennäs, Otto Christer) s. 03.08.1807 Porvoon maalaiskunta. k. 15.02.1877.

1. puoliso Smirnov, Audotia, Boije af Gennäs s. 28.09.1822. k. 1910. Vihitty: 1841.
Isä: Smirnov, Semen
Äiti: N.N, Smirnov

Lapset:
1) Christer (katso taulu 1227) s. 01.12.1842. k. 25.04.1905 Sbrodnevo, guvernement Tver, Venäjä.
2) Catharina (katso taulu 1228) s. 18.10.1843. k. 1923 (ennen).
3) Leonid (katso taulu 1229) s. 29.10.1844. k. 10.05.1899 Viipuri.
4) Adelaide (katso taulu 1230) s. 23.06.1846.
5) Sofia s. 25.05.1851. k. 1930 Grodno, Venäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 761 -

14. sukupolvi

Ramsay, Christina Juliana, Essen von (taulusta 492. Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Juliana) s. 15.01.1746 Sommernäs. k. 20.10.1829 Heinola.

1. puoliso Essen von, Carl Reinhold s. 27.06.1734 Heinola. k. 19.04.1809 Heinola. Vihitty: 04.10.1764 Heinola.
Isä: Essen von, Georg Reinhold s. 06.01.1705.
Äiti: Torwigge, Sofia Gertrud, Essen von s. 05.10.1712.

Lapset:
1) Vendela Christina (katso taulu 1231) s. 28.08.1765 Heinola. k. 24.08.1813 Viipuri.
2) Hedvig Sofia (katso taulu 1232) s. 28.08.1765 Heinola. k. 12.01.1808 Mikkeli.
3) Didrik Adolf s. 25.10.1766 Heinolan maalaiskunta. k. 22.07.1832 Skälvum i Skaraborgs län, Ruotsi.
4) Carl Reinhold s. 05.01.1768 Heinolan maalaiskunta. k. 08.06.1782 Kuopio.
5) Johanna Ulrika (katso taulu 1233) s. 16.07.1769 Heinola. k. 08.01.1832 Porvoo.
6) Anna Lovisa s. 18.06.1773 Heinolan maalaiskunta. k. 07.04.1838 Heinolan maalaiskunta.
7) Eva Wilhelmina s. 25.11.1775 Heinolan maalaiskunta. k. 24.08.1776 Heinolan maalaiskunta.
8) Fredrika Juliana (katso taulu 1234) s. 08.02.1778 Heinolan maalaiskunta. k. 15.10.1813 Lapvesi.
9) Anna Elisabet (katso taulu 1235) s. 23.07.1780 Heinolan maalaiskunta. k. 01.05.1809 Juva.
10) Georg Reinhold (katso taulu 1236) s. 15.03.1783 Heinolan maalaiskunta. k. 14.08.1866 Heinolan maalaiskunta. Heinolan Paasossa asunut luutnantti.
11) Viveka Wilhelmina (katso taulu 1237) s. 15.10.1786 Heinola. k. 09.02.1812 Heinola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 762 -

14. sukupolvi

Ramsay, Christer Wilhelm (taulusta 492. Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Juliana) s. 18.04.1753 Porvoon maalaiskunta. k. 06.09.1796 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Jägerhorn af Spurila, Eva Juliana, Ramsay s. 16.09.1753 Helsingin pitäjä. k. 07.07.1837 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 28.04.1776 Pernaja.
Isä: Jägerhorn af Spurila, Fredrik Anders s. 11.07.1723 Somerniemi.
Äiti: Brunow, Ulrika Sofia, Jägerhorn af Spurila s. 05.06.1734.

Lapset:
1) Fredrik Adolf (katso taulu 1048) s. 23.01.1777 Heinola. k. 29.03.1853 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 763 -

14. sukupolvi

Ramsay, Fredrik (taulusta 492. Äiti: Boije af Gennäs, Hedvig Juliana) s. 22.08.1760 Heinola. k. 06.05.1831 Heinola.

1. puoliso Tiesenhausen von, Sofia, Ramsay s. 15.05.1759 Porvoon maalaiskunta. k. 19.03.1829 Heinola. Vihitty: 24.12.1793.
Isä: Tiesenhausen von, Ernst Fromhold s. 1710. Kapteeni.
Äiti: Brunow, Lovisa, Tiesenhausen von s. 04.12.1742.

Lapset:
1) Fredrik Georg s. 11.02.1795 Heinola. k. 19.03.1841 Kuopio.
2) Fromhold Wilhelm s. 10.01.1799 Heinola. k. 29.01.1799 Heinola.
3) Adolf Ernst s. 31.05.1800 Heinola. k. 08.12.1833 Heinola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 764 -

14. sukupolvi

Rehbinder, Anna Sofia, Lundström (taulusta 493. Isä: Rehbinder, Henrik Rudolf ) s. 29.06.1768 Gottröra, Tukholma. k. 07.03.1832 Uusikaupunki.

1. puoliso Lundström, Carl Fredrik s. 1768. k. 12.03.1811 Uusikaupunki. Vihitty: 1792.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 765 -

14. sukupolvi

Hufvudsköld, Anna Christina, Rennerfelt (taulusta 495. Isä: Hufvudsköld, Christer Wilhelm) s. 1753. k. 27.04.1821 Inkoo.

1. puoliso Rennerfelt, Mauritz Johan s. 28.02.1737 Nummi. k. 13.11.1802 Karjaa.
Näissä avioliitoissa on jotain pahasti sekaisin! Martti Strang

Isä: Rennerfelt, Adam Johan s. 24.03.1702 Nummi.
Äiti: Saarbrücken von, Sofia Christina, Rennerfelt s. 1703.

Lapset:
1) Karl Fredrik (katso taulu 1238) s. 08.01.1781 Nummi. k. 21.02.1829 Inkoo.
2) Hedvig Brita s. 06.10.1784 Nummi. k. 24.11.1784.
3) Ulrika Charlotta s. 24.01.1786 Nummi. k. 24.01.1830 Inkoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 766 -

14. sukupolvi

Dellwig von, Hans Henric (taulusta 496. Äiti: Hufvudsköld, Sofia Margareta) s. 24.03.1754 Raucko, Kiikka.

Hans Herikin syntyessä isä oli kersantti.

1. puoliso Zidén, Hedvig, Dellwig

Lapset:
1) Christina Sophia (katso taulu 1239) s. 01.05.1780 Kiikka, Ruotsila.
2) Ingeborg Catarina s. 16.10.1782 Kiikka, Ruotsila. Lisätietoja: (17.10.1782 Kokemäki Uumo Kietarö).
3) Hedvig Juliana (katso taulu 1240) s. 22.02.1785 Kokemäki, Kumo, Kietarö. k. 21.01.1826 Kiikka.
4) Henric Gustav s. 25.06.1788 Kokemäki, Kumo, Kietarö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 767 -

14. sukupolvi

Dellwig von, Carl Johan (taulusta 496. Äiti: Hufvudsköld, Sofia Margareta) s. 07.05.1756 Raucko, Kiikka. k. 21.12.1791. Sergeant; kersantti.

Carl Johan´in syntyessä isä oli vänrikki.

1. puoliso Willberg, Christina Sofia, Dellwig von s. 13.10.1766. k. 12.12.1826. Vihitty: ??.

Lapset:
1) Hans Wilhelm s. 30.10.1786.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 768 -

14. sukupolvi

Dellwig von, Otto Gustaw (taulusta 496. Äiti: Hufvudsköld, Sofia Margareta) s. 10.06.1758 Raucko, Kiikka. Välbördig (vapaasukuinen), esqvadrons adjutant 1795, fendrik 1796.

Otto Gustaw´in syntyessä isä oli vänrikki (fendrik).

1. puoliso Krusberg, Agatha, Dellwig von s. 23.01.1775.
Isä: Krusberg, Henrik s. 01.04.1746 Huittinen.
Äiti: Bethulien, Christina, Krusberg s. 14.07.1746.

Lapset:
1) Agata Catharina (katso taulu 1241) s. 11.01.1795 Lokalax, Haurois; Lokalahti, Hauroinen. k. 1824.
2) Carolus Fredric s. 20.10.1796 Lokalax, Haurois; Lokalahti, Hauroinen.
3) Berndt Reinhold s. 15.07.1798 Lokalax, Haurois; Lokalahti, Hauroinen.
4) Anna Sophia s. 15.03.1800 Lokalax, Haurois; Lokalahti, Hauroinen.
5) Henricus s. 15.12.1802.
6) Wictor Gustaf (katso taulu 1242) s. 06.11.1804 Letala, Soukais; Laitila. Cronolänsman i Alastaro och Åland.
7) Amalia Carolina s. 25.12.1806 Letala, Soukais; Laitila.
8) Fridrica Christina s. 25.12.1806 Letala, Soukais; Laitila. Perhesuhteet: Oli kaksonen Amalia Carolina´n kanssa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 769 -

14. sukupolvi

Motte de la, Märta Charlotta, Rehausen von (taulusta 498. Äiti: Klick, Brita Helena) s. 16.03.1746 Tammisaari. k. 03.03.1800 Lohja.

1. puoliso Rehausen von, Adolf s. 10.03.1737 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. k. 21.01.1812 Lohja. Vihitty: 13.11.1766 Lohja.
Isä: Rehausen von, Gotthard Georg s. 20.04.1689 Liivinmaa.
Äiti: Godenhielm, Catharina, Rehausen von s. 1702.

Lapset:
1) Maria Charlotta s. 30.05.1768 Vihti. k. 18.10.1777 Vihti.
2) Adolf Gotthard (katso taulu 1243) s. 29.07.1770 Vihti. k. 05.08.1852 Vihti. Kapteeni, tilanomistaja Vihdin Veikkolassa.
3) Carl Fredrik s. 29.03.1775 Vihti. k. 29.06.1775 Vihti.
4) Anna Carolina s. 26.04.1776 Vihti. k. 09.05.1776 Vihti.
5) Per August s. 18.08.1777 Vihti. k. 20.07.1807 Vihti.
6) Jakob Reinhold s. 05.08.1780 Vihti. k. 12.08.1780 Vihti.
7) Gustav Wilhelm (katso taulu 1244) s. 25.09.1781 Vihti. k. 02.06.1852 Malmköping, Ruotsi.
8) Carl Magnus s. 27.08.1784. k. 27.06.1825 Helsinki.
9) Anna Margareta s. 24.12.1786 Lohjan maalaiskunta. k. 04.01.1787 Lohjan maalaiskunta.
10) Elsa Maria s. 23.04.1788 Lohjan maalaiskunta. k. 01.12.1854 Kirkkonummi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 770 -

14. sukupolvi

Hastfer, Hedvig Christina, Gripenberg (taulusta 499. Äiti: Klick, Vendela Ottiliana) s. 18.01.1748 Kangasala. k. 24.11.1819 Pori.

1. puoliso Gripenberg, Odert Johan s. 28.11.1722 Hämeenkyrö. k. 29.09.1803 Ulvila. Porin läänin jalkaväkirykmentin everstiluutnantti. Vihitty: 28.07.1767 Tammisaaren maaalaiskunta.
Isä: Gripenberg, Johan Albrekt s. 14.11.1690.
Äiti: Essen von, Anna Sofia, Gripenberg s. 1698.

Lapset:
1) Claes Jakob (katso taulu 1245) s. 17.05.1768 Ulvila. k. 03.04.1856 Helsinki. Porin läänin jalkaväkirykmentin majuri 1810. Suomen pankin johtaja 1822. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua, ritarihuoneen kirjoihin 1818. Ammatinlisäyksiä: Valtioneuvos 1837.
2) Carl Constantin (katso taulu 1246) s. 09.05.1771 Ulvila. k. 02.01.1821 Ulvila. Majuri.
3) Vendla Christina s. 14.09.1775 Ulvila. k. 01.01.1860 Pori.
4) Hedvig Ulrika s. 29.11.1776 Ulvila. k. 06.01.1860 Pori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 771 -

14. sukupolvi

Klick, Carl Henrik (taulusta 500. Isä: Klick, Carl Gustav) s. 28.09.1753 Pohja. k. 23.06.1808 Pietari, Venäjä.

1. puoliso Armfelt, Anna Elisabet, Klick s. 04.00.1761. k. 18.07.1827 Harkov, Venäjä. Vihitty: 20.07.1783 Lohja.
Isä: Armfelt, Carl Gustav s. 03.07.1724 Tenhola.
Äiti: Morman, Antoinette Johanna, Armfelt s. 08.06.1732 Ekeby, Östgötland, Ruotsi.

Lapset:
1) Maria Christina (katso taulu 1247) s. 30.01.1785 Tammisaaren maalaiskunta.
2) Antoinetta Margareta (katso taulu 1248) s. 05.05.1786 Tammisaaren maalaiskunta.
3) Anna Sofia s. 24.01.1788 Tammisaaren maalaiskunta. k. 1807 (jälkeen).
4) Carl s. 01.08.1792 Visjni Volotjok, Venäjä. k. 16.03.1837 Helsinki.
5) Wilhelm s. 1794. k. 17.07.1798 Uusikirkko, Vaasan lääni.
6) Catharina s. 05.02.1794 Uusikirkko, Vaasan lääni. k. 02.04.1800 Uusikirkko.
7) Sara Elisabet s. 1799. k. 27.08.1800.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 772 -

14. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Johanna Elisabet, Lagerborg (taulusta 501. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 01.08.1757 Tukholma. k. 25.03.1784 Askainen.

1. puoliso Lagerborg, Johan Adolf s. 09.07.1753 Turku. k. 24.02.1805 Askainen. Vihitty: 15.05.1785 Loimijoki.
Isä: Lagerborg, Carl s. 07.12.1710 Roslagen, Ruotsi.
Äiti: Hising, Barbara Catarina, Lagerborg s. 17.02.1728.

Lapset:
1) Catarina Sofia s. 18.06.1780 Vaasa. k. 20.04.1787 Askainen.
2) Johanna Maria (katso taulu 1249) s. 11.02.1782 Kaarina. k. 11.12.1805 Masku.
3) Antoinette Lovisa (katso taulu 1250) s. 05.12.1783 Askainen. k. 24.07.1813 Askainen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 773 -

14. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Clas (taulusta 501. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 11.10.1759 Askainen. k. 18.06.1815 Sao Paulo, Brasilia.

1. puoliso Jägerhorn af Spurila, Ulrika Sofia s. 13.12.1758. k. 22.11.1791 Lemu. Vihitty: 09.12.1790 Loimijoki.
Isä: Jägerhorn af Spurila, Reinhold Johan s. 17.05.1716.
Äiti: Willebrand von, Hedvig Eleonora, Jägerhorn af Spurila s. 1725.

Lapset:
1) Herman Reinhold (katso taulu 1045) s. 22.10.1791 Askainen. k. 07.06.1859 Sölvesborg, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 774 -

14. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Anna Charlotta, Toll (taulusta 501. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 19.11.1760 Askainen. k. 21.08.1829 Paimio.

1. puoliso Toll, Carl Fredrik s. 19.02.1758. k. 08.12.1798 Viapori, Helsinki. Vihitty: 04.03.1792 Askainen.
Isä: Toll, Carl Fredrik s. 27.09.1718 Turinsk, Siperia, Venäjä.
Äiti: Aminoff, Anna Elisabet, Toll s. 25.06.1731.

Lapset:
1) Anna Charlotta s. 06.12.1792 Turku. k. 15.12.1850 Paimio.
2) Carl Sabel Florus (katso taulu 1251) s. 05.03.1794 Tammela. k. 09.12.1844 Masku.
3) Antoinette Sofia s. 14.06.1795 Tammela. k. 16.05.1796 Tammela.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 775 -

14. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Antoinette Christine, Rotkirch (taulusta 501. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 02.01.1762 Askainen. k. 20.09.1834 Helsinki. Vapaaherratar.

1. puoliso Rotkirch, Johan Wentzel s. 16.10.1762 Vihti. k. 22.06.1814 Helsingin pitäjä. Eversti. Vihitty: 15.03.1795 Hämeenlinna.
Isä: Rotkirch, Adolf Magnus s. 10.11.1732 Porvoo.
Äiti: Aminoff, Sofia Margareta, Rotkirch s. 10.03.1737 Bromarv.

Lapset:
1) Antoinetta Sofia (katso taulu 1252) s. 04.04.1798 Helsingin pitäjä. k. 16.06.1831 Helsingin pitäjä.
2) Charlotta Wilhelmina (katso taulu 1253) s. 07.07.1802 Helsingin pitäjä. k. 09.05.1868 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 776 -

14. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Herman (taulusta 501. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 20.05.1763. k. 20.04.1808 Raahe haudattu Karuna kapellkyrka. Överste, friherre, Turun rykmentin eversti. Kuolinsyy: Pyhäjoella haavottui ja kuoli Raahessa.

Svensk friherrlig ätt nr. 17. On säilynyt Aminoffin G. M. Armfeltille kirjottama, Raahessa pääsiäispäivänä, 17 p:nä päivätty kirje, jossa Aminoff ilmottaa Armfeltin pojan, nuoren upseerin Clairfeltin, joutuneen vangiksi. Pyhäjoella myös haavottui Turun rykmentin eversti Herman Fleming, nuori hänkin. Fleming vietiin Raaheen, jossa hän, jotta saisi sopivaa hoitoa, majotettiin kauppias Mikael Montin Abrahamssonin* luo 8 ja jossa hän, niin hyvää hoitoa kuin hänelle kaikin keinoin koitetuinkin hankkia, kuoli saamistaan haavoista. Herman Fleming haudattiin vanhaan Raahen kirkon vieressä olevaan hautausmaa han, ja hänen haudalleen kauppias Montin, Flemingin lesken lumelle antaman tehtävän mukaisesti, pystytti kiven, joka vieläkin on olemassa**. * Talon omisti myöhemmin kauppias Georg Sovelius ** Everstinrouva Fleming osoitti suurta ystävällisyyttä Montinille.

1. puoliso Olivecreutz, Margareta Helena, Fleming af Liebelitz s. 27.07.1772. k. 27.06.1855 Sagu, Karuna. Vihitty: 02.09.1792 Karuna kapellkyrka.
Isä: Olivecreutz, Johan s. 17.10.1721 Tukholma. Lagman i Sagu och Kimito.
Äiti: Rutensköld, Adolphina Johanna, Olivecreutz s. 1750 Dalstorp, Ruotsi.

Lapset:
1) Johan Clas (katso taulu 1254) s. 26.08.1794 Turku. k. 04.09.1853 Tukholma.
2) Casimir s. 21.11.1796 Turku. k. 02.04.1799 Askainen.
3) Johanna Sofia Margareta s. 17.12.1797 Turku. k. 04.11.1868 Tukholma.
4) Margareta Charlotta (katso taulu 1255) s. 10.06.1800 Turku. k. 28.09.1834 Östertälje, Stockholm.
5) Augusta Wilhelmina (katso taulu 1256) s. 10.10.1801 Turku. k. 14.01.1854.
6) Emilia (katso taulu 1257) s. 17.01.1805 Tukholma. k. 03.03.1881 Lund, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 777 -

14. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Catarina Sofia, Munck (taulusta 501. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 25.12.1769 Askainen. k. 10.04.1823 Hämeenlinna.

1. puoliso Munck, Johan Henrik s. 02.02.1748 Mikkeli. k. 16.09.1817 Janakkala. Vihitty: 02.08.1792 Askainen.
Isä: Munck af Fulkila, Anders Erik s. 28.10.1720 Särestad, Skaraborgs / Västra Götaland, Ruotsi.
Äiti: Wright, Hedvig Juliana, Munck af Fulkila s. 1730.

Lapset:
1) Carl Adolf s. 13.10.1793 Hämeenlinna. k. 19.12.1833 Tukholma.
2) Johan Reinhold (katso taulu 1097) s. 20.01.1795 Hämeenlinna. k. 26.07.1865 Hausjärvi. Kenraali, yliopiston varakansleri.
3) Sofia Juliana s. 09.04.1796 Hämeenlinna. k. 18.11.1861 Hälsingborg, Ruotsi.
4) Henrietta Charlotta (katso taulu 1098) s. 15.10.1797 Hämeenlinna. k. 13.04.1881 Hälsingborg, Ruotsi.
5) Erik Otto s. 31.01.1800 Hämeenlinna. k. 04.11.1841 Ystad, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 778 -

14. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Agneta (taulusta 501. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 30.12.1777 Askainen. k. 29.12.1842.

1. puoliso Trolle, Israel Leopold s. 12.08.1773 Rök, Östgötland, Ruotsi. k. 02.04.1810 Jäder, Södermanland, Ruotsi. Vihitty: 11.09.1803.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 779 -

14. sukupolvi

Fleming af Liebelitz, Göran (taulusta 501. Isä: Fleming af Liebelitz, Herman) s. 17.08.1781 Askainen. k. 21.02.1845 Pori. Luotsimajuri, vapaaherra.

Kersantti henkirakuunarykmentissä 1783, vänrikki 1787. Lippumies Porin läänin jalkaväkirykmentin kevyessä jalkaväkipataljoonassa 1791. Ylioppilas Turussa 1792. 1-adjutantti Porin läänin jalkaväkirykmentin ratsutilapataljoonassa 1798, ero 1810. Turun luotsipiirin päällikkö 1815, ero 1837. Luotsimajurin arvonimi 1819. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Carpelan, Karolina Sofia, Fleming af Libeliz s. 16.05.1784. k. 14.10.1848 Pori. Vihitty: 02.06.1806.
Isä: Carpelan, Carl Efraim s. 12.08.1732 Raisio. Everstiluutnantti, vapaaherra.
Äiti: Strengberg, Catarina Sofia, Carpelan s. 04.01.1751 Maalahti.

Lapset:
1) Sofia (katso taulu 1258) s. 10.11.1807 Lemi (Askainen). k. 13.01.1849 Pori.
2) Florentina Emilia (katso taulu 1259) s. 26.03.1809 Askainen. k. 31.10.1880 Kangasala.
3) Henrik Efraim s. 22.10.1811 Askainen. k. 1852 Kaukaasia, Venäjä.
4) Aurora Carolina s. 27.02.1819 Naantalin maaseurakunta. k. 08.11.1839 Ruovesi.
5) Alexander Robert s. 23.05.1821 Naantalin maaseurakunta. k. 01.09.1822 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 780 -

14. sukupolvi

Wrede, Fabian (taulusta 503. Äiti: Fleming af Liebelitz, Catharina Charlotta) s. 24.11.1760 Ruotsi. k. 16.01.1824 Tukholma.

1. puoliso Bremer, Agata, Wrede s. 23.05.1774. k. 06.12.1810 Tukholma. Vihitty: 15.09.1798.
Isä: Bremer, Jakob s. 21.06.1711.
Äiti: Salonius, Ulrika Fredrika, Bremer s. 24.04.1746.

Lapset:
1) Kasper (katso taulu 1260) s. 03.07.1808. k. 31.03.1877 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 781 -

14. sukupolvi

Wrede, Sigrid Charlotta, Sparre (taulusta 503. Äiti: Fleming af Liebelitz, Catharina Charlotta) s. 27.05.1763 Kungslena i Skaraborgs län, Ruotsi. k. 12.09.1828 Nyköping, Ruotsi.

1. puoliso Sparre, Fredrik s. 1731. k. 1803. Vihitty: 13.07.1784 Länna, Stockholm.

Lapset:
1) Ottiliana Catarina Matilda (katso taulu 1261) s. 10.02.1793 Tukholma. k. 24.01.1874 Sala, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 782 -

14. sukupolvi

Lode, Johan Herman (taulusta 504. Äiti: Fleming af Liebelitz, Catarina Agneta) s. 12.01.1739 Halikko. k. 27.02.1817 Turku.

1. puoliso Sandin, Johanna Margareta Johansdotter, Lode s. 24.02.1747 Philadelphia, Pennsylvenia, USA.

Lapset:
1) Otto Herman (katso taulu 1262) s. 15.08.1771 Maaria. k. 16.03.1852 Turku.
2) Ulrika Magdalena (katso taulu 1263) s. 04.10.1774. k. 30.10.1812.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 783 -

14. sukupolvi

Lode, Beata Margareta Augusta, Jägerhorn af Storby (taulusta 504. Äiti: Fleming af Liebelitz, Catarina Agneta) s. 11.08.1743. k. 30.05.1773 Helsingin pitäjä.

1. puoliso Jägerhorn af Storby, Torsten s. 21.12.1738 Lohja. Vihitty: 02.08.1770 Espoo.
Isä: Jägerhorn af Storby, Otto Mauritz s. 27.01.1710.
Äiti: Hahn, Margareta, Jägerhorn af Storby s. 1713.

Lapset:
1) Otto Fredrik (katso taulu 1264) s. 16.06.1771 Espoo. k. 01.04.1841 Ystad, Ruotsi.
2) Margareta Ulrika Maria (katso taulu 1265) s. 05.04.1773 Helsingin pitäjä. k. 06.09.1852 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 784 -

14. sukupolvi

Creutz, Helena Sofia Christina, Glansenstjerna (taulusta 509. Isä: Creutz, Johan Carl) s. 04.12.1752 Lapinjärvi. k. 04.02.1824 Nastola.

1. puoliso Glansenstjerna, Lars Reinhold s. 16.01.1745 Nastola. k. 1809 (ennen). Vihitty: 14.06.1772 Pernaja.
Isä: Glansenstjerna, Lorenz s. 06.06.1706.
Äiti: Torwigge, Vendela Eleonora, Glansenstjerna s. 22.08.1714.

Lapset:
1) Lars Johan s. 07.03.1773 Pernaja. k. 22.07.1783 Nastola.
2) Vendela Sofia (katso taulu 1266) s. 22.12.1774 Pernaja. k. 24.01.1821 Tuulos.
3) Gustav Magnus (katso taulu 1267) s. 05.08.1781 Nastola. k. 04.02.1831 Nastola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 785 -

14. sukupolvi

Creutz, Carl Fredrik (taulusta 509. Isä: Creutz, Johan Carl) s. 24.04.1754 Lapinjärvi. k. 07.01.1815 Pernaja. Kapteeni.

1. puoliso Ulfsparre af Broxvik, Anna Helena, Creutz s. 06.04.1755 Pernaja. k. 04.08.1846 Pernaja. Vihitty: 01.08.1768 Norrköping, Ruotsi.
Isä: Ulfsparre af Broxvik, Göran Carl s. 21.09.1721 Hult, Jönköping, Ruotsi.
Äiti: Creutz, Hedvig Christina, Ulfsparre af Broxvik s. 31.08.1728 Pyhtää.

Lapset:
1) Carl Gustaf (katso taulu 1268) s. 04.05.1787 Lapinjärvi. k. 04.12.1851 Pernaja. Kreivi, tilanomistaja Pernajan Malmgårdissa, valtiopäivämies 1809. Perhesuhteet: Otettiin Ritarihuoneeseen 1818.
2) Lorenz Johan (katso taulu 1269) s. 18.10.1792 Lapinjärvi. k. 18.01.1843 Nyköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 786 -

14. sukupolvi

Creutz, Eva Christina, Wrede af Elimä (taulusta 509. Isä: Creutz, Johan Carl) s. 28.11.1757 Lapinjärvi. k. 17.09.1796 Pernaja.

1. puoliso Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb s. 25.04.1742 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi. k. 10.04.1828 Anjala. Vihitty: 01.10.1776 Pernaja.
Isä: Wrede af Elimä, Otto Gustav s. 06.05.1709 Riika, Latvia.
Äiti: Duffus, Charlotta Regina, Wrede af Elimä s. 30.10.1711 Lontoo, Englanti.

Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 803) s. 05.09.1778 Anjala. k. 03.05.1837 Pernaja.
2) Charlotta Sofia s. 15.06.1779 Anjala. k. 12.02.1865 Anjala.
3) Fabian Gottlieb (katso taulu 804) s. 11.09.1780 Anjala. k. 19.04.1857 Anjala.
4) Otto Rabbe (katso taulu 805) s. 22.07.1783 Elimäki. k. 02.02.1842 Anjala. Aliluutnantti, vapaaherra .

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 787 -

14. sukupolvi

Creutz, Hedvig Eleonora, Banér (taulusta 510. Isä: Creutz, Jakob Ernst) s. 03.11.1763. k. 28.11.1806 Lilla Malma, Södermanland, Ruotsi.

1. puoliso Banér, Per Gustav s. 08.01.1759 Lidingö, Ruotsi. k. 15.11.1802 Lilla Malma, Södermanland, Ruotsi. Vihitty: 09.06.1791 Bärbo, Södermans län, Ruotsi.

2. puoliso Jennings, Goerg Pierre s. 10.05.1769. k. 04.02.1836 Lilla Malma, Södermanland, Ruotsi. Vihitty: 15.10.1804 Lilla Malma, Södermans län, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 788 -

14. sukupolvi

Ulfsparre af Broxvik, Anna Helena, Creutz (taulusta 511. Äiti: Creutz, Hedvig Christina) s. 06.04.1755 Pernaja. k. 04.08.1846 Pernaja.

1. puoliso Creutz, Carl Fredrik s. 24.04.1754 Lapinjärvi. k. 07.01.1815 Pernaja. Kapteeni. Vihitty: 01.08.1768 Norrköping, Ruotsi.
Isä: Creutz, Johan Carl s. 04.11.1725 Pyhtää.
Äiti: Pahlen von der, Eva Sofia, Creutz s. 23.08.1732 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Carl Gustaf (katso taulu 1268) s. 04.05.1787 Lapinjärvi. k. 04.12.1851 Pernaja. Kreivi, tilanomistaja Pernajan Malmgårdissa, valtiopäivämies 1809. Perhesuhteet: Otettiin Ritarihuoneeseen 1818.
2) Lorenz Johan (katso taulu 1269) s. 18.10.1792 Lapinjärvi. k. 18.01.1843 Nyköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 789 -

14. sukupolvi

Creutz, Sofia Eleonora, Nordbeck (taulusta 513. Isä: Creutz, Svante) s. 26.06.1765 Svenarum, Jönköping, Ruotsi.

1. puoliso Nordbeck, Carl Vihitty: 20.06.1788 Väckelsång, Kronobergslän, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 790 -

14. sukupolvi

Granfelt, Eva Albertina, Besche de (taulusta 514. Isä: Granfelt, Gabriel Gustav) s. 15.12.1781. k. 29.10.1850 Pirkkala.

1. puoliso Besche de, Gerhard Carl Gabriel s. 14.03.1776 Ruotsi. k. 15.04.1840 Pirkkala. Pirkkalan Pitkäniemessä asunut kapteeni. Vihitty: 25.03.1803.
Isä: Besche de, Isak Georg s. 19.09.1748.
Äiti: Leijonhufvud, Carolina Gustava, Besche de s. 29.07.1755 Tukholma.

Lapset:
1) Carolina Lovisa s. 30.05.1802 Pirkkala. k. 14.02.1882 Naantali.
2) Georg (katso taulu 1270) s. 23.02.1804 Pirkkala. k. 14.11.1861 Käkisalmi. Piirilääkäri.
3) Gustav s. 06.04.1806 Pirkkala. k. 10.00.1849. Majuri. Perhesuhteet: Naimaton.
"Student i Åbo" (Schvindt 1912), mutta nimeä ei mainita Turun akatemian lähteissä. Kyseessä on ehkä sekaannus veljen kanssa, koska Gustafia ei mainita ylioppilaaksi myöskään aatelin sukutauluissa. - Kersantti 1. Suomen jalkaväkirykmentissä 1825, vanhempi aliupseeri 1827. Portepévänrikki Suomen kaartissa 1829, vänrikki 1830, aliluutnantti 1832, luutnantti 1833, alikapteeni 1839. Siirto Muromin jalkaväkirykmenttiin kapteenina 1841, ero majurina 1844. Päällysmies rajavartioston Vilnan prikaatissa 1845, kapteeni 1847. Nimineuvos 1845. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
4) Gerard s. 07.05.1808 Pirkkala. k. 09.04.1809 Pirkkala.
5) Eva Gunilla s. 26.01.1810 Pirkkala. k. 19.08.1813 Pirkkala.
6) Axel s. 07.04.1812 Hämeenlinna. k. 12.08.1813. Perhesuhteet: Kaksonen Isakin kanssa.
7) Isak s. 07.04.1812 Hämeenlinna. k. 10.04.1812.
8) Sofia Ulrika (katso taulu 1271) s. 09.09.1813 Pirkkala. k. 17.05.1892 Naantali. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
9) Albertina Gunilla s. 29.06.1815 Pirkkala. k. 24.09.1836 Pirkkala.
10) Augusta Constantia s. 08.07.1817 Pirkkala. k. 06.07.1819 Pirkkala.
11) Altea Teresia s. 25.11.1821 Pirkkala ?. k. 01.12.1824 Pirkkala.
12) Carl Hubert s. 15.03.1827 Pirkkala. k. 17.02.1829 Pirkkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 791 -

14. sukupolvi

Granfelt, Gabriel Fredrik (taulusta 514. Isä: Granfelt, Gabriel Gustav) s. 29.06.1783 Pirkkala. k. 01.04.1822 Pirkkala. Tilanomistaja Sivikkalassa Pirkkalassa, tuomari. Perhesuhteet: Oli kaksonen Carl Adolf´in kanssa.

Kersantti henkirakuunarykmentissä ennen ylioppilaaksi tuloa. Ylioppilas Turussa 9.4.1800 Granfelt, Gabr. Frid. Nob. Sat. _ 829. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 9.4.1800 [1800] Die IX Aprilis Gabriel Fredericus Granfelt. Birck: nat: 29 Junii 1783. - Auscultans Supr Dicast Abo. - obiit 182‹–›. Tuomarintutkinto 20.6.1804. Turun hovioikeuden auskultantti 23.6.1804. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Högberg, Maria Kristina, Granfelt s. 13.12.1789. Vihitty: 18.10.1812 Vesilahti. Perhesuhteet: Jäi leskeksi.
Isä: Högberg, Nils

Lapset:
1) Carolina Gustava (katso taulu 1272) s. 14.11.1812. k. 30.08.1868 Hämeenlinna.
2) Maria Gabriella s. 15.01.1815 Vesilahti. k. 17.04.1844 Pietari, Venäjä.
3) Gabriel s. 16.06.1817 Vesilahti. k. 28.04.1856 Hamina.
4) Lovisa Albertina (katso taulu 1273) s. 01.08.1819 Vesilahti. k. 03.04.1889 Helsinki.
5) Amanda Fredrika (katso taulu 1274) s. 03.08.1822 Pirkkala. k. 03.02.1900 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 792 -

14. sukupolvi

Granfelt, Bernt Otto (taulusta 514. Isä: Granfelt, Gabriel Gustav) s. 31.05.1785 Pirkkala. k. 09.01.1858 Falköping, Ruotsi. Falköpingin postimestari 1846, majuri.

Ylioppilas Turussa 9.4.1800 [Granfelt] Bernhardus, Nob. Sat. _ 830. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 9.4.1800 [1800 Die IX Aprilis] Berndt Granfelt Birckalensis nat: 31. Maii 1785 - Capitaine vid Södra Skånska Infant Regemente. Rid af Svärds Ord. - Major. Todistus sotapalvelukseen hakeutumista varten registratuurassa 29.8.1805. - Kersantti Porin läänin jalkaväkirykmentissä 1805, vänrikki mainitun rykmentin ratsutilapataljoonassa s.v. Vänrikki Jämtlandin rykmentissä 1810. Luutnantti Etelä-Skånen jalkaväkirykmentissä 1811, kapteeni 1817, rykmentinmajoitusmestari 1830, armeijanmajuri 1836, ero 1843. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Rydberg, Andreetta Sofia, Granfelt s. 06.03.1798 Malmö, Ruotsi. k. 13.04.1871 Aringsås, Kronobergs län, Ruotsi. Vihitty: 20.06.1821 Malmö, Ruotsi.
Isä: Rydberg, Anders Henrik
Äiti: Trolle af, Sofia Charlotta, Rydberg

Lapset:
1) Carl Gustav Ypsilanti s. 23.03.1824 Ystad, Ruotsi. k. 04.10.1832 Ystad, Ruotsi.
2) Axel Otto Anders (katso taulu 1275) s. 03.05.1826 Ystad, Ruotsi. k. Aringsås, Koronobergs län.
3) Valborg Emilia Lovisa Bernhardina s. 28.04.1828 Ystad, Ruotsi. k. 07.02.1832 Ystad, Ruotsi.
4) Josefina Bernhardina Albertina Eugenia Charlotta s. 16.02.1835 Ystad, Ruotsi. k. 11.00.1911 Vrigstad, Jönköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 793 -

14. sukupolvi

Granfelt, Elisabeth Magdalena, Gyllenbögel (taulusta 516. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 07.08.1772 Alastaro. k. 04.10.1836 Alastaro.

1. puoliso Gyllenbögel, David s. 30.11.1768 Kokemäki. k. 15.04.1851 Loimaa. Vihitty: 12.05.1801 Lempäälä.
Isä: Gyllenbögel, Johan Gustaf s. 30.09.1731 Hollola. Porin läänin jalkaväkirykmentin Vesilahden komppanian kapteeni.
Äiti: Mattheiszen, Anna Catharina, Gyllenbögel s. 1744.

Lapset:
1) Fredrika Catarina s. 20.10.1801 Lempäälä. k. 03.06.1843 Alastaro.
2) Carolina Augusta (katso taulu 1276) s. 07.05.1805 Loimaa. k. 08.10.1837 Rauma.
3) Carl Gustav Fredrik s. 06.08.1811 Karkku. k. 1836 Kronstadt, Venäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 794 -

14. sukupolvi

Granfelt, Carl Henrik (taulusta 516. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 27.05.1791 Lempäälä. k. 14.11.1873 Hattula. Satakunnan tuomiokunnan tuomari.

1. puoliso Furuhjelm, Ulrika Charlotta, Granfelt s. 04.07.1798 Urjala. k. 17.01.1855 Lempäälä. Vihitty: 26.07.1819 Urjala.
Isä: Furuhjelm, Johan s. 02.07.1762 Urjala. Kapteeni.
Äiti: Leopold, Ulrika Charlotta, Furuhjelm s. 12.05.1764.

Lapset:
1) Carl Johan s. 05.05.1820 Vesilahti. k. 02.12.1831 Pirkkala.
2) Oskar Gustaf Fredrik (katso taulu 1277) s. 24.03.1822 Vesilahti. k. 29.06.1896 Urjala.
3) Mauritz Ferdinand (katso taulu 1278) s. 05.08.1823 Pirkkala. k. 18.10.1895 Vaasa. Vaasan postinhoitaja, kapteeni. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
4) August Edvard (katso taulu 1279) s. 20.06.1826 Pirkkala. k. 1869 (jälkeen), Puola.
5) Fredrika Charlotta Carlina (katso taulu 1280) s. 28.08.1829 Pirkkala. k. 20.12.1894 Helsinki.
6) Constantia Sofia Ulrika s. 04.04.1833 Pirkkala. k. 30.08.1833 Pirkkala.
7) Sofia Ottilia s. 03.12.1834 Hämeenlinna. k. 06.02.1868 Hattula.
8) Knut Rikard s. 24.02.1837 Hämeenlinna. k. 24.09.1877 Helsinki.
9) Ulrika Constantia Maria s. 10.08.1839 Hämeenlinna. k. 31.05.1904 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 795 -

14. sukupolvi

Granfelt, Carl Adolf (taulusta 516. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 07.11.1788 Lempäälä. k. 15.07.1840 Orivesi. Luutnantti, varatuomari. Kuolinsyy: Hukkui Oriveteen.

Kersantti Porin läänin jalkaväkirykmentin ratsutilapataljoonassa 1801. Kadetti Haapaniemen sotakoulussa 3.10.1802 - 25.7.1806 (exam.). Alivänrikki Adlercreutzin rykmentissä 1806, joutui sotavangiksi Viaporissa 1808, ero sotapalveluksesta luutnanttina 1810. Ylioppilas Turussa 1.2.1810 Granfelt, Car. Ad., Nob. Wiburg., _ 988. Viipurilaisen osakunnan jäsen 21.2.1810 21/2 1810 Carl Adolf Granfelt 3/11 1788 Major Lempälä ingick vid Åbo Hofrätt 1810. i Dcember. Tuomarintutkinto 15.12.1810. Turun hovioikeuden auskultantti 19.12.1810. - Varatuomari 1821. Omisti Oriveden Säynäjoen kartanon vuodesta 1830. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Utter, Johanna Juliana, Granfelt s. 22.12.1790. k. 21.07.1856 Orivesi. Vihitty: 20.01.1813.
Isä: Utter, Johan s. 24.10.1760 Orivesi. Oriveden kirkkoherra, FM.
Äiti: Amnorin, Juliana Eleonora, Utter s. 24.10.1757 Paimio.

Lapset:
1) Carl Johan s. 03.03.1814 Lempäälä. k. 22.04.1815 Lempäälä.
2) Fredrika Juliana s. 01.10.1815 Lempäälä. k. 13.05.1892 Kangasala.
3) Gustaf Adolf s. 03.09.1817 Orivesi. k. 16.01.1818 Orivesi.
4) Berndt Otto s. 31.03.1819 Orivesi. k. 11.11.1819 Orivesi.
5) Johanna Carolina (katso taulu 1281) s. 27.11.1820 Orivesi. k. 22.10.1890 Hämeenlinna. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
6) Vendla Katarina (katso taulu 1282) s. 27.11.1820 Orivesi. k. 01.09.1888 Hämeenlinna.
7) Sofia Elisabet s. 02.02.1823 Orivesi. k. 01.04.1825 Orivesi.
8) Carl Akates s. 30.01.1825 Orivesi. k. 28.03.1883 Helsinki.
9) Alexandra Josefina (katso taulu 1283) s. 05.12.1826. k. 04.08.1877 Hämeenlinna.
10) Sofia Augusta s. 04.06.1828. k. 11.05.1829.
11) August Fredrik s. 20.08.1830. k. 16.10.1830.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 796 -

14. sukupolvi

Granfelt, August Fredrik (taulusta 516. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 07.07.1780 Ulvila. k. 21.12.1863 Hausjärvi. Tilanomistaja Hausjärven Ryttylässä, ylijahtimestari.

1. puoliso Enehjelm af, Magdalena Elisabet, Granfelt s. 04.07.1777 Helsinki. k. 13.11.1854 Hausjärvi. Vihitty: 17.10.1809 Lempäälä.
Isä: Hellenius af Enehjelm, Carl Gustaf s. 23.05.1736. Kuninkaallinen rahastonhoitaja.
Äiti: Edner, Catharina, Hellenius af Enehjelm s. 29.09.1751 Lempäälä.

Lapset:
1) Carl Gustaf Adolf (katso taulu 1284) s. 25.03.1811 Lempäälä. k. 11.08.1874 Hausjärvi. Tilanomistaja Hausjärven Ryttylässä, varatuomari . Perhesuhteet: Aviopuolisot 2. serkuksia.
2) August Edvard (katso taulu 1285) s. 07.03.1812 Hausjärvi. k. 31.10.1899 Tammela. Tammelan kirkkoherra, teologian tohtori.
3) Sofia Elisabet s. 25.08.1813 Hausjärvi. k. 04.03.1892 Hausjärvi.
4) Axel Fredrik (katso taulu 1286) s. 30.11.1815 Hausjärvi. k. 16.01.1892 Hattula. Aleksanterin Yliopiston jumaluusopin professori.
5) Magdalena Constantia s. 29.04.1817 Hausjärvi. k. 05.11.1817.
6) Otto Fabian Nimrod (katso taulu 1287) s. 13.12.1818 Hausjärvi. k. 17.05.1878 Turku. Varatuomari 1840, hovioikeudenneuvos 1867, valtiopäivämies 1863 -64.
7) Catharina Fredrika (katso taulu 1288) s. 17.01.1821 Hausjärvi. k. 18.09.1868 Kärkölä. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 797 -

14. sukupolvi

Granfelt, Eva Sofia, Grönhagen (taulusta 516. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 03.03.1793 Lempäälä. k. 29.12.1882 Ikaalinen.

1. puoliso Grönhagen, Berndt August s. 24.04.1787 Porin maaseurakunta. k. 25.03.1838 Hämeenkyrö. Vihitty: 28.01.1813 Lempäälä.
Isä: Grönhagen, Claes Henrik s. 08.12.1749 Kustavi. Porin läänin jalkaväkirykmentin kevyen jalkaväkipataljoonan majuri.
Äiti: Lagermarck, Johanna Catharina, Grönhagen s. 23.10.1762 Porin maaseurakunta.

Lapset:
1) Clas Carl August s. 25.12.1813 Lempäälä. k. 25.02.1853 Podolia, Venäjä.
2) Berndt Adolf s. 13.09.1815 Lempäälä. k. 03.07.1816 Lempäälä.
3) Sofia Elisabet s. 23.03.1818 Lempäälä. k. 19.05.1899 Tampere.
4) Johanna Fredrika Wilhelmina (katso taulu 1289) s. 13.06.1820 Hämeenkyrö. k. 17.05.1887 Hattula. Perhesuhteet: Aatelisuku n:o 68, avioliitto oli lapseton.
5) Knut Gustav Ferdinand (katso taulu 1290) s. 10.05.1823 Hämeenkyrö. k. 08.01.1909 Riika, Latvia.
6) Berndt Adolf (katso taulu 1291) s. 20.06.1826 Hämeenkyrö. k. 10.11.1888 Hämeenlinna.
7) Eva Charlotta Carolina s. 26.02.1828 Hämeenkyrö. k. 11.01.1923 Helsinki.
8) Selma Augusta Emilia (katso taulu 1292) s. 11.06.1830 Hämeenkyrö. k. 31.01.1919 Tampere.
9) Evelina Constance s. 19.06.1832 Hämeenkyrö. k. 13.01.1918 Tampere.
10) Olivia Paulina s. 01.09.1835 Hämeenkyrö. k. 22.03.1884 Ikaalinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 798 -

14. sukupolvi

Granfelt, Sara Fredrika, Pfaler von (taulusta 516. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 18.07.1794 Lempäälä. k. 14.06.1849 Kylmäkoski.

1. puoliso Pfaler von, Fredrik Ferdinand s. 16.09.1786 Pirkkala. k. 15.06.1848 Lempäälä. Vihitty: 28.01.1819 Lempäälä.
Isä: Pfaler von, Carl Fredrik s. 13.03.1754 Kangasala. Kornetti.
Äiti: Speitz, Ulrika, Pfaler von s. 15.07.1758 Sääksmäki.

Lapset:
1) Fredrika Charlotta Adolfina (katso taulu 1293) s. 21.10.1820 Lempäälä. k. 14.09.1892 Vesilahti.
2) Karl Fredrik Otto (katso taulu 1294) s. 17.01.1822 Lempäälä. k. 24.11.1889 Karkku.
3) Berndt Gustaf Ferdinand (katso taulu 1295) s. 26.05.1823 Lempäälä. k. 07.08.1852 Kylmäkoski.
4) Sofia Fredrika Wilhelmina (katso taulu 1296) s. 10.12.1824 Lempäälä.
5) Karolina Rosalie (katso taulu 1297) s. 29.09.1827 Lempäälä. k. 27.01.1915 Kylmäkoski.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 799 -

14. sukupolvi

Granfelt, Carl Gustaf (taulusta 516. Isä: Granfelt, Carl Adolf) s. 05.12.1796 Lempäälä. k. 19.05.1868 Viipuri.

1. puoliso Grönhagen, Ulrika Wilhelmina, Granfelt s. 22.06.1800. k. 11.01.1874 Porvoo. Vihitty: 10.10.1827 Ikaalinen.
Isä: Grönhagen, Claes Henrik s. 08.12.1749 Kustavi. Porin läänin jalkaväkirykmentin kevyen jalkaväkipataljoonan majuri.
Äiti: Lagermarck, Johanna Catharina, Grönhagen s. 23.10.1762 Porin maaseurakunta.

Lapset:
1) Karl Hjalmar s. 06.09.1828 Lempäälä. k. 07.02.1892 Heinola.
2) Ida Vilhelmina Elisabet s. 28.11.1829 Lempäälä. k. 28.09.1908.
3) Malvina Teresia s. 16.06.1831 Lempäälä. k. 03.06.1832 Lempäälä.
4) Johanna Charlotta Ulrika s. 13.09.1833 Lempäälä. k. 05.04.1888 Porvoo.
5) Charles Emil Algernon s. 06.02.1835 Lempäälä. k. 01.05.1845 Pietari, Venäjä.
6) Karl Artur Angantyr (katso taulu 1298) s. 31.07.1836 Lempäälä. k. 05.05.1919 Hausjärvi.
7) Hillegard Sofia (katso taulu 1299) s. 21.04.1838 Lempäälä. k. 18.02.1895 Heinola.
8) Maria Carolina Gustava (katso taulu 1300) s. 03.10.1839 Lempäälä. k. 08.05.1918 Tammisaari.
9) Karl August Magnus Henrik (katso taulu 1301) s. 22.07.1842 Hiitola. k. 22.04.1910 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 800 -

14. sukupolvi

Granfelt, Lovisa Magdalena, Segercrantz (taulusta 517. Isä: Granfelt, Christer Axel) s. 07.07.1773 Lempäälä. k. 21.01.1852 Vesilahti.

1. puoliso Segercrantz, Carl s. 21.06.1769 Lohja. k. 02.03.1806 Akaa. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin luutnantti. Vihitty: 22.09.1793 Lempäälä.
Isä: Ekman / Segercrantz, Carl Isak s. 08.02.1734 Tyrväntö.
Äiti: Blåfield, Hedvig Christina, Ekman / Segercrantz s. 24.05.1738 Sääksmäki.

Lapset:
1) Carl Axel s. 08.06.1794 Lempäälä. k. 17.06.1794.
2) Eva Christina (katso taulu 1302) s. 06.10.1795 Lempäälä. k. 26.12.1873 Loimaa.
3) Axel Fredrik (katso taulu 1303) s. 20.05.1797 Lempäälä. k. 23.02.1880 Vesilahti. Venäjän armeijan majuri 1837. Perhesuhteet: Segercrantz, suomalainen aatelissuku.
4) Carl Adolf s. 08.09.1799 Lempäälä. k. 23.12.1799 Lempäälä.
5) Sofia Albertina s. 06.00.1802 Lempäälä. k. 30.05.1803 Lempäälä.
6) Carolina Fredrika s. 24.01.1804 Lempäälä. k. 26.05.1804 Akaa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 801 -

14. sukupolvi

Granfelt, Adam Ludvig (taulusta 517. Isä: Granfelt, Christer Axel) s. 05.12.1781 Lempäälä. k. 14.04.1862 Kalvola. Kersantti, maanviljelijä. Taloustirehtöörin arvo 1837. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Birkman, Ulrika, Granfelt s. 21.05.1784 Kangasala. k. 09.12.1831 Kalvola. Vihitty: 14.10.1806 Kangasala.

Lapset:
1) Carl August (katso taulu 1304) s. 27.12.1807 Lempäälä. k. 21.04.1871 Viiala.
2) Adolf Ludvig s. 28.02.1810 Lempäälä. k. 04.05.1833 Hämeenlinna.
3) Fredrika Amalia (katso taulu 1305) s. 12.02.1812 Lempäälä. k. 07.10.1839 Pertteli.

2. puoliso Svinhuvud / Qvalstad af, Hedvik Ulrika, Granfelt s. 21.01.1803 Sääksmäki. k. 19.04.1835 Kalvola. Vihitty: 19.05.1834 Sääksmäki.
Isä: Svinhuvud, Pehr s. 17.02.1772 Sääksmäki.
Äiti: Teetgren, Sara Juliana, Svinhuvud s. 14.12.1776 Pälkäne.
Lapset:
1) Maria Juliana Ulrika (katso taulu 1306) s. 28.02.1835 Kalvola. k. 05.11.1912 Porvoo.

3. puoliso Nordenswan, Wilhelmina Gustaf-Georgintytär, Granfelt s. 03.09.1809 Janakkala. k. 19.11.1838 Kalvola. Vihitty: 10.09.1837 Janakkala.
N.N. s. 31.07.1848 Kalvola. k. 31.08.1848 Kalvola

Isä: Nordenswan, Gustaf Georg s. 12.01.1774 Helsinki. Senaatin kamreeri, kamarineuvos.
Äiti: Indrenius / Indrén, Anna Magdalena Abrahamintytär, Nordenswan s. 27.06.1784 Keuruu.

Lapset:
1) Axel s. 07.10.1838 Kalvola. k. 17.05.1839 Kalvola.

4. puoliso Florin, Anna Sofia, Granfelt s. 16.04.1804 Piikkiö. k. 20.11.1867 Urjala. Vihitty: 21.10.1847 Hämeenlinna.
Isä: Florin, Johan Gustaf s. 17.09.1777 Messukylä. Hämeenlinnan ja Vanajan kirkkoherra 1814, rovasti 1820. .
Äiti: Dahl, Anna Sofia, Florin s. 23.03.1778 Perniö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 802 -

14. sukupolvi

Wrede af Elimä, Gustaf (taulusta 518. Isä: Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb) s. 04.07.1775 Anjala. k. 03.08.1830 Varkauden tehtaalla Leppävirralla. Vapaaherra, Ruotsi-Suomen armeijan everstiluutnantti.

1. puoliso Tigerstedt, Fredrika Lovisa Georg-Fredrikintytär, Wrede af Elimä s. 06.11.1780 Iisalmi. k. 02.11.1814 Anjala. Vihitty: 27.10.1799 Joroinen.
Isä: Tigerstedt, Georg Fredrik Isak-Erikinpoika s. 17.06.1729 Joroinen. Savon jalkaväen rykmentin everstiluutnantti, erosi 1783.
Äiti: Sirelius, Edla Engel Jakobina, Tigerstedt s. 1740.

Lapset:
1) Agneta Charlotta Sofia Gustafintytär (katso taulu 1307) s. 17.08.1800 Joroinen. k. 22.02.1846 Helsinki.
2) Rabbe Fabian Gustaf Gustafinpoika s. 08.05.1802. k. 16.05.1837 Anjala. Ruotsin armeijan luutnantti 1831. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1822.
3) Fredrika Christina Gustafintytär (katso taulu 1308) s. 30.07.1803. k. 03.04.1883 Tukholma.
4) Beata Sofia Gustafintytär (katso taulu 1309) s. 05.12.1804 Elimäki. k. 05.06.1864 Jena, Saksa.
5) Augusta Gustafintytär (katso taulu 1310) s. 25.06.1807. k. 25.03.1843 Nizza, Ranska.
6) Carolina Maria s. 06.11.1808 Anjala. k. 27.01.1809 Anjala.
7) Wilhelmina Helena Johanna s. 05.02.1811 Anjala. k. 25.07.1827 Anjala. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Gustaf Fredrik Gustafinpoika s. 26.06.1813 Anjala. k. 11.07.1839 Marstrand, Ruotsi. Ruotsin armeijan luutnantti 1837. Perhesuhteet: Naimaton.

2. puoliso Lamoni, Catharina Elisabet, Wrede af Elimä s. 08.02.1796 Hamina. k. 08.07.1831 Hamina. Vihitty: 11.07.1816 Hamina.
Isä: Lamoni, Peter Anton
Äiti: Grön, Anna Petronella, Lamoni
Lapset:
1) Anna Catarina s. 25.04.1817 Hamina. k. 27.04.1817 Hamina.
2) Emilie Antoinette s. 19.09.1818 Hamina. k. 03.11.1863 Hamina.
3) Alexander August Peter (katso taulu 1311) s. 07.10.1820 Hamina. k. 13.10.1897 Anjala. Perhesuhteet: Aviolpuolisot olivat 1. serkuksia keskenään.
4) Fredrik Gustav Henrik s. 10.02.1822 Hamina. k. 1822.
5) Henrik Fredrik Gustava s. 23.01.1823 Anjala. k. 1842.
6) Carl Gustav (katso taulu 1312) s. 12.07.1824 Anjala. k. 00.02.0000 Pietari, Venäjä.
7) Annette Sofia s. 07.08.1825 Anjala. k. 18.06.1844 Anjala.
8) Wilhelm Otto Casper David (katso taulu 1313) s. 10.12.1827 Varkaus. k. 31.05.1878. Majuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 803 -

14. sukupolvi

Wrede af Elimä, Carl Henrik (taulusta 518. Isä: Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb) s. 05.09.1778 Anjala. k. 03.05.1837 Pernaja.

1. puoliso Born von, Carolina Catarina, Wrede af Elimä s. 03.09.1783 Loviisa ?. k. 22.03.1813 Pernaja. Vihitty: 02.04.1807 Sulkava.
Isä: Born von, Carl Bernhard s. 1734 Voigdehagen, Pommeri, Saksa. Stackelbergin rykmentin everstluutnantti.
Äiti: Krogius, Johanna Katarina, Born von s. 10.06.1759 Pieksämäki.

Lapset:
1) Eva Catarina Charlotta s. 17.06.1811 Pernaja. k. 23.11.1820 Pernaja.
2) Rabbe Carl Fredrik s. 19.03.1813 Pernaja. k. 20.03.1813 Pernaja.

2. puoliso Wärnhjelm, Ulrika Elisabet, Wrede af Elimä s. 28.08.1788 Viapori, Helsinki. k. 13.11.1818 Porvoo. Vihitty: 27.08.1818 Porvoo.
Isä: Kjerting von Kjerting / Wärnhjelm, Henrik Georg s. 17.05.1737 Torsåker, Ruotsi.
Äiti: Kolthoff, Brita Margareta, Kjerting von Kjerting / Wärnhjelm s. 13.04.1760 Norby, Värmland, Ruotsi.

3. puoliso Wrangel, Fredrika Bernhardina, Wrede af Elimä s. 10.10.1786 Piikkiö. k. 25.04.1852 Pernaja. Vihitty: 05.09.1819 Valkeala.
Isä: Wrangel, Johan Gustav s. 23.04.1723.
Äiti: Stackelberg, Ulrika Amalia Dorotea, Wrangel s. 17.09.1742 Voringborg, Tanska.
Lapset:
1) Alfons Herman Lorenz Berndt (katso taulu 1314) s. 02.11.1820 Porvoo. k. 18.11.1873 Helsinki.
2) Christina Amalia Fredrika Henrika s. 02.04.1823 Porvoo. k. 02.05.1871 Pernaja.
3) Tor Lennart Carl Gustav s. 26.08.1825 Porvoo. k. 03.07.1849 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 804 -

14. sukupolvi

Wrede af Elimä, Fabian Gottlieb (taulusta 518. Isä: Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb) s. 11.09.1780 Anjala. k. 19.04.1857 Anjala.

1. puoliso Grotenfelt, Anna Maria, Wrede af Elimä s. 22.07.1787 Mikkelin maalaiskunta. k. 04.04.1865 Hamina. Vihitty: 09.11.1805 Joroinen.
Isä: Grotenfelt, Nils Carl s. 21.10.1755 Joroinen.
Äiti: Furumarck, Ottiliana, Grotenfelt s. 31.08.1760 Sääksmäki.

Lapset:
1) Rabbe Carl Bernt s. 07.04.1807 Joroinen. k. 09.05.1808 Joroinen.
2) Rabbe Nils Fabian Gustav (katso taulu 1315) s. 09.11.1810 Joroinen. k. 29.01.1846 Kaukaasia, Venäjä.
3) Christina Ottiliana Sofia s. 03.12.1814 Anjala. k. 02.12.1861 Anjala.
4) Henrika Charlotta Wilhelmina s. 23.01.1818 Anjala. k. 06.06.1867 Pyhtää.
5) Henrik August (katso taulu 1316) s. 03.05.1821 Anjala. k. 27.10.1883 Anjala.
6) Johanna Augusta Lovisa (katso taulu 1317) s. 27.04.1827 Anjala. k. 15.04.1893 Helsinki.
7) Anna Gustava Fredrika Emilia (katso taulu 1318) s. 09.02.1830 Anjala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 805 -

14. sukupolvi

Wrede af Elimä, Otto Rabbe (taulusta 518. Isä: Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb) s. 22.07.1783 Elimäki. k. 02.02.1842 Anjala. Aliluutnantti, vapaaherra .

1. puoliso Aminoff, Johanna Ulrika, Wrede af Elimä s. 25.06.1789 Maaninka. k. 15.04.1848 Anjala. Vihitty: 04.04.1809 Kuopion maaseurakunta.
Isä: Aminoff, Zachris Johan s. 19.07.1764 Iisalmi.
Äiti: Tawast, Maria Elisabet, Aminoff s. 25.09.1754 Kuopio.

Lapset:
1) Christina Maria (katso taulu 1319) s. 13.06.1810 Anjala. k. 01.05.1840 Anjala.
2) Sofia Lovisa Helena s. 29.07.1812 Anjala. k. 16.01.1851 Anjala.
3) Fredrika Carolina s. 31.01.1814 Anjala. k. 24.04.1907 Anjala.
4) Rabbe Zacharias (katso taulu 1320) s. 27.06.1815 Anjala. k. 15.01.1901 Elimäki.
5) Julia Ulrika s. 06.09.1817 Anjala. k. 29.07.1848 Anjala.
6) Carl Gustaf Fabian (katso taulu 1321) s. 24.10.1819 Anjala. k. 18.07.1892 Anjala. Kuvernööri, maaherra, vapaaherra, ylijohtaja.
7) Matilda Johanna (katso taulu 1322) s. 05.02.1822 Anjala. k. 24.02.1851 Anjala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 806 -

14. sukupolvi

Morian von, Juliana Charlotta, Köhler von (taulusta 519. Äiti: Creutz, Hedvig Helena) s. 23.10.1750 Parainen. k. 14.10.1826 Perniö.

1. puoliso Köhler von, Ture Ludvig s. 14.06.1727 Göteborg, Ruotsi. k. 07.11.1792 Perniö. Vihitty: 08.02.1767 Perniö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 807 -

14. sukupolvi

Morian von, Johan Christoffer (taulusta 519. Äiti: Creutz, Hedvig Helena) s. 18.11.1752 Perniö. k. 23.01.1811 Pernaja.

1. puoliso Rotkirch, Christina Catarina, Morian von s. 28.06.1772 Porvoon maalaiskunta. k. 22.01.1795 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 28.06.1787 Porvoon maalaiskunta.
N.N. s. 22.01.1795 Pernaja. k. JAN 1795

Isä: Rotkirch, Wentzel Fredrik s. 06.02.1727 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja Porvoon Stensbölessä, majuri.
Äiti: Lagerhjelm, Christina, Rotkirch s. 22.07.1741.

Lapset:
1) Johan Fredrik s. 03.06.1788 Pernaja. k. 28.07.1790 Pernaja.
2) Christina Charlotta (katso taulu 1323) s. 11.03.1790 Pernaja. k. 06.10.1832 Loviisa.
3) Johan Christoffer s. 16.06.1791 Pernaja. k. 19.03.1796 Pernaja.
4) Catharina Elisabet (katso taulu 1324) s. 05.02.1793 Pernaja. k. 18.10.1835 Turku.

2. puoliso Rotkirch, Maria Elisabet, Morian von s. 12.06.1777 Porvoon maalaiskunta. k. 11.08.1812 Ahvenanmeri. Vihitty: 15.09.1795 Porvoon maalaiskunta. Perhesuhteet: Toinen avioliitto oli serkun kanssa. Kuolinsyy: Hukkunut ?.
Isä: Rotkirch, Wentzel Fredrik s. 06.02.1727 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja Porvoon Stensbölessä, majuri.
Äiti: Lagerhjelm, Christina, Rotkirch s. 22.07.1741.
Lapset:
1) Johan Fredrik s. 12.08.1796 Pernaja. k. 29.08.1796 Pernaja.
2) Carl Gustav s. 12.08.1796 Pernaja. k. 13.05.1820 Pernaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 808 -

14. sukupolvi

Morian von, Beata Helena, Hästesko af Målargård (taulusta 519. Äiti: Creutz, Hedvig Helena) s. 28.05.1754 Perniö. k. 18.12.1841 Perniö.

1. puoliso Hästesko af Målargård, Johan Henrik s. 24.02.1741 Mikkeli. k. 08.09.1790 Tukholma. Eversti ?. Vihitty: 03.04.1770 Perniö.
Isä: Hästesko af Målargård, Gustav s. 1712.
Äiti: Fieandt von, Elsa Sofia, Hästesko af Målargård s. 01.11.1717 Siperia, Venäjä.

Lapset:
1) Gustav Johan s. 07.12.1771 Perniö. k. 16.10.1823 Mustio.
2) Otto Bernt s. 14.08.1773 Perniö. k. 05.05.1774 Laitila.
3) Charlotta Helena (katso taulu 1325) s. 23.08.1774 Laitila. k. 10.12.1850 Taalintehdas.
4) Bror s. 30.11.1776 Laitila. k. 08.08.1778 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 809 -

14. sukupolvi

Creutz, Agata, Goes van der (taulusta 520. Isä: Creutz, Carl Johan) s. 1765. k. 12.06.1812 Hollanti.

1. puoliso Goes van der, Frank Vihitty: 1789 (ennen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 810 -

14. sukupolvi

Creutz, Govertina, Limburg-Stirum van (taulusta 520. Isä: Creutz, Carl Johan) s. 11.02.1768 Haag, Hollanti. k. 26.05.1831 Kleef, Hollanti.

1. puoliso Limburg-Stirum van, Fredrik Albert s. 17.09.1756. k. 20.01.1817 Kleef, Hollanti. Vihitty: 07.09.1789 Haag, Hollanti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 811 -

14. sukupolvi

Creutz, Johanna Constantia, Bunge (taulusta 520. Isä: Creutz, Carl Johan) s. 09.00.1770. k. 07.07.1845 Beateberg, Ruotsi.

1. puoliso Bunge, Mårten s. 03.01.1764 Österhaninge, Ruotsi. k. 29.08.1815 Beateberg, Ruotsi. Vihitty: 10.00.1788 Hollanti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 812 -

14. sukupolvi

Stierncrona, Beata Sofia, Wrede af Elimä (taulusta 521. Äiti: Wrede af Elimä, Agneta) s. 13.11.1752. k. 21.07.1775 Anjala. Vapaaherratar.

1. puoliso Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb s. 25.04.1742 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi. k. 10.04.1828 Anjala. Vihitty: 02.06.1771.
Isä: Wrede af Elimä, Otto Gustav s. 06.05.1709 Riika, Latvia.
Äiti: Duffus, Charlotta Regina, Wrede af Elimä s. 30.10.1711 Lontoo, Englanti.

Lapset:
1) Agneta Charlotta s. 1772. k. 1772.
2) Gustaf (katso taulu 802) s. 04.07.1775 Anjala. k. 03.08.1830 Varkauden tehtaalla Leppävirralla. Vapaaherra, Ruotsi-Suomen armeijan everstiluutnantti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 813 -

14. sukupolvi

Sölfverarm, Charlotta Maria, Hallongren (taulusta 526. Isä: Sölfverarm, Henrik Johan) s. 05.04.1774 Petolahti. k. 11.03.1853 Vöyri.

1. puoliso Hallongren, Lars Fredrik s. 13.02.1762 Hedemora, Ruotsi. k. 13.10.1797 Jepua.

2. puoliso Nordman, Johan s. 30.12.1779 Närpiö. k. 23.10.1824 Korsnäs. Korsnäsin kappalaisenviran armovuodensaarnaaja. Vihitty: 1815.
Vaasan kouluun 18.2.1795. Yliopp. (ostrob.) Turussa 1800. Vihittiin papiksi 31.5.1806, määrättiin Pirttikylän saarnaajan apulaiseksi. Pirttikylän ylimääräinen pappi 1806 - 1820 Armovuoden saarnaaja ja virkaatekevä saarnaaja siellä 1816. Korsnäsin kappalaisenapulainen. 1.7.1820, Armovuoden saarnaaja siellä 1822. Erotettu pappisvirasta 1824, mutta kuoli ennen lopullista tuomiota.

Isä: Nordman, Matts s. 1752.
Äiti: Nordman, Anna, Nordman s. 24.11.1759.

Lapset:
1) Carl Johan Adolf (katso taulu 1326) s. 11.05.1817 Pirttikylä. k. 04.12.1885 Maalahti. Kirkkoherra Maalahti 1870, rovasti 1873.
2) Alexandra Maria s. 22.11.1819 Pirttikylä. k. 22.09.1839.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 814 -

14. sukupolvi

Sölfverarm, Gustaf Johan (taulusta 526. Isä: Sölfverarm, Henrik Johan) s. 22.10.1778. k. 24.05.1852 Petolahti. Juvan tuomiokunnan tuomari.

1. puoliso Alcenius, Johanna Dorothea, Sölfverarm s. 03.11.1784 Ilmajoki. k. 04.10.1857 Petolahti. Vihitty: 23.10.1810 Ilmajoki.
Isä: Alcenius, Gabriel s. 09.04.1735 Ikaalinen.
Äiti: Rein, Elisabet, Alcenius s. 12.10.1740.

Lapset:
1) Charlotta Elisabeth s. 10.07.1811 Petolahti. k. 24.05.1880 Petolahti.
2) Carl Adolf (katso taulu 1327) s. 26.06.1813 Petolahti. k. 02.12.1891 Helsinki.
3) Johanna Albertina s. 21.04.1815 Petolahti. k. 25.12.1896 Petolahti.
4) Paul Gustaf (katso taulu 1328) s. 07.09.1818 Petolahti. k. 27.11.1851 Oulu. Oulun kihlakunnan henkikirjoittaja 1845. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
5) Margareta Sofia s. 02.03.1821 Petolahti. k. 06.04.1823 Petolahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 815 -

14. sukupolvi

Sölfverarm, Otto Vilhelm (taulusta 526. Isä: Sölfverarm, Henrik Johan) s. 16.12.1784 Petolahti. k. 13.10.1865 Petolahti.

1. puoliso Sandberg, Catharina, Sölfverarm s. 15.09.1778 Lapua. k. 01.02.1862 Petolahti.

Lapset:
1) Maria Wilhelmina s. 18.12.1813 Petolahti. k. 12.05.1900 Vaasa.
2) Catharina Johanna s. 12.05.1822 Petolahti. k. 02.03.1823 Petolahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 816 -

14. sukupolvi

Sölfverarm, Carl Gustav (taulusta 528. Isä: Sölfverarm, Otto Vilhelm) s. 13.09.1795 Toholampi. k. 05.03.1862 Lohtaja.

1. puoliso Storkotila, Anna Jakobsdotter, Sölfverarm s. 04.11.1798 Toholampi. k. 17.01.1828 Toholampi. Vihitty: 11.05.1824 Toholampi.
Isä: Ojakotila, Jakob Jakobsson
Äiti: Maria Mattsdotter, Ojakotila

Lapset:
1) Jakob Wilhelm s. 23.01.1827 Toholampi. k. 08.04.1828 Toholampi.

2. puoliso Ruotsala, Brita Maria, Sölfverarm s. 22.08.1806 Lohtaja. k. 01.08.1877 Lohtaja. Vihitty: 17.06.1829 Toholampi.
Isä: Ruotsala, Per Persson
Äiti: Beata Mickelsdotter, Ruotsala
Lapset:
1) Ulrika Lovisa s. 02.10.1832 Toholampi. k. 10.03.1833.
2) Margareta Sofia s. 27.03.1835 Toholampi. k. 23.04.1837.
3) Maria Albertina (katso taulu 1329) s. 13.12.1839 Toholampi. k. 29.07.1868 Ylikannus.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 817 -

14. sukupolvi

Brunow, Anna Christina, Ogilvie (taulusta 529. Äiti: Schmiedefelt, Beata Christina) s. 09.04.1730 Sammatti. k. 1778 haudattu 26.03.1778 Janakkala.

1. puoliso Ogilvie, Carl Reinhold s. 1724. k. 08.09.1780 Janakkala. Vihitty: 27.12.1768 Sammatti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 818 -

14. sukupolvi

Brunow, Bernt Johan (taulusta 529. Äiti: Schmiedefelt, Beata Christina) s. 17.09.1736 Sammatti. k. 22.05.1810 Loppi.

1. puoliso Nirberg, Margareta Helena, Brunow k. 28.01.1831 Karjalohja. Vihitty: 02.04.1777 Lohja.
Isä: Nirberg, Johan
Äiti: Beckman, Ulrika, Nirberg

Lapset:
1) Bernt Johan s. 19.04.1776 Sammatti. k. 26.08.1806 Helsinki.
2) Carl Isak s. 09.03.1778 Karjalohja. k. 11.03.1833 Karjalohja.
3) Gustav Adolf (katso taulu 1330) s. 12.09.1780 Karjalohja. k. 14.12.1844 Karjalohja.
4) Samuel s. 27.04.1784 Karjalohja. k. 12.06.1846 Karjalohja.
5) Fabian Jakob (katso taulu 1331) s. 25.02.1786 Karjalohja. k. 24.12.1870 Nummi. Perhesuhteet: Toinen vaimo Carolina Sofia oli 1. serkku.
6) Märta Catarina (katso taulu 1332) s. 18.02.1790 Karjalohja. k. 21.05.1851 Karjaa.
7) Gabriel s. 16.04.1792 Karjalohja. k. 04.05.1792 Karjalohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 819 -

14. sukupolvi

Brunow, Helena Eleonora, Rennerfelt (taulusta 529. Äiti: Schmiedefelt, Beata Christina) s. 24.03.1741 Sammatti. k. 1771 haudattu 08.06.1771 Lohja.

1. puoliso Rennerfelt, Mauritz Johan s. 28.02.1737 Nummi. k. 13.11.1802 Karjaa.
Näissä avioliitoissa on jotain pahasti sekaisin! Martti Strang

Isä: Rennerfelt, Adam Johan s. 24.03.1702 Nummi.
Äiti: Saarbrücken von, Sofia Christina, Rennerfelt s. 1703.

Lapset:
1) Bernt Johan (katso taulu 1333) s. 23.04.1768 Nummi. k. 1814.
2) Sofia Eleonora s. 03.05.1770 Nummi. k. 05.03.1847 Tammisaari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 820 -

14. sukupolvi

Brunow, Carl Fredrik (taulusta 529. Äiti: Schmiedefelt, Beata Christina) s. 01.01.1747 Sammatti.

1. puoliso Rehbinder, Ulrika Elisabet, Brunow s. 1756. k. 01.03.1844 Marttila. Vihitty: 09.11.1779 Lieto.
Isä: Rehbinder, Bernt Johan s. 1730.
Äiti: Cedersparre, Brita Margareta, Rehbinder

Lapset:
1) Lovisa Charlotta (katso taulu 1334) s. 06.09.1780 Lohja. k. 06.09.1846 Mäntsälä.
2) Carl Johan s. 14.04.1783 Lohja. k. 29.05.1785 Espoo.
3) Gustav Adolf (katso taulu 1335) s. 29.10.1789 Karjalohja. k. 15.09.1860 Mäntsälä.
4) Carl Johan (katso taulu 1336) s. 06.07.1791 Siuntio. k. 27.03.1860 Marttila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 821 -

14. sukupolvi

Aminoff, Lovisa, Haikonen / Haickman (taulusta 530. Äiti: Schmiedefelt, Beata Lovisa) s. 1728. k. 06.01.1790 Myrskylä.

1. puoliso Haikonen / Haickman, Jöran s. 1715 Myrskylä. k. 20.10.1788 Myrskylä. Vihitty: 28.05.1752 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 822 -

14. sukupolvi

Ammondt, Carl Gustav (taulusta 531. Äiti: Schmiedefelt, Hedvig Eleonora) s. 01.08.1732. k. 23.10.1807 Hollola.

1. puoliso Hausen von, Anna Elisabet, Ammondt s. 01.02.1758 Paimio. k. 10.02.1830 Hollola. Vihitty: 01.06.1789 Hollola.
Isä: Hausen von, Carl Johan s. 1696.
Äiti: Boije af Gennäs, Anna Sofia, Hausen von s. 15.06.1722.

Lapset:
1) Hedvig Sofia (katso taulu 1212) s. 10.04.1790 Hollola. k. 15.01.1858 Joutseno.
2) Carl Gustaf s. 01.06.1792 Hollola. k. 07.06.1792 Hollola.
3) Carl Detlof (katso taulu 1213) s. 13.07.1793 Hollola. k. 22.12.1870 Hollola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 823 -

14. sukupolvi

Ammondt, Detlof Johan (taulusta 531. Äiti: Schmiedefelt, Hedvig Eleonora) s. 18.11.1735 Hauho. k. 07.02.1796 Hollola.

1. puoliso Brakel, Maria Sofia, Ammondt s. 16.07.1767 Piikkiö. k. 27.10.1824 Artjärvi. Vihitty: 25.03.1785 Hollola.
Isä: Brakel, Reinhold Gustaf s. 06.03.1721. Kapteeni henkirakuunarykmentissä.
Äiti: Boije af Gennäs, Charlotta Kristina, Brakel s. 18.08.1737.

Lapset:
1) Car Johan (katso taulu 1207) s. 16.07.1785 Hollola. k. 11.05.1813 Hollola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 824 -

14. sukupolvi

Munsterhjelm, Anna Margaretha, Iflander / Segerstråle (taulusta 532. Äiti: Schmiedefelt, Catarina Margareta) s. 08.09.1750 Mäntsälä. k. 09.07.1822 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Iflander / Segerstråle, Carl Fredrik s. 02.02.1734 Tävelsås, Kronoby, Ruotsi. k. 01.05.1825 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 18.05.1780 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Iflander, Nils s. 24.10.1690.
Äiti: Ulfsax, Elisabet, Iflander s. 24.10.1695.

Lapset:
1) Katarina Elisabet (katso taulu 1337) s. 12.06.1782 Porvoon maalaiskunta. k. 17.10.1865 Porvoo.
2) Anna Ulrika s. 22.12.1783 Porvoon maalaiskunta. k. 06.06.1810 Porvoon maalaiskunta.
3) Carl Niklas s. 25.05.1786 Porvoon maalaiskunta. k. 02.04.1814 Porvoon maalaiskunta.
4) Maria Charlotta s. 24.07.1791 Porvoon maalaiskunta. k. 20.01.1857.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 825 -

14. sukupolvi

Munsterhjelm, Hedvig Maria, Neppenström (taulusta 532. Äiti: Schmiedefelt, Catarina Margareta) s. 02.10.1752 Mäntsälä. k. 22.03.1809 Kuhmalahti.

1. puoliso Neppenström, Frans Henrik k. 08.09.1828 Kuhmalahti. Vihitty: 1789.
Isä: Neppius, Johan Henriksson
Äiti: Kymberg, Catharina, Neppius

Lapset:
1) Maria Henrika s. 20.08.1789 Kuhmalahti.
2) Maria Hedvig s. 20.04.1791 Kuhmalahti.
3) Frantz Henrik s. 20.04.1791 Kuhmalahti.
4) Gustaf Adolf (katso taulu 1338) s. 14.06.1793 Kuhmalahti. k. 23.12.1851 Kuhmalahti. Lippujunkkari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 826 -

14. sukupolvi

Munsterhjelm, Ulrika Katarina, Törn (taulusta 532. Äiti: Schmiedefelt, Catarina Margareta) s. 20.12.1755 Mäntsälä. k. 26.02.1799 Hollola.

1. puoliso Törn, Karl Johan s. 03.07.1741 Turku. Vihitty: 31.03.1778.

Lapset:
1) Fredrika Augusta (katso taulu 1339) s. 13.08.1783 Ruokolahti. k. 23.03.1857 Kirkkonummi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 827 -

14. sukupolvi

Aminoff, Zakarias Wilhelm (taulusta 533. Äiti: Schmiedefelt, Beata Elisabet) s. 05.05.1747 Savo. k. 30.01.1829 Joroinen.

1. puoliso Brundert, Hedvig Catarina, Aminoff s. 14.01.1753 Joroinen. k. 02.02.1814 Joroinen. Vihitty: 13.08.1771 Joroinen.
Isä: Brundert, Magnus Gustav s. 1704.
Äiti: Grotenfelt, Birgitta, Brundert s. 16.08.1716.

Lapset:
1) Hedvid Elisabet s. 02.06.1772 Joroinen. k. 04.11.1775 Joroinen.
2) Bernhard Wilhelm s. 24.04.1774 Joroinen. k. 30.11.1776 Joroinen.
3) Lovisa Magdalena (katso taulu 1340) s. 16.12.1776 Joroinen. k. 04.02.1853 Kaarlela.
4) Fredrik Gustaf (katso taulu 1341) s. 02.08.1779 Joroinen. k. 15.04.1858 Jaakkima.
5) Helena Eleonora s. 07.05.1781 Joroinen. k. 23.10.1781 Joroinen.
6) Ulrika Karolina s. 15.09.1782 Joroinen. k. 18.03.1866 Leppävirta.
7) Bernt Adolf s. 31.08.1785 Joroinen. k. 06.05.1789 Joroinen.
8) Maria Charlotta s. 1787. k. 24.06.1787 Maaninka.
9) Johan Detlof s. 21.05.1788 Joroinen. k. 19.05.1789 Joroinen.
10) Anna Sofia s. 02.05.1791 Joroinen. k. 10.09.1792 Joroinen.
11) Gustava Catarina (katso taulu 1342) s. 03.01.1794 Joroinen. k. 15.10.1847 Joroinen.
12) Hedvig Margareta s. 22.12.1797 Joroinen. k. 13.12.1798 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 828 -

14. sukupolvi

Aminoff, Beata Eleonora, Påse (taulusta 533. Äiti: Schmiedefelt, Beata Elisabet) s. 25.02.1749. k. 18.02.1831 Rantasalmi.

1. puoliso Påse, Adolf s. 26.12.1745 Hauho. k. 30.12.1817 Heinola. Vihitty: 27.03.1788 Mäntyharju.

2. puoliso Boisman, Anders s. 11.04.1754 Nastola. k. 11.10.1826 Heinola. Vihitty: 07.12.1819 Nastola.
Isä: Boisman, Peter s. 04.09.1716.
Äiti: Masalin, Anna Kristiina, Boisman s. 1723.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 829 -

14. sukupolvi

Aminoff, Erik Magnus (taulusta 533. Äiti: Schmiedefelt, Beata Elisabet) s. 03.02.1751 Mikkelin maalaiskunta. k. 17.11.1838 Hamina.

1. puoliso Meijer, Christina, Aminoff s. 1770. k. 15.03.1830 Loviisa. Vihitty: 27.12.1792 Pernaja.
Isä: Meijer, Gustav Johan
Äiti: Korpenfelt, Eva Ulrika, Meijer

Lapset:
1) Gustaf Wilhelm (katso taulu 1343) s. 21.10.1793 Pernaja. k. 13.061846 Valkeala.
2) Gustaf Adolf (katso taulu 1344) s. 01.08.1799 Liljendal. k. 15.10.1873 Helsinki.
3) Carl Magnus (katso taulu 1345) s. 05.07.1801 Mäntyharju. k. 10.11.1872 Heinola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 830 -

14. sukupolvi

Aminoff, Magdalena Christina (taulusta 533. Äiti: Schmiedefelt, Beata Elisabet) s. 26.06.1752 Mikkelin maalaiskunta. k. 15.04.1820 Rantasalmi.


Lapset:
1) Anna s. 24.06.1790.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 831 -

14. sukupolvi

Witting, Anna Stina, Öhman (taulusta 535. Äiti: Sabelhjerta, Helena Kristina) s. 1721. k. 29.06.1786 Porvoo.

1. puoliso Öhman, Jakob s. n. 1714 Porvoo. k. 1787. Vihitty: 06.02.1746 Porvoon maalaiskunta.

Lapset:
1) Georg Jakob (katso taulu 1346) s. 05.02.1750 Porvoo. k. 25.08.1831 Finström.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 832 -

14. sukupolvi

Witting, Carl Reinhold (taulusta 535. Äiti: Sabelhjerta, Helena Kristina) s. 1723 (aikaisintaan). k. 16.10.1810 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Kniper, Sofia, Witting s. 1751 (aikaisintaan). k. 18.01.1818 Porvoo. Vihitty: 29.12.1776 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Kniper, Johan Carl
Äiti: Krook, Lucia, Kniper

Lapset:
1) Helena Lucia (katso taulu 1347) s. 17.01.1778 Porvoon maalaiskunta. k. 04.04.1859 Sipoo.
2) Johan Fredrik (katso taulu 1348) s. 01.11.1782 Porvoon maalaiskunta. k. 26.11.1845 Pernaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 833 -

14. sukupolvi

Witting, Fredrik Johan (taulusta 535. Äiti: Sabelhjerta, Helena Kristina) s. 1727. k. 28.08.1775 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Rohr von, Sofia Charlotta, Witting s. 1737. k. 12.06.1790 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 1762.
Isä: Rohr von, Georg Johan s. 1693 Porvoon maalaiskunta.
Äiti: Schulman, Anna Ursula, Rohr von s. 1706.

Lapset:
1) Fredrika Charlotta s. 25.10.1762. k. haudattu 28.01.1763.
2) Fredrik Johan s. 20.10.1763 Porvoon maalaiskunta. k. 10.11.1763.
3) Adolf Fredrik s. 19.01.1765 Porvoon maalaiskunta. k. ennen 1775.
4) Ulrika s. 09.03.1768 Porvoon maalaiskunta. k. 26.06.1768.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 834 -

14. sukupolvi

Witting, Gustaf Wilhelm (taulusta 535. Äiti: Sabelhjerta, Helena Kristina) s. 1738. k. 22.05.1771 Pernaja. Korpraali.

Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava

1. puoliso Hipping, Margareta, Witting s. 13.07.1745 Pernaja. k. 11.05.1809 Porvoo. Vihitty: 1766.
Isä: Hipping, Petter s. n. 1718 Slossbacka, Pernaja. Pernajan kappalainen.
Äiti: Serlachius, Hedvig, Näslind / Naeslindh s. 1718 Pernaja.

Lapset:
1) Hedvig Helena (katso taulu 1349) s. 01.03.1767. k. 03.05.1845.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 835 -

14. sukupolvi

Gottsman, Berndt Henric (taulusta 536. Äiti: Sabelhjerta, Anna Margareta) s. n. 1718. k. 28.03.1778 Tukholma.

1. puoliso Lidiin, Anna Beata, Gottsman s. n. 1729. k. 06.01.1816 Tukholma. Vihitty: 10.08.1746 Tukholma.

Lapset:
1) Berndt Henric (katso taulu 1350)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 836 -

14. sukupolvi

Helsingius, Catharina, Rosenmarck (taulusta 537. Äiti: Serlachius, Juliana)

1. puoliso Rosenmarck, Anders Gottfrid k. 1769. Haminan raatimies.

2. puoliso Haweman, ?? Kauppias.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 837 -

14. sukupolvi

Åkerstedt, Märtha, Forsskåhl (taulusta 537. Äiti: Serlachius, Juliana) s. n. 1737.

1. puoliso Forsskåhl, Johan s. n. 1716. k. 14.08.1775. Pernajan kappalainen 1742. Vihitty: 1758. Kuolinsyy: I tärande sjuka; hivuttava sairaus. Ammatinlisäyksiä: Varapastori Pernajassa 1773.
Porvoon lukion oppilas 22.3.1728 - 5.1.1734. Ylioppilas Turussa 1734. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 3.12.1740. Pernajan kappalaisen apulainen 1740, armovuodensaarnaaja siellä 1741, 2. kappalainen 1742. Varapastori 1773. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 -1852 ja Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava

Isä: Forsskåhl, Arvid Porvoon pitäjän nimismies.
Äiti: Holden von, Anna Maria, Forsskåhl

Lapset:
1) Juliana (katso taulu 1351) s. 1759. k. 21.03.1822 Pernaja. Perhesuhteet: Juliana äiti oli miehensä Davidin serkku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 838 -

14. sukupolvi

Åkerstedt, Magnus (taulusta 537. Äiti: Serlachius, Juliana) s. 27.09.1735. k. 04.12.1773 Janakkala. Myrskylän kappalainen, erotettu virastaan.

Oli kaiketi saavuttanut kuuluisuutta juopottelevasta ja muutenkin "vauhdikkaasta" elämästään. Erotettu huonon käytöksen takia 1769.

1. puoliso Barck, Hedvig Elisabet, Åkerstedt s. 16.08.1747 Peippola, Elimäki. k. 26.08.1781 Pernaja. Perhesuhteet: Toinen avioliitto 40 vuotta vanhemman Erik Stålhanen kanssa.
Omisti kahdeksasosan Vanantaan kartanosta Janakkalassa, jonka oli perinnyt ensimmäiseltä puolisoltaan Myrskylä papilta Magnus Åkerstedt´ilta.

Isä: Barck, Hans Henrik Nurmijärven kirkkoherra.
Äiti: Flachsen, Brita Kristina, Barck

Lapset:
1) Jean Magnus
Peri 1/20 osan Vanantaan kartanosta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 839 -

14. sukupolvi

Åkerstedt, Juliana, Govinius (taulusta 537. Äiti: Serlachius, Juliana) s. 10.11.1736 Myrskylä. k. 30.08.1818 Hamina.

1. puoliso Govinius, Jost s. 11.10.1735 Loviisa. k. 29.10.1774 Loviisa. Raatimies. Vihitty: 15.08.1760 Hamina.

Lapset:
1) Jost (katso taulu 1352) s. 28.04.1772 Hamina. k. 22.04.1831 Hamina.

2. puoliso Kilchen, Carl Gustaf s. n. 1736. k. 13.12.1802 Hamina. Kapteeni. Vihitty: 20.12.1778.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 840 -

14. sukupolvi

Serlachius, Brita Catharina, Winter (taulusta 538. Isä: Serlachius, Gustaf) s. 25.12.1747 Särkilahti, Pernaja.

1. puoliso Winter, Timoteus s. 08.00.1738 Helsingin pitäjä ?. k. 03.04.1806 Tolkkila, Grotens-nimisellä ratsutilalla, Helsingin pitäjä. Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1773. Vihitty: 20.04.1774.
Ylioppilas Turussa 1760. Maanmittaritutkinto 1761. Varamaanmittari Savossa 1764. Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1773, työskenteli myös Kyminkartanon läänissä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 -1852

Isä: Winter, Johan s. 18.04.1709 (kastettu) Uusikaupunki. Helsingin pitäjän pitäjänapulainen 1734, kappalainen 1752. Varapastori s.v.
Äiti: Elgman, Helena, Winter

Lapset:
1) Johan Gustaf (katso taulu 1353) s. 05.02.1776. k. 10.07.1854 Helsinki. Suomen Pankin johtaja 1817.
2) Katarina Elisabet (katso taulu 1354) s. 1777 (noin).
3) Gustava Helena s. 1779 (noin).
Lähde: Axel Bergholm Sukukirja
4) Johanna Lovisa s. 1782 (noin). k. 24.05.1855 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.
Lähde: Axel Bergholm Sukukirja
5) Karl Arndt (katso taulu 1355) s. 1786. k. 22.11.1844 Rieskala, Mäenkylä, Mynämäki. Henkikirjoittaja.
6) Maria Kristina s. 17.06.1791. k. 03.05.1860 Porvoo.
Lähde: Axel Bergholm Sukukirja

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 841 -

14. sukupolvi

Serlachius, Gabriel (taulusta 538. Isä: Serlachius, Gustaf) s. 08.05.1751 Pernaja, Särkilahti. k. 17.10.1796 Pernaja, Särkilahti. Sotilas, Loviisan kaupungin kasööri. Kuolinsyy: Flussfeber; kinokuume.

Asui veljensä Carl Johanin kanssa "poolaakissa" Särkilahdessa. Vuonna 1780 jakoivat veljekset tilan kahteen yhtä suureen osaan. Kumpikin osa käsitti 1/2 veroratsutilasta ja puolet Bondaksen kruununaputilasta. Muutaman vuoden kuluttua Gabriel rakennutti nk. "uuden kartanon", joka sijaitsi Särkilahden tilan länsipuolella. Rakennutti talon liian suurellisesti, joutui veljensä tavoin taloudellisiin vaikeuksiin. Oli jonkin aikaa värvättynä sotilaana linnoitusjoukoissa Loviisassa. Vuosina 1785 - 1795 toimi Loviisan kaupungin kasöörinä. Kaupungin kasöörin palkka oli huono, oli kaupungille velkaa kuolessan 427 riikintaaleria. Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava ISBN 951-1-06665-X

1. puoliso Malmstedt, Elisa Regina, Serlachius s. 26.02.1757 Pernaja Tjusterbyn kartano. k. 20.09.1812 Pernaja haudattu 09.10.1812 Pernaja. Vihitty: 13.07.1780 Pernaja.
Miehensä kuoleman jälkeen omisti leski "uuden kartanon". Vuosien 1807 - 1809 oli tilojen kesken tehty suurjako peltojen, niittyjen ja metsien suhteen. Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava

Isä: Malmstedt, Elias s. 1723. Tjusterbyn inspehtori.
Äiti: Tujulin, Rebecka, Malmstedt s. 1722.

Lapset:
1) Carl Jakob s. 01.06.1781 Pernaja, Särkilahti. Lisätietoja: Ei esiinny syntymän jälkeen rippikirjassa, eikä Pernajan kuolleiden luettelossa.
2) Catharina Charlotta (katso taulu 1356) s. 27.10.1782 Pernaja, Särkilahti. k. 21.10.1866 Loviisa.
3) Sophia Elisabeth (katso taulu 1357) s. 23.12.1783 Pernaja, Särkilahti (kastettu 26.12.1783). k. 09.03.1858 Särkilahti.
4) Lovisa Ulrica s. 30.11.1785 Pernaja, Särkilahti. k. 31.01.1812 Lappnäs, Särkilahti.
5) Carl Gabriel s. 06.05.1787 Pernaja, Särkilahti (kastettu 09.05.1787). k. 01.01.1812 Lappnäs, Särkilahti. Voudin kirjuri. Kuolinsyy: Hermokuume (lavantauti?).
Toimi vuosina 1808 -1810 voudin kirjurina Pirkkalassa, muutti Tukholmaan 1811, mutta tuli takaisin ja kuoli Pernajan Särkilahdessa hermokuumeeseen Lappnäsin tilalla. (hieman ennen sisartaan Lovisa Ulricaa) Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava
6) Elias Reinhold (katso taulu 1358) s. 02.04.1789 Pernaja. k. 02.05.1837 Loviisa. Nimismies, Loviisan kaupunginviskaali ja rahastonhoitaja.
7) Gustaf (katso taulu 1359) s. 12.01.1792 Pernaja, Särkilahti. k. 05.04.1843 Ilomantsi. Kruununnimismies Ilomantsissa.
8) Otto Johannes (katso taulu 1360) s. 12.04.1794 Pernaja, Särkilahti; kastettu 18.06.1794. k. 19.08.1852 Tuuloinen. Nimismies. Perhesuhteet: Kastettu 18.06.1794.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 842 -

14. sukupolvi

Näslindh, Petter (taulusta 539. Äiti: Serlachius, Hedvig) s. 1739. k. 1822. Porvoon raatimies ja ruukinpatruuna.

Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava ISBN 951-1-06665-X

1. puoliso Costian, Anna Prudentia, Näslind s. 14.04.1764. k. 13.01.1813.

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 1361) s. 03.05.1793. k. 14.05.1873 Porvoo.
2) Hedvig Prudentia (katso taulu 1362) s. 27.10.1798 Porvoo. k. 21.07.1868.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 843 -

14. sukupolvi

Naeslindh, Hedvig, Nyberg (taulusta 539. Äiti: Serlachius, Hedvig) s. 1741 (syntymäaika noin). k. 17.02.1824 Lapinjärvi.

1. puoliso Nyberg, Henrik s. n. 1740. k. 05.06.1808 Lapinjärvi. Kartanoninspehtori ja kersantti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 844 -

14. sukupolvi

Naeslindh / Näslind, Birgitta Catharina, Pernberg (taulusta 539. Äiti: Serlachius, Hedvig) s. 12.04.1743 Segersby, Pernaja. k. 1811 (jälkeen).

1. puoliso Pernberg, Carl Johan s. 1746. k. 21.05.1800. Porvoon porvari.

Lapset:
1) Hedvig (katso taulu 1363) s. 20.12.1779. k. 27.03.1865 Mäntyharju.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 845 -

14. sukupolvi

Hipping, Margareta, Witting (taulusta 539. Äiti: Serlachius, Hedvig) s. 13.07.1745 Pernaja. k. 11.05.1809 Porvoo.

1. puoliso Witting, Gustaf Wilhelm s. 1738. k. 22.05.1771 Pernaja. Korpraali. Vihitty: 1766.
Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava

Isä: Witting, Abraham s. 24.09.1697 Viipuri.
Äiti: Sabelhjerta, Helena Kristina, Witting s. n. 1692.

Lapset:
1) Hedvig Helena (katso taulu 1349) s. 01.03.1767. k. 03.05.1845.

2. puoliso Byman, Henrik Jakobsson k. 30.01.1778. Kestikievari Porvoossa. Vihitty: 11.12.1777 Pernaja.

3. puoliso Waenerberg, Johan s. 1749. k. 11.10.1809 Porvoo.
Lapset:
1) Johan Peter (katso taulu 1364) s. 19.07.1782 Porvoon maalaiskunta. k. 22.07.1827 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 846 -

14. sukupolvi

Hipping, Maria Elisabeth, Lönroth (taulusta 539. Äiti: Serlachius, Hedvig) s. 26.10.1750 Pernaja.

1. puoliso Lönroth, Eric Johan s. 02.11.1746 Pernaja. k. 25.05.1791 Pernaja. Pernajan 2. kappalainen 1776.
Loviisan triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 23.2.1761. Ylioppilas Turussa 18.2.1765. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 28.3.1770. Tervikin pedagogi Pernajassa 1769. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 -1852

Isä: Lönroth, Michel Pernajan lukkari.
Äiti: Lietzen, Hedvig, Lönroth

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 847 -

14. sukupolvi

Hipping, Henrik (taulusta 539. Äiti: Serlachius, Hedvig) s. 23.01.1752 Pernaja. k. 02.06.1788 Pernaja. Pernajan kappalainen 1783, varapastori.

Porvoon lukion oppilas 14.2.1770. Ylioppilas Turussa 5.3.1774. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 14.2.1776. Pernajan kappalaisen (isänsä) apulainen 1776, kappalainen 1783. Varapastori 1785. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 -1852

1. puoliso Krook, Anna Ulrika, Hipping s. n. 1764. k. 20.01.1829 Nordenlund. Vihitty: 14.10.1784 Pernaja.
Isä: Krook, Bengt s. n. 1720. Pernajan kirkkoherra 1758. Rovasti 1763.
Äiti: Printz, Catharina, Krook

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 848 -

14. sukupolvi

Hipping, David (taulusta 539. Äiti: Serlachius, Hedvig) s. 30.04.1753 Pernaja. k. 12.06.1819 Pernaja. Pernajan kappalainen.

Porvoon lukion oppilas 14.2.1770. Ylioppilas Turussa 5.3.1774. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 9.4.1778. Pernajan kappalaisen (isänsä) apulainen 1778. Koskenkylän ruukinsaarnaaja siellä 1779. Pernajan kappalainen 1789. Varapastori 1796. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 -1852

1. puoliso Forsskåhl, Juliana, Hipping s. 1759. k. 21.03.1822 Pernaja. Vihitty: 1784. Perhesuhteet: Juliana äiti oli miehensä Davidin serkku.
Isä: Forsskåhl, Johan s. n. 1716. Pernajan kappalainen 1742.
Äiti: Åkerstedt, Märtha, Forsskåhl s. n. 1737.

Lapset:
1) David s. 25.12.1784 Pernaja. k. 30.07.1811 Pernaja.
2) Maria Henrika s. 12.00.1787 Pernaja. k. 17.01.1788.
3) Anders Johan (katso taulu 1365) s. 18.12.1788 Koskenkylä, Pernaja. k. 08.11.1862 Uusikirkko, Vaasan lääni. Kirkkoherra, Uusikirkko, Vaasan lääni.
4) Juliana (katso taulu 1366) s. 26.09.1791 Pernaja. k. 07.03.1853 Luopioinen. Lisätietoja: Äiti on lapsille liian vanha!.
5) Märta Maria s. 19.03.1793 Pernaja. k. 13.10.1793.
6) Anna Ulrika s. 09.10.1794 Pernaja. k. 16.11.1862 Pernaja.
7) Sofia Albertina (katso taulu 1367) s. 18.04.1797 Pernaja. k. 31.05.1854 Pernaja.
8) Karl Henrik (katso taulu 1368) s. 24.01.1799 Pernaja. k. 31.08.1873 Loviisa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 849 -

14. sukupolvi

Hipping, Johannes (taulusta 539. Äiti: Serlachius, Hedvig) s. 27.02.1757 Pernaja. Polttimon vahtimestari Loviisassa.

1. puoliso Totelia, Margareta Elisabet, Hipping Vihitty: 21.11.1786 Loviisa.
Lähde: Professori Yrjö Blomstedtin tietoja


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 850 -

14. sukupolvi

Hipping, Ulrika, Bastman (taulusta 539. Äiti: Serlachius, Hedvig) s. 07.08.1760 Pernaja. k. 08.08.1842 Pornainen.

1. puoliso Bastman, Anders s. 1760. k. 02.08.1812 Pukkila.

Lapset:
1) Carl Gabriel (katso taulu 1369) s. 26.02.1794 Pernaja. k. 28.01.1878 Pornainen. Lukkari Pornainen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 851 -

14. sukupolvi

Hipping, Anna Sofia, Rydman (taulusta 539. Äiti: Serlachius, Hedvig) s. 1763 Pernaja ? (ei ole mainittu kasteluettelossa). k. 04.02.1840 Tuusula.

Maintaan käyneen ripilä 1783. Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava

1. puoliso Rydman, Frans Efraim s. 14.01.1757 Tuulos. k. 13.04.1839 Tuusula. Porvoon kihlakunnan henkikirjuri 1782. Vihitty: 30.08.1787 Pernaja.

Lapset:
1) Gustaf (katso taulu 1370) s. 01.07.1788 Tuusula. k. 20.09.1852 Tuusula.
2) Axel Gabriel (katso taulu 1371) s. 09.05.1792 Tuusula. k. 05.01.1847 Loppi.
3) Maria Sofia (katso taulu 1372) s. 13.05.1797 Tuusula. k. 11.12.1867 Tuusula.
4) Petter August (katso taulu 1373) s. 08.12.1798 Tuusula. k. 22.06.1881 Kiikka. Kalvolan nimismies.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 852 -

14. sukupolvi

Böning, Gustav (taulusta 540. Isä: Böning, Gustaf Fredik) s. 29.09.1759 Tammisaari. k. 10.02.1818 Tammisaari. Maanmittari, kauppias Tammisaaressa, raatimies.

Ylioppilas Turussa 1777, maanmittaritutkinto 1782, erosi maanmittarikunnasta 1784.

1. puoliso Bergman, Anna Lovisa, Böning s. 03.05.1773 Tammisaari. k. 06.10.1822 Tammisaari. Vihitty: 07.05.1789 Tammisaari.

Lapset:
1) Gustav Fredrik s. 21.10.1790 Tammisaari. k. 26.05.1866 Tallinna, Eesti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 853 -

14. sukupolvi

Böning, Lovisa, Hultman (taulusta 540. Isä: Böning, Gustaf Fredik) s. 13.11.1766. k. 10.02.1834 Tammisaari.

1. puoliso Hultman, Carl s. 06.12.1763. k. 13.11.1820. Vihitty: 24.01.1788.
Isä: Hultman, Carl s. 29.09.1712 Ruotsi.
Äiti: Golin, Elsa, Hultman s. 1719.

Lapset:
1) Carl Fredrik (katso taulu 1374) s. 09.02.1795. k. 31.01.1856 Tammisaari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 854 -

14. sukupolvi

Tigerstedt, Fredrik Johan Carl-Fredrikinpoika (taulusta 541. Isä: Tigerstedt, Carl Fredrik Erikinpoika) s. 15.09.1739 Sipoo. k. 01.12.1812 Sipoo. Ruotsin armeijan vänrikki 1769.

1. puoliso Sirelius, Sofia Elisabet, Tigerstedt s. 05.09.1745. k. 21.03.1841 Sipoo. Vihitty: 28.12.1766 Inkoo.
Isä: Sirelius, Daniel Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentin rykmentinpastori.
Äiti: Dufving, Sofia Amalia, Sirelius

Lapset:
1) Erik s. 18.10.1767 Hauho. k. 07.11.1767 Hauho.
2) Sofia Ulrika Fredrik-Johanintytär s. 09.02.1769 Hauho. k. 07.03.1804 Sipoo. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Axel Fredrik Fredrik-Johaninpoika (katso taulu 1375) s. 15.06.1770 Sipoo. k. 11.05.1822 Sipoo. Kapteeni 1806, sitten kauppalaivuri. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
4) Ester Amalia Fredrik-Johanintytär s. 26.07.1776 Sipoo. k. 02.01.1868 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Berndt Ulrik Fredrik-Johaninpoika s. 22.11.1788 Sipoo. k. 24.03.1836 Helsinki. Varatuomari 1816, Helsingin kaupunginnotaari. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1808.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 855 -

14. sukupolvi

Tigerstedt, Adolf Gustaf Carl-Fredrikinpoika (taulusta 541. Isä: Tigerstedt, Carl Fredrik Erikinpoika) s. 12.07.1744 Sipoo. k. 19.10.1789 Vihti. Ruotsi-Suomen armeijan luutnantti 1767.

1. puoliso Limnell, Charlotta, Tigerstedt s. 20.10.1761 Kirkkonummi. k. 01.06.1797 Vihti. Vihitty: 09.07.1776 Kirkkonummi.
Isä: Limnell, Christian Filosofian maisteri, kirkkoherra Kirkkonummi.
Äiti: Baranov, Maria Catharina, Limnell

Lapset:
1) Erik Carl Adolf-Gustafinpoika s. 17.02.1777 Vihti. k. 06.04.1802 Espoo. Uudenmaan kevyen rakuunaosaston Helsingin komppanian 2. kornetti 1796.
Ylioppilas Turussa 1786.
2) Magdalena Charlotta s. 23.05.1778 Vihti. k. 03.05.1781 Vihti.
3) Ulrika Sofia s. 15.02.1780 Vihti. k. 23.03.1780 Vihti.
4) Erika Carolina Adolf-Gustafintytär s. 29.04.1781 Vihti. k. 31.07.1807 Sipoo. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Charlotta Lovisa Adol-Gustafintytär (katso taulu 1376) s. 18.04.1788 Vihti. k. 31.01.1875 Porvoo.
6) Catharina Sofia (katso taulu 1377) s. 21.03.1790 (posthuma) Vihti. k. 23.10.1876 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 856 -

14. sukupolvi

Tigerstedt, Carl Ulrik Carl-Fredrikinpoika (taulusta 541. Isä: Tigerstedt, Carl Fredrik Erikinpoika) s. 25.01.1747 (posthumus), Sipoo. k. 12.03.1807 Sipoo. Ruotsi-Suomen armeijan kapteni.

1. puoliso Möllersvärd, Lovisa Henrietta, Tigerstedt s. 08.10.1745 Mäntsälä. k. 17.07.1822 Mäntsälä. Vihitty: 01.12.1768 Mäntsälä. Lisätietoja: Ensin Möller, vuodesta 1772 Möllensvärd, suomalaista aatelissukua.
Isä: Möller / Möllersvärd, Carl Johan s. 21.09.1704 Mäntsälä.
Äiti: Sahlo, Maria Helena, Möller / Möllersvärd s. 1724 Askola.

Lapset:
1) Sofia Helena s. 17.09.1769 Sipoo. k. 25.12.1769 Mäntsälä.
2) Maria Ulrika Carl-Ulrikintytär (katso taulu 1378) s. 12.01.1771 Sipoo. k. 25.04.1819 Bjurbäck, Ruotsi.
3) Carl Magnus Carl-Ulrikinpoika (katso taulu 1379) s. 19.08.1772 Sipoo. k. 08.05.1810 Sipoo. Jägerhornin rykmentin kapteeni 1795.
4) Otto Wilhelm s. 13.04.1780 Sipoo. k. 15.11.1781 Sipoo.
5) Lovisa Charlotta s. 16.04.1783 Sipoo. k. 27.03.1788 Sipoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 857 -

14. sukupolvi

Leijonmarck, Sven (taulusta 543. Äiti: Tigerstedt, Maria Gustava Erikintytär) s. 06.08.1726 Sipoo. k. 23.01.1797 Kangasala.

1. puoliso Pahl, Margareta, Leijonmarck Vihitty: 29.06.1765.

Lapset:
1) Ulrika Eleonora (katso taulu 1380) s. 08.04.1767. k. 19.03.1843 Pälkäne.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 858 -

14. sukupolvi

Bosin, Victor Erik Amadeus (taulusta 544. Isä: Bosin, Daniel Erik) s. 01.07.1805 Helsinki. k. 27.07.1862 Viipuri.

1. puoliso Schulman, Fredrika Wilhelmina Sofia, Bosin s. 29.03.1811 Tyrväntö. k. 21.04.1883 Hämeenlinna. Vihitty: 19.01.1834 Hauho.
Isä: Schulman, Otto Wilhelm s. 09.04.1768 Sysmä. Tilanomistaja Hauhon Lautsiassa, majuri.
Äiti: Gardiemeister, Lovisa Wilhelmina, Schulman s. 07.06.1791 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 859 -

14. sukupolvi

Lindeström, Christina Lovisa, Grahn (taulusta 545. Äiti: Bosin, Anna Christina) s. 21.07.1770 Somero. k. 29.01.1861 Halikko.

1. puoliso Grahn, Johan Kristian s. 17.09.1762 Hauho. k. 02.03.1810 Hauho. Vihitty: 11.06.1789 Somero.
Isä: Grahn, Johan s. 1726. Pappi.
Äiti: Martinius, Christina Catharina, Paulin s. 24.07.1728 Hauho, pappila.

Lapset:
1) Jonas Gabriel (katso taulu 1381) s. 19.03.1809 Hauho. k. 14.09.1855 Juuka.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 860 -

14. sukupolvi

Jägerskiöld, Anna Sofia, Kothen von (taulusta 546. Isä: Jägerskiöld, Carl Johan) s. 07.12.1741 Pirkkala. k. 11.06.1793 Virrat.

1. puoliso Kothen von, Fredrik Gustaf s. 18.05.1725 Vehmaa. k. 27.08.1783 Ruovesi. Porin läänin jalkaväkirykmentin majuri. Vihitty: 24.06.1760 Harju.

Lapset:
1) Adolf Ludvig (katso taulu 1382) s. 21.09.1763 Kangasala. k. 06.04.1799 Rautalampi. Rautalammin tuomiokunnan tuomari 1796. Perhesuhteet: Suomalaista aatelisukua.
2) Gustava Sofia (katso taulu 1383) s. 13.03.1768 Ruovesi. k. 05.02.1827 Ruovesi.
3) Anna Fredrika (katso taulu 1384) s. 10.04.1769 Ruovesi. k. 08.07.1827 Laihia.
4) Gustaf Konstantin (katso taulu 1385) s. 28.01.1771. k. 23.03.1815 Turku.
5) Ulrika Albertina (katso taulu 1386) s. 02.02.1772 Ruovesi. k. 16.07.1833 Virrat. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 861 -

14. sukupolvi

Jägerskjöld, Carl Ludvig (taulusta 547. Isä: Jägerskjöld, Christer Ludvig) s. 25.02.1758 Karskrona, Ruotsi. k. 11.09.1811 Tukholma.

1. puoliso Pellew, Catarina, Jägerskjöld k. 09.02.1786 Norja. Vihitty: 02.02.1784.

Lapset:
1) Christer Ludvig (katso taulu 1387) s. 01.01.1784 Bryssel, Belgia. k. 12.08.1856 Pietari, Venäjä. Eversti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 862 -

14. sukupolvi

Arckenholtz, Abraham Erik Erikinpoika (taulusta 548. Isä: Arckenholtz, Erik) s. 02.06.1759. k. 04.07.1818 Kärkölä. Varatuomari 1781, Hollolan tuomiokunnan tuomari 1795.

Ylioppilas Turussa 1776.

1. puoliso Ekestubbe, Sofia Lovisa, Arckenholtz s. 12.12.1763 Ruotsi. k. 25.12.1811 Kärkölä. Vihitty: 14.04.1789 Lohja. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Ekestubbe, Ulrik s. 11.01.1726. Kapteeni.
Äiti: Morman, Elsa Christina, Ekestubbe s. 09.05.1726 Ekeby, Östgötaland, Ruotsi.

Lapset:
1) Hedvig Christina Abraham-Erikintytär (katso taulu 903) s. 20.03.1790 Kärkölä. k. 18.12.1861 Asikkala.
2) Lovisa Ulrika Abraham-Erikintytär (katso taulu 904) s. 07.02.1792 Kärkölä. k. 07.05.1853 Hämeenlinna.
3) Erika Johanna Abraham-Erikintytär s. 18.06.1794 Kärkölä. k. 08.11.1873 Hattula. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Erik Ulrik Abraham-Erikinpoika s. 28.09.1796 Kärkölä. k. 16.12.1839 Janakkala (kirjoilla Kärkölässä). Lipunkantaja. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Johan s. 15.09.1798 Kärkölä. k. 18.03.1801 Kärkölä.
6) Gustaf Ludvig Abraham-Erikinpoika s. 10.01.1801 Kärkölä. k. 26.12.1867 Hattula. Sääksmäen tuomiokunnan tuomari 1846, hovioikeuden asessori 1856. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1818, varatuomari 1827, kihlakunnantuomari 1837.
7) Maria Sofia Abraham-Erikintytär (katso taulu 905) s. 27.02.1803 Kärkölä. k. 31.07.1849 Kärkölä.
8) Johan Fredrik s. 11.02.1807 Kärkölä. k. 19.02.1807 Kärkölä.

2. puoliso Colliander, Helena Gustava, Löfgren s. 08.03.1775 Helsinki. k. 25.02.1864 Mäntsälä. Vihitty: 02.04.1815 Kärkölä.
Isä: Colliander, Johan s. 28.06.1732 Sysmä. Kappalainen Korpilahti.
Äiti: Sass, Maria Elisabet, Colliander s. 24.03.1741.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 863 -

14. sukupolvi

Nordström, Samuel (taulusta 549. Äiti: Bosin, Margareta Elisabet) s. 17.11.1766 Tuusula. k. 23.12.1835 Uusikirkko.

1. puoliso Solitander, Juliana, Nordström s. 29.08.1769 Pyhtää. Vihitty: 06.10.1797 Pyhtää.

Lapset:
1) Gustaf Magnus (katso taulu 1388) s. 18.11.1798 Pyhtää. k. 10.04.1867 Jämsä.

2. puoliso Gjösling, Helena Sofia, Nordström s. 04.09.1783 Lapinjärvi. Vihitty: 27.12.1803 Mikkeli.
Lapset:
1) Karl Fredrik (katso taulu 1389) s. 18.11.1806 Pyhtää. k. 18.01.1892 Lammi.
2) Otto Mauritz (katso taulu 1390) s. 06.07.1819 Pyhtää. k. 15.01.1897 Säkkijärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 864 -

14. sukupolvi

Bosin, Eva, Meurman (taulusta 551. Isä: Bosin, Erik Johan) s. 11.04.1760 Lammi. k. 01.10.1791 Lammi.

1. puoliso Meurman, Konstantin s. 12.10.1752 Janakkala. k. 25.06.1811 Padasjoki. Vihitty: 04.06.1786 Lammi.

Lapset:
1) Carl Otto (katso taulu 1391) s. 12.03.1788 Lammi. k. 05.03.1845 Kangasala. Kapteeni, tilanomistaja Kangasalan Liuksialassa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 865 -

14. sukupolvi

Gestrin, Carl Salomon (taulusta 552. Äiti: Bosin, Anna Catharina) s. 03.03.1770 Nurmijärvi. k. 11.10.1847 Luopioinen. Padasjokelainen luutnantti.

Ylioppilasmatrikkelissa mainitaan kuolinvuodeksi 1832.!?

1. puoliso Wallgren, Elisabet, Gestrin s. 19.04.1780 Sysmä. k. 02.10.1812 Padasjoki. Vihitty: 14.08.1804 Sysmä.
Isä: Wallgren, Jakob s. 19.08.1733 Pyhtää. Sysmän kirkkoherra 1785, rovasti 1788.
Äiti: Stormbom, Eva Kristina, Wallgren

Lapset:
1) Carl Anders (katso taulu 1392) s. 27.01.1805 Padasjoki. k. 25.01.1885 Kangasniemi. Kangasniemen kappalainen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 866 -

14. sukupolvi

Bökman, Karl Otto (taulusta 553. Isä: Bökman, Otto Reinhold) s. 13.02.1775 Laukaa. k. 09.02.1835 Artjärvi. Artjärven kappalainen.

Ylioppilas Turussa 3.12.1792. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 1.5.1802. Pappina Asikkalassa ja Hollolassa. Anjalan kappalainen 1807, Artjärven 1819. Varapastori 1822. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Brakel, Maria Sofia, Ammondt s. 16.07.1767 Piikkiö. k. 27.10.1824 Artjärvi. Vihitty: 1798.
Isä: Brakel, Reinhold Gustaf s. 06.03.1721. Kapteeni henkirakuunarykmentissä.
Äiti: Boije af Gennäs, Charlotta Kristina, Brakel s. 18.08.1737.

Lapset:
1) Karolina Charlotta (katso taulu 1208) s. 16.06.1802. k. 1865.
2) Gustaf (katso taulu 1209) k. 21.10.1837.
3) Sofia Lovisa s. 26.09.1809 Anjala. k. 11.05.1825.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 867 -

14. sukupolvi

Bökman, Gustaf Adolf (taulusta 553. Isä: Bökman, Otto Reinhold) s. 10.10.1776 Kappalaisenpappila, Laukaa. k. 07.11.1828 Heinola. Rykmentinvälskäri ja vt. lasaretinkirurgi.

Lähde: Kyösti Väänänen Kuninkaallisen Savon Prikaatin Miehiä

1. puoliso Skog, Anna Ulrika, Bökman s. 29.03.1798. k. 03.07.1836 Hartolan Pohjola. Vihitty: 09.08.1921.
Äiti: Anna Maria, Skog s. 1766.

Lapset:
1) Anna Charlotta s. 28.09.1817.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 868 -

14. sukupolvi

Bökman, Eva Lovisa, Lagus (taulusta 553. Isä: Bökman, Otto Reinhold) s. 30.06.1779 Laukaa. k. 21.01.1851 Helsinki.

1. puoliso Lagus, Carl Georg s. 03.11.1754 Porvoo. k. 11.08.1823 Helsinki. Lasitehtailija ja helsinkiläinen tulliviskaali. Vihitty: 17.01.1796 Laukaa.
Kauppias Porvoossa (ensin Adolf Öhman'in kanssa). Kovien tappioiden perästä täytyi hänen lakata kaupastaan ja lähti ulkomaille, missä milloin kauvan oli vuoteen omana, milloin toimiskeli Puolassa kutomatehtaan perustajana ja isännöitsijänä. Kotiin palattuaan perusti Mariedal'in lasitehtaan Sipoon pit. Muutti 1801 Helsinkiin. Sodan aikana 1808 toimi kruunun asiamiehenä. Sai tulliviskaalin arvonimen. Lähde: SUKUKIRJA Axel Bergholm

Isä: Lagus, Carl Gustaf s. 1713. Kauppias.
Äiti: Holm, Kristina, Lagus s. 1724.

Lapset:
1) Anna Christina Lovisa (katso taulu 1393) s. 04.12.1798 Sysmä. k. 02.11.1881 Siuntio.
2) Fredrika Lovisa s. 13.07.1799 Sysmä.
3) Gustava Lovisa s. 24.02.1801 Sysmä.
4) Karl Ludvig (katso taulu 1394) s. 03.11.1804 Sipoo. k. 15.02.1870 Vaasa. Vaasan läänin lääninmetsänhoitaja 1853.
5) Johanna Carolina s. 1806. k. 24.10.1809 Helsinki.
6) Johan Fridric s. 13.12.1807 Helsinki. k. 09.06.1809.
7) August Wilhelm s. 21.12.1809 Helsinki. k. 27.09.1810.
8) Henrica Lovisa s. 25.10.1811 Helsinki. k. 15.12.1814.
9) Carolina Lovisa s. 26.06.1814 Helsinki. k. 19.08.1814.
10) Eva Kleopatra s. 31.08.1815. k. 10.04.1884 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 869 -

14. sukupolvi

Heintzius, Magdalena Margareta, Tandefelt (taulusta 555. Äiti: Orre, Anna Christina) s. 26.04.1743 Hartola. k. 10.06.1820 Hartola.

1. puoliso Tandefelt, Jakob Henrik s. 28.11.1735 Sysmä. k. 18.04.1796 Hartola. Vihitty: 16.10.1764 Hartola.
Isä: Tandefelt, Adam Wilhelm s. 13.09.1683 Sysmä.
Äiti: Gripenberg, Christina Juliana, Tandefelt s. 24.06.1693 Lapinjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 870 -

14. sukupolvi

Heintzius, Anna Elisabet, Tuderus (taulusta 555. Äiti: Orre, Anna Christina) s. 23.01.1748 Hartola. k. 24.07.1811 Hartola. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

1. puoliso Tuderus, Carl Henrik Johaninpoika s. 02.12.1741 Laukaa. k. 09.04.1799 Hartola. Hartolan kappalaisen apulainen 1769, sitten nähtävästi maanviljelijä Hartolassa. Vihitty: 28.10.1769 Hartola. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
Ylioppilas Turussa 1764. Vihittiin papiksi 1767. Hartolan kappalaisen apulainen 1769, sittemmin maanviljelijä Hartolassa.

Isä: Tuderus, Johan Carlinpoika s. 1713 Laukaa ?. Laukaan rovasti 1777.
Äiti: Boisman, Anna Sofia, Tuderus s. 29.07.1723.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 871 -

14. sukupolvi

Heintzius, Gabriel (taulusta 555. Äiti: Orre, Anna Christina) s. 14.06.1754 Hartola. k. 29.06.1818. Tilanomistaja Sysmän Rantalassa.

Ylioppilas Turussa 3.4.1775.

1. puoliso Gestrin, Sofia Katarina, Heintzius Vihitty: 1794.

Lapset:
1) Henrik Gabriel s. 27.07.1802 Sysmä. k. 10.02.1825 Matkalla Turussa. Tuomarintutkinto 13.12.1823. Turun hovioikeuden auskultantti 15.6.1824. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 8.2.1819. Tuomarintutkinto 13.12.1823.
2) Samuel s. 20.04.1805 Sysmä. k. 1823 haudattu 18.05.1824. Ylioppilas. Kuolinsyy: Löydetty Aurajokeen hukkuneena.
Ylioppilas Turussa 16.6.1823. Ktosi ylioppilaana 6.10.1823. Löydetty sittemmin Aurajokeen hukkuneena. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 872 -

14. sukupolvi

Bergius, Anna Lovisa, Tötterman (taulusta 556. Äiti: Rennerfelt, Maria Eleonora) k. 30.06.1836 Espoo.

1. puoliso Tötterman, Henrik s. 08.07.1766 Inkoo, Degerby, Uudenmaan lääni. k. 03.11.1828 Espoo. Espoon kappalainen. Vihitty: 19.01.1796 Vihti.
Helsingin triviaalikoulun oppilas 18.2.1779 - 6.1784. Porvoon lukion oppilas 1.6.1784 - 5.9.1789. Ylioppilas Turussa 4.5.1790. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.7.1792. Vihdin kirkkoherran apulainen 1792. Apulaispappina Espoossa, Sundissa ja Inkoossa. Espoon pitäjänapulainen 1800, kappalainen 1805. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Tötterman, Henrik Juhananpoika s. 12.08.1725 Inkoo. Billskogin Gripsin talollinen Degerbyssä.
Äiti: Strandberg, Anna Larsintytär, Tötterman s. 18.11.1734 Inkoon Stranda´n talosta.

Lapset:
1) Maria Charlotta s. 15.11.1797 Vihti. k. 27.08.1880 Espoo.
2) Anna Elisabet s. 05.06.1799 Vihti. k. 21.12.1804 Espoo.
3) Henrik Ludvig s. 01.04.1801 Espoo. k. 02.04.1801 Espoo.
4) Klas Henrik s. 20.08.1802 Espoo. k. 20.12.1804 Espoo.
5) Johan Fredrik (katso taulu 1395) s. 21.04.1804 Espoo. k. 08.03.1836 Pyhämaa. Raision kappalainen 1835 (kuoli ennen virkaan astumista).
6) Sofia Vilhelmina s. 01.10.1806 Espoo. k. 02.06.1889 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 873 -

14. sukupolvi

Bergius, Helena Charlotta, Lagerstedt (taulusta 556. Äiti: Rennerfelt, Maria Eleonora) s. 11.06.1776 Vihti.

1. puoliso Lagerstedt, Fredrik Magnus

Lapset:
1) Carl Magnus s. 12.01.1806 Vihti.
2) Hedvig Charlotta s. 25.09.1807 Vihti.
3) Fredrika Carolina s. 15.03.1809 Vihti.
4) Fredrik Vilhelm s. 31.05.1810.
5) Wilhelmina Lovisa (katso taulu 1396) s. 26.01.1812 Vihti. k. 14.04.1836 Pyhämaa.
6) Sofia Magdalena s. 27.01.1812 Vihti.
7) Johanna Maria s. 31.05.1813 Vihti.
8) Lars Gebhard s. 14.02.1814 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 874 -

14. sukupolvi

Stålhane, Anna Maria Nilsintytär, Justander (taulusta 557. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 28.07.1745 Gammelby, Tuusula. k. 06.02.1782 Viapori, Helsinki.

1. puoliso Justander / Standertskjöld, Henrik Johan s. 24.09.1733 Lempäälä. k. 30.04.1809 Janakkala. Laivaston majuri. Vihitty: 23.12.1770 Tuusula. Lisätietoja: Aatelinen 1772.
Justander suku peräisin Turusta. Vänrikki Henrik Justander, 1733-1809 - aateloitiin 1772 nimellä Henrik Johan Standertskjöld - yleni laivaston majuriksi - muodosti 1797 Vanantaan sääntöperintötilan, - omisti Vanantakaa 1794-1809 - isä Lempäälän apulaispappi Simon Justander Jatkossa kaikkien omistajien etunimi oli Henrik (yhteensä 6 kpl). Henrik Gustaf, 1907-1984 oli viimeinen miespuolinen Standertskjöld -niminen omistaja. Lähde: Janakkalan seurakunta Tutustu hautausmaahan 2002 - 2007 Majuri Henrik Johan Justander, otti Viaporissa osaa1772 vallankumoukseen ja aateloitiin Standersköld nimellä. Lähde: Tietosanakirja 1906

Isä: Justander, Simon s. 05.06.1710 Turku. Lempäälän pitäjänapulainen 1732.
Äiti: Austrell, Anna Catarina, Justander s. 17.01.1711 Nurmijärvi.

Lapset:
1) Christina Lovisa (katso taulu 1397) s. 22.09.1771 Tuusula. k. 02.04.1828 Hämeenlinna.
2) Henrik Gustav (katso taulu 1398) s. 24.09.1773 Tuusula. k. 25.07.1819 Janakkala. Majuri.
3) Carl August (katso taulu 1399) s. 22.12.1776 Viapori, Helsinki. k. 16.08.1825 Heinola.
4) Johan Fredrik (katso taulu 1400) s. 22.12.1776 Viapori, Helsinki. k. 04.06.1820 Saarijärvi.
5) Maria Charlotta (katso taulu 1401) s. 22.12.1776 Viapori, Helsinki. k. 06.07.1807 Viapori, Helsinki.
6) Nils Mauritz s. 13.01.1782. k. 26.04.1782.
7) Margareta Sofia s. 13.01.1782. k. 05.04.1782.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 875 -

14. sukupolvi

Stålhane, Margareta Helena Nilsintytär, Ollonberg (taulusta 557. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 03.03.1747 Gammelby, Tuusula. k. 31.12.1794.

1. puoliso Ollonberg, Carl Fredrik s. 17.01.1747 Mallby (Vg.)?, Ruotsi. k. 27.06.1810 Tuusula. Vänrikki. Vihitty: 05.12.1776 Tuusula.
Isä: Ollonberg, Lars s. 24.01.1716 Uvered i Skaraborgs län, Ruotsi.
Äiti: Bruce, Hedvig Sofia, Ollonberg s. 19.02.1725.

Lapset:
1) Maria Charlotta s. 11.02.1778 Espoo. k. 22.03.1778 Espoo.
2) Carl Johan s. 31.08.1780 Espoo. k. 1809.
3) Nils Fredrik s. 20.08.1781 Espoo. k. 20.08.1781 Espoo.
4) Anders Robert s. 25.06.1783 Espoo. k. 26.08.1783 Espoo.
5) Carolina Charlotta s. 29.05.1785 Espoo. k. 31.08.1785 Espoo.
6) Margareta Sofia s. 03.08.1786 Espoo. k. 28.04.1787 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 876 -

14. sukupolvi

Stålhane, Eva Juliana Nilsintytär, Martins (taulusta 557. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 27.09.1748 Gammelby, Tuusula. k. 03.02.1810 Vihti.

1. puoliso Martins, Johan s. 18.06.1750 Lieto, Häme. k. 1809 ? Vihti?. Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1777. Vihitty: 25.03.1781 Tuusula. Ammatinlisäyksiä: Työskenteli myös Kyminkartanon läänissä, ero 1809.
Turun katedraalikoulun oppilas 26.2.1760. Ylioppilas Turussa 23.3.176[8]. Maanmittaritutkinto 1771. — Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1777, työskenteli myös Kyminkartanon läänissä, ero 1809. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Martins, Johan Liedon Vääntelässä asunut manttaalikomissaari.
Äiti: Lilliegren, Katarina Charlotta, Martins

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 877 -

14. sukupolvi

Stålhane, Johan Erik Nilsinpoika (taulusta 557. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 30.08.1750 Gammelby, Tuusula. k. 16.03.1817 Haarjärvi, Niku, Sammatti. Kuolinsyy: Keuhkotauti.

1. puoliso Lönnrot, Anna Stina Matsdotter, Stålhane s. 15.09.1768 Lohilammi, Sammatti. k. 04.03.1849 Päkäri, Oinola, Nummi. Piika. Kuolinsyy: Vanhuuden heikkous.
Isä: Lönnrot / Losten, Matts s. 01.02.1740 Lohjantaipale, Prunkka, Karjalohja. Torppari, pitäjänräätäli.
Äiti: Tolpo / Losten, Anna Leena Martintytär, Lönnrot / Losten s. 1747 Antskog, Pohja.

Lapset:
1) Margareta Christina Johansdotter (katso taulu 1402) s. 11.02.1794 Pusula. k. 28.09.1866 Nummi.
2) Nils Johan Johansson (katso taulu 1403) s. 04.08.1796 Haarjärvi, Sammatti. k. 20.09.1875 Luskala, Sammatti. Vänrikki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 878 -

14. sukupolvi

Stålhane, Lovisa Sophia Nilsintytär, Lindeman (taulusta 557. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 05.04.1752 Gammelby, Tuusula. k. 18.12.1805 Tuusula.

1. puoliso Lindeman, Otto Birger s. 24.04.1745. Vihitty: 08.11.1774 Tuusula.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 879 -

14. sukupolvi

Stålhane, Edla Christina Nilsintytär, Törne (taulusta 557. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 29.04.1754 Gammelby, Tuusula. k. 01.11.1789 Liljendal.

1. puoliso Törne von, Peter August Peterinpoika s. 28.11.1753 Porvoon maalaiskunta. k. 02.01.1789. Vihitty: 12.10.1787 Tuusula.
Isä: Törne, Peter s. 02.06.1690.
Äiti: Armfelt, Johanna Lovisa Carlintytär, Törne s. 22.04.1726.

Lapset:
1) Johanna Maria (katso taulu 1404) s. 02.11.1788. k. 29.10.1870 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 880 -

14. sukupolvi

Stålhane, Nils Gotthard Nilsinpoika (taulusta 557. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 18.02.1758 Gammelby, Tuusula. k. 26.05.1820 Helsingin pitäjä. Luutnantti 1786.

1. puoliso Agricola, Eva Kristiina, Stålhane s. 23.11.1769 Tammisaari. k. 03.01.1830 Espoo. Vihitty: 02.10.1787 Vihti.
Isä: Agricola, Anders Maisteri, kappalainen Tammisaari.
Äiti: Munck af Fulkila, Agneta Margareta, Agricola s. 19.04.1729 Somero.

Lapset:
1) Eva Lovisa (katso taulu 1103) s. 10.08.1788 Tuusula. k. 04.11.1856 Espoo.
2) Nils Adolf s. 05.02.1790 Tuusula. k. 14.09.1812 Espoo.
3) Otto Wilhelm s. 09.04.1791 Tuusula. k. 24.11.1829 Espoo.
4) Johanna Maaria (katso taulu 1104) s. 21.10.1792 Tuusula. k. 10.04.1867 Espoo.
5) Charlotta s. 09.04.1794 Tuusula. k. 11.04.1794 Tuusula.
6) Sofia s. 09.04.1794 Tuusula. k. 09.04.1794.
7) Anna Sofia s. 08.08.1795 Tuusula. k. 30.06.1868 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 881 -

14. sukupolvi

Stålhane, Sven Otto Nilsinpoika (taulusta 557. Äiti: Nassokin, Anna " Maria" Margaretha) s. 25.11.1766 (kastettu 30.11.1766 Gammelby) Tuusula. k. 26.09.1823 Kangasniemi. Ruotsi-Suomen armeijan majuri 1811. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua n:o 27.

1. puoliso Tuderus, Clara Aurora Danielintytär, Stålhane s. 10.08.1781 Ristiina. k. 18.03.1840 Kyminlinna (Ruotsinsalmen varuskuntaseuraunta). Vihitty: 14.02.1808 Ristiina.
Isä: Tuderus, Daniel Danielinpoika s. 31.05.1750 Sulkava. Komissionmaanmittari Savon läänissä 1776.
Äiti: Westermarck, Anna Charlotta, Tuderus s. 1754.

Lapset:
1) Otto Mauritz Sven-Otonpoika (katso taulu 1405) s. 20.04.1810 Ristiina. k. 11.05.1857 Kymi. Venäjän armeijan majuri 1853.
2) Charlotta Amalia Sven-Otontytär (katso taulu 1406) s. 13.06.1812 Kangasniemi. k. 26.09.1881 Pietari, Venäjä.
3) Carl Fredrik Leonard Sven-Otonpoika s. 15.11.1814 Kangasniemi. k. 03.09.1821 Kangasniemi.
4) Axel Robert Sven-Otonpoika (katso taulu 1407) s. 29.09.1817 Kangasniemi. k. 15.01.1892 Pskovin kuvermentissa, Venäjä. Venäjän armeijan kapteeni 1849. Rauhantuomari Pskovissa (Pihkova) 1866. Ammatinlisäyksiä: Valtioneuvoksen arvo 1866.
5) Selma Augusta Fredrika Sven-Otontytär (katso taulu 1408) s. 18.08.1820 Kangasniemi. k. 27.11.1896 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 882 -

14. sukupolvi

Nassokin, Maria Elisabet, Taxell (taulusta 559. Isä: Nassokin, Adam Henrik) k. 12.05.1796 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Taxell, Fredrik Reinhold s. 1770. k. 07.07.1839 Liljendal. Vihitty: 03.10.1793 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 883 -

14. sukupolvi

Nassokin, Margareta Sofia, Lönnqvist (taulusta 559. Isä: Nassokin, Adam Henrik) s. 29.01.1772 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. k. 27.02.1843 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Lönnqvist, Johan Gustav s. 1759. k. 11.03.1831 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 13.12.1795 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 884 -

14. sukupolvi

Nassokin, Anna Lovisa, Lönnqvist (taulusta 559. Isä: Nassokin, Adam Henrik) s. 22.10.1781 Porvoon maalaiskunta. k. 28.05.1814 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Lönnqvist, Gabriel s. 10.12.1770 Sipoo. k. 10.08.1812 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 06.12.1804 Porvoon maalaiskunta.

2. puoliso Brunberg, Carl Magnus s. 01.02.1787 Porvoon maalaiskunta. k. 29.06.1856 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 25.05.1817.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 885 -

14. sukupolvi

Nassokin, Henrika Eleonora, Hasper (taulusta 559. Isä: Nassokin, Adam Henrik) s. 14.10.1785 Porvoon maalaiskunta. k. 09.08.1842 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Hasper, Carl Johan s. 18.12.1754. k. 23.11.1813 Hattula. Vihitty: 28.04.1808 Porvoon maalaiskunta.

2. puoliso Brunberg, Carl Magnus s. 01.02.1787 Porvoon maalaiskunta. k. 29.06.1856 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 886 -

14. sukupolvi

Ekestubbe, Carl Johan (taulusta 561. Isä: Ekestubbe, Carl Johan) s. 02.07.1802 Uskela. k. 09.04.1849 Pietari, Venäjä.

1. puoliso Ellers, Catarina, Ekestubbe s. 22.03.1817. k. 18.04.1875 Pietari, Venäjä. Vihitty: 1836.
Isä: Ellers, Gustav Adolf
Äiti: Koch von, Maria, Ellers

Lapset:
1) Emilie Maria Elisabet (katso taulu 1409) s. 16.06.1837 Hamina. k. 26.07.1894.
2) Alexander Felix Carl s. 02.07.1838 Hamina. k. 16.12.1866 Helsinki.
3) Sofia Catarina Matilda s. 17.09.1839 Hamina. k. 13.12.1843 Pietari, Venäjä.
4) Adelaide Anna Carolina s. 08.02.1844 Pietari, Venäjä. k. 10.04.1864 Pietari, Venäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 887 -

14. sukupolvi

Ekestubbe, Gustav Fredrik (taulusta 561. Isä: Ekestubbe, Carl Johan) s. 16.09.1803 Uskela. k. 24.10.1858 Yliskylä, Perniö. Kihlakunnantuomari.

Ylioppilas Turussa 8.10.1821. Tuomarintutkinto 31.5.1833. Turun hovioikeuden auskultantti 21.6.1833. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1834. Varatuomari 1836. Piikkiön ja Halikon alaosan tuomiokunnan tuomari 1851. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Öhman, Helena Sofia, Ekestubbe s. 01.09.1828 Kaskinen. k. 09.12.1901 Turku. Vihitty: 28.09.1858 Perniö.
Isä: Öhman, Josef
Äiti: Stenlund, Maria Katarina, Öhman

Lapset:
1) Edla Sofia s. 28.02.1853 Piikkiö. k. 25.07.1882 Piikkiö.
2) Gustav Edvard (katso taulu 1410) s. 23.09.1855 Perniö. k. 01.09.1905 Helsinki. Byggnadsritare; rakennuspiirtäjä.
3) Olga Vilhelmina s. 27.12.1857 Perniö. k. 19.06.1938 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 888 -

14. sukupolvi

Ekestubbe, Reinhold Ferdinand (taulusta 561. Isä: Ekestubbe, Carl Johan) s. 10.05.1807 Halikko. k. 05.10.1880 Ischevsk, Venäjä. Hämeenlinnan postinhoitaja, aliluutnantti.

Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 7.11.1821. Ylioppilas Turussa 6.3.1826. Aliupseeri venäläisessä 46. jääkärirykmentissä 1828, lippujunkkari s.v., portepéjunkkari 1829, vänrikki 1831. Siirto Lappeenrannan jääkärirykmenttiin 1833, ero aliluutnanttina 1834. Ylim. konttorikirjuri Helsingin postikonttorissa s.v., vakinainen 1835. Postimestarin arvonimi 1840. Konttorikirjuri Hämeenlinnan postikonttorissa s.v. Ekspeditööri Helsingin postikonttorissa 1842. Heinolan postinhoitaja 1846, Hämeenlinnan 1853, samalla Hämeen läänin postitarkastaja, ero 1870. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Silfverhjelm, Gustava Wilhelmina, Ekestubbe s. 06.07.1801 Oulu. Vihitty: 16.08.1833 Pori.
Isä: Silfverhjelm, Carl Göran s. 16.08.1759 St. Mellösa, Örebro, Ruotsi. Paroni.
Äiti: Lovisin, Ulrika Gustava, Silfverhjelm s. 15.05.1774 Ytterjärna, Tukholma.

Lapset:
1) Gustava Wilhelmina Elisabet (katso taulu 1411) s. 08.05.1834. k. 15.01.1916 Helsinki.
2) Carl Axel Reinhold s. 11.09.1836 Helsinki. k. 03.08.1837 Helsinki.

2. puoliso Standertskjöld, Lovisa Juliana, Ekestubbe s. 11.07.1817 Janakkala. k. 01.10.1886 Espoo. Vihitty: 16.03.1843 Hämeenlinna.
N.N. s. 08.01.1854 Heinola. k. 08.01.1854 Heinola

Isä: Standertskjöld, Henrik Gustav s. 24.09.1773 Tuusula. Majuri.
Äiti: Törne von, Johanna Maria, Standertskjöld s. 02.11.1788.

Lapset:
1) Sofia Johanna Adelaide s. 27.07.1844 Helsinki. k. 04.12.1921 Helsinki.
2) Voldemar s. 29.04.1846 Hämeenlinna. k. 22.01.1864 Pietari, Venäjä ?.
3) Mauritz (katso taulu 1412) s. 24.03.1848 Heinola. k. 10.12.1895 Helsinki.
4) Axel s. 21.10.1849 Heinola. k. 27.04.1907 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 889 -

14. sukupolvi

Ekestubbe, Axel Florentin (taulusta 561. Isä: Ekestubbe, Carl Johan) s. 08.06.1809 Halikko. k. 26.05.1856 Halikko. Turun hovioikeuden asessori.

1. puoliso Armfelt, Anna Aurora Adelaide, Ekestubbe s. 23.08.1829 Vehmaa. k. 23.01.1894 Turku. Vihitty: 17.03.1850 Vehmaa.
Isä: Armfelt, Christoffer s. 05.11.1765 Nurmijärvi.
Äiti: Eneskjöld, Gustava Aurora, Armfelt s. 16.08.1799.

Lapset:
1) Tekla Aurora s. 07.04.1851 Turku. k. 26.12.1943 Turku.
2) Karl Hjalmar s. 13.10.1852 Turku. k. 10.02.1856 Turku.
3) Emilia Elisabet (katso taulu 1413) s. 15.08.1854 Nurmijärvi. k. 06.01.1899 Turku. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
4) Axel Florentin s. 04.09.1856 Turku. k. 04.09.1856.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 890 -

14. sukupolvi

Ignatius, Karl Anders (taulusta 562. Äiti: Ekestubbe, Sofia Barbro) s. 28.11.1790 Turku. k. 16.12.1828 Halikko. Halikon kirkkoherra.

1. puoliso Saurén, Johanna Fredrika, Ignatius s. 28.03.1795 Tenhola. k. 27.12.1828 Halikko. Vihitty: 1820.
Isä: Saurén, Alexander s. 14.10.1755 Pöytyä.
Äiti: Dickman, Hedvig Maria, Saurén s. 24.02.1753.

Lapset:
1) Malvina Johanna Carolina s. 17.07.1821 Halikko. k. 25.03.1844 Ulvila. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Karl Bengt Alexander s. 11.03.1823 Halikko. k. 01.02.1860 Helsinki. Virkaatekevä notaari Helsingin raastuvanoikeus. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Laura Clementina Lovisa (katso taulu 1414) s. 20.07.1825 Halikko. k. 06.01.1900 Laihia.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 891 -

14. sukupolvi

Ignatius, Sven Israel (taulusta 562. Äiti: Ekestubbe, Sofia Barbro) s. 20.04.1794 Turku. k. 01.05.1833 Vihti. Vihdin kappalainen.

1. puoliso Strandman, Hedvig Lovisa, Ignatius s. 13.07.1805 Vihti. k. 1881. Vihitty: 11.04.1825 Vihti.
Isä: Strandman, Henrik Johan s. 18.04.1757.
Äiti: Printz, Hedvig, Strandman s. 27.10.1769.

Lapset:
1) Hilda Jakobina Lovisa (katso taulu 1415) s. 28.03.1826 Vihti. k. 08.07.1913 Harjavalta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 892 -

14. sukupolvi

Ignatius, Sofia Kristina, Bäckman (taulusta 562. Äiti: Ekestubbe, Sofia Barbro) s. 17.06.1796 Turku. k. 22.05.1862 Perniö.

1. puoliso Bäckman, Anders Magnus s. 02.01.1790 Pori. k. 10.09.1873 Perniö. Perniön kirkkoherra.
Porin triviaalikoulun oppilas 12.3.1799. Ylioppilas Turussa 21.6.1808. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.12.1812. Kemiön kirkkoherran apulainen 1812, Ulvilan 1816. Ulvilan kappalainen 1829. Varapastori 1835. Nousiaisten kirkkoherra 1845, Perniön 1851. Rovasti 1854.

Isä: Bäckman, Matts s. 30.12.1760. Porilainen seppä.
Äiti: Starck, Helena, Bäckman s. 10.05.1754.

Lapset:
1) Sofia Andrietta s. 25.06.1831 Ulvila. k. 02.12.1857 Perniö.
2) Selma Lovisa (katso taulu 1416) s. 13.06.1833 Ulvila. k. 01.04.1885 Turku.
3) Julia Wilhelmina (katso taulu 1417) s. 28.04.1835 Ulvila. k. 23.08.1903 Kangasala.
4) Johanna Maria (katso taulu 1418) s. 31.05.1838 Ulvila. k. 30.01.1904 Tampere.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 893 -

14. sukupolvi

Ignatius, Edvard Wilhelm (taulusta 562. Äiti: Ekestubbe, Sofia Barbro) s. 02.12.1802 Halikko. k. 22.05.1838 Kisko. Varatuomari 1832, Halikon nimismies.

1. puoliso Saurén, Maria Christina, Ignatius s. 19.10.1793 Pöytyä. k. 31.07.1868 Tenhola. Vihitty: 08.02.1831 Tenhola.
Isä: Saurén, Peter Johan s. 26.05.1752 Pöytyä.
Äiti: Elers, Kristina, Saurén s. 28.06.1765.

Lapset:
1) Karl Bengt Edvard (katso taulu 1419) s. 24.03.1832 Halikko. k. 17.08.1877 Turku. Tenholan nimismies.
2) Maria Sofia Wilhelmina (katso taulu 1420) s. 11.05.1833 Halikko. k. 09.10.1909 Turku. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 894 -

14. sukupolvi

Ignatius, Johan Ferdinand (taulusta 562. Äiti: Ekestubbe, Sofia Barbro) s. 11.12.1803 Halikko. k. 17.06.1876 Kannus. Kappalainen Kannus.

1. puoliso Fleming, Sofia, Ignatius s. 10.11.1807 Lemi (Askainen). k. 13.01.1849 Pori. Vihitty: 22.11.1832 Ulvila.
Isä: Fleming af Liebelitz, Göran s. 17.08.1781 Askainen. Luotsimajuri, vapaaherra.
Äiti: Carpelan, Karolina Sofia, Fleming af Libeliz s. 16.05.1784.

Lapset:
1) Lovisa Sofia Augusta s. 01.09.1833 Ulvila. k. 10.02.1917 Kajaani.
2) Georg Benedikt Ferdinand s. 06.02.1836 Ulvila. k. 21.02.1836 Ulvila.
3) Karl Emil Ferdinand (katso taulu 1421) s. 27.10.1837 Pori. k. 11.09.1909 Helsinki.
4) Edvard Henrik Benedikt s. 06.02.1839 Ulvila.
5) Georgina Johanna s. 14.05.1840 Pori.
6) Nanny Constanco Carolina s. 02.12.1841 Pori.
7) Gustaf Fredrik (katso taulu 1422) s. 06.01.1844 Pori. k. 17.03.1931 Helsinki. Apteekkari ja kirjakauppias 1875.
8) Johan Reinhold (katso taulu 1423) s. 20.04.1845 Pori. k. 02.01.1901 Rauma. Merikapteeni, merikoulun johtaja.
9) Henriette Josefine s. 17.06.1847 Pori.

2. puoliso Nordlund, Sofia Albertina, Ignatius s. 26.03.1826 Luvia. k. 15.12.1898 Luvia. Vihitty: 06.06.1850 Eurajoki.
Isä: Nordlund, Isak s. 26.12.1777 Eurajoki. Luvian kappalainen.
Äiti: Törnroth, Helena Albertina, Nordlund s. 05.01.1795 Köyliö.
Lapset:
1) Albert Julius s. 20.05.1851 Pori. k. 03.05.1852 Pori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 895 -

14. sukupolvi

Uggla, Gustav Fredrik (taulusta 563. Äiti: Ekestubbe, Karolina Fredrika) s. 30.08.1795 Askola. k. 11.02.1879 Sysmä.

1. puoliso Qvickström, Anna Elisabet, Uggla s. 16.09.1794 Sysmä. k. 30.04.1867 Sysmä. Vihitty: 15.11.1831 Sysmä.
N.N. s. 04.03.1831. k. 04.03.1831

Isä: Qvickström, Matts
Äiti: Leander, Johanna, Qvickström

Lapset:
1) Adolf Fredrik (katso taulu 1424) s. 19.02.1825 Sysmä. k. 30.10.1905 Sysmä.
2) Gustav Edvard s. 14.11.1829 Sysmä. k. 16.01.1830 Sysmä.
3) Augusta Carolina s. 06.06.1833 Sysmä. k. 12.07.1902 Sysmä.
4) Maria Amanda s. 03.07.1835 Sysmä. k. 26.09.1922 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 896 -

14. sukupolvi

Uggla, Anna Charlotta Fredrika, Streng (taulusta 563. Äiti: Ekestubbe, Karolina Fredrika) s. 02.10.1798 Porvoo. k. 21.09.1826 Sysmä.

1. puoliso Streng, Robert Fredrik s. 17.08.1789 Hartola. k. 25.03.1855 Sysmä. Vihitty: 11.07.1819 Sysmä.
Isä: Streng, Karl s. 14.04.1749 Jämsä. Sysmän kirkkoherra, rovasti.
Äiti: Wikman, Anna Maria, Streng s. 10.02.1752 Pyhtää.

Lapset:
1) Eva Fredrika Gustava (katso taulu 1425) s. 24.09.1824 Sysmä. k. 23.02.1893 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 897 -

14. sukupolvi

Uggla, Eva Amalia, Streng (taulusta 563. Äiti: Ekestubbe, Karolina Fredrika) s. 25.11.1805 Sysmä. k. 14.11.1846 Sysmä.

1. puoliso Streng, Robert Fredrik s. 17.08.1789 Hartola. k. 25.03.1855 Sysmä.
Isä: Streng, Karl s. 14.04.1749 Jämsä. Sysmän kirkkoherra, rovasti.
Äiti: Wikman, Anna Maria, Streng s. 10.02.1752 Pyhtää.

Lapset:
1) Frans Robert Christoffer (katso taulu 1426) s. 22.04.1829 Sysmä. k. 05.06.1880 Kuopio. Kuopion sairaalan taloudenhoitaja.
2) Henrika Charlotta s. 28.09.1830 Sysmä. k. 1858 Lemi.
3) Amalia Maria s. 28.10.1831 Sysmä. k. 1914.
4) Karl Ferdinand s. 28.12.1833.
5) Vendla Lovisa Karolina (katso taulu 1427) s. 13.10.1835 Sysmä. k. 25.11.1900 Lemi.
6) Sofia Lovisa s. 02.09.1838 Sysmä. k. 27.03.1868 Sysmä.
7) Peter Adolf s. 30.04.1843 Sysmä. k. 10.05.1867 Mikkeli.
8) Anna Alexandra (katso taulu 1428) s. 05.11.1845 Sysmä. k. 03.04.1917 Kitee.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 898 -

14. sukupolvi

Blåfield, Sofia Charlotta Fredrika, Blomqvist (taulusta 564. Äiti: Ekestubbe, Hedvig Charlotta) s. 10.10.1816 Askola. k. 07.05.1892 Korpilahti.

1. puoliso Blomqvist, Gustaf Reinhold s. 07.03.1813 Heinola. k. 18.12.1876 Viitasaari. Viitasaaren kirkkoherra. Vihitty: 10.10.1843 Porvoo.
Kuopion triviaalikoulun oppilas 12.9.1821 - 12.12.1830. Porvoon lukion oppilas 8.2.1831 - 1.2.1835. Ylioppilas Helsingissä 1.12.1836. (Sai 23 ääntä, tahi Laudatur; Kirjoitti Papis-Oppion koittokirjoitukset keväällä v. 1837; Päätös: Latinan kielessä: Approbatur cum laude ja Ruotin kielessä: Laudatur; Kirjoitti pro Exercitio 29/5 1838; Päätös: Approbatur; Otti Papis-oppion Tutkion 26/10 1838; Päätös: 9 ääntä; Erkani opistosta 19/11 1838). Vihittiin Papiksi Porvoossa 19/12 1838 päätöksellä: approbatur cum laude. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 19.12.1838. Pappina Kaavilla, Helsingissä ja Pukkilassa. Varapastori 1846. Haukivuoren kappalainen 1849. Kesälahden kirkkoherra 1855 (virkaan 1857), Viitasaaren 1863. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Blomqvist, Erik Reinhold s. 15.08.1785. Kuopiolainen seppä.
Äiti: Kockström, Lovisa, Blomqvist s. 05.07.1777.

Lapset:
1) Reinhold Waldemar (katso taulu 1429) s. 27.02.1845 Helsinki. k. 13.07.1906 Ahvenanmaa.
2) Gustaf Axel s. 28.10.1846 Helsinki. k. 13.11.1859 Kesälahti.
3) Selma Maria (katso taulu 1430) s. 08.03.1849 Pukkila.
4) Alma Sofia s. 03.11.1850 Haukivuori. k. 06.07.1914 Jyväskylä.
5) Hanna Charlotta s. 13.04.1852 Haukivuori. k. 29.11.1902 Korpilahti.
6) Rosa Helena s. 17.05.1854 Haukivuori. k. 28.11.1854 Haukivuori.
7) Fanny Perpetua s. 16.12.1855 Haukivuori. k. 06.02.1862 Pukkila.
8) Rosa Amanda s. 06.06.1857 Kesälahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 899 -

14. sukupolvi

Forstadius, Carl Magnus (taulusta 565. Äiti: Bröijer, Hedvig Katarina) s. 16.10.1763 Iitti. k. 28.06.1839 Iitti. Iitin Jaalassa asunut vääpeli.

Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852 (Otto Magnus Forstadius)

1. puoliso Krogerus, Lovisa Charlotta, Forstadius

Lapset:
1) Otto Magnus (katso taulu 1431) s. 01.02.1792 Iitti. k. 26.08.1858. Ristiinan makasiininhoitaja, rykmentinkomissaari .
2) Nils Vilhelm (katso taulu 1432) s. 20.09.1798 Iitti. k. 10.07.1848 Pietari, Venäjä. Alivänrikki, tilanomistaja Hiitolassa. Kuolinsyy: Kuoli koleraan matkalla Pietarissa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 900 -

14. sukupolvi

Forstadius, Fredrik Henrikinpoika (taulusta 565. Äiti: Bröijer, Hedvig Katarina) s. 1767. k. 27.04.1808 Iitti.

1. puoliso Flykt, Helena, Forstadius s. 1766. k. 06.04.1838 Iitti.
Isä: Flykt, Johan

Lapset:
1) Johan Magnus s. 03.12.1793 Iitti. k. 24.01.1794 Iitti.
2) Hedvig Sofia (katso taulu 1433) s. 11.08.1795 Iitti.
3) Anna-Helena Fredriksdotter (katso taulu 1434) s. 1798. k. 1860.
4) Maria s. 16.01.1802 Iitti.
5) Carl Gustaf s. 13.09.1804 Iitti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 901 -

14. sukupolvi

Forstadius, Henrik Johan (taulusta 565. Äiti: Bröijer, Hedvig Katarina) s. 14.04.1769 Iitti.

1. puoliso Eva Lisa Malachiantytär, Forstadius

Lapset:
1) Johan David (katso taulu 1435)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 902 -

14. sukupolvi

Forstadius, Maria Catarina, Malin (taulusta 565. Äiti: Bröijer, Hedvig Katarina) s. 04.03.1774 Asikkala. k. 04.01.1808 Iitti.

1. puoliso Malin, Anders Seppä. Vihitty: 16.11.1800 Iitti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 903 -

14. sukupolvi

Arckenholtz, Hedvig Christina Abraham-Erikintytär (taulusta 569. Äiti: Ekestubbe, Sofia Lovisa) s. 20.03.1790 Kärkölä. k. 18.12.1861 Asikkala.

1. puoliso Cederblad, Johan Wilhelm s. 21.09.1775. k. 20.01.1834 Asikkala. Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä palvellut kapteeni.

Lapset:
1) Hedvig Christina Lovisa Johan-Wilhelmintytär s. 13.09.1814 Hollola. k. 28.11.1824 Hattula (kirjoilla Asikkalassa) haudattu Kärkölä. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Catharina Johanna Maria s. 22.01.1823 Hollola. k. 25.03.1823 Hollola.
3) Otto Fredrik Fredrik Johan-Wilhelminpoika s. 18.10.1825 Hollola.
4) Erik Gustaf Fredrik Johan-Wilhelminpoika s. 19.11.1825 Hollola. k. 28.08.1836. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Bengt Ludvig Fredrik Johan-Wilhelminpoika s. 22.02.1828 Hollola.
6) Lars Petter s. 03.12.1830 Hollola. k. 04.12.1830 Hollola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 904 -

14. sukupolvi

Arckenholtz, Lovisa Ulrika Abraham-Erikintytär, Krook (taulusta 569. Äiti: Ekestubbe, Sofia Lovisa) s. 07.02.1792 Kärkölä. k. 07.05.1853 Hämeenlinna.

1. puoliso Krook, Bengt Detlof s. 29.05.1783 Tyrväntö. k. 31.12.1846 Hämeenlinna. Sääksmäen ylisen ja alisen kihlakunnan tuomiokunnan tuomari 1823. Vihitty: 16.03.1820 Kärkölä.
Ylioppilas Turussa 1802. Tuomarintutkinto 16.6.1803. Turun hovioikeuden auskultantti 21.6.1803. Varatuomari 1807. Uudenmaan ja Hämeen läänin varalääninsihteeri 1807. Kenraalikuvernööri Sprengtportenin sihteerinä huhtik. 1809. Asessori 1810. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1812. Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninsihteeri 1818. Laamannin arvonimi s.v. Ylä-Sääksmäen tuomiokunnan tuomari 1824-46, samalla senaatin oikeusosaston jäsen 1828-31. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Krook, Lars Johan Gustafinpoika s. 1749. Uudenmaan läänin varalääninrahastonhoitaja (varalääninräntmestari).
Äiti: Saxbeck, Ulrika Eleonora, Krook s. 1756.

Lapset:
1) Bengt Magnus Bengt-Detlofinpoika s. 01.01.1821 Hämeenlinna. Lisätietoja: Mielipuoli. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Beda Ulrika Johanna Begt-Detlofintytär (katso taulu 1436) s. 23.06.1822 Hämeenlinna. k. 24.01.1850 Kärkölä.
3) Gustaf Fredrik Bengt-Detlofinpoika (katso taulu 1437) s. 29.12.1824 Hämeenlinna. k. 07.10.1883 Jaakkima. Kurkijoen tuomarikunnan tuomari 1867.
4) Carl August Bengt-Detlofinpoika s. 17.08.1826 Hämeenlinna. k. 19.01.1894 Turku. Turun lukion 1868, vuodesta 1872 Åbo lyceumin kreikankielen lehtori. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Loviisa Benedicta Begt-Detlofintytär s. 10.06.1829 Kärkolä. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Knut Henrik (katso taulu 1438) s. 02.10.1832 Kärkölä. k. 17.11.1917. Alikapteeni.
7) Lars Efraim s. 23.04.1836 Hattula. k. 03.06.1838 Hattula.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 905 -

14. sukupolvi

Arckenholtz, Maria Sofia Abraham-Erikintytär, Palm (taulusta 569. Äiti: Ekestubbe, Sofia Lovisa) s. 27.02.1803 Kärkölä. k. 31.07.1849 Kärkölä.

1. puoliso Palm, Carl Anton Carl-Gustafinpoika s. 10.05.1801 Kärkölä. k. 07.12.1882 Kärkölä. Lipunkantaja. Vihitty: 27.08.1829 Kärkölä.
Isä: Palm, Carl Gustaf s. 19.10.1775 Kärkölä. Vara-auditööri; varasotatuomari.
Äiti: Astrén, Anna Christina Johanintytär, Palm s. 28.12.1774 Inkoo.

Lapset:
1) Anton Fredrik Gustaf s. 26.10.1830 Kärkölä.
2) Carl Frithiof s. 12.03.1832 Kärkölä. k. 05.08.1833 Kärkölä.
3) Carl August s. 12.05.1834 Kärkölä.
4) Sofia Antonia s. 18.01.1836 Kärkölä. k. 22.04.1838 Kärkölä.
5) Selma Fredrika s. 03.04.1838 Kärkölä. k. 13.04.1838 Kärkölä.
6) Axel Ludvig (katso taulu 1439) s. 17.12.1839 Kärkölä. k. 18.04.1903 Kärkölä.
7) Sofia Carolina s. 16.03.1842 Kärkölä.
8) Alfred s. 30.10.1843 Kärkölä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 906 -

14. sukupolvi

Rohr von, Erik Babo (taulusta 571. Isä: Rohr von, Fredrik Gustav) s. 17.05.1783 Hommanäs, Porvoon maalaiskunta. k. 08.02.1854 Porvoo. Majuri.


Lapset:
1) Bernt Erik s. 16.07.1829 Mäntsälä. k. 05.03.1847 Porvoo ?, Helsinki. Ylioppilas. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 907 -

14. sukupolvi

Knorring, Stefan Fredrik (taulusta 574. Isä: Knorring, Johan Gustaf) s. 22.01.1792 Tammela. k. 16.09.1834 Tukholma.

1. puoliso Wikström, Christina, Knorring s. 04.07.1803 Falun, Ruotsi. k. 17.11.1861 Tukholma. Vihitty: 23.06.1831 Tukholma.

Lapset:
1) Bror Fredrik (katso taulu 1440) s. 12.11.1828. k. 02.07.1876 Tukholma.
2) Sofia Albertina (katso taulu 1441) s. 30.03.1831 Tukholma. k. 15.12.1915 Tukholma.
3) Stefan Bernhard s. 18.04.1833. k. 08.05.1835.
4) Carl Reinhold s. 05.02.1835. k. 29.07.1836.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 908 -

14. sukupolvi

Knorring, Margareta Sofia, Hornborg (taulusta 574. Isä: Knorring, Johan Gustaf) s. 17.11.1793 Tammela. k. 12.04.1860 Valkeala.

1. puoliso Hornborg, Johan Kristian s. 28.04.1783 Slavanka, Inkerinmaa, Venäjä. k. 08.02.1864 Valkeala. Valkealan kirkkoherra. Vihitty: 04.07.1811 Valkeala.
Porvoon lukion oppilas 10.3.1803 - 28.8.1804. Ylioppilas Turussa 17.9.1804. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 8.6.1805. Räisälän kirkkoherran apulainen 1805. Kurkijoen kappalainen 1807. Valkealan kirkkoherra 1808, virkavapaa sairauden takia 1858. Rovasti 1830. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Hornborg, Kristian s. 13.04.1755 Karkku. Sortavalan kirkkoherra.
Äiti: Rickneck, Anna Maria, Hornborg s. 1756.

Lapset:
1) Johan Kristian s. 01.11.1812 Valkeala. k. 28.05.1877. Hovioikeudenasessori. Perhesuhteet: Naimaton.
Haminan piirikoulun oppilas 25.8.1823 - 3.7.1829. Porvoon lukion oppilas 24.8.1829 - 11.4.1832. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 20.6.1835. Tuomarintutkinto 13.12.1838. Viipurin hovioikeuden auskultantti 7.2.1840. Viipurin hovioikeuden ylim. kanslisti 1840. Varatuomari 1842. Hovioikeuden kanslisti 1846, aktuaari 1850, ylim. viskaali 1852. Haminan pormestari 1853, samalla vt. maistraatinsihteeri ja julkinen notaari. Käkisalmen eteläisen tuomiokunnan tuomari 1862, Rannan tuomiokunnan 1875. Hovioikeudenasessorin arvonimi 1869. Omisti Oravalan kartanon Valkealassa. Tammikuun valiokunnan jäsen 1862. † 28.5.1877. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
2) Emilia Sofia Lovisa (katso taulu 1442) s. 06.03.1815. k. 16.04.1908 Jääski.
3) Claes Edvard s. 29.05.1818 Valkeala. k. 21.11.1854 Valkeala. Valkealan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1847. Perhesuhteet: Naimaton.
Haminan piirikoulun oppilas 21.2.1830 - 1835. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 16.6.1840. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 18.12.1847. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
4) Matilda Fredrika Amalia s. 18.12.1820. k. 02.04.1861 Valkeala.
5) Augusta Alexandra Bernhardina (katso taulu 1443) s. 27.01.1821. k. 11.03.1896 Valkeala.
6) Ottilia Charlotta Lovisa (katso taulu 1444) s. 31.08.1823 Valkeala. k. 01.11.1850 Elimäki.
7) Nikolai Konstantin (katso taulu 1445) s. 18.12.1825 Valkeala. k. 19.12.1902 Valkeala. Hovioikeudenneuvos 1874. Senaattori senaatin oikeusosastossa 1887.
8) Maria Evelina Blondina s. 27.08.1828. k. 28.12.1907 Kouvola.
9) Reinhold Oskar s. 01.05.1830. k. 09.00.1851.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 909 -

14. sukupolvi

Knorring, Gustava Katarina, Hornborg (taulusta 574. Isä: Knorring, Johan Gustaf) s. 29.06.1796 Tammela. k. 19.01.1875 Helsinki.

1. puoliso Hornborg, Ernst Adrian s. 09.05.1797 Sortavala. k. 21.08.1854 Viipuri. Vihitty: 23.12.1827 Valkeala.
Isä: Hornborg, Kristian s. 13.04.1755 Karkku. Sortavalan kirkkoherra.
Äiti: Rickneck, Anna Maria, Hornborg s. 1756.

Lapset:
1) Laura Aurora Amalia (katso taulu 1446) s. 12.09.1828 Viipuri.
2) Alfred Gottlieb (katso taulu 1447) s. 27.02.1830 Vehkalahti. k. 01.11.1884 Helsinki.
3) Georg August Adrian s. 23.04.1835 Viipuri. k. 12.00.1854 Kishinev, Venäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 910 -

14. sukupolvi

Knorring, Sofia Johanna, Schatelowitz (taulusta 575. Isä: Knorring, Anders Wilhelm) s. 01.08.1786 Mäntsälä. k. 08.11.1818 Karuna.

1. puoliso Schatelowitz, Lars s. 11.05.1786. k. 28.07.1834 Karuna. Vihitty: 02.10.1810 Lohja.
Isä: Schatelowitz, Peter s. 1732.
Äiti: Lindcrantz, Eva, Schatelowitz s. 07.11.1755 Helsingin pitäjä.

Lapset:
1) Peter Gustav s. 23.06.1811 Snappertuna. k. 1831 Puola.
2) Lars Axel (katso taulu 1448) s. 23.07.1815 Karuna. k. 11.04.1874 Pori.
3) Eva Karolina s. 09.06.1817 Karuna. k. 28.01.1820 Karuna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 911 -

14. sukupolvi

Knorring, Johan Gustaf Fredrik Fredrik-Johaninpoika (taulusta 576. Isä: Knorring, Fredrik Johan) s. 02.02.1793 Espoo. k. 24.05.1873 Juva. Suomen jääkärirykmentin Vaasan pataljoonan vääpeli 1819. Lisätietoja: Otettiin Suomen ritarihuoneeseen aatelissuvun jäsenenä 1818. Ammatinlisäyksiä: Vaasan tullikamarin konttorikirjuri 1827.

1. puoliso Andström, Julia Antoinetta, Knorring s. 15.05.1823 Kristiinankaupunki. k. 03.09.1858 Vaasa. Vihitty: 13.01.1858 Vaasa. Lisätietoja: Kuollut samana vuonna kuin on vihitty!.
Isä: Andström, Carl Johan Ylioppilas.
Äiti: Ross, Magdalena Sofia

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 912 -

14. sukupolvi

Knorring, Erik Otto Fredrik- Johaninpoika (taulusta 576. Isä: Knorring, Fredrik Johan) s. 23.04.1795 Espoo. k. 08.08.1853 Juva. Suomen armeijan aliluutnantti 1831.

1. puoliso Homén, Margaretha Lovisa, Knorring s. 16.03.1804 Hartola. k. 26.09.1844 Juva. Vihitty: 12.03.1835 Juva.
Isä: Homén, Lars Hartolan kappalainen, varapastori.
Äiti: Leopold, Lovisa

Lapset:
1) Adèle Fredrika Brunhilde Erik-Otontytär (katso taulu 1449) s. 24.12.1836 Juva. k. 21.12.1868 Juva.
2) Eugenia Lovisa s. 08.05.1838 Juva. k. 18.09.1845 Juva.
3) Margaretha Emilia Constance s. 21.01.1842 Juva. k. 21.03.1842 Juva.
4) Otto Georg Leopold Erik-Otonpoika s. 05.12.1843 Juva. k. 03.10.1866 Pietari, Venäjä. Aliluutnantti Venäjän armeijassa 1865. Perhesuhteet: Naimaton.

2. puoliso Invenius, Charlotta, Knorring s. 17.11.1862 Lohtaja. k. 23.07.1882.
Lähde: HisK

Isä: Invenius, Samuel Nils Varanimismies.
Äiti: Lindfors, Brita Christina, Invenius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 913 -

14. sukupolvi

Knorring, Fredrika Sofia Fredrik-Johanintytär, Wallenius (taulusta 576. Isä: Knorring, Fredrik Johan) s. 01.12.1802 Espoo. k. 08.04.1888 Helsinki. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 66.

1. puoliso Wallenius, Johan Isakinpoika s. 01.03.1781 Mäntsälä. k. 22.11.1832 Helsinki. Senaatin oikeusosaston kirjaaja 1819. Kollegiassessori 05.12.1821. Vihitty: 01.12.1820 Sipoo.
Porvoon lukioon 1797. Ylioppilas 28.02.1801. Turun hovioikeuden auskultantti20.12.1806, ylimääräinen notarius 26.06.1811. Ylimääräinen kopisti hallintoneuvoston oikeusosastossa 25.03.1812, vakinainen 01.07.1812, kanslsisti 15.08.1816; registraattori 23.06.1819. Kollegiassessori 05.12.1821

Isä: Wallenius, Isak Joosepinpoika s. 1738. Rovasti Mätsälässä 27.11.1782.
Äiti: Borgström, Maria, Wallenius s. 20.06.1759.

Lapset:
1) Emilia Fredrika (katso taulu 1450) s. 13.12.1822. k. 25.09.1900 Helsinki. Virkaa tekevä opettajatar Helsingin tyttökolussa 24.08.1855, vakin. 1859 - 1877.
2) Johan Sebastian s. 20.11.1824. k. 27.11.1824.
3) Karl Akates Teodor s. 20.04.1826. k. 1826.
4) Klementina Sofia Elvisa s. 1827. k. 1827.
5) Karl Oskar Konstantin s. 10.03.1829. k. 29.01.1887 Lapvik´in sairaala. Perämies, Vaasan läänin maanmittauskonttoorin sihteeri 20.05. 1867. Kuolinsyy: Sairastui mielenvikaisuuteen.
Helsingin yksityislyseosta ylioppilas 13.06.1846. Konstaapeli laivalla "Akta" 1849. Perämies 1852. Maanmittaus oppilas 03.06.1863, auskultantti 22.06.1865
6) Alexander Eugen (katso taulu 1451) s. 13.12.1830 Helsinki. k. 06.03.1898 Helsinki. Tirehtööri Suomen pankin johtokunnassa 1879. Valtioneuvos.
7) Alfred Teodor s. 06.02.1832. k. 1833.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 914 -

14. sukupolvi

Knorring, Johan Gustav (taulusta 577. Isä: Knorring, Bengt Otto) s. 17.10.1801 Loviisa. k. 25.09.1846 Pietari, Venäjä. Heraldikko.

1. puoliso Fehrmann, Friederike Louise, Knorring s. 1806. k. 10.02.1875 Pietari, Venäjä. Vihitty: 30.05.1830 Pietari, Venäjä.
Isä: Fehrmann, Johan Christian
Äiti: N.N., Fehrmann

Lapset:
1) Gustav Christian (katso taulu 1452) s. 09.03.1831 Pietari, Venäjä. k. 16.02.1895.
2) Carl Constantin s. 06.02.1833 Pietari, Venäjä. k. 28.09.1834.
3) Otto Fredrik s. 02.12.1834 Pietari, Venäjä. k. 28.08.1882 Pietari.
4) Nikolai Johan Ferdinand (katso taulu 1453) s. 07.08.1836 Pietari, Venäjä. k. 13.03.1905 Nizza, Ranska. Kenraalimajuri.
5) Alexander Rudolf (katso taulu 1454) s. 03.11.1844 Pietari, Venäjä. k. 12.05.1882.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 915 -

14. sukupolvi

Knorring, Bengt Otto (taulusta 577. Isä: Knorring, Bengt Otto) s. 18.07.1804 Loviisa. k. 13.10.1870 Helsinki. Tilanomistaja Ruotsinpyhtäällä 1848. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Wrede af Elimä, Fredrika Christina Gustafintytär, Knorring s. 30.07.1803. k. 03.04.1883 Tukholma. Vihitty: 08.01.1837 Anjala.
Isä: Wrede af Elimä, Gustaf s. 04.07.1775 Anjala. Vapaaherra, Ruotsi-Suomen armeijan everstiluutnantti.
Äiti: Tigerstedt, Fredrika Lovisa Georg-Fredrikintytär, Wrede af Elimä s. 06.11.1780 Iisalmi.

Lapset:
1) Gustaf Otto s. 11.02.1838 Pietari, Venäjä. k. 06.05.1839 Pietari.
2) Augusta Ottilia Bengt-Otontytär (katso taulu 1455) s. 06.09.1841 Porvoo. k. 28.03.1922 Tukholma.
3) Uno Ottfrid Bengt-Otonpoika s. 26.06.1844 Porvoon pitäjä. k. 13.10.1882 Tukholma. Ylioppilas Helsingissä 1865. Lisätietoja: Muutti Ruotsiin 1869. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 916 -

14. sukupolvi

Westermark, Per August (taulusta 579. Äiti: Knorring, Eva Helena) s. 03.08.1781 Helsingin pitäjä. k. 07.10.1847 Espoo. Uudenmaan jalkaväkirykmentin vara-auditööri.

1. puoliso Björkstén, Eva Jakobina Johanintytär, Westermark s. 07.02.1789 Hollola. k. 25.02.1865 Savonlinna. Vihitty: 17.03.1818.
Isä: Björkstén, Johan s. 1744 Hollola. Hollolan kappalainen.
Äiti: Tuderus, Eva Magdalena Jakobintytär, Björkstén s. 04.06.1758 Laukaa.

Lapset:
1) Johan August Ulrik (katso taulu 1456) s. 11.12.1818 Helsingin pitäjä. k. 12.10.1903 Pietari, Venäjä.
2) Fredrik Karl Wilhelm s. 1819 Helsingin pitäjä.
3) Edvard Henrik Richard s. 03.09.1821 Helsingin pitäjä. k. 01.00.1856 Pietari, Venäjä.
4) Albert Oskar Josef s. 31.01.1823 Helsingin pitäjä. k. 22.05.1885 Helsinki.
5) Carl Gustaf Wilhelm s. 31.03.1825 Helsingin pitäjä. k. 12.05.1836 Porvoo.
6) Evelina Ulrika Magdalena (katso taulu 1457) s. 25.06.1827 Espoo. k. 10.01.1917.
7) Ebba Emilia Augusta s. 28.08.1830 Espoo. k. 15.09.1906 Pietari, Venäjä.
8) Emil Fredrik Pehr s. 02.10.1833 Espoo. k. 1874 Puola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 917 -

14. sukupolvi

Kalmberg, Eva Christina, Schoultz von (taulusta 579. Äiti: Knorring, Eva Helena) s. 25.01.1782 Viapori, Helsinki. k. 18.02.1847 Hamina.

1. puoliso Schoultz von, Carl Gustaf s. 10.10.1776 Viapori, Helsinki. k. 04.09.1841 Vaasa. Majuri, hovineuvos. Vihitty: 24.12.1804 Kirkkonummi.
Isä: Schoultz von, Fredrik s. 02.12.1732 Tukholma.
Äiti: Kellander, Regina Gustava, Schoultz von s. 28.01.1741 Jönköping, Ruotsi.

Lapset:
1) Constantin Nils Lorenz (katso taulu 1458) s. 15.11.1805 Svartholma, Pernaja, Loviisa. k. 21.03.1887 Pietari, Venäjä. Kenraalimajuri.
2) Carl Fredrik Emil (katso taulu 1459) s. 01.11.1806 Svartholma. k. 20.09.1879 Pietari, Venäjä.
3) Alexander s. 09.05.1808 Loviisa. k. 08.01.1809 Pyhtää.
4) Claes Otto Edvard (katso taulu 1460) s. 25.07.1809 Pyhtää. k. 28.11.1873 Hamina. Eversti.
5) Gustav Ludvig Adam s. 04.04.1811 Ruotsinpyhtää. k. 08.02.1816 Loviisa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 918 -

14. sukupolvi

Kalmberg, Benedikta Gustava, Argillander (taulusta 579. Äiti: Knorring, Eva Helena) s. 23.02.1793. k. 15.01.1856 Uusikaarlepyy.

1. puoliso Argillander, Anders Gustaf s. 23.08.1779 Mikkeli. k. 29.08.1830 Loviisa haudattu Iitti. Loviisan kappalainen. Vihitty: 06.06.1821.
Loviisan triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 6.12.1794 - 21.9.1797. Ylioppilas Turussa 7.3.1798. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 25.9.1801. Loviisan kirkkoherran apulainen 1801, kappalainen 1805, samalla vt. kirkkoherra 1805-10 ja Svartholman linnoituksen vt. saarnaaja 1812–26. Varapastori 1807. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Argillander, Ivar s. 02.01.1731 Pieksämäki. Hollolan ylisen kihlakunnan kruununvouti, lääninkamreeri.
Äiti: Printz, Anna Kristina, Argillander s. 1740.

Lapset:
1) Gustava Emilia Charlotta s. 16.02.1826 Loviisa. k. 26.12.1903 Uusikaarlepyy.
2) Eva Lovisa Sofia (katso taulu 1461) s. 01.02.1828. k. 16.10.1861.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 919 -

14. sukupolvi

Westermarck, Hedvig Ulrika, Tawaststjerna (taulusta 580. Äiti: Lindeström, Eva Hedvig) s. 08.09.1786 Helsingin pitäjä. k. 11.10.1859 Porvoo.

1. puoliso Tawaststjerna, David Vilhelm Carl-Johaninpoika s. 24.06.1761 Leppävirta. k. 25.05.1836 Porvoo. Vihitty: 02.04.1816 Helsingin pitäjä.
Isä: Tawaststjerna, Carl Johan Carl-Johaninpoika s. 01.07.1730 Leppävirta. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin luutnantti 1777.
Äiti: Limatius, Catharina Margaretha, Tawaststjerna s. 17.02.1735 Puumala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 920 -

14. sukupolvi

Hagelin, Charlotta, Bergh (taulusta 581. Äiti: Amnorin, Hedvig Kristina) s. 03.09.1798 Porvoo. k. 12.08.1848 Kuopio.

1. puoliso Bergh, Gustaf Adam s. 02.06.1797 Suonenjoki. k. 16.05.1844 Juuka. Juuan kappalainen. Vihitty: 1828.
Kuopion triviaalikoulun oppilas 16.3.1814 - 13.12.1816. Porvoon lukion oppilas 30.8.1817 - 17.4.1822. Ylioppilas Turussa 2.5.1822. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 15.6.1825. Pappina Suonenjoella, Lapinjärvellä ja Elimäellä. Haukivuoren kappalainen 1832, Juuan 1837. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Bergh, Carl Fredrik s. 23.11.1763 Maaninka. Kappalainen Suonenjoki, varapastori.
Äiti: Kjellman, Christina, Bergh s. 10.05.1767 Leppävirta ?.

Lapset:
1) Ida Charlotta s. 08.09.1829. k. 19.09.1832 Elimäki.
2) Emilia Sofia s. 24.04.1833 Haukivuori. k. 20.06.1833.
3) Otto Walfrid (katso taulu 1462) s. 17.05.1834 Haukivuori. k. 03.02.1919 Heinola. Metsänhoitaja.
4) Gustava Fredrika Rosalia s. 17.04.1837 Juuka. k. 01.10.1854 Jaakkima.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 921 -

14. sukupolvi

Teetgren, Sara Juliana, Svinhuvud (taulusta 582. Isä: Teetgren, Carl Fredrik) s. 14.12.1776 Pälkäne.

1. puoliso Svinhuvud, Pehr s. 17.02.1772 Sääksmäki. Vihitty: 28.09.1802 Tyrväntö.
Isä: Svinhuvud, Johan Gustaf s. 19.09.1728 Sääksmäki.
Äiti: Forell, Hedvig, Svinhuvud s. 06.06.1734.

Lapset:
1) Hedvik Ulrika (katso taulu 1463) s. 21.01.1803 Sääksmäki. k. 19.04.1835 Kalvola.
2) Per Gustav (katso taulu 1464) s. 13.05.1804 Sääksmäki. k. 30.09.1866 Mikkeli. Lanträntmästaren i S:t Michels län.
3) Eva Carolina s. 19.09.1805 Sääksmäki. k. 27.04.1806.
4) Wilhelmina s. 08.03.1807 Sääksmäki. k. 31.05.1809.
5) Carl Axel s. 16.10.1809 Sääksmäki. k. 09.08.1810.
6) Johan Fredrik (katso taulu 1465) s. 31.08.1811 Sääksmäki. k. 08.07.1876 Heinola.
7) Carl Emil s. 24.05.1814 Sääksmäki. k. 07.09.1814.
8) Charlotta Emilia s. 24.05.1814 Sääksmäki. k. 30.08.1814.
9) Johanna (katso taulu 1466) s. 08.03.1819 Sääksmäki. k. 31.10.1895 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 922 -

14. sukupolvi

Teetgren, Carl Gustav (taulusta 582. Isä: Teetgren, Carl Fredrik) s. 11.10.1787 Pälkäne. k. 23.04.1865 Helsinki. Tuomari, oikeusosaston isojakoasiain esittelijäsihteeri 1832.

Voluntaari Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä ennen ylioppilaaksi tuloa. Ylioppilas Turussa 13.2.1805. Tuomarintutkinto 20.2.1808. Turun hovioikeuden auskultantti 17.12.1808. Hallituskonseljin (senaatin) oikeusosaston ylim. kopisti 1811, vakinainen s.v., kanslisti 1814, kirjaaja 1817, protokollasihteeri 1819, samalla talousosaston valtiovaraintoimituskunnan apulaisesittelijäsihteeri 1823–29, oikeusosaston isojakoasiain esittelijäsihteeri 1832, ero 1853. Omisti Helsingin pitäjän Haltialan. Valtiopäivämies 1863-64.

1. puoliso Ramsay, Maria Ottiliana, Teetgren s. 19.09.1806 Elimäki. k. 27.07.1889 Hattula. Vihitty: 28.08.1825 Elimäki.
Isä: Ramsay, Anders Johan s. 24.11.1744 Sahalahti.
Äiti: Petersen, Johanna Barbara, Ramsay s. 25.01.1769 Taalintehdas.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 923 -

14. sukupolvi

Teetgren, Ulrika Lovisa (taulusta 584. Isä: Teetgren, Johan Ulrik) s. 19.11.1787 Lempäälä. k. 26.06.1848 Rääkkylä.

1. puoliso Kaksoin, Anders k. 1848 jälkeen. Vihitty: 1825.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 924 -

14. sukupolvi

Teetgren, Johan Gustaf (taulusta 584. Isä: Teetgren, Johan Ulrik) s. 02.12.1793 Lempäälä. k. 14.05.1836 Ristiina. 2. suomalaisen jalkaväkirykmentin Heinolan pataljoonan vänrikki. Perhesuhteet: Suomalaista atelissukua. Ammatinlisäyksiä: Siltavouti Ristiinassa.

1. puoliso Tammelander, Hedvig Juliana, Teetgren s. 26.01.1790 Vehmaa. k. 16.09.1827 Vesilahti. Vihitty: 31.03.1823 Teisko.
Isä: Tammelander, Johan s. 22.07.1748 Urjala. Uudenmaan jalkaväkirykmentin luutnantti.
Äiti: Svinhuvud, Margaretha Christina, Tammelander s. 25.02.1761 Sääksmäki.

Lapset:
1) Johanna Gustava s. 31.12.1823 Teisko. k. 12.12.1897 Messukylä.
2) Gustav Julius s. 1825 Mikkeli. k. 17.04.1845 Pietari, Venäjä.

2. puoliso Wallenius, Augusta Wilhelmina Carl-Gustafintytär, Teetgren s. 29.04.1798 Akaa. k. 28.05.1876 Ristiina. Vihitty: 26.05.1828 Akaa.
Isä: Wallenius, Carl Gustaf s. 18.04.1751 Vesilahti. Akaan kirkkoherra 1801.
Äiti: Gyldenär, Beata Ulrika, Wallenius s. 15.06.1767 Akaa.
Lapset:
1) Johan August Wilhelm s. 17.02.1829 Vesilahti. k. 1848 Pietari, Venäjä.
2) Juliana Wilhelmina (katso taulu 1467) s. 02.10.1831 Rääkkylä. k. 02.01.1904 Mikkeli.
3) Evert Theodor (katso taulu 1468) s. 12.09.1833 Punkalaidun. k. 06.01.1882 Pietari, Venäjä.
4) Beata Rosalie (katso taulu 1469) s. 20.11.1835 Ristiina. k. 03.06.1921 Helsingin pitäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 925 -

14. sukupolvi

Teetgren, Eva Gustava, Svebilius (taulusta 585. Isä: Teetgren, Gustav Adolf) s. 28.04.1780 Tyrväntö. k. 1859.

1. puoliso Svebilius, Carl Gustav s. 08.03.1769 Visby, Gotland, Ruotsi. k. 27.05.1832 Västerhejde, Gotland, Ruotsi. Vihitty: 13.11.1796 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 926 -

14. sukupolvi

Teetgren, Sofia Maria, Holming (taulusta 585. Isä: Teetgren, Gustav Adolf) s. 1791 Tyrväntö. k. 18.01.1854 Tyrväntö.

1. puoliso Holming, Anders s. 28.03.1783 Tyrväntö. k. 09.05.1821 Tyrväntö. Vihitty: 22.10.1812 Tyrväntö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 927 -

14. sukupolvi

Starck, Carl Magnus (taulusta 586. Isä: Starck von, Gustav) s. 02.05.1735 Nousiainen. k. 09.05.1772 Naantali.

1. puoliso Sölfverberg, Beata Christina, Starck s. 21.05.1734. k. 07.09.1765 Tukholma. Vihitty: 06.06.1762 Rö, Tukholma.
Isä: Sölfverberg, Carl
Äiti: Gardemein von, Anna Catarina, Sölfverberg

Lapset:
1) Anna Beata s. 18.11.1763. k. 06.12.1763.

2. puoliso Tilliander, Catarina Charlotta, Starck s. 1738. k. 05.08.1778 Naantali. Vihitty: 10.05.1778 Naantali.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 928 -

14. sukupolvi

Starck, Helena Sofia, Sölfberg (taulusta 586. Isä: Starck von, Gustav) s. 16.01.1748 Nousiainen. k. 13.11.1828 Tukholma.

1. puoliso Sölfberg, Otto Magnus s. 11.04.1747 Järfälla, Ruotsi. k. 15.03.1822 Tukholma. Vihitty: 10.11.1771.
Isä: Sölfberg, Carl
Äiti: Gardemein von, Anna Catarina, Sölfberg

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 929 -

14. sukupolvi

Procopé, Erik Johan (taulusta 587. Äiti: Pfaler von, Kristina Katarina) s. 13.12.1749. k. 05.12.1820 Orivesi.

1. puoliso Brusin, Johanna Charlotta, Procopé k. 1820 Orivesi.
Isä: Brusin, Otto Reinhold
Äiti: Schulman, Lovisa, Brusin

Lapset:
1) Katarina Lovisa (katso taulu 1470) s. 27.05.1784. k. 29.06.1855 Puumala.
2) Johanna Ottiliana (katso taulu 1471) s. 02.08.1785 Orivesi. k. 10.08.1834 Orivesi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 930 -

14. sukupolvi

Procopé, Berndt Niklas (taulusta 587. Äiti: Pfaler von, Kristina Katarina) s. 09.10.1759 Kokemäki. k. 22.03.1847 Raisio.

1. puoliso Spåre, Sidonia Christina, Procopé s. 10.06.1760 Pirkkala. k. 08.10.1846 Raisio. Vihitty: 01.12.1788 Pirkkala.
Isä: Spåre, Henrik Johan s. 22.02.1694 Orivesi.
Äiti: Pfaler von, Beata Christina, Spåre s. 12.02.1730.

Lapset:
1) Katarina Beata (katso taulu 1472) s. 31.12.1789. k. 14.06.1828 Viapori, Helsinki.
2) Berndt Johan (katso taulu 1473) s. 12.07.1791 Kokemäki. k. 07.03.1859 Turku. Vehmaan tuomiokunnan tuomari.
3) Carl Robert (katso taulu 1474) s. 07.11.1792 Kokemäki. k. 29.03.1868 Turku. Turun hovioikeuden presidentti.
4) Salomon Niclas (katso taulu 1475) s. 14.03.1795 Kokemäki. k. 21.01.1876.
5) Charlotta Kristina (katso taulu 1476) s. 05.04.1797. k. 1882.
6) Klas Reinhold s. 03.03.1799. k. 08.10.1799.
7) Addon Fredrik (katso taulu 1477) s. 10.07.1800 Kokemäki. k. 25.03.1868 Turku. Majuri, Porvoon postimestari.
8) Sofia Magdalena s. 21.12.1801. k. 24.02.1878 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 931 -

14. sukupolvi

Procopé, Carl Otto (taulusta 587. Äiti: Pfaler von, Kristina Katarina) s. 1762.

1. puoliso Andersin, Johanna Charlotta, Procopé s. 06.04.1772 Pertteli. k. 06.11.1805 Pertteli.
Isä: Andersin, Erik Johan s. 01.00.1728 Vehkalahti ?.
Äiti: Baldov, Filippina Wilhelmina, Andersin s. 1738 Vehkalahti ?.

Lapset:
1) Otto Josias (katso taulu 1478) s. 07.01.1796. k. 23.06.1863.
2) Johanna Ottiliana (katso taulu 1479) s. 24.04.1798. k. 23.10.1881 Taivassalo.
3) Ulrika k. n. 1845.
4) Filippina Lovisa (katso taulu 1480) s. 06.07.1800 Uskela. k. 16.09.1865 Tammisaari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 932 -

14. sukupolvi

Sahlberg, Isak Reinhold (taulusta 588. Äiti: Pfaler von, Elsa Margareta) s. 22.04.1752 Eura. k. 01.09.1813 Yläne.

1. puoliso Polviander, Lovisa Catharina, Sahlberg s. 23.05.1755 Lappi (Turun lääni). k. 28.03.1798 Eura. Vihitty: 14.04.1778 Eura.
Isä: Polviander, Carl s. 14.11.1712.
Äiti: Alanus, Margareta Catharina, Polviander s. 11.01.1731.

Lapset:
1) Carl Reinhold (katso taulu 1481) s. 22.01.1779 Eura. k. 18.10.1860 Yläne. Luonnonhistorian ja talouden professori 1818, erosi 1841.

2. puoliso Sundvall, Hedvig, Sahlberg s. 13.03.1779. Vihitty: 1779.
Isä: Sundvall, Mathias s. 06.02.1727 Ulvila.
Äiti: Theet, Hedvig, Sundvall s. 07.01.1740.
Lapset:
1) Johan Gustav s. 24.06.1800 Eura. k. 22.08.1800 Eura.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 933 -

14. sukupolvi

Maexmonthan, Alexander (taulusta 590. Isä: Maexmonthan, Mikael) s. 30.06.1757 Lempäälä. k. 09.02.1834 Sääksmäki.

1. puoliso Svinhuvud, Ulrika Sofia, Maexmonthan s. 20.07.1765 Sääksmäki. k. 15.04.1825 Sääksmäki. Vihitty: 07.04.1786.
Isä: Svinhuvud, Johan Gustaf s. 19.09.1728 Sääksmäki.
Äiti: Forell, Hedvig, Svinhuvud s. 06.06.1734.

Lapset:
1) Hedvig Sofia s. 31.08.1788 Sääksmäki.
2) Anna Charlotta (katso taulu 1482) s. 20.08.1791 Sääksmäki. k. 29.08.1828 Sääksmäki.
3) Margareta Fredrika s. 24.09.1800. k. 26.04.1882 Turku.
4) Ulrika Lovisa (katso taulu 1483) s. 07.05.1803. k. 07.07.1852.
5) Klara Albertina (katso taulu 1484) s. 16.05.1805 Sääksmäki. k. 04.00.1870 Lapua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 934 -

14. sukupolvi

Maexmonthan, Adolf (taulusta 590. Isä: Maexmonthan, Mikael) s. 08.09.1758. k. 24.01.1838.

1. puoliso Martin, Elisabet Martintytär, Maexmonthan s. 1774. k. 05.09.1857 Lempäälä. Vihitty: 20.10.1811.

Lapset:
1) Anna Elisabet s. 1800 (ennen).
2) Adolf Reinhold (katso taulu 1485) s. 19.04.1800. k. 21.04.1841 Lempäälä.
3) Carl Wilhelm (katso taulu 1486) s. 31.03.1807 Lempäälä. k. 13.03.1884 Lempäälä.
4) Elisabeth Charlotta (katso taulu 1487) s. 11.01.1812. k. 23.08.1893 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 935 -

14. sukupolvi

Maexmonthan, Jakob (taulusta 590. Isä: Maexmonthan, Mikael) s. 15.03.1760. k. 08.04.1829.

1. puoliso Roos, Margareta Elisabet, Maexmonthan s. 05.06.1773. k. 14.08.1856 Turku. Vihitty: 29.10.1795.
Isä: Roos, Anders Adolf s. 25.11.1743.
Äiti: Ullstedt, Margareta s. 1751.

Lapset:
1) Jakob Johan (katso taulu 1488) s. 13.10.1796. k. 07.02.1884.
2) Margareta Elisabet (katso taulu 1489) s. 23.06.1800. k. 16.09.1875.
3) Frans Viktor s. 03.09.1804 Turku. k. 24.07.1832 Nyköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 936 -

14. sukupolvi

Maexmonthan, Anna Maria (taulusta 590. Isä: Maexmonthan, Mikael) s. 18.03.1762. k. 19.03.1836.

1. puoliso Lööv, Nils Vihitty: 1780.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 937 -

14. sukupolvi

Maexmonthan, Ester Fredrika, Salmenius (taulusta 590. Isä: Maexmonthan, Mikael) s. 15.01.1764. k. 01.10.1832.

1. puoliso Salmenius, Ernst Johan s. 15.08.1760. k. 1805 Asikkala. Uudenmaan ja Hämeen lääneissä komissionmaanmittari. Vihitty: 26.12.1786.
Isä: Salmenius, Enok s. 1705.
Äiti: Hircin, Eva Kristina, Salmenius

Lapset:
1) Ernst Fredrik (katso taulu 1490) s. 22.05.1788 Asikkala. k. 12.11.1856 Hämeenlinna. Turun hovioikeuden auskultantti 1810. Ammatinlisäyksiä: Hämeen läänin jalkaväkirykmentin rykmentinkirjuri 1819.
2) Carl Johan (katso taulu 1491) s. 22.07.1791. k. 15.05.1848 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 938 -

14. sukupolvi

Maexmonthan, Beata Charlotta, Lindberg (taulusta 590. Isä: Maexmonthan, Mikael) s. 20.04.1768. k. 02.07.1856.

1. puoliso Lindberg, Johan s. 26.10.1755 Siuntio. k. 11.11.1826 Iisalmi. Iisalmen nimismies 1793. Vihitty: 1792.
Turun katedraalikoulun oppilas 21.1.1771. Ylioppilas Turussa 1776. Hauhon nimismies 1781–89. Komissaari. Joroisten nimismies 1791, Iisalmen 1793. Toimitusvouti. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Lindberg, Anders Rusthollari ja kestikievarinpitäjä Siuntion Kockisissa.
Äiti: Kristina Hansdotter, Lindberg

Lapset:
1) Johan (katso taulu 1492) s. 29.05.1800 Iisalmi. k. 19.01.1867. Kappalainen; Iisalmi.
2) Gustaf (katso taulu 1493) s. 29.12.1804 Iisalmi. k. 16.06.1866. Varatuomari 1830, Kuopion pormestari 1831, Liperin tuomiokunnan tuomari 1844.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 939 -

14. sukupolvi

Maexmonthan, Sofia Magdalena, Eklund (taulusta 590. Isä: Maexmonthan, Mikael) s. 05.05.1771. k. 28.04.1848.

1. puoliso Eklund, Johan

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 940 -

14. sukupolvi

Maexmonthan, Mikael (taulusta 590. Isä: Maexmonthan, Mikael) s. 25.12.1773 Lempäälä. k. 27.12.1833 Turku. Kauppias Turussa.

1. puoliso Åkerman, Christina Wilhelmina, Maexmonthan s. 03.12.1794. k. 12.12.1864 Turku. Vihitty: 09.04.1811 Turku.
Isä: Åkerman, Christian s. 06.01.1761 Kuortane.
Äiti: Elfving, Maria Kristina, Åkerman s. 19.05.1773 Turku.

Lapset:
1) Anna Kristina Emelie s. 26.01.1812. k. 02.08.1813.
2) Frans Mikael (katso taulu 1494) s. 17.08.1814 Turku. k. 11.12.1883 Kehlan kartano, Siuntio. Apteekkari.
3) Maria Wilhelmina Edemea s. 24.05.1824. k. 15.08.1889.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 941 -

14. sukupolvi

Pfaler von, Carl Fredrik (taulusta 591. Isä: Pfaler von, Fredrik) s. 13.03.1754 Kangasala. k. 17.11.1790 Kangasala. Kornetti.

1. puoliso Speitz, Ulrika, Pfaler von s. 15.07.1758 Sääksmäki. k. 10.06.1833 Lempäälä. Vihitty: 11.11.1781 Sääksmäki.
Isä: Speitz, Johan
Äiti: Möller, Elisabet, Speitz

Lapset:
1) Christina Elisabet (katso taulu 1495) s. 29.12.1782 Pirkkala. k. 1838 (jälkeen).
2) Fredrik Ferdinand (katso taulu 1496) s. 16.09.1786 Pirkkala. k. 15.06.1848 Lempäälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 942 -

14. sukupolvi

Pfaler von, Jakob Wilhelm (taulusta 591. Isä: Pfaler von, Fredrik) s. 07.11.1756 Pirkkala. k. 18.03.1804 Kiikka.

1. puoliso Gertten von, Anna Kristina s. 12.01.1764 Kirkkonummi. k. 06.05.1838 Urjala. Vihitty: 22.02.1787 Kalvola.
Isä: Gertten von, Berndt Johan s. 21.11.1724 Kalvola. Majuri.
Äiti: Ögnelood, Beata Eleonora, Gertten von s. 07.07.1734 Tenhola.

Lapset:
1) Otto Wilhelm s. 30.01.1788 Kangasala. Lisätietoja: Matkustanut Amerikkaan 1808 20 vuotiaana.
2) Johan August s. 07.12.1789 Kangasala. k. 1840 (jälkeen).
3) Nils Gideon s. 21.08.1791 Kangasala. k. 05.02.1803 Kiikka.
4) Frans Fredrik (katso taulu 1069) s. 16.10.1792 Lempäälä. k. 26.06.1871 Lempäälä.
5) Carl Viktor (katso taulu 1070) s. 07.04.1794 Lempäälä. k. 30.11.1869 Urjala.
6) Georg Adolf s. 04.11.1795 Kangasala.
7) Bror Gustaf s. 08.11.1799 Lempäälä. k. 26.08.1829 Turkki. Kuolinsyy: Kaatunut Turkin sodassa ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 943 -

14. sukupolvi

Pfaler von, Wentzel Ulrik (taulusta 591. Isä: Pfaler von, Fredrik) s. 02.06.1759 Kangasala. k. 15.06.1852 Tammisaari.

1. puoliso Grundström, Katarina Charlotta, Pfaler von s. 21.02.1771 Hämeenlinna. k. 17.01.1843 Lempäälä. Vihitty: 28.12.1788 Lempäälä.
Isä: Grundström, Axel Johan s. 01.04.1726 Loimaa, Ilmaris. Karjaan kirkkoherra.
Äiti: Blåfield, Eva Catarina, Barfoth s. 15.04.1733 Lempäälä, Sotavalta.

Lapset:
1) Axel Fredrik (katso taulu 1497) s. 18.12.1789 Lempäälä. k. 23.02.1834 Turku haudattu Pori. Turkulainen kauppias.
2) Carl Gustaf (katso taulu 1498) s. 07.03.1791 Lempäälä. k. 21.04.1856 Lohja. Tenholan kirkkoherra 1827, Lohjan kirkkoherra 1841.
3) Eva Catharina s. 24.08.1792 Lempäälä. k. 14.07.1793 Lempäälä.
4) Robert Ulrik (katso taulu 1499) s. 11.06.1794 Lempäälä. k. 09.11.1847 Mikkelin maalaiskunta.
5) Adolf Johan s. 06.09.1796 Lempäälä. k. 23.10.1796 Lempäälä.
6) Matilda Charlotta s. 08.06.1798 Lempäälä. k. 28.02.1803.
7) Anders August (katso taulu 1500) s. 02.08.1801 Lempäälä. k. 24.10.1857. Messukylän kirkkoherra.
8) Fredrika Wilhelmina (katso taulu 1501) s. 29.03.1803 Lempäälä. k. 16.07.1849.
9) Wentzel Fredrik (katso taulu 1502) s. 15.07.1805 Lempäälä. k. 19.01.1851 Jyväskylä. Saimaan kanavan perkaustöiden päällikkö.
10) Johan Anton (katso taulu 1503) s. 20.05.1807 Lempäälä. k. 13.05.1854 Pietari, Venäjä.
11) Karolina Augusta s. 11.12.1809 Lempäälä. k. 08.08.1810 Lempäälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 944 -

14. sukupolvi

Pfaler von, Fredrika Eleonora, Schrey (taulusta 591. Isä: Pfaler von, Fredrik) s. 03.06.1766 Pirkkala. k. 25.08.1847 Loppi.

1. puoliso Schrey, Carl Otto s. 28.11.1757 Sääksmäki. k. 23.05.1820 Loppi. Vihitty: 01.09.1785 Lempäälä.
Isä: Schrey, Johan s. 21.12.1697.
Äiti: Birckholz von, Eva Catharina, Blåfield s. 26.10.1714.

Lapset:
1) Christina Charlotta (katso taulu 1130) s. 17.10.1790 Lempäälä. k. 06.12.1821 Sääksmäki.
2) Sofia Amalia (katso taulu 1131) s. 31.01.1795 Lempäälä. k. 18.05.1862 Pälkäne.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 945 -

14. sukupolvi

Spåre, Henrik Robert (taulusta 592. Äiti: Pfaler von, Beata Christina) s. 05.12.1757 Pirkkala. k. 28.11.1829 Tuusula. Sotaneuvos.

1. puoliso Thileman, Ulrika Charlotta, Spåre s. 26.08.1767 Turku. k. 15.09.1849 Tuusula. Vihitty: 01.10.1787 Turku.
Isä: Thileman, Emanuel s. 1734. Kauppias.
Äiti: Haveman, Margareta Kristina, Werner s. 09.01.1738.

Lapset:
1) Henrik Johan s. 05.08.1788 Turku. k. 24.02.1790 Turku.
2) Robert Ulrik (katso taulu 1504) s. 09.09.1789. k. 18.07.1841.
3) Anna Emilia Christina s. 17.12.1790 Turku. k. 04.02.1794 Merimasku.
4) Charlotta Henrika (katso taulu 1505) s. 27.04.1793 Merimasku. k. 22.10.1821 Somero.
5) Carolina Emilia s. 01.06.1794 Turku. k. 13.02.1796 Turku.
6) Carl Georg s. 01.09.1795 Turku. k. 26.09.1829 Visa, Romania.
7) Gustav s. 11.06.1800 Maaria. k. 31.08.1879 Hämeenlinna.
8) Knut Otto (katso taulu 1506) s. 19.05.1802 Tuusula. k. 21.06.1857 Snappertuna. Raaseporin läntisen kihlakunnan kruununvouti.
9) Fredrika Wilhelmina (katso taulu 1507) s. 30.03.1804 Tuusula. k. 08.02.1869 Hämeenlinna.
10) Napoleona Emilia Catarina Lovisa (katso taulu 1508) s. 21.08.1807 Tuusula. k. 04.11.1887 Häme.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 946 -

14. sukupolvi

Spåre, Sidonia Christina, Procopé (taulusta 592. Äiti: Pfaler von, Beata Christina) s. 10.06.1760 Pirkkala. k. 08.10.1846 Raisio.

1. puoliso Procopé, Berndt Niklas s. 09.10.1759 Kokemäki. k. 22.03.1847 Raisio. Vihitty: 01.12.1788 Pirkkala.
Isä: Procopé, Erik Johan s. 1717.
Äiti: Pfaler von, Kristina Katarina, Procopé s. 01.04.1727 Pirkkala.

Lapset:
1) Katarina Beata (katso taulu 1472) s. 31.12.1789. k. 14.06.1828 Viapori, Helsinki.
2) Berndt Johan (katso taulu 1473) s. 12.07.1791 Kokemäki. k. 07.03.1859 Turku. Vehmaan tuomiokunnan tuomari.
3) Carl Robert (katso taulu 1474) s. 07.11.1792 Kokemäki. k. 29.03.1868 Turku. Turun hovioikeuden presidentti.
4) Salomon Niclas (katso taulu 1475) s. 14.03.1795 Kokemäki. k. 21.01.1876.
5) Charlotta Kristina (katso taulu 1476) s. 05.04.1797. k. 1882.
6) Klas Reinhold s. 03.03.1799. k. 08.10.1799.
7) Addon Fredrik (katso taulu 1477) s. 10.07.1800 Kokemäki. k. 25.03.1868 Turku. Majuri, Porvoon postimestari.
8) Sofia Magdalena s. 21.12.1801. k. 24.02.1878 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 947 -

14. sukupolvi

Spåre, Carl Gustaf (taulusta 592. Äiti: Pfaler von, Beata Christina) s. 10.06.1760 Pirkkala. k. 17.01.1841 Pirkkala.

1. puoliso Widbom, Johanna Sofia, Spåre s. 08.12.1778 Noormarkku. k. 02.04.1857 Pirkkala. Vihitty: 22.12.1812 Pirkkala.
Isä: Widbom, Petrus s. 25.01.1726 Harju.
Äiti: Tocklin, Anna Margareta, Widbom s. 08.02.1747 Harjavalta.

Lapset:
1) Nils Johan (katso taulu 1509) s. 06.01.1812 Pirkkala. k. 27.12.1890 Vihti. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat 1. serkuksia keskenään.
2) Carl Wilhelm (katso taulu 1510) s. 07.01.1815 Pirkkala. k. 17.04.1893 Hämeenlinna.
3) Gustaf Adolf (katso taulu 1511) s. 08.03.1816 Pirkkala. k. 04.02.1878 Pirkkala. Asessori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 948 -

14. sukupolvi

Gååsman, Arvid (taulusta 593. Äiti: Pfaler von, Anna Maria) s. 04.08.1747 Sysmä. k. 15.01.1808 Sysmä. Kersantti.

1. puoliso Neovius, Anna Christina Thomaksentytär, Gååsman s. 08.10.1749 Pielavesi. k. 06.12.1815 Sysmä. Vihitty: 18.07.1771 Luhanka.
Isä: Neovius, Thomas, Nyman s. 1710 Renko ?. Luhangan ensimmäinen kappalainen 1767.
Äiti: Costianus, Anna Prudentia Martintytär, Neovius s. n. 1725.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 949 -

14. sukupolvi

Pfaler von, Adolf Fredrik (taulusta 594. Isä: Pfaler von, Gustaf Berndt) s. 1775 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 14.07.1857 Hokka, Vesijako, Padasjoki. Korpraali Adlercreutz´in rykmentissä 1806. Ammatinlisäyksiä: Vesijoen Hokan säteriratsutilan omistaja.

Ilman omaa lu